K O N C E P C E. Odborné učiliště, Křenovice Kojetín. rozvoje školy na období. ředitel školy. č.j. OUK/1301/2009 spis. sk.: A.8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O N C E P C E. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. rozvoje školy na období. ředitel školy. č.j. OUK/1301/2009 spis. sk.: A.8."

Transkript

1 Odborné učiliště, Křenovice Kojetín K O N C E P C E rozvoje školy na období Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUK/1301/2009 spis. sk.: A.8. A10 září 2009 Telefon , KB Přerov Fax /0100 Mobil

2 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah Úvod... 3 Historie zařízení... 3 A. Statut školy... 3 I. Zřízení a zařazení do sítě škol Zřizovatel MŠMT ČR Zřizovatel Olomoucký kraj... 4 II. Předmět činnosti Akreditované obory vzdělání Doplňková činnost Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace Vymezení majetku Vymezení majetkových práv a povinností... 7 III. Vnitroškolní dokumenty... 7 B. Oblast výchovy a vzdělávání Počet žáků školy Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Kontrola kvality výchovně vzdělávací práce Spolupráce s rodiči Přijímání ke studiu Teoretická výuka Praktická výuka RVP, ŠVP Inovace vzdělávací nabídky Absence žáků Výchovná opatření Předčasné ukončení studia Internát Prevence sociálně patologických jevů, záškoláctví Školní jídelna Prezentace školy...20 C. Oblast personální Plnění právních norem Odborná kvalifikace Další vzdělávání pedagogických pracovníků Kontrolní činnost Systém hodnocení zaměstnanců Organizace práce, plánování Hodnocení ředitele...24 D. Oblast materiálně technického vybavení...24 I. Péče o majetek Současný stav...24 II. Návrh na opravy a investice Návrh investic Návrh oprav Opravy vlastními prostředky Modernizace zařízení...27 E. Metody kontroly Oblast výchovy a vzdělávání Oblast personální Oblast materiálně technického vybavení Školská rada...28

3 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Úvod Koncepce rozvoje OU Křenovice je zpracována na období let Východiskem pro zpracování koncepce je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který zpracoval v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, Olomoucký kraj v březnu 2008, Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji z roku 2007, vyhodnocení a závěry on-line dotazníku pro zaměstnance sestavený ředitelem školy v říjnu 2008, Dotazník klimatu školní třídy a SWOT analýza z února Základem pro zpracování koncepce je konstatování stavu výchovy, vzdělávání, personálního zajištění, materiálně technického vybavení a výsledků kontrol v roce 2009 spojené s hodnocením koncepce rozvoje a činnosti školy v letech 2006 až 2009 zpracovaným a projednaným na poradě zaměstnanců školy v červnu Smyslem a hlavním úkolem koncepce je vytyčení cílů pro následující období s výhledem do roku 2012, způsoby jejich realizace a metody kontroly. Koncepce je rozdělena do pěti částí: A. Statut školy B. Oblast výchovy a vzdělávání C. Oblast personální D. Oblast materiálně technického vybavení E. Metody kontroly Historie zařízení Dle nadační listiny ze dne , schválené bývalým Zemským úřadem v Brně ze dne , č. 6503/3-6-41, byla zřízena Nadace Anny Lízalové na parcele č. (116), po ZMVM parc. č. 203, jako ústav nebo zotavovna pro choré a jinak opuštěné děti především z obce a blízkého okolí a dle Nadační listiny ze dne , schválené KNV v Olomouci jako úřadem nadačním ze dne , zn / V/2, byla zřízena nadace Antonína Beneše pod názvem Benešův sirotčinec m.j. na hospodářském stavení č. popisné 56, parc. č. (12), po ZMVM parc. č. 55 a zahrada č. parc. (9/2), po ZMVM parc. č. 56. Dne bylo na společné schůzi kuratorií obou nadací jednomyslně usneseno, aby obě nadace byly sloučeny pod jednou nadační správou a aby nadační objekty sloužily bezplatně pro účely Zvláštního chlapeckého domova mládeže v Křenovicích u Kojetína, který byl zřízen za souhlasu ministerstva sociální péče. Zřízení uvedeného ústavu bylo schváleno radou KNV v Olomouci dne Začátkem měsíce září 1955 zde byla zřízena zvláštní učňovská škola se dvěma obory dámské krejčovství a zahradnictví. A. Statut školy I. Zřízení a zařazení do sítě škol Zvláštní učňovská škola internátní byla zřízena k ministerstvem školství na návrh školského odboru R-KNV v Olomouci.

4 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Zřizovatel MŠMT ČR a) Dnem zřizuje MŠMT ČR podle 12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství Odborné učiliště v Křenovicích jako příspěvkovou organizaci s identifikačním číslem organizace (IČO) b) Dodatkem č. 1 zřizovací listiny, č.j /96-61 ze dne mění MŠMT ČR zřizovací listinu ze dne tak, že název organizace je Odborné učiliště a Praktická škola, sídlo organizace Křenovice 8. c) Dodatkem č. 2 zřizovací listiny, č.j /99-21 ze dne upravuje MŠMT ČR název organizace na Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8 a sídlo organizace Křenovice 8 s účinností od d) Dodatkem č. 3 zřizovací listiny, č.j / ze dne , v souladu s 31 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, MŠMT ČR mění PSČ v sídle organizace na: Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín. e) Přílohou ze dne k dodatku zřizovací listiny č. 3 ze dne , č.j / , doplňuje MŠMT ČR jako zřizovatel podle 63 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), předmět a rozsah jiné činnosti organizace o hostinskou činnost v rozsahu 250 jídel denně s účinností od f) Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.j / ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, stává s účinností od příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. 2. Zřizovatel Olomoucký kraj Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanoveními 35 odst. 2 písm. j) a 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne zřizovací listinu, č.j. 1643/2001, pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín, Křenovice 8. Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. 1643/2001 ze dne nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne včetně jejích změn a doplňků. a) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává v souvislosti se změnou sídla zřizovatele dodatek č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne , pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín. b) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 2, č.j. 229/2003 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne pro příspěvkovou organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Křenovice 8, Kojetín, IČO c) Č.j. 1165/2003 ze dne vyhlašuje Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne úplné znění zřizovací listiny č.j. 1643/2001 příspěvkové organizace Olomouckého kraje, jak vyplývá ze změn pro-

