PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá účinnsti de dne: 9. ledna 2014 Zrušuje se směrnice ze dne: Mgr. Dagmar Herudkvá, ředitelka škly Mgr. Dagmar Herudkvá, ředitelka škly (Ulžení směrnice v archivu škly se řídí Spisvým a skartačním řádem škly.) Změny ve směrnici jsu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které tvří sučást tht předpisu. ( 7 dst. 2 zákna č.258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů) I. Obecná ustanvení Na základě ustanvení písmene a) dstavce zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění a na základě dstavce 2) 7 zákna č. 258/2000 Sb. chraně veřejnéh zdraví v platném znění vydávám jak statutární rgán škly tut směrnici. Směrnice je zpracvána pdle prváděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Směrnice je sučástí rganizačníh řádu škly. Prvzní řád je subr pravidel a patření spjených se zajištěním hygienických pdmínek na prstrvé pdmínky, vybavení, prvz, světlení, vytápění, mikrklimatické pdmínky, zásbvání vdu a úklid. Zhledňuje věkvé a fyzické zvláštnsti dětí a mladistvých, pdmínky jejich phybvé výchvy a tužvání, režim stravvání včetně pitnéh režimu. II. Údaje zařízení Základní škla a mateřská škla Kzmice, kres Opava, příspěvkvá rganizace Pr. Hši 1/59, Kzmice IČ Telefn MŠ: ZŠ: Zřizvatel: Obec Kzmice, Pr. Hši 528/2C, Kzmice, IČO

2 Typ škly: Mateřská škla ředitelka škly Mgr. Dagmar Herudkvá Zástupce ředitelky pr MŠ Mgr. Lucie Krbálkvá Kapacita MŠ: 65 dětí celdenní prvz ve 3 dděleních III. Ppis zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., předšklním vzdělávání): Typ: celdenní Kapacita: 65, pdle hygienických nrem 65 Pčet zapsaných dětí: 65 Pčet tříd: 3 Pčet dětí ve třídách: až 28/třída a 9/třída Věkvé slžení tříd: ddělení menších dětí (3-4 rky), větších dětí (5 6 let) Prvzní dba: hd. Pdmínky pr prvz a pžadavky na hygienická zařízení (vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby) IV. Režim dne Prvz škly začíná 6.30 hd. a knčí v hd. Budva škly je z bezpečnstních důvdů tevřena d 6.30hd. d 8.30 hd., v pledne d hd. d hd. a dpledne d hd. d hd. V případě nutnsti rdiče mhu zvnit de dveří. Organizace dne v MŠ příchd dětí, ranní hry dle přání dětí, skupinvé a individuální hry, tvřivé a námětvé hry převlékání d cvičebních úbrů, ranní cvičení, svačina skupinvé činnsti z různých výchvných blastí, smyslvé a phybvé hry ( za příznivéh pčasí venku ) - phybvé aktivity (nejméně 2x denně) příprava na pbyt venku, pbyt venku (lze upravit s hledem na venkvní teplty) hygiena, běd, příprava na dpčinek dpčinek dětí hygiena, svačina individuální a zajímavé činnsti dětí, rzchd dětí dmů Pbyt venku: šklní zahrada s průlezkami, stly, lavičkami a pískvišti kryté fólií 2

