PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá účinnsti de dne: 9. ledna 2014 Zrušuje se směrnice ze dne: Mgr. Dagmar Herudkvá, ředitelka škly Mgr. Dagmar Herudkvá, ředitelka škly (Ulžení směrnice v archivu škly se řídí Spisvým a skartačním řádem škly.) Změny ve směrnici jsu prváděny frmu číslvaných písemných ddatků, které tvří sučást tht předpisu. ( 7 dst. 2 zákna č.258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů) I. Obecná ustanvení Na základě ustanvení písmene a) dstavce zákna č. 561/2004 Sb. předšklním, základním středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) v platném znění a na základě dstavce 2) 7 zákna č. 258/2000 Sb. chraně veřejnéh zdraví v platném znění vydávám jak statutární rgán škly tut směrnici. Směrnice je zpracvána pdle prváděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Směrnice je sučástí rganizačníh řádu škly. Prvzní řád je subr pravidel a patření spjených se zajištěním hygienických pdmínek na prstrvé pdmínky, vybavení, prvz, světlení, vytápění, mikrklimatické pdmínky, zásbvání vdu a úklid. Zhledňuje věkvé a fyzické zvláštnsti dětí a mladistvých, pdmínky jejich phybvé výchvy a tužvání, režim stravvání včetně pitnéh režimu. II. Údaje zařízení Základní škla a mateřská škla Kzmice, kres Opava, příspěvkvá rganizace Pr. Hši 1/59, Kzmice IČ Telefn MŠ: ZŠ: Zřizvatel: Obec Kzmice, Pr. Hši 528/2C, Kzmice, IČO

2 Typ škly: Mateřská škla ředitelka škly Mgr. Dagmar Herudkvá Zástupce ředitelky pr MŠ Mgr. Lucie Krbálkvá Kapacita MŠ: 65 dětí celdenní prvz ve 3 dděleních III. Ppis zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., předšklním vzdělávání): Typ: celdenní Kapacita: 65, pdle hygienických nrem 65 Pčet zapsaných dětí: 65 Pčet tříd: 3 Pčet dětí ve třídách: až 28/třída a 9/třída Věkvé slžení tříd: ddělení menších dětí (3-4 rky), větších dětí (5 6 let) Prvzní dba: hd. Pdmínky pr prvz a pžadavky na hygienická zařízení (vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby) IV. Režim dne Prvz škly začíná 6.30 hd. a knčí v hd. Budva škly je z bezpečnstních důvdů tevřena d 6.30hd. d 8.30 hd., v pledne d hd. d hd. a dpledne d hd. d hd. V případě nutnsti rdiče mhu zvnit de dveří. Organizace dne v MŠ příchd dětí, ranní hry dle přání dětí, skupinvé a individuální hry, tvřivé a námětvé hry převlékání d cvičebních úbrů, ranní cvičení, svačina skupinvé činnsti z různých výchvných blastí, smyslvé a phybvé hry ( za příznivéh pčasí venku ) - phybvé aktivity (nejméně 2x denně) příprava na pbyt venku, pbyt venku (lze upravit s hledem na venkvní teplty) hygiena, běd, příprava na dpčinek dpčinek dětí hygiena, svačina individuální a zajímavé činnsti dětí, rzchd dětí dmů Pbyt venku: šklní zahrada s průlezkami, stly, lavičkami a pískvišti kryté fólií 2

3 zahrada mim prvz MŠ je pr veřejnst uzamčena Délka pbytu venku: pdle pčasí 1 2 hd. denně, řízen hlášení stavu smgvé situace KHS MSK Ostrava Způsb využívání pbytu venku: - cvičení bratnsti, hry - tužvání sluncem a vzduchem - rzšiřvání znalstí přírdě Odpčinek a spánek : hd. Pr spánek je využívána denní místnst. Šklnice zde připraví lehátka a lžní prádl pdle seznamu dětí. Děti, které nespí, si dpčinu, a pté jim je zadaná činnst u stlečků (kreslí, mdelují neb si hrají) tak, aby nerušily statní. Lůžkviny p prvětrání jsu ulženy d regálů a lehátka se ukládají každý den. V. Režim stravvání, pitný režim Stravvání : Stravvání je prváděn frmu výdeje stravy, která je dvážena z MŠ Dlní Benešv. Svačina se pdává klem 9.00 hd. Obědy jsu vydávány v dbě d hd. d hd. (d hd. d hd. se vydávají bědy d jídlnsičů nepřítmným dětem první den nemci). P hd. dplední svačina. Strava je zajištěna pr všechny přítmné děti. Pitný režim: Je zajišťván kuchyní, k dispzici čerstvě uvařený čaj během celéh dne. Děti mají mžnst pití dle ptřeby sambslužná manipulace. (vyhláška č. 107/2005 Sb. šklním stravvání vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých) IV. Způsb zajištění vhdnéh mikrklimatu (způsb a intenzita větrání, vytápění, světlení) vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých vyhláška č. 252/2004 Sb. kteru se stanví hygienické pžadavky na pitnu a teplu vdu a četnst a rzsah kntrly pitné vdy Teplta vzduchu: Kntrla teplty vzduchu (v prstrách s trvalu činnstí musí být zajištěna nástěnnými teplměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad pdlahu na vnitřní straně místnsti, teplměr musí měřit tepltu s přesnstí 0,5 C) Parametry mikrklimatických pdmínek: - Zima průměrná výsledná teplta v místnsti 22 C, 3

