Billy Graham. Co bude po smrti? Dětský kvíz. Misie za totality. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Billy Graham. Co bude po smrti? Dětský kvíz. Misie za totality. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88."

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88 Billy Graham Dětský kvíz Misie za totality Bible, Žalm 19, 1 rafie na na titulní straně: vitráž v v modlitebně BJB Brno, návrh Marie Plotěná. Co bude po smrti?

2 Na úvod V životě musíš projít mnoha tunely Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (Bible, Izajáš 9,1) V životě musíš projít mnoha tunely. Světla mnohdy pohasnou, dny potemní, život bolí. Voláš, ale nikdo neodpovídá. Modlíš se, ale připadne ti, že tě nikdo neslyší. Ten tunel může být dlouhý. Na konci každého tunelu je však světlo, krásné jako slunce samo. Posledním tunelem před tebou je smrt. Na jeho konci ti však vychází vstříc věčné světlo. (Podle knihy Marka Deltour: Setkání s Philem Bosmansem, vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2004) Milí přátelé BTM, na podzim si připomínáme svátek zesnulých. Když myslíme na smrt, provázejí nás smíšené pocity. Je přirozené, že se člověk smrti bojí. Jeden francouzský král dokonce zakázal vyslovit v jeho přítomnosti slovo smrt. Každý se bojí smrti a není divu, protože smrt přišla na svět jako trest za hřích. Smrt je vlastně rozdělením těla a duše. To není člověku docela přirozené, protože tělo a duše byly stvořeny v jednotě. Pro nevěřícího je smrt opravdu hrozná, protože všechno, co ve svém životě nashromáždí, v jediném okamžiku ztrácí. I věřící se dívají na smrt jako na nepřítele. Ježíšovým vzkříšením se však pohled na smrt mění. Je zbavena své definitivnosti a konečnosti. Věřící člověk si váží pozemského života a všeho, co k němu patří. Má však také svůj zvláštní poklad v nebi. Když přijde smrt, ztrácí pozemské, ale otevírá se mu nebeské. Smrt může paradoxně věřícím sloužit. Služba smrti spočívá především v tom, že na věky oddělí věřící od hříchu a také od zranitelné tělesné schránky. Milí přátelé, využijte podzimní dobu vzpomínání na zemřelé ke zvěstování radostné zprávy o spasení a obdarujte vhodným letáčkem ty, kteří žijí ve strachu a beznaději. redaktor a vedoucí expedice Rozloučení s Ing. Josefem Sečkou Dne 18. září 2008 povolal Bůh do své slávy Ing. Josefa Sečku, dlouholetého předsedu Bratrské rady BTM. Josef Sečka patřil mezi aktivní misionáře, kteří za totality pomáhali ze zahraničí šířit evangelium do naší republiky. Po revoluci 1989 byl jedním ze zakladatelů rozhlasové misie TWR u nás, později inicioval založení Brněnské tiskové misie. Podrobně jsme o jeho životě psali v 3. a 4. čísle Zpravodaje, více o něm se můžete dočíst na našich webových stránkách: S Josefem Sečkou jsme se rozloučili na hřbitově v malebném rakouském městečku Altlengbach za účasti jeho rodiny, přátel, církve a zástupců zahraničních misií. Ze smutečního proslovu, který pronesl Jürgen Mette z Marburgské misie, uvádíme: Myslíme-li na Josefa, pak myslíme na láskyplného pastýře, horlivého misionáře, pečlivého ekonoma, sensitivního umělce a hudebníka, výrazného estéta, věrného manžela, otce, dědečka. S jistotou ve zmrtvýchvstání se dočasně s Josefem Sečkou loučíme. Kdo z nás bude příštím kandidátem závěru života? Je to zcela v duchu Josefa, když vám, vážení přítomní, položím otázku, zda vy a váš dům chcete sloužit Hospodinu. A je to zcela v duchu našeho bratra, Josefa Sečky, připomenout vám, že nic v životě nemá větší cenu, než hledat nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Amen. Děkujeme Josefovi Sečkovi za všechnu lásku, péči, starost a pracovní nasazení, kterou pro mnohé z nás osobně vykonal. 3

