PRILOHY K NOMINACI. TRADICNi LECEBNE PROCEDURY A ODKAZ VINCENZE PRIESSNITZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRILOHY K NOMINACI. TRADICNi LECEBNE PROCEDURY A ODKAZ VINCENZE PRIESSNITZE"

Transkript

1 PRILOHY K NOMINACI TRADICNi LECEBNE PROCEDURY A ODKAZ VINCENZE PRIESSNITZE

2 OBSAH Pfiloha c. 1: Dokumentace statku: podrobny popis, audiovizualni dokumentace, apod 2 a) Podrobny popis tradicnich Priessnitzovych procedur 2 b) Jedinecnost mista vzniku hydroterapie 6 c) Inspirace Priessnitzem aneb stopy Jeho geniality 7 d) Dobove ohiasy lecebnych procedur a odkaz V. Priesnitze dnes 12 e) Statky a mista spojena s tradicnimi lecebnymi procedurami 16 Pfiloha c. 2: Mapa, do niz je zakresleno misto ci oblast, kde se statek vyskytuje 18 Pfiloha c. 3: Obrazova pfiloha 19 Pfiloha c. 4: Svobodny, pfedem dany a pouceny souhlas nositelii statku se zapisem 28 Pfiloha c. 5: Souhlas nositele statku s periodickou redokumentaci 29 Pfiloha c. 6: Souhlas drzitele prav k uziti statku pro vedeni Seznamu a jeho zvefejnenim 30 Pfiloha c. 7: Souhlasy o svoleni k vyuziti fotografickych materialii (PLL, a. s.) 31 Pfiloha c. 8: Souhlasy o svoleni k vyuziti fotografickych materialii (SOkA Jesenik) 32 Pfiloha c. 9: Souhlasy o svoleni k vyuziti fotografickych materialu (Hnuti Brontosaurus) 33 1

3 PRILOHA C. 1 Dokumentace statku: podrobny popis, audiovizualni dokumentace, apod, vcetne udeleni souhlasu se zvei^ejnenim takovyclito textovych nebo audiovizualnich materialu (prohlaseni 0 vlastnictvi licence). A. PODROBNY POPIS TRADICNICH PRIESSNITZOVYCH PROCEDUR PRIESSNITZOVY PROCEDURY ZA JEHO ZIVOTA Na pocatku Priessnitzovy geniality staly jeho vlastni zkusenosti, kdy vychazel z pozorovani pi'irody a ranhojicii ve svem okoii. Casta poraneni. ktera utrpel. jej pfimela k tomu. aby sam na sobe vyzkousel blahodarne I'lcinky chladne vody. Chlad jednak mirni bolest. avsak ma take protizanetlive ucinky. Prvni aplikace vody provadei veimi primitivne: opakovane namacei poranene koncetiny do studene vody. Pozdeji tento postup doplnoval otiranim myci houbou. namacenou ve studene vode. S ohiedem na nariistajici klientelu a zejmena na rozsifeni palety chorobnych stavu, ktere bylo tfeba lecit, nejen poraneni, ale i horecnate stavy. zazivaci obtize atd., bylo nutne take odpovidajicim zpusobem upravit lecebne postupy. Priessnitz byl toho nazoru. ze neleci chlad. nybrz teplo. ktere je reakci na chlad. a tento nazor potvrzuje soucasna moderni medicina. Od zkusenosti na sobe samem se pak pokousel pomahat 1 postizenym ve svem nejblizsim okoli. Ovsem nezustalo jen u namaceni ve studene vode, otirani a pfikladani mokrych studenych obkladu. Priessnitz vypracoval pfesne metody pro aplikaci studene vody. Byly to jednak celkove. kratkodobe koupele ve studene vode spojene s otiranim. castecne lazne - pololazne. sedaci lazne. lazne hiavy, lazne jednotlivych koncetin. koupele oci nebo take vstfikovani vody napr. do nosu. Dale zavedl do sve lecby i potni kury. nebot" vefil ve vylucovani skodlivin ztela prostfednictvim potu. Procedura se provadela obycejne zrana, kdy pacient z rozehfate postele byl kratce ponofen do studene lazne. Pak byl zabalen do mokreho prosteradla. na ktere se pfilozila sucha vlnena houne. a pacient byl jeste pfikryt pefinou. V tomto stavu byl ponechan nejmene pul hodiny. nez se silne zapotil. Pote znovu vstoupil do vany s chladnou vodou. Pfitom byl sluhou otiran a po osuseni a obleknuti pak nasledovala prochazka. Nekdy kombinoval vodolecbu s lecbou vzduchem a lazensky pacient lezel v mokrem zabalu v pokoji s otevfenym oknem. K maximalnimu vyuziti vzduchu existovalo tzv. Priessnitzovo okno:" ve dvefich byl vyfezan otvor, aby jim mohl do svetnice proudit cerstvy vzduch. 2

4 K vodolecbe vyuzival Priessnitz i lesnich pramenu. U nekterych byly vybudovany venkovni kamenne sprchy. kdy pramen byl sveden ze strane do di'eveneho koryta, ze ktereho pak dopadala voda asi z vyse dvou metrii na pacienta. ktery si kryl hlavu rukama sepjatyma nad ni. K venkovnim sprcham vyuzival Priessnitz v letnich mesicich i vlahych dest'u, kdy se prostovlase damy prochazely ve vzdusnych, platenych odevech v desti. Rovnez kladl velky duraz na pohyb na cerstvem vzduchu a sve pacienty k intenzivnimu pohybu motivoval prochazkami po blizkych i vzdalenejsich prameiiech, ktere byly rozsety po navrsich. Pramenitou vodu samozfejme take na techto lecebnych vychazkach pili. Voda se nabirala do hoveziho rohu, a tak se popijela tzv...rohova kura." Vedle lecby vzduchem existovala i lecba slunenim. Dulezitou soucasti Priessnitzovy lecby byla i fyzicka aktivita. ktera spocivala v sekani nebo fezani polen (u telesne postizenych dokonce i na pokoji, kde bydleli). A v zime odhazovani snehu. Rovnez cerstve zarosena ranni trava byla zdrojem terapie - brouzdani v rose. Pfi onemocnenich podbfisku a zazivacich obtizich nosiii pacienti bederni pasy (siroky a diouhy pruh platna. Jehoz jeden konec byl namocen do vody. vyzdiman a omotan kolem beder a na to pak se naniotala daisi sucha ca.st. Tento pas byl nosen pod odevem a nekolikrat denne stfidan. Pfipadne byl take do rozkroku pfikladan tzv. Neptunuv pas. Ovsem Priessnitzova lecba. to nebyla pouze lecba vodou. vzduchem. sluncem a poliybem. nybrz duraz byl take kladen na stravu. Ta byla prosta a vydatna (Priessnitz byl odpurcem pustu a hladoveni). Mezi napoji schazela kava a caj. rovnez i alkohol, zato se hojne popijela cerstva pramenita voda. Za nepfizniveho pocasi byla k dispozici velka jidelna k provadeni pohybove terapie - prochazeni, pfipadne k provadeni prostych cviku napf. s kuzely. Priessnitz rovnez kladl duraz i na spolecensky zivot. Nerad vide! pacienty samotafe. Vzdy si pfaval, aby byl mezi pacienty druzny kontakt, proto napf. vecefe trvaly i dve hodiny a byly vlastne spojeny s druznym posezenim a hovorem. Procedury: Obklady (uklidnujici obklad, drazdivy nebo ohfivaci obklad), Zabaly (bederni zabal - Priessnitzuv vynalez. kfizovy zabal. drazdivy zabal nohou. mistni obklady. suchy potni zabal, celkovy vlhky zabal. vlhky zabal na vychazku. tfictvrtecni nebo polovicni zabal, zabal trupu), Koupele (studena pololazen, pololazen ve stoje, pololazen pusobici horecku, studena sedaci lazen, koupel hornich a dolnich koncetin, lazen hlavy a zihlavi. usni lazen. ustni lazen, ocni lazen) Sprchovani Polevy (celkove nebo castecne) 3

