NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD"

Transkript

1 r* NEJZAVAZNEJSP OTAZKY ( J O H N B L A N C H A R D 4 II

2 NEJZAVAZNEJSI OTAZKY JOHN BLANCHARD

3 Z anglickeho originalu: "ULTIMATE QUESTIONS" by John Blanchard 1987 Evangelical Press I. vydani 1987: Evangelical Press Faverdale North Industrial Estate Darlington, Co.Durham, DL3 OPH England Fotografie jsou reprodukovdny s povolentm ndsledujtcicii fotografu a agentur: John Blanchard (strany 8,13,18,19,21,23-25,27,29,30) Malcolm Boulton (strana 3) J. Allen Cash Photo Library (obal, strany 4,6,9,22,26) Bob Obbard (strany 10,11,14,16,20) Pictorial Press (strana 12) Science Photo Library (strana 5) Syndication International (strana 15) Clifford Tanner (strany 7,17,28) Obalka a design: KNR Graphics 58 Rectory Lane, Long Ditton, Surrey, KT6 5HW, England Pfelozila: Petra Karasova Jazykova redakce: Vladimir Dvorak Printed in Singapore

4 Zivot je piny otazek. Nektere jsou jednoduche, jine vaznejsi a nektere jsou mimofadne dulezit^. Mozna i pri cteni techto fadku se vam honi hlavou otazky o zdravi, finan^nim zabezpeceni, zamestnani, rodine nebo budoucnosti. Avsak nejvetsi, nejzavaznejsi otazky se tykaji Boha a naseho vztahu k Nemu. Nic nem v zivote tak drilezite, jako prave toto. Dobre zdravi, staly vydelek, pevne zamestnani, spokojena rodina a nadejna budoucnost, to jsou veci, po kterych lide touzi. Jsou to pouze docasne zalezitosti a dokonce bezvyznamn^, pokud nemate zivy vztah s Bohem; vztah, ktery je jasny a jisty a ktery bude trvat vecne. Na dalsich strankach se dovlte, proc je takovyto vztah nevyhnutelne potfebny a jak vznika. Nasledujici otazky jsou nejvaznejsi a nejdulezitejsi, jake je vubec mozne vyslovit. Odpovedet na ne potrebuje kazdy. Prosim, pfectete si pecuve a pozorne tyto stranky, a bude-li to zapotf ebi, i vicekrat. Nemiizete si dovolit pfeslechnout, o cem hovori.

5 EXISTUJE BUH? To je zakladni otazka. Jestlize Buh neexistuje, nema smysl Ho hledat. Kdo k nemu pfistupuje, musivefit, ze BuhjesO Ackoli je nemozne dokazat" Boha v matematickem smyslu slova, presto existuji o Jeho byti velmi pfesvedcive argumenty. Vezm^me si napfilclad existenci vesmiru. Zduvodnovat jej jako vysledek nahody" pfinasi mnoho otazek, ale zadne odpovedi. Totez plati i pro teorii Velikeho tfesku". Odkud napnklad pochazi prvotnl hmota? Ani Velky tfesk" nemuze vytvorit neco z niceho! Evolucni teorie je sice velmi rozsifena, ale stejn^ tak slaba; jak se nic" muze vyvinout v neco", feknsme v uzasne mnohotvarne formy zivota, ktere jsou na Zemi?2 Vsechny dalsi teorie jsou prave tak kfehke. Jedine uspokojive vysvetleni je toto: Na pocdtku stvoril BUh nebe a zemi. Nas svet neni vysledkem superst'astne nahody, ktera obsahuje slozky existujici jiz od vecnosti". Ale Bozim slovem byly zalozeny svety, takze to, na co hledime, nevzniklo z viditelneho. Svet ma pocatek a stvoril ho Buh. Co fekl, to se stalo, jak prikdzal, tak vse stoji. Uzasny pofadek a dumyslnost, ktere je mozne vsude videt, to jen podporuji, stejne jako univerzalni zakony, ktere vse

6 udrzuji pospolu od rozlehleho vesmiru az po mikroskopicky organismus. Ale dilo si vyzaduje tviirce a zakony zakonoddrce a Buh je oboji. Biih, ktery ucinil svit a vsechno, coje v nem, tenje panem nebe i zeme. Nejsilnejsim argumentem stvoreni" je vsak sam clovek. Na rozdil od zvifat ma clovek n&co, co nazyvame osobnosti"; cini rozumna rozhodnuti, ma svsdomi a umi rozlisovat mezi dobrym a zlym. Je schopen lasky a soucitu. A nadev e ma v sobg naklonnost uctivat. Odkud dostal tyto vlastnosti? Nemohla je vytvofit ani evoluce ani fet^z nahod. Nejjasngjsi odpovgd' je tato: I vytvoril Hospodin Buh cloveka, prach ze zeme, a vdechl mu v chripi dech zivota. Tak se stal clovek zivym tvorem. Clovek neni dilem nahody. Stvofitel sveta ho pfedivne utvofil. VSechna slova, psana kurzivou, jsou citaty z Bible. Viz strana 32. ^ Tato otazka je rozsahla a slozita a je nemozne ji tu uplne rozvadet. Pokud pro vas evolucni teorie pfedstavuje problem, pfectete si knihu From nothing to nature" Od niceho k pfirod^ od profesora E. H. Andrewse, Evangelical Press.

