Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru."

Transkript

1 Řešení správy informací Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. S DB2 9 se z vašich dat stanou pohotové obchodní informace.

2 Zeptejte se kteréhokoli generálního ředitele, jaké úkoly jej v několika příštích letech čekají. Nejspíš vás jeho odpověď nepřekvapí: růst zisku na úroveň, která bohatě pokryje náklady. Další konverzace může způsobit, že zpozorní i vedoucí IT oddělení a jeho personál : vývoj datových center, která zajistí rychlou reakci na nové obchodní příležitosti a potlačí hrozby ze strany konkurence - vybudovat agilní podnik se schopností rychlého rozhodování nebo dokonce rozhodování v reálném čase. A navíc - vytvořit technologickou infrastrukturu, která bude schopna poskytnout správné informace v požadovaném formátu správné osobě a ve správnou dobu. Uspět v těchto oblastech znamená, že firmu budou tvořit výkonní zaměstnanci s požadovanou efektivitou. Co stojí takovému rozvoji v cestě? Data a jejich stále větší objemy. V období od roku 1996 do současné doby rostly nároky na paměťové systémy v průměru o 37 % ročně. K tomu přidejme potřebu rychlejšího zpracování dat s kratší dobou odezvy a větším objemem dat: výsledkem jsou problémy s výkonem. Překážky na cestě k pružně pracující organizaci s nízkými náklady nekončí ale u dat. Kolik času věnujete (spolu s kolegy ve firmě) vyhledávání ů, prohledávání databází, faxů, dokumentů a URL, než najdete požadovanou informaci? V relačních databázích je uloženo pouze 15% informací. Zbývajících 85% (z nichž určitou část tvoří zprávy elektronické pošty) tvoří klíčově důležité informace, které je třeba spravovat stejně pečlivě jako relační data, a to mimo jiné i s ohledem na zákon, který nařizuje archivovat po určitou dobu vybrané dokumenty a y.

3 XML a relační data? Ano, proč ne. Co se stane s tím obrovským množstvím dokumentů, které tvoří páteř tolika současných podniků? Je více než pravděpodobné, že se převedou do formátu XML. Stejně, jako se postupem času z běžných textových souborů vyvinuly relační databáze, budou data XML migrovat do relačních databází s výhodami, jaké poskytují relační databáze: vysoká dostupnost, spolehlivost a výkon. Zkuste si představit prostředí (pravděpodobně podobné vaší společnosti), které je tvořeno řadou databází a aplikací, například systém SAP ERP v databázi DB2, dále vlastními aplikacemi a systémem pro správu obsahu s další databází Proč jsou pro váš podnik důležitá data v purexml a relační data v jediné databázi: Vyšší produktivita zásluhou přístupu k relačním i XML datům prostřednictvím jediného dotazu Zachování integrity dokumentů XML odstraněním nutnosti dekompozice dat XML Zvýšení výkonu při vyhledávání díky vysoce optimalizovaným indexům XML Škálování aplikací v souladu s růstem databáze, což je ověřeno pro terabyty dat Snížení nákladů využitím existujících znalostí s SQL a XQuery IT personálu Ochrana dat XML stejnými vyzrálými a spolehlivými technikami pro správu, obnovu a dostupnosti, jako jsou u databázových systémů (dejme tomu třetí strany). Převeďte tyto informace do formátu řádek a sloupců a přijdete o jejich obchodní kontext a hodnotu. Nebo, jako to dělá spousta organizací, si můžete pro každou aplikaci a databázi vytvořit vlastní, jedinečnou informační architekturu. Obě cesty vedou ke stejným problémům: pomalejší provoz, nekompletní data, vyšší náklady na rozvoj a neposkytují konsistentní obchodní pohled - výsledkem je opožděná reakce na konkurenci.

