NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD"

Transkript

1 r* NEJZAVAZNEJSP OTAZKY ( J O H N B L A N C H A R D 4 II

2 NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD

3 Z anglickeho originalu: "ULTIMATE QUESTIONS" by John Blanchard 1987 Evangelical Press I. vydani 1987: Evangelical Press Faverdale North Industrial Estate Darlington, Co.Durham, DL3 OPH England Fotografie jsou reprodukovdny s povolentm ndsledujtcicii fotografu a agentur: John Blanchard (strany 8,13,18,19,21,23-25,27,29,30) Malcolm Boulton (strana 3) J. Allen Cash Photo Library (obal, strany 4,6,9,22,26) Bob Obbard (strany 10,11,14,16,20) Pictorial Press (strana 12) Science Photo Library (strana 5) Syndication International (strana 15) Clifford Tanner (strany 7,17,28) Obalka a design: KNR Graphics 58 Rectory Lane, Long Ditton, Surrey, KT6 5HW, England Pfelozila: Petra Karasova Jazykova redakce: Vladimir Dvorak Printed in Singapore

4 Zivot je piny otazek. Nektere jsou jednoduche, jine vaznejsi a nektere jsou mimofadne dulezit^. Mozna i pri cteni techto fadku se vam honi hlavou otazky o zdravi, finan^nim zabezpeceni, zamestnani, rodine nebo budoucnosti. Avsak nejvetsi, nejzavaznejsi otazky se tykaji Boha a naseho vztahu k Nemu. Nic nem v zivote tak drilezite, jako prave toto. Dobre zdravi, staly vydelek, pevne zamestnani, spokojena rodina a nadejna budoucnost, to jsou veci, po kterych lide touzi. Jsou to pouze docasne zalezitosti a dokonce bezvyznamn^, pokud nemate zivy vztah s Bohem; vztah, ktery je jasny a jisty a ktery bude trvat vecne. Na dalsich strankach se dovlte, proc je takovyto vztah nevyhnutelne potfebny a jak vznika. Nasledujici otazky jsou nejvaznejsi a nejdulezitejsi, jake je vubec mozne vyslovit. Odpovedet na ne potrebuje kazdy. Prosim, pfectete si pecuve a pozorne tyto stranky, a bude-li to zapotf ebi, i vicekrat. Nemiizete si dovolit pfeslechnout, o cem hovori.

5 EXISTUJE BUH? To je zakladni otazka. Jestlize Buh neexistuje, nema smysl Ho hledat. Kdo k nemu pfistupuje, musivefit, ze BuhjesO Ackoli je nemozne dokazat" Boha v matematickem smyslu slova, presto existuji o Jeho byti velmi pfesvedcive argumenty. Vezm^me si napfilclad existenci vesmiru. Zduvodnovat jej jako vysledek nahody" pfinasi mnoho otazek, ale zadne odpovedi. Totez plati i pro teorii Velikeho tfesku". Odkud napnklad pochazi prvotnl hmota? Ani Velky tfesk" nemuze vytvorit neco z niceho! Evolucni teorie je sice velmi rozsifena, ale stejn^ tak slaba; jak se nic" muze vyvinout v neco", feknsme v uzasne mnohotvarne formy zivota, ktere jsou na Zemi?2 Vsechny dalsi teorie jsou prave tak kfehke. Jedine uspokojive vysvetleni je toto: Na pocdtku stvoril BUh nebe a zemi. Nas svet neni vysledkem superst'astne nahody, ktera obsahuje slozky existujici jiz od vecnosti". Ale Bozim slovem byly zalozeny svety, takze to, na co hledime, nevzniklo z viditelneho. Svet ma pocatek a stvoril ho Buh. Co fekl, to se stalo, jak prikdzal, tak vse stoji. Uzasny pofadek a dumyslnost, ktere je mozne vsude videt, to jen podporuji, stejne jako univerzalni zakony, ktere vse

6 udrzuji pospolu od rozlehleho vesmiru az po mikroskopicky organismus. Ale dilo si vyzaduje tviirce a zakony zakonoddrce a Buh je oboji. Biih, ktery ucinil svit a vsechno, coje v nem, tenje panem nebe i zeme. Nejsilnejsim argumentem stvoreni" je vsak sam clovek. Na rozdil od zvifat ma clovek n&co, co nazyvame osobnosti"; cini rozumna rozhodnuti, ma svsdomi a umi rozlisovat mezi dobrym a zlym. Je schopen lasky a soucitu. A nadev e ma v sobg naklonnost uctivat. Odkud dostal tyto vlastnosti? Nemohla je vytvofit ani evoluce ani fet^z nahod. Nejjasngjsi odpovgd' je tato: I vytvoril Hospodin Buh cloveka, prach ze zeme, a vdechl mu v chripi dech zivota. Tak se stal clovek zivym tvorem. Clovek neni dilem nahody. Stvofitel sveta ho pfedivne utvofil. VSechna slova, psana kurzivou, jsou citaty z Bible. Viz strana 32. ^ Tato otazka je rozsahla a slozita a je nemozne ji tu uplne rozvadet. Pokud pro vas evolucni teorie pfedstavuje problem, pfectete si knihu From nothing to nature" Od niceho k pfirod^ od profesora E. H. Andrewse, Evangelical Press.

