VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Gymnázium Václava Hlavatého Poděbradova 661, Louny, příspěvková organizace za školní rok Dr. Milan Rieger ředitel školy

2 Obsah 1. Komplexní evaluační analýza (KEA) pro 1. až 4. ročník nižšího gymnázia a 6. až 9. ročník ZŠ Přehled testování KEA ve školním roce 2008/ Třída 1. A8 prima Třída 2. A8 sekunda, třída 3. A8 tercie Třída 4. A8 kvarta Testování informační gramotnosti (TIGR) pro 4. ročník nižšího gymnázia a 9. ročník ZŠ Projekt VEKTOR pro střední školy Třída 1. A4, třída 5. A8 kvinta vstupní testování projektu Třída 4. A4, třída 8. A8 oktáva výstupní testování projektu

3 1. Komplexní evaluační analýza (KEA) pro 1. až 4. ročník nižšího gymnázia a 6. až 9. ročník ZŠ. Projektů společnosti Scio se účastníme pravidelně již od jejího vzniku v roce Oddělené testování v jednotlivých ročnících studia nižšího gymnázia a 2. stupně základních školy vyústilo od roku 2005/2006 do projektu KEA. Podrobnou analýzu studijních pokroků žáků získáme tedy poprvé pro kvartu v roce 2008/2009. Projekt KEA pro školu přináší: Pravidelné a soustavné sledování výsledků žáků sledování výsledků žáků během jejich studia od primy do kvarty a navazující podrobná analýza studijních pokroků. Vedle testování je součástí Komplexní evaluační analýzy i opakované dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli. Konkrétní využití výsledků ve škole díky testování získá škola srozumitelnou, rychlou a přesnou zpětnou vazbu pro běžnou výuku a bude mít soustavnou kontrolu výsledků výukového procesu. Objektivitu, efektivitu nestrannost vnějšího nezávislého pohledu zvyšuje věrohodnost výsledků v očích veřejnosti i prestiž školy, která tím deklaruje svůj zodpovědný přístup ke vzdělávání žáků. Umožňuje stanovit přidanou hodnotu, kterou žáci od školy dostávají. Škola obdrží přehlednou analytickou zprávu včetně doporučení, jak s výsledky dále pracovat. Součástí jsou celostránkové grafy a tabulky přehledně znázorňující výsledky tříd a škol v jednotlivých testech, vždy v porovnání v rámci jednotlivých skupin škol (např. základní školy a víceletá gymnázia). Ze zprávy lze zjistit, jak je využíván potenciál žáků, a to porovnáním výsledků testu obecných studijních předpokladů s testy z matematiky a českého jazyka. Každý žák dostane vlastní výsledkový list a získá objektivní a nestrannou informaci o svém potenciálu a jeho využití. Vzhledem k tomu, že testování je společné pro základní školy i pro víceletá gymnázia, je třeba se na výsledky naší školy dívat hlavně z pozice gymnázií dá se očekávat, že žáci gymnázií budou úspěšnější než žáci základních škol. O náklady na testování se dělí škola a žáci stejnou měrou, po testování zůstávají testové sešity žákům. Při zadávání testů byly zúčastněné třídy vždy rozděleny na dvě skupiny, každá skupina byla umístěna v jiné místnosti s vlastním zadávajícím. Žáci zapisovali odpovědi přímo do testových sešitů a zástupce ředitele poté zadal odpovědi do aplikace ScioDat. Zde proběhlo ihned po zadání vyhodnocení testů, které potom vyučující podrobně rozebrali s žáky. Rozbor českého jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka provedli vyučující těchto předmětů, rozbor obecných studijních předpokladů a klíčových kompetencí provedli třídní učitelé. Za rozsáhlou pozornost, kterou Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech věnuje hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti v období jsme obdrželi ZLATÝ CERTIFIKÁT společnosti SCIO. 3

