Oprava kostela sv. Václava Co ještě nevíte o historii tišnovského chrámu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava kostela sv. Václava Co ještě nevíte o historii tišnovského chrámu"

Transkript

1 Oprava kostela Policejní hodnocení Pivní máj Jaro v synagoze Galerie z ruky Svátky jara Volejbalové medaile Úspěšný biker Pochody Číslo 8 Ročník XVI Cena 8 Kč Oprava kostela sv. Václava Co ještě nevíte o historii tišnovského chrámu Letos po velikonočních svátcích byly v tišnovském kostele zahájeny rozsáhlé úpravy. Především se jedná o rekonstrukci elektroinstalace a ozvučení, které jsou již v havarijním stavu a neodpovídají normám a předpisům. Z toho důvodu se také zastavily hodiny a zvony na kostelní věži. Po zapravení omítek a odvlhčení bude následovat výmalba a pak nutné čištění varhan. Na stavebních pracích se podílí firma Univerzální služby z Předklášteří, elektroinstalaci provádí Letošní v pořadí již 64. tišnovská expozice minerálů se koná ve dnech května v tišnovské sokolovně a v gymnáziu. Pro veřejnost bude přístupná v pátek od 11 do 19 hod., přičemž oficiální zahájení je v pátek ve 12 hod. V sobotu bude expozice otevřená pro veřejnost od 9 do 19 a v neděli od 9 do 16 hod. Návštěvu však neodkládejte na neděli po 15. hodině, protože v uvedenou XXXIII. mezinárodní expozice minerálů Tišnov bude opět hostit vystavovatele z celého světa firma Orela rovněž z Předklášteří. Předběžná cena veškerých oprav je zatím vyčíslena na Kč. Vše je hrazeno z vlastních prostředků bez dotací pouze ze sbírek a darů. Kostel bude uzavřen asi čtvrt roku. Po tuto dobu budou bohoslužby ve všední dny na faře, v neděli v Předklášteří. Pro zvídavé čtenáře přinášíme i něco málo z historie. Kostel sv. Václava je prastarý, připomíná se už v roce Stojí na místě kostelíka dřevěného, který patřil ke zboží purkrabího sídlícího na Hrádku, stávajícího v těsném sousedství kostelíka. Na sídlo purkrabího, čili kastelána na cúdy tišnovské, upomíná nyní jedině pojmenování, kde se uchovala i část hradeb a kde se stále ještě říká Na Hrádku. Tišnovská fara byla do založení kláštera Porta coeli (1233) obsazována biskupy olomouckými. Zakladatelka kláštera, královna Konstancie, darovala patronát kostela r klášteru Porta coeli. Farní kostel sv. Václava je jednolodní gotická stavba z druhé poloviny 15. století, v 18. století zbarokizovaná, s presbytářem a hranolovou věží. V letech byla lo kostela prodloužena asi o deset metrů a tím spojena s věží (věž stála původně samostatně). Na jižní straně byla přistavěna mariánská kaple, oratoře, vestavěna nová kruchta a přízemí upraveno na Boží hrob, který byl později zrušen. Obrazy sv. Václava na hlavním a sv. Cyrila a Metoděje na postranním oltáři jsou od vídeňského malíře Dollingera a dal je na svůj náklad zhotovit tišnovský rodák zemský poslanec JUDr. Jan Dvořáček. Před kostelem, který je státem chráněnou kulturní památkou, se zachoval zbytek zdi kostelního opevnění se střílnami. (red) dobu již někteří vystavovatelé budou končit. Tišnovská expozice minerálů je největší akcí svého druhu ve východní Evropě a jedna z nejvýznamnějších evropských mineralogických akcí vůbec. Těší se mimořádné pozornosti našich i zahraničních vystavovatelů a návštěvníků. Vstupné je diferencované na jednotlivé dny: v pátek 30 Kč, v sobotu do 14 hod. 50 Kč, v sobotu po 14 hod. 30 Kč a v neděli 20 Kč pro osobu a den. Rozdílné ceny vstupného jsou proto, že v sobotu dopoledne bývá největší návštěvnost, proto se pořadatelé snaží diferencovanou cenou o přesun návštěvníků na sobotní odpoledne a neděli. Návštěvníci, kteří nechtějí čekat v sobotu před pokladnou v sokolovně, mají možnost bez vstupenky prohlédnout expozici v ZŠ. Tam je sice jenom asi 10% z toho, co je v sokolovně, ale i to stojí za to. Pro školní zájezdy nad 15 osob, (nutné je ohlásit se předem) je v pátek zlevněné vstupné 20 Kč na osobu. Letos bude počet vystavovatelů přes 260, z toho bude 70 zahraničních. Budou to vystavovatelé z 15ti evropských zemí a jeden z Austrálie, který bude vystavovat drahé opály. Pořadatelé doporučují navštívit expozici pana Ficiána z Brna (pokračování na str. 2) Aktuality Zajímavosti Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu Protestní pochod a demonstrace Dne 1. května v 10 hod. vyjde v Tišnově, od křížku na Trnci, protestní pochod s následnou demonstrací proti záměrům Rady města Tišnova zhoršit životní prostředí ve městě, zejména záměrem stavby BPS. Pochod projde ulicemi Trnec, Brněnská, Antonína Dvořáka, Riegrova a skončí demonstrací na Náměstí Míru. (red) Tradice v obci Kaly Každý