7 HOVORI K NAM BUH? Je to zivotns dulezita otazka. Pokud bychom byli ponechani sami na sebe, nevedeli bychom o Bohu vubec nic. Dokdzes vystihnout Boha ci obsdhnout dolconalost Vsemocneho, jez nebesa prevysuje? Buh je nad nase chapani a my potrebujeme, aby se nam On sam zj evil. Stvoreni je jednou z hlavnich oblasti, v nichz se Buh zjevuje. Nebesa vypravuji o Bozi slave, obloha hovori o dile jeho rukou. Uz samotna velikost vesmiru a jeho tizasna rovnovaha, ruznorodost a nadhera hovori velmi o Bohu, ktery ho stvoril. Ve stvoreni ukazuje Buh svoji obrovskou moc, tizasnou inteligenci a velkolepou fantazii. Jeho vecnou moc a bozstvi, ktere jsou neviditelne, Ize totiz od stvoreni sveta videt, kdyz lide pfemysleji o Jeho dile, takze nemaji vymluvu. Kdyz mezi sebou hovofime, pouzivame hlavne slova. 1 Buh hovori k lidem slovy slovy Bible. Jen ve Starem zakone najdete asi 4000krat /SOOkrat v prvnich peti knihach/ vyrazy jako Hospodin fekl", takto mluvi Hospodin" a podobne. Froto je pravda, ze: Nikdy nebylo vyfceno proroctvi z lidske vule, nybrz z popudu Ducha svateho mluvili lide, poslani od Boha.

8 V zadne jine literature nenajdeme zaznamy jasnych a detailnich proroctvi, ktere vyslovili lide, tvrdici, ze hovori ve jmenu Boha, a ktere by se pozd^ji pfesne vyplnily. Tyto pfedpov^zene udalosti byly tehdy tak nepravdepodobne, ze se nemohly brat vazne. Bible ms vsak velky vliv na zivoty hdi. Zadna jin^ kniha neovlivnila tak vyrazn^ zivoty lidi, jako pravg Bible. ZkuSenosti miuonu lidi v celych dejinach dokazuji, ze: Hospodinuv zdkon je dokonaly, udrzuje pri zivote. Hospodinovo svedectvi je pravdive, nezkuseny jim zmoudfi. Hospodinova ustanoveni jsou phmd, jsou pro radost srdci. Hospodinovo prikdzdnije ryzi, ddvd odim svetlo. Za 2000 let zadny odbornik v jakekoli oblasti nevyvratil ani jeden vyrok Bible.^ Duvod je nasledujici. Veskere Pismo pochdzi z Boziho Ducha. Meli bychom ho pro to pfijmout ne jako slovo lidske, ale jako slovo Bozi,jimz skutecne jest. but the Truth" - Nic, jen pravda od Briana Edwardse, Evangelical Press.

9 Je to logicky dalsi objevujici se otazka. Pfiznat, ze Buh existuje, je jedna vec a pfiznat, ze v urcitem vseobecnem smyslu k nam hovofi i skrze stvoreni a Bibli, je vec druha. Potrebujeme v ak ved^t vie. Jaky je vlastne Buh? Bible nam na tuto nesmirne diilezitou otazku dava mnoho jasnych a pozitivnich odpovsdi. Zde jsou niktere z nich. Buh je osobni. Buh nem vec", ani nejaka sila" nebo pusobeni". Mysli, citi, touzi a jedna jako ziva Bytost. Neni to pouze nejaky Clovek z jineho svsta" nebo nejaky druh supermana". Avsak Hospodin je Biih pravy. On je Buh zivy a Krdl vecny. Buh je jeden. Existuje pouze jeden pravy Buh. Rika o sobe: "Jd jsem prvni i posledni, krome mne zddneho Boha neni". Buh se vsak zjevil jako trojice" tfi osob Otec, Syn (Jezis Kristus) a Duch svaty z nichz kazda je skutecnym, plnym a rovnocennym Bohem. Bible vzpomina sldvu Boha Otce; fika, ze Slovo (Jezis Kristus) bylo Biih; a tez hovofi o moci Ducha Pane. Pfestoze existuje pouze jeden Buh, ma tfi osoby. Buh je duchovni. Nema telo a nema ani zadne vlastnosti, ktere by se daly definovat pomoci rozmeru a tvaru. Buh je Duch a ti, kdo ho uctivaji, maji tak cinit v Duchu a v pravde. Znamena to, ze Biih je neviditelny. Boha nikdy nikdo nevidel. Znamena to vsak i to, ze Btrh neni vazany na jedno misto V urcitem case, ale v kazdem case je vsude: Nenaplnuji snad