3 Aktuálně Aktuálně Billy Graham evangelista 20. století V naší aktuální nabídce najdete také letáček Sedm smrtelných hříchů. Jeho text je sestaven ze stejnojmenné knihy jednoho z největších evangelistů 20. století Billyho Grahama. Letos v listopadu se dožívá 90 let. Narodil se roku 1918 v USA v Severní Karolíně věřícím rodičům, členům Reformované presbyterní církve. Vystudoval teologii a antropologii. V roce 1943 se oženil s dcerou chirurga a misionáře v Číně Ruth Bellovou ( 2007) a měli spolu pět dětí. V r byl povolán do služby evangelisty hnutí Mládež pro Krista. K jeho službě se Bůh přiznával a tisíce lidí přijalo pozvání na cestu víry v Ježíše Krista. Uvádí se, že kázal více než 210 milionům lidí ve 185 zemích a oblastech. Stal se jednou z největších osobností v USA. Byl duchovním poradcem sedmi amerických prezidentů. Obdržel celou řadu čestných doktorátů. Byl známý nejen ve své zemi Spojených státech, ale po celém světě. Zvláštním Božím řízením mohl sdělit poselství o Ježíši Kristu i v zemích za tzv. železnou oponou, dokonce i v bývalém Sovětském svazu. V roce 1982 se pak splnilo přání mnoha československých křesťanů, kdy Billy Graham ve dnech 29. října 4. listopadu se svým týmem navštívil Prahu, Brno a Bratislavu. Z jeho života uvádíme dvě krátké epizody, které rozhodly o jeho cestě být Božím služebníkem. Přijetí Krista Když měl Billy 17 let, přišla do jejich vesnice evangelizační skupina s kazatelem Mardochem Ham. První týden Billy bohoslužby ignoroval, ale na přímluvu rodičů se bohoslužby nakonec zúčastnil i se svými spolužáky. Biblické slovo se jej moc nedotýkalo až do chvíle, kdy řečník ukázal přímo na něj a řekl: Ty jsi ten hříšník. Schoval se za velký klobouk paní sedící před ním. Příští bohoslužbu si pro jistotu šel sednout mezi zpěváky na pódium. Ale již mezi prvními větami kazatele jej rozrušila věta: Jistě je tu veliký hříšník! Billy si pomyslel, že matka kazateli něco říkala. Po kázání, když byla výzva k těm posluchačům, kterých se Boží slovo dotklo, Billy řekl kamarádovi: Jdeme také!. Sešli s pódia a šli mezi ty, kteří ten večer svěřili svůj život Pánu Ježíši. Tam jsem se rozhodl pro Krista. Bylo to velice jednoduché, bez zvláštního vidění, zázraků, bez slz. Tuto zkušenost často říkal Billy Graham při svých evangelizacích. První kázání Když si Billy připravoval svá první kázání, netroufal si je nikomu číst. A tak si vyhlédl osamělé místo mezi stromy, na jeden z nich vylezl a celé hodiny přednášel svá kázání. Jednou vzal děkan biblické školy Billyho s sebou na jednu farnost. Při shromáždění najednou říká: Dnes bude mít kázání náš student. Billy se zděsil a namítl, že ještě nikdy nekázal. Když ti to nepůjde, budu mluvit já, ale teď máš prostor, odvětil děkan. Billy si vzpomněl na svá čtyři kázání a za deset minut byl s nimi hotov. Při závěrečné výzvě přišlo dopředu neočekávaně mnoho lidí. Od té chvíle se šířila zpráva o nadějném mladém kazateli ze Severní Karolíny. Děkan pak pozval Billyho na delší misijní pobyt do jednoho města. Po týdnu evangelizačních setkání mu děkan říká: Ti lidé nepřicházejí poslouchat mne, ale tebe. Vrátím se na univerzitu a ty tady pokračuj. Když se poslední neděli vrátil, užasl. Celý kostel byl plný lidí a mnoho jich ještě stálo venku. Nahoře: dvě fotografie z návštěvy Billyho Grahama v Československu v roce 1982 na kazatelně salvátorského chrámu v Praze a na procházce po Karlově mostě. Billy Graham kázal na velkých evangelizačních shromážděních téměř 60 let. Na fotografii vlevo při evangelizaci v New Yorku v roce 1957, fotografie vpravo je z konce 20. století. Billy Graham o Československu (1982) Velký dojem na mne učinila krása této země hory, borové lesy, řeka Dunaj i když vím, že je mnoho krajů, které jsem neviděl a které jsou snad ještě krásnější. Praha je ještě nádhernější, než jak jsem o ní četl. Jsem zavázán všem, kteří mi pomohli porozumět životu v této zemi. Tato návštěva je jedna z vrcholných událostí v mém životě. Billy Graham napsal nespočet projevů, novinových článků, 24 knih včetně autobiogra e Tak jaký jsem (Just As I Am), bestselleru z roku Mezi české překlady knih patří Sedm smrtelných hříchů, Jak se znovuzrodit, K horám. Nejpopulárnější je titul Pokoj s Bohem (1952), který dosáhl více než dvou milionů výtisků v mnoha jazycích. Četli jste už rozhovor s dcerou Billyho Grahama? Jak mohl Bůh něco takového dopustit? Tuto otázku položila po osudových událostech 11. září reportérka diskusního pořadu americké televize CBS dceři Billyho Grahama Anně Grahamové. Její odpověď najdete v našem letáčku H

