Z bunkru na Dukle muzeum Objekt RPG RE dříve protiatomový kryt zachovali nadšenci jako památku strana 4. Veleúspěch náborové kampaně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z bunkru na Dukle muzeum Objekt RPG RE dříve protiatomový kryt zachovali nadšenci jako památku strana 4. Veleúspěch náborové kampaně"

Transkript

1 15. října 2009 l číslo 37 l ročník 39 Noviny zdarma nejen pro havíře Šachta jako na dlani Darkovské řídicí stanoviště POP vidí veškeré dění v dole na monitorech strana 3 Věc každého z nás OSTRAVA Při masivním zavádění programu trvalého zlepšování (Continuous Improvement) si jistě řada z vás klade otázku, zda se tato iniciativa týká pouze důlních či výrobních pracovišť, anebo zahrnuje veškeré činnosti a organizační jednotky včetně administrativních útvarů správy společnosti. Odpověď vás asi překvapí, ale prostřednictvím činnosti interního auditu funguje proces trvalého zlepšování na Správě OKD již několik let. Interní audit OKD je tříčlenný útvar v přímé podřízenosti generálního ředitele, který se zabývá prováděním řady ujišťovacích a konzultačních auditů v OKD. Práce útvaru se řídí ročním plánem, který je vytvořen na základě analýzy rizik, námětů členů senior managementu a také členů výboru pro audit a dozorčí rady. Zjednodušeně řečeno, pokud je třeba někoho ujistit o tom, že jsou dobře nastavené kontrolní mechanismy, případně pokud je potřeba poradit se zlepšením procesu, s novým organizačním uspořádáním či se zvýšením efektivity, využívá se k tomu často interní audit. V roce 2009 se interní audit mimo jiné zabýval procesy nákupu, prodeje, sanací a rekultivací, podílel se na iniciativě snižování zásob materiálu ve skladech, v oblasti IT ověřoval bezpečnost kritických aplikací informačního systému a zabýval se také centralizací osobní dopravy. Jen za prvních devět měsíců tohoto roku navrhl interní audit více než 120 doporučení ke snížení rizik a zvýšení efektivity. Zlepšování je však záležitostí každého z nás a já pevně věřím, že i vy můžete přispět k rozvoji naší společnosti. Petr Hanzlík vedoucí útvaru vnitřního auditu OKD Ze světa Souhlas se státní podporou španělskému uhlí ŠPANĚLSKO Evropská komise se rozhodla nevznést námitky proti plánu zpřístupnit v letech uhelné rezervy, ani proti každoroční státní podpoře související s produkcí uhlí. Celková státní podpora, kterou Španělsko podpoří současnou produkci, dosáhne 1,247 miliardy EUR. Na základě informací poskytnutých španělskými úřady Komise stanovila, že pomoc uhelnému sektoru pokryla pouze rozdíl mezi produkčními náklady a výnosy těžebních jednotek. Španělsko pokračuje v redukci těžební kapacity svého uhelného průmyslu a s tím souvisejících státních podpor. Komise dospěla k závěru, že navržená podpůrná opatření berou v ohled ustanovení Nařízení Rady EU č. 1407/2002 týkající se Státních podpor uhelnému průmyslu a jsou proto slučitelná se správným fungováním společného trhu. Zdroj: IP/09/1125 Společnost OKD získala ve slovinské Portoroži prestižní mezinárodní ocenění Golden Drum za komunikaci s veřejností OSTRAVA Společnost OKD uspěla se svými komunikačními projekty na mezinárodním festivalu ve slovinské Portoroži. Prestižní ocenění Golden Drum (Zlatý buben) získala v konkurenci 116 projektů z celého světa za loňskou náborovou kampaň. Do finále postoupila také informační kampaň o veřejně prospěšných aktivitách firmy a založení Nadace OKD. Z bunkru na Dukle muzeum Objekt RPG RE dříve protiatomový kryt zachovali nadšenci jako památku strana 4 FOTO: B & R Náborová kampaň se nesla v duchu motta Hledáme chlapy, co drží partu. Firma díky této netradiční formě náboru získala několik stovek nových Ondrášek pomoc v beznaději NOKD podpořila mobilní hospic. O klienty se starají doma, odchází se tak lépe strana 11 Veleúspěch náborové kampaně Ředitelka pro PR a komunikaci Petra Mašínová (vpravo) s Jitkou Haladovou přebírají ocenění společně s Vladimírem Bystrovem z agentury Bison & Rose, která s OKD na projektech spolupracovala. horníků a důlních specialistů. OKD se také nově představila veřejnosti jako perspektivní firma, která v moravskoslezském regionu podporuje hornické učňovské školství i vybrané obory na vysokých školách. OKD patří mezi největší a nejúspěšnější firmy v Česku, ale i v celé střední Evropě. Dokázali jsme, že se vyrovnáme evropské konkurenci nejen v těžbě uhlí, zvyšování bezpečnosti a zavádění nových technologií, ale také v ostatních oblastech naší práce, řekla při přebírání ceny Petra Mašínová, ředitelka PR a komunikace OKD. Na toto ocenění bychom ale nikdy nedosáhli bez pomoci všech zaměstnanců, kteří nám v loňském roce pomáhali hledat nové parťáky do našich důlních provozů, dodala. V porotě soutěže zasedli zkušení profesionálové z branže z celého světa. Nejlepší práce v oblasti PR porota vybírala zejména s ohledem na jejich prokazatelný výsledný efekt, přičemž kladla důraz také na strategický přístup, neotřelost myšlení a ucelenost provedení. Vladislav Sobol Prvořadý zájem o bezpečnost v podzemí Porub v Dole Darkov vybavený technologií POP 2010 navštívil Ivo Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu Zleva: Boleslav Kowalczyk, Ivo Pěgřímek, Ján Fabián, Klaus-Dieter Beck, Leo Bayer a Eva Vévodová (tlumočnice). FOTO: Důl Darkov Trvalé zlepšování? Něco to do sebe má Pilotní projekt optimalizace údržby při dobývání se zdařil, teď to zkusí v jiném porubu DARKOV Projekt Continuous Improvement (CI) neboli Systém trvalého zlepšování se stal v dolech OKD největším pozdně letním hitem. Úspěšně odstartoval také na Dole Darkov. Povzbudivé jsou zejména výsledky projektu Optimalizace údržby v porubu na závodě 2, který byl realizován v prvních dvou zářijových dekádách. Projekt se týkal optimalizace celého komplexu činností, od přípravy techniky k těžbě, přes samotné dobývání až po odtěžení. Podíleli se na něm horníci v rubání, ale také elektrikáři, zámečníci-specialisté či obsluha odtěžení. K úspěchu výrazně přispěl i vedoucí mechanik provozu rubání Antonín Míra, který zajistil nadstandardní dodávky náhradních dílů a pečlivě sledoval údržbu kombajnu. Důslednou koordinací všech navazujících činností každý člen kolektivu přesně věděl, co má dělat a celý výrobní proces vyzněl jako mistrovsky sehraný koncert. Je až škoda, že porub byl již dokopán a tím byl i celý projekt ukončen, zhodnotil vedoucí projektu CI na Dole Darkov Česlav Lincer. Díky optimálnímu přístupu pracovníků k projektu a uplatnění prvků CI se průměrná doba provozu dobývací techniky prodloužila na plných 50 procent celkové pracovní doby (celorevírní průměr je 30 procent pozn. red.) a úměrně tomu se navýšilo i plnění výrobních ukazatelů. Denní těžba z porubu vzrostla ze srpnových 2100 na 2800 tun uhlí a denní postupy ze 4,1 na 5,1 metru! Pokračování na str. 2 DARKOV Vzácná návštěva zavítala 12. října na Důl Darkov. Do porubu fáral předseda Českého báňského úřadu Ivo Pěgřímek za doprovodu generálního ředitele OKD Klause-Dietera Becka a dalších manažerů naší těžební společnosti. Navštívený porub je vybaven technologií POP 2010, tj. sekcemi Bucyrus 2,6/5,5, kombajnem SL500 a porubovým dopravníkem PF 6/1042. Fárání se také zúčastnili za OBÚ v Ostravě předseda Libor Hroch a jeho zástupce Martin Štemberka a za OKD Ján Fabián, ředitel pro rozvoj a strategii, Leo Bayer, provozní ředitel a Boleslav Kowalczyk, ředitel Dolu Darkov. Fárání bylo zaměřeno hlavně na kontrolu protiotřesových opatření. Předseda ČBÚ se zajímal nejen o novou technologii POP 2010, ale především o bezpečnostní problematiku. Konstatoval, že nasazování nových komplexů spolu se zvětšováním profilu chodeb a zvyšování hmotnostního stupně chodbové výztuže je krok správným směrem při zajišťování bezpečnosti horníků. Nicméně poukázal i na nutnost řešit styk porub-chodba jiným způsobem, než je dosavadní praxe v OKD, a to hlavně kvůli zvětšující se celkové ploše, kterou je nutno zajistit. Generální ředitel OKD na to reagoval, že je to jeden z hlavních úkolů těžební společnosti, který vychází ze strategie zvyšování bezpečnosti a výkonnosti porubů. Po vyfárání Klaus-Dieter Beck a Ivo Pěgřímek diskutovali zejména o otázkách bezpečnosti, hornické problematice a dalších investicích do oblasti bezpečnosti a nových technologií. Na závěr se předseda ČBÚ a generální ředitel OKD dohodli na další inspekční prohlídce. Tentokrát do oblasti příprav, kdy by se měla fárat čelba s nejnovější razicí technikou, tj. kombajn MR 340 se svorníkovacím zařízením. lb

