\K< (r\_ ~4-~ yh^il/rvp

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "\K< (r\_ ~4-~ yh^il/rvp"

Transkript

1 I, \K< O l T (r\_ i, ~4-~ Vec yh^ilrvp

2 & Bylo to na Strbskem PI esi V ec M a k ro p u lo s Z'<xr-. 1 WF,--' $. : 4 r, - L *-i*. ctu Saldovo Dite, kazdy mi to chvalil - soucasne M akropulos. C hytlo me to. V ite, to hrozne, ono c it o y e c lo v e k a, ktere nikdy nebude m it konce. Nestestf hole. Nic nechce, nic neceka,.. vznika v udobi, kdy Janackuv tvu ra rozmach dosahuje sveho maximalmho rozpeti. Zapismk zmizeleho, Taras Bulba, oba kvartety, sextet M ladi, Concertino, Rikadla, Capriccio, G lagolska mse, Sinfonietta a 5 oper: Vylety pana Broucka, Kata Kabanova, Liska Bystrouska, Vec Makropulos a Mrtvy dum tvon zavratrre sto u p a jid krivku jeho umelecke potence, temer absurdm a neuveritelnou tim, ze roste vlastne na sklanku skladatelova zivota (mezi rokem). Bezprostredne po ukoncem Lisky Bystrousky, aniz si doprava oddechu, hleda Janacek nove tema pro operu. A nachazf. Svym bezpecnym instinktem sahne po Capkove utopicke komedii Vec Makropulos, ktera ho zaujme nejen svymi hodnotami divadelnfmi, ale predevsfm svym myslenkovym jadrem. Po Lisce Bystrousce nevedel jsem do ceho. Co osud da, Zivot, chci zivot. Bylo to na Strbskem plesu, ctu Saklovo Dite, kazdy mi to chvalil a soucasne Makropulos. Chytlo mne to. Vite, to hrozne, ono citove cloveka, ktere nikdy nebude mlt konce. Nestesti hole. N ic nechce, nic neceka. To jsem citil, to jsem chtel", Techto nekolik charakteristickych crt, strhujfdch zkratkovitym, hutnym stylem, zcela presne vystihuje, co Janacka na C apkove hre tak silne zaujalo a dalo impuls k vytvorenl filosoficky tak hluboce obsazneho hudebne dram atickeho dila. Capek se pokousi ve svem utopickem pribehu dat odpovecf na otazku dlouhovekosti a nesmrtelnosti. Krome tragicke horkosti, uzkosti ze smrti a trpke uvahy na tim, zda je treba zivot prodluzovat ci ne, je v Capkove tragikom edii jiste odlehceni, vyplyvajici z presvedcenf, ze stoji za to zft zivot takovy, jaky je a ze v nem nakonec nem dulezita jeho delka, ale jeho noplneni. A jeho odpovecf na filosoficky kladenou otazku je vlastne docela jasne form ulovana tim, ze stavi pred divaky 300 let starou zenu, stale m ladou, ktera sice uchvacuje svou krasou - daleko vice

