Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 53)

2 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Adresa: Františka Diepolta 1576, Rakovník Právní forma: Příspěvková organizace, IČO: Identifikátor ředitelství: Součásti školy: 1. Základní škola praktická 2. Základní škola speciální 3. Mateřská škola speciální 4. Přípravný stupeň základní školy speciální 5. Školní družina 6. Školní klub 7. Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené Zřizovatel: Středočeský kraj, IČO: Kontakty: telefon: fax: nemáme Ředitel školy: Statutární zástupce: Školská rada: Mgr. Ludvík Vožeh Mgr. Endyšová Emilie Jan Švácha, od Luboš Doleček - zástupce zřizovatele Brodníčková Jarmila - zástupce pedagogických pracovníků školy Křížová Blanka - zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol: Strana 2 (celkem 53)

3 2. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta má tyto vzájemně velmi úzce spolupracující součásti : - Základní škola praktická - Základní škola speciální - Přípravný stupeň ZŠ speciální - Mateřská škola speciální - Školní družina - Školní klub - Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené Všechny součásti školy jsou umístěny v jednom areálu, který svými výbornými materiálně technickými podmínkami umožňuje kvalitní péči o děti s nejrůznějšími typy postižení budova byla vyhodnocena jako Stavba roku Jednotlivé pavilony areálu jsou propojeny, čímž je usnadněna návaznost péče a spolupráce mezi jednotlivými součástmi školy. V areálu se nachází také pedagogicko-psychologická poradna, což ještě umocňuje možnost poskytování komplexních služeb pro žáky i jejich rodiče. Škola se nachází v klidném prostředí městského parku, nedaleko od autobusového i vlakového nádraží. V bezprostřední blízkosti se nachází plavecký bazén a zimní stadion. Strana 3 (celkem 53)

4 Materiálně technické podmínky školy: Základní škola praktická a základní škola speciální mají k dispozici: - 14 kmenových tříd - učebnu pro výuku základů výpočetní techniky - učebnu pro výuku výtvarné výchovy - tzv. univerzální učebnu, nejčastěji využívanou pro výuku chemie, fyziky a hudební výchovy - místnost pro práci školní družiny - tělocvičnu - rehabilitační tělocvičnu - rehabilitační bazén s posuvným dnem a protiproudem - cvičnou kuchyň - cvičný byt - učebnu šití - dílnu - keramickou dílnu - snoezelen (místnost pro multisenzoriální stimulaci) Učebny jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Každý žák má svůj vlastní stolek, což umožňuje upravit jeho výšku dle potřeb každého žáka. V každé třídě je promítací plátno a rádio s přehrávačem MC a CD. V každém patře je k dispozici televize a video. kmenové třídy Strana 4 (celkem 53)

5 V učebně výpočetní techniky je 13 počítačů, takže vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídě má každý možnost pracovat samostatně, včetně využití internetu. učebna výpočetní techniky V univerzální učebně je televize s velkoplošnou obrazovkou, video, rádio i DVD, MC a CD přehrávač. V keramické dílně najdeme hrnčířský kruh a keramickou pec. Vybavení tělocvičny umožňuje provozování všech běžných sportů. V suterénu školy lze využívat také místnost s několika stoly pro stolní tenis, umístěn je zde i rotoped a stepper. Škola je vybavena dostatečným počtem kvalitních jízdních kol pro výlety po blízké cyklostezce. Žáci mají k dispozici nadstandardní vybavení pro zimní sporty - brusle, sjezdové a běžecké lyže a snowboardy (včetně vhodného obutí). tělocvična snoezelen Strana 5 (celkem 53)