4 při pklesu teplty vzduchu v učebnách určených k dluhdbému pbytu dětí ve třech p sbě následujících dnech pd 18 C, ne však méně než na 16 C, neb při pklesu teplty vzduchu v těcht učebnách v jednm dni pd 16 C musí být prvz zařízení pr výchvu a vzdělávání zastaven, - Lét průměrná výsledná teplta v místnsti 26 C, při extrémních venkvních tepltách, kdy maximální venkvní teplta vzduchu je vyšší než 30 stupňů Celsia, musí být přerušen vyučvání neb zajištěn pr děti jiné náhradní patření, např. jejich pbytem mim budvu a zajištěním pitnéh režimu. Orientační kntrlu teplty vzduchu v prstrách s trvalým pbytem je nutn zabezpečit pmcí nástěnných teplměrů. Teplměry se nesmí umísťvat na bvdvé stěny místnstí, t znamená stěny s kny a stěny vystavené přímému dpadu slunečníh záření. Kntrla teplty vzduchu (v prstrách s trvalu činnstí musí být zajištěna nástěnnými teplměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad pdlahu na vnitřní straně místnsti, teplměr musí měřit tepltu s přesnstí 0,5 C) Větrání: Režim větrání nejméně 2x za dpledne, před spaním, pdle meterlgických pdmínek, teplty v místnsti, dpručení větrání v dbě vycházek, mezit větrání na kratší časvé úseky v dbě vyhlášení smgvé situace. Všechny prstry využívané pr pbyt dětí v budvě škly herny, šatny, WC jsu přím větratelné. Intenzita větrání dpvídá pžadavkům přílhy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Okna jsu zajištěna prti rzbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních tvrů je dsažitelné z pdlahy. Osvětlení: Denní světlení: V prstrách určených k trvalé činnsti dětí musí být zajištěn vyhvující denní světlení. Pr většinu zrakvých činnstí se vyžaduje převažující směr světlení zleva a shra a při různrdé rientaci pracvních míst převažující směr světlení shra. Rvnměrnst světlení: denníh bčníh světlení: stanvená jak pdíl nejmenší a největší hdnty činitele denní světlensti v rzsahu zrakvéh úklu, musí být v prstrách s trvalým pbytem dětí nejméně 0,2, pr statní zrakvé činnsti nejméně 0,15. uměléh světlení: stanvená jak pdíl nejmenší a průměrné světlensti v rzsahu pracvních míst musí být v prstrách s trvalu činnstí dětí nejméně 0,65, v prstrách s krátkdbým pbytem nejméně 0,4. Ochrana před slněním a narušením zrakvé phdy: Zařízení pr regulaci denníh světlení (světlvací tvry musí být patřeny zařízením pr regulaci denníh světlení, zejména příméh slunečníh světla všude tam, kde by mhl vyvlávat nadměrné jasvé kntrasty) Rzptylné pvrchy a pvrchvé úpravy k mezení mžnsti slnění drazem. Barevná úprava místnstí a plch. Pužití lesklých pvrchů (v důvdněných případech a na takvých místech, kde nemhu narušvat zrakvu phdu). Televizní brazvky a interaktivní tabule: Umístění: (v prstrech s televizní brazvku musí být zajištěny pdmínky zrakvé phdy vhdnu plhu brazvky k světlvacím tvrům i svítidlům a zajištěna ptimální vzdálenst dětí d brazvky při sledvání přadů. Sučasně se musí zabezpečit dstatečná úrveň světlení pr jiné zrakvé úkly) 4

