PRILOHY K NOMINACI. TRADICNi LECEBNE PROCEDURY A ODKAZ VINCENZE PRIESSNITZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRILOHY K NOMINACI. TRADICNi LECEBNE PROCEDURY A ODKAZ VINCENZE PRIESSNITZE"

Transkript

1 PRILOHY K NOMINACI TRADICNi LECEBNE PROCEDURY A ODKAZ VINCENZE PRIESSNITZE

2 OBSAH Pfiloha c. 1: Dokumentace statku: podrobny popis, audiovizualni dokumentace, apod 2 a) Podrobny popis tradicnich Priessnitzovych procedur 2 b) Jedinecnost mista vzniku hydroterapie 6 c) Inspirace Priessnitzem aneb stopy Jeho geniality 7 d) Dobove ohiasy lecebnych procedur a odkaz V. Priesnitze dnes 12 e) Statky a mista spojena s tradicnimi lecebnymi procedurami 16 Pfiloha c. 2: Mapa, do niz je zakresleno misto ci oblast, kde se statek vyskytuje 18 Pfiloha c. 3: Obrazova pfiloha 19 Pfiloha c. 4: Svobodny, pfedem dany a pouceny souhlas nositelii statku se zapisem 28 Pfiloha c. 5: Souhlas nositele statku s periodickou redokumentaci 29 Pfiloha c. 6: Souhlas drzitele prav k uziti statku pro vedeni Seznamu a jeho zvefejnenim 30 Pfiloha c. 7: Souhlasy o svoleni k vyuziti fotografickych materialii (PLL, a. s.) 31 Pfiloha c. 8: Souhlasy o svoleni k vyuziti fotografickych materialii (SOkA Jesenik) 32 Pfiloha c. 9: Souhlasy o svoleni k vyuziti fotografickych materialu (Hnuti Brontosaurus) 33 1

3 PRILOHA C. 1 Dokumentace statku: podrobny popis, audiovizualni dokumentace, apod, vcetne udeleni souhlasu se zvei^ejnenim takovyclito textovych nebo audiovizualnich materialu (prohlaseni 0 vlastnictvi licence). A. PODROBNY POPIS TRADICNICH PRIESSNITZOVYCH PROCEDUR PRIESSNITZOVY PROCEDURY ZA JEHO ZIVOTA Na pocatku Priessnitzovy geniality staly jeho vlastni zkusenosti, kdy vychazel z pozorovani pi'irody a ranhojicii ve svem okoii. Casta poraneni. ktera utrpel. jej pfimela k tomu. aby sam na sobe vyzkousel blahodarne I'lcinky chladne vody. Chlad jednak mirni bolest. avsak ma take protizanetlive ucinky. Prvni aplikace vody provadei veimi primitivne: opakovane namacei poranene koncetiny do studene vody. Pozdeji tento postup doplnoval otiranim myci houbou. namacenou ve studene vode. S ohiedem na nariistajici klientelu a zejmena na rozsifeni palety chorobnych stavu, ktere bylo tfeba lecit, nejen poraneni, ale i horecnate stavy. zazivaci obtize atd., bylo nutne take odpovidajicim zpusobem upravit lecebne postupy. Priessnitz byl toho nazoru. ze neleci chlad. nybrz teplo. ktere je reakci na chlad. a tento nazor potvrzuje soucasna moderni medicina. Od zkusenosti na sobe samem se pak pokousel pomahat 1 postizenym ve svem nejblizsim okoli. Ovsem nezustalo jen u namaceni ve studene vode, otirani a pfikladani mokrych studenych obkladu. Priessnitz vypracoval pfesne metody pro aplikaci studene vody. Byly to jednak celkove. kratkodobe koupele ve studene vode spojene s otiranim. castecne lazne - pololazne. sedaci lazne. lazne hiavy, lazne jednotlivych koncetin. koupele oci nebo take vstfikovani vody napr. do nosu. Dale zavedl do sve lecby i potni kury. nebot" vefil ve vylucovani skodlivin ztela prostfednictvim potu. Procedura se provadela obycejne zrana, kdy pacient z rozehfate postele byl kratce ponofen do studene lazne. Pak byl zabalen do mokreho prosteradla. na ktere se pfilozila sucha vlnena houne. a pacient byl jeste pfikryt pefinou. V tomto stavu byl ponechan nejmene pul hodiny. nez se silne zapotil. Pote znovu vstoupil do vany s chladnou vodou. Pfitom byl sluhou otiran a po osuseni a obleknuti pak nasledovala prochazka. Nekdy kombinoval vodolecbu s lecbou vzduchem a lazensky pacient lezel v mokrem zabalu v pokoji s otevfenym oknem. K maximalnimu vyuziti vzduchu existovalo tzv. Priessnitzovo okno:" ve dvefich byl vyfezan otvor, aby jim mohl do svetnice proudit cerstvy vzduch. 2

