Billy Graham. Co bude po smrti? Dětský kvíz. Misie za totality. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Billy Graham. Co bude po smrti? Dětský kvíz. Misie za totality. Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88."

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové misie č.90 è.88 Billy Graham Dětský kvíz Misie za totality Bible, Žalm 19, 1 rafie na na titulní straně: vitráž v v modlitebně BJB Brno, návrh Marie Plotěná. Co bude po smrti?

2 Na úvod V životě musíš projít mnoha tunely Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (Bible, Izajáš 9,1) V životě musíš projít mnoha tunely. Světla mnohdy pohasnou, dny potemní, život bolí. Voláš, ale nikdo neodpovídá. Modlíš se, ale připadne ti, že tě nikdo neslyší. Ten tunel může být dlouhý. Na konci každého tunelu je však světlo, krásné jako slunce samo. Posledním tunelem před tebou je smrt. Na jeho konci ti však vychází vstříc věčné světlo. (Podle knihy Marka Deltour: Setkání s Philem Bosmansem, vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2004) Milí přátelé BTM, na podzim si připomínáme svátek zesnulých. Když myslíme na smrt, provázejí nás smíšené pocity. Je přirozené, že se člověk smrti bojí. Jeden francouzský král dokonce zakázal vyslovit v jeho přítomnosti slovo smrt. Každý se bojí smrti a není divu, protože smrt přišla na svět jako trest za hřích. Smrt je vlastně rozdělením těla a duše. To není člověku docela přirozené, protože tělo a duše byly stvořeny v jednotě. Pro nevěřícího je smrt opravdu hrozná, protože všechno, co ve svém životě nashromáždí, v jediném okamžiku ztrácí. I věřící se dívají na smrt jako na nepřítele. Ježíšovým vzkříšením se však pohled na smrt mění. Je zbavena své definitivnosti a konečnosti. Věřící člověk si váží pozemského života a všeho, co k němu patří. Má však také svůj zvláštní poklad v nebi. Když přijde smrt, ztrácí pozemské, ale otevírá se mu nebeské. Smrt může paradoxně věřícím sloužit. Služba smrti spočívá především v tom, že na věky oddělí věřící od hříchu a také od zranitelné tělesné schránky. Milí přátelé, využijte podzimní dobu vzpomínání na zemřelé ke zvěstování radostné zprávy o spasení a obdarujte vhodným letáčkem ty, kteří žijí ve strachu a beznaději. redaktor a vedoucí expedice Rozloučení s Ing. Josefem Sečkou Dne 18. září 2008 povolal Bůh do své slávy Ing. Josefa Sečku, dlouholetého předsedu Bratrské rady BTM. Josef Sečka patřil mezi aktivní misionáře, kteří za totality pomáhali ze zahraničí šířit evangelium do naší republiky. Po revoluci 1989 byl jedním ze zakladatelů rozhlasové misie TWR u nás, později inicioval založení Brněnské tiskové misie. Podrobně jsme o jeho životě psali v 3. a 4. čísle Zpravodaje, více o něm se můžete dočíst na našich webových stránkách: S Josefem Sečkou jsme se rozloučili na hřbitově v malebném rakouském městečku Altlengbach za účasti jeho rodiny, přátel, církve a zástupců zahraničních misií. Ze smutečního proslovu, který pronesl Jürgen Mette z Marburgské misie, uvádíme: Myslíme-li na Josefa, pak myslíme na láskyplného pastýře, horlivého misionáře, pečlivého ekonoma, sensitivního umělce a hudebníka, výrazného estéta, věrného manžela, otce, dědečka. S jistotou ve zmrtvýchvstání se dočasně s Josefem Sečkou loučíme. Kdo z nás bude příštím kandidátem závěru života? Je to zcela v duchu Josefa, když vám, vážení přítomní, položím otázku, zda vy a váš dům chcete sloužit Hospodinu. A je to zcela v duchu našeho bratra, Josefa Sečky, připomenout vám, že nic v životě nemá větší cenu, než hledat nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Amen. Děkujeme Josefovi Sečkovi za všechnu lásku, péči, starost a pracovní nasazení, kterou pro mnohé z nás osobně vykonal. 3

