EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková"

Transkript

1 EUTANÁZIE ANO NEBO NE? Mgr. Martina Pavelková

2 Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt eutanázie = ukončení života nemocného člověka z důvodu milosrdenství asistovaná sebevražda = zvláštní forma eutanázie (akt ukončení života činí pacient sám za asistence lékaře) dystanázie zadržená smrt smrt je neodvratná, ale stále se oddaluje

3 Eutanázie historický vývoj antika: lehká, bezbolestná smrt jako naplnění života nebo čestná smrt v boji první zmínka: Suetonius (Životopis dvanácti císařů) císař Augustus si přál pro sebe a své blízké rychlou a bezbolestnou smrt, kterou pojmenoval euthanasia

4 Eutanázie historický vývoj Sókratés, Platón, stoičtí filosofové ospravedlňovali vyvolanou smrt pro vážně nemocné a trpící lidi (odvozovali hodnotu člověka od sociální užitečnosti) Aristotelés (4. st. př. Kr.) vyvolaná smrt mravně nepřípustná (viz koncepce ctnosti) odvaha v umírání, nikoli poddání se smrti

5 Eutanázie historický vývoj Augustin svévolně přivozená smrt je proti 5. přikázání ( Nezabiješ! ), vylučuje možnost pokání Tomáš Akvinský člověk nemůže manipulovat se svým životem

6 Eutanázie historický vývoj Francis Bacon ( ) De dignitate et augmentis scientiarum (1605) David Hume ( ) spis O sebevraždě je třeba prozkoumat všechny argumenty Imanuel Kant ( ) sebevražda je nesprávná, protože nemůže být universálním principem

7 Euthanasie AKTIVNÍ princip přeplněné stříkačky PASIVNÍ princip odkloněné stříkačky PŘÍMÁ cílem je smrt pacienta NEPŘÍMÁ smrt je vedlejším důsledkem

8 Přímá Aktivní Zabití s jasným úmyslem ukončit lidský život Pasivní Jednání s jasným úmyslem nechat člověka zemřít (viz případ Terri Schiavo) Nepřímá Neúmyslné zabití člověka jako vedlejší účinek (př. podávání analgetik) Ukončení léčby, jehož důsledkem je neúmyslný (již dříve započatý) proces umírání

9 Etické hodnocení eutanázie Eutanázie = nepřípustné disponování s životem druhého Neexistuje právo na usmrcení, ale nárok na důstojné umírání.

10 Přímá Aktivní Zabití s jasným úmyslem ukončit lidský život Pasivní Jednání s jasným úmyslem nechat člověka zemřít (viz případ Terri Schiavo) Nepřímá Neúmyslné zabití člověka jako vedlejší účinek (př. podávání analgetik) Ukončení léčby, jehož důsledkem je neúmyslný (již dříve započatý) proces umírání

11 Jack Kevorkian = Dr. Death narozen 1928, Michigan (USA) praktikuje eutanázii ve formě asistované sebevraždy, nevyléčitelně nemocným nabízí milosrdnou smrt 4. června 1990 pomohl prvnímu člověku zemřít (žena, 54 let, Alzheimerova choroba) v letech asistoval u sebevraždy 130 lidí 1999 odsouzen soudem v Michiganu za vraždu

12 Jack Kevorkian = Dr. Death Jack Kevorkian, M.D. Bioetika a obiatrie Speciální poradenství v otázkách smrti

13 Jack Kevorkian = Dr. Death J. Kevorkian, Prescription: Medicide The Goodness of Planned Death. Prometheus Book, Buffalo 1991.