6 Škola je dobře vybavena rehabilitačními pomůckami dle individuálních potřeb žáků, včetně vířivé vany. rehabilitační tělocvična rehabilitační bazén s posuvným dnem Cvičná kuchyň je vybavena myčkou nádobí, horkovzdušnými troubami, fritézou, mikrovlnnou troubou, lednicí, mixéry atd. Sektorový nábytek je přizpůsoben potřebám vozíčkářů horní díly se dají stáhnout na výšku sedícího člověka. cvičná kuchyň s úpravami pro vozíčkáře Ve cvičném bytě se žáci učí pečovat o domácnost, proto je tu cvičná koupelna i toaleta, automatická pračka, postel k nácviku převlékání lůžkovin a přebalovaní pult. V učebně šití najdeme vše, co je třeba k práci s textilem nejen řadu šicích strojů, ale i mandl. Školní dílna je vybavena běžným nářadím pro práci se dřevem a kovem. V každém kabinetě a také ve sborovně mohou učitelé využívat počítače s připojením na internet. Ve škole je i několik notebooků, takže učitelé mohou školní počítače využít také doma. Strana 6 (celkem 53)

7 Ve sborovně školy je po celý den bez omezení k dispozici kopírovací stroj, který zároveň slouží i jako tiskárna na počítači vytvořených materiálů. Učitelé mohou dění ve škole dokumentovat pomocí digitálního fotoaparátu a kamery. Učitelé mají k dispozici v každém patře několik kabinetů pro ukládání pomůcek. V době přestávek mezi vyučovacími hodinami se připravují v kabinetech blízko svých tříd, ale mohou se scházet i ve sborovně. Ředitel školy, zástupkyně ředitele i hospodářka mají samostatné kanceláře. Výchovný poradce má k dispozici kancelář i místnost pro konzultace s rodiči žáků. Škola zatím nemá vlastní pozemek pro výuku pěstitelských prací, ale ve spolupráci se Střední zemědělskou školou v Rakovníku se daří zajišťovat tuto výuku v prostorách blízké botanické zahrady. Hygienické vybavení školy: Škola je vybavena vysokým počtem běžných toalet i toalet upravených pro vozíčkáře. K dispozici je i řada sprchových koutů pro učitele a žáky. Některé z nich jsou rovněž upraveny pro potřeby vozíčkářů. toaleta pro vozíčkáře umývárna Strana 7 (celkem 53)

8 Kromě kvalitní výuky plně respektující individuální potřeby každého žáka poskytuje škola řadu dalších služeb žákům i jejich rodičům: - žáci mohou využívat k cestě do školy a ze školy školní svozové auto - škola nabízí řadu nepovinných předmětů (např. zdravotní tělesnou výchovu, sportovní hry, aerobic, anglický jazyk) a zájmových kroužků (výtvarný, přírodovědný, sportovní) - ve škole probíhá canisterapie, určená hlavně dětem s dětským autismem a těžkým tělesným postižením - ve škole pracují kvalifikované rehabilitační pracovnice, které v hodinách tělesné výchovy provádějí s dětmi rehabilitaci dle individuálních potřeb každého dítěte - ve škole pracují čtyři asistenti pedagoga, což umožňuje věnovat dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, individuální péči nejen při výuce, ale i v době přestávek a při mimoškolní činnosti - ve škole pracuje i asistentka pedagoga pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, která pomáhá dětem nejen s přípravou na vyučování, ale také se snaží ve spolupráci s třídním učitelem o navázání užšího kontaktu mezi rodinou a školou - zajišťujeme pro žáky všech ročníků plavecký výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodin na 1. stupni a 10 vyučovacích hodin na 2. stupni. - škola pořádá lyžařské kurzy a rekondiční pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Cena kurzů a pobytů je díky dotacím od sponzorů přijatelná i pro rodiče s nižším příjmem. Potřebnou výbavu na lyžařské kurzy poskytuje škola. - každý rok připravují žáci 9. ročníků pro své mladší spolužáky a kamarády z Ráčku (denního stacionáře pro mentálně postižené) a speciální mateřské školy Dětský den na Tyršově koupališti. Je to den plný her, při kterých se nám daří budovat přátelské vztahy mezi dětmi různého věku. - pracovníci speciálně pedagogického centra poskytují žákům školy individuální logopedickou péči, ve spolupráci s třídním učitelem pomáhají při osvojování učiva pomocí speciálních programů zaměřených na rozvoj schopností potřebných k učení, zajišťují pro žáky rehabilitační a kompenzační pomůcky, konzultují s rodiči výchovné a výukové obtíže jejich dětí. - při speciálně pedagogickém centru pracuje také Klub rodičů. Strana 8 (celkem 53)

