ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014"

Transkript

1 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

2 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace za rok 2013 předkládá: Ve Frýdku-Místku 21. února 2014 Mgr. Martin Tobiáš, ředitel

3 Osnova 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1.1. Základní údaje 1.2. Zaměření školy 1.3. Organizační struktura 1.4. Informace o studijních oborech a počtech studentů střední škola, jazyková škola 1.5. Školní jídelna 1.6. Domov mládeže 1.7. Informace o počtech zaměstnanců 2. ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2.1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů 2.2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu 2.3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 2.4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 2.5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti 2.6. Náklady, rozbor čerpání prostředků hodnoceného roku 2.7. Doplňková činnost 2.8. Výsledek hospodaření 3. PENĚŽNÍ FONDY 3.1. Investiční fond 3.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 3.3. Fond odměn 3.4. Rezervní fond 4. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE 5. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 5.1. Informace o nemovitém majetku předaném organizaci k hospodaření 5.2. Informace o investiční činnosti, opravách a údržbě 5.3. Informace o pojištění majetku a pojistných událostech 5.4. Informace o inventarizaci majetku 5.5. Informace o pronájmech a výpůjčkách svěřeného nemovitého majetku 6. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 6.1. Pohledávky 6.2. Závazky 7. VÝSLEDKY KONTROL 8. ÚDAJ O PROJEDNÁNÍ ŠKOLSKOU RADOU A SEZNÁMENÍ ZAMĚSTNANCŮ 9. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU DLE ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI 10. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti ošetřovné

4 Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií 11. PŘÍLOHY Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění VH Inventarizační zpráva Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců

5 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1.1. Základní údaje Název organizace: Právní forma: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Způsob zřízení: funkce zřizovatele přešla na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava v souladu s ustanovením 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, ke dni 1. října 2001 Sídlo organizace: 28. října 1598, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ IZO: Telefon: internetové stránky: Zaměření školy Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině (ZL/268/2001). Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu podle zřizovací listiny: poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, poskytuje jazykové vzdělání v cizích jazycích, může poskytovat jazykové vzdělání ukončené státní jazykovou zkouškou, poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování, v případě hodném zvláštního zřetele může být do domova mládeže umístěn i žák druhého stupně základní školy, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, zabezpečuje stravování žáků a studentů, zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace.

6 1.3. Organizační struktura Organizace sdružuje části: střední odborná škola jazyková škola školní jídelna domov mládeže Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Při své činnosti je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval vedoucí pracovníky. Vedoucí a hospodářští pracovníci funkce jméno telefon ředitel Mgr. Martin Tobiáš zástupci ředitele vedoucí jazykové školy vedoucí školní jídelny vedoucí domova mládeže Ing. Eva Mojžíšová, statutární zástupce, do Ing. Tamara Fajkusová Ing. Zbyněk Pospěch, statutární zástupce od Ing. Čestmír Závodný, do Mgr. Petr Volník, od PhDr. Šárka Mrnuštíková Mgr. Marcela Lukovská Zdeňka Garbová PaedDr. Drahomír Šebesta ekonom Ing. Jarmila Guňková Hlavní účetní Eva Oprštěná Organizační schéma školy je následující:

7 1.4. Informace o studijních oborech Podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení vyučuje Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace studenty v oborech čtyřletého denního studia ukončeného maturitní zkouškou. Celková kapacita organizace je podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení studenů (SPŠ a OA) a 600 studentů (jazyková škola). Studijní obory - střední škola: M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 STROJÍRENSTVÍ, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 HUTNICTVÍ, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 TECHNICKÉ LYCEUM, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou Počty studentů jednotlivých oborů v roce 2013: Ročník Obor studia 1. pololetí 2. pololetí Celkem Celkem/dívky Celkem/dívky (přepočtený počet) Celkem 2012 (přepočtený počet) Strojírenství 33/4 45/2 37,00 39,00 Informační technologie 22/0 28/2 24,00 7,33 Hutnictví - 7/0 2,33 12,67 Technická zařízení budov 12/3-8,00 14,67 Technické lyceum 21/2 9/0 17,00 19,00 Obchodní akademie 44/31 32/29 40,00 36,67 Ekonomické lyceum 30/21 28/23 29,33 31,33 Celkem 1. ročník 162/61 149/56 157,67 161,67 Strojírenství 40/0 33/4 37,67 36,00 Informační technologie - 21/0 7,00 - Hutnictví 22/3-14,67 12,67 Technická zařízení budov 19/3 12/2 16,67 21,00 Technické lyceum 20/1 20/2 20,00 18,00 Obchodní akademie 33/23 47/31 37,67 39,67 Ekonomické lyceum 30/22 29/19 29,67 24,00 Celkem 1. ročník 164/52 162/58 163,33 159,33 Strojírenství 39/1 43/0 40,33 55,67 Hutnictví 6/0 18/2 10,00 8,67 Technická zařízení budov 18/2 17/3 17,67 21,33 Technické lyceum 18/3 19/0 18,33 22,00 Obchodní akademie 46/26 33/23 41,67 58,67 Ekonomické lyceum 21/17 29/21 23,67 24,33 Ekonomika a podnikání 14/12-9,33 17,33 Celkem 3. ročník 162/61 159/49 161,00 208,00

8 4. Strojírenství 62/1 38/1 54,00 74,00 Hutnictví 9/0 7/0 8,33 14,33 Technická zařízení budov 22/0 19/2 21,00 20,00 Technické lyceum 25/2 21/4 23,67 25,67 Obchodní akademie 66/49 52/31 61,33 94,67 Ekonomické lyceum 27/16 21/16 25,00 31,67 Ekonomika a podnikání 18/15 19/17 18,33 6,00 Celkem 4. ročník 229/83 177/71 211,67 279,00 Celkem škola 717/ / ,67 807,00 SPŠ 420/52 376/41 405,33 453,33 OA 297/ / ,33 353,67 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace Vývoj počtu studetnů jednotlivých studijních oborů STR IT HUT TZB TL OA EL EaP STR-strojírenství, HUT-hutnictví, TZB-technická zařízení budov, TL-technické lyceum, OA-obchodní akademie, EL-ekonomické lyceum, EaPekonomika a podnikání Studijní obory - jazyková škola: Počty studentů v roce 2013: Období Počet studentů 1.pololetí 103 z toho: jednoleté pomaturitní studium 28 kurzy základní 41 kurzy speciální 34 2.pololetí 108 z toho: jednoleté pomaturitní studium 18 kurzy základní 31 kurzy speciální 59 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace

9 1.5. Školní jídelna Školní jídelna poskytuje v rámci hlavní činnosti stravování studentům vlastní střední školy, studentům ubytovaným na domově mládeže, případně dalším studentům škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem. Studentům ubytovaným na domově mládeže poskytuje školní jídelna celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře). Celková kapacita jídelny je strávníků denně. Počty strávníků hlavní činnosti v roce 2013: 1.6. Domov mládeže Období Počet strávníků 1.pololetí pololetí 547 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace Domov mládeže při Střední průmyslové škole, Obchodní akademii a Jazykové škole Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, je jednou ze součástí střední školy. Škola spolu s domovem mládeže a školní jídelnou, sportovní halou pro míčové sporty a tenis a rozsáhlým sportovním areálem nabízejí, kromě možností vzdělávání, rovněž kvalitní stravovací služby, možnost ubytování a sportovního a kulturního vyžití i v době mimo vyučování. Domov mládeže ubytovává studenty středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V případě volných míst ubytovává i studenty soukromých středních a vyšších odborných škol. Ubytovací jednotky na domově mládeže splňují svým vybavením zařazení do 1. ubytovací kategorie. DM má 43 dvou a třílůžkových pokojů, tři kuchyňky s vybavením, sprchy a WC společná na chodbách, dvě společenské studovny a dvě klubovny s kapacitou 30 a 17 míst s možností variabilního uspořádání stolů, které jsou vybaveny televizním přijímačem. Při ubytovací kapacitě 110 osob byl stav naplněnosti k (tj. den statistického hlášení) 88,2% - 97 osob. Z celkového počtu ubytovaných studentů bylo 49 dívek. Cizinců bylo 15 z toho 12 ze zemí EU a 3 mimo země EU. Ubytovaní jsou rozděleni do 3 výchovných skupin se zřetelem na věk, pohlaví a druh školy, kterou navštěvují. V roce 2013 nebyl na domově ubytován žádný student se zdravotním postižením. Při přijímání se upřednostňují ti žáci středních škol, kteří přicházejí z dětských domovů, oslabeného rodinného prostředí, či se zdravotním postižením. Dalším kritériem je vzdálenost od místa trvalého bydliště. Domov mládeže je provozován jako ubytovací zařízení s celodenním stravováním žáků. Dle zákona přispívají rodiče na ubytování maximální paušální částkou 1400,- Kč měsíčně. Zletilí studenti mohou ze závažných důvodů (velká vzdálenost od místa trvalého bydliště, sportovní a kulturní aktivity, brigády apod.) využít možnost ubytování přes sobotu a neděli, nezletilí pouze na základě písemné nebo telefonické žádosti rodičů.

10 V roce 2013 působí na domově mládeže 4 pedagogičtí pracovníci, z nichž jsou 2 ženy. Kromě výchovného působení vychovatelé v průběhu roku vedli zájmové kroužky kulturního a sportovního zaměření (turistický a sportovních her, kondiční cvičení pro dívky, estetický kroužek). V dopoledních hodinách je k dispozici i knihovna SPŠ s bezplatným přístupem k internetu, stejně tak mají ubytovaní možnost vlastního připojení k internetu na pokojích za poplatek. Mohou využívat studovny, tělocvičnu, hernu stolního tenisu a školní hřiště, za úplatu pak posilovnu. Domov mládeže spolupracuje se Školou života denní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením na ulici Mozartova č ve Frýdku-Místku. Ve spolupráci s touto školou se DM podílí na organizaci kulturních a sportovních akcí (letní OH, soutěž ve stolním tenisu, rekondiční pobyty, vědomostní hry, soutěže a besedy) i praxi některých ubytovaných. Některé nevyužívané prostory domova mládeže jsou dlouhodobě pronajímány. V rámci vedlejší hospodářské činnosti poskytuje DM i ubytování cizím návštěvníkům. Přestože v rámci města Frýdku Místku a celé oblasti již delší dobu klesal zájem o krátkodobé i dlouhodobé pronájmy bytových prostor i ubytování, podařilo se získat příjem z ubytování cizích osob ve výši ,- Kč. Tato situace souvisí se zvýšeným zájmem o levné ubytování a pronájmy. Krátkodobé ubytování v období letních prázdnin DM neposkytuje. V letním období letošního roku bylo provedeno kompletní zateplení celého objektu DM a oprava části střechy. Ve spolupráci se Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb F-M se začaly estetizovat společné prostory DM. Taktéž byla obnovena a opravena nefunkční místní rozhlasová síť, jejíž absence znemožňovala např. vyhlášení požárního poplachu apod. Dalšímu zkvalitnění služeb DM by jistě pomohlo dovybavení některých pokojů poličkami a skříňkami na osobní věci a učebnice ubytovaných studentů. Celému DM by prospělo nové vybavení pro sportovní hry a kulturní činnost. Počty ubytovaných v hlavní činnosti Celková kapacita domova mládeže činí 110 osob. Skutečné počty ubytovaných v roce 2013: Období Počet ubytovaných 1.pololetí 99 2.pololetí 97 Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace 1.7. Informace o počtech zaměstnanců Pro zajištění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny zaměstnávala organizace pracovníky příslušného pracovního zařazení a kvalifikace. Jedná se podle jednotlivých středisek o pedagogické pracovníky, vychovatele, technicko-hospodářské pracovníky (účetní, správce budov, personalista atd.) a pracovníky v dělnických profesích (kuchařky, údržbáře, uklízečky, pradlenu, školníka, vrátné) Všichni zaměstnanci v roce 2013 splňovali kvalifikační předpoklady pro výkon své práce.

