\K< (r\_ ~4-~ yh^il/rvp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "\K< (r\_ ~4-~ yh^il/rvp"

Transkript

1 I, \K< O l T (r\_ i, ~4-~ Vec yh^ilrvp

2 & Bylo to na Strbskem PI esi V ec M a k ro p u lo s Z'<xr-. 1 WF,--' $. : 4 r, - L *-i*. ctu Saldovo Dite, kazdy mi to chvalil - soucasne M akropulos. C hytlo me to. V ite, to hrozne, ono c it o y e c lo v e k a, ktere nikdy nebude m it konce. Nestestf hole. Nic nechce, nic neceka,.. vznika v udobi, kdy Janackuv tvu ra rozmach dosahuje sveho maximalmho rozpeti. Zapismk zmizeleho, Taras Bulba, oba kvartety, sextet M ladi, Concertino, Rikadla, Capriccio, G lagolska mse, Sinfonietta a 5 oper: Vylety pana Broucka, Kata Kabanova, Liska Bystrouska, Vec Makropulos a Mrtvy dum tvon zavratrre sto u p a jid krivku jeho umelecke potence, temer absurdm a neuveritelnou tim, ze roste vlastne na sklanku skladatelova zivota (mezi rokem). Bezprostredne po ukoncem Lisky Bystrousky, aniz si doprava oddechu, hleda Janacek nove tema pro operu. A nachazf. Svym bezpecnym instinktem sahne po Capkove utopicke komedii Vec Makropulos, ktera ho zaujme nejen svymi hodnotami divadelnfmi, ale predevsfm svym myslenkovym jadrem. Po Lisce Bystrousce nevedel jsem do ceho. Co osud da, Zivot, chci zivot. Bylo to na Strbskem plesu, ctu Saklovo Dite, kazdy mi to chvalil a soucasne Makropulos. Chytlo mne to. Vite, to hrozne, ono citove cloveka, ktere nikdy nebude mlt konce. Nestesti hole. N ic nechce, nic neceka. To jsem citil, to jsem chtel", Techto nekolik charakteristickych crt, strhujfdch zkratkovitym, hutnym stylem, zcela presne vystihuje, co Janacka na C apkove hre tak silne zaujalo a dalo impuls k vytvorenl filosoficky tak hluboce obsazneho hudebne dram atickeho dila. Capek se pokousi ve svem utopickem pribehu dat odpovecf na otazku dlouhovekosti a nesmrtelnosti. Krome tragicke horkosti, uzkosti ze smrti a trpke uvahy na tim, zda je treba zivot prodluzovat ci ne, je v Capkove tragikom edii jiste odlehceni, vyplyvajici z presvedcenf, ze stoji za to zft zivot takovy, jaky je a ze v nem nakonec nem dulezita jeho delka, ale jeho noplneni. A jeho odpovecf na filosoficky kladenou otazku je vlastne docela jasne form ulovana tim, ze stavi pred divaky 300 let starou zenu, stale m ladou, ktera sice uchvacuje svou krasou - daleko vice

