Motto: Drív, než jsem te vytvoril v živote matky, znal jsem te, je výrok Hospodinuv. Jer 1,5 Únorová úvaha o poslání V jedné internetové krestanské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Drív, než jsem te vytvoril v živote matky, znal jsem te, je výrok Hospodinuv. Jer 1,5 Únorová úvaha o poslání V jedné internetové krestanské"

Transkript

1 Motto: Drív, než jsem te vytvoril v živote matky, znal jsem te, je výrok Hospodinuv. Jer 1,5 Únorová úvaha o poslání V jedné internetové krestanské diskusi bylo nadhozeno téma: Proc je cím dále tím méne chlapcu ochotno prijmout službu duchovního, kneze? Celkem rychle se podarilo ukázat, že tu hlavním problémem není celibát protože obdobné potíže s nedostatkem duchovních mají i v církvích, kde celibát není podmínkou duchovní služby, ba dokonce i v církvích, kde ji mohou vykonávat také ženy. Dále se srovnáním s daty v celosvetovém merítku ukázalo, že jde o problém velmi typický pro bohatou euroamerickou spolecnost, zejména evropskou, kam - at se nám to zdá nebo ne - patríme a ješte usilovneji se tam snaží (bohužel hlavne prijímáním toho nejpovrchnejšího z této oblasti) patrit velká vetšina. A soucasne že práve v té oblasti, kde je nedostatek lidí ochotných venovat svuj život povolání duchovního, je i velká krize manželství. Dokonce taková, že v nekterých státech se už více detí narodí rodicum nežijícím v manželském svazku, než v nem (napr. Island a Švédsko). Nehlede k tomu, že je tam napr. ve vekové kategorii 25 až 45 let vetšina lidí žijících mimo manželství. Zkrátka se ukázalo, že tu jde o otresení neceho ješte hlubšího, než je jen ochota k duchovnímu povolání. Totiž - že nedostatek zájemcu o duchovní (knežské) povolání je dusledkem ztráty smyslu pro trvalou (celoživotní) vernost - zpusobuje to jednak neduvera, že taková vernost je správná, jednak pochybnost, že taková vernost je prakticky možná. Psychologicky se to projevuje nedostatkem schopnosti snášet težkosti, být vytrvalý, trpelivý, schopný pustit se do vecí, jež znamenají mohou prinést výsledek až za dlouhou dobu. O tom jsme už hovorili minule. Ted k tomu ješte pridám to, co leží v základu všech možných dnešních diskusí týkajících se života a smrti - tedy napríklad potratu ci eutanázie: Utrpení se chápe jednoznacne a vždy jen jako neco, co nemá být jako škoda, ztráta, zlo. Lidské - a proto správné je vždy a za každou cenu utrpení uniknout. Kdo tak nejedná, prozrazuje bud neschopnost ci zvrácenost. Je samozrejmé, že pri takových východiscích nemá smysl ani žádná obet. Není totiž naprosto zrejmé, jaké dobro by z ní mohlo vzejít - zatímco zlo totiž utrpení je do ocí bijící. Ostatne práve probíhající pruzkum mezi skauty a jeho srovnání s ostatní populací ukazuje, že práve tady je jedna z nejvetších odlišností: zatímco pro 47% strediskových

2 vudcu je odolnost velmi duležitá a 42% spíš duležitá, je odolnost vubec nejak duležitá jen pro 20% lidí v naší zemi. Proste neco vydržet - to se už nijak nenosí. A proc také?! V diskusích, které pravidelne uskutecnujeme se svými studenty na Vyšší odborné škole publicistiky, kde oni sami si pravidelne témata jako eutanázie, potrat ci trest smrti volí, se ukazuje, jak nesnadné a prakticky beznadejné je pokoušet se odpovedet na tuhle otázku, pokud nemužeme vyjít z biblického základu. Onou skutecností, která je klícem k porozumení, je - práve povolání. Vedomí toho, že každý clovek je jedinecnou myšlenkou Boží lásky: Napsal jsem si tvé jméno do dlaní a nikdo ho nevymaže, slibuje ústy proroka Izajáše Buh každému z nás. Buh s každým z nás pocítá - nikdo není jen bezejmenným koleckem, šroubkem, který až se opotrebuje, nezbývá než vyhodit. Tvrzení, které tak casto slýcháme: Každý je prece nahraditelný - je pravým opakem toho, co o každém z nás ríká Buh. Kéž bychom slyšeli a rozumeli: Každý z vás je pro me nenahraditelný. Vždyt práve takového jsem si te vymyslel - a takového te potrebuji. A takového te potrebují i ostatní - ano, celé stvorení. Bohužel tato skutecnost poslání cloveka nehraje v duchovní formaci soucasné západní kultury žádnou duležitou roli. Proto také chybí opora k duvere, že navzdory špatným zkušenostem s krehkostí, slabostí - ba hríšností cloveka, muže být clovek schopen trvalé vernosti v rámci svého poslání. Myslím tedy, že to je náš nejduležitejší krestanský úkol v našem skautském pusobení: Presvedcit ty, které doprovázíme, o jejich jedinecném poslání. Edy Pri svém únorovém jednání ODV se mj. zabýval - možností prevzetí skautského archívu J. K Babyho - jeho syn, Jan Kratochvil, nabídl pres Jožku možnost prevzetí dochovaných materiálu ze skautského archívu jeho otce, známého predstavitele katolického skautingu a pozdeji predstavitele ceskoslovenského exilového skautingu - projedná At-pui, který se s Janem Kratochvilem osobne zná, - prípravou dalšího rocníku biblické souteže Stezka písmáku - Jerry a Kamzík predložili podrobný harmonogram: v breznu budou rozeslány prihlášky a propagacní materiály; podmínky obdobné jako v prvním rocníku, tentokrát bude od pocátku umožnena úcast jednotlivcum; další informace budeme uverejnovat prubežne, - ODV souhlasí s tím, aby Kamzík kontaktoval zástupce YMCA skautu, zda mají zájem prispívat do obežníku Na dobré stope resp. ho odebírat, - první výsledky pruzkumu o postojích skautských cinovníku - Edy seznámil s hlavními výsledky šetrení mezi vudci stredisek (bylo jich osloveno ze 600 pres 50% - 302) a se srovnáním postoju techto cinovníku a celé soucasné ceské populace, které pro Junáka vypracovala agentura Median, která šetrení provádí. Výsledky budou v dohledné dobe publikovány a nekteré nejzajímavejší budou podrobneji komentovány i v našem obežníku. Šetrení mezi vudci probíhá, mezi rovery a rangers bude následovat. Je v zájmu nás všech, aby výsledky byly co nejúplnejší a nejpresnejší.