5 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY vedených dodatkem č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne a dodatkem č. 2, č.j. 229/2003 ze dne d) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 3, č.j. 58/2004 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne a dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne , kterým mění název školy: Název: Odborné učiliště, Křenovice 8 Sídlo: Kojetín, Křenovice 8 Identifikační číslo: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Olomoucký kraj Jeremenkova 40 a Olomouc Identifikační číslo: e) Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, vydává dodatek č. 4, č.j. KU- OK/23224/05/OŠMT/572 ze dne , ke zřizovací listině č.j. 1643/2001 ze dne ve znění dodatku č. 1, č.j. 5731/2001 ze dne , dodatku č. 2, č.j. 229/2003 ze dne a dodatku č. 3, č.j. 58/2004 ze dne , v tomto znění: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení střední škola, internát, školní jídelna. Příspěvková organizace je oprávněna poskytovat stravování vlastním zaměstnancům. f) Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl, že u právnické osoby s názvem: Název školy: Odborné učiliště, Křenovice 8 Identifikátor PO: Identifikační číslo (IČ): se s účinností od do školského rejstříku zapisuje internát s místem poskytovaných služeb Křenovice 8, Kojetín. g) MŠMT ČR rozhodlo dne na žádost Olomouckého kraje u školy Odborné učiliště, Křenovice 8, tak, že s účinností od se do školského rejstříku zapisuje označení druhu školy střední škola, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Křenovice 8, Křenovice 56. h) Krajský úřad Olomouckého kraje v souladu s 143 odst. 1 a podle 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhodnutím č.j. KUOK 91058/2009, spis. zn. KÚOK/83617/2009/OŠMT/7153 ze dne rozhodl u školského zařízení Internát, IZO , jehož činnost vykonává právnická osoba Odborné učiliště, Křenovice 8, že s účinností od se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet 29 lůžek. V souvislosti se skutečností, že je v rejstříku škol stále vedeno další místo poskytovaného vzdělávání Křenovice 56 (i přes upozornění odpovědných pracovníků OŠMT ředitelem školy v dubnu 2006), bude nutno požádat zřizovatele o povolení výmazu tohoto místa z rejstříku škol. Součásti školy: 1. Odborné učiliště kapacita: 168 žáků IZO:

6 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Internát kapacita: 29 lůžek IZO: Školní jídelna kapacita: 400 jídel IZO: Dále rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol obsahuje přehled akreditovaných oborů vzdělání viz čl. II.1. II. Předmět činnosti Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu. 1. Akreditované obory vzdělání Odborné učiliště zabezpečuje přípravu na povolání žákům a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž přednostně se přijímají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Obory středního vzdělání s výučním listem jsou uvedeny v nařízení vlády ČR č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Akreditované obory vzdělání od : 1. Šití oděvů E/001 3 roky denní studium Obor pro nezájem uchazečů není již vyučován, bude navržen výmaz z rejstříku škol a školských zařízení (viz bod B.9. Inovace vzdělávací nabídky). 2. Kuchařské práce E/001 3 roky denní studium 3. Zahradnické práce E/011 3 roky denní studium 4. Prodavačské práce E/003 3 roky denní studium Akreditované obory vzdělání od : 1. Pečovatelské služby E/01 3 roky denní studium 2. Potravinářské práce E/02 2 roky denní studium 3. Prodavačské práce E/01 3 roky denní studium 4. Stravovací a ubytovací služby E/01 3 roky denní studium 5. Zahradnické práce E/01 3 roky denní studium 2. Doplňková činnost K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povoluje vykonávat příspěvkové organizaci doplňkovou činnost hostinskou činnost, která je vymezena v čl. 9 Statutu OU Křenovice. 3. Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace a) Příspěvková organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. b) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný Radou Olomouckého kraje se souhlasem MŠMT ČR na základě výsledků konkurzního řízení. Ředitel řídí školu, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti v rozsahu svých pravomocí. c) Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel jako statutární orgán nebo jím pověřený zástupce tak, že k otisku razítka organizace připojí vlastnoruční podpis. d) Hodnocení ředitele

7 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Dne proběhlo na OŠMT KÚ Olomouckého kraje zhodnocení práce ředitele školy. Hodnocení byl přítomen náměstek hejtmana Ing. Sekanina, vedoucí OŠMT Mgr. Gajdůšek, ředitel Olomouckého inspektorátu ČŠI Mgr. Straka, vedoucí oddělení organizačně správního JUDr. Skopalová, pracovník pro speciální školy Mgr. Rudická a p. Pelikánová, personalistka ředitelů škol OK. Na hodnocení se podílel OŠMT, ČŠI, Školská rada při škole a obecní úřad v sídle školy. Předmětem hodnocení byla personální práce ředitele, dodržování pracovně právních a ostatních předpisů, koncepce rozvoje školy a její vztah k dlouhodobému rozvoji vzdělávací soustavy kraje, úroveň sebevzdělávání, výkaznictví, přesnost a včasnost zpracovávání podkladů pro kraj, spolupráce s OŠMT, ekonomika školy včetně rozborů hospodaření, úroveň výročních zpráv, péče o svěřený majetek, inspekční zprávy, čerpání státních dotací, hodnocení školy obcí a počet absolventů školy evidovaných na ÚP. Doporučení: reagovat v příštím období na nízký počet žáků školy. Závěrem hodnocení bylo doporučení Radě Olomouckého kraje ponechat ředitele ve funkci na další období (4 roky). 4. Vymezení majetku Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který má příspěvková organizace ve správě k jejímu vlastnímu hospodářskému využití, je uvedeno v příloze zřizovací listiny. 5. Vymezení majetkových práv a povinností Vymezení majetkových práv a povinností organizace je uvedeno v článku V. zřizovací listiny. III. Vnitroškolní dokumenty Ředitel školy vydal v průběhu roku 1999 Vnitřní směrnice ředitele školy k organizaci, zajišťování úkolů, provádění kontroly činnosti a hospodaření školy, které obsahují Statut, Organizační řád a Provozní řád s přílohami, které jsou do směrnic postupně zapracovávány. V měsíci září 2009 obsahuje Provozní řád OU Křenovice celkem 52 příloh. Směrnice jsou k dispozici na všech úsecích v elektronické podobě, jsou průběžně aktualizovány a všichni zaměstnanci školy jsou s nimi prokazatelně opakovaně seznamováni a povinni se jimi řídit. B. Oblast výchovy a vzdělávání Ve školním roce 2009/2010 jsou na škole vyučovány tyto obory středního vzdělání s výučním listem: E/001 Kuchařské práce Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č. j / ze dne 30. srpna 2001 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem E/011 Zahradnické práce Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č.j / ze dne 5. září 2003 s platností od 1. září 2004 počínaje 1. ročníkem E/003 Prodavačské práce Učební dokumenty byly schváleny výnosem MŠMT ČR č.j / ze dne 11. dubna 2000 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem. Obor E/001 Šití oděvů není ve školním roce 2009/2010 vyučován. Všeobecně vzdělávací předměty všech tří oborů jsou vyučovány podle Učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro odborná učiliště schválených MŠMT ČR dne pod č.j /99-24 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem.

