1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL 5. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY 6. FINANČNÍ PROSTŘEDKY PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE 8. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 9. PREZENTACE ŠKOLY 10. DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY Příloha 1: Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2011

3 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 Sídlo: Lerchova 65, Brno Datum zařazení do sítě škol: Statut organizace: školská právnická osoba (od 9. června 2006) IČO: Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Statutární orgán: ředitel školy Mgr. Pavlína Vojtěchová Ředitel školy: Mgr. Pavlína Vojtěchová, Podolí 310, Zástupci: zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Vladimíra Odehnalová zástupkyně pro II. stupeň Mgr. Hana Nová Obor vzdělávání: 9-01-C/001 Základní škola Telefon: Fax: web: Úplná škola. Škola má dvě části: Základní škola (úplná) - IZO Školní družina a školní klub - IZO Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků - školního klubu: 50 žáků

4 1.2 Počet tříd Školní rok 2011/2012 počet tříd z toho Celkový počet žáků speciálních vyrovnávacích k 30. IX. k 30.VI. Počet žáků na jednu třídu (k 30. IX.) Srovnání s loňským rokem 1.stupeň ,58 21,17 2.stupeň ,50 21,25 celkem ,55 21,20 POZNÁMKA: Dva žáci se vzdělávají v zahraničí, jedna žákyně je zařazena do individuálního vzdělávání. Do povolené kapacity školy chybí 164 žáků. 1.3 Celkový počet žáků v 1. ročníku: Školská rada je zřízena dle 167, odst.1 zákona č.561/2004 Sb., a to dne 25. listopadu Školská rada má 9 členů. Rada se sešla 10. října 2011 a 19. března Schválila změny školního řádu. Schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Vyjádřila se ke změně Školního vzdělávacího programu CMcZŠ. Projednala návrh rozpočtu na rok Školská rada se seznámila s aktivitami pro žáky i rodiče, s úspěchy reprezentace školy. 1.5 Zvolený vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku Školní vzdělávací program CMcZŠ ZV 31504/ I. IX.

5 1.6 Škola nezřizuje školní jídelnu. Stravování žáků je zajištěno smluvně v budově školy v souladu s Vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb., v platném znění. Bylo zajišťováno Školní jídelnou při CM církevní ZŠ s.r.o., Lerchova 65, Brno. Ve školním roce 2011/2012 proběhlo výběrové řízení na nového poskytovatele školního stravování, jímž se pro školní rok 2012/2013 stalo Biskupské gymnázium. 1.7 Součástí školy je školní družina a školní klub ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem fyz. 5/přepoč. 4,3 ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem 1 30 fyz. 1/přepoč. 0,2 1.8 Rada školy je zřízena dle 187, odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., a to dne 25. listopadu Rada školy má 3 členy. Rada se sešla s ředitelkou školy na jednání 22. června Schválila organizační řád na školní rok, vnitřní mzdový předpis z a změnu v tabulce platových tarifů od , roční účetní závěrku 2011 a rozpočet Projednala výhled počtu žáků, pravidelné akce školy a úsporná opatření na rok ***

6 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 2.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb. (fyzický počet/přepočtený počet) učitelé, učitelky vychovatelky Celkem Počet ped. pracovníků 31/ 29,5 100% 5/4,5 100% 36/34 100% Z toho odborně kvalifikovaných 31/ 29,5 100% 5/4,5 100% 36/34 100% Z toho žen 27/25,5 87,1/86,4 % 5/4,5 100% 32/30 88,9/88,2% Počet žáků Počet učitelů Přepočtený počet učitelé žáci na učitele 1. stupeň ,9 2. stupeň ,5 10,8 Celkem ,5 14,2 K zaměstnancům školy patří rodilá mluvčí anglického jazyka a 3 asistenti pedagoga, z toho 1 asistent je hrazen z projektu Cyril. Školní psycholožka je zaměstnankyní IPPP. 2.2 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet: 8/7,25 Ekonomka, hospodářka, školník, vrátná, 5 úklidových pracovníků.