3 ? 7.1.a:, (7 j f f I ft *» * v ** \ - t X «. f f * * * i; i? 4 «r -* r* i t * l i. X > * \ ( v < i * 4, i 2* 'hr-* f 3 ' :. > r V. V vsak desi Ihostejnosti, chladem, otupelosti, ktera nakonec vyusfuje v opravdove zoufalstvi. Psychologicka kresba teto titulm postavy jiz sama v sobe vyvraci jakoukoliv myslenku dlouhovekosti a nesmrtelnosti. Tragickou hrdinkou Capkovy hry je Elina Makropulos, dcera reckeho lekare, vynalezce elixiru prodluzujiciho zivot na 300 let. O tec je donucen vyzkouset napoj na sve dceri, ktera se tohoto veku skutecne doziva. Kdyz Ihuta trf set let se blizi ke konci, vracf se na mista, kde u sveho byvaleho milence kdysi uschovala predpis na onen zazracny elixir. Donutila ji k tomu hruza ze smrti. Kdyz ale je prinucena vyzradit sve tajemstvi, najednou zjist uje, ze stopa, kterou po sobe zanechal je ji zivot, je zoufale prazdna a ze je nesmyslne ji opakovat. Sama uz nechce dlouho hledany elixir, protoze zoufalstvi, se kterym jej hledala, je prekonano zoufalstvim z prazdneho zivota. Capkova hra nesporne obsahuje myslenkove jadro, jez muze i nasi spolecnosti polozit urcite otazky a mit odezvu v dnesnim hledisti, tak jako ji nachazeji myslenky film u nove reziserske vlny v soucasne kinem atografii, kde vedle motivu..odcizeni cloveka v dnesni spolecnosti, pocitu prazdnoty zivota" (typickym predevsim pro zapadni civilizaci) je centralnim problemem otazka smyslu lidske existence ve vztahu k celemu svetu, zivotu. Pomineme dila Antonioniho, Felli'niho, Vardove a dalsich zabyvajicich se touto problem atikou a zastavime se u dila svedskeho rezisera Imgmara Bergmanna Lesni jahody - jez tuto otazku prinaseji znovu, jenze propracovanu do daleko vetsi hloubky a na dren filosofickeho jadra. Proc se o tom zminujeme? Jednak ve snaze upozom it, ze toto tema se stava aktualni prove v soucasne dobe a vzrusuje tem ef vsechna odvetvi urneni, ale predevsim, ze myslenkai a filosoficky postoj tvurce Lesnich jahod se urcitym zpusobem priblizuje casti myslenkoveho jadra Veci Makropulos a hluboce lidskym postojem tvurce k hrdinovi je velice blizky Janackovi. Bergmanna vzrusuje to, co jitri na Makropulos Janacka. Hned v expozitfi film u (stejne jako v hudebni expozici Makropulos) se objevuje strach pred smrti, ktery se postupne presunuje ja ko pocit nespokojenosti. i,

4 Vf Il^K Co fe yam? EMILIA: Nemd, nc-mi, nemd'se tak dlouho 2(tl V ltek rproa? EMILIA: Cfov k to uesmese. Do sta, do sta tflccti let * to vydrll; ale pak... pak to poznd.,. poznd, i t... A pak v n m utnrc du e.,. ^ i VlTHK:Co poznd? V EMILIA: Bole, na to nejsou slova. A pak ul lov k ttemule na nic \Cfit. Na nic. A z toho e ta nuda. VIS, Bertlku, tv's povldal, ze zplvdmj jako by nine pfi tom zablo. Vkits, um nl md smysl, pokud to elovt% neumi. Teprve Kdyl to until, kdyz to dokonale uml, vicft, ze je to?bytc n. Je to $tejn mar* tie, Krlstinko, stejne marn jako chrdpat. Zptvaf je to same jako ndcef. Viecko je sfe}n. V nl ern nent zddny rozdll... uboha 300 leta krasavice. Lide ji meli za zlodejku, lharku, necitelne zvire. Nadavali ji, skrtit ji chteli - a jeji vina. Ze dlouho musila zit. s naplnem'm dlouheho zivota. A neni to jen smrt, ceho se desi hrdina onaho film u, je to bezcitne, ihostejne okoli spolecnosfl, ktera ho obklopuje, jejiz chlad je horsi fyzicke smrti (stejne spolecnost kolem M akropulos-jonacek: uboha 300leta krasavice. Lide ji meli za zlodejku, IhaPku, necitelnd zvire.-nadavaii ji, skrtit ji Chteli a je ji vina. 2e dlouho musila zit. Litost jsem mel s ni"). Bergmann stejne jako Janacek nechava projit sveho hrdinu nejkrutejsi depresi a hlubinam i dava vsak kladne vychodisko. Se smrti snima masku hruzy a pritakava naplnenemu, cinorode- mu zivotu. A nyni se vrafme k Capkove literarni predloze. Janacek ji vcelku pine respektoval. Prijal beze zmeny vsechna tri dejstvi - vsak tre ti akt dejove zhustil a skrtl Cakpovu dohru. Zde v zaveru se nejzavazneji projevuje Janackuv zakrok, jimz myslenku dikj zvyraznujeadava proti dramatikovi zcela jednoznocnou, jasnou odpovect. Lidske typy v opefe do hloubky psychologicky propracovava. Pomaha mu zde neobycejne vystizne jeho napevkovy princip. Vyjimecna schopnost nejen hudebni, ale i psychologicka napevkem vystihnout povahu urcite jevistni figury a promenlivosti napevku urcit c e la presne zmenu jejich psychologickeho stavu ukazuje, jak Janacek dokonale ovladal hudebni charakterizaci a ja k hluboce pronikl prove studiem napevku do slozitosti lidskd duse. Janacek zde podrizuje zcela svuj hudebni vyraz myslence dila. Nenajdeme v teto opere form alni experimenty poznamenane samoucelnosti, nebo usilim o efekt. Tvurce zde dokonale ovlada hudebne dram atickou skladbu. Skvele pracuje s napevky jednotlivych fig u r a podrizuje celkovemu stylu a zameru. Psychologie jeho hudebni reci vylucuje jakoukoliv samoucelnou krasu. Vse, co se objevi v partiture, je prosyceno vyznamem a podrizeno hluboke myslence dila. Li tost jsem mel s m..

