20 let diecéze /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let diecéze / 1993 2013"

Transkript

1 20 let diecéze / S důvěrou a nadějí je mottem oslav dvaceti let trvání naší diecéze. S důvěrou a s nadějí má jistě zkušenost každý z nás. Vždyt bez nich bychom jen těžko žili vlastně by to vůbec nešlo. Ve svém životě potřebuji důvěřovat že mne někdo vede, že mu na mně záleží, že jsem milován, že mi věří, že jsem pro něj důležitý... Má důvěra vyrůstá ze zkušenosti, z ohlédnutí se zpět. Ze všech těch událostí či slov, které mne na mé cestě posílily, které mne povzbudily a posunuly dál. Moje důvěra je odpovědí odpovědí nejen tomu, který (či těm, kteří) mi svoji důvěru darovali. A má důvěra je opět pozváním pro druhé, aby i oni důvěřovali a důvěru dávali. Z důvěry pak vyrůstá naděje. Naděje, která doufá a věří, protože ví (důvěřuje), že je to možné, že se to může stát, že už se něco takového či jiného podobného stalo... Je to naděje s důvěrou hledící do budoucnosti, naděje vycházející z důvěry, získané ze všech těch zkušeností předcházejících let. Pro křest any je to i naděje, která se opírá o důvěru v Boha, o důvěru, která ví, že Bůh změnil okolnosti mého života, že mi pomohl, že mne zachránil. Z této důvěry vyrůstá naděje, že Bůh může změnit můj život, že mne bude i nadále provázet a žehnat. Důvěra a naděje to jsou sestry dvojčata, která se navzájem podpírají, jsou si navzájem oporou, jedna posiluje druhou. Jsou to ženy, proto jsou vnímavé a citlivé na události i setkání, které život přináší, a rychle na ně reagují... Z naší osobní důvěry a naděje se pak skládají důvěry i naděje našich obcí a měst, celé naší diecéze, celého národa. Proto chceme i my, křest ané plzeňské diecéze, když dnes slavíme dvacet let trvání naší diecéze, svědčit svojí důvěrou a nadějí. Chceme i vás pozvat k důvěře a k naději. K oslavě všeho dobrého, co jsme ve svých životech obdrželi, k povzbuzení naší naděje, že život přes všechny své strasti a bolesti je krásný a někam vede. Jindřich Fencl

2 Úsilí o zřízení biskupství v západních Čechách Je třeba říci, že snaha o založení biskupství v západních Čechách má svou delší historii. První pokus, pokud vím, byl známý pokus krále Václava IV., založit diecézi se sídlem v Kladrubech u Stříbra. Bylo to někdy v roce Jeho spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna se stále přiostřoval a král Václav, ve snaze oslabit jeho postavení, se rozhodl založit v západních Čechách nové biskupství a podřídit je papežovi v Avignonu, vzhledem k tomu, že jako Lucemburk měl k Avignonu blízko. Je třeba připomenout, že je to velmi náročná doba dvou papežů, v Římě a v Avignonu, a že arcibiskup Jenštejn správně uznával pravého papeže v Římě a jemu podřizoval jurisdikci pražského arcibiskupství a celé provincie. Toto založení by znamenalo, že by se papežský rozkol přenesl na půdu Čech a to jistě nechtěl arcibiskup Jenštejn připustit. K založení biskupství ovšem bylo třeba hmotné zabezpečení. To hodlal král získat tím, že do Kladrubského opatství, kde umíral 2 stařičký opat, chtěl dosadit jako opata některého ze svých přátel, kteří byli v opozici proti arcibiskupu Jenštejnovi, a potom ho chtěl nechat avignonským papežem jmenovat biskupem se sídlem v Kladrubech. Opat zemřel a mniši, dříve než se to dozvěděl král, si zvolili opata nového a Jan Nepomucký, generální vikář arcibiskupa Jenštejna, tuto volbu potvrdil, takže byla právoplatná. Tím ovšem přetekla číše hněvu a nenávisti krále vůči arcibiskupu Jenštejnovi a jeho spolupracovníkům. Pokus o usmíření ze strany arcibiskupa tragicky ztroskotal a měl za následek mučednickou smrt svatého Jana Nepomuckého a později i nucený odchod arcibiskupa Jenštejna z Čech. Tím ovšem také Václavův pokus o zřízení biskupství v západních Čechách skončil neúspěchem. Lze k tomu dodat, co mi kdysi řekl Mons. Karel Pilík: Svatý Jan Nepomucký svým odvážným činem potvrzení volby opata v Kladrubech způsobil, že prvním biskupem

3 v západních Čechách se nestal některý z přátel Václava IV., ale až ty, po šesti stech letech. Překvapivé konstatování dějinného spojení se svatým Janem Nepomuckým. Také proto jsme dali do znaku diecéze pět jeho hvězd, aby nám toto spojení připomínaly. V roce 1629 pražský arcibiskup kardinál Harrach usiloval zřídit v Čechách některá biskupství. V úvahu připadala i Plzeň. Městská rada však zřízení biskupství odmítla. V roce 1653 císař Ferdinand III. doporučil zřízení biskupství v Plzni. Městská rada jeho návrh odmítla s odvoláním na zlatou bulu císaře Ferdinanda II. která potvrdila její právo spravovat město bez jakéhokoliv cizího dohledu. Rada namítala, že biskupství v Plzni není třeba, protože město je církvi věrné a arciděkan užívá biskupských odznaků a některých biskupských pravomocí. (Obdržel je v roce 1534 od papežského nuncia. Byla to významná pocta, protože v té době bylo pražské arcibiskupství neobsazeno a litomyšlské v husitských válkách zaniklo.) Další pokus o založení biskupství v západních Čechách, tentokrát v Klatovech, je popsán v knize Klatovy (Nakl. Lidové noviny 2010) na str. 231: Od roku 1630 probíhala mezi panovníkem a papežem jednání o zřízení čtyř nových biskupství v Hradci Králové, Litoměřicích, Plzni a Českých Budějovicích. Nakonec pro zásadní odpor městských rad vzniklo v 17. století pouze biskupství v Hradci Králové (1664) a Litoměřicích (1655). Projekt biskupství v Plzni oživil arcibiskup Sobek z Bilenberka v šedesátých letech 17. století. Plzeňské měšt any se nepodařilo přesvědčit, a tak padla nová volba na Klatovy. Arcibiskup už zakoupil pro biskupství kuchyňský statek (pravděpodobně Janovice) a 21. června 1671 byl dokonce Jaroslav ze Šternberka jmenován biskupem klatovským. Ale klatovská městská rada nebyla z představy další vrchnosti ve městě nijak nadšena, jako sídlo biskupa nabídla pouze dům na předměstí, a tak z obavy možných finančních škod, které by takový zábor pro potřeby nové církevní instituce v Klatovech způsobil, nakonec celý projekt po smrti Sobka z Bilenberka ztroskotal. z textu biskupa Františka: Založení a krátká historie Biskupství plzeňského Rozhovor s biskupem Františkem 1. část Co se ti vybaví, když se řekne plzeňská diecéze? Plzeňská diecéze to je můj domov i můj úkol, daný Bohem. Úkoly, které jsem od církve dostal, byly vždycky od Boha. Máš v diecézi nějaké své oblíbené místo? Záleží na tom, z jakého hlediska. Krajina je tu nádherná na mnoha místech, když objíždím diecézi, tak se mi líbí ty krásné výhledy na Český les, na Šumavu, taky Krušné hory, ale i ty kopce, které jsou mezi tím, je tu krásná země. Taky města a památky, které tu máme, to jsou úctyhodné věci. A pak samozřejmě lidé. Líbí se mi (jsem na to zvyklý od začátku svého působení), že to tady není žádná masovka, že tu jsou lidé, kteří se rozhodli Krista následovat a nejdou do kostela jenom proto, že v tom byli automaticky vychováni a že v tom automaticky pokračují. Berou to jako rozhodnutí svého života to je moc důležité a moc hezké. Není nás moc, je nás troška, to je pravda, ale je to kvas. Takže jsem to vlastně takhle rozebral na různé pohledy. Samozřejmě mnohé z těch věcí mi připadají blízké, protože je za tím 3