rok na jaře se v Kalech koná tzv. úklidový den. Místní občané jej nazvali Den pro obec. Bylo tomu tak i letos, kdy úklid připadl na sobotu 12. dubna. Hned v ranních hodinách se téměř všichni Kalováci sešli na návsi a u Obecního úřadu. Každému byla přidělena určitá práce, podle předem vypracovaného rozpisu. Občané se rozdělili do pracovních skupin, dostali potřebný materiál, nářadí a pracovali tam, kde bylo třeba. Na letošní úklidovou sobotu bylo naplánováno dokončení fasády na hasičce, úklid ve sportovním areálu, nátěry laviček a košů na hřišti, úklid obce, čekárny, budovy fit centra i oprava kapličky na Kalech i v místní části Zahrada. Zvláštní skupina měla na starost úklid okolo vyhlídkové věže na nejvyšším bodě Babylon. V Zahradě, v okolí hasičské nádrže, byly vyřezány staré dřeviny a vysazovaly se nové. Každý kdo pracoval, dostal během dne nápoj (pivko a limonádu). Po skončení úklidového dne se (pokračování na str. 2) V těchto dnech se v Drahoníně dokončují práce na zbudování dětského hřiště, které je situováno v parčíku na návsi, naproti autobusové zastávce. Až doposud děti využívaly ke hraní houpačky a kolotoč. Jelikož každé z těchto zařízení bylo umístěno na jiné straně od silnice a děti často přebíhaly, byly tak vystaveny nebezpečí ze strany řidičů. Na nátlak maminek obecní zastupitelstvo rozhodlo o zbudování nového dětského hřiště. Obec získala finanční prostředky na celkovou úpravu v rámci revitalizace návsi. Celkové náklady představují částku Kč, dotace z JMK činila Kč. Zbývající část tedy hradí obec ze svých zdrojů. Přípravné práce na zbudování Siemens Electric Machines s.r.o. Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KTERÝ SE KONÁ DNE 1. května 2008 od 9.00 do DRÁSOV 126 Těšíme se na Vaši návštěvu! Více informací o firmě naleznete na Policie ČR Obvodní oddělení Tišnov Zhodnocení bezpečnostní situace za rok 2007 Za loňský rok bylo v teritoriu služebního obvodu OO PČR Tišnov evidováno 354 trestných činů. Objasněno bylo 171 skutků, procento objasněnosti 48,31 %. Pro srovnání uvádíme rok 2006, kde bylo registrovaných trestných činů 329, objasněno 161, v roce 2005 registrováno 299 trestných činů, objasněno 133. Na Tišnovsku, stejně jako v celém okrese Brno-venkov, je v uplynulých letech registrována vzrůstající tendence trestné činnosti. Nutno je zohledňovat fakt, že rokem 2005 se rozšířil služební obvod OO PČR Tišnov o obce z kraje Vysočina a od roku 2006 byly do trestního zákona zahrnuty nové trestné činy především v oblasti dopravy. V roce 2007 však již šlo o přirozený nárůst, což potvrzuje i zvýšení kriminality v celém okrese o 9,3 % (na Tišnovsku o 6 %). Nárůst zaznamenaly krádeže věcí z automobilů V Drahoníně pečují o svoje děti hřiště byly zahájeny už v květnu loňského roku. Většina prací se dělala svépomocí. Do prostoru hřiště byly nainstalovány dřevěné prolézačky se skluzavkou, dřevěné domečky s horolezeckou stěnou a sítí. V parčíku najdeme houpačku, kolotoč, pérová houpadla se zvířátky a pískoviště s bednou na hračky. V prostoru nechybí ani lavičky k odpočinku pro rodiče nebo prarodiče. Celý prostor je ohraničen pěkným dřevěným plotem, který ní 20, vloupání do rekreačních objektů 18, vloupání do rodinných domů 15, poškozování věcí 9, krádeže součástek z vozidel 8. Počet přestupků v loňském roce 203, počet dopravních přestupků řešených v blokovém řízení 366 v částce Kč. V roce 2006 bylo 719 dopravních přestupků. Počet dopravních přestupků v roce 2007 byl oproti roku předešlému bezmála poloviční. Daná situace však zjevně nekoresponduje s faktickým stavem a chováním řidičů. Tento stav spíše ukazuje na nedostatečné počty policistů, kteří by dohlíželi nad bezpečností a plynulostí silničního pro- Počet trestných činů dle druhů: násilná kriminalita 19, majetková kriminalita 210 (krádeže vloupáním 81, krádeže ostatní 112), mravnostní kriminalita 1, hospodářská kriminalita 22, ostatní kriminalita 30, zbývající kriminalita 72. Krádeže věcí z vozidel 42, vloupání do ostatních objektů 37, krádeže automobilů 21, krádeže ostatvozu. V průběhu roku 2007 služební poměr ukončilo nebo přešlo do jiných složek policie 8 příslušníků, což je již výrazný počet. Chybějící policisté jsou sice postupně nahrazováni novými, ale jejich výcvik a vyškolení trvá více než rok. Tyto posily se tedy projeví ve výkonu služby v průběhu roku 2008 a počátkem roku následujícího. (red) zajiš uje dětem bezpečný pobyt na hřišti. V Drahoníně se tradičně konají na Den dětí různé akce. V letošním roce by se oslava v prvním červnovém dnu měla přesunout do areálu nového hřiště.

