20 let diecéze /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let diecéze / 1993 2013"

Transkript

1 20 let diecéze / S důvěrou a nadějí je mottem oslav dvaceti let trvání naší diecéze. S důvěrou a s nadějí má jistě zkušenost každý z nás. Vždyt bez nich bychom jen těžko žili vlastně by to vůbec nešlo. Ve svém životě potřebuji důvěřovat že mne někdo vede, že mu na mně záleží, že jsem milován, že mi věří, že jsem pro něj důležitý... Má důvěra vyrůstá ze zkušenosti, z ohlédnutí se zpět. Ze všech těch událostí či slov, které mne na mé cestě posílily, které mne povzbudily a posunuly dál. Moje důvěra je odpovědí odpovědí nejen tomu, který (či těm, kteří) mi svoji důvěru darovali. A má důvěra je opět pozváním pro druhé, aby i oni důvěřovali a důvěru dávali. Z důvěry pak vyrůstá naděje. Naděje, která doufá a věří, protože ví (důvěřuje), že je to možné, že se to může stát, že už se něco takového či jiného podobného stalo... Je to naděje s důvěrou hledící do budoucnosti, naděje vycházející z důvěry, získané ze všech těch zkušeností předcházejících let. Pro křest any je to i naděje, která se opírá o důvěru v Boha, o důvěru, která ví, že Bůh změnil okolnosti mého života, že mi pomohl, že mne zachránil. Z této důvěry vyrůstá naděje, že Bůh může změnit můj život, že mne bude i nadále provázet a žehnat. Důvěra a naděje to jsou sestry dvojčata, která se navzájem podpírají, jsou si navzájem oporou, jedna posiluje druhou. Jsou to ženy, proto jsou vnímavé a citlivé na události i setkání, které život přináší, a rychle na ně reagují... Z naší osobní důvěry a naděje se pak skládají důvěry i naděje našich obcí a měst, celé naší diecéze, celého národa. Proto chceme i my, křest ané plzeňské diecéze, když dnes slavíme dvacet let trvání naší diecéze, svědčit svojí důvěrou a nadějí. Chceme i vás pozvat k důvěře a k naději. K oslavě všeho dobrého, co jsme ve svých životech obdrželi, k povzbuzení naší naděje, že život přes všechny své strasti a bolesti je krásný a někam vede. Jindřich Fencl

2 Úsilí o zřízení biskupství v západních Čechách Je třeba říci, že snaha o založení biskupství v západních Čechách má svou delší historii. První pokus, pokud vím, byl známý pokus krále Václava IV., založit diecézi se sídlem v Kladrubech u Stříbra. Bylo to někdy v roce Jeho spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna se stále přiostřoval a král Václav, ve snaze oslabit jeho postavení, se rozhodl založit v západních Čechách nové biskupství a podřídit je papežovi v Avignonu, vzhledem k tomu, že jako Lucemburk měl k Avignonu blízko. Je třeba připomenout, že je to velmi náročná doba dvou papežů, v Římě a v Avignonu, a že arcibiskup Jenštejn správně uznával pravého papeže v Římě a jemu podřizoval jurisdikci pražského arcibiskupství a celé provincie. Toto založení by znamenalo, že by se papežský rozkol přenesl na půdu Čech a to jistě nechtěl arcibiskup Jenštejn připustit. K založení biskupství ovšem bylo třeba hmotné zabezpečení. To hodlal král získat tím, že do Kladrubského opatství, kde umíral 2 stařičký opat, chtěl dosadit jako opata některého ze svých přátel, kteří byli v opozici proti arcibiskupu Jenštejnovi, a potom ho chtěl nechat avignonským papežem jmenovat biskupem se sídlem v Kladrubech. Opat zemřel a mniši, dříve než se to dozvěděl král, si zvolili opata nového a Jan Nepomucký, generální vikář arcibiskupa Jenštejna, tuto volbu potvrdil, takže byla právoplatná. Tím ovšem přetekla číše hněvu a nenávisti krále vůči arcibiskupu Jenštejnovi a jeho spolupracovníkům. Pokus o usmíření ze strany arcibiskupa tragicky ztroskotal a měl za následek mučednickou smrt svatého Jana Nepomuckého a později i nucený odchod arcibiskupa Jenštejna z Čech. Tím ovšem také Václavův pokus o zřízení biskupství v západních Čechách skončil neúspěchem. Lze k tomu dodat, co mi kdysi řekl Mons. Karel Pilík: Svatý Jan Nepomucký svým odvážným činem potvrzení volby opata v Kladrubech způsobil, že prvním biskupem

3 v západních Čechách se nestal některý z přátel Václava IV., ale až ty, po šesti stech letech. Překvapivé konstatování dějinného spojení se svatým Janem Nepomuckým. Také proto jsme dali do znaku diecéze pět jeho hvězd, aby nám toto spojení připomínaly. V roce 1629 pražský arcibiskup kardinál Harrach usiloval zřídit v Čechách některá biskupství. V úvahu připadala i Plzeň. Městská rada však zřízení biskupství odmítla. V roce 1653 císař Ferdinand III. doporučil zřízení biskupství v Plzni. Městská rada jeho návrh odmítla s odvoláním na zlatou bulu císaře Ferdinanda II. která potvrdila její právo spravovat město bez jakéhokoliv cizího dohledu. Rada namítala, že biskupství v Plzni není třeba, protože město je církvi věrné a arciděkan užívá biskupských odznaků a některých biskupských pravomocí. (Obdržel je v roce 1534 od papežského nuncia. Byla to významná pocta, protože v té době bylo pražské arcibiskupství neobsazeno a litomyšlské v husitských válkách zaniklo.) Další pokus o založení biskupství v západních Čechách, tentokrát v Klatovech, je popsán v knize Klatovy (Nakl. Lidové noviny 2010) na str. 231: Od roku 1630 probíhala mezi panovníkem a papežem jednání o zřízení čtyř nových biskupství v Hradci Králové, Litoměřicích, Plzni a Českých Budějovicích. Nakonec pro zásadní odpor městských rad vzniklo v 17. století pouze biskupství v Hradci Králové (1664) a Litoměřicích (1655). Projekt biskupství v Plzni oživil arcibiskup Sobek z Bilenberka v šedesátých letech 17. století. Plzeňské měšt any se nepodařilo přesvědčit, a tak padla nová volba na Klatovy. Arcibiskup už zakoupil pro biskupství kuchyňský statek (pravděpodobně Janovice) a 21. června 1671 byl dokonce Jaroslav ze Šternberka jmenován biskupem klatovským. Ale klatovská městská rada nebyla z představy další vrchnosti ve městě nijak nadšena, jako sídlo biskupa nabídla pouze dům na předměstí, a tak z obavy možných finančních škod, které by takový zábor pro potřeby nové církevní instituce v Klatovech způsobil, nakonec celý projekt po smrti Sobka z Bilenberka ztroskotal. z textu biskupa Františka: Založení a krátká historie Biskupství plzeňského Rozhovor s biskupem Františkem 1. část Co se ti vybaví, když se řekne plzeňská diecéze? Plzeňská diecéze to je můj domov i můj úkol, daný Bohem. Úkoly, které jsem od církve dostal, byly vždycky od Boha. Máš v diecézi nějaké své oblíbené místo? Záleží na tom, z jakého hlediska. Krajina je tu nádherná na mnoha místech, když objíždím diecézi, tak se mi líbí ty krásné výhledy na Český les, na Šumavu, taky Krušné hory, ale i ty kopce, které jsou mezi tím, je tu krásná země. Taky města a památky, které tu máme, to jsou úctyhodné věci. A pak samozřejmě lidé. Líbí se mi (jsem na to zvyklý od začátku svého působení), že to tady není žádná masovka, že tu jsou lidé, kteří se rozhodli Krista následovat a nejdou do kostela jenom proto, že v tom byli automaticky vychováni a že v tom automaticky pokračují. Berou to jako rozhodnutí svého života to je moc důležité a moc hezké. Není nás moc, je nás troška, to je pravda, ale je to kvas. Takže jsem to vlastně takhle rozebral na různé pohledy. Samozřejmě mnohé z těch věcí mi připadají blízké, protože je za tím 3