4 život těch dvaceti let. At už jsou to trapisté, kteří sem přišli a jsem moc rád, že jsou tady; at už je to Koinonie, která sem přišla a trvalo to a byl to zápas, než si tady našli svoje místo a osvědčili se, a mnoho dalších. Jak vidíš budoucnost diecéze? Právě proto, že diecéze je z velké většiny složená z lidí vyznavačského typu, tj. kvasu, a vzhledem k současnému trendu v Evropě, že tradiční křest anství ubývá, je naše diecéze do budoucna dobře fundovaná právě tím, že tu jsou lidé, kteří se rozhodli jít a následovat Krista. Samozřejmě že to je vždycky věc, kterou je potřeba znovu a znovu držet a znovu a znovu podporovat a prohlubovat. To je věc kněží, řeholníků i aktivních laiků jako společné dílo. Mluvíme spolu o diecézi. Je něco, co ti leží na srdci, co bys chtěl povědět, co se diecéze týče? Počítám s tím, že brzo skončím v této službě, což je dáno věkem a je už jedno, jestli to bude o půl roku či rok dříve nebo později, ale bude to a už se pár roků modlím za svého nástupce. Považuji za hodně důležité, aby přišel člověk, který sem zapadne, který bude cítit, co je potřeba dělat, a bude to tím správným směrem táhnout. Vylepší, co já jsem třeba kazil, a možná bude dělat nějak jinak to, co je třeba dělat. To je moc důležité a je to dar a je třeba ho vyprosit. Takže vyzývám čtenáře, aby se také modlili s tímto úmyslem. Tři shrnující závěrečné otázky: Co se za těch dvacet let podařilo v diecézi? Určitě nejde říct všechno, ale alespoň něco. Na to se těžko odpovídá, protože na to dobré si člověk zvykl a na to špatné zapomněl. Za prvé je tu fungující diecéze. Za druhé aby mohla být diecéze fungující, potřebuje určité stavební kameny, opěrné body, vyzařující duchovní centra. Jednak živé farnosti, 4 dále trapisti, Koinonia, františkáni, salesiáni, salesiánky, obláti a další živá místa, která jsou nosná. A živí kněží, kteří okolo sebe vytvářejí živé společenství a mobilizují farnost. Jak jezdím na vizitace, tak mi mnozí říkají, prosím vás, toho kněze nám nepřekládejte, toho nám tady nechte. Podařila se taky otevřenost pro veřejnost, alespoň v Plzni je velká a je to dobré. Lidé vnímají, že církev není jen nějaký uzavřený spolek k ničemu a myslím, že je důležité, aby to zůstalo i pro budoucnost. Samozřejmě záleží na lidech, kteří přijdou. Tudy podle mne vede cesta do budoucnosti, aby tu byl dostatek našich lidí, otevřených, těch otevřených z druhé strany je taky hodně, tak aby se mohli potkat a společně něco dávat dál. Podařilo se, a to díky týmu na biskupství, že jsme se rozběhli po ekonomické stránce, že jsme se naučili v diecézi hospodařit, že jsme do jisté míry soběstační. Předběhli jsme v tom jiné diecéze, které s tím začaly později, a já jsem rád, že u nás to už funguje. Taky pastorační oddělení Noc kostelů, oslavy dvaceti let, to nejsou věci samozřejmé a je dobře, že jsou. Podařilo se opravit celý bývalý františkánský klášter, v té naposled opravené části se otevřelo Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, které je opravdu skvělé. Fungují nám školy, vynikající gymnázium, školka tam jsem viděl, jaká je to rodina, nejenom děti, ale i rodiče, kteří tam přijdou, dají si kafe, posedí a jsou rádi, že jsou s ostatními. I škola ve Spáleném Poříčí, to že má internát, to že odtud vycházejí děcka, která jsou dobrá v ošetřovatelské službě; ekologie je taky dobrá a důležitá a má budoucnost. To, co dělá charita, to je veliké a požehnané dílo. Těch kostelů, co se podařilo opravit.

5 Zahraniční kontakty s řezenskou diecézí, díky řezenským biskupům i všem dalším přátelům z diecéze a hlavně z jejího vedení; s Freiburgem, díky tamní Ackermann- Gemeinde. A také dobré vztahy s věkem již odcházející generací vysídlených obyvatel, kteří ve většině nezatrpkli, rádi se sem vraceli a vracejí a opravili hodně kostelů. Přátelské vztahy jsou tady na úrovni farností i na úrovni jednotlivců, kdy je třeba lidé dobře přijímají tam, kde dřív bydleli. Povedla se výchova varhaníků, vnímám to. Přijedu do farností a na mnoha místech jsou dnes mladí, ale i starší varhaníci, kteří hrají dobře, a to není náhodou. Je za tím velká práce našich odborníků z varhanických kurzů i těch varhaníků samotných, kteří věnovali a věnují hodně času na své další vzdělávání ve hře na varhany. Je to k větší slávě Boží a díky všem za to. Druhá shrnující otázka logicky co se nepodařilo, co by chtělo nějak dál rozvinout? Na mnoho věcí člověk časem zapomene. Ale přece je mnohé, co vnímám, že se nepodařilo. Někdy jsem myslel, že kněží budou víc aktivnější. Většinou jsou, ale někdy to v konkrétních farnostech prostě nevyšlo. To je dané i jejich malým počtem. Uvědomuji si třeba, jak se nám scvrkl počet mladých lidí. Když bývala setkání mládeže, kolik to bývalo lidí a kolik je to dnes. To je ale asi dané celkovým stavem společnosti. Nic mne ted nenapadá. Nechci říct, že je všechno ideální, to vůbec ne. Možná právě ten vztah k laikům, ta šance dát více prostoru laikům, to se nevede. Poslední otázka: Už jsi mluvil o budoucím biskupovi a chci se zeptat, co přeješ diecézi do dalších (třeba dvaceti) let? Nejsem prorok (ptám se na přání). Velký úkol, který je před diecézí, před celou českou církví, je zvládnout restituce. Aby se to podařilo, aby církev byla svobodná a soběstačná že si nebudeme moci vyskakovat, to je pravda. Ale aby bylo na to, na co je potřeba. Za další, situace, která je tak mimořádná s otevřeností společnosti, s hledajícími: aby církev našla způsob, jak tyto lidi potkávat, jak je oslovovat, abychom měli dostatek velkorysosti, abychom v kostelích, které jsou samozřejmě prvoplánově pro bohoslužby, dokázali dělat věci, které tyto lidi osloví a budou je pak považovat za své. A které je třeba taky postupně ke Kristu přivedou. Tohle je moc důležité, způsob preevangelizace, dialog s lidmi, kteří jsou otevření, hledající, nevěřící. Je otázka, jak to v církvi bude do budoucna. Můžeme to vidět třeba jako takové soustředné kruhy. Je nějaké jádro, živé, praktikující a to musí být opravdu pořádné. Pak jsou, dejme tomu, ti pravidelní návštěvníci, kteří se vezou, pak jsou ti otevření a hledající, kteří vnímají kostel jako nějakou kulturní návaznost a nějaké kořeny v sobě ještě mají, třeba se považují za křest any, ale špatné, jak sami říkají; pak je další kruh a to jsou hledající, ale křest anství už jim moc neříká a pak další kruh těch, kteří nehledají, protože si sami vystačí. A máme vnímat, že jsme posláni ke všem, za všecky máme zodpovědnost, protože Kristus za všecky zemřel. To považuji za podstatné pro budoucnost. Tedy pro církev vůbec, ale pro diecézi v našich konkrétních podmínkách také. Uvědomujeme si, jak na jedné straně se stále víc vylidňuje venkov, na druhé straně přibývá lidí, kteří se stěhují na venkov, do blízkosti větších měst, takže vznikají větší centra a tam je možnost se na lidi soustředit a působit. Třeba Dobřany, které se stávají čím dál víc předměstím Plzně nebo na druhé straně Dýšina nebo Starý Plzenec. Druhou část rozhovoru najdete v červnovém čísle Zpravodaje také v této obálce. 5

