ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014"

Transkript

1 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

2 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace za rok 2013 předkládá: Ve Frýdku-Místku 21. února 2014 Mgr. Martin Tobiáš, ředitel

3 Osnova 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1.1. Základní údaje 1.2. Zaměření školy 1.3. Organizační struktura 1.4. Informace o studijních oborech a počtech studentů střední škola, jazyková škola 1.5. Školní jídelna 1.6. Domov mládeže 1.7. Informace o počtech zaměstnanců 2. ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2.1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů 2.2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu 2.3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 2.4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 2.5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti 2.6. Náklady, rozbor čerpání prostředků hodnoceného roku 2.7. Doplňková činnost 2.8. Výsledek hospodaření 3. PENĚŽNÍ FONDY 3.1. Investiční fond 3.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 3.3. Fond odměn 3.4. Rezervní fond 4. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 5. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 5.1. Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření 5.2. Informace o investiční činnosti, opravách a údržbě 5.3. Informace o pojištění majetku a pojistných událostech 5.4. Informace o inventarizaci majetku 5.5. Informace o pronájmech a výpůjčkách svěřeného nemovitého majetku 6. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 6.1. Pohledávky 6.2. Závazky 7. VÝSLEDKY KONTROL 8. ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ 9. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI 10. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné

4 Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií 11. PŘÍLOHY Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění VH Inventarizační zpráva Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1.1. Základní údaje Název organizace: Právní forma: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Způsob zřízení: funkce zřizovatele přešla na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava v souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, ke dni 1. října 2001 Sídlo organizace: 28. října 1598, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ IZO: Telefon: internetové stránky: Zaměření školy Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině (ZL/268/2001). Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu podle zřizovací listiny: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, poskytuje jazykové vzdělání v cizích jazycích, může poskytovat jazykové vzdělání ukončené státní jazykovou zkouškou, poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, v případě hodném zvláštního zřetele může být do domova mládeže umístěn i žák druhého stupně základní školy, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, zabezpečuje stravování žáků a studentů, zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.

6 1.3. Organizační struktura Organizace sdružuje části: střední odborná škola jazyková škola školní jídelna domov mládeže Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval vedoucí pracovníky. Vedoucí a hospodářští pracovníci funkce jméno telefon ředitel Mgr. Martin Tobiáš zástupci ředitele vedoucí jazykové školy vedoucí školní jídelny vedoucí domova mládeže Ing. Eva Mojžíšová, statutární zástupce, do Ing. Tamara Fajkusová Ing. Zbyněk Pospěch, statutární zástupce od Ing. Čestmír Závodný, do Mgr. Petr Volník, od PhDr. Šárka Mrnuštíková Mgr. Marcela Lukovská Zdeňka Garbová PaedDr. Drahomír Šebesta ekonom Ing. Jarmila Guňková Hlavní účetní Eva Oprštěná Organizační schéma školy je následující:

7 1.4. Informace o studijních oborech Podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení vyučuje Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace studenty v oborech čtyřletého denního studia ukončeného maturitní zkouškou. Celková kapacita organizace je podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení studenů (SPŠ a OA) a 600 studentů (jazyková škola). Studijní obory - střední škola: M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 STROJÍRENSTVÍ, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 HUTNICTVÍ, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 TECHNICKÉ LYCEUM, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou Počty studentů jednotlivých oborů v roce 2013: Ročník Obor studia 1. pololetí 2. pololetí Celkem Celkem/dívky Celkem/dívky (přepočtený počet) Celkem 2012 (přepočtený počet) Strojírenství 33/4 45/2 37,00 39,00 Informační technologie 22/0 28/2 24,00 7,33 Hutnictví - 7/0 2,33 12,67 Technická zařízení budov 12/3-8,00 14,67 Technické lyceum 21/2 9/0 17,00 19,00 Obchodní akademie 44/31 32/29 40,00 36,67 Ekonomické lyceum 30/21 28/23 29,33 31,33 Celkem 1. ročník 162/61 149/56 157,67 161,67 Strojírenství 40/0 33/4 37,67 36,00 Informační technologie - 21/0 7,00 - Hutnictví 22/3-14,67 12,67 Technická zařízení budov 19/3 12/2 16,67 21,00 Technické lyceum 20/1 20/2 20,00 18,00 Obchodní akademie 33/23 47/31 37,67 39,67 Ekonomické lyceum 30/22 29/19 29,67 24,00 Celkem 1. ročník 164/52 162/58 163,33 159,33 Strojírenství 39/1 43/0 40,33 55,67 Hutnictví 6/0 18/2 10,00 8,67 Technická zařízení budov 18/2 17/3 17,67 21,33 Technické lyceum 18/3 19/0 18,33 22,00 Obchodní akademie 46/26 33/23 41,67 58,67 Ekonomické lyceum 21/17 29/21 23,67 24,33 Ekonomika a podnikání 14/12-9,33 17,33 Celkem 3. ročník 162/61 159/49 161,00 208,00