4 2. Přehled testování KEA ve školním roce 2008/ Třída 1. A8 prima český jazyk - Čj, matematika - M, obecné studijní předpoklady - OSP Testování proběhlo v termínu od 6. do 17. října Bylo zapojeno celkem 364 škol (nejvíce Praha 53, nejméně Zlínský kraj 11, Ústecký kraj 15), 553 (767) tříd s (15 578) žáky. Bohužel víceletá gymnázií tvoří pouze 4 % (9,4 %) zúčastněných škol. Ve srovnání se školním rokem 2007/2008 došlo k poklesu ve všech uvedených údajích viz čísla v závorce. Do výsledků testování byl započítán kromě projektu KEA také projekt STONOŽKA (STZŠ - srovnávací testy základních škol testování po ročnících). Žáci naší primy dosáhli následujících výsledků: (čísla v závorce udávají výsledky ve školním roce 2007/2008 a 2006/2007) Čistá úspěšnost (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: OSP 49 (44, 50) Čj 73 (69, 70) M 70 (80, 72) Z toho lze usoudit, že naši primáni využívají svůj průměrný studijní potenciál velmi dobře a výsledky v testech z českého jazyka i matematiky jsou lepší než odpovídá studijním předpokladům. Skupinový percentil - srovnání s ostatními gymnázii: OSP 61 (42, 39) Čj 51 (48, 36) M 56 (50, 43) Celkový percentil srovnání se všemi zúčastněnými školami: OSP 93 (86, 87) Čj 87 (85, 80) M 87 (86, 82) Došlo zde tedy ke zlepšení postavení naší školy mezi ostatními zúčastněnými gymnázii i mezi všemi školami. Vynikajících výsledků dosáhli v testech OSP žáci Petr Vorlíček (nejlepší výsledek v testu OSP v Ústeckém kraji percentil 99,98) a Natálie Brožová (třetí nejlepší výsledek v testu OSP v Ústeckém kraji percentil 99,81). V testech z českého jazyka patřili k nejlepším Anežka Nováčková (třetí nejlepší výsledek v testu ČJ v Ústeckém kraji percentil 99,64) a Jan Slavík (třetí nejlepší výsledek v testu OSP v Ústeckém kraji percentil 99,64). 4

5 Názory žáků na výuku matematiky a českého jazyka po jednom měsíci výuky (odpovědi: rozhodně ano + spíše ano v procentech) na otázky : V hodině se toho hodně naučím (66+34, 71+29), Výuka mě baví, je zajímavá (69+24, 41+52), V hodině jsem aktivní (38+48, 14+61), Výklad učitele chápu a rozumím mu (72+28, 39+50), Vím, co si mám z každé hodiny zapamatovat (79+21, 66+34), V hodinách je dobrá atmosféra (79+21, 34+62), Když něčemu nerozumím, učitel mi to vysvětlí (83+17, 93+7), Učitel je ke mně přátelský (86+14, 61+36), Učitel je ke mně spravedlivý (83+17, 79+21), Když mám problém, učitel mi pomůže (79+21, 76+21). Potěšitelné jsou názory žáků na školu (odpovědi: rozhodně ano + spíše ano v procentech): Ve škole se cítím dobře (62+28), Mám rád/a své spolužáky (59+38), Školu bych doporučil/a i ostatním (48+38), Ve škole existuje někdo, na koho se mohu s důvěrou obrátit (72+21), Na odlišný styl vyučování na 2. stupni jsem si rychle a dobře zvykl/a (66+28), Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně přísně trestány (52+34). Z dotazníků rodičů (odpovědi: rozhodně ano + spíše ano v procentech) vyplývá plná spokojenost s kvalitou výuky matematiky (48+52) a českého jazyka (50+50), menší spokojenost s kvalitou výuky cizích jazyků (18+54). Rodiče jsou spokojeni s vybaveností školy (50+46), s prostředím ve škole (46+46), s chováním učitelů ke svému dítěti (44+56), s chováním spolužáků ke svému dítěti (38+58), myslí si, že prostředí školy je bezpečné pro žáky (28+69), a vyhovují jim pravidla platící ve škole (25+68). Dále jsou spokojeni s tím, jak škola informuje o své činnosti (46+46) a o studijních výsledcích (52+41). Podle rodičů plní škola naplňování cílů klíčových kompetencí 90 až 95 %. 5

