2015 /2016. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2015 /2016. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy 2015 /2016 V ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II Mladá Boleslav IČ: IZO: Tel.: Web:

2 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Ing. Martin Slabihoudek, ředitel Mgr. Stanislav Drapák, zástupce ředitele a statutární zástupce ŠKODA AUTO a.s. Za zřizovatele: Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s., Řízení lidských zdrojů Mladá Boleslav 30. září 2016

3 Obsah ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod 2 Činnost školy 2 Základní charakteristika 2 Pedagogičtí pracovníci 5 Školská rada 7 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 11 Přijímací řízení 12 Školní a mimoškolní aktivity 19 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 22 Výsledky kontroly České školní inspekce 23 Speciální třídy 24 Činnost speciálních tříd 24 Základní charakteristika 24 Pedagogičtí pracovníci 25 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR 26 Přijímací řízení 26 Školní a mimoškolní aktivity 31 Aktivity a prezentace speciálních tříd na veřejnosti 31 Výsledky kontroly České školní inspekce 32 Základní údaje o hospodaření školy 33 Zpráva o hospodaření školy 33 Příjmy 33 Výdaje 33 Informace o výsledcích kontrol 34 Projekty 35 Nová země, nová zkušenost aneb jak se vyrábí auta u sousedů 2 36 Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Stř. krajem 38 Poznej Německo jazykově, kulturně, studijně 39 Žákovský vůz ŠKODA ATERO 40 Přílohy 41 Seznam příloh

4 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva 2015/2016 1

5 1. Činnost školy 1.1 Základní charakteristika ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále škola) je soukromým zařízením. Zřizovatelem je Volkswagen Finance Luxembourg S.A. Škola nabízí kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie a ve strojírenských a elektrotechnických oborech rozvíjí pro ŠKODA AUTO žádané odborníky. Odborné vzdělávání je založeno na jednotném kvalifikačním konceptu za přispění moderních vyučovacích a výukových metod. Výchovně vzdělávací činnost školy se řídí ustanoveními Školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších odborných škol č. 561/2004 Sb. a dalšími vyhláškami MŠMT ČR týkajících se přípravy žáků na středních odborných učilištích. Škola připravuje budoucí zaměstnance pro potřeby společnosti ŠKODA AUTO, realizuje zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců formou studia při zaměstnání a formou kurzů. Struktura vyučovaných oborů a počet žáků v jednotlivých oborech se stanovuje na základě potřeb a požadavků odborných útvarů společnosti ŠKODA AUTO. V souladu s rozhodnutím zápisu do rejstříku škol a školských zařízení realizovala škola ve školním roce 2015/2016 výuku oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou a výuku oborů středního vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou, a to denní formou. Velká část přípravy žáků v závěrečných ročnících probíhá na provozních pracovištích ŠKODA AUTO. Právě intenzivní seznámení s realitou ve výrobě je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání. Díky progresivním a moderním formám výuky škola rozvíjí kompetence žáků, které jsou nezbytné pro dlouhodobou zaměstnavatelnost a konkurenceschopnost na trhu práce. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání z řad žáků školy a zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO škola organizuje nástavbové studium ve formě denní nebo dálkové (studium při zaměstnání). Dále škola pro zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO zajišťuje dálkovou formou výuku oborů ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a dospělých zaměstnanců. ŠKODA Akademie je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí. Za tímto účelem se podílejí zaměstnanci ŠKODA Akademie na tvorbě personálně -rozvojových konceptů a nástrojů s ohledem na strategii VW Group Academy. K dalším stěžejním činnostem ŠKODA Akademie patří odborné vzdělávání žáků a rozvoj talentů. Cílem je propojit odborné i sociální kompetence, předávání know-how a zajistit připravenost žáků pro nástup do praxe. 1.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem 91 ředitel 1 zástupci ředitele 1 učitelé odborného výcviku 41 učitelé teoretické výuky 48 (z nich 25 pro všeobecně vzdělávací předměty, 23 pro odborné předměty) Výroční zpráva 2015/2016 2

6 Kvalifikace pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadavky na pedagogickou nebo odbornou kvalifikaci pro výuku žáků na středním odborném učilišti, případně si právě doplňují požadované studium se souhlasem ředitele školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Teoretická výuka > Výchovní poradci 09/ učitelé > Jazykový audit učitelů cizích jazyků 09/ učitelů > Bakalář evidence, školní matrika 09/ učitel > Bezpečnost ve školách a školních zařízeních 09/ učitel > Školení elektronické třídní knihy 09/2015 všichni učitelé > Seminář jazykové aktivity pro teanagery 10/ učitel > Creo Parametric Basic Assembly Training 10/ učitelů > Competitions and Games in English 10/ učitel > Bakalář tvorba sestav 11/ učitelé > Integrace žáka se spec. vzděl. potřebami 11/ učitel > Metodické otázky výuky práva 11/ učitel > Mit Sicherheit sprechen 11/ učitel > Creo Parametric Sheetmetal Training 11/ učitelů > Heidenhain itnc / učitelé > Language activities for teenagers 11/ učitel > Literatur ist nicht nur Lesen 12/ učitel > 14denní intenzivní kurz německého jazyka 12/ učitelé > Ekonomika-seminář pro učitele 12/ učitelé > Velká novela školského zákona 12/ učitel > Doškolovací kurz instruktorů lyžování 12/ učitel > Wortschatz einmal anders 02/ učitel > Konzultační seminář k didaktickému testu z ČJL 02/ učitelé > Tvůrčí psaní v českém jazyce 03/ učitel > MS PowerPoint 03/ učitelů > Zdravotník zotavovacích akcí 04/ učitelů > Jak přimět přemýšlet studenty o MAT doma 04/ učitelé > Internet im Deutschunterricht 04/ učitel > Školská legislativa pro školský porad. systém 04/ učitelé > Konference SUPro / učitel > Kurz sportovních her 05/ učitel > Kurz pro metodiky prevence 06/ učitel > Pravidla IT 2016 průběžně všichni učitelé > Etický kodex průběžně všichni učitelé > Protikorupční školení průběžně všichni učitelé > Šetření energiemi EnMS průběžně všichni učitelé > QMS Systém řízení kvality průběžně všichni učitelé > EMS Systém environmentálního řízení průběžně všichni učitelé Výroční zpráva 2015/2016 3

