Individuální výchovný program... 3 Výměna hraček přispívá k utváření mezilidských vztahů... 7 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Individuální výchovný program... 3 Výměna hraček přispívá k utváření mezilidských vztahů... 7 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL..."

Transkript

1 TÝDENÍK 1 8. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Individuální výchovný program... 3 Výměna hraček přispívá k utváření mezilidských vztahů... 7 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL PF 2014 Krátce ledna V tento den jsme nejen přivítali nový rok, ale oslavili i státní svátek Den obnovy samostatného českého státu (vznik samostatné České republiky v roce 1993). 1. ledna V roce 1968 byl z iniciativy papeže Pavla VI. vyhlášen první leden Mezinárodním dnem míru. 10. ledna V Praze proběhne jednání rozšířeného republikového výboru profesní sekce středních škol ČMOS pracovníků školství. Na programu bude nejen hledání jednotného názoru na přijímací zkoušky v budoucích letech, ale také standard učitele a kariérní systém. Jednotné přijímací zkoušky povinně pro všechny střední školy? Zavedení povinných přijímacích zkoušek na všechny obory středních škol ukončených maturitní zkouškou, konání jednotné přijímací zkoušky zadávané centrálně v jednom termínu to jsou dlouhodobé požadavky školských odborů. Jak se na tuto problematiku dívají zřizovatelé středních škol? O názor jsme požádali hejtmany jednotlivých krajů. Všem jsme položili stejné otázky. 1. Souhlasil by váš kraj se zavedením jednotných přijímacích zkoušek na střední školy za předpokladu, že je bude organizovat instituce ministerstva školství? 2. Měly by jednotné přijímací zkoušky být pro všechny školy (gymnázia i odborné střední školy s maturitou), včetně soukromých? Kraj Vysočina rií pro přijetí do středních škol jímací zkoušky u studia při vedl z důvodu nutnosti zvýšit kvalitu vzdělávání přijímací (vedle toho bychom v menším zaměstnání. Ad 1) Kraj Vysočina dlouhodobě upřednostňuje koncepční a systémové řešení spočívající ve standardizovaném výstupu ze základní školy jako svébytného stupně vzdělávání. Výstupy by mohly být využity při přijímání do středních škol. Pokud takový standardizovaný systém není a zřejmě ani brzy nebude, podporujeme zavedení jednotných přijímacích podílu zachovali i prospěch ze základní školy, případně specifika školy). Jaká instituce bude příjímací zkoušky zajišťovat, je na zvážení Ministerstva školství a mládeže. Ad 2) Pokud národní přijímací zkoušky budou, měly by se dle mého názoru vztahovat na všechny střední školy bez rozdílu zřizovatele. Příjímací zkoušky by se měly tý- Rád bych zdůraznil, že se zavedením přijímací zkoušky souvisí i další otázky, například zda bude stanovena minimální bodová hranice pro vstup do maturitního oboru, či zda budou přijímací zkoušky zakotvené v zákonu. Teprve vyřešení těchto klíčových témat by mohlo mít vliv na přijímání žáků do maturitních oborů. zkoušky už v roce Pokud by je jednotně organizovalo MŠMT, určitě bychom chtěli přispět svými připomínkami a zkušenostmi. Jednotně a celostátně organizované přijímací zkoušky by nastavily stejné podmínky pro všechny střední školy s maturitními obory (nyní například děti z okrajových částí krajů přejíždějí za studiem do sousedních krajů, kde přijímací zkoušek z úrovně státu. kat i vstupu do víceletých gym- zkoušky nejsou součástí přijí- Určitě bychom je využili jako názií. Naopak se mi nejeví Karlovarský kraj macího řízení). jednoho z rozhodujících krité- jako přínosné aplikovat pří- Ad 1) Karlovarský kraj za- (Pokračování na str. 4) Osud drtí, osud povznáší jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší. Sofokles

2 2 Zápisník Učňovské zkoušky V roce 2014 skončí projekt Nová závěrečná zkouška 2, v jehož rámci se připravují jednotné závěrečné zkoušky pro učně. Školy se však nemusí obávat, pro další roky zajistí jednotná zadání a metodickou podporu Národní ústav pro vzdělávání. dk Klavíry pro nevidomé Člověk v tísni spolu s Českou rozvojovou agenturou dodal do Kosova tři nové klavíry pro nevidomé. Dva nástroje zamířily z České republiky do školy pro nevidomé v kosovském městě Peja a jeden do hudební školy Prenk Jakova v Prištině. Do Kosova se zároveň vydali pedagogové z Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené. on Pozorování rorýsů Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se zapojila do ochrany rorýsů obecných. Na jednu ze svých budov zoologové umístili dvě speciální tříkomorové budky. Domov by tam mělo najít až šest párů rorýsů. Jejich život budou odborníci sledovat prostřednictvím webové kamery. Informace jim poslouží pro výzkum i praktickou ochranu druhu. čtk Studium hudby Světoznámý muzikant Goran Bregović, který ve své hudbě spojuje balkánskou dechovku, cikánské rytmy i moderní prvky, se rozhodl umožnit vstup do světa hudby i těm, kteří si to nemohou dovolit. Jeho nadace Gorica bude poskytovat romským dětem, které by rády studovaly hudbu, stipendia. čtk To zase byly Vánoce. Náš Vašík dostal iphone, ipod a ipad, ale protože ten blbec učitel jim ve škole četl Mikeše, kluk celé svátky prořval, že pod stromečkem nenašel dřevěnou káču a špačka! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Rok 2013 na ministerstvu školství Padesát let školních jídelen Š Na školství se letos opět střídali ministři. V první polovině roku dokončilo ministerstvo ještě pod vedením Petra Fialy novelu vysokoškolského zákona, školám se měly rozšířit pravomoci, měl se změnit systém akreditací i financování. Po pádu vlády ale nový ministr úřednického kabinetu Dalibor Štys uvedl, že novelu nepředloží, pokud pro ni nebude dostatečná podpora. Co se týká základních a středních škol, u nich se v tomto roce opět řešily hlavně výkyvy v počtu žáků a hodnocení výsledků. V květnu se konal druhý ročník pokusného testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Při elektronickém testování dopadli žáci nejlépe v češtině a nejhůř v matematice. Ministerstvo poté navrhlo, aby se plošné testy konaly každé čtyři roky, v letech mezi tím pak testování na vzorku škol, ale v jiných ročnících a z jiných předmětů než při plošných testech. Bez větších problémů se obešly i státní maturity, které se letos konaly jen v jedné úrovni obtížnosti. Do základních škol v září nastoupilo o 7000 víc prvňáčků než rok předtím, dorazil sem tak babyboom, s nímž se v posledních letech potýkají hlavně školky. Naproti tomu na střední školy nastoupilo o žáků méně než v roce Začátek školního kolní jídelny fungují v Česku 50 let, podobný systém žákovského stravování nemá podle ministerstva školství ani řada vyspělých zemí. Ve školních jídelnách se stravuje žáků, v posledních letech ale sílí tlak na kvalitu jídla. Podle kontrol České školní inspekce mají školy problém hlavně s naplněním norem pro luštěniny, ovoce, mléčné výrobky a ryby. Propracovaný systém školního stravování mají přitom málokde, podle ministerstva školství se například v Itálii či Holandsku žáci stravují většinou doma a systém školních jídelen nahrazují bufety. V Rakousku a Německu má vlastní jídelny pouze kolem 20 procent škol, ve většině vyspělých zemí jako Velká Británie, Norsko, USA, Španělsko, Portugalsko a státy Beneluxu celostátní systém školního stravování chybí. roku přinesl novinku v podobě povinného druhého cizího jazyka nejpozději od osmé třídy. Ministerstvo také začalo jednat s Českou televizí ohledně častějšího užití titulků místo dabování pořadů, podle studentské unie by se tak zlepšila jazyková vybavenost. Do vyučování také nově přibyla výuka o korupci nebo finanční gramotnost. Ke konci roku ministerstvo představilo návrh kariérního řádu učitelů. čtk Právní povědomí Čechů o pohybu v EU Plzeňská právnická fakulta připravila projekt, v němž chce občanům Plzeňského a Karlovarského kraje poskytovat praktické rady pro pohyb v zemích Evropské unie. Seznámí se třeba s právy kupujících i cestujících v dopravě. Fakulta získala od českého zastoupení Evropské komise téměř eur (asi Kč) a veřejnosti díky němu nabídne do září tři konference a 21 praktických diskuzí. Sedmičlenný tým učitelů zpracoval řadu témat od spotřebitelských práv až po schengenský systém. Akce budou zaměřeny i na různé skupiny občanů včetně seniorů. čtk Zatímco před padesáti lety fungovalo v Česku 3500 školních jídelen, letos jich ministerstvo školství evidovalo Za obědy pro jedno dítě rodiče platí měsíčně zhruba 500 korun, z těchto peněz se hradí pouze potraviny. Platy kuchařek platí ministerstvo, provoz jídelen pak zřizovatel, nejčastěji obec či kraj. Třeba ve Finsku a Švédsku mají děti obědy ve škole zcela zdarma. čtk

3 Individuální výchovný program pomoc a podpora pro žáka i jeho rodiče Narůstající problémy s kázní žáků v základních školách vyvolaly potřebu situaci účinně řešit. Ministerstvo školství před dvěma lety zavedlo Individuální výchovný program známější pod názvem Smlouva s rodiči a začalo jej pokusně ověřovat. V současné době proběhlo vyhodnocení tohoto projektu, které potvrdilo přínos metody pro většinu zapojených škol. V yužití individuálního výchovného programu bude pro školy dobrovolné. Nechystáme v tomto směru žádné legislativní úpravy, ale připravili jsme metodické doporučení, které dá školám návod, jak tento program využít v praxi, pokud se tak samy rozhodnou, říká první náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Tento systém péče o žáka byl ověřován v průběhu dvou let v 63 základních školách, které prostřednictvím tohoto nového nástroje pracovaly celkem s 1489 žáky. Ve sledovaném období bylo uzavřeno celkem 265 dokumentů. Se žáky byly nejčastěji řešeny případy nenošení pomůcek, neplnění domácích úkolů, nevhodné chování ke spolužákům, vyrušování a odmítání práce při vyučování. Z hlediska závažnosti rizikového chování se jednalo o dvě výrazné skupiny žáků. Převládala skupina žáků, v jejichž případě byla užita některá sankční opatření zhruba ve 23 procentech případů byla žákovi před vstupem do tohoto programu udělena ředitelská důtka. Druhou výraznou skupinou byli žáci, pro které byla tzv. smlouva s rodiči poslední šancí před přikročením ke kázeňským opatřením. Školní metodička prevence Ivana Hlavová ze Základní školy v Karviné nám k projektu Individuálního výchovného programu, který byl na této škole ověřován, sdělila: V posledních letech naše škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve větší míře řešila problémy s neplněním školních povinností, nerespektováním autorit, agresivitou, vulgárním chováním a dalšími závažnými přestupky proti školnímu řádu. Vznikla tak nepřímá poptávka učitelů po novém nástroji, který by vedl k prevenci rizikového chování našich dětí. Škola proto přivítala možnost spolupráce s ministerstvem školství na pokusném ověřování Individuálního výchovného programu, neboť se naskytla příležitost tvořit, vzájemně se setkávat a vyměňovat si zkušenosti s týmem pedagogů z různých škol. Původně jsme očekávali, že dostaneme nějakou možnost sankcionovat rodiče za neplnění povinností vůči škole. Psycholog Václav Mertin, autor podoby tohoto projektu, nás však dokázal přesvědčit, že hlavní myšlenkou nové formy spolupráce s rodiči je hledat efektivní pomoc pro jejich dítě a zároveň jim samotným poskytnout podporu. Týmovou spolupráci školy s OSPOD Karviná a využíváním individuálního výchovného programu se nám podařilo u mnohých žáků alespoň zmírnit rizikové projevy chování. V podmínkách naší školy nepředstavuje tento program jednorázovou akci, ale jedná se o promyšlený, strukturovaný postup řešení problémového chování žáků. A co na to říká autor projektu Václav Mertin? Přiznávám, že pro mě jde o završení jedné důležité fáze a začátek skutečného úsilí o slušnější chování v českých školách. Program k tomu vytváří velmi dobrý předpoklad. Určitě nesmíme polevit ve vysvětlování zvoleného přístupu řada učitelů i rodičů ani po letech nechápe smysl postupu. Druhým úkolem je usilovat o zvýšení ochrany učitelů i dalších žáků ve třídě před ataky ze strany žáků, někdy i rodičů. V tomto směru pokusné ověřování nepřineslo podle mého názoru žádný významný posun. 