4 Dětský kvíz Vyhodnocení dětského kvízu Do nabídky našich letáčků zařazujeme každý rok pravidelně tři dětské kvízy: VELIKONOČNÍ, PRÁZDNINOVÝ A VÁNOČNÍ. Během roku nám od dětí přicházejí odpovědi a kresby, ze kterých máme velkou radost. Také vy se můžete potěšit z jejich ukázek, tentokrát z kvízu o misijních cestách apoštola Pavla. Tajenka kvízu prozradila dětem jména čtyř míst spojených s působením apoštola Pavla. Úkolem pro děti bylo napsat, co se na těchto místech odehrálo. Z odpovědí došlých do června jsme vybrali a vylosovali tyto děti, kterým zasíláme malou odměnu. Předškolní děti Chalupníková Jana, Praha, 5 let Krákora Ondřej, Tlučná, 6 let Jednotlivci 7-15 let Bláha Tomáš, Opava-Zlatníky, 12 let Bočková Veronika, Doubravník, 10 let Lacková Kateřina, Brvany, 14 let Licová Adrianka, Vikýřovice, 8 let Palát Tomáš, Valašské Meziříčí, 10 let Pospíšil Ondra, Valašské Meziříčí, 6 let Vichavská Zuzana, Kopřivnice, 12 let Wieczorková Anička a Jan, Šenov, 6 a 8 let Ze skupin dětí Děti CASD, Havířov-Suchá Klub Veverky, Šenov Klub Zlatokopové, Nechanice Fliťárová Blanka, Jablonec n/n, 10 let Štibral Michal, Ml. Boleslav, 9 let Moravec Pavel, Písek, 10 let Novosadová Nikol, Ostrava, 7 let Dětský kvíz Mrvíková Katka, Vodňany, 12 let Brett Kamil, Postoloprty, 17 let Kolaříková Zdenka, Praha,13 let Chybová Michaela, Pyšel, 13 let 6 7

