Základní škola Dubá. Základní škola Dubá ve školním roce 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dubá. Základní škola Dubá ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Dubá Dlouhá 113, Dubá Tel.: , E- mail: zsduba.cz Základní škola Dubá ve školním roce 2009/2010 Roční plán Základní školy Dubá na školní rok 2009/2010 Vypracovala Mgr.Jindřiška Skalická, ředitelka Základní školy Dubá

2 Ve školním roce 2009/2010 budeme pracovat ve složení : ředitelka školy : zástupce ředitelky školy : výchovný poradce : účetní, administrativní pracovník: Mgr. Jindřiška Skalická Bc.Věra Valová Bc.Věra Valová DiS Jana Tvrdková Třídní učitelka třídní učitel I. Mgr. Henrieta Mihálová II.A Mgr. Veronika Matějková II. B p. Ludmila Kadlečková III. Mgr. Zdeňka Wagenknechtová IV. Mgr. Julie Útratová V. Mgr. Jana Mašková VI. Ing. Jiří Ehrenbereger VII. p. František Kadlec VIII. p. Alena Adámková IX. Mgr. Veronika Holubová I. pr. (I. - V.) Mgr. Alena Hofmanová II. pr. ( VI. - IX.) Mgr. Tomáš Krejčík Ostatní učitelé: Mgr. Jana Konopáčová sl. Jana Kebrlová p. Lubomír Zikmund Mgr. Jana Staňková Asistent pedagoga sl.jana Pravdová p. Jaroslava Imrichová Osobní asistent p. Jana Zikmundová

3 Vedoucí školní družiny p. Lenka Treutnerová Vychovatelka ve školní družině : sl. Jindřiška Plzáková Vychovatelka ve školním klubu : Mgr. Jana Konopáčová Školník : p.peter Imrich Uklízečky : p.hana Jelínková p.zuzana Heinrichová Vedoucí školní jídelny: p.helena Pavlíková Kuchařky: p.renata Dvořáková p. Jana Blahutová

4 Předmětové komise Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Sl.Jana Kebrlová Mgr. Jana Konopáčová Mgr. Veronika Holubová p.alena Adámková p.ludmila Kadlečková Mgr. Jana Mašková Mgr.Veronika Matějková Mgr. Henrieta Mihálová Mgr. Zdeňka Wagenknechtová Mgr. Alena Hofmanová Mgr.Tomáš Krejčík Mgr. Julie Útratová Ing. Jiří Ehrenberger Mgr. Alena Hofmanová Mgr.Tomáš Krejčík Mgr. Jana Mašková Mgr.Veronika Matějková Mgr. Henrieta Mihálová Mgr. Julie Útratová Mgr. Zdeňka Wagenknechtová p. Ludmila Kadlečková p.františek Kadlec Mgr.Koltář Michal Mgr.Veronika Matějková p.františek Kadlec Mgr. Zdeňka Wagenknechtová Mgr. Zdeňka Wagenknechtová Mgr.Veronika Matějková p. Ludmila Kadlečková Mgr.Henrieta Mihálová Mgr. Jana Mašková Mgr. Julie Útratová Mgr. Jindřiška Skalická

5 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce p. Michal Kotlář p.alena Adámková Mgr. Veronika Holubová p.františek Kadlec Mgr. Jana Mašková Bc.Věra Valová Mgr. Henrieta Mihálová Mgr.Jindřiška Skalická Ing. Jiří Ehrenberger Mgr.Alena Hofmanová p.michal Kotlář p.františek Kadlec Mgr.Tomáš Krejčík Mgr. Veronika Holubová Mgr.Jana Staňková Mgr. Henrieta Mihálová Mgr. Jana Mašková Mgr.Veronika Matějková Mgr. Zdeňka Wagenknechtová Mgr. Julie Útratová p. Ludmila Kadlečková Mgr.Alena Hofmanová p.františek Kadlec Mgr. Julie Útratová Mgr. Veronika Holubová Mgr.Jana Mašková p.ludmila Kadlečková Mgr.Veronika Matějková Mgr. Zdeňka Wagenknechtová Mgr. Henrieta Mihálová Mgr.Tomáš Krejčík Mgr. Jindřiška Skalická Mgr. Alena Hofmanová p.lubomír Zikmund Mgr. Jana Konopáčová

