VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Gymnázium Václava Hlavatého Poděbradova 661, Louny, příspěvková organizace za školní rok Dr. Milan Rieger ředitel školy

2 Obsah 1. Komplexní evaluační analýza (KEA) pro 1. až 4. ročník nižšího gymnázia a 6. až 9. ročník ZŠ Přehled testování KEA ve školním roce 2008/ Třída 1. A8 prima Třída 2. A8 sekunda, třída 3. A8 tercie Třída 4. A8 kvarta Testování informační gramotnosti (TIGR) pro 4. ročník nižšího gymnázia a 9. ročník ZŠ Projekt VEKTOR pro střední školy Třída 1. A4, třída 5. A8 kvinta vstupní testování projektu Třída 4. A4, třída 8. A8 oktáva výstupní testování projektu

3 1. Komplexní evaluační analýza (KEA) pro 1. až 4. ročník nižšího gymnázia a 6. až 9. ročník ZŠ. Projektů společnosti Scio se účastníme pravidelně již od jejího vzniku v roce Oddělené testování v jednotlivých ročnících studia nižšího gymnázia a 2. stupně základních školy vyústilo od roku 2005/2006 do projektu KEA. Podrobnou analýzu studijních pokroků žáků získáme tedy poprvé pro kvartu v roce 2008/2009. Projekt KEA pro školu přináší: Pravidelné a soustavné sledování výsledků žáků sledování výsledků žáků během jejich studia od primy do kvarty a navazující podrobná analýza studijních pokroků. Vedle testování je součástí Komplexní evaluační analýzy i opakované dotazníkové šetření mezi žáky, rodiči a učiteli. Konkrétní využití výsledků ve škole díky testování získá škola srozumitelnou, rychlou a přesnou zpětnou vazbu pro běžnou výuku a bude mít soustavnou kontrolu výsledků výukového procesu. Objektivitu, efektivitu nestrannost vnějšího nezávislého pohledu zvyšuje věrohodnost výsledků v očích veřejnosti i prestiž školy, která tím deklaruje svůj zodpovědný přístup ke vzdělávání žáků. Umožňuje stanovit přidanou hodnotu, kterou žáci od školy dostávají. Škola obdrží přehlednou analytickou zprávu včetně doporučení, jak s výsledky dále pracovat. Součástí jsou celostránkové grafy a tabulky přehledně znázorňující výsledky tříd a škol v jednotlivých testech, vždy v porovnání v rámci jednotlivých skupin škol (např. základní školy a víceletá gymnázia). Ze zprávy lze zjistit, jak je využíván potenciál žáků, a to porovnáním výsledků testu obecných studijních předpokladů s testy z matematiky a českého jazyka. Každý žák dostane vlastní výsledkový list a získá objektivní a nestrannou informaci o svém potenciálu a jeho využití. Vzhledem k tomu, že testování je společné pro základní školy i pro víceletá gymnázia, je třeba se na výsledky naší školy dívat hlavně z pozice gymnázií dá se očekávat, že žáci gymnázií budou úspěšnější než žáci základních škol. O náklady na testování se dělí škola a žáci stejnou měrou, po testování zůstávají testové sešity žákům. Při zadávání testů byly zúčastněné třídy vždy rozděleny na dvě skupiny, každá skupina byla umístěna v jiné místnosti s vlastním zadávajícím. Žáci zapisovali odpovědi přímo do testových sešitů a zástupce ředitele poté zadal odpovědi do aplikace ScioDat. Zde proběhlo ihned po zadání vyhodnocení testů, které potom vyučující podrobně rozebrali s žáky. Rozbor českého jazyka, matematiky, anglického a německého jazyka provedli vyučující těchto předmětů, rozbor obecných studijních předpokladů a klíčových kompetencí provedli třídní učitelé. Za rozsáhlou pozornost, kterou Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech věnuje hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti v období jsme obdrželi ZLATÝ CERTIFIKÁT společnosti SCIO. 3

4 2. Přehled testování KEA ve školním roce 2008/ Třída 1. A8 prima český jazyk - Čj, matematika - M, obecné studijní předpoklady - OSP Testování proběhlo v termínu od 6. do 17. října Bylo zapojeno celkem 364 škol (nejvíce Praha 53, nejméně Zlínský kraj 11, Ústecký kraj 15), 553 (767) tříd s (15 578) žáky. Bohužel víceletá gymnázií tvoří pouze 4 % (9,4 %) zúčastněných škol. Ve srovnání se školním rokem 2007/2008 došlo k poklesu ve všech uvedených údajích viz čísla v závorce. Do výsledků testování byl započítán kromě projektu KEA také projekt STONOŽKA (STZŠ - srovnávací testy základních škol testování po ročnících). Žáci naší primy dosáhli následujících výsledků: (čísla v závorce udávají výsledky ve školním roce 2007/2008 a 2006/2007) Čistá úspěšnost (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: OSP 49 (44, 50) Čj 73 (69, 70) M 70 (80, 72) Z toho lze usoudit, že naši primáni využívají svůj průměrný studijní potenciál velmi dobře a výsledky v testech z českého jazyka i matematiky jsou lepší než odpovídá studijním předpokladům. Skupinový percentil - srovnání s ostatními gymnázii: OSP 61 (42, 39) Čj 51 (48, 36) M 56 (50, 43) Celkový percentil srovnání se všemi zúčastněnými školami: OSP 93 (86, 87) Čj 87 (85, 80) M 87 (86, 82) Došlo zde tedy ke zlepšení postavení naší školy mezi ostatními zúčastněnými gymnázii i mezi všemi školami. Vynikajících výsledků dosáhli v testech OSP žáci Petr Vorlíček (nejlepší výsledek v testu OSP v Ústeckém kraji percentil 99,98) a Natálie Brožová (třetí nejlepší výsledek v testu OSP v Ústeckém kraji percentil 99,81). V testech z českého jazyka patřili k nejlepším Anežka Nováčková (třetí nejlepší výsledek v testu ČJ v Ústeckém kraji percentil 99,64) a Jan Slavík (třetí nejlepší výsledek v testu OSP v Ústeckém kraji percentil 99,64). 4