14 Legislativa různých států: Austrálie (Severní teritorium) - od července 1996 byla povolena eutanázie u nemocných v posledním stádiu choroby; v březnu 1997 zákon australský parlament zrušil Holandsko 2001 legalizace eutanázie Belgie 2002 legalizace eutanázie Oregon, USA: lékař smí předepsat smrtelnou dávku léků pacientům, u nichž očekáváná délka života nepřesáhne půl roku Švýcarsko: za jistých podmínek povolena asistovaná sebevražda

15 Situace v Holandsku Eutanázie je úmyslné ukončení života osoby na její explicitní žádost někým jiným než osobou samotnou (lékařem). Rotterdamská kritéria: 1. Pacient musí být kompetentní a žádost zcela dobrovolná a úmyslná 2. Pacientova žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná 3. Pacient musí nesnesitelně trpět (ne nutně fyzicky) a eutanázie musí být poslední možností (jiné možnosti ulehčit situaci nemocného již byly vyzkoušeny a shledány neúčinnými) 4. Eutanázii může provádět jenom lékař 5. Lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem

16 Eutanázie v ČR V trestním právu se speciálně problém eutanázie neobjevuje. Návrh z roku 1926: - Usmrcení na žádost (možnost snížit trest pokud byl nátlak) - Usmrcení ze soucitu (možnost snížit nebo prominout trest, pokud snahou bylo uspíšit neodvratnou smrt ze soucitu) Návrh z roku 1937: - Usmrcení na žádost z útrpnosti (klasifikováno pouze jako přečin) Návrhy neprošly.

17 Eutanázie v ČR Trestní zákon č. 140/1960 Sb. 219 odst. 1: Každé jednání, které má znaky aktivní eutanázie je hodnoceno jako trestný čin vraždy.

18 Eutanázie v ČR Trestní zákon č. 140/1960 Sb. 230 Účast na sebevraždě: odst. 1: Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, odst. 2: Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let, na těhotné ženě nebo na osobě stižené duševní poruchou nebo duševně nedostatečně vyvinuté.

19 Eutanázie v ČR Trestní zákon č. 140/1960 Sb. 230 Účast na sebevraždě: 2 typy jednání naplňující znaky skutkové podstaty trestného činu účasti na sebevraždě: - pachatel jiného k sebevraždě pohne (přemlouvám, schvaluji) - pachatel jinému k sebevraždě pomáhá (opatřím prostředky, odstraním překážky, ponechám jed v blízkosti)

20 Názory na eutanázii v ČR (2009) Souhlasíte s tím, aby náš právní řád umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka (tzv. eutanazii)? rozhodně souhlasíte spíše souhlasíte spíše nesouhlasíte rozhodně nesouhlasíte nevíte

21 Názory na eutanázii v ČR (2009) ANO NE 15% 11% 23% 12% SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NEVÍ 39%

22 !! SLIPPERY SLOPE!!

23 Právo na důstojnou smrt Idea hospice pacientu slibuje: - nebude trpět nesnesitelnou bolestí - v každé situaci bude respektována jeho lidská důstojnost - v posledních chvílích života nezůstane osamocen

24 Děkuji Vám za pozornost.

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Eutanázie Smrt Smrt (mors ) je individuáln lní zánik organismu, teda také člověka. Každému, kdo se zrodí,, je do vínku v dána d také smrt. Život člověka je podmíněn n smrtí a smrt je podmínkou života.

Více

Kdy ukončit (přístrojovou) léčbu (na ARO)? srovnání Francie a ČR

Kdy ukončit (přístrojovou) léčbu (na ARO)? srovnání Francie a ČR Kdy ukončit (přístrojovou) léčbu (na ARO)? srovnání Francie a ČR Kateřina Rusinová 1.LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Průzkumy veřejného mínění

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

Odborná skupina ČSJ - Etika a management Téma: EUTANAZIE. PhDr. Přemysl WOLF

Odborná skupina ČSJ - Etika a management Téma: EUTANAZIE. PhDr. Přemysl WOLF Odborná skupina ČSJ - Etika a management Téma: EUTANAZIE l PhDr. Přemysl WOLF Biologický druh člověk a jeho limity Vývoj od zvířete k člověku Základní cíl biologických druhů žít a přežít. Základní podmínka

Více

Sociální dilema eutanazie ve společnosti. Monika Sedílková, DiS.