4 Přivítejte budoucnost s purexml Tak pesimisticky to ale nemusí končit. Vaše data XML existují, jen k nim potřebujete přistupovat rychleji a snadněji. Potřebujete získávat z XML pohotové obchodní informace. Technologie purexml v databázovém systému DB2 9 (dříve známém pod kódovým jménem Viper) uvolňuje skrytý potenciál XML tím, že umožňuje jednoduchý a efektivní přístup ke XML se stejnými úrovněmi zabezpečení, integrity a flexibility, jaké u relačních dat považujeme za samozřejmost. DB2 9 ukládá data XML v hierarchické struktuře, která přirozeně odráží strukturu XML. Tato struktura, spolu s technikami indexování, umožňuje systému DB2 efektivně zpracovávat XML a do velké míry eliminovat složitý a časově náročný parsing. DB2 9 umožní bezproblémovou a efektivní integraci XML a relačních dat. Jádro další generace flexibilních aplikací SOA XML je klíčovou komponentou pro řešení obchodních problémů, protože reprezentuje informace tak, jak je váš podnik skutečně používá. Poskytnutím této informace jako služby nebo jako SOA přes DB2 umožní, aby se XML stal flexibilnějším formátem pro doručení informace tam, kde a kdy je potřeba. Jednoduše řečeno, DB2 9 je jediný hybridní datový server pracující na bázi otevřených standardů schopný bez problémů pracovat jak s relačními daty tak s XML v jediném dotazu a bez nutnosti konverze XML. SOA aplikace musí přistupovat k velkým objemům dat uloženým v mnoha různých formátech. Server DB2 purexml odstraňuje nutnost statické formy XML, která by byla nutná při konverzi do relačního formátu. Lépe tak poskytuje informace jako službu pro prostředí SOA v reálném čase. DB2 9 ukládá XML v přirozené hierarchii, může proto podporovat dynamickou změnu schématu bez komplikací souvisejících se změnami relačního modelu. Norská finanční instituce Storebrand, a jeden z prvních zákazníků systému DB2 9, potřebovala rychleji zpracovávat aplikace pro kontrolu kreditu. Po nasazení DB2 9 dosáhli překvapivých výsledků: Zkrácení doby vývoje na 30 minut, což je značné zlepšení oproti ukládání přes CLOB, kdy se znižoval výkon kvůli zamykání nebo při ukládání XML do relačního schematu Zkrácení doby zpracování, které společnosti Storebrand umožnily generovat nové obchody Snížení odezvy dotazů, které přistupovaly k relačním datům i XML, což podniku umožnilo pětinásobné zvýšení obchodů oproti dřívějšímu stavu S inovací purexml může vaše organizace očekávat průlomové zvýšení dostupnosti, rychlosti a univerzálnosti vašich informací spolu s podstatným snížením administrativních nákladů souvisejících se stávajícími technikami správy dat. Vývojáři mohou využívat stávající znalosti, protože k přístupu k libovolným datům DB2 budou používat důvěrně známých postupů SQL nebo XQuery a tak při vytváření aplikací pro přístup k relačním datům nebo úložištím XML mohou věnovat méně času vlastní tvorbě kódu.

5 Čas našeho vývoje s použitím DB2 9 purexml je oproti stávající technologii XML shred radikálním zlepšením. Nyní jsme schopni provádět změny schémat v řádově minutách spíše než dnech; a pro naše zákazníky to znamená dramatické zlepšení doby odezvy. Thore Thomassen, Senior Enterprise Architect, Storebrand Špičkový výkon v benchmarkových testech Databáze DB2 si vytvořila bezkonkurenční renomé vynikajícího výkonu v širokém spektru předních benchmarkových testů SAP. V hlavním testu SAP SD 3 Tier Application Benchmark, dodal systém DB2 ve srovnání s nejbližším výsledkem produktu Oracle o 68 % vyšší výkon s použitím polovičního počtu CPU. Databáze DB2 vyniká škálovatelností a je optimalizována na aplikační logiku SAP pro vysoký výkon 1) DB2 UDB (168,300 současných uživatelů) pracující pod operačním systémem OS AIX 5.3, IBM eserver p5 Model 595, 32-cestný SMP, procesor POWER5, 1,9 GHz, 32 KB(D) + 64 KB(I) L1 cache na procesor, 1,92 MB L2 cache a 36 MB L3 cache na 2 procesory, 256 GB hlavní paměti a SAP R/3 Enterprise 4.70, certifikační číslo versus Oracle 10g (100,000 současných uživatelů) pracující pod operačním systémem OS HPUX 11i, HP Integrity Model SD64A, 64cestný SMP, Intel Itanium 2 1,6 GHz, 32 KB L1 cache, 256 KB L2 cache, 9 MB L3 cache, 256 GB hlavní paměti, certifikační číslo Tento benchmarkový test plně splňuje předpisy orgánu SAP Benchmark Council a byl auditován a certifikován společností SAP AG. Další informace o standardních aplikačních benchmarkových testech SAP (SAP Standard Application Benchmarks) najdete na adrese www. sap.com/benchmark. Optimalizováno pro systémy SAP, výsledek partnerství Máte-li za úkol odvést pro podnik více práce s menším počtem pracovníků a nižším rozpočtem, je kriticky důležité co nejlépe využívat systémy a aplikace, které již máte. S DB2 9 můžete zpřístupnit řešení SAP napříč nejširší škálou hardwarových platforem a prostředí operačních systémů, včetně AIX, HP-UX, Linux, Solaris, Microsoft Windows, OS/400 a z/os. Aliance řešení DB2 9 a SAP je víc než pouhou technologickou dohodu. Spolu s podporou přední průmyslové platformy při význačných úsporách tyto dvě společnosti nabízejí: Partnerství Jedinečné v celém oboru, všechna řešení DB2 optimalizovaná pro SAP jsou společně vyvíjena týmy IBM a SAP, které spolupracují na vývoji, ve službách, při zajišťování kvality a testování. Integraci řešení DB2 pro SAP se dodávají plně integrovaná jako jeden produkt. Počínaje integrovanými instalacemi až po komplexní, vše zahrnující službu nebo synchronizovanou údržbu, se můžete spolehnout na snadnost a jednoduchost jednoho produktu, jedné služby a jedné strategie údržby.