7 Odborný výcvik > MS WORD 2010: úvod 09/ učitelé > MS EXCEL 2010: úvod 09/ učitelé > Školení elektronické třídní knihy 09/2015 všichni učitelé > S7 GRAPH 10/ učitel > Týmové weby úvod 10/ učitelé > MS Outlook 2010: úvod 10/ učitelé > BOZP ve školství 10/ učitel > Bezpečnost práce vedoucí zaměstnanci 11/ učitel > Software Bakaláři tvorba a tisk sestav 11/ učitelé > Software Bakaláři Evidence školní registr 11/ učitelé > Doškolení a přezkoušení - elektr. odpor 11/ učitelé > MS PowerPoint - stat. prezentace CI ŠA 12/ učitelů > Doškolovací kurz inst. škol. snowboardingu 12/ učitelé > HR Curriculum úvod 01/ učitel > Workshop Belastungen Abbauen 01/ učitelé > Obsluha a ovládání Heidenhain TNC / učitelé > HR Curriculum 1. modul 02/ učitel > Řidiči MV přezkoušení 02/ učitelé > Programování řid. sys. R-30iA u PR FANUC 03/ učitel > HR Curriculum 2. modul 03/ učitel > MS Access novinky 03/ učitel > ŠKODA Ecology 03/ učitel > Co je CONTROLLING 03/ učitel > Základy procesního řízení 03/ učitel > E- zebra autoři 03/ učitel > Metody štíhlého podniku 03/ učitelé > Bezpečný přenos dat 03/ učitel > Aplikace procesního řízení 03/ učitel > Základy první pomoci 04/ učitel > HR Curriculum 3. modul 04/ učitel > E-zebra schvalovatelé 04/ učitel > Doškolení a přezkoušení instruktora svařování 05/ učitelé > Recertifikace instruktorů svařování 05/ učitelé > MS Office 2010 novinky 05/ učitel > Elektrotechnický seminář 05/ učitelé > Sensibilisierung - bezp. obsluha el. vozu 05/ učitelé > S7 300/400 údržba a diagnostika 05/ učitelé > S7 300/400 parametrizované FC, FB a OB 05/ učitelé > Elektrohydraulika 05/ učitel > CATIA V5-6 basic konstruktér 05/ učitel > ŠKODA History 06/ učitel > Pracovní cesty 06/ učitel > Obsluha zvedáků vozidel 06/ učitelé > Vodní hospodářství 06/ učitel > Ochrana ovzduší 06/ učitel > Odpadové hospodářství 06/ učitel > Kurz německého jazyka průběžně 11 učitelů > Kurz anglického jazyka průběžně 2 učitelé > Protikorupční školení průběžně všichni učitelé > Pravidla IT 2016 průběžně všichni učitelé Výroční zpráva 2015/2016 4

8 > EMS Systém environmentálního řízení průběžně všichni učitelé > Řidiči služebních vozidel průběžně 28 učitelů > Vyhl. Č. 50 o odb. způs. v elektrotechnice průběžně 4 učitelé > Požární ochrana na pracovišti průběžně 28 učitelů > Bezpečnost práce kategorie THZ průběžně 20 učitelů > MS PowerPoint 2010: úvod průběžně 15 učitelů > Doškolení a přezkoušení - v ochranné atm. průběžně 13 učitelů > Doškolení a přezkoušení - svař. plamenem průběžně 7 učitelů > Doškolení a přezkoušení - elektr. oblouk průběžně 5 učitelé > Akademie inovací průběžně 7 učitelů > Etický kodex průběžně všichni učitelé > Šetření energiemi EnMS průběžně všichni učitelé > QMS Systém řízení kvality průběžně všichni učitelé 1.3 Školská rada při ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod Složení Školské rady na funkční období Předseda: Ing. Zdeněk Čuban Členové: Ing. Olga Grůšová Dušan Salač František Komberec Ing. Simona Čepková Monika Kubínová Program zasedání Školské rady dne > Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2014/2015 > Schválení Školního řádu > Informace k rozpočtu školy a k plánovaným krokům přestavby v kalendářním roce 2015 > Stav žáků školy v 1. ročnících > Výsledky maturitních zkoušek 2015 (včetně opravného termínu) > Různé Program zasedání Školské rady dne > Přijímací řízení > Studijní výsledky maturitní a závěrečné zkoušky > Investice probíhající a plánované na další školní rok > Změna struktury vedení školy > Pracovní smlouvy absolventů kolektivní smlouva > Cílená péče o absolventy > Žákovský vůz - Azubi Car III > Pracovní smlouvy absolventů > Bezpečnostní opatření modernizace školy Výroční zpráva 2015/2016 5

9 Školská rada na svém zasedání dne 6. října 2016 projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského, odštěpného závodu ve školním roce 2015/2016. Ing. Zdeněk Čuban předseda Školské rady Mladá Boleslav 6. října 2016 Výroční zpráva 2015/2016 6

10 1.4 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2015/2016 byla realizována výuka těchto oborů středního vzdělání denní formou: a) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP: Mechanik elektronik č. j. 6907/ L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP: IT Mechatronik č. j. 6907/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP: Mechanik seřizovač č. j. 9325/ L/01 Mechanik strojů a zařízení, ŠVP: Mechanik strojů a zařízení č. j. 9325/ M/01 Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP: Průmyslový logistik č. j. 6907/ b) obory středního vzdělání s výučním listem H/02 Karosář, ŠVP: Klempíř-karosář č. j. 6907/ H/01 Nástrojař, ŠVP: Nástrojař č. j / H/01 Strojní mechanik, ŠVP: Zámečník č. j / H/01 Autolakýrník, ŠVP: Autolakýrník č. j. 6907/ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik č. j / H/01 Obráběč kovů, ŠVP: Obráběč kovů č. j. 6907/ H/01 Autoelektrikář, ŠVP: Autoelektrikář č. j. 6907/ H/02 Elektrikář silnoproud, ŠVP: Elektrikář-silnoproud č. j / Výroční zpráva 2015/2016 7

11 c) denní forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/51 Provozní technika, ŠVP: Provozní technika č. j. 1606/ L/51 Autotronik, ŠVP: Autoelektronika č. j. 1606/ L/52 Provozní elektrotechnika, ŠVP: Elektrotechnika č. j / d) dálková forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/51 Provozní technika, ŠVP: Provozní technika č. j. 1606/ L/52 Provozní elektrotechnika, ŠVP: Elektrotechnika č. j. 1606/ e) dálková forma výuky oborů středního vzdělání s výučním listem H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik č. j / H/01 Strojní mechanik, ŠVP: Zámečník č. j / Všechny vyučované obory vzdělání byly schváleny MŠMT ČR a jsou zařazeny v soustavě oborů vzdělání dle platnosti učebních dokumentů pro výuku v oborech středoškolského odborného vzdělávání. Výuka byla zabezpečována dle platných učebních dokumentů schválených MŠMT ČR nebo podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) vytvořených na základě rámcových vzdělávacích programů vydaných MŠMT ČR pod č. j / , č. j. 6907/ a č. j / Výroční zpráva 2015/2016 8