3 Aktuálně Aktuálně Billy Graham evangelista 20. století V naší aktuální nabídce najdete také letáček Sedm smrtelných hříchů. Jeho text je sestaven ze stejnojmenné knihy jednoho z největších evangelistů 20. století Billyho Grahama. Letos v listopadu se dožívá 90 let. Narodil se roku 1918 v USA v Severní Karolíně věřícím rodičům, členům Reformované presbyterní církve. Vystudoval teologii a antropologii. V roce 1943 se oženil s dcerou chirurga a misionáře v Číně Ruth Bellovou ( 2007) a měli spolu pět dětí. V r byl povolán do služby evangelisty hnutí Mládež pro Krista. K jeho službě se Bůh přiznával a tisíce lidí přijalo pozvání na cestu víry v Ježíše Krista. Uvádí se, že kázal více než 210 milionům lidí ve 185 zemích a oblastech. Stal se jednou z největších osobností v USA. Byl duchovním poradcem sedmi amerických prezidentů. Obdržel celou řadu čestných doktorátů. Byl známý nejen ve své zemi Spojených státech, ale po celém světě. Zvláštním Božím řízením mohl sdělit poselství o Ježíši Kristu i v zemích za tzv. železnou oponou, dokonce i v bývalém Sovětském svazu. V roce 1982 se pak splnilo přání mnoha československých křesťanů, kdy Billy Graham ve dnech 29. října 4. listopadu se svým týmem navštívil Prahu, Brno a Bratislavu. Z jeho života uvádíme dvě krátké epizody, které rozhodly o jeho cestě být Božím služebníkem. Přijetí Krista Když měl Billy 17 let, přišla do jejich vesnice evangelizační skupina s kazatelem Mardochem Ham. První týden Billy bohoslužby ignoroval, ale na přímluvu rodičů se bohoslužby nakonec zúčastnil i se svými spolužáky. Biblické slovo se jej moc nedotýkalo až do chvíle, kdy řečník ukázal přímo na něj a řekl: Ty jsi ten hříšník. Schoval se za velký klobouk paní sedící před ním. Příští bohoslužbu si pro jistotu šel sednout mezi zpěváky na pódium. Ale již mezi prvními větami kazatele jej rozrušila věta: Jistě je tu veliký hříšník! Billy si pomyslel, že matka kazateli něco říkala. Po kázání, když byla výzva k těm posluchačům, kterých se Boží slovo dotklo, Billy řekl kamarádovi: Jdeme také!. Sešli s pódia a šli mezi ty, kteří ten večer svěřili svůj život Pánu Ježíši. Tam jsem se rozhodl pro Krista. Bylo to velice jednoduché, bez zvláštního vidění, zázraků, bez slz. Tuto zkušenost často říkal Billy Graham při svých evangelizacích. První kázání Když si Billy připravoval svá první kázání, netroufal si je nikomu číst. A tak si vyhlédl osamělé místo mezi stromy, na jeden z nich vylezl a celé hodiny přednášel svá kázání. Jednou vzal děkan biblické školy Billyho s sebou na jednu farnost. Při shromáždění najednou říká: Dnes bude mít kázání náš student. Billy se zděsil a namítl, že ještě nikdy nekázal. Když ti to nepůjde, budu mluvit já, ale teď máš prostor, odvětil děkan. Billy si vzpomněl na svá čtyři kázání a za deset minut byl s nimi hotov. Při závěrečné výzvě přišlo dopředu neočekávaně mnoho lidí. Od té chvíle se šířila zpráva o nadějném mladém kazateli ze Severní Karolíny. Děkan pak pozval Billyho na delší misijní pobyt do jednoho města. Po týdnu evangelizačních setkání mu děkan říká: Ti lidé nepřicházejí poslouchat mne, ale tebe. Vrátím se na univerzitu a ty tady pokračuj. Když se poslední neděli vrátil, užasl. Celý kostel byl plný lidí a mnoho jich ještě stálo venku. Nahoře: dvě fotografie z návštěvy Billyho Grahama v Československu v roce 1982 na kazatelně salvátorského chrámu v Praze a na procházce po Karlově mostě. Billy Graham kázal na velkých evangelizačních shromážděních téměř 60 let. Na fotografii vlevo při evangelizaci v New Yorku v roce 1957, fotografie vpravo je z konce 20. století. Billy Graham o Československu (1982) Velký dojem na mne učinila krása této země hory, borové lesy, řeka Dunaj i když vím, že je mnoho krajů, které jsem neviděl a které jsou snad ještě krásnější. Praha je ještě nádhernější, než jak jsem o ní četl. Jsem zavázán všem, kteří mi pomohli porozumět životu v této zemi. Tato návštěva je jedna z vrcholných událostí v mém životě. Billy Graham napsal nespočet projevů, novinových článků, 24 knih včetně autobiogra e Tak jaký jsem (Just As I Am), bestselleru z roku Mezi české překlady knih patří Sedm smrtelných hříchů, Jak se znovuzrodit, K horám. Nejpopulárnější je titul Pokoj s Bohem (1952), který dosáhl více než dvou milionů výtisků v mnoha jazycích. Četli jste už rozhovor s dcerou Billyho Grahama? Jak mohl Bůh něco takového dopustit? Tuto otázku položila po osudových událostech 11. září reportérka diskusního pořadu americké televize CBS dceři Billyho Grahama Anně Grahamové. Její odpověď najdete v našem letáčku H