8 4. Strojírenství 62/1 38/1 54,00 74,00 Hutnictví 9/0 7/0 8,33 14,33 Technická zařízení budov 22/0 19/2 21,00 20,00 Technické lyceum 25/2 21/4 23,67 25,67 Obchodní akademie 66/49 52/31 61,33 94,67 Ekonomické lyceum 27/16 21/16 25,00 31,67 Ekonomika a podnikání 18/15 19/17 18,33 6,00 Celkem 4. ročník 229/83 177/71 211,67 279,00 Celkem škola 717/ / ,67 807,00 SPŠ 420/52 376/41 405,33 453,33 OA 297/ / ,33 353,67 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace Vývoj počtu studetnů jednotlivých studijních oborů STR IT HUT TZB TL OA EL EaP STR-strojírenství, HUT-hutnictví, TZB-technická zařízení budov, TL-technické lyceum, OA-obchodní akademie, EL-ekonomické lyceum, EaPekonomika a podnikání Studijní obory - jazyková škola: Počty studentů v roce 2013: Období Počet studentů 1.pololetí 103 z toho: jednoleté pomaturitní studium 28 kurzy základní 41 kurzy speciální 34 2.pololetí 108 z toho: jednoleté pomaturitní studium 18 kurzy základní 31 kurzy speciální 59 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace

9 1.5. Školní jídelna Školní jídelna poskytuje v rámci hlavní činnosti stravování studentům vlastní střední školy, studentům ubytovaným na domově mládeže, případně dalším studentům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. Studentům ubytovaným na domově mládeže poskytuje školní jídelna celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře). Celková kapacita jídelny je strávníků denně. Počty strávníků hlavní činnosti v roce 2013: 1.6. Domov mládeže Období Počet strávníků 1.pololetí pololetí 547 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a tenis a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí, kromě možností vzdělávání, rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování a sportovního a kulturního vyžití i v době mimo vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých středních a vyšších odborných škol. Ubytovací jednotky na domově mládeže splňují svým vybavením zařazení do 1. ubytovací kategorie. DM má 43 dvou a třílůžkových pokojů, tři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst s možností variabilního uspořádání stolů, které jsou vybaveny televizním přijímačem. Při ubytovací kapacitě 110 osob byl stav naplněnosti k (tj. den statistického hlášení) 88,2% - 97 osob. Z celkového počtu ubytovaných studentů bylo 49 dívek. Cizinců bylo 15 z toho 12 ze zemí EU a 3 mimo země EU. Ubytovaní jsou rozděleni do 3 výchovných skupin se zřetelem na věk, pohlaví a druh školy, kterou navštěvují. V roce 2013 nebyl na domově ubytován žádný student se zdravotním postižením. Při přijímání se upřednostňují ti žáci středních škol, kteří přicházejí z dětských domovů, oslabeného rodinného prostředí, či se zdravotním postižením. Dalším kritériem je vzdálenost od místa trvalého bydliště. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Dle zákona přispívají rodiče na ubytování maximální paušální částkou 1400,- Kč měsíčně. Zletilí studenti mohou ze závažných důvodů (velká vzdálenost od místa trvalého bydliště, sportovní a kulturní aktivity, brigády apod.) využít možnost ubytování přes sobotu a neděli, nezletilí pouze na základě písemné nebo telefonické žádosti rodičů.