12 Ve školním roce 2015/2016 bylo ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském, denním studiu vyučováno celkem 833 žáků (k ) Obor vzdělání 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník L/01 Mechanik seřizovač L/01 Mechanik strojů a zařízení L/01 Mechanik elektrotechnik M/01 Provoz a ekonomika dopravy H/01 Nástrojař H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/02 Karosář H/01 Autolakýrník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Autoelektrikář H/02 Elektrikář - silnoproud L/51 Provozní technika L/51 Autotronik L/52 Provozní elektrotechnika 4 0 Celkem žáků Výroční zpráva 2015/2016 9

13 Školní rok 2015/2016 Počet tříd > Denní forma výuky 1. ročník 9 2. ročník 9 3. ročník 9 4. ročník 4 celkem 31 > Denní nástavbové studium 1. ročník 1 2. ročník 1 celkem 2 > Dálkové nástavbové studium (studium při zaměstnání) 1. ročník 1 2. ročník 1 3. ročník 1 celkem 3 > Dálková forma studia tříletých oborů (studium při zaměstnání) 1. ročník 1 2. ročník 0 3. ročník 0 celkem 1 Počet neomluvených hodin na žáka (pouze denní studium) 1. ročník 0, ročník 0, ročník 0, ročník 0,197 celkem 0,374 Počet vyloučených žáků (pouze denní studium) z důvodu absence 1 žák z důvodu neprospěchu 1 žák Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek viz příloha č. 2 k Výroční zpráva 2015/

14 1.5 Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 a) obory středního vzdělání s maturitní zkouškou L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP: Mechatronik IT L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP: Mechanik elektronik L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP: Mechanik seřizovač L/01 Mechanik strojů a zařízení, ŠVP: Mechanik strojů a zařízení M/01 Provoz a ekonomika dopravy, ŠVP: Průmyslový logistik přijato: 20 žáků přijato: 10 žáků přijato: 30 žáků přijato: 24 žáků přijato: 30 žáků přijato celkem: 114 žáků, z toho 15 dívek b) obory středního vzdělání s výučním listem H/02 Karosář, ŠVP: Klempíř-karosář H/01 Nástrojař, ŠVP: Nástrojař H/01 Autolakýrník, ŠVP: Autolakýrník H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP: Automechanik H/01 Obráběč kovů, ŠVP: Obráběč kovů H/01 Autoelektrikář, ŠVP: Autoelektrikář přijato: 24 žáků přijato: 20 žáků přijato: 30 žáků přijato: 30 žáků přijato: 10 žáků přijato: 24 žáků přijato celkem: 138 žáků, z toho 13 dívek Výroční zpráva 2015/

15 c) denní forma výuky nástavbových oborů vzdělání L/51 Provozní technika L/51 Autotronik, ŠVP: Autoelektronika L/52 Provozní elektrotechnika, ŠVP: Elektrotechnika přijato: 15 žáků přijato: 11 žáků přijato: 4 žáci přijato celkem: 30 žáků 1.6 Školní a mimoškolní aktivity Činnost zájmových kroužků a zájmové činnosti Určeno pro zájemce - žáky ročníků, uskutečňováno pravidelně, v každé skupině 8-15 žáků. > Kulturistika 5 skupin > Sportovní hry 1 skupina > Programování mikrokontrolérů 1 skupina > Abonentní cyklus v Městském divadle Mladá Boleslav Exkurze a pobyty žáků mimo ČR Pracovní pobyt - Německo kam: AUDI, Ingolstadt kdo: 2 žáci (obor Autotronik) kdy: Pracovní pobyt - Německo kam: VW, Braunschweig kdo: 6 žáků (obor Nástrojař) kdy: Studijní pobyt - Německo kam: Berlín kdo: 20 žáků (více oborů) kdy: Pracovní pobyt - Německo kam: VW, Emden kdo: 2 žáci (obor Autotronik) kdy: Pracovní pobyt - Německo kam: VW, Kassel kdo: 14 žáků (více oborů) kdy: Výroční zpráva 2015/

16 Pracovní pobyt - Polsko kam: VW, Poznaň kdo: 2 žáci (obor Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel) kdy: Studijní pobyt - Německo kam: Zwickau kdo: 3 žáci (obor Provoz a ekonomika dopravy) kdy: Pracovní pobyt - Německo kam: AUDI, Ingolstadt kdo: 2 žáci (obor Autotronik, Nástrojař) kdy: Speciální semináře a exkurze Exkurze Mezinárodní strojírenský veletrh kam: Brno kdo: 3. a 4. ročníky maturitních oborů, 2. ročník denního nástavbového studia kdy: Exkurze v rámci předmětu Český jazyk a literatura kam: Praha kdo: 4. ročníky čtyřletých oborů, 2. ročník denního nástavbového studia kdy: kdo: 1. ročníky čtyřletých oborů, 1. ročník denního nástavbového studia kdy: kdo: 1. ročníky studijních oborů, 1. ročník denního nástavbového studia kdy: Vzdělávací pořad Nicholas Winton Síla lidskosti kdo: 2. ročníky maturitních oborů kdy: Exkurze do Památníku Terezín kam: Terezín kdo: 3. ročník oboru Karosář, Nástrojař, Strojní mechanik kdy: kdo: 3. ročník oboru Provoz a ekonomika dopravy kdy: kdo: 3. ročník oboru Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač kdy: kdo: 3. ročník oboru Mechanik elektrotechnik, Obráběč kovů, Autolakýrník kdy: kdo: 3. ročník oboru Mechanik opravář MV, Autoelektrikář, Elektrikář-silnoproud kdy: Výroční zpráva 2015/

17 Exkurze ŠKODA Muzeum v německém a anglickém jazyce kam: ŠKODA Muzeum kdo: 4. ročníky, 2. ročník denního nást. studia kdy: , , , Exkurze IQ Landia, Liberec kdo: žáci všech 2. ročníků kdy: Exkurze Národní technické muzeum, Praha kdo: žáci 1. ročníků (obor Karosář, Mechanik opravář MV) kdy: Divadelní představení v anglickém jazyce kam: tělocvična školy kdo: všechny 3. ročníky kdy: , Oblast zdravotní, sociální, prevence negativních jevů, civilní obrana Rada žáků kdo: zástupce vedení školy a zástupci jednotlivých tříd kdy: 6x v průběhu školního roku Teribear charitativní běh, Mladá Boleslav kdo: vybraní žáci 1. a 2. ročníků kdy: Adaptační program, exkurze do ŠKODA AUTO pro: žáky všech 1. ročníků kdo: třídní učitel, vedení školy kdy: Den seminářů pro 3. ročníky pro: děvčata 1. ročníků kdo: White Light, Focus, Městská policie, Mgr. Zelinka, Hasičský záchranný sbor ŠKODA AUTO kdy: Škola zad a nošení břemen (teoretická část + praktická část v odborném výcviku) pro: žáky všech 1. ročníků kdo: odborný útvar ŠKODA AUTO kdy: podzim 2015, jaro 2016 Zdravý životní styl pro: žáky všech 3. ročníků kdo: Mgr. Zelinka kdy: Výroční zpráva 2015/