5 OPERA STATNIHO DIVADLA V OSTRAVE, laureat statni ceny, uvadi k 110. vyroci narozeni Leose Janacka V ec M a k ro p u lo s D irigent: Zdenek Kosler, nositel vyzn. Za vynikajici praci Rezie: llja Hylas Scena: Zbynek Kolar j. h. Kostymy: Bedriska Ustohalova Sbormistr: Karel Kupka Emilia Marty.. Agia Formankova Eva Gebauerova Albert Gregor Solicitator Vitek Kristina, jeho dcera Jaroslav Prus. Janek, jeho syn. Jiri Zahradnicek. O ldrich Lindauer Jitka Kovarikova Vera Novdkova. Cenek Mlcak Karel Kozusnik Dr. Kolenaty. Karel Hanus Karel Prusa I; Strojnik. zaslouzily umelec Jiri Herold Radoslav Svozil Poklizecka Hauk-Sendorf. Alena Havlicova Lubomir Prochazka Komorna.. Eva Teluskinova Jnspicient: Karel Raska N apovida: Libuse Bilkovd M arie Pecinkova Premiera 13. cervna 1964 v DZN.

6 Tomer TOO let se tdhne soudni proces mezi rodinou Gregoru a rodem barona Josefa Ferdinanda Prusa o panstvi Loukov. Pred vice nez sto lety vladl tomuto majetku baron Prus. Zemrel bez potomku i bez zaveti, takze dedictvi se ujal jeho bratranec Emerich. Proti nemu vystoupili synovec Prusovy matky baron Szephazy a jakysi Ferdinand Gregor oba s narokem na loukovske panstvi. G regor tvrdil, ze zesnuly Prus pred svedky slibil statek jemu Emerich vsak dokazoval, ze baron Prus odkazal panstvi sice jine osobe, nikoliv vsak Gregorovi, nybrz jakemusi Machu Gregorovi. O d tech dob se vlekl spor G regoru s Prusy. O bhajobu G regoru prevzal kdysi advokat Kolenaty a po nem jeho potomci ji vedli az do te doby, kdy nynejsi dr. Kolenaty zastupuje Alberta Gregora, vnuka Ferdinanda Gregora. Jeho protivm'kem je Jaroslav Prus. V den, kdy ma byt spor rozhodnut pred nejvyssim soudem, je jiz temer jasne, ze Albert proces prohraje, nepodarili se mu objevit zavef Josefa Ferdinanda Prusa, znejici v jeho prospech. 9.*.!. it. vn I. d e j s t v i O b s a h o p e r y V kancelari dr. Kolenateho sedi zoufaly Albert G regor a mysli na sebevrazdu. Zvrat do situace vnasi prichod slavne, podivuhodne krasne zpevacky Emilie Marty. Dovedela se z novinovych zprav o procesu a zada dr. Kolenateho, aby ji vylicil dalsi podrobnosti sporu. V hovoru s dr. Kolenatym prozrazuje prekvapujici znalosti o udalostech a lidech pred sto lety. Tvrdi, ze Ferdinand Gregor, byl nemanzelskym synem Josefa Ferdinanda Prusa se zpevackou Ellian Mac Gregorovou, tudiz vylozi i omyl, vznikly patrne chybnym prepisem jmena Mac Gregor v Mach G regor. D ale u jisfu je pritomne, ze zavef ve prospech Ferdinanda Gregora je ulozena v Prusove dome v zasuvce, oznacene letopoctem Pres pocatecni neduveru jde dr. Kolenaty do Prusova domu a zavef skutecne nalezne. Jako odmenu zada Marty na Gregorovi jakesi recke listiny, ktere byly v majetku jeho pradeda. Tyto listiny si vsak ponechal Prus a odm ita je vydat a soucasne nam ita, ze k definitivnim u vitezstvi Alberta jeste chybi doklad, ze synem Prusovym (oznacenym za dedice), byl skutecne Ferdinand Gregor, Albertuv ded. Marty slibi, ze i tento doklad posle. P, # trf f 7f & 2 r** - Hi. A y v \ * i ' > fa % 4 "Vfir. t' F**l. - f 7 7 "I * [ - i ** -.._... - i ' - 1 l