2 V Dolních Loučkách oslavují 100 let Douglasie tisolisté Pokud se vydáte na procházku nádherným okolím Dolních Louček, můžete nedaleko Pasníku vejít na naučnou stezku, kterou vybudoval státní podnik Lesy ČR. Nad Ekoporadna Tišnovsko ve spolupráci s MC Studánka, Komisí životního prostředí města Tišnova, BRĎEM Tišnov, občanským sdružením Za Sebevědomé Tišnovsko a dobrovolníky pořádají oslavy Dne Země v Tišnově. První akcí v rámci oslav je přednáška Domácí ekologie, která se uskuteční v pátek 18. dubna v hod. O tématech spojených s našimi domácnostmi (potraviny, doprava, třídění odpadků, látkové pleny, zahrada apod.) přijede povídat Katka Jelínková z občanského sdružení Horní Mlýn ve Křtinách a Šárka Štěrbová z Ekofarmy Deblín. Přednáška se koná v MC Studánka. V sobotu 19. dubna se od 8.30 do 11 hod. Před časem jsme informovali, že v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku probíhá restaurování vzácných barokních varhan z 18. století. Restaurování varhaního nástroje provádí dílna varhanáře Dalibora Michka, který vlastní oprávnění MKČR k restaurování nástrojů z tohoto období a který nedávno dokončil např. restaurování varhan v Trpíně, Dlouhé Brtnici a Jinošově. Pan Michek je uznávaným varhanářem nejen u nás, ale spolupracuje také s významnými zahraničními varhanářskými firmami v Německu a Francii. V současné době probíhá dokončení restaurování pedálu a započalo už restaurování dvou měchů. Letos by se měly ukončit práce na vzduchotechnice. O postupu prací rozhoduje komise Restaurování varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku, která rovněž provádí kontrolu provedených prací. Nad restaurováním převzali záštitu hejtman JMK Ing. Juránek, koncertní cembalistka a hudební pedagožka Barbara Maria Willi Čarodějnice v Kuřimi Ve středu 30. dubn a p o ř á d á SHD Kuřim na hřišti ZŠ na ul. Komenského od 14 hod. akci Čarodky s hasiči. Během odpoledne budou děti soutěžit o zajímavé ceny. Proběhnou ukázky hasičské techniky a zásahů hasičů. Každé dítě, které donese vyrobenou čarodějnici, bude zařazeno do soutěže o nejškaredší čarodějnici. Občerstvení zajištěno, opékání špekáčků. V 19 hod. bude zapálena vatra a upáleny všechny čarodějnice. Pokračovat se bude posezením u táboráku. (ná) Předklášteřím upoutá vaši pozornost skupina stromů douglasek tisolistých nazvaných Jubileum, které byly vysázeny už před sto lety na oslavu 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. Vzrostlé stromy působí skutečně impozantním dojmem. Žáci a učitelé ZŠ v Dolních Loučkách, spolu s místní organizací Sokol a ve spolupráci s obcí Dolní Loučky, chtějí 10. a 11. května toto výročí oslavit. Pro návštěvníky bude v jídelně ZŠ v sobotu 10. května od 14 hod. otevřena výstava věnovaná tomuto jubileu. Na neděli je naplánovaná organizovaná vycházka na naučnou stezku a přes kopec Pasník zpět do Dolních Louček. Sraz účastníků bude ve 14 hod. u autobusové zastávky u školy, odkud a senátor PSČR Josef Novotný, kteří jsou rovněž čestnými členy komise. Na financování akce přispívají JMK, MKČR, Úřad městyse Doubravníka a soukromí dárci. Na podporu jsou pořádány veřejné sbírky a série benefičních koncertů. Pro dárce je zřízený bankovní účet č /0800. Již druhý benefiční koncert se je autobus odveze na počátek trasy. Pokud bude organizátorům přát počasí, čeká návštěvníky neobyčejný zážitek. Přij te se přesvědčit, jste všichni srdečně zváni! Pozvánka na hody OREL, jednota Čebín a zastupitelstvo obce zvou srdečně všechny zájemce na tradiční čebínské krojované hody, které se konají v sobotu 26. dubna. Od 8.30 hod. je na programu zvaní na hody, ve 14 hod. vyjde slavnostní průvod (začátek je u koupelky), cca v 16 hod. začne na prostranství vedle základní školy taneční program pod májou. V případě deště se program uskuteční v sokolovně. Od 20 hod. bude ve všech prostorách restaurace Čebínka hodová zábava. K tanci a poslechu zahraje dechová hudba Ištvánci. Vstupné 60 Kč, předprodej vstupenek s místenkou byl zahájen na OÚ. V neděli 27. dubna bude v chrámu sv. Jiří v 9.30 hod. sloužena slavnostní mše svatá. Oslavy Dne Země v Tišnově koná na tišnovském náměstí Ekojarmark. Čekají vás informační stánky organizací, zaměřených na šetrný vztah k přírodě. Budete si opět moci nakoupit biopotraviny a různé ekologické výrobky. Přichystaný je i program pro děti. Ve 14 hod. se