Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru."

Transkript

1 Řešení správy informací Věnujte se svému podniku, ne datovému serveru. S DB2 9 se z vašich dat stanou pohotové obchodní informace.

2 Zeptejte se kteréhokoli generálního ředitele, jaké úkoly jej v několika příštích letech čekají. Nejspíš vás jeho odpověď nepřekvapí: růst zisku na úroveň, která bohatě pokryje náklady. Další konverzace může způsobit, že zpozorní i vedoucí IT oddělení a jeho personál : vývoj datových center, která zajistí rychlou reakci na nové obchodní příležitosti a potlačí hrozby ze strany konkurence - vybudovat agilní podnik se schopností rychlého rozhodování nebo dokonce rozhodování v reálném čase. A navíc - vytvořit technologickou infrastrukturu, která bude schopna poskytnout správné informace v požadovaném formátu správné osobě a ve správnou dobu. Uspět v těchto oblastech znamená, že firmu budou tvořit výkonní zaměstnanci s požadovanou efektivitou. Co stojí takovému rozvoji v cestě? Data a jejich stále větší objemy. V období od roku 1996 do současné doby rostly nároky na paměťové systémy v průměru o 37 % ročně. K tomu přidejme potřebu rychlejšího zpracování dat s kratší dobou odezvy a větším objemem dat: výsledkem jsou problémy s výkonem. Překážky na cestě k pružně pracující organizaci s nízkými náklady nekončí ale u dat. Kolik času věnujete (spolu s kolegy ve firmě) vyhledávání ů, prohledávání databází, faxů, dokumentů a URL, než najdete požadovanou informaci? V relačních databázích je uloženo pouze 15% informací. Zbývajících 85% (z nichž určitou část tvoří zprávy elektronické pošty) tvoří klíčově důležité informace, které je třeba spravovat stejně pečlivě jako relační data, a to mimo jiné i s ohledem na zákon, který nařizuje archivovat po určitou dobu vybrané dokumenty a y.

3 XML a relační data? Ano, proč ne. Co se stane s tím obrovským množstvím dokumentů, které tvoří páteř tolika současných podniků? Je více než pravděpodobné, že se převedou do formátu XML. Stejně, jako se postupem času z běžných textových souborů vyvinuly relační databáze, budou data XML migrovat do relačních databází s výhodami, jaké poskytují relační databáze: vysoká dostupnost, spolehlivost a výkon. Zkuste si představit prostředí (pravděpodobně podobné vaší společnosti), které je tvořeno řadou databází a aplikací, například systém SAP ERP v databázi DB2, dále vlastními aplikacemi a systémem pro správu obsahu s další databází Proč jsou pro váš podnik důležitá data v purexml a relační data v jediné databázi: Vyšší produktivita zásluhou přístupu k relačním i XML datům prostřednictvím jediného dotazu Zachování integrity dokumentů XML odstraněním nutnosti dekompozice dat XML Zvýšení výkonu při vyhledávání díky vysoce optimalizovaným indexům XML Škálování aplikací v souladu s růstem databáze, což je ověřeno pro terabyty dat Snížení nákladů využitím existujících znalostí s SQL a XQuery IT personálu Ochrana dat XML stejnými vyzrálými a spolehlivými technikami pro správu, obnovu a dostupnosti, jako jsou u databázových systémů (dejme tomu třetí strany). Převeďte tyto informace do formátu řádek a sloupců a přijdete o jejich obchodní kontext a hodnotu. Nebo, jako to dělá spousta organizací, si můžete pro každou aplikaci a databázi vytvořit vlastní, jedinečnou informační architekturu. Obě cesty vedou ke stejným problémům: pomalejší provoz, nekompletní data, vyšší náklady na rozvoj a neposkytují konsistentní obchodní pohled - výsledkem je opožděná reakce na konkurenci.