3 Vánoce v Hermanove Mestci Cela doba predvánocní byla u nás, tj. ve stredisku "Leknín" v H. M., letos trochu odlišná od tech minulých. Bylo to dáno tím, že jsme se rozhodli secvicit nejakou divadelní scénku pro potešní lidí o Vánocích. K tomu nám skvele posloužila predloha textu z NDS (vánocní príloha: Vánoce s Lukášem). Této divadelní desetiminutovky se ujaly naše skautky. A nutno ríci, že s úspechem. Secvicily a v rekordním case daly dohromady celou hru a dokonce si i samy vyrobily scénické pomucky. Premiéru divadelní hry si naplánovaly na den, kdy k nám priputovalo Betlémské svetýlko. To u nás bylo k mání v tee-pee, které stálo pred kostelem. Pote, co byl uvnitr zažehnut ohen, na prostranství pred tee-pee nastoupila naše devcata a již se rozehrála. Aplaus cca. 50-ti prihlížejících znel námestím. Nu a nakonec jsme Betlémské svetýlko prenesli pruvodem do kostela sv. Bartolomeje, kde se jim zažehli svíce a zacala mše svatá. Ješte bych se zmínil o roverech a rangers z hermanomesteckého kmene "Junior". Ti nezustali nijak pozadu za skautkami a secvicili též jednu vánocní desetiminutovku, kterou nám rovnež poskytla redakce NDS (konkrétne bratr Kamzík). Jednalo se o hru "Vánoce nebudou!?" Její trochu úsmevný, ale presto velmi premýšlivý dej se nezdál být nejvhodnejší pro provedeni na námestí, a tak jsme si jej schovali do Domova duchodcu, kam jsme se pokusili prinést trochu té vánocní pohody (byt to bylo až 29. prosince). Krom teto hry jsme s duchodci zpívali, baštili cukroví, ale i navštívili zdejší kapli a knihovnu... Odtud jsme se (kmen R&R Junior) vypravili na skautský srub, kde jsme v Gilwellském kruhu privítali príchod nového tisíciletí. Voríšek stredisko Leknín OHLASY V našem stredisku se rozdávání Betlémského svetla stalo tradicí a patrí neodmyslitelne k vánocum. Letos pro nej mela jít na nádraží do Rudy nad Moravou družina Tygru. Jak se ale ukázalo, vlak s Betlémským svetlem mel prijet v pátek a prázdniny v tento den byly zrušeny. S rádcem družiny jsem se domluvila, že pro svetlo pujdu já, protože jsem na materské dovolené, jenže jsem onemocnela a nakonec šel pro svetlo k vlaku muj manžel (bratr Sem) s dcerou Monickou. Svetlo prinesli domu a zde jsme ho opatrovali v petrolejové lampe do druhého dne. V sobotu v 16 hodin porádalo naše stredisko jako již každorocne, VÁNOC- NÍ SETKÁNÍ pred farním kostelem v Rude nad Moravou. Pri nem se zpívají koledy a letos naše svetlušky a skautky prednášely i vánocní básnicky. Všichni, kterí se chtejí zastavit v predvánocních prípravách, si sem prijdou zazpívat koledy.

4 Betlémské svetlo plápolá v lampe pod kamenným krížem, odkud jej skauti zapalují príchozím. Ti si je odnášejí domu a nekterí se zastaví cestou také na nedalekém hrbitove, aby jej zde zanechali svým blízkým. Letos poprvé o pulnocní mši svaté skauti z našeho strediska zapalovali na zacátku mše svaté Betlémským svetlem svíce na obetním stole. Krátce pred tím otec František rekl prítomným, odkud svetlo doputovalo a o jeho symbolice, a pak už bratr Péta a sestricka Zuzka slavnostne zapálili svícky. Ludka Vénosová Na poslední chvíli V každém oddíle urcite funguje tzv. telefonní štafeta k rychlému predání informací. Takže víte o cem mluvím, když se s vámi chci podelit o svuj zážitek z letošního roznášení Betlémského svetla. Strediska MAJÁK a LUX z Prahy 2 si dala za úkol roznést a rozvést svetlo po všech kostelích v Praze a navíc po nemocnicích, domovech duchodcu i k soukromým osobám. Já sám jsem si vybral jako každorocne namísto zemrelého br. Bondyho zavést svetlo do Litomeric, prímo na biskupství. Protože cesta do Litomeric v den rozvážení Betlémského svetla se mi z rodinných duvodu ale vubec nehodila, zkusil jsem požádat na poslední chvíli telefonicky br. Racka z Teplic o pomoc. Vlak s Betlémským svetlem totiž z Prahy pokracoval pres Teplice až do Chebu. Racek mi slíbil, že se pokusí zarídit dopravu svetla do Litomeric, ale budou s tím jak rekl urcité potíže, takže se ozve, zda se to podarilo nebo nikoliv. K mému zdešení ale se nikdo až do Štedrého dne neozval. Odevzdal jsem tedy celou akci do rukou Vyšší, ba prímo Nejvyšší instance a doufal, že se dozvím alespon dodatecne, jak to dopadlo. A dopadlo to dobre! Na seminári ELŠ (ve dnech 6.-7.ledna 2001) se objevil náhle br. Racek, objal mne s radostí okolo ramen a moc mi dekoval. Predevším mel radost za otce biskupa z Litomeric, kterého potešilo, že svetlo došlo až k nemu osobne (vzal si ho i domu) a také z toho, že celá akce na poslední chvíli dopadla tak dobre a vybudila zájem o Betlémské svetlo jak v Teplicích tak i u tech, kterí ho na celé trase do Litomeric doprovázeli. Nezbylo mi nic víc než pokleknout a dekovat za moudrost, s jakou nás Pán vede po svých cestách. Proste to dopadlo tak, jak melo: skauti byli pripraveni sloužit, smer a cíl byl dosažen a mne se vymstilo heslo Rozdel a panuj tím, že jsem prožil nervózne Vánoce, ale dockal se také své odmeny v zárivých ocích Racka a ve chvílích odevzdanosti do vule Boží. Díky tobe, Pane, díky vám, bratri skauti! J. Šrámek Diki