zájemci sejdou na Nám. Míru u kašny a vydají se čistit břehy v Tišnově a blízkém okolí. Akce má název Čištění břehů vodních toků. Na závěr všechny účastníky čeká občerstvení. Nezapomeňte na dobrou obuv a rukavice. V neděli 20. dubna je ve 13 hod. připravena v Přístavu Odyssea akce s názvem Dřevárna podle Kamilka aneb šperky převážně dřevěné. Zájemci si mohou sami vyrobit šperky. Více informací na webu lektora. (ná) Restaurování varhan v Doubravníku uskuteční 3. května v hod. v doubravnickém kostele, kde vystoupí Svatomichalská gregoriánská schola z Brna pod vedením Josefa Gerbricha. Scholu budete mít příležitost si poslechnout ještě další den v neděli 4. května, při zpěvu latinské mše sv. v tomtéž kostele. Další informace jsou uveřejněny na stránkách městyse: (red) Zahájení sezony lodní dopravy Slavnostní zahájení letošní plavební sezony na Brněnské přehradě je plánováno na sobotu 19. dubna od 9.30 hod. Zájemci si mohou naplánovat výlet lodí okolo hradu Veveří, krásnou přírodou podkomorských lesů. Celá trasa trvá cca 70 min., v délce 15 km má 11 zastávek: Bystrc, Kozí horka, Sokolské koupaliště, U kotvy, Osada, Rokle, Cyklistická, Hrad Veveří, Mečkov, Skály a Veverská Bítýška, kde se lodě otáčí zpět do Brna. Plavební úsek (od jedné zastávky ke druhé) stojí 10 Kč pro dospělé, 5 Kč pro děti. Je možnost zakoupit si i zpáteční jízdenku platí pro jízdu z Bystrce do cílové stanice a pro jízdu zpět tentýž den. Jízdu tam lze ukončit a jízdu zpět nastoupit i v jiné mezilehlé stanici. Zpáteční jízdenky lze využít v obou směrech zamění se pouze výjezdová a cílová stanice. Jízdenky se prodávají v přístavišti Bystrc a na lodi. Pro zájemce je i možnost plavby na objednávku. Pokud chcete uspořádat večírek nebo oslavu narozenin v atraktivním prostředí na lodi, flotila lodí je k dispozici i s posádkou. Základní sazba je Kč/1 hod. malá lo (bez horní paluby), Kč/1hod. velká lo (s horní palubou). (fel) Potěšilo nás, že noviny regionu Tišnovsko VOX neztratily tvář objektivního a zajímavého zpravodaje z našeho okolí. V rubrice Na naši adresu v čísle 7 sice po váhání, ale přece jen, redakce uveřejnila kritický článek o nové podobě Tišnovských novin. Vždy právě média mají dát prostor k vyjádření různých názorů a umožnit polemiku. Asi je nás víc, kteří s některými názory příspěvku souhlasíme (přemíra inzerce, nepřesné a nedostačující informace). Věříme však, že jsou to jen počáteční nedostatky, které je možné odstranit. Názor na zbytečnost některých článků však nesdílíme. Jsme vděčni za příspěvky pana Josefa Permedly, který ochotně předává svoje bohaté zkušenosti hlavně mladým pokračovatelům včelařství, oboru tak vzácného a potřebného. I v naší vesničce Hluboké Dvory máme možnost si obě periodika koupit díky obchodu, o který se obětavě stará paní Jitka Křivánková. Ve VOXu nás zajímá dění v okolních obcích a podrobné informace o kulturních událostech. V TN si rádi přečteme pěkné a vždy obsažné slovo starosty. Velmi zajímavý a záslužný je projekt žáků ZŠ Nám. 28. října v Tišnově o zmizelých tišnovských sousedech. Máme aktuální zprávy ze sportu. Myslíme, že obě tato periodika poskytují čtenářům výběr podle jejich zájmů. M. Trtílková Hluboké Dvory publicistika Vloupání do úřadů, nic nezmizelo V noci na úterý 1. dubna se neznámý zloděj vloupal do budovy OÚ a MŠ v obci Skryje. Rozbil okno a dveře, objekty prohledal, ale nic z nich neukradl. Škoda na obou objektech více než Kč. O den později vyjížděli tišnovští policisté k vloupání do budovy OÚ v Újezdu u Tišnova. Pachatel poškodil několik dveří a oken, budovu opět celou prohledal a nic neukradl. Pravděpodobně stejný pachatel se ve stejnou dobu vloupal do místní prodejny smíšeného zboží, ze které ukradl potraviny a alkohol za necelých Kč. Tišnovští policisté po pachatelích těchto vloupání a krádeží intenzívně pátrají. Kdo ujíždí na dámském kole? V noci na 11. dubna se neznámý lapka vloupal do sklepní kóje domu v Tišnově. Rozbil zámek a ukradl horské kolo za Kč. Kudy se te zloděj projíždí není prozatím jasné, stejně jako kdo je zlodějem. Ukradli krb Zloději si v noci na 10. dubna vyhlídli nezajištěnou novostavbu v Drásově. Z domu na volně přístupné stavební parcele ukradli krbovou vložku za Kč. Vložku museli zloději vymlátit z krbového osazení, v němž již byla umístěna. Ve stejnou dobu ukradli zloději z opodál