7 HOVORI K NAM BUH? Je to zivotns dulezita otazka. Pokud bychom byli ponechani sami na sebe, nevedeli bychom o Bohu vubec nic. Dokdzes vystihnout Boha ci obsdhnout dolconalost Vsemocneho, jez nebesa prevysuje? Buh je nad nase chapani a my potrebujeme, aby se nam On sam zj evil. Stvoreni je jednou z hlavnich oblasti, v nichz se Buh zjevuje. Nebesa vypravuji o Bozi slave, obloha hovori o dile jeho rukou. Uz samotna velikost vesmiru a jeho tizasna rovnovaha, ruznorodost a nadhera hovori velmi o Bohu, ktery ho stvoril. Ve stvoreni ukazuje Buh svoji obrovskou moc, tizasnou inteligenci a velkolepou fantazii. Jeho vecnou moc a bozstvi, ktere jsou neviditelne, Ize totiz od stvoreni sveta videt, kdyz lide pfemysleji o Jeho dile, takze nemaji vymluvu. Kdyz mezi sebou hovofime, pouzivame hlavne slova. 1 Buh hovori k lidem slovy slovy Bible. Jen ve Starem zakone najdete asi 4000krat /SOOkrat v prvnich peti knihach/ vyrazy jako Hospodin fekl", takto mluvi Hospodin" a podobne. Froto je pravda, ze: Nikdy nebylo vyfceno proroctvi z lidske vule, nybrz z popudu Ducha svateho mluvili lide, poslani od Boha.

8 V zadne jine literature nenajdeme zaznamy jasnych a detailnich proroctvi, ktere vyslovili lide, tvrdici, ze hovori ve jmenu Boha, a ktere by se pozd^ji pfesne vyplnily. Tyto pfedpov^zene udalosti byly tehdy tak nepravdepodobne, ze se nemohly brat vazne. Bible ms vsak velky vliv na zivoty hdi. Zadna jin^ kniha neovlivnila tak vyrazn^ zivoty lidi, jako pravg Bible. ZkuSenosti miuonu lidi v celych dejinach dokazuji, ze: Hospodinuv zdkon je dokonaly, udrzuje pri zivote. Hospodinovo svedectvi je pravdive, nezkuseny jim zmoudfi. Hospodinova ustanoveni jsou phmd, jsou pro radost srdci. Hospodinovo prikdzdnije ryzi, ddvd odim svetlo. Za 2000 let zadny odbornik v jakekoli oblasti nevyvratil ani jeden vyrok Bible.^ Duvod je nasledujici. Veskere Pismo pochdzi z Boziho Ducha. Meli bychom ho pro to pfijmout ne jako slovo lidske, ale jako slovo Bozi,jimz skutecne jest. but the Truth" - Nic, jen pravda od Briana Edwardse, Evangelical Press.

9 Je to logicky dalsi objevujici se otazka. Pfiznat, ze Buh existuje, je jedna vec a pfiznat, ze v urcitem vseobecnem smyslu k nam hovofi i skrze stvoreni a Bibli, je vec druha. Potrebujeme v ak ved^t vie. Jaky je vlastne Buh? Bible nam na tuto nesmirne diilezitou otazku dava mnoho jasnych a pozitivnich odpovsdi. Zde jsou niktere z nich. Buh je osobni. Buh nem vec", ani nejaka sila" nebo pusobeni". Mysli, citi, touzi a jedna jako ziva Bytost. Neni to pouze nejaky Clovek z jineho svsta" nebo nejaky druh supermana". Avsak Hospodin je Biih pravy. On je Buh zivy a Krdl vecny. Buh je jeden. Existuje pouze jeden pravy Buh. Rika o sobe: "Jd jsem prvni i posledni, krome mne zddneho Boha neni". Buh se vsak zjevil jako trojice" tfi osob Otec, Syn (Jezis Kristus) a Duch svaty z nichz kazda je skutecnym, plnym a rovnocennym Bohem. Bible vzpomina sldvu Boha Otce; fika, ze Slovo (Jezis Kristus) bylo Biih; a tez hovofi o moci Ducha Pane. Pfestoze existuje pouze jeden Buh, ma tfi osoby. Buh je duchovni. Nema telo a nema ani zadne vlastnosti, ktere by se daly definovat pomoci rozmeru a tvaru. Buh je Duch a ti, kdo ho uctivaji, maji tak cinit v Duchu a v pravde. Znamena to, ze Biih je neviditelny. Boha nikdy nikdo nevidel. Znamena to vsak i to, ze Btrh neni vazany na jedno misto V urcitem case, ale v kazdem case je vsude: Nenaplnuji snad

10 nebe i zemi? je vyrok Hospodinuv. Buh tedy vnima kazdou v c na kazdem mist^. Zahrnuje to nejen vsechno vase poc!inani a vase slova, ale i kazdou myslenku, ktera vam prob^hne mysh. Buh je v6c!ny. Buh nem^ zadltek. Redeno slovy Bible: Od veku az na veky jsi ty, Boze. Nikdy v minulosti nebylo obdobi a nikdy v budoucnosti nebude obdobi, kdy by Buh neexistoval. Buh sam o sobe fika, ze je ten, ktery jest a ktery byi a ktery pfichdzi. On je stale stejny: Jd Hospodin jsem se nezmenil. Jaky byi Buh v minulosti, takovy je i nyni a takovy vzdy zustane. Buh je nezavisly. Kazda ziva bytost je zavisla na lidech nebo na vscech a v konecnem diisledku i na Bohu. Buh je v ak na svem stvoreni zcela nezavisly. Stacil by si i sam. Ani si neddvd od lidi slouzit, jako by byi na nich zdvisly; vzdyfje to on sdm, ktery vsemu ddvd zivot, dech i vsechno ostatni. Buh je svaty. Je velkolepy ve svatosti, hrozny v chvdlyhodnych skutcich. Neexistuje nic, co by se dalo pfirovnat ke svatosti Boha. Nikdo neni svaty jako Hospodin, ktery byi liplne bez chyby a bez viny. Bible o nem fika: Nikdo neni svaty mimo