8 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Počet žáků školy Škola si nadále udržuje dobré jméno mezi uchazeči absolventy klasických ZŠ a ZŠ praktických (bývalých ZvŠ) a jejich rodiči, i když počet žáků studujících na škole se v posledních 3 letech snižuje současně s klesajícím počtem vycházejících žáků. Přehled počtu žáků školy: Tab. 1 Školní rok 2004/ / / / / /2010 Počet žáků Ve sledovaném období je nutné nadále spolupracovat se ZŠ praktickými, s nimiž má škola dosud velmi dobrou spolupráci (především ZŠ Kojetín, Sladovní ulice, ZŠ Přerov, Malá Dlážka a ZŠ Vyškov, Sídliště Osvobození) a snažit se navázat těsnější spolupráci se ZŠ Kroměříž, tř. 1. máje, která nebyla v posledních asi 6 letech intenzivní především z důvodu orientace vedení ZŠ na konkurenční OU Mánesova, Kroměříž. Vzhledem k tomu, že se toto odborné učiliště stalo od loňského roku součástí SŠHS Kroměříž, Na Lindovce a je pravděpodobné, že nebude prioritou vzdělávací nabídky školy, je žádoucí zintenzivnit působení na žáky této ZŠ a jejich rodiče. Samozřejmostí je i nadále spolupráce s ostatními ZŠ praktickými (Hranice, Prostějov, Holešov, Bystřice p. H., Otrokovice, Zlín). Vzhledem ke skutečnosti, že nadále pokračuje proces integrace žáků se sníženými rozumovými schopnostmi do běžných tříd ZŠ, což podle mého názoru neodpovídá původnímu záměru, ale je vedeno především ekonomickými stimuly vedení těchto škol, je nutno navázat těsnou spolupráci se ZŠ, které tuto integraci praktikují. Z okolních škol se jedná především o ZŠ Kojetín, Sv. Čecha, ZŠ Ivanovice na Hané, ZŠ Chropyně a některé přerovské školy. V poslední době dochází k úbytku žáků z dětských domovů a přitom tito žáci mívají zpravidla nejnižší absenci, vcelku solidní studijní výsledky a s dětskými domovy byla dosud spolupráce velmi dobrá. Úkolem bude kontaktovat odpovědné pracovníky dětských domovů v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Prostějově a snažit se získat jejich svěřence ke studiu na škole. Do tohoto úkolu se významnou měrou zapojí i vychovatelky internátu školy. Přehled počtu žáků školy podle předchozího působiště (školní rok 2009/2010): Tab. 2 ZŠ ZŠ praktická (dříve ZvŠ) Původní působiště 7. roč. 8. roč. 9. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. SOU SOŠ Jiné 2008/ / Spádové oblasti v územní působnosti školy dle trvalého bydliště žáků podle okresů jsou v posledních dvou letech následující: Tab. 3 Okres Přerov Kroměříž Prostějov Vyškov Opava Olomouc Brno Zlín 2008/ / Obor E/001 Kuchařské práce Počet žáků oboru je ve školním roce 2009/2010 nejnižší za dobu zařazení oboru do vzdělávací nabídky školy, i přesto je ale naplněnost velmi vysoká. V dalších letech bude žádoucí sledovat především v souvislosti se zavedením výuky podle ŠVP pokračující vývoj zájmu o obor, v případě nutnosti zjišťovat i možnost a vhodnost zařazení části RVP ubytovací služby do ŠVP.

9 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Tab. 4 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2003/ / / ,1 2006/ ,1 2007/ ,6 2008/ ,9 2009/ Průměr 42,14 Obor E/003 Prodavačské práce Počet žáků oboru je ve školním roce 2009/2010 naopak nejvyšší za dobu existence oboru na škole, o studium projevují opakovaně zájem žáci bývalí absolventi jiného oboru. Prvořadým úkolem je především neustálé výchovné působení na žáky týkající se chování žáků na smluvních pracovištích OV (objevují se drobné krádeže) a tím stabilizace počtu žáků v průběhu školního roku. Tab. 5 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2004/ / ,0 2006/ ,9 2007/ ,5 2008/ ,0 2009/ Průměr 35,75 otevření oboru Obor E/001 Šití oděvů Ve školním roce 2009/2010 nestuduje v oboru žádný žák, obor E/001 Šití oděvů bude navržen zřizovateli na výmaz z rejstříku škol. Obor E/011 Zahradnické práce Ve školním roce 2009/2010 nebyl pro nezájem otevřen 1. ročník oboru, pro příští školní rok bude nutné zatraktivnit obor a zvýšit zájem o studium úpravou zaměření ŠVP s orientací na aranžování. Tab. 6 Školní rok Zahájilo žáků Ukončilo žáků Úmrtnost (%) 2003/ / / ,0 2006/ ,3 2007/ ,1

10 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY / ,0 2009/ Průměr 26,00 2. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení) má svá výrazná specifika a je v praxi poměrně často spojena s problematikou jejich rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a ohrožení sociálně patologickými jevy. Takové rodinné prostředí není automaticky spjato s příslušností žáka k určité národnostní či etnické menšině, ale vždy s konkrétní situací konkrétní osoby a její rodiny. Za určité znaky tohoto rodinného prostředí lze považovat zejména: a) odlišnost mateřského jazyka od vyučovacího jazyka, b) nevyhovující bydlení a životosprávu nedostatek času a prostoru pro domácí přípravu na vyučování, nezvyk na pevný denní režim, c) nedostatek motivace a pozornosti ze strany rodičů (tedy málo stimulující výchovné prostředí). Dalším velmi častým problémem, který výchovu a vzdělávání do jisté míry ovlivňuje, jsou problémy rodičů s finančním zabezpečením vzdělávání žáků. Abychom tento vliv co nejvíce eliminovali, zapojujeme se již od roku 2000 do dotačního programu MŠMT ČR Podpora studia romských žáků středních škol, který je každoročně vyhlašován v průběhu školního roku na období září-prosinec a leden-červen. Prostředky získané z tohoto programu slouží žákům ze sociálně slabých rodin alespoň částečně ke krytí nákladů spojených s jejich studiem (ubytování, stravné, jízdné, školní pomůcky). Na základě četných zkušeností je možno konstatovat, že pro většinu žáků, kteří se do podpory zapojili, jsou tyto finanční prostředky pro zajištění potřeb velkým přínosem, a proto budeme v zapojení vytypovaných žáků do tohoto programu pokračovat. Hlavním úkolem v tomto ohledu bude především vysvětlovat žákům poslání a účel podpory a její nutnost maximálního čerpání, neboť v období posledních šesti let byly prostředky dotace čerpány z necelých 70%. Přehled využití dotací od školního roku 2004/2005: Tab. 7 Rok Období Počet žáků Dotace školy podpory % přiznaná čerpaná vráceno % , , , ,50 68, , , , ,50 78, , , , ,00 81, , , , ,00 79, , , , ,50 58, , , , ,50 70, , , , ,50 58, , , , ,00 63, , , , ,00 57, , , , ,00 66,4