6 Mgr. Jana Mašková Mgr.Veronika Matějková Mgr. Henrieta Mihálová Mgr. Jindřiška Skalická Mgr. Zdeňka Wagenknechtová Mgr. Julie Útratová Další funkce Výchovný poradce Bc. Věra Valová Metodik rizikového chování Mgr. Veronika Holubová Koordinátor ŠVP Mgr. Veronika Matějková Mgr. Zdeňka Wagenknechtová Sportovní akce školy p. František Kadlec Mgr. Tomáš Krejčík Zdravotní péče p. Ludmila Kadlečková Mládeţ a kultura sl. Jana Kebrlová Mgr. Jana Konopáčová Environmentální výchova Mgr. Jana Mašková Mgr. Veronika Matějková Knihovna sl. Jana Kebrlová Výzdoba školy Mgr. Veronika Holubová Mgr. Zdeňka Wagenknechtová ICT p. Michal Kotlář Asistent pedagoga sl. Jana Pravdová p. Jaroslava Imrichová Osobní asistent p. Jana Zikmundová

7 Poradní sbor ředitelky školy Ředitelka školy Zástupce ředitelky školy Vedoucí druţiny Koordinátor EVVO Výchovný poradce Metodik rizikového chování Koordinátor ŠVP Provozní zaměstnanci - školník Mgr. Jindřiška Skalická Bc.Věra Valová p.lenka Treutnerová Mgr.Jana Mašková, Mgr. Veronika Matějková Bc.Věra Valová Mgr. Veronika Holubová Mgr. Veronika Matějková p.peter Imrich Správci učeben, kabinetů a sbírek I. třída Mgr. Henrieta Mihálová II.A třída Mgr. Veronika Matějková II.B třída p. Ludmila Kadlečková III. třída Mgr. Zdeňka Wagenknechtová IV. třída Mgr. Julie Útratová V. třída Mgr. Jana Mašková VI. třída Ing. Jiří Ehrenberger VII. třída p. František Kadlec VIII. třída p. Alena Adámková IX. třída Mgr. Veronika Holubová I. praktická třída Mgr. Alena Hofmanová II. praktická třída Mgr. Tomáš Krejčík Kabinet praktických tříd Mgr. Alena Hofmanová Počítačová učebna p.michal Kotlář Kabinet informatiky p.michal Kotlář Cvičná kuchyňka Mgr. Jana Konopáčová Učebna výtvarné výchovy Mgr. Veronika Holubová Kabinet výtvarné výchovy Mgr. Veronika Holubová Učebna anglického jazyka p.alena Adámková

8 Kabinet anglického jazyka Učebna německého jazyka Kabinet německého jazyka Druţina 1 Druţina 2 Školní klub Kabinet školní druţiny a klubu Chovatelská třída Dílna školníka Školní dílna Školní knihovna Kabinet matematiky a fyziky Centrální sborovna Sborovna I. stupně II. patro Kabinet I. stupeň Odborná učebna Kabinet přírodopisu Kabinet chemie Kabinet zeměpisu Kabinet rodinné výchovy Kabinet tělesné výchovy Tělocvična Kabinet dějepisu a občanské výchovy Školní obchůdek Kancelář účetní školy Sklad pomůcek a učebnic Didaktická technika Spisovna Kancelář ředitelky školy Kancelář zástupce ředitelky školy Kancelář vedoucí školní jídelny Školní jídelna Kuchyň a přilehlé prostory Místnost pro uklizečky P.Alena Adámková Mgr. Veronika Holubová Mgr. Veronika Holubová p.lenka Treutnerová sl.jindřiška Plzáková Mgr. Jana Konopáčová p.lenka Treutnerová Mgr. Jana Mašková p.peter Imrich p.lubomír Zikmund sl. Jana Kebrlová Ing.Jiří Ehrenberger p.ludmila Kadlečková Mgr. Jana Mašková Mgr. Veronika Matějková Bc.Věra Valová Bc.Věra Valová Bc.Věra Valová P.Michal Kotlář Mgr. Jana Konopáčová p. František Kadlec p. František Kadlec p. Michal Kotlář p. Helena Pavlíková sl.jana Tvrdková, DiS sl.jana Tvrdková, DiS sl.jana Tvrdková, DiS Jana Tvrdková, DiS Mgr. Jindřiška Skalická Bc.Věra Valová p. Helena Pavlíková p.renata Dvořáková p.renata Dvořáková p.hana Jelínková