4 Dětský kvíz Vyhodnocení dětského kvízu Do nabídky našich letáčků zařazujeme každý rok pravidelně tři dětské kvízy: VELIKONOČNÍ, PRÁZDNINOVÝ A VÁNOČNÍ. Během roku nám od dětí přicházejí odpovědi a kresby, ze kterých máme velkou radost. Také vy se můžete potěšit z jejich ukázek, tentokrát z kvízu o misijních cestách apoštola Pavla. Tajenka kvízu prozradila dětem jména čtyř míst spojených s působením apoštola Pavla. Úkolem pro děti bylo napsat, co se na těchto místech odehrálo. Z odpovědí došlých do června jsme vybrali a vylosovali tyto děti, kterým zasíláme malou odměnu. Předškolní děti Chalupníková Jana, Praha, 5 let Krákora Ondřej, Tlučná, 6 let Jednotlivci 7-15 let Bláha Tomáš, Opava-Zlatníky, 12 let Bočková Veronika, Doubravník, 10 let Lacková Kateřina, Brvany, 14 let Licová Adrianka, Vikýřovice, 8 let Palát Tomáš, Valašské Meziříčí, 10 let Pospíšil Ondra, Valašské Meziříčí, 6 let Vichavská Zuzana, Kopřivnice, 12 let Wieczorková Anička a Jan, Šenov, 6 a 8 let Ze skupin dětí Děti CASD, Havířov-Suchá Klub Veverky, Šenov Klub Zlatokopové, Nechanice Fliťárová Blanka, Jablonec n/n, 10 let Štibral Michal, Ml. Boleslav, 9 let Moravec Pavel, Písek, 10 let Novosadová Nikol, Ostrava, 7 let Dětský kvíz Mrvíková Katka, Vodňany, 12 let Brett Kamil, Postoloprty, 17 let Kolaříková Zdenka, Praha,13 let Chybová Michaela, Pyšel, 13 let 6 7

5 Nabídka nových letáčků Dušièky 2008 Pánův hlas (RT66) Příběh ztraceného a znovunalezeného psa Dona, který neomylně poznal hlas svého pána. Také my lidé jsme se ztratili svému Pánu. Uslyšíme Jeho hlas? (Doporučená Umřít znamená vrátit se domů (RT67) Kde se vzala smrt? Co následuje po smrti? Co je peklo a co nebe? Při hledání odpovědí na tyto otázky vám pomůže text Ignáce Muchy z Pastoračního střediska při Arcibiskupství pražském. (Doporučená cena 2,60 Kč) Příslib nové radosti (DK86) Smutek a strach v našem životě neznamenají konec radosti, nýbrž přinášejí možnost nové naděje, příslib nové radosti Myšlenky P. Tomislava Ivančiče jsou plné naděje a povzbuzení. (Doporučená cena 4,10 Kč) Život smrtí nekončí (S27) Smrt může přijít jako vítr, nečekaně, bez varování. Je bláhové myslet si, že máme dost času Jan Boštík popisuje dramatický příběh, který změnil celý jeho život. (Doporučená cena 3,40 Kč) Nabídka starších letáčků Nabízíme Vám dotisk dvou oblíbených letáčků: Proč jako vědec věřím v Boha? (MT19) Dokáže věda vše vysvětlit? Je možné odhalit tajemství vesmíru? Nebrání víra pokroku v poznání? Na tyto otázky odpovídá známý vědec a popularizátor astronomie a fyziky RNDr. Jiří Grygar, CSc. Rozhovor doplňují citáty známých vědců. (Doporučená cena 3,40 Kč) Srdečné přání (DK83) Často si myslíme, že splněná přání přinesou do našeho života štěstí a spokojenost. Je to však falešná představa Krátké zamyšlení doplňují verše Žalmu 145. (Doporučená cena 4,10 Kč) Letáčky pro povzbuzení nejen k svátku Památky zesnulých Bůh je naše útočiště (PT37) Milí čtenáři! V souvislosti se svátkem Památky zesnulých připomínáme, že BTM připravila řadu letáčků, které můžete nabídnout zarmouceným a osamělým lidem. Vhodným textem je můžete povzbudit a potěšit. V tomto podzimním čase každý rád přijme dobré slovo, které přinese radost a naději do všedního života. Budeme vděčni, když nám napíšete o svých zkušenostech. 7 smrtelných hříchů (OT10) Pýcha, Hněv, Závist, Nečistota, Obžerství, Lenost a Lakomství tyto vlastnosti označil na konci šestého století papež Řehoř Veliký jako Sedm smrtelných hříchů. Brožurka přináší krátká zamyšlení nad každým z nich. Text podle knihy Billyho Grahama ilustracemi jej doprovodila Marie Plotěná. 