11 Fyzický počet zaměstnanců organizace v roce 2013 podle jednotlivých kategorií (jen ze státního rozpočtu). Stav k : Škola celkem/z toho žen Školní jídelna celkem/z toho žen Domov mládeže celkem/z toho žen Za organizaci celkem/z toho žen učitelé 55/ /39 ředitel 1/ /0 vychovatelé - - 4/2 4/2 zástupci ředitele 3/ /2 výchovný poradce 2/ /1 asistent pedagoga 1/ /1 dělníci 13/10-4/3 17/13 TH pracovníci 8/ /6 pracovníci ŠJ - 15/14-15/14 Celkem 83/59 15/14 8/5 106/78 SROVNÁNÍ POČTU ZAMĚST NANCŮ učitelé ředitel zástupci ředitele vychovatelé výchovný poradce asistent pedagoga dělníci TH pracovnící pracovnící ŠJ ROZBORY HOSPODAŘENÍ Hospodaření organizace je v návaznosti na zřizovací listinu rozděleno do dvou základních oblastí. Na hlavní činnost (střední vzdělávání, jazykové vzdělávání, stravování studentů, ubytování studentů v domově mládeže) a na doplňkovou činnost. Jejím účelem je využívání volných kapacit organizace za účelem dosahování zisku, který je použit pro krytí ztráty hlavní činnosti a zdrojem přídělů do peněžních fondů organizace. Hlavní a doplňková činnost jsou v účetnictví organizace vedeny odděleně. Pro evidenci jednotlivých činností hlavní a doplňkové činnosti organizace je k syntetickým účtům vedena analytická evidence.

12 Odepisování dlouhodobého majetku organizace je prováděno na základě Zásad orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění bylo v rámci uzávěrkových operací provedeno časové rozlišení nákladů a výnosů. U dodávek, které nebyly do konce účetního období ze strany dodavatelů vyúčtovány, bylo provedeno zúčtování prostřednictvím dohadných položek. Organizace je plátcem daně z přidané hodnoty. Pro uplatňování odpočtu DPH na vstupu používá přepočítávací koeficient v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění Výnosy, rozpis závazných ukazatelů Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití: Moravskoslezský kraj jako zřizovatel stanoví organizacím jím zřízeným závazné ukazatele, kterými jsou organizace povinny se při svém hospodaření řídit. Organizaci SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o. byly podle 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro rok 2013 stanoveny závazné ukazatele v konečné výši usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 32/2490 ze dne Závazné ukazatele pro rok 2013 činily: Příspěvek na provoz Kč ,64 v tom: 1. Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163,171 zákona č. 561/2004 Sb.) Kč ,-- 2. Příspěvky a dotace zřizovatele Kč ,-- 3. Projekty neinvestiční (dle 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.) Kč ,64 Účelová investiční dotace do investičního fondu Kč ,-- Výsledek hospodaření Kč 0,-- Limit počtu zaměstnanců 95,72

