1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 5. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY 6. FINANČNÍ PROSTŘEDKY PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE 8. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 9. PREZENTACE ŠKOLY 10. DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY Příloha 1: Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2011

3 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 Sídlo: Lerchova 65, Brno Datum zařazení do sítě škol: Statut organizace: školská právnická osoba (od 9. června 2006) IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Statutární orgán: ředitel školy Mgr. Pavlína Vojtěchová Ředitel školy: Mgr. Pavlína Vojtěchová, Podolí 310, Zástupci: zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Vladimíra Odehnalová zástupkyně pro II. stupeň Mgr. Hana Nová Obor vzdělávání: 9-01-C/001 Základní škola Telefon: Fax: web: Úplná škola. Škola má dvě části: Základní škola (úplná) - IZO Školní družina a školní klub - IZO Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků - školního klubu: 50 žáků

4 1.2 Počet tříd Školní rok 2011/2012 počet tříd z toho Celkový počet žáků speciálních vyrovnávacích k 30. IX. k 30.VI. Počet žáků na jednu třídu (k 30. IX.) Srovnání s loňským rokem 1.stupeň ,58 21,17 2.stupeň ,50 21,25 celkem ,55 21,20 POZNÁMKA: Dva žáci se vzdělávají v zahraničí, jedna žákyně je zařazena do individuálního vzdělávání. Do povolené kapacity školy chybí 164 žáků. 1.3 Celkový počet žáků v 1. ročníku: Školská rada je zřízena dle 167, odst.1 zákona č.561/2004 Sb., a to dne 25. listopadu Školská rada má 9 členů. Rada se sešla 10. října 2011 a 19. března Schválila změny školního řádu. Schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyjádřila se ke změně Školního vzdělávacího programu CMcZŠ. Projednala návrh rozpočtu na rok Školská rada se seznámila s aktivitami pro žáky i rodiče, s úspěchy reprezentace školy. 1.5 Zvolený vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Školní vzdělávací program CMcZŠ ZV 31504/ I. IX.

5 1.6 Škola nezřizuje školní jídelnu. Stravování žáků je zajištěno smluvně v budově školy v souladu s Vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb., v platném znění. Bylo zajišťováno Školní jídelnou při CM církevní ZŠ s.r.o., Lerchova 65, Brno. Ve školním roce 2011/2012 proběhlo výběrové řízení na nového poskytovatele školního stravování, jímž se pro školní rok 2012/2013 stalo Biskupské gymnázium. 1.7 Součástí školy je školní družina a školní klub ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 5/přepoč. 4,3 ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 30 fyz. 1/přepoč. 0,2 1.8 Rada školy je zřízena dle 187, odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., a to dne 25. listopadu Rada školy má 3 členy. Rada se sešla s ředitelkou školy na jednání 22. června Schválila organizační řád na školní rok, vnitřní mzdový předpis z a změnu v tabulce platových tarifů od , roční účetní závěrku 2011 a rozpočet Projednala výhled počtu žáků, pravidelné akce školy a úsporná opatření na rok ***

6 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 2.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb. (fyzický počet/přepočtený počet) učitelé, učitelky vychovatelky Celkem Počet ped. pracovníků 31/ 29,5 100% 5/4,5 100% 36/34 100% Z toho odborně kvalifikovaných 31/ 29,5 100% 5/4,5 100% 36/34 100% Z toho žen 27/25,5 87,1/86,4 % 5/4,5 100% 32/30 88,9/88,2% Počet žáků Počet učitelů Přepočtený počet učitelé žáci na učitele 1. stupeň ,9 2. stupeň ,5 10,8 Celkem ,5 14,2 K zaměstnancům školy patří rodilá mluvčí anglického jazyka a 3 asistenti pedagoga, z toho 1 asistent je hrazen z projektu Cyril. Školní psycholožka je zaměstnankyní IPPP. 2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: 8/7,25 Ekonomka, hospodářka, školník, vrátná, 5 úklidových pracovníků.