3 ? 7.1.a:, (7 j f f I ft *» * v ** \ - t X «. f f * * * i; i? 4 «r -* r* i t * l i. X > * \ ( v < i * 4, i 2* 'hr-* f 3 ' :. > r V. V vsak desi Ihostejnosti, chladem, otupelosti, ktera nakonec vyusfuje v opravdove zoufalstvi. Psychologicka kresba teto titulm postavy jiz sama v sobe vyvraci jakoukoliv myslenku dlouhovekosti a nesmrtelnosti. Tragickou hrdinkou Capkovy hry je Elina Makropulos, dcera reckeho lekare, vynalezce elixiru prodluzujiciho zivot na 300 let. O tec je donucen vyzkouset napoj na sve dceri, ktera se tohoto veku skutecne doziva. Kdyz Ihuta trf set let se blizi ke konci, vracf se na mista, kde u sveho byvaleho milence kdysi uschovala predpis na onen zazracny elixir. Donutila ji k tomu hruza ze smrti. Kdyz ale je prinucena vyzradit sve tajemstvi, najednou zjist uje, ze stopa, kterou po sobe zanechal je ji zivot, je zoufale prazdna a ze je nesmyslne ji opakovat. Sama uz nechce dlouho hledany elixir, protoze zoufalstvi, se kterym jej hledala, je prekonano zoufalstvim z prazdneho zivota. Capkova hra nesporne obsahuje myslenkove jadro, jez muze i nasi spolecnosti polozit urcite otazky a mit odezvu v dnesnim hledisti, tak jako ji nachazeji myslenky film u nove reziserske vlny v soucasne kinem atografii, kde vedle motivu..odcizeni cloveka v dnesni spolecnosti, pocitu prazdnoty zivota" (typickym predevsim pro zapadni civilizaci) je centralnim problemem otazka smyslu lidske existence ve vztahu k celemu svetu, zivotu. Pomineme dila Antonioniho, Felli'niho, Vardove a dalsich zabyvajicich se touto problem atikou a zastavime se u dila svedskeho rezisera Imgmara Bergmanna Lesni jahody - jez tuto otazku prinaseji znovu, jenze propracovanu do daleko vetsi hloubky a na dren filosofickeho jadra. Proc se o tom zminujeme? Jednak ve snaze upozom it, ze toto tema se stava aktualni prove v soucasne dobe a vzrusuje tem ef vsechna odvetvi urneni, ale predevsim, ze myslenkai a filosoficky postoj tvurce Lesnich jahod se urcitym zpusobem priblizuje casti myslenkoveho jadra Veci Makropulos a hluboce lidskym postojem tvurce k hrdinovi je velice blizky Janackovi. Bergmanna vzrusuje to, co jitri na Makropulos Janacka. Hned v expozitfi film u (stejne jako v hudebni expozici Makropulos) se objevuje strach pred smrti, ktery se postupne presunuje ja ko pocit nespokojenosti. i,

4 Vf Il^K Co fe yam? EMILIA: Nemd, nc-mi, nemd'se tak dlouho 2(tl V ltek rproa? EMILIA: Cfov k to uesmese. Do sta, do sta tflccti let * to vydrll; ale pak... pak to poznd.,. poznd, i t... A pak v n m utnrc du e.,. ^ i VlTHK:Co poznd? V EMILIA: Bole, na to nejsou slova. A pak ul lov k ttemule na nic \Cfit. Na nic. A z toho e ta nuda. VIS, Bertlku, tv's povldal, ze zplvdmj jako by nine pfi tom zablo. Vkits, um nl md smysl, pokud to elovt% neumi. Teprve Kdyl to until, kdyz to dokonale uml, vicft, ze je to?bytc n. Je to $tejn mar* tie, Krlstinko, stejne marn jako chrdpat. Zptvaf je to same jako ndcef. Viecko je sfe}n. V nl ern nent zddny rozdll... uboha 300 leta krasavice. Lide ji meli za zlodejku, lharku, necitelne zvire. Nadavali ji, skrtit ji chteli - a jeji vina. Ze dlouho musila zit. s naplnem'm dlouheho zivota. A neni to jen smrt, ceho se desi hrdina onaho film u, je to bezcitne, ihostejne okoli spolecnosfl, ktera ho obklopuje, jejiz chlad je horsi fyzicke smrti (stejne spolecnost kolem M akropulos-jonacek: uboha 300leta krasavice. Lide ji meli za zlodejku, IhaPku, necitelnd zvire.-nadavaii ji, skrtit ji Chteli a je ji vina. 2e dlouho musila zit. Litost jsem mel s ni"). Bergmann stejne jako Janacek nechava projit sveho hrdinu nejkrutejsi depresi a hlubinam i dava vsak kladne vychodisko. Se smrti snima masku hruzy a pritakava naplnenemu, cinorode- mu zivotu. A nyni se vrafme k Capkove literarni predloze. Janacek ji vcelku pine respektoval. Prijal beze zmeny vsechna tri dejstvi - vsak tre ti akt dejove zhustil a skrtl Cakpovu dohru. Zde v zaveru se nejzavazneji projevuje Janackuv zakrok, jimz myslenku dikj zvyraznujeadava proti dramatikovi zcela jednoznocnou, jasnou odpovect. Lidske typy v opefe do hloubky psychologicky propracovava. Pomaha mu zde neobycejne vystizne jeho napevkovy princip. Vyjimecna schopnost nejen hudebni, ale i psychologicka napevkem vystihnout povahu urcite jevistni figury a promenlivosti napevku urcit c e la presne zmenu jejich psychologickeho stavu ukazuje, jak Janacek dokonale ovladal hudebni charakterizaci a ja k hluboce pronikl prove studiem napevku do slozitosti lidskd duse. Janacek zde podrizuje zcela svuj hudebni vyraz myslence dila. Nenajdeme v teto opere form alni experimenty poznamenane samoucelnosti, nebo usilim o efekt. Tvurce zde dokonale ovlada hudebne dram atickou skladbu. Skvele pracuje s napevky jednotlivych fig u r a podrizuje celkovemu stylu a zameru. Psychologie jeho hudebni reci vylucuje jakoukoliv samoucelnou krasu. Vse, co se objevi v partiture, je prosyceno vyznamem a podrizeno hluboke myslence dila. Li tost jsem mel s m..