5 Názory žáků na výuku matematiky a českého jazyka po jednom měsíci výuky (odpovědi: rozhodně ano + spíše ano v procentech) na otázky : V hodině se toho hodně naučím (66+34, 71+29), Výuka mě baví, je zajímavá (69+24, 41+52), V hodině jsem aktivní (38+48, 14+61), Výklad učitele chápu a rozumím mu (72+28, 39+50), Vím, co si mám z každé hodiny zapamatovat (79+21, 66+34), V hodinách je dobrá atmosféra (79+21, 34+62), Když něčemu nerozumím, učitel mi to vysvětlí (83+17, 93+7), Učitel je ke mně přátelský (86+14, 61+36), Učitel je ke mně spravedlivý (83+17, 79+21), Když mám problém, učitel mi pomůže (79+21, 76+21). Potěšitelné jsou názory žáků na školu (odpovědi: rozhodně ano + spíše ano v procentech): Ve škole se cítím dobře (62+28), Mám rád/a své spolužáky (59+38), Školu bych doporučil/a i ostatním (48+38), Ve škole existuje někdo, na koho se mohu s důvěrou obrátit (72+21), Na odlišný styl vyučování na 2. stupni jsem si rychle a dobře zvykl/a (66+28), Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně přísně trestány (52+34). Z dotazníků rodičů (odpovědi: rozhodně ano + spíše ano v procentech) vyplývá plná spokojenost s kvalitou výuky matematiky (48+52) a českého jazyka (50+50), menší spokojenost s kvalitou výuky cizích jazyků (18+54). Rodiče jsou spokojeni s vybaveností školy (50+46), s prostředím ve škole (46+46), s chováním učitelů ke svému dítěti (44+56), s chováním spolužáků ke svému dítěti (38+58), myslí si, že prostředí školy je bezpečné pro žáky (28+69), a vyhovují jim pravidla platící ve škole (25+68). Dále jsou spokojeni s tím, jak škola informuje o své činnosti (46+46) a o studijních výsledcích (52+41). Podle rodičů plní škola naplňování cílů klíčových kompetencí 90 až 95 %. 5

6 2.2. Třída 2. A8 sekunda, třída 3. A8 tercie klíčové kompetence podle Rámcového vzdělávacího programu (RVP): komunikativní a sociální KK1, k učení a k řešení problémů KK2, občanské a pracovní KK3 vždy testová část (40 otázek) a dotazníková část (14 otázek) Testování proběhlo v termínu od 14. do 16. dubna Bylo zapojeno celkem 481(344) škol (nejvíce Středočeský kraj 70, nejméně Liberecký kraj 14, Ústecký kraj 24), 1 107(947) tříd s (19 100) žáky. Z tohoto počtu bylo 54 % žáků 7. tříd nebo sekund a 46 % žáků 8. tříd nebo tercií. Víceletá gymnázia byla zapojena 8 %. K porovnání výsledků testování byla použita data z projektu KEA a Stonožka (čísla v závorce udávají účast ve školním roce 2007/2008). Žáci naší sekundy a tercie dosáhli následujících výsledků: Čistá úspěšnost (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: 2.A8 KK1 63(57) KK2 70(54) KK3 54(51) 3.A8 KK1 70(67) KK2 77(64) KK3 63(59) Skupinový percentil - srovnání s ostatními gymnázii: 2.A8 KK1 47(51) KK2 53(54) KK3 48(48) 3.A8 KK1 50(49) KK2 60(55) KK3 50(47) Celkový percentil srovnání se všemi zúčastněnými školami: 2.A8 KK1 75(73) KK2 82(79) KK3 75(72) 3.A8 KK1 85(87) KK2 89(87) KK3 86(82) Je určitě potěšující, že ve všech třech testech jsou výsledky GVH špičkové, naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších mezi zúčastněnými školami. Vynikající ocenění jsme získali mezi jednotlivci v Ústeckém kraji: Daniel Tyrpekl ze třídy 3.A8 měl nejlepší výsledek v testu klíčové kompetence komunikativní a sociální, Michaela Dvořáková ze třídy 2.A8 dosáhla nejlepšího výsledku v testu klíčové kompetence k učení a řešení problémů a Tereza Sedláčková ze třídy 3.A8 měla nejlepší výsledek v testu klíčové kompetence občanské a pracovní. Výsledky dotazníkové části u třídy 2. A8: Z pohledu učitelů je patrné, že kladně hodnotí na 100 % svůj vztah se žáky a celkovou atmosféru ve třídě během hodiny, kolem 80 % se pohybuje hodnocení vztahů mezi žáky v této třídě, chování žáků během hodiny a studijních výsledků žáků třídy ve svém předmětu. Většina učitelů si myslí, že cíleně rozvíjela dovednosti, které dnes označujeme jako klíčové kompetence již dříve a svůj styl výuky po přechodu na ŠVP téměř nezměnila. Informací a materiálů o problematice klíčových kompetencí je podle % z nich dostatek. Z pohledu rodičů je pouze z 55 % kladně hodnocena kvalita výuky cizích jazyků, 100 % je spokojeno s kvalitou výuky matematiky a českého jazyka, kolem 90 % s prací třídního učitele, s kvalitou pedagogického sboru a podle nich škola odpovídá jejich potřebám. Od 90 do 100 % se pohybuje spokojenost rodičů s vybaveností školy, prostředím ve škole a jeho bezpečností, vyhovují jim pravidla platící ve škole a chování učitelů k žákům i spolužáků k jejich dítěti. Pouze % rodičů si myslí, že se vedení školy zajímá o jejich názory, že škola umí dobře řešit výchovné problémy žáků a je spokojeno s tím, jak učitelé vysvětlují udělené známky. Podle % rodičů řeší učitelé jejich námitky, je spokojeno s tím, jak škola informuje o studijních výsledcích a své činnosti. V otázce rozvíjení klíčových kompetencí u žáků jsou rodiče skeptičtější než učitelé, zejména v kompetenci občanské a pracovní. 6