5 Všechny prstry služící k výuce mají zajištěn vyhvující denní světlení, směr světlení je zpravidla zleva a shra, krmě případů, kdy t vyžaduje rganizace výuky (např. skupinvá práce). Pr chranu před slněním a pr zajištění zrakvé phdy jsu kna patřena vytahvacími mezikenními žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé světlení v hernách zajišťuje celkvé světlení herny. V hernách je pužit zářivkvé světlení. Zářivkvá světlvací tělesa jsu patřena kryty zamezujícími blikání světla. Umělé světlení lze pužít jak dplňující pr denní světl. V. Zásbvání vdu vyhláška č. 252/2004 Sb. kteru se stanví hygienické pžadavky na pitnu a teplu vdu a četnst a rzsah kntrly pitné vdy Pitná vda je debírána z veřejnéh vdvdu, kntrlu hygienických limitů tedy prvádí správce veřejnéh vdvdu. Z kapacitních hledisek ddávka vdy splňuje pžadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích: - na 1 dítě v předšklním věku musí být k dispzici nejméně 60 l vdy na den. VI. Hluk Škla neprvzuje žádnu činnst, při které by hluk překračval hygienické limity. VII. Vybavvání škly Při vybavvání škly, nákupech nábytku apd. jsu d ddavatelů vyžadvána svědčení hygienické nezávadnsti nábytku, vydané Státním zkušebním ústavem. Osvědčení musí bsahvat údaj tm, že uvedený výrbek je státní zkušebnu schválen, že splňuje pžadavek hygienickéh předpisu a údaj naměřené kncentraci frmaldehydu, který musí být nižší než maximálně pvlená hdnta. Místnsti jsu vybaveny nábytkem, který zhledňuje rzdílnu tělesnu výšku dětí a žáků. Velikstní typy šklníh nábytku a ergnmické zásady práce žáků vsedě dpvídají přílze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Pracvní stly mají matný pvrch. VIII. Způsb zajištění výměny a skladvání prádla (vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby) Výměna prádla: a) výměna lůžkvin 1x za tři týdny, b) ručníky 1x týdně, v případě ptřeby ihned, c) pyžama 1x za 14 dní. Praní prádla: Vybavení prádelny (musí být zabezpečen praní prádla v řádné kvalitě) autmaticku pračku. Způsb zacházení s prádlem a praní (musí zabraňvat přensu infekčních nemcnění a prvz prádelny nesmí negativně vlivňvat prvz ubytvacíh zařízení) Manipulace s prádlem, skladvání prádla: Pužité lžní prádl se ukládá d plastvých balů, které zabraňují kntaminaci klí s nečisttami z prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádl dpravván a udržván zásadně dděleně d prádla pužitéh. Pužité prádl v balech se neprdleně pere. Čisté lůžkviny se skladují v samstatné uzavíratelné skříni. Čisté prádl při přepravě se musí chránit před znečištěním druhtnu kntaminací. 5

6 IX. Pžadavky na hygienick-prtiepidemický režim: vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých způsb a četnst úklidu a čištění Denní úklid: setření navlhk: všech pdlah, nábytku, krytů tpných těles, kenních parapetů, klik, rukjetí splachvadel, vynášení dpadků, vyčištění kberců vysavačem za pužití čisticích prstředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchdvých mís, sedátek na záchdech Týdenní, celkvý: jednu týdně mytí myvatelných částí stěn na záchdech a dezinfikvání umýváren a záchdů, minimálně dvakrát rčně umytí ken včetně rámů a svítidel, dvakrát rčně celkvý úklid všech prstr škly, jedenkrát za tři rky malvání, v případě ptřeby ihned. manipulace se vzniklými dpady a jejich likvidace Pevné dpadky musí být ukládány d uzavřených nádb, umžňujících snadnu sanitaci, neb d jednrázvých plastvých balů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškdňvány denně dpvídajícím způsbem. X. Údržba škly Pr čištění a úklid škly jsu stanveny pstupy, které jsu zaktveny v pracvních náplních prvzních zaměstnanců. Pužívání čisticích prstředků se řídí Směrnicí bicidních čisticích prstředcích č. 12/2010, zaměstnanci jsu pučeni jejich pužívání, střídání (plán..) a zajištění ptřebné kncentrace. Úklid je prváděn v následujícím rzsahu, dpvídajícím vyhlášce č. 410/2005 Sb: a) denně setřením všech pdlah a pvrchů na vlhk, u kberců vyčištěním vysavačem, b) denně vynášením dpadků, c) denně za pužití čisticích prstředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisárvých mušlí a záchdů, d) nejméně jednu týdně mytím myvatelných částí stěn hygienickéh zařízení a dezinfikváním umýváren a záchdů, e) nejméně dvakrát rčně umytím ken včetně rámů a svítidel, f) nejméně dvakrát rčně celkvým úklidem všech prstr a g) malváním jedenkrát za 3 rky neb v případě ptřeby častěji. XI. Údržba venkvních hracích plch Pdmínky prvzu zařízení venkvních hracích plch v předšklním a šklním zařízení jsu upraveny ve směrnici č. 16/2011 Organizační řád ZŠ a MŠ Prvzní řád venkvních hracích plch. Tat část prvzníh řádu bsahuje zejména pdmínky údržby, úklidu hrací plchy, sanaci písku, zakrytí pískviště, četnst výměny písku, způsb závlahy zatravněných plch, údržbu a kntrlu zařízení venkvních hracích plch. 6