10 V roce 2013 působí na domově mládeže 4 pedagogičtí pracovníci, z nichž jsou 2 ženy. Kromě výchovného působení vychovatelé v průběhu roku vedli zájmové kroužky kulturního a sportovního zaměření (turistický a sportovních her, kondiční cvičení pro dívky, estetický kroužek). V dopoledních hodinách je k dispozici i knihovna SPŠ s bezplatným přístupem k internetu, stejně tak mají ubytovaní možnost vlastního připojení k internetu na pokojích za poplatek. Mohou využívat studovny, tělocvičnu, hernu stolního tenisu a školní hřiště, za úplatu pak posilovnu. Domov mládeže spolupracuje se Školou života denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova č ve Frýdku-Místku. Ve spolupráci s touto školou se DM podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí (letní OH, soutěž ve stolním tenisu, rekondiční pobyty, vědomostní hry, soutěže a besedy) i praxi některých ubytovaných. Některé nevyužívané prostory domova mládeže jsou dlouhodobě pronajímány. V rámci vedlejší hospodářské činnosti poskytuje DM i ubytování cizím návštěvníkům. Přestože v rámci města Frýdku Místku a celé oblasti již delší dobu klesal zájem o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy bytových prostor i ubytování, podařilo se získat příjem z ubytování cizích osob ve výši ,- Kč. Tato situace souvisí se zvýšeným zájmem o levné ubytování a pronájmy. Krátkodobé ubytování v období letních prázdnin DM neposkytuje. V letním období letošního roku bylo provedeno kompletní zateplení celého objektu DM a oprava části střechy. Ve spolupráci se Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb F-M se začaly estetizovat společné prostory DM. Taktéž byla obnovena a opravena nefunkční místní rozhlasová síť, jejíž absence znemožňovala např. vyhlášení požárního poplachu apod. Dalšímu zkvalitnění služeb DM by jistě pomohlo dovybavení některých pokojů poličkami a skříňkami na osobní věci a učebnice ubytovaných studentů. Celému DM by prospělo nové vybavení pro sportovní hry a kulturní činnost. Počty ubytovaných v hlavní činnosti Celková kapacita domova mládeže činí 110 osob. Skutečné počty ubytovaných v roce 2013: Období Počet ubytovaných 1.pololetí 99 2.pololetí 97 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace 1.7. Informace o počtech zaměstnanců Pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny zaměstnávala organizace pracovníky příslušného pracovního zařazení a kvalifikace. Jedná se podle jednotlivých středisek o pedagogické pracovníky, vychovatele, technicko-hospodářské pracovníky (účetní, správce budov, personalista atd.) a pracovníky v dělnických profesích (kuchařky, údržbáře, uklízečky, pradlenu, školníka, vrátné) Všichni zaměstnanci v roce 2013 splňovali kvalifikační předpoklady pro výkon své práce.

11 Fyzický počet zaměstnanců organizace v roce 2013 podle jednotlivých kategorií (jen ze státního rozpočtu). Stav k : Škola celkem/z toho žen Školní jídelna celkem/z toho žen Domov mládeže celkem/z toho žen Za organizaci celkem/z toho žen učitelé 55/ /39 ředitel 1/ /0 vychovatelé - - 4/2 4/2 zástupci ředitele 3/ /2 výchovný poradce 2/ /1 asistent pedagoga 1/ /1 dělníci 13/10-4/3 17/13 TH pracovníci 8/ /6 pracovníci ŠJ - 15/14-15/14 Celkem 83/59 15/14 8/5 106/78 SROVNÁNÍ POČTU ZAMĚST NANCŮ učitelé ředitel zástupci ředitele vychovatelé výchovný poradce asistent pedagoga dělníci TH pracovnící pracovnící ŠJ ROZBORY HOSPODAŘENÍ Hospodaření organizace je v návaznosti na zřizovací listinu rozděleno do dvou základních oblastí. Na hlavní činnost (střední vzdělávání, jazykové vzdělávání, stravování studentů, ubytování studentů v domově mládeže) a na doplňkovou činnost. Jejím účelem je využívání volných kapacit organizace za účelem dosahování zisku, který je použit pro krytí ztráty hlavní činnosti a zdrojem přídělů do peněžních fondů organizace. Hlavní a doplňková činnost jsou v účetnictví organizace vedeny odděleně. Pro evidenci jednotlivých činností hlavní a doplňkové činnosti organizace je k syntetickým účtům vedena analytická evidence.