7 Výsledky dotazníkové části u třídy 3. A8: Z pohledu učitelů je patrné, že kladně hodnotí na % vztahy mezi žáky v této třídě, svůj vztah se žáky a studijní výsledky žáků třídy ve svém předmětu. Celkovou atmosféru a chování žáků ve třídě během hodiny bez ohledu na její studijní výsledky hodnotí učitelé % Většina učitelů si myslí, že cíleně rozvíjela dovednosti, které dnes označujeme jako klíčové kompetence již dříve a svůj styl výuky po přechodu na ŠVP téměř nezměnila. Informací a materiálů o problematice klíčových kompetencí je podle % z nich dostatek. Z pohledu rodičů je patrné, že na 90 % škola odpovídá jejich potřebám a hodnotí kladně výuku matematiky, 80 % je spokojeno s výukou cizích jazyků, českého jazyka a kvalitou pedagogického sboru, pouze 60 % je spokojeno s prací třídního učitele. Od 85 do 95 % se pohybuje spokojenost rodičů s vybaveností školy, prostředím ve škole a jeho bezpečností, chováním učitelů k žákům i spolužáků k jejich dítěti, 70 % vyhovují pravidla platící ve škole Celkem 85 % rodičů je spokojeno s tím, jak škola informuje o studijních výsledcích a své činnosti. Pouze % rodičů si myslí, že se vedení školy zajímá o jejich názory, že učitelé řeší jejich námitky a stížnosti, 50 % se domnívá, že škola umí dobře řešit výchovné problémy žáků, 45 % je spokojeno s tím, jak učitelé vysvětlují udělené známky. V otázce rozvíjení klíčových kompetencí jsou rodiče skeptičtější než učitelé, zejména v kompetenci občanské a pracovní Třída 4. A8 kvarta český jazyk - Čj, matematika - M, obecné studijní předpoklady OSP, anglický jazyk Aj, německý jazyk - Nj dotazníky Testování proběhlo v termínu od 18. listopadu do 28. listopadu Bylo zapojeno celkem 863 škol (nejvíce Zlínský kraj 147 (všichni žáci 9. tříd), nejméně Liberecký 17, Ústecký kraj 33), 1572 tříd s žáky. Z celkového počtu otestovaných žáků tvoří základní školy 96%, víceletá gymnázia 4%. Do výsledků testování byl započítán kromě projektu KEA také projekt STONOŽKA a Optimalizace přijímacího řízení. Žáci naší kvarty dosáhli následujících výsledků: (čísla v závorce udávají výsledky ve školním roce 2007/2008 a 2006/2007) Čistá úspěšnost (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: OSP 61(53, 73) Čj 61 (56, 66) M 44 (42, 70) Aj 60 (78, 68) Nj 38 (31) Skupinový percentil - srovnání s ostatními víceletými gymnázii: OSP 39 (38, 56) Čj 37 (31, 45) M 31 (28, 33) Aj 32 (33, 46) Nj 29 (17) Celkový percentil srovnání se všemi zúčastněnými školami: OSP 79 (78, 88) Čj 78 (70, 79) M 68 (71, 74) Aj 75 (80, 82) Nj 61 (39) Ze zprávy společnosti Scio: Výsledky v českém jazyce a anglickém jazyce jsou špičkové, GVH patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Studijní potenciál žáků je v českém jazyce a anglickém jazyce využíván dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé se studijním potenciálem velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. Výsledky v matematice jsou špičkové, GVH patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Studijní potenciál žáků je v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testu odpovídají jejich studijním předpokladům. Výsledky v německém jazyce jsou nadprůměrné, GVH patří úspěšné školy a je lepší než 70 % zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků je v německém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testu odpovídají jejich studijním předpokladům. Toto hodnocení je nutné ocenit vzhledem k tomu, že naši žáci studují německý jazyk teprve 2. rokem. Spokojenost rodičů se školou: Kvalita výuky předmětů: pouze 60 % rodičů hodnotí kladně výuku cizích jazyků, dokonce 100 % výuku českého jazyka a 92 % výuku matematiky. Je potěšitelné, že 96 % rodičů by doporučilo školu ostatním (příbuzným, přátelům, kolegům) a pokud by se znovu rozhodovali, vybrali by opět tuto školu. Kolem 70 % rodičů hodnotí kladně informovanost o průběhu výuky a studijních výsledcích, tento názor by se mohl změnit aktivací Bakalářů pro rodiče běží od 1. února Přes 95 % rodičů chválí bezpečné prostředí školy, vztahy učitelů i vedení školy s rodiči a žáky, vztahy mezi spolužáky i způsob, jak škola řeší problémy. Téměř 100 % žáků se ve škole cítí dobře, má rádo své spolužáky a vždy se může na někoho obrátit se svým problémem. Názory žáků na výuku: Hodiny českého jazyka a německého jazyka jsou podle 80 % do 100 % žáků zajímavé. Výuka je baví, myslí si, že se hodně v hodinách naučí a vědí, co si mají z každé hodiny zapamatovat. Je zde dobrá atmosféra, žáci rozumí a chápou výklad učitele, který je k žákům spravedlivý, přátelský a pomůže s problémy. 7