11 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Celkem 33, , , ,50 68,5 3. Kontrola kvality výchovně vzdělávací práce Ředitel školy zpracovává pro každý školní rok plán kontrolní a hospitační činnosti své a zástupce ředitele školy a plán kontrolní činnosti účetní vedoucí provozních zaměstnanců školy. Plán kontrolní činnosti vedoucí vychovatelky a vedoucí OV si dotyční pracovníci zpracovávají sami. Systém kontroly kvality výchovně vzdělávací práce pedagogických pracovníků formou hodnocení všemi vedoucími pedagogickými zaměstnanci školy (ředitel, zástupce ředitele, vedoucí OV jednotlivých oborů, vedoucí vychovatelka) se v průběhu let osvědčil a je funkční, stejným způsobem je rovněž zajištěna kontrola práce provozních zaměstnanců školy (vedoucí ŠJ, účetní vedoucí provozních zaměstnanců). V souladu s celoročním plánem práce předkládají vedoucí zaměstnanci pravidelně před každou pololetní pedagogickou radou řediteli školy zprávu o své kontrolní a hospitační činnosti. Poznatky a závěry z těchto dílčích zpráv využívá ředitel školy spolu se svými zjištěními při zpracování své zprávy o kontrolní a hospitační činnosti, kterou předkládá na každé pololetní pedagogické radě. V rámci vlastní hospitační činnosti praktikuje ředitel školy tzv. kontrolní obchůzky ředitele, což jsou nepravidelné namátkové kontroly práce jak pedagogických, tak i provozních zaměstnanců. Z každé kontroly či hospitace je pořízen písemný záznam, každá hospitace je s vyučujícím následně rozebrána. Poznatky z kontrolních obchůzek projednává ředitel školy se zaměstnancem pouze v případě zjištění nedostatků. Na základě rozborů kontrol a hospitací jsou přijímána následná opatření tak, aby se případné nedostatky zjištěné při hospitacích a kontrolách dále neopakovaly, o pozitivních zjištěních jsou informováni ostatní zaměstnanci školy. S ohledem na ověřenou funkčnost systému kontroly výchovně vzdělávací práce bude systém zachován i v příštím období. 4. Spolupráce s rodiči Zákonným zástupcům nezletilých žáků i rodičům zletilých žáků jsou prokazatelně poskytovány písemné informace o chování a prospěchu žáků v 1. a 3. čtvrtletí s případným upozorněním na vysokou absenci a možnost neuzavření klasifikace žáka v řádném termínu či upozornění na možný neprospěch v jednotlivých předmětech. V případech uvedených v organizačním řádu školy je svolávána školní výchovná komise k projednávání neomluvené absence, závažných porušení školního řádu či jiných studijních záležitostí žáků. Na jednání školní výchovné komise je vždy přizván zákonný zástupce žáka, popř. zletilý žák, jehož přestupky komise řeší. Z každého jednání komise je pořízen zápis s uvedením důvodu svolání a dohodnutými závěry. Se závěry jednání v případě zletilého žáka jsou seznámeni jeho rodiče. V průběhu výuky ukládají vyučující tzv. napomenutí vyučujícího za drobné kázeňské přestupky (bavení se v hodině, vyrušování) či za neplnění školních povinností (zapomínání věcí, nevypracování úkolů apod.), přičemž za tři taková napomenutí vyučujícího bývá zpravidla žákovi uloženo výchovné opatření napomenutí třídního učitele. O uložení tohoto výchovného opatření jsou již informováni i zákonní zástupci nezletilého žáka popř. rodiče zletilého žáka. Zamešká-li žák v průběhu klasifikačního období více než 40 % vyučovací doby daného předmětu v daném období, rozhoduje ředitel školy po projednání s třídním učitelem a vyučujícím příslušného předmětu o tom, zda bude žák v tomto období z daného předmětu klasifikován, nebo mu bude určen pro klasifikaci náhradní termín. Zavedená spolupráce s rodiči, způsob jejich informování o chování a studijních výsledcích se plně osvědčil a v následujícím období se neuvažuje o zásadní obměně.

12 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Přijímání ke studiu Ke studiu na odborném učilišti jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor vzdělání, přičemž přednostně se přijímají žáci se speciálním vzdělávacími potřebami. Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje v souladu s 16 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) školské poradenské zařízení. Při přijímacím řízení se postupuje podle platné legislativy a u žáků se slabým prospěchem, kteří byli vzděláváni podle učebních dokumentů pro základní školy, je se zákonnými zástupci dohodnuto vyšetření v PPP z důvodu doporučení speciálního vzdělávání v souladu s ustanovením 16 školského zákona. V souladu s ustanovením 8 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, mohou být ve třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením zařazeni žáci 2 i více ročníků. K doplnění počtu žáků ve třídě mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného v 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Vzhledem k dosavadním zkušenostem s přijímáním žáků ze základních škol bez doporučení speciálního vzdělávání školským poradenským zařízením bude vhodné zajistit možnost absolvování speciálně pedagogického vyšetření přímo v den přijímacího řízení na škole, neboť žáci objednaní ke speciálně pedagogickému vyšetření se ne vždy do pedagogicko psychologické poradny dostaví (i když se zjevně jedná o žáky s lehkým mentálním postižením vyučované na ZŠ). 6. Teoretická výuka Teoretická výuka probíhá u všech ročníků všech oborů vzdělání ve vlastním zařízení v Křenovicích podle upravených učebních plánů schválených ředitelem školy. Výuka tělesné výchovy je zajištěna ve vlastní tělocvičně. V posledních letech byli z ekonomických důvodů vzděláváni v souladu s ustanovením 8 odst. 5 vyhlášky č. 73/2005 Sb. žáci různých ročníků společně. Tento způsob výuky klade na vyučujícího značné nároky na přípravu a vedení hodiny, ovšem vzhledem k počtu žáků v jednotlivých třídách a tomu odpovídajícímu přídělu úvazků zaměstnanců a prostředků na platy jiná možnost prakticky neexistuje. V učebních dokumentech školy je zařazena 1 hodina nepovinného předmětu Profesní příprava ve 3. ročnících každého oboru. Obsah předmětu je zaměřen na poskytování základních informací z oblasti pracovního práva, soukromého podnikání, sociálního zabezpečení a osobnosti člověka. Součástí jsou i praktické činnosti podle typu oboru vzdělání a analýza existence a potřeb potencionálních zaměstnavatelů. Nepovinný předmět bude zařazen i do připravovaných ŠVP. Nabídku učebnic pro odborná učiliště zajišťují především nakladatelství SEPTIMA a PARTA, sortiment učebnic pro obory vzdělání vyučované na škole je nedostačující. Výrazným nedostatkem ovlivňujícím výuku je skutečnost, že pro obor prodavačské práce není dosud k dispozici žádná schválená učebnice. Z uvedeného důvodu vyučující odborných předmětů zpracovávají vlastní studijní materiály pro žáky, které slouží výhradně pro potřeby školy a vlastními silami řeší i přípravu a zhotovování vhodných pomůcek do výuky. V příštím období bude tvorba učebních pomůcek a učebních textů vedením školy plně podporována a zařazena jako velmi zásadní kriterium pro stanovení nadtarifní složky platu zaměstnance. Výuka předmětu Informační a komunikační technologie bude zařazena do ŠVP v rozsahu v souladu s příslušnými RVP.

