ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014"

Transkript

1 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

2 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace za rok 2013 předkládá: Ve Frýdku-Místku 21. února 2014 Mgr. Martin Tobiáš, ředitel

3 Osnova 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1.1. Základní údaje 1.2. Zaměření školy 1.3. Organizační struktura 1.4. Informace o studijních oborech a počtech studentů střední škola, jazyková škola 1.5. Školní jídelna 1.6. Domov mládeže 1.7. Informace o počtech zaměstnanců 2. ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2.1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů 2.2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu 2.3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 2.4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 2.5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti 2.6. Náklady, rozbor čerpání prostředků hodnoceného roku 2.7. Doplňková činnost 2.8. Výsledek hospodaření 3. PENĚŽNÍ FONDY 3.1. Investiční fond 3.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 3.3. Fond odměn 3.4. Rezervní fond 4. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 5. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 5.1. Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření 5.2. Informace o investiční činnosti, opravách a údržbě 5.3. Informace o pojištění majetku a pojistných událostech 5.4. Informace o inventarizaci majetku 5.5. Informace o pronájmech a výpůjčkách svěřeného nemovitého majetku 6. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 6.1. Pohledávky 6.2. Závazky 7. VÝSLEDKY KONTROL 8. ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ 9. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI 10. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné

4 Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií 11. PŘÍLOHY Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění VH Inventarizační zpráva Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1.1. Základní údaje Název organizace: Právní forma: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Způsob zřízení: funkce zřizovatele přešla na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava v souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, ke dni 1. října 2001 Sídlo organizace: 28. října 1598, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ IZO: Telefon: internetové stránky: Zaměření školy Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině (ZL/268/2001). Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu podle zřizovací listiny: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, poskytuje jazykové vzdělání v cizích jazycích, může poskytovat jazykové vzdělání ukončené státní jazykovou zkouškou, poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, v případě hodném zvláštního zřetele může být do domova mládeže umístěn i žák druhého stupně základní školy, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, zabezpečuje stravování žáků a studentů, zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.

6 1.3. Organizační struktura Organizace sdružuje části: střední odborná škola jazyková škola školní jídelna domov mládeže Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval vedoucí pracovníky. Vedoucí a hospodářští pracovníci funkce jméno telefon ředitel Mgr. Martin Tobiáš zástupci ředitele vedoucí jazykové školy vedoucí školní jídelny vedoucí domova mládeže Ing. Eva Mojžíšová, statutární zástupce, do Ing. Tamara Fajkusová Ing. Zbyněk Pospěch, statutární zástupce od Ing. Čestmír Závodný, do Mgr. Petr Volník, od PhDr. Šárka Mrnuštíková Mgr. Marcela Lukovská Zdeňka Garbová PaedDr. Drahomír Šebesta ekonom Ing. Jarmila Guňková Hlavní účetní Eva Oprštěná Organizační schéma školy je následující:

7 1.4. Informace o studijních oborech Podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení vyučuje Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace studenty v oborech čtyřletého denního studia ukončeného maturitní zkouškou. Celková kapacita organizace je podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení studenů (SPŠ a OA) a 600 studentů (jazyková škola). Studijní obory - střední škola: M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 STROJÍRENSTVÍ, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 HUTNICTVÍ, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 TECHNICKÉ LYCEUM, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou Počty studentů jednotlivých oborů v roce 2013: Ročník Obor studia 1. pololetí 2. pololetí Celkem Celkem/dívky Celkem/dívky (přepočtený počet) Celkem 2012 (přepočtený počet) Strojírenství 33/4 45/2 37,00 39,00 Informační technologie 22/0 28/2 24,00 7,33 Hutnictví - 7/0 2,33 12,67 Technická zařízení budov 12/3-8,00 14,67 Technické lyceum 21/2 9/0 17,00 19,00 Obchodní akademie 44/31 32/29 40,00 36,67 Ekonomické lyceum 30/21 28/23 29,33 31,33 Celkem 1. ročník 162/61 149/56 157,67 161,67 Strojírenství 40/0 33/4 37,67 36,00 Informační technologie - 21/0 7,00 - Hutnictví 22/3-14,67 12,67 Technická zařízení budov 19/3 12/2 16,67 21,00 Technické lyceum 20/1 20/2 20,00 18,00 Obchodní akademie 33/23 47/31 37,67 39,67 Ekonomické lyceum 30/22 29/19 29,67 24,00 Celkem 1. ročník 164/52 162/58 163,33 159,33 Strojírenství 39/1 43/0 40,33 55,67 Hutnictví 6/0 18/2 10,00 8,67 Technická zařízení budov 18/2 17/3 17,67 21,33 Technické lyceum 18/3 19/0 18,33 22,00 Obchodní akademie 46/26 33/23 41,67 58,67 Ekonomické lyceum 21/17 29/21 23,67 24,33 Ekonomika a podnikání 14/12-9,33 17,33 Celkem 3. ročník 162/61 159/49 161,00 208,00