20 stran formátu A6. (Doporučená cena 10 Kč) Rozhodnutí pro život (PT49) Neexistuje pro mne žádná ztráta, protože Ježíš žije! Když jsem s ním, nic mi nemůže uškodit. On je Pánem života i smrti. Myšlenky P. Tomislava Ivančiče doplňují verše z Janova evangelia. (Dop. cena 2,50 Kč) Nejsi sám (kalendář na rok 2009) (PT50) Dvojitá kartička s kalendářem na rok 2009 a slovy povzbuzení: V životě přicházejí situace, kdy cítíme beznaději a samotu. Bůh nás však v těchto chvílích nenechá nikdy samotné. On stojí při nás, i když to nemusíme pociťovat. Text doplňuje verš z knihy Jeremjáše, 15. kapitoly. (Doporučená cena 2,50 Kč) H 89 Slunce, které nezapadá H 92 Cesta k životu DK 68 V těžkých chvílích Záložka 2006 Jozue 1,5 Můžete si vybrat i jiné letáčky podle vlastního uvážení. Nabídku všech letáčků najdete na našich internetových stránkách Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 57 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Představujeme Vám Jiří Dedecius: Sloužil jsem Bohu tím, co jsem uměl Jedna z našich nejbližších partnerských organizací je KRISTUS PRO KAŽDÉHO se sídlem v Hradci Králové. Svou misijní činnost vyvíjí na celém území České republiky, a to již od roku KPK je zakládajícím členem České evangelikální aliance a usiluje o dobré vztahy a spolupráci s širokým spektrem křesťanů v mnoha oblastech. Na její činnost jsme se Jedním z našich dlouholetých spolupracovníků je Jiří Dedecius. Za zeptali ředitele KPK Ing. Vladimíra Kšíkala. totalitního režimu s velkou odvahou ilegálně pořizoval nahrávky slova i hudby pro českou redakci křesťanské rozhlasové stanice TWR (Trans World Radio) v Monte Carlu. Po roce 1989 se stal jedním ze zakládajících členů TWR v naší zemi. Před časem v jeho brněnském studiu nahrála hudební skupina BTM dvě CD: Tiše snáší se sníh a Ať každý to ví, které můžete najít v naší stálé nabídce. Do budoucna s Jiřím plánujeme další projekty, které obohatí naše misijní audioprodukty. Jirko, jak ses dostal k nahrávání? Na tuto myšlenku mne přivedl jeden bratr z Havířova. Bylo to začátkem sedmdesátých let. Jednou se mne zeptal: Člověče, proč ty jako elektrotechnik nesloužíš svými znalostmi Bohu? Když já nemám na čem. Nemám žádné zařízení a hlavně peníze. Vždyť takové základní vybavení, pořádný magnetofon, mikrofon, spolkne aspoň deset tisíc, bránil jsem se. Podíval se na mne pronikavým pohledem a řekl: Ty nemáš kolena? Mám a dokonce zdravá, zasmál jsem se. Věděl jsem, kam míří. Pane Ježíši, řekl jsem ten večer, kdybych Ti mohl tímto způsobem sloužit, tak to budu dělat rád. Jak sis obstaral peníze na zařízení? Jednou jsem v Praze šel přes Malostranské náměstí ke Karlovu mostu. Zastavil jsem se u antikvariátu. Ve výkladní skříni mě upoutal starý obrázek, který mi něco připomínal. Podívejme, takové nic a ono to stojí osm set korun. A támhle ten dokonce dvanáct set. Kdo by řekl, že staré listy mohou být tak cenné? Náhle se mi před očima vynořila naše stará, omšelá rodinná kniha. Do popelnice byla moc velká a do knihovny zase moc špinavá. Proto jsem ji nechal v garáži, kde zajišťovala kolo od auta místo cihly. Co když tahle kniha má také nějakou cenu? Odvezl jsem ji do antikvariátu. Starožitník si ji pozorně prohlédl a řekl: Pokud byste nám knihu prodal, zaplatíme vám třicet tisíc. Bez váhání jsem obchod na místě sjednal. V té době to bylo spousta peněz. Ihned jsem koupil nejlepší magnetofon, který byl na trhu, pár mikrofonů se stojany a nějaké součástky na mixážní pult. Jaké nahrávky jsi začal pořizovat? Nahrával jsem hlavně na křesťanských konferencích. Lidé mně přinášeli čisté magnetofonové pásky a prosili o kopie pro příbuzné a přátele. Nebylo nijak výjimečné, když o takovou službu požádalo i padesát lidí. Záznamy se točily živě, to znamená se vším kašláním, vrzáním židlí atd. O této práci jsem často přemýšlel a modlil