10 nebe i zemi? je vyrok Hospodinuv. Buh tedy vnima kazdou v c na kazdem mist^. Zahrnuje to nejen vsechno vase poc!inani a vase slova, ale i kazdou myslenku, ktera vam prob^hne mysh. Buh je v6c!ny. Buh nem^ zadltek. Redeno slovy Bible: Od veku az na veky jsi ty, Boze. Nikdy v minulosti nebylo obdobi a nikdy v budoucnosti nebude obdobi, kdy by Buh neexistoval. Buh sam o sobe fika, ze je ten, ktery jest a ktery byi a ktery pfichdzi. On je stale stejny: Jd Hospodin jsem se nezmenil. Jaky byi Buh v minulosti, takovy je i nyni a takovy vzdy zustane. Buh je nezavisly. Kazda ziva bytost je zavisla na lidech nebo na vscech a v konecnem diisledku i na Bohu. Buh je v ak na svem stvoreni zcela nezavisly. Stacil by si i sam. Ani si neddvd od lidi slouzit, jako by byi na nich zdvisly; vzdyfje to on sdm, ktery vsemu ddvd zivot, dech i vsechno ostatni. Buh je svaty. Je velkolepy ve svatosti, hrozny v chvdlyhodnych skutcich. Neexistuje nic, co by se dalo pfirovnat ke svatosti Boha. Nikdo neni svaty jako Hospodin, ktery byi liplne bez chyby a bez viny. Bible o nem fika: Nikdo neni svaty mimo

11 Hospodina. A tento svaty Buh pozaduje svatost od kazdeho z nas. Prikazuje nam: Svati bud'te, nebof jdjsem svaty. Buh je spravedlivy. Bible fika, ze Hospodin je BoJtem prdva, blaze tem, kdo ho odekdvaji. Buh nem pouze nasim Stvofitelem, ktery nds udrzuje pri zivote. Je tez nasim Soudcem, ktery nas odmenuje a tresta; i behem zivota i na vg(!nosti. Cini tak se spravedlnosti, ktera je dokonala a proti ktere neni mozno nic namitat, ani ji nic vycitat. Buh je dokonaly. Jeho poznani je dokonale. Neni tvora, ktery by se pred nim mohl skryt. Nahe a odhalene je vsechno pred ocima toho,jemuz se budeme ze vseho odpovidat. Buh zna celou nasi minulost, pfitomnost a budoucnost, vcetne vsech nasich myglenek, slov a skutku. Jeho moudrost je dokonala a zdaleka prevysuje nase chapani. Jak nesmirnd je hloubka Boziho bohatstvi, jeho moudrosti i vedeni! Jak nevyzpytatelne jsou jeho soudy a nevystopovatelne jeho cesty! BUH JE SVRCHOVANY PAN. On je jediny a nejvysgi vladce vesmiru. Neexistuje nic, co by se vymykalo Jeho vlade. Vsechno, co Hospodin chce, to cini na nebesich i na zemi. U Boha neexistuji nahody ani pfekvapeni. On pise d^jiny sv^ta a vsechno pusobi rozhodnutim sve vule. Kdyz se Biih

12 rozhodne nsco uskutednit, nepotrebuje k tomu zadny souhlas nebo radu. Nikdo mu nemuze zabranit udelat to, pro co se rozhodl: Neni, kdo by mohl zabranovat jeho ruce a ptdt se ho: Co to dm? Buh je vsemohouci. Ma vsechnu moc. Sam fika: Hie, jd jsem Hospodin, Buh veskereho tvorstva. Je pro mne nico nemozneho? Neznamena to, ze Buh mxize d^lat cokou (nemuze lhat, zm nit se, hfesit nebo popfit sam sebe), ale muze d^lat vse, co si pfeje, V soulad^ se svym charakterem. Toto je pouze strucny pfehled nskterych v6ci, kter^ Buh zjevil V Bibli o sve osob^ a o svem charakteru. Jsou v ni uvedeny i dal i pravdy o Bohu (o jedne z nich budeme mluvit na strane 22), ale i mnoho takovych, ktere tezko chapeme. Deld veci velike a nevyzpytatelne, nescislne divy. Zadna lidska inteligence, ani zadny lidsky um na tom nic nezmeni. Nemelo by nas to vsak vubec pfekvapovat. Pokud bychom dokazau liplne pochopit Boha, nebyl by hoden naseho uctivani.

13 KDO JSEM? Igzkosti a problemy moderniho zivota vedou mnoho lidi k upornemu hledani smyslu a cile zivota. Castecne jsme uz poznali, kdo je Buh. Co vsak my? Proc existujeme? Proc jsme tu? Ma lidsky zivot nejaky vyznam nebo smysl? Prvni vec, kterou je tfeba si jasne uvedomit, je, ze clovek neni pouze jakasi existence". Je vie nez pouze nahodny shluk atomii, kterym se podarilo poskladat se do vhodneho objektu, ktery nazyvame lidska bytost". Bible nam fika, ze clovek byl jedinecne stvofen moudrym a svatym Bohem. Buh stvoril cloveka, aby byl Jeho obrazem, stvoril ho, aby byl obrazem Bozim, jako muze a zenu je stvoril. Clovek je vie nez pouze vy i vyvinute zvife nebo zuslechtena opice. Je odlisny od ostatnich zvifat jako jsou zvifata odlisna od rostlin a rostliny od hornin. Z hlediska velikosti je clovek v porovnani se sluncem, mssicem a hv^zdami pouze atomem, ale presto mu dal Buh jedinecne a cestne misto ve vesmiru. Dokazuje to jeden z prvnich pfikazu, ktere dal Buh cloveku: Panujte nad morskymi rybami, nad nebeskym ptactvem, nade vsim zivym, co se na zemi hybe. Clovek se stal osobnim zastupcem Boha na zemi a dostal pravo vladnout vsem ostatnim zivym tvorum.

