SOUTĚŽOCENY:1x1500Kč,5x300Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUTĚŽOCENY:1x1500Kč,5x300Kč"

Transkript

1 24 stran křížovek, všechny s kresleným vtipem srpen 2008 ročník č 8 :1x1500č,5x300č outěžní křížovka íslo 1 Ů:,,,, 2. X Ů Ů (knižně) ení to diskriminace? roč... (dokončení jeukrytovtajence)? (nářečně) - Ů - F Ů 1. Ů - X Ť Ů F F Ú ¼ - X ½¾½¾¾¼¼¼ - (ugo)

2 íslo 2 Ů: G, G, ŇŮ - FŮ (nářečně) - (an) olám...(dokončeníjevtajence). - Ů Ů - 1. Ů Ú -,, - G Ů F Ó GÓ X (řidčeji) - - G - 3. Ú Ů strana 2 FÓŮ 8/2008

3 íslo 3 Ů:,,,,, (arián) - F G (básnicky) Ů G evímsirady...(dokončeníjeukrytovtajence). Ó Ň X - (knižně) (botanicky) Ú 2. Ů G Ů Ů (knižně) (slangově) (obecně) FÓŮ 8/2008 strana 3

4 átekrásně...(viztajenku). Ů: F,,,,, - F Ó - Ů 3. Ú (básnicky) - (familiárně) (slovensky), Ů (hovorově) (básnicky) Ť (lidově) Ú X Ú Ů ŮŇ - - F Ó 2. íslo 4 strana 4 FÓŮ 8/2008

5 íslo 5 Ů:,,,, 1. W Ó - (hovorově) - Ú G- eno,běžsnimi,... (dokončeníjeukryto vtajence). Ů Ů (zastarale) F Ď G - - (etr an) (zastarale) FÓŮ 8/2008 strana 5

6 ebeažuvidí... (viztajenku). Ů:,,, Ů Ú 1. - Ó F G- G- F Ď - F 3. Ň - F (básnicky) Ň 2. X - X íslo 6 strana 6 FÓŮ 8/2008

7 íslo 7 Ů:,,,,,, F 2. G Ň G, Ů F Ú Ů - - (zastarale) - Ň (historicky) (řidčeji) G F 3. - (obecně) G F - - Ú F - 4. FÓŮ 8/2008 strana 7

8 žádnémumořinepojedeš,...(dokončeníjeukrytovtajence). Ů:,, Ů F Ú Ů Ú - Ů Ú - - (zastarale) G- - (řidčeji) F - - Ň 2. - íslo 8 strana 8 FÓŮ 8/2008

9 mnetonejsoupuntíky,můj...(dokončení jevtajence). Ů:,, Ú - - Ň Ň - G (knižně) Ů GF F X 4. F - - Ň Ů - F - F - 3. Ů Ú íslo 9 FÓŮ 8/2008 strana 9

10 tudenávoda,velkádálka,taktojetatvoje láska!vettalaváčováby...(viztajenku). Ů:,,, Ú (zastarale) F- G - G (obecně) F Ů - F - Ú Ů - Ů -, (zkr.) íslo 10 strana 10 FÓŮ 8/2008

11 íslo 11 Ů:,,,, F - Ú (nářečně) ikam neletím! ři vstupu do letadla nesmí mít...(dokončeníjevtajence). Ů (slovensky) 1001 (slangově) - - (nářečně) (slovensky) 3. (František) Ň (slangově) (nářečně) 4. F F- Ň X - WG Ť (nářečně) Ů - - W - - FÓŮ 8/2008 strana 11

12 outěžní křížovka íslo 12 Ů:,,, Ď G F Ú - GF - - etvařtesehnedporánukysele,... (viz tajenku) (odborně) Ď - (slangově) (hanlivě) F - Ú Ů - (oža) - Ů (knižně) - Ů -. - (hovorově) Ť Ů - F (knižně) G - 4. strana 12 FÓŮ 8/2008

