PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá účinnsti de dne: 9. ledna 2014 Zrušuje se směrnice ze dne: Mgr. Dagmar Herudkvá, ředitelka škly Mgr. Dagmar Herudkvá, ředitelka škly (Ulžení směrnice v archivu škly se řídí Spisvým a skartačním řádem škly.) Změny ve směrnici jsu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které tvří sučást tht předpisu. ( 7 dst. 2 zákna č.258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů) I. Obecná ustanvení Na základě ustanvení písmene a) dstavce zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění a na základě dstavce 2) 7 zákna č. 258/2000 Sb. chraně veřejnéh zdraví v platném znění vydávám jak statutární rgán škly tut směrnici. Směrnice je zpracvána pdle prváděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Směrnice je sučástí rganizačníh řádu škly. Prvzní řád je subr pravidel a patření spjených se zajištěním hygienických pdmínek na prstrvé pdmínky, vybavení, prvz, světlení, vytápění, mikrklimatické pdmínky, zásbvání vdu a úklid. Zhledňuje věkvé a fyzické zvláštnsti dětí a mladistvých, pdmínky jejich phybvé výchvy a tužvání, režim stravvání včetně pitnéh režimu. II. Údaje zařízení Základní škla a mateřská škla Kzmice, kres Opava, příspěvkvá rganizace Pr. Hši 1/59, Kzmice IČ Telefn MŠ: ZŠ: Zřizvatel: Obec Kzmice, Pr. Hši 528/2C, Kzmice, IČO

2 Typ škly: Mateřská škla ředitelka škly Mgr. Dagmar Herudkvá Zástupce ředitelky pr MŠ Mgr. Lucie Krbálkvá Kapacita MŠ: 65 dětí celdenní prvz ve 3 dděleních III. Ppis zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., předšklním vzdělávání): Typ: celdenní Kapacita: 65, pdle hygienických nrem 65 Pčet zapsaných dětí: 65 Pčet tříd: 3 Pčet dětí ve třídách: až 28/třída a 9/třída Věkvé slžení tříd: ddělení menších dětí (3-4 rky), větších dětí (5 6 let) Prvzní dba: hd. Pdmínky pr prvz a pžadavky na hygienická zařízení (vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby) IV. Režim dne Prvz škly začíná 6.30 hd. a knčí v hd. Budva škly je z bezpečnstních důvdů tevřena d 6.30hd. d 8.30 hd., v pledne d hd. d hd. a dpledne d hd. d hd. V případě nutnsti rdiče mhu zvnit de dveří. Organizace dne v MŠ příchd dětí, ranní hry dle přání dětí, skupinvé a individuální hry, tvřivé a námětvé hry převlékání d cvičebních úbrů, ranní cvičení, svačina skupinvé činnsti z různých výchvných blastí, smyslvé a phybvé hry ( za příznivéh pčasí venku ) - phybvé aktivity (nejméně 2x denně) příprava na pbyt venku, pbyt venku (lze upravit s hledem na venkvní teplty) hygiena, běd, příprava na dpčinek dpčinek dětí hygiena, svačina individuální a zajímavé činnsti dětí, rzchd dětí dmů Pbyt venku: šklní zahrada s průlezkami, stly, lavičkami a pískvišti kryté fólií 2

3 zahrada mim prvz MŠ je pr veřejnst uzamčena Délka pbytu venku: pdle pčasí 1 2 hd. denně, řízen hlášení stavu smgvé situace KHS MSK Ostrava Způsb využívání pbytu venku: - cvičení bratnsti, hry - tužvání sluncem a vzduchem - rzšiřvání znalstí přírdě Odpčinek a spánek : hd. Pr spánek je využívána denní místnst. Šklnice zde připraví lehátka a lžní prádl pdle seznamu dětí. Děti, které nespí, si dpčinu, a pté jim je zadaná činnst u stlečků (kreslí, mdelují neb si hrají) tak, aby nerušily statní. Lůžkviny p prvětrání jsu ulženy d regálů a lehátka se ukládají každý den. V. Režim stravvání, pitný režim Stravvání : Stravvání je prváděn frmu výdeje stravy, která je dvážena z MŠ Dlní Benešv. Svačina se pdává klem 9.00 hd. Obědy jsu vydávány v dbě d hd. d hd. (d hd. d hd. se vydávají bědy d jídlnsičů nepřítmným dětem první den nemci). P hd. dplední svačina. Strava je zajištěna pr všechny přítmné děti. Pitný režim: Je zajišťván kuchyní, k dispzici čerstvě uvařený čaj během celéh dne. Děti mají mžnst pití dle ptřeby sambslužná manipulace. (vyhláška č. 107/2005 Sb. šklním stravvání vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých) IV. Způsb zajištění vhdnéh mikrklimatu (způsb a intenzita větrání, vytápění, světlení) vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých vyhláška č. 252/2004 Sb. kteru se stanví hygienické pžadavky na pitnu a teplu vdu a četnst a rzsah kntrly pitné vdy Teplta vzduchu: Kntrla teplty vzduchu (v prstrách s trvalu činnstí musí být zajištěna nástěnnými teplměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad pdlahu na vnitřní straně místnsti, teplměr musí měřit tepltu s přesnstí 0,5 C) Parametry mikrklimatických pdmínek: - Zima průměrná výsledná teplta v místnsti 22 C, 3