14 Clovek v ak dostal i vyjimecnou dustojnost byi stvofen podle Boziho obrazu". Neznamena to, ze by byi stvofen ve stejnem tvaru a velikosti jako Buh (hovofili jsme jiz o tom, ze Buh nema ani velikost" ani tvar"). Nebyl v ak stvofen ani jako jakasi zmensenina Boha, vlastnici vgechny Jeho kvality v mensi mife. Clovek byi stvofen jako duchovni, rozumova a moralni i nesmrtelna bytost s dokonalym charakterem. Rec5eno jinak, Sisty charakter Boha se pravdivs odrazel V Cloveku. Po stvofeni clov k neustale a ochotns prijimal Bozi pfikazy za sve a v diisledku toho zil s Bohem v liplne shode. Tehdy nem^l krizi identity"! Vedel pfesn^, kym je, proc je na svet^ a ochotne pfijimal postaveni, ktere dostal od Boha. Ale ne pouze clovek byi uplne spokojen se svym postavenim ve svete. I Buh byi spokojen s clovekem! Vlme to, protoze Bible fika, ze kdyz ukoncil dilo stvofeni vcetne cloveka, koruny stvofeni Buh videl, ze vsechno, co ucinil, je velmi dobre. V tomto obdobi dejin zili bezchybni lide v bezchybnem prostfedi s dokonalymi vzajemnymi vztahy a v dokonalem harmonickem vztahu s Bohem. Sotva to muzeme pfirovnat k dnesku! Co se stalo?

15 CO SE POKAZILO? Prima odpoved' na tuto otazku zni: Skrze jednoho cloveka totiz vesel do sveta hrich a skrze hfich smrt. Prvni lide (Adam a Eva) dostali velkou svobodu, ale i jedno vazne varovani: Ze stromu pozndni dobreho a zleho vsak nejez. V den, kdy bys z neho pojedl, propadnes smrti. Byla to idealni zkougka ochoty cloveka podfidit se Bohu jednoduse pro to, nebof to fika Buh. Dabei vsak pokousel Evu, aby nevefila a nepodfidila se tomu, co fekl Buh, a Eva tak ucinila. Zena videla, ze je to strom s plody dobrymi k jidlu, Idkavy pro oci, Strom slibujici vsevedoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala take svemu muzi, ktery byi s ni, a on tezjedl. V tomto okamziku se zrodil hfich". Svou dobrovolnou neposlusnosti se clovek oddelil od Boha. Misto toho, aby Adam a Eva milovali Boha, zacali se Ho bat. / ukryli se clovek a jeho zena pred Hospodinem Bohem uprostfed stromovi vzahrade. Namisto toho, aby prozivali driveru, jistotu a stesti, naplnil je hfich hanbou, pocitem viny a obavou. Biih vgak fekl, ze clovek zemfe, neposlechne-li, a tak se i stalo. Smrt znamena oddeleni. V jedinem tragickem okamziku se dov^k oddelil od Boha zemfel duchovne. Ale zacal umirat i telesne. A tak clovek

16 ziskal mrtvou dusi a umirajici tslo. To ale nebylo v echno: dsti Adama a Evy zd^dily jejich poru eny charakter a hn nou pfirozenost. Jako zneflgtsny pramen zamofi celou feku, tak i jed hfichu pfe el na vsechny Adamovy potomky: smrt zasdhla vsechny, protoze vsichni zhresili. Vsimneme si toho diileziteho slova vgechny", coz zjevn zahrnuje pisatele i Citatele techto fadkii. Nemusime se nikdy vzajemng potkat, ale jednu v6c mame spolecnou jsme hfi nici a jednou zemfeme. Rikdme-li, ze jsme bez hfichu, klameme sami sebe a pravda v nas neni. Pokud nskdo fika, ze nezemfe, dela si posmech. Zesm^sfiovani faktu v ak fakta nemeni. Mnohe zpravy v novinach, televizi a rozhlase nam pfipominaji, ze svet neni v pofadku. Je jednoduche odsoudit nasili, nespravedlnost, nepofadek a zlo ve spolecnosti, ale dfive nez zacnete kritizovat druhe, zeptejte se sami sebe, zda jste vy dokonaly a zda zijete zivot, ktery se libi svatemu Bohu. Jste dokonale cestny, cisty, milujici a nezistny? Buh zna odpoved' a vy take! VSichni zhresili a jsou daleko od Bozi sldvy. Jste hfisnikem od narozeni i podle pfirozenosti. Jste hfisnikem, coz dokazuje i vase chovani a rozhodovani. Je proto nesmirne dulezite, abyste si uvedomili realitu a jeji dusledky.