7 I I. d e j s t v i Predstaveni v opere skoncilo. Svetla zhasinaji. Uklizecka se strojnikem si vzrusene sdeluji sve dojmy z predstaveni. Zpev cizi zpevacky Emilie Marty je uchvatil stejne tak jako podlehla jejim u kouzlu divka Kristina (dcera solicitatora Vitka). Jeji podivne krase podleha i Kristinin mily, Janek. Jen zpevacka sama, unavena, bez zajmu sedi na opustenem jevisti. Prichazeji G regor i Prus, aby se paklonili jejim u umeni a je ji podmanive krase - objevi se zde i groteskni postava slabomyslneho hrabete Hauka, ktery ve zpevacce poznava svou nekdejsi milenku Eugenii Montez. - V rozhovoru s Jaroslavem Prusem prozradi Emilia dalsi podrobnosti o Josefu Prusovi a jeho zahadne milence Ellian. Zde poprve zazni jmeno Elina Makropulos. Prus totiz dokazuje, ze nikoliv Gregor, ale jakysi Makropulos by jedine mohl byt dedicem. Emilia tedy slibi dalsi doklad^ ze G regor a Makropulos jsou jedna a taz osoba. Kdyz vsak prosi Pruse, aby ji vydal obalku s reckymi listinam i, je znovu odm itnuta. O braci se tedy na Prusova syna Janka, ktery propadl je jim u kouzlu, a zada jej, aby listiny otci ukradl. Prus vsak tento rozhovor vyslechne, a nabidne Emilii listiny za noc lasky. I I I. d e j s t v i Prus vystfizlivel ze sveho okouzleni. Je otresen podivnym chladem sve krasne milenky. V zapeti se dovida o sebevrazde sveho syna, jiz neprimo zapricinil. Nyni jiz nasleduje jedna vzrusena scena za druhou. - Vstupuje Hauk, ktery zada Emilii, aby s nim uprchla, v zapeti pak dr. Kolenaty, Vitek, Gregor, Kristina. Advokat prohlasuje doklad psany Emilii za padelek. Vsichni se pak vrhaji na je ji kuffik a objevuji listiny s podpisem ruznych jmen, vzdy tehoz rukopisu a inicial E. M. Marty pak pod natlakem vyzrazuje sve tajemstvi Je dcerou reckeho lekare M akropula, jenz vynalezl pro cisare Rudolfa II. elixir, prodluzujici zivot na 300 let, ktery byl donucen vyzkouset na sve vlastni dceri. Tak tedy Elina Makropulos prosla radou zivotu, a v dobe, kdyz Ihuta tri set let se blizi ke konci, vraci se na mista, kde u sveho nekdejsiho milence Josefa Ferdinanda Pruse, uschovala predpis na onen zazracny elixir. D onutil ji k tomu strach ze smrti. Prinucena prozradit sve tajem stvi vsak najednou zjisf uje, ze stopa, kterou po sobe zanechal je ji zivot, je tak zoufale prazdna, ze je nesmyslne ji opakovat. Predpis na elixir jiz nechce, nabizi je j komukojiv, nikdo vsak neprijim a. Kristina bere zazloutly pergamen, p a li jej. Emilia: Ach, nema se tak dlouho zit! O, kdybyste vedeli, jak se vam lehko zije! V y jste tak blizko vseho! Pro vas ma vsecko smysl! Vsecko ma pro vas cenu. Pro tu pitomou nahodu, ze tak brzo ze- mrete! Verfte v lidstvo, velikost, lasku! Vzdyt'vicnem uzetechtitlale zivot zastavil, Jezisi Kriste! vemnese * V a nemuze dal. - Ta hrozna samota! - Omrzi byt dobry, omrzi byt spatny. Omrzi zeme, omrzi nebe. A pozna, ze v nem umrela duse... M onolog Emilie M arty z poi «dm ho d e jjtv i