6 Snižování nákladů na pořizování i správu paměťových systémů Jediné prostředí pro správu paměťového systému a jednoduchá administrace paměti DB2 9 poskytuje vývojářům novou škálu administrace datových prostor. Lze využít flexibilitu a granularitu jednotlivých kontejnerů spravovaných databází nebo lze použít pro kontejnery soubory operačního systému. Využití výkonu a pružnosti jednotlivých kontejnerů záleží jen na vás. Vlastní správa probíhá ale automaticky; a tak můžet eliminovat rizika změny strategie paměťového subsystému. Fragmentace pro vyšší dostupnost Kromě převratných schopností purexml je DB2 9 i první datovým serverem, který dokáže podporovat všechny tři metody dělení databází na fragmenty současně; to je hlavní inovací v oblasti zlepšování správy dat a informační dostupnosti. Při současném využití fragmentace podle výrazu, round robin a hešování, umožňuje administrátorům databáze DB2 uspořádávat a řadit informace způsobem, který nejlépe vyhovuje konkrétním požadavkům a potřebám podniku. Se schopností využívat všech tří mechanizmů dělení na oddíly současně můžete: Vytvářet a provádět správu podstatně větších databázových prostor přidělením více tabulkových oblastí jedné tabulce. Rozdělit data na více serverů. Organizovat data podle dimenzí. Řídit roll in a roll out dat. Řídit zavádění nebo zálohování dat po oddílech. Zvyšovat výkon dotazů eliminací nepotřebných dat pro dotaz. A výsledek? Lze ukládat tabulky přes hranice tabulkových prostor a zvyšovat omezení tabulkové kapacity spolu s možností vytvářet větší databáze a rozsáhlejší tabulky. Lze vyladit systém tím, že se na základě obchodních potřeb a použití vybere taková metoda dělení na fragmenty, která umožní vyšší výkon. Optimalizace paměti S nárůstem objemů dat a s tím, jak zákonné požadavky vyžadují uchování stále více dat po delší dobu, roste význam nákladů souvisejících s ukládáním informací. DB2 9 disponuje jedinečnou technologií pro optimalizaci paměti, která dramaticky snižuje jak prostor tak náklady související s ukládáním relačních dat. DB2 identifikuje opakující se datové vzory nalezené v relační tabulce a následně efektivně komprimuje potřebný prostor - tak odstraňuje nutnost opakovaného ukládání těchto vzorců. Takovou komprimací lze dosáhnout významných úspor. Testy na datech používaných ve standardním průmyslovém benchmarkovém testu TPC-H pro datové sklady vykázaly úsporu diskového prostoru mezi 45 a 69%. Tato nová komprimační metoda se promítá do přímých úspor paměťových systémů v průměru 45 až 75 %, podle typu dat. Ve skutečnosti pracovala metoda komprimace dat o trochu efektivněji. Sean McCown, InfoWorld Komprimace zvyšuje výkon Komprimace dat přináší víc než jen úspory diskového prostoru. Další významné úspory jsou dány prostorem potřebným pro ukládání žurnálů a záloh databáze, protože i zde lze data komprimovat. Data jsou komprimovaná i při ukládání do paměťových bufferů DB2, což může podstatně snížit objem potřebných I/O operací. Jednodušší správa Posunout podnik vpřed znamená mít datový server, který podporuje chod podniku a ne databázi, která vyžaduje náročnou údržbu a neustálou péči. DB2 9 chrání nákladný čas IT odborníků použitou technologií adaptivní automaticky laditelné paměti, která nabízí podstatně víc než dynamickou konfiguraci či jen systém doporučení. Adaptivní, autonomně laditelná správa paměti usnadňuje konfigurování paměti automatickým nastavením hodnot pro konfigurační parametry paměti a dimenzováním společných oblastí pro buffery. Po aktivaci komponenta dynamicky distribuuje dostupné zdroje paměti mezi oblasti pro řazení, cache, zámky a buffery. Zvyšuje tak výkon zajištěním konfigurace, která je dynamická a pružně reaguje na změny charakteristik zatížení.

