Individuální výchovný program... 3 Výměna hraček přispívá k utváření mezilidských vztahů... 7 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Individuální výchovný program... 3 Výměna hraček přispívá k utváření mezilidských vztahů... 7 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL..."

Transkript

1 TÝDENÍK 1 8. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Individuální výchovný program... 3 Výměna hraček přispívá k utváření mezilidských vztahů... 7 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL PF 2014 Krátce ledna V tento den jsme nejen přivítali nový rok, ale oslavili i státní svátek Den obnovy samostatného českého státu (vznik samostatné České republiky v roce 1993). 1. ledna V roce 1968 byl z iniciativy papeže Pavla VI. vyhlášen první leden Mezinárodním dnem míru. 10. ledna V Praze proběhne jednání rozšířeného republikového výboru profesní sekce středních škol ČMOS pracovníků školství. Na programu bude nejen hledání jednotného názoru na přijímací zkoušky v budoucích letech, ale také standard učitele a kariérní systém. Jednotné přijímací zkoušky povinně pro všechny střední školy? Zavedení povinných přijímacích zkoušek na všechny obory středních škol ukončených maturitní zkouškou, konání jednotné přijímací zkoušky zadávané centrálně v jednom termínu to jsou dlouhodobé požadavky školských odborů. Jak se na tuto problematiku dívají zřizovatelé středních škol? O názor jsme požádali hejtmany jednotlivých krajů. Všem jsme položili stejné otázky. 1. Souhlasil by váš kraj se zavedením jednotných přijímacích zkoušek na střední školy za předpokladu, že je bude organizovat instituce ministerstva školství? 2. Měly by jednotné přijímací zkoušky být pro všechny školy (gymnázia i odborné střední školy s maturitou), včetně soukromých? Kraj Vysočina rií pro přijetí do středních škol jímací zkoušky u studia při vedl z důvodu nutnosti zvýšit kvalitu vzdělávání přijímací (vedle toho bychom v menším zaměstnání. Ad 1) Kraj Vysočina dlouhodobě upřednostňuje koncepční a systémové řešení spočívající ve standardizovaném výstupu ze základní školy jako svébytného stupně vzdělávání. Výstupy by mohly být využity při přijímání do středních škol. Pokud takový standardizovaný systém není a zřejmě ani brzy nebude, podporujeme zavedení jednotných přijímacích podílu zachovali i prospěch ze základní školy, případně specifika školy). Jaká instituce bude příjímací zkoušky zajišťovat, je na zvážení Ministerstva školství a mládeže. Ad 2) Pokud národní přijímací zkoušky budou, měly by se dle mého názoru vztahovat na všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele. Příjímací zkoušky by se měly tý- Rád bych zdůraznil, že se zavedením přijímací zkoušky souvisí i další otázky, například zda bude stanovena minimální bodová hranice pro vstup do maturitního oboru, či zda budou přijímací zkoušky zakotvené v zákonu. Teprve vyřešení těchto klíčových témat by mohlo mít vliv na přijímání žáků do maturitních oborů. zkoušky už v roce Pokud by je jednotně organizovalo MŠMT, určitě bychom chtěli přispět svými připomínkami a zkušenostmi. Jednotně a celostátně organizované přijímací zkoušky by nastavily stejné podmínky pro všechny střední školy s maturitními obory (nyní například děti z okrajových částí krajů přejíždějí za studiem do sousedních krajů, kde přijímací zkoušek z úrovně státu. kat i vstupu do víceletých gym- zkoušky nejsou součástí přijí- Určitě bychom je využili jako názií. Naopak se mi nejeví Karlovarský kraj macího řízení). jednoho z rozhodujících krité- jako přínosné aplikovat pří- Ad 1) Karlovarský kraj za- (Pokračování na str. 4) Osud drtí, osud povznáší jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší. Sofokles