9 Sklad úklidových prostředků Výchovné poradenství Kabinet hudební výchovy p.peter Imrich Bc.Věra Valová Mgr.Jana Staňková Obsazení kabinetů pedagogy UMÍSTĚNÍ ZAMĚŘENÍ PEDAGOGOVÉ PŘÍZEMÍ DRUŢINA p.lenka Treutnerová sl.jindřiška Plzáková INFORMATIKA MATEMATIKA p. Michal Kotlář p. František Kadlec p.lubomír Zikmund 1. PATRO I. STUPEŇ p.ludmila Kadlečková Mgr. Veronika Matějková Mgr. Zdeňka Wagenknechtová sl.jana Pravdová Mgr. Jana Konopáčová ČESKÝ JAZYK sl. Jana Kebrlová VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Veronika Holubová KAB.PRAKTICKÝCH TŘÍD Mgr.Alena Hofmanová Mgr.Tomáš Krejčík 2. PATRO I. STUPEŇ A CIZÍ JAZYKY Mgr. Jana Mašková Mgr. Julie Útratová p.alena Adámková Mgr. Veronika Holubová p. Jaroslava Imrichová Mgr. Henrieta Mihálová ZEMĚPIS p.michal Kotlář PŘÍRODOPIS a CHEMIE Ing.Jiří Ehrenberger

10 Plánování výchovně vzdělávací činnosti : Plníme programy schválené MŠMT: v 1.,2.,3. a v 6.,7.,8.ročníku probíhá vyučování podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dubá,v praktických třídách pak podle přílohy Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Dne schválila pedagogická rada školy nový název Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Dubá, okres Česká Lípa. Nový název "ŠKOLA PRO ŢIVOT" vychází z podstaty vzdělávacího programu, z projektů, které na škole probíhají a ze samotného směru výuky ve snaze co nejlépe připravit ţáky na vstup do ţivota. Od 4. do 5. ročníku a v 9. ročníku vzděláváme děti dle vzdělávacího programu "Základní škola" č.j /96-2, v praktických třídách pak dle vzdělávacího programu "Zvláštní škola" pod č.j /97-22 Setkávání : Pro pravidelné setkávání učitelů s rodiči a ţáky jsou vymezeny konzultační hodiny, které učitel zapíše svým ţákům do ţákovské kníţky. Metodická sdruţení, předmětové komise: do , , listopad, leden, duben, červen Mimořádné porady k řešení organizačních záleţitostí a provozu školy: , , , , , , , , , , Schůzovní den je pondělí. Provozní doba školy je denně od 6,30 do hodin. Pracovníci školy si neplánují ţádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněţ na dobu porad a seminářů. Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není z provozních důvodů moţné, zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno. Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne

11 Pedagogické rady , , , Třídní schůzky , , Učitelé zpracují hodnocení za klasifikační období do ţákovských kníţek. Zápis do I. třídy se uskuteční dne Konzultační hodiny pravidelně 1 hodina týdně dle rozpisu. Schůzky se Ţákovskou radou školy vţdy první úterý v měsíci Poradní sbor ředitelky dle potřeby Porady se školní druţinou a školním klubem dle potřeby Pravidelné porady provozních zaměstnanců první pondělí v měsíci Jak a čemu se budou naši učitelé učit? Od pedagogických pracovníků naší školy se očekává vysoká profesionální úroveň, jejíţ samozřejmou součástí je další vzdělávání a sebevzdělávání. Škola k tomu vytváří vhodné podmínky nabídkou volného vyuţívání osobních počítačů a přístupem k Internetu, fondem odborných časopisů, KAFOMETU, knih, programů CD, který bude průběţně doplňován. Z fondu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků hradí škola kurzovné a to na základě předběţného plánu. Priority pro zařazení do plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou: - Tvořivé školy - Environmentální vzdělávání pedagogů - Inovativní metody ve výuce - Sociální komunikace - Zásady I.pomoci při práci se ţáky - Týmová spolupráce, spolupracující sborovna - Management Účastník vzdělávací akce hrazené z prostředků školy je povinen předat získané poznatky přiměřenou formou ostatním pedagogům v rámci metodického sdruţení.

12 Kritéria pro hodnocení učitelů 1. Kvalita výchovné a vzdělávací práce, plnění cílů základního vzdělání, koncepce a dlouhodobé strategie školy. 2. Podíl na přípravě a provádění evaluce školy. 3. Výjimečná pedagogická činnost, přínosné pedagogické experimenty a projekty. 4. Výrazně kladný osobní vliv učitele na ţáky a ostatní pracovníky. 5. Výjimečná práce třídního učitele. 6. Práce v předmětových komisích ( kvalita činnosti, přínos pro zlepšení práce v dané oblasti, součinnost s vedením školy v oblasti evaluace a plánování). 7. Průkazná pomoc nekvalifikovaným, začínajícím a neaprobovaným učitelům, uvádění do pedagogické praxe. 8. Zapojení v prezentaci školy, v přípravě ţáků na veřejná vystoupení, ve sportovních a jiných soutěţích, doprovod na tyto akce. 9. Účast na akcích souvisejících se vzděláváním konaných mimo školu ( např.: exkurze, poznávací zájezdy, ozdravné pobyty, tematické projekty, lyţařské a jiné sportovní kurzy apod.). 10. Práce s nadanými ţáky, práce se ţáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Zohlednění doporučení k tomu určených institucí (např. pedagogicko psychologické poradny, speciálně pedagogického centra pro zrakově postiţené atd.) k zajištění efektivního dopadu výchovně vzdělávacího procesu na problémové, integrované i nadané děti 11. Provádění vzorových hodin pro ostatní vyučující. 12. Činnost při správě kabinetů, pomůcek, odborných učeben, vedení ţákovské knihovny. 13. Iniciativa a konkrétní práce při zlepšování prostředí školy. 14. Podíl na centrální výzdobě školy. 15. Plnění mimořádných úkolů. 16. Dohledy nad ţáky, plnění pokynů ředitelky školy a zástupce ředitelky školy, dodrţování pracovního řádu a všech platných zákonů, nařízení, pokynů a vyhlášek MŠMT. 17. Aktivita v oblasti ţákovské samosprávy a podílu činnosti školy, školní časopis apod. 18. Pedagogická tvořivost ( pomůcky, učební texty, evaluační nástroje, metodické texty, prověrky učiva, příspěvky do Kafometu apod.). 19. Odborná publikační a lektorská činnost. 20. Ochota vzdělávat se a uplatňovat nové poznatky ve výchovně vzdělávacím procesu. 21. Budování a vybavování odborných učeben. 22. Kvalita a vedení povinné a ostatní dokumentace.