11 Hospodina. A tento svaty Buh pozaduje svatost od kazdeho z nas. Prikazuje nam: Svati bud'te, nebof jdjsem svaty. Buh je spravedlivy. Bible fika, ze Hospodin je BoJtem prdva, blaze tem, kdo ho odekdvaji. Buh nem pouze nasim Stvofitelem, ktery nds udrzuje pri zivote. Je tez nasim Soudcem, ktery nas odmenuje a tresta; i behem zivota i na vg(!nosti. Cini tak se spravedlnosti, ktera je dokonala a proti ktere neni mozno nic namitat, ani ji nic vycitat. Buh je dokonaly. Jeho poznani je dokonale. Neni tvora, ktery by se pred nim mohl skryt. Nahe a odhalene je vsechno pred ocima toho,jemuz se budeme ze vseho odpovidat. Buh zna celou nasi minulost, pfitomnost a budoucnost, vcetne vsech nasich myglenek, slov a skutku. Jeho moudrost je dokonala a zdaleka prevysuje nase chapani. Jak nesmirnd je hloubka Boziho bohatstvi, jeho moudrosti i vedeni! Jak nevyzpytatelne jsou jeho soudy a nevystopovatelne jeho cesty! BUH JE SVRCHOVANY PAN. On je jediny a nejvysgi vladce vesmiru. Neexistuje nic, co by se vymykalo Jeho vlade. Vsechno, co Hospodin chce, to cini na nebesich i na zemi. U Boha neexistuji nahody ani pfekvapeni. On pise d^jiny sv^ta a vsechno pusobi rozhodnutim sve vule. Kdyz se Biih

12 rozhodne nsco uskutednit, nepotrebuje k tomu zadny souhlas nebo radu. Nikdo mu nemuze zabranit udelat to, pro co se rozhodl: Neni, kdo by mohl zabranovat jeho ruce a ptdt se ho: Co to dm? Buh je vsemohouci. Ma vsechnu moc. Sam fika: Hie, jd jsem Hospodin, Buh veskereho tvorstva. Je pro mne nico nemozneho? Neznamena to, ze Buh mxize d^lat cokou (nemuze lhat, zm nit se, hfesit nebo popfit sam sebe), ale muze d^lat vse, co si pfeje, V soulad^ se svym charakterem. Toto je pouze strucny pfehled nskterych v6ci, kter^ Buh zjevil V Bibli o sve osob^ a o svem charakteru. Jsou v ni uvedeny i dal i pravdy o Bohu (o jedne z nich budeme mluvit na strane 22), ale i mnoho takovych, ktere tezko chapeme. Deld veci velike a nevyzpytatelne, nescislne divy. Zadna lidska inteligence, ani zadny lidsky um na tom nic nezmeni. Nemelo by nas to vsak vubec pfekvapovat. Pokud bychom dokazau liplne pochopit Boha, nebyl by hoden naseho uctivani.

13 KDO JSEM? Igzkosti a problemy moderniho zivota vedou mnoho lidi k upornemu hledani smyslu a cile zivota. Castecne jsme uz poznali, kdo je Buh. Co vsak my? Proc existujeme? Proc jsme tu? Ma lidsky zivot nejaky vyznam nebo smysl? Prvni vec, kterou je tfeba si jasne uvedomit, je, ze clovek neni pouze jakasi existence". Je vie nez pouze nahodny shluk atomii, kterym se podarilo poskladat se do vhodneho objektu, ktery nazyvame lidska bytost". Bible nam fika, ze clovek byl jedinecne stvofen moudrym a svatym Bohem. Buh stvoril cloveka, aby byl Jeho obrazem, stvoril ho, aby byl obrazem Bozim, jako muze a zenu je stvoril. Clovek je vie nez pouze vy i vyvinute zvife nebo zuslechtena opice. Je odlisny od ostatnich zvifat jako jsou zvifata odlisna od rostlin a rostliny od hornin. Z hlediska velikosti je clovek v porovnani se sluncem, mssicem a hv^zdami pouze atomem, ale presto mu dal Buh jedinecne a cestne misto ve vesmiru. Dokazuje to jeden z prvnich pfikazu, ktere dal Buh cloveku: Panujte nad morskymi rybami, nad nebeskym ptactvem, nade vsim zivym, co se na zemi hybe. Clovek se stal osobnim zastupcem Boha na zemi a dostal pravo vladnout vsem ostatnim zivym tvorum.

14 Clovek v ak dostal i vyjimecnou dustojnost byi stvofen podle Boziho obrazu". Neznamena to, ze by byi stvofen ve stejnem tvaru a velikosti jako Buh (hovofili jsme jiz o tom, ze Buh nema ani velikost" ani tvar"). Nebyl v ak stvofen ani jako jakasi zmensenina Boha, vlastnici vgechny Jeho kvality v mensi mife. Clovek byi stvofen jako duchovni, rozumova a moralni i nesmrtelna bytost s dokonalym charakterem. Rec5eno jinak, Sisty charakter Boha se pravdivs odrazel V Cloveku. Po stvofeni clov k neustale a ochotns prijimal Bozi pfikazy za sve a v diisledku toho zil s Bohem v liplne shode. Tehdy nem^l krizi identity"! Vedel pfesn^, kym je, proc je na svet^ a ochotne pfijimal postaveni, ktere dostal od Boha. Ale ne pouze clovek byi uplne spokojen se svym postavenim ve svete. I Buh byi spokojen s clovekem! Vlme to, protoze Bible fika, ze kdyz ukoncil dilo stvofeni vcetne cloveka, koruny stvofeni Buh videl, ze vsechno, co ucinil, je velmi dobre. V tomto obdobi dejin zili bezchybni lide v bezchybnem prostfedi s dokonalymi vzajemnymi vztahy a v dokonalem harmonickem vztahu s Bohem. Sotva to muzeme pfirovnat k dnesku! Co se stalo?