5 Otery - odrhnuti Vzdusne lazne Slunecni lazne Pohybova terapie JAK SE LISi DNESNI LECBA NA GRAFENBERKU OD TE PUVODNI PRIESSNITZOVY? Jeste dnes Ize provadet do jiste miry modifikovane piivodni Priessnitzovy procedury: pfedehfati teplou sprchou, pote mokry, chladny zabal v prosteradle a dece, ktery trva temer hodinu a nasleduje pololazen v odrazene vode s frotazi a polevy studenou vodou a pak prochazka. Otery jsou nahrazovany ruznymi druhy masazi (klasicka. celkova, castecna, riizne typy orientalnich masazi, lymfodrenazi rucni nebo pfistrojovou. podvodni masazi). K ekvivalentiim Priessnitzovy vodolecby Ize zcela jednoznacne take pfii'adit skotske sti'iky a stfidavou koupel dolnich koncetin. Nejzasadnejsi se vsak v soucasne dobe jevi Priessnitzovy procedury. ktere jsou soucasti Balneoparku Vincenze Priessnitze, mezi nimi je koupel homich a dolnich koncetin. Priessnitzova koupel nohou s akupresurou, Priessnitzova lavicka, Priessnitzovy stfiky a Priessnitzovy sprchy. Balneopark se stal od sveho otevfeni v loce 2010 svetovou raritou, kterou navstevuji hojne nejen pacienti a klienti lazni, ale take navstevnici z cele Ceske republiky a zahranici. Vybudovani takto vyznamneho odkazu zakladatele moderni vodolecby si take povsimly nejvyznamnejsi spolecnosti zabyvajici se lecitelstvim podlozcnym vedeckym badanim. Spolecnost Sebastiana Kneippa z Rakouska a Spolecnost pfirodniho lecitelstvi z Nemecka. Pfirodni sluneni z dob Priessnitze je doplnovano svetlolecbou ruznych charakteristik die onemocneni pacienta. S ohiedem na nas zivotni styl. praci v kancelafi u pocitacii apod, je dulezitou soucasti dnesni lecby cilena gymnastika. l^ecba praci je nahrazena ruznymi aktivitami v posilovne a arteterapii. Vychazky k pramenum a ona..rohova" lecba jsou nahrazeny organizovaiiou pohybovou terapii s ohiedem na zdatnost pacienta pod vedenim odborneho pracovnika, casto take s holemi Nordic Walking. Vitanym doplnkem lecby je i lecba praci, tzv. ergoterapie. Lazne jsou ve velke mife vyuzivany jako preventivni prostfedek syndromu vyhofeni, ktery v dnesni hekticke dobe neni nikterak vzacny. Krome procedur vseho typu je stale kladen, tak jako puvodne, velky duraz na vyuziti zdejsiho specifickeho klimatu, cehoz si byl dobfe vedom i samotny Priessnitz. Pfi procesech. ktere proti nemu inscenovali jeho nepfatele. zejmena z fad soudobych lekafii. prohlasil:...vezmete-li mi vodu, budu leeit vzduchem." 4

6 Priessnitzova pololazeii jednofazova a dvoufazova Jde 0 slozitou proceduru s kombinaci vodolecby, zabalu, polevii a kartacovani kiize. Klient se nejdrive kratce pfedehreje teplou vodou ve sprse, nasleduje celotelovy ovin mokrym studenym prosteradlem sklidnym lezenim v zabalu. po prohfati a zpoceni nasleduje polokoupel v 35 C teple vode s kartacovanim a polevy sije. zad a koncetin chladnou vodou. Priessnitzova pohybova terapie Propojuje tradicni lecebne metody s novym systemem pohybovych aktivit. Opet vyuziva horskych pramenu jako pi^irodnich koupeli hornich a dolnich koncetin. a to vsechno v kombinaci s dechovymi cvicenimi. Pomoci Priessnitzovy pohybove terapie muzeme docilit vyssi aerobni vydrze, krevni viskozity, zlepsuje srdecni cinnost. reguluje krevni tiak. zlepsuje krevni obeh. Kladne pusobi proti nemocem krevniho obehu. kornateni tepen. pomaha pi'edchazet nebezpeci infarktu. pomaha pri vysokem tiaku. A protoze dychani je intenzivnejsi. cisti se plice. zlepsuje okyslicovani organismu, lepsim dychanim se zlepsuje prace svalu. Priessnitziiv zabal Od svych zabalu si Priessnitz sliboval uklidneni podrazdenvch organii, zvysene vypafovani pokozky, rozpousteni a vstfebavani chorobnych latek. Lecil jim pacienty. ktefi nesnaseli poceni. ale jejich organismus potfeboval posilit. malo aktivni. kfehkou a suchou pokozku. kozni onemocneni a liseje, horecnata onemocneni spojena s vyrazkou. navaly horka. Vlhke, fadne vyzdimane prosteradio tesne ovinul kolem celeho tela. Pote pacienta pfikryl vinenou houni a pofadnymi pefinami. Platno ale muselo byt vzdy dostatecne vyzdimano, jinak by se zabal minul Licinkem. Krev by byla z pokozky odpuzovana a nebyla do ni pfitaliovana. Obzvlaste musely byt V zabalu teple nohy. Zabal trval tak diouho, az se clovek dobfe prohfal. tedy asi 15 az 60 minut. U horecnatych onemocneni pouzival Priessnitz celkove vlhke zabaly s odrazenou vodou, ktere po deseti az dvaceti minutach obnovoval a v pfipade nouze opakoval az tficetkrat denne. Behem zabalu pak jeste na hlavu pacienta pfikladal studeny obklad. Dnes tedy temef v nezmenene podobe Priessnitzuv zabal pouzivame k lokalnimu prokrveni, pfi angine, vysoke horecce. suchem drazdivem kasli ci relaxaci kosterniho svalstva. 5

7 B. JEDINECNOST MfSTA VZNIKU HYDROTERAPIE S Priessnitzovymi procedurami a jeho odkazem je samozfejme spojena leciva sila pramenite horske vody. Jak je uvedeno vyse. Priessnitz se nechal slyset, ze nemel-li by vodu. lecil by vzduchem. Take pry prohlasoval, ze lidi neleci on, ale zdejsi kraj a vse, co k nemu patfi. Jeho tvrzeni z prvni poloviny 19. stoleti potvrzuji vyzkumy dnesni doby. Priessnitz byl tedy opravdu genialnim lecitelem, ktery bez nasich modernich metod a prostfedku poznal v pfirode kolem sveho bydliste jeji ojedinele lecive ucinky. A to nejen prave v pramenite vode, ale take v klimatu a mozna snad i v geo-energii mista, kde vystavel sve lazne. VODA Molekuly vody se obecne shiukuji do tzv. klastru a tyto klastry ji davaji. zjednodusene feceno, jakousi schopnost pameti." Pfiznive vlivy vodu ozivuji (Jeji molekuly tvofi slozitejsi klastry) nepfiznive ji umrtvuji" (klastry se rozpadaji). Podle laboratornich vysledku lichtenstejnske laboratofe Hado Life Europe vykazuji prameny na Studnicnim vrchu vysokou zivost." KLIMA Klima v okoli lazenskeho arealu patfi k nejcistsim u nas a diky jeho slozeni je mnohdy pfirovnavano kjedinecnym klimatickym laznim v rakouskem Bad Gasteinu. V roce 200.S probihal v okoli jesenickych lazni atmogeochemicky pruzkum. Vedci z Karlovy Univerzity pod vedenim docenta Jifiho Dohnala inefili vyskyt zeleza, vapniku, drasliku, sodiku a hofciku v atniosfefe. Mefeni se tykalo biogennich, cloveku pfiznivych prvkii. ktere se pfirozene vyskytuji v geologickem podlozi a ve velmi malem mnozstvi se dostavaji do ovzdusi. Na zaklade mefeni vznikly mapy. ktere ukazuji pole zvyseneho vyskytu techto prvku. Je zajimave, Jak se namefene hodnoty odiisuji na i na mistech, vzdalenych od sebe jen par desitek metru. Z biomedicinskeho pohledu Je vyznamne, ze vubec nejvyssi hodnota sumarniho indexu odpovida prostoru lazni, zdilcich prvku jsou v techto mistech vyrazne anomalni pfedevsim obsahy sodiku a drasliku. relativne mene zeleza a hofciku," pise ve vysledne zprave docent Dohnal a uzavira ji slovy:,,...lze pfedpokladat, ze vysoke obsahy sledovanych biogennich prvku se podileji na posileni lecebneho potencialu lazni." GEO-ENERGIE MISTA Podle metody energie mista" vypracovane PhDr. Janem Jilkem se v arealu lazni nachazi dve mista s velmi vyraznym mnozstvim geo-eneigie: Priessnitzuv rodny dum a Jizni svah. 6