4 život těch dvaceti let. At už jsou to trapisté, kteří sem přišli a jsem moc rád, že jsou tady; at už je to Koinonie, která sem přišla a trvalo to a byl to zápas, než si tady našli svoje místo a osvědčili se, a mnoho dalších. Jak vidíš budoucnost diecéze? Právě proto, že diecéze je z velké většiny složená z lidí vyznavačského typu, tj. kvasu, a vzhledem k současnému trendu v Evropě, že tradiční křest anství ubývá, je naše diecéze do budoucna dobře fundovaná právě tím, že tu jsou lidé, kteří se rozhodli jít a následovat Krista. Samozřejmě že to je vždycky věc, kterou je potřeba znovu a znovu držet a znovu a znovu podporovat a prohlubovat. To je věc kněží, řeholníků i aktivních laiků jako společné dílo. Mluvíme spolu o diecézi. Je něco, co ti leží na srdci, co bys chtěl povědět, co se diecéze týče? Počítám s tím, že brzo skončím v této službě, což je dáno věkem a je už jedno, jestli to bude o půl roku či rok dříve nebo později, ale bude to a už se pár roků modlím za svého nástupce. Považuji za hodně důležité, aby přišel člověk, který sem zapadne, který bude cítit, co je potřeba dělat, a bude to tím správným směrem táhnout. Vylepší, co já jsem třeba kazil, a možná bude dělat nějak jinak to, co je třeba dělat. To je moc důležité a je to dar a je třeba ho vyprosit. Takže vyzývám čtenáře, aby se také modlili s tímto úmyslem. Tři shrnující závěrečné otázky: Co se za těch dvacet let podařilo v diecézi? Určitě nejde říct všechno, ale alespoň něco. Na to se těžko odpovídá, protože na to dobré si člověk zvykl a na to špatné zapomněl. Za prvé je tu fungující diecéze. Za druhé aby mohla být diecéze fungující, potřebuje určité stavební kameny, opěrné body, vyzařující duchovní centra. Jednak živé farnosti, 4 dále trapisti, Koinonia, františkáni, salesiáni, salesiánky, obláti a další živá místa, která jsou nosná. A živí kněží, kteří okolo sebe vytvářejí živé společenství a mobilizují farnost. Jak jezdím na vizitace, tak mi mnozí říkají, prosím vás, toho kněze nám nepřekládejte, toho nám tady nechte. Podařila se taky otevřenost pro veřejnost, alespoň v Plzni je velká a je to dobré. Lidé vnímají, že církev není jen nějaký uzavřený spolek k ničemu a myslím, že je důležité, aby to zůstalo i pro budoucnost. Samozřejmě záleží na lidech, kteří přijdou. Tudy podle mne vede cesta do budoucnosti, aby tu byl dostatek našich lidí, otevřených, těch otevřených z druhé strany je taky hodně, tak aby se mohli potkat a společně něco dávat dál. Podařilo se, a to díky týmu na biskupství, že jsme se rozběhli po ekonomické stránce, že jsme se naučili v diecézi hospodařit, že jsme do jisté míry soběstační. Předběhli jsme v tom jiné diecéze, které s tím začaly později, a já jsem rád, že u nás to už funguje. Taky pastorační oddělení Noc kostelů, oslavy dvaceti let, to nejsou věci samozřejmé a je dobře, že jsou. Podařilo se opravit celý bývalý františkánský klášter, v té naposled opravené části se otevřelo Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, které je opravdu skvělé. Fungují nám školy, vynikající gymnázium, školka tam jsem viděl, jaká je to rodina, nejenom děti, ale i rodiče, kteří tam přijdou, dají si kafe, posedí a jsou rádi, že jsou s ostatními. I škola ve Spáleném Poříčí, to že má internát, to že odtud vycházejí děcka, která jsou dobrá v ošetřovatelské službě; ekologie je taky dobrá a důležitá a má budoucnost. To, co dělá charita, to je veliké a požehnané dílo. Těch kostelů, co se podařilo opravit.

