S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B"

Transkript

1 S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Kahabka Georg Časové rozmezí: Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu NAD: 317 Evidenční číslo pomůcky: 1449 Zpracovala: Jitka Mlsová Chmelíková Místo: Cheb Rok: 2005

2 2 OBSAH Úvod 3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj a dějiny fondu 4 III. Archivní charakteristika fondu.4 IV. Stručný rozbor obsahu fondu..6 V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky. 6 Příloha č. 1: Seznam zkratek Inventární seznam.8

3 ÚVOD

4 3 I. Vývoj původce fondu Fond obsahuje materiály týkající se Georga Kahabky, soukromníka, agenta stavební spořitelny a aktivního nacisty. Narodil se 20. května 1888 v Mariánských Lázních, s domovským právem v Duchcově. 29. dubna 1919 se oženil s Marií Schröderovou, nar. 6. listopadu 1891 v Paliči. Žili v Lázních Kynžvart, kde se jim 11. října 1922 narodil syn Ernst. Do Chebu se přistěhovali 23. února 1933 a bydleli nejprve v Reichsstraße 10 (dnes ul. 17. listopadu), od července 1937 v Bayernstraße 3. Ve 40. letech 20. století měl kancelář v sousední Pogratherstraße 10. Obě ulice se nacházely v blízkosti nádraží a vzhledem k bombardování okolí nádraží na jaře 1945 v současné době neexistují. Manželka Marie zemřela v Chebu 27. července Jako vdovec měl přítelkyně, které jsou zachyceny na některých fotografiích. V letech měl majetkové problémy a hrozila mu exekuce majetku. Pracoval pro stavební spořitelnu Bauspargemeinschaft Heimat a uzavíral s klienty smlouvy stavební spoření. Podle dochovaných fotografií a korespondence byl aktivním nacistou, v polovině 40 let byl povýšen na Sturmführera NSKK Kraftfahrtkorps (Nácionálně socialistický automobilový sbor). 25. dubna 1944 měl být povolán do německé armády wehrmacht. O jeho dalších osudech nelze nic bližšího zjistit. V matrikách z let není zapsáno jeho úmrtí. Je pravděpodobné, že byl v rámci násilného vysídlení německého obyvatelstva z Československa i se svou rodinou odsunut do Německa a jeho majetek byl zkonfiskován na základě dekretů prezidenta republiky v roce Jeho jméno nefiguruje v seznamu odsouzených osob Mimořádným lidovým soudem v Chebu.

5 4 II. Vývoj a dějiny fondu Před zpracováním se fond o rozsahu jednoho kartonu, 0,12 bm, nalézal v SOkA Cheb. Celek byl převzat a oficiálně zařazen do evidence pod přírůstkovým číslem 260. Nelze však zjistit, kdo materiál do archivu předal. Novým uspořádáním se rozsah fondu zvětšil na 0,18 bm. Nárůst rozsahu způsobilo v první řadě uložení fotografií do obálek. Fotografie jsou uloženy v kartonech č. 1 a 2 spolu s ostatním materiálem. Zlomkovité písemnosti nenesou žádnou stopu původního uspořádání. III. Archivní charakteristika fondu Časové rozpětí fondu je Většinu fotografií nebylo možné přesně datovat. U fotografií, kde je původce ve středním věku a starší, byl časový rozsah určen přibližně na léta / /. Jedná se o následující inv. č. 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19. Stejně tak u rodinných příslušníků a přátel, kteří byli vyfotografováni nejspíše ve stejné době / / - inv.č. 20, 28, 29, 30, 31, 39, 42. Fotografie se ženou ve středním věku, která by mohla být manželkou původce fondu, jsou ohraničeny rokem jejího úmrtí / / - inv.č. 24, 25, Fotografie mladých neznámých žen byly pořízeny pravděpodobně až po smrti manželky, tedy v letech / / - inv.č. 23, 32, 58. Fotografie z válečného období, kde je původce nebo jeho přátelé často v nacistické uniformě, byly určeny podle rozsahu fondu / / - inv.č. 13, 14, 15, 22, 41, 59. Fotografie z výstavy firmy Bauspargemeinschaft Heimat a různých domů byly podle údajů v korespondenci určeny na pravděpodobný rok vzniku /1944/ - inv.č Písemnosti pokrývají jen velmi omezeně činnost původce fondu. O jeho práci ve firmě Bauspargemeinschaft Heimat a jeho aktivitě v nacionálněsocialistickém hnutí, případně o jeho předchozí angažovanosti v sudetoněmeckém hnutí se dozvídáme jen z fotografií a z náznaků v korespondenci. Fond obsahuje torzovitý životopisný materiál, korespondenci a písemnosti týkající se rodinných příslušníků a přátel za 2. světové války, velké množství