9 Pedagogický sbor (složený z učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga) je dlouhodobě stabilizovaný, věkově vyvážený a z převážné části plně erudovaný v oboru speciální pedagogiky. Vedení školy plně podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků a umožňuje studium těch pedagogických pracovníků, kteří dosud nedosáhli požadované kvalifikace. Ve škole pracuje výchovný poradce, školní metodik pro výuku, metodik prevence sociálně patologických jevů a asistent pedagoga pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve škole jsou i pracovníci kvalifikovaní pro rehabilitaci a zdravotní tělesnou výchovu. Školní družina a školní klub mají k dispozici 1 samostatnou třídu, slouží jí tedy po vyučování ještě třídy základní školy. Samozřejmě využívá všechny materiálně technické možnosti školy. Mateřská škola speciální je umístěna v samostatném bloku areálu s odděleným vchodem. Disponuje třemi třídami, jejichž moderní a účelné vybavení umožňuje kvalitní péči o děti. Využívá dle svých potřeb vybavení školy především bazén, rehabilitační tělocvičnu, vířivou vanu. Speciálně pedagogické centrum se nachází v části areálu, kde má své pracoviště pedagogicko-psychologická poradna. K dispozici má dvě kanceláře. speciálně pedagogické centrum Strana 9 (celkem 53)

10 Vzdělávací programy školy, metody a formy práce Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Základní škola praktická Základní škola praktická v Rakovníku je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkou mentální retardací a děti s kombinovanými vadami (lehká mentální retardace spojená např. s diparetickou nebo kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny, smyslovými vadami nebo dětským autismem). Vyučuje se zde podle Vzdělávacího programu /97-22, Zvláštní škola. Žáci 1., 2., 6. a 7. ročníku se ve školním roce 2008/2009 vzdělávali podle školního vzdělávacího programu Podaná ruka, platného od Vyžaduje-li to charakter postižení žáka, je výuka upravena individuálním vzdělávacím plánem, který sice vychází z uvedeného vzdělávacího programu, ale ještě více umožňuje respektovat při výuce individuální potřeby dítěte. Základním pravidlem práce s dětmi v naší škole je respektování jejich individuálních potřeb daných charakterem jejich postižení. Snažíme se, aby práce ve škole byla pestrá obsahem i formou, aby děti chodily do školy rády a naučily se zde vše potřebné pro svůj další život. Velkou odezvu mezi dětmi mají lyžařské a sportovně rekondiční pobyty (viz další aktivity školy ). Nejsou jen akcemi, při nichž děti získávají nové pohybové dovednosti, ale i příležitostí, jak si ověřit řadu získaných poznatků v praxi, jak se naučit žít v kolektivu nejen svých spolužáků, ale i ostatních žáků a učitelů školy. V praxi se osvědčilo i projektové vyučování (viz další aktivity školy ), kterému již tradičně věnujeme jeden týden výuky. Tato forma vyučování je sice velmi náročná na přípravu vyučujících (naši žáci nejsou schopni tak samostatné práce jako žáci běžných základních Strana 10 (celkem 53)

11 škol), ale tato forma výuky žáky velmi baví, učí je pracovat se zdroji informací a výsledky své práce prezentovat před ostatními žáky školy. Velmi důležitou součástí tělesné výchovy je plavecký výcvik. Většina našich žáků s rodiči do bazénu nechodí a plavat neumí. Díky dobré spolupráci mezi naší a Plaveckou školou v Rakovníku mohli v tomto školním roce žáci 1. stupně absolvovat výcvik v rozsahu 20 vyučovacích hodin a žáci 2. stupně v rozsahu 10 vyučovacích hodin zcela zdarma. Díky tomu se výcviku zúčastnili všichni žáci, pokud jim v tom nebránilo jejich zdravotní omezení, naučí se tedy plavat i děti ze sociálně slabých rodin. Žáci mají možnost se prezentovat účastí v různých sportovních soutěžích a veřejných vystoupeních (viz další aktivity školy ). Potřebným oživením výuky je i řada návštěv divadelních představení, výstav, besed a exkurzí (viz další aktivity školy ) Cílem celého vzdělávacího procesu je vybavit žáka potřebnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné zapojení do života. Chceme, aby absolvent naší školy doceňoval význam dalšího vzdělávání, uměl se chovat ve společnosti a soucítil s těmi, kdo potřebují jeho pomoc. Naším cílem je společnosti prospěšný a v osobním životě spokojený člověk. Základní škola speciální Základní škola speciální je pro všechny své žáky bezpečným prostředím s klidnou, přátelskou a vstřícnou atmosférou, ve kterém jsou důsledně respektovány vývojové a osobnostní zvláštnosti vyplývající z jejich handicapu. V průběhu vzdělávání jsou zohledňovány individuální speciální potřeby a možnosti žáků a uplatňovány speciálně pedagogické metody, postupy, prostředky a formy práce, žákům je poskytována nejvyšší míra podpůrných opatření. V základní škole speciální je vyučováno podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č. j /97-22 a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č. j / Strana 11 (celkem 53)