5 Zahraniční kontakty s řezenskou diecézí, díky řezenským biskupům i všem dalším přátelům z diecéze a hlavně z jejího vedení; s Freiburgem, díky tamní Ackermann- Gemeinde. A také dobré vztahy s věkem již odcházející generací vysídlených obyvatel, kteří ve většině nezatrpkli, rádi se sem vraceli a vracejí a opravili hodně kostelů. Přátelské vztahy jsou tady na úrovni farností i na úrovni jednotlivců, kdy je třeba lidé dobře přijímají tam, kde dřív bydleli. Povedla se výchova varhaníků, vnímám to. Přijedu do farností a na mnoha místech jsou dnes mladí, ale i starší varhaníci, kteří hrají dobře, a to není náhodou. Je za tím velká práce našich odborníků z varhanických kurzů i těch varhaníků samotných, kteří věnovali a věnují hodně času na své další vzdělávání ve hře na varhany. Je to k větší slávě Boží a díky všem za to. Druhá shrnující otázka logicky co se nepodařilo, co by chtělo nějak dál rozvinout? Na mnoho věcí člověk časem zapomene. Ale přece je mnohé, co vnímám, že se nepodařilo. Někdy jsem myslel, že kněží budou víc aktivnější. Většinou jsou, ale někdy to v konkrétních farnostech prostě nevyšlo. To je dané i jejich malým počtem. Uvědomuji si třeba, jak se nám scvrkl počet mladých lidí. Když bývala setkání mládeže, kolik to bývalo lidí a kolik je to dnes. To je ale asi dané celkovým stavem společnosti. Nic mne ted nenapadá. Nechci říct, že je všechno ideální, to vůbec ne. Možná právě ten vztah k laikům, ta šance dát více prostoru laikům, to se nevede. Poslední otázka: Už jsi mluvil o budoucím biskupovi a chci se zeptat, co přeješ diecézi do dalších (třeba dvaceti) let? Nejsem prorok (ptám se na přání). Velký úkol, který je před diecézí, před celou českou církví, je zvládnout restituce. Aby se to podařilo, aby církev byla svobodná a soběstačná že si nebudeme moci vyskakovat, to je pravda. Ale aby bylo na to, na co je potřeba. Za další, situace, která je tak mimořádná s otevřeností společnosti, s hledajícími: aby církev našla způsob, jak tyto lidi potkávat, jak je oslovovat, abychom měli dostatek velkorysosti, abychom v kostelích, které jsou samozřejmě prvoplánově pro bohoslužby, dokázali dělat věci, které tyto lidi osloví a budou je pak považovat za své. A které je třeba taky postupně ke Kristu přivedou. Tohle je moc důležité, způsob preevangelizace, dialog s lidmi, kteří jsou otevření, hledající, nevěřící. Je otázka, jak to v církvi bude do budoucna. Můžeme to vidět třeba jako takové soustředné kruhy. Je nějaké jádro, živé, praktikující a to musí být opravdu pořádné. Pak jsou, dejme tomu, ti pravidelní návštěvníci, kteří se vezou, pak jsou ti otevření a hledající, kteří vnímají kostel jako nějakou kulturní návaznost a nějaké kořeny v sobě ještě mají, třeba se považují za křest any, ale špatné, jak sami říkají; pak je další kruh a to jsou hledající, ale křest anství už jim moc neříká a pak další kruh těch, kteří nehledají, protože si sami vystačí. A máme vnímat, že jsme posláni ke všem, za všecky máme zodpovědnost, protože Kristus za všecky zemřel. To považuji za podstatné pro budoucnost. Tedy pro církev vůbec, ale pro diecézi v našich konkrétních podmínkách také. Uvědomujeme si, jak na jedné straně se stále víc vylidňuje venkov, na druhé straně přibývá lidí, kteří se stěhují na venkov, do blízkosti větších měst, takže vznikají větší centra a tam je možnost se na lidi soustředit a působit. Třeba Dobřany, které se stávají čím dál víc předměstím Plzně nebo na druhé straně Dýšina nebo Starý Plzenec. Druhou část rozhovoru najdete v červnovém čísle Zpravodaje také v této obálce. 5

6 Tak šel čas aneb 20 let plzeňské diecéze ve zpětném zrcátku zřízení diecéze - jmenování prvního diecézního biskupa - převzetí diecéze biskupem - generálním vikářem jmenován P. Josef Žák - PRKULE 1. ročník (Prusinské kulturní léto) - založení Diecézní charity - zřízení Diecézního centra mládeže začíná vycházet Zpravodaj plzeňské diecéze - setkání modlitebních společenství z diecéze - kurzy Uvedení do nového katechismu (Plzeň, Klatovy, Cheb) papež Jan Pavel II. v Praze a Olomouci - založena Diecézní pastorační rada - obnovy ve farnostech - diecézní pout na Svatou Horu - příchod Sester sv. Josefa do diecéze Dny víry Plzeň Evangelizace a modlitba - Příchod Koinonie Jan Křtitel do diecéze - převzetí Památníku obětem zla Meditační zahrady - zřízení Centra pro rodinu - diecézní pout na Svatou Horu - vydány stanovy pro farní rady v diecézi - P. Adrián Zemek O.Praem. gen. vikářem - příchod salesiánek do diecéze - příchod františkánů do Plzně - zřízena farnost Plzeň Severní předměstí bl. Hroznata patronem plzeňské diecéze - papež Jan Pavel II. v H. Králové a v Praze - Dny víry v Plzni Ježíš Kristus, jediný Spasitel světa včera dnes i navěky - diecézní pout na Svatou Horu - zahájen dvouletý formačně vzdělávací kurz (Plzeň, Cheb, Klatovy)

7 - zakončení Desetiletí duchovní a mravní obnovy národa - otevřeno Diecézní muzeum v Plzni sněmovní kroužky diskutují témata plenárního sněmu - otevření Hospicu sv. Lazara v Plzni - Dny víry v Plzni Duch svatý - Nabídka prohlídek katedrály pro školy - Den otevř. dveří biskupství (5 let diecéze) - diecézní pout na Svatou Horu - založena Temporalia Bona otevřeno Pastorační centrum Wolfgang v Horní Blatné - Festival křest anské kultury Milénium - Dny víry v Plzni Cesta do domu Otcova milosrdenství, láska, obrácení - Diecézní pout do kláštera Teplá - první webové stránky biskupství - Festival křest anské kultury Milénium - 1. setkání schol a sborů - šedesátiny biskupa Františka výstava 2000 let křest anství křest anské církve v Plzni (v mázhauzu radnice) - Dny víry v Plzni Slavíme vykoupení - první Cesta pohádkovým lesem z Habartic do Zdebořic - Diecézní pout na Chlum sv. Maří - 2. Festival křest anské kultury Milénium - 2. setkání pěveckých sborů a schol - začátek tradice rozdílení Betlémského světla v katedrále první Tříkrálová sbírka v diecézi - Dny víry v Plzni Máme naději v živém Bohu... - Diecézní pout do Kláštera Teplá - zahájena příprava pastoračního programu - Křesadlo 1. ročník Křest anského hudebního festivalu v Klatovech - biblický kurz v Horní Blatné - dvouletý kurz pro animátory společenství v Plzni a Chebu - 3. setkání pěveckých sborů a schol - setkání zástupců hnutí, komunit a třetích řádů v diecézi s biskupem - otevřen františkánský filiální dům Prusiny nová Diecézní pastorační rada - Pastorační konference v Plzni - Dny víry v Plzni Povolání - založení kláštera Matky Boží v N. Dvoře - Diecézní pout do Kláštera Teplá - první Ekumenická neděle v katedrále - 4. setkání chrámových sborů - 3. Konference hnutí a komunit v ČR v Teplé - vznikají Pastorační záměry v plzeňské diecézi oslavy 10 let diecéze - Dny víry v Plzni Zajed na hlubinu - 1. Večer pro klášter Chotěšov - Diecézní pout do Kláštera Teplá - 5. setkání chrámových sborů - Luboš Hruška a Anton Hart dostávají řád sv. Silvestra od papeže Jana Pavla II zasedání Plenárního sněmu katolické církve v ČR na Velehradě - 10 let diecézní Charity ustavení Konzultačního týmu pro přípravu pastorační proměny diecéze - zahájení prodeje nepotřebných far v diecézi - Středoevropské katolické dny pout do Mariazell - diecézní pout do Kláštera Teplá - zahájení procesu svatořečení blahoslaveného Hroznaty - 6. setkání schol a chrámových sborů v Chebu - zřízeno Slovenské katolické centrum v Plzni vychází poprvé Kalendář plzeňské diecéze - nové uspořádání farností diecéze 7