13 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Ve výuce teoretických předmětů je mimo odborných učeben využívána i učebna VT, pro výuku VVP je k dispozici výukový program pro JČ a matematiku, pro výuku OP je k dispozici pouze program pro realizaci sadovnických úprav, žádné jiné speciální vzdělávací programy k dispozici nejsou. Tento nedostatek řeší vyučující OP oboru kuchař a prodavač vlastními výukovými prezentacemi a filmy. 7. Praktická výuka Výuka odborného výcviku kuchařů je u 1. ročníku zajišťována ve dvou vlastních cvičných kuchyních. Součástí výuky je zakázková výroba polévkových nudlí, houskových knedlíků a od školního roku 2007/2008 je nabídka rozšířena o výrobu domácích koláčků. Výuka u 2. a 3. ročníku je zajištěna na základě smluv o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích. Ve školním roce 2009/2010 je výuka smluvně zajištěna celkem u 11 pracovišť. Problémem tohoto oboru je vysoká absence žáků ve výuce OV, pozdní omlouvání nepřítomnosti na pracovišti a s tím spojené možné komplikace smluvního partnera se zajištěním provozu firmy. Úkolem pro následující období je především zlepšení docházky žáků. Výuka odborného výcviku prodavačů je zajištěna výhradně na smluvních pracovištích, jedenkrát za dva týdny probíhá procvičování a zdokonalování základních dovedností (vážení na elektronické váze, měření, práce na elektronické pokladně, dárkové balení zboží aj.) ve cvičné prodejně. Ve školním roce 2009/2010 jsou smluvně zajištěny celkem 4 provozovny, ve všech případech se jedná o supermarkety. Rovněž zde je problémem vysoká absence žáků ve výuce OV, pozdní omlouvání nepřítomnosti na pracovišti a občasné drobné krádeže, které jsou ihned prošetřovány a kázeňsky řešeny. Odborný výcvik zahradníků probíhá na školní zahradě formou zakázkové výroby, pro výuku ovocnictví a sadovnictví sortiment obsahuje všechny dostupné a u nás běžně pěstované druhy dřevin. Rozsah a zaměření výuky OV je do jisté míry závislé na počtu žáků, požadavcích zákazníků a aktuálních podnebních podmínkách, které nebyly v posledních letech zrovna příznivé. V následujícím období bude nutné sortiment přizpůsobit především počtu žáků a výraznější orientaci ŠVP na aranžérské práce. O budoucnosti vybavené dílny švadlen je v současné době prakticky rozhodnuto, v souvislosti se zařazením oboru pečovatelské práce bude dílna využívána pro jejich praktickou výuku, neboť součástí osnov tohoto oboru je i část věnovaná šití a opravě oděvů a prádla. Všem žákům, kteří pracují na produktivních činnostech, je vyplácena odměna za produktivní práci v souladu s 122 školského zákona podle vlastních kriterií školy, popř. podle kriterií smluvního pracoviště OV. V následujícím období bude nutné sladit požadavky školy a možnosti smluvních pracovišť na výši odměny za produktivní práci. Podle průzkumu provedeného v měsíci září 2009 (dotazník předaný žákům současně s výročním vysvědčením za 3. ročník studia) a dostupných informací je pracovní uplatnění žáků následující: Tab. 8 Obor Zaměstnání Celkem % E/001 E/003 E/001 E/004 v oboru mimo obor úřad práce studium jiné neodevzdalo Celkem Obecně platí, že možnost získání trvalého zaměstnání je u absolventů odborných učilišť menší vzhledem k jejich pomalému pracovnímu tempu a obtížnější adaptabilitě na nové prostředí.

14 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY S účinností od je na škole v rámci úsporných opatření iniciovaných zřizovatelem ustanovena funkce vedoucího učitele OV pro všechny obory vzdělání. 8. RVP, ŠVP Současný stav V souladu s předpokládanou skladbou vzdělávací nabídky školy v příštích letech byly na podzim roku 2008 započaty práce na školních vzdělávacích programech Kuchař, Prodavač a Zahradník aranžér, které vycházejí z příslušných RVP schválených na jaře roku Podle harmonogramu prací na ŠVP zpracovaného ředitelem školy v příkazu ředitele č. 9/2009, č.j. OUK/275/2009 ze dne , byly do konce měsíce května zpracovány a odkontrolovány pracovní verze ŠVP pro jednotlivé VVP. Rozhodnutím ředitele školy č. 29/2009, č.j. OUK/822/2009 ze dne , byly vytvořeny pracovní skupiny pro jednotlivé obory vzdělání a určeni vedoucí těchto skupin. Ke konci měsíce srpna 2009 bylo dokončeno stanovení učiva (učební osnovy) jednotlivých OP a OV, v průběhu měsíce září byly přiřazeny výsledky vzdělávání a počty hodin k učivu a byly vydány upřesňující informace o zařazování klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat do jednotlivých předmětů: a) průřezové téma se musí objevit alespoň v 1 předmětu alespoň 1x za celou dobu studia, b) v jednotlivých předmětech bude uveden Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat, c) odborné kompetence jsou vlastně výsledky vzdělávání v každém předmětu, jejich kompletní výčet je uveden v profilu absolventa a v předmětech je budeme uvádět číselným odkazem na profil absolventa, d) vyučující bude povinen mít ve vlastních výukových materiálech přehled o tom, kterou odbornou kompetenci, ve kterém předmětu a ve kterém tématu v průběhu školního roku u žáka rozvíjí či získává, e) vedoucí učitel OV zajistí předání pracovních verzí odborných částí ŠVP smluvním firmám (kuchaři, prodavači) k připomínkování obsahu ŠVP z pohledu potencionálních zaměstnavatelů absolventů do konce měsíce ledna 2010 s požadavkem jejich vyjádření do konce měsíce února 2010, f) u zahradníků dojedná možnost konzultace s firmou Zahradnictví Baloun Kroměříž. Pracovní verze ŠVP dle oborů by měly být připraveny dle harmonogramu v měsíci únor Úkoly pro tvorbu ŠVP: a) Vzhledem k tomu, že do školského rejstříku bude na základě žádosti zapsán nový obor Pečovatelské práce od již s novým kódem, je nutné do tohoto data zpracovat i nový ŠVP Pečovatel. b) V souladu s Informací MŠMT ČR právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol ze dne 14. srpna 2008 týkající se oznámení nových oborů vzdělání, které mají být do rejstříku škol a školských zařízení zapsány, a které stávající obory vzdělání mají být označeny jako dobíhající nebo vymazány, bude v průběhu měsíce října zaslána informace MŠMT ČR o oborech vzdělání na škole od c) Rozdělení učiva a harmonogramu prací pro zpracování ŠVP Pekař a Pečovatel: Rozdělení učiva Pekař Potravinářský průmysl Hygiena a sanitace v potravinářském provozu Potraviny a výživa Příprava surovin pro potravinářskou výrobu Základy potravinářské výroby zpracuje K K K K K