7 2.6 Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 3 16 nad 50 let 0 9 CELKEM 4 32 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 1 0 Mateřská dovolená 0 2 CELKEM 4 34 Rodičovská dovolená Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Ve školním roce 2011/2012 byla většina školení a seminářů realizována v rámci projektu EU Peníze školám TÝMOVÉ ŠKOLENÍ Minimalizace šikany 24 pedagogů AISIS, Kladno Power Point - Začátečnící 18 pedagogů Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Zpracování sad DUM pro ZŠ 14 pedagogů Centrum vzdělanosti Libereckého kraje Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I. 10 pedagogů SSŠ Brno Rozvíjíme čtenářskou gramotnost II. 12 pedagogů SSŠ Brno Rozvíjíme čtenářskou gramotnost III. 12 pedagogů SSŠ Brno INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ - DLOUHODOBÉ KURZY Konverzace Aj, Nj Jazyková škola Kotlářská 3 Kratochvílová, Psotová, Trmačová Specializační studium výchovné poradenství PF MU Brno Mgr. Lucie Kabátková Funkční studium UK Praha Mgr. Pavlína Vojtěchová

8 JMÉNO DATUM ŠKOLENÍ, KURZY,SEMINÁŘE Mgr. Jana Borkovcová Dyskalkulický žák na 2. stupni Ing., Mgr. Blanka Březinová Využití počítačů ve výuce matematiky Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v matematice Dyskalkulický žák na 2. stupni Využití počítačů ve výuce matematiky Inovativní prvky ve výuce fyziky Riskuj využití Powerpointu 2010 k procvičování a opakování učiva Ludmila Judasová Výtvarná dílna Mgr. Lucie Kabátková Jak pomoci romským dětem ve škole Emoční inteligence ve výchově a vzdělávacím procesu Mgr. Kateřina Kazlepková Přemýšlení a matematika aneb Nebojme se učit jinak Mgr. Magdalena Burza nápadů tentokrát pro Aj Kratochvílová Mgr. Zdeňka Michnová Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Mgr. Stanislava Peřinová Mediální výchova v hodinách českého jazyka Mgr. Markéta Psotová Oxford Primary Übungen für die Zwischenzeit Dyskalkulický žák na 2. stupni Lieder für Nichtsänger Internet im Deutschunterricht Confirmation of attendance Mgr. Lenka Řeholová Riskuj využití Powerpointu 2010 k procvičování a opakování učiva Mgr. Jana Slavíková Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Přemýšlení a matematika aneb Nebojme se učit jinak Repetitorium terénní přírodovědy Vzdělávací program Letní škola Fraus pro učitele matematiky Mgr. Hedvika Šebková Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Vzdělávací program Letní škola Fraus pro učitele matematiky

9 Mgr. Ludmila Šimšíková Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Přemýšlení a matematika aneb Nebojme se učit jinak Vzdělávací program Letní škola Fraus pro učitele matematiky Mgr. Anežka Trmačová Mgr. Pavlína Vojtěchová Übungen für die Zwischenzeit Finance a rodina Základy finanční matematiky Lieder für Nichtsänger Internet im Deutschunterricht Aktuální stav školské legislativy Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Mgr. Hana Zavadilová Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Mgr. Klára Zelinková Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás Vzdělávací program Letní škola Fraus pro učitele matematiky Riskuj využití Powerpointu 2010 k procvičování a opakování učiva CELKEM 17 učitelů 46 individuálních kurzů + 6 týmových 2.8 Romský asistent: NE Jiný asistent: Tři asistenti pedagoga ke zdravotně postiženým žákům (vývojové poruchy učení, kombinované postižení). ***

10 3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků (k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo po (O) po (K) N po (O) po (K) I. stupeň (1,2) (2) - II. stupeň Celkem (O): počet žáků, kteří vykonali opravné zkoušky (K): počet žáků, kteří vykonali klasifikační zkoušky N: počet žáků nehodnocených 1) 2) Opravná zkouška z německého jazyka Opravná zkouška z matematiky 3.2 Pochvaly a výchovná opatření (hoši/dívky) Σ pol. Σ rok pochvala 1. pol /6-1/2 4/3 1/4 1/1 2/5 12/21 2. pol /4 1/2 0/0 2/5 1/3 2/2 5/3 14/19 26/40 důtka Ř 2 z chování 3 z chování celkem opatření 1. pol /0-0/0 0/0 0/0 0/0 2. pol /1 1/1 2/0 3/0 0/0 7/2 7/2 1. pol /0-1/0 2. pol /1-2/0-0/0 2/1 3/1 1. pol /0 2. pol /0-0/0 0/0 29 / 1 12 / 0 0/0 0/0 6/10 1/2 2/4 7/9 4/7 9/3 7/8 * 36/43