3 zahrada mim prvz MŠ je pr veřejnst uzamčena Délka pbytu venku: pdle pčasí 1 2 hd. denně, řízen hlášení stavu smgvé situace KHS MSK Ostrava Způsb využívání pbytu venku: - cvičení bratnsti, hry - tužvání sluncem a vzduchem - rzšiřvání znalstí přírdě Odpčinek a spánek : hd. Pr spánek je využívána denní místnst. Šklnice zde připraví lehátka a lžní prádl pdle seznamu dětí. Děti, které nespí, si dpčinu, a pté jim je zadaná činnst u stlečků (kreslí, mdelují neb si hrají) tak, aby nerušily statní. Lůžkviny p prvětrání jsu ulženy d regálů a lehátka se ukládají každý den. V. Režim stravvání, pitný režim Stravvání : Stravvání je prváděn frmu výdeje stravy, která je dvážena z MŠ Dlní Benešv. Svačina se pdává klem 9.00 hd. Obědy jsu vydávány v dbě d hd. d hd. (d hd. d hd. se vydávají bědy d jídlnsičů nepřítmným dětem první den nemci). P hd. dplední svačina. Strava je zajištěna pr všechny přítmné děti. Pitný režim: Je zajišťván kuchyní, k dispzici čerstvě uvařený čaj během celéh dne. Děti mají mžnst pití dle ptřeby sambslužná manipulace. (vyhláška č. 107/2005 Sb. šklním stravvání vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých) IV. Způsb zajištění vhdnéh mikrklimatu (způsb a intenzita větrání, vytápění, světlení) vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých vyhláška č. 252/2004 Sb. kteru se stanví hygienické pžadavky na pitnu a teplu vdu a četnst a rzsah kntrly pitné vdy Teplta vzduchu: Kntrla teplty vzduchu (v prstrách s trvalu činnstí musí být zajištěna nástěnnými teplměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad pdlahu na vnitřní straně místnsti, teplměr musí měřit tepltu s přesnstí 0,5 C) Parametry mikrklimatických pdmínek: - Zima průměrná výsledná teplta v místnsti 22 C, 3

4 při pklesu teplty vzduchu v učebnách určených k dluhdbému pbytu dětí ve třech p sbě následujících dnech pd 18 C, ne však méně než na 16 C, neb při pklesu teplty vzduchu v těcht učebnách v jednm dni pd 16 C musí být prvz zařízení pr výchvu a vzdělávání zastaven, - Lét průměrná výsledná teplta v místnsti 26 C, při extrémních venkvních tepltách, kdy maximální venkvní teplta vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia, musí být přerušen vyučvání neb zajištěn pr děti jiné náhradní patření, např. jejich pbytem mim budvu a zajištěním pitnéh režimu. Orientační kntrlu teplty vzduchu v prstrách s trvalým pbytem je nutn zabezpečit pmcí nástěnných teplměrů. Teplměry se nesmí umísťvat na bvdvé stěny místnstí, t znamená stěny s kny a stěny vystavené přímému dpadu slunečníh záření. Kntrla teplty vzduchu (v prstrách s trvalu činnstí musí být zajištěna nástěnnými teplměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad pdlahu na vnitřní straně místnsti, teplměr musí měřit tepltu s přesnstí 0,5 C) Větrání: Režim větrání nejméně 2x za dpledne, před spaním, pdle meterlgických pdmínek, teplty v místnsti, dpručení větrání v dbě vycházek, mezit větrání na kratší časvé úseky v dbě vyhlášení smgvé situace. Všechny prstry využívané pr pbyt dětí v budvě škly herny, šatny, WC jsu přím větratelné. Intenzita větrání dpvídá pžadavkům přílhy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsu zajištěna prti rzbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních tvrů je dsažitelné z pdlahy. Osvětlení: Denní světlení: V prstrách určených k trvalé činnsti dětí musí být zajištěn vyhvující denní světlení. Pr většinu zrakvých činnstí se vyžaduje převažující směr světlení zleva a shra a při různrdé rientaci pracvních míst převažující směr světlení shra. Rvnměrnst světlení: denníh bčníh světlení: stanvená jak pdíl nejmenší a největší hdnty činitele denní světlensti v rzsahu zrakvéh úklu, musí být v prstrách s trvalým pbytem dětí nejméně 0,2, pr statní zrakvé činnsti nejméně 0,15. uměléh světlení: stanvená jak pdíl nejmenší a průměrné světlensti v rzsahu pracvních míst musí být v prstrách s trvalu činnstí dětí nejméně 0,65, v prstrách s krátkdbým pbytem nejméně 0,4. Ochrana před slněním a narušením zrakvé phdy: Zařízení pr regulaci denníh světlení (světlvací tvry musí být patřeny zařízením pr regulaci denníh světlení, zejména příméh slunečníh světla všude tam, kde by mhl vyvlávat nadměrné jasvé kntrasty) Rzptylné pvrchy a pvrchvé úpravy k mezení mžnsti slnění drazem. Barevná úprava místnstí a plch. Pužití lesklých pvrchů (v důvdněných případech a na takvých místech, kde nemhu narušvat zrakvu phdu). Televizní brazvky a interaktivní tabule: Umístění: (v prstrech s televizní brazvku musí být zajištěny pdmínky zrakvé phdy vhdnu plhu brazvky k světlvacím tvrům i svítidlům a zajištěna ptimální vzdálenst dětí d brazvky při sledvání přadů. Sučasně se musí zabezpečit dstatečná úrveň světlení pr jiné zrakvé úkly) 4