2 2 Z OKD ročník 39 l číslo 37 Opravdu vás nemůže nic překvapit? Nepodceňujte směrnici generálního ředitele č. 13/2009 nazvanou Vnitřní řídicí a kontrolní systém OKD OSTRAVA Už vás ve vaší profesi nemůže nic překvapit? Opravdu znáte dokonale svou odpovědnost a povinnosti? Nad těmito otázkami by se měli zamyslet mimo jiné i ti, kteří působí v řídi cích orgánech naší těžební společnosti. Vyzývá je k tomu směrnice generálního ředitele č. 13/2009 nazvaná Vnitřní řídicí a kontrolní systém OKD, a. s., která vstoupila v platnost 11. května letošního roku. Běžní zaměstnanci Běžné zaměstnance by mohly zajímat následující dvě povinnosti, které vycházejí ze zmíněné směrnice. V případě, že zaměstnanec provádí důležitou kontrolu, měl by o ní vytvořit záznam či zápis vyhne se tak zbytečným komplikacím v případě následné kontroly své práce. Zaměstnanci zpracovávající informace by měli správnost a přesnost těchto informací pravidelně ověřovat (např. pokud zpracovává údaje o denní těžbě uhlí, měl by si ověřit, z jakého zdroje informace pocházejí a zda se týkají správného období). Vedoucí pracovníci Vedoucí pracovníci by měli při hodnocení svých podřízených zohledňovat i dodržování morální integrity a etických hodnot. Pamatovat musejí na to, že při přiřazování odpovědností a pravomocí svým podřízeným je zapotřebí zamezit možnému konfliktu zájmů a v rámci útvaru oddělit neslučitelné funkce (např. žadatel o nákup materiálu nesmí být současně schvalovatelem takového požadavku). Vedoucí pracovníci by také měli stanovit cíle svých útvarů a snažit se získat odpovídající zdroje pro jejich splnění. V neposlední řadě je jejich povinností vyhodnocovat změny ve společnosti, hodnotit související rizika a adekvátně na ně reagovat (např. při zavádění nové technologie). Všechna významná rizika si vyžadují pokrytí kontrolami, jejichž náklady a efektivitu by měli vedoucí pracovníci pravidelně hodnotit. Nedostatky v interních kontrolách a procesech mají pak za povinnost okamžitě řešit, analyzovat příčiny nedostatků a zajistit nápravná opatření. Petr Hanzlík vedoucí útvaru vnitřního auditu OKD Trvalé zlepšování? Něco to do sebe má Havíři z kolektivu hlavního předáka Rostislava Walici. Dokončcení ze str. 1 Porub nyní v likvidaci byl vybaven dobývacím kombajnem KGS 645, mechanizovanou výztuží Fazos 15/31, stěnovým dopravníkem PF 04 a další technikou. Obsluhoval ho rubáňový kolektiv hlavního předáka Rostislava Walici, který patří k tomu nejlepšímu, co může darkovská šachta nabídnout. Vynikající tým! hodnotí jeho kvality vedoucí úseku Ivan Hrubý. Excelentní výkon předvedl i v nedávných prázdninových dnech, kdy dokázal i při zkracování porubu kvůli tektonice zajistit plynulé pokračování v těžbě a splnit parametry limitního výkonu na 122 %! I proto přijali Walicovi horníci projekt optimalizace údržby v rámci programu Continuous Improvement s porozuměním a plně se za něj postavili. Až jsem byl překvapen, jak se chlapi s touto myšlenkou ztotožnili a přijali ji za svou, přiznal šéf týmu Rostislav Walica. Přitom jsme nikoho nemuseli přemlouvat. Projednali jsme to na výrobních poradách a pohovořili jsme se směnovými předáky. Je to tak, že chlapi jsou zvyklí pracovat ve vysokém tempu, vědí, co je to hornická čest, a projekt optimalizace pro ně představoval novou výzvu a motivaci. I v září jsme tak opět splnili další limitní výkon, shrnul hlavní předák. A motivací je úspěch party kolem Rostislava Walici a dalších pracovníků obsluhy rubání i pro pokračování v realizaci projektu optimalizace údržby na ostatních pracovištích Dolu Darkov. V říjnu s ním oslovíme další rubáňový kolektiv, předeslal Česlav Lincer. Zkušenosti z rubání ukazují, že je to cesta, jak zajistit lepší využití techniky a tím i růst produktivity. Vždyť jeden den dosáhla doba provozu dobývacího komplexu dokonce 1000 minut, to znamená téměř 70 procent doby celého dne, nastínil možnosti trvalého zlepšování darkovský šéf projektu Continuous Improvement. Bohuslav Krzyžanek Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD září 2009 Rubání kombajny těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) kombajn, výztuž 1. Dzierža ( ) Weiss Karviná ,04 5,21 KGE750F,Me 17/37 2. Polalpex -Czaja (40 204) Witek Darkov ,49 4,29 SL 500; DBT 26/55 3. Polcarbo-Dąbek ( ) Sędkowski ČSM ,34 4,9 SL 300,DBT13/31 4. Szczotka ( ) Ing. Malášek ČSM ,75 6,11 SL 300,DBT13/32 5. Alpex-Gulak (14 030) Czarniakowski Karviná ,78 1,7 KSW 500, F22/48 6. Alpex-Fal ( ) Ing. Dziugieł Karviná ,55 2,32 SL 500; DBT 28/60 7. Walica ( ) Hrubý Darkov ,92 4,33 KGS 645,F15/31 8. Polalpex-Siwek (340503) Tomczyk Darkov ,98 2,41 KGS445,Me22/46 9. Chochrun ( ) Sikora Karviná ,24 1,78 KSW500F22/ Szwed ( ) Sikora Karviná ,61 3,57 SL 300,DBT13/31 Rubání pluhy těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) pluh, výztuž 1. Carbokov-Szadziewicz ( ) Zaręba Paskov ,15 2,9 PL82, IHV 2. Čech ( ) Ing. Pamánek Karviná ,71 2,77 RHH 42, DBT Přípravy kombajny měsíční ražba (m) m / d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) typ zařízení 1. Novotný ( ) Poloček Darkov ,04 151,66 52,14 AM Kufa ( ) Ing. Pawera ČSM 203 8,12 203,81 40,93 AM ALPEX 408 ( ) Ing. Bajaczyk ČSM 193 7,72 156,11 38,60 AM Popp ( ) Pastucha Karviná 174 8,28 42,05 54,30 4PP2M 5. Wójcik ( ) Maćkowiak Darkov 170 7,05 185,30 35,23 MR Babinec ( ) Klimes Karviná 169 8,05 143,25 42,36 AM Vráblík ( ) Poloček Darkov 163 8,15 184,19 46,57 AM Koszałka ( ) Kiełbasa Darkov 157 5,81 131,41 32,30 AM Gorecki ( /2 ) Ing. Pavlík ČSM 156 6,24 111,70 31,01 AM Špička ( ) Wdowka Karviná 154 7,70 170,17 35,37 MR 340 Přípravy klasické technologie měsíční ražba (m) m / d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) typ zařízení 1. Jozek ( /3 ) Smolan Paskov 102 4,86 86,46 29,14 VVH-1 + Hausherr 2. Opálka ( Czyž Paskov 97 4,62 92,38 25,8 VVH-1 + Hausherr 3. Janik ( ) Ciekot Karviná 94 5,87 30,81 30,9 VVH-1 + Hausherr 4. Hyrák ( /1 ) Pavelek Paskov 90 3,21 16,98 25,07 TP + ručně 5. Illek ( ) Czyž Paskov 86 4,78 108,46 26,54 VVH-1 + K 312 LS Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD leden září 2009 Rubání kombajny těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) 1. Polalpex- Czaja Witek Darkov ,24 4,27 2. Chochrun Sikora Karviná ,33 4,38 3. Alpex-Gulak Czarniakowski Karviná ,68 1,88 4. Polcarbo-Dąbek Sendkowski ČSM ,25 4,89 5. Walica Hrubý Darkov ,05 3,04 6. Alpex-Fal Ing. Dziugieł Karviná ,8 2,27 7. Dzierža Weiss Karviná ,08 3,83 8. Ladenberger Domes Karviná ,67 2,15 9. Polalpex- Siwek Tomczyk Darkov ,15 2, Valchař Ing.Sturcz ČSM ,97 1,82 Rubání pluhy těžba (t) tuny / den odrubaná plocha za den (m 2 / den) rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m) 1. Horák Drábek Paskov ,0 11,51 2,73 2. Carbokov-Szadziewicz Zaręba Paskov ,0 6,25 2,39 Po šichtě. Noční směna kolektivu Rostislava Walici má padla. Vpravo v červeném hlavní předák. Ze světa Riversdale odhaduje d zásoby na 1,7 miliardy tun MAPUTO Australská těžařská společnost Riversdale Mining odhaduje zásoby uhlí v ložisku svého projektu Zambezi v Mosambiku na 1,7 miliardy tun. Společnost nyní rozvíjí svůj dřívější projekt Benga, zaměřený na otevírání dolů v zemích jižní Afriky a těžbu jak koksovatelného, tak energetického uhlí. Podle předsedy představenstva Michaela O Keefa jsou tyto zásoby srovnatelné s těmi, které otevřel právě projekt Benga. Druhý projekt tohoto rozsahu na těžbu koksovatelného uhlí činí ze společnosti Riversdale Mining přednostního dodavatele pro ocelářský průmysl v Brazílii a Indii, prohlásil předseda ve stanovisku, předneseném při zahájení nového projektu. Ten je situován ve stejné uhelné pánvi, tj. Moatize Basin, v severozápadní části Mosambiku, a s projektem Benga přímo sousedí. Podle společnosti bude třeba přispívat vládě na eliminaci ekologických škod od druhé poloviny Foto: Bohuslav Krzyžanek ZDROJ: news.mining.com Přípravy kombajny celková ražba (m) m/d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) 1. Novotný Poloček Darkov ,1 167,87 42,60 2. ALPEX 407 Ing. Kolacz ČSM ,4 155,53 36,99 3. Gardoň Klimes Karviná ,7 172,01 39,04 4. Havlas Ing. Pawera ČSM ,3 136,26 31,03 5. Wójcik Maćkowiak Darkov ,4 186,42 35,62 6. ALPEX 408 Ing. Bajaczyk ČSM ,8 128,70 29,16 7. Herink Neuwert Karviná ,4 151,65 38,89 8. Gorecki Ing. Pavlík ČSM ,8 110,88 29,37 9. Špička Wdowka Karviná ,6 134,14 33, Kufa Ing. Pawera ČSM ,5 129,47 25,76 Přípravy klasické technologie celková ražba (m) m/d čistý výlom/den (m 3 /den) čelbový výkon (cm/hl/sm) 1. Illek Czyž Paskov 884 4,8 109,06 27,48 2. Jaroch Czyž Paskov 804 4,6 79,53 26,31 3. Plaček Pavelek Paskov 729 4,2 81,74 26,63 4. Tománek Czyž Paskov 721 3,9 70,29 24,15 5. Opálka Czyž Paskov 693 4,1 80,72 23,94 Poznámka: Tmavě zeleně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010, světle zeleně odlišené pracují s těmito technologiemi jen část roku.

3 ročník 39 l číslo 37 Lépe si vedli přípraváři z trojky DARKOV V pomyslné konkurenci mezi přípraváři ze závodu 3 a závodu 2 Dolu Darkov se lépe dařilo razičům z trojky. Dosažená celková metráž 633 m pro ně znamenala splnění měsíčního úkolu na téměř 101,3 procenta. 369 metrů vyrazili zaměstnanci šachty, 264 metry přidali dodavatelé. Mezi kombajnovými kolektivy kraloval na závodě 3 tým Rostislava Valenčíka. Na čelbě vyrazil 147 metrů. 42 m na ražbě představuje nejlepší výsledek dosažený klasickou technologií. Docílil ho kolektiv Františka Kuriaka. Mezi dodavateli už tradičně excelovala parta Hieronima Wójcika. Pomocí kombajnu MR 340 Ex dosáhla na čelbě postupu 155 m, dalších 15 m vyrazil na čelbě v době dvoudenní výluky na předělávku odtěžení pro oblast 40. sloje 8. kry. Přípraváři na závodě 2 vyrazili celkem 1112 metrů, což představuje splnění technického režimu na 99,3 procenta. Vlastní kolektivy se podílely na tomto výsledku 752 metry, dodavatelé 240 m. Parametry limitního výkonu tu splnily dvě kombajnové osádky (píšeme o nich na jiném místě), mezi klasiky se vyznamenal tým Jana Průchy, který dosáhl na ražbě postupu 46 m. Mezi dodavateli zaznamenal nejlepší výsledek kolektiv Alpex 3, který vyrazil na díle pomocí kombajnu AM 50/132 celkem 157 m. Velmi dobrého výsledku 47 m překopu na investiční čelbě 2092 dosáhl dodavatelský kolektiv Pol-Alpex 10, který pracuje s klasickou technologií. Veleúspěšný měsíc DARKOV Na 110,4 procenta splnili zaměstnanci Dolu Darkov v září technický režim v těžbě. První poprázdninový měsíc se tak zapsal k mimořádně úspěšným. Rubáňové kolektivy vytěžily celkem m 3 čistého odrubaného prostoru, revírní odbytová těžba podniku činila 265 tisíc tun uhlí. Výkonem m 3 odrubaného prostoru se blýskl dodavatelský tým Pol- Alpex 2 hlavního předáka Tadeusze Czaji, který zahájil těžbu v porubu , nově vybaveném technologií POP Dařilo se chlapům z kolektivů hlavních předáků Romana Badury, Rostislava Walici a Zbyňka Rzidkého, kteří splnili limitní výkony (píšeme o nich na jiném místě). Osádka hlavního předáka Miroslava Prekopa doplněná zaměstnanci dodavatelské firmy Polcarbo vytěžila v porubu z celkem 3802 m 3 uhlí a začala s pracemi na přípravě porubu k likvidaci. Dodavatelský kolektiv Pol-Alpex 1 hlavního předáka Janusze Siwka, který pracuje v rubání , vytěžil m 3 uhlí. Porubem prochází tektonická porucha. sc er Darkovská šachta jako na dlani V řídicím stanovišti POPu vidí na monitorech počítačů vše podstatné pro fungování dolu DARKOV Říkají tomu skromně řídicí stanoviště POPu. Přiléhavější by však bylo mozek nebo nervové centrum šachty. V místnosti 508 C v sídelní budově Dolu Darkov totiž nesledují jen práci nových komplexů od Bucyruse. Na monitorech je možné zobrazit výstupy všech elektronických kontrolních a řídicích systémů používaných v dole. Člověk, který umí tyto informace číst, má tady celou šachtu jako na dlani. Přesně ví, co se kde děje, která zařízení fungují, či která naopak haprují a je nutné je opravit. Ve skříních má také veškerá příslušná schémata. Vyzbrojen těmito vědomostmi může účinně řídit práci důlních elektrikářů, zámečníků a dalších profesí, a pokud nikoho nesežene, může sám v rozsahu, který mu elektronické systémy umožňují, zjednat na dálku nápravu tak, aby udržel důlní pracoviště v chodu. Zní to trochu jako vědeckofantastická pohádka, ale je to skutečnost, usmívá se vedoucí úseku slaboproudu na darkovské šachtě Milan Niesyt. Skromný název pracoviště nekomentuje. Myšlenka zřídit ucelené FOTO: Bohuslav Krzyžanek Jedním z těch, kteří konají v řídicím stanovišti POPu pravidelné služby, je i elektrikář Emil Uherek. monitorovací a řídicí centrum vznikla opravdu v souvislosti s POPem. Protože elektronikou jsou ale prošpikovány všechny důlní systémy třeba odtěžení, větrání a ventilace, další poruby vše se svedlo do jednoho místa. Chtělo to trochu práce (například jen na propojení všech součástí systému padlo 1,5 km kabelů), ale výsledek stojí za to. Přímým výstupem je urychlení a zkvalitnění oprav. Díky ucelenému pohledu je odtud možné kvalifikovaně řídit nájezd celého dolu, například po výpadku DARKOV Řadoví havíři toho o jejich práci moc nevědí. Zatímco oni počítají uhlí v tunách, zaměstnancům odboru řízení a kontroly jakosti stačí dekagramy či jen gramy. Přesto kvalitáři vstupují do všech částí výrobního procesu od těžby až po expedici a právě na nich záleží, zda bude uhlí náležitě zhodnoceno a odběratel spokojený. Naši vzorkaři se objevují už při nájezdu důlních děl, zejména porubů, aby odebrali vzorek surového uhlí, který předají do hrubé laboratoře odboru řízení a kontroly jakosti. Tam ho zpracují a připraví pro podrobnou analýzu v laboratoři chemické. Výstupem pak je soubor prvotních informací o kvalitě a chemickém složení uhlí, které jsou důležité pro pozdější úpravárenský proces, vysvětluje mechanismus zjišťování vlastností uhlí v tom kterém uhelném bloku pracovník odboru řízení a kontroly jakosti Martin Valim. proudu či výluce. Záznam okolností poruch umožňuje analyzovat jejich příčiny a předcházet jim. Zvyšuje se tak i bezpečnost. Centrum pracuje v nepřetržitém provozu. Pokud si ale někdo myslí, že tady vysedávají nějaké kancelářské krysy, plete se. Specialisté, kteří tady drží službu, musejí pravidelně fárat a pracovat v dole. Jen ten, kdo zná důlní praxi, ví, v jakých podmínkách se pohybují lidé pod zemí a může je účelně řídit, zdůrazňuje Niesyt. Bohuslav Krzyžanek Pohled na monitory, které informují o dění v dole. Obrazovka vlevo zobrazuje činnosti kombajnu Eickhoff SL 500, snímek uprostřed informuje o práci stěnového dopravníku. Nejzajímavější je ale obrázek vpravo. Představuje schematickou síť veškerých elektrorozvodů v dole. Zelená barva znamená, že vše je pod napětím a funguje správně Důl Darkov těží na plný plyn! Limitní výkony tentokrát v režii rubačů DARKOV V plnění limitních výkonů byly v září na Dole Darkov úspěšnější rubáňové kolektivy z pěti proměněných pokusů na ně připadly hned tři. Celkem se k realizaci limitních výkonů přihlásilo devět osádek, čtyři však na vytouženou metu nedosáhly. Skvělý výkon předvedl kolektiv hlavního předáka Romana Badury z úseku vedeného Petrem Věčorkem. V porubech a v vytěžil celkem m 3 uhlí a parametry limiťáku splnil na 113,1 procenta. Pro Badurovy chlapy to byl navíc už pátý letošní limitní výkon! Jen o příslovečný chloupek za nimi v září zaostal tým hlavního předáka Rostislava Walici z úseku Ivana Hrubého m 3 čistého odrubaného prostoru v porubu pro něj znamenalo splnění limitu na 110,4 procenta. Jako třetí do mariáše se k nim přiřadil kolektiv hlavního předáka Zbyňka Rzidkého z úseku Luďka Procházky. Ten dal na pracovišti s celkem m 3 odrubaného prostoru a stanovené parametry splnil na 102,7 procenta. V přípravách se pochlapily osádky hlavních předáků Jana Novotného a Miroslava Vráblika, obě kombajnové a obě z úseku vedeného Lubomírem Poločkem. Novotného chlapi vyrazili na díle celkem 231 metrů a limit překročili o 2,6 %. Vráblikův tým pracoval na ražbě Dosažených 163 metrů znamenalo splnění parametrů limitního výkonu na 101,8 procenta. bk Opravdovým polygonem kvalitářů je úpravna. Každodenně tady působí ve třísměnném provozu 17členný tým povrchových vzorkařek, které připravují pro hrubou laboratoř vzorky z téměř všech etap výrobního cyklu. Získané informace pomáhají správně nastavit parametry výrobních linek a korigovat funkce jednotlivých strojů či zařízení. A když je už uhlí konečně upraveno a připraveno na expeditu k nakládce, vzorkařky se u něj objevují znovu. Na poloautomatických linkách, které jsou součástí tří nakládacích kolejí, odebírají pomocí vzorkovacích šablon poslední vzorky, které budou s konečnou platností vypovídat o kvalitě dodávky. Práce to v žádném případě není jednoduchá. Vzorkařky musí splnit Slovo ředitele 3 Vážení spolupracovníci, před pár dny skončilo třetí čtvrtletí letošního roku, a to je určitě dobrá příležitost k vyhodnocení výsledků, jichž jsme zatím dosáhli. Největším úspěchem posledních měsíců byla úspěšná realizace v OKD prvního přímého překlizu vysokého dobývacího komplexu Bucyrus z porubu do rubání V novém porubu nyní pracuje zkušený dodavatelský tým firmy Pol-Alpex vedený hlavním předákem Tadeuszem Czajou, který hned v prvním měsíci po nájezdu narubal m 3 uhlí při průměrném denním postupu 4,3 metru. I díky tomuto výkonu jsme jako důl úkoly v těžbě splnili a dokonce i mírně překročili a podařilo se nám naplnit i podnikatelský záměr na 9 měsíců. Samozřejmě, svůj podíl na tomto úspěchu mají i další rubáňové kolektivy, které pracují možná se starší technikou, zato s nemenším nasazením. Vyzvednout bych chtěl zejména osádku hlavního předáka Rostislava Walici z úseku Ivana Hrubého, která dosáhla druhého nejlepšího výsledku a za uvedené období vytěžila tun. U ostatních kolektivů se těžba pohybuje v rozmezí od 200 do 300 tisíc tun. Výjimkou je kolektiv hlavního předáka Miroslava Prekopa, avšak i jemu patří moje uznání za kopání geologicky velmi složitých porubů. Dobře si vedou také přípravářské kolektivy. Do konce září vyrazily m celkové metráže a překročily tak předpoklad o 378 metrů. Nejlepších výsledků dosahoval kombajnový kolektiv hlavního předáka Jana Novotného, který vyrazil 1494 metry důlních děl a třikrát překročil 200metrovou měsíční hranici. O 200 metrů za ním zaostal dodavatelský tým Alpex 7 Hieronima Wójcika, více než kilometr ražeb zdolaly také kolektivy Pavla Borového a Rastislava Valenčíka. Důležitou součástí hodnocení naší práce je oblast bezpečnosti. Přesto, že se nám podařilo snížit všechny ukazatele úrazovosti, nesmíme polevit v dodržování BP a vyhledávání rizik. Události posledních měsíců na Slovensku a na Dole Wujek v Polsku pro nás musí být varováním. Před několika dny jsme nakousli poslední tři měsíce letošního roku. I v tomto období nás čekají náročně úkoly vyplývající z podnikatelského záměru. Věřím, že stejně jako dosud přiloží ruku k dílu každý zaměstnanec našeho dolu. Abychom mohli na konci roku opět hrdě prohlásit Důl Darkov splnil! Boleslav Kowalczyk ředitel Dolu Darkov Jakost uhlí je pod přísným dohledem od přípravy k těžbě až po expedici Povrchové vzorkařky (zleva) Marta Křístková a Mária Mazurková v hrubé laboratoři odboru řízení a kontroly jakosti při přípravě vzorkovnic. FOTO: Bohuslav Krzyžanek celou řadu technologických postupů a respektovat veškeré normy, navíc pracují pod přísnou kontrolou zástupců odběratelských firem. Pouze správně odebraný a zpracovaný vzorek je totiž zárukou přesného stanovení vlastností uhlí v laboratoři a objektivní informace pro odběratele o jeho jakosti, vysvětluje Valim. Činnost odboru řízení a kontroly jakosti je významnou složkou práce každého dolu. Jak říká Martin Valim, i proto se zaměstnanci odboru snaží i v dnešní nelehké době co nejlépe uspět v tvrdé konkurenci. Ve spolupráci s úpravnou plánujeme například některé investice na expeditu, které dále zkvalitní a zefektivní naši činnost, uvedl pro Horníka Valim. bk