6 Tak šel čas aneb 20 let plzeňské diecéze ve zpětném zrcátku zřízení diecéze - jmenování prvního diecézního biskupa - převzetí diecéze biskupem - generálním vikářem jmenován P. Josef Žák - PRKULE 1. ročník (Prusinské kulturní léto) - založení Diecézní charity - zřízení Diecézního centra mládeže začíná vycházet Zpravodaj plzeňské diecéze - setkání modlitebních společenství z diecéze - kurzy Uvedení do nového katechismu (Plzeň, Klatovy, Cheb) papež Jan Pavel II. v Praze a Olomouci - založena Diecézní pastorační rada - obnovy ve farnostech - diecézní pout na Svatou Horu - příchod Sester sv. Josefa do diecéze Dny víry Plzeň Evangelizace a modlitba - Příchod Koinonie Jan Křtitel do diecéze - převzetí Památníku obětem zla Meditační zahrady - zřízení Centra pro rodinu - diecézní pout na Svatou Horu - vydány stanovy pro farní rady v diecézi - P. Adrián Zemek O.Praem. gen. vikářem - příchod salesiánek do diecéze - příchod františkánů do Plzně - zřízena farnost Plzeň Severní předměstí bl. Hroznata patronem plzeňské diecéze - papež Jan Pavel II. v H. Králové a v Praze - Dny víry v Plzni Ježíš Kristus, jediný Spasitel světa včera dnes i navěky - diecézní pout na Svatou Horu - zahájen dvouletý formačně vzdělávací kurz (Plzeň, Cheb, Klatovy)

7 - zakončení Desetiletí duchovní a mravní obnovy národa - otevřeno Diecézní muzeum v Plzni sněmovní kroužky diskutují témata plenárního sněmu - otevření Hospicu sv. Lazara v Plzni - Dny víry v Plzni Duch svatý - Nabídka prohlídek katedrály pro školy - Den otevř. dveří biskupství (5 let diecéze) - diecézní pout na Svatou Horu - založena Temporalia Bona otevřeno Pastorační centrum Wolfgang v Horní Blatné - Festival křest anské kultury Milénium - Dny víry v Plzni Cesta do domu Otcova milosrdenství, láska, obrácení - Diecézní pout do kláštera Teplá - první webové stránky biskupství - Festival křest anské kultury Milénium - 1. setkání schol a sborů - šedesátiny biskupa Františka výstava 2000 let křest anství křest anské církve v Plzni (v mázhauzu radnice) - Dny víry v Plzni Slavíme vykoupení - první Cesta pohádkovým lesem z Habartic do Zdebořic - Diecézní pout na Chlum sv. Maří - 2. Festival křest anské kultury Milénium - 2. setkání pěveckých sborů a schol - začátek tradice rozdílení Betlémského světla v katedrále první Tříkrálová sbírka v diecézi - Dny víry v Plzni Máme naději v živém Bohu... - Diecézní pout do Kláštera Teplá - zahájena příprava pastoračního programu - Křesadlo 1. ročník Křest anského hudebního festivalu v Klatovech - biblický kurz v Horní Blatné - dvouletý kurz pro animátory společenství v Plzni a Chebu - 3. setkání pěveckých sborů a schol - setkání zástupců hnutí, komunit a třetích řádů v diecézi s biskupem - otevřen františkánský filiální dům Prusiny nová Diecézní pastorační rada - Pastorační konference v Plzni - Dny víry v Plzni Povolání - založení kláštera Matky Boží v N. Dvoře - Diecézní pout do Kláštera Teplá - první Ekumenická neděle v katedrále - 4. setkání chrámových sborů - 3. Konference hnutí a komunit v ČR v Teplé - vznikají Pastorační záměry v plzeňské diecézi oslavy 10 let diecéze - Dny víry v Plzni Zajed na hlubinu - 1. Večer pro klášter Chotěšov - Diecézní pout do Kláštera Teplá - 5. setkání chrámových sborů - Luboš Hruška a Anton Hart dostávají řád sv. Silvestra od papeže Jana Pavla II zasedání Plenárního sněmu katolické církve v ČR na Velehradě - 10 let diecézní Charity ustavení Konzultačního týmu pro přípravu pastorační proměny diecéze - zahájení prodeje nepotřebných far v diecézi - Středoevropské katolické dny pout do Mariazell - diecézní pout do Kláštera Teplá - zahájení procesu svatořečení blahoslaveného Hroznaty - 6. setkání schol a chrámových sborů v Chebu - zřízeno Slovenské katolické centrum v Plzni vychází poprvé Kalendář plzeňské diecéze - nové uspořádání farností diecéze 7