6 5 fotografií, které mají dokumentační význam pro období z let V průběhu prací na pořádání fondu nebyly žádné písemnosti určeny k vnitřní skartaci. Při zpracování jsem vycházela z pracovního materiálu Osobní fondy. Fond je rozčleněn do pěti skupin, které jsou tematicky roztříděny podle Pracovního schématu pro pořádání osobních pozůstalostí (Interní směrnice ÚA ČSAV z 26. února 1980). Vnitřní struktura fondu: I. Spisy inv. j. I. Životopisný materiál a) osobní doklady, legitimace 1 b) hospodářské a majetkové záležitosti 2 II. Korespondence a) rodinná 3-4 b) osobní 5 III. Odborná činnost původce fondu a) posudky, zprávy, pracovní kariéra apod. 6-7 II. Fotografie inv. j. IV. Ilustrační materiál o původci fondu a) fotografie původce fondu F 1 F (F 1 F 28 uloženy v kart.č. 1) V. Písemnosti týkající se rodinných příslušníků původce a cizích osob a) fotografie F 39 - F Materiály náleží do kategorie II. a jejich fyzický stav je uspokojivý. Nejsou nutné restaurátorské zásahy.

7 6 IV. Stručný rozbor obsahu fondu 1. Jazyková charakteristika: Většina materiálů je psaná německy. Pouze u záležitostí týkajících se neplacení dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti z let jsou některé dokumenty psány dvojjazyčně česky a německy. 2. Možnosti využití fondu: Fond obsahuje materiály využitelné pro zpracování historie Chebu v letech , neboť původce zosobňuje člověka, který se i se svými přáteli aktivně zapojil do budování nacionálněsocialistického diktátorského režimu na našem území. Především fotografie mají velkou dokumentační hodnotu V. Záznam o uspořádání fondu a vyhotovení pomůcky Fond byl uspořádán a pomůcka sestavena v prosinci roku 2005 Jitkou Mlsovou Chmelíkovou ve Státním okresním archivu Cheb. Cheb, Jitka Mlsová Chmelíková

8 7 Příloha č. 1: Seznam zkratek NSKK Nazionalsozialistisches Kraftfahrtkorps/ Nácionálně socialistický automobilový sbor SA Sturmabteilung, úderné oddíly NSDAP

9 INVENTÁRNÍ SEZNAM

10 8 Inv. č. Obsah Čas. rozsah Ev. j. I. Životopisný materiál a) osobní doklady, legitimace 1 Cestovní pas a propustka k překračování hranice s Protektorátem Čechy a Morava (mj. 1 fotografie) b) hospodářské a majetkové záležitosti původce fondu 2 Záležitosti týkající se neplacení dávky z přírůstku hodnoty nemovitosti - návrh na povolení exekuce a její částečné zastavení, návrh na zrušení prodejového řízení, splácení dlužné částky a žádost o zaplacení II. Korespondence a) rodinná 3 Ernst Kahabka, syn Emil Michaletz, synovec b) osobní 5 Korespondence se soukromými osobami (řazená abecedně podle odesílatelů) N. Friedel, Erna Heger (mj. 1 fotografie G. Kahabky v nacistické uniformě a 4 fotografie výstavy firmy Bauspargemeinschaft Heimat), Rudolf Heinisch, Fred Schwarzmayer

