Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE"

Transkript

1 PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, DĚTSKÉHO DOMOVA, ŠKOLNÍ JÍDELNY A INTERNÁTU VELKÉ HERALTICE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

2 OBSAH: PLÁN PRÁCE NA ŠK. ROK 2014/ Úvodní slovo ředitele 2. Základní charakteristika školy 3. Úkoly 4. Organizační záležitosti 5. Práce pedagogických a správních zaměstnanců 6. Materiálně technické zabezpečení školy 7. Kontrolní a hospitační činnost 8. Spolupráce s rodiči 9. Zájmové kroužky 10. Vyučovací povinnost učitelů 11. Vzdělávací program školy 12. Plán práce výchovného poradce 13. Minimální preventivní program na rok Dohled o přestávkách Celoroční plán práce bude podrobně rozepsán v pracovních pokynech pro jednotlivé měsíce. Plán práce bude projednán na pedagogické radě a s ostatními zaměstnanci školy na poradě

3 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Krize V poslední době slovo používané velmi často a skloňované snad ve všech pádech. Finanční, výrobní i odbytová, politická, morální a v neposlední řadě i školská. Všude na nás doléhá, není snad nikdo, kdo by se s ní nesetkal a koho by se nedotýkala. Je důležité v této nelehké době neslevovat se svých vizí, zásad i úkolů, snažit se obstát a připravit co nejlépe naše děti pro samostatný život i budoucí povolání. Jiná cesta nevede. Mgr. Tomáš Široký ředitel

4 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Na základě rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podle 13 odst. 2 a 13b odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od název školy Speciální školy a Dětský domov, Velké Heraltice, Opavská 1, se mění: Název zařízení: Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Právní forma : Příspěvková organizace IČO: Adresa: Opavská Velké Heraltice Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Právní forma: kraj, IČO: Ředitel zařízení, jméno, příjmení: Mgr. Tomáš Široký Datum zařazení do sítě škol: 13. prosinec 2001

5 Přehled oborů vzdělání v souladu se zápisem ve školském rejstříku od Základní škola: - ŠVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, č.j. 393/2007, s platností od 31.srpna 2007 Škola pro radost Základní škola speciální: - ŠVP pro obor vzdělávání základní škola speciální-díl I., č.j. 542/2010, s platností od 31.srpna 2010 Škola hrou Střední škola: Zednické práce - ŠVP pro obor vzdělávání Zednické práce, č.j.: 424/2011, s platností od 31. srpna Práce je mým hobby Zahradnické práce - ŠVP pro obor vzdělávání Zahradnické práce, č.j.:550/2010, s platností od 31.srpna 2010 Estetikou k budoucnosti Praktická škola dvouletá - ŠVP pro obor vzdělávání Praktická škola dvouletá, č.j.: DD/573/2012, s platností od 31. srpna 2012 Škola pro život

6 Údaje o školské radě Školská rada pracovala v tomto složení: Mgr. Běla Novotná pedagog p. Františka Špillerová KÚ MSK p. Helena Weiszová pedagog Bc. Zuzana Sklářová zákonný zástupce nezletilých žáků Ing. Radomír Dostál KÚ MSK p. Zdeňka Sedlmayerová zákonný zástupce nezletilých žáků Školská rada se v minulém školním roce sešla dvakrát, kdy projednala Výroční zprávu o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/13 a Zprávu o činnosti a hospodaření školského zařízení za rok ÚKOLY na úseku výchovy - důsledností všech pracovníků školy dosáhnout toho, aby si žáci vážili veškerého vybavení školy (učebny, pomůcky), zařízení DD (ložnice, studovny, herny, dále pak ošacení, obuvi). Platí zásada: Kdo zničí majetek zařízení, musí jej uhradit!, - připravovat děti po všech stránkách na samostatný vstup do života, - vlastním příkladem působit kladně na děti, komunikovat s nimi a pomáhat řešit jejich problémy, - zaměřovat se na budování estetického prostředí, vést děti k udržování pořádku a čistoty, vypěstovat u všech dětí zásady slušného chování (zdravení i správních zaměstnanců, slušné a nevulgární jednání mezi sebou atd.), Z: všichni zaměst. školy - úzce spolupracovat s učiteli, uč. odborného výcviku a s odbornou veřejností a motivovat svěřence k většímu zájmu o vzdělání. Z: všichni vychovatelé na úseku vzdělávání a odborného výcviku - zajistit řádný průběh školního roku Z: M. Koudela G. Sglundová - v průběhu celého roku řádně připravovat žáky na závěrečné zkoušky, Z: L.Král, J. Vrbický H. Weiszová B.Novotná, Š. Holuša - zajistit řádnou připravenost žáků z praktické části zkoušek, - zajistit řádný celoroční provoz skleníků s prodejem výpěstků žáků, - odborný výcvik organizovat mimo areál OU na pozemku různých firem, se kterými je uzavřena smlouva, Z: učitelé OV