8 - ukončení činnosti Konzultačního týmu pro přípravu pastorační proměny diecéze - Dny víry v Plzni Žijte v Kristu Ježíši - 2. zasedání Plenárního sněmu kat. církve v ČR na Velehradě - Diecézní pout do Kláštera Teplá - 7. setkání chrámových sborů Dedikace katedrály - generálním vikářem P. Robert Falkenauer - Dny víry Plzeň Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána - Diecézní pout do Kláštera Teplá - 8. setkání chrámových sborů v Boru u T. - založen Nadační fond Dominanty Národní týden manželství - Dny víry v Plzni Tak at svítí vaše světlo před lidmi... - Diecézní pout do Kláštera Teplá - 1. Hudební léto Borska - zřízena farnost Plzeň-Bory - 9. setkání chrámových sborů v Chebu vyšla kniha Ohrožené kostely - otevřeno Pastoračně-vzdělávací a rekreační středisko sv. Jana Nepom. v Perninku - diecézní exercicie s P. Vellou na Velehradě - Dny víry v Plzni 15 let plzeňské diecéze - Sestry svatého Josefa přichází do K. Varů - ustaven referát Papežských misijních děl - Diecézní pout do Kláštera Teplá setkání chrámových sborů - vysvěcena dálniční kaple u Šlovic Pils Alive 1. ročník - Noc kostelů 1. ročník - Dny víry v Plzni Vím, komu jsem uvěřil - Diecézní pout do Kláštera Teplá - zřízení Diecézního církevního soudu - papež Benedikt XVI. v Praze, St. Boleslavi a Brně - sedmdesátiny biskupa Františka setkání chrámových sborů v Boru u T Postní almužna poprvé - zřízena farnost Plzeň západ - diecézní exercicie s P. Vellou v Plzni - Dny víry Plzeň Pane, nauč nás modlit se ročník Poutního maratonu v Chebu - 4. celostátní Misijní kongres dětí v Plzni - Diecézní pout do Kláštera Teplá setkání chrámových sborů Rok svátosti křtu - zahájen dvouletý program Diecéze čte Bibli - první Letnice umělců v Plzni - Diecézní pout do Kláštera Teplá - umírá P. Robert Falkenauer (7. září) - generálním vikářem P. Josef Žák - založení Církevní mat. školy kard. Berana setkání chrámových sborů Domažlice - novým opatem kláštera Teplá zvolen P. Filip Lobkowicz O.Praem. - klášter v Novém Dvoře povýšen na opatství Rok svátosti biřmování - Diecézní pout na Chlum sv. Maří - otevření Muzea církevního umění plzeňské diecéze v Plzni - diecézní exercicie s P. Vellou v Plzni setkání chrámových sborů v Boru u T. - začíná Rok víry - zahájení vizitací farností - Fórum laiků plzeňské diecéze - vychází kniha o katedrále sv. Bartoloměje Rok Eucharistie let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje - změna hranic diecéze - zahájení církevních restitucí - Diecézní pout do kláštera Kladruby - S důvěrou a nadějí 20 let plzeňské diecéze 8

9 Přehled mott diecéze a jejich výtvarného ztvárnění 2006, autor Gustav Fifka 2007, autor Gustav Fifka 2008, autor Gustav Fifka 2009, autorka Renata Balašová 2010, P. Mašková, foto K. Dȩdek 2011, použita ikona A. Rubleva 2012, Pavla Mašková, foto K. Dȩdek 2009 druhé, autor F. Meneghini 2013, autor Francesco Meneghini 9

10 Rozhovor s generálním vikářem Josefem Žákem Kdo se ti z uplynulých dvaceti let připomene z kněží, kteří nás už předešli do Božího království? Od počátku naší diecéze zemřelo 47 kněží. Jako první nás 6. července 1993 opustil P. Miroslav Cón z Vejprt a tím posledním zesnulým byl P. Václav Goldschmid, zemřel 30. dubna 2012, lidé ho znali především z jeho působení na Domažlicku a Klatovsku. Když zemře kněz, je to jako když vyhoří knihovna. Mnohé informace jsou najednou nedostupné, prázdné místo, které po něm zůstává a které je nesuplovatelné, vede k zamyšlení. Někdy je to tak, že až po smrti člověka si uvědomujeme jeho hodnotu. Mám-li odpovědět na otázku, kdo ze zemřelých kněží z naší diecéze se mi připomene z uplynulých dvaceti let, musím říci, že těch kněží je hodně a že si je konkrétně vybavuji až podle různých životních situací, které prožívám. Mimo jiné ale rád vzpomínám na kněze mého dětství, na pátera Jaroslava Faixe z Kraslic. Křtil mě a byl také mým primičním kazatelem. Na jeho kněžském životě bylo vidět i to, jak těžkou situaci zažívali v padesátých letech minulého století ve farnostech i ti kněží, kteří nebyli vězněni. Obava, že si Státní Bezpečnost i pro něj přijde, nebyla moc příjemná. Z prvních hodin náboženství v základní škole, kam pan vikář Jaroslav Faix docházel, si toho až tak moc nepamatuji, ale živá z tohoto období je pro mne stále zkušenost, že nás náš pan farář měl rád. I později jsem v našem krásném pohraničí poznal mnoho kněží, kteří měli rádi Pána Ježíše a lidi, jimž s láskou sloužili. Jak se liší tvoje dvě generálská období ( a 2011 nyní)? Jen dvě věci bych uvedl. Z biskupství, kde jsme v začátcích tak trochu dělali všichni všechno, se stal zajetý úřad, kde má každý 10 svou zodpovědnost. A druhá věc biskup je vnímán jinak, než na samém počátku diecéze. Zdá se mi, že mnozí Západočeši z necírkevního prostředí nevěděli, k čemu jim je biskup dobrý, na co ho budou potřebovat. Postupem času objevili jeho charisma stavitele mostů od srdce k srdci, mají ho rádi a vyhledávají ho. Čeho si ceníš na diecézi? Lidé, kteří se za totality snažili praktikovat svoji víru, šli logicky proti proudu, což není vždy jednoduché. A nedá se říci, že by po sametové revoluci tato skutečnost zmizela. Moc si vážím těchto lidí, kteří svým životem v našich podmínkách svědčili a svědčí o svém osobním vztahu ke Kristu. Povzbuzuje mne jejich radost z Hospodina, která je jejich silou. Potěšitelné je, že tito lidé nejsou výjimkou, že jsou po celé diecézi. Při mnohých setkání s těmito radostnými lidmi se mi často vybavuje, že Pán Ježíš neřekl: Neboj se malé stádce, bude vás víc, ale řekl: Neboj se malé stádce, nebot vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Co ti schází v diecézi? Máme krásná místa, fary, kostely, kde se můžeme lidem věnovat. Problém je ale v tom, že v mnoha případech sem lidé nechodí. A když nejdou lidé k nám, měli bychom jít my za nimi. S tím, co je jim srozumitelné, co činí jejich život smysluplnější a št astnější. Navazování nových vztahů s lidmi žijícími vedle nás vede k oživení. Lidem na cestě ke Kristu hodně pomáhá, když jim odpovídáme na otázky, které si kladou. Mnozí mohou být unaveni z toho, když jim odpovídáme na otázky, které si zatím nekladou. Benedikt XVI. před časem vyhlásil Rok svatého Pavla, v němž jsme se dívali na apoštola národů a vzájemně se povzbuzovali k evangelizaci. Farnost není určena k tomu, aby naplnila představy faráře, ale aby žila z evangelia. Vět-