13 outěžní křížovka íslo 13 Ů:,,, Ů 1. Ú ÚŮ F- - Ú Ó- anemalíři,ještěvámukáži...(dokončení jeukrytovtajence). - - Ň Ň F - 3. Ů G Ů - X - Ů Ň Ú (obecně) (nářečně) G Ů 1,5 (nářečně) Ň - G G G (ugo) - Ů FÓŮ 8/2008 strana 13

14 íslo 14 Ů:,,,,, 1. stetakkrásná,slečno,ažksežrání,jense... (viztajenku). - - Ú GF 2. Ů G Ó Ů Ů - (řidčeji) Ú strana 14 FÓŮ 8/2008

15 íslo 15 Ů:,,,, (dopisem) Ů Ů (z ruštiny) sbírejjenom... (viztajenku). G 2. Ů G- - F Ť (nářečně) ŮŮ (básnicky) - (dětsky) (obecně) - - (obecně) F - G - Ň- - - (zkr.) (knižně) G F (zastarale) FÓŮ 8/2008 strana 15

16 íslo 16 Ů:, F,, 2. F - F Ů dravím,pantáto,... (viztajenku)? Ú - 3. F1 (ean) (básnicky) G (básnicky) (slangově) - F (obecně) G Ú - - Ů strana 16 FÓŮ 8/2008

17 íslo 17 Ů: X, X,, (ocel) Ú Ů- yltovelmivášnivý... (dokončenínaleznetevtajence). - - X - G 2. GF - (edřich) (slangově) - Ů - Ů - Ů Ó F - Ů FÓŮ 8/2008 strana 17

18 íslo 18 Ů:,,, 2. Ů F (dětsky) (obecně) dykoli tě vidím klidnou a usměvavou,hnedtuším,ženanašemúčtu došloktransakci... (viztajenku). - Ú - (dolf) (nářečně) (slangově) Ú F Ů (knižně) G G Ď- Ů Ů Ď 1. F strana 18 FÓŮ 8/2008

19 ivotmizachrániloto,žejsem... (viztajenku). Ů:,,, - Ů Ů, - Ů Ů Ň 2. F Ň Ň (slangově) G Ů 2. - G 3. - (obecně) Ú F (slovensky) X F F- - - FŮ (slovensky) G íslo 19 FÓŮ 8/2008 strana 19

20 íslo 20 Ů: G, G,,, -, Ů 3. - Ú - Ň královnounašachovnici...(dokončeníje ukrytovtajence). Ó (slovensky) - Ů 1. F- - Ň- Ů (ožo) Ň G G - Ň- G Ú - (osef) WŮ Ň.. 2. (Frigo) (obecně) strana 20 FÓŮ 8/2008

21 íslo 21 Ů:, G,,, F 3. Ó. Ů - - ane řidiči, to musíte cestou... (viz tajenku)? - X - (básnicky) (slangově) Ů - Ť FG G (slovensky) - Ď Ů (knižně) (slovensky) G (zastarale) FÓŮ 8/2008 strana 21

22 ešenínesoutěžníchkřížovek ešenínesoutěžníchkřížovek íslo 2: F G G Ť íslo 3: G íslo 4: F íslo 5: G Ů Ů íslo 6: Ú G X íslo 7: F íslo 8: Ú íslo 9: F G íslo 10: G Ú íslo 11: G F íslo 14: Ú íslo 15: Ť strana 22 FÓŮ 8/2008