7 - připravit řádně vycházející žáky ZŠ na vstup do SŠ, Z: J.Schreierová na úseku BOZP a PO - provést školení BOZP a PO všech zaměstnanců, T: Z: P.Martinek - během celého roku provádět kontrolu celého objektu z hlediska BOZP a PO, Z: P.Martinek 4. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI a) Průběh školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začíná v pondělí 1. září 2014 a vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno30.června Prázdniny: - podzimní a 29.října 2014, - vánoční prosince ledna 2015, - pololetní - 30.ledna 2015, - jarní - 9.února února 2015, - velikonoční - 2.dubna dubna 2015, - hlavní - 1.července srpna Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne 1.září Státní svátky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu Nový rok 6. dubna Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu.

8 Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházením zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Významné dny jsou dny pracovními. Den otevřených dveří: , , a po telefonické domluvě návštěva školy kdykoliv. Zápis do 1.ročníku základního vzdělávání Přijímací zkoušky na SŠ: Na našem školském zařízení se přijímací zkoušky nekonají. Ředitel školy zašle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do 7 dnů po rozhodnutí. Závěrečné zkoušky : 1. června 2015 písemná část, 2. června 2015 praktická část, 3. června 2015 praktická část, 10. června 2015 ústní část + předání výučních listů. b) Pedagogické rady ZŠ a SŠ Dětský domov Zd, 3. Zh a 2.PrŠ c) Třídní schůzky pro vycházející žáky Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.

9 d) Rozdělení třídnictví, odborného výcviku a výchovných skupin ZÁKLADNÍ ŠKOLA I.třída - 5, 8,.,9.roč. 8 (1,3,4) žáků Jana Schreierová STŘEDNÍ ŠKOLA Zednické práce - Zd 1.ročník 9 žáků Jiří Král 2.ročník 5 žáků Lumír Král 3.ročník 3 žác. Lumír Král Žáci 2. a 3. roč. budou v teoretickém vyučování tvořit jednu třídu Zahradnické práce Zh 1.ročník 6 žáků Marta Králová 2.ročník 8 žáků Dorota Heiderová 3.ročník 6 žáků Marta Králová Žáci 1. a 3.roč. budou v teoretickém vyučování tvořit jednu třídu Praktická škola dvouletá - PrŠ 1.ročník 4 žáci Běla Novotná 2.ročník 7 žáků Běla Novotná Žáci 1. a 2.roč. budou v teoretickém vyučování tvořit jednu třídu Časový plán vyučovacích hodin: 0.hod ODBORNÝ VÝCVIK: Zednické práce - Zd 1.ročník 9 žáků Jiří Král 2.ročník 1.skupina 5 žáci Jan Vrbický 3.ročník 1. skupina 3 žáci Jan Vrbický Žáci 3. a 3. roč. budou tvořit jednu skupinu

