STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA Odbor ochrany proti škodlivým organismům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA Odbor ochrany proti škodlivým organismům"

Transkript

1 STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA Odbor ochrany proti škodlivým organismům Ztracená 1099/10, Praha 6 Tel.: (+420) , Fax: (+420) , Informace SRS o karanténních produktech při dovozu do Ruské federace Státní rostlinolékařská správa upozorňuje vývozce do Ruské federace (RF) na Nomenklaturu zboţí podléhajícího státní karanténní fytosanitární kontrole, schválenou Federální správou pro veterinární a fytosanitární dozor RF (Rosselkhoznadzor) ve spolupráci s Ruskou Federální Celní Správou, platnou od 11. prosince Federální správa pro veterinární a fytosanitární dozor vydala tento seznam v souladu s čl. VII odst. 2 b) Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC). Popis komodity Klasifikace komodit podléhajících karanténní a fytosanitární kontrole Harmonizovaný systém kódů Ruské federace * Komodity s vysokým fytosanitárním rizikem Potřebné fytosanitární doklady ** DP RO/KO Certifikát Ţiví roztoči a hlístice /háďátka pro z vědecké účely Ţivý hmyz z Sušený mrtvý hmyz z Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, 0601 drápovité kořeny a oddenky, včetně rozvětvených, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné neţ kořeny čísla 1212 Ostatní ţivé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby 0602 (kromě ) Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé Řezané květiny a poupata na kytice z nebo k okrasným účelům, sušené, jiné neţ barvené, bělené, napuštěné nebo jinak upravené Vánoční stromky Větve jehličnanů * Vysvětlení z. v kolonce Harmonizovaný systém kódů RF ukazuje, ţe se současný seznam nevztahuje na všechny komodity klasifikované v souladu s Harmonizovaným systémem kódů Ruské federace pod daným kódem. V těchto konkrétních případech je nezbytné vycházet z popisu komodity. ** DP dovozní karanténní povolení pro dovoz komodit podléhající karanténním předpisům (Import Quarantine Permit); RO rostlinolékařské osvědčení vydané Národní organizací ochrany rostlin vývozní země (Phytosanitary Certificate); KO karanténní osvědčení (Quarantine Certificate); Certifikát osvědčení (Certifikát) o státní karanténní fytosanitární kontrole.

2 Listoví, listy, větve nebo jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy k okrasným účelům, čerstvé, sušené bez dalších úprav Brambory čerstvé nebo chlazené 0701 Rajčata, čerstvá nebo chlazená Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná 0703 cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená Zelí, květák, kapusta kadeřavá, 0704 kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené, včetně kapusty (borecole) Hlávkový salát (Lactuca sativa) a 0705 čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, 0706 kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené Luštěniny, vyluštěné i nevyluštěné, 0708 čerstvé nebo chlazené Ostatní zelenina, čerstvá nebo 0709 chlazená Kukuřice cukrová k setí Luštěniny sušené, vyluštěné, téţ 0713 loupané nebo půlené Maniokové kořeny (kasava) z pouţívané pro lidskou výţivu v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 28 kg, čerstvé Batáty (sladké brambory) nebo jamy, čerstvé, celé, určené pro lidskou výţivu Marantové kořeny, salepové kořeny nebo podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu, pouţívané pro lidskou výţivu v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 28 kg, čerstvé Kokosové ořechy, para ořechy a kešú z 0801 ořechy, čerstvé nebo sušené, téţ bez skořápky nebo vyloupané, kromě zabalených v trţních uzavřených obalech pro drobný prodej nebo v pofóliovaných nebo jiných vakuových obalech Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé z 0802 nebo sušené, téţ bez skořápky nebo vyloupané, kromě zabalených v trţních uzavřených obalech pro drobný prodej nebo v pofóliovaných nebo jiných vakuových obalech Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené (kromě sušených zabalených pro drobný prodej nebo v z pofóliovaných nebo jiných vakuových obalech) 2