12 Odepisování dlouhodobého majetku organizace je prováděno na základě Zásad orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění bylo v rámci uzávěrkových operací provedeno časové rozlišení nákladů a výnosů. U dodávek, které nebyly do konce účetního období ze strany dodavatelů vyúčtovány, bylo provedeno zúčtování prostřednictvím dohadných položek. Organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. Pro uplatňování odpočtu DPH na vstupu používá přepočítávací koeficient v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění Výnosy, rozpis závazných ukazatelů Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití: Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Organizaci SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o. byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2013 stanoveny závazné ukazatele v konečné výši usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 32/2490 ze dne Závazné ukazatele pro rok 2013 činily: Příspěvek na provoz Kč ,64 v tom: 1. Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163,171 zákona č. 561/2004 Sb.) Kč ,-- 2. Příspěvky a dotace zřizovatele Kč ,-- 3. Projekty neinvestiční (dle 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.) Kč ,64 Účelová investiční dotace do investičního fondu Kč ,-- Výsledek hospodaření Kč 0,-- Limit počtu zaměstnanců 95,72

13 Rozpis závazných ukazatelů Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163,171 zák. č. 561/2004 Sb. s 14 zák č. 218/2000 Sb.) ÚZ škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem Přímé náklady na vzdělávání v tom: prostředky na platy ÚZ ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV RP Hodnocení žáků a škol Excelence středních škol v tom: prostředky na platy zákonné odvody FKSP Celkem příspěvky MŠMT Příspěvky a dotace od zřizovatele škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 132 Zajištění přístupu k ICT ÚZ 205 Na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ 203 Na posílení mzdových prostředků vč. odvodů Celkem příspěvky a dotace od zřizovatele Projekty neinvestiční (dle 28 zák. č. 250/2000 Sb.) ÚZ škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem Na projekt EU peníze školám , ,60 ÚZ 254 Na projekt NatTech MSK ÚZ 255 Na projekt NatTech MSK Celkem projekty neinvestiční , ÚZ 206 ÚZ 252 Účelová investiční dotace do IF Na akci Výměna oken a vstupních dveří pro PPP Na akci Výměna oken a zateplení SPŠ Frýdek-Místek škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem ÚZ 254 Na projekt NatTech MSK ÚZ 255 Na projekt NatTech MSK ÚZ ÚZ 206 Na akci Výměna oken a zateplení SPŠ Frýdek-Místek Na úhradu autorského a technického dozoru (PPP)

14 2.2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ Přímé náklady na vzdělávání Výše dotace je stanovena v závislosti na jednotkových výkonech organizace (tj. počet studentů střední školy, počet stravovaných studentů ve školní jídelně, počet ubytovaných na domově mládeže). Převážnou část dotace tvoří mzdové prostředky, tato část dotace byly čerpaná rovnoměrně během celého roku. Výjimkou jsou ostatní osobní náklady pedagogové. Tyto prostředky ve výši Kč byly v částce Kč použity na výplaty odstupného pedagogickým pracovníkům. Z části pracovníkům, jejichž pracovní poměr byl ukončen z důvodu nadbytečnosti v důsledku poklesu výkonů ve školním roce 2013/2014. A z části pro výplatu odstupného pracovníkovi, se kterým byl ukončen pracovní poměr na základě lékařského posudku v souvislosti s pracovním úrazem. Veškeré prostředky s uvedeným účelovým znakem byly použity v souladu s platnými normami na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů (platy, zákonné sociální a zdravotní pojištění, osobní ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady) a na učební pomůcky. Dotaci organizace vyčerpala v plné výši. ÚZ RP Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence středních škol Poskytnuté prostředky byly v plné výši Kč použity na platy a zákonné odvody pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na přípravě studentů k účasti na soutěžích a středoškolské odborné činnosti Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má stanoveny zřizovatelem závazné ukazatele i v oblasti mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců. Také tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace (počet studentů střední školy, počet stravovaných ve školní jídelně v rámci hlavní činnosti, počet ubytovaných na domově mládeže) Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků pro rok 2013 byla následující: ÚZ 33353: prostředky na platy Kč ostatní osobní náklady Kč zákonné odvody Kč FKSP Kč ÚZ 33038: prostředky na platy Kč zákonné odvody Kč FKSP 298 Kč ÚZ 203: mzdové prostředky včetně odvodů Kč