6 2.2. Třída 2. A8 sekunda, třída 3. A8 tercie klíčové kompetence podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP): komunikativní a sociální KK1, k učení a k řešení problémů KK2, občanské a pracovní KK3 vždy testová část (40 otázek) a dotazníková část (14 otázek) Testování proběhlo v termínu od 14. do 16. dubna Bylo zapojeno celkem 481(344) škol (nejvíce Středočeský kraj 70, nejméně Liberecký kraj 14, Ústecký kraj 24), 1 107(947) tříd s (19 100) žáky. Z tohoto počtu bylo 54 % žáků 7. tříd nebo sekund a 46 % žáků 8. tříd nebo tercií. Víceletá gymnázia byla zapojena 8 %. K porovnání výsledků testování byla použita data z projektu KEA a Stonožka (čísla v závorce udávají účast ve školním roce 2007/2008). Žáci naší sekundy a tercie dosáhli následujících výsledků: Čistá úspěšnost (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: 2.A8 KK1 63(57) KK2 70(54) KK3 54(51) 3.A8 KK1 70(67) KK2 77(64) KK3 63(59) Skupinový percentil - srovnání s ostatními gymnázii: 2.A8 KK1 47(51) KK2 53(54) KK3 48(48) 3.A8 KK1 50(49) KK2 60(55) KK3 50(47) Celkový percentil srovnání se všemi zúčastněnými školami: 2.A8 KK1 75(73) KK2 82(79) KK3 75(72) 3.A8 KK1 85(87) KK2 89(87) KK3 86(82) Je určitě potěšující, že ve všech třech testech jsou výsledky GVH špičkové, naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších mezi zúčastněnými školami. Vynikající ocenění jsme získali mezi jednotlivci v Ústeckém kraji: Daniel Tyrpekl ze třídy 3.A8 měl nejlepší výsledek v testu klíčové kompetence komunikativní a sociální, Michaela Dvořáková ze třídy 2.A8 dosáhla nejlepšího výsledku v testu klíčové kompetence k učení a řešení problémů a Tereza Sedláčková ze třídy 3.A8 měla nejlepší výsledek v testu klíčové kompetence občanské a pracovní. Výsledky dotazníkové části u třídy 2. A8: Z pohledu učitelů je patrné, že kladně hodnotí na 100 % svůj vztah se žáky a celkovou atmosféru ve třídě během hodiny, kolem 80 % se pohybuje hodnocení vztahů mezi žáky v této třídě, chování žáků během hodiny a studijních výsledků žáků třídy ve svém předmětu. Většina učitelů si myslí, že cíleně rozvíjela dovednosti, které dnes označujeme jako klíčové kompetence již dříve a svůj styl výuky po přechodu na ŠVP téměř nezměnila. Informací a materiálů o problematice klíčových kompetencí je podle % z nich dostatek. Z pohledu rodičů je pouze z 55 % kladně hodnocena kvalita výuky cizích jazyků, 100 % je spokojeno s kvalitou výuky matematiky a českého jazyka, kolem 90 % s prací třídního učitele, s kvalitou pedagogického sboru a podle nich škola odpovídá jejich potřebám. Od 90 do 100 % se pohybuje spokojenost rodičů s vybaveností školy, prostředím ve škole a jeho bezpečností, vyhovují jim pravidla platící ve škole a chování učitelů k žákům i spolužáků k jejich dítěti. Pouze % rodičů si myslí, že se vedení školy zajímá o jejich názory, že škola umí dobře řešit výchovné problémy žáků a je spokojeno s tím, jak učitelé vysvětlují udělené známky. Podle % rodičů řeší učitelé jejich námitky, je spokojeno s tím, jak škola informuje o studijních výsledcích a své činnosti. V otázce rozvíjení klíčových kompetencí u žáků jsou rodiče skeptičtější než učitelé, zejména v kompetenci občanské a pracovní. 6

