Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Eutanázie

2 Smrt Smrt (mors ) je individuáln lní zánik organismu, teda také člověka. Každému, kdo se zrodí,, je do vínku v dána d také smrt. Život člověka je podmíněn n smrtí a smrt je podmínkou života. Každý živý tvor je podřízen biologickým zákonitostem, z ze kterých se nelze vymanit, které nelze popřít t a nad kterými nelze zvítězit. zit. Jediné, co můžm ůže člověk k udělat, je, že e bude respektovat svoji konečnost nost a z tohoto prostého faktu vyvodí také závěry pro svůj j konkrétn tní život. Nikdo nemá dost času, protože e každý mám jen limitovaný čas.

3 Starší definice euthanásie Tradičním m obsahem pojmu eutanázie je dobrá smrt ( z řeckého eu-dobrý a thanatos-smrt). smrt). Ekvivalentem dobré smrti je lehká smrt, tedy taková,, která přichází po dlouhém m spokojeném životě,, rychle, bezbolestně,, nebo ve spánku. Později došlo k interpretačnímu posunu a termínem eutanázie se nejčast astěji rozumí smrt z milosti ( z milosrdenství, útrpnosti ).

4 Současn asná definice euthanázie Definice( holandská) dnes nejčast astěji přijjímaná: Eutanásie je úmyslné ukončen ení života někým n jiným než člověkem samotným.

5 Druhy eutanázie minulé výklady - Aktivní eutanázie akt, který vykonává lékař u nevyléčiteln itelně nemocného, trpícího nesnesitelnými bolestmi na jeho vlastní uvážlivou a svobodnou žádost. Vzhledem k důrazu d na aktivní roli lékal kaře e bývá někdy tato forma eutanázie nazývána strategií přeplněné stříka kačky. ky. ( Ve zjednodušen ené formulaci je takto eutanázie definována na dnes nejčast astěji)

6 Druhy eutanázie minulé výklady - Eutanázie nevyžádan daná Eutanázie je takovou variantou aktivní eutanázie, kdy pacient není schopen validním m a předepsaným p způsobem požádat o urychlený vstup smrti. Lze však předpoklp edpokládat, dat, že e kdyby mohl, s eutanázi zií by souhlasil. Jedná se tedy o eutanázii nevyžádanou, ale v zásadz sadě chtěnou nebo dobrovolnou.

7 Druhy eutanázie minulé výklady - Eutanázie pasivní Odnětí léčby Přerušením m léčby l Strategie odkloněné stříka kačkyky

8 DNR (do not resuscitate) = neresuscitovat rozsáhl hlé rozhovory s pacientovými příbuznými do jaké míry mám být prováděna resuscitace čili oživovo ivování

9 Living will = živ ivá vůle Co by si přál p l sám s m pacient? V některých n zemích - zvláš áštní forma pro vyjádřen ení svobodné vůle, tzv. living will ( doslovně živoucí,, resp. Živá vůle ). Písemné vyjádřen ení vůle nemocného - pro futuro,(pro případ, pad, kdy pacient nebude pro závaz važnost stavu schopen ani posoudit situaci ani verbalizovat svá přání) Living will se váže v e k lidským právům - právu na sebeurčen ení. Člověk k mám právo určovat aktuáln lně i do budoucna své záměry a mít m t vždy v svůj j osud pod kontrolou

10 Asistovaná sebevražda Nemocný žádá lékaře e o pomoc, resp. o metodickou radu, popřípad padě konkrétn tní prostředek, jak realizovat odchod ze života. návod k vysvobození. Akt ukončen ení života však v nevykonává lékař (aktivní eutanázie), nýbrž za jeho asistence tak činí pacient sám. s

11 Sociáln lní eutanázie Všem lidem l není vždy poskytována péče p špičkové medicíny Prakticky se však v můžm ůže e lidem dostat jen redukované péče, a to s ohledem, na omezené ekonomické,, geografické a vzdělanostn lanostní zdroje.

12 Eutanázie v Holandsku Do roku 2000 platil tzv. starý zákon, z podle něhož je eutanázie trestným činem, a to se sazbou aža 12 let odnětí svobody. V roce 1993 došlo k novelizaci zákona z o pohřebnictv ebnictví,, který umožň žňuje za určitých podmínek provést eutanázii a zakotvuje beztrestnost pro toho lékaře, který ji vykonal. Odhaduje se, že e v Holandsku končí život eutanázi zií ročně pět t aža osm tisíc c jedinců.

13 Proč nelegalizovat eutanázii Právo na eutanázii není právem vycházej zejícím m z právn vní vědy narušen ení práva na život a integritu člověka Nevychází z legality a morálky zabíjen jení nemocných ve po mravní stránce nepřípustn pustné Pokud bude správn vně poskytována paliativní péče nebudou nemocní žádat o euanázii

14 Proč nelegalizovat eutanázii Eutanázie není automní výběr vysoká vulnerabilita k přijp ijímání názorů jiných lidí Neexistuje právn vní nástroj jež by ochránil pacienta před p rozhodnutím m lékal kaře e o beznadějnosti léčbyl Eutanázie není soucitná.. Soucit je pohled na vše v e očima o trpícího.zabit ho.zabití přináší úlevu lékaři i a rodině,, ale z mravního hlediska je opuštěním m nemocného.