15 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Balení a expedice potravinářských výrobků Prodej potravinářských výrobků BOZP, hygiena práce, požární prevence Suroviny používané v pekařské výrobě Nové druhy surovin v pekařské výrobě Technologie Pečovatel Pečovatelství BOZP, požární prevence, základy hygieny a epidemiologie Přímá obslužná péče o klienty Péče o domácnost klienta Komunikace v soc. službách, osobnost pracovníka soc. služeb Sociální služby Úklidové práce Úklidové prostředky a pomůcky Úklidové stroje a zařízení Pravidelný (denní, týdenní) a generální úklid Příprava pokrmů Výrobní středisko Potraviny a nápoje Výživa člověka Technologie přípravy pokrmů Podávání jídel, stolování Šití a opravy prádla Oděvní textilie a drobná oděvní příprava Ruční šití Šicí stroj, strojové šití Zhotovení bytových doplňků Praní a žehlení oděvů a prádla Přípravky na praní prádla a oděvů Praní a sušení prádla a oděvů Stroje a zařízení v prádelně Žehlení prádla a oděvů K, P P K K K, P K P společně Dne vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška MPSV ČR č. 239/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, která ve své příloze uvádí obory vzdělání, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Jedním z těchto oborů je i obor E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce, jehož pokračovatelem je obor E/01 Pečovatelské služby. Harmonogram prací Vzhledem k tomu, že práce na ŠVP stávajících oborů by měly být hotovy prakticky na začátku roku 2010, bude možné zahájit práce na tvorbě ŠVP Pekař a Pečovatel v měsíci únoru tak, aby byly pracovní verze ŠVP dokončeny do konce měsíce června Inovace vzdělávací nabídky Průzkumem zájmu o vytypované obory provedeným mezi žáky na základních školách a mezi potencionálními zaměstnavateli v dubnu 2009 bylo zjištěno, že největší zájem byl mezi žáky o obor pečovatel(ka) a pekař(ka). Na základě těchto zjištění podnikl ředitel školy v měsíci dubnu a květnu první kroky ke zjištění možnosti zajištění výuky OV na smluvních pracovištích a zájmu o případné budoucí absolventy těchto oborů mezi zaměstnavateli v regionu. K Š Š

16 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Vzhledem k připravovanému návrhu na vyřazení oboru E/001 Šití oděvů ze vzdělávací nabídky školy a ve snaze inovace vzdělávací nabídky podpořené doporučením hodnotící komise zřizovatele při periodickém hodnocení ředitele školy v dubnu 2009 bylo snahou ředitele školy připravit veškeré potřebné podklady a doklady k žádosti o povolení zařazení nových oborů vzdělání od nejpozději do poloviny měsíce srpna Dopisem č.j. OUK/1233/2009 ze dne byla zřizovateli odeslána žádost o povolení změn v rejstříku škol a školských zařízení: a) Žádost o zařazení nového oboru středního vzdělání s výučním listem E/01 Pečovatelské služby RVP pro obor vzdělání E/01 Pečovatelské služby vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne , č. j / Forma studia: denní studium Délka studia 3 roky Počet tříd: 1 třída v každém ročníku Počet žáků: maximálně 16 žáků v každé třídě Cílová kapacita: 48 žáků Zařazení od: Vyjádření Úřadu práce v Přerově je v příloze žádosti. Teoretická výuka všech tří ročníků bude zajištěna v učebnách školy, výuka odborného výcviku bude zajištěna na smluvních pracovištích. Stanoviska partnerů o možnosti výuky odborného výcviku i uplatnění budoucích absolventů na trhu práce jsou v příloze k žádosti. Ubytování žáků zajistí škola ve vlastním internátu, stravování zajistí škola ve vlastní školní jídelně. Zařazení uvedeného oboru vzdělání bude realizováno jako výměna za obor E/001 Šití oděvů, jehož vyřazení z rejstříku škol a školských zařízení z důvodu nezájmu o tento obor navrhujeme ke stejnému datu. Personální zabezpečení výuky - učitel VVP pro střední školy včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (2 učitelé) - učitel odborných předmětů (Mgr.) se zaměřením obchod a služby včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (1 učitel) - učitel odborných předmětů (Bc., od září 2009 zahajuje navazující magisterské) se zaměřením obchod a služby včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (1 učitel) - učitel OV oblast poskytování přímé obslužné péče a zajištění sociálních služeb (bude přijat nový zaměstnanec do PP) - učitel OV oblast přípravy pokrmů a nápojů (4 zaměstnanci) - učitel OV oblast šití, opravy, praní a žehlení prádla a oděvů (3 zaměstnanci) Materiální zabezpečení výuky Teoretické vyučování včetně výuky TV bude zajištěno v učebnách a tělocvičně školy, praktické vyučování bude zajištěno v objektech a prostorách právnických osob oprávněných provozovat uvedenou činnost na základě smluv o zajištění výuky odborného výcviku. Stanoviska firem jsou v příloze žádosti E/02 Potravinářské práce, specializace pekař RVP pro obor vzdělání E/02 Potravinářské práce vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne č. j / Forma studia: denní studium Délka studia 2 roky Počet tříd: 1 třída v každém ročníku Počet žáků: maximálně 8 žáků v každé třídě Cílová kapacita: 16 žáků Zařazení od: Vyjádření Úřadu práce v Přerově a Prostějově je v příloze žádosti.