12 Ve školním roce 2008/2009 pracovalo podle individuálních vzdělávacích plánů sestavených třídními učiteli ve spolupráci s rodiči žáků, pracovníkem SPC a asistentem pedagoga (pokud se žákem pracuje) 19 žáků základní školy speciální. Práci se žáky s těžkým mentálním postižením, autismem nebo kombinovanými vadami učitelům velmi usnadňuje přítomnost asistentů pedagoga ve třídách, do nichž jsou takoví žáci zařazeni. Díky pomoci asistentů se mohou tito žáci aktivněji zapojit do společné práce ve třídě a při individuálním vedení se rychleji rozvíjí jejich schopnosti. Jako v každém školním roce se žáci základní školy speciální zapojili do celoškolního týdenního projektového vyučování, tentokrát na téma Zdraví (viz další aktivity školy ). Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je propojené se skutečným životem a je zaměřeno především na praktické činnosti a dovednosti vedoucí k osvojení sebeobslužných činností, základních pracovních dovedností a návyků, objevování a získávání nových poznatků a zkušeností, které mají pro žáky praktický význam a umožňují jim orientaci v okolním světě. Cílem výchovy a vzdělávání je dovést každého žáka k tomu, aby - v rámci svých osobních předpokladů dosáhl maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojil se do života společnosti včetně výkonu jednoduchých pracovních činností v rámci podporovaného zaměstnání nebo práce v chráněných dílnách. Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je zaměřeno na rozvoj celé osobnosti žáků včetně jejich estetického cítění a zájmů, především ale na rozvíjení základních komunikačních dovedností (schopnosti žáků vyjádřit své požadavky a potřeby), osvojování elementárních vědomostí, dovedností a návyků, základů sebeobsluhy, popřípadě pohybové samostatnosti a nejjednodušších pracovních dovedností. Cílem výchovy a vzdělávání je dovést každého žáka k tomu, aby - v rámci svých osobních předpokladů dosáhl alespoň určité míry samostatnosti. V přípravném stupni základní školy speciální je vyučováno podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č. j / Strana 12 (celkem 53)

13 Mateřské škola speciální Mateřská škola speciální poskytuje všestrannou péči předškolním dětem ve věku od 2 do 6 (7) let se speciálními vzdělávacími potřebami (dětem s různým druhem a typem zdravotního postižení, dětem se zdravotním znevýhodněním, dětem se sociálním znevýhodněním). V rámci integrace dochází do mateřské školy i děti bez těchto speciálních potřeb. Cílem výchovy a vzdělávání je: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Při plnění těchto cílů jsou maximálně respektovány individuální potřeby jednotlivých dětí. Školní vzdělávací program MŠ speciální vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání č.j / Jako podpůrné programy slouží i nadále platné a několika lety ověřované programy Speciální pedagog v mateřské škole od Kateřiny Peškové, Program výchovné práce pro mateřské školy schválený pod č.j /83 24 z roku 1983 i Program výchovné práce pro zvláštní mateřské školy ( č.j / ). V MŠ je uskutečňována fyzioterapie, a to v rámci kolektivní rehabilitace dětí ( cvičení na balančních míčích, zdravotní cvičení) i rehabilitace individuální (dotykové masáže, edukineziologie, syner. ref. terapie a dynamické praxe). Také logopedická péče je zajišťována jak formou kolektivní (ve třídách), tak i individuálním procvičováním pod supervizí klinického logopeda v Rakovníku (Mgr. H. Boráňová- Sparovská, Mgr. D. Šálová). Výchova pro udržitelný rozvoj (VUR) je plněna informativním a neformálním učením přímo v přírodním prostředí s konkrétními cíly. Děti se učí vnímat přírodu kolem sebe spontánně s vlastní seberealizací, zodpovědností a zkušeností. Učí se poznávat vlastní úlohu a potřebné kompetence vůči přírodě a okolí. Strana 13 (celkem 53)