7 2.6 Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 16 nad 50 let 0 9 CELKEM 4 32 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 0 Mateřská dovolená 0 2 CELKEM 4 34 Rodičovská dovolená Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Ve školním roce 2011/2012 byla většina školení a seminářů realizována v rámci projektu EU Peníze školám TÝMOVÉ ŠKOLENÍ Minimalizace šikany 24 pedagogů AISIS, Kladno Power Point - Začátečnící 18 pedagogů Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Zpracování sad DUM pro ZŠ 14 pedagogů Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I. 10 pedagogů SSŠ Brno Rozvíjíme čtenářskou gramotnost II. 12 pedagogů SSŠ Brno Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III. 12 pedagogů SSŠ Brno INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ - DLOUHODOBÉ KURZY Konverzace Aj, Nj Jazyková škola Kotlářská 3 Kratochvílová, Psotová, Trmačová Specializační studium výchovné poradenství PF MU Brno Mgr. Lucie Kabátková Funkční studium UK Praha Mgr. Pavlína Vojtěchová

8 JMÉNO DATUM ŠKOLENÍ, KURZY,SEMINÁŘE Mgr. Jana Borkovcová Dyskalkulický žák na 2. stupni Ing., Mgr. Blanka Březinová Využití počítačů ve výuce matematiky Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v matematice Dyskalkulický žák na 2. stupni Využití počítačů ve výuce matematiky Inovativní prvky ve výuce fyziky Riskuj využití Powerpointu 2010 k procvičování a opakování učiva Ludmila Judasová Výtvarná dílna Mgr. Lucie Kabátková Jak pomoci romským dětem ve škole Emoční inteligence ve výchově a vzdělávacím procesu Mgr. Kateřina Kazlepková Přemýšlení a matematika aneb Nebojme se učit jinak Mgr. Magdalena Burza nápadů tentokrát pro Aj Kratochvílová Mgr. Zdeňka Michnová Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Mgr. Stanislava Peřinová Mediální výchova v hodinách českého jazyka Mgr. Markéta Psotová Oxford Primary Übungen für die Zwischenzeit Dyskalkulický žák na 2. stupni Lieder für Nichtsänger Internet im Deutschunterricht Confirmation of attendance Mgr. Lenka Řeholová Riskuj využití Powerpointu 2010 k procvičování a opakování učiva Mgr. Jana Slavíková Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Přemýšlení a matematika aneb Nebojme se učit jinak Repetitorium terénní přírodovědy Vzdělávací program Letní škola Fraus pro učitele matematiky Mgr. Hedvika Šebková Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Vzdělávací program Letní škola Fraus pro učitele matematiky

9 Mgr. Ludmila Šimšíková Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Přemýšlení a matematika aneb Nebojme se učit jinak Vzdělávací program Letní škola Fraus pro učitele matematiky Mgr. Anežka Trmačová Mgr. Pavlína Vojtěchová Übungen für die Zwischenzeit Finance a rodina Základy finanční matematiky Lieder für Nichtsänger Internet im Deutschunterricht Aktuální stav školské legislativy Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Mgr. Hana Zavadilová Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Mgr. Klára Zelinková Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Vzdělávací program Letní škola Fraus pro učitele matematiky Riskuj využití Powerpointu 2010 k procvičování a opakování učiva CELKEM 17 učitelů 46 individuálních kurzů + 6 týmových 2.8 Romský asistent: NE Jiný asistent: Tři asistenti pedagoga ke zdravotně postiženým žákům (vývojové poruchy učení, kombinované postižení). ***

10 3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků (k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo po (O) po (K) N po (O) po (K) I. stupeň (1,2) (2) - II. stupeň Celkem (O): počet žáků, kteří vykonali opravné zkoušky (K): počet žáků, kteří vykonali klasifikační zkoušky N: počet žáků nehodnocených 1) 2) Opravná zkouška z německého jazyka Opravná zkouška z matematiky 3.2 Pochvaly a výchovná opatření (hoši/dívky) Σ pol. Σ rok pochvala 1. pol /6-1/2 4/3 1/4 1/1 2/5 12/21 2. pol /4 1/2 0/0 2/5 1/3 2/2 5/3 14/19 26/40 důtka Ř 2 z chování 3 z chování celkem opatření 1. pol /0-0/0 0/0 0/0 0/0 2. pol /1 1/1 2/0 3/0 0/0 7/2 7/2 1. pol /0-1/0 2. pol /1-2/0-0/0 2/1 3/1 1. pol /0 2. pol /0-0/0 0/0 29 / 1 12 / 0 0/0 0/0 6/10 1/2 2/4 7/9 4/7 9/3 7/8 * 36/43