3 Ještě podstatnější úkol pro budoucnost spočívá v tom, že pomůžeme učitelům rozvíjet jejich dovednosti, jak efektivně pracovat se třídou, jak předcházet problémům a jak postupovat v případě problémového jednání. Jde o tzv. management třídy, jinak řečeno řemeslnou stránku učitelské profese. Jeho zvládnutí nemůže zabránit všem problémům, nicméně se zvyšuje pravděpodobnost efektivního řešení. Na katedře psychologie FFUK připravujeme na letošní rok pro učitele k tomuto tématu publikaci, která by byla podobně prakticky orientovaná jako ta, kterou jsme pod názvem Problémy s chováním ve škole jak na ně vydali v loňském roce. Podle závěrečné zprávy Národního ústavu pro vzdělávání se smlouvy s rodiči osvědčily jako efektivní nástroj pro řešení rizikového chování žáků v součinnosti s rodinou. Ze strany pedagogických pracovníků i zákonných zástupců byl program ve většině případů přijat kladně. Pro školy, které mají o tento FOTO: Alena TUČÍMOVÁ projekt zájem, připravilo ministerstvo školství metodické doporučení, jak s nástrojem pracovat. Doporučení i s potřebnými formuláři si budou moci školy volně stáhnout z webových stránek ministerstva. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

4 4 Jednotné přijímací zkoušky povinně pro všechny střední školy? (Pokračování ze str. 1) Ad 2) Nevidím důvod, proč by některé školy měly být vyjmuty ze systému jednotných přijímacích zkoušek, pokud by tedy byl zaveden. Výsledky přijímacích zkoušek nejsou jediným kritériem k přijetí uchazeče o studium na střední školu. Liberecký kraj Ad 1) Ano, souhlasil. Jednotné přijímací zkoušky organizuje kraj právě proto, že stát, potažmo MŠMT, od tohoto kroku ustoupilo. Ověřování znalostí, dovedností a schopností žáků v rámci přijímacího řízení je jedním z nástrojů pro zvyšování kvality ve vzdělávání. Kraje v této oblasti tedy nespoléhají na stát a vzniklou situaci řeší individuálně a každý po svém. Problémem tedy může být nejednotnost požadavků na uchazeče, neboť v každém kraji jsou parametry jednotných přijímacích zkoušek nastaveny jiným způsobem. Nicméně z toho, že velká většina krajů k nějaké formě přijímacích zkoušek přistoupila, je zjevné, že je to krok přínosný. Liberecký kraj by samozřejmě přistoupil k jednotným přijímacím zkouškám s celostátním pokrytím, pokud by se MŠMT rozhodlo celostátní testování opět zavést. Je však třeba prodiskutovat a dohodnout formu, obsah i časový rozvrh tak, aby bylo testování přínosem a bylo možné dosažené výsledky vyhodnocovat a porovnávat. Ad 2) Ano, rozhodně. Jak už bylo uvedeno, jedná se o jeden z nástrojů pro zvyšování kvality ve vzdělávání a ta je důležitá i na soukromých školách. V Libereckém kraji ověřujeme znalosti, dovednosti a schopnosti uchazečů ve školách zřizovaných krajem ve všech oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia. Do testování se na své náklady v loňském roce přihlásila ale také jedna škola soukromá. Je tedy zřejmé, že testování v rámci přijímacího řízení není pro uchazeče překážkou. Ústecký kraj Ad 1) Ústecký kraj vnímá nutnost zvýšení kvality vzdělávání a jedním z nástrojů je i zavedení povinných přijímacích zkoušek. Jedná se o motivaci pro základní školy a hlavně žáky, aby nepodcenili před vstupem do středního školství přípravu. Obzvláště u maturitních, a zejména gymnaziálních oborů je nutné zdůrazňovat prestiž a výběrovost škol. Současný trend, kdy školy závislé na platbě za žáka přijmou každého bez ohledu na schopnosti a zájem o daný typ studia, vede právě k poklesu kvality a zhoršení výsledků, například u maturit. Ústecký kraj po pilotním ročníku již zavedl jednotné přijímací zkoušky do všech maturitních oborů a u gymnázií doporučuje dodržet přísnější kritéria pro přijetí. Je to samozřejmě ale také finanční zátěž pro zřizovatele, proto bychom se zcela jistě nebránili přijímačkám v režii ministerstva školství, ovšem testy musí být připraveny odborně, po konzultaci s učiteli a se znalostí praxe. Ad 2) Postup, jaký jsme zvolili u škol zřizovaných Ústeckým krajem, je takový, že přijímačky se týkají všech maturitních oborů. Vyhodnocení a nastavení konkrétních kritérií je kompetencí ředitele školy, nicméně u gymnázií doporučujeme požadovat určité minimum pro přijetí. Jsem přesvědčen, že pokud by podobnou povinnost měly i soukromé školy, na žáky by byly kladeny větší požadavky a ve výsledku by to vedlo ke zvýšení kvality vzdělání a vzdělanosti jako takové. Je ovšem velmi obtížné požadovat po škole, která je závislá na školném od žáků, podobná vyřazovací kritéria. Plzeňský kraj Ad 1) Plzeňský kraj souhlasí s jednotnými přijímacími zkouškami. Klíčovou otázkou však není, kdo je bude připravovat nebo zda mají být jednotné. (Mohou si je připravovat i samotné školy.) Podstatné je, aby byly celostátně nařízeny. Ad 2) Plzeňský kraj již několik let doporučuje vykonávání přijímacích zkoušek na všechny obory studia zakončené maturitní zkouškou. O konání přijímací zkoušky rozhoduje podle 60 odst. 2 školského zákona ředitel školy. Situace je v současnosti taková, že ředitelé škol přijí- FOTO: Petr MERTA mací zkoušky nenařizují (s výjimkou některých gymnázií), protože jsou přesvědčeni, že tím svoji školu znevýhodní. Přijímací zkoušky jsou vhodným nástrojem výběru žáků na střední školu, ale musí být nařízeny celostátně, povinně, jinak ztrácejí smysl. Budou-li nařízeny celostátně, většina ředitelů tento krok přivítá. Jihočeský kraj Ad 1) Již je organizujeme. Důvodem našeho kroku je právě ta skutečnost, že z centrální úrovně zkoušky nikdo neorganizuje. Po roce fungování našich přijímacích zkoušek bude provedena analýza a vyhodnocení jejich efektu, pokud nedojde k zavedení přijímacích zkoušek na středních školách centrálně z pozice ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ad 2) Přijímací zkoušky chceme zavést kvůli tomu, abychom zvýšili kvalitativní kredit námi zřizovaných škol oproti