8 4. Strojírenství 62/1 38/1 54,00 74,00 Hutnictví 9/0 7/0 8,33 14,33 Technická zařízení budov 22/0 19/2 21,00 20,00 Technické lyceum 25/2 21/4 23,67 25,67 Obchodní akademie 66/49 52/31 61,33 94,67 Ekonomické lyceum 27/16 21/16 25,00 31,67 Ekonomika a podnikání 18/15 19/17 18,33 6,00 Celkem 4. ročník 229/83 177/71 211,67 279,00 Celkem škola 717/ / ,67 807,00 SPŠ 420/52 376/41 405,33 453,33 OA 297/ / ,33 353,67 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace Vývoj počtu studetnů jednotlivých studijních oborů STR IT HUT TZB TL OA EL EaP STR-strojírenství, HUT-hutnictví, TZB-technická zařízení budov, TL-technické lyceum, OA-obchodní akademie, EL-ekonomické lyceum, EaPekonomika a podnikání Studijní obory - jazyková škola: Počty studentů v roce 2013: Období Počet studentů 1.pololetí 103 z toho: jednoleté pomaturitní studium 28 kurzy základní 41 kurzy speciální 34 2.pololetí 108 z toho: jednoleté pomaturitní studium 18 kurzy základní 31 kurzy speciální 59 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace

9 1.5. Školní jídelna Školní jídelna poskytuje v rámci hlavní činnosti stravování studentům vlastní střední školy, studentům ubytovaným na domově mládeže, případně dalším studentům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. Studentům ubytovaným na domově mládeže poskytuje školní jídelna celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře). Celková kapacita jídelny je strávníků denně. Počty strávníků hlavní činnosti v roce 2013: 1.6. Domov mládeže Období Počet strávníků 1.pololetí pololetí 547 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a tenis a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí, kromě možností vzdělávání, rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování a sportovního a kulturního vyžití i v době mimo vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých středních a vyšších odborných škol. Ubytovací jednotky na domově mládeže splňují svým vybavením zařazení do 1. ubytovací kategorie. DM má 43 dvou a třílůžkových pokojů, tři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst s možností variabilního uspořádání stolů, které jsou vybaveny televizním přijímačem. Při ubytovací kapacitě 110 osob byl stav naplněnosti k (tj. den statistického hlášení) 88,2% - 97 osob. Z celkového počtu ubytovaných studentů bylo 49 dívek. Cizinců bylo 15 z toho 12 ze zemí EU a 3 mimo země EU. Ubytovaní jsou rozděleni do 3 výchovných skupin se zřetelem na věk, pohlaví a druh školy, kterou navštěvují. V roce 2013 nebyl na domově ubytován žádný student se zdravotním postižením. Při přijímání se upřednostňují ti žáci středních škol, kteří přicházejí z dětských domovů, oslabeného rodinného prostředí, či se zdravotním postižením. Dalším kritériem je vzdálenost od místa trvalého bydliště. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Dle zákona přispívají rodiče na ubytování maximální paušální částkou 1400,- Kč měsíčně. Zletilí studenti mohou ze závažných důvodů (velká vzdálenost od místa trvalého bydliště, sportovní a kulturní aktivity, brigády apod.) využít možnost ubytování přes sobotu a neděli, nezletilí pouze na základě písemné nebo telefonické žádosti rodičů.