11 3.3 Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet z počtu všech žáků školy 1. pol. 2. pol , Celkový počet zameškaných hodin na škole Omluvené Neomluvené 1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí 2. pololetí celkem žáků počet hodin na jednoho žáka 46,28 59,96 105,91 0,005 0,04 0,043 x 3.5 Počet absolventů CMcZŠ Počet žáků % z celkového počtu všech žáků z 9. ročníku 42 10% z dalších ročníků 0 0% CELKEM 42 10% 3.6 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia Celkové výsledky zkoušek na osmiletá gymnázia z 5. ročníku 5. A 5. B 5. C CELKEM 13/22 4/18 5/19 22 žáků 59% 22% 26% Výsledky přijímacích zkoušek žáků 7. tříd Na šestiletá gymnázia se letos hlásili 2 žáci, oba byli ke studiu přijati.

12 3.6.3 Výsledky přijímacích zkoušek žáků 9. tříd (9. A 18 žáků, 9.B 25 žáků) 1. TERMÍN 9. A 9. B CELKEM G SOŠ U žákyně z 9.A opakuje 9. ročník. Výsledkem kvalitní výuky je vysoký počet absolventů 5. tříd přijatých na víceletá gymnázia v tomto školním roce celkem 24 žáků (22 žáků z 5. tříd, 2 žáci ze 7. tříd) a vysoká úspěšnost v přijímacím řízení 9. tříd na střední školy (38 žáků nastupuje na střední školy, gymnázia a SOU zakončené maturitou). 3.7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce u zápisu z toho odkladů přijatí do školy s žádostí o odklad Jazykové vzdělávání a jeho podpora Za jeden ze stěžejních úkolů školy považujeme kvalitní jazykové vzdělání. Všichni vyučující anglického jazyka jsou aprobovaní. Anglický jazyk je základním cizím jazykem. Do výuky je zapojena rodilá mluvčí. Žáci jsou pravidelně testováni. Ve všech ročnících prvního stupně nabízíme kroužek anglického jazyka. Během školního roku došlo k úpravě Školního vzdělávacího programu, ve školním roce 2012/2013 bude výuka anglického jazyka probíhat již od první třídy. Letos jsme nabídli žákům zájezd do Anglie (pro malý zájem žáků se neuskutečnil), soutěže v anglickém jazyce a Den díkůvzdání. Německý jazyk a francouzský jazyk jsou druhými volitelnými jazyky; žáci si jej volí od 7. ročníku.

13 3.9 Údaje o žácích ze zahraničí a v zahraničí Počet žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí : 2 Počet dětí cizinců: 3 a) ze zemí EU 2 b) z ostatních zemí 1

14 4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 neproběhla žádná kontrola ČŠI. Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány Dne proběhla veřejnoprávní kontrola ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Předmětem kontroly byla procedurální, obsahová a finanční stránka projektu Cyril, který škola realizuje v rámci projektu EU Peníze školám. Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a bylo konstatováno, že projekt probíhá dle schváleného harmonogramu a příjemce (CMcZŠ) postupuje v souladu s pravidly pro publicitu projektu a naplňuje klíčové aktivity a monitorovací indikátory dle plánu.

15 5. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY, INFORMACE 5.1 Rozhodnutí ředitelky Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Počet dodatečných odkladů školní docházky: 1 Počet žáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2011/2012: 73 Počet odkladů povinné školní docházky: 6 Počet odvolání proti odkladům: 0 Přeřazení žáka do vyššího ročníku: 0 Převedení žáka ze střední školy do odpovídajícího ročníku: 0 Počet žádostí o povolení k přezkoušení při nesouhlasu s klasifikací: 1

16 5.2 Počet informací za školní rok Zahrnuje počet informací podle zákona 106/1999 Sb. Počet odpovědí na žádosti o informaci: 0 Počet odpovědí na žádosti o informaci: 0 Počet stížností: 2 Počet odpovědí na stížnosti: 2 ***