11 3.3 Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet z počtu všech žáků školy 1. pol. 2. pol , Celkový počet zameškaných hodin na škole Omluvené Neomluvené 1. pololetí 2. pololetí celkem 1. pololetí 2. pololetí celkem žáků počet hodin na jednoho žáka 46,28 59,96 105,91 0,005 0,04 0,043 x 3.5 Počet absolventů CMcZŠ Počet žáků % z celkového počtu všech žáků z 9. ročníku 42 10% z dalších ročníků 0 0% CELKEM 42 10% 3.6 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Výsledky přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia Celkové výsledky zkoušek na osmiletá gymnázia z 5. ročníku 5. A 5. B 5. C CELKEM 13/22 4/18 5/19 22 žáků 59% 22% 26% Výsledky přijímacích zkoušek žáků 7. tříd Na šestiletá gymnázia se letos hlásili 2 žáci, oba byli ke studiu přijati.

12 3.6.3 Výsledky přijímacích zkoušek žáků 9. tříd (9. A 18 žáků, 9.B 25 žáků) 1. TERMÍN 9. A 9. B CELKEM G SOŠ U žákyně z 9.A opakuje 9. ročník. Výsledkem kvalitní výuky je vysoký počet absolventů 5. tříd přijatých na víceletá gymnázia v tomto školním roce celkem 24 žáků (22 žáků z 5. tříd, 2 žáci ze 7. tříd) a vysoká úspěšnost v přijímacím řízení 9. tříd na střední školy (38 žáků nastupuje na střední školy, gymnázia a SOU zakončené maturitou). 3.7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce u zápisu z toho odkladů přijatí do školy s žádostí o odklad Jazykové vzdělávání a jeho podpora Za jeden ze stěžejních úkolů školy považujeme kvalitní jazykové vzdělání. Všichni vyučující anglického jazyka jsou aprobovaní. Anglický jazyk je základním cizím jazykem. Do výuky je zapojena rodilá mluvčí. Žáci jsou pravidelně testováni. Ve všech ročnících prvního stupně nabízíme kroužek anglického jazyka. Během školního roku došlo k úpravě Školního vzdělávacího programu, ve školním roce 2012/2013 bude výuka anglického jazyka probíhat již od první třídy. Letos jsme nabídli žákům zájezd do Anglie (pro malý zájem žáků se neuskutečnil), soutěže v anglickém jazyce a Den díkůvzdání. Německý jazyk a francouzský jazyk jsou druhými volitelnými jazyky; žáci si jej volí od 7. ročníku.

13 3.9 Údaje o žácích ze zahraničí a v zahraničí Počet žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí : 2 Počet dětí cizinců: 3 a) ze zemí EU 2 b) z ostatních zemí 1

14 4. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL Inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 neproběhla žádná kontrola ČŠI. Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány Dne proběhla veřejnoprávní kontrola ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Předmětem kontroly byla procedurální, obsahová a finanční stránka projektu Cyril, který škola realizuje v rámci projektu EU Peníze školám. Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a bylo konstatováno, že projekt probíhá dle schváleného harmonogramu a příjemce (CMcZŠ) postupuje v souladu s pravidly pro publicitu projektu a naplňuje klíčové aktivity a monitorovací indikátory dle plánu.

15 5. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY, INFORMACE 5.1 Rozhodnutí ředitelky Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Počet dodatečných odkladů školní docházky: 1 Počet žáků přihlášených k zápisu do 1. ročníku pro rok 2011/2012: 73 Počet odkladů povinné školní docházky: 6 Počet odvolání proti odkladům: 0 Přeřazení žáka do vyššího ročníku: 0 Převedení žáka ze střední školy do odpovídajícího ročníku: 0 Počet žádostí o povolení k přezkoušení při nesouhlasu s klasifikací: 1

16 5.2 Počet informací za školní rok Zahrnuje počet informací podle zákona 106/1999 Sb. Počet odpovědí na žádosti o informaci: 0 Počet odpovědí na žádosti o informaci: 0 Počet stížností: 2 Počet odpovědí na stížnosti: 2 ***