5 Nabídka nových letáčků Dušièky 2008 Pánův hlas (RT66) Příběh ztraceného a znovunalezeného psa Dona, který neomylně poznal hlas svého pána. Také my lidé jsme se ztratili svému Pánu. Uslyšíme Jeho hlas? (Doporučená Umřít znamená vrátit se domů (RT67) Kde se vzala smrt? Co následuje po smrti? Co je peklo a co nebe? Při hledání odpovědí na tyto otázky vám pomůže text Ignáce Muchy z Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. (Doporučená cena 2,60 Kč) Příslib nové radosti (DK86) Smutek a strach v našem životě neznamenají konec radosti, nýbrž přinášejí možnost nové naděje, příslib nové radosti Myšlenky P. Tomislava Ivančiče jsou plné naděje a povzbuzení. (Doporučená cena 4,10 Kč) Život smrtí nekončí (S27) Smrt může přijít jako vítr, nečekaně, bez varování. Je bláhové myslet si, že máme dost času Jan Boštík popisuje dramatický příběh, který změnil celý jeho život. (Doporučená cena 3,40 Kč) Nabídka starších letáčků Nabízíme Vám dotisk dvou oblíbených letáčků: Proč jako vědec věřím v Boha? (MT19) Dokáže věda vše vysvětlit? Je možné odhalit tajemství vesmíru? Nebrání víra pokroku v poznání? Na tyto otázky odpovídá známý vědec a popularizátor astronomie a fyziky RNDr. Jiří Grygar, CSc. Rozhovor doplňují citáty známých vědců. (Doporučená cena 3,40 Kč) Srdečné přání (DK83) Často si myslíme, že splněná přání přinesou do našeho života štěstí a spokojenost. Je to však falešná představa Krátké zamyšlení doplňují verše Žalmu 145. (Doporučená cena 4,10 Kč) Letáčky pro povzbuzení nejen k svátku Památky zesnulých Bůh je naše útočiště (PT37) Milí čtenáři! V souvislosti se svátkem Památky zesnulých připomínáme, že BTM připravila řadu letáčků, které můžete nabídnout zarmouceným a osamělým lidem. Vhodným textem je můžete povzbudit a potěšit. V tomto podzimním čase každý rád přijme dobré slovo, které přinese radost a naději do všedního života. Budeme vděčni, když nám napíšete o svých zkušenostech. 7 smrtelných hříchů (OT10) Pýcha, Hněv, Závist, Nečistota, Obžerství, Lenost a Lakomství tyto vlastnosti označil na konci šestého století papež Řehoř Veliký jako Sedm smrtelných hříchů. Brožurka přináší krátká zamyšlení nad každým z nich. Text podle knihy Billyho Grahama ilustracemi jej doprovodila Marie Plotěná. 20 stran formátu A6. (Doporučená cena 10 Kč) Rozhodnutí pro život (PT49) Neexistuje pro mne žádná ztráta, protože Ježíš žije! Když jsem s ním, nic mi nemůže uškodit. On je Pánem života i smrti. Myšlenky P. Tomislava Ivančiče doplňují verše z Janova evangelia. (Dop. cena 2,50 Kč) Nejsi sám (kalendář na rok 2009) (PT50) Dvojitá kartička s kalendářem na rok 2009 a slovy povzbuzení: V životě přicházejí situace, kdy cítíme beznaději a samotu. Bůh nás však v těchto chvílích nenechá nikdy samotné. On stojí při nás, i když to nemusíme pociťovat. Text doplňuje verš z knihy Jeremjáše, 15. kapitoly. (Doporučená cena 2,50 Kč) H 89 Slunce, které nezapadá H 92 Cesta k životu DK 68 V těžkých chvílích Záložka 2006 Jozue 1,5 Můžete si vybrat i jiné letáčky podle vlastního uvážení. Nabídku všech letáčků najdete na našich internetových stránkách Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 57 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Představujeme Vám Jiří Dedecius: Sloužil jsem Bohu tím, co jsem uměl Jedna z našich nejbližších partnerských organizací je KRISTUS PRO KAŽDÉHO se sídlem v Hradci Králové. Svou misijní činnost vyvíjí na celém území České republiky, a to již od roku KPK je zakládajícím členem České evangelikální aliance a usiluje o dobré vztahy a spolupráci s širokým spektrem křesťanů v mnoha oblastech. Na její činnost jsme se Jedním z našich dlouholetých spolupracovníků je Jiří Dedecius. Za zeptali ředitele KPK Ing. Vladimíra Kšíkala. totalitního režimu s velkou odvahou ilegálně pořizoval nahrávky slova i hudby pro českou redakci křesťanské rozhlasové stanice TWR (Trans World Radio) v Monte Carlu. Po roce 1989 se stal jedním ze zakládajících členů TWR v naší zemi. Před časem v jeho brněnském studiu nahrála hudební skupina BTM dvě CD: Tiše snáší se sníh a Ať každý to ví, které můžete najít v naší stálé nabídce. Do budoucna s Jiřím plánujeme další projekty, které obohatí naše misijní audioprodukty. Jirko, jak ses dostal k nahrávání? Na tuto myšlenku mne přivedl jeden bratr z Havířova. Bylo to začátkem sedmdesátých let. Jednou se mne zeptal: Člověče, proč ty