4 Přivítejte budoucnost s purexml Tak pesimisticky to ale nemusí končit. Vaše data XML existují, jen k nim potřebujete přistupovat rychleji a snadněji. Potřebujete získávat z XML pohotové obchodní informace. Technologie purexml v databázovém systému DB2 9 (dříve známém pod kódovým jménem Viper) uvolňuje skrytý potenciál XML tím, že umožňuje jednoduchý a efektivní přístup ke XML se stejnými úrovněmi zabezpečení, integrity a flexibility, jaké u relačních dat považujeme za samozřejmost. DB2 9 ukládá data XML v hierarchické struktuře, která přirozeně odráží strukturu XML. Tato struktura, spolu s technikami indexování, umožňuje systému DB2 efektivně zpracovávat XML a do velké míry eliminovat složitý a časově náročný parsing. DB2 9 umožní bezproblémovou a efektivní integraci XML a relačních dat. Jádro další generace flexibilních aplikací SOA XML je klíčovou komponentou pro řešení obchodních problémů, protože reprezentuje informace tak, jak je váš podnik skutečně používá. Poskytnutím této informace jako služby nebo jako SOA přes DB2 umožní, aby se XML stal flexibilnějším formátem pro doručení informace tam, kde a kdy je potřeba. Jednoduše řečeno, DB2 9 je jediný hybridní datový server pracující na bázi otevřených standardů schopný bez problémů pracovat jak s relačními daty tak s XML v jediném dotazu a bez nutnosti konverze XML. SOA aplikace musí přistupovat k velkým objemům dat uloženým v mnoha různých formátech. Server DB2 purexml odstraňuje nutnost statické formy XML, která by byla nutná při konverzi do relačního formátu. Lépe tak poskytuje informace jako službu pro prostředí SOA v reálném čase. DB2 9 ukládá XML v přirozené hierarchii, může proto podporovat dynamickou změnu schématu bez komplikací souvisejících se změnami relačního modelu. Norská finanční instituce Storebrand, a jeden z prvních zákazníků systému DB2 9, potřebovala rychleji zpracovávat aplikace pro kontrolu kreditu. Po nasazení DB2 9 dosáhli překvapivých výsledků: Zkrácení doby vývoje na 30 minut, což je značné zlepšení oproti ukládání přes CLOB, kdy se znižoval výkon kvůli zamykání nebo při ukládání XML do relačního schematu Zkrácení doby zpracování, které společnosti Storebrand umožnily generovat nové obchody Snížení odezvy dotazů, které přistupovaly k relačním datům i XML, což podniku umožnilo pětinásobné zvýšení obchodů oproti dřívějšímu stavu S inovací purexml může vaše organizace očekávat průlomové zvýšení dostupnosti, rychlosti a univerzálnosti vašich informací spolu s podstatným snížením administrativních nákladů souvisejících se stávajícími technikami správy dat. Vývojáři mohou využívat stávající znalosti, protože k přístupu k libovolným datům DB2 budou používat důvěrně známých postupů SQL nebo XQuery a tak při vytváření aplikací pro přístup k relačním datům nebo úložištím XML mohou věnovat méně času vlastní tvorbě kódu.