17 VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY Rozpočtové prostředky Provozní dotace Rozpočet celkem zahrnuje Kč Kč Ostatní výnosy (úroky) 868 Kč Přijaté příspěvky (dary) Kč 6.2 Nerozpočtové prostředky Schválené projekty projekt Vybudování odborné učebny D, Z dárce JMK hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč projekt Vybudování odborné učebny Zkvalitnění vzdělávání vybavením učeben na podporu IT ve výuce dárce RENOVABIS (2011) hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč projekt Vybudování odborné učebny školní cvičné kuchyňky dárce RENOVABIS (2012) hodnota projektu Kč požadovaná částka Kč CMcZŠ je zapojena v projektu EU peníze školám, v němž byla získána částka 2,3 mil. Kč. Tento projekt je pro období a je postupně realizován prostřednictvím individualizace výuky na 1. stupni za účelem zvyšování čtenářské gramotnosti, zapojením asistenta pedagoga, tvorbou vzdělávacích materiálů pro inovaci výuky a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

18 6.2.2 Dary V rámci Večera lidí dobré vůle byla pro CMcZŠ v rámci projektu DMS Velehrad získána částka Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na vybudování jazykové učebny. 6.3 Stavební úpravy Vymalování, oprava nátěrů. ***

19 7. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE 7.1 Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště pracuje při CMcZŠ již druhým rokem v rámci projektu RAMPS - VIP II, v současné době již VIP III - Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Na začátku školního roku 2011/2012, kdy ke 30. září 2011 projekt VIP II končil, nebylo jasné, zda bude tento projekt pokračovat. Nakonec se rozběhl od ledna 2012 a MŠMT uvolnilo finanční prostředky na tzv. překlenovací období (říjen prosinec 2011) tak, aby školní psycholožka mohla na škole setrvat. Podle potřeb školy byly přehodnoceny požadavky a v projektu VIP III jsme již žádali pro školní psycholožku plný úvazek. Speciální pedagožka hrazená z projektu svou činnost ve škole ukončila. Tuto pozici je CMcZŠ schopna pokrýt z vlastních zdrojů. Školní poradenské pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog a spirituál působí ve škole podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. Činnost školního poradenského pracoviště úzce souvisí se vzdělávacím procesem žáků, přičemž velkou výhodou je blízkost a dosažitelnost služeb odborníků poskytovaných žákům, jejich rodičům i učitelům. Služby poskytované školním poradenským pracovištěm jsou bezplatné. Činnosti, které školním poradenské pracoviště vykonává: Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Podílení se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem. Provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a třídě, včetně diagnostiky vztahů mezi žáky třídního kolektivu. Provádění anonymních šetření a průzkumů ve škole a konzultace zjištěných údajů s vedením školy, třídním učitelem a ostatními členy ŠPP. Poskytnutí krizové intervence a úvodní individuální konzultace dítěti, které ji samo vyhledá. Výchovná poradkyně je vedoucí školního poradenského pracoviště a zajišťuje pravidelná

20 setkávání ŠPP za účelem projednání aktuálních problémů. Ve školním roce 2011/2012 došlo k prohloubení spolupráce ŠPP a vedení školy, ředitelka školy se účastní schůzek ŠPP a každý týden konzultuje situaci se školní psycholožkou. Výchovná poradkyně je členkou užšího vedení školy, čímž je zajištěna efektivní komunikace. Má pravidelné vstupy na poradách, kde má možnost předávat informace ostatním členům pedagogického sboru. Komunikuje s rodiči a veřejností. Věnuje se kariérnímu poradenství. Řeší konkrétní výchovné problémy a vede jejich agendu. Speciální pedagožka vede dokumentaci (přehled zohledněných žáků), zpracovává individuální vzdělávací plány integrovaných žáků a podklady pro kontrolní vyšetření. Zajišťuje předání informací pedagogům. Úzce spolupracuje s rodiči. Spirituál školy poskytuje žákům pomoc v duchovní oblasti. 7.2 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané Péče o děti s SPU je zahrnuta do Školního vzdělávacího programu. Na škole máme několik učitelů, jejichž aprobace zahrnuje speciální pedagogiku, o žáky pečujeme v rámci individuální integrace a v rámci kroužků. Vyučující používají speciální pomůcky a výukové PC programy. Naše škola spolupracuje s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) je národním projektem MŠMT a jeho realizátorem je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Projekt se zaměřuje na ověření a nastavení podmínek inkluzivního vzdělávání, zejména na základních školách v ČR. V 9 vybraných lokalitách v ČR byla zřízena Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která svými službami pokrývají všechny kraje. Multioborový tým složený z těchto odborníků: speciální pedagog, pedagog-didaktik, psycholog, sociální pracovník, manažer pro projekty a kulturní antropolog, pomáhá učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům hledat optimální cesty, jak poskytnout podporu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím zmapování aktuálního stavu inkluze ve školách jsou vytvářeny a naplňovány plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je poskytována metodická pomoc a poradenství v oblasti speciální pedagogiky, psychologie, didaktiky a sociální práce, je poskytována metodická podpora v projektové oblasti a jsou uskutečňována společná setkání spolupracujících škol. Jedním z výstupů projektu je tvorba Školního podpůrného programu, na kterém spolupracují pracovníci CPIV s pedagogickými pracovníky škol.