4 K vodolecbe vyuzival Priessnitz i lesnich pramenu. U nekterych byly vybudovany venkovni kamenne sprchy. kdy pramen byl sveden ze strane do di'eveneho koryta, ze ktereho pak dopadala voda asi z vyse dvou metrii na pacienta. ktery si kryl hlavu rukama sepjatyma nad ni. K venkovnim sprcham vyuzival Priessnitz v letnich mesicich i vlahych dest'u, kdy se prostovlase damy prochazely ve vzdusnych, platenych odevech v desti. Rovnez kladl velky duraz na pohyb na cerstvem vzduchu a sve pacienty k intenzivnimu pohybu motivoval prochazkami po blizkych i vzdalenejsich prameiiech, ktere byly rozsety po navrsich. Pramenitou vodu samozfejme take na techto lecebnych vychazkach pili. Voda se nabirala do hoveziho rohu, a tak se popijela tzv...rohova kura." Vedle lecby vzduchem existovala i lecba slunenim. Dulezitou soucasti Priessnitzovy lecby byla i fyzicka aktivita. ktera spocivala v sekani nebo fezani polen (u telesne postizenych dokonce i na pokoji, kde bydleli). A v zime odhazovani snehu. Rovnez cerstve zarosena ranni trava byla zdrojem terapie - brouzdani v rose. Pfi onemocnenich podbfisku a zazivacich obtizich nosiii pacienti bederni pasy (siroky a diouhy pruh platna. Jehoz jeden konec byl namocen do vody. vyzdiman a omotan kolem beder a na to pak se naniotala daisi sucha ca.st. Tento pas byl nosen pod odevem a nekolikrat denne stfidan. Pfipadne byl take do rozkroku pfikladan tzv. Neptunuv pas. Ovsem Priessnitzova lecba. to nebyla pouze lecba vodou. vzduchem. sluncem a poliybem. nybrz duraz byl take kladen na stravu. Ta byla prosta a vydatna (Priessnitz byl odpurcem pustu a hladoveni). Mezi napoji schazela kava a caj. rovnez i alkohol, zato se hojne popijela cerstva pramenita voda. Za nepfizniveho pocasi byla k dispozici velka jidelna k provadeni pohybove terapie - prochazeni, pfipadne k provadeni prostych cviku napf. s kuzely. Priessnitz rovnez kladl duraz i na spolecensky zivot. Nerad vide! pacienty samotafe. Vzdy si pfaval, aby byl mezi pacienty druzny kontakt, proto napf. vecefe trvaly i dve hodiny a byly vlastne spojeny s druznym posezenim a hovorem. Procedury: Obklady (uklidnujici obklad, drazdivy nebo ohfivaci obklad), Zabaly (bederni zabal - Priessnitzuv vynalez. kfizovy zabal. drazdivy zabal nohou. mistni obklady. suchy potni zabal, celkovy vlhky zabal. vlhky zabal na vychazku. tfictvrtecni nebo polovicni zabal, zabal trupu), Koupele (studena pololazen, pololazen ve stoje, pololazen pusobici horecku, studena sedaci lazen, koupel hornich a dolnich koncetin, lazen hlavy a zihlavi. usni lazen. ustni lazen, ocni lazen) Sprchovani Polevy (celkove nebo castecne) 3

5 Otery - odrhnuti Vzdusne lazne Slunecni lazne Pohybova terapie JAK SE LISi DNESNI LECBA NA GRAFENBERKU OD TE PUVODNI PRIESSNITZOVY? Jeste dnes Ize provadet do jiste miry modifikovane piivodni Priessnitzovy procedury: pfedehfati teplou sprchou, pote mokry, chladny zabal v prosteradle a dece, ktery trva temer hodinu a nasleduje pololazen v odrazene vode s frotazi a polevy studenou vodou a pak prochazka. Otery jsou nahrazovany ruznymi druhy masazi (klasicka. celkova, castecna, riizne typy orientalnich masazi, lymfodrenazi rucni nebo pfistrojovou. podvodni masazi). K ekvivalentiim Priessnitzovy vodolecby Ize zcela jednoznacne take pfii'adit skotske sti'iky a stfidavou koupel dolnich koncetin. Nejzasadnejsi se vsak v soucasne dobe jevi Priessnitzovy procedury. ktere jsou soucasti Balneoparku Vincenze Priessnitze, mezi nimi je koupel homich a dolnich koncetin. Priessnitzova koupel nohou s akupresurou, Priessnitzova lavicka, Priessnitzovy stfiky a Priessnitzovy sprchy. Balneopark se stal od sveho otevfeni v loce 2010 svetovou raritou, kterou navstevuji hojne nejen pacienti a klienti lazni, ale take navstevnici z cele Ceske republiky a zahranici. Vybudovani takto vyznamneho odkazu zakladatele moderni vodolecby si take povsimly nejvyznamnejsi spolecnosti zabyvajici se lecitelstvim podlozcnym vedeckym badanim. Spolecnost Sebastiana Kneippa z Rakouska a Spolecnost pfirodniho lecitelstvi z Nemecka. Pfirodni sluneni z dob Priessnitze je doplnovano svetlolecbou ruznych charakteristik die onemocneni pacienta. S ohiedem na nas zivotni styl. praci v kancelafi u pocitacii apod, je dulezitou soucasti dnesni lecby cilena gymnastika. l^ecba praci je nahrazena ruznymi aktivitami v posilovne a arteterapii. Vychazky k pramenum a ona..rohova" lecba jsou nahrazeny organizovaiiou pohybovou terapii s ohiedem na zdatnost pacienta pod vedenim odborneho pracovnika, casto take s holemi Nordic Walking. Vitanym doplnkem lecby je i lecba praci, tzv. ergoterapie. Lazne jsou ve velke mife vyuzivany jako preventivni prostfedek syndromu vyhofeni, ktery v dnesni hekticke dobe neni nikterak vzacny. Krome procedur vseho typu je stale kladen, tak jako puvodne, velky duraz na vyuziti zdejsiho specifickeho klimatu, cehoz si byl dobfe vedom i samotny Priessnitz. Pfi procesech. ktere proti nemu inscenovali jeho nepfatele. zejmena z fad soudobych lekafii. prohlasil:...vezmete-li mi vodu, budu leeit vzduchem." 4

6 Priessnitzova pololazeii jednofazova a dvoufazova Jde 0 slozitou proceduru s kombinaci vodolecby, zabalu, polevii a kartacovani kiize. Klient se nejdrive kratce pfedehreje teplou vodou ve sprse, nasleduje celotelovy ovin mokrym studenym prosteradlem sklidnym lezenim v zabalu. po prohfati a zpoceni nasleduje polokoupel v 35 C teple vode s kartacovanim a polevy sije. zad a koncetin chladnou vodou. Priessnitzova pohybova terapie Propojuje tradicni lecebne metody s novym systemem pohybovych aktivit. Opet vyuziva horskych pramenu jako pi^irodnich koupeli hornich a dolnich koncetin. a to vsechno v kombinaci s dechovymi cvicenimi. Pomoci Priessnitzovy pohybove terapie muzeme docilit vyssi aerobni vydrze, krevni viskozity, zlepsuje srdecni cinnost. reguluje krevni tiak. zlepsuje krevni obeh. Kladne pusobi proti nemocem krevniho obehu. kornateni tepen. pomaha pi'edchazet nebezpeci infarktu. pomaha pri vysokem tiaku. A protoze dychani je intenzivnejsi. cisti se plice. zlepsuje okyslicovani organismu, lepsim dychanim se zlepsuje prace svalu. Priessnitziiv zabal Od svych zabalu si Priessnitz sliboval uklidneni podrazdenvch organii, zvysene vypafovani pokozky, rozpousteni a vstfebavani chorobnych latek. Lecil jim pacienty. ktefi nesnaseli poceni. ale jejich organismus potfeboval posilit. malo aktivni. kfehkou a suchou pokozku. kozni onemocneni a liseje, horecnata onemocneni spojena s vyrazkou. navaly horka. Vlhke, fadne vyzdimane prosteradio tesne ovinul kolem celeho tela. Pote pacienta pfikryl vinenou houni a pofadnymi pefinami. Platno ale muselo byt vzdy dostatecne vyzdimano, jinak by se zabal minul Licinkem. Krev by byla z pokozky odpuzovana a nebyla do ni pfitaliovana. Obzvlaste musely byt V zabalu teple nohy. Zabal trval tak diouho, az se clovek dobfe prohfal. tedy asi 15 az 60 minut. U horecnatych onemocneni pouzival Priessnitz celkove vlhke zabaly s odrazenou vodou, ktere po deseti az dvaceti minutach obnovoval a v pfipade nouze opakoval az tficetkrat denne. Behem zabalu pak jeste na hlavu pacienta pfikladal studeny obklad. Dnes tedy temef v nezmenene podobe Priessnitzuv zabal pouzivame k lokalnimu prokrveni, pfi angine, vysoke horecce. suchem drazdivem kasli ci relaxaci kosterniho svalstva. 5