5 Všechny prstry služící k výuce mají zajištěn vyhvující denní světlení, směr světlení je zpravidla zleva a shra, krmě případů, kdy t vyžaduje rganizace výuky (např. skupinvá práce). Pr chranu před slněním a pr zajištění zrakvé phdy jsu kna patřena vytahvacími mezikenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé světlení v hernách zajišťuje celkvé světlení herny. V hernách je pužit zářivkvé světlení. Zářivkvá světlvací tělesa jsu patřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé světlení lze pužít jak dplňující pr denní světl. V. Zásbvání vdu vyhláška č. 252/2004 Sb. kteru se stanví hygienické pžadavky na pitnu a teplu vdu a četnst a rzsah kntrly pitné vdy Pitná vda je debírána z veřejnéh vdvdu, kntrlu hygienických limitů tedy prvádí správce veřejnéh vdvdu. Z kapacitních hledisek ddávka vdy splňuje pžadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích: - na 1 dítě v předšklním věku musí být k dispzici nejméně 60 l vdy na den. VI. Hluk Škla neprvzuje žádnu činnst, při které by hluk překračval hygienické limity. VII. Vybavvání škly Při vybavvání škly, nákupech nábytku apd. jsu d ddavatelů vyžadvána svědčení hygienické nezávadnsti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem. Osvědčení musí bsahvat údaj tm, že uvedený výrbek je státní zkušebnu schválen, že splňuje pžadavek hygienickéh předpisu a údaj naměřené kncentraci frmaldehydu, který musí být nižší než maximálně pvlená hdnta. Místnsti jsu vybaveny nábytkem, který zhledňuje rzdílnu tělesnu výšku dětí a žáků. Velikstní typy šklníh nábytku a ergnmické zásady práce žáků vsedě dpvídají přílze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracvní stly mají matný pvrch. VIII. Způsb zajištění výměny a skladvání prádla (vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby) Výměna prádla: a) výměna lůžkvin 1x za tři týdny, b) ručníky 1x týdně, v případě ptřeby ihned, c) pyžama 1x za 14 dní. Praní prádla: Vybavení prádelny (musí být zabezpečen praní prádla v řádné kvalitě) autmaticku pračku. Způsb zacházení s prádlem a praní (musí zabraňvat přensu infekčních nemcnění a prvz prádelny nesmí negativně vlivňvat prvz ubytvacíh zařízení) Manipulace s prádlem, skladvání prádla: Pužité lžní prádl se ukládá d plastvých balů, které zabraňují kntaminaci klí s nečisttami z prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádl dpravván a udržván zásadně dděleně d prádla pužitéh. Pužité prádl v balech se neprdleně pere. Čisté lůžkviny se skladují v samstatné uzavíratelné skříni. Čisté prádl při přepravě se musí chránit před znečištěním druhtnu kntaminací. 5