13 Rozpis závazných ukazatelů Příspěvky a dotace MŠMT (dle 160,163,171 zák. č. 561/2004 Sb. s 14 zák č. 218/2000 Sb.) ÚZ škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem Přímé náklady na vzdělávání v tom: prostředky na platy ÚZ ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV RP Hodnocení žáků a škol Excelence středních škol v tom: prostředky na platy zákonné odvody FKSP Celkem příspěvky MŠMT Příspěvky a dotace od zřizovatele škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 132 Zajištění přístupu k ICT ÚZ 205 Na krytí odpisů DHM a DNM ÚZ 203 Na posílení mzdových prostředků vč. odvodů Celkem příspěvky a dotace od zřizovatele Projekty neinvestiční (dle 28 zák. č. 250/2000 Sb.) ÚZ škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem Na projekt EU peníze školám , ,60 ÚZ 254 Na projekt NatTech MSK ÚZ 255 Na projekt NatTech MSK Celkem projekty neinvestiční , ÚZ 206 ÚZ 252 Účelová investiční dotace do IF Na akci Výměna oken a vstupních dveří pro PPP Na akci Výměna oken a zateplení SPŠ Frýdek-Místek škola školní jídelna domov mládeže ostatní organizace celkem ÚZ 254 Na projekt NatTech MSK ÚZ 255 Na projekt NatTech MSK ÚZ ÚZ 206 Na akci Výměna oken a zateplení SPŠ Frýdek-Místek Na úhradu autorského a technického dozoru (PPP)

14 2.2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu ÚZ Přímé náklady na vzdělávání Výše dotace je stanovena v závislosti na jednotkových výkonech organizace (tj. počet studentů střední školy, počet stravovaných studentů ve školní jídelně, počet ubytovaných na domově mládeže). Převážnou část dotace tvoří mzdové prostředky, tato část dotace byly čerpaná rovnoměrně během celého roku. Výjimkou jsou ostatní osobní náklady pedagogové. Tyto prostředky ve výši Kč byly v částce Kč použity na výplaty odstupného pedagogickým pracovníkům. Z části pracovníkům, jejichž pracovní poměr byl ukončen z důvodu nadbytečnosti v důsledku poklesu výkonů ve školním roce 2013/2014. A z části pro výplatu odstupného pracovníkovi, se kterým byl ukončen pracovní poměr na základě lékařského posudku v souvislosti s pracovním úrazem. Veškeré prostředky s uvedeným účelovým znakem byly použity v souladu s platnými normami na náklady vyplývající z pracovně právních vztahů (platy, zákonné sociální a zdravotní pojištění, osobní ochranné pracovní prostředky, cestovní náhrady) a na učební pomůcky. Dotaci organizace vyčerpala v plné výši. ÚZ RP Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence středních škol Poskytnuté prostředky byly v plné výši Kč použity na platy a zákonné odvody pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na přípravě studentů k účasti na soutěžích a středoškolské odborné činnosti Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Organizace má stanoveny zřizovatelem závazné ukazatele i v oblasti mzdových prostředků a limitu počtu zaměstnanců. Také tyto veličiny se odvíjejí od dosažených výkonů organizace (počet studentů střední školy, počet stravovaných ve školní jídelně v rámci hlavní činnosti, počet ubytovaných na domově mládeže) Konečná výše závazných ukazatelů v oblasti mzdových prostředků pro rok 2013 byla následující: ÚZ 33353: prostředky na platy Kč ostatní osobní náklady Kč zákonné odvody Kč FKSP Kč ÚZ 33038: prostředky na platy Kč zákonné odvody Kč FKSP 298 Kč ÚZ 203: mzdové prostředky včetně odvodů Kč

15 Prostředky na platy a OON v členění na jednotlivá střediska: ÚZ Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 (údaje v Kč) Celkem Prostředky na platy OON ÚZ ÚZ 203 Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 Celkem Střední škola 3122 Školní jídelna 3142 Domov mládeže 3147 Celkem Plnění ukazatelů celá organizace: ÚZ (údaje v Kč) rozpočet skutečnost Nedočerpání /přečerpání Prostředky na platy OON ÚZ Prostředky na platy ÚZ 203 Posílení mzdových prostředků Limit přepočteného počtu zaměstnanců 95,72 96,619-0,899 Překročení limitu přepočteného počtu zaměstnanců bylo způsobeno nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu dlouhodobých nemocí v průběhu roku 2013, které byly řešeny odbornými zástupy. Ostatní ukazatele organizace splnila. Hodnocení jednotlivých středisek organizace: střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet zaměstnanců 60,211 18,244 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrný měsíční plat (v Kč) školní jídelna a domov mládeže přepočtený počet zaměstnanců 4,134 14,030 objem vyplacených prostředků na platy (v Kč) průměrný měsíční plat (v Kč)