17 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Teoretická výuka obou ročníků bude zajištěna v učebnách školy, výuka odborného výcviku bude zajištěna na smluvních pracovištích. Stanoviska partnerů o možnosti výuky odborného výcviku i uplatnění budoucích absolventů na trhu práce jsou v příloze k žádosti. Ubytování žáků zajistí škola ve vlastním internátu, stravování zajistí škola ve vlastní školní jídelně. Zařazení oboru vzdělání je navrhováno na základě požadavků firem provozujících uvedenou činnost v okolí. Personální zabezpečení výuky - učitel VVP pro střední školy včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (2 učitelé) - učitel odborných předmětů (Mgr.) se zaměřením obchod a služby včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (1 učitel) - učitel odborných předmětů (Bc., od září 2009 zahajuje navazující magisterské) se zaměřením obchod a služby včetně rozšiřujícího studia speciální pedagogiky (1 učitel) - učitel OV bude přijat zaměstnanec do PP. Materiální zabezpečení výuky Teoretické vyučování včetně výuky TV bude zajištěno v učebnách a tělocvičně školy, praktické vyučování bude zajištěno v objektech a prostorách právnických osob oprávněných provozovat uvedenou činnost na základě smluv o zajištění výuky odborného výcviku. Stanoviska firem jsou v příloze žádosti. b) Žádost o výmaz oboru středního vzdělání s výučním listem V souvislosti s nezájmem žáků o studium oboru středního vzdělání s výučním listem E/001 Šití oděvů (v posledních 3 letech nebyl ke studiu přijat ani jeden žák) navrhujeme jeho výmaz z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od c) Žádost o změnu kapacity internátu V souvislosti s realizací investiční akce Pokoje v půdní vestavbě internátu a v zájmu plnění prostorových podmínek pro ubytování žáků daných vyhláškou MZd č. 410/2005 Sb. žádám o úpravu lůžkové kapacity internátu školy s účinností od Absence žáků Značný vliv na výsledky vzdělávání žáků se SVP má jejich pravidelná docházka do školy, neboť úroveň jejich rozumových schopností nedává předpoklad pro samostatnou domácí přípravu a pochopení učiva především v odborných předmětech. I přes maximální snahu o co největší přizpůsobení organizace školy a sestavení rozvrhu dle možností dopravního spojení do školy, zajištění smluvních firem pro výuku odborného výcviku v místě bydliště většiny žáků nebo v jeho nejbližším okolí, nabídku zapojení žáků ze sociálně slabých rodin do programu podpory studia, bezprostřední vliv pravidelnosti docházky do školy na výši odměn za produktivní práci, zařazování nových metod a forem do výuky, nebezpečí neuzavření klasifikace za klasifikační období v řádném termínu, se nedaří snížit absenci žáků ve výuce. Absence je způsobena malou odolností žáků vůči nemocem, tolerováním absence ze strany rodičů, kteří se v některých případech dokonce domáhají u třídních učitelů předložení přehledu absence, aby ji mohli zpětně omluvit, zneužíváním žáků k plnění vlastních povinností rodičů (péče o mladší sourozence, o příbuzné, vyřizování záležitostí na úřadech) a záškoláctvím. Úkolem především třídních učitelů bude důsledně vyžadovat včasné a řádné omlouvání absence žáků, při dlouhodobé absenci (déle jak 1 týden) bude vyžadovat potvrzení ošetřujícího lékaře, popř. u lékaře ověří nemoc. Povinností bude rovněž striktně dodržovat lhůtu 5 dní při neomluvené absenci žáka pro odeslání výzvy k omluvení absence v souladu s 68 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

18 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Výchovná opatření V souvislosti se zvyšující se absencí se úměrně zvyšuje i počet uložených výchovných opatření (trestů). Na jejich počet má dále vliv nevhodné chování žáků ve vyučování, nevhodné chování ke spolužákům a zaměstnancům školy, neplnění povinností, kouření o přestávkách a na akcích pořádaných školou, poškozování majetku školy a spolužáků, krádeže ve škole a na smluvním pracovišti odborného výcviku. Trvalým úkolem třídních učitelů bude včasné poskytování přesných informací o docházce a chování žáků a případné ukládání výchovných opatření v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 12. Předčasné ukončení studia Velmi vážným problémem výchovy a vzdělávání na škole je neustále se zvyšující počet žáků, kteří předčasně ukončují studium bez jakýchkoli závažnějších důvodů. I přes velmi dobrou spolupráci s partnery smluvními firmami, které zajišťují výuku odborného výcviku, častou spolupráci s úřady práce a opakované vysvětlování potřebnosti a výhodnosti vlastního vzdělávání a dosažení výučního listu se tento trend nedaří zásadním způsobem ovlivnit. Nejčastějším důvodem předčasného ukončení studia je velmi malá (v mnoha případech žádná) motivace ze strany rodičů, kteří sami mnohdy žádného vzdělání nedosáhli a jsou bez zaměstnání a zároveň značná nechuť žáků se vzdělávat. Úkolem všech pedagogických pracovníků bude upozorňovat rodiče při každém jednání o potřebě dokončení vzdělávání a výraznější možnosti získat pracovní uplatnění po úspěšném absolvování studia. 13. Internát Mimoškolní činnost na internátu zajišťují vychovatelky a pracovnice sociální péče. Nabídka volnočasových aktivit se v posledních letech zlepšila především díky mzdovým prostředkům na OON vyčleněným ředitelem školy z rozpočtu na platy lektorů (besedy s masérkou, vizážistkou, kadeřnicí, psychologem, odborníkem na prevenci sociálně patologických jevů, hudební produkce, zeměpisně přírodovědná přednáška, aerobik). Nabídka pravidelných volnočasových aktivit (zájmové kroužky) je limitována stavebně technickými parametry budovy, finančními možnostmi školy a profesní a zájmovou orientací vychovatelek. Příprava na vyučování, které jsou v režimu internátu věnovány dvě hodiny denně, prokazuje, že díky ní byly studijní výsledky žáků v tomto období ve škole dobré a v organizaci mimoškolní činnosti IN bude ponechána i nadále. Značným problémem je nadále technický stav budovy a plnění dalších podmínek stanovených vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, jejichž splnění je výjimkou stanoveno do konce roku Prevence sociálně patologických jevů, záškoláctví Na začátku každého školního roku zpracovává školní metodik prevence sociálně patologických jevů ve spolupráci s výchovným poradcem a všemi pedagogickými pracovníky Minimální preventivní program. Všichni učitelé (teoretických předmětů i odborného výcviku) mají do tematických plánů zařazeny informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů a záškoláctví. V oblasti prevence škola velmi úzce spolupracuje s OPPP Přerov, okresní protidrogovou komisí, Policií ČR, KKC Kappa Přerov, MěÚ Kojetín, MěKS Němčice nad Hanou, MěDDM Kojetín a Gymnáziem Kojetín, každoročně jsou zajišťovány besedy se zajímavými lidmi a zkušenými pracovníky v této oblasti (MUDr. Radim Uzel, PhDr. Ivona Adamská, Radek John, JUDr. Dočekal, MUDr. Ivan Douda, MUDr. Jiří Presl). V dalším období bude mimo stávající instituce navázána spolupráce i s Městskou Policií Kojetín.