Sociální dilema eutanazie ve společnosti. Monika Sedílková, DiS. Sociální dilema eutanazie ve společnosti Monika Sedílková, DiS. Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Sociální dilema eutanazie ve společnosti. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení

Více

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii Ivana Vašutová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá postoji pracovníků pomáhajících profesí v hospici a nemocnici ve Valašském Meziříčí

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Fakulta humanitních studií UK Advokátní kancelář JUDr.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Fakulta humanitních studií UK Advokátní kancelář JUDr. Euthanasie víme o čem mluvíme? Právní rámec JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Fakulta humanitních studií UK Advokátní kancelář JUDr. Bohumily Holubové Právní problémy

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

A kam se vydat na cestu poslední? (problematika eutanazie v České republice a okolních zemích)

A kam se vydat na cestu poslední? (problematika eutanazie v České republice a okolních zemích) A kam se vydat na cestu poslední? (problematika eutanazie v České republice a okolních zemích) Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval/a jsem ji samostatně. Prohlašuji, že citace

Více

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno

Klinická a etická rozhodování v závěru života. O. Sláma, MOU Brno Klinická a etická rozhodování v závěru života O. Sláma, MOU Brno Proč vznikají v závěru života klinická a etická dilemata? Cílem medicíny je odstranit nemoc, prodloužit život, zmírnit utrpení Lidský život

Více

EUTANAZIE A SPOLEČNOST. Pavlína Vítková, DiS.

EUTANAZIE A SPOLEČNOST. Pavlína Vítková, DiS. EUTANAZIE A SPOLEČNOST Pavlína Vítková, DiS. Bakalářská práce 2016 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na eutanazii a společnost. V teoretické části se zaměřuji na definici eutanazie a její druhy.

Více

Argumenty proti právnímu dovolení eutanasie

Argumenty proti právnímu dovolení eutanasie Argumenty proti právnímu dovolení eutanasie I. Rozlišování mezi zabitím a dovolením zemřít Morálně normativní posouzení lékařsky asistovaného zabití na požádání je smysluplné jen tehdy, když je možné rozlišovat

Více

Postoj veřejnosti k eutanázii

Postoj veřejnosti k eutanázii UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Postoj veřejnosti k eutanázii SROVNÁNÍ POSTOJŮ K EUTANÁZII MEZI STUDENTY MEDICÍNY A STUDENTY JINÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH

Více

IZI_215 TEXTOVÉ INFORMACE. Eutanazie. VYUČUJÍCÍ: Ing.JAN BURIAN STUDENT: Anna Hnilicová KURZ: PÁ 12.45 14.15

IZI_215 TEXTOVÉ INFORMACE. Eutanazie. VYUČUJÍCÍ: Ing.JAN BURIAN STUDENT: Anna Hnilicová KURZ: PÁ 12.45 14.15 IZI_215 TEXTOVÉ INFORMACE Eutanazie VYUČUJÍCÍ: Ing.JAN BURIAN STUDENT: Anna Hnilicová KURZ: PÁ 12.45 14.15 Anna Hnilicová 1. z 7 10. 11. 2003 Obsah Obsah... 2 Kapitola 1:... 2 Úvod... 2 Kapitola 2:...

Více

EUTHANASIE. Otázka k deliberaci:

EUTHANASIE. Otázka k deliberaci: EUTHANASIE "Já jsem život nikomu nedal, takže ani nemám právo mu ho vzít" Pavel Kelner "Bůh dal podle křesťanského učení člověku svobodnou vůli, na základě které se rozhoduje. A když se rozhoduje svobodně

Více

Eutanazie nebo paliativní péče. Renata Audy

Eutanazie nebo paliativní péče. Renata Audy Eutanazie nebo paliativní péče Renata Audy Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na aktuální etické téma současnosti. Zabývá se základními pojmy týkající se eutanazie a paliativní

Více

PROBLEMATIKA EUTANÁZIE V ČESKÉ SPOLEČNOSTI PO ROCE 1989 PROBLEMS OF EUTHANASIA IN CZECH SOCIETY AFTER THE YEAR 1989

PROBLEMATIKA EUTANÁZIE V ČESKÉ SPOLEČNOSTI PO ROCE 1989 PROBLEMS OF EUTHANASIA IN CZECH SOCIETY AFTER THE YEAR 1989 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filosofie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): ČJ - HU PROBLEMATIKA EUTANÁZIE V ČESKÉ

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu KOZA konopný zákon Zadání záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu dvě verze novely, jedna orientovaná

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2012 Markéta Kubějová

Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín. Absolventská práce. 2012 Markéta Kubějová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 01 Vsetín Absolventská práce 2012 Markéta Kubějová Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín náměstí Svobody 809, 755 11 Vsetín Pohled veřejnosti

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Eutanazie Václav Horyna Bakalářská práce 2012 ANOTACE A KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE Tato práce je zaměřena na problematiku týkající se eutanazie. V teoretické části se

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA PRÁVNÍ TEORIE. Bakalářská práce EUTANAZIE - PRÁVNÍ A ETICKÝ PROBLÉM.