2 2 Zápisník Učňovské zkoušky V roce 2014 skončí projekt Nová závěrečná zkouška 2, v jehož rámci se připravují jednotné závěrečné zkoušky pro učně. Školy se však nemusí obávat, pro další roky zajistí jednotná zadání a metodickou podporu Národní ústav pro vzdělávání. dk Klavíry pro nevidomé Člověk v tísni spolu s Českou rozvojovou agenturou dodal do Kosova tři nové klavíry pro nevidomé. Dva nástroje zamířily z České republiky do školy pro nevidomé v kosovském městě Peja a jeden do hudební školy Prenk Jakova v Prištině. Do Kosova se zároveň vydali pedagogové z Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené. on Pozorování rorýsů Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se zapojila do ochrany rorýsů obecných. Na jednu ze svých budov zoologové umístili dvě speciální tříkomorové budky. Domov by tam mělo najít až šest párů rorýsů. Jejich život budou odborníci sledovat prostřednictvím webové kamery. Informace jim poslouží pro výzkum i praktickou ochranu druhu. čtk Studium hudby Světoznámý muzikant Goran Bregović, který ve své hudbě spojuje balkánskou dechovku, cikánské rytmy i moderní prvky, se rozhodl umožnit vstup do světa hudby i těm, kteří si to nemohou dovolit. Jeho nadace Gorica bude poskytovat romským dětem, které by rády studovaly hudbu, stipendia. čtk To zase byly Vánoce. Náš Vašík dostal iphone, ipod a ipad, ale protože ten blbec učitel jim ve škole četl Mikeše, kluk celé svátky prořval, že pod stromečkem nenašel dřevěnou káču a špačka! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Rok 2013 na ministerstvu školství Padesát let školních jídelen Š Na školství se letos opět střídali ministři. V první polovině roku dokončilo ministerstvo ještě pod vedením Petra Fialy novelu vysokoškolského zákona, školám se měly rozšířit pravomoci, měl se změnit systém akreditací i financování. Po pádu vlády ale nový ministr úřednického kabinetu Dalibor Štys uvedl, že novelu nepředloží, pokud pro ni nebude dostatečná podpora. Co se týká základních a středních škol, u nich se v tomto roce opět řešily hlavně výkyvy v počtu žáků a hodnocení výsledků. V květnu se konal druhý ročník pokusného testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Při elektronickém testování dopadli žáci nejlépe v češtině a nejhůř v matematice. Ministerstvo poté navrhlo, aby se plošné testy konaly každé čtyři roky, v letech mezi tím pak testování na vzorku škol, ale v jiných ročnících a z jiných předmětů než při plošných testech. Bez větších problémů se obešly i státní maturity, které se letos konaly jen v jedné úrovni obtížnosti. Do základních škol v září nastoupilo o 7000 víc prvňáčků než rok předtím, dorazil sem tak babyboom, s nímž se v posledních letech potýkají hlavně školky. Naproti tomu na střední školy nastoupilo o žáků méně než v roce Začátek školního kolní jídelny fungují v Česku 50 let, podobný systém žákovského stravování nemá podle ministerstva školství ani řada vyspělých zemí. Ve školních jídelnách se stravuje žáků, v posledních letech ale sílí tlak na kvalitu jídla. Podle kontrol České školní inspekce mají školy problém hlavně s naplněním norem pro luštěniny, ovoce, mléčné výrobky a ryby. Propracovaný systém školního stravování mají přitom málokde, podle ministerstva školství se například v Itálii či Holandsku žáci stravují většinou doma a systém školních jídelen nahrazují bufety. V Rakousku a Německu má vlastní jídelny pouze kolem 20 procent škol, ve většině vyspělých zemí jako Velká Británie, Norsko, USA, Španělsko, Portugalsko a státy Beneluxu celostátní systém školního stravování chybí. roku přinesl novinku v podobě povinného druhého cizího jazyka nejpozději od osmé třídy. Ministerstvo také začalo jednat s Českou televizí ohledně častějšího užití titulků místo dabování pořadů, podle studentské unie by se tak zlepšila jazyková vybavenost. Do vyučování také nově přibyla výuka o korupci nebo finanční gramotnost. Ke konci roku ministerstvo představilo návrh kariérního řádu učitelů. čtk Právní povědomí Čechů o pohybu v EU Plzeňská právnická fakulta připravila projekt, v němž chce občanům Plzeňského a Karlovarského kraje poskytovat praktické rady pro pohyb v zemích Evropské unie. Seznámí se třeba s právy kupujících i cestujících v dopravě. Fakulta získala od českého zastoupení Evropské komise téměř eur (asi Kč) a veřejnosti díky němu nabídne do září tři konference a 21 praktických diskuzí. Sedmičlenný tým učitelů zpracoval řadu témat od spotřebitelských práv až po schengenský systém. Akce budou zaměřeny i na různé skupiny občanů včetně seniorů. čtk Zatímco před padesáti lety fungovalo v Česku 3500 školních jídelen, letos jich ministerstvo školství evidovalo Za obědy pro jedno dítě rodiče platí měsíčně zhruba 500 korun, z těchto peněz se hradí pouze potraviny. Platy kuchařek platí ministerstvo, provoz jídelen pak zřizovatel, nejčastěji obec či kraj. Třeba ve Finsku a Švédsku mají děti obědy ve škole zcela zdarma. čtk