10 V roce 2013 působí na domově mládeže 4 pedagogičtí pracovníci, z nichž jsou 2 ženy. Kromě výchovného působení vychovatelé v průběhu roku vedli zájmové kroužky kulturního a sportovního zaměření (turistický a sportovních her, kondiční cvičení pro dívky, estetický kroužek). V dopoledních hodinách je k dispozici i knihovna SPŠ s bezplatným přístupem k internetu, stejně tak mají ubytovaní možnost vlastního připojení k internetu na pokojích za poplatek. Mohou využívat studovny, tělocvičnu, hernu stolního tenisu a školní hřiště, za úplatu pak posilovnu. Domov mládeže spolupracuje se Školou života denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova č ve Frýdku-Místku. Ve spolupráci s touto školou se DM podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí (letní OH, soutěž ve stolním tenisu, rekondiční pobyty, vědomostní hry, soutěže a besedy) i praxi některých ubytovaných. Některé nevyužívané prostory domova mládeže jsou dlouhodobě pronajímány. V rámci vedlejší hospodářské činnosti poskytuje DM i ubytování cizím návštěvníkům. Přestože v rámci města Frýdku Místku a celé oblasti již delší dobu klesal zájem o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy bytových prostor i ubytování, podařilo se získat příjem z ubytování cizích osob ve výši ,- Kč. Tato situace souvisí se zvýšeným zájmem o levné ubytování a pronájmy. Krátkodobé ubytování v období letních prázdnin DM neposkytuje. V letním období letošního roku bylo provedeno kompletní zateplení celého objektu DM a oprava části střechy. Ve spolupráci se Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb F-M se začaly estetizovat společné prostory DM. Taktéž byla obnovena a opravena nefunkční místní rozhlasová síť, jejíž absence znemožňovala např. vyhlášení požárního poplachu apod. Dalšímu zkvalitnění služeb DM by jistě pomohlo dovybavení některých pokojů poličkami a skříňkami na osobní věci a učebnice ubytovaných studentů. Celému DM by prospělo nové vybavení pro sportovní hry a kulturní činnost. Počty ubytovaných v hlavní činnosti Celková kapacita domova mládeže činí 110 osob. Skutečné počty ubytovaných v roce 2013: Období Počet ubytovaných 1.pololetí 99 2.pololetí 97 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace 1.7. Informace o počtech zaměstnanců Pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny zaměstnávala organizace pracovníky příslušného pracovního zařazení a kvalifikace. Jedná se podle jednotlivých středisek o pedagogické pracovníky, vychovatele, technicko-hospodářské pracovníky (účetní, správce budov, personalista atd.) a pracovníky v dělnických profesích (kuchařky, údržbáře, uklízečky, pradlenu, školníka, vrátné) Všichni zaměstnanci v roce 2013 splňovali kvalifikační předpoklady pro výkon své práce.

11 Fyzický počet zaměstnanců organizace v roce 2013 podle jednotlivých kategorií (jen ze státního rozpočtu). Stav k : Škola celkem/z toho žen Školní jídelna celkem/z toho žen Domov mládeže celkem/z toho žen Za organizaci celkem/z toho žen učitelé 55/ /39 ředitel 1/ /0 vychovatelé - - 4/2 4/2 zástupci ředitele 3/ /2 výchovný poradce 2/ /1 asistent pedagoga 1/ /1 dělníci 13/10-4/3 17/13 TH pracovníci 8/ /6 pracovníci ŠJ - 15/14-15/14 Celkem 83/59 15/14 8/5 106/78 SROVNÁNÍ POČTU ZAMĚST NANCŮ učitelé ředitel zástupci ředitele vychovatelé výchovný poradce asistent pedagoga dělníci TH pracovnící pracovnící ŠJ ROZBORY HOSPODAŘENÍ Hospodaření organizace je v návaznosti na zřizovací listinu rozděleno do dvou základních oblastí. Na hlavní činnost (střední vzdělávání, jazykové vzdělávání, stravování studentů, ubytování studentů v domově mládeže) a na doplňkovou činnost. Jejím účelem je využívání volných kapacit organizace za účelem dosahování zisku, který je použit pro krytí ztráty hlavní činnosti a zdrojem přídělů do peněžních fondů organizace. Hlavní a doplňková činnost jsou v účetnictví organizace vedeny odděleně. Pro evidenci jednotlivých činností hlavní a doplňkové činnosti organizace je k syntetickým účtům vedena analytická evidence.