18 Základy zdravovědy pro: žáky 1. ročníků kdo: odborný útvar ŠKODA AUTO + Anabel kdy: , Život s drogami pro: žáky všech 3. ročníků kdo: p. Cejnar kdy: , Šikana pro: žáky 1. ročníku oboru Obráběč kovů, Autolakýrník kdo: Mgr. Kubela kdy: Dopravní bezpečnost pro: žáky celé školy kdo: odborné útvary ŠKODA AUTO kdy: Den zdraví pro: žáky 2. ročníků kdo: odborný útvar ŠKODA AUTO kdy: Pořádání a účast na soutěžích Sportovní aktivity a soutěže Sportovní a turistický kurz pro: žáci 2. a 3. ročníků (3 běhy) kde: Sloup v Čechách kdy: září 2015, květen, červen 2016 Středoškolský CORNY pohár družstev v atletice okresní kolo, Mladá Boleslav kdy: září 2015 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců (12 žáků) družstvo dívek (4 dívky účast mimo soutěž) Středoškolský pohár J. Masopusta ve fotbale okresní kolo, Mladá Boleslav kdy: říjen 2015 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců (15 žáků) Středoškolské hry ve stolním tenisu okresní kolo, Mladá Boleslav kdy: listopad 2015 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců (4 žáci) Středoškolské hry ve stolním tenisu, krajské kolo, Mladá Boleslav kdy: listopad 2015 výsledek: 1. místo, družstvo chlapců (4 žáci) Výroční zpráva 2015/

19 Středoškolské hry ve stolním tenisu, republikové kolo, Holice kdy: listopad 2015 výsledek: místo, družstvo chlapců (4 žáci) Pohár českého florbalu středních škol okresní kolo, Mladá Boleslav kdy: listopad 2015 výsledek: 2. místo, družstvo chlapců (12 žáků) Lyžařský výcvikový kurz pro koho: žáci 1. ročníků (3 běhy) kde: Rokytnice nad Jizerou, Horská chata Světlanka kdy: leden, březen 2016 Středoškolské hry v silovém víceboji chlapců otevřené krajské kolo kdy: březen 2016 výsledek: 3. místo, družstvo chlapců (4 žáci) Středoškolský pohár J. Masopusta ve fotbale krajské kolo kdy: duben 2016 výsledek: 3. místo, družstvo chlapců (15 žáků) Hokejbal proti drogám otevřené okresní kolo, Mladá Boleslav kdy: duben 2016 výsledek: 4 místo, družstvo chlapců (10 žáků) Nohejbal okresní kolo, Mladá Boleslav kdy: červen 2016 výsledek: 4. místo, družstvo chlapců (3 žáci) Soutěže odborných vědomostí a dovedností Inovation Camp, Praha kdo: žáci 3. ročníku kdy: výsledek: 3. místo Robosoutěž 2015, Praha kdo: 3 žáci kdy: listopad 2015 výsledek: 4. místo Soutěž Český Automechanik 2016, Nymburk kdo: 2 žáci kdy: prosinec 2015 výsledek: 2. a 8. místo Soutěž Enersol soutěž jednotlivců (alternativní zdroje a pohony v praxi) kdo: 2 žáci 2. ročníků kdy: 1. prosinec 2015 Výroční zpráva 2015/

20 Krajské kolo soutěže Automechanik JUNIOR 2016, Čáslav kdo: 2 žáci kdy: leden 2016 výsledek: 1. a 5. místo Celostátní kolo soutěže Automechanik Junior 2016, Mladá Boleslav kdo: 1 žák kdy: březen 2016 výsledek: 10. místo Celostátní kolo soutěže Lakýrník CUP JUNIOR 2016, Mladá Boleslav kdo: 1 žák kdy: březen 2016 výsledek: 3. místo Celostátní kolo soutěže Karosář Junior 2016, Mladá Boleslav kdo: 1 žák kdy: březen 2016 výsledek: 2. místo Soutěž svářečů O zlatou kuklu společnosti SIAD, Most kdo: 1 žák kdy: březen 2016 Mezinárodní soutěž svářečů Zlatý pohár LINDE, Frýdek-Místek kdo: 1 žák kdy: duben 2016 výsledek: 2. místo Celostátní soutěž vozů H2AC, Praha kdo: 10 žáků kdy: duben 2016 výsledek: 1. místo Mezinárodní mistrovství, světové finále - soutěž vozů H2AC, Francie, Saint Martin Boulogne kdo: 10 žáků kdy: duben 2016 výsledek: 1. místo ve své kategorii 2. místo absolutně Ostatní soutěže Olympiáda v anglickém jazyce kdo: žáci všech ročníků kdy: Olympiáda v německém jazyce kdo: žáci všech ročníků kdy: Výroční zpráva 2015/

21 Odborné kurzy Školící moduly v ATC logistických činností kdo: VSI-ATC pro: žáky 1. a 2. roč. oboru Provoz a ekonomika dopravy Pneumatika/Elektropneumatika kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2., 3. a 4. roč. oborů Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Zámečník, Strojní mechanik, Karosář, Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář a Elektrikář-silnoproud Hydraulika pro SOU kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2., 3. a 4. ročníků oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Strojní mechanik a Elektrikář-silnoproud Elektrotechnika pro strojírenské obory kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. roč. oboru Mechanik strojů a zařízení Elektrické snímače kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář-silnoproud Průmyslové roboty kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení a Elektrikář-silnoproud Programovatelné automaty kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář-silnoproud Elektrické pohony kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář-silnoproud Simatic - úvod kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 3. a 4. roč. oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář-silnoproud Zaškolený pracovník pro odporové bodové svařování kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Zaškolený pracovník pro stehování plamenem kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Výroční zpráva 2015/

22 Zaškolený pracovník pro řezání kyslíkem kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Zaškolený pracovník pro řezání kyslíkem kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Strojní mechanik Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Karosář Základní kurz ručního obloukového svařování tavící se elektrodou v ochraně aktivního plynu kdo: ŠKODA Akademie pro: žáky 2. roč. oboru Strojní mechanik Školící moduly výrobní systém, metody štíhlého podniku, týmová práce kdo: ŠKODA Lean Centrum pro: žáky závěrečných ročníků Slavnostní akce Slavnostní zahájení školního roku kdo: žáci 1. ročníků kde: ŠKODA Muzeum kdy: Maturitní ples kdo: žáci závěrečných maturitních ročníků kde: ŠKODA Muzeum kdy: Slavnostní vyřazení absolventů čtyřletých oborů kdo: úspěšní maturanti kde: ŠKODA Muzeum kdy: Slavnostní vyřazení absolventů tříletých oborů kdo: úspěšní absolventi závěrečných zkoušek kde: ŠKODA Muzeum kdy: Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Přehlídky středních škol (Burzy škol) kde: Nymburk, Mělník, Jičín, Mladá Boleslav, Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou kdy: říjen listopad 2015 prezentace školy pro žákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor žáků Výroční zpráva 2015/