se, jak ji ještě více zkvalitnit. Pak jsem dostal nápad. Volná místa mezi kázáními jsem začal zaplňovat vhodnou duchovní hudbou. Dodnes si pamatuji na jeden dopis. Stálo v něm: Bratře, nedovedeš si představit, jakou radost jsi mi udělal písněmi, které jsi přidal ke kázání. Stále si je pouštím, umím je téměř zpaměti. Prožívám nádherný pokoj a Boží přítomnost. Co tomu říkala manželka? Naštěstí se pro tuto práci nadchla celá rodina. Nejen, že se mnou všichni jezdili na různé akce, ale především dovolili, aby náš dvoupokojový byt v Blansku byl uzpůsoben k nahrávání. Do ložnice jsme s manželkou Lídou vyrobili skládací postele, které jsme přes den vysouvali ke zdi a na jejich místo stavěli skládací pracovní stůl pro děti, aby měly kde psát úkoly. Představujeme Vám Jedna z mnoha křesťanských hudebních skupin, které prošly nahrávacím studiem Jiřího Dedeciuse. 2 - Jiří pracoval s tou nejmodernější technikou v nahrávacím studiu koncem 80. let. 3 - Spolu s manželkou Lídou. Je známo, že jsi za totality šířil i křesťanskou literaturu ze zahraničí. Můžeš se s námi podělit o nějaký zážitek? Jednou u nás zazvonili dva mladí lidé a sdělili nám, že přivezli literaturu. Volkswagen kombi nechali u nádraží. Rozhodl jsem se, že materiály přeložíme někde v lese. Tenkrát s námi jela i dcera Hanička. Mířili jsme z Blanska směrem na Olešnou. Cesta vedla hlubokými lesy po obou stranách. Věděl jsem, že v jednom místě je vpravo v lese odstavná plocha pro lesní techniku. Konečně jsme dorazili na místo. Noc byla úplně temná. Chvílemi jsme si museli posvítit baterkou, abychom věděli, kam balíky odkládáme. Zdola někdo jede, vykřikla znenadání Hanka, která měla na starost hlídání. Do kopce rychle vyjížděla žlutá volha s majákem a výrazným nápisem VB. Policie, řekl jsem polohlasem. Lída rychle odkopla několik balíků z naší blízkosti do trávy, ale to už se auto blížilo a začalo zpomalovat. Všichni jsme si dřepli. Světelný kužel se pomalu přibližoval, až zasáhl nás všechny. Dvě auta k sobě přimknutá a kolem pět lidí na bobku, shodou okolností ženy na jedné straně a my dva chlapi na druhé. Intuitivně jsem zvedl ruku proti světlům. Pane Ježíši, prosím tě pomoz nám, ať nezastaví křičelo mé srdce. Světelný kužel sklouzl mimo nás, auto nabralo rychlost a pokračovalo svou cestou. Ještě pár vteřin jsme dřepěli na zemi jako zkamenělí. Thank you Jesus! splynulo z chlapcových rtů vedle mne. Ano, děkujeme, Pane Ježíši, přidal jsem se a rychle jsme se pustili do dalšího překládání. Zažili jste i něco veselého? Jo, třeba jak jsme jednou z Angličana mámili heslo. Bylo domluveno, že cizinci, kteří k nám přijedou, musí se prokázat heslem

7 Představujeme Vám Jeden Angličan na heslo zapomněl. Mluvil o knihách, jmenoval pracovníky TWR, ale heslo nikde. Já se tvářil, že nevím o čem je řeč, že nerozumím, musel jsem být ve střehu, abych nenaletěl. Po chvíli začal být nervózní, my pochopitelně taky. Sedíme, mlčíme Až tu pojednou do ticha na mě vystřelí prstem a vykřikne: Džericho! Konečně to správné heslo (Jericho). Všichni jsme se s úlevou rozesmáli. Měl jsi problémy s STB? Vzpomínám si na jednu vypjatou situaci. Bylo to z doby, kdy jsme se přestěhovali do rodinného domku do Brna. Byl u mě zrovna Jiří Hurta, dokončovali jsme nahrávku Starého zákona. Jednou ráno, když jsme se společně modlili před zahájením natáčení, slyším zvonek. Poodhrnul jsem záclonu. Ze studia, které bylo v obývacím pokoji v prvním patře, jsem uviděl před domem stát černou volhu. Dva muži v kožených kabátech vcházeli do zahrádky. Pane, prosím, ať nemusím lhát, šeptal jsem a spěchal ze schodů, protože mužské prsty netrpělivě bubnovaly na sklo domovních dveří. Státní bezpečnost, představili se mi a pod nos mi strčili služební průkaz. Pozval jsem je dál a uvedl do pokoje v přízemí. Jeden mne požádal o občanský průkaz, druhý rozložil na stole psací stroj. Přišli vybaveni. Dnes v noci byl na hranicích zadržen kamión s