13 23. Pomoc při inventarizaci majetku. 24. Vedení školní kroniky, kroniky tříd. 25. Počty vyučovaných ţáků ve třídách, ve skupinách. 26. Prevence a pozitivní výsledky v oblasti sociálně patologických jevů. 27. Pozitivní výsledky v oblasti environmentální výchovy. 28. Pozitivní výsledky v oblasti výchovy ochrany zdraví a zdravého ţivotního stylu. 29. Pozitivní výsledky v oblasti výchovy k rodičovství a volby povolání. 30. Pozitivní výsledky v oblasti čtenářské gramotnosti. 31. Prevence a pozitivní výsledky v oblasti multikulturní a mediální výchovy. 32. Vypracování projektů a získání grantů 33. Spolupráce s rodiči, osvěta, poradenská činnost. Vyhodnocení úkolů bude průběţné a je součástí sebereflexe pedagogických pracovníků (termín odevzdání: prosinec a červen) Organizace školního roku 2009/2010 Období školního vyučování začne 1. září Vyučování v I.pololetí bude ukončeno 28.ledna 2009, II.pololetí pak 30.června Podzimní prázdniny připadnou na 29. října a 30.října Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2009 a skončí 1.ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 29.ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od 8.2. do Velikonoční prázdniny připadnou na 1. dubna a 2.dubna Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2010 do 31.srpna Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1.září Zápis ţáků do 1. ročníku : Ve školním roce 2009/2010 se uskuteční zápis do 1. ročníku od 14,00 do 18,00 hodin.

14 Přijímací zkoušky na střední školy: Přijímací řízení ke studiu ve střední škole je v letošním školním roce upravováno zejména těmito důleţitými právními předpisy: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Poslední novelizace týkající se přijímacího řízení byla provedena zákonem č. 243/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne , - zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění nabyl účinnosti , - vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění (poslední novelizace byla provedena vyhláškou č. 46/2008 Sb. a nabyla účinnosti dne ). V souladu s 60 odst. 1 školského zákona je ředitel střední školy povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku, počet kol není omezen. To znamená, ţe povinný dvoukolový systém přijímání na střední školy zřizované státem, kraje nebo obcí je tímto zrušen. Ustanovení 60 školského zákona upravují přijímání do prvního ročníku střední školy s výjimkou přijímání do vyššího stupně víceletého gymnázia a uměleckých škol (je upraveno v 61 školského zákona). Z uvedeného ustanovení školského zákona vyplývá mnoho důleţitých informací: - Uchazeč můţe podat pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání tři přihlášky. - Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření (jeho podpis na přihlášce). - Uchazeč i zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku řediteli střední školy v předepsaném termínu a to do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Uchazeč, který se hlásí do jiné neţ denní formy vzdělávání, odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 20. března. Zmeškání termínu pro podání přihlášky nelze prominout. Termíny přijímacích zkoušek: Talentové zkoušky Prováděcí předpis, který stanoví termín talentové zkoušky je vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Konkrétně se jedná o ustanovení 3 odst. 4. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovním dni ve druhém úplném kalendářním týdnu měsíce ledna s 5 pracovními dny. Talentové zkoušky v konzervatořích

15 v prvním kole přijímacího řízení se konají od 15. do 31. ledna. Den konání zkoušky stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají v pracovním dni (první pracovní den) v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s 5 pracovními dny, v tomto roce od Den konání zkoušky stanoví ředitel školy. ( 3 odst. 3 věta první vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Přijímací zkoušky do vyššího stupně víceleté gymnázia Přijímací zkoušky do vyššího stupně víceletého gymnázia jsou stanoveny 3 odst. 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb. Přijímací zkoušky se tedy konají v prvním pracovním dni 2 týdny před prvním pracovním dnem v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s 5 pracovními dny. Náhradní termín přijímací zkoušky 60 odst. 11 školského zákona Uchazeči, který se pro váţné důvody k přijímací nebo talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemné omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání. Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky 60 odst. 12 školského zákona V odůvodněných případech můţe ředitel školy rozhodnout o prodlouţení doby konání přijímací nebo talentové zkoušky, a to na následující pracovní dny, které bezprostředně navazují na termín stanovený pro přijímací nebo talentové zkoušky. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání pro konkrétní termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Ředitel školy zveřejní do 3 dnů po konání přijímací zkoušky na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umoţňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů: a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů, c) kritéria přijímacího řízení ( 4 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb.). Termín odeslání rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí uchazeče je stanoven v 60 odst. 16 a 17 školského zákona.