15 Prostředky na platy a OON v členění na jednotlivá střediska: ÚZ Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 (údaje v Kč) Celkem Prostředky na platy OON ÚZ ÚZ 203 Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 Celkem Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 Celkem Plnění ukazatelů celá organizace: ÚZ (údaje v Kč) rozpočet skutečnost Nedočerpání /přečerpání Prostředky na platy OON ÚZ Prostředky na platy ÚZ 203 Posílení mzdových prostředků Limit přepočteného počtu zaměstnanců 95,72 96,619-0,899 Překročení limitu přepočteného počtu zaměstnanců bylo způsobeno nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu dlouhodobých nemocí v průběhu roku 2013, které byly řešeny odbornými zástupy. Ostatní ukazatele organizace splnila. Hodnocení jednotlivých středisek organizace: střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 60,211 18,244 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrný měsíční plat (v Kč) školní jídelna a domov mládeže přepočtený počet zaměstnanců 4,134 14,030 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrný měsíční plat (v Kč)

16 Meziroční vývoj průměrných měsíčních platů zaměstnanců organizace: střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci domov mládeže a školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Vývoj průměrných platů pedagogové škola nepedagogové škola pedagogové DM nepedagogové DM, ŠJ Z uvedeného vyplývá pokles nominálních mezd zaměstnanců organizace při současném poklesu jejich počtu Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání Členění prostředků poskytnutých zřizovatelem je uvedeno výše (viz 2.1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů) ÚZ 0 Provozní dotace Provozní dotace byla organizaci poskytnuta ve výši Kč. Organizace využila prostředky v plné výši na zajištění běžného provozu organizace, především na tyto náklady hlavní činnosti: Nákladová položka Částka v Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování

17 Cestovné Ostatní služby Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění 293 Zákonné sociální náklady Jiné daně a poplatky Manka a škody Ostatní náklady z činnosti náhrady maturitní komise Náklady z drobného dlouhodobého majetku Celkem ÚZ 132 Zajištění přístupu k ICT Účelovou dotaci s uvedeným účelovým znakem ve výši Kč vyčerpala organizace na úhrady poskytovateli internetového připojení v plné výši. ÚZ 205 Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Prostředky byly využity na stanovený účel v plné výši. Poskytnuté prostředky ve výši Kč nepokrývají odpisy majetku pořízeného z investičních transferů a doplňkové činnosti. ÚZ 203 Na posílení mzdových prostředků včetně odvodů Účelové prostředky s uvedeným znakem poskytnuté ve výši Kč byly v plné výši použity na odměny zaměstnancům a zákonné odvody v souvislosti s vyššími nároky na zaměstnance při realizaci investiční akce Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. ÚZ Na projekt EU peníze školám Uvedené prostředky jsou poskytnuty škole na období do roku Organizace do konce roku 2013 vyčerpala část poskytnutých prostředků (ve výši Kč) na odměny zaměstnancům, kteří se podíleli na tvorbě digitálních učebních materiálů a na ostatní potřeby (vybavení organizace výpočetní technikou, zákonné odvody) Kč. Závěrečné vyúčtování projektu bude provedeno v roce ÚZ 254 a 255 Na projekt NatTech MSK Uvedený projekt je určen na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v MSK. Organizaci byly poskytnuty v roce 2013 prostředky ve výši Kč. ÚZ 206 Na akci Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP Organizaci byly poskytnuty prostředky v celkové výši Kč (89000 Kč na autorský a technický dozor). Uvedená akce byla realizována s celkovými náklady ,46 Kč. Částku ,54 Kč organizace vrátila poskytovateli dotace. ÚZ 252 a Na akci Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek V roce 2013 bylo realizováno zateplení komplexu budov Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. Akce se týkala budov na ul. 28. října 1598 a 1639, tj. budovy školy, dílen, přístavby školy, tělocvičny, domova mládeže a školní jídelny. Akce s celkovým rozpočtem tis. Kč byla zahájena červnu 2013