17 VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY Rozpočtové prostředky Provozní dotace Rozpočet celkem zahrnuje Kč Kč Ostatní výnosy (úroky) 868 Kč Přijaté příspěvky (dary) Kč 6.2 Nerozpočtové prostředky Schválené projekty projekt Vybudování odborné učebny D, Z dárce JMK hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč projekt Vybudování odborné učebny Zkvalitnění vzdělávání vybavením učeben na podporu IT ve výuce dárce RENOVABIS (2011) hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč projekt Vybudování odborné učebny školní cvičné kuchyňky dárce RENOVABIS (2012) hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč CMcZŠ je zapojena v projektu EU peníze školám, v němž byla získána částka 2,3 mil. Kč. Tento projekt je pro období a je postupně realizován prostřednictvím individualizace výuky na 1. stupni za účelem zvyšování čtenářské gramotnosti, zapojením asistenta pedagoga, tvorbou vzdělávacích materiálů pro inovaci výuky a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

18 6.2.2 Dary V rámci Večera lidí dobré vůle byla pro CMcZŠ v rámci projektu DMS Velehrad získána částka Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na vybudování jazykové učebny. 6.3 Stavební úpravy Vymalování, oprava nátěrů. ***

19 7. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE 7.1 Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště pracuje při CMcZŠ již druhým rokem v rámci projektu RAMPS - VIP II, v současné době již VIP III - Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Na začátku školního roku 2011/2012, kdy ke 30. září 2011 projekt VIP II končil, nebylo jasné, zda bude tento projekt pokračovat. Nakonec se rozběhl od ledna 2012 a MŠMT uvolnilo finanční prostředky na tzv. překlenovací období (říjen prosinec 2011) tak, aby školní psycholožka mohla na škole setrvat. Podle potřeb školy byly přehodnoceny požadavky a v projektu VIP III jsme již žádali pro školní psycholožku plný úvazek. Speciální pedagožka hrazená z projektu svou činnost ve škole ukončila. Tuto pozici je CMcZŠ schopna pokrýt z vlastních zdrojů. Školní poradenské pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog a spirituál působí ve škole podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. Činnost školního poradenského pracoviště úzce souvisí se vzdělávacím procesem žáků, přičemž velkou výhodou je blízkost a dosažitelnost služeb odborníků poskytovaných žákům, jejich rodičům i učitelům. Služby poskytované školním poradenským pracovištěm jsou bezplatné. Činnosti, které školním poradenské pracoviště vykonává: Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Podílení se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem. Provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a třídě, včetně diagnostiky vztahů mezi žáky třídního kolektivu. Provádění anonymních šetření a průzkumů ve škole a konzultace zjištěných údajů s vedením školy, třídním učitelem a ostatními členy ŠPP. Poskytnutí krizové intervence a úvodní individuální konzultace dítěti, které ji samo vyhledá. Výchovná poradkyně je vedoucí školního poradenského pracoviště a zajišťuje pravidelná

20 setkávání ŠPP za účelem projednání aktuálních problémů. Ve školním roce 2011/2012 došlo k prohloubení spolupráce ŠPP a vedení školy, ředitelka školy se účastní schůzek ŠPP a každý týden konzultuje situaci se školní psycholožkou. Výchovná poradkyně je členkou užšího vedení školy, čímž je zajištěna efektivní komunikace. Má pravidelné vstupy na poradách, kde má možnost předávat informace ostatním členům pedagogického sboru. Komunikuje s rodiči a veřejností. Věnuje se kariérnímu poradenství. Řeší konkrétní výchovné problémy a vede jejich agendu. Speciální pedagožka vede dokumentaci (přehled zohledněných žáků), zpracovává individuální vzdělávací plány integrovaných žáků a podklady pro kontrolní vyšetření. Zajišťuje předání informací pedagogům. Úzce spolupracuje s rodiči. Spirituál školy poskytuje žákům pomoc v duchovní oblasti. 7.2 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané Péče o děti s SPU je zahrnuta do Školního vzdělávacího programu. Na škole máme několik učitelů, jejichž aprobace zahrnuje speciální pedagogiku, o žáky pečujeme v rámci individuální integrace a v rámci kroužků. Vyučující používají speciální pomůcky a výukové PC programy. Naše škola spolupracuje s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) je národním projektem MŠMT a jeho realizátorem je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Projekt se zaměřuje na ověření a nastavení podmínek inkluzivního vzdělávání, zejména na základních školách v ČR. V 9 vybraných lokalitách v ČR byla zřízena Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která svými službami pokrývají všechny kraje. Multioborový tým složený z těchto odborníků: speciální pedagog, pedagog-didaktik, psycholog, sociální pracovník, manažer pro projekty a kulturní antropolog, pomáhá učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům hledat optimální cesty, jak poskytnout podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím zmapování aktuálního stavu inkluze ve školách jsou vytvářeny a naplňovány plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je poskytována metodická pomoc a poradenství v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, didaktiky a sociální práce, je poskytována metodická podpora v projektové oblasti a jsou uskutečňována společná setkání spolupracujících škol. Jedním z výstupů projektu je tvorba Školního podpůrného programu, na kterém spolupracují pracovníci CPIV s pedagogickými pracovníky škol.