7 B. JEDINECNOST MfSTA VZNIKU HYDROTERAPIE S Priessnitzovymi procedurami a jeho odkazem je samozfejme spojena leciva sila pramenite horske vody. Jak je uvedeno vyse. Priessnitz se nechal slyset, ze nemel-li by vodu. lecil by vzduchem. Take pry prohlasoval, ze lidi neleci on, ale zdejsi kraj a vse, co k nemu patfi. Jeho tvrzeni z prvni poloviny 19. stoleti potvrzuji vyzkumy dnesni doby. Priessnitz byl tedy opravdu genialnim lecitelem, ktery bez nasich modernich metod a prostfedku poznal v pfirode kolem sveho bydliste jeji ojedinele lecive ucinky. A to nejen prave v pramenite vode, ale take v klimatu a mozna snad i v geo-energii mista, kde vystavel sve lazne. VODA Molekuly vody se obecne shiukuji do tzv. klastru a tyto klastry ji davaji. zjednodusene feceno, jakousi schopnost pameti." Pfiznive vlivy vodu ozivuji (Jeji molekuly tvofi slozitejsi klastry) nepfiznive ji umrtvuji" (klastry se rozpadaji). Podle laboratornich vysledku lichtenstejnske laboratofe Hado Life Europe vykazuji prameny na Studnicnim vrchu vysokou zivost." KLIMA Klima v okoli lazenskeho arealu patfi k nejcistsim u nas a diky jeho slozeni je mnohdy pfirovnavano kjedinecnym klimatickym laznim v rakouskem Bad Gasteinu. V roce 200.S probihal v okoli jesenickych lazni atmogeochemicky pruzkum. Vedci z Karlovy Univerzity pod vedenim docenta Jifiho Dohnala inefili vyskyt zeleza, vapniku, drasliku, sodiku a hofciku v atniosfefe. Mefeni se tykalo biogennich, cloveku pfiznivych prvkii. ktere se pfirozene vyskytuji v geologickem podlozi a ve velmi malem mnozstvi se dostavaji do ovzdusi. Na zaklade mefeni vznikly mapy. ktere ukazuji pole zvyseneho vyskytu techto prvku. Je zajimave, Jak se namefene hodnoty odiisuji na i na mistech, vzdalenych od sebe jen par desitek metru. Z biomedicinskeho pohledu Je vyznamne, ze vubec nejvyssi hodnota sumarniho indexu odpovida prostoru lazni, zdilcich prvku jsou v techto mistech vyrazne anomalni pfedevsim obsahy sodiku a drasliku. relativne mene zeleza a hofciku," pise ve vysledne zprave docent Dohnal a uzavira ji slovy:,,...lze pfedpokladat, ze vysoke obsahy sledovanych biogennich prvku se podileji na posileni lecebneho potencialu lazni." GEO-ENERGIE MISTA Podle metody energie mista" vypracovane PhDr. Janem Jilkem se v arealu lazni nachazi dve mista s velmi vyraznym mnozstvim geo-eneigie: Priessnitzuv rodny dum a Jizni svah. 6

8 C. INSIPRACE PRIESSNITZEM ANEB STOPY JEHO GENIALITY VZNIK VODOLECEBNYCH USTAVU Vedle vodolecebneho ustavii na Grafenberku. ktery Priessnitz vedl. vznikalv i daisi soukrome lecebne domy. Ve Fryvaldove vzniki podle Priessnitzova vzoru take vodoiecebny ustav.losefa Weisse ( ), ktery byl v provozu na fece Bele v letech Josef Weiss se ujimal hostu, ktefi nebyli pfijati Priessnitzem. a tech, jimz. byla lecba na Grafenberku pfilis drsnou. Jeho zakladatel, mimochodem zverolekaf. sifil v letech slavu vodolecby v Anglii. kde o jeho pfijezdu psaly i The Times. Vodolecebne ustavy podle Priessnitzova vzoru vsak vznikaly po cele Evrope. Prvni takovy ustav V Cechach zaiozil v roce 1839 v Potocne vjizerskych horach Josef Schindler. ktery pozdeji, po Priessnitzove smrti, vedl Jesenicke lazne. Bavorska vlada dokonce na sve naklady na Grafenberk vyslala tfi lekafe, aby studovali Priessnitzovu vodolecbu a doma zalozili ustav\e jeho vzoru. Vodolecebne ustavy vznikaly nejen v nemeckych zemich. ale i v Rakousku. Na Slovensku se Priessnitzem nechali inspirovat jako prvni v Bardejove, pozdeji vzniki take vodoiecebny ustav ve Starem Smokovci. Ve Francii pionyry vodolecby byli roku 1846 v F,es Ternes, pfezdivkou francouzsky Grafenberk" se chlubil ustav v Saint-Seine I'Abbaye u Dijonu. V Anglii krome ustavu vedenych Josefem Weissem vzniki take napfiklad Grafenberk House" v Malvcrnu. PRIESSNITZOVI PACIENTI NA GRAFENBERKU Vincenz Priessnitz trval ve svych laznich velice striktnc na dodrzovani urcenych pravidel a nemilosrdne trestal kterehokoliv provinilce vyloucenim z dalsiho leceni. Nedbal pfitom o to, zda jde o pana ci kmana, u nej si byli podle svedectvi mnoha soucasniku vsichni rovni. Fak musel opustitjeho listav napf. i baron Rotschild. Rok 1839 pfedstavoval vrchol rozkvetu vodolecebneho ustavu na Grafenberku za Priessnitzova zivota. Tehdy se u Priessnitze lecilo 1544 osob. z toho 120 lekafu z cele FvropN. ktefi zde studovali Priessnitzovy vodolecebne procedury. Zdejsi lazne patfily k modnim mistiim schuzek spolecenske smetanky, pobyt v pfirode a vodoiecba se staly pro vyssi spolecnost heslem doby. Mnozi hoste, pfedevsim z fad slechty - nemiizeme je nazvat pacienty v pravem slova smyslu - odmitali snaset tvrde podminky zivota na Grafenberku. I lledali proto pohodlnejsi ubytovani v samotnem mestecku Fryvaldove, kde meli veskerou peci a navic ne tak organizovany denni program a intenzivni dohled. Priessnitz dojizdel do Fryvaldova kazdy den a mezi desatou a jedenactou hodinou..ordinoval" 7