6 IX. Pžadavky na hygienick-prtiepidemický režim: vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých způsb a četnst úklidu a čištění Denní úklid: setření navlhk: všech pdlah, nábytku, krytů tpných těles, kenních parapetů, klik, rukjetí splachvadel, vynášení dpadků, vyčištění kberců vysavačem za pužití čisticích prstředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchdvých mís, sedátek na záchdech Týdenní, celkvý: jednu týdně mytí myvatelných částí stěn na záchdech a dezinfikvání umýváren a záchdů, minimálně dvakrát rčně umytí ken včetně rámů a svítidel, dvakrát rčně celkvý úklid všech prstr škly, jedenkrát za tři rky malvání, v případě ptřeby ihned. manipulace se vzniklými dpady a jejich likvidace Pevné dpadky musí být ukládány d uzavřených nádb, umžňujících snadnu sanitaci, neb d jednrázvých plastvých balů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškdňvány denně dpvídajícím způsbem. X. Údržba škly Pr čištění a úklid škly jsu stanveny pstupy, které jsu zaktveny v pracvních náplních prvzních zaměstnanců. Pužívání čisticích prstředků se řídí Směrnicí bicidních čisticích prstředcích č. 12/2010, zaměstnanci jsu pučeni jejich pužívání, střídání (plán..) a zajištění ptřebné kncentrace. Úklid je prváděn v následujícím rzsahu, dpvídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb: a) denně setřením všech pdlah a pvrchů na vlhk, u kberců vyčištěním vysavačem, b) denně vynášením dpadků, c) denně za pužití čisticích prstředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisárvých mušlí a záchdů, d) nejméně jednu týdně mytím myvatelných částí stěn hygienickéh zařízení a dezinfikváním umýváren a záchdů, e) nejméně dvakrát rčně umytím ken včetně rámů a svítidel, f) nejméně dvakrát rčně celkvým úklidem všech prstr a g) malváním jedenkrát za 3 rky neb v případě ptřeby častěji. XI. Údržba venkvních hracích plch Pdmínky prvzu zařízení venkvních hracích plch v předšklním a šklním zařízení jsu upraveny ve směrnici č. 16/2011 Organizační řád ZŠ a MŠ Prvzní řád venkvních hracích plch. Tat část prvzníh řádu bsahuje zejména pdmínky údržby, úklidu hrací plchy, sanaci písku, zakrytí pískviště, četnst výměny písku, způsb závlahy zatravněných plch, údržbu a kntrlu zařízení venkvních hracích plch. 6