5 OPERA STATNIHO DIVADLA V OSTRAVE, laureat statni ceny, uvadi k 110. vyroci narozeni Leose Janacka V ec M a k ro p u lo s D irigent: Zdenek Kosler, nositel vyzn. Za vynikajici praci Rezie: llja Hylas Scena: Zbynek Kolar j. h. Kostymy: Bedriska Ustohalova Sbormistr: Karel Kupka Emilia Marty.. Agia Formankova Eva Gebauerova Albert Gregor Solicitator Vitek Kristina, jeho dcera Jaroslav Prus. Janek, jeho syn. Jiri Zahradnicek. O ldrich Lindauer Jitka Kovarikova Vera Novdkova. Cenek Mlcak Karel Kozusnik Dr. Kolenaty. Karel Hanus Karel Prusa I; Strojnik. zaslouzily umelec Jiri Herold Radoslav Svozil Poklizecka Hauk-Sendorf. Alena Havlicova Lubomir Prochazka Komorna.. Eva Teluskinova Jnspicient: Karel Raska N apovida: Libuse Bilkovd M arie Pecinkova Premiera 13. cervna 1964 v DZN.

6 Tomer TOO let se tdhne soudni proces mezi rodinou Gregoru a rodem barona Josefa Ferdinanda Prusa o panstvi Loukov. Pred vice nez sto lety vladl tomuto majetku baron Prus. Zemrel bez potomku i bez zaveti, takze dedictvi se ujal jeho bratranec Emerich. Proti nemu vystoupili synovec Prusovy matky baron Szephazy a jakysi Ferdinand Gregor oba s narokem na loukovske panstvi. G regor tvrdil, ze zesnuly Prus pred svedky slibil statek jemu Emerich vsak dokazoval, ze baron Prus odkazal panstvi sice jine osobe, nikoliv vsak Gregorovi, nybrz jakemusi Machu Gregorovi. O d tech dob se vlekl spor G regoru s Prusy. O bhajobu G regoru prevzal kdysi advokat Kolenaty a po nem jeho potomci ji vedli az do te doby, kdy nynejsi dr. Kolenaty zastupuje Alberta Gregora, vnuka Ferdinanda Gregora. Jeho protivm'kem je Jaroslav Prus. V den, kdy ma byt spor rozhodnut pred nejvyssim soudem, je jiz temer jasne, ze Albert proces prohraje, nepodarili se mu objevit zavef Josefa Ferdinanda Prusa, znejici v jeho prospech. 9.*.!. it. vn I. d e j s t v i O b s a h o p e r y V kancelari dr. Kolenateho sedi zoufaly Albert G regor a mysli na sebevrazdu. Zvrat do situace vnasi prichod slavne, podivuhodne krasne zpevacky Emilie Marty. Dovedela se z novinovych zprav o procesu a zada dr. Kolenateho, aby ji vylicil dalsi podrobnosti sporu. V hovoru s dr. Kolenatym prozrazuje prekvapujici znalosti o udalostech a lidech pred sto lety. Tvrdi, ze Ferdinand Gregor, byl nemanzelskym synem Josefa Ferdinanda Prusa se zpevackou Ellian Mac Gregorovou, tudiz vylozi i omyl, vznikly patrne chybnym prepisem jmena Mac Gregor v Mach G regor. D ale u jisfu je pritomne, ze zavef ve prospech Ferdinanda Gregora je ulozena v Prusove dome v zasuvce, oznacene letopoctem Pres pocatecni neduveru jde dr. Kolenaty do Prusova domu a zavef skutecne nalezne. Jako odmenu zada Marty na Gregorovi jakesi recke listiny, ktere byly v majetku jeho pradeda. Tyto listiny si vsak ponechal Prus a odm ita je vydat a soucasne nam ita, ze k definitivnim u vitezstvi Alberta jeste chybi doklad, ze synem Prusovym (oznacenym za dedice), byl skutecne Ferdinand Gregor, Albertuv ded. Marty slibi, ze i tento doklad posle. P, # trf f 7f & 2 r** - Hi. A y v \ * i ' > fa % 4 "Vfir. t' F**l. - f 7 7 "I * [ - i ** -.._... - i ' - 1 l