17 JE HRICH VAZNY? Kdyz se urci diagnoza choroby, je zapotfebi si polozit otazku: Je to vazne?" V pflpad^ duchovni choroby je tato otazka mnohem dulezitejsi. Mnoho lidi s usmevem souhlasi, ze jsou hfisnici, protoze nemaji predstavu o tom, co to znamena. Povazuji to za neco pfirozeneho nebo se vymlouvaji, ze se tak chova kazd)/'. Tyto vyroky vsak obchazeji podstatnou otazku: je hfich vazny? Uvadime nekolik vlastnosti cloveka, ktere Bible definuje jako hfisne (hfich). Jste zkazeny. Neznamena to, ze jste zly do takove miry, do jake je to jen mozne, ani to, ze byste neustale pachal vsechny hfichy. Tez to neznamena, ze neumite rozeznat dobr^ od zleho nebo ze neumite delat veci, ktere jsou pfijemne a uzitecne. Znamena to vsak, ze hfich pronikl kazdou cast vasi pfirozenosti a osobnosti vasi mysl, zaliby, svedomi, schopnosti a pfedstavivost. Nejuskocnejsi ze vsecho je srdce a nevylecitelne. Kdopakje zna? Kofenem vasich problemu neni to, CO delate, ale kdo jste! Hf egite proto, ze jste hfisnik. Jste poskvrn^ny. Z nitra totiz, z lidskeho srdce, vychdzeji zle myslenky, smilstvi, loupeze, vrazdy, cizolozstvi, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, zdvistivy pohled, urdzky, nadutost, opovdzlivost.

18 VgimnSte si, ze tento seznam zahirnuje myslenky, slova i ciny. Ukazuje, ze v Bozich oqch je kazdy hfich stejne vazny. Ngktefi lide si pod hfichem pfedstavuji pouze takove v^ci jako vrazda, cizolozstvi a kradez, ale Bible jasn^ hovofi, ze nemame duvod se takto divat na hfich. Hfich je vse, co nesplfiuje dokonalou Bozi normu. Kdyz hovofime, myslime nebo delame nsco, CO neni dokonale, hfesime. Zamysleme se nyni nad otazkou: Kdo muze fici: Zachoval Jsem si ryzi srdce, jsem cisty, bez hfichu?" Muzete? Pokud ne, jste poskvrnsn. Jste vzdorovity. Bible u^i, ze hncii je poruseni zdkona, dobrovolnou vzpourou proti Bozi autorits a proti zakonu. Zadny civilni zakon vas nenuti, abyste lhali, podvadsli, m^li neciste myslenky nebo jakymkoli zpiisobem hfesili. Vy se rozhodujete, ze porusite svaty Bozi zakon. Vy ho dobrovolne neposlouchate a to je vazne, protoze Buh je spravedlivy soudce; kazdy den md Buh proc vzplanout hnevem. Biih nemuze byt nikdy shovivany'' vuci hfichu a miizete si byt jisty, ze ani jeden hfich neziistane nepotrestany. Urcita mala cast Boziho trestu za hfich pfichazi uz v tomto zivote (ackoli si to nemusime uvedomovat). Konecny trest vsak bude vymsfeny po smrti, kdyz v den posledniho soudu kazdy z nas tedy sdm za sebe vydd pocet Bohu.

19 KAM ODTUD PUJDEME? Existuje mnoho nazoru na to, co se s nami stane, az zemfeme. Nektefi fikaji, ze v ichni pfestaneme existovat, jini, ze vsichni pujdeme do nebe, a jini, ze existuje misto, kde se vsechny hfisne du e pfipravuji na nebe. Ani jeden z tychto nazoru neni podepfen Bibli. Namisto toho cteme: A Jako kazdy clovek jen jednou umird, a potom bude soud. Proto ti, ktefi meli spravny vztah k Bohu, budou pfivitsni v nebi, aby stravili ve^nost v Jeho slavn^ pfitomnosti. Vsichni ostatni: Jejich trestem bude vecnd zdhuba daleko od Pdna a sldvy jeho moci. Bible to nejcasteji popisuje slovem peklo". Zde jsou ctyfi nej dulezitejsi pravdy o nsm: Peklo je skutecne. Neni to neco, co si vymyslela cirkev". Bible hovofi vie o pekle jak o nebi a nepochybuje o jeho realite. Mluvi o lidech, ktefi neuniknou pekelnemu trestu a cele jejich tglo bude uvrzeno do pekla. Peklo je hrozne. Bible ho popisuje jako misto muk; ohnivou pec; vecny zdr a neuhasitelny ohefi. Je to misto utrpeni, kde je pldc a skfipeni zubu a kde muka neuhasnou na veky veku. Jsou to hrozna slova, ale jsou pravdiva. Ti, co jsou v pekle, jsou oddeleni od vseho dobr^ho

20 jsou Bohem prokleti. Jsou vyhnanci bez jakekoli nejmensi pomoci nebo utschy, kterou pfinasi Bozi pfitomnost. Peklo je kone^ne. V echny cesty do pekla jsou jednosmsrn^. Neni odtud nivratu. Mezi peklem a nebem je velikd propast. Hriiza, samota a muka pekla neslouzi k oflgtsni, ale k potrestanl, kter6 trva v^dns. Peklo je spravedlive. Bible fika, ze Buh bude spravedlivs soudit cely svit a ze je uplns spravedlivy, kdyz posila hfigniky do pekla. Konec koncu, dava jim to, co si vybrali. Odmitli Boha zde; On je odmitne tam. Vybrali si zivot bez Boha On jejich rozhodnuti udsli vsdnou platnost. Sotva mohou Boha obvinit z nespravedlnosti nebo necestnosti. Ve svetle tychto hroznych pravd byste se m6u pec!liv zamyslet nad otazkou, ktera byla polozena skupins lidi v novozakonnich dobach: Jak uniknete pekelnemu trestu?