11 9 Inv. č. Obsah Čas. rozsah Ev. j. III. Odborná činnost původce fondu a) posudky, zprávy, pracovní kariéra apod. 6 Kopie zápisů z jednání předsednictva a dozorčí rady stavební spořitelny Baugenossenschaft o zvolení předsedou Zprávy o činnosti za jednotlivá období, korespondence s Franzem Haubeltem, zástupcem stavební spořitelny Bauspargemeinschaft Heimat ohledně pracovních záležitostí IV. Ilustrační materiál o původci fondu a) fotografie původce fondu 8 Georg Kahabka černobílá portrétní fotografie, 2 ks, 13,8 x 8,5 cm / / F 1 9 Georg Kahabka - černobílá portrétní fotografie, 4 ks, 13,4 x 8,4 cm / / F 2 10 Georg Kahabka na balkóně domu, černobílá fotografie, 1 ks, 8,6 x 6,3 cm / / F 3 11 Černobílá svatební fotografie, 3 ks, 13,4 x 8,2 cm 1919 F 4 12 Kahabka v Drážďanech s přáteli, černobílé fotografie, 12 ks, 6,5 x 8,9 cm: přípitek s neznámým přítelem a ženou v klobouku v Altbayrischer Garten, 2 ks F 5 - u jezírka se ženou v klobouku, 2 ks F 6 - v parku s neznámým přítelem a ženou v klobouku, 3 ks F 7 - se ženou v klobouku před drážďanským Zwingerem F 8 se ženou v klobouku ve výletním vláčku F 9 - se ženou v klobouku a přítelem v hloučku lidí před Staatsoper F 10 se ženou v klobouku před fontánou F 11

12 10 Inv. č. Obsah Čas. rozsah Ev. j. - pohled na fontánu z dálky F Kahabka v nacistické uniformě s příslušníky NSKK a Hitlerjugend, černobílé fotografie, 9 ks, 8,5 x 13,7 cm; 2 ks, 6,1x 9,1 cm / / F Skupina příslušníků NSKK u nákladního vozu Akciového pivovaru Cheb, černobílé fotografie, 3 ks, 9 x 14 cm: / / - pohled na skupinu zezadu (Kahabka 4. zprava) F 14 - skupina před vozem (Kahabka 8. zprava) F 15 - skupina na voze (Kahabka u dveří vozu 1. zleva) F Kahabka v uniformě NSKK na ulici s jiným uniformovaným mužem středního věku, černobílá fotografie, 1 ks, 6 x 8,4 cm / / F Kahabka s neznámým mladším mužem na zahradě, černobílé fotografie, 1 ks, 8,3 x 5,7 cm; 1 ks, 11,5 x 8,7 cm / / F Kahabka u stolu s neznámou společností v zahradní restauraci (4. zprava), černobílá fotografie, 1 ks, 8 x 10,6 cm / / F Kahabka na výletě v přírodě, negativy, 5 ks, 6 x 6 cm / / - na vyhlídce F 20 - na stráni F 21 - ležící na stráni F 22 - sedící na pařezu F 23 - obědvající na pařezu F Kahabka se společností (asi rodinou) ve Františkových Lázních, negativy, 9 ks, 6 x 6 cm / / - s neznámou mladou ženou F 25 - s neznámým malým děvčátkem F 26 - s neznámým mužem F 27 - Kahabka před kolonádou F 28 - žena středního věku se dvěma dívkami ve věku 4 6 let F 29 - se ženou středního věku, mladou ženou, dvěma dívkami ve věku 4-6 let, mladým mužem a dítětem v kočárku, 2 ks F 30 - dvě dívky ve věku 4-6 let F 31