7 I I. d e j s t v i Predstaveni v opere skoncilo. Svetla zhasinaji. Uklizecka se strojnikem si vzrusene sdeluji sve dojmy z predstaveni. Zpev cizi zpevacky Emilie Marty je uchvatil stejne tak jako podlehla jejim u kouzlu divka Kristina (dcera solicitatora Vitka). Jeji podivne krase podleha i Kristinin mily, Janek. Jen zpevacka sama, unavena, bez zajmu sedi na opustenem jevisti. Prichazeji G regor i Prus, aby se paklonili jejim u umeni a je ji podmanive krase - objevi se zde i groteskni postava slabomyslneho hrabete Hauka, ktery ve zpevacce poznava svou nekdejsi milenku Eugenii Montez. - V rozhovoru s Jaroslavem Prusem prozradi Emilia dalsi podrobnosti o Josefu Prusovi a jeho zahadne milence Ellian. Zde poprve zazni jmeno Elina Makropulos. Prus totiz dokazuje, ze nikoliv Gregor, ale jakysi Makropulos by jedine mohl byt dedicem. Emilia tedy slibi dalsi doklad^ ze G regor a Makropulos jsou jedna a taz osoba. Kdyz vsak prosi Pruse, aby ji vydal obalku s reckymi listinam i, je znovu odm itnuta. O braci se tedy na Prusova syna Janka, ktery propadl je jim u kouzlu, a zada jej, aby listiny otci ukradl. Prus vsak tento rozhovor vyslechne, a nabidne Emilii listiny za noc lasky. I I I. d e j s t v i Prus vystfizlivel ze sveho okouzleni. Je otresen podivnym chladem sve krasne milenky. V zapeti se dovida o sebevrazde sveho syna, jiz neprimo zapricinil. Nyni jiz nasleduje jedna vzrusena scena za druhou. - Vstupuje Hauk, ktery zada Emilii, aby s nim uprchla, v zapeti pak dr. Kolenaty, Vitek, Gregor, Kristina. Advokat prohlasuje doklad psany Emilii za padelek. Vsichni se pak vrhaji na je ji kuffik a objevuji listiny s podpisem ruznych jmen, vzdy tehoz rukopisu a inicial E. M. Marty pak pod natlakem vyzrazuje sve tajemstvi Je dcerou reckeho lekare M akropula, jenz vynalezl pro cisare Rudolfa II. elixir, prodluzujici zivot na 300 let, ktery byl donucen vyzkouset na sve vlastni dceri. Tak tedy Elina Makropulos prosla radou zivotu, a v dobe, kdyz Ihuta tri set let se blizi ke konci, vraci se na mista, kde u sveho nekdejsiho milence Josefa Ferdinanda Pruse, uschovala predpis na onen zazracny elixir. D onutil ji k tomu strach ze smrti. Prinucena prozradit sve tajem stvi vsak najednou zjisf uje, ze stopa, kterou po sobe zanechal je ji zivot, je tak zoufale prazdna, ze je nesmyslne ji opakovat. Predpis na elixir jiz nechce, nabizi je j komukojiv, nikdo vsak neprijim a. Kristina bere zazloutly pergamen, p a li jej. Emilia: Ach, nema se tak dlouho zit! O, kdybyste vedeli, jak se vam lehko zije! V y jste tak blizko vseho! Pro vas ma vsecko smysl! Vsecko ma pro vas cenu. Pro tu pitomou nahodu, ze tak brzo ze- mrete! Verfte v lidstvo, velikost, lasku! Vzdyt'vicnem uzetechtitlale zivot zastavil, Jezisi Kriste! vemnese * V a nemuze dal. - Ta hrozna samota! - Omrzi byt dobry, omrzi byt spatny. Omrzi zeme, omrzi nebe. A pozna, ze v nem umrela duse... M onolog Emilie M arty z poi «dm ho d e jjtv i