21 7.2.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami byla věnována individuální péče podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny Brno, s níž CMcZŠ úzce spolupracuje. Podle pokynu MŠMT čj /98-24 bylo hodnoceno 78 žáků a dalších 12 žáků bylo integrováno. Celkem je zohledňováno 90 žáků Individuální integrace Ročník Typ postižení poruchy chování vývojové poruchy učení souběžné postižení více vadami CELKEM Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14) V tomto školním roce byl podle vyhlášky vzděláván jeden žák ve 5. ročníku. 7.3 Prevence sociálně patologických jevů Realizace prevence byla v tomto roce úzce spojena s prací školní psycholožky a pedagogů v rámci pedagogického pracoviště. Náplň MPP je stanovena tak, aby vedla k prevenci rizikových forem chování dětí nejen ve škole, ale i v běžném životě. Jako prioritu jsme si určili vzájemné vztahy dětí mezi sebou a celkovou atmosféru ve škole, založenou na vzájemné důvěře učitelů a žáků. Cílené preventivní programy byly realizovány od 4. ročníku - Popletené pohádky sada programů prevence návykových látek a zdravého životního stylu. Páté třídy absolvovaly program zaměřený na komunikaci, sebepoznání a poznávání se navzájem v kolektivu. Jak mladší, tak i starší děti a jejich vztahy, projevy a schopnosti vzájemné tolerance na pracovištích mino školu byly hodnoceny velmi pozitivně, stejně tak lektorkami, pracujícími s dětmi v rámci programu Modré linky důvěry ve škole.

22 Úspěch v rámci prevence měly i tematické nástěnky na chodbě školy pro nejmladší děti. Díky obětavému nasazení paní učitelky preventivní pracovnice pro 1.stupeň byly velmi kreativně připraveny tak, aby děti byly vtaženy do problematiky odpovědnosti za své jednání, motivovány k možnosti projevit svůj postoj a názor a soutěžit ve znalostech vztahujících se k prevenci. Žáci 6. ročníku byli prostřednictvím preventivního programu cíleně vedeni k poznání nebezpečí práce s internetem a sociálních sítí. Záměrně se nevyhnuli programu o kyberšikaně, jejíž negativní dopad jsme v rámci 8. ročníku letos řešili, přestože si tyto děti stejným programem prošly v minulém školním roce. Díky včasné odborné péči školní psycholožky a jejímu nasazení se nám podařilo problematické chování jednotlivců zvládnout, stejně jako vztahové problémy v jedné z 8. tříd. Žáci 8. ročníku absolvovali interaktivní program související se zdravým životním stylem a poruchami příjmu potravy, následně se naše škola přihlásila do projektu nabízeném sdružením Anabell. Deváté třídy se zúčastnily besedy o HIV AIDS, spojené s projekcí tematického filmu. Ačkoliv byli naši žáci nejmladšími účastníky akce, projevili se v následné besedě jako nejinformovanější a nejznalejší problému. Velkým úspěchem letošního šk. roku je díky nově nastavenému systému péče o třídu novým vedením školy systematická pozornost třídních učitelů svým třídám v rámci třídnických hodin a pochopení jejich nezastupitelné role v naplňování minimálního preventivního programu školy. Úzká spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími v jejich třídách, výchovným poradcem a školní psycholožkou je rozpoznatelná v klimatu školy v mnohém. Stěžejními projekty prevence pro žáky 2. stupně, posilujícími vzájemné vztahy, je zvláštní program, vedený prostřednictvím mimoškolních aktivit společenský taneční večer, provázaný se znalostmi etikety a společenského chování vůbec. Díky zvolené terapii tancem se nám podařila navázat nad očekávání dobrá spolupráce s rodiči. Projekt zaměřený na podporou sociálního klimatu školy, rozvíjení vztahů napříč školou ( tř.) - Třído, třído, vystrč růžky! aneb Tak se ukaž dobrý týme, ať už o vás něco víme, se projevil jako velmi atraktivní a vhodný k organizování dalšího ročníku v novém školním roce. Na základě zkušeností je ale třeba větší podpora dětí ze strany třídních učitelů a propracování organizace celého projektového dne. V rámci ZŽS jsou děti celoročně aktivní prostřednictvím projektu Život není peříčko, makej pro své tělíčko zahrnující široké spektrum tříd.