10 Zahradnické práce - Zh 1.ročník 6 žáků Marta Králová 2.ročník 8 žáků Dorota Heiderová, Marta Králová 3.ročník 6 žáci Helena Weiszová Praktická škola dvouletá 1.a 2.roč. 1.skupina 4 žáci Běla Novotná 2.skupina 7 žáků Štěpán Holuša VÝCHOVNÉ SKUPINY NA DĚTSKÉM DOMOVĚ 1.skupina 2.skupina 3.skupina Štěpánka Pavelková, Věra Schönová, Libuše Sieberová, Dalibor Petráš, Iva Kudělová, Hana Kuňáková, Kateřina Schönová, Mára Janechů Libuše Palisová, Vladimír Král, 4.skupina skupina + František Blažek, Pavel Martinek, internát Pavel Větřil e) personální zajištění, funkce V zařízení je zaměstnáno celkem 46 pracovníků. Z toho 7 učitelů (včetně vedení školy), 1 asistentka pedagoga, 5 učitelů odborného výcviku, 1 hospodářka, 1 účetní, 1 soc.pracovnice, 1 zdravotní sestra, 13 vychovatelů (včetně vedoucí vychovatelky), 4 noční dozory, 4 kuchařky, 3 uklízečky, 1 pradlena, 1 švadlena, 2 údržbáři. Řídící funkce: ředitel statutární zástupce ředitele zástupce ředitele pro OV vedoucí vychovatelka vedoucí ŠJ a hospodářka školy vedoucí ekonom školy Ostatní funkce: výchovný poradce sociální pracovník zdravotní sestra referent pro drogovou závislost technik BOZP a PO Tomáš Široký Miroslav Koudela Gabriela Sglundová Jana Bartková Jana Blažejová Radomíra Koňaříková Běla Novotná Jarmila Mašková Kateřina Koňaříková Lumír Král Pavel Martinek

11 f) správci kabinetů a další odpovědnost učební pomůcky školní potřeby učebnice počítačová učebna kabinet TV učitelská knihovna žákovská knihovna dřevodílna kovodílna školní kuchyň evidence prádla a obuvi údržba kol Gabriela Sglundová Běla Novotná Jana Schreierová Gabriela Sglundová Lumír Král Jana Schreierová Libuše Palisová Josef Fojtík Vladimír Král Běla Novotná vychovatelé Vladimír Král pokladní agenda Jarmila Mašková peněžní hotovost - domov Jana Bartková - zahradnictví Helena Weiszová údržba auta - Renault Master Zdeněk Říha - Renault Trafic Zdeněk Říha - Renaut Kango Vladimír Král zahradnictví - zalévání skleníků učitelé odb. výcviku - nářaďovna Helena Weiszová g) Stěžejní akce školního roku: - nábor žáků 9.tříd na SŠ, T: září - březen Z: Koudela, Novotná, - inventarizace, T: říjen-prosinec Z: Blažejová, - INFORMA T: listopad Z: Koudela, Novotná - vánoční výstava Kravaře T: prosinec Z: Sglundová, - štědrý večer na zámku, T: Z: Bartková, - lyžařský týdenní pobyt na horách T: únor Z: Král L., - velikonoční jarmark MŠ Holasovice T. duben Z: uč. odb. výcviku, - velikonoční výstava Kravaře T: duben Z: uč. odb. výcviku, - přijímací zkoušky na SŠ T. duben Z: Koudela, Novotná, - Slezská zahradnická výstava Kravaře T: květen Z: Sglundová,

12 - pracovní pobyt na Bahence T: září, červen Z: Sglundová - závěrečné zkoušky T: červen Z: Koudela, Sglundová, - EKKO pobyt oblast Jeseníků - Malá Morávka T: červen Z: Heiderová, - sportovní soutěže SŠ (atletika, vybíjená, fotbal, T: září-červen stolní tenis, malá kopaná) - rekreační pobyty dětí. T: jarní prázdniny + 2 týdny o hlavních prázdninách Z: Bartková, Král L. 5. PRÁCE PEDAGOGICKÝCH A SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 1. Projednat plán práce na šk.rok 2014/2015 T: 25.8., a organizační řád školy Z: Miroslav Koudela 2. Proškolit všechny zaměstnance z BOZP a PO. T: Z: Pavel Martinek 3. Vést pracovníky k pravidelnému a soustavnému doplňování si svých odborných znalostí: - studiem osnov, odborné literatury a časopisů, - účastí na akcích SVP, kabinetů apod., - u neaprobovaných pedagogických pracovníků si doplnit požadovaný stupeň vzdělání. T: termín stálý Z: všichni pracovníci 6. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ Kritéria pro udělování osobních příplatků a mimořádných odměn jsou rozpracovány v příloze, která obsahuje mimo jiné: - plnění zadaných úkolů, - doplňování odb. znalostí, - propagace práce školy na veřejnosti zapojení žáků do soutěží, propagační materiály o práci školy, - zlepšení estetické úrovně tříd, chodeb a ostatních prostor školy, - mimoškolní činnost s žáky, - získávání příspěvků od sponzorů, podnikatelů apod..