12 Odepisování dlouhodobého majetku organizace je prováděno na základě Zásad orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění bylo v rámci uzávěrkových operací provedeno časové rozlišení nákladů a výnosů. U dodávek, které nebyly do konce účetního období ze strany dodavatelů vyúčtovány, bylo provedeno zúčtování prostřednictvím dohadných položek. Organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. Pro uplatňování odpočtu DPH na vstupu používá přepočítávací koeficient v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění Výnosy, rozpis závazných ukazatelů Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití: Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Organizaci SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o. byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2013 stanoveny závazné ukazatele v konečné výši usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 32/2490 ze dne Závazné ukazatele pro rok 2013 činily: Příspěvek na provoz Kč ,64 v tom: 1. Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163,171 zákona č. 561/2004 Sb.) Kč ,-- 2. Příspěvky a dotace zřizovatele Kč ,-- 3. Projekty neinvestiční (dle 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.) Kč ,64 Účelová investiční dotace do investičního fondu Kč ,-- Výsledek hospodaření Kč 0,-- Limit počtu zaměstnanců 95,72

13 Rozpis závazných ukazatelů Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163,171 zák. č. 561/2004 Sb. s 14 zák č. 218/2000 Sb.) ÚZ škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem Přímé náklady na vzdělávání v tom: prostředky na platy ÚZ ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV RP Hodnocení žáků a škol Excelence středních škol v tom: prostředky na platy zákonné odvody FKSP Celkem příspěvky MŠMT Příspěvky a dotace od zřizovatele škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 132 Zajištění přístupu k ICT ÚZ 205 Na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ 203 Na posílení mzdových prostředků vč. odvodů Celkem příspěvky a dotace od zřizovatele Projekty neinvestiční (dle 28 zák. č. 250/2000 Sb.) ÚZ škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem Na projekt EU peníze školám , ,60 ÚZ 254 Na projekt NatTech MSK ÚZ 255 Na projekt NatTech MSK Celkem projekty neinvestiční , ÚZ 206 ÚZ 252 Účelová investiční dotace do IF Na akci Výměna oken a vstupních dveří pro PPP Na akci Výměna oken a zateplení SPŠ Frýdek-Místek škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem ÚZ 254 Na projekt NatTech MSK ÚZ 255 Na projekt NatTech MSK ÚZ ÚZ 206 Na akci Výměna oken a zateplení SPŠ Frýdek-Místek Na úhradu autorského a technického dozoru (PPP)

14 2.2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ Přímé náklady na vzdělávání Výše dotace je stanovena v závislosti na jednotkových výkonech organizace (tj. počet studentů střední školy, počet stravovaných studentů ve školní jídelně, počet ubytovaných na domově mládeže). Převážnou část dotace tvoří mzdové prostředky, tato část dotace byly čerpaná rovnoměrně během celého roku. Výjimkou jsou ostatní osobní náklady pedagogové. Tyto prostředky ve výši Kč byly v částce Kč použity na výplaty odstupného pedagogickým pracovníkům. Z části pracovníkům, jejichž pracovní poměr byl ukončen z důvodu nadbytečnosti v důsledku poklesu výkonů ve školním roce 2013/2014. A z části pro výplatu odstupného pracovníkovi, se kterým byl ukončen pracovní poměr na základě lékařského posudku v souvislosti s pracovním úrazem. Veškeré prostředky s uvedeným účelovým znakem byly použity v souladu s platnými normami na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů (platy, zákonné sociální a zdravotní pojištění, osobní ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady) a na učební pomůcky. Dotaci organizace vyčerpala v plné výši. ÚZ RP Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence středních škol Poskytnuté prostředky byly v plné výši Kč použity na platy a zákonné odvody pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na přípravě studentů k účasti na soutěžích a středoškolské odborné činnosti Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má stanoveny zřizovatelem závazné ukazatele i v oblasti mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců. Také tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace (počet studentů střední školy, počet stravovaných ve školní jídelně v rámci hlavní činnosti, počet ubytovaných na domově mládeže) Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků pro rok 2013 byla následující: ÚZ 33353: prostředky na platy Kč ostatní osobní náklady Kč zákonné odvody Kč FKSP Kč ÚZ 33038: prostředky na platy Kč zákonné odvody Kč FKSP 298 Kč ÚZ 203: mzdové prostředky včetně odvodů Kč