8 VlTEK: Co Je vdm? EMILIA: Ncm.cs, nemd, nem4 &* VlTEK: Prod? EMILIA: Clovik to nesncsc. D to vydrfl, ale p ak... pak to p A pak v ndm um?e duse. VlTEK: Co poznd? EMILIA: Bole, na to nejsou sl< nemihc na nic vdfit. Na nic. V(S, Bcrttku. ty's povldal, i t pri tom zdbk). VldlS, um2n{ dlovdk neuml. Teprve kdy2 t nale untl, vldf, 2e je to zbytei nd, Kristinko, sfejnd mamd Ji to same1jako mldet. VSecko j< i^dny rozdll. VlTEK : To nenf pravda! Kdy2 ' lid^ o ndco lepli a vdt f. EMILIA: Lldd nejsou nikdy l nlkdy zmdnit. Nic, nic, nic sc stfflelo, kdyby bylo zemdtfes svdta dl co, nic se neddje. An tady, a jsem nesmfrnd dal ffi sta let Ah boie, kdyby ichko iljel KOLENATY: P rod? EMILIA: Vyjste fak blizko v el smyslt P ro vds vjeckb n za tdeh p4r let toho anl dost bole, kdybych Jen Jednou je Hfupdcl, vy Jste fak ifastnlt Janacek na o s tra v s k e scene JEJI PASTORKYNA. Premiera: 1. XI D : Bastl E., R: Kugler K., C H : Viscussi A IX D : Bastl E., R: Kugler K., V: Kutzer V., C H : Fuchsova M IX D : Vogel J., R. Kugler K., V: Kristin V., C H : Machov S VI D : Vogel J., R: Kugler K., V: Sladek J., CH: Gabzdyl E VI D= Vogel J., R: W asserbauer M., V : Provaznik J., C H : Gabzdyl E VI D : Vogel J., R: Burja P., V: Calta A., CH: Gabzdyl E V D: Kuchinka J., R. Burja P., V: Calta A VI D : Kuchinka J., R: Hylas I., V: Sladek J., C H : Gabzdyl E. VYLETY PANA BROUCKA. Premiera: 28. VI D: Gregor B., R: Hylas I., V : Sramek V., C H : Jastrembska J. KATA KABANOVA. Premiera: D: Bastl E., R: Kuhn J., V: Dusek J XII D : Vogel J., R: Kugler K V= Kristin V XI D : Vasata R., R: Thein H., V. Troster Fr X D : Vasata R., R. Thein H., V: Troster Fr X D : G regor B., R: Hylas I., V= Troster PRlHODY LISKY BYSTROUSKY. Premiera: 4. XI. 1936: - D : Vogel J., R: Konstantin K., V: Konstantin K XI D. Vogel J., R: Palous K., V: Hradek J., C H : Gabzdyl E X. ROZSIRUJEME SLUZBY SPOTREBITELUM Nase DARKOVA SIISI v Porube na Leninave tri'de cislo 1016 uspokoji vase pozadavky pri zajisfovanl darku vasim nejblizsim. Poslouzime vam darkovou upravou potravinarskeho zbozi v ruznych cenach podle vaseho pram. Pro pracuji'cf zeny zajisfujem e donaskovou sluzbu mleka a peciva oz do bytu. Donasku vam zajisti vedouci techto nasich prodejen: Poruba, Gottwcfldova Hulvaky, G ottw aldova Mar. Hory, Premyslovcu Mar. Hory, Daliborava Hulvaky, Matrosova Poruba, Nabrezi SPB Poruba, Fucikova Poruba, Lenin ova Poruba, Leoinova Poruba,; III. obvod Poruba, Nezvalovo nam., HI. obvt Kuniicky, Skrabalkova D : Vasata R., R: Kaslrk V., V: Troster Fr., C H : Braun R. V Y U Z ij T E n a s ic h s lu z e b VEC MAKROPULOS. Premiera: 15. III D: Vogel J.. R: Kugler K., V: Kristin V. Z MTRVEHO DO M U. Premiera: 12. II D : Vogel J., R: Kugler K., V: Kristin V. Na Vasi navstevu se tesi zamestnanci podniku PRAMEN OSTRAVA 2 T