8 - ukončení činnosti Konzultačního týmu pro přípravu pastorační proměny diecéze - Dny víry v Plzni Žijte v Kristu Ježíši - 2. zasedání Plenárního sněmu kat. církve v ČR na Velehradě - Diecézní pout do Kláštera Teplá - 7. setkání chrámových sborů Dedikace katedrály - generálním vikářem P. Robert Falkenauer - Dny víry Plzeň Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána - Diecézní pout do Kláštera Teplá - 8. setkání chrámových sborů v Boru u T. - založen Nadační fond Dominanty Národní týden manželství - Dny víry v Plzni Tak at svítí vaše světlo před lidmi... - Diecézní pout do Kláštera Teplá - 1. Hudební léto Borska - zřízena farnost Plzeň-Bory - 9. setkání chrámových sborů v Chebu vyšla kniha Ohrožené kostely - otevřeno Pastoračně-vzdělávací a rekreační středisko sv. Jana Nepom. v Perninku - diecézní exercicie s P. Vellou na Velehradě - Dny víry v Plzni 15 let plzeňské diecéze - Sestry svatého Josefa přichází do K. Varů - ustaven referát Papežských misijních děl - Diecézní pout do Kláštera Teplá setkání chrámových sborů - vysvěcena dálniční kaple u Šlovic Pils Alive 1. ročník - Noc kostelů 1. ročník - Dny víry v Plzni Vím, komu jsem uvěřil - Diecézní pout do Kláštera Teplá - zřízení Diecézního církevního soudu - papež Benedikt XVI. v Praze, St. Boleslavi a Brně - sedmdesátiny biskupa Františka setkání chrámových sborů v Boru u T Postní almužna poprvé - zřízena farnost Plzeň západ - diecézní exercicie s P. Vellou v Plzni - Dny víry Plzeň Pane, nauč nás modlit se ročník Poutního maratonu v Chebu - 4. celostátní Misijní kongres dětí v Plzni - Diecézní pout do Kláštera Teplá setkání chrámových sborů Rok svátosti křtu - zahájen dvouletý program Diecéze čte Bibli - první Letnice umělců v Plzni - Diecézní pout do Kláštera Teplá - umírá P. Robert Falkenauer (7. září) - generálním vikářem P. Josef Žák - založení Církevní mat. školy kard. Berana setkání chrámových sborů Domažlice - novým opatem kláštera Teplá zvolen P. Filip Lobkowicz O.Praem. - klášter v Novém Dvoře povýšen na opatství Rok svátosti biřmování - Diecézní pout na Chlum sv. Maří - otevření Muzea církevního umění plzeňské diecéze v Plzni - diecézní exercicie s P. Vellou v Plzni setkání chrámových sborů v Boru u T. - začíná Rok víry - zahájení vizitací farností - Fórum laiků plzeňské diecéze - vychází kniha o katedrále sv. Bartoloměje Rok Eucharistie let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje - změna hranic diecéze - zahájení církevních restitucí - Diecézní pout do kláštera Kladruby - S důvěrou a nadějí 20 let plzeňské diecéze 8

9 Přehled mott diecéze a jejich výtvarného ztvárnění 2006, autor Gustav Fifka 2007, autor Gustav Fifka 2008, autor Gustav Fifka 2009, autorka Renata Balašová 2010, P. Mašková, foto K. Dȩdek 2011, použita ikona A. Rubleva 2012, Pavla Mašková, foto K. Dȩdek 2009 druhé, autor F. Meneghini 2013, autor Francesco Meneghini 9

10 Rozhovor s generálním vikářem Josefem Žákem Kdo se ti z uplynulých dvaceti let připomene z kněží, kteří nás už předešli do Božího království? Od počátku naší diecéze zemřelo 47 kněží. Jako první nás 6. července 1993 opustil P. Miroslav Cón z Vejprt a tím posledním zesnulým byl P. Václav Goldschmid, zemřel 30. dubna 2012, lidé ho znali především z jeho působení na Domažlicku a Klatovsku. Když zemře kněz, je to jako když vyhoří knihovna. Mnohé informace jsou najednou nedostupné, prázdné místo, které po něm zůstává a které je nesuplovatelné, vede k zamyšlení. Někdy je to tak, že až po smrti člověka si uvědomujeme jeho hodnotu. Mám-li odpovědět na otázku, kdo ze zemřelých kněží z naší diecéze se mi připomene z uplynulých dvaceti let, musím říci, že těch kněží je hodně a že si je konkrétně vybavuji až podle různých životních situací, které prožívám. Mimo jiné ale rád vzpomínám na kněze mého dětství, na pátera Jaroslava Faixe z Kraslic. Křtil mě a byl také mým primičním kazatelem. Na jeho kněžském životě bylo vidět i to, jak těžkou situaci zažívali v padesátých letech minulého století ve farnostech i ti kněží, kteří nebyli vězněni. Obava, že si Státní Bezpečnost i pro něj přijde, nebyla moc příjemná. Z prvních hodin náboženství v základní škole, kam pan vikář Jaroslav Faix docházel, si toho až tak moc nepamatuji, ale živá z tohoto období je pro mne stále zkušenost, že nás náš pan farář měl rád. I později jsem v našem krásném pohraničí poznal mnoho kněží, kteří měli rádi Pána Ježíše a lidi, jimž s láskou sloužili. Jak se liší tvoje dvě generálská období ( a 2011 nyní)? Jen dvě věci bych uvedl. Z biskupství, kde jsme v začátcích tak trochu dělali všichni všechno, se stal zajetý úřad, kde má každý 10 svou zodpovědnost. A druhá věc biskup je vnímán jinak, než na samém počátku diecéze. Zdá se mi, že mnozí Západočeši z necírkevního prostředí nevěděli, k čemu jim je biskup dobrý, na co ho budou potřebovat. Postupem času objevili jeho charisma stavitele mostů od srdce k srdci, mají ho rádi a vyhledávají ho. Čeho si ceníš na diecézi? Lidé, kteří se za totality snažili praktikovat svoji víru, šli logicky proti proudu, což není vždy jednoduché. A nedá se říci, že by po sametové revoluci tato skutečnost zmizela. Moc si vážím těchto lidí, kteří svým životem v našich podmínkách svědčili a svědčí o svém osobním vztahu ke Kristu. Povzbuzuje mne jejich radost z Hospodina, která je jejich silou. Potěšitelné je, že tito lidé nejsou výjimkou, že jsou po celé diecézi. Při mnohých setkání s těmito radostnými lidmi se mi často vybavuje, že Pán Ježíš neřekl: Neboj se malé stádce, bude vás víc, ale řekl: Neboj se malé stádce, nebot vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Co ti schází v diecézi? Máme krásná místa, fary, kostely, kde se můžeme lidem věnovat. Problém je ale v tom, že v mnoha případech sem lidé nechodí. A když nejdou lidé k nám, měli bychom jít my za nimi. S tím, co je jim srozumitelné, co činí jejich život smysluplnější a št astnější. Navazování nových vztahů s lidmi žijícími vedle nás vede k oživení. Lidem na cestě ke Kristu hodně pomáhá, když jim odpovídáme na otázky, které si kladou. Mnozí mohou být unaveni z toho, když jim odpovídáme na otázky, které si zatím nekladou. Benedikt XVI. před časem vyhlásil Rok svatého Pavla, v němž jsme se dívali na apoštola národů a vzájemně se povzbuzovali k evangelizaci. Farnost není určena k tomu, aby naplnila představy faráře, ale aby žila z evangelia. Vět-