11 šina z nás má zkušenost, že evangelium převyšuje všechny naše plány. Kéž by se v budoucnosti podařilo obsadit mnohé fary kněžími, kteří se svými laickými spolupracovníky týmově pastoračně působí. Jde o to, aby pastorační asistent nebyl jen klerikovaným laikem, který koná v kostele bohoslužby slova, když kněz nemůže mít mši svatou. Rovněž jde o to, aby nebyl technickohospodářským spolupracovníkem farnosti, spíš jde o to, aby byl kontaktní osobu v místních společenstvích, dříve farnostech, která tvoří část velké farnosti, vzniklé sloučením z malých vylidněných farností. Jedním ze základů takovéto plodné spolupráce bude každodenní modlitba a rozjímání Božího slova, protože bez toho nebudeme Bohu, světu ani sobě rozumět. Stárnutí není jen fyziologický proces viditelný například na našich vlasech, ale rozumíme jím i schopnost či neschopnost otevírat se mnohým věcem. A tak mezi námi běhá mnoho mladých staříků a mnoho starých mladíků. Podobné je to ve farnosti. Lpění jen na tom, jak to vždycky bylo, může být někdy pro život farnosti velice nebezpečné. Pastorální konstituce O církvi v dnešním světě připomíná, že církev musí neustále zkoumat příznaky doby a ve světle evangelia je vykládat, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovědět na ustavičné otázky, které si kladou. Mnohé necírkevní subjekty očekávají naši spolupráci na různých aktivitách, které se týkají společného dobra všech lidé žijících na území farnosti. Být s lidmi o to jde. A těch lidí není málo. A když chce být kněz s nimi v kontaktu, potřebuje tým spolupracovníků, s nimiž se modlí a koná kroky z této modlitby vzešlé. Sám to nezvládne. Co přeješ diecézi do dalších (dvaceti) let? Aby stále více nebyla jen servisní organizací, poskytující služby věřícím, ale živým společenstvím, svědkem a evangelizátorem. 11

12 Plzeňská diecéze si v uplynulých dvaceti letech vybudovala nezastupitelné místo v naší společnosti. Podílí se na řadě charitativních akcí, opravě kostelů a kapliček, budování hospiců, pracuje s nemocnými, sociálně slabými i hendikepovanými občany. Snaží se vštípit lidem morální hodnoty, které se v současné uspěchané době zaměřené na výkon jednotlivce, postupně vytrácejí. Jsem rád, že na území našeho regionu působí takto aktivní církevní organizace. Do dalších let přeji Plzeňské diecézi spokojené věřící, úspěšné charitativní projekty a hodně radosti v každodenním životě. Josef Novotný hejtman Karlovarského kraje Už dvacetiny slaví druhá nejmladší diecéze v České republice. Nese v sobě myšlenky těch, kdo stáli u jejího zrodu. Na straně jedné odkaz papeže Jana Pavla II., jehož papežskou bulou byla v roce 1993 zřízena, muže těšícího se obdivu a úctě lidí bez ohledu na národnost, věk či vyznání, muže především sjednocujícího. Přímo pak plzeňskou diecézi utváří Mons. František Radkovský, který byl jmenován jejím prvním biskupem a kdo tuto svoji funkci už dvacet let zodpovědně a obětavě vykonává. Jemu i všem ostatním, kteří se podílejí na chodu všech institucí v plzeňské diecézi, chci poděkovat za jejich práci charitativní, kulturní a vzdělávací. Myslím, že všemi aktivitami směřují k tomu, aby lidi spojovali, sjednocovali a aby podporovali vztahy založené na důvěře a přátelství, at už jde o vztahy v rodině nebo ve společnosti obecně. Právě taková činnost má v dnešní době zásadní význam. Přeji proto všem v plzeňské diecézi, aby se jim i nadále dařilo předávat toto pozitivní poselství soudržnosti a sounáležitosti. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje 12

13 Jménem Svatého otce Františka a také jménem svým chci vyjádřit Vám, Excelence, drahý pane biskupe, a všem složkám diecéze co nejradostnější a nejupřímnější obdiv a blahopřání k tolika apoštolským iniciativám, které jste během své dlouhé biskupské služby, jako moudrý duchovní průvodce a starostlivý pastýř duší, dokázal vykonat za velkorysé a horlivé podpory a evangelního nasazení svých spolupracovníků ve prospěch věřících, které Vaší pastýřské starostlivosti svěřila Boží Prozřetelnost. Jim všem jste zvěstoval tajemství Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, hlásal jste jeho poselství o spáse a dosvědčoval jeho nevypověditelnou lásku a milosrdenství. Ujišt uji Vás o své vroucí modlitbě a prosím, aby Pán, na přímluvu blahoslavené Panny Marie, Matky Boží a naší, vylil na Vás ve vrchovaté míře své milosti a nebeská požehnání, a připojuji přání dobrého zdraví, pokoje a úspěchu. V Roce víry i výročí svatých bratří Cyrila a Metoděje, kéž s jejich přímluvou, Excelence, pokračujete v lásce a věrné službě duším Vám svěřeným a probouzíte v jejich srdcích horlivou lásku ke Kristu a k jeho svaté církvi. Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius Rád bych popřál diecézi při jejím jubileu, aby dále vzkvétala, aby se dařily všechny snahy o ekumenickou spolupráci, aby česká společnost viděla toto svědectví víry, naděje a lásky. Lidské namáhání je smysluplné jen tam, kde je Boží požehnání. Přeji tedy, aby všichni společně chápali, že jsou spolupracovníky na velikém díle a že vstřícnost a schopnost se dohodnout se všemi lidmi dobré vůle je základním kamenem spolupráce. Přeji tedy plzeňské diecézi, jejím občanům, věřícím i nevěřícím, to nejdůležitější: aby všem Bůh žehnal. kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský Dvacet let člověka je krásný věk, člověk hýří neotřelými nápady, má snílkovská přání i odvahu je provádět, touží nesplynout s šedým průměrem... zkrátka rozpuk mládí. Avšak když slaví dvacáté výročí diecéze, to vzbuzuje úctu, radost a naději. A tak přejeme a modlíme se za dobré nápady, odvahu, sílu a Boží přízeň do dalších desetiletí. Filip Jandovský předseda plzeňské ekumeny pro rok

14 Je nám dvacet aneb se čtyřmi studenty o životě a diecézi... Původně to měl být společný rozhovor se čtyřmi dvacetiletými, kteří by odpovídali na otázky, vzájemně se doplňovali a na sebe rea - govali. Tři z nich jsou (v době vydání snad již hotoví) maturanti, takže najít společný termín se vzhledem k blížícím písemným maturitám, nemoci a studiu jediného nematuranta v Praze nepodařilo. Ale nakonec jsem získal jejich odpovědi mailem, tři z nich i vyfotil a tady je máte. Jindřich Fencl 0. Něco krátce o sobě (věk, odkud, farnost, co dělám, co chci dělat... ) Vojtěch Linka, 19 let, františkánská farnost, oktáva Církevního gymnázia a příští rok bych rád studoval na FF UK filosofii. Kristina Weberová, žiji v Plzni, je mi 19 let, farnost: Plzeň Severní předměstí, dokončuji studium zdravotnického lycea. Maruška Bočková, jsem stejně stará jako naše diecéze, což je důvod, proč mám zodpovědět několik následujících otázek. Pocházím z Plzně a za pár dní bych měla maturitou ukončit osm let na Církevním 14 gymnáziu, od září bych chtěla na vysokou školu do Prahy, takže se nechám překvapit, co je tam pro mě připraveno nového. Míra Svoboda, je mi 20 let, pocházím z farnosti Plzeň Severní předměstí (františkáni), ale poslední dobou se pohybuji v oblátské farnosti Plasy a Manětín. Studuji na Fakultě stavební ČVUT a zároveň dělám zkušenost komunitního života v Komunitě Vtěleného Slova v Káně v Plasích. 1. Co se ti vybaví, když se řekne diecéze? VL. Pout do Teplé, Dny víry, biskupství, Noc kostelů, ekumena. KW. Vybavuje se mi jednotka, starající se o chod našich farností; prostor, jehož jsem součástí, a který mi toho hodně dal. MB. Představím si veliké množství lidí. To slovo mám totiž spojené s různými setkáními mládeže a jinými shromážděními při slavení svátků a podobně, což jsou jediné chvíle, kdy se setkávám s diecézí a kdy si vždy uvědomím, že je to společenství lidí, jehož jsem součástí.