15 CO SE POKAZILO? Prima odpoved' na tuto otazku zni: Skrze jednoho cloveka totiz vesel do sveta hrich a skrze hfich smrt. Prvni lide (Adam a Eva) dostali velkou svobodu, ale i jedno vazne varovani: Ze stromu pozndni dobreho a zleho vsak nejez. V den, kdy bys z neho pojedl, propadnes smrti. Byla to idealni zkougka ochoty cloveka podfidit se Bohu jednoduse pro to, nebof to fika Buh. Dabei vsak pokousel Evu, aby nevefila a nepodfidila se tomu, co fekl Buh, a Eva tak ucinila. Zena videla, ze je to strom s plody dobrymi k jidlu, Idkavy pro oci, Strom slibujici vsevedoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala take svemu muzi, ktery byi s ni, a on tezjedl. V tomto okamziku se zrodil hfich". Svou dobrovolnou neposlusnosti se clovek oddelil od Boha. Misto toho, aby Adam a Eva milovali Boha, zacali se Ho bat. / ukryli se clovek a jeho zena pred Hospodinem Bohem uprostfed stromovi vzahrade. Namisto toho, aby prozivali driveru, jistotu a stesti, naplnil je hfich hanbou, pocitem viny a obavou. Biih vgak fekl, ze clovek zemfe, neposlechne-li, a tak se i stalo. Smrt znamena oddeleni. V jedinem tragickem okamziku se dov^k oddelil od Boha zemfel duchovne. Ale zacal umirat i telesne. A tak clovek

16 ziskal mrtvou dusi a umirajici tslo. To ale nebylo v echno: dsti Adama a Evy zd^dily jejich poru eny charakter a hn nou pfirozenost. Jako zneflgtsny pramen zamofi celou feku, tak i jed hfichu pfe el na vsechny Adamovy potomky: smrt zasdhla vsechny, protoze vsichni zhresili. Vsimneme si toho diileziteho slova vgechny", coz zjevn zahrnuje pisatele i Citatele techto fadkii. Nemusime se nikdy vzajemng potkat, ale jednu v6c mame spolecnou jsme hfi nici a jednou zemfeme. Rikdme-li, ze jsme bez hfichu, klameme sami sebe a pravda v nas neni. Pokud nskdo fika, ze nezemfe, dela si posmech. Zesm^sfiovani faktu v ak fakta nemeni. Mnohe zpravy v novinach, televizi a rozhlase nam pfipominaji, ze svet neni v pofadku. Je jednoduche odsoudit nasili, nespravedlnost, nepofadek a zlo ve spolecnosti, ale dfive nez zacnete kritizovat druhe, zeptejte se sami sebe, zda jste vy dokonaly a zda zijete zivot, ktery se libi svatemu Bohu. Jste dokonale cestny, cisty, milujici a nezistny? Buh zna odpoved' a vy take! VSichni zhresili a jsou daleko od Bozi sldvy. Jste hfisnikem od narozeni i podle pfirozenosti. Jste hfisnikem, coz dokazuje i vase chovani a rozhodovani. Je proto nesmirne dulezite, abyste si uvedomili realitu a jeji dusledky.

17 JE HRICH VAZNY? Kdyz se urci diagnoza choroby, je zapotfebi si polozit otazku: Je to vazne?" V pflpad^ duchovni choroby je tato otazka mnohem dulezitejsi. Mnoho lidi s usmevem souhlasi, ze jsou hfisnici, protoze nemaji predstavu o tom, co to znamena. Povazuji to za neco pfirozeneho nebo se vymlouvaji, ze se tak chova kazd)/'. Tyto vyroky vsak obchazeji podstatnou otazku: je hfich vazny? Uvadime nekolik vlastnosti cloveka, ktere Bible definuje jako hfisne (hfich). Jste zkazeny. Neznamena to, ze jste zly do takove miry, do jake je to jen mozne, ani to, ze byste neustale pachal vsechny hfichy. Tez to neznamena, ze neumite rozeznat dobr^ od zleho nebo ze neumite delat veci, ktere jsou pfijemne a uzitecne. Znamena to vsak, ze hfich pronikl kazdou cast vasi pfirozenosti a osobnosti vasi mysl, zaliby, svedomi, schopnosti a pfedstavivost. Nejuskocnejsi ze vsecho je srdce a nevylecitelne. Kdopakje zna? Kofenem vasich problemu neni to, CO delate, ale kdo jste! Hf egite proto, ze jste hfisnik. Jste poskvrn^ny. Z nitra totiz, z lidskeho srdce, vychdzeji zle myslenky, smilstvi, loupeze, vrazdy, cizolozstvi, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, zdvistivy pohled, urdzky, nadutost, opovdzlivost.

18 VgimnSte si, ze tento seznam zahirnuje myslenky, slova i ciny. Ukazuje, ze v Bozich oqch je kazdy hfich stejne vazny. Ngktefi lide si pod hfichem pfedstavuji pouze takove v^ci jako vrazda, cizolozstvi a kradez, ale Bible jasn^ hovofi, ze nemame duvod se takto divat na hfich. Hfich je vse, co nesplfiuje dokonalou Bozi normu. Kdyz hovofime, myslime nebo delame nsco, CO neni dokonale, hfesime. Zamysleme se nyni nad otazkou: Kdo muze fici: Zachoval Jsem si ryzi srdce, jsem cisty, bez hfichu?" Muzete? Pokud ne, jste poskvrnsn. Jste vzdorovity. Bible u^i, ze hncii je poruseni zdkona, dobrovolnou vzpourou proti Bozi autorits a proti zakonu. Zadny civilni zakon vas nenuti, abyste lhali, podvadsli, m^li neciste myslenky nebo jakymkoli zpiisobem hfesili. Vy se rozhodujete, ze porusite svaty Bozi zakon. Vy ho dobrovolne neposlouchate a to je vazne, protoze Buh je spravedlivy soudce; kazdy den md Buh proc vzplanout hnevem. Biih nemuze byt nikdy shovivany'' vuci hfichu a miizete si byt jisty, ze ani jeden hfich neziistane nepotrestany. Urcita mala cast Boziho trestu za hfich pfichazi uz v tomto zivote (ackoli si to nemusime uvedomovat). Konecny trest vsak bude vymsfeny po smrti, kdyz v den posledniho soudu kazdy z nas tedy sdm za sebe vydd pocet Bohu.