jako elektrotechnik nesloužíš svými znalostmi Bohu? Když já nemám na čem. Nemám žádné zařízení a hlavně peníze. Vždyť takové základní vybavení, pořádný magnetofon, mikrofon, spolkne aspoň deset tisíc, bránil jsem se. Podíval se na mne pronikavým pohledem a řekl: Ty nemáš kolena? Mám a dokonce zdravá, zasmál jsem se. Věděl jsem, kam míří. Pane Ježíši, řekl jsem ten večer, kdybych Ti mohl tímto způsobem sloužit, tak to budu dělat rád. Jak sis obstaral peníze na zařízení? Jednou jsem v Praze šel přes Malostranské náměstí ke Karlovu mostu. Zastavil jsem se u antikvariátu. Ve výkladní skříni mě upoutal starý obrázek, který mi něco připomínal. Podívejme, takové nic a ono to stojí osm set korun. A támhle ten dokonce dvanáct set. Kdo by řekl, že staré listy mohou být tak cenné? Náhle se mi před očima vynořila naše stará, omšelá rodinná kniha. Do popelnice byla moc velká a do knihovny zase moc špinavá. Proto jsem ji nechal v garáži, kde zajišťovala kolo od auta místo cihly. Co když tahle kniha má také nějakou cenu? Odvezl jsem ji do antikvariátu. Starožitník si ji pozorně prohlédl a řekl: Pokud byste nám knihu prodal, zaplatíme vám třicet tisíc. Bez váhání jsem obchod na místě sjednal. V té době to bylo spousta peněz. Ihned jsem koupil nejlepší magnetofon, který byl na trhu, pár mikrofonů se stojany a nějaké součástky na mixážní pult. Jaké nahrávky jsi začal pořizovat? Nahrával jsem hlavně na křesťanských konferencích. Lidé mně přinášeli čisté magnetofonové pásky a prosili o kopie pro příbuzné a přátele. Nebylo nijak výjimečné, když o takovou službu požádalo i padesát lidí. Záznamy se točily živě, to znamená se vším kašláním, vrzáním židlí atd. O této práci jsem často přemýšlel a modlil se, jak ji ještě více zkvalitnit. Pak jsem dostal nápad. Volná místa mezi kázáními jsem začal zaplňovat vhodnou duchovní hudbou. Dodnes si pamatuji na jeden dopis. Stálo v něm: Bratře, nedovedeš si představit, jakou radost jsi mi udělal písněmi, které jsi přidal ke kázání. Stále si je pouštím, umím je téměř zpaměti. Prožívám nádherný pokoj a Boží přítomnost. Co tomu říkala manželka? Naštěstí se pro tuto práci nadchla celá rodina. Nejen, že se mnou všichni jezdili na různé akce, ale především dovolili, aby náš dvoupokojový byt v Blansku byl uzpůsoben k nahrávání. Do ložnice jsme s manželkou Lídou vyrobili skládací postele, které jsme přes den vysouvali ke zdi a na jejich místo stavěli skládací pracovní stůl pro děti, aby měly kde psát úkoly. Představujeme Vám Jedna z mnoha křesťanských hudebních skupin, které prošly nahrávacím studiem Jiřího Dedeciuse. 2 - Jiří pracoval s tou nejmodernější technikou v nahrávacím studiu koncem 80. let. 3 - Spolu s manželkou Lídou. Je známo, že jsi za totality šířil i křesťanskou literaturu ze zahraničí. Můžeš se s námi podělit o nějaký zážitek? Jednou u nás zazvonili dva mladí lidé a sdělili nám, že přivezli literaturu. Volkswagen kombi nechali u nádraží. Rozhodl jsem se, že materiály přeložíme někde v lese. Tenkrát s námi jela i dcera Hanička. Mířili jsme z Blanska směrem na Olešnou. Cesta vedla hlubokými lesy po obou stranách. Věděl jsem, že v jednom místě je vpravo v lese odstavná plocha pro lesní techniku. Konečně jsme dorazili na místo. Noc byla úplně temná. Chvílemi jsme si museli posvítit baterkou, abychom věděli, kam balíky odkládáme. Zdola někdo jede, vykřikla znenadání Hanka, která měla na starost hlídání. Do kopce rychle vyjížděla žlutá volha s majákem a výrazným nápisem VB. Policie, řekl jsem polohlasem. Lída rychle odkopla několik balíků z naší blízkosti do trávy, ale to už se auto blížilo a začalo zpomalovat. Všichni jsme si dřepli. Světelný kužel se pomalu přibližoval, až zasáhl nás všechny. Dvě auta k sobě přimknutá a kolem pět lidí na bobku, shodou okolností ženy na jedné straně a my dva chlapi na druhé. Intuitivně jsem zvedl ruku proti světlům. Pane Ježíši, prosím tě pomoz nám, ať nezastaví křičelo mé srdce. Světelný kužel sklouzl mimo nás, auto nabralo rychlost a pokračovalo svou cestou. Ještě pár vteřin jsme dřepěli na zemi jako zkamenělí. Thank you Jesus! splynulo z chlapcových rtů vedle mne. Ano, děkujeme, Pane Ježíši, přidal jsem se a rychle jsme se pustili do dalšího překládání. Zažili jste i něco veselého? Jo, třeba jak jsme jednou z Angličana mámili heslo. Bylo domluveno, že cizinci, kteří k nám přijedou, musí se prokázat heslem