11 šina z nás má zkušenost, že evangelium převyšuje všechny naše plány. Kéž by se v budoucnosti podařilo obsadit mnohé fary kněžími, kteří se svými laickými spolupracovníky týmově pastoračně působí. Jde o to, aby pastorační asistent nebyl jen klerikovaným laikem, který koná v kostele bohoslužby slova, když kněz nemůže mít mši svatou. Rovněž jde o to, aby nebyl technickohospodářským spolupracovníkem farnosti, spíš jde o to, aby byl kontaktní osobu v místních společenstvích, dříve farnostech, která tvoří část velké farnosti, vzniklé sloučením z malých vylidněných farností. Jedním ze základů takovéto plodné spolupráce bude každodenní modlitba a rozjímání Božího slova, protože bez toho nebudeme Bohu, světu ani sobě rozumět. Stárnutí není jen fyziologický proces viditelný například na našich vlasech, ale rozumíme jím i schopnost či neschopnost otevírat se mnohým věcem. A tak mezi námi běhá mnoho mladých staříků a mnoho starých mladíků. Podobné je to ve farnosti. Lpění jen na tom, jak to vždycky bylo, může být někdy pro život farnosti velice nebezpečné. Pastorální konstituce O církvi v dnešním světě připomíná, že církev musí neustále zkoumat příznaky doby a ve světle evangelia je vykládat, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovědět na ustavičné otázky, které si kladou. Mnohé necírkevní subjekty očekávají naši spolupráci na různých aktivitách, které se týkají společného dobra všech lidé žijících na území farnosti. Být s lidmi o to jde. A těch lidí není málo. A když chce být kněz s nimi v kontaktu, potřebuje tým spolupracovníků, s nimiž se modlí a koná kroky z této modlitby vzešlé. Sám to nezvládne. Co přeješ diecézi do dalších (dvaceti) let? Aby stále více nebyla jen servisní organizací, poskytující služby věřícím, ale živým společenstvím, svědkem a evangelizátorem. 11

12 Plzeňská diecéze si v uplynulých dvaceti letech vybudovala nezastupitelné místo v naší společnosti. Podílí se na řadě charitativních akcí, opravě kostelů a kapliček, budování hospiců, pracuje s nemocnými, sociálně slabými i hendikepovanými občany. Snaží se vštípit lidem morální hodnoty, které se v současné uspěchané době zaměřené na výkon jednotlivce, postupně vytrácejí. Jsem rád, že na území našeho regionu působí takto aktivní církevní organizace. Do dalších let přeji Plzeňské diecézi spokojené věřící, úspěšné charitativní projekty a hodně radosti v každodenním životě. Josef Novotný hejtman Karlovarského kraje Už dvacetiny slaví druhá nejmladší diecéze v České republice. Nese v sobě myšlenky těch, kdo stáli u jejího zrodu. Na straně jedné odkaz papeže Jana Pavla II., jehož papežskou bulou byla v roce 1993 zřízena, muže těšícího se obdivu a úctě lidí bez ohledu na národnost, věk či vyznání, muže především sjednocujícího. Přímo pak plzeňskou diecézi utváří Mons. František Radkovský, který byl jmenován jejím prvním biskupem a kdo tuto svoji funkci už dvacet let zodpovědně a obětavě vykonává. Jemu i všem ostatním, kteří se podílejí na chodu všech institucí v plzeňské diecézi, chci poděkovat za jejich práci charitativní, kulturní a vzdělávací. Myslím, že všemi aktivitami směřují k tomu, aby lidi spojovali, sjednocovali a aby podporovali vztahy založené na důvěře a přátelství, at už jde o vztahy v rodině nebo ve společnosti obecně. Právě taková činnost má v dnešní době zásadní význam. Přeji proto všem v plzeňské diecézi, aby se jim i nadále dařilo předávat toto pozitivní poselství soudržnosti a sounáležitosti. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 12

13 Jménem Svatého otce Františka a také jménem svým chci vyjádřit Vám, Excelence, drahý pane biskupe, a všem složkám diecéze co nejradostnější a nejupřímnější obdiv a blahopřání k tolika apoštolským iniciativám, které jste během své dlouhé biskupské služby, jako moudrý duchovní průvodce a starostlivý pastýř duší, dokázal vykonat za velkorysé a horlivé podpory a evangelního nasazení svých spolupracovníků ve prospěch věřících, které Vaší pastýřské starostlivosti svěřila Boží Prozřetelnost. Jim všem jste zvěstoval tajemství Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, hlásal jste jeho poselství o spáse a dosvědčoval jeho nevypověditelnou lásku a milosrdenství. Ujišt uji Vás o své vroucí modlitbě a prosím, aby Pán, na přímluvu blahoslavené Panny Marie, Matky Boží a naší, vylil na Vás ve vrchovaté míře své milosti a nebeská požehnání, a připojuji přání dobrého zdraví, pokoje a úspěchu. V Roce víry i výročí svatých bratří Cyrila a Metoděje, kéž s jejich přímluvou, Excelence, pokračujete v lásce a věrné službě duším Vám svěřeným a probouzíte v jejich srdcích horlivou lásku ke Kristu a k jeho svaté církvi. Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius Rád bych popřál diecézi při jejím jubileu, aby dále vzkvétala, aby se dařily všechny snahy o ekumenickou spolupráci, aby česká společnost viděla toto svědectví víry, naděje a lásky. Lidské namáhání je smysluplné jen tam, kde je Boží požehnání. Přeji tedy, aby všichni společně chápali, že jsou spolupracovníky na velikém díle a že vstřícnost a schopnost se dohodnout se všemi lidmi dobré vůle je základním kamenem spolupráce. Přeji tedy plzeňské diecézi, jejím občanům, věřícím i nevěřícím, to nejdůležitější: aby všem Bůh žehnal. kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský Dvacet let člověka je krásný věk, člověk hýří neotřelými nápady, má snílkovská přání i odvahu je provádět, touží nesplynout s šedým průměrem... zkrátka rozpuk mládí. Avšak když slaví dvacáté výročí diecéze, to vzbuzuje úctu, radost a naději. A tak přejeme a modlíme se za dobré nápady, odvahu, sílu a Boží přízeň do dalších desetiletí. Filip Jandovský předseda plzeňské ekumeny pro rok