7 Výsledky dotazníkové části u třídy 3. A8: Z pohledu učitelů je patrné, že kladně hodnotí na % vztahy mezi žáky v této třídě, svůj vztah se žáky a studijní výsledky žáků třídy ve svém předmětu. Celkovou atmosféru a chování žáků ve třídě během hodiny bez ohledu na její studijní výsledky hodnotí učitelé % Většina učitelů si myslí, že cíleně rozvíjela dovednosti, které dnes označujeme jako klíčové kompetence již dříve a svůj styl výuky po přechodu na ŠVP téměř nezměnila. Informací a materiálů o problematice klíčových kompetencí je podle % z nich dostatek. Z pohledu rodičů je patrné, že na 90 % škola odpovídá jejich potřebám a hodnotí kladně výuku matematiky, 80 % je spokojeno s výukou cizích jazyků, českého jazyka a kvalitou pedagogického sboru, pouze 60 % je spokojeno s prací třídního učitele. Od 85 do 95 % se pohybuje spokojenost rodičů s vybaveností školy, prostředím ve škole a jeho bezpečností, chováním učitelů k žákům i spolužáků k jejich dítěti, 70 % vyhovují pravidla platící ve škole Celkem 85 % rodičů je spokojeno s tím, jak škola informuje o studijních výsledcích a své činnosti. Pouze % rodičů si myslí, že se vedení školy zajímá o jejich názory, že učitelé řeší jejich námitky a stížnosti, 50 % se domnívá, že škola umí dobře řešit výchovné problémy žáků, 45 % je spokojeno s tím, jak učitelé vysvětlují udělené známky. V otázce rozvíjení klíčových kompetencí jsou rodiče skeptičtější než učitelé, zejména v kompetenci občanské a pracovní Třída 4. A8 kvarta český jazyk - Čj, matematika - M, obecné studijní předpoklady OSP, anglický jazyk Aj, německý jazyk - Nj dotazníky Testování proběhlo v termínu od 18. listopadu do 28. listopadu Bylo zapojeno celkem 863 škol (nejvíce Zlínský kraj 147 (všichni žáci 9. tříd), nejméně Liberecký 17, Ústecký kraj 33), 1572 tříd s žáky. Z celkového počtu otestovaných žáků tvoří základní školy 96%, víceletá gymnázia 4%. Do výsledků testování byl započítán kromě projektu KEA také projekt STONOŽKA a Optimalizace přijímacího řízení. Žáci naší kvarty dosáhli následujících výsledků: (čísla v závorce udávají výsledky ve školním roce 2007/2008 a 2006/2007) Čistá úspěšnost (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: OSP 61(53, 73) Čj 61 (56, 66) M 44 (42, 70) Aj 60 (78, 68) Nj 38 (31) Skupinový percentil - srovnání s ostatními víceletými gymnázii: OSP 39 (38, 56) Čj 37 (31, 45) M 31 (28, 33) Aj 32 (33, 46) Nj 29 (17) Celkový percentil srovnání se všemi zúčastněnými školami: OSP 79 (78, 88) Čj 78 (70, 79) M 68 (71, 74) Aj 75 (80, 82) Nj 61 (39) Ze zprávy společnosti Scio: Výsledky v českém jazyce a anglickém jazyce jsou špičkové, GVH patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Studijní potenciál žáků je v českém jazyce a anglickém jazyce využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé se studijním potenciálem velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Výsledky v matematice jsou špičkové, GVH patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Studijní potenciál žáků je v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testu odpovídají jejich studijním předpokladům. Výsledky v německém jazyce jsou nadprůměrné, GVH patří úspěšné školy a je lepší než 70 % zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků je v německém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testu odpovídají jejich studijním předpokladům. Toto hodnocení je nutné ocenit vzhledem k tomu, že naši žáci studují německý jazyk teprve 2. rokem. Spokojenost rodičů se školou: Kvalita výuky předmětů: pouze 60 % rodičů hodnotí kladně výuku cizích jazyků, dokonce 100 % výuku českého jazyka a 92 % výuku matematiky. Je potěšitelné, že 96 % rodičů by doporučilo školu ostatním (příbuzným, přátelům, kolegům) a pokud by se znovu rozhodovali, vybrali by opět tuto školu. Kolem 70 % rodičů hodnotí kladně informovanost o průběhu výuky a studijních výsledcích, tento názor by se mohl změnit aktivací Bakalářů pro rodiče běží od 1. února Přes 95 % rodičů chválí bezpečné prostředí školy, vztahy učitelů i vedení školy s rodiči a žáky, vztahy mezi spolužáky i způsob, jak škola řeší problémy. Téměř 100 % žáků se ve škole cítí dobře, má rádo své spolužáky a vždy se může na někoho obrátit se svým problémem. Názory žáků na výuku: Hodiny českého jazyka a německého jazyka jsou podle 80 % do 100 % žáků zajímavé. Výuka je baví, myslí si, že se hodně v hodinách naučí a vědí, co si mají z každé hodiny zapamatovat. Je zde dobrá atmosféra, žáci rozumí a chápou výklad učitele, který je k žákům spravedlivý, přátelský a pomůže s problémy. 7