8 C. INSIPRACE PRIESSNITZEM ANEB STOPY JEHO GENIALITY VZNIK VODOLECEBNYCH USTAVU Vedle vodolecebneho ustavii na Grafenberku. ktery Priessnitz vedl. vznikalv i daisi soukrome lecebne domy. Ve Fryvaldove vzniki podle Priessnitzova vzoru take vodoiecebny ustav.losefa Weisse ( ), ktery byl v provozu na fece Bele v letech Josef Weiss se ujimal hostu, ktefi nebyli pfijati Priessnitzem. a tech, jimz. byla lecba na Grafenberku pfilis drsnou. Jeho zakladatel, mimochodem zverolekaf. sifil v letech slavu vodolecby v Anglii. kde o jeho pfijezdu psaly i The Times. Vodolecebne ustavy podle Priessnitzova vzoru vsak vznikaly po cele Evrope. Prvni takovy ustav V Cechach zaiozil v roce 1839 v Potocne vjizerskych horach Josef Schindler. ktery pozdeji, po Priessnitzove smrti, vedl Jesenicke lazne. Bavorska vlada dokonce na sve naklady na Grafenberk vyslala tfi lekafe, aby studovali Priessnitzovu vodolecbu a doma zalozili ustav\e jeho vzoru. Vodolecebne ustavy vznikaly nejen v nemeckych zemich. ale i v Rakousku. Na Slovensku se Priessnitzem nechali inspirovat jako prvni v Bardejove, pozdeji vzniki take vodoiecebny ustav ve Starem Smokovci. Ve Francii pionyry vodolecby byli roku 1846 v F,es Ternes, pfezdivkou francouzsky Grafenberk" se chlubil ustav v Saint-Seine I'Abbaye u Dijonu. V Anglii krome ustavu vedenych Josefem Weissem vzniki take napfiklad Grafenberk House" v Malvcrnu. PRIESSNITZOVI PACIENTI NA GRAFENBERKU Vincenz Priessnitz trval ve svych laznich velice striktnc na dodrzovani urcenych pravidel a nemilosrdne trestal kterehokoliv provinilce vyloucenim z dalsiho leceni. Nedbal pfitom o to, zda jde o pana ci kmana, u nej si byli podle svedectvi mnoha soucasniku vsichni rovni. Fak musel opustitjeho listav napf. i baron Rotschild. Rok 1839 pfedstavoval vrchol rozkvetu vodolecebneho ustavu na Grafenberku za Priessnitzova zivota. Tehdy se u Priessnitze lecilo 1544 osob. z toho 120 lekafu z cele FvropN. ktefi zde studovali Priessnitzovy vodolecebne procedury. Zdejsi lazne patfily k modnim mistiim schuzek spolecenske smetanky, pobyt v pfirode a vodoiecba se staly pro vyssi spolecnost heslem doby. Mnozi hoste, pfedevsim z fad slechty - nemiizeme je nazvat pacienty v pravem slova smyslu - odmitali snaset tvrde podminky zivota na Grafenberku. I lledali proto pohodlnejsi ubytovani v samotnem mestecku Fryvaldove, kde meli veskerou peci a navic ne tak organizovany denni program a intenzivni dohled. Priessnitz dojizdel do Fryvaldova kazdy den a mezi desatou a jedenactou hodinou..ordinoval" 7

9 V hostinci U Koruny". Ve meste mel svoje lazenske vyskolene v podavani koupeli a zabalu, ale i ti byli shovivavejsi nez Jejich grafenberksti kolegove. Ocity svedek popsal zivot ve meste takto:..[...jtecf lady napfiklad palfi k hontonu nehydlet na Grafenberku. ale ve Fryvaldove. Clovek se naclidzi bliz..smetdnce" vpoiiodlnych a vetsinou nove postavenych domech mesla. Charakleristicky znak di'ivejsiho nenuceneho a neslrojeneho slylu, chovat se pfirozene. vetsinou vymizel a uvoini! misto slylu. kterym se lisi lazensky svet ffyvaldovsky odgrdfenberkskeho. brzy ohyvatelneho V tomto okamziku je konec cile zimni sezony. Pfi zacdtku sezonv letni je krome noveho domu Priessnitz (tzv. Hrad) sotva je.sle nekde pruzdnd mistnustka. Je videt na kazdem kroku nove vznikajici hudovy. protoze se ocekdvd vedle jiz pfitomnvch osmi neho devili set hostii velky pocet da/.sich. Pfed osmi dny se konalo v mestskem stfeleckem dome kaslno. kteremu byli pfitomni vevodkyne von Anhall-Kolhen. knize von Pless, knezna a knize Lichtenslein. knize a knezna Dolgorukij, knize Auersperg. zfiyvaldovskych liosli pfihlizeli: princ Friedrich von Nassau, knize a knezna Sapieha. knezny Lubomierska a Hohenlohe... Za nekolik dni nas opusti divadehiispolecnost, ktera je zde cinnd jeden rok. Nyniji Ize snadno poslrddat, protoze mohou hyljasne vecery naplhovdny ucelneji a pfijemneji. " K pacientum, nebo spise lazenskym hostum, ktefi pobyvali na Grafenberku v prubehu desetileti, patfila slechticka elita z cele Evropy. utikali se sem polsti i madarsti revolucionafi. schazely se zde vyznamne osobnosti kultury i politiky vcetne clenu evropskych vladnoucich dynastii: Hrabe Miklos Wesselenyi ( ), rusky spisovatel NikolaJ Vasiljevic Gogol (1845, 1846), americka lekafka Elisabeth Blackwellova. prvni lekafka na svete (1850). knize von Mecklenburg, prusky kral Vilem, rumunsky kral Karel 1. z Hohenzolernu. Lazne navstivili tez arcivevoda Frantisek Karel (1845) nebo cisaf Frantisek Josef I. (1860). Cisaf Ferdinand I. udelil v r V. Priessnitzovi Velkou c. k. zlatou medaili za zasluhy se stuhou, nejvyssi civiini vyznamenani - V. Priessnitz byl jejim prvnim nositelem v rakouskem Slezsku. SEBASTIAN KNEIPP Priessnitz contra Kneipp - umele vytvofene rivalstvi Vincenz Priessnitz a Sebastian Kneipp ovlivnili ve sve dobe nazory na zpusob a moznosti leceni natolik, ze jeste dnes Je jejich odkaz zivy a ze se k nim vraci nejen historikove. ale i lekafska veda. Dukazem jsou nejenom lazenske ustavy pfedevsim v Evrope. ale i - a to hlavne v nemeckych zemich - laicke i lekafske spolky, nesouci Jejich jmena: Priessnitz- und Kneippbund. Casto se vsak fesi V podstate umele vytvofeny spor o prvenstvi a titul,.zakladatele moderni vodolecby". a to i pfes to, ze Priessnitz sve lecitelske schopnosti na Grafenberku praktikoval v dobe Kneippova narozeni ( Stephansried Worishofen). 8