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA PRÁVNÍ TEORIE. Bakalářská práce EUTANAZIE - PRÁVNÍ A ETICKÝ PROBLÉM. PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA PRÁVNÍ TEORIE Bakalářská práce EUTANAZIE - PRÁVNÍ A ETICKÝ PROBLÉM Helena Joštová 2014/2015 1 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Eutanazie -

Více

Trestní právo a euthanasie

Trestní právo a euthanasie Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Pavel Dřímal Trestní právo a euthanasie Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Katedra: trestního práva Datum vypracování

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Eutanazie současný problém lékařské etiky

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. Eutanazie současný problém lékařské etiky STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Eutanazie současný problém lékařské etiky Hana Malcová Kraj: Vysočina Jihlava 2015 Opravená

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Paliativní péče a eutanazie

Paliativní péče a eutanazie UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Paliativní péče a eutanazie Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. Vypracovala:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu VYBRANÉ KAPITOLY TRESTNÍHO PRÁVA Metodický list pro první soustředění Název tématického celku: Základy trestní odpovědnosti Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů z oblasti trestního práva jako předpoklad pro porozumění

Více

EUTANÁZIE FENOMÉN DOBY. Kateřina Sukovatá

EUTANÁZIE FENOMÉN DOBY. Kateřina Sukovatá EUTANÁZIE FENOMÉN DOBY Kateřina Sukovatá Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem práce v teoretické části bylo získat obraz o názorech a pohledech odborníků na eutanázii. Zjišťovala jsem, co eutanázie

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra právní teorie

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra právní teorie Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra právní teorie Diplomová práce Právo na život: euthanasie jako právní problém? Jana Bůžková 2007/2008 "Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Právo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

EUTANAZIE, NEBO PALIATIVNÍ MEDICÍNA?

EUTANAZIE, NEBO PALIATIVNÍ MEDICÍNA? UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Jana Štéblová, DiS. EUTANAZIE, NEBO PALIATIVNÍ MEDICÍNA? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Bronislava

Více

Eutanazie z hlediska etiky a teologie

Eutanazie z hlediska etiky a teologie Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra filosofie a religionistiky Diplomová práce Eutanazie z hlediska etiky a teologie Vedoucí práce: Ing. Mgr. Tomáš Machula, Dr., Ph.D.,

Více

Morální přípustnost eutanazie

Morální přípustnost eutanazie UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ KATEDRA FILOSOFIE Morální přípustnost eutanazie Jana Loudová Bakalářská práce 2012 Prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Trestními sankcemi se rozumějí tresty a ochranná opatření. Ty mohou být uloženy pouze na základě zákona a pachateli nelze uložit takový trest, jenž

Trestními sankcemi se rozumějí tresty a ochranná opatření. Ty mohou být uloženy pouze na základě zákona a pachateli nelze uložit takový trest, jenž Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

ETICKÉ ASPEKTY EUTANAZIE HANA MRÁKOVÁ

ETICKÉ ASPEKTY EUTANAZIE HANA MRÁKOVÁ ETICKÉ ASPEKTY EUTANAZIE HANA MRÁKOVÁ Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Tématem mojí bakalářské práce jsou Etické aspekty eutanazie. V první kapitole se zabývám základními pojmy eutanazie,

Více

Parlamentní institut EUTHANASIE A POMOC PŘI SEBEVRAŽDĚ

Parlamentní institut EUTHANASIE A POMOC PŘI SEBEVRAŽDĚ Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut EUTHANASIE A POMOC PŘI SEBEVRAŽDĚ Informační podklad č. 5.244 Zpracovala: Mgr. Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová září 2005 PI

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 246 10. funkční období 246 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty 11. TRESTNÍ SAZBY Zdroj: Jan Zouhar Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty Metodické poznámky

Více

Euthanasie v našem právu

Euthanasie v našem právu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Euthanasie v našem právu Bakalářská práce Autor: Jiří Svoboda Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Eutanazie očima zdravotnických pracovníků v Německu. Tereza Lázničková

Eutanazie očima zdravotnických pracovníků v Německu. Tereza Lázničková Eutanazie očima zdravotnických pracovníků v Německu Tereza Lázničková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce se zabývá v dnešní době stále aktuálním tématem legalizací eutanazie.