9 OPERA STATNIHO DIVADLA V OSTRAVE, LAUREAT STATNI CENY Loos Joriucek : Ver M akiopulos. Progiam vydalc Statni divadlo v Ostrave v re do kci prom. hist. Evy Sykoiove. G rahcka uorcva Bednsko U stchnlova, typograficka 5po(uprace R. M ikesko. VytisVIy M oravske uskorske zovody, n P. zavcd Ostrava, prcv. 22, H cl!arova 14. Ce«a 2 Kc 5

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ ČÍSLO 8 (číslo 3 sezóny 2011/2012) leden/únor 2012 www.ndm.cz NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ příspěvková organizace statutárního města Ostrava Lada Bělašková Foto Tamara Černá opera ROMEO A JULIE činohra

Více

Arthur Miller o Karlu Čapkovi v roce 1990

Arthur Miller o Karlu Čapkovi v roce 1990 akropulos prog.indd 1 20.6.2008 9:16:4 VĚC MAKROPULOS Arthur Miller o Karlu Čapkovi v roce 1990 Poprvé jsem četl Karla Čapka, když jsem před dávnými časy, v třicátých letech byl univerzitním studentem.

Více

PNtomnosL HOSPODAR NARODNI. v P R A ZEl 6. CER V N A 1 9 2 7. é í S L O 2 3.

PNtomnosL HOSPODAR NARODNI. v P R A ZEl 6. CER V N A 1 9 2 7. é í S L O 2 3. PNtomnosL R o é N K IV. v P R A ZEl 6. CER V N A 1 9 2 7. é í S L O 2 3. NARODNI Jirí HOSPODAR Hejda: Pod ol{nem sedí žebrák. pod u oknem silnice. sedí Starý žebrák. dedek s V rancem príkopu na zádech.

Více

VZPOMINKY. Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho. Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009

VZPOMINKY. Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho. Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009 , VZPOMINKY Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho HOLOUBKOV 1985 Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009 Predmluva vydavatele Muj otec Josef Vit Janaeek se narodil 27.3.1905

Více

PfítomnostJ. Jak dlouho ješte budou celrat na revolllci~ II.

PfítomnostJ. Jak dlouho ješte budou celrat na revolllci~ II. PfítomnostJ Jak dlouho ješte budou celrat na revolllci~ II. udé právo«venovalo prvé cásti mé úvahy svou obvyklou pádnou a laskavostí nijak neprekypující ornost: úvodem ovšem neopomenulo podotknout že Peroutka,

Více

Dearborn 1920 AAARGH. Internet

Dearborn 1920 AAARGH. Internet Henry Ford MEZINARODNI ZID Dearborn 1920 AAARGH Internet 2006 Obsah: 1. dil (Svetovy problem) Predmluva 1.Zide podle charakteru a ve vydelku 2.Jak se Nemecko chrani proti Zidum 3.Dejiny Zidu ve Spojenych

Více

PfítomnosL. Politika II. císlo 20.

PfítomnosL. Politika II. císlo 20. PfítomnosL V PRAZE 29. kvetna 1924. Politika Vojenské II. úvahy. ešíce otázku války a míru z hledisek praktické filo ie,dojdeme i tu záhy k protimluvllm, jež žádají umeo a násilného omezení se na úzké

Více

PNtomnosL. Strany ci osobnosti. III.

PNtomnosL. Strany ci osobnosti. III. PNtomnosL R o é N í K V. V P R A Z E 12. B REZ N A 1930. C í S L O 10. Strany ci osobnosti.. Koncem ústavy. února Zádný jsme z oslavovatelu oslavovali nerekl desítileté uprímne, jubileum že v nekterých

Více

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater Divadlo J. K. Tyla v Plzni The J. K. Tyl Theatre in Pilsen Das J. K. Tyl Theater in Pilsen CZ Ředitelství Prokopova 14, 301 00 Plzeň tel.: +420 378 038 048 fax: +420 377 330 653 Obchodní útvar Odd. prodeje

Více

Gottland. Kdo neskáče, není Čech! Dramatizace Jan Mikulášek a Marek Pivovar S využitím překladu Heleny Stachové

Gottland. Kdo neskáče, není Čech! Dramatizace Jan Mikulášek a Marek Pivovar S využitím překladu Heleny Stachové Mariusz Szczygieł (1966) Gottland Kdo neskáče, není Čech! Dramatizace Jan Mikulášek a Marek Pivovar S využitím překladu Heleny Stachové REŽIE DRAMATURGIE SCÉNA A KOSTÝMY HUDBA A VÝBĚR HUDBY KOREPETICE

Více

'Prítomno~ Proc nás nemají rádi?