3 Datle, fíky, ananas, avokádo, z 0804 kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené (kromě sušených zabalených pro drobný prodej nebo v pofóliovaných nebo jiných vakuových obalech) Citrusové plody, čerstvé nebo sušené z 0805 (kromě sušených zabalených pro drobný prodej nebo v pofóliovaných nebo jiných vakuových obalech) Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené z 0806 (kromě sušených hroznů zabalených v trţních uzavřených obalech pro drobný prodej nebo v pofóliovaných nebo jiných vakuových obalech) Melouny (včetně melounů vodních) 0807 a papáje, čerstvé Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé 0808 Meruňky, třešně, višně, broskve 0809 (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé Ostatní ovoce, čerstvé 0810 (kromě ) Ovoce, sušené, jiné neţ čísel 0801 aţ 0806, směsi ořechů nebo sušeného ovoce této kapitoly (kromě těch z 0813 balených v trţních uzavřených obalech pro drobný prodej nebo v pofóliovaných nebo jiných vakuových obalech) Káva, téţ praţená či dekofeinovaná, kromě kávy balené ve vakuovém balení pro drobný prodej z z Pšenice a soureţ 1001 Ţito Ječmen Oves Kukuřice 1005 Rýţe 1006 Zrna čiroku Pohanka, proso a lesknice kanárská, 1008 ostatní obiloviny Pšeničná mouka a mouka ze sourţi Obilné mouky, jiné neţ pšeničná 1102 (kromě ) mouka a mouka ze sourţi Krupice, krupička a pelety z obilovin z 1103 Obilná zrna jinak zpravovaná 1104 (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýţe čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 Slad, téţ praţený 1107 Sójové boby, téţ drcené Podzemnice olejná, nepraţená ani 1202 jinak tepelně neupravená, téţ loupaná nebo drcená Kopra Lněná semena, téţ drcená Semena řepky, téţ drcená 1205 (kromě ) 3

4 Slunečnicová semena, téţ drcená (kromě ) Ostatní olejnatá semena a olejnaté 1207 plody, téţ drcené Mouka a krupice z olejnatých semen 1208 a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a krupice Semena, plody a výtrusy k setí 1209 (kromě , , , , ) Cukrová řepa Svatojánský chléb, včetně semen Ovocné pecky meruněk, broskví z (včetně nektarinek) nebo slív a jejich jádra; kořeny čekanky druhu Cichorium intybus sativum Sláma a plevy, nezpracované, téţ z pořezané, pomleté, lisované, kromě těch ve formě pelet Tuřín, krmná řepa (mangold), jiné z 1214 krmné kořeny, seno, vojtěška, jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, ne ve formě pelet Kakaové boby, téţ ve zlomcích, surové nebo praţené Kakaové skořápky nebo slupky a ostatní kakaové odpady Otruby, vedlejší mlýnské produkty a z 2302 jiné zbytky, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin, ne ve tvaru pelet Pokrutiny a jiné pevné zbytky, po z extrakci sójového oleje, téţ rozdrcené, ne ve tvaru pelet Pokrutiny a jiné pevné zbytky, po z extrakci podzemnicového oleje, téţ rozdrcené, ne ve tvaru pelet Pokrutiny a jiné pevné zbytky, po z 2306 (kromě ) extrakci rostlinných tuků a olejů, jiné neţ čísel 2304 nebo 2305, téţ rozdrcené, ne ve tvaru pelet Produkty pouţívané k výţivě zvířat, z obsahující 49 % hmotnostních nebo více cholin chloridu v organickém nebo anorganickém základu, ne ve tvaru pelet Ostatní produkty pouţívané k výţivě z zvířat, ne ve formě pelet Půda a zemina pouţívaná pro z vědecké účely Rašelina (včetně rašelinového steliva), téţ aglomerovaná Ţivé fytopatogenní baktérie, viry, z pouze pro vědecké účely z Ţivočišná nebo rostlinná hnojiva, téţ smíchaná nebo chemicky upravená; z hnojiva získaná smícháním ţivočišných nebo rostlinných produktů 4

5 Palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech Dřevěné štěpky nebo třísky, jehličnaté Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné neţ jehličnaté Pilina, dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované Surové dřevo, téţ odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, kromě tepelně ošetřeného, natřeného barvou, mořidlem nebo jinými konzervačními prostředky Dřevo na obruče; kromě tepelně ošetřeného, natřeného barvou, impregnovaného jinými konzervačními prostředky; štípané tyče, kromě tepelně ošetřených, natřených barvou, impregnovaných jinými konzervačními prostředky; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané, kromě tepelně ošetřených, natřených barvou, impregnovaných jinými konzervačními prostředky; dřevěné tyče nahrubo opracované, avšak nesoustruţené, neohýbané ani jinak neopracované, vhodné pro výrobu vycházkových holí, deštníků, násad nástrojů a podobných výrobků, kromě tepelně ošetřených, natřených barvou, impregnovaných jinými konzervačními prostředky; dřevěné loubky, destičky, pásky a podobné výrobky, kromě tepelně ošetřených, natřených barvou, impregnovaných jinými konzervačními prostředky z z z z z 4403 (kromě ) z 4404 Kůra stromů z z Dřevěné ţelezniční nebo tramvajové praţce (příčné praţce), neimpregnované Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, téţ hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm, kromě tepelně ošetřeného, impregnovaného konzervačními prostředky, dýhovaného a natřeného barvou Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy) souvisle profilované (s pery, dráţkované, polodráţkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované) podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, téţ hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, kromě tepelně ošetřeného, impregnovaného konzervačními prostředky, dýhovaného, natřeného barvou a lepeného z 4407 z