21 7.2.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami byla věnována individuální péče podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny Brno, s níž CMcZŠ úzce spolupracuje. Podle pokynu MŠMT čj /98-24 bylo hodnoceno 78 žáků a dalších 12 žáků bylo integrováno. Celkem je zohledňováno 90 žáků Individuální integrace Ročník Typ postižení poruchy chování vývojové poruchy učení souběžné postižení více vadami CELKEM Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12-14) V tomto školním roce byl podle vyhlášky vzděláván jeden žák ve 5. ročníku. 7.3 Prevence sociálně patologických jevů Realizace prevence byla v tomto roce úzce spojena s prací školní psycholožky a pedagogů v rámci pedagogického pracoviště. Náplň MPP je stanovena tak, aby vedla k prevenci rizikových forem chování dětí nejen ve škole, ale i v běžném životě. Jako prioritu jsme si určili vzájemné vztahy dětí mezi sebou a celkovou atmosféru ve škole, založenou na vzájemné důvěře učitelů a žáků. Cílené preventivní programy byly realizovány od 4. ročníku - Popletené pohádky sada programů prevence návykových látek a zdravého životního stylu. Páté třídy absolvovaly program zaměřený na komunikaci, sebepoznání a poznávání se navzájem v kolektivu. Jak mladší, tak i starší děti a jejich vztahy, projevy a schopnosti vzájemné tolerance na pracovištích mino školu byly hodnoceny velmi pozitivně, stejně tak lektorkami, pracujícími s dětmi v rámci programu Modré linky důvěry ve škole.

22 Úspěch v rámci prevence měly i tematické nástěnky na chodbě školy pro nejmladší děti. Díky obětavému nasazení paní učitelky preventivní pracovnice pro 1.stupeň byly velmi kreativně připraveny tak, aby děti byly vtaženy do problematiky odpovědnosti za své jednání, motivovány k možnosti projevit svůj postoj a názor a soutěžit ve znalostech vztahujících se k prevenci. Žáci 6. ročníku byli prostřednictvím preventivního programu cíleně vedeni k poznání nebezpečí práce s internetem a sociálních sítí. Záměrně se nevyhnuli programu o kyberšikaně, jejíž negativní dopad jsme v rámci 8. ročníku letos řešili, přestože si tyto děti stejným programem prošly v minulém školním roce. Díky včasné odborné péči školní psycholožky a jejímu nasazení se nám podařilo problematické chování jednotlivců zvládnout, stejně jako vztahové problémy v jedné z 8. tříd. Žáci 8. ročníku absolvovali interaktivní program související se zdravým životním stylem a poruchami příjmu potravy, následně se naše škola přihlásila do projektu nabízeném sdružením Anabell. Deváté třídy se zúčastnily besedy o HIV AIDS, spojené s projekcí tematického filmu. Ačkoliv byli naši žáci nejmladšími účastníky akce, projevili se v následné besedě jako nejinformovanější a nejznalejší problému. Velkým úspěchem letošního šk. roku je díky nově nastavenému systému péče o třídu novým vedením školy systematická pozornost třídních učitelů svým třídám v rámci třídnických hodin a pochopení jejich nezastupitelné role v naplňování minimálního preventivního programu školy. Úzká spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími v jejich třídách, výchovným poradcem a školní psycholožkou je rozpoznatelná v klimatu školy v mnohém. Stěžejními projekty prevence pro žáky 2. stupně, posilujícími vzájemné vztahy, je zvláštní program, vedený prostřednictvím mimoškolních aktivit společenský taneční večer, provázaný se znalostmi etikety a společenského chování vůbec. Díky zvolené terapii tancem se nám podařila navázat nad očekávání dobrá spolupráce s rodiči. Projekt zaměřený na podporou sociálního klimatu školy, rozvíjení vztahů napříč školou ( tř.) - Třído, třído, vystrč růžky! aneb Tak se ukaž dobrý týme, ať už o vás něco víme, se projevil jako velmi atraktivní a vhodný k organizování dalšího ročníku v novém školním roce. Na základě zkušeností je ale třeba větší podpora dětí ze strany třídních učitelů a propracování organizace celého projektového dne. V rámci ZŽS jsou děti celoročně aktivní prostřednictvím projektu Život není peříčko, makej pro své tělíčko zahrnující široké spektrum tříd.