9 V hostinci U Koruny". Ve meste mel svoje lazenske vyskolene v podavani koupeli a zabalu, ale i ti byli shovivavejsi nez Jejich grafenberksti kolegove. Ocity svedek popsal zivot ve meste takto:..[...jtecf lady napfiklad palfi k hontonu nehydlet na Grafenberku. ale ve Fryvaldove. Clovek se naclidzi bliz..smetdnce" vpoiiodlnych a vetsinou nove postavenych domech mesla. Charakleristicky znak di'ivejsiho nenuceneho a neslrojeneho slylu, chovat se pfirozene. vetsinou vymizel a uvoini! misto slylu. kterym se lisi lazensky svet ffyvaldovsky odgrdfenberkskeho. brzy ohyvatelneho V tomto okamziku je konec cile zimni sezony. Pfi zacdtku sezonv letni je krome noveho domu Priessnitz (tzv. Hrad) sotva je.sle nekde pruzdnd mistnustka. Je videt na kazdem kroku nove vznikajici hudovy. protoze se ocekdvd vedle jiz pfitomnvch osmi neho devili set hostii velky pocet da/.sich. Pfed osmi dny se konalo v mestskem stfeleckem dome kaslno. kteremu byli pfitomni vevodkyne von Anhall-Kolhen. knize von Pless, knezna a knize Lichtenslein. knize a knezna Dolgorukij, knize Auersperg. zfiyvaldovskych liosli pfihlizeli: princ Friedrich von Nassau, knize a knezna Sapieha. knezny Lubomierska a Hohenlohe... Za nekolik dni nas opusti divadehiispolecnost, ktera je zde cinnd jeden rok. Nyniji Ize snadno poslrddat, protoze mohou hyljasne vecery naplhovdny ucelneji a pfijemneji. " K pacientum, nebo spise lazenskym hostum, ktefi pobyvali na Grafenberku v prubehu desetileti, patfila slechticka elita z cele Evropy. utikali se sem polsti i madarsti revolucionafi. schazely se zde vyznamne osobnosti kultury i politiky vcetne clenu evropskych vladnoucich dynastii: Hrabe Miklos Wesselenyi ( ), rusky spisovatel NikolaJ Vasiljevic Gogol (1845, 1846), americka lekafka Elisabeth Blackwellova. prvni lekafka na svete (1850). knize von Mecklenburg, prusky kral Vilem, rumunsky kral Karel 1. z Hohenzolernu. Lazne navstivili tez arcivevoda Frantisek Karel (1845) nebo cisaf Frantisek Josef I. (1860). Cisaf Ferdinand I. udelil v r V. Priessnitzovi Velkou c. k. zlatou medaili za zasluhy se stuhou, nejvyssi civiini vyznamenani - V. Priessnitz byl jejim prvnim nositelem v rakouskem Slezsku. SEBASTIAN KNEIPP Priessnitz contra Kneipp - umele vytvofene rivalstvi Vincenz Priessnitz a Sebastian Kneipp ovlivnili ve sve dobe nazory na zpusob a moznosti leceni natolik, ze jeste dnes Je jejich odkaz zivy a ze se k nim vraci nejen historikove. ale i lekafska veda. Dukazem jsou nejenom lazenske ustavy pfedevsim v Evrope. ale i - a to hlavne v nemeckych zemich - laicke i lekafske spolky, nesouci Jejich jmena: Priessnitz- und Kneippbund. Casto se vsak fesi V podstate umele vytvofeny spor o prvenstvi a titul,.zakladatele moderni vodolecby". a to i pfes to, ze Priessnitz sve lecitelske schopnosti na Grafenberku praktikoval v dobe Kneippova narozeni ( Stephansried Worishofen). 8