21 MUZE NABOZENSTVI POMOCI? Cloveka naz5k'ali nabozenskym zivocichem. Britska encyklopedie vyjmenovava stovky zpusobu, jimiz se lide snazili uspokojovat svoje nabozenske tuzby a pocity. Klaneli se slunci, m^sici a hvezdam; zemi, ohni a vode; modlam ze dfeva, kamene a kovu; rybam, ptakiam a zvifatum. Klaneli se nescetnym biizkiim, ktefl byli produktem jejich vlastni zkazene pfedstavivosti. Jini se snazili uctivat praveho Boha mnozstvim rtiznych obeti, obfadci, svatosti a bohosluzeb. AvSak nabozenstvi", af uz je jakkoli upfimne, nemuze nikdy vyfegit problem lidskeho hfichu. Jsou na to aspon tfi diivody. Nabozenstvi nikdy nemuze uspokojit Boha. Nabozenstvi je pokus cloveka dosahnout smifeni s Bohem. Kazdy takovyto pokus je vsak zbytecny, protoze ani nejlepsi lidske usili neni bezchybne, a proto je pro Boha nepfijatelne. Bible o tom jasne fika: Vsechna nase spravedlnost jako poskvrneny sat. Buh pozaduje dokonalost; nabozenstvi tento pozadavek nesplhuje.

22 Nabozenstvi nikdy nemuze odstranit hficii. Dobre vlastnosti cloveka n e m o h o u odstranit jeho spatne vlastnosti. Dobre skutky n i k d y n e m o h o u pfikryt skutky zle. P o k u d dosahne Clovek smifeni s B o h e m, neni z vasich slcutku, takze se nikdo nemuze chlubit. Z a d n e nabozenske lisili nebo zkusenosti kfest, konfirmace, b i f m o v a m, svat# p f i j i m a n i (Vecefe Pane), c h o z e n i do kostela, modlitby, sbirky, obeti iasu a namahy, Steni Bible nebo cokoli jineho n e m u z e odstranit ani jeden hfich. Nabozenstvi nikdy nemuze zmenit hfisnou pfirozenost (!Iov^ka. C h o v a n i cloveka n e n i problem, p o u z e s y m p t o m. Jadro lidskeho p r o b l e m u je p r o b l e m lidskeho jadra, neboli srdce. Srdce cloveka je vsak o d pfirozenosti neciste a zkazene. NavStSva kostela, ticast p f i nabozenskych obfadech m o h o u byt pro vas pfijemn^, ale n e m o h o u vas ucinit d o b r y m i. Kdo dokdze, aby ciste vzeslo z necisteho? Vubec nikdo. Nektere z nabozenskych cinnosti, o kterych jsme h o v o f i l i, jsou samozfejm^ samy o sobe dobre! Je n a p n k l a d spravne chodit do kostela, cist Bibli a modlit se, protoze B u h n a m prikazuje, abychom to d^lali. Nesmite se vsak spolehat, ze prave to vas smifi s B o h e m. Nej en, ze to n e n i m o z n e, ale p o k u d se n a to spolehate, m n o z s t v i va ich h f i c h u se zvetsuje a budete odsouzeni.

23 EXISTUJE ODPOVED? Ano, existuje! Buh se o to postaral. Hlavni poselstvi Bible je shrnuto v tschto slovech: Nebof Buh tak miloval svet, ze dal sveho jedineho Syna, ahy zadny, kdo v neho veri, nezahynul, ale mel zivot vecny. Rlkali jsme uz, ze spravedlivy a svaty Biih musi potrestat hfich. Ale Bible tez fika, ze Buh je Idska. Buh sice hfich nenavidi, ale hfisniky miluje a chce jim odpustit. Jak vsak muze hyt hfi nikovi spravedlive odpusteno, kdyz Bozi zakon pozaduje duchovni a telesnou smrt? Tento problem mohl vyfesit pouze Biih a On to i udelal v osobe Jezise Krista. Otec poslal Syna, aby byi Spasitelem sveta. Buh Syn se stal clovekem tak, ze na sebe vzal lidskou pf irozenost. Ackoli se Jezis stal clovekem, zustal i Bohem. Bible fika, ze V Kristu je pfece vtelena vsechna plnost bozstvi. Ziistal uplne Bohem, jako kdyby se nestal clovekem, a stal se uplnjhn clovekem, jako kdyby nebyl Bohem. Jezis Kristus je proto vyjimec!ny. Bible to potvrzuje na mnoha mistech. Jeho poceti byio vyjimecne; nemgl telesneho otce, ale byi pocat v lung panny zazracnou silou Ducha svateho. Jeho slova byla vyjimecna: Zasli nad jeho ucenim, ponevadz jeho slovo meio moc.