13 7. KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST a) provádět důslednou a pravidelnou řídící T: úkol stálý a hospitační činnost, Z: ředitel + ved. ped. prac. b) závěry kontrolní a hospitační činnosti pravidelně vyhodnocovat a ihned projednat s učiteli a vychovateli, T: úkol stálý Z: ved.ped. prac. c) poskytnout pedagogům dostupné informace ke zdokonalování jednání s rodiči a veřejností, v době konání pedagogických rad a schůzek s rodiči je třeba přizpůsobit osobní záležitosti tak, aby nedocházelo k absenci, T: úkol stálý Z: všichni pedagogové d) práce třídních učitelů: - zaměřit se na včasné zjištění poruch dětí, - prověřovat ihned delší nebo často opakovanou absenci žáků, - v případě problémů v třídním kolektivu provést diagnostiku třídy, - spolupracovat s výchovným poradcem. 8. SPOLUPRÁCE S RODIČI - spolupráci s rodiči rozvíjet všemi formami, intenzivněji vstupovat do osobních kontaktů nejen při řešení problémů, ale i v případě úspěchů žáka a při prevenci problémů, - uskutečnit třídní schůzky, T: úkol stálý Z: M.Koudela + tř.uč. 9. ZÁJMOVÉ KROUŽKY Sportovní kroužek-atletika Hra na hudební nástroj - kytara, kulečník Jana Schreierová Lumír Král

14 10. VYUČOVACÍ POVINNOST UČITELŮ - je nedílnou součástí plánu práce. 11. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY - je nedílnou součástí plánu práce. 12. PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE - je nedílnou součástí plánu práce 13. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ROK je nedílnou součástí plánu práce 14. DOHLED O PŘESTÁVKÁCH - je nedílnou součástí plánu práce Plán práce bude projednán pedagogickou radou dne: Plán práce bude projednán školskou radou dne: Velké Heraltice Zpracoval: Ing. Miroslav Koudela Schválil: Mgr. Tomáš Široký

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014

Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014 Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy Obsah PŘÍLOHY... 3 1. VÝCHOZÍ PODMÍNKY... 4 2. HLAVNÍ ÚKOLY

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK / Plán práce na školní rok / strana Obsah: Hlavní úkoly práce školy Plán schůzí, pedagogických a provozních porad a třídních schůzek 6 Organizace školního roku, termíny prázdnin

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

Základní škola Benešov, Dukelská 1818. ředitelka školy

Základní škola Benešov, Dukelská 1818. ředitelka školy Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Pracovní plán Šk. rok 2014/2015 Projednán v pedagogické radě dne 25. 8. 2014 V Benešově dne 29.8. 2014 PaedDr. Hana Procházková ředitelka školy 1 Obsah: strana I.

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 2 Obsah : 1 / Úvod 2 / Přehled prázdnin a významných dnů 3 / Organizace školy 4 / Personální zajištění,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, příspěvková organizace, Dlaţkovice 1, 411 15 Třebívlice PLÁN PRÁCE

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, příspěvková organizace, Dlaţkovice 1, 411 15 Třebívlice PLÁN PRÁCE Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, příspěvková organizace, Dlaţkovice 1, 411 15 Třebívlice PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 I. Základní charakteristika zařízení Název:

Více

Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012

Plán práce školy. na školní rok 2011/ 2012 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Tel./fax 547 225 129 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 OBSAH strana Oblast výchovy a vzdělávání 3 Pedagogičtí pracovníci 4 Rodičovská veřejnost 4 Oblast řízení 4 Úkoly školního roku 2013/2014 5 Plán kontrol ČŠI ve

Více