7 Představujeme Vám Jeden Angličan na heslo zapomněl. Mluvil o knihách, jmenoval pracovníky TWR, ale heslo nikde. Já se tvářil, že nevím o čem je řeč, že nerozumím, musel jsem být ve střehu, abych nenaletěl. Po chvíli začal být nervózní, my pochopitelně taky. Sedíme, mlčíme Až tu pojednou do ticha na mě vystřelí prstem a vykřikne: Džericho! Konečně to správné heslo (Jericho). Všichni jsme se s úlevou rozesmáli. Měl jsi problémy s STB? Vzpomínám si na jednu vypjatou situaci. Bylo to z doby, kdy jsme se přestěhovali do rodinného domku do Brna. Byl u mě zrovna Jiří Hurta, dokončovali jsme nahrávku Starého zákona. Jednou ráno, když jsme se společně modlili před zahájením natáčení, slyším zvonek. Poodhrnul jsem záclonu. Ze studia, které bylo v obývacím pokoji v prvním patře, jsem uviděl před domem stát černou volhu. Dva muži v kožených kabátech vcházeli do zahrádky. Pane, prosím, ať nemusím lhát, šeptal jsem a spěchal ze schodů, protože mužské prsty netrpělivě bubnovaly na sklo domovních dveří. Státní bezpečnost, představili se mi a pod nos mi strčili služební průkaz. Pozval jsem je dál a uvedl do pokoje v přízemí. Jeden mne požádal o občanský průkaz, druhý rozložil na stole psací stroj. Přišli vybaveni. Dnes v noci byl na hranicích zadržen kamión s pašovanou literaturou a vaše jméno a adresa byla na seznamu, který cizinci vezli. Můžete nám vysvětlit, jak se dostala vaše adresa do zahraničí? Byly to hodně perné chvilky vysvětlování. Díky Bohu, že jim moje vysvětlení stačilo. Ještě štěstí, že neudělali domovní prohlídku, jinak by si mne ihned odvezli. Když jsem se s třesoucími se koleny vrátil nahoru, všichni klečeli a vroucně se modlili. Čím se zabýváš v současné době? Léta běží a dnes hudbu už nenahrávám. Toho už by se měli ujmout mladší. Ale jak mi přibývají léta a Pán mi ještě dává sílu, mám v plánu zachovat starší nahrávky, natočené ještě na magnetofonových páscích. Nahromadilo se mi toho hodně za léta, kdy se většina křesťanských akcí nahrávala a rozmnožovala posluchačům. Byl bych rád, kdyby nová, nastupující generace mohla slyšet Jiří Hurta, obětavý spolupracovník rádia TWR v době totality. Připravoval pořad Studna Slova, ve kterém postupně nahrál výklady všech biblických knih. ty, kteří už nejsou mezi námi, ale jejich slova mají i v dnešní době co říci. Slovo Boží je stále živé a platné, stejně jako v dobách minulých. Děkujeme za rozhovor. Manželka milého bratra, Lída, je vynikající kuchařka. Když se o víkendech nahrávalo, bylo u nich ubytováno i deset lidí. Lída se o všechny vzorně starala. Někteří vzpomínají: Už nevíme, co jsme nahrávali, ale pamatujeme si, co jsme měli na oběd. Požádali jsme sestru o oblíbený recept. Ananasové řezy. 3 celá vejce, 1 hrnek moučkového cukru, 1 plechovka ananasového kompotu, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek nasekaných ořechů, 2 malé lžičky sody. Celá vejce ušleháme do pěny s cukrem, vmícháme po částech mouku se sodou, celý ananasový kompot i se šťávou a přidáme ořechy. Plech vyložíme pečícím papírem a upečeme při 170. Krém: 1/8 másla, 1 měkký tvaroh, 2 vanilkové cukry Rozšleháme máslo, vanilkový cukr do pěny a přidáme tvaroh. Na vychladlý koláč natřeme. Poleva: 7dkg čokolády na vaření rozpustíme v páře. Tím moučník polejeme. Praktické příklady využití letáčků Pro inspiraci uvádíme z dopisů našich spolupracovníků některé modelové příklady, ukazující způsob, jak lze s letáčky pracovat a také reakci lidí na ně: Tisková misie A-Z (seriál) Příklad 1: Tvoje letáčky, milá BTM, už mnohé potěšily a povzbudily. Přestože jsem měl na poličce různé jiné, tak těm Tvým dávám přednost. Vynikají upraveností a řekl bych až dárkovým balením to je, ono! Obsah totiž je dárkem a tak se raduji, že to i obal dává najevo. Je potom snadné a příjemné takový leták nabídnout, a pro adresáta mnohem těžší ho za prvním rohem zahodit do koše nebo ani okem nezavadit o slovo. A tak jdou letáčky dobře na odbyt. Modlím se za to, aby nezůstaly jen někde na poličce, ale aby daly signál k proměně života a obrácení k Ježíši. Nejvíce Tvých dárečků dostali ti, kteří přišli poprvé do našeho společenství, moc a moc se jich rozdalo na křesťanských besídkách pro střední školy a gymnázium, jsou k dispozici i ve dvou knihovnách. Potěšily i mnoho nemocných a ztrápených. Viděl jsem dost úsměvů a radosti na to, abych se přesvědčil, že práce s nimi je dobrá a přináší ovoce. Příklad 2: Jsem velmi šťastná, že se mohu zapojit do misijní práce s evangelizačními texty. Pracuji jako aranžérka v obchodním domě a jsem ve stálém styku s lidmi. Často mohu některým říct, co Bůh udělal pro člověka. Dnes jsem balila vybrané zboží v dárkovém balení přímo před zákazníky. Přišel romský mladý muž a chtěl krásně zabalit pro svou ženu dárek. Ke konci balení jsem cítila v srdci, že bych mu měla dát text Jsi milován, ale váhala jsem a neměla jsem dost odvahy. Pak jsem toho litovala. Ale Pán to zařídil tak, že poslal ke mně toho muže znovu. A tak jsem mu ten text s úsměvem a pokojem v srdci zasunula pod stuhu na jeho balíčku. Bylo na něm vidět, jakou má radost. Příklad 3: Jsem rád, že vydáváte evangelizační traktáty barevné a že jsou stručné a jasné. Bydlím ve větším domě a tak jsem Vaše traktáty vyvěsil na chodbě na nástěnku. Můj soused mi říkal, že se za ním chtěl stavit nějaký přítel a že k němu ani nedošel zůstal u nástěnky a četl. Myslím, že Vaše texty vystihují charakter a povahu našeho národa. Lidé si je rádi přečtou už proto, že jsou nenásilné a nabízejí Boží milost a lásku. Příklad 4: Chtěla bych Vám v krátkosti napsat, jak a kam se dostaly Vaše texty. Obdržely je především děti, které vyučuji náboženství ve škole. Protože jsou pěkné, dávala jsem je jako odměnu za správnou odpověď, což se jim líbilo a přispělo k jejich větší snaze se učit. Myslím si, a také jsem se přesvědčila, že si texty přečetli i jejich rodiče. Dále jsem je nabídla mým sousedům. Navštívila jsem lékaře a dala mu texty, protože je důležité, aby ti, kteří ve velkém pomáhají lidem, uvěřili v Pána Ježíše. Takto jsem začala pracovat s texty. Kéž by Pán promluvil ke všem skrze ně