15 MS. Když se někde mluví o plzeňské diecézi, vždy cítím určitý pocit hrdosti, naše diecéze je velice specifická např. tím, že se nachází z velké části v Sudetech, že jsme misijním územím nebo že je nás nejméně křest anů ze všech diecézí a jsme nejchudší. Vidím v tom ohromnou naději plzeňská diecéze se stává symbolem obnovy katolické církve v ČR v duchu 2. vat. koncilu. S otcem oblátem Vlastou Kadlecem jsme se jednou bavili o způsobu, jakým je v různých českých a moravských diecézích nahlíženo na věřící z pohledu kněží dospěli jsme k závěru, že zatímco v ostatních diecézích se věřící počítají, u nás se vyjmenovávají. Myslím, že to dobře vystihuje atmosféru v naší diecézi opravdu nás není mnoho, ale všechno je takové osobnější, upřímnější a přímější. 2. Jak vnímáš biskupa Františka? VL. Má úžasný osobní přístup, je to člověk na správném místě. KW. Jako zodpovědného muže s přirozenou autoritou, který má rád Boha. MB. Otec biskup je pro mě veliký člověk, protože celý svůj život tráví mezi námi maličkými. Líbí se mi, že ačkoliv je v církevní hierarchii na úplně jiné příčce, vůbec není pro lidi nedostupný. Žije se svými ovečkami jejich životem, stojí nohama na stejné půdě, rozumí jejich potřebám a těžkostem. MS. To je borec největší myslím, že za něj musíme být opravdu rádi, má velkou zásluhu na tom, jakým způsobem diecéze funguje a jaký v ní panuje duch. Ve srovnání s ostatními biskupy je opravdu mnohem více pastýřem a otcem a méně politikem což je správně. 3. Čím jsi byl(a) obdarován(a) ve farnosti, kde jsi vyrůstal(a), co ti tam schází? VL. Vyrůstal jsem ve skvělém společenství lidí jednak na nábožku/spolču, jednak ve skautském oddílu Poutníci. Vyrůstal jsem s úžasnými františkány (Šebestián, Jeroným, Jiří, Didak, Dominik, Juniper... ), kteří mi byli v mnohém vzorem a oporou. Neschází mi téměř nic. KW. Moje farnost mi na akcích, které pořádá, zprostředkovala první osobní setkání s Pánem, které nastartovalo můj život s ním. Díky ní mám také přátele, se kterými mohu svou víru sdílet. Jsem ráda, že nám prokazuje a nabízí mnoho služeb v nejrůznějších podobách, ale zároveň nabádá ke službě a modlitbě i nás ostatní. Naše farnost by se mohla více otevřít lidem z venku napadá mě, že často působí(me) dojmem elitářského kroužku. MB. Jako veliký bonus, který si do života nesu z naší farnosti, vnímám možnost sloužit druhým od hraní na mši přes zalévání květin po vedení dětí na náboženství či ve skautu. Myslím, že hlavně pro mladé je důležité vidět, že jsou někde zapotřebí a že jim někdo důvěřuje natolik, že jim svěří určitou činnost. Alespoň pro mne to bylo a je důležité. A možnost prožívat to všechno ve společenství je další věc, kterou jsem v naší farnosti dostala, a které si vážím. Teprve sdílená víra se podle mě stává vírou žitou. MS. Farnost na Lochotíně je velice specifickou farností velké společenství mládeže umožňuje velké možnosti, ale má i svá rizika, např. uzavírání se sama do sebe. U františkánů jsem začal chodit na nábožko a do spolča které je pro mě dodnes velice cenné. Máme mezi sebou krásné vztahy a vzájemně si důvěřujeme. Velmi přínosné pro mě byly i další akce pořádané farností večery mládeže, vandry v Alpách a duchovní obnovy. Přesto jsem však i po několika letech měl pocit, že jsem do farnosti pořádně nepronikl a nestal se její právoplatnou součástí. Možná 15

16 proto, že jsem nechodil do skautského oddílu, který ve farnosti působí a jehož život často splývá se životem farnosti. I přestože občas bylo vidět, že tři františkáni prostě nemají šanci pastoračně obsáhnout farnost tohoto rozsahu, myslím, že to hlavní, co jsem tam získal, je především jistota, že Bůh mě má rád a potřebuje právě mě ke svému plánu a že to je ten hlavní důvod, proč má smysl dělat i věci, které člověk nikdy předtím nedělal a které se z lidského pohledu často mohou zdát absurdní. 4. Co by se mělo změnit v naší diecézi? VL. Snažit se ukázat nevěřícím lidem, že jsme normální, ukázat, že neseme naději a že jádro naší víry je jinde, než (jenom) chodit do kostela a odříkávat modlitby. KW. Vím, že kněží je velký nedostatek, ale možná by ty, které máme, šlo využít lépe. Zapomíná se například na druhé největší město diecéze, Karlovy Vary, kde věřících lidí není mnoho, a právě proto by bylo dobré zaměřit sem více pozornosti. MB. Organizačně naši diecézi moc neznám, takže těžko říct. Více věřících, více kněží a opravené kostely jsou na druhou stranu zase přání, která se těžko plní, a kdo ví, do jaké míry mají být splněna podle našich představ, takže pokud si něco přeji pro naši diecézi jako celek, pak jsou to dary Ducha svatého pro všechny, kteří do ní patří, abychom byli otevření a vydávali svědectví o tom, co zakoušíme. A to ostatní určitě přijde. MS. Byl bych rád, kdybychom více vyšli do ulic zvlášt my, mládež. Doposud máme v Plzni skvělý pastorační servis mnoho společných akcí, přednášek, máme mezi sebou výborné vzájemné vztahy, existují skvělá společenství ale je to všechno mezi námi. Ted asi všichni musíme podle svých schopností a možností vyjít 16 ven tam, kde po nás budou házet kameny a urážet nás, ale tam, kam by asi šel i Kristus. Nebo alespoň vyrazit do částí diecéze, kde farnosti potřebují oživit Jaká bude plzeňská diecéze za dvacet let? VL. To je velmi těžké říct, bude záležet na vývoji v církvi i ve světě. Spíše bych řekl, jaká by měla být: měla by zůstat útočištěm, ve kterém je možno se cítit svobodně i bezpečně, měla by ukazovat na hodnotu lidského života a neustupovat před zlem kolem přítomným. Měla by mít dobrého a lidského biskupa, který se bude starat o potřeby lidí (věřících i nevěřících) a bude stejně usměvavý jako náš František. KW. To si vůbec nedokážu představit. Snad jen, že bude mít více věřících. MB. Dvacet let je dost dlouhá doba, vezměte si, kolik se toho změnilo za těch uplynulých dvacet let ani nevím, co bude tou dobou se mnou, natož s celou diecézí. Rozhodně není v mých kompetencích předvídat, co se bude dít, ale můžu se za to modlit a můžu se na to těšit, a to přesně dělám. MS. To se neodvážím tipovat hodně bude záležet na novém biskupovi ale asi nás bude ještě míň, nejspíš budeme ještě chudší, kostely nám budou padat na hlavu, možná budou někteří kněží mít ještě civilní povolání, ale věřím, že atmosféra zůstane stejná. 6. A co ty za dvacet let? VL. Profesor filosofie na Harvard University nebo na Církevním gymnáziu (společně s religionistou Vojtěchem Kaše). KW. Možná krize středního věku. Nee, snad hezká rodina a práce, a pořád na cestě k Bohu. MB. Viz 5. MS. to kdybych ted věděl, tak by mi bylo o dost lehčeji.