pašovanou literaturou a vaše jméno a adresa byla na seznamu, který cizinci vezli. Můžete nám vysvětlit, jak se dostala vaše adresa do zahraničí? Byly to hodně perné chvilky vysvětlování. Díky Bohu, že jim moje vysvětlení stačilo. Ještě štěstí, že neudělali domovní prohlídku, jinak by si mne ihned odvezli. Když jsem se s třesoucími se koleny vrátil nahoru, všichni klečeli a vroucně se modlili. Čím se zabýváš v současné době? Léta běží a dnes hudbu už nenahrávám. Toho už by se měli ujmout mladší. Ale jak mi přibývají léta a Pán mi ještě dává sílu, mám v plánu zachovat starší nahrávky, natočené ještě na magnetofonových páscích. Nahromadilo se mi toho hodně za léta, kdy se většina křesťanských akcí nahrávala a rozmnožovala posluchačům. Byl bych rád, kdyby nová, nastupující generace mohla slyšet Jiří Hurta, obětavý spolupracovník rádia TWR v době totality. Připravoval pořad Studna Slova, ve kterém postupně nahrál výklady všech biblických knih. ty, kteří už nejsou mezi námi, ale jejich slova mají i v dnešní době co říci. Slovo Boží je stále živé a platné, stejně jako v dobách minulých. Děkujeme za rozhovor. Manželka milého bratra, Lída, je vynikající kuchařka. Když se o víkendech nahrávalo, bylo u nich ubytováno i deset lidí. Lída se o všechny vzorně starala. Někteří vzpomínají: Už nevíme, co jsme nahrávali, ale pamatujeme si, co jsme měli na oběd. Požádali jsme sestru o oblíbený recept. Ananasové řezy. 3 celá vejce, 1 hrnek moučkového cukru, 1 plechovka ananasového kompotu, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek nasekaných ořechů, 2 malé lžičky sody. Celá vejce ušleháme do pěny s cukrem, vmícháme po částech mouku se sodou, celý ananasový kompot i se šťávou a přidáme ořechy. Plech vyložíme pečícím papírem a upečeme při 170. Krém: 1/8 másla, 1 měkký tvaroh, 2 vanilkové cukry Rozšleháme máslo, vanilkový cukr do pěny a přidáme tvaroh. Na vychladlý koláč natřeme. Poleva: 7dkg čokolády na vaření rozpustíme v páře. Tím moučník polejeme. Praktické příklady využití letáčků Pro inspiraci uvádíme z dopisů našich spolupracovníků některé modelové příklady, ukazující způsob, jak lze s letáčky pracovat a také reakci lidí na ně: Tisková misie A-Z (seriál) Příklad 1: Tvoje letáčky, milá BTM, už mnohé potěšily a povzbudily. Přestože jsem měl na poličce různé jiné, tak těm Tvým dávám přednost. Vynikají upraveností a řekl bych až dárkovým balením to je, ono! Obsah totiž je dárkem a tak se raduji, že to i obal dává najevo. Je potom snadné a příjemné takový leták nabídnout, a pro adresáta mnohem těžší ho za prvním rohem zahodit do koše nebo ani okem nezavadit o slovo. A tak jdou letáčky dobře na odbyt. Modlím se za to, aby nezůstaly jen někde na poličce, ale aby daly signál k proměně života a obrácení k Ježíši. Nejvíce Tvých dárečků dostali ti, kteří přišli poprvé do našeho společenství, moc a moc se jich rozdalo na křesťanských besídkách pro střední školy a gymnázium, jsou k dispozici i ve dvou knihovnách. Potěšily i mnoho nemocných a ztrápených. Viděl jsem dost úsměvů a radosti na to, abych se přesvědčil, že práce s nimi je dobrá a přináší ovoce. Příklad 2: Jsem velmi šťastná, že se mohu zapojit do misijní práce s evangelizačními texty. Pracuji jako aranžérka v obchodním domě a jsem ve stálém styku s lidmi. Často mohu některým říct, co Bůh udělal pro člověka. Dnes jsem balila vybrané zboží v dárkovém balení přímo před zákazníky. Přišel romský mladý muž a chtěl krásně zabalit pro svou ženu dárek. Ke konci balení jsem cítila v srdci, že bych mu měla dát text Jsi milován, ale váhala jsem a neměla jsem dost odvahy. Pak jsem toho litovala. Ale Pán to zařídil tak, že poslal ke mně toho muže znovu. A tak jsem mu ten text s úsměvem a pokojem v srdci zasunula pod stuhu na jeho balíčku. Bylo na něm vidět, jakou má radost. Příklad 3: Jsem rád, že vydáváte evangelizační traktáty barevné a že jsou stručné a jasné. Bydlím ve větším domě a tak jsem Vaše