8 VlTEK: Co Je vdm? EMILIA: Ncm.cs, nemd, nem4 &* VlTEK: Prod? EMILIA: Clovik to nesncsc. D to vydrfl, ale p ak... pak to p A pak v ndm um?e duse. VlTEK: Co poznd? EMILIA: Bole, na to nejsou sl< nemihc na nic vdfit. Na nic. V(S, Bcrttku. ty's povldal, i t pri tom zdbk). VldlS, um2n{ dlovdk neuml. Teprve kdy2 t nale untl, vldf, 2e je to zbytei nd, Kristinko, sfejnd mamd Ji to same1jako mldet. VSecko j< i^dny rozdll. VlTEK : To nenf pravda! Kdy2 ' lid^ o ndco lepli a vdt f. EMILIA: Lldd nejsou nikdy l nlkdy zmdnit. Nic, nic, nic sc stfflelo, kdyby bylo zemdtfes svdta dl co, nic se neddje. An tady, a jsem nesmfrnd dal ffi sta let Ah boie, kdyby ichko iljel KOLENATY: P rod? EMILIA: Vyjste fak blizko v el smyslt P ro vds vjeckb n za tdeh p4r let toho anl dost bole, kdybych Jen Jednou je Hfupdcl, vy Jste fak ifastnlt Janacek na o s tra v s k e scene JEJI PASTORKYNA. Premiera: 1. XI D : Bastl E., R: Kugler K., C H : Viscussi A IX D : Bastl E., R: Kugler K., V: Kutzer V., C H : Fuchsova M IX D : Vogel J., R. Kugler K., V: Kristin V., C H : Machov S VI D : Vogel J., R: Kugler K., V: Sladek J., CH: Gabzdyl E VI D= Vogel J., R: W asserbauer M., V : Provaznik J., C H : Gabzdyl E VI D : Vogel J., R: Burja P., V: Calta A., CH: Gabzdyl E V D: Kuchinka J., R. Burja P., V: Calta A VI D : Kuchinka J., R: Hylas I., V: Sladek J., C H : Gabzdyl E. VYLETY PANA BROUCKA. Premiera: 28. VI D: Gregor B., R: Hylas I., V : Sramek V., C H : Jastrembska J. KATA KABANOVA. Premiera: D: Bastl E., R: Kuhn J., V: Dusek J XII D : Vogel J., R: Kugler K V= Kristin V XI D : Vasata R., R: Thein H., V. Troster Fr X D : Vasata R., R. Thein H., V: Troster Fr X D : G regor B., R: Hylas I., V= Troster PRlHODY LISKY BYSTROUSKY. Premiera: 4. XI. 1936: - D : Vogel J., R: Konstantin K., V: Konstantin K XI D. Vogel J., R: Palous K., V: Hradek J., C H : Gabzdyl E X. ROZSIRUJEME SLUZBY SPOTREBITELUM Nase DARKOVA SIISI v Porube na Leninave tri'de cislo 1016 uspokoji vase pozadavky pri zajisfovanl darku vasim nejblizsim. Poslouzime vam darkovou upravou potravinarskeho zbozi v ruznych cenach podle vaseho pram. Pro pracuji'cf zeny zajisfujem e donaskovou sluzbu mleka a peciva oz do bytu. Donasku vam zajisti vedouci techto nasich prodejen: Poruba, Gottwcfldova Hulvaky, G ottw aldova Mar. Hory, Premyslovcu Mar. Hory, Daliborava Hulvaky, Matrosova Poruba, Nabrezi SPB Poruba, Fucikova Poruba, Lenin ova Poruba, Leoinova Poruba,; III. obvod Poruba, Nezvalovo nam., HI. obvt Kuniicky, Skrabalkova D : Vasata R., R: Kaslrk V., V: Troster Fr., C H : Braun R. V Y U Z ij T E n a s ic h s lu z e b VEC MAKROPULOS. Premiera: 15. III D: Vogel J.. R: Kugler K., V: Kristin V. Z MTRVEHO DO M U. Premiera: 12. II D : Vogel J., R: Kugler K., V: Kristin V. Na Vasi navstevu se tesi zamestnanci podniku PRAMEN OSTRAVA 2 T

9 OPERA STATNIHO DIVADLA V OSTRAVE, LAUREAT STATNI CENY Loos Joriucek : Ver M akiopulos. Progiam vydalc Statni divadlo v Ostrave v re do kci prom. hist. Evy Sykoiove. G rahcka uorcva Bednsko U stchnlova, typograficka 5po(uprace R. M ikesko. VytisVIy M oravske uskorske zovody, n P. zavcd Ostrava, prcv. 22, H cl!arova 14. Ce«a 2 Kc 5