7 XII. Pracvní pdmínky Ve škle není žádné rizikvé pracviště. Škla má zpracvánu směrnici pr Osbní chranné pracvní prstředky, které jsu vydávány určenému kruhu zaměstnanců. Seznam je každrčně kntrlván, případně upravván. Pr předšklní vzdělávání jsu pužívány místnsti, které splňují pžadavky na světlení, vybavení, větrání, velikst a vybavení. V žádné z heren není překrčen maximální pčet žáků, daný plšnu výměru místnsti ve smyslu vyhlášky. V zařízeních pr děti předšklníh věku je denní dba pbytu venku zpravidla 2 hdiny dpledne, dpledne se řídí délku pbytu dětí v zařízení. V zimním i letním bdbí lze dbu pbytu venku upravit s hledem na venkvní teplty (nad 30 C v létě, pd -10 C v zimě). Pbyt venku může být dále zkrácen neb zcela vynechán puze při mimřádně nepříznivých klimatických pdmínkách a při vzniku neb mžnsti vzniku smgvé situace. V letních měsících se prvz přizpůsbí tak, aby byl mžné prvádět činnst dětí ve venkvním prstředí pzemku i stíněných teras v c největším rzsahu. V hernách zajišťují vyučující vhdné pdmínky zejména sledváním teplty v učebně, dstatečným větráním, pbytem dětí přestávkách mim učebnu, ddržváním délky vyučvacích hdin a přestávek, zařazváním relaxačních chvilek a cvičení d hdin, umžňují dětem pít během dne, manipulací s žaluziemi regulují světlení třídy a minimalizují světlení třídy sučasně denním i umělým světlením. Vedu žáky k tužvání a pužívání přiměřeně tepléh blečení. Sledují přiměřenst veliksti stlů a židlí pr žáky. XIII. Vybavení škly Všechna tělesa ústředníh tpení ve šklních prstrách jsu zajištěna kryty prti úrazu. Lékárnička je umístěna v prstru malé třídy MŠ. U lékárniček je umístěn traumatlgický plán, důležitá telefnní čísla a kntakt na záknné zástupce dětí. Obsah lékárničky je pravidelně kntrlván a dplňván veducí učitelku MŠ. Při vlbě rstlin a dřevin vysazvaných na pzemky určené pr zařízení a prvzvny pr výchvu a vzdělávání musí být zhledněna chrana zdraví dětí a žáků a jejich rzumvé schpnsti. Nvě vysazvané dřeviny nesmí snižvat pžadvané parametry denníh světlení ve vnitřních prstrách klních budv. Vzdálenst sázené dřeviny d bvdvé zdi budv by měla být stejná, jak je její předpkládaná maximální výška. Vysazené rstliny, travnaté plchy a dřeviny musí být řádně udržvány. Pr venkvní hrací plchy musí být zabezpečen přívd vdy ke krpení a čištění v kvalitě závlahvé vdy I. třídy jaksti dpvídající nrmvým hdntám. Rstliny a dřeviny vysazené v areálu škly dpvídají prjektu škly, nejsu zde jedvaté rstliny, ani alergizující dřeviny. Pks trávy prvádí šklník. Pks je prváděn v intervalech, které zamezují výskytu kvetucích trav. Pčty hygienických zařízení v prvzvnách pr výchvu a vzdělávání: - pr 5 dětí musí být zřízena 1 dětská mísa a 1 umyvadl - maximálně míst 2 WC mís lze instalvat dětské pisáry, které se umisťují zpravidla ve výši 40 cm, - umyvadla se umisťují zpravidla ve výši 50 cm, výtkvý ventil ve výši 60 cm nad pdlahu. Umyvadla jsu napjena na splečnu mísící baterii, sazenu mim dsah dětí, - každé umyvadl je patřen puze 1 výtkvým ventilem, 7