4 4 Z OKD Tipy Horníka Techné 2009 s havíři OSTRAVA Mezinárodní maraton filmů a pořadů o technických a průmyslových památkách Techné Ostrava je opět tady. V pořadí již 8. přehlídka startuje ve středu 21. října v DK Poklad v Porubě. Ani tentokrát v programu nechybí vědecké kolokvium, zájezd do Muzea dobývání železných rud v polské Czenstochové či exkurze do Hornického muzea OKD, památkového Dolu Michal či Dolní oblasti Vítkovic. Žhavou novinkou je pak Setkávání hornických generací aneb vesele i vážně o hornictví. Tato akce se uskuteční v den zahájení festivalu od 15 hodin. Máte-li nějaké hornické dokumenty či fotografie, jste zváni dvojnásob. Odměnou vám bude rázovité havířské občerstvení. Přímluva k patronce OSTRAVA Něco z dávného ostravského koloritu si připomenou účastníci slavnostní přímluvy k patronce Slezska, svaté Hedvice, která se uskuteční v neděli 18. října v hodin u Keltičkovy kovárny na Keltičkově ulici nad slezskoostravskou radnicí. Navíc si mohou zdarma problédnout exponáty hornického a kovářského regionálního Keltičkova muzea. Přímluvu u kapličky celebruje farář Jan Plaček. Dechovky a čtrnáctky OSTRAVA Koncertem polského hornického orchestru z Dolu Myslowice- Wesola začne v pátek 16. října ve 14 hodin 14. ročník mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů Ostrava Dvoudenní akce se tentokrát zúčastní 14 dechových souborů z Česka a Polska, které sdružují přes 900 hudebníků. Mezi přihlášenými nechybí ani ambiciózní hornický dechový orchestr Májovák z Karviné. Na všechna soutěžní vystoupení v Domě kultury města Ostravy je zvána široká veřejnost. Mineralogická burza OSTRAVA Další z pravidelné řady setkání mineralogů je na programu v sobotu 17. října v době od 9 do 14 hodin v Nové aule VŠB-TU v Ostravě- Porubě. Součástí mineralogické burzy budou bezplatné prohlídky zajímavých sbírek zdejšího Geologického pavilonu profesora Pošepného. Neckář a jeho Bacily KARVINÁ Nákazu nejen atmosférou 80. let minulého století přiveze do městského kulturního domu skupina Bacily. Jejím lídrem je samozřejmě Václav Neckář, který nebude v úterý 20. října na pódiu ve velkém sále chybět. Koncert začíná v sedm hodin večer. Běhání i pro amatéry FRÝDEK-MÍSTEK Atletika TJ Slezan pořádá v sobotu 17. října běžecký závod Štandl Kros v lesním prostředí vrchu Štandl v Místku (u jízdárny). Start je v deset hodin dopoledne, akce není určena jen pro výkonnostní běžce, přihlásit se mohou i naprostí amatéři všech věkových kategorií od předškolních dětí až po seniory, veterány. Detektory umí zpívat HAVÍŘOV Doby, kdy kanárci bděli jako zpívající detektory plynů nad bezpečností havířů, jsou nenávratně pryč. Přesto zůstávají součástí hornické historie. Spolu s dalšími druhy okrasného ptactva si je můžete prohlédnout ve dnech 22. až 25. října od 8.00 do v prostorách Úřadu práce v Havířově na ojedinělé výstavě, kterou pořádá místní organizace chovatelů. Přítomní odborníci vám také rádi povyprávějí o svých miláčcích, popřípadě vás seznámí se základy jejich chovu. bk, uzi ročník 39 l číslo 37 Z bývalého krytu Dolu Dukla vzniká muzeum K vidění je mj. původní vybavení včetně dekontaminační kabiny, dieselagregátu, vodárny a další techniky HAVÍŘOV Bývalý důl Dukla opět ožívá. Jeden z objektů bude v souladu se záměry realitní skupiny RPG Real Estate, která má ve spolupráci s městem Havířov připravený projekt oživení celé lokality, již brzy sloužit veřejnosti. Po zkušebním otevření pokračují práce na zpřístupnění bývalého krytu civilní obrany, který bude prezentován jako technická památka. Stále hledáme možnosti, jak tento areál do budoucna využít. Naším Charakteristika objektu CO Jedná se o protiatomový studnový kryt kruhového půdorysu o průměru jedenáct metrů a síle stěn jeden metr. Má šest pater, dva vstupy a výtah s nosností 250 kg. Byl dimenzován pro max. 500 osob. V krytu je k vidění původní kompletní vybavení včetně dekontaminační kabiny, operačního sálu, Zlaté kříže III. třídy pro 45 lidí ze společnosti OKD Zaměstnanci těžební firmy jsou historicky zcela nejpočetnější skupinou bezplatných dárců krve v našem regionu OSTRAVA Bez nadsázky už tisícovky pacientů nejen z našeho regionu vděčí za svůj život horníkům i dalším pracovníkům OKD a jejich dceřiných společností. Potřebovali totiž krev a právě okaďáci patří historicky k absolutně nejpočetnější skupině bezplatných dárců. Ukázalo se to i první říjnové pondělí, kdy na radnici v Ostravě dostávali Zlaté kříže III. třídy za 80 odběrů. Z celkem 204 pozvaných bezplatných dárců jich 45 patři k OKD či jejím dceřiným společnostem, upřesnila Lýdie Poledníková, ředitelka ostravského oblastního sdružení Českého červeného kříže (ČČK). S tím ostatně těžební společnost dlouhodobě spolupracuje i na mimokrevní bázi, podporuje jeho Záchranný tým skupinu zdravotnických dobrovolníků pomáhajících na různých akcích. Jsem rád, že mezi oceněnými je tolik našich kolegů. Jejich odpovědný přístup k dárcovství krve může zachránit mnoho lidských životů, nechal se slyšet Klaus-Dieter Beck, generální ředitel a předseda představenstva OKD. Havíři přitom chodili na transfuzní stanice ve velkém vždycky. Daleko za nimi jsou pracovníci železáren a oceláren, druhá největší skupina dárců. Zlaté kříže jako ocenění za osmdesát bezplatných odběrů patří k významným vyznamenáním. Předávají se teprve od roku 1998, přičemž až do roku 2004 se tak stávalo výhradně v Praze za účasti vedení ČČK. Jeho cílem je zhodnotit tato průmyslem a důlní činností poškozená území a začlenit je zpět do organismu obcí a krajiny, uvedl Petr Handl, ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate. Ve spolupráci s městem Havířov a občanským sdružením CO kryt Archa byl kryt opraven a počátkem září se do něj mohli podívat první nedočkavci z řad rodinných příslušníků, přátel a známých členů sdružení. Podařilo se nám opravit téměř vše uvnitř krytu i nad ním. Pracovali jsme O znovuobnovení krytu se zasloužilo město Havířova a občanské sdružení CO kryt Archa. Foto: Radek Lukša dieselagregátu, vodárny, štábu velení nebo spojovacích prostředků. V kinosále se počítá s projekcí filmů s tematikou civilní obrany a návštěvníci zde budou moci navštívit i stálou expozici prostředků CO a techniky. Více informací o krytu se dozvíte na webových stránkách viceprezident Petr Vlk byl tentokrát i v Ostravě. Za společnost OKD byl tomuto aktu na radnici přítomen zástupce finanční a personální ředitelky Vladimír Krátký. Dárcům poděkovala i Zuzana Čermáková, primářka Krevního centra při Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. Bez vás by tady mnoho lidí prostě nebylo. Jsem moc šťastná, že právě vy nejčastěji zareagujete na naše výzvy, když se nedostává krve, prohlásila. Mimochodem, při jediné náročnější operaci člověka se této nejcennější tekutiny spotřebuje mnohdy i deset litrů. Dcera krev potřebovala tak to vracím, tvrdil na ostravské radnici jeden z oceňovaných dárců patřících Rostislav Čižmář z Dolu Paskov byl mezi oceněnými zaměstnanci OKD. FOTO: cz Kryt je zachován a mohl být opraven díky vstřícnosti společností RPG RE a OKD. většinou o víkendech tak, aby bylo muzeum zkušebně otevřeno již od 5. září, uvedl předseda sdružení CO kryt Archa Petr Čupa. Kryty sloužily za dob studené války jako ochrana před zbraněmi hromadného ničení a v poslední době těchto ojedinělých staveb rapidně ubývá. Rozhodli jsme se jeden z těchto krytů zachránit, uvést ho do původního provozního stavu a zpřístupnit veřejnosti, doplnil Čupa, jeden z party nadšenců, kteří se již několik let aktivně zajímají o vojenství, historii, památky či bunkry a podílejí se na jejich záchraně. Práci chlapů z Archy jsem sledoval od začátku. Zasluhují velké uznání za to, že se jim podařilo bunkr zachovat. Myslím si, že i z profesního hlediska se zhostili svého úkolu výborně, moc se mi líbila perfektně připravená ukázka dobové techniky, chválí členy do skupiny kolegů z OKD. Rostislav Čižmář (43) z ostravského sídliště Hrabůvka je na šachtě devatenáctým rokem. Teď dělá na chlebovické lokalitě Dolu Paskov lokomotiváře v úseku Likvidace a renovace. Ta událost s dcerou byla jednou z motivací. Definitivně mě zlomil kamarád ze šachty Pepa Šenkeřík, vysvětloval s tím, že dávat krev chodí asi deset let. Osmdesát bezplatných odběrů je pro něj dávno minulostí, překročil totiž stovku a čeká ho další vyznamenání. Zlatý kříž druhé třídy bude za sto dvacet návštěv na transfuzce. U nás na úseku ho už jeden chlap má, Kamil Zátopek, pokračoval lokomotivář s tím, že by rád uvedeného počtu odběrů dosáhl v příštím roce. Darovat sdružení Archa Jan Sládek ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně. Podobně hovoří také Pavel Brychlec, příslušník vojenského záchranného sboru v Libavé. Nebýt kluků, bunkr by byl zalitý betonem. A to by byla velká škoda. Vím, kolik hodin práce museli strávit na tom, aby návštěvníci krytu získali určitou představu, jak vypadaly přípravy na válečný stav. Věřím, že se podaří expozici ještě rozšířit a že pro veřejnost bude návštěva areálu unikátní a velmi poučná. Kryt v areálu Dolu Dukla byl postaven v roce Dlouho se o něj nikdo systematicky nestaral a při likvidaci dolu byl určen k demolici. Díky vstřícnosti společností RPG RE a OKD byl kryt vyjmutý z plánu demolic a opraven do takřka funkčního stavu. tz krev přitom může ve více než měsíčním intervalu. Havířská kariéra Čižmáře, vyučeného autokarosáře, se začala psát na šachtě Odra. Zlákala ho možnost dobrého výdělku na šachtě. Začal jako požárník. Po útlumu ho přeřadili do Paskova, a když posléze skončila těžba i na tomto závodě, následovaly Staříč a Chlebovice. Radek Lukša Seznam lidí z OKD a jejich dceřiných společností oceněných v říjnu za 80 bezplatných odběrů krve Důl Karviná: Albičuk Tomáš, Bajda Jiří, Běťák Miloslav, Brunclík Kamil, Čekal Petr, Čudek Zdeněk, Horňáček Marek, Chrásta Pavel, Kotas Stanislav, Kuchyňka Vlastimil, Navrátil Petr, Sobotík Dalibor, Šebestík Daniel, Šušla Jan, Talaš Martin, Wowra Daniel, Závodný Radim Důl Darkov: Brynda Ladislav, Franek Rostislav, Jopek Jan, Krištofik Roman, Malysz Petr, Slováček Ondřej Důl ČSM: Černý Miroslav, Chalupný Václav, Klečatský Petr, Skřebský Jan, Světák Jaroslav, Vašina Daniel, Wróbel Radek Důl Paskov: Čižmař Rostislav, Fibrych Bohumil, Grim Miroslav, Kovařík Petr, Nykl Štěpán, Pavlica Radek, Škovron Radim OKD Bastro: Kusák Josef OKD OKK: Orlík Jaroslav, Pecha Jan OKD Doprava: Rýdl Lumír Neuvedeno pracoviště: Bohuš Dušan, Pluskal Jaromír, Šuhajda Arnošt, Zemánek Ladislav ČČK