16 Meziroční vývoj průměrných měsíčních platů zaměstnanců organizace: střední škola pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci domov mládeže a školní jídelna pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Vývoj průměrných platů pedagogové škola nepedagogové škola pedagogové DM nepedagogové DM, ŠJ Z uvedeného vyplývá pokles nominálních mezd zaměstnanců organizace při současném poklesu jejich počtu Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání Členění prostředků poskytnutých zřizovatelem je uvedeno výše (viz 2.1. Výnosy, rozpis závazných ukazatelů) ÚZ 0 Provozní dotace Provozní dotace byla organizaci poskytnuta ve výši Kč. Organizace využila prostředky v plné výši na zajištění běžného provozu organizace, především na tyto náklady hlavní činnosti: Nákladová položka Částka v Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování

17 Cestovné Ostatní služby Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění 293 Zákonné sociální náklady Jiné daně a poplatky Manka a škody Ostatní náklady z činnosti náhrady maturitní komise Náklady z drobného dlouhodobého majetku Celkem ÚZ 132 Zajištění přístupu k ICT Účelovou dotaci s uvedeným účelovým znakem ve výši Kč vyčerpala organizace na úhrady poskytovateli internetového připojení v plné výši. ÚZ 205 Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Prostředky byly využity na stanovený účel v plné výši. Poskytnuté prostředky ve výši Kč nepokrývají odpisy majetku pořízeného z investičních transferů a doplňkové činnosti. ÚZ 203 Na posílení mzdových prostředků včetně odvodů Účelové prostředky s uvedeným znakem poskytnuté ve výši Kč byly v plné výši použity na odměny zaměstnancům a zákonné odvody v souvislosti s vyššími nároky na zaměstnance při realizaci investiční akce Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. ÚZ Na projekt EU peníze školám Uvedené prostředky jsou poskytnuty škole na období do roku Organizace do konce roku 2013 vyčerpala část poskytnutých prostředků (ve výši Kč) na odměny zaměstnancům, kteří se podíleli na tvorbě digitálních učebních materiálů a na ostatní potřeby (vybavení organizace výpočetní technikou, zákonné odvody) Kč. Závěrečné vyúčtování projektu bude provedeno v roce ÚZ 254 a 255 Na projekt NatTech MSK Uvedený projekt je určen na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v MSK. Organizaci byly poskytnuty v roce 2013 prostředky ve výši Kč. ÚZ 206 Na akci Výměna oken a vstupních dveří, příprava prostor pro odloučené pracoviště PPP Organizaci byly poskytnuty prostředky v celkové výši Kč (89000 Kč na autorský a technický dozor). Uvedená akce byla realizována s celkovými náklady ,46 Kč. Částku ,54 Kč organizace vrátila poskytovateli dotace. ÚZ 252 a Na akci Výměna oken a zateplení Střední průmyslové školy, Frýdek-Místek V roce 2013 bylo realizováno zateplení komplexu budov Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. Akce se týkala budov na ul. 28. října 1598 a 1639, tj. budovy školy, dílen, přístavby školy, tělocvičny, domova mládeže a školní jídelny. Akce s celkovým rozpočtem tis. Kč byla zahájena červnu 2013