stojící stavební buňky nářadí za Kč. Zmizela nepojízdná Avia Až po měsíci nahlásil majitel krádež nepojízdného nákladního auta. Avia, která už neměla registrační značky, zmizela z odstavné plochy v Tišnově. Škoda je asi Kč. Vykradený dům Zloději využili toho, že nikdo z obyvatel rodinného domu v Tišnově nebyl o víkendu na přelomu března a dubna doma. Vloupali se do domu a ukradli elektroniku za 30 tis. Kč. Po pachtelích se pátrá. (BTK) C M Y K PIVOVAR ČERNÁ HORA VÁS ZVE NA TŘETÍ V ČERNÉ HOŘE 3. KVĚTNA 2008 Program na nádvoří: Moderátor Milan Noha 13:30 Průvod mažoretek a Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice 14:00 Slavnostní zahájení 14:10 Hamleti - Dalibor Gondík, Aleš Háma, Jakub Wehrenberg, Hardy Mazuki 15:30 Jízda elegance - přehlídka historických kol 16:00 Vladimír Hron - Abeceda hvězd 16:45 Předání certifikátů novým držitelům značky Moravský kras-regionální produkt Křest nových výrobků 17:00 Taneční klub Nelly při ZŠ Černá Hora a Lysice 17:15 Maxim Turbulenc 18:15 Biketrialová show 18:30 Walda gang - Waldemar Matuška revival (pokračování ze str. 1) všichni brigádníci sešli v prostorách Obecního úřadu, kde zhodnotili celý den a po zasloužené práci si pochutnali na malém občerstvení. A co čeká Kalováky dál? Velkou nutností je zrealizovat opravu komunikace, která je v neutěšeném (pokračování ze str. 1) zde vystavují svoje výrobky zrakově postižení (vystavují v Gymnáziu v druhé třídě na pravé straně od vchodu). Co se týče minerálů, bude na výstavě opět pestrá paleta z celého světa i nepřeberné množství drobných šperků z polodrahokamů a pro náročné i z drahokamů. K dispozici bude i další již 23. číslo Zpravodaje mineralogických expozic v Tišnově, s barevnou obálkou i termíny dalších mineralogických akcí pro zbytek roku 2008 a termíny tišnovských burz pro rok 2009 Sladovna: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 20:00 Ilona Stryová - taneční zábava, houslová show V průběhu celého odpoledne: VOX 8 Tradice v obci Kaly XXXIII. mezinárodní expozice minerálů Křížem krážem Tišnovem Podhorácké muzeum v rámci cyklu Křížem krážem Tišnovem, zve na program Stezka do minulosti aneb procházka tišnovskou historií s povídáním o památkách. Akce se koná v sobotu 26. dubna ve 14 hod. u kostela sv. Václava, provázet budou Michal Konečný, Irena Ochrymčuková a Josef Zacpal. exkurze v pivovaru atrakce pro děti i dospělé soutěže o ceny pivní speciality nové výrobky Autobusová doprava navazující na osobní vlaky v Rájci-Jestřebí: odjezdy z nádraží Rájec-Jestřebí od 12:45 hod odjezdy z Černé Hory od areálu firmy VF do 21:00 hod VSTUPNÉ 50,- Kč, děti do 140 cm zdarma Pod záštitou poslance PČR Františka Sivery, náměstka hejtmana JMK Milana Venclíka a starosty městyse Černá Hora Bohumila Hlavičky 12:00 CYKLISTICKÝ NEZÁVOD "Ve stopě Petra Bezruče s Josefem Zimovčákem" Začátek nezávodu před ČD Brno-Řečkovice. Slavnostní ceremoniál za přítomnosti zajímavých osobností. Trasa vede z Brna do Černé Hory po trati dlouhé 28 km. Informace na Každý cyklista, který vystoupá do nejvyššího bodu trasy, na vrchol Jedle (565,1 m n.m.), obdrží zázvorovou limonádu Adraka. V Černé Hoře získá každý z účastníků pouťovou skleničku v úschovně kol naproti budově pošty. stavu. Zatím ale nejsou na tuto akci finanční prostředky. Vše záleží na tom, zda obec získá dotaci. Bývalá starostka, paní Batelková, si pochvaluje nové vedení obce, je vidět že mají dobře našlápnuto a staré tradice fungují i nadále. Mnohé obce by si mohly vzít z občanů v Kalech a Zahradě inspiraci. jako i adresy firem a vystavovatelů. Zájemci si Zpravodaj mohou zakoupit u šatny v sokolovně. Představí se zde i kniha pana Marcela Vaňka Láska k šutrům. Knihu plnou barevných fotografii si můžete zakoupit přímo u autora vystavuje v sokolovně ve vestibulu přímo proto vchodu. Nenechejte si ujít jedinečnou příležitost zhlédnout minerály z celého světa, či nakoupit dárky a potěšit své blízké. Další, v celkovém pořadí již 65. tišnovská mineralogická expozice, bude na podzim listopadu (red)