19 KAM ODTUD PUJDEME? Existuje mnoho nazoru na to, co se s nami stane, az zemfeme. Nektefi fikaji, ze v ichni pfestaneme existovat, jini, ze vsichni pujdeme do nebe, a jini, ze existuje misto, kde se vsechny hfisne du e pfipravuji na nebe. Ani jeden z tychto nazoru neni podepfen Bibli. Namisto toho cteme: A Jako kazdy clovek jen jednou umird, a potom bude soud. Proto ti, ktefi meli spravny vztah k Bohu, budou pfivitsni v nebi, aby stravili ve^nost v Jeho slavn^ pfitomnosti. Vsichni ostatni: Jejich trestem bude vecnd zdhuba daleko od Pdna a sldvy jeho moci. Bible to nejcasteji popisuje slovem peklo". Zde jsou ctyfi nej dulezitejsi pravdy o nsm: Peklo je skutecne. Neni to neco, co si vymyslela cirkev". Bible hovofi vie o pekle jak o nebi a nepochybuje o jeho realite. Mluvi o lidech, ktefi neuniknou pekelnemu trestu a cele jejich tglo bude uvrzeno do pekla. Peklo je hrozne. Bible ho popisuje jako misto muk; ohnivou pec; vecny zdr a neuhasitelny ohefi. Je to misto utrpeni, kde je pldc a skfipeni zubu a kde muka neuhasnou na veky veku. Jsou to hrozna slova, ale jsou pravdiva. Ti, co jsou v pekle, jsou oddeleni od vseho dobr^ho

20 jsou Bohem prokleti. Jsou vyhnanci bez jakekoli nejmensi pomoci nebo utschy, kterou pfinasi Bozi pfitomnost. Peklo je kone^ne. V echny cesty do pekla jsou jednosmsrn^. Neni odtud nivratu. Mezi peklem a nebem je velikd propast. Hriiza, samota a muka pekla neslouzi k oflgtsni, ale k potrestanl, kter6 trva v^dns. Peklo je spravedlive. Bible fika, ze Buh bude spravedlivs soudit cely svit a ze je uplns spravedlivy, kdyz posila hfigniky do pekla. Konec koncu, dava jim to, co si vybrali. Odmitli Boha zde; On je odmitne tam. Vybrali si zivot bez Boha On jejich rozhodnuti udsli vsdnou platnost. Sotva mohou Boha obvinit z nespravedlnosti nebo necestnosti. Ve svetle tychto hroznych pravd byste se m6u pec!liv zamyslet nad otazkou, ktera byla polozena skupins lidi v novozakonnich dobach: Jak uniknete pekelnemu trestu?

21 MUZE NABOZENSTVI POMOCI? Cloveka naz5k'ali nabozenskym zivocichem. Britska encyklopedie vyjmenovava stovky zpusobu, jimiz se lide snazili uspokojovat svoje nabozenske tuzby a pocity. Klaneli se slunci, m^sici a hvezdam; zemi, ohni a vode; modlam ze dfeva, kamene a kovu; rybam, ptakiam a zvifatum. Klaneli se nescetnym biizkiim, ktefl byli produktem jejich vlastni zkazene pfedstavivosti. Jini se snazili uctivat praveho Boha mnozstvim rtiznych obeti, obfadci, svatosti a bohosluzeb. AvSak nabozenstvi", af uz je jakkoli upfimne, nemuze nikdy vyfegit problem lidskeho hfichu. Jsou na to aspon tfi diivody. Nabozenstvi nikdy nemuze uspokojit Boha. Nabozenstvi je pokus cloveka dosahnout smifeni s Bohem. Kazdy takovyto pokus je vsak zbytecny, protoze ani nejlepsi lidske usili neni bezchybne, a proto je pro Boha nepfijatelne. Bible o tom jasne fika: Vsechna nase spravedlnost jako poskvrneny sat. Buh pozaduje dokonalost; nabozenstvi tento pozadavek nesplhuje.

22 Nabozenstvi nikdy nemuze odstranit hficii. Dobre vlastnosti cloveka n e m o h o u odstranit jeho spatne vlastnosti. Dobre skutky n i k d y n e m o h o u pfikryt skutky zle. P o k u d dosahne Clovek smifeni s B o h e m, neni z vasich slcutku, takze se nikdo nemuze chlubit. Z a d n e nabozenske lisili nebo zkusenosti kfest, konfirmace, b i f m o v a m, svat# p f i j i m a n i (Vecefe Pane), c h o z e n i do kostela, modlitby, sbirky, obeti iasu a namahy, Steni Bible nebo cokoli jineho n e m u z e odstranit ani jeden hfich. Nabozenstvi nikdy nemuze zmenit hfisnou pfirozenost (!Iov^ka. C h o v a n i cloveka n e n i problem, p o u z e s y m p t o m. Jadro lidskeho p r o b l e m u je p r o b l e m lidskeho jadra, neboli srdce. Srdce cloveka je vsak o d pfirozenosti neciste a zkazene. NavStSva kostela, ticast p f i nabozenskych obfadech m o h o u byt pro vas pfijemn^, ale n e m o h o u vas ucinit d o b r y m i. Kdo dokdze, aby ciste vzeslo z necisteho? Vubec nikdo. Nektere z nabozenskych cinnosti, o kterych jsme h o v o f i l i, jsou samozfejm^ samy o sobe dobre! Je n a p n k l a d spravne chodit do kostela, cist Bibli a modlit se, protoze B u h n a m prikazuje, abychom to d^lali. Nesmite se vsak spolehat, ze prave to vas smifi s B o h e m. Nej en, ze to n e n i m o z n e, ale p o k u d se n a to spolehate, m n o z s t v i va ich h f i c h u se zvetsuje a budete odsouzeni.