5 Dve minuty Nechci se rozepisovat o roznášení Betlémského svetla, nebot o tom bylo napsáno již dost, ale popíšu dve minuty, které tomu u nás predcházely. Letos vlastne už vloni vlak s Betlémským svetlem v našem meste (Kutné Hore) opet nestavel. Proto se musíme vypravit do Kolína. Krátce pred sedmou, ješte za ranního šera, se na kolínském nádraží zacínají scházet skauti ze širého okolí: my z Kutné Hory, samozrejme domácí kolínáci, ale i z Podebrad, Sadské, Ceského Brodu. Jsou videt všechny vekové kategorie: oldskauti, skautky a skauti, zasvítí tu i vlcácký šátek. V 7.50 hodin presne na cas prijíždí vlak. V rychlosti podáváme lucernicky k pripálení, vždyt vlak bude stát jen dve minuty. Konecne má každý své svetýlko a vlak odjíždí. Ješte pár fotografií a i my se loucíme se známými i dosud neznámými bratry a sestrami a rozjíždíme se do svých domovu predat svetýlko dál. Naše setkání na kolínském nádraží trvalo jen symbolické dve minuty (ve skutecnosti o trochu víc), je to málo, ale prece mnoho. Sešli jsme se tu my skauti, kterí si v predvánocním shonu udelali cas na to, abychom prineslo lidem poselství dobra a lásky, poselství vánoc. V Kutné Hore se k nám oldskautum pridal ješte oddíl Vyder, kterí svetlo roznášeli poprvé. Láda Marek V jubilejním roce 2000 se roznášelo Betlémské svetlo již po patnácté Uvádí se to v knize Svetlo míru, kterou br. Broucek dostal od vídenských organizátoru. Svetlo priváží rakouské aerolinie (tj. od roku 1996) a velkou organizacní pomoc poskytují rakouské dráhy, televize a rozhlas. Nejvetší rozmach dalšího rozvážení Betlémského svetla nastal až po roce 1989, kdy se pripojily všechny zeme zpoza puvodní železné opony, a to vcetne Ruska. I když první inspirace prišla z okruhu rakouských redaktoru vysílání ORF ve meste Linz nedaleko ceských hranic, zdá se dnes, že nejaktivnejšími svetlonoši jsou prece jen skauti a skautky z celé Evropy. -red.- Sestava delegace Junáka v roce 1993 ve Vídni pri prebírání Betlémského svetla.

6 SDELENÍ RE DAKCE Všichni naši ctenári již asi vedí, že tímto rokem zrušila pošta obvyklé slevy na poštovném pro malé pocty tiskovin. Získali jsme však možnost tisknout asi o 5% levneji na ekologický papír (to nám umožní vyrovnat inflaci a prozatím ponechat soucasné predplatné). Prosíme ctenáre o tolerování ponekud zhoršené kvality reprodukce fotografií na tomto papíre. Puvodní obrázky jsou jako dríve ke stažení z jednotlivých císel mesícníku Na dobré stope na stránkách na internetu (www.skaut.cz/duchovni.html/nds.html/). A ješte jedna dobrá zpráva: náš mesícník opet dosáhl poctu 200 odberatelu poštou!!! M EZI NEBEM A ZEMÍ Nesl svuj kríž a vyšel z mesta na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostred. Pilát dal napsat nápis a pripevnit jej na kríž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, král židovský. (J 19,17-19) Životní príbeh, o kterém hovorí evangelista Jan, je soucástí pašijí, které si každý rok o velikonocích pripomínáme. Je to príbeh lidského utrpení (passio), ne nepodobný mnoha jiným príbehum s tragickým koncem. Je na nem však neco pozoruhodného. Mezi dvema zlocinci visí spravedlivý clovek, který o sobe prohlašuje, že je králem z jiného sveta. Visí mezi nebem a zemí, aby bylo naznaceno, kam smeruje. A já, až budu ze zeme vyvýšen, pritáhnu všechny k sobe (J 12,32). Tajemství kríže a jeho sjednocování s naším životem musíme stále promýšlet a prohlubovat a vést k tomu, primerene veku, i své deti v oddílech. Pokusím se v nekolika postrezích ze své praxe nabídnout možnost, jak toho dosáhnout. V našem výchovném programu nejde v prvé rade o náboženské poucení (katecheze). Ale prvotní kerygma (hlásání), že Kristus zemrel ve shode s Písmem, byl pohrben a tretího dne vstal z mrtvých podle Písma, prostupuje celý náš duchovní život, aniž si to nekdy plne uvedomujeme. Kríž je soucástí našeho bytí a ve svetle Kristova kríže musíme i detem vykládat utrpení. Byl jsem svedkem hluboké solidarity spolužáku ke svému težce nemocnému kamarádovi, za kterého obetovali svuj pust. I to je podíl na Kristove kríži. Proto mužeme ríct, že milujeme kríž. Základní náboženské gesto, které deláme,