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Smrt utěšitelka, smrt vysvoboditelka

Smrt utěšitelka, smrt vysvoboditelka Na scéně luxusního módního průmyslu se objevila nová značka Cenci [čenči]. Co kus to originál. I tak by se dala charakterizovat nová inscenace hry Cenci, kterou uvedlo na konci října minulého roku Národní

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_24_CJL_L Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Prameny. Hry středověku

Prameny. Hry středověku Vypracoval: Lukáš Hetmánek 438553 Stolní hry ve středověku Mezi jedny z nejoblíbenějších volnočasových aktivit člověka patří nepochybně hra. Hra a hraní si jde ruku v ruce s lidským bytím a za mnoho let

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

Ma Stir I; a? Vsechno v in je tak hh'zke mym poslednim p ra a m! Uvod vasnivy. Clnnury hvnzdii nevykacenycli cp( mecliem. Pfemtfstftv zjev vaze se na

Ma Stir I; a? Vsechno v in je tak hh'zke mym poslednim p ra a m! Uvod vasnivy. Clnnury hvnzdii nevykacenycli cp( mecliem. Pfemtfstftv zjev vaze se na Ma Stir I; a? Vsechno v in je tak hh'zke mym poslednim p ra a m! Uvod vasnivy. Clnnury hvnzdii nevykacenycli cp( mecliem. Pfemtfstftv zjev vaze se na inotiv: 1887 o J l O' LI 7^ b c Nastudovano k Janackovu

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

BELETRIE, LITERATURA FAKTU, P ÍB HY

BELETRIE, LITERATURA FAKTU, P ÍB HY BELETRIE, LITERATURA FAKTU, P ÍB HY TOP 10 2010 2015 25 Bill O Hanlon Lenochova cesta k úsp chu P EKLAD OND EJ FAFEJTA Autor ve své knize vyvrací oblíbenou p edstavu, že k úsp chu pot ebujeme silnou v

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

Křižáci bojoval_ proti pohanům, ab_ osvobodil_ Jeruzalém. B_l_se jako lv_, ab_ si v_dob_ l_

Křižáci bojoval_ proti pohanům, ab_ osvobodil_ Jeruzalém. B_l_se jako lv_, ab_ si v_dob_ l_ Doplň chybějící i,í/ y, ý. Křižáci bojoval_ proti pohanům, ab_ osvobodil_ Jeruzalém. B_l_se jako lv_, ab_ si v_dob_ l_ čest a slávu. Čest a sláva b_l_ pro ně to největší bohatstv_. Ctnostné dám_ plakal_,

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 30. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _06_CJL_3

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 30. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _06_CJL_3 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 30. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE _06_CJL_3 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_34_František Josef I. Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Kalendář akcí únor 2016

Kalendář akcí únor 2016 Kalendář akcí únor 2016 Čajování v Chotěboři datum začátku akce: 15.01.2016 datum ukončení akce: 26.02.2016 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna - podkroví stručný popis akce:

Více

Kino Květen Teplice - program prosinec

Kino Květen Teplice - program prosinec Kino Květen Teplice - program prosinec 03.12. RODELINDA - G.F.Handel Kino Květen Teplice / od: 18:15 Americká sopranistka Renée Fleming ztvární titulní postavu královny Langobardie v opeře Georga Friedricha

Více

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ

PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ PSYCHOLOGICKÁ PRÓZA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2013 Divadlo SemTamFór

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera

Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera S l o v a n s k ý č l o v ě k Zdeněk Váňa: rozbor skice Rudolfa Steinera Šestá kulturní epocha2, v níž má dojít k probuzení vyššího bytostného článku člověka, bude na vyšší rovině opakováním druhé, praperské

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI OBSAH Lze se naučit etiketě? 5 Etiketa a zdvořilost jsou slova souzvučná 5 Zoon politikon 6 To se mám přetvařovat? 7 Jaké jsou největší prohřešky vůči společenským pravidlům? 7 Slušnost a zdvořilost 8

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

» mmmmm ~ LEOS JANACEK V yd a lo S ta tn i d iv a d lo v O strave, nositel Radu p pra ce Karel Posek Z MRTVEHO DOMU