3 VOX 8 Kulturní jaro v synagoze Letošní jarní sezona v lomnické synagoze bude zahájena ve středu 23. dubna v 18 hod. koncertem ZUŠ v Lomnici a její hosté. Vystoupí žáci ZUŠ Lomnice, sbor učitelů gymnázia Matyáše Lercha, sbor studentů téhož gymnázia, LSDA a další. Celý koncert bude ukončen společným vystoupením všech účastníků. První výstava v synagoze, kterou pořádá tišnovská galerie V-ATELIER ve spolupráci s úřadem městyse, bude zahájena v sobotu 26. dubna. Slavnostní vernisáž s kulturním programem proběhne ve 14 hod. Na výstavě představí svá díla malířka Ivana Pavli- Klub přátel výtvarného umění v Tišnově a Obec Železné připravili na květen mimořádnou výtvarnou akci, pořádanou v rámci oslav 30. výročí založení KPVU. Na této jarní výstavě se představí Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí se sídlem v Břeclavi (Jan Barth, Jan Ciprys, Eva Černohorská, Zuzana Kaufmanová, Lenka Neuhauserová, Jaroslav Salay, František Šulák, František Varga a Jan Vinklář). Obrazová poezie Miloše Fajkuse jednoduché kompozice s akcentem na různé znaky a symboly navozují meditativní pocity, taková díla jsou někdy označována za relaxační. Zkrátka obrazy Miloše Fajkuse jsou prožitkové. Uspořádal od roku 1986 dvě desítky výstav samostatných, účastnil se mnoha výstav v zahraničí. K n i h k up ect ví studia nabízí půvabnou publikaci Svět zapomenutých brněnských kaváren a mnoho dalších Jamborův dům zve Městská knihovna v Kuřimi Ve čtvrtek 17. dubna se v MěK koná od 18 hod. Čajový dýchánek. Obnovený kulturní magazín Jiřího Brabce, spojený s vernisáží výstavy ke Dni Země. Témata jsou Den Země ve světě i v Kuřimi, Literární, hudební a filmové ceny za loňský rok. Výstava potrvá až do Výstava v Lysicích Na zámku v Lysicích bude v sobotu 19. dubna v 15 hod. vernisáží zahájena výstava s názvem Pocity. V renesančním salónku bude svoje malby vystavovat Anna Kocmanová. Informace na tel nebo na V dubnu je otevřeno o víkendech od 9 do 15 hod. (koko) Oddělení pro děti a mládež připravilo na úterý 29. dubna od 15 hod. Společné čtení v čítárně dětského oddělení. Zváni jsou všichni, kdo se chtějí zaposlouchat do kouzelného světa pohádek a příběhů. Ve středu 30. dubna od 13 do 16 hod. se koná další tvořivá středeční dílna v rámci akce Z proutěného košíku. Oddělení pro dospělé připravilo na čtvrtek 24. dubna v 17 hod. cestopisnou besedu Ekvádor a Galapágy. S cestovatelem Karlem Wolfem prozkoumáme husté amazonské pralesy, poodhalíme tajemství krásných a jemných klobouků panamáků, které pletou z vláken tropické palmy indiánské ženy v horách. Z hlavního města Quito se vydáme na krátký výlet do města Otavalo s tradičním dobytčím trhem. Následovat bude cesta na pobřeží Pacifiku, kde budeme pozorovat pářící se keporkaky a nakonec cesta Výtvarný květen v Železném Devět předních výtvarníků tohoto regionu bude vystavovat v KD v Železném od čtvrtka 1. května do neděle 25. května. Výstava bude otevřena denně od 14 do 18 hod. Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek ve hod. Výstavu uvedou starosta obce Radomír Pavlíček a Josef Ondroušek. O tvorbě autorů promluví Mgr. Eva Černohorská. V kulturním programu zazní slovácké písničky u cimbálu, při dobrém břeclavském vínečku. (PAV) Studio IN v dubnu knih o Brně minulém i současném. Přesvědčte se ve Studiu IN, Minské ulici č.65 v Brně-Žabovřeskách. Otevřeno je denně od 13 do 19 hod.,v sobotu od 9 do 12 hod. (xyz) Do 24. dubna je v tišnovské galerii ke shlédnutí společná výstava Václav Kupský obrazy, Pavel Matyska obrazy, Anna Matusiaková fotografie. V sobotu 26. dubna bude vernisáží ve 14 hod. zahájena výstava Oldřich Jedlička obrazy, šperky, mandaly, která potrvá do 22. května a navštívit ji můžete denně mimo pondělí a Ve středu 30. dubna v 9 hod. bude v Jamborově galerii připraveno setkání seniorů ve veselejším duchu s názvem Setkání čarodějnic. Zájemci prožijí hodinku nad šálkem čaje a najdou nové přátele. (koko) 13. května. Otevřeno je v půjčovních hodinách knihovny. (pondělí 9 12 a 13 18, úterý 13 19, středa 9 12 a 13 18, pátek hod.). Vstup volný. V pátek 25. dubna od 17 hod. se v Městské knihovně koná přednáška Roční cesta do Asie splněný sen. Uvádí cestovatel RNDr. Karel Wolf. Vyprávění o cestě po jižní a jihovýchodní Asii, která trvala přesně 12 měsíců. Proč zrovna do Asie a hned na rok? Jak se liší dvouměsíční cesta od roční? Vyprávění bude o směsici kultur, kde vedle sebe žijí muslimové, hinduisté a buddhisté. Bližší informace na Vstup volný. (kvok) šová a keramička Romana Korečková. Obrazy Ivany Pavlišové nás vtahují svoji stylizací do světa pohody, melancholických vzpomínek, jemné nadsázky a jsou příjemným pohlazením v