skutečnosti, že na některých soukromých školách vítězí zisk nad vzděláním. Je ovšem čistě na té které soukromé škole, jak na tento náš krok zareaguje. Cílem tohoto opatření je zlepšení přístupu žáků k výuce především v 8. a 9. ročníku základní školy, zvýšení úrovně kvality žáků v maturitních oborech, zamezení přijetí žáků s neodpovídajícím prospěchem. Krajští radní se k tomuto kroku odhodlali poté, co dostali na stůl analýzu, kterou zpracoval ve školním roce 2012/2013 krajský odbor školství. Vyplývá z ní, že většina středních škol s maturitními obory přijímá do prvních ročníků žáky pouze na základě prospěchu ze základní školy. A to občas i ty, kteří měli více než jednu dostatečnou, ale dokonce i takové, kteří byli klasifikování známkou nedostatečně. Za vším totiž stojí snaha škol udržet počet žáků v daném oboru. Olomoucký kraj Ad 1) Ano, souhlasil. Olomoucký kraj je jeden z krajů, který dlouhodobě upozorňuje na problém související s poklesem počtů žáků v 9. třídách a s tím související pokles kvality přijímaných žáků ke studiu na jednotlivé typy škol. Z tohoto důvodu se většina krajů dohodla na systému, že doporučí ředitelům středních škol, které vyučují obory zakončené maturitní zkouš-

5 5 kou, aby konaly v rámci přijímacího řízení nějakou formu zkoušky. Například gymnázia využívají testové úlohy z českého jazyka a matematiky. Jsme přesvědčeni, že MŠMT by mělo tuto povinnost zakotvit do zákona a nabídnout krajům a dalším zřizovatelům středních škol možnost spolupráce při jejich organizaci. Ad 2) Samozřejmě. Mimo to, že v Olomouckém kraji pohlížíme na školství jako na jeden celek, což je promítnuto i do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, je nutné připomenout, že jak soukromé, tak církevní či obecní střední školy jsou napojeny na státní rozpočet, a je tedy nutné, aby respektovaly stejná pravidla, a nebyly tak jakkoliv zvýhodněny. V opačném případě by systém byl nefunkční. Je to stejné jako u povinné státní maturity. ském kraji není počet středních škol soukromých, církevních a dalších zřizovatelů tak velký, aby systém jednotné JPZ nabourával, ale pro jiné kraje by řešení jiné než plošné nemělo smysl. Pardubický kraj Ad 1) Pardubický kraj je jedním z krajů, ve kterých jsou žáci přijímáni do maturitních oborů vzdělání na základě jednotných přijímacích zkoušek. Ve školním roce 2013/2014 se budou jednotné máni na základě jednotných přijímacích zkoušek. Střední školy bez rozdílu zřizovatele by neměly rezignovat na kvalitu znalostí a dovedností přijímaných žáků, všichni tito žáci budou totiž jednou skládat státní maturitní zkoušku. Navíc je třeba zajistit středním školám rovné podmínky pro přijímání žáků. Moravskoslezský kraj Ad 1) Moravskoslezský kraj by se zavedením jednotných přijímacích zkoušek na Hlavní město Praha Ad 1) Pokud by si přijímací zkoušky kladly jako základní cíl vzkaz základním školám, co všechno by měli budoucí žáci středních škol umět po absolvování ZŠ, pak bych si dovolila opatrně souhlasit. Proč opatrně. Celému projektu spuštění centrálních přijímaček by totiž mělo předcházet přesné vymezení vědomostí, znalostí a dovedností (vyhýbám se slovu kompetence ) obsa- Královéhradecký kraj Ad 1) Ano přehlednost, komplexnost, stejné podmínky pro všechny žáky a školy. Ad 2) Ano, měly by platit stejné podmínky pro všechny školy, bez rozdílu zřizovatele (jestliže jsou výstupy stejné například maturitní zkoušky maturitní vysvědčení, tak i při vstupu do jakékoliv školy by mělo platit totéž. Při vzdělávání žáků není rozdíl v tom, na jaké škole se vzdělávají, takže i podmínky pro vstup, tj. přijímací řízení, by měly být stejné.). Zlínský kraj Ad 1) Zlínský kraj po dohodě s řediteli zavedl jako první jednotné přijímací zkoušky na všechny maturitní obory s výjimkou uměleckých škol a po čtyřech letech jejich existence je nadmíru žádoucí, aby se této aktivity ujal stát MŠMT České republiky a jím přímo řízené organizace, jako celoplošného systémového řešení. Ad 2) Jednotné přijímací zkoušky by se měly týkat všech maturitních oborů, s výjimkou oborů, kde se dělají talentové zkoušky, a škol všech zřizovatelů. Ve Zlín- přijímací zkoušky konat v námi zřizovaných středních školách již počtvrté. Kromě toho má Pardubický kraj také jednotně nastavena kritéria přijímacího řízení, která jsou odlišná pro osmiletá a čtyřletá gymnázia, pro obchodní akademie a pro ostatní maturitní obory vzdělání. Do maturitních oborů vzdělání jsou tak přijímáni žáci se studijními předpoklady. Zavedení přijímacích zkoušek přivítali také učitelé ze základních škol, protože se tím zvýšila motivace žáků 9. ročníků k učení. Pardubický kraj proto podporuje celoplošné zavedení jednotných přijímacích zkoušek. Ad 2) Domnívám se, že nejen uchazeči o studium na gymnáziích a středních odborných školách zřizovaných kraji, ale i uchazeči o studium ve školách ostatních zřizovatelů by měli být přijí- střední školy souhlasil, a to i za předpokladu, že je bude organizovat instituce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, například Cermat. Přijímací zkoušky by měly navazovat na povinné testování žáků základních škol v uzlových bodech jejich vzdělávání, to je v 5. a 9. ročníku základní školy. Důvodem je především trvale se snižující kvalita vzdělávání na základních a středních školách a potřeba zvýšení kompetencí žáků z pohledu jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce. Ad 2) Určitě ano, všem žákům maturitních oborů tímto budou vytvořeny rovné podmínky při vstupu ke vzdělávání na střední škole, dále střední školy získají vstupní informaci o přijímaných žácích a mohou je využít v autoevaluačních procesech školy v návaznosti na certifikovaný výstup žáků formou státní maturity. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ žených v rámcových vzdělávacích plánech. Tyto jsou totiž natolik rozvolněné, že je na vůli téměř každé základní školy, co a jak má učitel/škola vyučovat. Ad 2) Ano. Preferovala bych úpravu úrovně znalostí pro odborné školy a gymnázia. Je dost jedno, jestli ona škola je veřejnoprávní nebo soukromá. Je samozřejmé, že gymnázia, jejichž primárním úkolem je připravit žáky ke studiu na univerzitách, musí mít vyšší úroveň požadavků. Na ty pak nutně navazují i RVP a ŠVP všeobecně vzdělávacích institucí. A podobně by se tento stav měl odrážet i v úrovni státem řízených maturitních zkoušek. A kdy by se mohly jednotné přijímací zkoušky zavést? Na to jsme se zeptali ministerstva školství. Podle jeho sdělení je zatím vše ve stádiu úvah. Olga ŠEDIVÁ