19 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Prevenci záškoláctví řeší především směrnice ředitele školy č. 34, v níž jsou stanoveny postupy pedagogických zaměstnanců při prevenci a postihu záškoláctví žáků školy. Prevenci SPJ na škole řeší směrnice ředitele školy č. 48, jejíž součástí je v příloze rovněž: a) Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem (tabákové výrobky, alkohol, omamné a psychotropní látky). b) Postup školy při zjištění krádeže či vandalismu. c) Prevence užívání návykových látek. V souladu s Metodickým pokynem MŠMT č.j / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení nabyla na škole účinnosti od směrnice ředitele školy č. 51 Prevence šikany, jejíž součástí je i Program proti šikanování. Úkolem všech zaměstnanců školy bude v případě zjištění či podezření na existenci SPJ na škole okamžitě informovat ředitele školy a školního metodika prevence. 15. Školní jídelna Škola má zřizovatelem povolen provoz doplňkové činnosti, která spočívá v přípravě a prodeji stravy cizím strávníkům. Strava je připravována ve školní kuchyni, která je zařazena do sítě škol jako součást OU Křenovice a jejíž kapacita je stanovena v souladu s platnými předpisy na 400 obědů denně. Příprava obědů pro cizí strávníky je prováděna současně s přípravou stravy pro žáky a zaměstnance škol a školských zařízení (OU Křenovice, ZŠ a MŠ Křenovice a Měrovice), není provozována na úkor hlavní činnosti a nedochází k překročení maximální kapacity kuchyně. Doplňkovou činnost zabezpečují určené pracovnice školní jídelny, které jsou zaměstnanci školy a dále žáci oboru E/001 Kuchařské práce. Škola hradí prostředky na platy těchto zaměstnanců školy i odměny za produktivní práci žáků výhradně z prostředků doplňkové činnosti, prostředky na platy zaměstnanců jídelny zahrnuje do nákladů doplňkové činnosti a prostředky na odměny žáků zahrnuje do nákladů hlavní činnosti. Doplňkovou činnost škola provozuje po celou dobu kalendářního roku na základě písemných smluv s obecními úřady (stravování důchodců), školami (stravování žáků ZŠ a MŠ a jejich zaměstnanců) a s firmami (stravování zaměstnanců těchto firem). Ve smlouvě jsou uvedeny podmínky, za kterých je DČ provozována včetně kalkulace ceny 1 obědu s uvedením přímých nákladů na potraviny, nákladů na věcnou režii a způsobu jejich výpočtu, na mzdovou režii a ziskové přirážky. Kalkulace ceny obědu je pravidelně 1x ročně (v měsíci dubnu) přepočítávána na základě nákladů na jednotlivé režie v průběhu předešlého roku a k 1.5. upravována. Výdej stravy pro strávníky stravované v rámci DČ je organizován tak, aby v žádném případě nedošlo k narušování provozu školy a strava je vydávána v jinou dobu, než je podle rozvrhu stanovena polední přestávka pro výdej stravy žákům a zaměstnancům školy. Odběr stravy do jídlonosičů a termonádob je stanoven pro cizí strávníky denně od hod. do hod. Odběr stravy pro cizí strávníky, kteří se stravují přímo ve školní jídelně, je stanoven na dobu až hod. po skončení polední přestávky žáků a zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že v současné době již probíhají dokončovací práce na výstavbě dálnice Mořice Kojetín, ubývá postupně cizích strávníků, což s sebou nese i problém udržení stávajícího úvazku pracovnice školní jídelny zaměstnané v rámci doplňkové činnosti. Úkolem je zajistit další strávníky z ostatních firem v okolí (nová firma na výrobu oken v Křenovicích, firmy v Kojetíně) tak, aby se počet uvařených jídel pro cizí strávníky pohyboval za měsíc alespoň okolo jídel. V měsíci září 2009 je ve školní jídelně zapsáno celkem 270 strávníků (149 v hlavní činnosti a 121 v doplňkové činnosti).

20 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Prezentace školy V zájmu kvalitní prezentace školy na veřejnosti a poskytování nezbytných informací jsou od v provozu nové webové stránky školy na vlastní doméně Provozovatelem stránek je firma Scio Praha, stránky jsou zpracovány redakčním systémem, kompletní správu, aktualizaci a doplňování provádí ředitel školy. O oblíbenosti a užitečnosti stránek svědčí fakt, že od jejich zprovoznění registrovalo počítadlo přístupů v měsíci září 2009 již téměř návštěvníků. Veřejně přístupná informační deska není dosud na budově školy instalována z důvodu uvažovaného zateplení budovy. V rámci prezentace vzdělávací nabídky zástupci školy pravidelně navštěvují základní školy a burzy škol. Škola každoročně pořádá den otevřených dveří spojený s prohlídkou školy, prodejní výstavou výrobků a ukázkami práce žáků v odborném výcviku. Ředitel školy plně podporuje účast žáků všech oborů na odborných soutěžích v rámci celé ČR. Jejich nabídka je však velmi omezená a v současné době se účastní pouze prodavači celostátní dovednostní soutěže žáků obchodního řetězce Kaufland a právě v této soutěži dosahují žáci školy významných úspěchů. Naposled letos se soutěže v Kladně zúčastnilo pět vybraných žáků školy (2 žáci 1. ročníku, 1 žák 2. ročníku a 2 žáci 3. ročníku) a získali jedno první místo, dvě druhá místa a dvě třetí místa. V loňském roce byl na škole uspořádán 1. ročník soutěže prodavačů v dárkovém balení spojený s internetovým hlasováním, na který by měl navazovat v letošním roce 2. ročník. Žáci školy se rovněž prezentují svými výrobky na regionálních a místních výstavách, obor kuchař zajišťuje na zakázku přípravu rautů a hostin. Účast žáků na nejrůznějších soutěžích bude i v následujícím období plně podporována. C. Oblast personální K pracovalo na škole 31 zaměstnanců, z toho 18 učitelů včetně ředitele, 3 vychovatelky, 6 provozních zaměstnanců a 4 zaměstnanci ve školní kuchyni (1 na DČ). K pracuje na škole 28 zaměstnanců, z toho 15 učitelů včetně ředitele, 3 vychovatelky, 6 provozních zaměstnanců a 4 zaměstnanci ve školní kuchyni (1 na DČ). 1. Plnění právních norem K jsou na škole ustanoveny funkce vedoucích zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy. Na základě jednání ředitele školy na OŠMT OK dne byla zástupci zřizovatele vznesena připomínka k organizaci školy spočívající ve vysokém počtu vedoucích zaměstnanců na škole vzhledem k její velikosti co do počtu žáků a současně bylo doporučeno neprodleně upravit organizaci školy s cílem snížení počtu vedoucích zaměstnanců a přerozdělení jejich kompetencí. Na základě uvedených skutečností byla přijata úsporná opatření: a) vedoucími zaměstnanci dle ustanovení 124 odst. 3) jsou od : - zástupce ředitele školy pro výuku teoretických předmětů - vedoucí OV pro výuku odborného výcviku všech oborů vzdělání - vedoucí provozních zaměstnanců b) vedoucími zaměstnanci dle ustanovení dle 124 odst. 4) jsou: - vedoucí ŠJ - vedoucí vychovatelka

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800.

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUKR/756/2012 spis. sk.: 1.3. A10

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program KUCHAŘ Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: Ředitel školy: Schváleno dne: Platnost ŠVP od:

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více