8 - umývárna je vybavena 1 sprchu řešenu tak, aby děti mhly vstupvat d sprch bez cizí pmci. XIV. Psychhygienická patření 1. Ochrana dětí před přetěžváním a stresvými situacemi učitelky se seznámí se zdravtním stavem všech dětí, při výchvně vzdělávacím prcesu vlí učitelky vhdné, věku přiměřené pstupy, psilující kladnu mtivaci, pr děti s vadami řeči je zajištěna dbrná lgpedická péče (1x týdně). 2. Výchva ke zdraví učitelky dbají na průběžné větrání heren, zárveň kntrlují přiměřené blečení, děti s příznaky infekčních nemcnění učitelky neprdleně izlují a předají rdičům, učitelky pvedu děti k pravidelnému a dstatečnému pitnému režimu, vlastní prgramy pdpry zdraví a prevence nemcí, participace na prjektech šklních (Dny zdraví, Den empatie, Dpravní výchva ), zařazvání d každdenních prgramů a frmu prjektvých dnů. 3. Výchva k phybu učitelky infrmují rdiče významu ddržvání režimu dne (phyb na čerstvém vzduchu, dstatečný spánek, zdravá výživa,.), mimřádnu pzrnst věnují učitelky psilvání kladnéh vztahu k phybu, d celrčníh plánu je zařazen plavecký výcvik (10 lekcí, bazén Kravaře), dětem je pskytnuta mžnst účastnit se 1x týdně p 1 hdině gymnastiky (Špičkvá Opava). evidence a registrace úrazů 29 dst. 3 zákna č. 561/2004 Sb. šklský zákn, vyhláška č. 64/2005 Sb. evidenci úrazů dětí, žáků a studentů / Metdický pkyn k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních zřizvaných Ministerstvem šklství, mládeže a tělvýchvy lékárnička první pmci, seznam telefn. čísel, pdmínky pr pskytnutí lékařskéh šetření při úrazech a náhlých nemcnění, Kniha úrazů vše ulžen v ředitelně MŠ XV. Závěrečná ustanvení Jeden výtisk prvzníh řádu MŠ je trvale ulžen ve ředitelně MŠ, na místě trvale přístupném všem zaměstnancům škly, na internetvých stránkách MŠ a v ředitelně ZŠ. Prvzní řád byl prjednán na pedaggické radě dne Seznámení s prvzním řádem tvří sučást vstupníh a peridickéh šklení zaměstnanců škly. Kntrla prvádění jedntlivých ustanvení je sučástí každrční veřejné prvěrky BOZP. V Kzmicích, Mgr. Dagmar Herudkvá, řed. škly 8

9 Přílha - suvisející předpisy Prvzní řád se řídí zejména předpisy uvedenými v přílze. - šklský zákn č. 561/2004 Sb., - zákn chraně veřejnéh zdraví č. 258/2000Sb. - vyhláška č. 106/2001Sb. hygienických pžadavcích na ztavvací akce pr děti - Vyhláška č. 410/2005 Sb. hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých - Vyhláška č. 137/2004Sb. hygienických pžadavcích na stravvací služby a zásadách sbní a prvzní hygieny při činnstech epidemilgicky závažných - vyhláška č. 137/1998Sb. becných technických pžadavcích na výstavbu - vyhláška č. 48/2005 Sb. základním vzdělávání - vyhláška č. 13/2005 Sb. středním vzdělávání a vzdělávání v knzervatři - vyhláška č.14/2005 Sb. předšklním vzdělávání - vyhláška č. 73/2005 Sb., vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných - vyhláška č. 74/2005 Sb., zájmvém vzdělávání - nařízení vlády č. 101/2005 Sb. pdrbnějších pžadavcích na pracviště a pracvní prstředí 9

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 9/12 PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace, Plaveč 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rk 2010 Název rganizace: Dmv pr seniry Plaveč, příspěvkvá rganizace Sídl: Plaveč 1, PSČ 671 32 IČ rganizace: 45671702

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více