23 Zdravý životní styl je ale současně jedním z problémů, na který je třeba se opakovaně zaměřovat a v čem lze vidět v rámci školní prevence stále rezervy. Přes všechny aktivity se nám nedaří příliš ovlivnit názory dětí nejen na zdravý životní styl, stále větší měrou ovlivňovaný dnešní konzumní společností, ale také nevhodné trávení volného času. Plánovaný projektový den Den zdraví se nám v tomto šk. roce nepodařilo uskutečnit, zaměříme se na jeho realizaci v roce příštím. Škola byla přihlášena do celostátního projektu Drogy trochu jinak obdrželi jsme licenční certifikát k využívání aplikací libovolným počtem počítačů ve škole programů s tématikou související, což umožní také dalším učitelům v rámci této problematiky s dětmi pracovat Spolupráce s vedením školy v rámci prevence je v současné době velmi dobrá, mírně pokulhává spolupráce a nadšení učitelů se na kreativních akcích podílet. Velkým přínosem bylo absolvování projektu Minimalizace šikany, kterým prošel celý pedagogický sbor. ***

24 8. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 8.1 Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu Školní družina (dále ŠD) a školní klub (ŠK) jsou zřizovány podle paragrafů 111, 112, 121 a 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pravidla pro organizaci, provoz a výchovně-vzdělávací práci ŠD a ŠK jsou stanoveny ve vyhlášce MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání Školní družina je zřízena pro ročník (pět oddělení). Školní klub je pro ročník (jedna klubová třída) DENNÍ PROVOZ - ŠD ŠD ŠK přihlášeno oddělení 5 1 Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední. Ranní družina je pro žáky otevřena od 6:30, odpolední družina končí v 17 hodin. V denním režimu je dodržováno střídání aktivit odpočinkových, rekreačních a zájmových. Příprava na vyučování je prováděna formou her (ŠD) a podle potřeb žáků (ŠK). Některá oddělení ŠD pravidelně navštěvují knihovnu Jiřího Mahena, plavecký bazén, chodí na kulturní akce a výstavy ve městě. V tomto roce se školní družina zúčastnila následujících akcí: pasování čtenářů v Knihovně Jiřího Mahena, výstava betlémů, vánoční trhy a řemesla, výstava léčivých rostlin, zábavní park Bongo, výtvarných soutěží (Petrov, Husquarna) PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 5 vychovatelek; všechny splňují podmínky odborné kvalifikace. Vedoucí vychovatelka se zúčastňuje pedagogických porad a je členem vedení školy VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Výchovně vzdělávací činnost ŠD a ŠK se přizpůsobuje výchově a vzdělávání na škole. Všechna oddělení pracovala podle ŠVP ŠD. Během roku probíhalo průběžné vzdělávání vychovatelek.