3 Individuální výchovný program pomoc a podpora pro žáka i jeho rodiče Narůstající problémy s kázní žáků v základních školách vyvolaly potřebu situaci účinně řešit. Ministerstvo školství před dvěma lety zavedlo Individuální výchovný program známější pod názvem Smlouva s rodiči a začalo jej pokusně ověřovat. V současné době proběhlo vyhodnocení tohoto projektu, které potvrdilo přínos metody pro většinu zapojených škol. V yužití individuálního výchovného programu bude pro školy dobrovolné. Nechystáme v tomto směru žádné legislativní úpravy, ale připravili jsme metodické doporučení, které dá školám návod, jak tento program využít v praxi, pokud se tak samy rozhodnou, říká první náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Tento systém péče o žáka byl ověřován v průběhu dvou let v 63 základních školách, které prostřednictvím tohoto nového nástroje pracovaly celkem s 1489 žáky. Ve sledovaném období bylo uzavřeno celkem 265 dokumentů. Se žáky byly nejčastěji řešeny případy nenošení pomůcek, neplnění domácích úkolů, nevhodné chování ke spolužákům, vyrušování a odmítání práce při vyučování. Z hlediska závažnosti rizikového chování se jednalo o dvě výrazné skupiny žáků. Převládala skupina žáků, v jejichž případě byla užita některá sankční opatření zhruba ve 23 procentech případů byla žákovi před vstupem do tohoto programu udělena ředitelská důtka. Druhou výraznou skupinou byli žáci, pro které byla tzv. smlouva s rodiči poslední šancí před přikročením ke kázeňským opatřením. Školní metodička prevence Ivana Hlavová ze Základní školy v Karviné nám k projektu Individuálního výchovného programu, který byl na této škole ověřován, sdělila: V posledních letech naše škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve větší míře řešila problémy s neplněním školních povinností, nerespektováním autorit, agresivitou, vulgárním chováním a dalšími závažnými přestupky proti školnímu řádu. Vznikla tak nepřímá poptávka učitelů po novém nástroji, který by vedl k prevenci rizikového chování našich dětí. Škola proto přivítala možnost spolupráce s ministerstvem školství na pokusném ověřování Individuálního výchovného programu, neboť se naskytla příležitost tvořit, vzájemně se setkávat a vyměňovat si zkušenosti s týmem pedagogů z různých škol. Původně jsme očekávali, že dostaneme nějakou možnost sankcionovat rodiče za neplnění povinností vůči škole. Psycholog Václav Mertin, autor podoby tohoto projektu, nás však dokázal přesvědčit, že hlavní myšlenkou nové formy spolupráce s rodiči je hledat efektivní pomoc pro jejich dítě a zároveň jim samotným poskytnout podporu. Týmovou spolupráci školy s OSPOD Karviná a využíváním individuálního výchovného programu se nám podařilo u mnohých žáků alespoň zmírnit rizikové projevy chování. V podmínkách naší školy nepředstavuje tento program jednorázovou akci, ale jedná se o promyšlený, strukturovaný postup řešení problémového chování žáků. A co na to říká autor projektu Václav Mertin? Přiznávám, že pro mě jde o završení jedné důležité fáze a začátek skutečného úsilí o slušnější chování v českých školách. Program k tomu vytváří velmi dobrý předpoklad. Určitě nesmíme polevit ve vysvětlování zvoleného přístupu řada učitelů i rodičů ani po letech nechápe smysl postupu. Druhým úkolem je usilovat o zvýšení ochrany učitelů i dalších žáků ve třídě před ataky ze strany žáků, někdy i rodičů. V tomto směru pokusné ověřování nepřineslo podle mého názoru žádný významný posun. 3 Ještě podstatnější úkol pro budoucnost spočívá v tom, že pomůžeme učitelům rozvíjet jejich dovednosti, jak efektivně pracovat se třídou, jak předcházet problémům a jak postupovat v případě problémového jednání. Jde o tzv. management třídy, jinak řečeno řemeslnou stránku učitelské profese. Jeho zvládnutí nemůže zabránit všem problémům, nicméně se zvyšuje pravděpodobnost efektivního řešení. Na katedře psychologie FFUK připravujeme na letošní rok pro učitele k tomuto tématu publikaci, která by byla podobně prakticky orientovaná jako ta, kterou jsme pod názvem Problémy s chováním ve škole jak na ně vydali v loňském roce. Podle závěrečné zprávy Národního ústavu pro vzdělávání se smlouvy s rodiči osvědčily jako efektivní nástroj pro řešení rizikového chování žáků v součinnosti s rodinou. Ze strany pedagogických pracovníků i zákonných zástupců byl program ve většině případů přijat kladně. Pro školy, které mají o tento FOTO: Alena TUČÍMOVÁ projekt zájem, připravilo ministerstvo školství metodické doporučení, jak s nástrojem pracovat. Doporučení i s potřebnými formuláři si budou moci školy volně stáhnout z webových stránek ministerstva. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