23 EXISTUJE ODPOVED? Ano, existuje! Buh se o to postaral. Hlavni poselstvi Bible je shrnuto v tschto slovech: Nebof Buh tak miloval svet, ze dal sveho jedineho Syna, ahy zadny, kdo v neho veri, nezahynul, ale mel zivot vecny. Rlkali jsme uz, ze spravedlivy a svaty Biih musi potrestat hfich. Ale Bible tez fika, ze Buh je Idska. Buh sice hfich nenavidi, ale hfisniky miluje a chce jim odpustit. Jak vsak muze hyt hfi nikovi spravedlive odpusteno, kdyz Bozi zakon pozaduje duchovni a telesnou smrt? Tento problem mohl vyfesit pouze Biih a On to i udelal v osobe Jezise Krista. Otec poslal Syna, aby byi Spasitelem sveta. Buh Syn se stal clovekem tak, ze na sebe vzal lidskou pf irozenost. Ackoli se Jezis stal clovekem, zustal i Bohem. Bible fika, ze V Kristu je pfece vtelena vsechna plnost bozstvi. Ziistal uplne Bohem, jako kdyby se nestal clovekem, a stal se uplnjhn clovekem, jako kdyby nebyl Bohem. Jezis Kristus je proto vyjimec!ny. Bible to potvrzuje na mnoha mistech. Jeho poceti byio vyjimecne; nemgl telesneho otce, ale byi pocat v lung panny zazracnou silou Ducha svateho. Jeho slova byla vyjimecna: Zasli nad jeho ucenim, ponevadz jeho slovo meio moc.

24 Jeho zazraky b y l y vyjimesne: c h o d i l po zemi, uzdravoval kazdou nemoc a kazdou chorobu v lidu a p f i nskterych pfilezitostech dokonce vzkfisil mrtve. Jeho charakter b y l vyjime^ny: b y l stejny jako my, zakusil vsechna pokuseniale nedopustil se hfichu, takze B u h Otec m o h l o n ^ m fici: Toto je muj milovany Syn, jehoz jsem si vyvolil. VSimnSme si t^to posledni v ty! Ta v t a z n a m e n a, ze JeziS d o d r z o v a l B o z i z a k o n v k a z d e m o h l e d u, a proto se n a N 6 h o n e v z t a h o v a l trest dvoji smrti z a hfich. B y l zatcen n a zaklads v y k o n s t r u o v a n e h o obvineni, o d s o u z e n na zakladg falesneho sv^dectvi a nakonec u k f i z o v a n v Jeruzaleme. Jeho smrt vsak nebyla n e d o p a t f e n I m " nebo n e g f a s t n o u tragedii". V e c h n o b y l o soucasti toho, ze Buh pfedem rozhodl. Otec poslal Syna, aby trestem smrti zaplatil za h f i c h y a Jezis ochotne pfi el. Smysl Jeho p f i c h o d u n a svet b y l, podle Jeho vlastnich slov, aby dal svuj zivot jako vykupne za mnohe. Jeho smrt byla, p o d o b n e jako Jeho zivot, vyjimecna. Toto je velice dulezite. M u z e v a m to p o m o c i p o c h o p i t JeziSovu smrt a jeji v y z n a m pro vas zivot.

25 PROC KRIZ? VSechno uceni Bible poukazuje na Jezisovu smrt. Stfedem biblickeho poselstvi nem Jeho dokonaly zivot, ani Jeho udivujici uceni, ba dokonce ani Jeho mocne zazraky. Vsechno toto je sice dulezite, ale Jezis pfisel na zem hlavne proto, aby zemfel. Proc je Jeho smrt tak dulezita? Odpoved' zni: Proto, nebof zemfel jako Zastupce, jako Nositel hfichu a jako Spasitel. Jezis Zastupce. Ukazuje na Bozi lasku. Pred svatym Bozim zakonem, ktery pozaduje potrestat kazdy kfich, jsou vsichni hfignici vinni, bezmocni a bez nadeje. Jak tedy mohou uniknout Bozimu spravedlivemu hnevu? Odpoved' Bible zni: Buh vsak prokazuje svou Idsku k ndm tim, ze Kristus za nas zemfel, kdyz jsme jeste byli hrisni. Soucasti uzasneho Boziho zachrann^ho planu byio to, ze Syn dobrovolne zaujal misto hfisniku a prijal spravedlivy trest za jejich hfichy. Sjm Bozi, ktery byi bez hfichu, dobrovolne trpel a zemfel za ne, spravedlivy za nespravedlive.

26 Jezi Nositel hfichu. Ukazuje Bozi svatost. Kristova smrt nebyla zdanliva. Trest za hfich byl vykonan. Zemfel nejen telesne, ale i duchovne. Kdyz visel na kfizi, zvolal: Boze muj, Boze muj, proc jsi me opustil? V tom hroznem okamziku se Buh Otec obratil k svemu milovanemu Synu zady a ten tehdy sna el trest oddeleni od Boha. Vgimnete si, ze to ukazuje na dokonalou svatost Boha. Kazdy jednotlivy hfich must hyi potrestany. Kdyz Jezig zaujal misto hfisniku, stal se zodpov^dny za jejich hfichy do te miry, jako kdyby je spachal On sam. Muz, ktery zil dokonalym zivotem, byl potrestany jako vinnik dvoji smrti. Jezi Spasitel. Ukazuje na Bozi moc. Ifi dny po sve smrti mnoha zpusoby prokdzal, ze zije, a kdyz byl vzkhsen z mrtvych, uz neumlrd, stfirt nad nim uz nepanuje. Tim, ze Buh vzkfisil Krista z mrtvych, jasne a mocns ukazuje, ze pfijal Jeho zastupnou smrt za hfisniky jako pine a bezplatne odpusteni tsm, ktefi by jinak msli byt odsouzeni k v^cnemu zatraceni. Jak to vsechno souvisi s vami? Jak muzete vy ziskat spravny vztah k Bohu? Jak se mtize stat Kristus vasim Spasitelem?