24 Jeho zazraky b y l y vyjimesne: c h o d i l po zemi, uzdravoval kazdou nemoc a kazdou chorobu v lidu a p f i nskterych pfilezitostech dokonce vzkfisil mrtve. Jeho charakter b y l vyjime^ny: b y l stejny jako my, zakusil vsechna pokuseniale nedopustil se hfichu, takze B u h Otec m o h l o n ^ m fici: Toto je muj milovany Syn, jehoz jsem si vyvolil. VSimnSme si t^to posledni v ty! Ta v t a z n a m e n a, ze JeziS d o d r z o v a l B o z i z a k o n v k a z d e m o h l e d u, a proto se n a N 6 h o n e v z t a h o v a l trest dvoji smrti z a hfich. B y l zatcen n a zaklads v y k o n s t r u o v a n e h o obvineni, o d s o u z e n na zakladg falesneho sv^dectvi a nakonec u k f i z o v a n v Jeruzaleme. Jeho smrt vsak nebyla n e d o p a t f e n I m " nebo n e g f a s t n o u tragedii". V e c h n o b y l o soucasti toho, ze Buh pfedem rozhodl. Otec poslal Syna, aby trestem smrti zaplatil za h f i c h y a Jezis ochotne pfi el. Smysl Jeho p f i c h o d u n a svet b y l, podle Jeho vlastnich slov, aby dal svuj zivot jako vykupne za mnohe. Jeho smrt byla, p o d o b n e jako Jeho zivot, vyjimecna. Toto je velice dulezite. M u z e v a m to p o m o c i p o c h o p i t JeziSovu smrt a jeji v y z n a m pro vas zivot.

25 PROC KRIZ? VSechno uceni Bible poukazuje na Jezisovu smrt. Stfedem biblickeho poselstvi nem Jeho dokonaly zivot, ani Jeho udivujici uceni, ba dokonce ani Jeho mocne zazraky. Vsechno toto je sice dulezite, ale Jezis pfisel na zem hlavne proto, aby zemfel. Proc je Jeho smrt tak dulezita? Odpoved' zni: Proto, nebof zemfel jako Zastupce, jako Nositel hfichu a jako Spasitel. Jezis Zastupce. Ukazuje na Bozi lasku. Pred svatym Bozim zakonem, ktery pozaduje potrestat kazdy kfich, jsou vsichni hfignici vinni, bezmocni a bez nadeje. Jak tedy mohou uniknout Bozimu spravedlivemu hnevu? Odpoved' Bible zni: Buh vsak prokazuje svou Idsku k ndm tim, ze Kristus za nas zemfel, kdyz jsme jeste byli hrisni. Soucasti uzasneho Boziho zachrann^ho planu byio to, ze Syn dobrovolne zaujal misto hfisniku a prijal spravedlivy trest za jejich hfichy. Sjm Bozi, ktery byi bez hfichu, dobrovolne trpel a zemfel za ne, spravedlivy za nespravedlive.

26 Jezi Nositel hfichu. Ukazuje Bozi svatost. Kristova smrt nebyla zdanliva. Trest za hfich byl vykonan. Zemfel nejen telesne, ale i duchovne. Kdyz visel na kfizi, zvolal: Boze muj, Boze muj, proc jsi me opustil? V tom hroznem okamziku se Buh Otec obratil k svemu milovanemu Synu zady a ten tehdy sna el trest oddeleni od Boha. Vgimnete si, ze to ukazuje na dokonalou svatost Boha. Kazdy jednotlivy hfich must hyi potrestany. Kdyz Jezig zaujal misto hfisniku, stal se zodpov^dny za jejich hfichy do te miry, jako kdyby je spachal On sam. Muz, ktery zil dokonalym zivotem, byl potrestany jako vinnik dvoji smrti. Jezi Spasitel. Ukazuje na Bozi moc. Ifi dny po sve smrti mnoha zpusoby prokdzal, ze zije, a kdyz byl vzkhsen z mrtvych, uz neumlrd, stfirt nad nim uz nepanuje. Tim, ze Buh vzkfisil Krista z mrtvych, jasne a mocns ukazuje, ze pfijal Jeho zastupnou smrt za hfisniky jako pine a bezplatne odpusteni tsm, ktefi by jinak msli byt odsouzeni k v^cnemu zatraceni. Jak to vsechno souvisi s vami? Jak muzete vy ziskat spravny vztah k Bohu? Jak se mtize stat Kristus vasim Spasitelem?

27 Na z^kladg toho, co jste doposud pfecetli: touzite upfimns byt zachransn? Chcete ziskat spravny vztah k Bohu bez ohledu na cenu a dusledky? Pokud nechcete, potom jste nepochopili vyznam obsahu stranek, ktere jste pfedetli. MSli byste si je proto pfedist jegtg jednou pomalu a pedive, prosice Boha, aby vam ukazal pravdu. Pokud v^m Buh ukazal vagi potfebu a chcete byt zachran^n, je zapotfebi, abyste se obrdtili k Bohu a uvifili v naseho Pdna JeziSe Krista. Musite Unit pokani! Znamena to liplne odvraceni se od hfichu. Je to zmsna mygleni. Musite uznat, ze jste hfignik vzboufenec proti svat^mu a milujicimu Bohu. Pokani znamena zmsnu srdce upfimnou litost a zahanbeni se nad necestnosti a hanebnosti vaseho hfichu. Musite byt ochotny zanechat ho a zmsnit sm^r sveho zivota. Buh zada od lidi, aby se V pokani obrdtili k Bohu a podle toho zili Je to potfebne. Biih vam neodpusti zadny hfich, ktereho se nechcete zfeknout. Cinit pokani znamena vykrocit na novou cestu a celjhn srdcem usilovat zit takovym zpusobem, ktery se lib! Bohu. Musite mit viru v Krista. V prvni fads to znamena souhlasit, ze Jezis je MesidS, Syn Boha ziveho a ze Kristus zemfel... za bezbozne. Za druh^ to znamena vsfit, ze ve sve moci a l^sce je Kristus schopen a ochoten vas zachranit.