7 Více bezpečnosti, více pružnosti Zásluhou zdokonalené kontroly nad bezpečností dat představuje DB2 9 novou úroveň v oblasti zabezpečení. Řízení přístupu k datům pomocí příznaků LBAC a nová úroveň administrátorského oprávnění umožňuje lepší kontrolu přístupu a zdokonaluje funkce pro monitorování přístupu. Kontrola přístupu LBAC (Label-based access control) administrátorům umožňuje vytvářet v tabulkách samostatný sloupec, který přiřazuje toto návěští ke každé řádce dat a každému uživateli. Obnova: K dispozici, když ji potřebujete Občas se stane i toto: právě probíhá obnova, ale musíte ji přerušit ještě před dokončením nebo dokonce obnova skončí neúspěšně. Nové funkce obnovy DB2 umožní zvolit bod přerušení a tak se vyhnout nutnosti návratu na začátek obnovy. Tyto funkce zahrnují: Možnost opakovaného spuštění přerušené obnovy - ušetří cenný čas a úsilí při obnově databáze. Obnovu databáze ze záloh tabulkových prostorů. Zásluhou této funkce je obnova DB2 neuvěřitelně robustní a univerzální; zaručuje kompletnější řešení obnovy. Další informace Dva typy paměti relační a purexml pod jediným databázovým serverem - IBM získává náskok tím, že poskytuje jeden datový server pro ukládání Sázíme na váš úspěch S oznámením DB2 9 IBM pokračuje ve svém závazku dodávat systémy otevřených průmyslových standardů se špičkovým výkonem. DB2 bude i dále podporovat 32 i 64bitové hardwarové platformy stejně jako operační systémy Windows a Linux; IBM se bude i nadále zaměřovat na 64bitové operační systémy AIX, Solaris a HP. Bez ohledu na to, zda vaše organizace nasadí DB2 Express, Workgroup nebo Enterprise, všechny edice systému DB2 pracují na bázi stejného kódu. IBM nerozlišuje edice podle vlastností připojené aplikace. Ve skutečnosti můžete začít s verzí DB2 Express-C 9, která je bezplatně k dispozici pro vývoj, nasazení i redistribuci. 90 % kódu DB2 je společná pro všechny operačními systémy. Není nutné měnit aplikace podle toho, zda se jedná o platformu Linux, Windows, AIX nebo kteroukoli další z podporovaných platforem. všech vašich kritických obchodních dat a disponuje vysokým výkonem a spolehlivostí, jaké od předního dodavatele databází očekáváte. Další informace o systému DB2 9 a o tom, v čem vám dokáže pomoci při řešení skutečných obchodních problémů v kratším čase a s nižšími náklady, získáte od vašeho místního obchodního partnera IBM nebo můžete navštívit: ibm.com/db2/viper Mezi další rozšíření systému DB2 9 pro zajištění správy patří: Automatický sběr statistik, implicitně aktivovaný při vytváření databází, zajišťuje shromažďování a uchovávání statistických dat. Automatická podpora prostor pro databáze s více fragmenty. Tato funkce umožní rozložit databázi přes hranice disků a souborových systémů. Schopnost měnit některé atributy tabulek bez nutnosti zrušení a nového vytváření tabulek. Nové strategie, které administrátorovi databáze poskytují nové možnosti pro práci s tabulkami a reorganizací indexů. Pro více informací prosím kontaktujte:

8 Copyright IBM Corporation 2006 IBM Česká republika, spol. s r. o., V Parku 2294/4, Praha 4-Chodov, Česká republika. Vyrobeno v České republice 11/2006. Všechna práva vyhrazena. Produkce: Admira Studio. IBM, logo IBM, Lotus a Sametime jsou obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech či jiných zemích (nebo jak v USA, tak i v jiných zemích). Linux je registrovaná obchodní značka společnosti Linus Torvalds ve Spojených státech či jiných zemích (nebo jak v USA, tak i v jiných zemích). Další názvy společností, výrobků a služeb mohou být obchodními značkami nebo značkami služeb jiných společností.informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány pouze pro informační účely. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí za účelem ověření úplnosti a správnosti informací uvedených v tomto dokumentu, poskytují se tyto informace bez jakýchkoliv explicitních či implicitních záruk. Firma IBM nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli škody plynoucí z použití tohoto dokumentu a ani za jiné, s tímto dokumentem související škody. Žádné skutečnosti uváděné v tomto dokumentu nezakládají, ani nemají vliv na založení žádných záruk nebo ujištění ze strany IBM, ani nemění podmínky platných licenčních dohod, kterými se řídí používání softwaru IBM.

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE

ZÁLOHOVÁNÍ. OBNOVOVÁNÍ. SYMANTEC JE SYMANTEC JE SYMANTEC JE ZÁLOHOVÁNÍ. Symantec nyní dodává rychlou, důvěryhodnou ucelenou datovou a systémovou ochranu pro virtuální i fyzické systémy. SYMANTEC JE OBNOVOVÁNÍ. Virtualizace serverů je Připojte se k rostoucímu

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování Velkoformátový skener Xerox 774 Prospekt Velkoformátový skener Xerox 774 Jednoduché barevné a černobílé skenování Osvědčená spolehlivost a kvalita při skenování velkoformátových dokumentů Velkoformátový

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení

Ochrana proti selháním systému způsobeným výpadky napájení Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly Datasheet Fujitsu Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) APC typu line interactive Přepínač konzoly KVM Pokročilá

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

prostředí IDS 11.5 na Martin Mikuškovic, ICZ a. s. 23.6.2010

prostředí IDS 11.5 na Martin Mikuškovic, ICZ a. s. 23.6.2010 Pokrok se nedá zastavit: migrace centra IS RŽP do prostředí IDS 11.5 na Power 6 Martin Mikuškovic, ICZ a. s..6.1 1 Obsah IS RŽP a jak je provozován staré prostředí a návrh obnovy příprava migrace a zátěžové

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

Software pro personalizaci karet

Software pro personalizaci karet Software pro personalizaci karet Intuitivní, rychlý a efektivní, těžko uvěřit, že je to software pro identifikační karty. Jediný program pro všechny tiskárny. Asure ID 7 pracuje s tiskárnami pro potisk

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011!

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Unikátní pokročilé funkce nyní za cenu low-endu NetApp FAS2020 Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Velmi jednoduchá a efektivní správa celého

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

IBM Informix Dynamic Server v10.0

IBM Informix Dynamic Server v10.0 Nižší požadavky na údržbu a zvýšená dostupnost IBM Informix Dynamic Server v10.0 Hlavní vlastnosti Tvoří bezpečný a spolehlivý základ Business On Demand Zlepšuje výkon, dostupnost a produktivitu administrátorů

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Jiří Holubec, Solution Architect jiri.holubec@gemsystem.cz GEM System a. s. All rights reserved HEWLETT-PACKARD celosvětová technologická společnost IT leader na

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Office Synchronizer. Poznámky k verzi. Verze 1.66

Office Synchronizer. Poznámky k verzi. Verze 1.66 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.66 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace!

Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace! I. Organizace 1. Název: 2. IČO: Národní archiv v Praze PRŮZKUM SPISOVÉ SLUŽBY Pouze pro interní potřebu Národního archivu a příslušné organizace! II. Elektronické dokumenty 1. Jaké typy elektronických

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv

Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Microsoft Visual Studio 2005 a Microsoft SQL Server 2005 Případová studie zákaznického řešení Společnost Xerox vytváří škálovatelné, hostované řešení pro optimalizaci globální správy tiskových aktiv Přehled

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Stavba operačního systému

Stavba operačního systému Stavba operačního systému Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

IBM DB2 databáze optimalizovaná pro SAP

IBM DB2 databáze optimalizovaná pro SAP Systémy a technologie IBM IBM DB2 databáze optimalizovaná pro SAP DB2 nabízí propracovanější integraci se SAP, optimalizovaný výkon a větší obchodní hodnotu 2 Databáze IBM DB2 optimalizovaná pro software

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací 1 Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací 2 Co je třeba pro úspěšný běh podnikání Zvýšit obrat Snížit provozní náklady 3 Odpověď leží v transformaci IT Aplikace v cloudu Pořízení mobilních

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

BI & DWH & MIS nástroj 2. generace

BI & DWH & MIS nástroj 2. generace Pavel Seibert KOMIX s.r.o. Avenir Business Park Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 tel.: +420 257 288 211 Úvod Pro oblast Business Intelligence je na trhu celá řada osvědčených produktů osvědčených firem

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

IBM Informix 11.7 Edice

IBM Informix 11.7 Edice IBM Informix 11.7 Edice Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Přehled prezentace Přehled všech edicí a jejich nových názvů Licencování volitelných komponent

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011

IBM Storwize Rapid Application Storage. Ondřej Bláha. CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 IBM Storwize Rapid Application Storage Ondřej Bláha CEE+R CoP Tivoli Storage Team Leader 2.2.2011 Firemní data, databáze, poštovní aplikace nebo ERP jsou Life Blood of a Business Finanční ztráta nebo poškození

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat

ArcGIS Server 10. Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 Řešení pro sdílení geodat ArcGIS Server 10 ArcGIS Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování služeb GIS umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení

Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB. Návrh realizace řešení Projekt 7006/2014 SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB Návrh realizace řešení Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_RAR_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Protection Suites - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je třeba řešit u SMB - Bezpečnostní hrozby přibývají jak co do počtu tak i bezpečnosti - Spyware a adware - Viry, červy, trójské

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Name : Jaroslav Novotný, IT Architekt Date: 20.10. 2011 Požadavky na datová centra Rostou exponencielně Gartner Survey (June 2010) http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1460213

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Vladimír Jelen Channel Manager CZ, SK, HU +420 777 200 350 vladimir.jelen@veeam.com Veeam Backup & Replication pro VMware a Hyper-V Ochrana dat

Více

Ekonomické přínosy Cloud Computingu

Ekonomické přínosy Cloud Computingu Ekonomické přínosy Cloud Computingu Michal Votava Cloud Solution Representative Agenda Trendy Ekonomické přínosy, rysy Porovnání nákladovosti v rámci tradičního IT versus Cloud prostředí, 3 modelové případy:

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat

HP Store Once. Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat HP Store Once Unikátní systém deduplikačního řešení pro zálohování a obnovu dat 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Klíčové

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Netezza. Martin Pavlík. 2. Února 2011. to pravé řešení pro analytický datový sklad

Netezza. Martin Pavlík. 2. Února 2011. to pravé řešení pro analytický datový sklad Netezza to pravé řešení pro analytický datový sklad Martin Pavlík 2. Února 2011 Co je Netezza? Napříč odvětvími Retail Telekomunikace Co Netezza dodává Vysoce výkonné appliance Firma Špičková technologie

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Nové produkty Red Hat v oblasti virtualizace Ondřej Suchý, RHCVSP Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX60 S2

Datasheet Fujitsu ETERNUS DX60 S2 Datasheet Fujitsu ETERNUS DX60 S2 Ekonomické úložiště dat DISKOVÁ ÚLOŽIŠTĚ DAT ETERNUS DX S2 Ucelená řada diskových úložišť ETERNUS DX je založena na jedinečném konzistentním návrhu systému. Díky tomu

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first.

ENGEL e-connect.24. rychle a bezpečně opět připraveno k provozu. be the first. ENGEL e-connect.24 rychle a bezpečně opět připraveno k provozu be the first. Perfektní on-line podpora přímo ve vašem systému: prostřednictvím služby ENGEL e-connect.24 získáte nepřetržitou kvalifikovanou

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci.

WD Blue pro vysokou spolehlivost při každodenní práci. Úložná řešení WD Váš digitální život je jedinečný. Proto společnost WD nabízí celou řadu interních pevných disků. Tato šikovná příručka vám pomůže najít dokonalý disk podle toho, kde a jak ho chcete používat.

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více