6 6 Učitelé uměleckých předmětů Jaké jiné než vysokoškolské vzdělání je rovněž požadovaným vzděláním pro učitele uměleckých předmětů? Učitelé uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři získávají odbornou kvalifikaci podle 10 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících. Požadovaná nevysokoškolská vzdělání jsou uvedena v písm. e) až h). Podle těchto ustanovení získávají učitelé odbornou kvalifikaci takto: e) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu oboru vzdělání konzervatoře, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, f) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, a 1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd, 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku, nebo FOTO: Petr MERTA 3. studiem pedagogiky, nebo g) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře a 1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd, 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku, nebo 3. studiem pedagogiky, nebo h) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, a 1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd, 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku, nebo 3. studiem pedagogiky. Vít BERKA Polední režim družin Jak má být posouzena výchovná práce vychovatelů školních družin během takzvaného poledního režimu? Je tato práce posuzována jako přímá pedagogická činnost? Č MOS pracovníků školství se obrátil na MŠMT, které zaujalo k tomuto problému následující stanovisko: Podle ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je přímou pedagogickou činností činnost, kterou vykonává pedagogický pracovník a kterou přímým působením na vzdělávaného uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dotazujete se na povahu činnosti vychovatelů školních družin v době takzvaného poledního režimu, během kterého vychovatelé přebírají žáky od učitelů po skončeném vyučování, odchází s nimi do školní jídelny, kde je s nimi vychovatel přítomen po celou dobu oběda, a následně s nimi odchází do školní družiny. Během této doby podle vašeho sdělení není vykonáván pouhý dohled, ale výchovná práce v souladu se školním vzdělávacím programem. Podle ustanovení 3 odst. 3 se vzdělávání ve školách a školském zařízení uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu. Pokud tedy vychovatel školní družiny během výše popsaného poledního režimu přímým působením na žáky vykonává činnost, kterou uskutečňuje výchovu a vzdělávání podle školského zákona a školního vzdělávacího programu, jedná se pojmově o přímou pedagogickou činnost a nemůže se jednat o dohled nad žáky. Kromě školního vzdělávacího programu by vykonávání této přímé pedagogické činnosti měly obsahovat další výchovně-vzdělávací programy (například týdenní, měsíční apod.). Vít BERKA Podpora v nezaměstnanosti Končím pracovní poměr a zřejmě se budu muset obrátit na úřad práce. Jak vysoká je v současné době podpora v nezaměstnanosti a jak dlouho se poskytuje? Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první dva měsíce podpůrčí doby 65 procent, další dva měsíce podpůrčí doby 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku. Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání do 50 let věku pět měsíců, nad 50 let do 55 let věku osm měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Pokud jste ukončila zaměstnání bez vážného důvodu sama nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude činit procentní sazba vaší podpory v nezaměstnanosti 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku po celou podpůrčí dobu. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti, která vám může být poskytována úřadem práce, činí Kč. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Výměna hraček mezi žáky přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů Přiznejme si, slovo projekt se za posledních pár let stalo na pedagogickém poli značným alergenem. Přidejte se, zúčastněte se, nakreslete, vytvořte, odešlete je jen poddruhem patologické imunitní reakce.značná část projektů je navíc náročná na přípravu, čas, prostor a finanční prostředky. Vlastně jen o prostou výměnu hraček mezi žáky. Skrytě a spontánně pak přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů, spolupráci ve třídě i mimo ni, vede k vytváření a uvědomování si postojů a hodnot. Projekt je záměrně situován do předvánočního času, aby v dětských duších podnítil ducha Vánoc, a umocnil tak formování hodnot k starým věcem. Akce v jídelně V našem předvánočním projektu, který je určen žákům 1. stupně základní školy a žákům školy speciální a který jsme nazvali Výměna hraček, je omezujícím faktorem pouze prostor. Nechceme narušovat chod tělocvičny, proto se uchylujeme do jídelny. On vlastně ani ten prostor omezující není, jen ta vůně z přípravy oběda. Při vstupu polkneme pár slin a jdeme do akce. Prostá výměna A čím je tedy tento projekt tak úžasný? Proč právě on stojí za zmínku? Právě svou jednoduchostí, nulovými náklady a především zanedbatelnou dobou přípravy. Přesto poskytuje dostatek prostoru pro prevenci sociálně patologických jevů, průřezová témata a mezipředmětové vztahy. Oč se tedy jedná? Jak to probíhá? Každý zúčastněný žák vybere ve svém dětském pokoji maximálně tři hračky, které již pro něj nejsou poutavé a nehraje si s nimi. V rukách jiného žáka však tyto hračky mohou pouhou výměnou oživit svou zapomenutou slávu, stát se zajímavými a přinést opět potěšení. Z nashromážděných hraček si následně může