7 je kríž. Jeho znamení nás provází už od krtu, pripodobnuje nás ke Kristu. Znamení kríže by melo být jednou z prvních modliteb, které se deti naucí. Jiste, malé díte ješte nemá zkušenost s utrpením v takové míre jako dospelý clovek, který ho prožívá více uvedomele. Ale na príkladu dát se pro druhé, v jakékoli obeti, mužeme detem zacít vysvetlovat tajemství kríže. Není jiste horšího príkladu pro vychovatele, než když uslyší podobný rozhovor, který jsem zaslechl v naší klášterní zahrade u Petrínské rozhledny. Díte se ptá svého otce, proc ten pán visí na tom kríži; co udelal špatného. Rodic, místo aby mu sdelil aspon základní informaci, že je to Ježíš, prchá s dítetem pryc a kárá ho za tak nevhodnou otázku. Pocítejme, že se i nás deti budou ptát. Vždyt ani naše oddíly nejsou dávno homogenní. Musíme jim dát odpoved, i kdyby byla nedostatecná. Ony mají na ni právo (srov. J 19,35). Pri ruzných podnicích a výpravách narazíme v naší krajine na místa spjatá s Ježíšovým pašijovým príbehem. Jde predevším o boží muka (malé kaplicky), nekdy mívají podobu krížové cesty a vedou na Kalvárii, kde je bud jen Kristuv kríž, nebo všechny tri, jak nám to lící evangelista Jan. Pod jednou Kalvárií na vrchu Radobýl u Litomeric jsem spolu se svými bratry bohoslovci skládal svuj skautský slib. To jsou chvíle, které se každému skautovi a skautce nezapomenutelne vtisknou do mysli. Práve motiv cesty nám muže pomoci jako výchovný prostredek. Je to analogie Setonova stoupání na horu, ovšem zde nejen z prirozených pohnutek. Lze usporádat prímo skautskou pout, která muže koncit hrami a uvolnením, ale jejíž težište smerujeme do následování stop Krista Pána. Nejprve vysvetlíme clenum oddílu, proc tam jdeme a proc chceme premáhat sebe sama (konat pokání). Starší skauti už si mohou jednotlivá zastavení pripravit sami a strídat se v nesení kríže. Objevme znovu hluboký smysl krestanského putování! Sám jsem takové velké poute s krížem na ramenou videl v jižních Korutanech a také u nás nekde tato tradice pretrvala. Krome mne nejbližší krížové cesty na Petríne bych chtel vzpomenout na poutní místo Rímov, kde v malebné krajine prochází krížová cesta v délce šesti kilometru a navozuje atmosféru jeruzalémských událostí. Také sem jsme se vypravili se skautskou a farní mládeží za mého pusobení na jihu Cech. Putovali jsme od jednoho zastavení ke druhému, cetli si príslušnou perikopu z evangelií, nechali chvíli ticha k soukromému rozjímání a za zpevu s kytarou pak šli dál. Na jiném míste u Jistebnice, na vrchu, kterému se ríká Majdaléna a kde stojí kalvárie a kaple, koncily nekteré naše výpravy, nebo loucení s prázdninami a zacátek nového skautského roku. Nekde objevíte i zajímavé pametníky hodne staré. Jde o smírcí kríže, které tam za pokání po nejakém zlocinu kdosi zasadil. Mimochodem, muzejníci jsou vdecní za takové nálezy. Mužete se tak podílet na jejich mapování. Behem mého pusobení v Jihlave se vytvorila hezká tradice na velikonocní pondelí, kdy cást roveru a farní mládeže chodí do

8 Emauz (srov.lk 24,1-35), což je stejnojmenné místo za mestem. Jihlavské skautky mají vytvorenou krížovou cestu, kterou se modlí spolu s ostatními jednu postní nedeli odpoledne ve farní kostele sv. Jakuba (její text zde otiskujeme). Ve svém okolí jiste nejaká podobná místa najdete. Jsou dokladem živé víry našich predku, kterí posvecovali ono místo nejen samotnou stavbou ci symbolem kríže kalvárie, ale i svou pozvednutou myslí modlitbou.ten, který visí mezi nebem a zemí, nás stále zve a pritahuje k sobe. Tomáš G. Binovec (At-pui) Pro zamyšlení: Deláš znamení kríže a deláš je rádne. Ne nejaké zmrzacené, chvatné, pri nemž clovek neví, co má znamenat. Nikoliv, rádné znamení kríže, zvolna a veliké, od cela k hrudi, od jednoho ramene ke druhému. Cítíš, jak te zcela objímá? Useber se rádne; všechny své myšlenky a celou svou mysl useber do tohoto znamení, jak postupuje od cela k hrudi, od ramene k rameni. Potom to cítíš: Obepíná te zcela, telo i duši, soustreduje te, žehná a posvecuje te. Proc? Je to znamení všehomíra, a je to znamení vykoupení. Na kríži vykoupil náš Pán všechny lidi. Krížem posvecuje cloveka, zcela až do posledního vlákna jeho bytí. (cit. z knihy R. Guardiniho: O posvátných znameních). S KAUTSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA 1. zastavení PÁN JEŽÍŠ ODSOUZEN K SMRTI Junák je pravdomluvný: Pri soudním procesu Ježíš rekl Pilátovi: Já jsem se proto narodil a proto jsem prišel na svet, abych vydal svedectví pravde. Každý, kdo je z pravdy, slyší muj hlas. Také rekl: Já jsem cesta, pravda a život. Casto se setkáváme s tvrzením: Pravd je mnoho, každý má tu svou pravdu, nenechme se tím mýlit. Pravda je pouze jediná. Je to Ježíšova Nejvyšší Pravda on ji zpecetil svou krví. Ukrižovaný Pane Ježíši, smiluj se nad námi. 2. zastavení PÁN JEŽÍŠ PRIJÍMÁ KRÍŽ Junák je verný a oddaný: Ježíš není pouhý clovek. Podobá se nám sice ve všem krome hríchu, ale je to Boží Syn vševedoucí dobre ví, jaké utrpení ho ceká na krížové ceste, kolik bolesti ponese, než odevzdá svou duši Bohu Otci, presto prijímá kríž. Verný svému poslání Spasitele sveta se oddává zcela do vule svého nebeského Otce. Buh v Nem verne plní slib daný praotcum, že nenechá své tvory bídne zahynout, ale pošle jim zachránce Vykupitele. Otevrme mu dvere svých srdcí, vpustme ho do svých životu a verne jej následujme. Ukrižovaný Pane Ježíši, smiluj se nad námi. 3. zastavení PÁN JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ

9 Junák je radostné mysli: Pán Ježíš težce dopadl na tvrdou dlažbu pod krížem. Byl težký všemi hríchy sveta. Najde Pán sílu zvednout se a jít dál? Je to chvíle temnoty a beznadeje. Kolikrát na nás v živote tvrde dopadne náš kríž smutku, opuštenosti, pocitu ménecennosti a zbytecnosti, prohry a stereotypního kolobehu života bez radosti. Kolikrát ztrácíme chut do života, chut porvat se s problémy a propadáme se do beznadeje a zoufalství? Zdá se nám, že se stalo neco tak hrozného, že to nelze napravit. Ježíš vstal a pokracoval v ceste. On nám podává ruku v modlitbe, ve svátostech. On je naše Nadeje, v Nem je smysl života. Budme radostné mysli, On je s námi po všechny dny až do skonání veku! Ukrižovaný Pane Ježíši, smiluj se nad námi. 4. zastavení PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOJI MATKU Junák je poslušný rodicu, predstavených a vedoucích: Panna Maria neštastná matka nechápe, proc její drahý Ježíš, její synácek, kterému dala vše nejlepší, celý svuj život, kterého videla vyrustat od roztomilého betlémského detátka položeného v jeslích až po statného mladého muže plného síly, videla jeho úžasné zázraky, videla davy lidí, kterí ho poslouchali a obdivovali, kterí volali Sláva Hosana! a prostírali mu své plášte na cestu nechápe, proc dnes kriceli: Ukrižuj ho! Co jim tak hrozného udelal, že chtejí jeho smrt? Maria nechápe, Maria trpí nezmernou bolestí, ale ví, že se to vše deje z vule Boží a ona Boha vždy poslechla. Proto poslouchá i nyní v nejtežších chvílích svého života a odevzdává to nejdražší, co má. A tato poslušnost ji povede údolím smrti až na horu vzkríšení. Když budeme poslušní snadneji prekonáme úskalí života a dosáhneme vecného cíle. Ukrižovaný Pane Ježíši, smiluj se nad námi. 5. zastavení ŠIMON CYRENSKÝ POMÁHÁ NÉST KRÍŽ Junák je prospešný a pomáhá jiným: Šimon se vrací z práce na poli. Je vedro, on je celý upocený a uprášený, teší se na to, jak si po težké práci odpocine. Kdo má právo ho obtežovat, aby pomáhal s krížem nejakému odsouzenci? Presto musí pomoci, je k tomu vojáky donucen. Najednou mu to nepripadá vubec težké, nese kríž rád. Snad to zpusobilo trpelivé chování odsouzeného cloveka, který mu laskavým pohledem projevil vdecnost. Je už tak slabý a presto musí kríž donést na Golgotu. Také nám se tak casto nechce pomáhat druhým. Milujeme svoje bájecné pohodlí. Máme svuj program, po práci ci škole se chceme bavit, venovat se svým zájmum Není na tom nic špatného prožívat naplno svuj život! Nežijeme však ve skutecnosti naprázdno? Jen sami pro sebe? Nezapomínáme, že Ježíš rekl: Cokoliv jste udelali nejmenšímu z mých bratrí mne jste udelali? Nezustanou nám po krásném živote cisté, ale prázdné ruce? Ukrižovaný Pane Ježíši, smiluj se nad námi. 6. zastavení VERONIKA PODÁVÁ PÁNU JEŽÍŠI ROUŠKU

10 Junák je prítelem všech lidí dobré vule: Veronika obraz cistého pramene uprostred bahna, obraz oázy v poušti, obraz sneženky, která se nebojí snehu a mrazu a otevre svuj belostný kvítek pro potešení zimou unavených lidí. Veronika je statecná, prodere se skupinou drsných vojáku, nic nedbá na jejich nadávky a hrubosti a vykoná nepatrný, ale presto nádherný cin podá Ježíšovi roušku, aby si osušil zkrvavenou, zpocenou a poplivanou tvár. Je to gesto prátelství uprostred more nenávisti. Jaké je naše prátelství? Neopustíme prítele, když se ocitne v nouzi? Dokážeme za ním stát, i kdyby jím všichni pohrdali? Podobáme se Veronice v její jemné chápající lásce nebo spíše Jidášovi, který políbením zrazuje svého nejlepšího prítele? Ukrižovaný Pane Ježíši, smiluj se nad námi. 7. zastavení PÁN JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ Heslo svetlušek zní: Pamatuj! Ano, pamatuj! A nikdy nezapomen, kolik utrpení stála tvoje spása. Pamatuj na to, že tu vidíš Ježíše Syna Božího ležet v prachu cesty jako nejubožejšího z ubohých, jako nejponíženejšího z ponížených. Pamatuj! I tento bolestný pád ti prinesl nadeji, že i ty máš šanci vstát a jít dál, i když se ti zdá, že už nemá sílu. Tvojí silou je Kristus! Ukrižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 8. zastavení PÁN JEŽÍŠ MLUVÍ K PLACÍCÍM ŽENÁM Heslo cinovníku zní: Povinnost, odpovednost, kázen. Ženy plácí nad ztýraným odsouzencem, který se už ani nepodobá cloveku tak je ztýraný. Cekali bychom, že ho poteší jejich soucit, ale místo pochvaly se z jeho úst dockají napomenutí a varování. Pán jim vidí do srdcí a poznává, že jejich slzy jsou plané a povrchní. Za chvíli se vrátí ke svým malicherným klepum. Jiste znáte a možná jste již sami vyslovili vetu: To máme dnes špatnou mládež. Pán Ježíš nám ukazuje na naši povinnost dávat dobrý príklad tem, kterí nám byli svereni. Exupéryho Malý princ ríká: Jsi odpovedný za to, co jsi k sobe pripoutal. Co dobrého se z našich životu mohli mladí naucit? Udelali jsme pro ne to nejlepší, co jsme mohli? Máme špatnou mládež? Kdo za to muže? Pán Ježíš nás varoval. Ukrižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

11 9. zastavení PÁN JEŽÍŠ PADÁ POTRETÍ Slib vlcat obsahuje veleduležité slovo slibuji, že se vynasnažím Tretí Ježíšuv pád je nejstrašnejší, je to pád úplného vycerpání, vydání všech sil. Po nem už nastane strašlivá smrt. Nekdy se nám zdá, že jsme se tolik namáhali, abychom neco velikého dokázali, dali jsme všechen svuj talent a sílu, a prece se to nepovedlo. Cítíme se nepochopeni a zažili jsme výsmech našich bližních a vlastních bratrí zášt, která nejvíc pálí a hlodá a u nás je domovem zvlášt jak výstižne napsal Jaroslav Vrchlický ve své básni. Buh je vševedoucí a bude nás jednou soudit ne podle našich úspechu a neúspechu, ale podle našich úmyslu. I když se vždy vše nepovede slibuji, že se nevzdám, slibuje, že se vynasnažím stále hledat a následovat Nejvyšší Pravdu a Lásku. Ukrižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 10. zastavení PÁN JEŽÍŠ SVLECEN ZE ŠATU Junák je cistý v myšlenkách, slovech i skutcích: Kristus se vzdává pro naši spásu všeho. V této chvíli z nej nelítostní katané rvou šaty a obnažují ztýrané telo. Nemilosrdný dav lidí se mu hrube posmívá. Desátý skautský zákon bývá casto špatne vykládán a zlehcován. Asi proto, že požaduje v dnešním svete, kterému nic není svaté a který chce trhat plody drív, než vykvetly kvety, zachovávat mravní cistotu. Jak nádherná muže být láska mezi dívkou a chlapcem, když prochází obdobím postupného poznávání duše toho druhého. Jak krásný dar si dávají ve svátosti manželství dva lidé, kterí si uchovali cistotu až do této chvíle. Pro mnohé to zní staromódne až pohádkove v dnešní dobe, kdy je vše dovoleno a verejností schváleno. Nedejme se obalamutit mínením vetšiny naslouchejme hlas Boží hlas touhy po cistote, který uslyšíme ve svém srdci, když se dokážeme ztišit a vzdálit hluku sveta. A nezapomenme: znakem skautu je lilie symbol cistoty! Ukrižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 11. zastavení PÁN JEŽÍŠ JE UKRIŽOVÁN Heslo skautu: Bud pripraven: Pán Ježíš je pripraven dovést dílo spásy sveta až do konce. Celý jeho pozemský život vrcholí tímto okamžikem, kdy pokládá své ruce a nohy na kríž, aby byly pribity. Vykonal vše, co bylo potreba vykonat, zbývá jen kruté umírání. Všechny naše cesty životem jsou prípravou na okamžik umírání. Každým dechem, každým úderem srdce jsme smrti blíž. Nikdo z nás neví, kolik casu mu bylo vymereno. Pán Ježíš nám ríká: Budte pripraveni, protože nevíte dne ani hodiny! Žijme každý den, jako by byl náš poslední. Boží království patrí pripraveným! Ukrižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