10 Priessnitz i Kneipp byli naprostymi laiky. co se tyka mediciny. a k leceni Je pfivedly vlastni empiricke zkusenosti a pozorovani. Oba pochazeli z chudeho prostfedi. Byli tez skvelymi pozorovateli prirody ajevi!i kolem - z techto pozorovani pi'edevsim vychazeli pfi koncipovani svych metod lecby. Oba vyzkouseli lecebnou silu pramenite vod\e na sobe. teprve potom zacali pomahat Jinym. Oba se ocitii V situaci, kdy nad nimi oficialni medicina ziomila hul. a oba se vlastni metodou vyiecili. Rozdilne Je vsak dosazene vzdelani. Priessnitz ziistal. co se tyce vzdelani. samoukem. ktery stezi psal a cetl, Kneipp vlastni vuli vystudoval nejprve gymnazium a potom teoiogii. v r byl vysvecen na kneze. Se vzdelanim Je spojen daisi dulezity faktor - moznost cerpani informaci a pfistup k literatufe o danem tematu. V tomto smeru Je nutno konstatovat. ze Priessnitz pfedstavuje opravdovy prototyp samouka- praktika. ktery se k vlastnimu systemu leceni propracoval sam a bez vedeckych poznatku sve doby..lako geniaini pozorovatel nejen pfirody, ale i lidskeho tela a Jeho reakci, polozil zaklady vodniho testu, ktery lekafska veda pouziva dosud. U Kneippa Je vice nez pravdepodobne, ze cerpal z pocetnych spisu o vodolecbe. Sam udava Jako zdroje pouznani J. S. Hahna a Rauseho. V dobe. kdy sam zacal lecit (po r. 1855). existovala Jiz cela fada studii o hydroterapii. V. Priessnitzovi a Grafenberku z pera Jak renomovanych lekafu. tak od zanicenvch laikii. Mohl tedy porovnavat, tfidit, vybirat a polozit tak zaklad sveho vlastniho lecebneho systemu. Vznikly tak dve vodolecebne metody vychazejici ze stejnych zakladii, ale v mnoha smerech velmi odiisne. Daisi vyvoj hydroterapie ovlivnil i fakt. ze Priessnitz po sobe nezanechal zadnou knihu, kterou by osvetlil svoji metodu a obhajil Ji. Krome poznamek o doporucenem zpusobu lecby na rubu dopisu pacientii a utieho deniku s poznamkami o moznostech lecby Jednotlivych iiemoci nema Statni okresni archiv v.leseniku ve fondu zadna pfima sdeleni tohoto genialniho lecitele. Tim Jsou teprve prace Jeho nasledovniku. af uz zastancu nebo odpurcu Jeho metod. Tyto studie sifily slavu Priessnitze v Evrope iv zamofi. Od tficatych let 19. stoleti bylo o Jeho osobe, o Grafenberku a hydroterapii podle Jeho vzoru napsano na 400 knih a studii. Naproti tomu Kneipp byl sam vasnivym propagatorem sve metody a autorem nekolika knih, napf. Meine Wasserkur... Kinderkrankenheiten. Mein letzter Wille a dalsich. Podnikal pfednaskove cesty po cele Evrope. zakladal nadace pro chiide pacienty. Stal se tak v polovine 80. let 19. stoleti nejpopularnejsim pfedstavitelem hydroterapie. lepe feceno pfirodniho lecitelstvi. postupne tak vytlacil z popfedi sveho pfedchudce Priessnitze. Tito celni pfedstavitele vodolecby se diametralne lisili Jeste v jedne oblasti: ve svem vztahu k oficialni medicine. Priessnitz se nikdy nedokazal vymanit z averze a neduvery vuci lekafum a lekafske vede vubec. Pficinu Je tfeba hiedat v Jeho diouholetych sporech s mistnimi lekafi. ktefi se ho vsemozne 9

11 snazili znicit a zastavit Jeho karierii. Tehdejsi veda navic vodolecbu brala Jako sarlatanstvi a teprve zasluhou profesora Winternitze byly polozeny zaklady hydroterapie Jako vedecke discipliny. I pfes pozdejsi pocty a oslavne knihy z fad lekafu - zastancu Priessnitzova zpusobu lecby - striktne odmital Jakoukoliv I'lcast lekafu na leceni svych pacientii. Ve svem lecebnem fadu z r vydal dokonce pfi'kaz, kterym zakazoval lekafum pobyvajicim na Grafenberku cinit Jakekoliv poznamky o sve lecebne metode. Pfi nedodrzeni hrozilo provinilci okamzite propusteni z lecebne pece. Do konce sveho zivota tento postoj nezmcnil. Sebastian Kneipp o temef 50 let pozdeji provozoval svoji praxi Jiz ve zcela Jine situaci. Byl sice jednemi nazyvan sarlatanem, ale druha cast lekafu jiz brala vodolecbu a pfirodni prostfedky jako soucast oficialni mediciny. Je znamo, ze pfi vysetfenf pacientii asistoval Kneippovi vzdy alespofi jeden lekaf. On stanovil (v rekordne kratkem case) diagnozu. ale pouze Kneipp urcoxal lecebne procedury. Vzal tedy v potaz nutnost spoluprace s lekafskou vedou. ale do svych metod si aiii on nedal zasahovat. Zaklad lecebnych metod byl tedy stejny: pramenita voda. pohyb na cerstvem vzduchu. slunecni koupele a racionalni strava - ta byla mimochodem kazdym z nich chapana zcela odiisne a byla tercem nejcastejsi kritiky - hlavne u Priessnitze. Priessnitz pfistupoval k pacientovi velice individualne - nejprve otestoval reakci jeho kuze na odrazenou (odstatou) vodu a podle tohoto testu (funguje na stejnem principu dodnes) teprve urcoval pouziti nektere z mnoha procedur. Sledoval diouhodobe zmeny stavu a reakce pacienta, menil procedury a upravoval rezim. Z korespondence vime, ze se zajimal i o vylecene pacienty. Zaroven byl vsak k pacientum velice tvrdy: pozadoval od nich spoluucast na lecebnem procesu, naprostou duveru v procedury a poslusnost - sam tomu fikal charakter. Naproti tomu Kneipp venoval kazdemu pacientovi (die svedectvi hostu i lekafu) maximalne 2-3 minuty. Behem nich iekaf stanovil diagnozu a Kneipp pfedepsal procedury. Takto ordinoval sest hodin denne. Vice se vsak o prubeh leceni nestaral. Pacient mohl brat procedury i v jinych ustavech v celem Nemecku. nikoliv jen ve Worishofenu. Do r se u Kneippa lecilo neuvefitelne mnozstvi pacientii Na rozdil od Priessnitze ordinoval Kneipp i teple koupele a polevy, pfedevsim pak pouzival Priessnitzem zavrhovane bylinne koupele a obklady. Doha koupeli byla u nej podstatne kratsi a velice diferencovana. Oba dva doporucovali take tzv. rosne koupele. tj. chuzi naboso v rose, ktera ma i podle dnesni mediciny velice pozitivni vysledky hlavne na psychicke potize. Proto se i dnes v laznich Grafenberk tato procedura provadi. Kdy a proc vzniki tedy spor o zasluhy toho ci onoho, vasnive debaty o prvenstvi? Oba protagoniste jsou V tom nevinne. Kneipp se sice o Priessnitzovi pfilis casto nezminoval. ale ani nepopiral jeho vliv na svoje metody. Byl vsak daiek toho. pfivlastnovat si cizi zasluhy. Sel pouze svoji cestou, o Jejiz spravnosti byl pfesvedcen. Puvodce diskusi a sporu Je tfeba hiedat v zapfisahlych zastancich 10

12 nemennosti Priessnitzovych metod lecby. Byli to pfedevsim Priessnitzuv zet" Johann Ripper a spisovatel Philo von Walde. ktefi napadali Kneippa - a nejen Jeho - za to, ze se nedrzi..posvatnych" zasad sveho mistra a ze ho nevynasi do nebe. Kneippovi pfivrzenci zase branili sveho ucitele a nelitostny boj - nastesti pouze inkoustovy - byl na svete. Dodnes nemaji oba tabory rady jakoukoliv konfrontaci tech, ktere si postavily na pomysiny piedestal. Ale to jsou pouze umele vytvofene bariery mezi svety Priessnitze a Kneippa. o nichz Ize zaverem fici: Bez Priessnitze by nebyl zddny Rause a Hahn (pozn. Priessnitzovi z/ici a ndsledovnici) a bez techto dvou zddny Kneipp a bez Kneippa by nebylo dobrodini vodolecby..." Philo von Walde II