8 V hodinách anglického jazyka se ukazatele pohybují od 60 % do 80 %. Pouze pro 60 % žáků je výuka zajímavá a baví je, vědí, co si mají z každé hodiny zapamatovat. Kolem 75 % žáků si myslí, že je zde dobrá atmosféra, žáci rozumí a chápou výklad učitele, který je k žákům spravedlivý, přátelský a pomůže s problémy. V hodinách matematiky jsou velké rozdíly. Pouze pro 50 % žáků je výuka zajímavá a baví je, ale 90 % žáků ví, co si má z každé hodiny zapamatovat a myslí si, že se v hodinách hodně naučí, navíc je zde dobrá atmosféra. Podle 85 % žáků je učitel přátelský, pomůže s problémy, ale pouze 70 % žáků se domnívá, že je učitel spravedlivý. 3. Testování informační gramotnosti (TIGR) pro 4. ročník nižšího gymnázia a 9. ročník ZŠ třída 4A8 - kvarta Testování proběhlo v termínu od 30. dubna do 4. května Bylo zapojeno celkem 134 škol (nejvíce Středočeský kraj 20, Liberecký kraj 1, Ústecký kraj 8), 206 tříd s žáky. Víceletá gymnázií tvořila 18 % zúčastněných škol. Testování informační gramotnosti (TIGR) pro 9. ročníky proběhlo v roce 2009 poprvé. Důvodem pro volbu předmětu testování je význam, jaký je testovaným dovednostem v dnešní společnosti přikládán. Informační gramotnost, tzn. dovednost zacházet s informacemi a počítači (resp. informačními a komunikačními technologiemi), je ve světě běžně považována za jednu z klíčových kompetencí a je také vnímána jako oblast, která velmi významně ovlivňuje zaměstnatelnost. Test byl koncipován jako elektronicky (on-line) zadávaný srovnávací test sestavený ze dvou částí. V první části je obsaženo 50 otázek a čistý čas testování je nastaven na 45 minut. Druhá část testu se zaměřuje na práci s textovým procesorem a programy pro úpravu fotografií. Je zadáno 15 komplexních úloh s čistým časem na jejich řešení 25 minut. Výsledky kvarty jsou špičkové, v části A i v části B patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších v testování. Naši žáci měli výborné výsledky v částech porozumění a aplikace, tabulkový kalkulátor, práce s internetem (web, ), základy práce s PC, vyhledávíní informací, zpracování, využití a prezentace informací. V části A jsme dosáhli celkového percentilu 78, skupinového mezi víceletými gymnázii 49, v části B jsme dosáhli celkového percentilu 71, skupinového mezi víceletými gymnázii Projekt VEKTOR pro střední školy Projektů společnosti Scio se účastníme pravidelně již od jejího vzniku v roce Oddělené testování v jednotlivých ročnících studia vyššího gymnázia vyústilo od roku 2005/2006 do projektu VEKTOR. V loňském roce jsme tedy poprvé získali podrobnou analýzu studijních pokroků našich žáků tříd 4.A4 a 8.A8, tedy maturantů. Projekt VEKTOR zajišťuje středním školám základ dlouhodobé (auto)evaluace. Je založen na testování studentů na počátku a na konci studia. To umožňuje stanovit přidanou hodnotu školy, tedy to, co škola skutečně žákům dala. Tvoří jej 2 povinné moduly (MODUL 1 a MODUL 3). Po ukončení každého z modulů Scio dodá škole detailní vyhodnocení. Schéma projektu VEKTOR: V říjnu jsou testováni žáci tříd 1.A4 a 5.A8 souhrnem testů MODUL 1. O tři roky později v červnu nebo v září jsou testováni stejní žáci tříd 3.A4, 7.A8 nebo 4.A4, 8.A8 souhrnem testů MODUL 3. 8