15 Prostředky na platy a OON v členění na jednotlivá střediska: ÚZ Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 (údaje v Kč) Celkem Prostředky na platy OON ÚZ ÚZ 203 Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 Celkem Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 Celkem Plnění ukazatelů celá organizace: ÚZ (údaje v Kč) rozpočet skutečnost Nedočerpání /přečerpání Prostředky na platy OON ÚZ Prostředky na platy ÚZ 203 Posílení mzdových prostředků Limit přepočteného počtu zaměstnanců 95,72 96,619-0,899 Překročení limitu přepočteného počtu zaměstnanců bylo způsobeno nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu dlouhodobých nemocí v průběhu roku 2013, které byly řešeny odbornými zástupy. Ostatní ukazatele organizace splnila. Hodnocení jednotlivých středisek organizace: střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 60,211 18,244 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrný měsíční plat (v Kč) školní jídelna a domov mládeže přepočtený počet zaměstnanců 4,134 14,030 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrný měsíční plat (v Kč)

16 Meziroční vývoj průměrných měsíčních platů zaměstnanců organizace: střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci domov mládeže a školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Vývoj průměrných platů pedagogové škola nepedagogové škola pedagogové DM nepedagogové DM, ŠJ Z uvedeného vyplývá pokles nominálních mezd zaměstnanců organizace při současném poklesu jejich počtu Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání Členění prostředků poskytnutých zřizovatelem je uvedeno výše (viz 2.1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů) ÚZ 0 Provozní dotace Provozní dotace byla organizaci poskytnuta ve výši Kč. Organizace využila prostředky v plné výši na zajištění běžného provozu organizace, především na tyto náklady hlavní činnosti: Nákladová položka Částka v Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování

17 Cestovné Ostatní služby Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění 293 Zákonné sociální náklady Jiné daně a poplatky Manka a škody Ostatní náklady z činnosti náhrady maturitní komise Náklady z drobného dlouhodobého majetku Celkem ÚZ 132 Zajištění přístupu k ICT Účelovou dotaci s uvedeným účelovým znakem ve výši Kč vyčerpala organizace na úhrady poskytovateli internetového připojení v plné výši. ÚZ 205 Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Prostředky byly využity na stanovený účel v plné výši. Poskytnuté prostředky ve výši Kč nepokrývají odpisy majetku pořízeného z investičních transferů a doplňkové činnosti. ÚZ 203 Na posílení mzdových prostředků včetně odvodů Účelové prostředky s uvedeným znakem poskytnuté ve výši Kč byly v plné výši použity na odměny zaměstnancům a zákonné odvody v souvislosti s vyššími nároky na zaměstnance při realizaci investiční akce Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. ÚZ Na projekt EU peníze školám Uvedené prostředky jsou poskytnuty škole na období do roku Organizace do konce roku 2013 vyčerpala část poskytnutých prostředků (ve výši Kč) na odměny zaměstnancům, kteří se podíleli na tvorbě digitálních učebních materiálů a na ostatní potřeby (vybavení organizace výpočetní technikou, zákonné odvody) Kč. Závěrečné vyúčtování projektu bude provedeno v roce ÚZ 254 a 255 Na projekt NatTech MSK Uvedený projekt je určen na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v MSK. Organizaci byly poskytnuty v roce 2013 prostředky ve výši Kč. ÚZ 206 Na akci Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP Organizaci byly poskytnuty prostředky v celkové výši Kč (89000 Kč na autorský a technický dozor). Uvedená akce byla realizována s celkovými náklady ,46 Kč. Částku ,54 Kč organizace vrátila poskytovateli dotace. ÚZ 252 a Na akci Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek V roce 2013 bylo realizováno zateplení komplexu budov Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. Akce se týkala budov na ul. 28. října 1598 a 1639, tj. budovy školy, dílen, přístavby školy, tělocvičny, domova mládeže a školní jídelny. Akce s celkovým rozpočtem tis. Kč byla zahájena červnu 2013