4 při pklesu teplty vzduchu v učebnách určených k dluhdbému pbytu dětí ve třech p sbě následujících dnech pd 18 C, ne však méně než na 16 C, neb při pklesu teplty vzduchu v těcht učebnách v jednm dni pd 16 C musí být prvz zařízení pr výchvu a vzdělávání zastaven, - Lét průměrná výsledná teplta v místnsti 26 C, při extrémních venkvních tepltách, kdy maximální venkvní teplta vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia, musí být přerušen vyučvání neb zajištěn pr děti jiné náhradní patření, např. jejich pbytem mim budvu a zajištěním pitnéh režimu. Orientační kntrlu teplty vzduchu v prstrách s trvalým pbytem je nutn zabezpečit pmcí nástěnných teplměrů. Teplměry se nesmí umísťvat na bvdvé stěny místnstí, t znamená stěny s kny a stěny vystavené přímému dpadu slunečníh záření. Kntrla teplty vzduchu (v prstrách s trvalu činnstí musí být zajištěna nástěnnými teplměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad pdlahu na vnitřní straně místnsti, teplměr musí měřit tepltu s přesnstí 0,5 C) Větrání: Režim větrání nejméně 2x za dpledne, před spaním, pdle meterlgických pdmínek, teplty v místnsti, dpručení větrání v dbě vycházek, mezit větrání na kratší časvé úseky v dbě vyhlášení smgvé situace. Všechny prstry využívané pr pbyt dětí v budvě škly herny, šatny, WC jsu přím větratelné. Intenzita větrání dpvídá pžadavkům přílhy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsu zajištěna prti rzbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních tvrů je dsažitelné z pdlahy. Osvětlení: Denní světlení: V prstrách určených k trvalé činnsti dětí musí být zajištěn vyhvující denní světlení. Pr většinu zrakvých činnstí se vyžaduje převažující směr světlení zleva a shra a při různrdé rientaci pracvních míst převažující směr světlení shra. Rvnměrnst světlení: denníh bčníh světlení: stanvená jak pdíl nejmenší a největší hdnty činitele denní světlensti v rzsahu zrakvéh úklu, musí být v prstrách s trvalým pbytem dětí nejméně 0,2, pr statní zrakvé činnsti nejméně 0,15. uměléh světlení: stanvená jak pdíl nejmenší a průměrné světlensti v rzsahu pracvních míst musí být v prstrách s trvalu činnstí dětí nejméně 0,65, v prstrách s krátkdbým pbytem nejméně 0,4. Ochrana před slněním a narušením zrakvé phdy: Zařízení pr regulaci denníh světlení (světlvací tvry musí být patřeny zařízením pr regulaci denníh světlení, zejména příméh slunečníh světla všude tam, kde by mhl vyvlávat nadměrné jasvé kntrasty) Rzptylné pvrchy a pvrchvé úpravy k mezení mžnsti slnění drazem. Barevná úprava místnstí a plch. Pužití lesklých pvrchů (v důvdněných případech a na takvých místech, kde nemhu narušvat zrakvu phdu). Televizní brazvky a interaktivní tabule: Umístění: (v prstrech s televizní brazvku musí být zajištěny pdmínky zrakvé phdy vhdnu plhu brazvky k světlvacím tvrům i svítidlům a zajištěna ptimální vzdálenst dětí d brazvky při sledvání přadů. Sučasně se musí zabezpečit dstatečná úrveň světlení pr jiné zrakvé úkly) 4