Více

Eutanazie Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně

Eutanazie Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Jiří Hlavička Eutanazie Argumentace proti jejímu zákonnému povolení a pro ně Diplomová práce Vedoucí

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

Eutanázie z pohledu lidí věřících a nevěřících. Marie Staňková

Eutanázie z pohledu lidí věřících a nevěřících. Marie Staňková Eutanázie z pohledu lidí věřících a nevěřících Marie Staňková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je eutanázie z pohledu lidí věřících a nevěřících. V úvodu teoretické části

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Ivan Bumba UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ŽÁDOST O PŘIJETÍ UŽIVATELE DO DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Příjmení: Jméno, titul: ŽADATEL Rodné číslo: Rodné příjmení: Stav: Povolání (i dřívější): Adresa trvalého bydliště: PSČ: Adresa nynějšího pobytu:

Více

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika

ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI. Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Vybraná eticky citlivá slova fundamentální etika 1 2 DOBRO Ontologické dobro (1) Dobro je to, co si všichni žádají. (2) Dobro je bytostně věc (jsoucno), nakolik zdokonaluje žádajícího

Více

Eutanázie správná volba? Bakalářská práce

Eutanázie správná volba? Bakalářská práce Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA OBČANSKÉ VÝHOVY Eutanázie správná volba? Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Vypracovala: Jana Náhlíková Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Uzákonění eutanazie očima sociálních pracovníků Pavlína Kováříčková bakalářská práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

EUTANÁZIE ANO, ČI NE?

EUTANÁZIE ANO, ČI NE? UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno EUTANÁZIE ANO, ČI NE? DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: MUDr. Peter Kováčik Vypracovala: Bc. Zuzana

Více

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU JUDr. Pavel Hájek DOBRÝ DEN! JUDr. Pavel Hájek DOPORUČENÁ LITERATURA 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 2. Josef Kuchta a kolektiv:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Eutanázie MASARYKOVA UNIVERZITA. Bc. Ladislava Skácelová. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství. Diplomová práce

Eutanázie MASARYKOVA UNIVERZITA. Bc. Ladislava Skácelová. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Bc. Ladislava Skácelová Eutanázie Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Josef Kuře, Dr.phil. Brno 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Návrh senátorky Václavy Domšové senátního návrhu zákona o důstojné smrti

Návrh senátorky Václavy Domšové senátního návrhu zákona o důstojné smrti Návrh senátorky Václavy Domšové senátního návrhu zákona o důstojné smrti Příloha č.1 Počet stran: 8 Parlament České republiky Senát 6. funkční období 2008 N á v r h senátorkyváclavy Domšové senátního návrhu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Diplomová práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Markéta Macejková 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Komunitní péče Domácí péče Historie a současnost domácí péče PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Vlastní

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Eutanazie diskutovaný problém ve společnosti DIPLOMOVÁ PRÁCE

Eutanazie diskutovaný problém ve společnosti DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Eutanazie diskutovaný problém ve společnosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Jitka ALTMANOVÁ UNIVERZITA TOMÁŠE

Více

Otázky smrti a umírání v civilním právu

Otázky smrti a umírání v civilním právu Otázky smrti a umírání v civilním právu Dr. jur. Katharina Deppert Dámy a pánové, V téma stojí význam eutanazie umírání ). O aktivní eutanazii, která je v Odkážu pouze na preambuli Ärzteblatt, DÄBl. 2004