9 Naše škola se do projektu VEKTOR zapojila od jeho začátku. V říjnu 2005 byly testovány MODULEM 1 současně čtyři třídy 1.A4, 5.A8, 2.A4, 6.A8. Třídy 2.A4 a 6.A8 byly zapojeny proto, aby stihly ještě na začátku maturitního ročníku MODUL 3 v září 2007 a tím poprvé uzavřely celý cyklus VEKTOR. Současně také pokračovalo další kolo projektu testováním žáků 1.A4 a 5.A8. O náklady na testování se dělí škola a žáci stejnou měrou, po testování zůstávají testové sešity žákům. Dále je uvedeno testování ve školním roce 2008/ Třída 1. A4, třída 5. A8 kvinta vstupní testování projektu Žáci těchto tříd se zúčastnili projektu VEKTOR Modul 1. Testování proběhlo v termínu od 13. října do 24. října Bylo zapojeno celkem 258 (384) škol (nejvíce Jihomoravský kraj 32, nejméně Plzeňský a Moravskoslezský kraj 6, Ústecký kraj 18), 624 (938) tříd s (25 069) žáky. Ve srovnání se školním rokem 2007/2008 došlo k poklesu o třetinu ve všech uvedených údajích viz čísla v závorce. Spektrum středních škol bylo velice široké: gymnázia 46 %, střední odborné školy 32 %, obchodní akademie 12 %, střední průmyslové školy 8 %, střední odborná učiliště 2 %. Z gymnázií se zúčastnilo 280 tříd s žáky (pokles o 45 tříd a 1240 žáků proti roku 2007/2008)! Žákům naší školy byly zadány všechny nabízené testy: z českého jazyka - Čj, matematiky - M, obecných studijních předpokladů OSP, anglického jazyka Aj, německého jazyka Nj, zeměpisu Z, dějepisu D, základů společenských věd - ZSV, biologie Bi, chemie Ch, fyziky F a informatiky - I. Žáci dosáhli následujících výsledků: Čistá úspěšnost v procentech (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: 1.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi F Ch D ZSV Z A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi F Ch D ZSV Z Druhé číslo udává výsledek z loňského roku, lze tedy srovnávat letošní a loňské žáky 1. ročníku resp. kvinty. Žáci letošní 1.A4 mají téměř stejné výsledky jako žáci loňské 1.A4 v OSP, Čj, Aj, I, Bi, ZSV, lepší jsou v Nj, ale mnohem horší v M, F, Ch, D, Z. Výsledky ukazují, že se jedná o vyrovnané třídy 1.A4 a 5.A8, kvinta je kromě M a Nj (žáci 5.A8 se ji učí pouze 2 roky) v ostatních předmětech lepší než 1.A4 (v D, Ch a Bi výrazně), zřejmě se zde projevuje delší pobyt na naší škole a hlubší znalosti z nižšího gymnázia. U třídy 1.A4 se také mohl projevit přechod na jinou školu a pouze měsíční adaptace na nové podmínky. Také se zřejmě projevila rozdílná úroveň výuky těchto předmětů na různých ZŠ, odkud žáci přišli. Celkově lze třídu 1.A4 hodnotit jako prospěchově dobrou, ale atmosféra ve třídě není při výuce podle učitelů vždy příjemná, těžko se zadává samostatná práce, někteří jedinci se těžko soustředí, mají tendenci vyrušovat. Podobné hodnocení patří také kvintě prospěchově dobrá třída s některými negativními jevy v chování při hodinách. Lze předpokládat, že třída nepoleví a následné výstupní testování bude ještě úspěšnější. Skupinový percentil - srovnání s ostatními gymnázii (druhé číslo udává výsledek z loňského roku): 1.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi F Ch D ZSV Z A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi F Ch D ZSV Z Celkový percentil srovnání se všemi zúčastněnými školami (druhé číslo udává výsledek z loňského roku): 1.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi F Ch D ZSV Z A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi F Ch D ZSV Z

10 Z dotazníků vyplývá, že téměř všichni žáci chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách různého typu, což odpovídá prioritě GVH připravit své absolventy k úspěšnému přijetí na VŠ. Také mezi faktory, rozhodujícími o výběru střední školy, je na prvním místě vysoký počet studentů, kteří byli po maturitě přijati na VŠ, ale svou roli zde hraje také pověst školy, vzdálenost od bydliště a názor rodičů. Dále na střední škole považují naši žáci za nejdůležitější být dobře připravený na přijímací zkoušky na VŠ, ale také naučit se řešit problémy a získat co nejvíce poznatků Třída 4. A4, třída 8. A8 oktáva výstupní testování projektu Žáci těchto tříd se zúčastnili projektu VEKTOR Modul 3. V termínu od 8. září do 19. září 2008 byly zadány testy z českého jazyka - Čj, matematiky - M, obecných studijních předpokladů OSP, z anglického jazyka Aj, německého jazyka Nj, zeměpisu Z, dějepisu D, základů společenských věd - ZSV, biologie Bi, chemie Ch, fyziky F, informatiky - I. Bylo zapojeno celkem 174 (88) škol, 396 (187) tříd s 9440 (4604) žáky. Ve srovnání se školním rokem 2007/2008 došlo k dvojnásobnému nárůstu ve všech uvedených údajích viz čísla v závorce. Ovšem vzhledem ke vstupnímu testování v roce 2005 došlo k velkému poklesu v objemu řešených testů v Čj, OSP, Aj, Nj o cca 17 %, v M, D, Z, ZSV, Bi, F, Ch, I dokonce o cca 50 %. Nejvíce škol bylo z Olomouckého kraje 27, nejméně z Plzeňského kraje 2. Spektrum středních škol bylo velice široké: gymnázia 62 % (čtyřletá 44 %, víceletá 18 %), střední odborné školy 24 %, obchodní akademie 5 %, střední průmyslové školy 5 % a střední odborná učiliště 4 %. Výsledky testů, které se v projektu použily pro výpočet relativního posunu, pocházejí ze 3 zdrojů. Vstupní výsledky jsou jednak z přijímacích zkoušek PZ 2005 (matematika, obecné studijní předpoklady a český jazyk) a dále ze vstupních testů Modulu (anglický jazyk, německý jazyk, přírodovědný základ, společenskovědní základ) to je i případ naší školy. Jediným zdrojem výstupních dat jsou výstupní testy z Modulu Naši maturanti dosáhli následujících výsledků: Čistá úspěšnost v procentech (poměr mezi dosaženým skóre a maximálním možným počtem bodů) v testech: 4.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi 17 F 13 Ch 26 D 20 ZSV 45 Z 16 8.A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi 20 F 15 Ch 36 D 36 ZSV 56 Z 37 U testů OSP, Čj, M, Aj, Nj, I udává druhé číslo výsledek z loňského roku, lze tedy srovnávat letošní a loňské maturanty, testy Bi, F, Ch, byly loni vyhodnoceny souhrnně jako přírodovědný základ, testy D, ZSV, Z byly loni vyhodnoceny souhrnně jako společenskovědní základ. Pokud chceme srovnávat obě třídy, je patrné, že žáci třídy 8.A8 dosáhli lepších výsledků téměř ve všech testech. Odpovídá to i studijním výsledkům obou tříd, když oktáva (8.A8) patří mezi nejlepší třídy školy a 4.A4 je naopak prospěchově nejhorší třída školy. Velmi slabého výsledku dosáhli žáci obou tříd v testech z biologie a fyziky. Je zde vidět částečná souvislost s volbou maturitních předmětů (Bi 4 žáci, F 0 žáků) a s celkovým přístupem nematurantů k přírodovědným předmětům. Znovu se naskýtá otázka výuky těchto předmětů v posledním ročníku studia v celé třídě nebo jako volitelného předmětu (tvorba Školního vzdělávacího programu pro vyšší gymnázium). Vzhledem k tomu, že 62% zúčastněných škol tvořila gymnázia, uvádím pouze skupinový percentil, tedy srovnání s ostatními gymnázii. Celkově byla samozřejmě úspěšnost gymnázií mnohem vyšší než zbývajících škol. 4.A4 OSP Čj M Aj Nj I A4 Bi 37 F 44 Ch 39 D 29 ZSV 45 Z 21 8.A8 OSP Čj M Aj Nj I A8 Bi 43 F 43 Ch 53 D 51 ZSV 63 Z 49 U testů OSP, Čj, M, Aj, Nj, I udává druhé číslo výsledek z loňského roku, lze tedy srovnávat letošní a loňské maturanty, testy Bi, F, Ch, byly loni vyhodnoceny souhrnně jako přírodovědný základ, testy D, ZSV, Z byly loni vyhodnoceny souhrnně jako společenskovědní základ. 10