každý žák vybrat hračku jeho očím a srdci nejbližší. Počet přinesených hraček jedním žákem je roven počtu hraček odnesených. Nepotřebná hračka pro jednoho se pak stává zajímavou pro druhého. Každý si najde a odnese hračky, se kterými si již jiný žák nehrál a myslel si, že je jimi možno potěšit své spolužáky. Poprat se bez postihu K realizaci nám postačí pár žíněnek. Po krátkém prozkoumání a popisu nejzajímavějších hraček již všichni zúčastnění netrpělivě čekají na chvíli, až se ozve téééď. Nastává moment, kdy se žáci mohou bez postihu poprat. Poprat o svou vyvolenou hračku. Záleží na rychlosti a štěs tí. Možná si představíte neřízený chaos, hádky a přetahování. Po čtyři roky, kdy je projekt realizován, nebylo nutné řešit sebemenší dohady, neshody či snad rvačku. Žáci, přestože na chviličku zdivočí, v sobě naleznou 7 sounáležitost, čest i smysl pro fair play. Zhrzená duše? Jistě vám probleskla hlavou také myšlenka, že se mezi žáky najde zhrzená dušička, které se nepodařilo ukořistit vytouženou hračku. Ano, najde. Na závěr společně konfrontujeme úspěšnost lovu. Žákům, kteří projevili zájem o shodnou hračku, je nabídnuta možnost dočasného zapůjčení. To s jistotou zažehná možné krátkodobé chmury. Je to jednoduché, nenáročné, oblíbené a úspěšné. A hlavně bez alergické reakce. Všem školám to můžeme jen doporučit. Žaneta PROŠKOVÁ Kontakt: Základní škola a Střední škola, J. Palacha 1534, Most Tel.:

8 8 Sjednání zkušební doby Přijímáme zaměstnance do pracovního poměru a chceme s ním sjednat zkušební dobu. Dokdy nejpozději je třeba zkušební dobu sjednat, aby byla platná? V 35 odst. 3 zákoníku práce se stanoví: Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Tato právní úprava nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2012, a tím napravila rozpor vyplývající z předchozí právní úpravy, která stanovila, že zkušební dobu lze sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, ale současně stanovila, že sjednání zkušební doby není možné, jestliže pracovní poměr již vznikl. Vzhledem k této úpravě vznikaly v minulosti pochybnosti o platnosti zkušební doby sjednané v den vzniku pracovního poměru. Nová úprava tyto pochybnosti odstraňuje. Pokud dojde ke sjednání zkušební doby nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, je zkušební doba platně sjednána a nebude třeba zkoumat, zda sjednání zkušební doby v tento den fakticky předcházelo nástupu zaměstnance do práce. Změny v nemocenské Od začátku roku 2014 došlo ke změnám při poskytování náhrady platu v době dočasné pracovní neschopnosti. Redukční hranice v roce 2014 Jaké jsou redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění pro rok 2014? Ve Sbírce zákonů České stvo práce a sociálních věcí republiky částce 128, rozeslané dne 23. října 2013, je č. 187/2006 Sb., o nemocen- podle 22 odst. 3 zákona publikováno Sdělení MPSV ském pojištění, vyhlašuje, že č. 331/2013 Sb., kterým se v roce 2014 výše vyhlašuje pro účely nemo- cenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce V tomto Sdělení MPSV je uvedeno: Minister- Dopřejte si misku přebraného tisku Pětadvacetiletý Filip Živný zfalšoval vysokoškolský diplom aby mohl učit na základce v Pardubicích. Když to prasklo, ředitel ho pustil na dohodu a státní zástupkyně zastavila stíhání. Všem je jasné, že musel být prostě jen zoufalý. Rodiče českých dětí jsou nespokojeni se stravou ve školních jídelnách, informuje Rádio Blaník. Víte co? Tak ať si chodí do závodky! Školní jídelny jsou pro žáky. Den před Štědrým dnem zveřejnil portál Novinky.cz informaci, že MŠMT připravuje pro učitele kariérní systém. Kolikátý rok V čem tyto změny spočívají? Pokud jde o dočasnou pracovní neschopnost, vyplácení náhrady platu (mzdy) zaměstnavateli, bylo v rámci úsporných opatření v působnosti MPSV prodlouženo pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 ze 14 na 21 kalendářních dnů. Od 1. ledna 2014 tedy budou zaměstnavatelé náhradu platu po celou dobu dočasné pracovní neschopnosti opět hradit zaměstnancům pouze po dobu prvních 14 kalendářních dnů a následně bude zaměstnancům vypláceno nemocenské. Stejně tak kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance budou moci zaměstnavatelé provádět a poru- po sobě už tuhle zprávu slyším? V Česku to bude pomalu starší tradice než stavění betléma. Dominátor plánuje návrat k hokeji, náměstkyně hejtmana se chystá sloučit gymnázia s univerzitou, píše Pardubický deník. Je to vydání z , takže to asi bude žert. Ačkoli v téhle zemi nepokládám ani jedno za vyloučené. Na otázku, jaký má Právnická fakulta ZČU Plzeň výhled do roku 2014, odpověděl doc. Jan Pauly: Udržet si postavení, jaké má. MEDIÁLNÍ VÝVAR šování režimu sankcionovat pouze po dobu prvních 14 dnů. V důsledku tohoto opatření bude zaměstnavatelům rovněž zakázáno zrušit pracovní poměr ve zkušební době během prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (nikoli 21 dnů). Dle přechodných ustanovení se v případech, kdy dočasná pracovní neschopnost vznikla před 1. lednem 2014, uplatní nadále původně pravidla. Náhrada mzdy tedy bude příslušet po dobu až 21 dnů, po které bude zaměstnavatel zároveň oprávněn kontrolovat (a zaměstnanec dodržovat) režim dočasně práce neschopného a nebude smět zrušit pracovní poměr ve zkušební době. a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřo- vacího základu činí 865 Kč, b) druhé redukční hra- nice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí Kč, c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí Kč. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA To myslím nebude problém, pane děkane. Rytmus života přinesl přehled celebrit, které byly původně učiteli. Svěrák, Maxa, Machálková aj. Větší senzací čísla než cejch kantořiny už byla jen zpráva, že Aňa Geislerová utíká od rodiny. Ještě aby tak začala studovat peďák! Naučme se říkat ne kouření, alkoholu, drogám, naučme se říkat ano zdravému životnímu stylu. To je název projektu, který proběhl v prosinci na ZŠ v Jedovnicích. Než ho páťáci vysloví, mají deváťáci vykouřený joint. Preventista Městské policie v Chebu se v pořadu ČRo Plzeň zavázal, že v příštím roce bude navštěvovat základní školu. Další gymnázia či lycea chtějí v Praze založit husité, píše IDNES.cz v článku o církevním školství. Co se tam bude učit vypalování klášterů? Profesory by místo prezidenta Zemana mohl jmenovat šéf Senátu, hlásí Frekvence 1. Tak schválně, jak se jmenuje ten poslední? Víte to někdo? Proč je nejmenuje rovnou vrátný v Karolinu? Petr KUKAL