10 Priessnitz i Kneipp byli naprostymi laiky. co se tyka mediciny. a k leceni Je pfivedly vlastni empiricke zkusenosti a pozorovani. Oba pochazeli z chudeho prostfedi. Byli tez skvelymi pozorovateli prirody ajevi!i kolem - z techto pozorovani pi'edevsim vychazeli pfi koncipovani svych metod lecby. Oba vyzkouseli lecebnou silu pramenite vod\e na sobe. teprve potom zacali pomahat Jinym. Oba se ocitii V situaci, kdy nad nimi oficialni medicina ziomila hul. a oba se vlastni metodou vyiecili. Rozdilne Je vsak dosazene vzdelani. Priessnitz ziistal. co se tyce vzdelani. samoukem. ktery stezi psal a cetl, Kneipp vlastni vuli vystudoval nejprve gymnazium a potom teoiogii. v r byl vysvecen na kneze. Se vzdelanim Je spojen daisi dulezity faktor - moznost cerpani informaci a pfistup k literatufe o danem tematu. V tomto smeru Je nutno konstatovat. ze Priessnitz pfedstavuje opravdovy prototyp samouka- praktika. ktery se k vlastnimu systemu leceni propracoval sam a bez vedeckych poznatku sve doby..lako geniaini pozorovatel nejen pfirody, ale i lidskeho tela a Jeho reakci, polozil zaklady vodniho testu, ktery lekafska veda pouziva dosud. U Kneippa Je vice nez pravdepodobne, ze cerpal z pocetnych spisu o vodolecbe. Sam udava Jako zdroje pouznani J. S. Hahna a Rauseho. V dobe. kdy sam zacal lecit (po r. 1855). existovala Jiz cela fada studii o hydroterapii. V. Priessnitzovi a Grafenberku z pera Jak renomovanych lekafu. tak od zanicenvch laikii. Mohl tedy porovnavat, tfidit, vybirat a polozit tak zaklad sveho vlastniho lecebneho systemu. Vznikly tak dve vodolecebne metody vychazejici ze stejnych zakladii, ale v mnoha smerech velmi odiisne. Daisi vyvoj hydroterapie ovlivnil i fakt. ze Priessnitz po sobe nezanechal zadnou knihu, kterou by osvetlil svoji metodu a obhajil Ji. Krome poznamek o doporucenem zpusobu lecby na rubu dopisu pacientii a utieho deniku s poznamkami o moznostech lecby Jednotlivych iiemoci nema Statni okresni archiv v.leseniku ve fondu zadna pfima sdeleni tohoto genialniho lecitele. Tim Jsou teprve prace Jeho nasledovniku. af uz zastancu nebo odpurcu Jeho metod. Tyto studie sifily slavu Priessnitze v Evrope iv zamofi. Od tficatych let 19. stoleti bylo o Jeho osobe, o Grafenberku a hydroterapii podle Jeho vzoru napsano na 400 knih a studii. Naproti tomu Kneipp byl sam vasnivym propagatorem sve metody a autorem nekolika knih, napf. Meine Wasserkur... Kinderkrankenheiten. Mein letzter Wille a dalsich. Podnikal pfednaskove cesty po cele Evrope. zakladal nadace pro chiide pacienty. Stal se tak v polovine 80. let 19. stoleti nejpopularnejsim pfedstavitelem hydroterapie. lepe feceno pfirodniho lecitelstvi. postupne tak vytlacil z popfedi sveho pfedchudce Priessnitze. Tito celni pfedstavitele vodolecby se diametralne lisili Jeste v jedne oblasti: ve svem vztahu k oficialni medicine. Priessnitz se nikdy nedokazal vymanit z averze a neduvery vuci lekafum a lekafske vede vubec. Pficinu Je tfeba hiedat v Jeho diouholetych sporech s mistnimi lekafi. ktefi se ho vsemozne 9

11 snazili znicit a zastavit Jeho karierii. Tehdejsi veda navic vodolecbu brala Jako sarlatanstvi a teprve zasluhou profesora Winternitze byly polozeny zaklady hydroterapie Jako vedecke discipliny. I pfes pozdejsi pocty a oslavne knihy z fad lekafu - zastancu Priessnitzova zpusobu lecby - striktne odmital Jakoukoliv I'lcast lekafu na leceni svych pacientii. Ve svem lecebnem fadu z r vydal dokonce pfi'kaz, kterym zakazoval lekafum pobyvajicim na Grafenberku cinit Jakekoliv poznamky o sve lecebne metode. Pfi nedodrzeni hrozilo provinilci okamzite propusteni z lecebne pece. Do konce sveho zivota tento postoj nezmcnil. Sebastian Kneipp o temef 50 let pozdeji provozoval svoji praxi Jiz ve zcela Jine situaci. Byl sice jednemi nazyvan sarlatanem, ale druha cast lekafu jiz brala vodolecbu a pfirodni prostfedky jako soucast oficialni mediciny. Je znamo, ze pfi vysetfenf pacientii asistoval Kneippovi vzdy alespofi jeden lekaf. On stanovil (v rekordne kratkem case) diagnozu. ale pouze Kneipp urcoxal lecebne procedury. Vzal tedy v potaz nutnost spoluprace s lekafskou vedou. ale do svych metod si aiii on nedal zasahovat. Zaklad lecebnych metod byl tedy stejny: pramenita voda. pohyb na cerstvem vzduchu. slunecni koupele a racionalni strava - ta byla mimochodem kazdym z nich chapana zcela odiisne a byla tercem nejcastejsi kritiky - hlavne u Priessnitze. Priessnitz pfistupoval k pacientovi velice individualne - nejprve otestoval reakci jeho kuze na odrazenou (odstatou) vodu a podle tohoto testu (funguje na stejnem principu dodnes) teprve urcoval pouziti nektere z mnoha procedur. Sledoval diouhodobe zmeny stavu a reakce pacienta, menil procedury a upravoval rezim. Z korespondence vime, ze se zajimal i o vylecene pacienty. Zaroven byl vsak k pacientum velice tvrdy: pozadoval od nich spoluucast na lecebnem procesu, naprostou duveru v procedury a poslusnost - sam tomu fikal charakter. Naproti tomu Kneipp venoval kazdemu pacientovi (die svedectvi hostu i lekafu) maximalne 2-3 minuty. Behem nich iekaf stanovil diagnozu a Kneipp pfedepsal procedury. Takto ordinoval sest hodin denne. Vice se vsak o prubeh leceni nestaral. Pacient mohl brat procedury i v jinych ustavech v celem Nemecku. nikoliv jen ve Worishofenu. Do r se u Kneippa lecilo neuvefitelne mnozstvi pacientii Na rozdil od Priessnitze ordinoval Kneipp i teple koupele a polevy, pfedevsim pak pouzival Priessnitzem zavrhovane bylinne koupele a obklady. Doha koupeli byla u nej podstatne kratsi a velice diferencovana. Oba dva doporucovali take tzv. rosne koupele. tj. chuzi naboso v rose, ktera ma i podle dnesni mediciny velice pozitivni vysledky hlavne na psychicke potize. Proto se i dnes v laznich Grafenberk tato procedura provadi. Kdy a proc vzniki tedy spor o zasluhy toho ci onoho, vasnive debaty o prvenstvi? Oba protagoniste jsou V tom nevinne. Kneipp se sice o Priessnitzovi pfilis casto nezminoval. ale ani nepopiral jeho vliv na svoje metody. Byl vsak daiek toho. pfivlastnovat si cizi zasluhy. Sel pouze svoji cestou, o Jejiz spravnosti byl pfesvedcen. Puvodce diskusi a sporu Je tfeba hiedat v zapfisahlych zastancich 10