13 D. DOBOVE OHLASY LECEBNYCH PROCEDUR A ODKAZ V. PRIESSNITZE DNES DOBOVE OHLASY LECEBNYCH PROCEDUR Pote, CO pry Priessnitz uzdravil deveckii sveho souseda. se zprava o jeho umeni zacala sifit nejen na Fryvaldovsku (Jesenicku), ale postupne pfichazeli pacienti i z podstatne vetsi dalky. Proste omyvani houbou se stalo symbolem jeho uspechu. ale i trnem v oku mistnich lekafu. ktefi v nem videli nekalou konkurenci a sarlatana. Jejich stiznost a spor ji vyvolany nemohl Priessnitzovi zabranit V ceste, 0 niz byl bytostne pfesvedcen, ze je spravna. Uz v r pfestavel rodny dum v prvni vodoiecebny ustav na svete: zcela prosty, ale prvni. Zde i nadale lecil sve pacienty, kdyz mu bylo magistratem mesta zakazano pouzivat houbu, pouzival vlastni ruku a zjistil, ze vysledek je jeste lepsi. A tak. vzdor pomluvam a vieklym sporum s ufady o uznani vodolecby jako pinopravneho zpusobu leceni. o povoleni provozovani lecebneho zafizeni. pocaly na Grafenberku vznikat prvni vodolecebne lazne. jejichz vznikje vetsinou datovan k r Ale jiz v r je poprve pozvan k cisafskemu dvoru do Vidne na konzultaci v zalezitosti lecby jednoho z arcivevodu. Bylo to jiste velke zadostiucineni pro Priessnitze. ktery dosud nemel zadne povoleni k provadeni lecebne cinnosti, ci k vedeni lecebneho ustavu. Tim spise. ze v r bylo proti nemu zahajeno nove fizeni, tentokrate soudni u krajskeho soudu v Opave, kam na nej podal stiznost dr. Schnorfeil. zemsky fyzikus, povefeny dohledem nad lekafi. Priessnitz byl skutecne 7. fi^jna r odsouzen. ale pouze k 4 dnum vezeni s pustem. Priessnitz se odvolal. gubernialni soud v Brne pak rozsudek fryvaldovskeho magistratu zrusil. Boj vsak neskoncil: nova zaioba ustavenych dozorcii - mistnich lekafu z r se na guberniu v Brne setkava se zadosti o sdeleni bliz.sich udajii o Priessnitzove vodolecbe ze strany Wiirtenberskeho vyslance. V r je proto vyslana z Vidne na Grafenberk cisafska komise, ktera po osmi dnech pobytu vydava rozhodnuti doporucujici podporu Priessnitzovu ustavu. Priessnitz se dockal uznani ze vsech stran. Vdecni pacienti mu stavi pomnikx. od r vychazi jedna kniha o jeho vodolecbe za druhou (v r se jich udava na 400) a v r je mu cisafem udelena Velka zlata medaile za zasluhy, nejvyssi vyznamenani, jake se udelovalo civiini osobe a ktere pfed nim nikdo ve Slezsku neobdrzel.,, Vincenz Priessnitz Je s/avne jmeno onoho nuize. jehoz pfiklcid mi dul podiiet i odvahu, ahych pro zdravi trpiciho lidstva ohrdtil timto provoldnim na vsechny viddy nemeckvch statu. Vincenz Priessnitz. jehoz zkusenosti dokazuji, ze kazdd nemoc, pokud je vubec vyiecitehid. muze byt vylecena bez zdlouhaveho. ndkladneho. nejisteho a nehezpecneho uzivdni leku. pouze a jedine uzivdnim cerstve studnicni a pramenite vody. blahodarne. jiste bez nebezpeci... " 12

14 Christian Oertei: Vincenz Priessnitz aneb Provolani ke vsem viadam nemeckych statu ke zi'izovani vodolecebnych ustavu (In: Vincenz Priessnitz Almanach ke 200. vyroci narozeni. Jesenik str. 12) ve dne i v noci neiinavne pomdhu svym nemocnyni. iiu sirane druhe vede lechu pfisne a diisledne, aze jeho lecebnu metodu zusldvd pozoruhoduym ohjevem v ohiusti lekcifslvi. " Z posudku komise videnskcmw lekafskeho dvora (In: Vincenz Priessnitz Almanach ke 200. vyroci narozeni. Jesenik 1999, str. 23)..Clovek musi jen Prie.s.sniize a Grcifenherk videl a pcik hezdeky k nemu poulun se citi. Neni nic skromnejsiho nad Priessnitze. Byty jsou z vet.siho dilu cikdnske skry.se. on divoivorce. A knizata a hrabata jedi mliko a marcipdn. ostdvaji v hnizdech pod stfechou a stanou se zdravymi. " Basnik Josef Krasoslav Chmelensky v dopise pi'iteli Ladislavu Celakovskemu (In: Vincenz Priessnitz Almanach ke 200. vyroci narozeni. Jesenik str. 59),, V Priessnitzovi pozndvdme muze. jehoz pfiroda stvofila lekafem. Jako je ddno umelci rozvinout V sobe plnost harmonic tonu. pro vsechny ostatni tujemstvi. pro nej samotneho zpocutku zdhada jako dar z nebe. tak je Priessnitzovi ddno ono vysoke nuddni pro rozpozndni nemoci a hezpecny iisudek o stavu zivotni sily v cloveku. " Dr. Ed. Schnitzlein: Wasserheilkunde, Miinchen Zdd se, ze tento muz byl urcen osudem otevfil novou eru lekai'stvi a pfivest zpet vedeni a I'lsili lekafe na pozorovani a vyuziti cistych pfirodnich si I. " Dr. med. E. V. Dietrich: Priessnitz und Weiss. Bautzen Pfiroda byla jeho univerzitou. hory. le.sy a chy.se nemocnych jeho posluchanuimi. prameny a volny vzduch jeho ucdeli. Vporozumeni feci pfirody se mu nikdo nevyrovnal. nehyl ovlivnen zadnou soustavou. nehyl vfazen do zadne.skoly. nybrz byl tim, cim je v podstate kazdy genius: ovidddn vlastnim instinktem. " Em. Kapper: Prvni vodoiecebny ustav Grafenberk. Praha 1871.,, Tento muz vlddne vodou. jako Napoleon vlddl vojdky. " N. V. Gogol V dopise pfiteli Danilovskemu V nasich casich povest o lecici mod studene vody velice rozsifu Vincenz Priessnitz. obecny obcan na Grafenberku..., kteryzto vlastni zkusenosti a pfemyslovdnim veden jsa. znumenitou lecici mac studene vody poznal, procez i vodoiecebny listav s povolenim vrchnosti zaiozil. a skrze zddouci 13

15 prospech v leceni rozlicnycli nemoci nadohyl sobe takove sldvy. ze zdaleka i vyssiho stavu lide, i nemocni lekafi k nemu pfichdzeji, aby jeho rady uzi/i... On zddnych leku. krom vodv. neddvd. " Jan Suiek: Vodolekaf. Trnava Bude jeste diouho trvat. nez btide Priessnitz uzndn tim. cim skutecne byl: lekafskym Kolumbem. " Z dopisu zdrav. rady Dr. med. E. Pinglera z Janu Ripperovi. ODKAZ VINCENZE PRIESSNITZE DNES ^Priessnitz byl jednim z mala terapeutu (ne-li jedinym). ktereho je mozne zafadit do kategorie celostne-raciondlni. Jeho pfistup nesporne celostni byl. O.setfoval pacienta jako celek, jeho terapeuticky system: tj.: aplikace chladne vodv zevni i vnitfni cestou. polnhovy rezim a jednoduche stravovdni byl rovnez komplexni... Priessnitz povazoval za rozhodujici jaktor uspechu pocit tepla -..neni to chlad. ktery leci. ale teplo. ktere je studenou vodou vyvoldvdno. " Tak nejuk v Priessnitzove poddni zni zdkladni terapeuticky princip. Budoucnost zfejme ukdze. ze zmineny genidini postfeh je jednim z nediilezitejsich terapeuticky'ch principu vubec... Vincenz Priessnitz jednoznacne patfil do okruhu terapeutu celostniho typu. Na rozdil od ostutnich terapeutii zaiozil sve leceni na racionalite. Byl hystry pozorovatel a ze svych postfehu dusledne vyvozoval zdvery... Vse podrohil osvedcenemu principu jednoduchosti. Prave vjednoduchosti pfedcil sveho ndsledovnika, ktery byvd neoprdvnene nad Priessnitze povysovdn. Jde o Sebastiana Kneippa... Suma sumdrum - Vincenz Priessnitz bvl zcela vv/imecnym a jedinecnvm lerapetitem. jenz nemd V historii mediciny obdohy. Je otdzkoii. kolik desetileti jeste uhehne. nez si lento prosty jdkt znovu uvedomime... Nepochybne pfijde v dejindch lidstva den. kdy hude vse sprdvne pochopeno a vyvozeny dusledky. Pak se Priessnitzovi zaslouzene dostane v historii misto. jez mu ndlezi. " Vareka, Jifi: Odkaz Vincenze Priessnitze z hlediska dejin lekai'stvi a soucasne mediciny. In: Vincenz Priessnitz Almanach ke 200. vyroci narozeni. Jesenik Mi4zeme-li mluvit nekdy o zdzraku. je to (.jrafenherk. mala osada u Fryvaldova. dnesniho Jeseniku. Tarn, kde v roce IS 19 bylo osinndct prostych dfevenych chalup. v tezko pfistiipnein kraji ohklopenem ze tfi stran horami. za dvacet let pote. v roce IS39. staly lazne svetove povesti. kam putovali nemocni za posledni nadeji. lekafi. vedci i surlutuni pro nove pozndni. urozenipro rozptyleni a zdbavu. Tviircem zdzraku byl Vincenz Priessnitz. mistni chalupnik. nudunv inimofddnvm talentem pro pozorovani pfirody. vyjiinecnou pumeti a intuici. ktery vystihl nalehavou potfehu doby: ndvrat cloveka k pfirode. Pfihodilo se. co se v dejindch stalo nejednou: puvodcem pfevratneho ohjevu nebo vynalezu nebyl vedec nebo mistr ohoru. ale prosty clovek obdafeny genialitou. " 14