16 Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosaţených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonného zástupci nezletilého uchazeče. Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce uplynutí termínu stanoveného pro přijímací zkoušku. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit, uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je povaţováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloţí v provozovně provozovatele poštovních sluţeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí ( 60 odst. 19 školského zákona). K potvrzení úmyslu uchazeče stát se ţákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouţí zápisový lístek,který uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá řediteli střední školy, jenţ rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, vzdává se tímto práva být přijat za ţáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být ţákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně poţádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. Zápisový lístek obdrţí uchazeč, který je ţákem základní školy, na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, ţe podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na ţádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Kaţdý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrţí jeden zápisový lístek. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti ( 59 odst. 1 školského zákona).

17 Výuka cizích jazyků Výuka povinného předmětu první cizí jazyk se ve školním roce 2009/2010 zahajuje v souladu s učebními plány, a to ve 3. ročníku s dotací 3 hodiny týdně ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Dubá, okres Česká Lípa, Podle Vzdělávacího program pro základní školy ve 4. ročníku a 5. ročníku je ve školním roce 2009/2010 dotace 3 hodiny týdně. Ve 3.,4.,5.,6., a 7. ročníku se jako první jazyk vyučuje anglický jazyk, v ostatních ročnících jsou zachovány anglický jazyk i německý jazyk. Od 7. ročníku mají ţáci moţnost volby 2. cizího jazyka. Volba povolání Příprava ţáků pro volbu povolání je součástí vzdělávacího programu, a to v podobě vybraných obsahových okruhů vymezených Metodickým pokynem k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, čj / V souvislosti s tím si škola zpracuje konkrétní tématický plán, který stanoví způsob začlenění vymezených obsahových okruhů do odpovídajících vyučovacích předmětů a to především občanské a rodinné výchovy, předprofesní přípravy v 8.a 9. ročníku, pak do dalších vzdělávacích aktivit. Rovina diagnosticko-poradenských sluţeb v oblasti kariérového poradenství je primárně orientována na specifika ţákovy osobnosti, zejména strukturu jeho zájmů a kognitivních předpokladů pro výkon určité profese nebo volbu vzdělávací dráhy. Poskytování těchto sluţeb je úkolem výchovného - kariérového poradce a specializovaných poradenských zařízení, zejména pedagogicko-psychologických poraden a IPS ÚP v České Lípě Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Zdraví člověka je v současnosti chápáno jako vyváţený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl ţivota, kvalita mezilidských vztahů, kvalita ţivotního prostředí, bezpečí člověka atd. Zdraví je předpokladem pro aktivní a spokojený ţivot, pro optimální pracovní výkonnost a pro důstojné stárnutí. Proto je také jednou z priorit naší školy. Podle Standardu základního vzdělávání a na něj navazujících vzdělávacích programů je výchova ke zdraví zařazena na první i druhý stupeň základních