5 Všechny prstry služící k výuce mají zajištěn vyhvující denní světlení, směr světlení je zpravidla zleva a shra, krmě případů, kdy t vyžaduje rganizace výuky (např. skupinvá práce). Pr chranu před slněním a pr zajištění zrakvé phdy jsu kna patřena vytahvacími mezikenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé světlení v hernách zajišťuje celkvé světlení herny. V hernách je pužit zářivkvé světlení. Zářivkvá světlvací tělesa jsu patřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé světlení lze pužít jak dplňující pr denní světl. V. Zásbvání vdu vyhláška č. 252/2004 Sb. kteru se stanví hygienické pžadavky na pitnu a teplu vdu a četnst a rzsah kntrly pitné vdy Pitná vda je debírána z veřejnéh vdvdu, kntrlu hygienických limitů tedy prvádí správce veřejnéh vdvdu. Z kapacitních hledisek ddávka vdy splňuje pžadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích: - na 1 dítě v předšklním věku musí být k dispzici nejméně 60 l vdy na den. VI. Hluk Škla neprvzuje žádnu činnst, při které by hluk překračval hygienické limity. VII. Vybavvání škly Při vybavvání škly, nákupech nábytku apd. jsu d ddavatelů vyžadvána svědčení hygienické nezávadnsti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem. Osvědčení musí bsahvat údaj tm, že uvedený výrbek je státní zkušebnu schválen, že splňuje pžadavek hygienickéh předpisu a údaj naměřené kncentraci frmaldehydu, který musí být nižší než maximálně pvlená hdnta. Místnsti jsu vybaveny nábytkem, který zhledňuje rzdílnu tělesnu výšku dětí a žáků. Velikstní typy šklníh nábytku a ergnmické zásady práce žáků vsedě dpvídají přílze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracvní stly mají matný pvrch. VIII. Způsb zajištění výměny a skladvání prádla (vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby) Výměna prádla: a) výměna lůžkvin 1x za tři týdny, b) ručníky 1x týdně, v případě ptřeby ihned, c) pyžama 1x za 14 dní. Praní prádla: Vybavení prádelny (musí být zabezpečen praní prádla v řádné kvalitě) autmaticku pračku. Způsb zacházení s prádlem a praní (musí zabraňvat přensu infekčních nemcnění a prvz prádelny nesmí negativně vlivňvat prvz ubytvacíh zařízení) Manipulace s prádlem, skladvání prádla: Pužité lžní prádl se ukládá d plastvých balů, které zabraňují kntaminaci klí s nečisttami z prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádl dpravván a udržván zásadně dděleně d prádla pužitéh. Pužité prádl v balech se neprdleně pere. Čisté lůžkviny se skladují v samstatné uzavíratelné skříni. Čisté prádl při přepravě se musí chránit před znečištěním druhtnu kntaminací. 5

6 IX. Pžadavky na hygienick-prtiepidemický režim: vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých způsb a četnst úklidu a čištění Denní úklid: setření navlhk: všech pdlah, nábytku, krytů tpných těles, kenních parapetů, klik, rukjetí splachvadel, vynášení dpadků, vyčištění kberců vysavačem za pužití čisticích prstředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchdvých mís, sedátek na záchdech Týdenní, celkvý: jednu týdně mytí myvatelných částí stěn na záchdech a dezinfikvání umýváren a záchdů, minimálně dvakrát rčně umytí ken včetně rámů a svítidel, dvakrát rčně celkvý úklid všech prstr škly, jedenkrát za tři rky malvání, v případě ptřeby ihned. manipulace se vzniklými dpady a jejich likvidace Pevné dpadky musí být ukládány d uzavřených nádb, umžňujících snadnu sanitaci, neb d jednrázvých plastvých balů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškdňvány denně dpvídajícím způsbem. X. Údržba škly Pr čištění a úklid škly jsu stanveny pstupy, které jsu zaktveny v pracvních náplních prvzních zaměstnanců. Pužívání čisticích prstředků se řídí Směrnicí bicidních čisticích prstředcích č. 12/2010, zaměstnanci jsu pučeni jejich pužívání, střídání (plán..) a zajištění ptřebné kncentrace. Úklid je prváděn v následujícím rzsahu, dpvídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb: a) denně setřením všech pdlah a pvrchů na vlhk, u kberců vyčištěním vysavačem, b) denně vynášením dpadků, c) denně za pužití čisticích prstředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisárvých mušlí a záchdů, d) nejméně jednu týdně mytím myvatelných částí stěn hygienickéh zařízení a dezinfikváním umýváren a záchdů, e) nejméně dvakrát rčně umytím ken včetně rámů a svítidel, f) nejméně dvakrát rčně celkvým úklidem všech prstr a g) malváním jedenkrát za 3 rky neb v případě ptřeby častěji. XI. Údržba venkvních hracích plch Pdmínky prvzu zařízení venkvních hracích plch v předšklním a šklním zařízení jsu upraveny ve směrnici č. 16/2011 Organizační řád ZŠ a MŠ Prvzní řád venkvních hracích plch. Tat část prvzníh řádu bsahuje zejména pdmínky údržby, úklidu hrací plchy, sanaci písku, zakrytí pískviště, četnst výměny písku, způsb závlahy zatravněných plch, údržbu a kntrlu zařízení venkvních hracích plch. 6