14 Je nám dvacet aneb se čtyřmi studenty o životě a diecézi... Původně to měl být společný rozhovor se čtyřmi dvacetiletými, kteří by odpovídali na otázky, vzájemně se doplňovali a na sebe rea - govali. Tři z nich jsou (v době vydání snad již hotoví) maturanti, takže najít společný termín se vzhledem k blížícím písemným maturitám, nemoci a studiu jediného nematuranta v Praze nepodařilo. Ale nakonec jsem získal jejich odpovědi mailem, tři z nich i vyfotil a tady je máte. Jindřich Fencl 0. Něco krátce o sobě (věk, odkud, farnost, co dělám, co chci dělat... ) Vojtěch Linka, 19 let, františkánská farnost, oktáva Církevního gymnázia a příští rok bych rád studoval na FF UK filosofii. Kristina Weberová, žiji v Plzni, je mi 19 let, farnost: Plzeň Severní předměstí, dokončuji studium zdravotnického lycea. Maruška Bočková, jsem stejně stará jako naše diecéze, což je důvod, proč mám zodpovědět několik následujících otázek. Pocházím z Plzně a za pár dní bych měla maturitou ukončit osm let na Církevním 14 gymnáziu, od září bych chtěla na vysokou školu do Prahy, takže se nechám překvapit, co je tam pro mě připraveno nového. Míra Svoboda, je mi 20 let, pocházím z farnosti Plzeň Severní předměstí (františkáni), ale poslední dobou se pohybuji v oblátské farnosti Plasy a Manětín. Studuji na Fakultě stavební ČVUT a zároveň dělám zkušenost komunitního života v Komunitě Vtěleného Slova v Káně v Plasích. 1. Co se ti vybaví, když se řekne diecéze? VL. Pout do Teplé, Dny víry, biskupství, Noc kostelů, ekumena. KW. Vybavuje se mi jednotka, starající se o chod našich farností; prostor, jehož jsem součástí, a který mi toho hodně dal. MB. Představím si veliké množství lidí. To slovo mám totiž spojené s různými setkáními mládeže a jinými shromážděními při slavení svátků a podobně, což jsou jediné chvíle, kdy se setkávám s diecézí a kdy si vždy uvědomím, že je to společenství lidí, jehož jsem součástí.

15 MS. Když se někde mluví o plzeňské diecézi, vždy cítím určitý pocit hrdosti, naše diecéze je velice specifická např. tím, že se nachází z velké části v Sudetech, že jsme misijním územím nebo že je nás nejméně křest anů ze všech diecézí a jsme nejchudší. Vidím v tom ohromnou naději plzeňská diecéze se stává symbolem obnovy katolické církve v ČR v duchu 2. vat. koncilu. S otcem oblátem Vlastou Kadlecem jsme se jednou bavili o způsobu, jakým je v různých českých a moravských diecézích nahlíženo na věřící z pohledu kněží dospěli jsme k závěru, že zatímco v ostatních diecézích se věřící počítají, u nás se vyjmenovávají. Myslím, že to dobře vystihuje atmosféru v naší diecézi opravdu nás není mnoho, ale všechno je takové osobnější, upřímnější a přímější. 2. Jak vnímáš biskupa Františka? VL. Má úžasný osobní přístup, je to člověk na správném místě. KW. Jako zodpovědného muže s přirozenou autoritou, který má rád Boha. MB. Otec biskup je pro mě veliký člověk, protože celý svůj život tráví mezi námi maličkými. Líbí se mi, že ačkoliv je v církevní hierarchii na úplně jiné příčce, vůbec není pro lidi nedostupný. Žije se svými ovečkami jejich životem, stojí nohama na stejné půdě, rozumí jejich potřebám a těžkostem. MS. To je borec největší myslím, že za něj musíme být opravdu rádi, má velkou zásluhu na tom, jakým způsobem diecéze funguje a jaký v ní panuje duch. Ve srovnání s ostatními biskupy je opravdu mnohem více pastýřem a otcem a méně politikem což je správně. 3. Čím jsi byl(a) obdarován(a) ve farnosti, kde jsi vyrůstal(a), co ti tam schází? VL. Vyrůstal jsem ve skvělém společenství lidí jednak na nábožku/spolču, jednak ve skautském oddílu Poutníci. Vyrůstal jsem s úžasnými františkány (Šebestián, Jeroným, Jiří, Didak, Dominik, Juniper... ), kteří mi byli v mnohém vzorem a oporou. Neschází mi téměř nic. KW. Moje farnost mi na akcích, které pořádá, zprostředkovala první osobní setkání s Pánem, které nastartovalo můj život s ním. Díky ní mám také přátele, se kterými mohu svou víru sdílet. Jsem ráda, že nám prokazuje a nabízí mnoho služeb v nejrůznějších podobách, ale zároveň nabádá ke službě a modlitbě i nás ostatní. Naše farnost by se mohla více otevřít lidem z venku napadá mě, že často působí(me) dojmem elitářského kroužku. MB. Jako veliký bonus, který si do života nesu z naší farnosti, vnímám možnost sloužit druhým od hraní na mši přes zalévání květin po vedení dětí na náboženství či ve skautu. Myslím, že hlavně pro mladé je důležité vidět, že jsou někde zapotřebí a že jim někdo důvěřuje natolik, že jim svěří určitou činnost. Alespoň pro mne to bylo a je důležité. A možnost prožívat to všechno ve společenství je další věc, kterou jsem v naší farnosti dostala, a které si vážím. Teprve sdílená víra se podle mě stává vírou žitou. MS. Farnost na Lochotíně je velice specifickou farností velké společenství mládeže umožňuje velké možnosti, ale má i svá rizika, např. uzavírání se sama do sebe. U františkánů jsem začal chodit na nábožko a do spolča které je pro mě dodnes velice cenné. Máme mezi sebou krásné vztahy a vzájemně si důvěřujeme. Velmi přínosné pro mě byly i další akce pořádané farností večery mládeže, vandry v Alpách a duchovní obnovy. Přesto jsem však i po několika letech měl pocit, že jsem do farnosti pořádně nepronikl a nestal se její právoplatnou součástí. Možná 15