» mmmmm ~ LEOS JANACEK V yd a lo S ta tn i d iv a d lo v O strave, nositel Radu p pra ce Karel Posek Z MRTVEHO DOMU LEOS JANACEK Z MRTVEHO DOMU fujl* * ** «, r w yuA -6'. f i«e r lo iyfc o A r- 3-t v «f ^ \ $ ah Leos Janacek patri bezpochyby k nejvyznamnejsim umefcum XX. stoleti. Nejvetsi

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7

7. 9. prosince 2007. st navská. barb rka. p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 7. 9. prosince 2007 st navská barb rka p ě v e c k á s o u t ě ž e n s e m b l ů 2 0 0 7 P o ř a d a t e l O b e c S t o n a v a i. r o č n í k Pat r o n i s o u t ě ž e P h D r. L e o n J u ř i c a /

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D

Z Á Ř Í 2011. Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Z Á Ř Í 2011 Hrajeme denně kromě pondělí! Začátky představení v 17.30 a 20.00 hodin (Není-li v programu uvedeno jinak.) DCI CINEMA DOLBY 3D Předprodej probíhá na všechna představení na celý měsíc. Online

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád.

Dědické právo je upraveno dvěma základními právními normami. Jedná se o občanský zákoník a občanský soudní řád. Otázka: Dědické právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Ježek M 1. ZÁSADY DĚDICKÉHO PRÁVA: Zásada univerzální sukcese dědic vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele. Majetek

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 38 Humor v literatuře (využití audionahrávky)

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 38 Humor v literatuře (využití audionahrávky) Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 38 Humor v literatuře (využití audionahrávky) Třída: 8. Učivo: Humor v literatuře Obsah inovativní výuky: Využití funkcí, nástrojů programu Microsoft Word; využití

Více

Cool / coolness dramatika Pod tento termín se všeobecně zahrnují texty vznikající od poslední třetiny devadesátých let dvacátého století, které na jeviště přinesly doposud tabiuzovaná témata: sex, zejména

Více

é ě č é ě š á á ž á á é čá š á š č éě á ě á š č é ě ě é á Ť š Ť ěž ě é Í ž Í č š Č á Í á é é ě š ě é ěš á ž Í ě Ť č é ě á ě č Í ž ě č Ť á á é ž ě č á é Ť é š é ě č Ť ě Ř š č š š á ě é Í ž Ť éč č Í ě ě

Více

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - I. kolo 2010 příloha č. 1.

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - I. kolo 2010 příloha č. 1. Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání - I. kolo 2010 příloha č. 1. Tematické zařazení projektu : 1) soutěže a projekty 2) mimořádné vzdělávací akce na území Statutárního města a akce

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 3 4 0 2 Alfred de Musset Gamiani

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 23/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2. 11. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Siri Pettersenová Ódinovo dítě

Siri Pettersenová Ódinovo dítě Siri Pettersenová Ódinovo dítě Přeložila Jitka Jindřišková 568 s., váz., 349 Kč ISBN 978-80-7491-556-7 Vychází 6. května 2016 Autorka v ČR Středa 11. května Noc literatury v Praze 18.00 23.00 Z knihy Ódinovo

Více

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2.

Bedřich Smetana. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ. Premiéry 1. 2. a 9. 2. Obnovená premiéra 17. 2. 2013 NA ZAČ ÁTKU BYL MALÝ ŽERTÍK... NEJSL AVNĚJŠÍ OPERETA KR ÁLE VALČÍKŮ prodana program.indd 1 Výtažková azurovávýtažková azurovávýtažková purpurovávýtažková purpurovávýtažková

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Detailní seznam mp3 RoVo - ze dne 20.03.2006 strana 1 / 90

Detailní seznam mp3 RoVo - ze dne 20.03.2006 strana 1 / 90 Detailní seznam mp3 RoVo - ze dne 20.03.2006 strana 1 / 90 dvd-gramo 17Mb 00:18:38 44KHz 128 stereo./gramo-chrast/abeceda slusneho chovani/abeceda slusneho chovani-side4.mp3 18.5Mb 00:20:17 44KHz 128 stereo./gramo-chrast/abeceda

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 58 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 13. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen osmý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Lekce č. 75: Americký šachový skladatel Samuel Loyd, život a tvorba.