18 a ukončena v listopadu Finanční vypořádání přechází do roku 2014 z důvodu přenesené daňové povinnosti k DPH u stavebních prací. Škola používá přepočítávací koeficient DPH a zúčtovací koeficient je znám až v následujícím kalendářním roce Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) Přehled příjmů z vlastní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem hlavní činnost (údaje v Kč) Výnosy škola hala Školní jídelna Domov mládeže Jazyková škola Celkem Tržby z prodeje služeb Výnosy z prodeje mat Čerpání fondů Ostatní výnosy Úroky Kurzové zisky Celkem VÝVOJ PŘÍJMŮ Z VLAST NÍ ČINNOST I Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy Úroky Kurzové zisky Finanční dary podle dárců a účelů použití: (údaje v Kč) Dárce Účel použití Částka Život dětem Učební pomůcky Mgr. Jan Caletka Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Mgr. Magda Richterová Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Ing. Radek Sojka Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Radek Murín Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Ing. Čestmír Suchoň Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy PaedDr. Dana Górecká Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy 8 700

19 Otakar Choleva Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Ing. Jindřich Rašner-VAKAR Zajištění sportovní akce Okolo Frýdku cestička ArcelorMittal Ostrava a.s. Víceúčelový sál s multifunkční výbavou ArcelorMittal Ostrava a.s. Příspěvek na Veletrh Učeň, Středoškolák, Ovocentrum Nepeněžní dar Amsoft, s.r.o. Nepeněžní dar - Elektromateriál SHARP Centrum Ostrava, s.r.o. Nepeněžní dar Televizor LCD Color SHARP Fuchs Bez účelu Muroň Bez účelu Celkem Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti podává srovnání výnosů hlavní a doplňkové činnosti organizace v letech 2012 a 2013 vývojový ukazatel sloupec 7 Pokles výnosů z prodeje služeb je dán především poklesem tržeb za služby jazykové školy, která při poklesu zájmu o jazykové vzdělávání a velké konkurenci v této oblasti nedosahuje tržeb minulých období. Pro příští období organizace nepředpokládá nárůst služeb z této činnosti. U ostatních služeb organizace předpokládá stagnující stav. V roce 2014 organizace předpokládá vyšší čerpání investičního fondu na opravy a reprodukci svěřeného dlouhodobého majetku Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) Přehled nákladů hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Nákladová položka Škola Jazyková Školní Domov Hala škola jídelna mládeže Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc. poj. a zák náklady Jiné daně a poplatky Náhrada mat. komise Náklady z DDM Ostatní náklady Odpisy DHM Ostatní finanční náklady Celkem

20 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ HLAVNÍ ČINNOST I Spotřeba mat Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonná pojištění Náklady z DDM Odpisy DHM a DNM Srovnání nákladů v letech 2012 a 2013 poskytuje Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Z tohoto srovnání je vidět významné snížení nákladů na energie, které je dáno jednak mírnou zimou a jednak se částečně projevilo zateplení a výměna oken v budovách školy, domova mládeže a školní jídelny, které bylo dokončeno v říjnu Další výrazné snížení je u oprav. Bylo dáno velkým rozsahem a charakterem investičních akcí. V období prázdnin, ve kterém lze realizovat rozsáhlejší opravy, probíhalo zateplení a výměna oken, úpravy prostor pro odloučené pracoviště pedagogickopsychologické poradny a pracoviště KVIC (krajského vzdělávacího informačního centra). Nárůst nákladů na služby souvisí s účastí organizace v projektu NatTech. Srovnání služeb v letech 2012 a 2013 hlavní činnost: VÝVOJ SLUŽEB - HLAVNÍ ČINNOST Úklidové služby Revize a odb.prohlídky Likvidace odpadů Poradenské služby Telefonní poplatky Internet Ostatní služby Bankovní poplatky

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více