12 12. zastavení PÁN JEŽÍŠ NA KRÍŽI UMÍRÁ Skautský slib zacíná slovy: Slibuji na svou cest, jak dovedu nejlépe, sloužit Nejvyšší Pravde a Lásce v každé dobe. Ježíš objímá všechny lidi svýma roztaženýma rukama v gestu nejvetší lásky, která kdy byla dána na této zemi. On, nejcistší, vzal na sebe všechnu špínu sveta, on se podává Otci jako obet všech obetí. Tolik nás miloval, že dal všechnu svou krev a z probodeného srdce vytryskly její poslední kapky. Nikdo nemá vetší lásku než ten, kdo za své prátele dá život. Všichni se pozorne dívejme na kríž! Hle Nejvyšší Láska! Ukrižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 13. zastavení PÁN JEŽÍŠ SNAT Z KRÍŽE Heslo vlcat: Naší snahou nejlepší bud cin: Byl vykonán nejlepší cin všech cinu. Ježíšovou smrtí se zlomilo pouto zla a otevrely se dvere nebeského království všem, kdo budou hledat a prosit, všem, kdo se budou se svými težkostmi utíkat k Matce Sedmibolestné a prosit o její prímluvu. Maria, nauc nás prosvecovat naše ciny paprsky Nejvyšší lásky, kterou umucenou chováš na svém klíne. Vypros nám, abychom se vynasnažili konat nejlepší ciny. Ukrižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 14. zastavení PÁN JEŽÍŠ POLOŽEN DO HROBU Zapad den, slunce svit vymizel z údolí z temen hor, odpocin každý kdos Boží tvor: Nejvetší drama v dejinách lidstva skoncilo. Lež porazila Nejvyšší Pravdu, nenávist zabila Nejvyšší Lásku. Zlo zvítezilo nad Nejvyšším Dobrem. Ježíšovi nejvernejší nesou jeho telo do kamenného hrobu. Zázraky skoncily, zbylo jen smutné ticho. Nikdo nechápe, proc se to muselo stát, jaký to má smysl. Stejne my nerozumíme, když stojíme nad hrobem cloveka, který byl povolán v nejkrásnejším mládí, v rozpuku svých sil. Proc? Šeptají naše rty. Proc? Zoufale kricí naše srdce. Zlo se z vítezství radovalo jen dva dny. Tretího dne vstává oslavená navždy vítezná Nejvyšší Pravda a Láska a všemu vrací smysl. Ty, kterí už dozráli, si bere brzy k sobe, aby se s ní navždy radovali. Na jihlavském hrbitove je bílý náhrobek jedenáctileté dívky, je tu na fotografii jako krásná nevesta Kristova u prvního svatého prijímání a stojí tu psáno: Cekám, až vzejde ráno a zavolá Pán! Kéž dokážeme položit svou bolest na oltár a nechat se proniknout radostným svetlem velikonocního rána. Ukrižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. (stredisko Zvon Jihlava)

13 R Í M O V S K Á Z A S T A V E N Í Pri putování naší milou ceskou krajinou zahlédne oko poutníka-rovera tam, kde se ješte docela nevytratila víra v posvátno, hezké obrázky, ve kterých spolu promlouvá duch krajiny a duch lidský pozvednutý k Nejvyššímu. Poznáváš Alšova boží muka z okolí Mirotic, nebo Kalvárii nad Novou Ríší v kterém kalendári jsem ji jen videl? A jaké poselství mi nesou zvony z Dobrše, které zvonar pred více než ctyrmi sty lety ulil, a stále znejí do kraje? Krome estetického prožitku a onoho souznení duše prírody a lidského umu nám posvátná místa a symboly zbožnosti ukazují na smysl našeho pozemského putování. Jedno takové malebné místo, které budou jiste znát Budejicáci, je Rímov se svou poutní svatyní, ambity a zajímavou krížovou cestou cítající dvacet pet zastavení. Kouzlo tohoto místa a kraje kolem Malše mne ukázal a svým nezapomenutelným vypravecským stylem doplnil muj o pár desetiletí starší bratr u oltáre a skaut v jedné osobe P. František Hobizal, zvaný Kukuskus. Pri psaní techto rádek chci na nej také vzpomenout v modlitbe, nebot práve prožívá kus své krížové cesty v péci lékaru. Rímovská zastavení zacneme pekne po porádku. Jsou volena s takovou jemností, jakoby do téhle krajiny vyrostla. Ale o jejich zbudování se postaral predevším kapucín P. Alexej. První kaple nese název Loucení (Ježíš se loucí se svou matkou). Cesta vede dále k Poslední veceri (což je vetší a prostorná kaple s Ježíšem a ucedníky u stolu), stoupá ke Stádní bráne a zase pod kopcem mírí k ukryté kapli zvaná Pustá ves (zastavení Dvur Getsemanský ). Kristus Pán se pripravuje na poslední boj a se tremi vernými odchází, ostatní, už bez Jidáše, tvrde usínají. Sledujeme cestu, která zatácí a objevuje se kaple Smutná duše. Podél potoka pricházíme k Olivetské hore. Po lesním chodníku dojdeme k malované kapli pripomínající Jidášovu zradu. Prudší výstup nám priblíží pohled na Ježíšovo zajetí a další kaplicka zvaná Chromý Žid ukazuje Ježíše pod Olivetskou horou. Sestupujeme k potoku Cedronu, kde se zobrazuje Ježíšovo potupení. Následuje Vodní brána, kousek od silnice. Puvabná cesticka nás vede kolem vrb, na druhé strane se nás provází recište Malše. Pricházíme k trojici kaplí nesoucí jména Annáš, Kaifáš a Malý Pilát. Výjevy jsou v plastickém provedení, postavy jakoby ožívají. Predstavujeme si zvedavou devecku i ustrašeného Petra. Naše cesta zacíná stoupat vzhuru, zpátky k Rímovu. Kaple už nejsou v tak hezkém prostredí malebné krajiny, castokrát je okolí necitlive porušeno zástavbou. Projdeme kolem Heroda k Velkému Pilátovi (výjev znázornuje prokurátora Pontia Piláta, který ukazuje davu Ježíše se slovy Ejhle, clovek ). Dále vidíme kapli Vložení kríže a Setkání Ježíše s matkou. Poslední kaple na silnici je Veronika, potom už cesta vede klidnejší partií k Soudní bráne zvané také U placících dcerek. Už je tu Šimon Cyrénský a na kopecku nad strechami se rýsuje Kalvárie. Odtud se dostaneme ke kapli Bolestná Matka s mrtvým telem Ježíše. Srázná cesta lesem nás privede k poslednímu zastavení tohoto pašijového príbehu k Božímu hrobu. Ze stínu a chladu hrobky vystupujeme za sluncem k životu Toto rímovské putování me privedlo na nápad priblížit lidem Ježíšuv pašijový príbeh pomocí loutek. Šlo o scénické obrazy, které jsme za zpevu pašijí vytváreli nad oponou s tzv. cínskými loutkami (postavy na velké tyci s vymodelovanou hlavou z papírmaše, tela z látky, s modelovanýma rukama). S jejich prípra-