15 Proč nelegalizovat eutanázii Kluzký svah v Holandsku roste procento navyžádan dané euthanázie zie( ( přece p neupřeme eme právo na eutanázii jen z důvodu d neschopnosti se adekvátn tně vyjádřit) Eutanázie není rovna důstojnosti d. Nemoc a utrpení nezbavuje člověka důstojnosti. d Důstojnost odebírá okolí svou lítostl tostí.. ( lítost l vzdaluje, soucit je spojení)

16 Proč nelegalizovat eutanázii Eutanázie není soukromá záležitost člověk žije ve vztahu k další ším m lidem. Eutanázie snižuje hodnotu života starých, handicapovaných Eutanázie je v rozporu s mravními mi principy lékal kařství

17 Eutanázie pojem používat jen při p chtěné, žádané nebo nevyžádan dané a nechtěné pojmy pasivní a aktivní jsou zavádějící Povinnost lékal kařů zmírnit pacientovo utrpení,, osvobození od trápen pení a bolesti. Cílem léčby l je osvobodit ne ukončit V průběhu choroby přijde p čas kdy není možné obnovit zdraví a vědomv domí,, proces smrti nelze zvrátit jinak než použit itím agresivních prostředk edků a metod prodloužen ení procesu umírání.. Zde hovořme o ponecháníčlov lověka zemřít

Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie

Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Ochrana osobnosti právo na tělesnou integritu a euthanasie Bakalářská práce Autor: Iveta Servítová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Paliativní péče o seniory

Paliativní péče o seniory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Paliativní péče o seniory DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D., MPH Vypracovala:

Více

Obsah: Eutanázie teologický pohled

Obsah: Eutanázie teologický pohled Obsah: 0.1 Úvod 3 1. Část I. obecná... 4 1.1. Nástin problematiky 4 1.2. Historie slova eutanázie.. 5 1.2.1. Eutanázie jako umění zemřít... 5 1.2.2. Eutanázie jako poklidná smrt a utišení bolestí 6 1.2.3.

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova

ANNA NEUBERGOVÁ. Obor křesťanská výchova 7 PASTORAČNÍ PÉČE CÍRKVE O UMÍRAJÍCÍ V DNEŠNÍ DOBĚ A HOSPICOVÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE ANNA NEUBERGOVÁ V. ročník - dálkové studium obor: křesťanská výchova U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O

Více

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? 1369 Pro NE eutanazii.indd 1 19.3.2008 14:36:55 1369 Pro NE eutanazii.indd 2 19.3.2008 14:36:55 MUDr. Marta Munzarová a kol. Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ Péče o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění v percepci obyvatel obce Soběslav Vypracovala: Markéta Lotterová Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2012

Více

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče)

Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Teologicko-etické aspekty v paliativní péči (Charta péče) Veronika Bláhová Katedra: Teologie a filozofie Vedoucí práce: ThLic.

Více

Sociální aspekty paliativní péče

Sociální aspekty paliativní péče UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty paliativní péče DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Pavel Mőhlpachr, Ph.D.

Více

Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.,

Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc., ukončila studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v r. 1963. Po promoci pracovala jako sekundární lékařka na lůžkových interních odděleních v Třinci

Více

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc

Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc Evropská Charta práv a povinností starších osob vyžadujících dlouhodobou péči a pomoc ČERVEN 2010 PREAMBULE Lidská důstojnost je nedotknutelná. Stáří a nesoběstačnost nemohou být důvodem pro omezování

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Rozhodování na konci života v prostředí intenzivní medicíny Pavel Ševčík, KARIM LF MU a FN Brno Motto Moderní technologie používané v medicíně přinášejí bezprecedentní formy umírání nebo bolestivého přežívání

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Doprovázení v umírání:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Doprovázení v umírání: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Jitka Dobrovítovská Doprovázení v umírání: zkušenost a náměty poetického ztvárnění vzájemného sdílení

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Martina Večerková Vnímání paliativní péče v naší společnosti Olomouc 2013 vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Sociální pedagogiky Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY HOSPICOVÁ PÉČE SE ZAMĚŘENÍM NA HOSPIC SV. LAZARA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Žihlová Sociální práce: Sociální politika a sociální

Více

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a Jak být pacientem v České republice a zachovat si důstojnost Medicínské právo v otázkách a odpovědích E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K a t e ř i n a Č e r v e n á M i c h a e

Více

Rodina, informace, etické otázky

Rodina, informace, etické otázky Rodina, informace, etické otázky Jak v praxi postupovat? Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní

Více

komunita) ÚO, FZV UP v Olomouci

komunita) ÚO, FZV UP v Olomouci Ošetřování pacienta jiného etnika (romská,, rumunská,, ruská komunita) Mgr. Pavla Kudlová,, PhD. ÚO, FZV UP v Olomouci K 31. 5. 2010 Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR R evidovalo 426 749 cizinců,,

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Dilemata pracovníků terénní pečovatelské služby v CPOS Město Touškov při řešení problému domácího násilí páchaného na seniorech DIPLOMOVÁ

Více

Univerzita J.A. Komenského

Univerzita J.A. Komenského Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov 130 00 ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia:

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová

Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín. Bc. Jana Chovancová Paliativní péče a její možnosti v Domě pokojného stáří Zlín Bc. Jana Chovancová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji tématu paliativní péče, především pak možnostem jejího

Více

Manuál paliativní péče o umírající pacienty

Manuál paliativní péče o umírající pacienty Manuál paliativní péče o umírající pacienty Zdeněk Kalvach a kolektiv Manuál paliativní péče o umírající pacienty Pomoc při rozhodování v paliativní nejistotě Praha 2010 Nikdo nesmí zavírat oči a myslet

Více