11 Zde je zajímavé sledovat nový ukazatel, který vyplývá z následnosti testování na začátku a konci studia čtyřletého nebo vyššího stupně osmiletého gymnázia skupinový relativní posun. 11

12 4.A4 OSP -22,2 Čj -10,3 M 6,0 Aj 16,2 Nj -11,3 I 10,4 4.A4 Bi 6,5 F 18,5 Ch -11,4 D -34,6 ZSV 0,5 Z -45,2 8.A8 OSP 3,6 Čj 14,3 M 3,1 Aj 2,0 Nj I 32,7 8.A8 Bi -3,9 F -31,2 Ch -29,7 D -10,0 ZSV 7,5 Z -22,2 U třídy 4.A4 došlo k výraznému poklesu v testech OSP, D, Z (paradoxem je, že 11 žáků maturuje z dějepisu, 9 žáků ze zeměpisu), naopak ke zlepšení došlo ve fyzice (žádný maturant) a v anglickém jazyce (podle vyučující velice snaživá a dobře pracující třída i v oblasti certifikátů). U třídy 8.A8 není hodnocen Nj (žáci nepsali test v kvintě pouze 2 roky studia). Vzhledem k tomu, že v kvintě dosáhli ve většině testů velmi dobrých výsledků, není relativní posun většinou tak výrazný. K výraznému poklesu došlo v testech F, Ch, Z (1 žák maturuje z chemie, z fyziky a zeměpisu nematuruje nikdo). Opět se zde projevilo, že testy píší všichni žáci třídy v době zadávání testů ještě nemají vyplněnu přihlášku k maturitě. K velkému zlepšení došlo pouze v informatice, kde ovšem psali test pouze žáci volitelného předmětu, tedy budoucí maturanti. K testování VEKTOR 3 je třeba dodat, že termín na konci předposledního ročníku studia (červen) nebo na začátku maturitního ročníku není dobře zvolen, vhodnější by bylo umístit testy na přelom listopadu a prosince maturitního ročníku a zapojit do testování pouze maturanty z jednotlivých předmětů. 12

Optimalizace 2007/2008-9. C

Optimalizace 2007/2008-9. C Průběh vzdělávání (kvalita výuky) 10 9 8 7 4 Odpovídá škola vašim potřebám (potřebám vašeho dítěte)? Jste spokojen/a s kvalitou výuky cizích jazyků? Jste spokojen/a s kvalitou výuky matematiky? Jste spokojen/a

Více

Výsledky projektu Vektor 2008

Výsledky projektu Vektor 2008 Výsledky projektu Vektor 2008 Projekt Vektor firmy SCIO hodnotí vědomosti studentů v jedenácti předmětech a posun znalostí studentů za dobu studia na střední škole. Studenti jsou testováni na začátku studia

Více

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha

Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha Výsledky testování Evaluace na SŠ Praha V červnu 2008 se studenti našeho druhého ročníku zúčastnili testování projektu Evaluace na SŠ. Firma SCIO díky podpoře pražského magistrátu zdarma otestovala třídy

Více

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka.