Více

PROBLEMATIKA EUTANAZIE A PALIATIVNÍ PÉČE OČIMA SPOLEČNOSTI

PROBLEMATIKA EUTANAZIE A PALIATIVNÍ PÉČE OČIMA SPOLEČNOSTI PROBLEMATIKA EUTANAZIE A PALIATIVNÍ PÉČE OČIMA SPOLEČNOSTI Bc. Jakub Joanovič Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním

Více

Eutanázie z pohledu etiky a práva. Renata Tesařová

Eutanázie z pohledu etiky a práva. Renata Tesařová Eutanázie z pohledu etiky a práva Renata Tesařová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Eutanázie z pohledu etiky a práva. Teoretická část je zaměřena na zpracování terminologie

Více

Zdravotnická etika od A do Z

Zdravotnická etika od A do Z VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA INSTITUT GEOINFORMATIKY Zdravotnická etika od A do Z Marta Munzarová Radek Fujak GB3GIS01 Medicína ztrácí svou lidskou milosrdnou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Právnická fakulta. Kamila Havlová. EUTHANASIE Diplomová práce

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Právnická fakulta. Kamila Havlová. EUTHANASIE Diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Právnická fakulta Kamila Havlová EUTHANASIE Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Olga Sovová,Ph.D. Katedra trestního práva Centrum zdravotnického práva Datum vypracování

Více

KPR a prognozování. Praha 2011

KPR a prognozování. Praha 2011 Praha 2011 KPR a prognozování Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

IATROGENNÍ ZÁVISLOSTI

IATROGENNÍ ZÁVISLOSTI IATROGENNÍ ZÁVISLOSTI KDY PROBLÉM, KDY MILOSRDENSTVÍ...? Šebeš Andrej, Zimmelová Veronika Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, SC Prevent Č.Budějovice VII. Adiktologická konference Jč. Kraje, Červená, říjen

Více

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Eutanázie v percepci zdravotních sester v Nemocnici Jihlava a Nemocnici Milosrdných sester Kroměříž

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Eutanázie v percepci zdravotních sester v Nemocnici Jihlava a Nemocnici Milosrdných sester Kroměříž VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Zdravotně sociální pracovník Eutanázie v percepci zdravotních sester v Nemocnici Jihlava a Nemocnici Milosrdných sester Kroměříž Bakalářská práce Autor: Radka Večeřová

Více

Právo a euthanázie. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Roman Verner. Autor:

Právo a euthanázie. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Roman Verner. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právo a euthanázie Bakalářská práce Autor: Roman Verner Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel Norek Praha

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna trestního zákona

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna trestního zákona N á v r h ZÁKON ze dne 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o regulaci prostituce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna trestního zákona Čl.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce a sociální politiky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce a sociální politiky NÁZORY NA EUTANAZII U STUDENTŮ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY A ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Opinions concerning euthanasia in students of the Faculty of Health and Social

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační

Více

Euthanasie v právu ČR

Euthanasie v právu ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Euthanasie v právu ČR Bakalářská práce Autor: Ludmila Dittrichová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Pavel

Více

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby

Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Právní aspekty péče o pacienty s kognitivním deficitem (výtah) Pouze pro interní potřeby Práva a povinnosti pacienta a lékaře Právní ochrana pacienta (řízení o snížení způsobilosti k právním úkonům) Práva

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv. Eutanazie pro a proti EDICE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLK

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv. Eutanazie pro a proti EDICE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLK Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv Eutanazie pro a proti EDICE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLK Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv Eutanazie pro a proti EDICE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLK GRADA Publishing

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

Pochybení v perioperační péči

Pochybení v perioperační péči Pochybení v perioperační péči M G R. E R N A M I Č U D O V Á 2 0 1 6 Odpovědnost Základem odpovědnosti je spáchání takového činu, kdy vzniká povinnost strpět sankce stanovené platnou legislativou. Legislativa

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Právní úprava eutanazie

Právní úprava eutanazie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Právní úprava eutanazie Bakalářská práce Autor: Obor: Renáta Šarochová Ekonomika a management zdravotních

Více

Postoj k eutanazii u pracovníků v zařízeních paliativní péče

Postoj k eutanazii u pracovníků v zařízeních paliativní péče UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Postoj k eutanazii u pracovníků v zařízeních paliativní péče Lenka Poštová Katedra: Katedra pastorační a sociální práce Vedoucí

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více