traktáty vyvěsil na chodbě na nástěnku. Můj soused mi říkal, že se za ním chtěl stavit nějaký přítel a že k němu ani nedošel zůstal u nástěnky a četl. Myslím, že Vaše texty vystihují charakter a povahu našeho národa. Lidé si je rádi přečtou už proto, že jsou nenásilné a nabízejí Boží milost a lásku. Příklad 4: Chtěla bych Vám v krátkosti napsat, jak a kam se dostaly Vaše texty. Obdržely je především děti, které vyučuji náboženství ve škole. Protože jsou pěkné, dávala jsem je jako odměnu za správnou odpověď, což se jim líbilo a přispělo k jejich větší snaze se učit. Myslím si, a také jsem se přesvědčila, že si texty přečetli i jejich rodiče. Dále jsem je nabídla mým sousedům. Navštívila jsem lékaře a dala mu texty, protože je důležité, aby ti, kteří ve velkém pomáhají lidem, uvěřili v Pána Ježíše. Takto jsem začala pracovat s texty. Kéž by Pán promluvil ke všem skrze ně

8 Tisková misie A-Z (seriál) K Kulturní akce: Tak jako existuje mnoho druhů kulturních akcí (kina, koncerty, divadla aj.), tak můžeme také různým způsobem nabízet letáčky návštěvníkům. Zvlášť vhodné jsou letáčky, které více či méně tématicky souvisí s představením, např. letáčky k filmu Narnie, Pán prstenů, apod. Letáčky najdou své uplatnění i při promítání filmů při evangelizačních akcích v církvi, např. filmu Ježíš a také při koncertech křesťanských skupin. L Lázně: Přicházím právě z misijní procházky z lázeňského parku, vítal mě jeden muž z našeho společenství, kterého jsem navštívil v době jeho pobytu v lázních. Využíval kontaktů, které navázal během procházky, aby nabídl lázeňským hostům při rozhovoru evangelizační texty. Další možností je umístění letáčků ve stojáncích v lázeňských budovách, klinikách a kaplích. Největší výhodou misie v prostředí lázní a sanatorií je dostatek času pacientů. Je krásné vidět, když odsud odcházejí občerstveni nejen na těle, ale i na duchu a duši. Lékárny: V lékárnách najdeme nejrůznější letáčky, informující o léčebných účincích medikamentů. V tomto prostředí, kde lidé obzvláště očekávají pomoc, radu a vlídné slovo, je naprosto přirozená nabídka povzbuzujících textů. Po dohodě s vedoucím lze v čítárně umístit stojánek a pravidelně jej doplňovat o vhodné výtisky. Mládež: Pro mládež připravujeme speciální texty, které vycházejí v řadě Nové perspektivy. Jejich autoři mladí věřící lidé se snaží předat poselství evangelia dnešním jazykem mladých. Mladým lidem můžeme texty nabídnout při nejrůznějších příležitostech: sportovních, kulturních nebo společenských akcích mládeže, setkáních, besedách, koncertech kapel, přednáškách na školách (např. ve spolupráci s organizací ACET, Teen Challenge aj.) M Misijní akce: Kromě evangelizačních shromáždění v církvi mohou křesťané uplatnit letáčky při speciálních misijních akcích na veřejnosti. Jsou to různé typy evangelizací pouliční, stanové, satelitní, veřejné koncerty (např. adventní), divadla, misijní návštěvy v domovech důchodců, dětských domovech, mládežnické akce English camp, outdoor (hory, voda, cyklo), mládežnická Alfa, sporty (basket, fotbal, volejbal), TEEčka, filmy, PC party, výlety, táboráky, koncerty, festivaly, víkendové akce: sportovní víkendy, umělecké víkendy aj. Co bude po smrti? Co se stane s mou duší? Setkám se se svými blízkými? V jakém prostoru, nebo na kterém místě budu přebývat? To jsou otázky, které si klade snad každý člověk. Zvláště v období kolem svátků Památky zesnulých lidé zvýšenou měrou přemýšlejí o možném životě po smrti. Co říká o těchto věcech Bible? Slovo do dnešních dnů Existuje říše mrtvých? Starý zákon ví o místě, kde se shromažďují zemřelí. Patriarcha Jákob říká, že sestoupí do hrobu za svým synem. Hebrejské slovo šeol se překládá jako hrob, znamená vlastně podsvětí říši mrtvých. I Pán Ježíš vstoupil do pekel, což je výraz pro říši zemřelých. On však byl první, který odtud vyšel. Proto se také nazývá prvorozeným z mrtvých. Někteří míní, že zemřelí nežijí vědomým