8 V hodinách anglického jazyka se ukazatele pohybují od 60 % do 80 %. Pouze pro 60 % žáků je výuka zajímavá a baví je, vědí, co si mají z každé hodiny zapamatovat. Kolem 75 % žáků si myslí, že je zde dobrá atmosféra, žáci rozumí a chápou výklad učitele, který je k žákům spravedlivý, přátelský a pomůže s problémy. V hodinách matematiky jsou velké rozdíly. Pouze pro 50 % žáků je výuka zajímavá a baví je, ale 90 % žáků ví, co si má z každé hodiny zapamatovat a myslí si, že se v hodinách hodně naučí, navíc je zde dobrá atmosféra. Podle 85 % žáků je učitel přátelský, pomůže s problémy, ale pouze 70 % žáků se domnívá, že je učitel spravedlivý. 3. Testování informační gramotnosti (TIGR) pro 4. ročník nižšího gymnázia a 9. ročník ZŠ třída 4A8 - kvarta Testování proběhlo v termínu od 30. dubna do 4. května Bylo zapojeno celkem 134 škol (nejvíce Středočeský kraj 20, Liberecký kraj 1, Ústecký kraj 8), 206 tříd s žáky. Víceletá gymnázií tvořila 18 % zúčastněných škol. Testování informační gramotnosti (TIGR) pro 9. ročníky proběhlo v roce 2009 poprvé. Důvodem pro volbu předmětu testování je význam, jaký je testovaným dovednostem v dnešní společnosti přikládán. Informační gramotnost, tzn. dovednost zacházet s informacemi a počítači (resp. informačními a komunikačními technologiemi), je ve světě běžně považována za jednu z klíčových kompetencí a je také vnímána jako oblast, která velmi významně ovlivňuje zaměstnatelnost. Test byl koncipován jako elektronicky (on-line) zadávaný srovnávací test sestavený ze dvou částí. V první části je obsaženo 50 otázek a čistý čas testování je nastaven na 45 minut. Druhá část testu se zaměřuje na práci s textovým procesorem a programy pro úpravu fotografií. Je zadáno 15 komplexních úloh s čistým časem na jejich řešení 25 minut. Výsledky kvarty jsou špičkové, v části A i v části B patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších v testování. Naši žáci měli výborné výsledky v částech porozumění a aplikace, tabulkový kalkulátor, práce s internetem (web, ), základy práce s PC, vyhledávíní informací, zpracování, využití a prezentace informací. V části A jsme dosáhli celkového percentilu 78, skupinového mezi víceletými gymnázii 49, v části B jsme dosáhli celkového percentilu 71, skupinového mezi víceletými gymnázii Projekt VEKTOR pro střední školy Projektů společnosti Scio se účastníme pravidelně již od jejího vzniku v roce Oddělené testování v jednotlivých ročnících studia vyššího gymnázia vyústilo od roku 2005/2006 do projektu VEKTOR. V loňském roce jsme tedy poprvé získali podrobnou analýzu studijních pokroků našich žáků tříd 4.A4 a 8.A8, tedy maturantů. Projekt VEKTOR zajišťuje středním školám základ dlouhodobé (auto)evaluace. Je založen na testování studentů na počátku a na konci studia. To umožňuje stanovit přidanou hodnotu školy, tedy to, co škola skutečně žákům dala. Tvoří jej 2 povinné moduly (MODUL 1 a MODUL 3). Po ukončení každého z modulů Scio dodá škole detailní vyhodnocení. Schéma projektu VEKTOR: V říjnu jsou testováni žáci tříd 1.A4 a 5.A8 souhrnem testů MODUL 1. O tři roky později v červnu nebo v září jsou testováni stejní žáci tříd 3.A4, 7.A8 nebo 4.A4, 8.A8 souhrnem testů MODUL 3. 8