23 Zdravý životní styl je ale současně jedním z problémů, na který je třeba se opakovaně zaměřovat a v čem lze vidět v rámci školní prevence stále rezervy. Přes všechny aktivity se nám nedaří příliš ovlivnit názory dětí nejen na zdravý životní styl, stále větší měrou ovlivňovaný dnešní konzumní společností, ale také nevhodné trávení volného času. Plánovaný projektový den Den zdraví se nám v tomto šk. roce nepodařilo uskutečnit, zaměříme se na jeho realizaci v roce příštím. Škola byla přihlášena do celostátního projektu Drogy trochu jinak obdrželi jsme licenční certifikát k využívání aplikací libovolným počtem počítačů ve škole programů s tématikou související, což umožní také dalším učitelům v rámci této problematiky s dětmi pracovat Spolupráce s vedením školy v rámci prevence je v současné době velmi dobrá, mírně pokulhává spolupráce a nadšení učitelů se na kreativních akcích podílet. Velkým přínosem bylo absolvování projektu Minimalizace šikany, kterým prošel celý pedagogický sbor. ***

24 8. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 8.1 Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu Školní družina (dále ŠD) a školní klub (ŠK) jsou zřizovány podle paragrafů 111, 112, 121 a 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Pravidla pro organizaci, provoz a výchovně-vzdělávací práci ŠD a ŠK jsou stanoveny ve vyhlášce MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání Školní družina je zřízena pro ročník (pět oddělení). Školní klub je pro ročník (jedna klubová třída) DENNÍ PROVOZ - ŠD ŠD ŠK přihlášeno oddělení 5 1 Provoz školní družiny je rozdělen na ranní a odpolední. Ranní družina je pro žáky otevřena od 6:30, odpolední družina končí v 17 hodin. V denním režimu je dodržováno střídání aktivit odpočinkových, rekreačních a zájmových. Příprava na vyučování je prováděna formou her (ŠD) a podle potřeb žáků (ŠK). Některá oddělení ŠD pravidelně navštěvují knihovnu Jiřího Mahena, plavecký bazén, chodí na kulturní akce a výstavy ve městě. V tomto roce se školní družina zúčastnila následujících akcí: pasování čtenářů v Knihovně Jiřího Mahena, výstava betlémů, vánoční trhy a řemesla, výstava léčivých rostlin, zábavní park Bongo, výtvarných soutěží (Petrov, Husquarna) PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 5 vychovatelek; všechny splňují podmínky odborné kvalifikace. Vedoucí vychovatelka se zúčastňuje pedagogických porad a je členem vedení školy VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Výchovně vzdělávací činnost ŠD a ŠK se přizpůsobuje výchově a vzdělávání na škole. Všechna oddělení pracovala podle ŠVP ŠD. Během roku probíhalo průběžné vzdělávání vychovatelek.