VEKTOR 4 SCIO 2014. Oktaváni skládali testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů, německého jazyka a anglického jazyka. VEKTOR 4 SCIO 2014 Žáci oktáv absolvovali v říjnu 2014 testy Vektor, které vypovídají o jejich pozici mezi žáky jiných škol. Škola obdržela celkové výsledky tříd. Společnost Scio zpracovala také individuální

Více

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812

škol: 120 / žáci 1. st: 18 304 žáci 2. st: 12 408 rodiče: 26 525 učitelé: 2 442 provozní zaměstnanci: 812 Mapa MŠ a ZŠ Počet respondentů školy: Počet škol / respondentů celkem: Mapa MŠ a ZŠ šetření klimatu školy MŠ a 1. až 9. ZŠ leden až březen 2013 žáci 1. stupně: 107 žáci 2. stupně: 77 rodiče: 181 učitelé:

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu XYZ třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x geometrie funkce algebra třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost skóre

Více

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů:

7.1. Testování SCIO. Rozsah hodnot pro hodnocení dosažených celkových percentilů: 7.1. Testování SCIO Testování SCIO testy nahrazuje v posledních letech na mnoha středních školách přijímací zkoušky, na středních školách je pak testování samozřejmostí jako způsob hodnocení a příprava

Více

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ

KEA 2007/2008-6. A. Analýza dovedností a tematických částí - ČJ Analýza dovedností a tematických částí - ČJ třída 6. A ZŠ 1 9 8 7 69 71 64 66 67 průměrný percentil 6 5 4 58 3 2 1 46 45 46 42 46 44 Celek Mluvnice Sloh a literatura Znalost Porozumění Aplikace Poznámka:

Více

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Optimalizace 2007/2008-9. B

Optimalizace 2007/2008-9. B Analýza částí - NJ třída 9. B ZŠ 1 9 94 89 93 82 83 8 7 71 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 48 45 42 45 46 46 Celek Poslech Konverzace Čtení a porozumění Komplexní cvičení Slovní zásoba a gramatika Poznámka:

Více

DFGJK. 1. ročník, G4

DFGJK. 1. ročník, G4 DFGJK 1. ročník, G4 třída počet žáků percentil skupinový percentil (G4) čistá úspěšnost [%] skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice a sloh literatura a čtenářská gramotnost třída počet žáků percentil

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu BDGKM třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) rozšířený percetil o PZ čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x mluvnice literatura sloh a komunikace třída počet žáků percentil skupinový

Více

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY

KEA 2009/2010-9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: DEHK DEHK Základní škola, Kvítková 4338 Základní škola, Kvítková 4338 Zlín Zlín KEA 9/1-9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň

Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň Výsledky dětí v testech, zkouškách a přijímacím řízení na vyšší stupeň V rámci celé školy je zaveden systém sledování, jak žáci dosahují očekávaných výstupů. Na konci každého pololetí jsou v každé třídě

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu DFGJK třída počet žáků percentil skupinový percentil (GV) čistá úspěšnost skóre směrodatná odchylka skóre x poslech čtení a porozumění textu konverzace gramatika a slovní zásoba komplexní cvičení třída

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 BHLU ZŠ s RVJ, Kladská 1 Praha 2 STONOŽKA 8/9-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 1% nejúspěšnějších

Více

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 Zveřejnění výsledků výběrové zjišťování výsledků žáků 2015 V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace

Více

KEA 2008/ TŘÍDY

KEA 2008/ TŘÍDY Škola: Název: Obec: DFGJK DFGJK Mendelovo gymnázium, Komenského Mendelovo 5gymnázium, Komenského 5 Opava Opava KEA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové. Vaše škola

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCDE BCDE Základní škola, Dambořice č.p. Základní 466 škola, Dambořice č.p. 466 Dambořice Dambořice STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou špičkové.

Více

Testování informační gramotnosti - 9.třídy

Testování informační gramotnosti - 9.třídy Škola: Název: Obec: BFGLN BFGLN Gymnázium, Tyršova Gymnázium, Tyršova Židlochovice Židlochovice Část A V této části řešili žáci test, sestavený celkem z 5 úloh, zaměřených do různých oblastí informační

Více

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY

STONOŽKA 2014/2015 9. ROČNÍKY Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 214/215 9. ROČNÍKY ČESKÝ JAZYK Svými výsledky v českém jazyce se vaše škola řadí

Více

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-5. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BCST Základní škola, Školní Řevnice BCST Základní škola, Školní Řevnice STONOŽKA 8/9-5. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY BDGKM (GV) GRAFY A TABULKY RELATIVNÍCH POSUNŮ ZA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY třída počet žáků vstupní percentil výstupní percentil vstupní skupinový výstupní skupinový skupinový relativní posun (GV) třída počet žáků

Více

Evaluace základních škol

Evaluace základních škol Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Přehled hlavních zjištění Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha, SKAV, 11. 9. 2008 M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Základní koncept

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: FIMN FIMN Základní škola, Komenského Základní 828/9 škola, Komenského 828/9 Týniště nad Orlicí Týniště nad Orlicí STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD

ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD Škola: Název: Obec: ABCPR ABCPR Sportovní gymnázium, nám. Sportovní Sv. Michala gymnázium, 12 nám. Sv. Michala 12 Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem ÚNOROVÉ TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší

Více

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály

Testování 7. tříd, 2007/2008, Potenciály Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro

Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro Dotazník pro rodiče studentů, jaro V dubnu až květnu vyplnilo 171 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky dotazníků

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4

ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4 Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu, souhrnné výsledky a návod ke studiu tabulek a grafů z ostatních zpráv v rámci projektu Vektor 4. ZPRÁVA PRO ŠKOLY VEKTOR 4 16. září - 25. října

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ FHMN 9. A 9. B 9. C GYM. průměrný percentil

STONOŽKA 2010/2011. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ FHMN 9. A 9. B 9. C GYM. průměrný percentil STONOŽKA /11 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky 9 9. A 8 7 9. B 6 9. C průměrný percentil ZŠ GYM 251 - žáků 59 81 59 56 83 62 51 79 7 65 85 56 57 85 36 OSP ČJ MA AJ NJ Graf

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK GV škola DFGJK, GV Vektor 14 Modul 4 Jak Vás bavily hodiny uvedených předmětů ve 3. ročníku? Matematika Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Zeměpis Dějepis ZSV Informatika

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2009/2010

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2009/2010 Škola: Název: Obec: DEJV ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov DEJV ZŠ a MŠ, U školy 1 Opava - Komárov TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 29/21 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce se řadí mezi ty průměrné.