kontrastu se spěchem všedního dne. Ve stejném duchu se nese i svět víl, skřítků, andělů a zvířátek keramičky Romany Korečkové. Otevřeno bude soboty, neděle a státní svátky od 13 do 17 hod. Návštěvy mimo tuto dobu jsou možné po domluvě na úřadu městyse Lomnice, tel nebo Výstava potrvá do neděle 18. května. Knihovna v Tišnově nabízí na souostroví Galapágy, kde nás překvapí nečekané množství zvířat modronozí a červenonozí terejové, skotačící lachtani, mořští i suchozemští leguáni nebo obří želvy, které daly celým ostrovům jméno. Galerie ad astra V Galerii v Kuřimi na zámku se koná výstava s názvem Petr Malina Beuys se dívá. Návštěvníci uvidí výběr prací pražského autora z posledního období. Jedná se o plošnou olejomalbu s jemnými barevnými přechody. Výstava potrvá do 27. dubna a otevřeno je denně mimo pondělí hod. Výstavu je také možno zhlédnout na DDM Tišnov připravil na sobotu 19. dubna ve 13 hod. u nového hřbitova, pro děti a jejich psí kamarády všech ras, soutěž s názvem Hafík. Zájemci uvidí také členky Městské policie Brno se služebními psy a jejich společný program Kamarád. V ukázce předvedou jak se bránit při napadení psem, jak o svého psa pečovat a mnoho dalších zajímavých věcí. Vstupné je 30 Kč. S sebou si vezměte náhubek, MěKS v Tišnově připravilo na neděli 20. dubna v 15 hod. a pondělí 21. dubna v 8.45 a hod. v sále kina Svratka představení pro v Křížovicích slavnostně otevírá v sobotu 26. dubna v 15 hod. Brány k múzám Zdeňka Macháčka. Na zahájení vystoupí Jan Beránek, Petr Kořínek a Milan Kašuba. V dubnu a květnu je otevřeno o víkendech a hod. (ná) kultura Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel DE BLAST, Marlena Tisíc dnů v Toskánsku Hořkosladký příběh DESAI, Kiran Dědictví ztráty Napínavý román indické autorky DIETRICH, William Napoleonovy pyramidy Záhada podivného medailonu EREZ, Nathan Šifra podle kabaly Detektivní román CHOPIN, Kate Probuzení Milostný příběh KARMEL, Annabel 100 nejlepších dětských kašiček Nové recepty pro nejmenší TWINING, James Černé slunce Příběh bývalého agenta CIA VALLGREN, Carl-Johan Příběh podivuhodné lásky Román o věčném zápasu dobra a zla WELSCH, Vítězslav Smrt přichází z podzimem Detektivka ZIEGESAR, Cecily von Nic nás spolu neudrží Osudy mladých lidí Ve dnech a bude knihovna uzavřena. Brněnská hvězdárna představuje (ná) Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka (Kraví hora 2) nabízí Pořady ve velkém planetáriu vždy ve středu a v sobotu v 18 hod. Připraven je pořad Nový Zéland ráj na konci světa. Mimořádná akce Úžasné divadlo fyziky pásmo fascinujících experimentů je připraveno na úterky 22. a 29. dubna v 18 hod. V sobotu 26. dubna od 10 do 17 hod. se uskuteční netradiční soutěž středoškolských týmů v experimentální fyzice. Akce má název Fyzikální cirkus. Pořady pro děti se konají v sobotu a v neděli v 15 hod., kromě 26. dubna. Pro děti od 5 let je připraven pořad O ztracených planetách. Jedná se o neobvyklé dobrodružství dvou kamarádek na hvězdné obloze. Pořady na hvězdárně (pouze za jasného počasí) pozorování Slunce vždy v sobotu ve 14 hod. Pozorování hvězdné oblohy pondělí až sobota ve 21 hod. V případě nepříznivého večerního počasí je připraven pořad v malém planetáriu. V cyklu Za poznáním modré planety je připraven na 17. a 24. dubna komponovaný multivizuální pořad Jaroslava Lunera Skandinávie barvy a vůně dalekého severu. Začátky jsou v 18 hod. Výstavy Z pohádky do pohádky výstava Jaroslava Lunera Akce pro mládež v Tišnově vodítko, pití pro sebe i pro psa. Na středu 30. dubna od 17 do 19 hod. je připravena akce Čarodějnice s volbou královny sabatu. Opět se blíží výroční slet všech čarodějnic, tentokrát s volbou té nejoriginálnější. Oprašte svá koš ata i čarodějnické dovednosti a přij te se předvést. Vstupné 20 Kč. S sebou vlastní koš ata, kouzelné předměty dle libosti a buřt na opečení. Akce se koná na zahradě DDM. Navštivte Libušinu galerii V galerii v Malhostovicích se koná výstava obrazů Františka Jurka. Návštěvníci se při prohlídce obrazů ponoří do doby dávno minulé a zastaví tak alespoň na chvíli čas. Obrazy pana Jurka jsou plné pohody a klidu. Výstava potrvá do 27. dubna a navštívit ji můžete od úterý do neděle hod. Informace na nebo na tel V pátek 2. května bude v 17 hod. zahájena autorská výstava obrazů Ivana Kulheima a Jaroslava Lebedy. Na slavnostním