4 4 Jednotné přijímací zkoušky povinně pro všechny střední školy? (Pokračování ze str. 1) Ad 2) Nevidím důvod, proč by některé školy měly být vyjmuty ze systému jednotných přijímacích zkoušek, pokud by tedy byl zaveden. Výsledky přijímacích zkoušek nejsou jediným kritériem k přijetí uchazeče o studium na střední školu. Liberecký kraj Ad 1) Ano, souhlasil. Jednotné přijímací zkoušky organizuje kraj právě proto, že stát, potažmo MŠMT, od tohoto kroku ustoupilo. Ověřování znalostí, dovedností a schopností žáků v rámci přijímacího řízení je jedním z nástrojů pro zvyšování kvality ve vzdělávání. Kraje v této oblasti tedy nespoléhají na stát a vzniklou situaci řeší individuálně a každý po svém. Problémem tedy může být nejednotnost požadavků na uchazeče, neboť v každém kraji jsou parametry jednotných přijímacích zkoušek nastaveny jiným způsobem. Nicméně z toho, že velká většina krajů k nějaké formě přijímacích zkoušek přistoupila, je zjevné, že je to krok přínosný. Liberecký kraj by samozřejmě přistoupil k jednotným přijímacím zkouškám s celostátním pokrytím, pokud by se MŠMT rozhodlo celostátní testování opět zavést. Je však třeba prodiskutovat a dohodnout formu, obsah i časový rozvrh tak, aby bylo testování přínosem a bylo možné dosažené výsledky vyhodnocovat a porovnávat. Ad 2) Ano, rozhodně. Jak už bylo uvedeno, jedná se o jeden z nástrojů pro zvyšování kvality ve vzdělávání a ta je důležitá i na soukromých školách. V Libereckém kraji ověřujeme znalosti, dovednosti a schopnosti uchazečů ve školách zřizovaných krajem ve všech oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia. Do testování se na své náklady v loňském roce přihlásila ale také jedna škola soukromá. Je tedy zřejmé, že testování v rámci přijímacího řízení není pro uchazeče překážkou. Ústecký kraj Ad 1) Ústecký kraj vnímá nutnost zvýšení kvality vzdělávání a jedním z nástrojů je i zavedení povinných přijímacích zkoušek. Jedná se o motivaci pro základní školy a hlavně žáky, aby nepodcenili před vstupem do středního školství přípravu. Obzvláště u maturitních, a zejména gymnaziálních oborů je nutné zdůrazňovat prestiž a výběrovost škol. Současný trend, kdy školy závislé na platbě za žáka přijmou každého bez ohledu na schopnosti a zájem o daný typ studia, vede právě k poklesu kvality a zhoršení výsledků, například u maturit. Ústecký kraj po pilotním ročníku již zavedl jednotné přijímací zkoušky do všech maturitních oborů a u gymnázií doporučuje dodržet přísnější kritéria pro přijetí. Je to samozřejmě ale také finanční zátěž pro zřizovatele, proto bychom se zcela jistě nebránili přijímačkám v režii ministerstva školství, ovšem testy musí být připraveny odborně, po konzultaci s učiteli a se znalostí praxe. Ad 2) Postup, jaký jsme zvolili u škol zřizovaných Ústeckým krajem, je takový, že přijímačky se týkají všech maturitních oborů. Vyhodnocení a nastavení konkrétních kritérií je kompetencí ředitele školy, nicméně