9 Naše škola se do projektu VEKTOR zapojila od jeho začátku. V říjnu 2005 byly testovány MODULEM 1 současně čtyři třídy 1.A4, 5.A8, 2.A4, 6.A8. Třídy 2.A4 a 6.A8 byly zapojeny proto, aby stihly ještě na začátku maturitního ročníku MODUL 3 v září 2007 a tím poprvé uzavřely celý cyklus VEKTOR. Současně také pokračovalo další kolo projektu testováním žáků 1.A4 a 5.A8. O náklady na testování se dělí škola a žáci stejnou měrou, po testování zůstávají testové sešity žákům. Dále je uvedeno testování ve školním roce 2008/ Třída 1. A4, třída 5. A8 kvinta vstupní testování projektu Žáci těchto tříd se zúčastnili projektu VEKTOR Modul 1. Testování proběhlo v termínu od 13. října do 24. října Bylo zapojeno celkem 258 (384) škol (nejvíce Jihomoravský kraj 32, nejméně Plzeňský a Moravskoslezský kraj 6, Ústecký kraj 18), 624 (938) tříd s (25 069) žáky. Ve srovnání se školním rokem 2007/2008 došlo k poklesu o třetinu ve všech uvedených údajích viz čísla v závorce. Spektrum středních škol bylo velice široké: gymnázia 46 %, střední odborné školy 32 %, obchodní akademie 12 %, střední průmyslové školy 8 %, střední odborná učiliště 2 %. Z gymnázií se zúčastnilo 280 tříd s žáky (pokles o 45 tříd a 1240 žáků proti roku 2007/2008)! Žákům naší školy byly zadány všechny nabízené testy: z českého jazyka - Čj, matematiky - M, obecných studijních předpokladů OSP, anglického jazyka Aj, německého jazyka Nj, zeměpisu Z, dějepisu D, základů společenských věd - ZSV, biologie Bi, chemie Ch, fyziky F a informatiky - I. Žáci dosáhli následujících výsledků: Čistá úspěšnost v procentech (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: 1.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi F Ch D ZSV Z A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi F Ch D ZSV Z Druhé číslo udává výsledek z loňského roku, lze tedy srovnávat letošní a loňské žáky 1. ročníku resp. kvinty. Žáci letošní 1.A4 mají téměř stejné výsledky jako žáci loňské 1.A4 v OSP, Čj, Aj, I, Bi, ZSV, lepší jsou v Nj, ale mnohem horší v M, F, Ch, D, Z. Výsledky ukazují, že se jedná o vyrovnané třídy 1.A4 a 5.A8, kvinta je kromě M a Nj (žáci 5.A8 se ji učí pouze 2 roky) v ostatních předmětech lepší než 1.A4 (v D, Ch a Bi výrazně), zřejmě se zde projevuje delší pobyt na naší škole a hlubší znalosti z nižšího gymnázia. U třídy 1.A4 se také mohl projevit přechod na jinou školu a pouze měsíční adaptace na nové podmínky. Také se zřejmě projevila rozdílná úroveň výuky těchto předmětů na různých ZŠ, odkud žáci přišli. Celkově lze třídu 1.A4 hodnotit jako prospěchově dobrou, ale atmosféra ve třídě není při výuce podle učitelů vždy příjemná, těžko se zadává samostatná práce, někteří jedinci se těžko soustředí, mají tendenci vyrušovat. Podobné hodnocení patří také kvintě prospěchově dobrá třída s některými negativními jevy v chování při hodinách. Lze předpokládat, že třída nepoleví a následné výstupní testování bude ještě úspěšnější. Skupinový percentil - srovnání s ostatními gymnázii (druhé číslo udává výsledek z loňského roku): 1.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi F Ch D ZSV Z A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi F Ch D ZSV Z Celkový percentil srovnání se všemi zúčastněnými školami (druhé číslo udává výsledek z loňského roku): 1.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi F Ch D ZSV Z A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi F Ch D ZSV Z