14 Školní družina a školní klub Školní družina zabezpečuje výchovně vzdělávací působení žákům základní školy praktické a základní školy speciální před a po skončení vyučování. Poskytuje odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Ve školním roce 2008/2009 byly naplněny 3 oddělení družiny 1. oddělení 13 žáky (z toho 1 imobilní), 2. oddělení 15 žáky (z toho 2 imobilní) a 3. oddělení 12 žáky (z toho 1 imobilní). Cílem výchovného působení ve školní družině je především osamostatňování dle věku a schopností dítěte (sebeobslužná činnost) a vedení dětí k dobrým mezilidským vztahům (úcta k dospělým, citlivý vztah k vrstevníkům). Tyto cíle jsou plněny výchovnými formami: - odpočinková činnost dětem je dána možnost zklidnit se - rekreační činnost dětem je umožněna sportovní činnost (vycházky, pohyb na hřišti, sezónní pobyt v přírodě) - zájmová činnost děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky (výtvarný, sportovní, kroužek šikovné ruce ) a canisterapie. Při všech činnostech je dodržována zásada individuálního přístupu, respektuje se zájem a schopnosti dítěte. Školní klub je zaměřený na dramatickou výchovu, navštěvují ho žáci z 2. stupně ZŠ praktické. Žáci do školního klubu přicházeli 1x za čtrnáct dní, reprezentovali školu při vystoupeních (viz další aktivity školy ). Cílem školního klubu je naučit děti vystupovat na veřejnosti, kultivovaně mluvit, nestydět se za svůj projev a účelně trávit volný čas. Strana 14 (celkem 53)

15 Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené Hlavní náplní SPC je péče o děti s mentálním postižením předškolního a školního věku. Individuální integrace dětí do škol klientelu rozšířila o děti s kombinovaným postižením. Možnost integrovat žáky s mentálním postižením do ZŠ zvětšila i rozsah péče o tyto klienty. Pracovníci SPC zajišťují psychologickou, speciálně pedagogickou, sociální a logopedickou péči dětem s diagnózou: - mentální postižení - kombinované postižení, především mentální a tělesné - vady řeči, opožděný vývoj řeči - LMD (ADD,ADHD) v kombinaci s MR - děti s odkladem školní docházky Služby jsou poskytovány formou: - návštěv v rodině, v předškolních a školních zařízeních - ambulantních návštěv dětí v doprovodu rodičů v centru - informačních a konzultačních činností Nabídka služeb: * depistáž dětí s mentálním postižením v regionu jedná se vždy s rodiči (např. po informaci z mateřské školy či doporučení klinického logopeda či lékaře) * speciálně pedagogická a psychologická diagnostika * poradenská a metodická činnost poskytovaná pedagogům při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich integrace do ZŠ * půjčování rehabilitačních pomůcek, odborné literatury * kontakty na další odborná pracoviště a odborníky dle postižení klientů * spolupráce s ostatními organizacemi, zabývající se zdravotně postiženými jedinci * stimulačně edukační činnost pro děti s opožděným vývojem motoriky a řeči, s poruchami zrakové a sluchové percepce, s hyperaktivitou * logopedická prevence a náprava * kurz pro předškoláky nácvik a metodická pomoc rodičům Strana 15 (celkem 53)