5 Zábavná příloha nejen pro havíře KRESBA: Vladimír Novák Vtip...práva jsi, Jendo, studoval na Karlové Univerzitě pět let. Kdybys byl chytrý, máš na plzeňské univerzitě diplom za dva měsíce... Soutěž Horníka Hra o tři stokoruny Týdeník Horník na pláži Egejského moře v Turecku v rukou místního prodavače pečiva to bylo obsahem soutěžní fotografie č. 36. Co upoutalo plážového byznysmena v našem podnikovém tisku natolik, že zanechal svého kšeftu a zahleděl se do jeho stránek? Co ho v nich asi nejvíce zaujalo? K jakým úvahám inspiroval obrázek naše čtenáře? Vybrali jsme tři nejvydařenější texty. Jejich autory oceňujeme stokorunou. Výherci soutěžní fotografie č. 36 jsou tři muži: Miroslav Klos a Ladislav Horváth, oba z Ostravy a Josef Ezechýl z Českého Těšína Lepší sedět na molu a prodávat rohlíky, nežli fárat do dolu a hárovat s horníky. (mk) Nejen pečivo lidé chtějí, ale i Horníka, a ódu na něj pějí. (vp) Na Ostravsku žije se prý blaze, už tam ani nepadají saze. Stále platí: Horník, kdo je víc? Jedu tam, už nesnáším ten turecký hic. (je) 37 Uzávěrka je v úterý Texty posílejte poštou na adresu redakce: Týdeník Horník, Prokešovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. číslo: , nebo em: Zaslaný text označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu vyzvednout po předchozí telefonické domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle , nejpozději však do 10. dne následujícího měsíce. Pokud tak neučiní, výhra propadá. Jména výherců soutěžní fotografie č. 37 zveřejníme v dalším čísle novin. 36 Letošní hlavní sezona výletů za hezkého teplého počasí je zřejmě definitivně za námi. Vzpomínky a fotografie však zůstanou. Jedna taková připomíná zřejmě únavné putování mladého páru zachyceného na jisté rozhledně nabízející úchvatné pohledy do okolí. K jakým vtipným textům vás, milí čtenáři, inspirují znavené pohledy oněch poutníků? Napište nám k našemu soutěžnímu obrázku č. 37 krátké vtipné texty. Autory tří nejvydařenějších odměníme stokorunou. syl Včelařské dostaveníčko na Landeku Důlní inženýr ve výslužbě spojil prohlídku někdejšho působiště se svým koníčkem Polský návštěvník zkoumá včely v demonstračním úlu. Vašikuv boj s mobilem Seděl v utery Na Upadnici Vašik zakaboněny tak, že sem se bal ku němu přisednuť. Co je s nim? ptal sem se Antka, kery se na Vašika tež dival z povzdali. Naraz se zjevil Poldek, sednul se ku Vaškovi a cosik živě diskutovali. Rozkladali rukami a byli hodně rozčileni. Enemže se bavili i potichučki, tak zme my, co zme seděli kusek dali, nic něslyšeli. Enem sem zaregistroval, že Vašik furt v ruce třima tyn svuj narozeninovy mobil, občas cosik vymačka, potym ho předa Poldkovi, ten to tež pomačka a cosik Vašikovi šepce. Potym přišel Jiřik a na celu hospodu zahalekal: Co seditě každy indi? Čemu něstě, jak je u nas normalnich štamgastu Důlní inženýr ve výslužbě a včelař Richard Grohmann. OSTRAVA Dvojnásobně spokojen se vracel poslední zářijovou sobotu Richard Grohmann (70) z Vratimova z návštěvy Landeka. Byl tady nejen coby zapálený včelař na mezinárodním setkání kolegů z branže, ale i jako bývalý důlní inženýr, jenž končil svou aktivní kariéru na Dole Odra zrovna v době, kdy otevírali Hornické muzeum OKD. Na šachtě Vítězný únor později Odra jsem dělal výrobního náměstka a hlavního inženýra podniku. Spadal pode mne tedy i zdejší závod. Odešel jsem do penze pár dní poté, co vzniklo muzeum, vzpomínal Grohmann, jehož havířská kariéra je daleko delší. Započala se hned po absolvování báňské, a to v Severočeském hnědouhelném revíru. Domů se vrátil na šachtu Alexandr, pracoval jako vedoucí větrání a potom šéfoval na závodě Zárubek. Následoval Důl Ostrava a post vedoucího rozvoje podniku. Na Bezruči byl vedoucím závodu a poslední štaci měl na Odře. Předal jsem funkci a skončil po dlouhé době na šachtě, právě když na Landek začali chodit první návštěvníci, upřesnil. Současná podoba Hornického muzea OKD se člověku, který znal Důl Anselm (Eduard Urx) ještě jako normální fungující podnik, náramně zamlouvá. Tohle jsem opravdu tutejši hospody krom komunistuv, podotykam zvykem?! Abysem řeknul pravdu, tak ja se Vašika s Poldkem bojim. Podivej Jak to vidí stryk Lojzek na nich! Čumja jak zbuje! Jak by se chtěli dať ni enem do pysku, ale hned rozkřapať celu lebeň, pravil sem pravdivo a čekal na reakcu tych dvuch zakaboněncuv. Co cypuješ?! křiknul FOTO: Radek Lukša na mně Poldek, když se Vašik vydal na hajzel. Ty s tym svojim mobilem umiš. Ale co tyn chudak Vašik?! Štrnasť dni se z nim potyka a ni a ni přisť na to, jak ho obsluhovať. A bo se před vami, posměvačci, stydi, tuš to tu řešime potichučki spolem. Ale ja už na to němam nervy, dodal ešče vyčerpaně. To je na to taki hlupy? zeptal sem se. Tak ja ti to předvedu, šeptnul ešče předtym, než se Vašik přivalil ku jeho stolu. Tak se to, Vašiku zopakujeme, ja? řeknul už hlasito Poldek a pokračoval: Mobil maš vypnuty, tak ho včil zapni! Ni tyn knofel, ale tyn červeny! A co včil? Včil musiš vyťukať pin. Tak ťukej a něčum! Zapomněl si pin? To je tyn kod, co ses ho už tydiň šprtal. No, no! Ale ni dva knofle naraz! nečekal. Mají to zde výborné. I laik si může udělat dokonalou představu o hornické profesi, hodnotil s tím, že kontrola jednoho z někdejších působišť byla vedlejším cílem. Tím hlavním cílem se stala akce Včelaři na Landeku, která probíhala od pátku 25. do neděle 27. září. Věnuji se včelaření už sedmatřicátým rokem. Máme organizaci v Horní Datyni, pod ní přísluší i Vratimov, vysvětloval. Svého času patřil s kolegy mezi vítěze ve výnosu medu. Teď důchodce Grohmann obhospodařuje třicet až pětatřicet včelstev. Nejen samotná výstava Včelaři na Landeku měla propagovat tuto ušlechtilou činnost a prezentovat výsledky oblastních sdružení i celého moravskoslezského včelařského svazu. Na programu byly také přednášky, přehlídka včelařského oblečení i vybavení, ochutnávky medu, medoviny či sladkostí, prodej výrobků ze včelích produktů Radek Lukša Musiš mačkať enem jeden. Ale s tymi tvojimi palcami jak kladivkami se špatně trefuje. Vem se ku temu tužku... už skoro řval na celu hospodu Poldek, až se Vašik skoro psychicky zesypal. Ty, Poldek, dej mu pokuj a nauč ho radši suložiť, to se budě lepši posluchať! smjal se na cele kolo Jiřik. Když to ale začalo vypadať, že se Vašik rozbeči, zachranil situacu svojim frkem Erďa: Ta vaša snaha naučiť Vašika mobilovať je sice oceněnihodna, ale stejnako marna, tajak vysvětlovani zvěrolekařa jednemu sveřepemu chlapovi s koněm. Tuš u zvěrolekařa pravi chlop:,doktore, ten kůň nežere, nežere a nežere!,ten kůň vám žrát nebude, nebude a nebude, protože je dřevěný, dřevěný a dřevěný! Fajne, ni? Tuž Zdař Buh, vaš Lojzek