12 nemennosti Priessnitzovych metod lecby. Byli to pfedevsim Priessnitzuv zet" Johann Ripper a spisovatel Philo von Walde. ktefi napadali Kneippa - a nejen Jeho - za to, ze se nedrzi..posvatnych" zasad sveho mistra a ze ho nevynasi do nebe. Kneippovi pfivrzenci zase branili sveho ucitele a nelitostny boj - nastesti pouze inkoustovy - byl na svete. Dodnes nemaji oba tabory rady jakoukoliv konfrontaci tech, ktere si postavily na pomysiny piedestal. Ale to jsou pouze umele vytvofene bariery mezi svety Priessnitze a Kneippa. o nichz Ize zaverem fici: Bez Priessnitze by nebyl zddny Rause a Hahn (pozn. Priessnitzovi z/ici a ndsledovnici) a bez techto dvou zddny Kneipp a bez Kneippa by nebylo dobrodini vodolecby..." Philo von Walde II

13 D. DOBOVE OHLASY LECEBNYCH PROCEDUR A ODKAZ V. PRIESSNITZE DNES DOBOVE OHLASY LECEBNYCH PROCEDUR Pote, CO pry Priessnitz uzdravil deveckii sveho souseda. se zprava o jeho umeni zacala sifit nejen na Fryvaldovsku (Jesenicku), ale postupne pfichazeli pacienti i z podstatne vetsi dalky. Proste omyvani houbou se stalo symbolem jeho uspechu. ale i trnem v oku mistnich lekafu. ktefi v nem videli nekalou konkurenci a sarlatana. Jejich stiznost a spor ji vyvolany nemohl Priessnitzovi zabranit V ceste, 0 niz byl bytostne pfesvedcen, ze je spravna. Uz v r pfestavel rodny dum v prvni vodoiecebny ustav na svete: zcela prosty, ale prvni. Zde i nadale lecil sve pacienty, kdyz mu bylo magistratem mesta zakazano pouzivat houbu, pouzival vlastni ruku a zjistil, ze vysledek je jeste lepsi. A tak. vzdor pomluvam a vieklym sporum s ufady o uznani vodolecby jako pinopravneho zpusobu leceni. o povoleni provozovani lecebneho zafizeni. pocaly na Grafenberku vznikat prvni vodolecebne lazne. jejichz vznikje vetsinou datovan k r Ale jiz v r je poprve pozvan k cisafskemu dvoru do Vidne na konzultaci v zalezitosti lecby jednoho z arcivevodu. Bylo to jiste velke zadostiucineni pro Priessnitze. ktery dosud nemel zadne povoleni k provadeni lecebne cinnosti, ci k vedeni lecebneho ustavu. Tim spise. ze v r bylo proti nemu zahajeno nove fizeni, tentokrate soudni u krajskeho soudu v Opave, kam na nej podal stiznost dr. Schnorfeil. zemsky fyzikus, povefeny dohledem nad lekafi. Priessnitz byl skutecne 7. fi^jna r odsouzen. ale pouze k 4 dnum vezeni s pustem. Priessnitz se odvolal. gubernialni soud v Brne pak rozsudek fryvaldovskeho magistratu zrusil. Boj vsak neskoncil: nova zaioba ustavenych dozorcii - mistnich lekafu z r se na guberniu v Brne setkava se zadosti o sdeleni bliz.sich udajii o Priessnitzove vodolecbe ze strany Wiirtenberskeho vyslance. V r je proto vyslana z Vidne na Grafenberk cisafska komise, ktera po osmi dnech pobytu vydava rozhodnuti doporucujici podporu Priessnitzovu ustavu. Priessnitz se dockal uznani ze vsech stran. Vdecni pacienti mu stavi pomnikx. od r vychazi jedna kniha o jeho vodolecbe za druhou (v r se jich udava na 400) a v r je mu cisafem udelena Velka zlata medaile za zasluhy, nejvyssi vyznamenani, jake se udelovalo civiini osobe a ktere pfed nim nikdo ve Slezsku neobdrzel.,, Vincenz Priessnitz Je s/avne jmeno onoho nuize. jehoz pfiklcid mi dul podiiet i odvahu, ahych pro zdravi trpiciho lidstva ohrdtil timto provoldnim na vsechny viddy nemeckvch statu. Vincenz Priessnitz. jehoz zkusenosti dokazuji, ze kazdd nemoc, pokud je vubec vyiecitehid. muze byt vylecena bez zdlouhaveho. ndkladneho. nejisteho a nehezpecneho uzivdni leku. pouze a jedine uzivdnim cerstve studnicni a pramenite vody. blahodarne. jiste bez nebezpeci... " 12

14 Christian Oertei: Vincenz Priessnitz aneb Provolani ke vsem viadam nemeckych statu ke zi'izovani vodolecebnych ustavu (In: Vincenz Priessnitz Almanach ke 200. vyroci narozeni. Jesenik str. 12) ve dne i v noci neiinavne pomdhu svym nemocnyni. iiu sirane druhe vede lechu pfisne a diisledne, aze jeho lecebnu metodu zusldvd pozoruhoduym ohjevem v ohiusti lekcifslvi. " Z posudku komise videnskcmw lekafskeho dvora (In: Vincenz Priessnitz Almanach ke 200. vyroci narozeni. Jesenik 1999, str. 23)..Clovek musi jen Prie.s.sniize a Grcifenherk videl a pcik hezdeky k nemu poulun se citi. Neni nic skromnejsiho nad Priessnitze. Byty jsou z vet.siho dilu cikdnske skry.se. on divoivorce. A knizata a hrabata jedi mliko a marcipdn. ostdvaji v hnizdech pod stfechou a stanou se zdravymi. " Basnik Josef Krasoslav Chmelensky v dopise pi'iteli Ladislavu Celakovskemu (In: Vincenz Priessnitz Almanach ke 200. vyroci narozeni. Jesenik str. 59),, V Priessnitzovi pozndvdme muze. jehoz pfiroda stvofila lekafem. Jako je ddno umelci rozvinout V sobe plnost harmonic tonu. pro vsechny ostatni tujemstvi. pro nej samotneho zpocutku zdhada jako dar z nebe. tak je Priessnitzovi ddno ono vysoke nuddni pro rozpozndni nemoci a hezpecny iisudek o stavu zivotni sily v cloveku. " Dr. Ed. Schnitzlein: Wasserheilkunde, Miinchen Zdd se, ze tento muz byl urcen osudem otevfil novou eru lekai'stvi a pfivest zpet vedeni a I'lsili lekafe na pozorovani a vyuziti cistych pfirodnich si I. " Dr. med. E. V. Dietrich: Priessnitz und Weiss. Bautzen Pfiroda byla jeho univerzitou. hory. le.sy a chy.se nemocnych jeho posluchanuimi. prameny a volny vzduch jeho ucdeli. Vporozumeni feci pfirody se mu nikdo nevyrovnal. nehyl ovlivnen zadnou soustavou. nehyl vfazen do zadne.skoly. nybrz byl tim, cim je v podstate kazdy genius: ovidddn vlastnim instinktem. " Em. Kapper: Prvni vodoiecebny ustav Grafenberk. Praha 1871.,, Tento muz vlddne vodou. jako Napoleon vlddl vojdky. " N. V. Gogol V dopise pfiteli Danilovskemu V nasich casich povest o lecici mod studene vody velice rozsifu Vincenz Priessnitz. obecny obcan na Grafenberku..., kteryzto vlastni zkusenosti a pfemyslovdnim veden jsa. znumenitou lecici mac studene vody poznal, procez i vodoiecebny listav s povolenim vrchnosti zaiozil. a skrze zddouci 13