16 Pracovníci SPC: Mgr.E.Zemanová - speciální pedagog pro školní věk vedoucí centra (do prosince 2008) Renata Jedličková - speciální pedagog pro předškolní věk Mgr. Simona Pekárková psycholog (do prosince 2008) Logopedická péče je zaměřena na děti s MR mladšího školního věku a děti s kombinovaným postižením. Pracuje se pod odborným dohledem klinického logopeda Mgr. Heleny Sparovské. Pravidelně probíhají stimulačně edukační programy pro postižené děti předškolního věku jak pro jednotlivce tak i skupiny dětí doprovázené rodiči. Jedná se o děti před zařazením do MŠ speciální a dále dětí s odkladem školní docházky. Důležitá je vhodná motivace a stimulace poznávacích funkcí, rozvoje řeči a slovní zásoby, grafomotoriky. Součástí programů jsou také instrukce pro rodiče, jak s dítětem pracovat doma a ukázka či přímo předání pomocného materiálu. Pracovnice SPC jsou v úzkém kontaktu s učiteli na školách, kde jsou integrované děti. Integraci předchází vždy navázání kontaktu se školou a seznámení s problémy a vhodnými zásahy. Následuje metodická pomoc jak při tvorbě IVP, tak při okamžitých problémech, dále zhodnocení IVP po pololetích a případné vhodné intervence. Často je nutné spojit se s dalšími odborníky pro vytváření vhodných podmínek pro integraci doporučení asistenta pedagoga. V rámci časových možností se pracovníci SPC zúčastňují Výchovných komisí a asistují při řešení některých výchovných problémů dětí ZŠ a MŠ speciální Rakovník. SPC se pravidelně přidává k akcím pořádaných Občanským sdružením Ráček a Sdružením pro pomoc mentálně postiženým. Strana 16 (celkem 53)

17 3. Školy a školská zařízení - členění I. Školy nejvyšší povolený počet dětí/žáků a naplněnost (k ) Průměrný Přepočtený Nejvyšší Skutečný počet žáků počet Typ školy/šz IZO povolený počet počet žáků (dětí) na pedagogických žáků (dětí) (dětí) přep. počet pracovníků ped. prac. MŠ speciální ,8 ZŠ praktická ,675 6,882 ZŠ speciální ,523 4,527 Přípravný stupeň ZŠ spec. v pedagogických pracovnících nejsou uvedeni asistenti pedagoga II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet dětí/žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Školské zařízení IZO povolený Počet Přepočtený Z toho počet žáků/ubyt. počet cizích žáků/ubyt. /stráv./klientů pracovníků /stráv./klientů Školní družina/klub / /10 40/9 0/0 1,6/0 SPC ,6 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích I. Děti/žáci podle typu školy/školského zařízení (k ) Typ školy/šz Žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet žáků (dětí) na třídu (oddělení) MŠ speciální ,33 ZŠ praktická ,1 ZŠ speciální ,25 Přípravný stupeň ZŠ spec Školní družina/klub 40/9 3/1 13,33/9 Podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č. j / se ve školním roce 2008/2009 vzdělávalo celkem 10 žáků ZŠ speciální. Strana 17 (celkem 53)

18 Podle individuálních vzdělávacích plánů se ve školním roce 2008/2009 vzdělávalo 19 žáků. Žádnému z žáků s hlubokým mentálním postižením není podle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky. Z jiného kraje (Plzeň-sever, Praha 6, Praha 5) dojíždí do ZŠ speciální 3 žáci, do ZŠ praktické 3 žáci (Plzeň-sever). II. Děti/žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň Mentální postižení z toho těžké mentální postižení z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení z toho neslyšící Zrakové postižení z toho nevidomí S vadami řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus Bez zdravotního postižení Strana 18 (celkem 53)

19 5. Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2008/2009 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz celkem v posledním roce před zahájením PŠD Mateřská škola Přípravný stupeň ZŠ spec Počet odkladů PŠD K bylo do MŠ speciální nově přijato 12 dětí,. Z celkového počtu nově přijatých dětí byli 3 děti zdravé, ostatní s tímto druhem zdravotního postižení: - 5 dětí s vadami řeči - 1 dítě s autismem - 1 dítě s mentálním postižením - 2 děti zdravotně oslabené Z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD nebylo do MŠ ve školním roce 2008/2009 vráceno žádné dítě. V průběhu školního 2008/2009 byly do MŠ speciální přijaty 2 děti. Do přípravného stupně ZŠ speciální nebyli přijati žádní žáci. K bylo pro školní rok 2009/2010 do MŠ speciální přijato celkem 36 dětí. K nebylo pro školní rok 2009/2010 do přípravného stupně ZŠ speciální přijato žádné dítě. Strana 19 (celkem 53)