10 Z dotazníků vyplývá, že téměř všichni žáci chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách různého typu, což odpovídá prioritě GVH připravit své absolventy k úspěšnému přijetí na VŠ. Také mezi faktory, rozhodujícími o výběru střední školy, je na prvním místě vysoký počet studentů, kteří byli po maturitě přijati na VŠ, ale svou roli zde hraje také pověst školy, vzdálenost od bydliště a názor rodičů. Dále na střední škole považují naši žáci za nejdůležitější být dobře připravený na přijímací zkoušky na VŠ, ale také naučit se řešit problémy a získat co nejvíce poznatků Třída 4. A4, třída 8. A8 oktáva výstupní testování projektu Žáci těchto tříd se zúčastnili projektu VEKTOR Modul 3. V termínu od 8. září do 19. září 2008 byly zadány testy z českého jazyka - Čj, matematiky - M, obecných studijních předpokladů OSP, z anglického jazyka Aj, německého jazyka Nj, zeměpisu Z, dějepisu D, základů společenských věd - ZSV, biologie Bi, chemie Ch, fyziky F, informatiky - I. Bylo zapojeno celkem 174 (88) škol, 396 (187) tříd s 9440 (4604) žáky. Ve srovnání se školním rokem 2007/2008 došlo k dvojnásobnému nárůstu ve všech uvedených údajích viz čísla v závorce. Ovšem vzhledem ke vstupnímu testování v roce 2005 došlo k velkému poklesu v objemu řešených testů v Čj, OSP, Aj, Nj o cca 17 %, v M, D, Z, ZSV, Bi, F, Ch, I dokonce o cca 50 %. Nejvíce škol bylo z Olomouckého kraje 27, nejméně z Plzeňského kraje 2. Spektrum středních škol bylo velice široké: gymnázia 62 % (čtyřletá 44 %, víceletá 18 %), střední odborné školy 24 %, obchodní akademie 5 %, střední průmyslové školy 5 % a střední odborná učiliště 4 %. Výsledky testů, které se v projektu použily pro výpočet relativního posunu, pocházejí ze 3 zdrojů. Vstupní výsledky jsou jednak z přijímacích zkoušek PZ 2005 (matematika, obecné studijní předpoklady a český jazyk) a dále ze vstupních testů Modulu (anglický jazyk, německý jazyk, přírodovědný základ, společenskovědní základ) to je i případ naší školy. Jediným zdrojem výstupních dat jsou výstupní testy z Modulu Naši maturanti dosáhli následujících výsledků: Čistá úspěšnost v procentech (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: 4.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi 17 F 13 Ch 26 D 20 ZSV 45 Z 16 8.A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi 20 F 15 Ch 36 D 36 ZSV 56 Z 37 U testů OSP, Čj, M, Aj, Nj, I udává druhé číslo výsledek z loňského roku, lze tedy srovnávat letošní a loňské maturanty, testy Bi, F, Ch, byly loni vyhodnoceny souhrnně jako přírodovědný základ, testy D, ZSV, Z byly loni vyhodnoceny souhrnně jako společenskovědní základ. Pokud chceme srovnávat obě třídy, je patrné, že žáci třídy 8.A8 dosáhli lepších výsledků téměř ve všech testech. Odpovídá to i studijním výsledkům obou tříd, když oktáva (8.A8) patří mezi nejlepší třídy školy a 4.A4 je naopak prospěchově nejhorší třída školy. Velmi slabého výsledku dosáhli žáci obou tříd v testech z biologie a fyziky. Je zde vidět částečná souvislost s volbou maturitních předmětů (Bi 4 žáci, F 0 žáků) a s celkovým přístupem nematurantů k přírodovědným předmětům. Znovu se naskýtá otázka výuky těchto předmětů v posledním ročníku studia v celé třídě nebo jako volitelného předmětu (tvorba Školního vzdělávacího programu pro vyšší gymnázium). Vzhledem k tomu, že 62% zúčastněných škol tvořila gymnázia, uvádím pouze skupinový percentil, tedy srovnání s ostatními gymnázii. Celkově byla samozřejmě úspěšnost gymnázií mnohem vyšší než zbývajících škol. 4.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi 37 F 44 Ch 39 D 29 ZSV 45 Z 21 8.A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi 43 F 43 Ch 53 D 51 ZSV 63 Z 49 U testů OSP, Čj, M, Aj, Nj, I udává druhé číslo výsledek z loňského roku, lze tedy srovnávat letošní a loňské maturanty, testy Bi, F, Ch, byly loni vyhodnoceny souhrnně jako přírodovědný základ, testy D, ZSV, Z byly loni vyhodnoceny souhrnně jako společenskovědní základ. 10

11 Zde je zajímavé sledovat nový ukazatel, který vyplývá z následnosti testování na začátku a konci studia čtyřletého nebo vyššího stupně osmiletého gymnázia skupinový relativní posun. 11

12 4.A4 OSP -22,2 Čj -10,3 M 6,0 Aj 16,2 Nj -11,3 I 10,4 4.A4 Bi 6,5 F 18,5 Ch -11,4 D -34,6 ZSV 0,5 Z -45,2 8.A8 OSP 3,6 Čj 14,3 M 3,1 Aj 2,0 Nj I 32,7 8.A8 Bi -3,9 F -31,2 Ch -29,7 D -10,0 ZSV 7,5 Z -22,2 U třídy 4.A4 došlo k výraznému poklesu v testech OSP, D, Z (paradoxem je, že 11 žáků maturuje z dějepisu, 9 žáků ze zeměpisu), naopak ke zlepšení došlo ve fyzice (žádný maturant) a v anglickém jazyce (podle vyučující velice snaživá a dobře pracující třída i v oblasti certifikátů). U třídy 8.A8 není hodnocen Nj (žáci nepsali test v kvintě pouze 2 roky studia). Vzhledem k tomu, že v kvintě dosáhli ve většině testů velmi dobrých výsledků, není relativní posun většinou tak výrazný. K výraznému poklesu došlo v testech F, Ch, Z (1 žák maturuje z chemie, z fyziky a zeměpisu nematuruje nikdo). Opět se zde projevilo, že testy píší všichni žáci třídy v době zadávání testů ještě nemají vyplněnu přihlášku k maturitě. K velkému zlepšení došlo pouze v informatice, kde ovšem psali test pouze žáci volitelného předmětu, tedy budoucí maturanti. K testování VEKTOR 3 je třeba dodat, že termín na konci předposledního ročníku studia (červen) nebo na začátku maturitního ročníku není dobře zvolen, vhodnější by bylo umístit testy na přelom listopadu a prosince maturitního ročníku a zapojit do testování pouze maturanty z jednotlivých předmětů. 12