23 Účast na setkání výchovných poradců ZŠ s úřady práce kde: Mladá Boleslav kdy: říjen 2015 Malé burzy středních škol organizované na základních školách kde: Česká Lípa, Turnov, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Nový Bor, Jičín kdy: říjen leden 2016 Projektové hodiny kde: Jičín, Hořice, Mladá Boleslav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Jičín, Libáň, Nový Bor, Česká Lípa, Mnichovo Hradiště, Benátky nad Jizerou kdy: říjen únor 2016 Osobní návštěvy ZŠ okresu Mladá Boleslav a ZŠ spádových oblastí (Jičín, Nymburk, Turnov apod.) seznámení s nabídkou studia, předání náborových materiálů. Účast na třídních schůzkách setkání s rodiči a žáky 9. ročníků dle požadavků ZŠ z okresu Mladá Boleslav a měst ve Středočeském kraji Organizace exkurzí pro žáky ZŠ na ŠKODA AUTO SOUs - dle požadavků ZŠ (v období říjen 2015 únor 2016 proběhlo 30 exkurzí). Organizace individuálních exkurzí na ŠKODA AUTO SOUs dle požadavků uchazečů o studium a jejich rodičů Den pro dívky kde: STC Kosmonosy a SOUs kdy: prezentace pro dívky z 8. a 9. ročníků ZŠ, propagace technických oborů mezi dívkami exkurze ve ŠKODA AUTO, prohlídka učiliště praktický výcvik a teoretická výuka, interaktivní seznámení se studijními obory Dny otevřených dveří kde: SOUs kdy: , prezentace pro žákovskou a rodičovskou veřejnost, nábor žáků Den techniky pro dívky kde: SOUs a Lean center kdy: podpora technického vzdělávání dívek, rozvoj technického myšlení u věkové kategorie let Prague Car Festival kde: Praha Letňany kdy: září 2015 prezentace středních odborných učilišť a středních odborných škol, prezentace vozu CITIJET Výroční zpráva 2015/

24 Vědecký jarmark kde: Praha kdy: představení žákovského vozu FUNSTAR a prezentace SOUs a ŠKODA Akademie Dny NATO kde: Ostrava kdy: představení žákovského vozu FUNSTAR a prezentace SOUs a ŠKODA Akademie Prezentace SOUs v IQ Landii kde: Liberec kdy: říjen 2015 představení žákovského vozu FUNSTAR a prezentace SOUs pro veřejnost HR Management 2015 kde: Praha kdy: představení žákovského vozu FUNSTAR a prezentace SOUs a ŠKODA Akademie Konference Odborů KOVO MB kde: Mladá Boleslav kdy: listopad 2015 prezentace žákovského vozu FUNSTAR SE DAY ŠKODA AUTO kde: Mladá Boleslav, Karmel kdy: prosinec 2015 prezentace žákovského vozu FUNSTAR Campus Day kde: Mladá Boleslav kdy: představení žákovského vozu ATERO a prezentace SOUs a ŠKODA Akademie Greyhound Park kde: Praha kdy: prezentace žákovského vozu ATERO novinářům Věda má budoucnost kde: Mladá Boleslav kdy: představení žákovského vozu ATERO a FUNSTAR a prezentace SOUs pro účastníky programu, zapojení pracovišť, dílen Slavnostní vyřazení absolventů SOUs kde: Mladá Boleslav kdy: květen, červen 2016 prezentace žákovského vozu ATERO a prezentace žáků SOUs Výroční zpráva 2015/

25 Konference ŠKODA MMK 2016 kde: Brno kdy: prezentace žákovského vozu ATERO a prezentace žáků SOUs Music Festival ŠKODA AUTO kde: Mladá Boleslav kdy: prezentace školy a ŠKODA Akademie, výukové trendy, prezentace ŠKODA ATERO S-Fórum ŠKODA AUTO kde: Mladá Boleslav kdy: představení žákovského vozu ATERO a prezentace žáků SOUs Formula Student kde: Most kdy: představení žákovského vozu ATERO a prezentace školy 1.8 Výsledky kontroly České školní inspekce Ve ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod, proběhla dne inspekční činnost dle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola dodržování vybraných ustavení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují na organizaci a průběh maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2015/2016. Pro účely zvýšení dotací dle 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, nebylo zjištěno Českou školní inspekcí porušení příslušných ustanovení právních předpisů. Výroční zpráva 2015/

26 Speciální třídy Výroční zpráva 2015/

27 2. Činnost školy speciální třídy 2.1 Základní charakteristika Součástí ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského jsou třídy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Svým vzdělávacím zaměřením patří mezi speciální třídy. Výuka ve speciálních třídách poskytuje pomocí speciálních vzdělávacích potřeb a podpůrných opatření vzdělávání žákům se zdravotním postižením, především s lehkým mentálním postižením. Výchovně vzdělávacím cílem je připravit tyto žáky k začlenění do pracovního procesu a života společnosti. Ve speciálních třídách je poskytována odborná příprava v oborech vzdělání s upravenými učebními plány. Příprava trvá 3 roky a je zakončena vykonáním závěrečné zkoušky. Absolventi obdrží výuční listy v příslušném oboru. Výchovně vzdělávací činnost se řídí ustanoveními školského zákona o soustavě základních škol, středních a vyšších škol č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT ČR o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných č.147/2011 Sb., nařízením vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání zákona č. 689/2005. V průběhu školního roku se činnost řídí schválenou organizací školního roku a plánem práce. 2.2 Pedagogičtí pracovníci Počet celkem 8 zástupce ředitele 1 učitelé odborného výcviku 4 učitelé teoretické výuky 3 Kvalifikace pedagogických pracovníků speciálních tříd Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadavky na kvalifikaci ukončeným studiem speciální pedagogiky. Odborné semináře a kurzy > Školení elektronické třídní knihy 09/ učitelů > Pravidla IT / učitelů > E-learning školení PowerPoint 10/ učitelé > E-learning školení PowerPoint 11/ učitelé > Bakalář tvorba sestav 11/ učitel > Školení specifické poruchy chování NIDV 02/ učitel > Přezkoušení svářečů 11/ učitelé > Speciální pedagogika CCV PF UJEP Ústí nad Labem 09/ / učitel > Etický kodex průběžně všichni učitelé > Protikorupční školení průběžně všichni učitelé > Šetření energiemi EnMS průběžně všichni učitelé > QMS Systém řízení kvality průběžně všichni učitelé > EMS Systém environmentálního řízení průběžně všichni učitelé Výroční zpráva 2015/