16 Kocka. Milos: Vincenz Priessnitz. zivot a vyznam. In: Vincenz Priessnitz Almanach ke 200. vyroci narozeni. Jesenik ,Pan Vincenz Priessnitz ve sve dobe prosliil svymi. zivotem nasbiranymi, vedomostmi a zpusobem lecby tali, ze obdobne sldvy se nedostalo a nedostdvd mnoha lekafum..jeho pozorovaci talent, jeho zkusenosti z praxe, jeho schopnost reagovat na neocekdvane reakce pacientii a jeho pokora pfiznat a korigovat vlastni chyby. feceno dne.snim jazykem jeho analyticko-synteticke mvsleni a asertivni chovdni pfedcuo dobu. ve ktere zil. Z hlediska klinicke mediciny dne.sni doby muzeme obdivovat Jeho primdt. a to ze vymyslel a praktikoval test na urceni reaktivity pacienta. Jeho genialita se ukdzala v rozpozndni I'lcinnosti toho ci onoho postiipu leceni a v pfizndni. ze nektere postupy musi opustit a nepraktikovat Je. jazykem dneska hychom fekli. ze postupovul vedeckovyzkumnytn pfistupem k hodnoceni ziskanych dat. Jeho genius se nam zachoval v Jeho rceni:., Teplo chladem vyvolane leci". V.sechna svedectvi o nem vypovidaji. ze musel byt vvhorny lecitel i v tom smyslu, ze byl vysoce senzitivni na pfirodni energie. Sitem dneska hychom Jej chvhne odvrhli jako senzibila. Jeho odkaz dne.sni dobe zusldvd v plalnosli. krvokomorv nenahradilv jeho chladove procedury, jeho blahoddrny ohklad zlidovel v nmohocelnem uziti fanginy. zdnety zil, stavy po urazech apod. A proto take byl po zdsluze rok 200. vyroci jeho narozeni v r vyhld.sen UNESCEM celosvetove Jako rok Vincenze Priessnitze. " Doc. MUDr. Dobroslava Jandova. Dr.h.c. Klinika rehabilitacniho lekarstvi.3. LF UK a FN KV Praha 15

17 E. STATKY A MISTA SPOJENA S TRADICNJMI PRIESSNITZOVYMI PROCEDURAMI Priessnitzovy lecebne lazne a.s. Priessnitzovy lecebne lazne v Jeseniku jsou povazovany za prvni vodoiecebny ustav na svete, ktery V odkaze svelio zakladatele kraci nept'etrzite vice jak 190 let. Lazenska pece je zde zamei'ena na 28 lecebnych indikaci, vyznamna je take detska lecba. Jejich jedinecnou devizou je vodoiecba zalozena na Priessnitzovych metodach a klima, ktere je podobne takovym vyhlasenym oblastem jako Bad Gastein v Rakousku nebo Carlsbad Cavity v USA. Rodny dum Vincenze Priessnitze V dome postavenem na miste piivodniho rodneho Priessnitzova domu je dnes stala expozice venovana jeho zivotu a odkazu. Piivodni dfeveny domek sam patrne v roce 1822 zboural a na jeho miste dal postavit ph'zemni zdeny dum s podsklepenim, ktery slouzil jednak k ubytovani jeho rodiny. jednak jako prvni vodoiecebny ustav na svete. K lecbe slouzily prostory sklepa. kde byla umistena velka di'evena vana, do niz pfitekala pramenita voda. Sanatorium Priessnitz Budova pojmenovana po zakladateli lazni vznikla az sedesat let po jeho smrti. Je vsak Jejich vlajkovou lodi, a nejen to. Stala se dominantou sirokeho okoli. Architektem budovy je krnovsky rodak Leopold Bauer, spolupracovnik videnskeho Otty Wagnera. Budova pfipominajici barokni zamky skryva piisobivy secesni interier. ale tfeba take Priessnitzovu bustu. kterou mu venoval vyznamny dansky sochaf 19. stoleti H. W. Bissenjako diky za sve uzdraveni. Lazeiisky diim Hrad K vystaveni Velkeho lecebneho domu. nazyvaneho pozdeji Hrad. se rozhodi samotny Vincenz Priessnitz. Pote, co ziskal oficialni povoleni ke sve cinnosti v roce pocet hostu stale narusta! a lazenske zafizeni v rodnem dome ani ubytovani \ stavenich soiisedu uz k lazeiiskemu provozu nestacily. Dvoupatrova budova Hradu inela tficet pokoju s veskerym zazemim pro hosty i staje, knihovnu, velky sal a prostory pro vodolecbu. V prvnim patfe bydlela Priessnitzova rodina. Na budove byl V roce 1843 zfizen tzv. Domaci pramen. Ve svem pokoji na Hrade take zakladatel moderni hydroterapie roku 1851 umira. Hrobka Hrobka Vincenze Priessnitze s kapli byla vystavena na lazenske kolonade v novogotickem stylu az po Priessnitzove smrti, v roce Je rozdelena na dve casti. v horni se nachazi kaple a ve spodni samotna hrobka. Na sve pfani. uvedenem v testamentu. Je zde Vincenz Priessnitz pochovan. Spolecne s nim V mauzoleu odpociva manzelka Sofie a dcera Karolina. Priessnitzov) lazne jsou takjedinymi 16

18 laznemi u nas. vjejichz arealu muzete navstivit rodny dum i misto posledniho odpocinku jejich zakladatele. Dnes je kaple pi'istupna Jen ve dnech vyznamnych vyroci. pfipadne s lazefiskym pruvodcem. Balneopark Unikatni vodni zahrada, kterou prochazi potok s vybudovanou soustavou zastaveni slouzicich k hydroterapii a relaxaci. Svym pojetim. ktere nema nejen v Ceske republice obdoby. navazuje na tradicni Priessnitzovu vodolecebnou metodu. Jeho mnoha oceneni svedci nejen o jeho oblibenosti u navstevniku, ale i jeho kvalitach z pohledu tvorby krajiny. Lazeiiska kolonada Kazde lazenske misto ma svoji kolonadu. nebo promenadu. Priessnitzovy lazne maji svuj unikat, maji obe - promenadu pod sanatoriem Priessnitz a take lesni kolonadu, ktera je vyraznym prvkem jesenicke krajiny. Vzdyt" je tvofena zhruba 260 stromy. mezi nimiz je take 370 let stara lipa. Na kolonade objevite mnoho jedinecnych pomnikii a pamatniku Jednotlivych pacientii i celvch statu Jako doklad vdecnosti za uzdraveni. Nebo budete mijet odpocivadla a vyhlidky k horskym lifcbenum. Studnicni vrch, prameny a pomnicky Vincenz Priessnitz sve lazne zaiozil prave na I'ipati Studnicniho vrchu. Na jeho svazich se nachazi naosmdesat pramenu a pomnicku spjatych s Priessnitzovou vodolecbou. Protkan Je kilometry turistickych tras. Vydat se po nich muzete sestikilometrovou Stezkou Vincenze Priessnitze, ktera vas zavede k dvanacti pramenum a dalsim zajimavostem. Nebo take po Stezce zive vody, ktera vas seznami se pozoruhodnymi vlastnostmi vody a ukaze vam snimky tzv. vodnich krystalu ze vzorkij mistni vody, vcetne nekterych pramenu na trase. 17

19 PRILOHA C. 2 Mapa, do niz je zakresleno misto ci oblast, kde se statek vyskytuje. Zdroj: 18

20 PRILOHA C. 3 Obrazova pfiloha

Navrhovy a evidencni list kidtiirniho statku k zapisu do Seznamu nematerialnich statku tradicni lidove kultury Olomouckeho kraje (A az F).