7 XII. Pracvní pdmínky Ve škle není žádné rizikvé pracviště. Škla má zpracvánu směrnici pr Osbní chranné pracvní prstředky, které jsu vydávány určenému kruhu zaměstnanců. Seznam je každrčně kntrlván, případně upravván. Pr předšklní vzdělávání jsu pužívány místnsti, které splňují pžadavky na světlení, vybavení, větrání, velikst a vybavení. V žádné z heren není překrčen maximální pčet žáků, daný plšnu výměru místnsti ve smyslu vyhlášky. V zařízeních pr děti předšklníh věku je denní dba pbytu venku zpravidla 2 hdiny dpledne, dpledne se řídí délku pbytu dětí v zařízení. V zimním i letním bdbí lze dbu pbytu venku upravit s hledem na venkvní teplty (nad 30 C v létě, pd -10 C v zimě). Pbyt venku může být dále zkrácen neb zcela vynechán puze při mimřádně nepříznivých klimatických pdmínkách a při vzniku neb mžnsti vzniku smgvé situace. V letních měsících se prvz přizpůsbí tak, aby byl mžné prvádět činnst dětí ve venkvním prstředí pzemku i stíněných teras v c největším rzsahu. V hernách zajišťují vyučující vhdné pdmínky zejména sledváním teplty v učebně, dstatečným větráním, pbytem dětí přestávkách mim učebnu, ddržváním délky vyučvacích hdin a přestávek, zařazváním relaxačních chvilek a cvičení d hdin, umžňují dětem pít během dne, manipulací s žaluziemi regulují světlení třídy a minimalizují světlení třídy sučasně denním i umělým světlením. Vedu žáky k tužvání a pužívání přiměřeně tepléh blečení. Sledují přiměřenst veliksti stlů a židlí pr žáky. XIII. Vybavení škly Všechna tělesa ústředníh tpení ve šklních prstrách jsu zajištěna kryty prti úrazu. Lékárnička je umístěna v prstru malé třídy MŠ. U lékárniček je umístěn traumatlgický plán, důležitá telefnní čísla a kntakt na záknné zástupce dětí. Obsah lékárničky je pravidelně kntrlván a dplňván veducí učitelku MŠ. Při vlbě rstlin a dřevin vysazvaných na pzemky určené pr zařízení a prvzvny pr výchvu a vzdělávání musí být zhledněna chrana zdraví dětí a žáků a jejich rzumvé schpnsti. Nvě vysazvané dřeviny nesmí snižvat pžadvané parametry denníh světlení ve vnitřních prstrách klních budv. Vzdálenst sázené dřeviny d bvdvé zdi budv by měla být stejná, jak je její předpkládaná maximální výška. Vysazené rstliny, travnaté plchy a dřeviny musí být řádně udržvány. Pr venkvní hrací plchy musí být zabezpečen přívd vdy ke krpení a čištění v kvalitě závlahvé vdy I. třídy jaksti dpvídající nrmvým hdntám. Rstliny a dřeviny vysazené v areálu škly dpvídají prjektu škly, nejsu zde jedvaté rstliny, ani alergizující dřeviny. Pks trávy prvádí šklník. Pks je prváděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetucích trav. Pčty hygienických zařízení v prvzvnách pr výchvu a vzdělávání: - pr 5 dětí musí být zřízena 1 dětská mísa a 1 umyvadl - maximálně míst 2 WC mís lze instalvat dětské pisáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm, - umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtkvý ventil ve výši 60 cm nad pdlahu. Umyvadla jsu napjena na splečnu mísící baterii, sazenu mim dsah dětí, - každé umyvadl je patřen puze 1 výtkvým ventilem, 7

8 - umývárna je vybavena 1 sprchu řešenu tak, aby děti mhly vstupvat d sprch bez cizí pmci. XIV. Psychhygienická patření 1. Ochrana dětí před přetěžváním a stresvými situacemi učitelky se seznámí se zdravtním stavem všech dětí, při výchvně vzdělávacím prcesu vlí učitelky vhdné, věku přiměřené pstupy, psilující kladnu mtivaci, pr děti s vadami řeči je zajištěna dbrná lgpedická péče (1x týdně). 2. Výchva ke zdraví učitelky dbají na průběžné větrání heren, zárveň kntrlují přiměřené blečení, děti s příznaky infekčních nemcnění učitelky neprdleně izlují a předají rdičům, učitelky pvedu děti k pravidelnému a dstatečnému pitnému režimu, vlastní prgramy pdpry zdraví a prevence nemcí, participace na prjektech šklních (Dny zdraví, Den empatie, Dpravní výchva ), zařazvání d každdenních prgramů a frmu prjektvých dnů. 3. Výchva k phybu učitelky infrmují rdiče významu ddržvání režimu dne (phyb na čerstvém vzduchu, dstatečný spánek, zdravá výživa,.), mimřádnu pzrnst věnují učitelky psilvání kladnéh vztahu k phybu, d celrčníh plánu je zařazen plavecký výcvik (10 lekcí, bazén Kravaře), dětem je pskytnuta mžnst účastnit se 1x týdně p 1 hdině gymnastiky (Špičkvá Opava). evidence a registrace úrazů 29 dst. 3 zákna č. 561/2004 Sb. šklský zákn, vyhláška č. 64/2005 Sb. evidenci úrazů dětí, žáků a studentů / Metdický pkyn k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních zřizvaných Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy lékárnička první pmci, seznam telefn. čísel, pdmínky pr pskytnutí lékařskéh šetření při úrazech a náhlých nemcnění, Kniha úrazů vše ulžen v ředitelně MŠ XV. Závěrečná ustanvení Jeden výtisk prvzníh řádu MŠ je trvale ulžen ve ředitelně MŠ, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům škly, na internetvých stránkách MŠ a v ředitelně ZŠ. Prvzní řád byl prjednán na pedaggické radě dne Seznámení s prvzním řádem tvří sučást vstupníh a peridickéh šklení zaměstnanců škly. Kntrla prvádění jedntlivých ustanvení je sučástí každrční veřejné prvěrky BOZP. V Kzmicích, Mgr. Dagmar Herudkvá, řed. škly 8