28 2.3 Přehled oborů vzdělání schválených MŠMT ČR Ve školním roce 2015/2016 byl vyučován následující obor vzdělání: E/01 Strojírenské práce, ŠVP: Automontážní práce č. j. 9325/ Poznámka: Vyučovaný obor byl schválen MŠMT ČR v průběhu činnosti SOUs. Ve školním roce 2015/2016 bylo ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském, speciálních třídách, vyučováno 54 žáků (k ) Obor vzdělání 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem žáků E/01 Strojírenské práce Počet tříd ve školním roce 2015/2016 Obor vzdělání 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem tříd E/01 Strojírenské práce Přehled neomluvené absence žáků Ročník 1. pololetí 2. pololetí 1. ročník Æ na žáka 2. ročník Æ na žáka 3. ročník Æ na žáka 0 hodin 0 hodin 13 hodiny 0,54 hodiny 18 hodin 1,38 hodin 18 hodin 1,29 hodin 13 hodin 0,54 hodiny 7 hodin 0,5 hodiny Celkem Æ na žáka 0,58 hodin 0,73 hodin V průběhu školního roku 2015/2016 ukončilo studium 7 žáků, 6 žáků na vlastní žádost a 1 žák byl vyloučen, 1 žák byl v pololetí přijat k dokončení studia oboru E/01, 1 žák přestoupil do 1. ročníku z jiné školy. Výroční zpráva 2015/

29 Výsledky závěrečných zkoušek ve speciálních třídách viz příloha č. 3 k Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Přijímací řízení do tříletého oboru vzdělání Strojírenské práce se uskutečnilo dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb. Do tohoto oboru byli přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky přijímacího řízení a zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor. Podmínky přijímacího řízení: > průměrný prospěch ze základní školy v pololetí a na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku a průměrný prospěch v profilových předmětech český jazyk, matematika, pracovní vyučování a chování 25 % přijímacího řízení > osobní rozhovor 25 % přijímacího řízení > test manuální zručnosti 25 % přijímacího řízení > písemný test z matematiky a českého jazyka 25 % přijímacího řízení > doporučení a doložené závěry z vyšetření ze školského poradenského zařízení ne starší než jeden rok Obor středního vzdělání s výučním listem E/01 Strojírenské práce, ŠVP: Automontážní práce přijato: 25 žáků, z toho 4 dívek 2.5 Školní a mimoškolní aktivity Žáci se zúčastnili zejména zájmové činnosti v oblasti sportovních kroužků s různým zaměřením. Tyto aktivity zahrnovaly další oblasti: Soustředění žáků a pedagogů V novém školním roce se uskutečnilo třídenní setkání žáků 1. ročníku oboru Strojírenské práce s pedagogy. Cílem bylo netradiční formou se navzájem poznat před zahájením výuky školního roku 2015/2016. kde: Libuň penzion Bílý dům kdo: žáci 1. ročníků, třídní učitel a učitelé odborného výcviku forma: besedy, sportovní aktivity, týmová spolupráce a soutěže s pedagogy, seminář Úkony život zachraňující, pí Horáková, útvar Ochrana zdraví ŠKODA AUTO kdy: Výroční zpráva 2015/

30 Odborné, poznávací a naučné aktivity Odborné, poznávací a naučné aktivity ve školním roce 2015/2016 zahrnovaly následující akce: Školní olympiáda z českého jazyka a matematiky pro: žáky 1., 2. a 3. ročníků forma: testy kdy: únor - březen 2016 Nové formy výuky pro: žáky 2. ročníků forma: projektové vyučování (matematika měření trochu jinak) kdy: průběžně pro: forma: kdy: žáky 1. a 2. ročníků využití počítačového programu ve výuce českého jazyka soutěžní forma průběžně Profesní příprava pro: žáky 3. ročníku forma: informativní besedy s pověřeným zaměstnancem SOUs a zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO kdy: v průběhu 2. pololetí Odborné kurzy Zaškolení svářečských pracovníků pro odporové bodové svařování kdo: škola pro: žáky 3. ročníku kdy: 05/2016 Zaškolení svářečských pracovníků pro stehování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu kdo: škola pro: žáky 2. ročníků kdy: v průběhu 2. pololetí Odborné exkurze kam: kdo: kdy: ŠKODA AUTO exkurze dle plánu ŠKODA Muzeum, Rečkov úpravna pitné vody, výstaviště Lysá nad Labem (Rychlá kola), Mladá Boleslav čistírna odpadních vod, Mnichovo Hradiště - Profsvar žáci 1. ročníku dle plánu v průběhu školního roku Výroční zpráva 2015/

31 kam: Výrobní provozy ŠKODA AUTO (slévárna, kovárna, lisovny, svařovna, využití mechanizovaných nástrojů (montáž vozů), výstaviště Lysá nad Labem (Rychlá kola), Atmos Bělá pod Bezdězem, HPBO Mnichovo Hradiště kdo: žáci 2. ročníků kdy: dle plánu v průběhu školního roku kam: kdo: kdy: ŠKODA AUTO výrobní provozy žáci 3. ročníku dle témat v průběhu školního roku Poznávací a naučné exkurze poznej svou vlast, kraj, město kam: kdo: kdy: kam: kdo: kdy: Český ráj Jičín, Sobotka Muzeum Fráni Šrámka Knihovna Mladá Boleslav, Informační centrum Mladá Boleslav Městské divadlo Mladá Boleslav - návštěvy divadelních představení žáci 1. ročníku dle plánu v průběhu školního roku Divadlo Mladá Boleslav návštěvy divadelních představení Český ráj Jičín, Sobotka žáci 2. ročníků dle plánu v průběhu školního roku kam: Terezín (holocaust) kdo: žáci 3. ročníků kdy: Prevence sociálně patologických jevů u mládeže pro: forma: kdy: žáky 1. ročníku výklad a besedy v hodinách občanské výchovy soustředění žáků, v průběhu školního roku Výchova k právnímu vědomí, kriminalita mládeže, šikana pro: forma: kdy: žáky 1. a 2. ročníků výklad a besedy v hodinách občanské výchovy v průběhu školního roku Problematika drog pro: forma: kdy: žáky 1., 2. a 3. ročníků výklad a besedy v hodinách občanské výchovy + vzdělávací programy v průběhu školního roku Výroční zpráva 2015/