18 škol. Na prvním stupni je realizována především v rámci časové dotace vymezené pro předměty přírodověda a vlastivěda, na druhém stupni především v předmětu člověk a zdraví a rodinná výchova. Předmět člověk a zdraví a rodinná výchova na 2. stupni ZŠ směřuje k tomu, aby se ţáci v návaznosti na učivo 1. stupně (v předmětu prvouka a v bloku předmětů přírodověda a vlastivěda, zdraví) orientovali v základních otázkách zdraví, zdravého ţivotního stylu, rodinného ţivota i v širších problémech mezilidských vztahů.výchova ke zdraví je koncipována jako samostatný vyučovací předmět, je třeba získané poznatky, dovednosti a především postoje ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, včetně uplatňování způsobů chování podporujících zdraví, citlivým způsobem posuzovat a hodnotit, a tím ţáky motivovat k utváření pevných hodnotových postojů ve prospěch vlastního zdraví. Důleţitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchova ke zdravému způsobu ţivota, coţ v pojetí holistickém (zahrnuje sloţku tělesnou, duševní a sociální) znamená, ţe tyto sloţky jsou navzájem propojeny a tvoří harmonickou jednotu. Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob ţivota v míře, která odpovídá jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého ţivotního stylu musí být nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Zkušený pedagog dokáţe konkrétní témata prevence uplatnit v jakémkoliv předmětu. Lze je zařadit do různých částí osnov a učebních plánů a přitom vyuţívat skupinové práce či jiných interaktivních a dalších aktivizujících metod. Jako rozhodující se jeví propojení: oblast zdravého ţivotního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výţiva, pohybové aktivity. Naše koncepce rozvoje školy, která je zaloţena na programu podpory zdraví, ovlivňuje éthos celé školy, podporuje aktivní spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči a vede k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy. Vytváří vhodné podmínky pro veškerou výuku a učení, vede děti ke zdravému způsobu ţivota i k odpovědnosti za své zdraví. Zlepšuje vztahy mezi školou, společenstvím obce a jejími strategickými partnery. Program podpory zdraví se tak stává uceleným prostředkem primární prevence rizik ohroţujících zdraví, od rizik zdravotních aţ po rizika sociálně patologická. Našim cílem je vytvořit školu, která respektuje a podporuje zdraví všech lidí ve škole (dětí, učitelů, rodičů), podporuje zdraví lidí ve všech jeho sloţkách (tělesné, duševní, sociální a duchovní) a v rovnováze s prostředím přírodním a společenským. Přitom vytvářejí optimální podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů a stávají se bezpečným místem pro efektivní vzdělávání. Kouření Do povinných učebních osnov i rámcových vzdělávacích programů je zahrnuta široce pojatá výchova proti kouření: vedle zdravotních následků kouření se děti učí o ekonomických dopadech kouření, o způsobech odmítání nabídky

19 tabákových výrobků, o reklamě, o ochraně proti pasivní expozici, o pomoci kuřákům při odvykání kouření. Ochranu dětí a mládeţe před kuřáctvím lze zajistit cílenými programy ve školním vzdělávání, vyuţívajícími moderní přístupy, jako jsou: předávání informací, tvorba správných postojů, rozpoznávání rizikových situací, hledání alternativ, trénink dovedností a odmítání nabídky tabákových výrobků, nácvik rozhodování. Soustavně je potřeba se podílet na tvorbě společenské nepřijatelnosti kouření a vytváření nekuřáckého prostředí ve všech oblastech ţivota mládeţe. Podobně je potřeba se zaměřit na škodlivé účinky pasivního kouření a jeho nepříznivý vliv na zdraví nekuřáků a přispět tak k ovlivňování veřejnosti. Alkohol Základem prevence ve škole je zvýšení znalosti o negativních účincích alkoholu se zaměřením na mládeţ. K tomu by měly slouţit preventivní programy, které by rodičům, učitelům, vychovatelům a vrstevnickým spolupracovníkům měly pomáhat vychovávat a vzdělávat mladé lidi, aby byli schopni získávat dovednosti potřebné pro ţivot, čelit sociálnímu tlaku a vyrovnávat se s riziky. Je důleţité, aby se škola prevenci problémů působených alkoholem a jinými látkami soustavně věnovala. Účinné jsou interaktivní preventivní programy (ţáci jsou při nich aktivní, nejedná se tedy o hromadné přednášky), při kvalitních programech se nacvičují podstatné dovednosti, např. jak odmítat alkohol a drogy, jak trávit volný čas, jak se uvolnit, jak se zdravě vyrovnat s úzkostí, strachem či smutkem apod. Významnou roli hraje spolupráce školy s rodinou. Při vzájemné spolupráci mohou rodiče lépe ovlivnit, s kým se dítě stýká, i volbu vhodné mimoškolní činnosti. Zdraví pro všechny v 21. století - Zdraví 21 Usnesení vlády č. 1046/2002 navazuje na program Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny ve 21. století. Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý ţivot a sníţení výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. Význam dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století - je v tom, ţe představuje racionální, strukturovaný model komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj, vypracovaný týmy předních světových odborníků z medicínských oborů a odborníků pro zdravotní politiku a ekonomiku. Program