zahájení vystoupí Jan Beránek housle a Marek Kubát kytara. Kam za kulturou v Tišnově děti s názvem Kocour v botách. Dětem zahraje divadelní soubor Mladá scéna z Ústí n/ Labem. Vstupné je 50 Kč. Na pondělí 21. dubna v hod. je ve velkém sále MěKS připraven koncert Olah Szabolcs Quartet. Stálice ma arské scény poprvé na turné v ČR. Vstupné 120 Kč. Ve středu 23. dubna se v hod. ve velkém sále MěKS koná 8. koncert KPH 2007/2008. Vystoupí Pavla Bartoníková harfa, Hana Bartoníková hoboj. Vstupné 100 Kč, studenti 50 Kč. Podhorácké muzeum zve Ve výstavní síni muzea v Předklášteří se až do 4. května koná výstava Svátky jara, věnovaná nejen velikonočním svátkům, ale i významným dnům okolo Velikonoc na venkovském prostředí asi před 100 lety. Návštěvníci se seznámí s různými zvyky a obyčeji (první Muzeum Boskovicka a Jitky Petrželové. Otevřeno je hodinu před pořady ve velkém planetáriu, ve všední dny též od 9 do 12 hod. Předprodej vstupenek je každý pracovní den od 9 do 13 hod., ve večerních hodinách půl hodiny před začátkem představení ve velkém planetáriu. Info na tel nebo na (fel) Fotografie v galerii Diana V tišnovské galerii, ve firmě Mouka u autobusového nádraží, vystavuje až do 30. dubna FOTO- KLUB VÁM ze Seredi, družebního města Tišnova. Město Sere má ve znaku vodní hrad Šintavu, který střežíval tzv. Českou stezku, jež spojovala Budín Program Městského divadla Činoherní scéna MdB připravila na čtvrtek 17. dubna drama Equus. Opakovat se bude ještě ve čtvrtek 24. dubna. Ve dnech dubna bude uvedena komedie Vrátila se jednou v noci. Představení začínají vždy v hod., v pátek 18. dubna bude ve 14 hod. veřejná generálka. Na pátek a sobotu 25. a 26. dubna je připravena komedie Charleyova teta. V pondělí 28. dubna mohou diváci vidět drama Smrt Pavla I. Na dny 29. a 30. dubna je připravena tragikomedie Deník krále. Představení začínají v hod. Na hudební scéně bude ve čtvrtek 17. a v pátek 18. dubna uvedena zpěvohra Jánošík aneb Na skle malované. Na neděli 20. dubna v hod. je připraven Koncert Big Bandu Gustava Broma + hosté Igor Butman, Peter Lipa. V úterý a ve středu 22. a 23. dubna mohou Zahájen předprodej V knihkupectví u paní Raškové v Tišnově, tel , byl zahájen předprodej vstupenek na divadlo Dáši Bláhové Alma de GROEN Mrchy aneb Řekni mi pravdu o své lásce. Představení se bude konat v pondělí 12. května v hod. v sále kina Svratka. Vstupné je 220 Kč. (koko) (fel) KINO SVRATKA TIŠNOV TEL Pá So LET S DANCE 2 Taneční film o mladých lidech Út TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ Texaský thriller Čt NOVÝ SVĚT Romantický film Pá So SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ HOLIČ Z FLEET STREET Hororový muzikál Ne ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY Francouzský komix Út RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT Akční film jarní výhon dobytka, pálení čarodějnic, stavění májek). Prohlídky jsou denně mimo pondělí a hod. Ve čtvrtek 1. května je otevřeno. Informace na tel nebo Muzeum v Boskovicích (Rezidence, Hradní 1) nabízí pro zájemce stálé expozice: Proměny výroby historie cechovní výroby na Boskovicku, Pravěk Boskovické Brázdy vývoj Boskovické brázdy v období 40 tis. let př. n. l. do 12. stol. po Kristu, Keltové na Starém Hradisku expozice věnovaná obyvatelům keltského oppida. Otevřeno je úterý až pátek: hod., sobota: hod., neděle: hod. Vstupné na expozice: plné 10 Kč, snížené 5 Kč, na výstavu plné 20 Kč, snížené 10 Kč, výstava a expozice plné 25 Kč, snížené 10 Kč. Boskovice Traplova ul. Synagoga Expozice Židovské město v Boskovicích. Otevřeno je v pondělí hod., úterý pátek hod., sobota hod., neděle hod. Pro předem objednané skupiny je možné zajistit prohlídku i v jiném termínu (správce synagogy, průvodce, Rostislav Janík, tel Více informací získáte na www. boskovice.cz/muzeum. s Prahou. Na výstavě uvidíte kompozice z okolí řeky Váhu, tatranské přírody, snímky námětově odvážné i makrofotografii. Jako dárek i neotřelý pohled na tišnovskou Koželužskou uličku. Výstava má název Zastavme na chví u čas. Otevřeno je od úterý do pátku hod., o víkendech hod. Informace na tel (koko) diváci vidět poetickou hudební baladu Markéta Lazarová. Ve dnech dubna je připraven muzikál Červený a černý. Na středu 30. dubna je připraven muzikál Čarodějky z Eastwicku. Představení začínají v hod. Info na tel (fel)