32 Zdravotní osvěta mládeže Člověk v mimořádných událostech pro: žáky 1. ročníku forma: úkony život zachraňující pí Horáková, útvar Ochrana zdraví, ŠKODA AUTO kdy: Zásady první pomoci pro: žáky 1. ročníků kdy: Zdravý životní styl pro: žáky 3. ročníků forma: výklad a beseda kdy: Projekt škola zad pracovní lékařství ŠKODA AUTO pro: žáky 1. a 2. ročníků forma: přednáška s ukázkami a vlastní nácvik kdy: únor březen 2016 Dopravní bezpečnost pro: žáky 3. ročníku forma: beseda, názorné ukázky kdy: Modelové situace, první pomoc, civilní obrana pro: žáky 2. ročníků kdy: červen 2016 (sportovní kurz) Den zdraví pro: žáky 2. ročníků forma: výklad a beseda kdy: Člověk v mimořádných událostech pro: žáky 1., 2. a 3. ročníků forma: výklad a besedy v hodinách občanské výchovy kdy: v průběhu školního roku Zdravý způsob života pro: žáky 1., 2. a 3. ročníků forma: výklad a beseda v hodinách OBV kdy: v průběhu školního roku Environmentální vzdělávání žáků pro: forma: kdy: žáky 1., 2. a 3. ročníků výklad v hodinách občanské nauky hodiny občanské výuky a odborných předmětů Výroční zpráva 2015/

33 pro: žáky 1. ročníku forma exkurze s odborným výkladem Úpravna vody Rečkov kdy: pro: žáky 1. ročníku forma exkurze s odborným výkladem Čistírna odpadních vod Mladá Boleslav - Podlázky kdy: Odborné aktivity a soutěže Soutěž v odborných znalostech a dovednostech pro: vybrané žáky SOŠ Liberec, ISŠ Brandýs nad Labem, SOU Hubálov, ŠKODA AUTO SOUs Mladá Boleslav, SOU Praha 5 - Radotín kde: SOU Hubálov kdy: umístění: 2. a 4. místo Sportovní aktivity a soutěže Lyžařský výcvikový kurz pro: žáky 1. ročníku kde: Příchovice, chata U kostela kdy: Sportovní a turistický kurz pro: žáky 2. ročníků kde: Sloup v Čechách kdy: Dobrovolnická činnost Úklid města Mladá Boleslav oblast Radouč kdo: žáci 1. a 2. ročníku kdy: Slavnostní akce Slavnostní zahájení školního roku kdo: žáci 1. ročníku kde: ŠKODA Muzeum kdy: Slavnostní vyřazení absolventů kdo: úspěšní absolventi závěrečných zkoušek kde: ŠKODA Muzeum kdy: Výroční zpráva 2015/

34 2.6 Aktivity a prezentace speciálních tříd na veřejnosti Návštěva základních škol kde: Mnichovo Hradiště, Opočno, Benátky nad Jizerou, Jičín, Česká Lípa, Lysá nad Labem, Mělník, Turnov, Mimoň, Nymburk, Neratovice, Brandýs Nad Labem, Kolín, Vrchlabí, Mladá Boleslav, Městec Králové, Kralupy nad Vltavou kdy: říjen 2015 leden 2016 komu: žáci + rodiče vycházejících žáků ze ZŠ Den pro dívky kde: SOUs kdy: Dny otevřených dveří kde: SOUs kdy: , Den techniky pro dívky kde: SOUs kdy: Výsadba zeleně v okolí budovy SOUs ŠKODA AUTO a.s. kdo: žáci 2. ročníku kde: okolí budovy školy kdy: Music Festival ŠKODA AUTO kde: Městský stadion Mladá Boleslav kdy: Výsledky kontroly České školní inspekce Ve ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod, speciálních třídách, nebyla ve školním roce 2015/2016 provedena kontrola České školní inspekce. Výroční zpráva 2015/

35 Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva 2015/

36 3. Základní údaje o hospodaření školy 3.1 Zpráva o hospodaření školy Příjmy (v tis. Kč) Celkové příjmy Poplatky od zletilých žáků nebo rodičů či jiných zákonných zástupců - Příjem z hospodářské činnosti - Ostatní příjmy z toho: ŠKODA AUTO a.s. dotace ze státního rozpočtu , ,2 Výdaje Investice Neinvestiční výdaje z toho: platy zaměstnanců ostatní osobní náklady 822 odvody pojištění výdaje na učební pomůcky stipendia - ostatní provozní náklady Informace o výsledcích kontrol Ve školním roce 2015/2016 nebyla odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje provedena státní veřejnoprávní kontrola. Výroční zpráva 2015/

37 Projekty Výroční zpráva 2015/

38 4. Projekty 4.1 Nová země, nová zkušenost aneb jak se vyrábí auta u sousedů-2 Název projektu: Nová země, nová zkušenost aneb jak se vyrábí auta u sousedů 2 Registrační č. projektu: CZ01-KA Období realizace: Rozpočet projektu celkem: ,00 EUR Projekt Nová země, nová zkušenost je finančně podpořen vzdělávacím programem Evropské unie, Erasmus+, který mimo jiné podporuje i zahraniční mobilitu žáků a studentů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Cíle projektu Hlavním cílem projektu je především umožnit žákům SOUs získat prostřednictvím zahraničního pracovního pobytu profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky v rámci svého oboru. Dále projekt přispívá ke zlepšení cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí žáků, jejich osobnostnímu rozvoji a získání interkulturních znalostí. Součástí projektu je i profesní rozvoj pracovníků SOUs, kdy učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů vyjíždějí do zahraničí stínovat výuku kolegů v AUDI a Volkswagenu. Stínování přináší nejenom nové poznatky v rámci jejich oboru, ale i s cílem získat nové metodické i didaktické impulsy k vedení výuky a prohloubit zkušenosti s německým duálním systémem vzdělávání. Aktivity projektu > Žáci v odborném vzdělávání a přípravě stáž v podniku > Profesní rozvoj pracovníků Stručný popis projektu Projekt navazuje na úspěšný projekt Nová země, nová zkušenost aneb jak se vyrábí auta u sousedů, který byl realizován ve školním roce 2014/2015. Obdobně jako v předchozím projektu i v tomto jsou hlavní náplní odborné praxe žáků SOUs v zahraničí. Mezi partnery patří firma Audi v Ingolstadtu, VW v Kasselu, VW v Braunschweigu, VW v Emdenu a VW v Poznani. Zahraničních praxí se účastní studenti 9 oborů (Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Nástrojař, Elektrikář silnoproud, Provoz a ekonomika dopravy, Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Provozní technika a Provozní elektrotechnika), a to na dobu 2 6 týdnů, během kterých si žáci prohloubí své odborné znalosti v rámci svého oboru, a to od opracování kovů až po diagnostiku závad vozu a jejich odstranění. Nedílnou součástí projektu jsou i odborné stáže učitelů, kdy pedagogové SOUs vyjedou na 2 týdenní stáž, kdy stínují své kolegy v partnerské organizaci a absolvují s nimi jejich veškerou pracovní náplň. Realizací stáží si pedagogové prohlubují nejenom své odborné znalosti v rámci svého oboru, ale i získávají i nové metodicko-didaktické podněty pro aktualizaci stylu své výuky. Výroční zpráva 2015/