7 XII. Pracvní pdmínky Ve škle není žádné rizikvé pracviště. Škla má zpracvánu směrnici pr Osbní chranné pracvní prstředky, které jsu vydávány určenému kruhu zaměstnanců. Seznam je každrčně kntrlván, případně upravván. Pr předšklní vzdělávání jsu pužívány místnsti, které splňují pžadavky na světlení, vybavení, větrání, velikst a vybavení. V žádné z heren není překrčen maximální pčet žáků, daný plšnu výměru místnsti ve smyslu vyhlášky. V zařízeních pr děti předšklníh věku je denní dba pbytu venku zpravidla 2 hdiny dpledne, dpledne se řídí délku pbytu dětí v zařízení. V zimním i letním bdbí lze dbu pbytu venku upravit s hledem na venkvní teplty (nad 30 C v létě, pd -10 C v zimě). Pbyt venku může být dále zkrácen neb zcela vynechán puze při mimřádně nepříznivých klimatických pdmínkách a při vzniku neb mžnsti vzniku smgvé situace. V letních měsících se prvz přizpůsbí tak, aby byl mžné prvádět činnst dětí ve venkvním prstředí pzemku i stíněných teras v c největším rzsahu. V hernách zajišťují vyučující vhdné pdmínky zejména sledváním teplty v učebně, dstatečným větráním, pbytem dětí přestávkách mim učebnu, ddržváním délky vyučvacích hdin a přestávek, zařazváním relaxačních chvilek a cvičení d hdin, umžňují dětem pít během dne, manipulací s žaluziemi regulují světlení třídy a minimalizují světlení třídy sučasně denním i umělým světlením. Vedu žáky k tužvání a pužívání přiměřeně tepléh blečení. Sledují přiměřenst veliksti stlů a židlí pr žáky. XIII. Vybavení škly Všechna tělesa ústředníh tpení ve šklních prstrách jsu zajištěna kryty prti úrazu. Lékárnička je umístěna v prstru malé třídy MŠ. U lékárniček je umístěn traumatlgický plán, důležitá telefnní čísla a kntakt na záknné zástupce dětí. Obsah lékárničky je pravidelně kntrlván a dplňván veducí učitelku MŠ. Při vlbě rstlin a dřevin vysazvaných na pzemky určené pr zařízení a prvzvny pr výchvu a vzdělávání musí být zhledněna chrana zdraví dětí a žáků a jejich rzumvé schpnsti. Nvě vysazvané dřeviny nesmí snižvat pžadvané parametry denníh světlení ve vnitřních prstrách klních budv. Vzdálenst sázené dřeviny d bvdvé zdi budv by měla být stejná, jak je její předpkládaná maximální výška. Vysazené rstliny, travnaté plchy a dřeviny musí být řádně udržvány. Pr venkvní hrací plchy musí být zabezpečen přívd vdy ke krpení a čištění v kvalitě závlahvé vdy I. třídy jaksti dpvídající nrmvým hdntám. Rstliny a dřeviny vysazené v areálu škly dpvídají prjektu škly, nejsu zde jedvaté rstliny, ani alergizující dřeviny. Pks trávy prvádí šklník. Pks je prváděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetucích trav. Pčty hygienických zařízení v prvzvnách pr výchvu a vzdělávání: - pr 5 dětí musí být zřízena 1 dětská mísa a 1 umyvadl - maximálně míst 2 WC mís lze instalvat dětské pisáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm, - umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtkvý ventil ve výši 60 cm nad pdlahu. Umyvadla jsu napjena na splečnu mísící baterii, sazenu mim dsah dětí, - každé umyvadl je patřen puze 1 výtkvým ventilem, 7