u gymnázií doporučujeme požadovat určité minimum pro přijetí. Jsem přesvědčen, že pokud by podobnou povinnost měly i soukromé školy, na žáky by byly kladeny větší požadavky a ve výsledku by to vedlo ke zvýšení kvality vzdělání a vzdělanosti jako takové. Je ovšem velmi obtížné požadovat po škole, která je závislá na školném od žáků, podobná vyřazovací kritéria. Plzeňský kraj Ad 1) Plzeňský kraj souhlasí s jednotnými přijímacími zkouškami. Klíčovou otázkou však není, kdo je bude připravovat nebo zda mají být jednotné. (Mohou si je připravovat i samotné školy.) Podstatné je, aby byly celostátně nařízeny. Ad 2) Plzeňský kraj již několik let doporučuje vykonávání přijímacích zkoušek na všechny obory studia zakončené maturitní zkouškou. O konání přijímací zkoušky rozhoduje podle 60 odst. 2 školského zákona ředitel školy. Situace je v současnosti taková, že ředitelé škol přijí- FOTO: Petr MERTA mací zkoušky nenařizují (s výjimkou některých gymnázií), protože jsou přesvědčeni, že tím svoji školu znevýhodní. Přijímací zkoušky jsou vhodným nástrojem výběru žáků na střední školu, ale musí být nařízeny celostátně, povinně, jinak ztrácejí smysl. Budou-li nařízeny celostátně, většina ředitelů tento krok přivítá. Jihočeský kraj Ad 1) Již je organizujeme. Důvodem našeho kroku je právě ta skutečnost, že z centrální úrovně zkoušky nikdo neorganizuje. Po roce fungování našich přijímacích zkoušek bude provedena analýza a vyhodnocení jejich efektu, pokud nedojde k zavedení přijímacích zkoušek na středních školách centrálně z pozice ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ad 2) Přijímací zkoušky chceme zavést kvůli tomu, abychom zvýšili kvalitativní kredit námi zřizovaných škol oproti skutečnosti, že na některých soukromých školách vítězí zisk nad vzděláním. Je ovšem čistě na té které soukromé škole, jak na tento náš krok zareaguje. Cílem tohoto opatření je zlepšení přístupu žáků k výuce především v 8. a 9. ročníku základní školy, zvýšení úrovně kvality žáků v maturitních oborech, zamezení přijetí žáků s neodpovídajícím prospěchem. Krajští radní se k tomuto kroku odhodlali poté, co dostali na stůl analýzu, kterou zpracoval ve školním roce 2012/2013 krajský odbor školství. Vyplývá z ní, že většina středních škol s maturitními obory přijímá do prvních ročníků žáky pouze na základě prospěchu ze základní školy. A to občas i ty, kteří měli více než jednu dostatečnou, ale dokonce i takové, kteří byli klasifikování známkou nedostatečně. Za vším totiž stojí snaha škol udržet počet žáků v daném oboru. Olomoucký kraj Ad 1) Ano, souhlasil. Olomoucký kraj je jeden z krajů, který dlouhodobě upozorňuje na problém související s poklesem počtů žáků v 9. třídách a s tím související pokles kvality přijímaných žáků ke studiu na jednotlivé typy škol. Z tohoto důvodu se většina krajů dohodla na systému, že doporučí ředitelům středních škol, které vyučují obory zakončené maturitní zkouš-