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 9. třídy a odp. ročníky víceletého gymnázia

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 9. třídy a odp. ročníky víceletého gymnázia EVALUACE 2006/2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍ FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

Dlouhodobý záměr rozvoje

Dlouhodobý záměr rozvoje Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 313 /2008 Dlouhodobý záměr rozvoje

Více

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy

EVALUACE 2006/2007 ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA. SOUHRNNÁ ZPRÁVA pro 6. třídy a primy EVALUACE 2006/2007 TVORBA EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH POSTUPŮ PRO ZŠ A SŠ NA ÚZEMÍ HL. MĚSTA PRAHY Tento materiál obsahuje výklad a podrobný návod ke studiu výsledků srovnávacích testů pro 6. třídy základních

Více

Analýza výsledků projektu. Vektor 2005/06 2011/12

Analýza výsledků projektu. Vektor 2005/06 2011/12 Analýza výsledků projektu Vektor 2005/06 2011/12 květen 2012 Zpracoval: www.scio.cz, s. r. o. (květen 2012) Datové podklady: výsledky testů a odpovědi v dotaznících projektu Vektor, www.scio.cz, s. r.

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Srovnávací testy pro ZŠ (Stonožka) 2005/06 2011/12. vybraná zjištění. Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan HUČÍN, jhucin@scio.

Srovnávací testy pro ZŠ (Stonožka) 2005/06 2011/12. vybraná zjištění. Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan HUČÍN, jhucin@scio. Srovnávací testy pro ZŠ (Stonožka) 2005/06 2011/12 vybraná zjištění Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan HUČÍN, jhucin@scio.cz 1 1. Shrnutí hlavních poznatků Dívky jsou v češtině lepší než chlapci,

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011 Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005 2011 Vybraná zjištění z projektu Vektor (část 1) Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Filip KAREL, fkarel@scio.cz Shrnutí poznatků Poznatek 1. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva

Hlavní mìsto Praha 2006 dílèí zpráva ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ 1. ROČNÍKŮ Hlavní mìsto Praha 26 dílèí zpráva Zpracování výsledků testování žáků prvních ročníků středních škol z českého jazyka, matematiky, angličtiny, němčiny a obecných studijních

Více

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ 72055758, tel.

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ 72055758, tel. Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem, zastoupená Mgr. Yvetou Hruškovou, Přerov nad Labem 112, IČ 72055758, tel.,fax 325565280 AUTOEVALUAČNÍÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍÍ ROKY 2007-08, 2008-9, 2009-10

Více

Evaluační studie hodnotící efektivitu realizovaného přístupu. Diagnostika Monitoring Metodické kabinety Mentoring

Evaluační studie hodnotící efektivitu realizovaného přístupu. Diagnostika Monitoring Metodické kabinety Mentoring Evaluační studie hodnotící efektivitu realizovaného přístupu Diagnostika Monitoring Metodické kabinety Mentoring Uherský Brod, březen 2015 Autorský tým: Doc. PhDr. Mirka Lazarová, Ph.D. Mgr. Karolína Fricová,

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst?

Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 Umíme ještě číst? Jana Palečková Vladislav Tomášek Josef Basl Ústav pro informace ve vzdělávání Praha 2010 Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu ME

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů

REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů REFLEX 2010: zpráva první Absolventi hodnotí vzdělávání na vysoké škole, způsoby výuky, kvalitu učitelů Radim Ryška a Martin Zelenka Praha, 2011 Z obsahu O šetření REFLEX 2010 Charakteristiky studentů

Více

Škola s dobrým startem

Škola s dobrým startem Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro gymnázium se sportovní přípravou Škola s dobrým startem Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Optimalizace a koordinace odloučených pracovišť Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem,

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 78 42 M/02 Ekonomické lyceum G Y M N Á Z I U M A SOŠ, R O K Y C AN Y M L Á D E Ž N Í K Ů 1115, 7 1 R O K Y C AN Y Školní vzdělávací program Zpracován podle RVP pro obor vzdělání 7 M/ Ekonomické lyceum Ekonomické lyceum Motto: Prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více