8 - umývárna je vybavena 1 sprchu řešenu tak, aby děti mhly vstupvat d sprch bez cizí pmci. XIV. Psychhygienická patření 1. Ochrana dětí před přetěžváním a stresvými situacemi učitelky se seznámí se zdravtním stavem všech dětí, při výchvně vzdělávacím prcesu vlí učitelky vhdné, věku přiměřené pstupy, psilující kladnu mtivaci, pr děti s vadami řeči je zajištěna dbrná lgpedická péče (1x týdně). 2. Výchva ke zdraví učitelky dbají na průběžné větrání heren, zárveň kntrlují přiměřené blečení, děti s příznaky infekčních nemcnění učitelky neprdleně izlují a předají rdičům, učitelky pvedu děti k pravidelnému a dstatečnému pitnému režimu, vlastní prgramy pdpry zdraví a prevence nemcí, participace na prjektech šklních (Dny zdraví, Den empatie, Dpravní výchva ), zařazvání d každdenních prgramů a frmu prjektvých dnů. 3. Výchva k phybu učitelky infrmují rdiče významu ddržvání režimu dne (phyb na čerstvém vzduchu, dstatečný spánek, zdravá výživa,.), mimřádnu pzrnst věnují učitelky psilvání kladnéh vztahu k phybu, d celrčníh plánu je zařazen plavecký výcvik (10 lekcí, bazén Kravaře), dětem je pskytnuta mžnst účastnit se 1x týdně p 1 hdině gymnastiky (Špičkvá Opava). evidence a registrace úrazů 29 dst. 3 zákna č. 561/2004 Sb. šklský zákn, vyhláška č. 64/2005 Sb. evidenci úrazů dětí, žáků a studentů / Metdický pkyn k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních zřizvaných Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy lékárnička první pmci, seznam telefn. čísel, pdmínky pr pskytnutí lékařskéh šetření při úrazech a náhlých nemcnění, Kniha úrazů vše ulžen v ředitelně MŠ XV. Závěrečná ustanvení Jeden výtisk prvzníh řádu MŠ je trvale ulžen ve ředitelně MŠ, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům škly, na internetvých stránkách MŠ a v ředitelně ZŠ. Prvzní řád byl prjednán na pedaggické radě dne Seznámení s prvzním řádem tvří sučást vstupníh a peridickéh šklení zaměstnanců škly. Kntrla prvádění jedntlivých ustanvení je sučástí každrční veřejné prvěrky BOZP. V Kzmicích, Mgr. Dagmar Herudkvá, řed. škly 8

9 Přílha - suvisející předpisy Prvzní řád se řídí zejména předpisy uvedenými v přílze. - šklský zákn č. 561/2004 Sb., - zákn chraně veřejnéh zdraví č. 258/2000Sb. - vyhláška č. 106/2001Sb. hygienických pžadavcích na ztavvací akce pr děti - Vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých - Vyhláška č. 137/2004Sb. hygienických pžadavcích na stravvací služby a zásadách sbní a prvzní hygieny při činnstech epidemilgicky závažných - vyhláška č. 137/1998Sb. becných technických pžadavcích na výstavbu - vyhláška č. 48/2005 Sb. základním vzdělávání - vyhláška č. 13/2005 Sb. středním vzdělávání a vzdělávání v knzervatři - vyhláška č.14/2005 Sb. předšklním vzdělávání - vyhláška č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných - vyhláška č. 74/2005 Sb., zájmvém vzdělávání - nařízení vlády č. 101/2005 Sb. pdrbnějších pžadavcích na pracviště a pracvní prstředí 9

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 9/12 PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 67913 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZSVRA/79/2007řed ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: PhDr. Libor Klement Schválil: PhDr. Libor Klement Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2007 PROVOZNÍ ŘÁD Účinnost ode dne: 1. 9. 2007 Změny ve

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

Návrh zásad provozního řádu středních škol

Návrh zásad provozního řádu středních škol Návrh zásad provozního řádu středních škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz

Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skla@zsvamberk.cz Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne 1. 9. 2015

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

PROVOZNÍ ŘÁD dle 79 odst. 5 písm. g zákona č. 108/2006 Sb.

PROVOZNÍ ŘÁD dle 79 odst. 5 písm. g zákona č. 108/2006 Sb. Diaknie ČCE středisk v Libici nad Cidlinu, Husva 2, 289 07 Libice nad Cidlinu DRT Oplany PROVOZNÍ ŘÁD dle 79 dst. 5 písm. g zákna č. 108/2006 Sb. Základní údaje Název služby: Dmv rdinnéh typu Oplany (dále

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno

Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno Provozní řád Mateřské školy Univerzity obrany, Dobrovského 27, 612 00 Brno ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpracovaný

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více