9 Exkurze v Řeži pro žáky z Dymokur Žáci 9. třídy naší Základní školy v Dymokurech navštívili Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Ve fyzice jsme právě dokončili kapitolu o jaderné fyzice, takže nabyté vědomosti mohli žáci uplatnit v praxi. Vyzbrojeni bezpečnostními prvky jsme nejprve navštívili velín jaderného reaktoru, zblízka jsme si prohlédli palivové tyče, dozvěděli jsme se, jak je pracovníci vyměňují a jak nakládají s vyhořelým palivem. Pak už následovala vlastní návštěva jaderného reaktoru. Stáli jsme v jeho vrchní části. Před nebezpečným zářením nás chránila silná betonová stěna a také kovové víko o tloušťce asi Jak se učí princezny na Mělnicku 75 cm. V dolní části jsme měli možnost vidět dočasné úložiště vyhořelého paliva. Skladuje se pod vodou, která má výšku 4,5 metru, což postačí k ochraně před radioaktivním zářením. Před odchodem jsme se podrobili bezpečnostnímu měření radioaktivity, které mělo prokázat, že naše radioaktivita nepřesahuje stanovenou mez. Následovala ještě návštěva na pracovišti anorganické chemie, kde jsme sledovali odborný výklad na téma barvy v historii. Naše poslední zastavení bylo na pracovišti spektroskopie. Tam se specializují například i na určování množství různých látek ve vlasech či vousech člověka, a to i mrtvého. Při exkurzi jsme se opět přesvědčili o důležitosti fyziky v denním životě. Martina ŠŤASTNÁ Soutěž Felix Futurum žáky zaujala Vrámci výuky českého jazyka a literatury jsme se v naší Základní škole Jindřicha Matiegky v Mělníku dostali s dětmi na téma Pohádky. Samo o sobě je to téma pro děti velmi zajímavé, ba zábavné. Přes šedivou teorii, co jsou pohádky, jejich typické znaky jsme přistoupili k výuce hrou. A tak jsem se jednoho dne ocitla ve třídě plné pohádkových postav. Vítali mě černokněžníci i trpaslíci, princezny i čerti. I já jsem se však připravila. Děti jsem překvapila v převleku za hloupého Honzu. Nejprve jsme se představili. Z jaké jsme pohádky, už hádali ostatní. Pak jsme dumali nad tím, zda jsme bytosti nadpřirozené, či jen s nadpřirozenými vlastnostmi. Volili jsme nejhezčí pohádkovou postavu, mluvili o dobrých vlastnostech či skutcích své postavy. Na závěr hodiny jsme ve skupinkách domlouvali, kterou pohádku budeme nacvičovat příště. Fotografování patřilo k příjemným povinnostem známých pohádkových postav. Potom jen vše zaznamenat do literárních sešitů a kouzlem se proměnit v obyčejné kluky a holky. VI. B a Marcela ANTONÍNOVÁ Koncem minulého roku proběhl na SOU a SOŠ SČMSD Znojmo druhý ročník kreativní soutěže Felix Futurum. Jak sám název napovídá, týká se šťastné budoucnosti, a to konkrétně žáků osmých a devátých tříd základních škol. Smyslem soutěže je nejen se umístit co nejlépe, ale účastníci soutěže se snaží jasně prezentovat své názory a představy, být kreativní a pohotoví a v neposlední řadě prokázat svou schopnost pracovat v týmu. Jako většina soutěží má i tato svá kritéria. Prvním krokem bylo písemné zpracování projektu na téma Jak si představuji ideální střední školu. Písemná zpracování všech sedmi škol, které se do projektu zapojily, byla opravdu zajímavá, a proto byli do finále pozváni všichni účastníci, aby své představy ideální školy odprezentovali před hodnotící komisí. Při prezentaci svého projektu žáci využívali nejen výpočetní techniku, ale komise měla možnost zaslechnout i originální hymnu jedné ze základních škol, hru na klávesy, kytaru, mluvený projev v několika cizích jazycích. Prezentace ideální střední školy se často opíraly o bohatou fantazii jejich tvůrců. A jak vše dopadlo? První místo obsadila ZŠ Znojmo, Pražská, se svou Školou zázraků, na 2. příčce se umístila ZŠ Jevišovice s Ideal high school a 3. místo patří Znáte je? Čarodějné pohádky pro malé kouzelníky JIŘÍ ŽÁČEK ADOLF BORN Dvě dětské knihy, které vydalo nakladatelství Slovart, se dostaly do prestižního katalogu Svazu knihkupců a nakladatelů Nejlepší knihy dětem. Jednou z nich jsou právě Čarodějné pohádky pro malé kouzelníky. Knihy, které jsou zařazeny do katalogu, mají posvěcení od komise pro dětskou knihu SČKN a České sekce IBBY. Znamená to, že knihkupci, knihovny, školy, ani rodiče při jejich nákupu neprohloupí. Jde vždy o kvalitní knihy, které by proto neměly chybět v žádné školní knihovně. 9 ZŠ Mikulovice a její Škole v oblacích. Všichni ocenění obdrželi zajímavé ceny, ale odměněni byli i ti, kteří se nedostali na první tři místa. Velké poděkování patří nejen všem účastníkům soutěže a organizátorům, ale také sponzorům, kteří do soutěže věnovali ceny. Velmi nás také těší, že se soutěž setkala s velkým zájmem, a doufáme, že tomu bude nejinak i v letech příštích. Jana KAMARÁDOVÁ Taťána HANZALOVÁ