17 Fotografie jsou z letošní diecézní poutě v Kladrubech, autorem většiny z nich je Petr Albrecht. 17

18 Anketa ke dvaceti letům diecéze Otázky: 1. Co mi dalo dvacet let života v plzeňské diecézi, čím jsem byl(a) obdarován(a)? 2. Co mi schází, co se nepodařilo naplnit? 3. Co přeji diecézi do příštích (dvaceti) let? 1. Jako premonstrát působím v duchovní správě. Blízkost biskupství, vnímaná dnes mnohými už jako samozřejmost, představuje lepší dostupnost mnoha služeb potřebných právě pro výkon duchovní správy. Plzeňské biskupství je místem, kde se nutná názorová rozdílnost toleruje a napětí mezi kurií a kněžími z terénu není velké; spíše vládne určitý rodinný duch, vstřícnost a laskavost. Už jen vědomí, že se můžeme domluvit a boj vést nikoliv proti sobě, ale spolu, umožňuje lepší nasazení pro mnoho důležitějších úkolů, které je nutné jak se svěřenými lidmi, tak ve vlastním nitru vyřešit. Dvacet let plzeňské diecéze přirozeně vytvořilo atmosféru domova a přijetí, při tom je dostupnější než Praha, která má vedle své bohaté kultury, historie a života i dostatek vlastních otázek a problémů. 2. Někdy vázla komunikace, ale povětšině šlo chvála Bohu o nedorozumění, ne o zlou vůli klasickou ukázku včetně mediální masáže máme z nedávné doby z Černošína. Zvláště zpočátku častá střídání duchovních nebyla vždy přijatelně vysvětlena, i když často měla svoje pádné důvody. Ne vždy se podařilo zabránit jednání, které navenek vypadalo jako protekce některých na úkor jiných, kteří to mohli vnímat jako křivdu a další drobnosti, které daly bolestně pocítit, že nejsme andělé, ale jen lidé. Jistěže zde nejsme jen obětmi, ale i pachateli takových činů a postojů. 3. Diecézi přeji do budoucna především mnoho autentických darů svatého Božího Ducha. Bohu žel, často potkáváme u nezralých osobností i ony opačné! Kéž pravý Duch Boží vede početné křest anské rodiny k poznání velikosti Boží lásky, k velkodušnému následování a autentickým odpovědím v životních postojích. Přeji diecézi, aby měla moudré a vzdělané pastýře, kteří zapálí lidská srdce a postupně nás vystřídají tak, abychom mohli odcházet s klidem, že po nás dobré Boží dílo pokračuje. Přál bych nám všem, abychom uměli svoji víru žít tak, aby přesvědčivá praxe víry neměla fundovaný protiargument vůči našemu životnímu stylu. Podstatná je pro něj spravedlnost, pravda a řád. Ale nade vším má být láska, především láska k Bohu nade všechno, což je první a nejdůležitější přikázání. A druhé je mu podobné: láska k bližnímu jako k sobě ne víc, ne méně a trocha uměřené a vlídné tvořivosti nezaškodí... P. Reginald Větrovec, Klášter Teplá 1. Bydlím v plzeňské diecézi šestnáct let, kdy jsem se vdala do Karlových Varů. Vždycky jsem si vážila biskupa Františka, jeho otevřenosti a vřelosti. Obdarována jsem byla především kněžími, kteří v diecézi působí Petrem Hruškou a Petrem Bauchnerem. Také jsem tu potkala pár skvělých přátel, kteří v nevěřícím prostředí jsou oázou lásky a víry. 2. Chybí mi praktická evangelizace. Pamatuji se, jak jsme jako studenti TF JU chodili na střední školy a říkali mladým, proč jsme věřící. V Karlových Varech je mnoho bolavých věcí. Chybí větší otevřenost a systematická pastorace. 3. Přeji, aby přibývalo věřících, aby se dařilo žít pravdivě evangelium, abychom byli kvasem a ne nějakými exoty. Lída Křivancová, Karlovy Vary 18