5 Čas našeho vývoje s použitím DB2 9 purexml je oproti stávající technologii XML shred radikálním zlepšením. Nyní jsme schopni provádět změny schémat v řádově minutách spíše než dnech; a pro naše zákazníky to znamená dramatické zlepšení doby odezvy. Thore Thomassen, Senior Enterprise Architect, Storebrand Špičkový výkon v benchmarkových testech Databáze DB2 si vytvořila bezkonkurenční renomé vynikajícího výkonu v širokém spektru předních benchmarkových testů SAP. V hlavním testu SAP SD 3 Tier Application Benchmark, dodal systém DB2 ve srovnání s nejbližším výsledkem produktu Oracle o 68 % vyšší výkon s použitím polovičního počtu CPU. Databáze DB2 vyniká škálovatelností a je optimalizována na aplikační logiku SAP pro vysoký výkon 1) DB2 UDB (168,300 současných uživatelů) pracující pod operačním systémem OS AIX 5.3, IBM eserver p5 Model 595, 32-cestný SMP, procesor POWER5, 1,9 GHz, 32 KB(D) + 64 KB(I) L1 cache na procesor, 1,92 MB L2 cache a 36 MB L3 cache na 2 procesory, 256 GB hlavní paměti a SAP R/3 Enterprise 4.70, certifikační číslo versus Oracle 10g (100,000 současných uživatelů) pracující pod operačním systémem OS HPUX 11i, HP Integrity Model SD64A, 64cestný SMP, Intel Itanium 2 1,6 GHz, 32 KB L1 cache, 256 KB L2 cache, 9 MB L3 cache, 256 GB hlavní paměti, certifikační číslo Tento benchmarkový test plně splňuje předpisy orgánu SAP Benchmark Council a byl auditován a certifikován společností SAP AG. Další informace o standardních aplikačních benchmarkových testech SAP (SAP Standard Application Benchmarks) najdete na adrese www. sap.com/benchmark. Optimalizováno pro systémy SAP, výsledek partnerství Máte-li za úkol odvést pro podnik více práce s menším počtem pracovníků a nižším rozpočtem, je kriticky důležité co nejlépe využívat systémy a aplikace, které již máte. S DB2 9 můžete zpřístupnit řešení SAP napříč nejširší škálou hardwarových platforem a prostředí operačních systémů, včetně AIX, HP-UX, Linux, Solaris, Microsoft Windows, OS/400 a z/os. Aliance řešení DB2 9 a SAP je víc než pouhou technologickou dohodu. Spolu s podporou přední průmyslové platformy při význačných úsporách tyto dvě společnosti nabízejí: Partnerství Jedinečné v celém oboru, všechna řešení DB2 optimalizovaná pro SAP jsou společně vyvíjena týmy IBM a SAP, které spolupracují na vývoji, ve službách, při zajišťování kvality a testování. Integraci řešení DB2 pro SAP se dodávají plně integrovaná jako jeden produkt. Počínaje integrovanými instalacemi až po komplexní, vše zahrnující službu nebo synchronizovanou údržbu, se můžete spolehnout na snadnost a jednoduchost jednoho produktu, jedné služby a jedné strategie údržby.

6 Snižování nákladů na pořizování i správu paměťových systémů Jediné prostředí pro správu paměťového systému a jednoduchá administrace paměti DB2 9 poskytuje vývojářům novou škálu administrace datových prostor. Lze využít flexibilitu a granularitu jednotlivých kontejnerů spravovaných databází nebo lze použít pro kontejnery soubory operačního systému. Využití výkonu a pružnosti jednotlivých kontejnerů záleží jen na vás. Vlastní správa probíhá ale automaticky; a tak můžet eliminovat rizika změny strategie paměťového subsystému. Fragmentace pro vyšší dostupnost Kromě převratných schopností purexml je DB2 9 i první datovým serverem, který dokáže podporovat všechny tři metody dělení databází na fragmenty současně; to je hlavní inovací v oblasti zlepšování správy dat a informační dostupnosti. Při současném využití fragmentace podle výrazu, round robin a hešování, umožňuje administrátorům databáze DB2 uspořádávat a řadit informace způsobem, který nejlépe vyhovuje konkrétním požadavkům a potřebám podniku. Se schopností využívat všech tří mechanizmů dělení na oddíly současně můžete: Vytvářet a provádět správu podstatně větších databázových prostor přidělením více tabulkových oblastí jedné tabulce. Rozdělit data na více serverů. Organizovat data podle dimenzí. Řídit roll in a roll out dat. Řídit zavádění nebo zálohování dat po oddílech. Zvyšovat výkon dotazů eliminací nepotřebných dat pro dotaz. A výsledek? Lze ukládat tabulky přes hranice tabulkových prostor a zvyšovat omezení tabulkové kapacity spolu s možností vytvářet větší databáze a rozsáhlejší tabulky. Lze vyladit systém tím, že se na základě obchodních potřeb a použití vybere taková metoda dělení na fragmenty, která umožní vyšší výkon. Optimalizace paměti S nárůstem objemů dat a s tím, jak zákonné požadavky vyžadují uchování stále více dat po delší dobu, roste význam nákladů souvisejících s ukládáním informací. DB2 9 disponuje jedinečnou technologií pro optimalizaci paměti, která dramaticky snižuje jak prostor tak náklady související s ukládáním relačních dat. DB2 identifikuje opakující se datové vzory nalezené v relační tabulce a následně efektivně komprimuje potřebný prostor - tak odstraňuje nutnost opakovaného ukládání těchto vzorců. Takovou komprimací lze dosáhnout významných úspor. Testy na datech používaných ve standardním průmyslovém benchmarkovém testu TPC-H pro datové sklady vykázaly úsporu diskového prostoru mezi 45 a 69%. Tato nová komprimační metoda se promítá do přímých úspor paměťových systémů v průměru 45 až 75 %, podle typu dat. Ve skutečnosti pracovala metoda komprimace dat o trochu efektivněji. Sean McCown, InfoWorld Komprimace zvyšuje výkon Komprimace dat přináší víc než jen úspory diskového prostoru. Další významné úspory jsou dány prostorem potřebným pro ukládání žurnálů a záloh databáze, protože i zde lze data komprimovat. Data jsou komprimovaná i při ukládání do paměťových bufferů DB2, což může podstatně snížit objem potřebných I/O operací. Jednodušší správa Posunout podnik vpřed znamená mít datový server, který podporuje chod podniku a ne databázi, která vyžaduje náročnou údržbu a neustálou péči. DB2 9 chrání nákladný čas IT odborníků použitou technologií adaptivní automaticky laditelné paměti, která nabízí podstatně víc než dynamickou konfiguraci či jen systém doporučení. Adaptivní, autonomně laditelná správa paměti usnadňuje konfigurování paměti automatickým nastavením hodnot pro konfigurační parametry paměti a dimenzováním společných oblastí pro buffery. Po aktivaci komponenta dynamicky distribuuje dostupné zdroje paměti mezi oblasti pro řazení, cache, zámky a buffery. Zvyšuje tak výkon zajištěním konfigurace, která je dynamická a pružně reaguje na změny charakteristik zatížení.