28 Za tfeti to vlastns znamen^ vlozit svoji duv^ru v Krista, V duvgfg, ze jedins On sam vas mrize smifit s Bohiem. Va e pygna, lifisna pfirozenost se bude vzpirat tomu, abyste pfestali spolehat na svoji vlastni spravedlnost" nebo nabozenstvi. Nemate vsak na vybsr. Musite se pfestat spolehat na vsechno jine a musite spolehat pouze na Krista, ktery pfindsi dokonale spaseni tem, kdo skrze niho pfistupuji k Bohu. Pokud v^m Buh ukazal vagi potf ebu a dal vam takovou touhu, obrafte se ke Kristu a ud^lejte to hned! NejidealnSjgi je, kdyz se k N mu nahlas pomodlite; pomuze vam to jasn si uvsdomit, CO delate. Vyznejte Mu, ze jste vinny, bezmocny a beznadejny hfisnik, a celym svym srdcem poproste Krista, aby vas zachranil a aby zaujal ve vasem zivote misto, ktere Mu patfi jako Panu, a aby vdm dal silu odvratit se od hfichu a zit pro NSho. Bible fika, ze vyznds-li svymi usty Jezise jako Pdna a uvens-li ve svem srdci, ze ho Buh vzkfisil z mrtvych, budes spasen, a take kazdy, kdo vzyvd jmeno Pane, bude spasen. Pokud doopravdy dtivefujete Kristu jako svemu Spasiteli a uznavate Ho jako sveho Pana, plati tato zaslibeni i pro vas.

29 Pokud uz duvefujete Kristu, existuje mnolio nadhiernychi veci, z niciiz se miizete tesit. Napriklad to, ze jste smifen s Bohem. Bible tomu fika byt ospravedlnen" a pise: Kdyz jsme tedy ospravedlneni z viry, mdme pokoj s Bohem skrze naseho Pdna JeziSe Krista. Vase hfichy vam byly v Kristu odpusteny: Pro jeho jmeno budou odpusteny hfichy kazdemu, kdo v neho vefi. Stall jste se clenem Bozi rodiny: vsichni, ktefi vefi v Krista, dostali moc stdt se Bozimi detml Mate (jistotu) zaslibeni pro vecnost: Nyni vsak neni zddneho odsouzeni pro ty, ktefi jsou V Kristu Jezisi. Sam Buh vstoupil do vaseho zivota v osobe Ducha svateho: Duch toho, ktery Jezise vzkfisil z mrtvych, zije ve vas. Jaka lizasna skutecnost! Potfebujete dale riist v duchovnim zivota. Uvadime ctyfi dulezite v^ci, kterym budete muset venovat vetsi pozornost: Modlitba. Ted' miizete hovorit s Bohem jako se svym Otcem, coz jste nikdy pfedtim nebyli schopni. Muzete Mu vzdavat lictu a chvalu za to, ze je mocny, slavny, svaty a milujici. Miizete Ho prosit za odpusteni, pokud udelate neco zleho. Vzdyf ti, CO se stanou Bozimi detmi, nej sou dokonali a bez chyby, ale jestlize dozndvdme sve hfichy, on je tak verny a spravedlivy, ze ndm hfichy odpousti a ocisfuje nas od kazde nepravosti Muzete Mu kazdy den dekovat za Jeho dobrotu.

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Abychom mohli vést a řídit práci Křesťanského sboru Pyšely (KSP) řádným a biblickým způsobem, stanovujeme a přijímáme jako domácí (viz. čl IV bod 1) následující články.

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi

Zbožnost je užitečná. Pěstování duchovního života. Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná Pěstování duchovního života Jan Asszonyi Zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1Tm 4,8 III. O modlitbě Naladit se k modlitbě Modlitba je jako

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Milý příteli! Ať ti Bůh žehná! Ředitel 1969, 1976, 1984, 1988, 1989, 1992 INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE IRVING, TEXAS USA

Milý příteli! Ať ti Bůh žehná! Ředitel 1969, 1976, 1984, 1988, 1989, 1992 INTERNATIONAL CORRESPONDENCE INSTITUTE IRVING, TEXAS USA VEL OTÁZKY ŽIVOTA Milý příteli! Uspěl jsi výborně! Poté, co dokončíš šestou lekci tohoto horespondenčniho kursu, ti oystauime vysvědčení. To bude odměnou za tvé hledání pravdy a za rozhodnuti studovat

Více