13 11 Inv. č. Obsah Čas. rozsah Ev. j. - s mladou ženou a malým dítětem F 32 - žena středního věku, s mladým mužem a dvěma dívkami ve věku 4-6 let F 33 - dítě v kočárku, 2 ks F 34 - dvě dívky ve věku 4-6 let F 35 - mladá žena s malým dítětem F 36 - žena středního věku a mladá žena s kočárkem F 37 - dítě v kočárku, 3 ks F 38 V. Písemnosti týkající se rodinných příslušníků původce a cizích osob a) fotografie 20 Portrétová černobílá fotografie neznámé starší ženy (snad matky), 1 ks, 4,3 x 3,6 cm / / F Portrétová černobílá fotografie neznámého velmi starého muže (snad otce), 1 ks, 11,8 x 8,8 cm 1935 F Portrétová černobílá fotografie přítele Freda Schwarzmayera v uniformě wehrmachtu, 1 ks, 6,6 x 4,5 cm / / F Černobílé fotografie neznámé mladé ženy ve Františkových Lázních, 3 ks, 6 x 6 cm: / / - žena sedící v parku F 42 - žena před františkolázeňskou kolonádou F 43 - žena ležící na trávníku v parku F Černobílé fotografie ženy středního věku (snad manželky) na zahradě, 3 ks, 9 x 6,1 cm: / / F Portrétová černobílá fotografie neznámé ženy středního věku na balkoně (snad manželky), 1 ks, 8,5 x 6,1 cm / / F Neznámá mladá žena před břízami, přítelkyně, černobílá fotografie, 1 ks, 14,5 x 10 cm 1942 F Portrétová černobílá fotografie neznámého muže středního věku v nacistické uniformě, 1 ks, 7,3 x 4,8 cm 1940 F 48

14 12 Inv. č. Obsah Čas. rozsah Ev. j. 28 Portrétová černobílá fotografie neznámého staršího muže, 1 ks, 8,5 x 5,8 cm / / F Černobílé fotografie z dovolené na horách, neznámý muž a žena, 3 ks, 6,2 x 9 cm: / / - muž se ženou na horské louce F 50 - žena na dřevěných schodech před skálou F 51 - muž se ženou na dřevěných schodech F Černobílé fotografie hrající si neznámé holčičky ve věku 2-3 let, 7 ks, 8,2x 6 cm / / F Černobílé fotografie neznámého děvčátka ve věku 2 3 let, 2 ks, 6 x 9 cm: / / - žena s děvčátkem F 54 - děvčátko hrající si s kočárkem F Černobílá fotografie neznámé mladé ženy s nemluvnětem v náručí, 1 ks, 9 x 6 cm / / F Černobílá fotografie mladého muže se ženou ve středním věku na břehu řeky (snad manželka a syn), 1 ks, 6,3 x 8,8 cm / / F Černobílá fotografie ženy středního věku na břehu řeky (snad manželka), 1 ks, 6,3 x 8,8 cm / / F Černobílá fotografie ženy středního věku na lavičce u kostela (snad manželka), 1 ks, 8,8 x 6,3 cm / / F Černobílá fotografie ženy středního věku s mladým mužem na lavičce u kostela (snad manželka a syn), 1 ks, 6,3 x 8,8 cm / / F Černobílá fotografie ženy a muže středního věku na lavičce u kostela (snad manželka a přítel nebo příbuzný),1 ks, 6,3 x 8,8 cm / / F Černobílá fotografie ženy středního věku s mladým mužem před dveřmi domu (snad manželka a syn), 1 ks, 6,3 x 8,8 cm / / F 62

15 13 Inv. č. Obsah Čas. rozsah Ev. j. 39 Neznámá rodina u vánočního stromku, černobílé fotografie, 2 ks : / / - neznámí manželé středního věku u vánočního stromku, 8,8 x 6 cm F 63 - skupinka 5 lidí u vánočního stromku, manželé s dospělými dětmi, 6 x 8,7 cm F Černobílá fotografie dvou neznámých vojáků v uniformě wehrmachtu (na zadní straně přání k Vánocům a Novému roku od Karla), 1 ks, 11,5 x 8,3 cm 1940 F Černobílé fotografie z vojenského cvičení, 7 ks, 5,5 x 6 cm: / / - skupina příslušníků NSKK naslouchá veliteli, někteří s páskami s hákovým křížem na rukávu, 2 ks F 66 - velitel předvádí vojenský zákrok F 67 - příslušníci NSKK a chlapci z Hitlerjugend dostávají oběd, 3 ks, 1 ks - 4,8 x 6 cm F 68 - vojenský kuchař F 69 - příslušníci NSKK obědvají na zemi na zahradě F 70 - kuchař pracuje F 71 - příslušníci NSKK odpočívají, 2 ks F Černobílé fotografie západu slunce nad vodou, 1 ks, 6 x 6 cm; 1 ks, 5,5 x 6 cm / / F Výstava firmy Bauspargemeinschaft Heimat, černobílé fotografie, 3 ks, 8,6 x 13,5 cm: /1944/ - celkový pohled na výstavu, 2 ks F 74 - detailní pohled na modely domů, 2 ks F 75 - detailní pohled na výstavu, 1 ks F Černobílá fotografie domu na rohu dnešních ulic Brandlovy a Nerudovy, 1 ks, 5,4 x 5,8 cm /1944/ F Černobílá fotografie domu v dnešní ulici 17. listopadu čp ks, 5,8 x 5,8 cm /1944/ F Černobílá fotografie domu v dnešní Jungmannově ulici, 2 ks, 5,6 x 5,8 cm /1944/ F 79