životem, ale že spí a čekají na Boží soud. Odvolávají se na některé Biblické texty, ve kterých je smrt srovnávána se spánkem. Podobenství o boháči a Lazarovi nám však ukazuje, že nejde o stav nevědomí. Také Pavlova slova: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší to zjevně popírají. Předpokládá se, že život po smrti je vědomým životem. Můžeme navázat spojení s mrtvými? V poslední době se u nás velmi rozrostl okultizmus, vyvolávání duchů a věštění z karet. Spiritisté se zajímají o spojení s mrtvými a domnívají se, že se dá uskutečnit. Tvrdí, že mohou vyvolat mrtvé. Za první světové války vzrostl velký zájem o spiritizmus. Mnozí ztratili své drahé a toužili s nimi přijít do styku. Křesťané však důsledně stojí proti spiritizmu a z Božího slova dokládají, že navázání kontaktu s mrtvými není možné. Všichni, kteří vyvolávají zemřelé, nemluví s mrtvými, ale s temnými duchovními mocnostmi. Tyto zlé síly napodobují zemřelého, který je vyvoláván. Proto ve Starém zákoně máme přímo zakázáno dotazovat se mrtvých. Pohané kolem Izraele pěstovali zaklínačské umění a téměř veškeré projevy dnešních spiritistů jsou prastarými způsoby dávného pohanství. Je možné se po smrti ještě obrátit? Mnoho lidí umírá bez toho, aniž by přijali Pána Ježíše jako svého Spasitele. Mnozí však neměli příležitost slyšet evangelium. Nejdůležitějším místem, které můžeme uvést v této souvislosti, je v dopise apoštola Petra: Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových A na jiném místě: Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli jako všichni lidé pro svůj hřích odsouzeni (1P 3,19-20; 1P 4,6). Dostanou lidé, kteří neslyšeli zvěst evangelia, šanci ještě i po smrti? A co ti, kteří za svého života Boha odmítli? Odpovědi na tyto otázky zůstávají do značné míry tajemstvím, které si Pán Bůh nechává pro sebe. To, na co se můžeme spolehnout, je víra v Boží nezměrnou lásku a spravedlnost, která je stejná na nebi, na zemi i pod zemí. Je-li nám Boží jednání se zemřelými bez víry skryto, pak je nám ale dostatečně odhaleno, že setkáme-li se se zvěstí evangelia o Boží lásce a odpuštění a uvěříme-li jí, přecházíme ze smrti do života. Kdy tedy víc riskujeme s vírou v Boha nebo bez ní? 14 15

9 VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání, jsme tentokrát vylosovali tyto výherce: BŘEZÍKOVÁ K., Bystřice p/h ČUPROVÁ J., Ivaň OUJEZDSKÁ L., Chrudichromy SCHNEIDEROVÁ Z., Slavkov u Brna Výherkyním blahopřejeme a zasíláme malý dárek. Dosud jsme zařadili křížovky do následujících letáčků řady Hledání, které si můžete objednat také pro své známé: Ilustrace: Marie Plotěná Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Matoušovo evangelium 12,33 H94 - Tajemství života H97 - Odpuštění - cesta z bludiště H98 - Adam a Eva H99 - Tesař z Galileje H100 - Kain a Ábel H102 - Noe - muž spravedlivý H103 - Abraham - zkouška víry H104 - Lot a jeho žena H105 - Izák, Bohem zaslíbený syn H108 - Jákob a Ezau příběh nenávisti H109 - Apoštol Pavel misionář světa H110 - Josef zachránce Egypta Prožili jste zajímavý příběh v době Vánoc? Milí přátelé, v našem novém Zpravodaji Nové perspektivy jsme zařadili rubriku Vaše příběhy. Jsme přesvědčeni, že mnozí z Vás, zvláště pak ti dříve narození, slyšeli nebo sami prožili nějaký zajímavý vánoční příběh. Neváhejte a napište nám o tom. Váš příběh může obohatit, povzbudit, nebo pohladit po duši mnoho našich čtenářů v tomto předvánočním čase. Příběhy, které jsou ze života, nejvíc čtenáře oslovují. Těšíme se na Vaše dopisy. Všem našim odběratelům přejeme slunečné dny babího léta a také duši prosluněnou Boží přítomností. Nové perspektivy Zpravodaj BTM č.90. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází sedmkrát ročně. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel/fax: , internet: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Toto číslo vyšlo v říjnu Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více