20 Zdraví 21 je rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a na jeho plnění se proto také podílí široké spektrum odborníků jednotlivých oborů i společnost jako taková. Základní zodpovědnost za plnění programu má vláda a její Rada pro zdraví a ţivotní prostředí, při níţ je zřízen výbor pro tento program. Program je otevřený dokument, který se v průběhu postupné realizace bude podle potřeby a zkušeností plynule upravovat a doplňovat. Řídícím centrem programu je MZ. Součástí vzdělávací oblasti výchova ke zdraví je i problematika šikany a prevence násilí. Zařazujeme: Projekt Zdravé zuby. Jde o komplexní výukový program péče o zubní zdraví, k realizaci ve všech vzdělávacích programech 1. stupně základního vzdělávání. Prevence úrazů a první pomoc V České republice jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých dospělých a třetí příčinou úmrtí v celé populaci. Přestoţe úmrtnost na úrazy v poslední době mírně klesá, celkový počet úrazů neklesá. Úrazy jsou preventabilní; aby se ţáci mohli rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví, je důleţité poskytnout jim dostatek potřebných informací a zároveň vytvářet ve školách a při akcích organizovaných školou podmínky pro bezpečné prostředí. Prevence úrazů a první pomoc je nedílnou součástí obsahu vzdělávání přiměřeně věku dětí na prvním i druhém stupni naší školy. Prevence úrazů dále souvisí s zdravým ţivotním stylem, dopravní výchovou, ochranou člověka za mimořádných událostí i sociálně patologickými jevy. Prevence násilí a šikanování mezi ţáky Šikana je povaţována za speciální formu agrese. Deformuje vztahy mezi lidmi a její následky jsou dlouhodobé. V chování šikanujícího jsou přítomny agrese, manipulace s druhými, nedostatek vcítění do pocitů druhých. Prevencí šikanování není pouze jeho předcházení, ale i jeho řešení na všech úrovních vnitřního vývoje. Jde tedy o vybudování ucelené ochrany dětí a dospívajících Tomuto jevu je potřeba čelit jiţ v zárodcích a od nejranějšího věku. Cestou k zastavení epidemie násilí mezi ţáky je vytvoření příznivého sociálního klimatu, práce se sociálním klimatem či atmosférou tříd a škol. Základem je monitoring a screening vztahů v třídních kolektivech a práce s jeho výsledky. Cílem je vytváření dobré školní atmosféry a rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi ve škole. Ve škole máme vytvořený postup, jak se zachovat v případě, kdy se šikana ve škole objeví. Provádíme preventivní diagnostiku ţákovských kolektivů a snaţíme se vytvářet maximální podmínky pro včasné podchycení projevů tohoto typu chování. Vlastní řešení šikanování by mělo být v rukou odborných

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24)

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24) ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Zdravotnický asistent Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Č.j.: SZŠ SY/300/2010, dne 31.8.2010 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Školní vzdělávací program. Sociální činnost. Večerní forma vzdělávání. 75-41-M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program Sociální činnost Večerní forma vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz www:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Praktická sestra

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Praktická sestra Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Praktická sestra Kód a název oboru: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Název školy: Adresa školy: Střední zdravotnická

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. únor 2011 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Název vzdělávacího programu... 4 1.2 Předkladatel...

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO OBEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK Č.j.: Hru-4/11/3 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2011 a nahrazuje tímto dokument z 25.8.2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 2011/2012 (platnost od 1. 9. 2011) ředitel školy: Mgr., Bc. František Klapal razítko 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Školní vzdělávací program Praktická sestra 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Večerní forma vzdělávání adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠVP OBSAH Úvodní identifikační údaje o ŠVP.. 2 Profil absolventa.. 3 Charakteristika ŠVP.. 10 Učební plán.. 18 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura. 21 Anglický jazyk.. 33 Konverzace

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více