14 vou se celou zimu zaobíral náš prítel loutkár Zdenek z vetrovské hájovny a skauti mu v tom byli nápomocni. Celé pašije jsme nacvicili a v rámci liturgických obradu provedli v nekolika kostelích. Mel jsem z pocátku obavu, jak tuto vec prijmou zejména starší farníci, ale jejich reakce byly odmenou za námahu i osobním povzbuzením na ceste víry. (At-pui) 2. rocník souteže ve znalosti Bible Stezka Písmáku probehne opet na podzim V príštím císle prineseme podrobnosti. "Aspon tri dobrá lidská slova denne!" Mejte, prosím se mnou trochu trpelivosti, pokusím se to vysvetlit. Musím zacít od Adama, abychom si rozumeli. Chci totiž ríci, že slovo, lidské slovo je Boží dar pro cloveka. Lidé Bible znají tuto skutecnost již ze sdelení první knihy Mojžíšovy o stvorení sveta a cloveka: Buh slovem stvoril nebesa, Zem i vše, co je na ní. Nakonec slovem stvoril cloveka, aby byl jeho obrazem - stvoril je jako muže a ženu a dal jim slovo rec jako znamení odlišnosti od všeho živého na Zemi. Slovem stojí clovek nad vším živým, slovem poznává a pojmenovává veci, prírodu, lidi a dení kolem sebe. Clovek prichází na svet s lidskou genetickou informací vývoje, do které patrí i schopnost naucit se mluvit slovy, naucit se komunikovat slovy s lidmi i s Bohem. Vše živé vukol nás se také dorozumívá i zvuky. Známe zpev ptáku i velryb, ruzné druhy štekání. a vytí psu a vlku, brucení medvedu, troubení jelenu, rehtání koní, sycení hadu, pískání svištu... Tyto zvuky jsou signály dorozumívání v živocišném svete. Nejsou to však slova, jako u lidí. Slovo - v plném smyslu jeho odlišnosti od jiných zvukových signálu, má jen clovek, jediný živý tvor v soustave živocišného sveta. Slovo poznání zákonitostí, slovo chápání vztahu a hierarchie hodnot, slovo dotýkající se duchovních principu clovecenství. Lidé vedy zkoumající minulost, puvod sveta a cloveka, ríkají totéž, jen v jiném obalu slov: Clovek se objevil jako poslední v posloupnosti živocišného sveta a byl již od dosud známých prvních lidí - australopitéku - clovekem s lidskými rysy a lidskou genetickou informací vývoje. Chodil vzprímene a po dvou, mel vetší mozek než opice jemu podobného vzrustu. Doposud si však veda ješte neumí vysvetlit, jak evoluce docílila, že se u cloveka objevil tak velký a výkonný mozek, jímž clovek získal inteligenci a schopnost menit svet kolem sebe (S. A. Greenfieldová: Lidská mysl. K. K. 1998, str. 126). Zdá se, jako by "lidé vedy" verili, že velikost mozku a kvalita jeho výkonnosti jsou rovnocenné veliciny. "Všechna lidská spolecenství bez ohledu na stupen technologické vyspelosti mají vysoce vyvinutý jazyk. Používají jej ke sdelování myšlenek, plánování cinnosti a výuce detí. Clovek se ucí mluvit automaticky, casto si vubec neuvedomuje, že ve svém slovníku má nejen tisíce slov oznacujících pojmy a myšlenky, ale existuje v nem rovnež gramatika