25 8.1.4 MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠD využívá dvě herny, kde se přes týden vystřídá jedno oddělení, v hernách je ranní a odpolední spojená družina. Čtyři dny v týdnu jsou oddělení ve třídách, kde mají k dispozici koberec a prostor pro uskladnění herního materiálu a možnost úpravy třídy na odpočinkovou část. Další prostory, které ŠD a ŠK využívá v areálu školy tělocvična, sál, hřiště, třída v přírodě, relaxační areál, počítačová učebna, keramická dílna. Vybavení herním materiálem a sportovním náčiním je prováděno průběžně v rámci možnosti školou nebo za podpory Sdružení CMcZŠ na naší škole SPOLUPRÁCE Spolupráce mezi učitelem a vychovatelem je aktivní. ŠD zajišťuje část výzdoby školy v přízemí, relaxační areál, třídu v přírodě, pořádek před školou, stará se o nástěnku ve vestibulu a o prostory určené pro ŠD a ŠK, poskytuje souvislé a průběžné praxe studentům ze střední pedagogické školy. Pořádá ve spolupráci s CMPgŠaG Sportovní odpoledne, Karneval, Posezení nad knihou a Den dětí. Podílí se na charitativní činnosti besídka pro seniory DOKUMENTACE Povinná dokumentace je vedená v souladu s předpisy. Vnitřní řád zabezpečuje provoz, vyzvedávání a odchody žáků. Informace o ŠD a ŠK je možné získat na internetových stránkách naší školy a na nástěnce ŠD a ŠK ve vestibulu školy. ***

26 9. PREZENTACE ŠKOLY 9.1 Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole 9.2 Akce pořádané ve škole Třídy vyjely na školy v přírodě (zimní i letní), adaptační kurzy a školní výlety. Pro žáky byl během školního roku připraven bohatý program. Žáci 9. ročníků byli poprvé zapojeni do testování SCIO Stonožka (M, ČJ, OSP), dále pro ně byl připravena akce Přijímací zkoušky nanečisto. Ve školním roce 2011/2012 zahájil svou činnost žákovský parlament, který se pravidelně setkával s ředitelkou školy. plavání 2. a 3. ročníků bruslení 4. ročníků návštěva divadel Radost a Polárka Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka návštěva kina Lucerna (Den dětí) programy Střediska volného času Lužánky programy v domě ekologické výchovy Lipka návštěvy Knihovny Jiřího Mahena zapojení do projektu Celé Česko čte, Čtení pomáhá rozdávání nabídek Malý čtenář, Albatros programy v Moravské galerii a WANNIECK GALLERY spolupráce s Městskou policií Brno (Malý cyklista 3. ročníky, Empík cyklista 4. ročníky) spolupráce s Pedagogickou fakultou MU (náslechy studentů) zapojení do projektu Zdravé zuby účast na Dni záchranářů na Kraví hoře Edukativně-stimulační skupiny pro žáky 1. ročníků a budoucí žáky 1. ročníků spolupráce s paní spisovatelkou Alenou Ježkovou koncerty v sále školy spolupráce s Modrou linkou bezpečí preventivní programy spolupráce s MUDr. Alenou Burdovou přednáška na téma dospívání 4. ročníky pravidelné fotografování žáků 1. ročníků MF Dnes

27 účast na Matematické olympiádě (2. 5. ročník) Dny otevřených dveří Andělské zvonění předvánoční akce pro budoucí prvňáky otevřené hodiny matematiky (Šimšíková, Slavíková) sběr papíru sběr pomerančové kůry zapojení do projektu Recyklohraní Školní akademie vystoupení k 20. výročí školy recitační soutěž Já básnička pěvecká soutěž Skřivánek Noc s Andersenem Týden Země Mikuláš soutěž k 20. výročí školy matematická soutěž Einsteinovo okénko 3. ročníky pasování do stavu angličtinářů na začátku školního roku speciální aktivity u příležitosti Dne jazyků účast v soutěži English Jungle třídní, školní, městské kolo Interaktivní divadelní představení Magic Cirkus (1. 4. ročník) Zážitkové hodiny a párty Thanksgiving Day, Christmas, Easter, Saint Patrick s Day Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník Ples pro Popelku Školní výlety - 19 tříd. Výchovné koncerty Návštěva Muzea romské kultury v rámci multikulturní výchovy Pobyt v Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Školní soutěže sportovní (atletika, florbal, kopaná, stolní tenis, šplh, vybíjená), recitační, pěvecké, kulturní Biblická soutěž Bible a my Den sv. Cyrila Den dětí I. stupeň Šplhoun roku šplh na laně pro I. stupeň Dějepisná olympiáda

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65

1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více