27 Na z^kladg toho, co jste doposud pfecetli: touzite upfimns byt zachransn? Chcete ziskat spravny vztah k Bohu bez ohledu na cenu a dusledky? Pokud nechcete, potom jste nepochopili vyznam obsahu stranek, ktere jste pfedetli. MSli byste si je proto pfedist jegtg jednou pomalu a pedive, prosice Boha, aby vam ukazal pravdu. Pokud v^m Buh ukazal vagi potfebu a chcete byt zachran^n, je zapotfebi, abyste se obrdtili k Bohu a uvifili v naseho Pdna JeziSe Krista. Musite Unit pokani! Znamena to liplne odvraceni se od hfichu. Je to zmsna mygleni. Musite uznat, ze jste hfignik vzboufenec proti svat^mu a milujicimu Bohu. Pokani znamena zmsnu srdce upfimnou litost a zahanbeni se nad necestnosti a hanebnosti vaseho hfichu. Musite byt ochotny zanechat ho a zmsnit sm^r sveho zivota. Buh zada od lidi, aby se V pokani obrdtili k Bohu a podle toho zili Je to potfebne. Biih vam neodpusti zadny hfich, ktereho se nechcete zfeknout. Cinit pokani znamena vykrocit na novou cestu a celjhn srdcem usilovat zit takovym zpusobem, ktery se lib! Bohu. Musite mit viru v Krista. V prvni fads to znamena souhlasit, ze Jezis je MesidS, Syn Boha ziveho a ze Kristus zemfel... za bezbozne. Za druh^ to znamena vsfit, ze ve sve moci a l^sce je Kristus schopen a ochoten vas zachranit.

28 Za tfeti to vlastns znamen^ vlozit svoji duv^ru v Krista, V duvgfg, ze jedins On sam vas mrize smifit s Bohiem. Va e pygna, lifisna pfirozenost se bude vzpirat tomu, abyste pfestali spolehat na svoji vlastni spravedlnost" nebo nabozenstvi. Nemate vsak na vybsr. Musite se pfestat spolehat na vsechno jine a musite spolehat pouze na Krista, ktery pfindsi dokonale spaseni tem, kdo skrze niho pfistupuji k Bohu. Pokud v^m Buh ukazal vagi potf ebu a dal vam takovou touhu, obrafte se ke Kristu a ud^lejte to hned! NejidealnSjgi je, kdyz se k N mu nahlas pomodlite; pomuze vam to jasn si uvsdomit, CO delate. Vyznejte Mu, ze jste vinny, bezmocny a beznadejny hfisnik, a celym svym srdcem poproste Krista, aby vas zachranil a aby zaujal ve vasem zivote misto, ktere Mu patfi jako Panu, a aby vdm dal silu odvratit se od hfichu a zit pro NSho. Bible fika, ze vyznds-li svymi usty Jezise jako Pdna a uvens-li ve svem srdci, ze ho Buh vzkfisil z mrtvych, budes spasen, a take kazdy, kdo vzyvd jmeno Pane, bude spasen. Pokud doopravdy dtivefujete Kristu jako svemu Spasiteli a uznavate Ho jako sveho Pana, plati tato zaslibeni i pro vas.

29 Pokud uz duvefujete Kristu, existuje mnolio nadhiernychi veci, z niciiz se miizete tesit. Napriklad to, ze jste smifen s Bohem. Bible tomu fika byt ospravedlnen" a pise: Kdyz jsme tedy ospravedlneni z viry, mdme pokoj s Bohem skrze naseho Pdna JeziSe Krista. Vase hfichy vam byly v Kristu odpusteny: Pro jeho jmeno budou odpusteny hfichy kazdemu, kdo v neho vefi. Stall jste se clenem Bozi rodiny: vsichni, ktefi vefi v Krista, dostali moc stdt se Bozimi detml Mate (jistotu) zaslibeni pro vecnost: Nyni vsak neni zddneho odsouzeni pro ty, ktefi jsou V Kristu Jezisi. Sam Buh vstoupil do vaseho zivota v osobe Ducha svateho: Duch toho, ktery Jezise vzkfisil z mrtvych, zije ve vas. Jaka lizasna skutecnost! Potfebujete dale riist v duchovnim zivota. Uvadime ctyfi dulezite v^ci, kterym budete muset venovat vetsi pozornost: Modlitba. Ted' miizete hovorit s Bohem jako se svym Otcem, coz jste nikdy pfedtim nebyli schopni. Muzete Mu vzdavat lictu a chvalu za to, ze je mocny, slavny, svaty a milujici. Miizete Ho prosit za odpusteni, pokud udelate neco zleho. Vzdyf ti, CO se stanou Bozimi detmi, nej sou dokonali a bez chyby, ale jestlize dozndvdme sve hfichy, on je tak verny a spravedlivy, ze ndm hfichy odpousti a ocisfuje nas od kazde nepravosti Muzete Mu kazdy den dekovat za Jeho dobrotu.