9 Přílha - suvisející předpisy Prvzní řád se řídí zejména předpisy uvedenými v přílze. - šklský zákn č. 561/2004 Sb., - zákn chraně veřejnéh zdraví č. 258/2000Sb. - vyhláška č. 106/2001Sb. hygienických pžadavcích na ztavvací akce pr děti - Vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých - Vyhláška č. 137/2004Sb. hygienických pžadavcích na stravvací služby a zásadách sbní a prvzní hygieny při činnstech epidemilgicky závažných - vyhláška č. 137/1998Sb. becných technických pžadavcích na výstavbu - vyhláška č. 48/2005 Sb. základním vzdělávání - vyhláška č. 13/2005 Sb. středním vzdělávání a vzdělávání v knzervatři - vyhláška č.14/2005 Sb. předšklním vzdělávání - vyhláška č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných - vyhláška č. 74/2005 Sb., zájmvém vzdělávání - nařízení vlády č. 101/2005 Sb. pdrbnějších pžadavcích na pracviště a pracvní prstředí 9

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Návrh zásad provozního řádu mateřských škol

Návrh zásad provozního řádu mateřských škol Návrh zásad provozního řádu mateřských škol ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů :

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů : Přílha č. 1 - Technické pžadavky na přestěhvání DD Černžice 1. Rzsah přestěhvání Přestěhvání Dmva důchdců Černžice zahrnuje přestěhvání 74 104 klientů : až 40 klientů dmva pr seniry, až 64 klientů dmva

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

Provozní řád MŠ. zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů. I.

Provozní řád MŠ. zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů. I. Provozní řád MŠ zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů I. Údaje o zařízení Název subjektu: Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Adresa

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Návštěvní řád. Pravidla pro kurzy a čerpání náhradních lekcí

Návštěvní řád. Pravidla pro kurzy a čerpání náhradních lekcí Návštěvní řád Prvzní zásady Před zahájením kurzu jsu rdiče infrmváni jeh průběhu, prvzních a hygienických zásadách, skladbě lekcí. Jsu seznámeni s pravidly pr mluvy a čerpání náhradních lekcí. Zavazují

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa

HACCP Ústav konzervace potravin a technologie masa Systém kritických bdů HACCP Ústav knzervace ptravin a technlgie masa C je HACCP? HACCP nejsu kritické bdy Zejména preventivní systém!! zdravtní nezávadnst Spíše dlžení uplatnění určitých principů než dknalá

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 9/12 PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 105/2013 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany

Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Provozní řád ZŠ, ŠD, MŠ Panenské Břežany Vnitřní a provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Všeobecná ustanovení 1. Vnitřní a provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád

Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777. Provozní řád Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace Fabian 1215, IĆ 70941777 Č.j. 215/2012 Provozní řád Provozní řád je zpracován na základě 7, odst.2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava 12. Provozní řád Č.j.: 12/2013

Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava 12. Provozní řád Č.j.: 12/2013 Meruzalka Mateřská škola Jihlavské Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30, Jihlava 12. Provozní řád Č.j.: 12/2013 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala: 1.9.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více