6 Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné obaly, dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny; nástavce palet (potřebné pro skříňové palety), ze dřeva, které je součástí obalového materiálu Bednění pro betonování, kromě natřeného barvou a impregnovaného konzervačními prostředky Sbírky nebo sběratelské předměty zoologické a botanické hodnoty Rybí moučky a prášky, způsobilé k lidskému poţívání, kromě těch ve tvaru pelet Prášek a odpad z ptačích per a jejich částí Prach a odpad z kostí a rohových kostí Cibule, sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravované Houby, sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované Ostatní zelenina; zeleninové směsi, sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované Káva praţená, s kofeinem, kromě kávy balené ve vakuovém balení pro drobný prodej Káva praţená, dekofeinovaná, kromě kávy balené ve vakuovém balení pro drobný prodej z 4415 z z Komodity s nižším fytosanitárním rizikem z Ne Ne Ano z Ne Ne Ano z Ne Ne Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ano (kromě ) Ne Ne Ano z Ne Ne Ano z Ne Ne Ano Kávové slupky a pulpy Ne Ne Ano Zelený čaj (nefermentovaný), z Ne Ne Ano v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg, kromě čaje baleného pro drobný prodej Ostatní zelený čaj (nefermentovaný) Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg, kromě čaje baleného pro drobný prodej Ostatní černý čaj (fermentovaný) nebo ostatní částečně fermentovaný čaj Maté, nebo Paraguayský čaj, kromě čaje baleného pro drobný prodej Koření, kromě koření baleného pro drobný prodej Mouka a krupice, prášek a vločky z brambor Chmelové šištice, nedrcené, jiné neţ v prášku nebo ve formě pelet Ne Ne Ano z Ne Ne Ano Ne Ne Ano z Ne Ne Ano z Ne Ne Ano z 1105 Ne Ne Ano Ne Ne Ano 6

7 Rostlinné materiály pouţívané z 1401 Ne Ne Ano zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboţí (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie), kromě čištěných, bělených nebo barvených Krátká bavlna Ne Ne Ano Rostlinné materiály pouţívané z Ne Ne Ano zejména na výplň a vycpávku (například kapok, rostlinná vlákna a mořské řasy), včetně těchto materiálů vrstvených, ať jsou či nejsou na substrátu Rostlinné materiály pouţívané z Ne Ne Ano zejména na košťata nebo kartáče (například čirok, palma piasava, pýr plazivý a agáve), na hromadě, ve svazcích nebo volně loţené Rostlinné produkty pouţívané z Ne Ne Ano zejména k barvení a činění (vydělávání) kůţí Třtinový surový cukr Řepný surový cukr Tapioka, kromě ve formě pelet z Ne Ne Ano Směsi koření, kromě koření z Ne Ne Ano baleného pro drobný prodej Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky Moučky, šroty z masa nebo drobů, z Ne Ne Ano kromě ve formě pelet a škvarků Moučky, šroty z ryb nebo korýšů, z Ne Ne Ano měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, kromě ve formě pelet Ţaludy a koňské kaštany z Ne Ne Ano Bílkovinné a vitamínové z 2309 koncentráty a bílkovinné premixy pouţívané k výţivě zvířat Nezpracovaný tabák; tabákový 2401 odpad Přírodní písky všech druhů, téţ 2505 Ne Ne Ano barvené, jiné neţ písky kapitoly 26 Oblázky, štěrk, lámaný nebo Ne Ne Ano drcený kámen Hena a černé barvivo na vlasy z Ne Ne Ano (nebalené pro drobný prodej) Sojové izoláty z Ne Ne Ano Surové kůţe nebo koţky z hovězího dobytka (včetně buvolů) nebo koní a jiných lichokopytníků, ovčí, jehněčí a z ostatních zvířat (čerstvé nebo solené, sušené, vápněné, piklované nebo jinak konzervované, avšak nevyčiněné, nezpracované na pergamen ani jinak upravené, téţ odchlupené nebo štípané z 4101 z 4102 z 4103 Ne Ne Ano 7