39 Partneři projektu > AUDI, Německo > Oskar-von-Miller-Schule Kassel, Německo > Herwig-Blankertz-Schule, Německo > Max-Eyth-Schule Kassel, Německo > Volkswagen, Německo > Berufsbildende Schulen 2 Emden, Německo > Volkswagen Poznaň, Polsko 4.2 Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Zkrácený název projektu: Přírodní vědy a technika v SK Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Období realizace: Období udržitelnosti: Rozpočet projektu celkem: ,37 Kč Rozpočet projektu pro partnera: ,83 Kč Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 44 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na začátku září 2013 zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Díky realizaci tohoto projektu mohlo celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního vybavení a zařízení pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky. Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo zvýšení zájmu žáků základních škol o technické a přírodovědné obory. V případě partnera číslo 21, ŠKODA AUTO SOUs, se jednalo především o podporu technických předmětů v návaznosti na automobilový průmysl. Výroční zpráva 2015/

40 Popis projektu V rámci projektu navštěvovali žáci partnerských základních škol SOUs, kde si vyzkoušeli například práci v kovárně a lakovně, dále se seznámili s 3D modelováním, CNC programováním a osvojili si základní znalosti práce automechanika, elektronika nebo zpracování kovů. Výuka žáků ze základních škol byla doplněna i exkurzí ve ŠKODA Muzeu a ve výrobních prostorech společnosti ŠKODA AUTO. Součástí projektu byla také podpora volnočasových aktivit pro žáky partnerských základních škol, a to formou kroužků, kde se žáci ZŠ s pomocí žáků SOUs učili stavět a programovat modely samohybných robotů. Poslední aktivitou projektu byla podpora výuky žáků SOUs v oblasti programování logických automatů. V rámci této aktivity byly zakoupeny dva logické automaty, včetně softwaru, na podporu výuky automatizace. Během realizace se do projektu zapojilo téměř 300 žáků základních škol a 65 žáků SOUs. V současné době je projekt ve fázi udržitelnosti, kdy i nadále dochází žáci 8. tříd partnerských škol na výuku do SOUs. Ve školním roce 2015/2016 byly pro žáky realizovány 3 výukové bloky, a to zpracování kovů, elektronika a CNC obrábění. Výuky se celkem zúčastnilo 127 žáků. Nedílnou součástí jejich výuky byla i prohlídka ŠKODA Muzea a závodu ŠKODA AUTO. Souběžně na základních školách probíhal i kroužek stavby a programování samohybných robotů, kterého se účastnilo celkem 46 žáků partnerských ZŠ. Účastníci projektu Projektu se účastnily čtyři základní školy z regionu Mladoboleslavska: > Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 > Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574 > Základní škola a Mateřská škola Dobrovice, Komenského 46 > Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 Výroční zpráva 2015/

41 4.3 Poznej Německo jazykově, kulturně, studijně Název projektu: Poznej Německo jazykově, kulturně, studijně Zkrácený název projektu: Poznej Německo Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Období realizace: Rozpočet projektu celkem: Kč Projekt byl podpořen v rámci výzvy MŠMT ČR č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Cíle projektu Hlavním cílem projektu byla především podpora výuky cizích jazyků a zapojení cizích jazyků do běžné výuky. Dalším cílem bylo přiblížení německých reálií žákům, kteří se učí německý jazyk jako první nebo druhý cizí jazyk a chystají se z něho složit maturitní zkoušku. Posledním, avšak neméně důležitým cílem, bylo přiblížení zahraničních metod výuky pedagogům SOUs. Popis projektu V rámci projektu se zúčastnilo 20 žáků SOUs 5ti denního kulturně jazykového pobytu v Berlíně, během kterého si nejenom zlepšili své jazykové znalosti, ale seznámili se i s kulturou a historií místa pobytu. Žáci absolvovali výuky německého jazyka v rozsahu 9 vyučovacích hodin a navštívili nejvýznamnější památky Berlína, jako např. Brandenburskou bránu, pamětní kostel Viléma I., Pergamenovo muzeum atd. Součástí projektu byl i 14ti denní jazykový kurz pro dva učitele v Berlíně, během kterého si pedagogové prohloubili nejenom své odborné jazykové znalosti v oblasti automobilů a logistiky, ale načerpali i novou inspiraci pro výuku. V rámci projektu vyjeli i dva učitelé stínovat své kolegy do Německa. Jeden pedagog navštívil závod Volkswagen v Braunschweigu, kde stínoval výuku CNC obrábění a druhý stínoval výuku logistiky a ekonomie v partnerské škole Herwig-Blankertz-Schule ve Wolfhagenu. Klíčové aktivity projektu > Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky > Zahraniční jazykový kurz pro učitele > Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí Výroční zpráva 2015/

2014 /2015. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2014 /2015. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a. s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva o činnosti školy 2014 /2015 V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.:

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 211/212 V Tř. Václava Klementa 869 293 6 Mladá Boleslav IČ: 17 7 41 IZO: 17 82 153 Tel.:

Více

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

Výroční zpráva. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod školní rok 2006/2007 ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Ing. Jaromír Zehnal, ředitel

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.: 326

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 V ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107

Více

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE

POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE POSPOLU SOUHRN 1. OBDOBÍ PILOTÁŽE 26. 3. 2014 Praha STRUKTURA PREZENTACE Souhrnné informace o partnerství Aktivity za 1. období pilotáže Metodické a učební materiály Náklady za 1. období pilotáže Publicita

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2017/2018 OBORY STUDIA

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 2 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke vzdělávání,

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠKODA AUTO se zapojila do projektu NSK2 Jana Hakenová Červen 2012

ŠKODA AUTO se zapojila do projektu NSK2 Jana Hakenová Červen 2012 ŠKODA AUTO se zapojila do projektu NSK2 Jana Hakenová Červen 2012 OBSAH PREZENTACE 1. ŠKODA Auto minulost a současnost 2. Statistické údaje - zaměstnanci 3. Škoda Auto vzdělávací zařízení 4. Přínos pro

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/2017 OBORY STUDIA

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN.

- V únoru 2012 byl projekt započat a byly zahájeny činnosti na inovaci 11 vzdělávacích programů 5 dle normy ČSN a 6 dle normy ČSN EN. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme dne 1. 3. 2012 zahájili realizaci projektu s názvem Zvyšování profesní kvalifikace a inovování vzdělávacích programů sváření, reg. č.:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více