16 proto, že jsem nechodil do skautského oddílu, který ve farnosti působí a jehož život často splývá se životem farnosti. I přestože občas bylo vidět, že tři františkáni prostě nemají šanci pastoračně obsáhnout farnost tohoto rozsahu, myslím, že to hlavní, co jsem tam získal, je především jistota, že Bůh mě má rád a potřebuje právě mě ke svému plánu a že to je ten hlavní důvod, proč má smysl dělat i věci, které člověk nikdy předtím nedělal a které se z lidského pohledu často mohou zdát absurdní. 4. Co by se mělo změnit v naší diecézi? VL. Snažit se ukázat nevěřícím lidem, že jsme normální, ukázat, že neseme naději a že jádro naší víry je jinde, než (jenom) chodit do kostela a odříkávat modlitby. KW. Vím, že kněží je velký nedostatek, ale možná by ty, které máme, šlo využít lépe. Zapomíná se například na druhé největší město diecéze, Karlovy Vary, kde věřících lidí není mnoho, a právě proto by bylo dobré zaměřit sem více pozornosti. MB. Organizačně naši diecézi moc neznám, takže těžko říct. Více věřících, více kněží a opravené kostely jsou na druhou stranu zase přání, která se těžko plní, a kdo ví, do jaké míry mají být splněna podle našich představ, takže pokud si něco přeji pro naši diecézi jako celek, pak jsou to dary Ducha svatého pro všechny, kteří do ní patří, abychom byli otevření a vydávali svědectví o tom, co zakoušíme. A to ostatní určitě přijde. MS. Byl bych rád, kdybychom více vyšli do ulic zvlášt my, mládež. Doposud máme v Plzni skvělý pastorační servis mnoho společných akcí, přednášek, máme mezi sebou výborné vzájemné vztahy, existují skvělá společenství ale je to všechno mezi námi. Ted asi všichni musíme podle svých schopností a možností vyjít 16 ven tam, kde po nás budou házet kameny a urážet nás, ale tam, kam by asi šel i Kristus. Nebo alespoň vyrazit do částí diecéze, kde farnosti potřebují oživit Jaká bude plzeňská diecéze za dvacet let? VL. To je velmi těžké říct, bude záležet na vývoji v církvi i ve světě. Spíše bych řekl, jaká by měla být: měla by zůstat útočištěm, ve kterém je možno se cítit svobodně i bezpečně, měla by ukazovat na hodnotu lidského života a neustupovat před zlem kolem přítomným. Měla by mít dobrého a lidského biskupa, který se bude starat o potřeby lidí (věřících i nevěřících) a bude stejně usměvavý jako náš František. KW. To si vůbec nedokážu představit. Snad jen, že bude mít více věřících. MB. Dvacet let je dost dlouhá doba, vezměte si, kolik se toho změnilo za těch uplynulých dvacet let ani nevím, co bude tou dobou se mnou, natož s celou diecézí. Rozhodně není v mých kompetencích předvídat, co se bude dít, ale můžu se za to modlit a můžu se na to těšit, a to přesně dělám. MS. To se neodvážím tipovat hodně bude záležet na novém biskupovi ale asi nás bude ještě míň, nejspíš budeme ještě chudší, kostely nám budou padat na hlavu, možná budou někteří kněží mít ještě civilní povolání, ale věřím, že atmosféra zůstane stejná. 6. A co ty za dvacet let? VL. Profesor filosofie na Harvard University nebo na Církevním gymnáziu (společně s religionistou Vojtěchem Kaše). KW. Možná krize středního věku. Nee, snad hezká rodina a práce, a pořád na cestě k Bohu. MB. Viz 5. MS. to kdybych ted věděl, tak by mi bylo o dost lehčeji.

17 Fotografie jsou z letošní diecézní poutě v Kladrubech, autorem většiny z nich je Petr Albrecht. 17

18 Anketa ke dvaceti letům diecéze Otázky: 1. Co mi dalo dvacet let života v plzeňské diecézi, čím jsem byl(a) obdarován(a)? 2. Co mi schází, co se nepodařilo naplnit? 3. Co přeji diecézi do příštích (dvaceti) let? 1. Jako premonstrát působím v duchovní správě. Blízkost biskupství, vnímaná dnes mnohými už jako samozřejmost, představuje lepší dostupnost mnoha služeb potřebných právě pro výkon duchovní správy. Plzeňské biskupství je místem, kde se nutná názorová rozdílnost toleruje a napětí mezi kurií a kněžími z terénu není velké; spíše vládne určitý rodinný duch, vstřícnost a laskavost. Už jen vědomí, že se můžeme domluvit a boj vést nikoliv proti sobě, ale spolu, umožňuje lepší nasazení pro mnoho důležitějších úkolů, které je nutné jak se svěřenými lidmi, tak ve vlastním nitru vyřešit. Dvacet let plzeňské diecéze přirozeně vytvořilo atmosféru domova a přijetí, při tom je dostupnější než Praha, která má vedle své bohaté kultury, historie a života i dostatek vlastních otázek a problémů. 2. Někdy vázla komunikace, ale povětšině šlo chvála Bohu o nedorozumění, ne o zlou vůli klasickou ukázku včetně mediální masáže máme z nedávné doby z Černošína. Zvláště zpočátku častá střídání duchovních nebyla vždy přijatelně vysvětlena, i když často měla svoje pádné důvody. Ne vždy se podařilo zabránit jednání, které navenek vypadalo jako protekce některých na úkor jiných, kteří to mohli vnímat jako křivdu a další drobnosti, které daly bolestně pocítit, že nejsme andělé, ale jen lidé. Jistěže zde nejsme jen obětmi, ale i pachateli takových činů a postojů. 3. Diecézi přeji do budoucna především mnoho autentických darů svatého Božího Ducha. Bohu žel, často potkáváme u nezralých osobností i ony opačné! Kéž pravý Duch Boží vede početné křest anské rodiny k poznání velikosti Boží lásky, k velkodušnému následování a autentickým odpovědím v životních postojích. Přeji diecézi, aby měla moudré a vzdělané pastýře, kteří zapálí lidská srdce a postupně nás vystřídají tak, abychom mohli odcházet s klidem, že po nás dobré Boží dílo pokračuje. Přál bych nám všem, abychom uměli svoji víru žít tak, aby přesvědčivá praxe víry neměla fundovaný protiargument vůči našemu životnímu stylu. Podstatná je pro něj spravedlnost, pravda a řád. Ale nade vším má být láska, především láska k Bohu nade všechno, což je první a nejdůležitější přikázání. A druhé je mu podobné: láska k bližnímu jako k sobě ne víc, ne méně a trocha uměřené a vlídné tvořivosti nezaškodí... P. Reginald Větrovec, Klášter Teplá 1. Bydlím v plzeňské diecézi šestnáct let, kdy jsem se vdala do Karlových Varů. Vždycky jsem si vážila biskupa Františka, jeho otevřenosti a vřelosti. Obdarována jsem byla především kněžími, kteří v diecézi působí Petrem Hruškou a Petrem Bauchnerem. Také jsem tu potkala pár skvělých přátel, kteří v nevěřícím prostředí jsou oázou lásky a víry. 2. Chybí mi praktická evangelizace. Pamatuji se, jak jsme jako studenti TF JU chodili na střední školy a říkali mladým, proč jsme věřící. V Karlových Varech je mnoho bolavých věcí. Chybí větší otevřenost a systematická pastorace. 3. Přeji, aby přibývalo věřících, aby se dařilo žít pravdivě evangelium, abychom byli kvasem a ne nějakými exoty. Lída Křivancová, Karlovy Vary 18