6 6 PANORAMA ročník 39 l číslo 37 V sobotu se rozhodne o finalistech Horník Bowling Cup REGION Teď už jde opravdu do tuhého. V sobotu 17. října ve čtyřech bowlingových hernách (v Ostravě, Karviné a Havířově) se rozhodne o účastnících finálových duelů našeho turnaje Horník Bowling Cup 2009 (31. října v Bowling Sky v Ostravě-Porubě). Tuto sobotu z každé herny postoupí do třech soutěžních kategorií pouze jediné, to nejlepší čtyřčlenné družstvo. Ve zlaté a stříbrné skupině, které jsou otevřeny pro všechny neregistrované ZLATÁ SKUPINA 1. místo 4x zájezd pro 2 osoby do Chorvatska Termín: Destinace: Promajna, pavilon Dukič A Ubytování: 4 x dvoulůžkový pokoj Stravování: polopenze Doprava: autobusová doprava Počet osob: celkem pro 8 osob 2. místo 4x ubytování pro 4 osoby v Chorvatsku Termín: Destinace: střední Dalmácie, Šibenik Ubytování: 4 x chata Tereza Počet osob: celkem pro 4 x 4 osoby 3. místo věcné ceny Každý člen družstva obdrží vitamínové balíčky v hodnotě 1500 Kč od Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, a karton piva značky Radegast. hráče bowlingu starší 18 let, stejně jako ve speciální skupině určené výhradně pro týmy složené pouze z aktivních zaměstnanců OKD se tedy střetnou vždy čtyři družstva. Může se stát, že některý z týmů OKD bude hrát finále dvakrát ve dvou skupinách. Nepředbíhejme však, počkejme si na sobotní výsledky. V každém případě všem semifinalistům držíme pěsti. Ve finále totiž půjde o velmi hodnotné ceny. Takže ať vám v sobotu kolky padají! syl O co se letos hraje OSTRAVA Pro výherce na 1. a 2. místech zlaté a stříbrné skupiny zakoupilo vydavatelství týdeníku Horník společnost R MEDIA od cestovní kanceláře VÍTKOVICE TOURS pobytové zájezdy v celkové hodnotě Kč. SKUPINA OKD (Nejlepší tým OKD) 1. místo 4 x dárkový šek v hodnotě Kč k nákupu zájezdu Každý člen družstva obdrží dárkový šek v hodnotě Kč k nákupu zájezdu dle vlastního výběru v cestovní kanceláři VÍTKOVICE TOURS. STŘÍBRNÁ SKUPINA 1. místo 4x zájezd pro 2 osoby do Chorvatska Termín: Destinace: Promajna, pavilon Dukič A Ubytování: 4 x dvoulůžkový pokoj Stravování: polopenze Doprava: bez dopravy Počet osob: celkem pro 8 osob 2. místo 4x ubytování pro 4 osoby v Chorvatsku Termín: Destinace: Istrie, Fažana Ubytování: 4 x chata Tereza Počet osob: celkem pro 4 x 4 osoby 3. místo věcné ceny Každý člen družstva obdrží vitamínové balíčky v hodnotě 1500 Kč od Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, a karton piva značky Radegast. Generální partner Produktový partner Partneři FOTO: Josef Lys KRESBA: Monika Růžová Postupový klíč do finále je krutý. Z každé herny může hrát v závěrečném duelu 31. října jen ten nejlepší tým příslušné soutěžní skupiny. Přijďte do heren včas. Startovné družstva činí 400 Kč. Hráči předloží průkaz totožnosti, členové družstev OKD také ASEP kartu. Tati, zapomněl sis tašku na své bowlingové koule... Časový harmonogram semifinále Ostrava Zábavní centrum Zuzana Sobota Stříbrná skupina Prezence: Hra: Družstva: 59, 1, 75, 27, 67, 65, 16, 85, 34, 86 Zlatá skupina Prezence: Hra: Družstva: 40, 6, 28, 68, 64, 69, 53, 37, 80, 79, 57, Havířov Radegast aréna Sobota Stříbrná skupina Prezence: Hra: Družstva: 60, 72, 52, 21, 76, 32, 83, 42, 47 Zlatá skupina Prezence: Hra: Družstva: 24, 7, 39, 41, 19, 61, 84, 8, 50, 11 Karviná Herna Albert Sobota Stříbrná skupina Prezence: Hra: Družstva: 88, 23, 45, 62, 58, 5, 36, 77, 31, 44, 25 Zlatá skupina Prezence: Hra: Družstva: 9, 51, 48, 49, 56, 43, 78, 22, 13, 17, 66 Karviná Bowling club U lesa Sobota Stříbrná skupina Prezence: Hra: Družstva: 15, 55, 29, 30, 18, 74, 63, 70, 26, 2 Zlatá skupina Prezence: Hra: Družstva: 89, 54, 46, 38, 14, 10, 20, 81, 4, 73 Přátelé muzea zamířili do Polska Horničtí nadšenci ocenili expozici soudobé důlní techniky v památkovém dole v Zabrze POLSKO Součástí ročního plánu práce Klubu přátel hornického muzea OKD v Ostravě je rovněž zájezd s hornickou tematikou. Pro tento rok jsme vybrali dvoudenní putování Horním Slezskem. Přes hraniční přechod v Chotěbuzi jsme k našim severním sousedům vyrazili ve čtvrtek 24. září ráno. První zastávkou byl pivovar Książęcy Browar Tychy. Prohlídka začala audiovizuální prezentací, během níž k nám ze živého obrazu promluvil sám zakladatel moderních dějin pivovaru, kníže Jan Jindřich XI. Tyský pivovar je nejstarší v Polsku (založen 1629) a dnes také největší polský producent piva. Používá se v něm rovněž moderní česká pivovarnická technologie a pracují tu i čeští sládci. Prohlídku ukončilo krátké příjemné posezení v pivovarských sklepech u půllitru Tyskiego. Další zastávkou byla historická památka, v mnohém připomínající náš Landek Důl Guido v centru města Zabrze. Po nezbytném vybavení pracovními oděvy, přilbami a lampami jsme po prohlídce historického těžního stroje za plného provozu nastoupili do těžní klece a sfárali ve dvou skupinách do podzemí. Důl má dvě prohlídková patra. Na prvním v hloubce 170 metrů jsou na 280metrové prohlídkové trase k vidění historické koňské maštale, čerpací stanice, stará hornická technika, nářadí a osobní vybavení horníků. Důlní expozici doplňují audioefekty, napří klad při ukázce odstřelu čelby či ve stájích. Návštěvníky vítají dobové postavy horníků a koní. Velkým překvapením pro většinu z nás bylo ale další fárání na patro 320 m. Je tu připraveno okolo 1300 metrů důlních děl v původním stavu, FOTO: KPHM Stanislav Kuba Členové Klubu přátel Hornického muzea při prohlídce pivovaru v Tychách. s ukázkami již moderní důlní techniky. Navštívili jsme například porub s funkčním kombajnem a odtěžením či čelbu s ukázkou provozu razicího kombajnu AM-50. Cestou jsme byli nuceni překonat i výškový rozdíl po dovrchní i svážné. Zde bych chtěl ocenit kvalitní, odborný a často humorem proložený výklad našich průvodců, při kterém mizely i jazykové bariéry. Program prvního dne zájezdu pokračoval v nedalekém hotelu Alpex. Naši hostitelé tu pro nás připravili večerní program s bohatým občerstvením, tradiční Karczmu Piwnou (polská obdoba šachťáku) s hudbou, humorem a tancem. I přes náročný program celého dne došlo na vtipné kulturní příspěvky, sborové hornické zpívání a družnou besedu účastníků zájezdu. Hlavním programem druhého dne byla návštěva a prohlídka starobylého královského města Kraków. Profesionální průvodkyně nás během tří hodin provedla nejvýznačnějšími kulturními památkami města, mezi něž patří Rynek Sukiennice, Uniwersytet Jagielloński či Wawel. Při pohledu z wawelského návrší nad řekou Wislou jsme obdivovali množství krakovských věží a věžiček, které určitě přinejmenším připomínají pohled na stověžatou Prahu. Podle vyjádření účastníků lze soudit, že se nám letošní putování zdařilo a nezbývá než se těšit na zájezd v příštím roce. Stanislav Kuba

7 ročník 39 l číslo 37 INZERCE 7 DEJ SI S KAMARÁDY PĚT PIV A VYHRAJ DVĚ UZENÉ KÝTY A SUD PIVA RADEGAST PREMIUM SOUTĚŽ PROBÍHÁ VE VYBRANÝCH PROVOZOVNÁCH OD 9. DO 31. ŘÍJNA. VÍCE NA 135/37-VII/09 Hornik 260x380.indd :24:34

8 8 ZÁBAVA PUSINKA. Víš proč Robertek nosí do restaurace růžové sako? Protože v (dokončení v tajence). Pomůcky: all, Ayala, LDA, Ploc Kanape Symetrála Čalouněné sedátko bez opěradla Dobytčí nápoje Utrpení Španělská vychovatelka Básnický zápor Salát Hudební těleso Křížovka o knihu Vznášet se Polední jídlo Ruský vládce Evropan Spěch Chilský tenista Moje ženuška chce shodit, a tak jezdí na koni. A jak se to projevuje? No, kůň už shodil dvanáct kilo za čtrnáct dní. ročník 39 l číslo 37 Vtipy Starý mládenec dostal ve společnosti otázku, zda nelituje toho, že se neoženil. Naopak, jsem velmi šťastný, když si uvědomím, že někde žije žena, která je šťastná proto, že jsem si ji nevzal. 1. DÍL TAJENKY Manilské konopí Ledovce Francouzský šlechtický přídomek Díry Jihoasijský stát 2. DÍL TAJENKY Značka arsenu Domácky Uršula Pádová otázka Ten i onen Inic.římského císaře Aurelianuse Kap Úmluva Obyvatel Belgie Osmani Krtek (nářečně) Impuls Možná Podnik v Trutnově Květenství obilí Značka lutecia Obrus Upití (plurál) Jméno fenky Uzvednout Anglicky všechno Svobodný statek Tajenka z minulého čísla Horníka:... prostě posralo. Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z nakladatelství Alpress. Z luštitelů minulé křížovky byl vylosován pan Milan Slovík z Orlové-Lutyně. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, tel.: , Horoskop od do Přehoz Zkratka Kanceláře prez. republiky Oznámení Český skokan na lyžích SPZ Ústí nad Labem Cizí draví ptáci Léta Filipínská sopka Slovenská polní míra Kancelářská zkratka Bulhar. šlechtic.rod Vzorec fosfi du uranu Slovensky jak Český herec Éry Autor: František Krejča Víš, člověk musí jít do důchodu v plné síle. To teda nevím proč. Aby si mohl občas bez problémů přivydělat! Haló, pane vrchní, ten řízek, co jste mi donesl, je cítit rumem! Číšník odstoupil dva kroky od stolu: A teď? Víte, jaký je rozdíl mezi manželkou a telefonem? Do telefonu dáš drobné a můžeš mluvit pořád. Do manželky dáš celou výplatu a nesmíš říci ani slovo! Pan Novák sedí na lavičce v parku a nevěří svým očím: Po trávníku jdou dva v zahradnickém, oba s lopatou, první vždycky vykope jámu a vyhází zeminu, druhý jde za ním a zas to zahází a ušlape. Panu Novákovi to nedá a po páté jámě v řadě, když si ti dva dali pauzu na cigáro, jde k nim a ptá se: Prosím vás, co to děláte? Jeden kope jámy a druhý je zas zahrabává jaký to má smysl? To máte tak, povídá ten první. My jsme vlastně tři, a takhle v akordu jsme sázeli stromky... No, a Pepa, prostřední, předevčírem onemocněl! Žena jde na gynekologickou prohlídku. Vejde do dveří, svlékne se, usadí se do křesla. V pootevřených dveřích se jen mihne bílý plášť a ozve se: Vejš! Žena poslušně zvedne nohy co nejvýš může, ale přesto slyší teď už křik: Musíte vejš!!! Popadne tedy nohy rukama a silou si je přitáhne skoro k uším, ale v tu chvíli se zarazí a zděsí. Vidí, jak se k ní blíží skupina mladíků s vytřeštěnými výrazy, v jejich čele obrovský chlap v bílém plášti s břitvou v ruce. Muž nepřestává obtahovat břitvu na řemenu a s podivným úsměvem ženě říká: Tak já vám to teda řeknu ještě jednou, ale snad už naposled: Vejš musíte! Gynda je v prvním patře, tady jste v učňovským holičství. Beran Polepšíte si v zaměstnání a podniknete odvážné kroky i pro ozdravění svého bankovního konta. Budete mít tendenci brát si větší sousta, než jste schopni zvládnout. Své organizační schopnosti sice bravurně předvedete, ale za cenu mírného zhroucení se. Pracujte na svém uvolnění, začněte věnovat více času svému tělu. Lev S návalem práce se lehce vyrovnáte díky perspektivě finančního a morálního ocenění. Dostaví se inspirace i zajímavé nápady. Ochotně se pustíte do realizace novinek. Začnete uvažovat o atraktivní zimní dovolené s rodinou. Pozorní byste měli být při sportovních aktivitách, aby nedošlo ke zbytečným úrazům. Střelec Zvláště tíživá bude nevyhnutelnost spolupráce s osobou, jejíž odlišný temperament vám neumožní najít společný jazyk. Nedejte se strhnout k rivalitě. Problémy, které nastanou, budou více či méně nepříjemné, ale jejich konečné řešení vás mile překvapí. Trpěliví buďte i v rodinných vztazích....sáhnul byste si, co? KRESBA: Monika Růžová Býk Kdykoliv půjde o něco, na čem vám záleží, co byste chtěli, budete překypovat energií a půjdete si za svým. Smířit se s kompromisem, to ani náhodou. Ústupky ani výhrůžky neberete. Jste připraveni dotáhnout vše až do cíle. Volný čas byste měli věnovat své rodině a především svým potomkům. I odpočinek může být aktivní. Panna Úkoly, které jste si vzali na sebe, vyžadují mobilizaci sil, rozhodnost a koncentraci. Zbrzdit vás může slabší fyzická kondice a zdravotní potíže. Určitá disharmonie v postavení planet svádí k nepřesným finančním propočtům a úvahám. Přátelský vztah s osobou opačného pohlaví se nemusí líbit vašemu partnerovi. Kozoroh Před vámi jsou dny plné pohody a pokud dokážete přízeň osudu podepřít zvýšenou snahou, dosáhnete i vynikajících úspěchů v práci. V mezilidských vztazích to bude obdobné, získáte si spoustu užitečných sympatií. Ani na chvíli nezapomínejte na to, že i váš partner od vás potřebuje pohlazení a pochvalu Sudoku Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý čtverec (3 x 3 políčka) musí obsahovat čísla od 1 do 9. Řešení dnešního sudoku: Blíženci Nadějná změna či vzrušující zážitek jsou závislé na nějaké cestě. Může jít o seznámení s pohlednou osobou nebo o změnu zaměstnání či získání pracovního místa, ale takového, které by odpovídalo vašim ambicím. V rodině budete především řešit praktické otázky. Zamyslete se nad požadavkem koupě nové pračky. Rak Změna vašeho názoru, který okolí považovalo za neměnný, zaskočí i vaši rodinu. Nutno dodat, že to prospěje nejen vám, ale i vašemu protějšku. Nezaplétejte se do hovoru s příbuzným, který se vám začne plést do intimního života. Zřejmě ho dráždí váš vyrovnaný vztah s partnerem. Udržujte se stále v pohybu. Váhy Nejen v soukromém životě, ale ani v zaměstnání nestůjte stranou, pokud se jedná o něčem důležitém pro vaši budoucnost a chcete pro sebe získat určitou výhodu. To ale neznamená snažit se věci uspíšit. Nechte je dospět do fáze, kdy je vhodné se o ně zajímat, či je řešit. Důvěřujte své schopnosti komunikace. Štír Projeví se u vás zvýšená ctižádost, která by mohla vést k neblahým důsledkům. Pozor, aby solidní postavení, které jste si vybudovali, nevzalo za své. Důsledkem by byla vaše nepříjemná izolace. Nespoléhejte se na cizí rady a udržujte odstup od tak zvaných přátel. Obklopte se rodinou a známými, kterým se dá věřit. Vodnář Pozor na své finanční konto. Koncem týdne ztratíte hlavu a propadnete kouzlu půvabné osoby, se kterou utratíte spoustu peněz za hezké věci a technické novinky. Vystřízlivění nebude nijak příjemné. Rodina bude rozpačitá z vašeho chování a dá vám to patřičně najevo. Může to být impulz k vlastnímu sebepoznání. Ryby Neohrnujte nos nad snadnými úkoly. Pokud je dokážete dobře vyřešit, přinesou vám větší ohodnocení, než by se vám dostalo od náročných projektů, které by nemusely dopadnout vždy na jedničku. Nezapomínejte na své blízké, věnujte jim více pozorností. Oceněním jejich starosti o vás by měl být menší dárek Taštičky plněné rajčaty a sýrem Recept POTŘEBNÉ PŘÍSADY: Na 15 taštiček 2 velká rajčata, 100 g camembertu nebo hermelínu, 70 g vypeckovaných oliv, sůl, mletý pepř, 1 lžička provensálského koření, 1 lžíce olivového oleje, 400 g listového těsta, trocha hladké mouky na vyválení těsta, 1 vejce na potření. POSTUP PŘÍPRAVY: Rajčata nařízneme navrchu do kříže, spaříme vroucí vodou, ochladíme ve studené vodě a sloupneme slupku. Z rajčat vykrojíme střed a vydlabeme semínka. Osušenou dužinu nakrájíme na malé kostičky a vložíme do mísy. Přidáme nakrájený sýr, olivy, osolíme a okořeníme pepřem a provensálským kořením. Zakapeme olivovým olejem a promícháme. Listové těsto rozválíme na vále do síly asi 2 3 mm, vykrojíme sklenicí kolečka (10 12 cm). Okraje koleček potřeme rozšlehaným vejcem a do středu rozdělíme náplň. Spojíme okraje a pořádně přitiskneme k sobě. Taštičky rozložíme na plech vyložený pečicím papírem, propíchneme a potřeme vejcem. Pečeme v předehřáté troubě při 200 stupních asi 20 minut do zlatova.