20 II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2008/2009, počet udělených odkladů PŠD (k ) Počet odkladů PŠD Počet nově Počet dětí Typ školy přijatých dětí u zápisu navržený skutečný do 1. ročníku ZŠ praktická ZŠ speciální Z vlastní MŠ přešly do ZŠ praktické 4 děti. U těchto dětí bylo diagnostikováno lehké mentální postižení. Z přípravného stupně základní školní speciální přešly do ZŠ speciální 2 děti, 1 žák s těžkou mentální retardací a 1 žák se souběžným postižením více vadami. Z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD nebylo do MŠ ve školním roce 2008/2009 vráceno žádné dítě. V průběhu školního roku 2008/2009 bylo do ZŠ praktické přijato 6 žáků: 3 žáci z 1. ZŠ Rakovník 2x 4. ročník, 1x 5. ročník 1 žák ze ZŠ a MŠ Slabce 2. ročník 1 žák ze 3. ZŠ Rakovník 1. ročník 1 žák ze Zvláštní školy Kralovice 6. ročník V průběhu školního roku 2008/2009 byl do ZŠ speciální přijat 1 žák přestup z vlastní ZŠ praktické. K bylo pro školní rok 2009/2010 do ZŠ praktické přijato celkem 89 žáků, z toho nově příchozích 8 žáků. K bylo pro školní rok 2009/2010 do ZŠ speciální přijato celkem 26 žáků, z toho nově přijati 3 žáci. Strana 20 (celkem 53)

21 K bylo nově přijato z jiných krajů : - do MŠ speciální - 0 dětí - do ZŠ praktické 0 žáků - do ZŠ speciální 0 žáků K bylo nově přijato z jiných krajů : - do MŠ speciální - 0 dětí - do ZŠ praktické 0 žáků - do ZŠ speciální 0 žáků 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Základní škola praktická Žáci celkem 100 Prospěli s vyznamenáním 45 Prospěli 52 Neprospěli 3 - z toho opakující ročník 2 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch žáků 1,717 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 70,832/8,449 Základní škola speciální Žáci celkem 25 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 24 Neprospěli 1 - z toho opakující ročník 1 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch žáků prospěch hodnocen slovně Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 152/0 Strana 21 (celkem 53)

22 V ZŠ praktické byli slovně hodnoceni 5 žáků: a) ve všech předmětech 2 žáci b) ve vybraných předmětech 3 žáci V náhradním termínu byl za první pololetí hodnocen jeden žák 7. ročníku a za druhé pololetí 1 žákyně 8.ročníku neprospěla, ukončila školní docházku. Opravné zkoušky konali 3 žáci ZŠ praktické a 1 žák ZŠ speciální: 1 žákyně 2. ročníku Čj neprospěla, opakuje 2. ročník 1 žák 6. ročníku Čj hodnocen známkou 4 - prospěl, postoupil do 7. ročníku 1 žák 7. ročníku - M hodnocen známkou 4 - prospěl, odešel do OU žák ZŠ speciální nedostavil se - neprospěl, opakuje 10. ročník V ZŠ speciální byli slovně hodnoceni ve všech předmětech všichni žáci 25 žáků. Průměrná docházka dětí do MŠ speciální ve školním roce 2008/2009 byla 18,65 dětí. 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Hodnocení chování Typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická ZŠ speciální hodnoceno slovně 0 0 U žáků ZŠ praktické byla uskutečněna tato výchovná opatření: - důtka třídního učitele 16x - důtka ředitele školy 20x U žáků ZŠ speciální nebylo uskutečněno žádné výchovné opatření. Strana 22 (celkem 53)