16 14 Inv. č. Obsah Čas. rozsah Ev. j. 47 Černobílá fotografie neznámého domu ve stylu horské chaty, 3 ks, 5,4 x 5,9 cm /1944/ F Černobílá fotografie neznámého domu, 1 ks, 5,5 x 6 cm /1944/ F Černobílá fotografie neznámého domu, 1 ks, 8,3 x 6 cm /1944/ F Černobílá fotografie neznámého domu, 1 ks, 5,8 x 5,8 cm /1944/ F Černobílá fotografie neznámé vily (na balkóně stojí mladá tříčlenná rodina), 1 ks, 5,4 x 5,7 cm /1944/ F Černobílá fotografie neznámého domu na vyvýšeném místě nad městem, 1 ks, 6,1 x 6 cm /1944/ F Černobílá fotografie neznámého domu, 1 ks, 5,5 x 5,9 cm /1944/ F Černobílá fotografie neznámé vily, 1 ks, 5,8 x 5,9 cm /1944/ F Černobílá fotografie neznámé vily (na balkóně stojí žena), 1 ks, 6,3 x 6,1 cm /1944/ F Černobílá fotografie neznámé monumentální vily s balkónem, 1 ks, 6 x 8,3 cm /1944/ F Černobílá fotografie domu s autoopravnou Josefa Petratscheka, Planá u Mariánských Lázní, 1 ks, 6,3 x 6,1 cm; 1 ks, 8,5 x 13,5 cm /1944/ F Na výletě v horách s neznámou mladou ženou, negativy, 7 ks, 6,3 x 6 cm: / / - neznámá žena na vyhlídce F 91 - neznámá žena před křížem v lese F 92 - neznámá žena mávající na stráni F 93 - neznámá žena sedící na stráni F 94 - neznámá žena ležící na dece F 95 - neznámá žena svačící na dece F 96 - horská chata F Fotografie příslušníků NSKK a SA, negativy, 3 ks, 6,3 x 6 cm: / / - skupina příslušníků NSKK v rámci cvičení, 3 ks F 98 - přehlídka před chebským nádražím, 3 ks F 99

17 15 Název archivní pomůcky: Kahabka Georg Časové rozmezí: Počet evidenčních jednotek: 100 Z toho : karton 1 fotografie 99 Počet inventárních jednotek: 59 Rozsah fondu v bm: 0,18 Stav ke dni: Fond zpracovala: Jitka Mlsová Chmelíková Pomůcku sestavila: Jitka Mlsová Chmelíková Počet stran: 15 Počet exemplářů: 5 Pomůcku schválil: PhDr. Jaromír Boháč

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Bardachzi Franz, MUDr. Časové rozmezí: (1880) 1931-1944 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 817 Evidenční číslo pomůcky:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Lippert Walter Časové rozmezí: (1908) 1930 1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 827 Evidenční číslo pomůcky: 1369

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Sdružení židovské mládeže Techeleth Lavan Cheb Časové rozmezí: 1937 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 1172 Evidenční

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.:

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.: Obecná škola (česká), Nové Sedlo 1919 1927 EL NAD č.: 648-79 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Novém Sedle otevřena 15. prosince 1919. V loketském

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Herrmann Max Časové rozmezí: 1909-1938 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 1167 Evidenční číslo pomůcky: 1438 Zpracovala:

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Zemská organizace židovských žen WIZO - místní skupina Cheb Časové rozmezí: (1929) 1930 1938 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 1165 Č. AP: 70 C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v 1916-1935 I n