25 8.1.4 MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠD využívá dvě herny, kde se přes týden vystřídá jedno oddělení, v hernách je ranní a odpolední spojená družina. Čtyři dny v týdnu jsou oddělení ve třídách, kde mají k dispozici koberec a prostor pro uskladnění herního materiálu a možnost úpravy třídy na odpočinkovou část. Další prostory, které ŠD a ŠK využívá v areálu školy tělocvična, sál, hřiště, třída v přírodě, relaxační areál, počítačová učebna, keramická dílna. Vybavení herním materiálem a sportovním náčiním je prováděno průběžně v rámci možnosti školou nebo za podpory Sdružení CMcZŠ na naší škole SPOLUPRÁCE Spolupráce mezi učitelem a vychovatelem je aktivní. ŠD zajišťuje část výzdoby školy v přízemí, relaxační areál, třídu v přírodě, pořádek před školou, stará se o nástěnku ve vestibulu a o prostory určené pro ŠD a ŠK, poskytuje souvislé a průběžné praxe studentům ze střední pedagogické školy. Pořádá ve spolupráci s CMPgŠaG Sportovní odpoledne, Karneval, Posezení nad knihou a Den dětí. Podílí se na charitativní činnosti besídka pro seniory DOKUMENTACE Povinná dokumentace je vedená v souladu s předpisy. Vnitřní řád zabezpečuje provoz, vyzvedávání a odchody žáků. Informace o ŠD a ŠK je možné získat na internetových stránkách naší školy a na nástěnce ŠD a ŠK ve vestibulu školy. ***

26 9. PREZENTACE ŠKOLY 9.1 Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole 9.2 Akce pořádané ve škole Třídy vyjely na školy v přírodě (zimní i letní), adaptační kurzy a školní výlety. Pro žáky byl během školního roku připraven bohatý program. Žáci 9. ročníků byli poprvé zapojeni do testování SCIO Stonožka (M, ČJ, OSP), dále pro ně byl připravena akce Přijímací zkoušky nanečisto. Ve školním roce 2011/2012 zahájil svou činnost žákovský parlament, který se pravidelně setkával s ředitelkou školy. plavání 2. a 3. ročníků bruslení 4. ročníků návštěva divadel Radost a Polárka Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka návštěva kina Lucerna (Den dětí) programy Střediska volného času Lužánky programy v domě ekologické výchovy Lipka návštěvy Knihovny Jiřího Mahena zapojení do projektu Celé Česko čte, Čtení pomáhá rozdávání nabídek Malý čtenář, Albatros programy v Moravské galerii a WANNIECK GALLERY spolupráce s Městskou policií Brno (Malý cyklista 3. ročníky, Empík cyklista 4. ročníky) spolupráce s Pedagogickou fakultou MU (náslechy studentů) zapojení do projektu Zdravé zuby účast na Dni záchranářů na Kraví hoře Edukativně-stimulační skupiny pro žáky 1. ročníků a budoucí žáky 1. ročníků spolupráce s paní spisovatelkou Alenou Ježkovou koncerty v sále školy spolupráce s Modrou linkou bezpečí preventivní programy spolupráce s MUDr. Alenou Burdovou přednáška na téma dospívání 4. ročníky pravidelné fotografování žáků 1. ročníků MF Dnes

27 účast na Matematické olympiádě (2. 5. ročník) Dny otevřených dveří Andělské zvonění předvánoční akce pro budoucí prvňáky otevřené hodiny matematiky (Šimšíková, Slavíková) sběr papíru sběr pomerančové kůry zapojení do projektu Recyklohraní Školní akademie vystoupení k 20. výročí školy recitační soutěž Já básnička pěvecká soutěž Skřivánek Noc s Andersenem Týden Země Mikuláš soutěž k 20. výročí školy matematická soutěž Einsteinovo okénko 3. ročníky pasování do stavu angličtinářů na začátku školního roku speciální aktivity u příležitosti Dne jazyků účast v soutěži English Jungle třídní, školní, městské kolo Interaktivní divadelní představení Magic Cirkus (1. 4. ročník) Zážitkové hodiny a párty Thanksgiving Day, Christmas, Easter, Saint Patrick s Day Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník Ples pro Popelku Školní výlety - 19 tříd. Výchovné koncerty Návštěva Muzea romské kultury v rámci multikulturní výchovy Pobyt v Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Školní soutěže sportovní (atletika, florbal, kopaná, stolní tenis, šplh, vybíjená), recitační, pěvecké, kulturní Biblická soutěž Bible a my Den sv. Cyrila Den dětí I. stupeň Šplhoun roku šplh na laně pro I. stupeň Dějepisná olympiáda

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII.

Více

A) Údaje o poradenských pracovnících školy

A) Údaje o poradenských pracovnících školy VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2007/ 2008 2 OBSAH I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY

Více

a) Materiální a prostorové vybavení

a) Materiální a prostorové vybavení VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06, IČO: 63434504 ------------------------------------------------------------------------------------------ Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více