Více

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT

STONOŽKA 2011/2012. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ NJ. 9. A (devátá) GYM. školy 51-100 žáků ABJT STONOŽKA 211/212 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 8 9. A (devátá) 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 51-1 žáků 54 58 53 42 36 OSP ČJ MA AJ NJ Graf znázorňuje průměrné celkové

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2013 Dotazníkového šetření v listopadu 2013 se zúčastnilo 165 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2014 V listopadu 2013 již potřetí hodnotili žáci

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Studujeme moderně a dvojjazyčně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0007

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Průměrné percentily - OSP

Průměrné percentily - OSP ZŠ Průměrné percentily - OSP GYM ZŠ 1 9 8 7 průměrný percentil 6 5 4 3 2 1 31 33 46 9. A 9. B 9. C Poznámka: Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech tříd vaší školy. Zároveň je zde pro porovnání

Více

Vlastní hodnocení školy 2. 9. 2010

Vlastní hodnocení školy 2. 9. 2010 Vlastní hodnocení školy 2. 9. 2010 Přítomni: L. Šlechta, V. Erbanová, A. Štrbová, Z. Zimová, K. Vendégová, L. Křelinová, V. Drašnar, L. Holanová, Š. Stanková, H. Roubalová, J. Tomanová Program: 1. Úvodní

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9.

STONOŽKA 2012/2013. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - 9. ročníky OSP ČJ MA AJ GYM. školy 101-250 žáků AENU 90 9. STONOŽKA 212/213 1 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách - y 9 9. B 8 7 ZŠ průměrný percentil 2 1 GYM školy 11-2 žáků 65 74 63 57 OSP ČJ MA AJ Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 9. ročník ZŠ. Školní rok 2014/2015

Výsledky testování školy. Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 9. ročník ZŠ. Školní rok 2014/2015 Výsledky testování školy Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 9. ročník ZŠ Školní rok 2014/2015 Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace Termín akce: 11.05.2015 22.05.2015 Termín

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ 2005/06 2011/12

MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ 2005/06 2011/12 MEZIROČNÍ POSUN VE ZNALOSTECH ŽÁKŮ /06 /12 Zhoršují se znalosti českých žáků? Testování Stonožka v 9. ročnících se v letošním roce neslo na vlně očekávání výsledků, které nám mají říct, jak si současní

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Výsledky ankety pro rodiče žáků GT

Výsledky ankety pro rodiče žáků GT Výsledky ankety pro rodiče žáků GT Gymnázium Teplice se pravidelně snaží získávat informace od rodičů i žáků a zkvalitňovat svou práci ve všech oblastech. V listopadu 2016 proběhla anketa mezi rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

STONOŽKA 2013/2014. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 7. ročníky OSP ČJ MA

STONOŽKA 2013/2014. Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách 7. ročníky OSP ČJ MA průměrný percentil STONOŽKA 13/14 Průměrný celkový percentil po jednotlivých třídách y 9 7. A 7. B ZŠ 3 GYM školy 251 - žáků 87 81 88 82 82 82 OSP ČJ MA Graf znázorňuje průměrné celkové percentily všech

Více

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA

TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2014/2015 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Toto testování

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

výstupy z dotazníků DFGJK

výstupy z dotazníků DFGJK výstupy z dotazníků DFGJK G4 Škola: DFGJK, typ: G4 Vektor 14 Modul 1 Podle čeho jste se především rozhodoval(a) při výběru SŠ, kterou navštěvujete?(vyberte i více z níže uvedených možností) 9 9 Moje vlastní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2012/2013 č.j. GJŠS/32/2013 1. Úvod (výtah)

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2014/2015

TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 2014/2015 Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: Základní škola, U Pošty Základní 5 škola, U Pošty 5 Chrast Chrast TESTOVÁNÍ STONOŽKA 3. TŘÍD - 214/215 ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2013/14

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2013/14 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2013/14 a) Čtyřleté všeobecné studium obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů

Více

STONOŽKA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-7. a 8. TŘÍDY Škola: Název: Obec: BDHS BDHS Základní škola, Komenského Základní 5 škola, Komenského 5 Velké Popovice Velké Popovice STONOŽKA 28/29-7. a 8. TŘÍDY ANGLICKÝ JAZYK Svými výsledky v anglickém jazyce se Vaše

Více

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat!

Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Vyhodnocení souhrnného dotazníkového šetření k projektu Učme se podnikat! Střední školy Vyhodnocena byla souhrnně všechna realizované závěrečná dotazníková šetření z kurzů, realizovaných v období leden

Více

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA

STONOŽKA 2013/2014 6. RO#NÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, #eská Církevní 4787 základní škola, Èeská 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 13/14 6. RO#NÍKY modul KEA #ESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v èeském jazyce jsou

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více