Navrhovy a evidencni list kidtiirniho statku k zapisu do Seznamu nematerialnich statku tradicni lidove kultury Olomouckeho kraje (A az F). Navrhovy a evidencni list kidtiirniho statku k zapisu do Seznamu nematerialnich statku tradicni lidove kultury Olomouckeho kraje (A az F). A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANEHO STATKU 1. Nazev statku tradicni lidove

Více

Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie. 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha

Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie. 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha O B S A H 1 FARÁŘ PÍŠE DĚJINY 6 9 Kdo byl tento doktor vody a bylinek? Pět pilířů Kneippovy terapie 9 Voda 10 Pohyb 10 Bylinky 11 Strava 11 Rovnováha 2 VODA (HYDROTERAPIE) 12 13 17 19 Životabudič voda

Více

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005

USNESENI. c.402 ze dne 20. 12. 2005 . c.j.: 700/2005 MESTSKA CAST PRAHA 3 Zastupitelstvo mestske casti USNESENI c.402 ze dne 20. 12. 2005 k revokaci usneseni Zastupitelstva mestske casti c. 318 ze dne 24. 3. 2005 k Zasadam postupu pfi prodeji

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK

PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 C.j.: VPSA-31/EU-2015/ Praha 16. unora 2015 Pocet listu: 4 Pi'ilohy: 4/6 PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK V zadavacim rizeni:

Více

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti

ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti ZAPIS z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511 Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti 1. Jednani fadne valne hromady zahajil Ing. Jifi Hone - pfedseda

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Příplatky a doplňkové služby pro 2011

Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky Dětská postýlka noc (nutné rezervovat) 50 Kč Pes na pokoji noc (pouze na některých pokojích) 150 Kč Neobsazené lůžko 70% hotel Omega polopenze *** dospělí

Více

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu Zastupitelstvo obce Francova

Více

Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek

Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek . Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek ERGO Optimalizace NO MIE lidské činnosti GRADA Publishing Obsah. Pi'edmluva (O. Matoušek, S. Gilbertová) 11 1 Co je to ergonomie (O. Matoušek, S. Gilbertová)........................

Více

Smlouva o poskytnuti dotace

Smlouva o poskytnuti dotace Obec Hanovice sidlo: Hanovice 62, 783 21 Chudobin ICO: 00635723 zastoupena: starostaou Amostem Vogelem cislo bankovniho lictu: 1801684339/0800 (dale jen "poskytovatel") a TJ Doubrava Hanovice sidlo: Hanovice

Více

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha

Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Dětská infekční obrna. Poliomyelitis anterior acuta. Postpoliomyelitický syndrom. Obrnáři. 22.10. 2015 SZÚ, Praha Asociace polio http://www.polio.cz Asociace polio byla založená 4. srpna 1990 v Janských

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele Pisem zprava zadavatele c. j. KRPL-79296-3/CJ-2012-00VZ Zadavatel vyhotovil tuto pisemnou zpravu zaklade ustanoveni 8 odst. 1 zako c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu Zadavatel:

Více

STANOVY KOMUNISTICKA STRANA CESKA21 51- Nazev a sidlo. Pravni pod mink v

STANOVY KOMUNISTICKA STRANA CESKA21 51- Nazev a sidlo. Pravni pod mink v STANOVY Registrace provedena dne: Jl/ :J.(t KOMUNISTICKA STRANA CESKA21 ' W IIIIMHIIM * >. I. 51- Nazev a sidlo Nazev politicke strany: KOMUNISTICKA STRANA CESKA 21 Zkratka: KSC 21 Sidlo: Karafiatova 1,

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo.

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. WellnessSpa Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. masáže sauna whirpool Příjemné prostředí našeho hotelového wellness Vás překvapí

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

Clenum akademicke obce Technicke univerzity v Liberci. Vazeni clenove akademicke obce, clenove akademickych senatu, pani a pani dekani,

Clenum akademicke obce Technicke univerzity v Liberci. Vazeni clenove akademicke obce, clenove akademickych senatu, pani a pani dekani, wvyw.tul.cz Clenum akademicke obce Technicke univerzity v Liberci Vazeni clenove akademicke obce, clenove akademickych senatu, pani a pani dekani, tento dopis je odpovedi na nekolik textu, ktere mne byly

Více

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn C.j. : VPSA-802/EU-2015/OVZI Praha 10. srpna 2015 Pocet listu: 3

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK

PROTOKOL O OTEVIRANI OBALEK Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5,190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn DY90P0e04GV8 SA-1328/EU-2015/OVZI Praha 22. fijna 2015 Pocet listu:

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN

PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN PLAN ZIMNIUDRZBY OBCE PENCIN Plan zimni udrzby mistnich komunikaci a vefejnych prostranstvi ve vlastnictvi Obce Pencin. 1. Uvod Ukolem zimni udrzby mistnich komunikaci je zmirnovani zavad ve sjizdnosti

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1.- 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou Léčebný pobyt zahrnuje: plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou edukační sestrou

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 ^% ^ C.j. : VPSA-302/EU-2015/OVZI Praha 25. brezna 2015 ^ Pocet listci: 4 Pfilohy: 3/4 PROTOKOL O OTEVIRANi OBALEK V zadavacim

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

NAVRH K NOMINACI NA UDELENI TITULU MISTR TRADICNI RUKODELNE VYROBY OLOMOUCKEHO KRAJE

NAVRH K NOMINACI NA UDELENI TITULU MISTR TRADICNI RUKODELNE VYROBY OLOMOUCKEHO KRAJE NAVRH K NOMINACI NA UDELENI TITULU MISTR TRADICNI RUKODELNE VYROBY OLOMOUCKEHO KRAJE Osobni udaje kandidata: Jmeno a pfijmeni: Alfred STAWARITSCH Datum a misto narozeni: 24. srpna 1942 v Bfeclavi Statni

Více

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie:

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie: O METODĚ BIOSYNCHRON funguje na bázi unikátní patentované synchronizace 3 fyzikálních terapií: pulzní magnetoterapie suché termoterapie fototerapie barevným světlem Výsledkem jejich synergického působení

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MESTA LAZNE BOHDANEC c. 1/2013 0 mistnich poplatcich

OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MESTA LAZNE BOHDANEC c. 1/2013 0 mistnich poplatcich Mesto Ephdanec OBECNE ZAVAZNA VYHLASKA MESTA LAZNE BOHDANEC c. 1/2013 0 mistnich poplatcich Zastupitelstvo mesta Lazne Bohdanec se na svem zasedani dne 24. 04. 2013 usnesenim c. 23.8. usneslo vydat na

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha

Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha 17. 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism S U M M I T Hotel Aquapalace Praha Hotel jako zážitek Jaroslav Fischer ParkHotel Tosch Hotely a cílová skupina hostů není definována každý host je dobrý prázdná postel,

Více

CENÍK SLUŽEB 2010 MAREK ŠČOTKA

CENÍK SLUŽEB 2010 MAREK ŠČOTKA MASÁŽE 1. RYCHLOMASÁŽ "POŠICHTOVKA" do 60 minut do 400 Kč Jednorázové razantnější (téměř sportovní) nabuzení těla po šichtě, sportu, túře nebo jiných fyzických výkonech či nevýkonech. Nečekejte žádnou