18 a ukončena v listopadu Finanční vypořádání přechází do roku 2014 z důvodu přenesené daňové povinnosti k DPH u stavebních prací. Škola používá přepočítávací koeficient DPH a zúčtovací koeficient je znám až v následujícím kalendářním roce Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) Přehled příjmů z vlastní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem hlavní činnost (údaje v Kč) Výnosy škola hala Školní jídelna Domov mládeže Jazyková škola Celkem Tržby z prodeje služeb Výnosy z prodeje mat Čerpání fondů Ostatní výnosy Úroky Kurzové zisky Celkem VÝVOJ PŘÍJMŮ Z VLAST NÍ ČINNOST I Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy Úroky Kurzové zisky Finanční dary podle dárců a účelů použití: (údaje v Kč) Dárce Účel použití Částka Život dětem Učební pomůcky Mgr. Jan Caletka Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Mgr. Magda Richterová Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Ing. Radek Sojka Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Radek Murín Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Ing. Čestmír Suchoň Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy PaedDr. Dana Górecká Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy 8 700

19 Otakar Choleva Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Ing. Jindřich Rašner-VAKAR Zajištění sportovní akce Okolo Frýdku cestička ArcelorMittal Ostrava a.s. Víceúčelový sál s multifunkční výbavou ArcelorMittal Ostrava a.s. Příspěvek na Veletrh Učeň, Středoškolák, Ovocentrum Nepeněžní dar Amsoft, s.r.o. Nepeněžní dar - Elektromateriál SHARP Centrum Ostrava, s.r.o. Nepeněžní dar Televizor LCD Color SHARP Fuchs Bez účelu Muroň Bez účelu Celkem Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti podává srovnání výnosů hlavní a doplňkové činnosti organizace v letech 2012 a 2013 vývojový ukazatel sloupec 7 Pokles výnosů z prodeje služeb je dán především poklesem tržeb za služby jazykové školy, která při poklesu zájmu o jazykové vzdělávání a velké konkurenci v této oblasti nedosahuje tržeb minulých období. Pro příští období organizace nepředpokládá nárůst služeb z této činnosti. U ostatních služeb organizace předpokládá stagnující stav. V roce 2014 organizace předpokládá vyšší čerpání investičního fondu na opravy a reprodukci svěřeného dlouhodobého majetku Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) Přehled nákladů hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Nákladová položka Škola Jazyková Školní Domov Hala škola jídelna mládeže Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc. poj. a zák náklady Jiné daně a poplatky Náhrada mat. komise Náklady z DDM Ostatní náklady Odpisy DHM Ostatní finanční náklady Celkem

20 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ HLAVNÍ ČINNOST I Spotřeba mat Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonná pojištění Náklady z DDM Odpisy DHM a DNM Srovnání nákladů v letech 2012 a 2013 poskytuje Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Z tohoto srovnání je vidět významné snížení nákladů na energie, které je dáno jednak mírnou zimou a jednak se částečně projevilo zateplení a výměna oken v budovách školy, domova mládeže a školní jídelny, které bylo dokončeno v říjnu Další výrazné snížení je u oprav. Bylo dáno velkým rozsahem a charakterem investičních akcí. V období prázdnin, ve kterém lze realizovat rozsáhlejší opravy, probíhalo zateplení a výměna oken, úpravy prostor pro odloučené pracoviště pedagogickopsychologické poradny a pracoviště KVIC (krajského vzdělávacího informačního centra). Nárůst nákladů na služby souvisí s účastí organizace v projektu NatTech. Srovnání služeb v letech 2012 a 2013 hlavní činnost: VÝVOJ SLUŽEB - HLAVNÍ ČINNOST Úklidové služby Revize a odb.prohlídky Likvidace odpadů Poradenské služby Telefonní poplatky Internet Ostatní služby Bankovní poplatky

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM ZA ROK 2010. www.zsddsdsj-vrbno.estranky.cz Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail organizace:

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace IČ: 00845299 II/2012 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Výroční zpráva 2011 OBSAH

Více