23 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Přijati na Nepodali Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů jinou SŠ přihlášku ZŠ praktická ZŠ speciální žáků ukončilo PŠD v devátém ročníku, v osmém ročníku 2 žáci, přičemž 1 zažádal o pokračování v základním vzdělávání, a 1 žák v sedmém ročníku. 15 žáků 9. ročníku a jeden žák 7. ročníku byli přijati do těchto středních škol: - 7 žáků do střední školy v okrese Rakovník: - 9 žáků do učilišť mimo okres Rakovník: SPŠ RAKOVNÍK - obor Obráběč kovů 1 žák ISŠ JESENICE - obor Cukrářské práce 1 žákyně - obor Cukrář - výroba 1 žák - obor Farmářské práce 2 žáci SOU NOVÉ STRAŠECÍ - obor Opravář zemědělských strojů 2 žáci OU A PRAKTICKÁ ŠKOLA VRAPICE, KLADNO - obor Elektrotechnické a strojně montážní práce - 1 žák - obor Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - 2 žákyně - obor Kuchařské práce 1 žákyně OU LITEŇ, BEROUN - obor Kuchařské práce 3 žáci SOŠ a SOU, PODBOŘANY - obor Prodavač 1 žákyně STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ LOUNY - obor Pokrývačské práce 1 žák Jedna žákyně 8. ročníku a jedna žákyně 9. ročníku nepodaly přihlášku na střední školu. Jeden žák 9. ročníků na konci 2. pololetí neprospěl, na střední školu nenastoupil, opakuje 9. ročník. PŠD ukončili k žáci ZŠ speciální, 2 pokračují ve školní docházce do naší školy, 1 žákyně ukončila docházku do školy a nepodala přihlášku na střední školu. Během školního roku přestoupilo do jiné ZŠ praktické 6 žáků 4 z důvodu stěhování, 1x pobyt v diagnostickém ústavu, 1x pobyt v dětské psychiatrické léčebně. Strana 23 (celkem 53)

24 Do ZŠ speciální přestoupil během školního roku 1 žák z vlastní ZŠ praktické. Do jiné ZŠ speciální přestoupila 1 žákyně ZŠ speciální důvodem byla možnost internátního pobytu. 10. Jazykového vzdělávaní na škole I. Žáci učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Anglický jazyk 12 2 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Kvalifikace vyučujících Počet učitelů Rodilí Jazyk pedagogická celkem částečná žádná mluvčí i odborná Anglický jazyk Ve školním roce 2008/2009 se žáci 1., 2., 6. a 7. ročníku základní školy praktické vzdělávali podle školního vzdělávacího programu Podaná ruka, platného od , jehož povinnou součástí je i výuka cizího jazyka. Výuka cizího jazyka je zařazena do 8. a 9. ročníků. Přesto na naší škole probíhala výuka anglického jazyka formou nepovinného předmětu. Cílem této výuky bylo usnadnit přechod některých našich žáků do učebních oborů, kde je cizí jazyk povinnou součástí výuky. Učitelka anglického jazyka ukončila v roce 2007 vzdělávací program MŠMT ČR MEJA, dosáhla jazykové úrovně B Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Vybavení výpočetní technikou je na dostatečné úrovni. Škola disponuje 42 počítači. K výuce je používáno 17 PC z toho 13 je umístěno v učebně výpočetní techniky. Počítačová učebna je vybavena datovým projektorem. Zbylé počítače určené pro výuku slouží především žákům s vyšším stupněm postižení a jsou umístěny přímo ve třídách. Některé z nich jsou vybaveny speciálními ovládacími prvky a programy. Počítačovou učebnu může navštěvovat i školní družina. Využití techniky prolíná všemi předměty, jeden datový projektor je umístěn v místnosti pro relaxaci snoezelen. Strana 24 (celkem 53)

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Strana 1 (celkem 66)

Strana 1 (celkem 66) Strana 1 (celkem 66) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. 1. ÚPLNOST, VELIKOST A UMÍSTĚNÍ ŠKOLY je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Daří se nám naplňovat kapacitu školy ve výši 120 žáků, rozdělených do 10 tříd. Pod jednou

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29 Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje 1. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Okruţní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Vypracoval : Mgr. Jan Preiss ředitel škol 2 budova

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více