8 Listy na dýhování (včetně listů z 4408 Ne Ne Ano získaných krájením na plátky vrstveného dřeva), na překliţky nebo na ostatní podobné vrstvené dřevo a ostatní dřevo, rozřezané podélně, krájené nebo loupané, téţ hoblované, broušené pískem nebo sesazované nebo na koncích spojované, o tloušťce nepřesahující 6 mm, kromě listů impregnovaných konzervačními prostředky, dýhovaných, natřených barvou nebo tepelně ošetřených Sudy, dţbery, kádě, nádrţe, vědra, Ne Ne Ano a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně duţin (dílů pláště) sudu Okna, francouzská okna a jejich z Ne Ne Ano rámy a zárubně, kromě oken a rámů natřených barvou, dýhovaných, impregnovaných konzervačními prostředky, lepených a tepelně ošetřených Dveře a jejich rámy a zárubně a z Ne Ne Ano prahy, kromě dveří a rámů natřených barvou, dýhovaných, impregnovaných konzervačními prostředky, lepených a tepelně ošetřených Šindele ( shingles a shakes ) Ne Ne Ano Přírodní korek, surový nebo Ne Ne Ano jednoduše upravený Pletence nebo podobné výrobky z 4601 Ne Ne Ano z pletacích materiálů, téţ spojené do pásů, kromě bělených dýhovaných a natřených barvou; rohoţe, slaměné rohoţky a košatiny z rostlinných materiálů, kromě natřených barvou, dýhovaných a lepených Košíkářské, proutěné a jiné z 4602 Ne Ne Ano výrobky, vyrobené přímo z pletacích materiálů; výrobky z lufy Vlnitý papír, kartón a lepenka, téţ z Ne Ne Ano perforované, kromě papíru původem ze zemí s výskytem rušníka obilního (Trogoderma granarium) Bedny a krabice, z vlnitého papíru, z Ne Ne Ano kartónu nebo lepenky, kromě papíru původem ze zemí s výskytem rušníka obilního (Trogoderma granarium) Zámotky (kokony) bource Ne Ne Ano morušového vhodné ke smotávání Hedvábný odpad (včetně zámotků Ne Ne Ano nevhodných ke smotávání, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu) Střiţní vlna, potní, nemykaná ani Ne Ne Ano nečesaná Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané z 5102 Ne Ne Ano 8

9 Výčesky z vlny nebo z jemných Ne Ne Ano zvířecích chlupů, nekarbonizované Bavlna, nemykaná ani nečesaná Ne Ne Ano Bavlněný odpad (kromě niťového z 5202 Ne Ne Ano odpadu a rozvlákněného materiálu) Len surový nebo zpracovaný, z 5301 Ne Ne Ano avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad, kromě niťového odpadu a rozvlákněného materiálu Pravé konopí (Cannabis sativa L.), z 5302 Ne Ne Ano surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z pravého konopí, kromě niťového odpadu a rozvlákněného materiálu Juta a jiná textilní lýková vlákna z 5303 Ne Ne Ano (kromě lnu, pravého konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z těchto vláken, kromě niťového odpadu a rozvlákněného materiálu Kokosová, abaková (Manilské z Ne Ne Ano konopí nebo Musa textilis Nee), ramiová a ostatní rostlinná textilní vlákna, jinde neuvedená ani nezahrnutá, surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, kromě niťového odpadu a rozvlákněného materiálu Karanténní fytosanitární kontrola se dále týká: - dopravních prostředků překračující státní hranice Ruské federace; - dřevěného obalového materiálu (kód 4415) pouţitého při přepravě komodit, které nejsou, mezi jiným, uvedeny v současné (výše uvedené) klasifikaci komodit. V Praze, dne

SEZNAM PŘÍLOH. CE/AL/LA/cs 1

SEZNAM PŘÍLOH. CE/AL/LA/cs 1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha I Albánské celní koncese pro průmyslové výrobky Společenství Příloha IIa Albánské celní koncese pro primární zemědělské produkty pocházející ze Společenství (podle čl. 27 odst. 3

Více

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 73 SEZNAM PŘÍLOH

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 73 SEZNAM PŘÍLOH 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 73 SEZNAM PŘÍLOH Příloha I Albánské celní koncese pro průmyslové výrobky Společenství Příloha IIa Albánské celní

Více

PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Příloha Kód Název položky A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny

Více

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ SEKCE A PRODUKTY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Produkty zemědělství a myslivosti a související služby 01.1 Plodiny jiné než trvalé 01.11 Obiloviny (kromě rýže), luštěniny a olejnatá semena

Více

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím

SEZNAM PROTOKOLŮ. o obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty mezi Albánií a Společenstvím 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 373 SEZNAM PROTOKOLŮ Protokol 1 o výrobcích ze železa a oceli Protokol 2 o obchodu se zpracovanými zemědělskými