8 Tisková misie A-Z (seriál) K Kulturní akce: Tak jako existuje mnoho druhů kulturních akcí (kina, koncerty, divadla aj.), tak můžeme také různým způsobem nabízet letáčky návštěvníkům. Zvlášť vhodné jsou letáčky, které více či méně tématicky souvisí s představením, např. letáčky k filmu Narnie, Pán prstenů, apod. Letáčky najdou své uplatnění i při promítání filmů při evangelizačních akcích v církvi, např. filmu Ježíš a také při koncertech křesťanských skupin. L Lázně: Přicházím právě z misijní procházky z lázeňského parku, vítal mě jeden muž z našeho společenství, kterého jsem navštívil v době jeho pobytu v lázních. Využíval kontaktů, které navázal během procházky, aby nabídl lázeňským hostům při rozhovoru evangelizační texty. Další možností je umístění letáčků ve stojáncích v lázeňských budovách, klinikách a kaplích. Největší výhodou misie v prostředí lázní a sanatorií je dostatek času pacientů. Je krásné vidět, když odsud odcházejí občerstveni nejen na těle, ale i na duchu a duši. Lékárny: V lékárnách najdeme nejrůznější letáčky, informující o léčebných účincích medikamentů. V tomto prostředí, kde lidé obzvláště očekávají pomoc, radu a vlídné slovo, je naprosto přirozená nabídka povzbuzujících textů. Po dohodě s vedoucím lze v čítárně umístit stojánek a pravidelně jej doplňovat o vhodné výtisky. Mládež: Pro mládež připravujeme speciální texty, které vycházejí v řadě Nové perspektivy. Jejich autoři mladí věřící lidé se snaží předat poselství evangelia dnešním jazykem mladých. Mladým lidem můžeme texty nabídnout při nejrůznějších příležitostech: sportovních, kulturních nebo společenských akcích mládeže, setkáních, besedách, koncertech kapel, přednáškách na školách (např. ve spolupráci s organizací ACET, Teen Challenge aj.) M Misijní akce: Kromě evangelizačních shromáždění v církvi mohou křesťané uplatnit letáčky při speciálních misijních akcích na veřejnosti. Jsou to různé typy evangelizací pouliční, stanové, satelitní, veřejné koncerty (např. adventní), divadla, misijní návštěvy v domovech důchodců, dětských domovech, mládežnické akce English camp, outdoor (hory, voda, cyklo), mládežnická Alfa, sporty (basket, fotbal, volejbal), TEEčka, filmy, PC party, výlety, táboráky, koncerty, festivaly, víkendové akce: sportovní víkendy, umělecké víkendy aj. Co bude po smrti? Co se stane s mou duší? Setkám se se svými blízkými? V jakém prostoru, nebo na kterém místě budu přebývat? To jsou otázky, které si klade snad každý člověk. Zvláště v období kolem svátků Památky zesnulých lidé zvýšenou měrou přemýšlejí o možném životě po smrti. Co říká o těchto věcech Bible? Slovo do dnešních dnů Existuje říše mrtvých? Starý zákon ví o místě, kde se shromažďují zemřelí. Patriarcha Jákob říká, že sestoupí do hrobu za svým synem. Hebrejské slovo šeol se překládá jako hrob, znamená vlastně podsvětí říši mrtvých. I Pán Ježíš vstoupil do pekel, což je výraz pro říši zemřelých. On však byl první, který odtud vyšel. Proto se také nazývá prvorozeným z mrtvých. Někteří míní, že zemřelí nežijí vědomým životem, ale že spí a čekají na Boží soud. Odvolávají se na některé Biblické texty, ve kterých je smrt srovnávána se spánkem. Podobenství o boháči a Lazarovi nám však ukazuje, že nejde o stav nevědomí. Také Pavlova slova: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší to zjevně popírají. Předpokládá se, že život po smrti je vědomým životem. Můžeme navázat spojení s mrtvými? V poslední době se u nás velmi rozrostl okultizmus, vyvolávání duchů a věštění z karet. Spiritisté se zajímají o spojení s mrtvými a domnívají se, že se dá uskutečnit. Tvrdí, že mohou vyvolat mrtvé. Za první světové války vzrostl velký zájem o spiritizmus. Mnozí ztratili své drahé a toužili s nimi přijít do styku. Křesťané však důsledně stojí proti spiritizmu a z Božího slova dokládají, že navázání kontaktu s mrtvými není možné. Všichni, kteří vyvolávají zemřelé, nemluví s mrtvými, ale s temnými duchovními mocnostmi. Tyto zlé síly napodobují zemřelého, který je vyvoláván. Proto ve Starém zákoně máme přímo zakázáno dotazovat se mrtvých. Pohané kolem Izraele pěstovali zaklínačské umění a téměř veškeré projevy dnešních spiritistů jsou prastarými způsoby dávného pohanství. Je možné se po smrti ještě obrátit? Mnoho lidí umírá bez toho, aniž by přijali Pána Ježíše jako svého Spasitele. Mnozí však neměli příležitost slyšet evangelium. Nejdůležitějším místem, které můžeme uvést v této souvislosti, je v dopise apoštola Petra: Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových A na jiném místě: Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli jako všichni lidé pro svůj hřích odsouzeni (1P 3,19-20; 1P 4,6). Dostanou lidé, kteří neslyšeli zvěst evangelia, šanci ještě i po smrti? A co ti, kteří za svého života Boha odmítli? Odpovědi na tyto otázky zůstávají do značné míry tajemstvím, které si Pán Bůh nechává pro sebe. To, na co se můžeme spolehnout, je víra v Boží nezměrnou lásku a spravedlnost, která je stejná na nebi, na zemi i pod zemí. Je-li nám Boží jednání se zemřelými bez víry skryto, pak je nám ale dostatečně odhaleno, že setkáme-li se se zvěstí evangelia o Boží lásce a odpuštění a uvěříme-li jí, přecházíme ze smrti do života. Kdy tedy víc riskujeme s vírou v Boha nebo bez ní? 14 15