15 - jeden ze základních rysu odlišujících rec cloveka od komunikace mezi jinými živocišnými druhy" (tamtéž, str. 136). Tolik veda. Mohli bychom tedy konstatovat, že clovek slovem poznává a formuje, deformuje, tedy mení svet kolem sebe. Slovem se však také norí do hlubin svého myšlení i hlubin svého srdce, slovem odhaluje po kruccích zákonitosti i své existence - a najednou se pak slovy nade vše povyšuje, jako by ony zákonitosti sám "stvoril". Lidské slovo je znakem lidství, je to vizitka cloveka, okno do lidské duše. Celý život od raného detství do stárí získáváme nová slova, zvyšujeme svou zásobu slov, kterou ukládáme do vlastní banky jako lidskou hodnotu. Predškolák jich má již nekolik set, mladší školák již nekolik tisíc. Jejich kvalita je ruzná, proto je nutné je rozdelovat podle hodnoty. Vlastníme slova mající hodnotu perel a diamantu, slova ceny zlatých zrn poznání, víry, lásky, moudrosti. Ve své bance slov máme i závažná slova vedních oboru, slova rozeznávání dobra a zla, podstatného od povrchního, krásná slova poezie, chválení, nadšení, slova která rozjasnují tvár i srdce Vlastníme však i zlá slova sobectví, klamu a lží, slova ošklivosti, chladu a tmy, slova prinášející bolest, ponížení, utrpení i smrt. Celý život je skladujeme ve své mysli i podvedomí, žel, mnohé z nich také hodne vybíráme a bojujeme jimi, zranujeme v bojích o své vítezství, o své "lepší" postavení mezi lidmi i nad nimi. Mnohými slovy se snažíme ovládat jiné, mnohá slova také ovládají nás samé. Jaká to jsou slova? Dobrá? Zlá? Rekni mi, jaká slova nejcasteji používáš a já ti povím, kdo jsi! Slovo má moc. Slovo je nehmotné a prece má vnitrní duchovní moc viditelne zasáhnout, rozbourit nejen procesy rozumové a citové ale i fyziologické procesy lidského tela. Slova mají moc prinášet a sdelovat poznání i inspiraci k hledání nových jevu a souvislostí v nich, zjevují nám krásu a kulturní hodnoty minulosti i dnešku, pomáhají pri budování charakteru a hierarchie morálních hodnot cloveka. Slovy je možné rozvíjet inteligenci rozumu i srdce, ovlivnit lidská smerování, touhy a prání, rozhojnovat lidské city, stavet vysoké cíle lidských pokolení i príbytky pokoje, radosti a lásky s atmosférou domova pro malé i velké lidi. Dobrá slova mají moc posilnit, povzbudit, rozhojnit kladné city lásky, prátelství, soucitu i pokání. Zlá slova naopak rozbourí negativní city hnevu, zloby, nenávisti, ponížení, strachu. Slovy je možné tvorit i borit, vzít sílu i,nadeji, ublížit a zranit. Mají moc zahrát i zmrazit, rozjasnit život, nebo ho zatemnit, vzít všechnu radost a nadeji. Každý clovek je bohatý slovy. Všechna slova má ve své bance hodnot. Která z nich více vybíráme? Kterými casteji platíme za své postavení mezi lidmi? Jsou to slova lásky a porozumení nebo slova hruzy, sváru a stresu? Jsou lidé, kterí se vymlouvají, prý s dobrými slovy je nutné šetrit, aby nenastala jejich inflace. Omyl, pro banku lidských dobrých slov neplatí zákony inflace! Jednak jejich vybíráním a darováním druhým jich v naší bance neubývá, navíc mají tendenci se nejen vracet zpet, ale i putovat dále mezi lidmi stejné "krevní skupiny" a nekdy i menit hodnotové relace tech, které dobré slovo zastavilo a obrátilo na cestu nových duchovních hodnot. Nekdy si kladu otázku, zda zlá slova jsou také pokladem v lidských bankách. Nebo jsou spíše pohanou a prokletím? Co se vlastne za ne dostane? Co se za ne koupí? Pocit vlastní moci? S ním však také neúcta k moci u poddaných, slabých, která pripravuje zkázu moci a její zlorecení. Negativní moc slova stojí proti cloveku využívajícímu tuto moc i proti

16 tem druhým. Borí totiž lidské jistoty, bere sílu k životu, rozsévá zlé zprávy, krade nadeji, radost i úsmevy, zaplavuje oci slzami bolesti, prináší zkázu druhým a posléze i sobe s mnohým zlorecením. Je ješte hodno stát o "poklad" zlých slov? Nebo ho radeji uzamknout na sedm zámku a ukrýt ho navždy v neprístupných hlubinách zapomenutí? Má slova, lidská slova vypovídají o mne i o tobe, kdo jsem, kdo jsi, jací jsme. Své deti ucíme již od mala mnohá "kouzelná slovícka", zacínající prostým: dekuji, prosím, dobrý den... táák te mám ráda. Vývin clovícka v cloveka by se mel nejcasteji ubírat touto cestou rozhojnování kouzelných slov. Mela by pribývat co do množství i frekvence. Jen tak vyrustáme v cloveka s mocí menit sebe i atmosféru kolem sebe v cistší, lidštejší. Mnozí z nás vyrustali od detství ve skautském hnutí, které nám mimo jiných morálních norem a hodnot dalo i príkaz dne: Aspon jeden dobrý skutek denne. Nebylo vždy jednoduché v mládí i v dospelosti plnit tento príkaz. Stálo to hodne úsilí než jsme se to naucili a pak to vecer pri letmém zpytování svedomí a hodnocení dne zkontrolovali. Aspon jeden dobrý skutek denne se nám však jako morální príkaz pro cloveka - skauta dostal pod kuži. Snad i proto prežilo naše hnutí všechna príkorí a zákazy aktivit po mnoho let totálních režimu u nás - fašismus, komunismus. Stojíme na prahu nového roku, století. Je to cas na nová rozhodnutí, nová predsevzetí, stavení nové tradice, nový smer vertikálního rustu clovecenství v každém z nás. Snad je tu i cas pridat nám skautum a všem lidem dobré vule - treba dobrovolný a tajný - další príkaz dne pro budování lepších zítrku v tomto našem novém století: aspon tri dobrá slova denne! Tri dobrá slova, dobrá prání, dobré zprávy. Iva Vanková Biblický kurs Pro vudkyne a vudce krestansky zamerených oddílu ve dnech na Švýcaráku u Nových Hradu má v programu jak se ucit a hledat nové cesty: - jak využít Písmo v programu oddílu - jak pripravit oddílové bohoslužby a spolecné modlitby - jak vést deti pri plnení podmínek liliového kríže - jak vést deti pri plnení duchovních odborek V biblickém kursu bude možné získat nové znalosti: - v oblasti výkladu Písma a biblistiky - z liturgiky a katechetiky detí a mládeže - z psychologie a metodiky - ekumenických vztahu Na organizaci se podílí zkušení instruktori Jihoceské lesní školy. Prihlášky lze zaslat na adresu: Jaroslav Pulkrábek Ran, Farní úrad, Horní Vltavice nebo em: NA DOBRÉ STOPE - duchovní rádce skautských oddílu * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v poctu 200 výtisku. * Redakce: Vladislav Jech Praha 9, Zelenecská 34, Jirí Zajíc a Petr Krampl * Technické zázemí: Zuzana Vankeová a Jaroslav Šlosárek. * Predplatné pro rok 2001 zasílejte redakci podle techto pravidel: pro dodání poštou 100, Kc, príspevek ctenáru webových stránek 45,- Kc; sponzorské predplatné je neomezeno. prosíme o presné údaje. * Bez jazykové korekce.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křížová cesta ve Studnicích

Křížová cesta ve Studnicích Úvod: Křížová cesta ve Studnicích Byl Velký pátek. V ten den se rozhodovalo o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal každého z nás osobně a také věděl, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více