Více

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PROTOKOL 2 týkající se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (uváděný překlad předpisu je pouze pracovní verzí) O B S A H HLAVA I Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002, Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení

Více

OBSAH OBECNÁ USTANOVENÍ DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY

OBSAH OBECNÁ USTANOVENÍ DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY PROTOKOL 3 o pravidlech původu HLAVA I Článek 1 Definice HLAVA II OBSAH OBECNÁ USTANOVENÍ DEFINICE POJMU PŮVODNÍ VÝROBKY Článek 2 Všeobecné požadavky Článek 3 Dvoustranná kumulace původu Článek 4 Zcela

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2003. ze dne 16. prosince 2003,

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2003. ze dne 16. prosince 2003, NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Text s významem pro EHP)

Více

CPV CS 03000000-1 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty 03100000-2 Produkty zemědělství

CPV CS 03000000-1 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty 03100000-2 Produkty zemědělství CPV CS 03000000-1 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty 03100000-2 Produkty zemědělství a zahradnictví 03110000-5 Produkty rostlinné výroby

Více

kapitola 11 - tabulková část

kapitola 11 - tabulková část 1100 00 00 00/80 MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK 1101 00 00 00/80 Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži 1101 00 11 00/10 - Pšeničná mouka: 1101 00 11 00/80 - - Z pšenice durum - 172

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

PGRLF, a.s. (č.j. 01712/2014) Z Á S A D Y. pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

PGRLF, a.s. (č.j. 01712/2014) Z Á S A D Y. pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. PGRLF, a.s. (č.j. 01712/2014) Z Á S A D Y pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen Zásady ) Část A Obecné podmínky A.1. A.1.1. A.1.2.

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008. ze dne 28. listopadu 2007, (Text s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008. ze dne 28. listopadu 2007, (Text s významem pro EHP) 15.3.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 74/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu

Více

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01.

Část OKEČ, která se převádí do CZ-NACE. Pěstování rýže. Pěstování cukrové třtiny. Příprava tabákových listů. Příprava semen plodin třídy 01. 1 01.11 Pěstování obilí a jiných kulturních plodin 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz 01.14 Pěstování

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem v rámci programu Zajištění úvěrů

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem v rámci programu Zajištění úvěrů Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem v rámci programu Zajištění úvěrů Č.j. PGRLF, a.s. 34810/2015 A.1. A.1.1. A.1.2. Vymezení pojmů "Zajištěním úvěrů" se rozumí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. července 2008 (OR. en) 9526/08 Interinstitucionální spis: 2007/0101 (ACC) CODIF 79 ATO 42 AGRI 137 COMER 91 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o podmínkách

Více

ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU

ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU OBSAH ÚVOD... 2 STÁTY NAVRŽENÉ NA VYLOUČENÍ A JEHO DOPAD NA ČR... 4 Metodologie... 4 1. STÁTY, S NIMIŽ BYLA UKONČENA JEDNÁNÍ

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. Fond nepovažuje podnikatele, který je

Více

17 Informace pro Vás INFORMACE

17 Informace pro Vás INFORMACE 17 Informace pro Vás INFORMACE pro Vás Zemědělci už mají jasno, jak vysokou letos dostanou finanční podporu na pořízení strojů nebo na pojištění plodin a hospodářských zvířat Podpůrný a garanční rolnický

Více

Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod - O, doprava - D.

Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod - O, doprava - D. PŘÍLOHA Č. 3A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod - O, doprava - D. symbol C. Těžba

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované PŘÍLOHA Č. 3A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod - O, doprava - D. symbol C. Těžba

Více

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Ú p l n é z n ě n í NAŘÍZENÍ K O M I S E ( E S ) č. 8 8 9 / 2 0 0 8 9 9 PŘÍLOHA I Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2 Poznámky: A: povoleno nařízením (EHS) č. 2092/91

Více

Část A Obecné podmínky

Část A Obecné podmínky čj. PGRLF, a.s. 64859/2014 Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen Zásady ) Část A Obecné podmínky A.1. A.1.1. A.1.2. Podmínky

Více

17 Informace pro Vás INFORMACE

17 Informace pro Vás INFORMACE 17 Informace pro Vás INFORMACE pro Vás Dne 26. 1. 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytování finanční podpory pojištění. Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění a formulář žádosti

Více

Program podpory začínajících podnikatelů START

Program podpory začínajících podnikatelů START Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Prioritní osu 1 Vznik firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Výkladový list k Pokynům pro poskytování podpor v rámci investičních programů Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. stav k 5.2.2008 I. INVESTIČNÍ PROGRAMY A.1.2. písm. a) Fond nepovažuje

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA Tento program realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více