23 íslo 16: G F íslo 17: F X íslo 18: Ň íslo 19: íslo 20: Ů Ú G G íslo 21: Ů Ň G F ešení soutěžních křížovek z čísla 6/ alergickýnaúředníky. 12.oktore,venkučekána vyšetřeníozónovádíra neumíšetřit,dásišestpiv azachvílijevyčůrá skýmpakjste,slečno,zaspala dnes? ylosovaní řešitelé z čísel 4 6/2008 ýhra 1500 č: ilan rönes, avířov. ýhry 300 č: anda uchanková, eský ěšín; arel ouček, olýšov; deňka ovotná, ětřní; deněk eřábek, radec rálové 2; iřina obylková, lomouc. alší časopisy našeho vydavatelství aše vydavatelství vydává také čtvrtletník elký křížovkářský třesk o rozsahu 48 stran a dvouměsíčník ové křížovky, který má 32 stran. ba časopisy obsahují především švédské křížovky s vtipy v tajenkách, přitom polovinu křížovek tvoří celostránkové švédské křížovky s kresleným vtipem. ěsíčně kromě řížovek plných fórů ještě vycházejí řížovky od řižáka, které mají 16 stran a naleznete v nich výhradně švédské křížovky, přičemž kromě kreslených vtipů jsou v tajenkách křížovek také přísloví, výroky a citáty významných osobností a slovní vtipy. ále k oběma našim měsíčníkům vydáváme čtvrtletně speciály, čtyřiadvacetistránkové řížovky od řižáka speciál a dvaatřicetistránkové řížovky plné fórů speciál. a konci všech našich křížovkářských časopisů najdete řešení nesoutěžních křížovek ve formě kompletně vyplněných obrazců, což jistě uvítají všichni řešitelé, kteří si chtějí zkontrolovat svá řešení a naučit se některé nové výrazy. předplatném levněji než na stáncích ředplatné našich časopisů zajišťuje společnost... production, s. r. o. bjednání předplatného je možné provést několika způsoby. uď můžete tuto firmu kontaktovat na telefonním čísle , můžete vyplnit objednávkový formulář na internetových stránkách nebo můžete poslatpísemnouobjednávkunaadresu...production,s.r.o., F..eselého2635/15,19300raha9.alšímožnostíjenapsatzprávuvetvaru xxx.,kdemístoxxxuvedetekódtituluztabulky níže. ři psaní zprávy používejte velká písmena bez diakritiky. právupakodešletenačíslo ,cenazaodeslánízprávy je 6 č včetně. asopisy budete od této společnosti dostávat zabalené do neprůhledné igelitové fólie. následující tabulce uvádíme přehled všech našich titulů včetně cen ve stánkovém prodeji a v předplatném a termíny vyjití nejbližších dalších čísel: název titulu kód číslo vyjde stánky předpl. řížovkyodřižáka 8/ č 9č řížovkyplnéfórů F 9/ č 13č ovékřížovky 5/ č 16č řížovkyplnéfórůspec. F 4/ č 18č elkýkřížovkářskýtřesk 4/ č 22č řížovkyodřižákaspec. 4/ č 14č FÓŮ ydává vydavatelství nče, s. r. o očník 10, vychází jednou měsíčně dresa redakce: ětrná 620/9, vitavy a realizaci tohoto vydání se pomocí programu řižák a sázecího systému X podíleli ng. oman ejka, gr. aniel arek a gr. etr ejchoda iskne oravská typografie, a. s., eršpická 6, rno o maloobchodní sítě v eské republice rozšiřuje výhradně společnost ediaprint& apa ressegrosso, spol. s r. o. ředplatné zajišťuje... production, s. r. o., F.. eselého 2635/15, raha 9, tel , fax , web X je ochranná známka merican athematical ociety utoři ručí za původnost svých příspěvků evyžádané příspěvky redakce nevrací ena 14 č(v předplatném 13 č) včetně daně z přidané hodnoty egistrace 15042, opyright c 2008nče,s.r.o. otočíslovyšlo ,příštíčíslovyjde FÓŮ 8/2008 strana 23

24 outěžní křížovka íslo 22 Ů:, G,, -, Ó - - (knižně) F - Ň (v kartách) - G GF Ů 4. - Ť - (řidčeji) (obecně) - G (nářečně) - Ů F 8/2008 o čtvrtletního slosování o peněžité výhry bude zařazen každý luštitel, který nám zašle správnétajenkyalespoňdvouzečtyřsoutěžníchkřížoveksčísly1,12,13,22nastranách1,12, 13a24.ekánavás1výhra1500čadalších5výherpo300č.dresaprozasílánířešení je: řížovky, ětrná 9, vitavy. ešení s nalepeným kuponem zasílejte nejpozději do 10. září ýherci budou uvedeni v čísle 11/2008. ýhry zasíláme do čtyř týdnů od zveřejnění. jedné obálce můžete zasílat řešení z více našich časopisů, řešení z každého časopisu uvádějte na samostatném listě opatřeném vaší adresou a kuponem.