'Prítomno~ Proc nás nemají rádi? 'Prítomno~ Proc nás nemají rádi? Události v K:rynici upoutaly zase jednou pozornost ceské verejnosti na otázku naší neoblíbenosti ve svete, která se nedá popírat. Uverejnujeme o té veci míneni dvou autoru.

Více

klam dborník mezi politiky J. BENEŠ ritikova osobnost a metoda CASSIUS aše propaganda ohlavní život revolucní mládeže J. E. SROM rvního Mánesa"

klam dborník mezi politiky J. BENEŠ ritikova osobnost a metoda CASSIUS aše propaganda ohlavní život revolucní mládeže J. E. SROM rvního Mánesa V PRAZE 25.. brezna 1926 ZA Kc2 - ptický klam dborník mezi politiky J. BENEŠ ritikova osobnost a metoda CASSIUS aše propaganda ohlavní život revolucní mládeže J. E. SROM rvního. M. PUJMANOVÁ-HENNEROVÁ

Více

Ptítomno~ o úkolech studentstva.

Ptítomno~ o úkolech studentstva. Ptítomno~ z N Á o úkolech studentstva. M pijeo úkolech studenstva; cteme-ii tyto projevy, shledá -až na nepatrné výjimky - podobají jako vejce vejci; e-iive studentských casopisech, shledáme, že velmi

Více

Zisky a ztráty. této ideje; zdá se však, že pro vetšinu ovskéholidu bude mít ješte dlo'uho daleko vetší kounežkterákoli

Zisky a ztráty. této ideje; zdá se však, že pro vetšinu ovskéholidu bude mít ješte dlo'uho daleko vetší kounežkterákoli Zisky a ztráty 1. stran. lyžíchplatí jedna moudrost: když už clovek vidí, že musí padnout, nebránit se až do konce pádu, nýbrž it si pro nej dobrovolne vhodný okamžik. Nevím, i nekterý z vudcu koalice

Více

v hudbe mame sedm zakladnich t6nu, V malffstvi Ize kazdy barevny odstfn dosahnout ze sedmi zakladnfch barev,

v hudbe mame sedm zakladnich t6nu, V malffstvi Ize kazdy barevny odstfn dosahnout ze sedmi zakladnfch barev, Rozhovory se iivotem 9 Tajemstvi elsel Bol'i zakony udrzuji vseehen zivo! v pfesnern poradku. Zajisruji harmonieky prubeh vesmfrneho deni, evolucni rust a ryvoj zivolli ve smyslu duehovnim i biologickem.

Více

Sborník textů. studentů oboru. Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika. Divadelní fakulty JAMU. Akademický rok 2007-2008

Sborník textů. studentů oboru. Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika. Divadelní fakulty JAMU. Akademický rok 2007-2008 Sborník textů studentů oboru Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika Divadelní fakulty JAMU Akademický rok 2007-2008 Obsah Jan MOTAL: Lajevskij a Ivanov 3 Úvod Jakub VÍTEK: Čechovovy variace

Více

ŠKOLNÍ zeměpisné a dějepisné

ŠKOLNÍ zeměpisné a dějepisné Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 12. 8. 2013 1. 9. 2013 15 16 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy 299,- ŠKOLNÍ zeměpisné a dějepisné ATLASY Kartografie PRAHA,

Více

PREDMLUVA UVOD. Pan Henry Ford v interview, publikovanem v NEW YORK WORLD 17. unora 1921, se o pripadu profesora vyjadril strucne a vystizne:

PREDMLUVA UVOD. Pan Henry Ford v interview, publikovanem v NEW YORK WORLD 17. unora 1921, se o pripadu profesora vyjadril strucne a vystizne: 1 di 31 04/08/2012 13:09 PREDMLUVA Autor tohoto prekladu slavnych Protokolu byl sam obeti Revoluce. Zil mnoho let v Rusku a vzal si za manzelku Rusku. Vedle svych dalsich aktivit byl po mnoho let ruskym

Více

PNtomnosL. ,,8 odpuštenínl lrulturní pracovníjf. "