Lekce č. 75: Americký šachový skladatel Samuel Loyd, život a tvorba. Lekce č. 75: Americký šachový skladatel Samuel Loyd, život a tvorba. Jedním z nejznámějších a nejvyhlášenějších šachových skladatelů je Samuel Loyd (1841-1911). Narodil se ve Filadelfii a v mládí byl veselým

Více

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE

Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Eva Sádlíková I. Ročník KA03D Studium pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život 27.5.2010 Pedagogický projekt JAK SE ŽIJE V AFRICE Cílová skupina:

Více

1 PRVOCISLA: KRATKY UKAZKOVY PRIKLAD NA DEMONSTRACI BALIKU WEB 1

1 PRVOCISLA: KRATKY UKAZKOVY PRIKLAD NA DEMONSTRACI BALIKU WEB 1 1 PRVOCISLA: KRATKY UKAZKOVY PRIKLAD NA DEMONSTRACI BALIKU WEB 1 1. Prvocisla: Kratky ukazkovy priklad na demonstraci baliku WEB. Nasledujici program slouzi pouze jako ukazka nekterych moznosti a sluzeb,

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

půjčka u provident usa. Do toho jsem mu ještě ručila na úvěr který on ale také stopniowo wraca do korzeni serii wydając remastery jej starszych

půjčka u provident usa. Do toho jsem mu ještě ručila na úvěr který on ale také stopniowo wraca do korzeni serii wydając remastery jej starszych půjčka u provident usa. Do toho jsem mu ještě ručila na úvěr který on ale také nesplácí takže upomínky chodí mě, už mě to ale přestavá bavit, z těch peněz jsem nic neměla a nechci už za něho víc nic platit.

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města

Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Město Vrchlabí Zastupitelstvo města Usnesení ze 6. zasedání dne 26.10.2011 UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU K NAHLÉDNUTÍ NA SEKREATIRÁTU STAROSTY MĚSTA 1. Slib člena

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

zastupování něčích zájmů, reklama, producentství, umě lecká agentáž Zvládáte jednání s lidmi? Máte slušné vystupování?

zastupování něčích zájmů, reklama, producentství, umě lecká agentáž Zvládáte jednání s lidmi? Máte slušné vystupování? KANCELÁ Ř - zastupování něčích zájmů, reklama, ství, umě lecká agentáž Zvládáte jednání s lidmi? Máte slušné vystupování? Je pro vás bezproblémovou záležitostí ně co ně komu vyřídit, někomu zatelefonovat,

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

JUNIORFEST. Číslo 3 sobota 20. 9. 2008 OBSAH: Co se dosud událo na Juniorfestu nového?

JUNIORFEST. Číslo 3 sobota 20. 9. 2008 OBSAH: Co se dosud událo na Juniorfestu nového? JUNIORFEST Číslo 3 sobota 20. 9. 2008 OBSAH: Co se dosud událo na Juniorfestu nového? Promítání filmů pro ZŠ a středoškoláky Velká filmová rallye Vernisáž výstavy Stanislava Fišera Rozhovory s Bárou Štěpánovou

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012

Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy. jak šlo ptáče do školy. září 2012 Žákovský diář pro žáky 1.tříd inkluzivní školy jak šlo ptáče do školy září 2012 Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Metodický komentář k užití Žákovského diáře Jak je patrno z úvodní stránky diáře, prolíná

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících

VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Název soutěže: Olympiáda v jazyce českém / 11 37. ročník Postupové kolo: okresní ( okres Ostrava ) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

PROGRAM KINA BŘEZEN 2016

PROGRAM KINA BŘEZEN 2016 PROGRAM KINA BŘEZEN 2016 LÍDA BAAROVÁ (ČR) 2D 1.3.2016 19:00 hod, velký sál Kulturního centra Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

KŘESŤANSKÁ ANTIKA. Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012. Obrazová dokumentace, základní pojmy, souvislosti VY_32_INOVACE_DVK21/01

KŘESŤANSKÁ ANTIKA. Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012. Obrazová dokumentace, základní pojmy, souvislosti VY_32_INOVACE_DVK21/01 KŘESŤANSKÁ ANTIKA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 VY_32_INOVACE_DVK21/01 Obrazová dokumentace, základní pojmy, souvislosti Křesťanství vzniklo v 1. polovině 1. století n.l., jeho název je odvozen

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY

22/4 23/4 2013 OBOROVÉ DNY Milé žákyně, milí žáci, v rámci ŠVP Škola pro budoucnost proběhnou v době přijímacích zkoušek další oborové dny. Smyslem je pracovat v oboru, který vás zajímá, a to se spolužáky z jiných ročníků, kteří

Více