19 1. Když jsem se po skoro třiceti letech v emigraci vrátil domů, byl pro mě život v této diecézi něčím skoro neuvěřitelně pozitivním, zvlášt po tom, co jsem se přistěhoval do Plánice a co tam začal působit P. Žák. Ve svých 32 letech jsem se ve Švýcarsku setkal s Pánem a konvertoval, tam jsem ovšem zažil církev, kde sice chodilo do kostela hodně lidí (to už také není pravda), ale byla to církev instituce, církev úřad, studená a nepříliš živá. Spolupráce laiků se omezovala na čištění kostela atd., nějaká společenství neexistovala, duchovní doprovázení bylo (a více méně je stále) omezené na zpověd. Tady jsem zažil církev živou, živé farní společenství a také živou diecézi. Začal jsem znovu žít z víry, s Pánem, což předtím tiše usychalo. Poznal jsem obrovské požehnání a radost z denní četby Písma a týdenního setkávání ve společenství, duchovní obnovu. Zažil jsem církev takovou, po jaké jsem v emigraci toužil. Díky Bohu za tuto diecézi, za našeho biskupa Františka, dobré kněze, ale i za spousty dobrých a živých bratří a sester. To je veliké obdarování a to nejkrásnější ono to pokračuje. 2. To, co mi schází, není záležitost diecéze, ale asi záležitost celoevropská a sice že se nám nepodařilo dosud přijít na způsob, jak oslovit nevěřící. Myslím, že nás čeká určitá změna paradigmatu v přístupu k tomuto problému ale ještě tu není. A aby tato změna přišla, o to se musíme pokoušet všichni, leží to na každém z nás, abychom byli věrohodní. Také toužím po ještě větším podílu laiků na životě ve farnostech a církvi např. formou farních rad, které nejsou jen alibistické, ale opravdu fungují atd. Navíc si myslím, že by bylo vhodné a dobré vyvíjet další možnosti a formy pro vzdělávání věřících ve víře. 3. Této diecézi a celé české církvi přeji a modlím se za dobré a otevřené kněze a laiky, schopné a ochotné spolupráce, za hojnost sil a Božího požehnání pro našeho biskupa Františka a ostatní biskupy a jejich spolupracovníky. Přeji nám všem, aby Písmo svaté bylo ještě víc centrem každodenního života nás všech. Také přeji naší české církvi, aby zvládla dobře záležitost s restitucemi. Petr a Rita Masný, Klatovy 1. V diecézi žiji pouze deset let. Diecéze mi dala velmi svobodný prostor pro hledání Pána a pastorační práce. Poznal jsem zde několik přátel mezi kněžími i ostatními věřícími. K biskupovi jsem se mohl chovat naprosto otevřeně. 2. Podnikání konkrétních kroků k tomu, aby diecéze adekvátně reagovala na výzvy měnící se společnosti, aby byla čitelnější, transparetní a jednotná ve sdílení společných vizí a praktickém životě. 3. Aby našla prorocky účinné metody k přinášení evangelia lidem, společnou vizi jak jít dál a vzájemnou důvěru a přátelství svých diecézanů. P. Petr Bauchner, Sokolov 1. Obdarován a obohacen jsem byl především spoluprací s otcem biskupem Františkem. Jeho pochopením, moudrostí, rozvahou a schopností předávat naději. Velkým zážitkem jsou pro naši rodinu společné poutě i společná křížová cesta Plzní. 2. Větší aktivita nás laiků, více optimismu a naděje, kterou bychom měli dávat ostatním kolem nás. Asi potřebujeme více povzbuzovat. 3. Více radosti, méně byrokracie, více povzbuzování a podpory kněžím v jejich nelehké službě. Ing. Pavel Čížek, Spálené Poříčí 19

20 1. Pocit větší sounáležitosti s diecézí (její přiblížení ). 2. Větší komunikace mezi vedením diecéze a farnostmi rozhodování o nás bez nás (slučování farností, restituce). 3. Úspěšné zvládnutí nového úkolu hospodaření s majetkem a farnostem i vedení umění vzájemně si naslouchat a respektovat se. Ing. Václav Suda, Radnice 1. Když diecéze vznikla, byl jsem teenager. Jak se diecéze stávala dospělou, i já jsem dospíval. Velmi oceňuji blízkost jak Plzně, tak biskupa, jeho zájem a podporu o život farností, nejen těch plzeňských. 2. Přál bych si lépe fungující pastoraci rodin, jak jsem ji postřehl např. v brněnské diecézi. Podporu shora máme, zájem zespoda také, ale máme pořád co dohánět. 3. Křest anské rodiny s živou vírou, zapálené kněze, modlitební zázemí v řeholních společenstvích. Josef Dědina, Kdyně 1. Velmi pozitivně hodnotím nedělní ranní vysílání Plzeňského rozhlasu Na křest anské vlně, především pokud se jedná o rozbory a výklady z Písma od různých křest anských teologů, srovnávám je s vlastním dosavadním chápání příslušné statě. Dále se každoročně těším na diecézní setkání při příležitosti Dnů víry, kde vnímám význam demonstrace vytvořeného společenství. Také pokládám za užitečné, že biskupství pořádá různé přednášky a setkání pro akolyty, lektory, pastorační asistenty a pomocníky kněží ve farnostech. 2. Podle mého názoru, i přes zřejmé snahy vedení plzeňské diecéze, je to zatím setba, která se snad časem zúročí. Protože například naše společenství na jedné straně zažívá v poslední době přímo zvýšenou aktivitu v zájmu duchovní obnovy u některých skupin věřících, a to především na faře, ale na druhé straně stále více klesá celkový počet účastníků na nedělních bohoslužbách. Mám za to, že na tom má určitý vliv většinou zvyšující se věkový průměr a tím také zvýšená nemocnost a úmrtnost u této skupiny věřících. Jako zdejší starousedlík sleduji tyto výkyvy už přes sedmdesát let. Zpočátku nebyla přílišná účast na bohoslužbách, ale ke konci války byl klášterní kostel plný, jakož i po válce, kdy zde bylo především obyvatelstvo německé. Pak s příchodem českých obyvatel a dvou mnichů začaly mše navštěvovat i tito. Od roku 1946 v souvislosti s odsunem německých obyvatel se projevil pokles návštěvnosti, který v návaznosti na politickou situaci pokračoval kolem roku 1950 zatčením obou mnichů, a klášter byl pro veřejnost uzavřen. Pro katolickou církev zůstal pro město Sokolov pak už jen hlavní kostel sv. Jakuba staršího, kde tyto výkyvy byly do jisté míry rovněž ovlivněny politickou situaci a náladou obyvatelstva, které se zde sešlo z různých koutů republiky za účelem zaměstnání a možností získání bytu. Takže hmotný zájem zde většinou převyšoval duchovní. Tento trend se bohužel v rámci politických změn příliš nezměnil, naopak se prohloubila propast mezi bohatými a chudými, což se zpětně odráží na potřebné zaměření církve s ohledem k pochopení ducha doby. 3. Aby její postavení ve společnosti rostlo, aby se v duchu Kristova učení stala vzorem pro chování společnosti. Zasadit se podle možností o rozšíření duchovního podvědomí v životě společnosti a přispět tak k docílení lepšího souladu mezi hmotnou a duchovní stránkou. Podporovat sociální politiku, na kterou poukázalo již několik teologů v minulém století. Myslím, že v tomto směru máme i požehnání nového papeže Františka. Karel Wolf, Sokolov 20

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická adorace ve

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více