18 a ukončena v listopadu Finanční vypořádání přechází do roku 2014 z důvodu přenesené daňové povinnosti k DPH u stavebních prací. Škola používá přepočítávací koeficient DPH a zúčtovací koeficient je znám až v následujícím kalendářním roce Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) Přehled příjmů z vlastní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem hlavní činnost (údaje v Kč) Výnosy škola hala Školní jídelna Domov mládeže Jazyková škola Celkem Tržby z prodeje služeb Výnosy z prodeje mat Čerpání fondů Ostatní výnosy Úroky Kurzové zisky Celkem VÝVOJ PŘÍJMŮ Z VLAST NÍ ČINNOST I Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje materiálu Čerpání fondů Ostatní výnosy Úroky Kurzové zisky Finanční dary podle dárců a účelů použití: (údaje v Kč) Dárce Účel použití Částka Život dětem Učební pomůcky Mgr. Jan Caletka Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Mgr. Magda Richterová Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Ing. Radek Sojka Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Radek Murín Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Ing. Čestmír Suchoň Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy PaedDr. Dana Górecká Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy 8 700

19 Otakar Choleva Zajištění výchovně vzdělávacích aktivit školy Ing. Jindřich Rašner-VAKAR Zajištění sportovní akce Okolo Frýdku cestička ArcelorMittal Ostrava a.s. Víceúčelový sál s multifunkční výbavou ArcelorMittal Ostrava a.s. Příspěvek na Veletrh Učeň, Středoškolák, Ovocentrum Nepeněžní dar Amsoft, s.r.o. Nepeněžní dar - Elektromateriál SHARP Centrum Ostrava, s.r.o. Nepeněžní dar Televizor LCD Color SHARP Fuchs Bez účelu Muroň Bez účelu Celkem Tabulka č. 1 Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti podává srovnání výnosů hlavní a doplňkové činnosti organizace v letech 2012 a 2013 vývojový ukazatel sloupec 7 Pokles výnosů z prodeje služeb je dán především poklesem tržeb za služby jazykové školy, která při poklesu zájmu o jazykové vzdělávání a velké konkurenci v této oblasti nedosahuje tržeb minulých období. Pro příští období organizace nepředpokládá nárůst služeb z této činnosti. U ostatních služeb organizace předpokládá stagnující stav. V roce 2014 organizace předpokládá vyšší čerpání investičního fondu na opravy a reprodukci svěřeného dlouhodobého majetku Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) Přehled nákladů hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska a celkem: (údaje v Kč) Nákladová položka Škola Jazyková Školní Domov Hala škola jídelna mládeže Celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné soc. poj. a zák náklady Jiné daně a poplatky Náhrada mat. komise Náklady z DDM Ostatní náklady Odpisy DHM Ostatní finanční náklady Celkem

20 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ HLAVNÍ ČINNOST I Spotřeba mat Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonná pojištění Náklady z DDM Odpisy DHM a DNM Srovnání nákladů v letech 2012 a 2013 poskytuje Tabulka č. 2 Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Z tohoto srovnání je vidět významné snížení nákladů na energie, které je dáno jednak mírnou zimou a jednak se částečně projevilo zateplení a výměna oken v budovách školy, domova mládeže a školní jídelny, které bylo dokončeno v říjnu Další výrazné snížení je u oprav. Bylo dáno velkým rozsahem a charakterem investičních akcí. V období prázdnin, ve kterém lze realizovat rozsáhlejší opravy, probíhalo zateplení a výměna oken, úpravy prostor pro odloučené pracoviště pedagogickopsychologické poradny a pracoviště KVIC (krajského vzdělávacího informačního centra). Nárůst nákladů na služby souvisí s účastí organizace v projektu NatTech. Srovnání služeb v letech 2012 a 2013 hlavní činnost: VÝVOJ SLUŽEB - HLAVNÍ ČINNOST Úklidové služby Revize a odb.prohlídky Likvidace odpadů Poradenské služby Telefonní poplatky Internet Ostatní služby Bankovní poplatky

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Zpracovala: Bc. Šárka Chobotová ředitelka

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2011 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 1 OBSAH Obsah Základní charakteristika školy... 3 Vyhodnocení plnění úkolů... 9 Rozbor hospodaření školy... 10 1) Náklady, výnosy a výsledek hospodaření...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více