5 5 kou, aby konaly v rámci přijímacího řízení nějakou formu zkoušky. Například gymnázia využívají testové úlohy z českého jazyka a matematiky. Jsme přesvědčeni, že MŠMT by mělo tuto povinnost zakotvit do zákona a nabídnout krajům a dalším zřizovatelům středních škol možnost spolupráce při jejich organizaci. Ad 2) Samozřejmě. Mimo to, že v Olomouckém kraji pohlížíme na školství jako na jeden celek, což je promítnuto i do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, je nutné připomenout, že jak soukromé, tak církevní či obecní střední školy jsou napojeny na státní rozpočet, a je tedy nutné, aby respektovaly stejná pravidla, a nebyly tak jakkoliv zvýhodněny. V opačném případě by systém byl nefunkční. Je to stejné jako u povinné státní maturity. ském kraji není počet středních škol soukromých, církevních a dalších zřizovatelů tak velký, aby systém jednotné JPZ nabourával, ale pro jiné kraje by řešení jiné než plošné nemělo smysl. Pardubický kraj Ad 1) Pardubický kraj je jedním z krajů, ve kterých jsou žáci přijímáni do maturitních oborů vzdělání na základě jednotných přijímacích zkoušek. Ve školním roce 2013/2014 se budou jednotné máni na základě jednotných přijímacích zkoušek. Střední školy bez rozdílu zřizovatele by neměly rezignovat na kvalitu znalostí a dovedností přijímaných žáků, všichni tito žáci budou totiž jednou skládat státní maturitní zkoušku. Navíc je třeba zajistit středním školám rovné podmínky pro přijímání žáků. Moravskoslezský kraj Ad 1) Moravskoslezský kraj by se zavedením jednotných přijímacích zkoušek na Hlavní město Praha Ad 1) Pokud by si přijímací zkoušky kladly jako základní cíl vzkaz základním školám, co všechno by měli budoucí žáci středních škol umět po absolvování ZŠ, pak bych si dovolila opatrně souhlasit. Proč opatrně. Celému projektu spuštění centrálních přijímaček by totiž mělo předcházet přesné vymezení vědomostí, znalostí a dovedností (vyhýbám se slovu kompetence ) obsa- Královéhradecký kraj Ad 1) Ano přehlednost, komplexnost, stejné podmínky pro všechny žáky a školy. Ad 2) Ano, měly by platit stejné podmínky pro všechny školy, bez rozdílu zřizovatele (jestliže jsou výstupy stejné například maturitní zkoušky maturitní vysvědčení, tak i při vstupu do jakékoliv školy by mělo platit totéž. Při vzdělávání žáků není rozdíl v tom, na jaké škole se vzdělávají, takže i podmínky pro vstup, tj. přijímací řízení, by měly být stejné.). Zlínský kraj Ad 1) Zlínský kraj po dohodě s řediteli zavedl jako první jednotné přijímací zkoušky na všechny maturitní obory s výjimkou uměleckých škol a po čtyřech letech jejich existence je nadmíru žádoucí, aby se této aktivity ujal stát MŠMT České republiky a jím přímo řízené organizace, jako celoplošného systémového řešení. Ad 2) Jednotné přijímací zkoušky by se měly týkat všech maturitních oborů, s výjimkou oborů, kde se dělají talentové zkoušky, a škol všech zřizovatelů. Ve Zlín- přijímací zkoušky konat v námi zřizovaných středních školách již počtvrté. Kromě toho má Pardubický kraj také jednotně nastavena kritéria přijímacího řízení, která jsou odlišná pro osmiletá a čtyřletá gymnázia, pro obchodní akademie a pro ostatní maturitní obory vzdělání. Do maturitních oborů vzdělání jsou tak přijímáni žáci se studijními předpoklady. Zavedení přijímacích zkoušek přivítali také učitelé ze základních škol, protože se tím zvýšila motivace žáků 9. ročníků k učení. Pardubický kraj proto podporuje celoplošné zavedení jednotných přijímacích zkoušek. Ad 2) Domnívám se, že nejen uchazeči o studium na gymnáziích a středních odborných školách zřizovaných kraji, ale i uchazeči o studium ve školách ostatních zřizovatelů by měli být přijí- střední školy souhlasil, a to i za předpokladu, že je bude organizovat instituce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, například Cermat. Přijímací zkoušky by měly navazovat na povinné testování žáků základních škol v uzlových bodech jejich vzdělávání, to je v 5. a 9. ročníku základní školy. Důvodem je především trvale se snižující kvalita vzdělávání na základních a středních školách a potřeba zvýšení kompetencí žáků z pohledu jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce. Ad 2) Určitě ano, všem žákům maturitních oborů tímto budou vytvořeny rovné podmínky při vstupu ke vzdělávání na střední škole, dále střední školy získají vstupní informaci o přijímaných žácích a mohou je využít v autoevaluačních procesech školy v návaznosti na certifikovaný výstup žáků formou státní maturity. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ žených v rámcových vzdělávacích plánech. Tyto jsou totiž natolik rozvolněné, že je na vůli téměř každé základní školy, co a jak má učitel/škola vyučovat. Ad 2) Ano. Preferovala bych úpravu úrovně znalostí pro odborné školy a gymnázia. Je dost jedno, jestli ona škola je veřejnoprávní nebo soukromá. Je samozřejmé, že gymnázia, jejichž primárním úkolem je připravit žáky ke studiu na univerzitách, musí mít vyšší úroveň požadavků. Na ty pak nutně navazují i RVP a ŠVP všeobecně vzdělávacích institucí. A podobně by se tento stav měl odrážet i v úrovni státem řízených maturitních zkoušek. A kdy by se mohly jednotné přijímací zkoušky zavést? Na to jsme se zeptali ministerstva školství. Podle jeho sdělení je zatím vše ve stádiu úvah. Olga ŠEDIVÁ