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

V YZ V A k podani nabidky na vef ejnou zakazku maleho rozsahu c. 001/2014 na opravu rozvodu vody

V YZ V A k podani nabidky na vef ejnou zakazku maleho rozsahu c. 001/2014 na opravu rozvodu vody Matefska skola, Praha 2, Na Smetance 1 V YZ V A k podani nabidky na vef ejnou zakazku maleho rozsahu c. 001/2014 na opravu rozvodu vody 1. Zadavatel Nazev: Matefska skola, Praha 2, Na Smetance 1 Adresa:

Více

CENTRUM STAVEBNiHO INZENYRSTVi a.s., AO 212 Pracoviste Zlfn, K Cihelne 304, 76432 Zlfn - Louky. c.0023/z/212/2009

CENTRUM STAVEBNiHO INZENYRSTVi a.s., AO 212 Pracoviste Zlfn, K Cihelne 304, 76432 Zlfn - Louky. c.0023/z/212/2009 CENTRUM STAVEBNiHO INZENYRSTVi a.s., AO 212 Pracoviste Zlfn, K Cihelne 304, 76432 Zlfn - Louky Pocet stran 5 Vytisk c. 1 Pocet vytiski:t 2 Pocet pfiloh 7 PROTOKOL 0 CERTIFlKACI ryrobku podle zakona c.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem

Ceník - léčebné pobyty 2014. Název pobytu Ubytování Strava Procedury Cena celkem Mám nemocné Celodenní standardní srdce, vysoký krevní tlak a 2 x cvičení skupinové cévní problémy 1 x masáž klasická 1 x rašelinový zábal malý 9 nocí 1/1 4.500,- Kč 3.330,- Kč 9 x Nordic Walking (1 x instruktáž)

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 NÁZEV ČAS CENA částečný celotělový společný reflexní hydromasáž + Ošetření konopným balzámem Peeling TŘTINOVÝ CUKR Peeling

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

S t a n o v y Svazku obci mikroregionu Taborsko

S t a n o v y Svazku obci mikroregionu Taborsko (1A) V, S t a n o v y Svazku obci mikroregionu Taborsko V ci. I. Nazev a sidlo clenu svazku 1. Mesto Tabor, Zizkovo nam. 3, 390 15 Tabor 2. Mesto Sezimovo Usti, Dr. E. Benese 21, 391 01 Sezimovo Usti I

Více

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města

Slavní hosté Mariánských Lázní a jejich přínos pro rozvoj města VÝZNAMNÉ A POPULÁRNÍ OSOBNOSTI SVÉ DOBY jiné vnímání za života a po smrti proměnné v čase PŘÍMÝ VLIV NEPŘÍMÝ VLIV finanční podpora výstavby objektů inspirace myšlenkami, nové pohledy publicita spojená

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY

Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY Mesto Louny Mirove namesti 35, 440 23 Louny ZMENA ZRIZOVACI LISTINY Mesto Louny usnesenim Zastupitelstva mesta Loun c. 16/2012 ze dne 20.02.2012 meni zfizovaci listinu vydanou a schvalenou zastupitelstvem

Více

Provozni fad. Stfedni skoly zemedelske Pferov. (Die zakona c. 258/2000 Sb., v platnem zneni)

Provozni fad. Stfedni skoly zemedelske Pferov. (Die zakona c. 258/2000 Sb., v platnem zneni) Provozni fad Stfedni skoly zemedelske Pferov (Die zakona c. 258/2000 Sb., v platnem zneni) I. IJdaie o zafizeni Adresa: Stfedni skola zemedelska, Pferov, Osmek 47 Osmek47, 751 52 Pferov Telefon: 581 262

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_181 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií sportovní a rekondiční masáže. KLÍČOVÁ SLOVA: Starověk, Středověk, Novověk. Historie

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Vyzva a zadavaci dokumentace k vefejne zakazce

Vyzva a zadavaci dokumentace k vefejne zakazce Vyzva a zadavaci dokumentace k vefejne zakazce Zadavatel Svazek obcf mikroregionu Taborsko (dale tez zadavatel") vyhlasuje v souladu s ustanovenim 38 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, vplatnem

Více

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì

POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì MUDr. Kateøina Formánková MUDr. Miriam Kabelková MUDr. Ilona Ludvíková POZNÁVÁME HOMEOPATII Jak se léèit šetrnì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

USNESENI. ve veci. proti

USNESENI. ve veci. proti c.j. 108 EX 12093/06 eislo navrhu S-VS-VZP-12-00320684-A931 USNESENI Soudni exekutor JUDr. Zdenek Zitka, Exekutorsky urad Plzen - mesto, se sidlem Palackeho nam. 28, 301 00 Plzen, povereny provedenim exekuce

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

Ceník lázeňských procedur

Ceník lázeňských procedur Ceník lázeňských procedur POZNÁMKY K léčebným procedurám, které nejsou součástí Vašeho lázeňského programu a vyžadují předpis od lékaře, je nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku (viz níže). Ceny

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

Zadavaci dokumentace verejnou zakazku zadavanou v rezimu otevreneho podlimitniho fizeni. Vodovod Ostromef - III. etapa, pnvodni fad do Domoslavic"

Zadavaci dokumentace verejnou zakazku zadavanou v rezimu otevreneho podlimitniho fizeni. Vodovod Ostromef - III. etapa, pnvodni fad do Domoslavic Zadavaci dokumentace verejnou zakazku zadavanou v rezimu otevreneho podlimitniho fizeni Zadavatel: Druh zadavatele: Vefejny zadavatel Nazev zadavatele: Obec Ostromef Sidlo zadavatele: T. G. Masaryka 103,

Více

Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek

Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek c. j. KRPL-22072-7/CJ-205-800Z efejna zakazka na dodavky:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Druh fizeni: zjednodusene podlimitni fizeni die zakona c.

Více

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Základní vstupenky LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Dospělí Studenti (6-18) VSTUPENKY Děti (3-6) Rodinná (2 + 2 studenti) 3 hodinová 01.01.-03-27. 1650.- 1150.- 500.- 4800.- 1250.- 03.28.-04-30., 09.30.-

Více

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2014 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 16. 22. února, 23. 1. března, 2. 8. března 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015

Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015 Verejnopravni smlouva c. SVPDOTOJ/2015 Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo:svpdot01/2015 (uzavrena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni rad,

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Najemni smiouva o uzivani polygonu pro vycvik a fizeni uzavfena podle 2201 a nasledujicich zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ObcanZ")

Najemni smiouva o uzivani polygonu pro vycvik a fizeni uzavfena podle 2201 a nasledujicich zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ObcanZ) Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha9 DY90P0e07XOT VP A-487/EU-2014/OVZI Pocet stran: 6 Priloha: 1/1 Najemni smiouva o uzivani polygonu pro vycvik a fizeni uzavfena

Více

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE

Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE tvropska UNIb Zverejneno prostfednictvim site internet na www.ukhuvelkovu.en a www. kontos-kadan. cz V Praze dne 2. unora 2011 VYZVA K PODANI NABIDKY A K PROKAZANI SPLNENI KVALIFIKACE Vazeni, obracime

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN TERMÁLNÍ LÁZNĚ YVERDON, PĚT SMYSLŮ V ARCHITEKTUŘE THERMAL

Více

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV OVUP, CSPSK 3 n -gg., 2015 e r-.k. J U JJ uzavrena ve smyslu ust. 2586 a nasl. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni *»»" 1. Statutarni mesto Brno, se sidlem

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

DOTAZY A ODPOVEDI Z PRAXE ZÂKONÎKU PRÂCE

DOTAZY A ODPOVEDI Z PRAXE ZÂKONÎKU PRÂCE DOTAZY A ODPOVEDI Z PRAXE ZÂKONÎKU PRÂCE 3. aktualizované vydânf JUDr. Pavla Hlouskovâ JUDr. Jaroslav Jakubka Mgr. Ludmila Tomandlovâ flmg N a k l a d a t e l s t v i A N A G Tématicky pfehled dotazû Tématicky

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více