9 15 października 2009 l numer 37 l rocznik 6 Darmowa gazeta nie tylko dla górników Prestiżowa nagroda dla OKD OSTRAWA Spółka węglowa OKD odniosła sukces ze swoimi projektami komunikacji na Międzynarodowym Festiwalu Reklamy w słoweńskim Portorożu. Prestiżową nagrodę Golden Drum (Złoty Bęben) uzyskała w konkurencji 116 projektów z całego świata za ubiegłoroczną kampanię rekrutacyjną. Do finału awansowała w tej samej kategorii (Public Relations) również ubiegłoroczna kampania o działaniach spółki na rzecz dobra publicznego oraz o założeniu Fundacji OKD. W przygotowaniu obydwu projektów spółka współpracowała z agencją Bison & Rose. Zwycięski projekt kampanii rekrutacyjnej OKD był utrzymany w duchu hasła Poszukujemy kumpli, którzy potrafią trzymać sztamę. Spółka zwróciła się do swych pracowników, aby zaproponowali pracę w OKD swym kolegom i znajomym. Firma pozyskała tą drogą kilkaset nowych górników, oszczędzając duże środki, które musiałaby wyłożyć na ich rekrutację. Nowym i obecnym pracownikom, którzy wzięli udział w realizacji projektu, firma wyplaciła atrakcyjne bonusy, pomimo to koszt pozyskania jednego nowego pracownika nie przekroczył 3000 koron (ok. 490 zł). OKD jednocześnie zaprezentowała się społeczeństwu jako perspektywiczna firma, która w regionie morawsko-śląskim wspiera górnicze szkolnictwo zawodowe i wytypowane kierunki studiów na uczelniach wyższych oraz oferuje atrakcyjne możliwości zatrudnienia. OKD należy do grona największych i najbardziej szanowanych firm w Czechach i całej Europie środkowej. Dowiedliśmy, że potrafimy dorównać Miasto Ostrawa międzynarodowo OSTRAWA Dwie ciekawe imprezy szykują się w najbliższych dniach w Ostrawie. Koncertem Orkiestry Zakładowej KWK Mysłowice-Wesoła zostanie w piątek 16 bm. zainaugurowany program XIV Międzynarodowego Konkursu Wielkich Orkiestr Dętych Ostrawa Zagra 14 orkiestr z Czech i Polski, w sumie ponad 900 wykonawców. Polskę reprezentuje również Cieszyńska Orkiestra Wydziału Artystycznego UŚ z Cieszyna, a górniczy stan Wielka Orkiestra Dęta Májovák z Karwiny. Kolejną znaczącą imprezą będzie VIII międzynarodowy festiwal filmów i programów telewizyjnych o zabytkach industrialnych Techné Ostrawa. Program startuje w środę 21 bm. w Domu Kultury Poklad w Ostrawie-Porubie, a obejmuje m.in. Spotkanie Pokoleń Górniczych ( , godz ), wizyty w Muzeum Górnictwa OKD i zabytkowej kopalni Michal w Ostrawie oraz wycieczkę do Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie. europejskiej konkurencji nie tylko w zakresie eksploatacji węgla, podnoszenia bezpieczeństwa i wdrażania nowej techniki, ale także w pozostałych dziedzinach naszej pracy skonkludowała podczas odbierania nagrody Petra Mašínowa, dyrektor PR i komunikacji OKD. Tego wyróżnienia jednak nigdy nie moglibyśmy zdobyć bez pomocy wszystkich pracowników, którzy w ubiegłym roku pomagali nam szukać nowych»kumpli«do naszych oddziałów dołowych dodała. W jury konkursu zasiedli doświadczeni profesjonaliści z branży reklamowej z całego świata. Najlepsze prace w dziedzinie PR jury wyłoniła z uwzględnieniem ich efektu końcowego, stawiając nacisk także na strategiczne podejście do tematu, nowatorskie pomysły i integralność wykonania. Organizatorem uznanego w świecie festiwalu, wspieranego przez Słoweńskie Stowarzyszenie Agencji Reklamowych i innych partnerów, jest spółka Golden Drum. Festiwal posiada swych ambasadorów w większości krajów Europy środkowej i wschodniej. Powstał w 1994 roku w celu zaprezentowania prac reklamowych z państw Nowej Europy. W czasie 15 edycji zdobył sobie zasłużoną renomę. ip Nagrody Golden Drum. Z Polski Górnictwo i środowisko JASTRZĘBIE XVI konferencja naukowo-techniczna, poświęcona zagadnieniom związanym z ochroną środowiska na terenach górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego, odbędzie się 16 bm. w Jastrzębiu Zdroju. Jej organizatorami są Naczelna Organizacja Techniczna i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, oddział Rybnik. Konferencja odbywa się pod patronatem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka oraz prezesa WUG Piotra Litwy. Autorami referatów są specjaliści reprezentujący ośrodki naukowe, takie jak: Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższa Szkoła Górnicza Uniwersytet Techniczny Ostrawa (VŠB-TUO). Swoje przemyślenia zaprezentują przedstawiciele kopalń i administracji publicznej. am Fot. Bogusław Krzyżanek To jest to! Continuous Improvement Do udziału w realizacji projektu zapraszani także pracownicy firm zewnętrznych STONAWA, DARKÓW Przebojem ostatnich tygodni stał się w spółce węglowej OKD projekt Continuous Improvement (CI), czyli ciągłej poprawy. Jego realizacja została oficjalnie zainaugurowana w minionym tygodniu w Kopalni ČSM w Stonawie. Celem projektu pilotażowego Continuous Improvement jest dać pracownikom kopalni okazję do zgłaszania swoich pomysłów zmierzających do poprawy oraz realizacja zgłoszonych wniosków. Spodziewam się, że projekt Continuous Improvement przyniesie w szczególności ułatwienie codziennej pracy górników i innych pracowników Kopalni»ČSM«, poprawę bezpieczeństwa, warunków pracy, obniżenie energo- i materiałochłonności i ogólnie podwyższenie efektywności. Pomysły będą nadchodziły od samych pracowników, którzy znają swoje środowisko pracy najlepiej wytłumaczył zasady i cele projektu dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer. Jak podkreślił, projekt CI zostanie wdrożony we wszystkich kopalniach OKD. Umożliwi on wykorzystanie bagażu doświadczeń wszystkich pracowników i ułatwi transfer dobrych pomysłów pomiędzy kopalniami. Celem jest to, aby Continuous Improvement stał się jednym z głównych instrumentów podnoszenia efektywności w OKD i co za tym idzie, gwarancji dobrego zatrudnienia zaakcentował Leo Bayer. Po okresie przygotowań realizacja projektu CI ruszyła w stonawskiej kopalni 12 października. Niejako na pierwszy ogień pójdzie tu realizacja projektu skrócenia czasu konserwacji maszyn przy ścianie oraz gromadzenie wniosków w sprawie doskonalenia transportu materiałów z punktu Fot. Radomíra Grimmowa W punkcie przeładunkowym materiałów na dole Kopalni ČSM. przeładunkowego na podziemne miejsca pracy. Podczas spotkań z załogą członkowie kierownictwa OKD tłumaczyli im zasady systemu doskonalenia procesów roboczych, a także, jakie korzyści przyniesie on szeregowym pracownikom. Projekt będzie prowadził do uproszczenia i ułatwienia pracy załogi oraz poprawy bezpieczeństwa naświetlił dyrektor Kopalni ČSM Josef Kasper. Jak poinformował, autor każdego ciekawego i możliwego do zrealizowania pomysłu otrzyma nagrodę 1000 koron. Dodatkową nagrodę może otrzymać po skończeniu jego realizacji, jeżeli wdrożenie zasugerowanego rozwiązania przyniesie wymierne korzyści. Nagrodę w takim przypadku uzyskają także ci pracownicy, którzy wdrożyli wniosek do prakyki. Do udziału w realizacji projektu CI zapraszani są także pracownicy firm zewnętrznych. Obowiązują dla nich takie same zasady, jak w wypadku pracowników kopalni podkreślił dla Górnika szef projektu CI w Kopalni ČSM Petr Skyva. POLSKA Pełni wrażeń wrócili z wycieczki do Polski członkowie Klubu Przyjaciół Muzeum Górniczego OKD. W dniach 24 i 25 października zwiedzili Browar Książęcy w Tychach, Zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu oraz miasto Kraków. Jak poinformował jeden z organizatorów wyjazdu, prezes karwińskiego oddziału klubu Stanislav Kuba, największym zaskoczeniem było dla czeskich miłośników górnictwa zwiedzanie dolnego poziomu 320 metrów w zabrzańskiej kopalni-muzeum węgla kamiennego. Dla zwiedzających przygotowano tu około 1300 metrów autentycznych wyrobisk górniczych, w których pokazywana jest niemal nowoczesna technika górnicza. Odwiedziliśmy na przykład ścianę uzbrojoną w funkcjonalny kombajn ścianowy i system odstawy urobku. Widzieliśmy przodek z kombajnem chodnikowym AM-50. Po drodze musieliśmy pokonywać różnice wysokości, idąc po dowierzchniej i upadowej. To robi wrażenie! Na podkreślenie zasługuje świetny na wysokim poziomie fachowym, a jednocześnie przeplatany żartami wykład przewodnika, dzięki któremu niknęły bariery językowe zaakcentował Kuba. Górnikom spodobał się także browar w Tychach, najstarszy w Polsce, bo Pierwszymi efektami zastosowania systemu Continuous Improvement w praktyce może się pochlubić załoga Kopalni Darków. W pierwszych dwóch dekadach września zrealizowano tu projekt Optymalizacja konserwacji maszyn w ścianie , którego wyniki są bardziej niż zadowalające. Średni czas ruchu ściany wzrósł do 50 procent łącznego czasu pracy (średnia zagłębia to 30 proc.) i proporcjonalnie poprawiła się także realizacja wskaźników produkcyjnych. Dobowe wydobycie wzrosło z sierpniowych 2100 do 2800 ton węgla, a dobowe postępy z 4,1 do 5,1 metra! Projekt obejmował optymalizację całego kompleksu robót, od przygotowania techniki przez samą eksploatację po odstawę urobku. Dzięki konsekwentnej koordynacji wszytkich nawiązujących do siebie robót cały proces produkcji wybrzmiał jako po mistrzowsku odegrany koncert. Aż szkoda, że ściana się skończyła i projekt został zakończony powiedział kierownik projektu CI w Kopalni Darków Czesław Lincer. bk Miłośnicy górnictwa zwiedzili Guido Zabytkowa Kopalnia Guido w Zabrzu. Fot. Bogusław Krzyżanek założony w 1629 roku, a jednocześnie największy współczesny polski producent piwa. I oczarowało ich miasto królewskie Kraków. Przewodniczka oprowadzila nas po najsławniejszych pamiątkach Krakowa. Obejrzeliśmy Sukiennice, Uniwersytet Jagielloński, Wawel. Patrząc ze Wzgórza Wawelskiego, podziwialiśmy panoramę miasta z mnóstwem wież i wieżyczek, przypominającą naszą»stuwieżową«pragę przybliżył wrażenia wycieczkowiczów Kuba. Regularne wycieczki z tematyką górnictwa są tradycyjną częścią planu pracy Klubu Przyjaciół Muzeum Górniczego OKD. Według opinni uczestników, ta tegoroczna udała się na medal. bk Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr. Bogusław Krzyżanek Tel.: Komórka:

10 10 INZERCE ročník 39 l číslo 37 Snad už se nám blýská na lepší časy Realitní skupina RPG Real Estate představila na EXPO Real projekt regenerace rozvojové zóny v Ostravě-Hrušově MNICHOV Realitní skupina RPG Real Estate se v posledních letech pravidelně účastní jako partner statutárního města Ostravy prestižního veletrhu komerčních nemovitostí Expo Real v Mnichově. Ani na letošním 12. ročníku mezi vystavovateli ze čtyř desítek evropských zemí nechyběla. Představila projekt brownfieldu Hrušov, podle kterého by měla do roku 2013 z této lokality vzniknout oblast zajímavá pro lehký průmysl. Mám pocit, že letošní Expo Real byl o poznání optimističtější než ten loňský. Minulý rok byli návštěvníci i vystavovatelé ovlivněni celosvětovou skepsí, zatím- druhým rokem a naším společným záměrem je dosažení asanace celé plochy i nalezení optimálního způsobu jejího využití. Cílem partnerství obou subjektů je nalézt způsob kombinace financování projektů formou PPP a fondů EU aplikovaného na pilotní projekt Regenerace brownfieldu rozvojové zóny Hrušov, uvedl ředitel developmentu RPG Real Estate Martin Coté. Rozvojová zóna Hrušov o rozloze 35 ha má charakter sociálního brownfieldu. V roce 2008 bylo v této lokalitě vyhlášeno asanační pásmo. Cílem je ozdravění celého území tak, aby mohla lokalita VZPOMÍNKA Dne vzpomeneme 19. výročí úmrtí pana Jozefa Szamaránszkého z Karviné, který tragicky zahynul na dole Barbora. S láskou a úctou vzpomínají manželka Marta a děti Josef, Petr, Lubomír a Katka s rodinami, rodina Szamaránszká a Rajtíková. Děkujeme všem, kdo s námi vzpomenete. B387/37 Na veletrhu komerčních nemovitostí Expo Real v Mnichově se představila mj. i realitní skupina RPG Real Estate jako partner statutárního města Ostravy. Foto: Jan Kurial co letos už zase hovoří o nové výstavbě, banky začínají opět uvažovat o financování projektů a všichni se vracejí k běžné práci, uvedl Tony Aksich, generální ředitel realitní skupiny RPG Real Estate. S trochou opatrného optimismu si proto troufám tvrdit, že ekonomika se už snad odrazila ode dna. I z pohledu města Ostravy mohu říci, že už se blýská na lepší časy. Město má celou řadu zajímavých projektů, ale bude ještě tak rok dva trvat, než se ukáže, které z nich se opravdu podaří zrealizovat. Věřím, že ty, na kterých se podílí naše společnost, k nim patřit budou, doplnil Aksich. Statutární město Ostrava se stejně jako v minulých letech prezentovalo jako město s velkým potenciálem pro různorodé investiční záměry. Mezi významné projekty jeho expozice, která zabrala více než 70 m 2 výstavního pavilonu, patřilo i využití rozvojového území brownfieldu v Ostravě-Hrušově. Realizace společného projektu skupiny RPG Real Estate a města Ostravy předpokládá financování formou PPP (Public Private Partnership). Na tomto projektu s městem Ostrava úzce spolupracujeme již sloužit záměru schválenému v územním plánu města Ostravy, tj. funkci lehkého průmyslu, skladů a drobné výroby. Odhadované náklady na toto ozdravění se pohybují kolem 800 mil. Kč s předpokládaným termínem dokončení v roce 2013, dodal Coté. Veletrh komerčních nemovitostí Expo Real, který se uskutečnil ve dnech 5. až 7. října 2009 v areálu Nového výstaviště Mnichov, se zaměřuje na networking při realizaci mezinárodních a mezioborových projektů, investic a financování. Účastní se ho města i celé regiony, banky, investiční fondy, developeři, stavební firmy, architekti, projektanti i poradenské společnosti. Letošního ročníku se zúčastnilo 1580 vystavovatelů ze 73 zemí. tz Model PPP slouží jako strategický nástroj pro zapojení soukromých investorů do procesu územního rozvoje. A to v místě, kde veřejný sektor potřebuje mobilizovat soukromý kapitál v souvislosti s aktivitami, které jsou ve veřejném zájmu, ale zároveň mohou být ekonomicky zajímavé rovněž pro soukromý sektor. 49/37-X/ Kč S ODPOČTEM DPH Kč 15/37-X/09 Od 1. do AKCE 1+3 zimní pneu zdarma při objednání nového vozu. Autoset Centrum ČR plus s.r.o., KONCESIONÁŘ RENAULT Havířov, Bludovický kopec tel.: Ostrava, Michálkovická (směr ZOO), tel.: Třinec, Lidická 166 tel.: /37-X/09 Objednávky nových vozů od jsou zařazeny do slosování o 4 denní pobyt v Grand hotelu Permon ve Vysokých Tatrách. 4/37-X/09

11 11 Ondrášek pomáhá v posledních dnech Nadace OKD podpořila hned dva projekty mobilnímu hospici, který se stará o umírající přímo v jejich domovech OSTRAVA Denně tváří v tvář neúprosné realitě života, neustále s vědomím, že přijde smrt. Neodvratně, v průměru do třiceti dnů. Proto si nejen všeobecný obdiv zaslouží kolektiv okolo obecně prospěšné společnosti Ondrášek zajišťující kompletní servis nemocným, u nichž není naděje na vyléčení, i jejich příbuzným. Jeho mobilní hospic tak podpořila Nadace OKD hned dvakrát! Na počátku byla rodinná tragédie právničky Sylvy Vartové. Doma jí po těžké nemoci zemřel dospívající syn Ondřej a zdrobnělinu jeho jména dostal do vínku mobilní hospic pomáhající ve stejných situacích. Ročně asi osmi de- sítkám klientů. V Ondrášku, kte- rý sídlí v budově Orio na sídlišti Dubina, funguje jedna sociální pracovnice, pět zdravotních sester a tři nasmlouvaní lékaři. Jezdíme ke klientům domů. Poskytujeme jim zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní péči. Umožňujeme nevyléčitelně nemocným prožít poslední Vrchní sestra Bronislava Husovská se chystá za klientem autem s logem NOKD. Ostrava hostila významný loutkářský festival festival Spectaculo Interesse OSTRAVA Šeredně by se zmýlil ten, kdo by považoval loutkové divadlo jen za Kašpárka a spol., postavičky na špagátech v dřevěné bedně. Ty sice patří ke klasice, nicméně 8. ročník mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse ukázal, že tento divadelnický žánr zahrnuje i spoustu jiných uměleckých performancí včetně zapojení živých herců. Kromě českých jsme hostili soubory i divadla z Polska, Slovenska, Německa, Ruska, Velké Británie, Nizozemí, Portugalska, Španělska a Kanady, informovala produkční Divadla loutek Ostrava Ivana Kytlicová. Dějištěm festivalu považovaného za nejvýznamnější přinejmenším ve středoevropském měřítku byla i netradiční místa, například šachta na Landeku. Stranou nezůstala ani Nadace OKD, která podzimní setkání loutkářů i milovníků jejich tvorby podpořila dvousettisícovou částkou. I díky tomu jsme představili mnohá pojetí loutkářského umění z odlišných kultur, zemí a světadílů, doplnila Kytlicová. Spectaculo Interesse vyvrcholilo světovou premiérou hry Bajky španělského souboru Tabola Rossa. uzi Poděkování Nadaci OKD vytesali do kamene! Modernizace úseku rehabilitace znamená pro frýdlantský domov seniorů lepší pomůcky, přístroje i nové prostory FOTO: Radek Lukša Ondrášek na ostravském sídlišti Poruba pomohl i bývalému pracovníkovi šachty. Sociální pracovnice Radka Adamcová seznamuje zájemce s posláním Ondrášku. FRÝDLANT Dokud bývalý klášter a internát šlechtických dcer ve Frýdlantě nad Ostravicí nezmizí z povrchu zemského, zůstane zde připomínka na Nadaci OKD a její pomoc Domovu pro seniory (DPS) sídlícímu v těchto prostorách. Naprosto originální poděkování za vybavení rehabilitačního pracoviště je totiž vytesáno na žulovou plaketu zasazenou do stěny ve vstupní chodbě! Předtím jsme tady měli jeden starý rotoped. Opravdu, nedělám si legraci, prohlásila Zuzana Poppek, projektová manažerka DPS. V tom žije v současné době 106 důchodců, z nichž více než polovina je zcela odkázána na pomoc druhých (patří k nim i několik vysloužilých havířů). A právě vozíčkáři, lidé s artrózou, degeneračními projevy a jinými neduhy rehabilitace prostě potřebují. Řešilo se to tak, že je dvě sestřičky převážely jinam, což byla zátěž pro ně i klienty, uvedla Poppek. Domov Zuzana Poppek a Jiří Hořínek u tabule s vytesaným poděkováním NOKD. FOTO: Radek Lukša Princezna obklopená pekelníky, klasický námět pohádky. proto požádal NOKD o pomoc při modernizaci úseku rehabilitace. Dostal částku 311 tisíc korun, jejíž část byla v první etapě použita na pořízení přístrojů a pomůcek. Peníze ve druhé etapě budou na přestavbu jižního křídla budovy, kde vznikne celé rehabilitační zázemí. Místo jedné místnosti budeme mít dvě včetně bezbariérového přístupu či sociálních zařízení. Už jsme nakoupili dvě nejmodernější lehátka, tři gymnastické míče, parafinovou lázeň rukou a nohou, lymfodrenážní nohavice, přístroj kombinující elektroléčbu a léčbu ultrazvukem. Ten široko daleko v takové kvalitě nemají. Pokryje to všechny naše potřeby, upřesnila projektová manažerka. A perlička nakonec ředitel frýdlantského DPS Jiří Hořínek pochází FOTO: Radek Lukša část života důstojně a mezi příbuznými či přáteli, vysvětlila vrchní sestra Bronislava Husovská. Odbornost mají stejnou jako v kterékoliv nemocnici a vybavení moderní, na úrovni. Není problém třeba cévkování či infuze. Nejsou to pokaždé lidé nemohoucí, upoutaní na lůžko. Mají velké potíže, bolesti, ale jsou aktivní, chodí, vykládají až do konce. A pak najednou přijde zvrat líčila sociální pracovnice Radka Adamcová. Ona i kolegyně si vyslechly nejeden životní příběh. Některým klientům šly na žádost pozůstalých i na pohřeb. A shodly se v tom, že jejich práce patří k těm náročným. Nejen na psychiku! Ondrášek působí v Ostravě (staral se mimo jiné i o několik hornických důchodců v Porubě) a okolí (Bohumín, Frýdek-Místek, Havířov). NOKD mu dala pro letošní rok korun na počítačové a kancelářské vybavení, pro příští rok pak korun. Ty máme hlavně na mzdy. Právě na ně je nejtěžší jakýkoliv příspěvek získat, děkovala ředitelka Jitka Varechová. Více na Radek Lukša z velké hornické rodiny z ostravské Staré Bělé. Děda měl pět synů, kteří všichni dělali na šachtách. Někdo bude jistě pamatovat mého stále žijícího otce Antonína Hořínka, jenž pracoval na Zárubku a jako hlavní inženýr na Hlubině. Já jsem bohužel jeden z mála mezi příbuznými, který nefáral, nechal se slyšet ředitel. Radek Lukša K jednomu rotopedu přibyla spousta moderních rehabilitačních pomůcek FOTO: Radek Lukša Ragby hrál s plným nasazením. Ragby či atletika proti darebačení OSTRAVA Tělovýchova jako jeden z nejlepších prostředků proti barabování. Prevence před kriminalitou, drogami či dalšími závadovými jevy ohrožující školáky je smyslem akce Sport bez předsudků probíhající v Praze, Liberci a Ostravě. V posledním z řečených měst se to děje pod taktovkou Nadace OKD a na ragbyovém hřišti mančaftu sponzorovaného OKD. Zapojujeme se pátým rokem a jsme plně spokojeni, prohlásila Andrea Goldová, učitelka ZŠ Horymírova z ostravského Zábřehu. Na hřiště v Mariánských Horách vzala ve čtvrtek 8. října čtvrté, páté, šesté a sedmé ročníky. Děti poznají jiné sporty, než na které jsou zvyklé. Mají o ně potom zájem. Sport bez předsudků nám přináší pozitivní výsledky, konstatovala. Ragby v kontaktní i nekontaktní podobě či netradiční atletické disciplíny si pro dobrý pocit (ale také ceny) vyzkoušeli žáci pět ostravských a dvou havířovských základních škol. Další termín této akce je čtvrtek 22. října. Naším tajným cílem je nadchnout některé ze škol pro ragby a vytvořit v moravskoslezském regionu školní ligu, řekl za pořadatele Ondřej Rygl. uzi Bublina, která žije KARVINÁ Soutěž ve vybarvování obrázků televizní Rychlé roty lákala na letošních hornických slavnostech v Karviné zejména ty nejmenší. Díky nim bylo také u stánku klubu Bublina, který funguje při Centru pro rodinu Sluníčko v Karviné-Novém Městě, neustále živo. Děti ale přitahovaly také keramické a rukodělné výrobky jejich kolegů, kteří našli v Bublině v centru nejrizikovější části hornického města bezpečné místo pro trávení volného času a prostor pro zábavu a rozvíjení svých talentů. Fakt, že zařízení přežívá hlavně díky přízni Nadace OKD, je nejspíš ani moc nezajímá. Pro vedoucího klubu Jakuba Vrtaňu je to ale věc zásadní. Nadace vlastně zachránila naši existenci, říká otevřeně. Za další cennou pomoc ze strany Nadace OKD považují pracovníci klubu i pozvání k účasti na nadačním městečku. Je hezké, že se tady můžeme s Bublinou prezentovat, usmívá se lektorka zájmových kroužků Nikola Venglářová, havířská dcera i manželka. Dozví se tady o nás další děti a hlavně jejich rodiče, to je důležité, vysvětluje. bk