PNtomnosL. ,,8 odpuštenínl lrulturní pracovníjf. PNtomnosL Alfred o FlIchs: L I T I,,8 odpuštenínl lrulturní pracovníjf. " slím, že problém intelektuála v po.litice se nevycerpáv;lpouze tím, co naznacuje Perautka ve svém robltmu F. X. Šalda«. Špatno.u

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz 24. 11. 7. 12. 2014 ROČNÍK XIII /2014. Vánoce. www.knizni-novinky.cz

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz 24. 11. 7. 12. 2014 ROČNÍK XIII /2014. Vánoce. www.knizni-novinky.cz Č A S O P I S P R O K N I H K U P C E, K N I H O V N Y, N A K L A D AT E L E A Č T E N Á Ř E ROČNÍK XIII /2014 24. 11. 7. 12. 2014 23 Vaše knihkupectví Ježíšek nakupuje na kniha.cz, a kde vy? Platné právní

Více

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ

NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ ČÍSLO 6 září/říjen 2011 www.ndm.cz NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ příspěvková organizace statutárního města Ostrava Barbora Kaufmannová Foto Tamara Černá opera CARDILLAC činohra DONAHA! (Hole dupy) balet

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

PfítomnosL. Politika. CíSLO 12. ROCNíK I.

PfítomnosL. Politika. CíSLO 12. ROCNíK I. PfítomnosL ROCNíK I. V PRAZE 3. dubna 1924. Politika Jaroslav Stránský: Tisk a poroty. II. nás, v národe Nováku, porád ješte není oblíbenejšího prostredku v nouzi než n o v Ý z á k o n. Není bolesti,kterou

Více

PfítomnosL. Politika. Filosof puvabné demokracie.

PfítomnosL. Politika. Filosof puvabné demokracie. PfítomnosL ROCNíK I. V PRAZE 28. února. CíSLO 7. Ferd. Politika Peroutka: Filosof puvabné demokracie.»... if you can walk with Kings nor lose tbe common to uch... «Rudyard ](jpiing: "lf... «V básni, nazvané»

Více

~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuj"e ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, 117 0 ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc)

~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuje ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, 117 0 ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc) JRJ10VOJVINtNJKE ~1j;iY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEfTI1 TRHOvYCH JVINLJ 11 OKOLr Cerven 1999 Cislo 2 Rocnik IX. ROZPOCET MESTA NA ROK 1999 (vtis.kc) Zernedelstvl a obeenl rybniky Promijern lesu Doprava celkern

Více

Milí ètenáøi, Dívka a deník

Milí ètenáøi, Dívka a deník Milí ètenáøi, 2 3 Dívka a deník možná vám to bude připadat trochu absurdní, ale dnešní číslo je plné Šrámka. Tedy obrazně řečeno. Pravděpodobně nic neobvyklého v případě dnů připomínajících padesát let

Více

PfítomnosL, TERATURA A UMENÍ. o psané reci. Nepekné veci. i v dramatu. Tak jsou výtvarná umení a di

PfítomnosL, TERATURA A UMENÍ. o psané reci. Nepekné veci. i v dramatu. Tak jsou výtvarná umení a di PfítomnosL, romír TERATURA A UMENÍ John: Nepekné veci 1. o psané reci. e všech výrazových prostredku nejméne hudbou a pak recí mluvenou a psanou lze vecne postihnouti í sveta. Všichni jsme se zajisté zabývali

Více

PtítomnosL. I libují si velice, nebot jsem prišel již k h~ohl. Chvála jazyka.

PtítomnosL. I libují si velice, nebot jsem prišel již k h~ohl. Chvála jazyka. PtítomnosL Srámek: Chvála jazyka. edstavuji si, že první lidská veta, mající již kdesi hlavu a patu, vyslovena byla za porádných krecí. ovalo na ní všechno, od prstcll až po torbu ústní skající švy cela;

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

Pfítomno~ Sláva! Našlo se slovícko! V PRAZE 28. RíJNA 1931. c f S L O 43.

Pfítomno~ Sláva! Našlo se slovícko! V PRAZE 28. RíJNA 1931. c f S L O 43. ROCNfK VIII. Pfítomno~ V PRAZE 28. RíJNA 1931. c f S L O 43., ",1 1.",.~..'. ~, ')', '- Sláva! Našlo se slovícko! Když pronesl nedávno maximu: ministr "vývoj Beneš jde v vlevo", jedné ze byly svých z toho

Více