9 VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání, jsme tentokrát vylosovali tyto výherce: BŘEZÍKOVÁ K., Bystřice p/h ČUPROVÁ J., Ivaň OUJEZDSKÁ L., Chrudichromy SCHNEIDEROVÁ Z., Slavkov u Brna Výherkyním blahopřejeme a zasíláme malý dárek. Dosud jsme zařadili křížovky do následujících letáčků řady Hledání, které si můžete objednat také pro své známé: Ilustrace: Marie Plotěná Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Matoušovo evangelium 12,33 H94 - Tajemství života H97 - Odpuštění - cesta z bludiště H98 - Adam a Eva H99 - Tesař z Galileje H100 - Kain a Ábel H102 - Noe - muž spravedlivý H103 - Abraham - zkouška víry H104 - Lot a jeho žena H105 - Izák, Bohem zaslíbený syn H108 - Jákob a Ezau příběh nenávisti H109 - Apoštol Pavel misionář světa H110 - Josef zachránce Egypta Prožili jste zajímavý příběh v době Vánoc? Milí přátelé, v našem novém Zpravodaji Nové perspektivy jsme zařadili rubriku Vaše příběhy. Jsme přesvědčeni, že mnozí z Vás, zvláště pak ti dříve narození, slyšeli nebo sami prožili nějaký zajímavý vánoční příběh. Neváhejte a napište nám o tom. Váš příběh může obohatit, povzbudit, nebo pohladit po duši mnoho našich čtenářů v tomto předvánočním čase. Příběhy, které jsou ze života, nejvíc čtenáře oslovují. Těšíme se na Vaše dopisy. Všem našim odběratelům přejeme slunečné dny babího léta a také duši prosluněnou Boží přítomností. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č.90. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v říjnu Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86. Marie Plotěná. Velikonoční kvíz. Radim Passer. Velikonoce. Velikonoční letáčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie è.86 2 2008 Marie Plotěná Velikonoční kvíz Radim Passer Velikonoce Velikonoční letáčky Spočítej všechna svá požehnání Jestliže jsi dnes ráno vstal a cítíš se víc zdravý

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM. Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112 Vánoční letáčky Serál A-Z končí Festival Trutnov Dětský kvíz Na úvod Sláva na výsostech Bohu! Rok co rok svítí ve v ýlohách třpytivé hvězdy a jiskřiv ý sníh, dědové

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie 2 2007 Svátek sousedů Radovan Lukavský Dětské kvízy Den matek Blatnické koláčky Přesto O lidech víš, že jsou sobečtí, přesto je miluj. Když máš snahu šířit dobro, lidé

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu.

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. Roč. 7, číslo 10/2004 Adventní a vánoční program Svědectví Pavla Navrátila Sborový den Reportáž z cesty na Ukrajinu 2003 Obrat k lepšímu?,a ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.136 č.119 Afrika: pomoc UNICEF Noc kostelů Po Velikonocích Den matek Bible, Žalm 19, 1 Pastorův syn Zkoušky Že zašlo slunce? Zítra jeho

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str.

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str. cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Ježíš žije - Dan taky!! Příběh str. 24 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Tajemství Božího jména Do Písma na str. 26 Ekonomická krize K diskusi str. 32 Vyrovnání se

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 9 / 2011 Sloupek 2 Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život,

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více