7 Více bezpečnosti, více pružnosti Zásluhou zdokonalené kontroly nad bezpečností dat představuje DB2 9 novou úroveň v oblasti zabezpečení. Řízení přístupu k datům pomocí příznaků LBAC a nová úroveň administrátorského oprávnění umožňuje lepší kontrolu přístupu a zdokonaluje funkce pro monitorování přístupu. Kontrola přístupu LBAC (Label-based access control) administrátorům umožňuje vytvářet v tabulkách samostatný sloupec, který přiřazuje toto návěští ke každé řádce dat a každému uživateli. Obnova: K dispozici, když ji potřebujete Občas se stane i toto: právě probíhá obnova, ale musíte ji přerušit ještě před dokončením nebo dokonce obnova skončí neúspěšně. Nové funkce obnovy DB2 umožní zvolit bod přerušení a tak se vyhnout nutnosti návratu na začátek obnovy. Tyto funkce zahrnují: Možnost opakovaného spuštění přerušené obnovy - ušetří cenný čas a úsilí při obnově databáze. Obnovu databáze ze záloh tabulkových prostorů. Zásluhou této funkce je obnova DB2 neuvěřitelně robustní a univerzální; zaručuje kompletnější řešení obnovy. Další informace Dva typy paměti relační a purexml pod jediným databázovým serverem - IBM získává náskok tím, že poskytuje jeden datový server pro ukládání Sázíme na váš úspěch S oznámením DB2 9 IBM pokračuje ve svém závazku dodávat systémy otevřených průmyslových standardů se špičkovým výkonem. DB2 bude i dále podporovat 32 i 64bitové hardwarové platformy stejně jako operační systémy Windows a Linux; IBM se bude i nadále zaměřovat na 64bitové operační systémy AIX, Solaris a HP. Bez ohledu na to, zda vaše organizace nasadí DB2 Express, Workgroup nebo Enterprise, všechny edice systému DB2 pracují na bázi stejného kódu. IBM nerozlišuje edice podle vlastností připojené aplikace. Ve skutečnosti můžete začít s verzí DB2 Express-C 9, která je bezplatně k dispozici pro vývoj, nasazení i redistribuci. 90 % kódu DB2 je společná pro všechny operačními systémy. Není nutné měnit aplikace podle toho, zda se jedná o platformu Linux, Windows, AIX nebo kteroukoli další z podporovaných platforem. všech vašich kritických obchodních dat a disponuje vysokým výkonem a spolehlivostí, jaké od předního dodavatele databází očekáváte. Další informace o systému DB2 9 a o tom, v čem vám dokáže pomoci při řešení skutečných obchodních problémů v kratším čase a s nižšími náklady, získáte od vašeho místního obchodního partnera IBM nebo můžete navštívit: ibm.com/db2/viper Mezi další rozšíření systému DB2 9 pro zajištění správy patří: Automatický sběr statistik, implicitně aktivovaný při vytváření databází, zajišťuje shromažďování a uchovávání statistických dat. Automatická podpora prostor pro databáze s více fragmenty. Tato funkce umožní rozložit databázi přes hranice disků a souborových systémů. Schopnost měnit některé atributy tabulek bez nutnosti zrušení a nového vytváření tabulek. Nové strategie, které administrátorovi databáze poskytují nové možnosti pro práci s tabulkami a reorganizací indexů. Pro více informací prosím kontaktujte:

8 Copyright IBM Corporation 2006 IBM Česká republika, spol. s r. o., V Parku 2294/4, Praha 4-Chodov, Česká republika. Vyrobeno v České republice 11/2006. Všechna práva vyhrazena. Produkce: Admira Studio. IBM, logo IBM, Lotus a Sametime jsou obchodní značky společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech či jiných zemích (nebo jak v USA, tak i v jiných zemích). Linux je registrovaná obchodní značka společnosti Linus Torvalds ve Spojených státech či jiných zemích (nebo jak v USA, tak i v jiných zemích). Další názvy společností, výrobků a služeb mohou být obchodními značkami nebo značkami služeb jiných společností.informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány pouze pro informační účely. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí za účelem ověření úplnosti a správnosti informací uvedených v tomto dokumentu, poskytují se tyto informace bez jakýchkoliv explicitních či implicitních záruk. Firma IBM nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli škody plynoucí z použití tohoto dokumentu a ani za jiné, s tímto dokumentem související škody. Žádné skutečnosti uváděné v tomto dokumentu nezakládají, ani nemají vliv na založení žádných záruk nebo ujištění ze strany IBM, ani nemění podmínky platných licenčních dohod, kterými se řídí používání softwaru IBM.

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Škálovatelný server v provedení tower optimalizovaný pro pro rozrůstající se firmy a prostředí kde je potřeba vysoký výkon.

Škálovatelný server v provedení tower optimalizovaný pro pro rozrůstající se firmy a prostředí kde je potřeba vysoký výkon. 1 PROCESOROVÁ PATICE PROCESOROVÉ PATICE 4 PROCESOROVÉ PATICE 4 + PROCESOROVÝCH PATIC TOWER x300 M3 x3400 M3 x3500 M3 RACK x350 M3 x3550 M3 x3650 M3 x3690 X5 x3755 x3850 X5 x3950 X5 IBM System x IBM System

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

V ČÍSLE. Stop úniku citlivých informací ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Kdo z koho. Vlak, který nezastavíte

V ČÍSLE. Stop úniku citlivých informací ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI. Kdo z koho. Vlak, který nezastavíte ČÍSLO 10 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ SPOLEČNOSTI Stop úniku citlivých informací V ČÍSLE Kdo z koho Zajistěte, aby vaše data neskončila v nepovolaných rukou Vlak, který nezastavíte Nové technologie

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 je společnost založená v roce 2001 na základech spolupráce několika subjektů, fyzických i právnických osob, podnikajících v oblasti českého internetu již od roku 1998. Motivem ke vzniku byla touha představit

Více

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce.

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. WorkCentre 7830/7835/7845/7855 A3 Barevný multifunkční systém Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. Se zařízením Xerox se můžete připojit prakticky odkudkoli. Dnešnímu

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více