Pokračování na straně 2 LÁZNĚ V CITÁTECH

Pokračování na straně 2 LÁZNĚ V CITÁTECH Májové vydání, Gräfenberg kveten 2015, 10. císlo, ZDARMA UZNÁVANÝ I ZATRACOVANÝ ARCHITEKT SANATORIA PRIESSNITZ Kolem roku 1900 patřil k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Dobová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Karolína Strouhalová Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská práce 2014 Využití Kneippovy léčebné metody v současném lázeňství Bakalářská

Více

Lázenské prameny UZNÁVANÝ PRIMÁŘ, KTERÝ Z POČÁTKU O MEDICÍNĚ NECHTĚL ANI SLYŠET PÁR SLOV S... Novorocní vydání, LÁZNĚ VE STEZKÁCH

Lázenské prameny UZNÁVANÝ PRIMÁŘ, KTERÝ Z POČÁTKU O MEDICÍNĚ NECHTĚL ANI SLYŠET PÁR SLOV S... Novorocní vydání, LÁZNĚ VE STEZKÁCH Lázenské prameny Novorocní vydání, Gräfenberg leden 2015, 9. císlo, ZDARMA UZNÁVANÝ PRIMÁŘ, KTERÝ Z POČÁTKU O MEDICÍNĚ NECHTĚL ANI SLYŠET Za Schindlerovy éry přicházeli na Gräfenberk, který byl stále útočištěm

Více

DEJINY MESTA. Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006

DEJINY MESTA. Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006 DEJINY MESTA Vydal Mestsky lifad Hofovice v roce 2006 Vydavatelstvi Baron Zimni 1580, 253 01 Hostivice e-mail: pohlednice.baron@sezfiam.cz Tel: +420 603 551 948, +420 603 107 656 rext: Informacni centrum

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN 8. ročník www.czech-tim.cz ZDARMA LÁZEŇSKÝ SPECIÁL 6/ SENÁTOŘI PODPOŘILI LÁZEŇSTVÍ 10 11/ STÁLE VĚTŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ 15 / MĚSTO JÁNSKÉ LÁZNĚ 37 / LUHAČOVICE OPĚT LÁKAJÍ JARO

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Michaela Froydová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Michaela Froydová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Michaela Froydová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Michaela Froydová Studijní obor:

Více

Kdyby kdo uûìvati toho umïl, nesmrtedlnèho by se uëiniti mohl

Kdyby kdo uûìvati toho umïl, nesmrtedlnèho by se uëiniti mohl : o b s a h Nadto věc ta, kteráž kovy v zlato mění, má jiné také předivné moci: jako i tu, že zdraví lidské až do smrti v celosti zachovává a smrti (leč po dvouch neb třech stech letech) nepřipustí. Nýbrž,

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI OBRAZ ŽIVOTA V LÉTECH 1870-1947 Jiří Bonek, Mgr. Danuše Manová, Ing. Václav Stárek - l - llvoo 1. Jestli n~kdo najak zachytil d~jiny na i obce od prvopocatku po zpusobu kroniky, urcite

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o.

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o. Wellness v ČR Autor: Mgr. Jiří Poděbradský EPO consult, s.r.o. Praha 2008 Wellness v ČR Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Foto:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města Bc. Iveta Pechová Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se věnuje

Více

SKODA DOPRAVA s.r.o.

SKODA DOPRAVA s.r.o. Obcosnik zeleznicniho spolku Lokdlko Group u Rokycanech Cislo 16 Vychazi 20. cervna 1997 Cena 3,- Kc Mill zeleznicni pfatele, dalsi vydani obcasniku Vam pfinasime jiz v dobe prvni'ch pfi'prav na dovolene

Více

news MIRAMARE LUHAČOVICE Myslete na sebe a Významné osobnosti Rodinná dovolená Krása v lázních Lékař radí: DOPŘEJTE SI ZDRAVÍ V LÁZNÍCH

news MIRAMARE LUHAČOVICE Myslete na sebe a Významné osobnosti Rodinná dovolená Krása v lázních Lékař radí: DOPŘEJTE SI ZDRAVÍ V LÁZNÍCH občasník lázeňských hotelů Royal Spa, září 2013 news Myslete na sebe a DOPŘEJTE SI ZDRAVÍ V LÁZNÍCH Významné osobnosti V NAŠICH HOTELECH Rodinná dovolená V JESENÍKÁCH Krása v lázních VYZKOUŠEJTE ESTETICKOU

Více

Zdali zlopovïstnì ti vypovïdïnci p es mand t tu zust vajì. Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu

Zdali zlopovïstnì ti vypovïdïnci p es mand t tu zust vajì. Průvodce labyrintem českého cestovního ruchu o b s a h Ale po malé chvíli, když nic lépe v světě nebylo, mnozí přibíhali, že se exekvucí 1 nevykonala, naříkajíce. Po zasednutí tedy opět rady nařízeni jsou od královny komisaří, Nedbal a Přehleda,

Více

www.e-vsudybyl.cz sedmé vydání 2009 Další informace najdete na stranách 6 a 7.

www.e-vsudybyl.cz sedmé vydání 2009 Další informace najdete na stranách 6 a 7. www.e-vsudybyl.cz sedmé vydání 2009 Další informace najdete na stranách 6 a 7. č a s o p i s l i d í a o l i d e c h v c e s t o v n í m r u c h u Lázně Hodonín Lázně rodinného typu, lázně v nichž se