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Values and Principles Hodnoty a principy King`s Kids International

Values and Principles Hodnoty a principy King`s Kids International Cíl: Hodnoty Naším cílem je vést deti, mládež a rodiny na celém svete k poznání Boha na základe osobní zkušenosti, prinášet Mu radost a spolecne usilovat o to, aby jej poznali všichni lidé. 1. Vztah s

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Otec mluví ke svým dětem

Otec mluví ke svým dětem Matka Eugenia E. Ravasio: Otec mluví ke svým dětem Otec mluví ke svým dětem Otec m{uoí ke soým detem Associazione Dio é Padre PATER, C.P.13S 67100 ĽAQUILA-ITALY BÚH JE MÝM OTCEM NEPRODEJNÉ imprimatur Petrus

Více

Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín. První vydání, Vikýřovice 2009

Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín. První vydání, Vikýřovice 2009 ~ 1 ~ Vydalo Občanské sdružení Didasko K Lužím 302, 78813 Vikýřovice ve vydavatelství JMArtdesign Kojetín První vydání, Vikýřovice 2009 Originally published in the U.S.A. under the title Don t Waste Your

Více

LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON SOUD TREST A MILOST

LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON SOUD TREST A MILOST BOŽÍ LÁSKA SPRAVEDLNOST ZÁKON SOUD TREST A MILOST KORNELIUS NOVAK Kornelius Novak Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost První české vydání VINICE CHEB, o. s., 2013 Přeloženo z německého

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny.

Texty se vzájemně doplňují a někdy jeden předpokládá znalost ostatních, proto je doporučuji číst všechny. Duchovní zamyšlení Texty k adoracím Základní obsah křesťanské nauky Mše svatá Svátost pokání O církvi Poslední věci člověka Bůh je Trojjediný Panna Maria jako služebnice Páně Za církev, zvláště za kněze

Více

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER 2 OBSAH Co znamená, uctívat Boha?...1 Jak Bible popisuje uctívání?...5 Písně, jimiž je vyhlašováno evangelium...9 Bohoslužby, jimiž je vyhlašováno evangelium...12

Více

Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení

Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení Boží odpověď na problém viny, pochybnosti a pokušení Nový začátek Copyright 2002 Alan Cairns Překlad: M. Hýsek, D. Kohout, M. Šolc III., 2012 Všechna práva vyhrazena Let The Bible Speak Lifeline Publications

Více

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4.

ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ. Living As Jesus Lived. Copyright - Zac Poonen (1977) 1. Boží plán pro člověka. 2. Žít v pokoře. 3. Žít ve svatosti. 4. ŽÍT JAKO ŽIL JEŽÍŠ Living As Jesus Lived Copyright - Zac Poonen (1977) OBSAH 1. Boží plán pro člověka 2. Žít v pokoře 3. Žít ve svatosti 4. Žít v lásce 5. Žít v Duchu 6. Žít podle Boží vůle 7. Žít z moci

Více

Odpuštění našeho vlastního hříchu

Odpuštění našeho vlastního hříchu Bůh člověk Úvod K čemu jsme byli vytvořeni? Vztahy, láska, ne samota, opuštěnost, zloba, hořkost, hněv, život v závislosti na Něm, život z Něho. Úkolem zlého je rozdělení, rozdělit lidi od Pána Boha a

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA LEKCE 3 KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA "Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně podobni?"

Více

Pravá Boží Církev Identifikována

Pravá Boží Církev Identifikována Pravá Boží Církev Identifikována Po tisíciletí se tu stále vynořuje otázka - kdo a co tvoří Boží církev? Ti kteří tuto otázku sami studovali pochopili důležitost této pravdy. Zatímco jiní pravdu o tomto

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? www.biblickaknihovna.cz

Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? www.biblickaknihovna.cz Kdo je ten muž, který o sobě mluví jako o Bohu? www.biblickaknihovna.cz Obsah Kdo nevěří, že Ježíš je Bůh?.............................. 1 Proč je to tak důležité?.................................. 3 Co

Více

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II.

FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í FRANTIŠKÁNSKÉ POVOLÁNÍ II. FRANTIŠKÁNSKÉ POSLÁNÍ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF Praha 2015 Mgr. Jana Pospíšilová

Více

Výklad listu Efezským

Výklad listu Efezským Tomáš Pala Výklad listu Efezským Kapitola 2 Židé i pohané jedno v Kristu Čteme-li tuto kapitolu, určitě si všimneme zájmen my, vy v různých pádech. Tato osobní zájmena často slouží k vymezení jedné skupiny

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

Jak poznat, že existuje Bůh?

Jak poznat, že existuje Bůh? Jak poznat, že existuje Bůh? www.biblickaknihovna.cz Obsah Příliš dobré, než aby to byla pravda?........................ 1 Biblický přístup........................................ 2 Čtvero zjevení o Bohu...................................

Více

Proč je na světě utrpení a zlo?

Proč je na světě utrpení a zlo? Proč je na světě utrpení a zlo? Úvod Otázka bolesti, utrpení a zla ve světě jistě není jednoduchá a k jejímu pochopení je třeba hlubšího zamyšlení se i sebekritiky. V tomto článku bychom chtěli poukázat

Více

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele Jediný Bůh S abstraktní ideou trojjediného Boha jsem se nikdy úplně neztotožnil a nenalézám pro ni v Bibli dostatečnou podporu. Vždy mi připadalo nanejvýš podezřelé, že v Bibli není nikde idea trojjediného

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi.

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi. Ježíš, při poslední večeři se svými učedníky, když s nimi uzavíral novou smlouvu, řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo." Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se

Více

SALVIFICI DOLORIS Apoštolský list Jana Pavla II. O KŘESŤA SKÉM SMYSLU LIDSKÉHO UTRPE Í z 11. února 1984 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1995 Církevní schválení České biskupské konference č. j.

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji Ježíš, naše jediná skutečná naděje Patice sloupu v Cesareji 1 JesusChance_Innen_CZ.indd 1 21.08.2014 14:37:32 2 JesusChance_Innen_CZ.indd 2 21.08.2014 14:37:35 Ježíš Jméno: Ježíš Kristus Bydliště: Nazaret

Více