19 1. Když jsem se po skoro třiceti letech v emigraci vrátil domů, byl pro mě život v této diecézi něčím skoro neuvěřitelně pozitivním, zvlášt po tom, co jsem se přistěhoval do Plánice a co tam začal působit P. Žák. Ve svých 32 letech jsem se ve Švýcarsku setkal s Pánem a konvertoval, tam jsem ovšem zažil církev, kde sice chodilo do kostela hodně lidí (to už také není pravda), ale byla to církev instituce, církev úřad, studená a nepříliš živá. Spolupráce laiků se omezovala na čištění kostela atd., nějaká společenství neexistovala, duchovní doprovázení bylo (a více méně je stále) omezené na zpověd. Tady jsem zažil církev živou, živé farní společenství a také živou diecézi. Začal jsem znovu žít z víry, s Pánem, což předtím tiše usychalo. Poznal jsem obrovské požehnání a radost z denní četby Písma a týdenního setkávání ve společenství, duchovní obnovu. Zažil jsem církev takovou, po jaké jsem v emigraci toužil. Díky Bohu za tuto diecézi, za našeho biskupa Františka, dobré kněze, ale i za spousty dobrých a živých bratří a sester. To je veliké obdarování a to nejkrásnější ono to pokračuje. 2. To, co mi schází, není záležitost diecéze, ale asi záležitost celoevropská a sice že se nám nepodařilo dosud přijít na způsob, jak oslovit nevěřící. Myslím, že nás čeká určitá změna paradigmatu v přístupu k tomuto problému ale ještě tu není. A aby tato změna přišla, o to se musíme pokoušet všichni, leží to na každém z nás, abychom byli věrohodní. Také toužím po ještě větším podílu laiků na životě ve farnostech a církvi např. formou farních rad, které nejsou jen alibistické, ale opravdu fungují atd. Navíc si myslím, že by bylo vhodné a dobré vyvíjet další možnosti a formy pro vzdělávání věřících ve víře. 3. Této diecézi a celé české církvi přeji a modlím se za dobré a otevřené kněze a laiky, schopné a ochotné spolupráce, za hojnost sil a Božího požehnání pro našeho biskupa Františka a ostatní biskupy a jejich spolupracovníky. Přeji nám všem, aby Písmo svaté bylo ještě víc centrem každodenního života nás všech. Také přeji naší české církvi, aby zvládla dobře záležitost s restitucemi. Petr a Rita Masný, Klatovy 1. V diecézi žiji pouze deset let. Diecéze mi dala velmi svobodný prostor pro hledání Pána a pastorační práce. Poznal jsem zde několik přátel mezi kněžími i ostatními věřícími. K biskupovi jsem se mohl chovat naprosto otevřeně. 2. Podnikání konkrétních kroků k tomu, aby diecéze adekvátně reagovala na výzvy měnící se společnosti, aby byla čitelnější, transparetní a jednotná ve sdílení společných vizí a praktickém životě. 3. Aby našla prorocky účinné metody k přinášení evangelia lidem, společnou vizi jak jít dál a vzájemnou důvěru a přátelství svých diecézanů. P. Petr Bauchner, Sokolov 1. Obdarován a obohacen jsem byl především spoluprací s otcem biskupem Františkem. Jeho pochopením, moudrostí, rozvahou a schopností předávat naději. Velkým zážitkem jsou pro naši rodinu společné poutě i společná křížová cesta Plzní. 2. Větší aktivita nás laiků, více optimismu a naděje, kterou bychom měli dávat ostatním kolem nás. Asi potřebujeme více povzbuzovat. 3. Více radosti, méně byrokracie, více povzbuzování a podpory kněžím v jejich nelehké službě. Ing. Pavel Čížek, Spálené Poříčí 19

20 1. Pocit větší sounáležitosti s diecézí (její přiblížení ). 2. Větší komunikace mezi vedením diecéze a farnostmi rozhodování o nás bez nás (slučování farností, restituce). 3. Úspěšné zvládnutí nového úkolu hospodaření s majetkem a farnostem i vedení umění vzájemně si naslouchat a respektovat se. Ing. Václav Suda, Radnice 1. Když diecéze vznikla, byl jsem teenager. Jak se diecéze stávala dospělou, i já jsem dospíval. Velmi oceňuji blízkost jak Plzně, tak biskupa, jeho zájem a podporu o život farností, nejen těch plzeňských. 2. Přál bych si lépe fungující pastoraci rodin, jak jsem ji postřehl např. v brněnské diecézi. Podporu shora máme, zájem zespoda také, ale máme pořád co dohánět. 3. Křest anské rodiny s živou vírou, zapálené kněze, modlitební zázemí v řeholních společenstvích. Josef Dědina, Kdyně 1. Velmi pozitivně hodnotím nedělní ranní vysílání Plzeňského rozhlasu Na křest anské vlně, především pokud se jedná o rozbory a výklady z Písma od různých křest anských teologů, srovnávám je s vlastním dosavadním chápání příslušné statě. Dále se každoročně těším na diecézní setkání při příležitosti Dnů víry, kde vnímám význam demonstrace vytvořeného společenství. Také pokládám za užitečné, že biskupství pořádá různé přednášky a setkání pro akolyty, lektory, pastorační asistenty a pomocníky kněží ve farnostech. 2. Podle mého názoru, i přes zřejmé snahy vedení plzeňské diecéze, je to zatím setba, která se snad časem zúročí. Protože například naše společenství na jedné straně zažívá v poslední době přímo zvýšenou aktivitu v zájmu duchovní obnovy u některých skupin věřících, a to především na faře, ale na druhé straně stále více klesá celkový počet účastníků na nedělních bohoslužbách. Mám za to, že na tom má určitý vliv většinou zvyšující se věkový průměr a tím také zvýšená nemocnost a úmrtnost u této skupiny věřících. Jako zdejší starousedlík sleduji tyto výkyvy už přes sedmdesát let. Zpočátku nebyla přílišná účast na bohoslužbách, ale ke konci války byl klášterní kostel plný, jakož i po válce, kdy zde bylo především obyvatelstvo německé. Pak s příchodem českých obyvatel a dvou mnichů začaly mše navštěvovat i tito. Od roku 1946 v souvislosti s odsunem německých obyvatel se projevil pokles návštěvnosti, který v návaznosti na politickou situaci pokračoval kolem roku 1950 zatčením obou mnichů, a klášter byl pro veřejnost uzavřen. Pro katolickou církev zůstal pro město Sokolov pak už jen hlavní kostel sv. Jakuba staršího, kde tyto výkyvy byly do jisté míry rovněž ovlivněny politickou situaci a náladou obyvatelstva, které se zde sešlo z různých koutů republiky za účelem zaměstnání a možností získání bytu. Takže hmotný zájem zde většinou převyšoval duchovní. Tento trend se bohužel v rámci politických změn příliš nezměnil, naopak se prohloubila propast mezi bohatými a chudými, což se zpětně odráží na potřebné zaměření církve s ohledem k pochopení ducha doby. 3. Aby její postavení ve společnosti rostlo, aby se v duchu Kristova učení stala vzorem pro chování společnosti. Zasadit se podle možností o rozšíření duchovního podvědomí v životě společnosti a přispět tak k docílení lepšího souladu mezi hmotnou a duchovní stránkou. Podporovat sociální politiku, na kterou poukázalo již několik teologů v minulém století. Myslím, že v tomto směru máme i požehnání nového papeže Františka. Karel Wolf, Sokolov 20

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

S T A N O V Y F A R N O S T I

S T A N O V Y F A R N O S T I S T A N O V Y P A S T O R AČNÍ RADY F A R N O S T I V A R C I D I E C É Z I O L O M O U C K É Po projednání s kněžskou radou Arcidiecéze olomoucké Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup, metropolita

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ

STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ STANOVY PASTORAČNÍCH RAD ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ (1) Po projednání s kněžskou radou stanovuji, že každá farnost pražské arcidiecéze si má právo zřídit si ve smyslu kán. 536 Kodexu kanonického práva (dále jen

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ

APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE BENEDIKTA XVI. MOTU PROPRIO O CHARITATIVNÍ SLUŽBĚ Úvod Niterná povaha církve [Intima Ecclesiae natura] se vyjadřuje v trojí službě: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

RŮŽENEC za oblátská povolání 2015 21. 29. květen

RŮŽENEC za oblátská povolání 2015 21. 29. květen RŮŽENEC za oblátská povolání 2015 21. 29. květen ČTVRTEK 21. KVĚTNA SVATÝ EVŽEN DE MAZENOD Slibuji svou absolutní podporu, stejně jako podporu centrálního vedení naší kongregace a vůbec celé generální

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková

Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči. Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní péči Tomáš Řemínek a Lucie Brodníčková Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem ŠAFRÁN dětem o.s. poskytuje podpůrnou pomoc traumatizovaným dětem od 1.června roku 2005

Více