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460 Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) 1869-1976 Číslo listu NAD: 460 294 I. Vývoj a původce archivního souboru Kdy přesně škola v Žákavě vznikla, se z dochovaných dokumentů nepodařilo zjistit. Až do

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov 1933-1938 Inventář Číslo EL NAD: 663 Evidenční číslo pomůcky: 141 Dana Bízová Tachov

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

EL NAD č.: AP č.: 548

EL NAD č.: AP č.: 548 Státní okresní archiv Klatovy Česká obecná škola Hůrka 1926-1938 Inventář EL NAD č.: 2086 AP č.: 548 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Červená 1946-1976 Inventář EL NAD č.: 1992 AP č.: 508 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín 1909-1939 Inventář EL NAD č.: 1378 AP č.: 393 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy

Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy 1909 1939 Číslo evidenčního listu NAD: 1323-631 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Škola byla založena v roce 1909 jako Průmyslová škola

Více

Rodinný archiv Appeltauerů

Rodinný archiv Appeltauerů Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Appeltauerů 1828 1896 Inventář č. EL NAD: 20255 Číslo AP: 598 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Státní okresní archiv Tachov Obecná škola (německá) Benešovice 1918-1945 Inventář Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) 1946-1978 Inventář EL NAD č.: 1922 AP č.: 388 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Národní škola Zvíkovec (1817)

Národní škola Zvíkovec (1817) Národní škola Zvíkovec (1817) 1867-1960 EL NAD 1301 259 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínka o škole ve Zvíkovci je z roku 1742, kdy je při křtu Žida Isáka Lébla uveden jako kmotr místní učitel

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Základní odborná škola rolnická Stříbro

Základní odborná škola rolnická Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní odborná škola rolnická Stříbro 1949-1952 Inventář Číslo EL NAD: 510 Evidenční číslo pomůcky: 160 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

EL NAD č.: AP č.: 557

EL NAD č.: AP č.: 557 Státní okresní archiv Klatovy Zemědělská účetnická škola Sušice 1952-1955 Inventář EL NAD č.: 1393 AP č.: 557 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Základní devítiletá škola Hory Matky Boží

Základní devítiletá škola Hory Matky Boží Základní devítiletá škola Hory Matky Boží Číslo evidenčního listu NAD: 1297 1883 1960 Škola v obci Hory Matky Boží byla založena již v roce 1735. 1) V roce 1948 se podle zákona č. 95/1948 Sb., obecná škola

Více

Příloha č. 1 Foto č. 1: Milada Veselá (rozená Erbenová) a František Veselý

Příloha č. 1 Foto č. 1: Milada Veselá (rozená Erbenová) a František Veselý Příloha č. 1 Foto č. 1: Milada Veselá (rozená Erbenová) a František Veselý Foto č. 2, 3, 4: průhled do bytu rodiny Veselých v roce 1919 (foto vpravo: za dveřmi portrét Charlotty G. Masarykové); rodinný

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Maizner Ludvík [1900]-[1930] Inventář NAD č. 822 evidenční pomůcka č. 316 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2011 1. Maizner Ludvík Bati. Konstruktér

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Pohřební bratrstvo chevra kadiša Cheb Časové rozmezí: (1872) 1874-1936 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 1173 Evidenční

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Klub československých asistentů drogerie v Praze, místní odbor Plzeň

Klub československých asistentů drogerie v Praze, místní odbor Plzeň Inventáře a katalogy fondů Státního oblastního archivu v Plzni ------------------------------------------------------------------------------------ Klub československých asistentů drogerie v Praze, místní

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VILÍM AMORT (* 1864-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1884-1913 (1970) Značka fondu: 119 Číslo evidenčního listu NAD: 92 Evidenční číslo inventáře: 82 Zpracovala:

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

Jandl Ivan (1937 1987)

Jandl Ivan (1937 1987) Jandl Ivan (1937 1987) 1947 1977 Inventář NFA 1997 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jandl Ivan (1937 1987) Časový rozsah pomůcky: 1947 1977 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Č. EL NAD: 1386 Č. AP: 89 K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a o k r e s n í v ý b o

Více

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Zpracovaly: Aneta Dolská, Lenka Jonášová, Adriana Nováková, Lenka Poláčková Vyučující: Mgr. Helena Uhlířová Škola:

Více