12 12 SPORT Házenkáři věří v pohárový obrat Karvinštív neděli 18. října hostí v Poháru EHF rumunskou Resitu, kterou chtějí porazit KARVINÁ A je to tady. Vrchol podzimní části házenkářské sezony se kvapem přiblížil. Již tuto neděli 18. října v karvinské hale házené se od hodin utkají domácí hráči Baníku OKD s favorizovaným rumunským celkem UCM Sport Resita o postup do 3. kola v Poháru EHF. Úvodní utkání na horké rumunské půdě Karviné nevyšlo podle představ. Domů si přivezla osmibrankové manko, které se bude před vlastními fanoušky snažit vymazat. Může se to povést? Může, ale musíme se vyvarovat chyb, kterých jsme se v prvním poločase v Resitě dopustili. Uděláme ale vše pro to, abychom nepříznivě se vyvíjející souboj zvrátili, slíbil slovenský kouč na lavičce Baníku Jozef Hanták. Jeho tým se v domácí soutěži nemá možnost měřit s podobnými soupeři kalibru Resity. Trojnásobný držitel Challenge Cupu má fyzicky odolné hráče, praktikující silovou házenou a navíc nesmírně zkušené. Sluší se poděkovat vedení klubu, potažmo jeho partnerům, že nám vůbec umožnili poměřovat se v pohárové Evropě s takovými mužstvy, jako je právě rumunský protivník. Pro naše mladé hráče je to obrovská škola zahrát si ve vypjaté atmosféře proti tak kvalitním házenkářům, reprezentantům Rumunska nebo Srbska. Takové zkušenosti jsou neocenitelné, upozornil Hanták. UCM Sport Resita Baník OKD Karviná 40:32 (21:12) Sled: 5:4, 13:8, 15:9, 18:10, 21:12, 26:14, 35:29, 40:32 Rozhodčí: Lovrić, Petković (CRO) Sedmičky: 5/5:2/2 Vyloučení: 2:4, diváci: 800 Nejvíce branek: Resity: Petrea a Paraianu po 7, Tukanu 5 Karviná: Mrkva, Lefan Pavlíček 2, Heinz, Vančo 1, Faith 2, Hanták 7, Šulc 3, Petrovský 7, Požárek, Ivanov 2, Lyžwa, Monczka, Zdráhala 8 Trenér: Jozef Hanták Ten se domnívá, že při optimální konstelaci a výkonu na hranici svých možností, nebo možná i za ní, se Karviná může poprat o postup do dalšího kola. Ve druhé části utkání v Rumunsku jsme se o tom přesvědčili a já věřím, že ještě není rozhodnuto. Pokud zopakujeme disciplinovaný výkon se zdravou agresivitou jako ve druhých třiceti minutách, máme šanci, myslí si Hanták a s ním i celý Baník. Když se to nepovede, budou chtít Karvinští alespoň zvítězit a vybojovat tak nějaké bodíky do českého pohárového koeficientu. Na to ale v klubu moc nemyslí. Mužstvu věřím. Hráči mají na to, aby usilovali o postup i při osmibrankovém manku, které na soupeře máme. Doufáme v pomoc našich věrných fanoušků, prosí diváky o mohutnou podporu jménem týmu trenér Hanták. Martin Ruščin Žáci B jsou v tabulce přeboru čtvrtí Šikovní karvinští fotbalisté se připravují na vstup mezi celomoravskou školáckou elitu Házenkáři karvinského Baníku OKD si v neděli hodlají v Poháru EHF smlsnout na rumunské Resitě. Nezaskočí jim? Karvinští B žáci (v zeleném) se v krajském přeboru připravují na vstup do MS ligy žáků. KARVINÁ Fotbalový klub MFK OKD Karviná disponuje vedle družstev ligových žáků také dalšími dvěma týmy žákovské kategorie, které pod označením B výběrů hrají v krajském přeboru. Zde se snaží připravit na vstup do nejvyšší žákovské soutěže, která hraje Moravskoslezskou ligu. Tým starších žáků vede od léta Martin Špička, jenž s trénováním mládeže začal poměrně nedávno. V klubu působím teprve od zimy. Začal jsem s trénováním chlapců z ročníku 1995, kteří nyní nastupují v MS lize. To jsme hráli rovněž krajský přebor, upřesnil Špička. Na hráčích oceňuje zejména to, že se snaží na sobě pracovat a neustále se zlepšovat. Mají motivaci i cíl, což je základ k tomu, aby šli kvalitativně nahoru. Konkrétní jména uvádět nebudu, abych na někoho nezapomněl, ale náš herní projev je dobrý a pokud to bude takhle pokračovat, věřím, že se na špici tabulky udržíme, myslí si trenér žákovského týmu, který na vedoucí pozici Frýdku-Místku ztrácí jediné vítězství. Aby pro šikovné hráče MFK OKD nebyl skok z kraje do celomoravské soutěže tak značný, bylo by nejspíše vhodné vybojovat časem Moravskoslezskou divizi žáků. Co na to Špička? FOTO: Ivo Dudek Pozvánka na utkání podzimu 2. kolo poháru EHF Neděle od v hale Stars v Karviné HCB OKD Karviná UCM Sport Resita (3 x vítěz Challenge Cupu 2007, 2008, 2009) Určitě, ale to v tuto chvíli neřešíme, neboť je to otázka další budoucnosti. Pokud by se ta možnost naskytla, pochopitelně bychom se jí nebránili, ať už to bude náš tým nebo některý jiný, který přijde po nás. Teď je prvořadé, aby fotbal kluky bavil a oni cítili radost ze hry, domnívá se mladý trenér Karviné. Jeho kádr chlapců je velmi nadějný. V týmu figurují šikulové typu Erika Puchela, Martina Puškáče, Adama Leibla, Radima Szkuty či brankáře Martina Pastornického, a další hráči se mohou ještě hodně zlepšovat. Je pravda, že kluci jsou šikovní, někteří jsou v krajských výběrech. Potenciál v týmu každopádně je a já věřím, že pokud se nám v zimě podaří udělat kvalitní přípravu a tým doplníme o dva, tři hráče do základní sestavy, může tento tým hrát na jaře ještě hodně vysoko. Důležité bude, a na tomto cíli se nic nemění, abychom kluky v prvé řadě připravili na účinkování v MS lize, přiblížil zřejmý důvod své práce trenér Martin Špička. sem FOTO: Ivo Dudek ročník 39 l číslo 37 Radim Szkuta by rád do kraje KARVINÁ V družstvu starších žáků B karvinského klubu MFK OKD se vysoký obránce Radim Szkuta (na snímku Ivo Dudka) pohybuje prvním rokem. V posledním kole pomáhal svému týmu na těžkém terénu udržet čisté konto. Karvinští chlapci zdolali Dolní Benešov 2:0. Musel sis po přechodu do starší kategorie zvykat na nové spoluhráče? Jen na některé, kteří k nám přišli z okolních klubů. Společně s dalšími jsem plynule přešel z kategorie mladších žáků, takže je fajn, že jsme celkem sehraní a známe se. Ty pocházíš z fotbalové rodiny, protože tatínek i strýc kopanou hrávali a strýc to dokonce dotáhl až do divize v Kovoně. Konzultujete spolu tvoji hru? Probíráme to, ale prakticky jen s taťkou. Strejda se moc neangažuje. Půjčujeme si videonahrávky našich zápasů a pak se na ně díváme. Taťka poradí, co se kde dalo udělat lépe, co jsem naopak vyřešil dobře a tak. Jaký je tvůj osobní cíl? Někteří tví spoluhráči figurují ve výběru Moravskoslezského kraje. Nechtěl by ses tam také podívat? Určitě, ale nevím, jestli se mi to splní. Konkurence je velká a na obzoru taky spousta hráčů z Hlučína, Vítkovic a Baníku Ostrava. Rád bych proto hrál pravidelně aspoň v klubu, propracoval se natrvalo do základní sestavy a pak se uvidí. Budu na sobě tvrdě pracovat. sem Vyřadili Brno a těší se na Slavii KARVINÁ Vynikající úspěch se povedl fotbalistům MFK OKD Karviná. Ve 3. kole domácího poháru vyřadili ligové Brno na penalty a sami si zahrají v další fázi soutěže s pražskou Slavií. Karvinští fotbalisté předvedli proti ligovým borcům z jihomoravské metropole statečný výkon. V nástupu do druhé části smazali jednogólové vedení soupeře a ve druhé půli byli dokonce lepší. Brňané přitom přicestovali do Karviné v nejsilnější sestavě v čele se špílmachrem Poláchem, zkušeným Dostálkem, řízným stoperem Dvorníkem či rychlým Doškem v útoku. Postup přes Brno je pro nás skvělým Ve výsledcích HÁZENÁ Extraliga mužů: HCB OKD Karviná Jičín 31:20 Pořadí: 1. Hranice 12, 2. Plzeň 12, 3. Karviná 10 I. liga mužů: HCB OKD Karviná jun. Jičín B 27:17 Pořadí: 1. Karviná jun. 12, 2. Brno 11, 3. Bystřice p. H. 8 I. liga starších dorostenců: HCB OKD Karviná Jičín 29:36 Pořadí: 1. Jičín 12, 2. Karviná 10, 3. Praha 8 I. liga mladších dorostenců: HCB OKD Karviná Velká Bystřice 39:22 Pořadí: 1. Karviná 12, 2. Zubří 10, 3. Kopřivnice 10 FOTBAL Ondrášovka cup, 3. kolo: MFK OKD Karviná FC Brno 1:1, 5:4 na penalty II. liga mužů: MFK OKD Karviná Žižkov 0:2 Pořadí: 1. Ústí n. L. 28, 2. Hradec Králové 25, 3. Zlín 22,...8. Karviná 15 I. B třída mužů, skupina C: Nýdek MFK OKD Karviná B 3:1 Pořadí: 1. Karviná B 22, 2. Šenov 20, 3. Oldřichovice 20 MS divize starších dorostenců: Havířov MFK OKD Karviná 0:5 Pořadí: 1. Opava B 27, 2. MFK OKD Karviná vysvědčením. V Brně jsem fotbalově vyrůstal a těší mě, že jsme přes tento špičkový klub dokázali přejít dál, radoval se z úspěchu trenér MFK OKD Karviná Leoš Kalvoda. V dalším kole se Karviná utká již dvoukolově s aktuálním českým mistrem Slavií Praha. Termíny zápasů zatím nejsou upřesněny kvůli účasti pražského soupeře v Evropské lize. Nejspíše se bude hrát až v listopadu. Domácí utkání v Karviné by tak mohlo být odehráno ve středu Na snímku Ivo Dudka střílí vyrovnávací gól na 1:1 v duelu s Brnem Marcin Pontus (v zeleném). sem 25, 3. Vítkovice B 15 MS divize mladších dorostenců: Havířov MFK OKD Karviná 2:0 Pořadí: 1. MFK OKD Karviná 24, 2. Opava B 24, 3. Vítkovice B 20 Krajský přebor starších dorostenců: Ostrava-Jih MFK OKD Karviná B 1:1 Pořadí: 1. Sj Bruntál 24, 2. N. Jičín 22, 3. Opava 21,...5. Karviná B 19 Krajský přebor mladších dorostenců: Ostrava-Jih MFK OKD Karviná B 0:2 Pořadí: 1. Opava 28, 2. Dolní Benešov 28, 3. Karviná B 22 Co nás čeká HÁZENÁ Neděle (10.30): HCB OKD Karviná UCM Sport Resita (odveta 2. kola Poháru EHF mužů) FOTBAL Sobota (10.15 a 12.30): MFK OKD Karviná Vítkovice B (MS divize st. a ml. dorostenců) Neděle (10.15 a 12.30): MFK OKD Karviná B N. Jičín (kraj. přebor st. a ml. dorostenců) Neděle (15.00): MFK OKD Karviná B Šenov (I. B třída mužů) HORNÍK Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Praha 7, Dobrovského 25 Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, šéfredaktor Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, Moravská Ostrava; tel: sekretariát: , fax: , příjem inzerce: , ústředna: Grafika Robin Cais, Ilustrace Marie Koželuhová, Vychází ve čtvrtek Registrace MK ČR E Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, Brno Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK

Závěrečná zpráva. Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Závěrečná zpráva Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK Ve dnech 31.5-2.6 2013 proběhlo v Ostravě a okolí Republikové setkání zdravotnických týmů ČČK, které pořádal Oblastní spolek ČČK Ostrava u příležitosti

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017 2016 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2017 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2015 str. 5 4. Členská

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Horník v ostatních činnostech v dole. Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Horník v ostatních činnostech v dole (kód: 21-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání:

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE a UNIHOST OSTRAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE a UNIHOST OSTRAVA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE a UNIHOST OSTRAVA pořádají 3. ročník sommelierské juniorské soutěže za podpory Zdeňka Kopky, předsedy Unihostu a s odbornou

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Memento. Jaké byly vaše dojmy?

Memento. Jaké byly vaše dojmy? Memento 8. dubna proběhl projekt Závislosti (především o drogách) pro 9. třídu. Během odpoledního vyučování pak dramatizace románu Radka Johna Memento. Memento je román o narkomanech.posluchač se v něm

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

Golf, sport, který spojuje

Golf, sport, který spojuje GAAN GOLF TOUR 2012 Golf, sport, který spojuje 2012 Existuje-li představa o ušlechtilém sportu, vždy gentlemanském, čestném a za všech okolností zábavném, je jím nepochybně golf. Lidé, kteří se aktivně

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů.

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů. Návštěva města MOST V rámci vzájemné společné spolupráce Základní organizace Třeboň Strany zelených a hnutí Občané městu, město občanům, kdy po komunálních volbách v roce 2014 byl v Třeboni také založen

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a primátorky Statutárního

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

S l e z s k ý a e r o k l u b Z á b ř e h

S l e z s k ý a e r o k l u b Z á b ř e h SLEZSKÉ KOPAČKY 2015 33.ročník mezinárodní parašutistické soutěže v seskoku padákem na přesnost přistání 5.6. 7.6.2015 Cíl soutěže: S l e z s k ý a e r o k l u b Z á b ř e h určit vítěze 33. ročníku soutěže

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP. ZÁPIS z 9. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro zdravotnictví a bydlení ZHMP. ZÁPIS z 9. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy ZÁPIS z 9. jednání Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP konaného dne 14. 1. 2016 v 15:00 hod. 1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

XVII.konference SDMG

XVII.konference SDMG XVII.konference SDMG XVII. konference Společnosti důlních měřičů a geologů proběhla ve dnech 12. 14. 10. 2010 v Hodoníně. Hosty přivítal předseda SDMG Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. a hned po zahajovacím

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2010!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY 10. dubna 2010

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Turnaj stolního tenisu

Turnaj stolního tenisu - 1 - Turnaj stolního tenisu Turnaj se konal 28. května 2016 jako 2. roč. Memoriálu Luboše Vernera. Účast z ostatních klubů byla malá, byli však přítomni 4 členové výboru Společnosti Parkinson včele s

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Soutěž napájení sluncem Ostrava

Soutěž napájení sluncem Ostrava SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84, Liberec Cestovní zpráva - externí verze Soutěž napájení sluncem Ostrava V úterý 25. ledna 2011 se na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě konal

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší

Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Zveme Vás na seminář pro trenéry, rodiče a stolně tenisové nadšence na téma Sportovní výkon aneb jak se připravují nejlepší Prezentuje: Pavel Bugaj osobní trenér a výživový poradce Kondiční trenér reprezentace

Více

Kurz španělštiny ve Valencii.

Kurz španělštiny ve Valencii. Kurz španělštiny ve Valencii. Valencie Valencie se nachází na středomořském pobřeží Španělska, je to moderní město plné historie i kultury. Výborné klima, písčité pláže, i, navíc, obrovské množství kulturních

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž:

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2012!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ 4.

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013

Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013 Novinky pro běžce dobré vůle č. 4/2013 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Milí běžci dobré vůle, v letošním roce slavíme Rok Olgy Havlové. Čím dál, tím víc chápeme, že paní Olga byla mimořádnou osobností.

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ?

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ? 22. - 25. 5. 2018 Mezinárodní veletrh PIVO je v Rusku vnímán jako významná mezinárodní událost v oblasti potravinářského průmyslu vším co je spojeného s pivovarnickým odvětvím, výrobou nealko nápojů, tj.

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více