6 6 Učitelé uměleckých předmětů Jaké jiné než vysokoškolské vzdělání je rovněž požadovaným vzděláním pro učitele uměleckých předmětů? Učitelé uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři získávají odbornou kvalifikaci podle 10 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících. Požadovaná nevysokoškolská vzdělání jsou uvedena v písm. e) až h). Podle těchto ustanovení získávají učitelé odbornou kvalifikaci takto: e) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu oboru vzdělání konzervatoře, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, f) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, a 1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd, 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku, nebo FOTO: Petr MERTA 3. studiem pedagogiky, nebo g) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře a 1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd, 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku, nebo 3. studiem pedagogiky, nebo h) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, a 1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd, 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku, nebo 3. studiem pedagogiky. Vít BERKA Polední režim družin Jak má být posouzena výchovná práce vychovatelů školních družin během takzvaného poledního režimu? Je tato práce posuzována jako přímá pedagogická činnost? Č MOS pracovníků školství se obrátil na MŠMT, které zaujalo k tomuto problému následující stanovisko: Podle ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je přímou pedagogickou činností činnost, kterou vykonává pedagogický pracovník a kterou přímým působením na vzdělávaného uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dotazujete se na povahu činnosti vychovatelů školních družin v době takzvaného poledního režimu, během kterého vychovatelé přebírají žáky od učitelů po skončeném vyučování, odchází s nimi do školní jídelny, kde je s nimi vychovatel přítomen po celou dobu oběda, a následně s nimi odchází do školní družiny. Během této doby podle vašeho sdělení není vykonáván pouhý dohled, ale výchovná práce v souladu se školním vzdělávacím programem. Podle ustanovení 3 odst. 3 se vzdělávání ve školách a školském zařízení uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu. Pokud tedy vychovatel školní družiny během výše popsaného poledního režimu přímým působením na žáky vykonává činnost, kterou uskutečňuje výchovu a vzdělávání podle školského zákona a školního vzdělávacího programu, jedná se pojmově o přímou pedagogickou činnost a nemůže se jednat o dohled nad žáky. Kromě školního vzdělávacího programu by vykonávání této přímé pedagogické činnosti měly obsahovat další výchovně-vzdělávací programy (například týdenní, měsíční apod.). Vít BERKA Podpora v nezaměstnanosti Končím pracovní poměr a zřejmě se budu muset obrátit na úřad práce. Jak vysoká je v současné době podpora v nezaměstnanosti a jak dlouho se poskytuje? Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první dva měsíce podpůrčí doby 65 procent, další dva měsíce podpůrčí doby 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku pět měsíců, nad 50 let do 55 let věku osm měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pokud jste ukončila zaměstnání bez vážného důvodu sama nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude činit procentní sazba vaší podpory v nezaměstnanosti 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku po celou podpůrčí dobu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti, která vám může být poskytována úřadem práce, činí Kč. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Výměna hraček mezi žáky přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů Přiznejme si, slovo projekt se za posledních pár let stalo na pedagogickém poli značným alergenem. Přidejte se, zúčastněte se, nakreslete, vytvořte, odešlete je jen poddruhem patologické imunitní reakce.značná část projektů je navíc náročná na přípravu, čas, prostor a finanční prostředky. Vlastně jen o prostou výměnu hraček mezi žáky. Skrytě a spontánně pak přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů, spolupráci ve třídě i mimo ni, vede k vytváření a uvědomování si postojů a hodnot. Projekt je záměrně situován do předvánočního času, aby v dětských duších podnítil ducha Vánoc, a umocnil tak formování hodnot k starým věcem. Akce v jídelně V našem předvánočním projektu, který je určen žákům 1. stupně základní školy a žákům školy speciální a který jsme nazvali Výměna hraček, je omezujícím faktorem pouze prostor. Nechceme narušovat chod tělocvičny, proto se uchylujeme do jídelny. On vlastně ani ten prostor omezující není, jen ta vůně z přípravy oběda. Při vstupu polkneme pár slin a jdeme do akce. Prostá výměna A čím je tedy tento projekt tak úžasný? Proč právě on stojí za zmínku? Právě svou jednoduchostí, nulovými náklady a především zanedbatelnou dobou přípravy. Přesto poskytuje dostatek prostoru pro prevenci sociálně patologických jevů, průřezová témata a mezipředmětové vztahy. Oč se tedy jedná? Jak to probíhá? Každý zúčastněný žák vybere ve svém dětském pokoji maximálně tři hračky, které již pro něj nejsou poutavé a nehraje si s nimi. V rukách jiného žáka však tyto hračky mohou pouhou výměnou oživit svou zapomenutou slávu, stát se zajímavými a přinést opět potěšení. Z nashromážděných hraček si následně může každý žák vybrat hračku jeho očím a srdci nejbližší. Počet přinesených hraček jedním žákem je roven počtu hraček odnesených. Nepotřebná hračka pro jednoho se pak stává zajímavou pro druhého. Každý si najde a odnese hračky, se kterými si již jiný žák nehrál a myslel si, že je jimi možno potěšit své spolužáky. Poprat se bez postihu K realizaci nám postačí pár žíněnek. Po krátkém prozkoumání a popisu nejzajímavějších hraček již všichni zúčastnění netrpělivě čekají na chvíli, až se ozve téééď. Nastává moment, kdy se žáci mohou bez postihu poprat. Poprat o svou vyvolenou hračku. Záleží na rychlosti a štěs tí. Možná si představíte neřízený chaos, hádky a přetahování. Po čtyři roky, kdy je projekt realizován, nebylo nutné řešit sebemenší dohady, neshody či snad rvačku. Žáci, přestože na chviličku zdivočí, v sobě naleznou 7 sounáležitost, čest i smysl pro fair play. Zhrzená duše? Jistě vám probleskla hlavou také myšlenka, že se mezi žáky najde zhrzená dušička, které se nepodařilo ukořistit vytouženou hračku. Ano, najde. Na závěr společně konfrontujeme úspěšnost lovu. Žákům, kteří projevili zájem o shodnou hračku, je nabídnuta možnost dočasného zapůjčení. To s jistotou zažehná možné krátkodobé chmury. Je to jednoduché, nenáročné, oblíbené a úspěšné. A hlavně bez alergické reakce. Všem školám to můžeme jen doporučit. Žaneta PROŠKOVÁ Kontakt: Základní škola a Střední škola, J. Palacha 1534, Most Tel.:

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

Do Prahy se svými příznivci

Do Prahy se svými příznivci TÝDENÍK 13 2. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy?... 3 Neobsazené základny EXOD 2014... 4 Tam, kde si umějí vybrat inovativní metody výuky... 7 Krátce...

Více

Toto vládní prohlášení nebylo. Jak to letos bude s platy učitelů a ostatních pracovníků škol? V tomto čísle najdete: Krátce... 21.

Toto vládní prohlášení nebylo. Jak to letos bude s platy učitelů a ostatních pracovníků škol? V tomto čísle najdete: Krátce... 21. TÝDENÍK 3 23. LEDNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pomůže technickým oborům nový projekt ministerstva školství?... 3 Zápisy do 1. ročníků a odklady školní docházky... 5 Projekt Pět divů našeho

Více

Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat

Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat TÝDENÍK 27 12. ZÁŘÍ 2012 XX. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vládní návrh úpravy státní maturity... 3 Jak naučit děti správně psát?... 5 Projekt Multikulturalita očima dětí... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Rozvážně

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co přinese nový školní rok... 3 Školy mohou letos ušetřit stovky milionů korun... 4 Strážníci učili žáky, jak se chovat v ožehavých situacích...

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Týdeník Školství je mediálním

Týdeník Školství je mediálním TÝDENÍK 30 9. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chudoba se nikomu nevyhýbá. Hrozí i českým dětem?... 3 Virtuální škola, kde se kdokoli může naučit cokoli... 5 Ředitelé škol mají nárok na odstupné.

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30.

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Jak se tedy Vaše priorita regionální školství, pane ministře, projeví v životě učitelů, konkrétně v jejich platech? Při financování regionálního školství se musíme nejprve

Více

Návrhy změn dvou vyhlášek,

Návrhy změn dvou vyhlášek, TÝDENÍK 38 4. PROSINCE 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Bude se pokračovat v testování žáků základních škol?... 3 Školská tripartita o novelách zákonů... 4 Výuka fyziky pomocí nových informačních

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, Maruško - všechno jim to dokonale funguje... a vsadím se, že na to ani nepotřebují žádný

33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, Maruško - všechno jim to dokonale funguje... a vsadím se, že na to ani nepotřebují žádný Plány MŠMT versus doba mandátu STRANA 3 Učitele ohrožuje a stresuje agresivita a vulgarita žáků STRANA 5 Radíte žákům při výběru střední školy? STRANA 9 33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Ano, Maruško -

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Budete upravovat své ŠVP? Víme, kde najdete pomoc... 3 Jak by se měli stravovat školáci... 5 Cestování s blechou naučilo naše žáky spolupracovat...

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Již od příštího týdne budete moci pomocí SMS rozhodnout o nejsympatičtějším finalistovi ankety Zlatý Ámos. Jejich fotografie najdete v našem týdeníku, na www.zlatyamos.cz

Více

Ministr školství v demisi

Ministr školství v demisi TÝDENÍK 25 4. ZÁŘÍ 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Na jaře jsme učitelům základních škol nabídli k využití několik příkladů z matematiky, které se objevily v mezinárodním šetření TIMSS. Tentokrát

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více

Rizik II. důchodového pilíře

Rizik II. důchodového pilíře TÝDENÍK 23 12. ČERVNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: O čem vlastně známky vypovídají? Jak k vysvědčení přistupují v zahraničí?...3 Komu jsou určeny přípravné třídy základní školy...6 Žák speciální

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Zlatým Ámosem se stala Petra Šišková ze Sokolova

Zlatým Ámosem se stala Petra Šišková ze Sokolova TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 13 30. BŘEZNA 2011 XIX. ROČNÍK Jmenování maturitního komisaře poslední problém státní maturity?... 3 Individuální přístup? Při tolika dětech ve třídě utopie... 5 Učíme se

Více

Zlatý Ámos už po sedmnácté. Krátce... 12. října NEPŘEHLÉDNĚTE TÝDENÍK 31 14. ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK

Zlatý Ámos už po sedmnácté. Krátce... 12. října NEPŘEHLÉDNĚTE TÝDENÍK 31 14. ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 31 14. ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Rádi bychom posílali faktury na předplatné Týdeníku Školství elektronickou formou. Proto bychom vám chtěli poděkovat za vaše oficiální e-mailové adresy,

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více