Více

Senioři mají svátek, mohou si vybrat z řady akcí, jak ho oslaví. Podzimní Flora Olomouc chystá lákadla pro malé i velké návštěvníky

Senioři mají svátek, mohou si vybrat z řady akcí, jak ho oslaví. Podzimní Flora Olomouc chystá lákadla pro malé i velké návštěvníky TÉMA MĚSÍCE: Senioři mají svátek, mohou si vybrat z řady akcí, jak ho oslaví PŘEDSTAVUJEME: Podzimní Flora Olomouc chystá lákadla pro malé i velké návštěvníky Olomouc = město pro všechny generace Přijďte

Více

Lázně a wellness Olomouckého kraje Olomoucký kraj

Lázně a wellness Olomouckého kraje Olomoucký kraj Olomoucký kraj Lázně a wellness Olomouckého kraje Olomoucký kraj Vážení návštěvníci, držíte v rukou katalog s nabídkou lázní a wellness pobytů v Olomouckém kraji. Málokterý region v republice se může pyšnit

Více

Informovanost o alternativní medicíně a její využití v praxi z pohledu veřejnosti a všeobecných sester. Tereza Skovajsová

Informovanost o alternativní medicíně a její využití v praxi z pohledu veřejnosti a všeobecných sester. Tereza Skovajsová Informovanost o alternativní medicíně a její využití v praxi z pohledu veřejnosti a všeobecných sester Tereza Skovajsová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit

Více

Olomoucký senior. Žijeme aktivně, bez ohledu na věk! Senioři z Lazců mají už přes půl roku svůj klub. Chceme pozvat seniory z ústraní do společnosti

Olomoucký senior. Žijeme aktivně, bez ohledu na věk! Senioři z Lazců mají už přes půl roku svůj klub. Chceme pozvat seniory z ústraní do společnosti Olomoucký senior 1/2014 čtvrtletník statutárního města Olomouce Senioři z Lazců mají už přes půl roku svůj klub strana 4 Chceme pozvat seniory z ústraní do společnosti strana 10 11 Žijeme aktivně, bez

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Aleksandra Bessonova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Aleksandra Bessonova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O Aleksandra Bessonova Aktuální tendence lázeňství ve Francii Bakalářská práce 2014 Aktuální tendence lázeňství ve Francii Bakalářská práce Aleksandra Bessonova

Více

Lázně Železnice v novinách - v průběhu času

Lázně Železnice v novinách - v průběhu času Lázně Železnice v novinách - v průběhu času 1. Předvoj ze dne 6. 7. 1961, ročník II., číslo 27, str. 2 ŽELEZNICE (aru): O malé pacienty v železnické léčebně se stará i kolektiv rehabilitačních pracovnic

Více

Pohoda. Cyklosezona začíná. Lázeňská. 6 Seriál o novodobé historii lázní 14 Host lázní architekt Josef Pleskot 20 Otevírání lázeňské sezony 2013

Pohoda. Cyklosezona začíná. Lázeňská. 6 Seriál o novodobé historii lázní 14 Host lázní architekt Josef Pleskot 20 Otevírání lázeňské sezony 2013 ROZHOVOR: Herec a dabér Jan Pohan str. 8 9 PÉČE O TĚLO: Nejen o koupelích s přísadou solí se dozvíte na str. 10 Lázeňská Pohoda MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ www.laznetrebon.cz č.

Více

LÁZEÒSKÉ LISTY. 15 let založení a.s. Lázně Luhačovice. Hlavní lázeňská sezona byla zahájena. Patnáct let pro zdraví a prosperitu.

LÁZEÒSKÉ LISTY. 15 let založení a.s. Lázně Luhačovice. Hlavní lázeňská sezona byla zahájena. Patnáct let pro zdraví a prosperitu. LÁZEÒSKÉ LISTY L u h a è o v i c e Založeny 1909 31. května 2007 èíslo V roèník XI Cena 5 Kè 15 let založení a.s. Lázně Luhačovice Milí čtenáři, po minulém vydání Lázeňských listů, které se téměř celé

Více

Hladovění pro zdraví. MUDr. Vilma Partyková (1998)

Hladovění pro zdraví. MUDr. Vilma Partyková (1998) Hladovění pro zdraví MUDr. Vilma Partyková (1998) Upozornění Tato kniha podává ucelený přehled informací o metodě léčebného hladovění, získaných ze světové literatury a vlastních poznatků. V žádném případě

Více

Lidové léčitelství v našem podhůří

Lidové léčitelství v našem podhůří Ivan Šolc, Alena Březinová,Václav Šolc, David Peteráč a další spolupracovníci Lidové léčitelství v našem podhůří (Léčitelské hledání v Podkrkonoší a Pojizeří) pracovní text Alšovice 2006 Věnování Tyto

Více

zima 2013 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům:

zima 2013 Společnosti C-M-T www.c-m-t.cz Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 46/zima 2013 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí s dalšími členy Společnosti C-M-T. Bulletin neprochází

Více

o fotografování v nemocnici, emocích a umění naslouchat V anesteziologii jen špičkové léky a technika nestačí, důležitá je důvěra Jindřich Štreit

o fotografování v nemocnici, emocích a umění naslouchat V anesteziologii jen špičkové léky a technika nestačí, důležitá je důvěra Jindřich Štreit Léto 2014 Časopis Fakultní nemocnice Olomouc NemMAGAZÍN V anesteziologii jen špičkové léky a technika nestačí, důležitá je důvěra Jindřich Štreit o fotografování v nemocnici, emocích a umění naslouchat

Více

Derniéra Večerních rozmluv s hosty UP

Derniéra Večerních rozmluv s hosty UP NOVINOVÁ ZÁSILKA PLACENO PŘEVODEM 706008 Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál UP Žurnál l UP Žurnál UP

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKA F AKUL TA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONALNIHO R1ZENI. bakalarske prezencni studium 2007-2010.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKA F AKUL TA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONALNIHO R1ZENI. bakalarske prezencni studium 2007-2010. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKA F AKUL TA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONALNIHO R1ZENI bakalarske prezencni studium 2007-2010 Katefina Kaderova Vzdebivani dospelych ve skautingu Adult Education in

Více