10 10 Z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a KDU-ČSL Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu Smluvní strany se zavazují vytvářet vzdělávací systém, který není jen přípravou na budoucí povolání, ale i předpokladem orientace občana ve společnosti a jeho aktivního života. Stát musí garantovat kvalitu vzdělání a jednotnou a propustnou vzdělávací soustavu, jejímž hlavním pilířem jsou veřejné školy. Vzdělávání nesmějí být do cesty stavěny žádné institucionální, zákonné nebo sociální bariéry. Jesle, školky S využitím evropských fondů a dotací ze státního rozpočtu poskytneme obcím prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a jeslí. Podpoříme vznik firemních školek se zajištěním odborného vzdělávacího programu a odbornosti učitele. Poslední rok předškolního vzdělávání zavedeme v zásadě jako povinný. V otázce povinné přípravy dítěte na základní vzdělávání od 5 let prosazujeme varianty, které jsou v souladu s legislativou pro první stupeň základní školy. Kvalita vzdělávání Posílíme kontrolu úrovně vzdělávání včetně kvality základních, středních a vysokých škol tak, aby ji stát mohl svým občanům garantovat. Zasadíme se o využití prostředků z evropských fondů na modernizaci škol a jejich vybavení. Celoživotní vzdělávání budeme organizovat především prostřednictvím stávajících škol, školských a učňovských zařízení. Budeme prosazovat opatření, která umožní větší sepětí středního odborného školství s potřebami trhu práce včetně celoživotního vzdělávání. Více praktické výuky by mělo probíhat u zaměstnavatelů samotných (prvky tzv. duálního systému). Podpoříme motivaci studovat přírodovědné a technické obory. Podpoříme zájmové vzdělávání a mimoškolské aktivity dětí a mládeže. Podpoříme jazykové vzdělávání v jazycích důležitých na otevřeném trhu práce. Posílíme etickou výchovu a formy vzdělávání k aktivnímu občanství na školách (po vzoru osvědčených zkušeností z vyspělých demokratických zemí). Dostupnost vzdělávání Školné ani zápisné nepřipustíme. Garantujeme bezplatné vysokoškolské vzdělání na veřejných a státních vysokých školách. Zasadíme se o udržení cenově dostupného systému školního stravování a péče o děti ve školních družinách. Vzdělávání a finanční ohodnocování pedagogických pracovníků Podle ekonomických možností státu se zasadíme o zvyšování mezd zaměstnanců ve školství včetně nepedagogických pracovníků. Zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele, který bude propojen s motivačním ohodnocením učitelů. Ve spolupráci s pedagogickými fakultami se zasadíme o zlepšení přípravy učitelů na jejich profesi. Věda, výzkum, inovace Smluvní strany se zavazují zvyšovat konkurenceschopnost České republiky podporou strategických oborů s bezprostředními možnostmi aplikace, jako jsou biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína, informatika nebo strojírenství. Neméně jsou však potřebné i společenskovědní disciplíny, které jsou zaměřeny na kulturu a historii České republiky, na pochopení společenských jevů a tendencí uvnitř české společnosti a vztahu k okolí. Podpoříme posilování kvality v prostředí vysokých škol i Akademie věd ČR a vytváření podmínek umožňujících budování špičkových škol doktorských studií. Budeme usilovat o změny v systému hodnocení a financování výzkumných institucí v kontextu a s využitím zahraničních zkušeností i pozitivních příkladů z praxe, podpoříme prvky vedoucí ke koncentraci pracovišť a omezíme výhody plynoucí z rozsahu na úkor kvality. Posílíme odpovědnost za výsledky dosahované ve výzkumu a vývoji za veřejné prostředky, včetně zpřístupňování výsledků v souladu s požadavky EU (Horizon 2020). Podpoříme mobilitu výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi a zahraničními výzkumně zaměřenými univerzitami a ústavy, a to zejména zpřístupněním výběrových řízení i pro zahraniční vědecké pracovníky. Podpoříme účast vědců z České republiky v programech Evropské výzkumné rady a zapojení tuzemských pracovišť do evropské infrastruktury výzkumu a vývoje, jednou z cest je specifické kofinancování. Posílíme podporu aplikovaného výzkumu v přírodovědných a technických oborech studia, včetně rozvoje doktorských studií se zaměřením na aplikovaný výzkum. Podpoříme fungující podnikatelské inkubátory a akcelerátory a umožníme jim efektivní přístup ke spolupráci se sférou aplikovaného výzkumu. Rozšíříme praxi regionálních inovačních center a uplatníme zkušenosti z míst, kde se osvědčily, zejména s ohledem na podporu aktivit v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Podpoříme inovační podnikání na principech venture kapitálu, vytvoříme mechanismy pro návrat vložených investic u úspěšných projektů, stejně jako nástroje pro rychlé zastavení neúspěšných projektů v pilotní fázi. Transformujeme Radu pro výzkum, vývoj a inovace. Snížíme závislost základního výzkumu na účelovém financování. FOTO: Petr MERTA

11 Pěkná kniha potěší i po Vánocích 11 Terezínské ghetto Tajemný vlak do neznáma VERONIKA VÁLKOVÁ Kára s mrtvolami a divoká honička liduprázdnými ulicemi. Takhle hororovou noc Bára ještě nezažila. Kde se to ocitla? Na to odpoví mladým čtenářům tato kniha z nakladatelství Grada, jejíž autorka, historička, přenáší své čtenáře do skutečné, reálné historie právě prostřednictvím svých děl. Něco za něco MARKÉTA DOČEKALOVÁ Známá televizní scénáristka v tomto románu líčí příběh jednoho rozpadajícího se manželství z pohledu tří žen manželky, milenky a tchyně. Člověk nikdy neví, jakou podobu má štěstí, a proto ani hlavní hrdinka knihy čtyřicátnice Martina netuší, že tragédie, jíž prochází, může přinést i něco dobrého. Knihu vydalo nakladatelství Grada. Sledoval jsem Dubčeka KAROL URBAN Pozoruhodné svědectví z druhé strany barikády, tak by mohl znít podtitul této knihy z nakladatelství Práh. Nenápadní estébáci na chodníku před Dubčekovou vilou. Nenápadní estébáci na ostrůvku tramvaje. Nenápadní estébáci všude, kam se Dubček podíval. Hodinu po hodině, celá dvě desetiletí. Na takové svědectví jsme podle editora čekali 23 let. Poslední slovo Valtra Komárka MARTIN KOMÁREK Nedokončený rozhovor syna s otcem, tak zní podtitul této knihy z nakladatelství Práh. Kniha je členěna do několika částí, například O lidech a politice, O Klausovi v době normalizace, O zlodějích, O Havlovi a mnohé další. V neposlední řadě je doplněna i řadou zajímavých fotografií. Strašidlář Mezi námi lesními strašidly Mezi námi vílami HYNEK KLIMEK Obě knihy z nakladatelství Grada osvětlují malým dětem zajímavé postavy ze života lesa. Děti tak zjistí, kdo jsou to divoženky, jezinky, hejkalové, ale také jaké rozeznáváme víly. Podobně jako u lidí existují víly hodné i zlé, pracovité i líné, chytré i přihlouplé, potměšilé i vlídné. Liší se také tím, co dělají a co se musely naučit. Alžběta II. Poslední královna MARC ROCHE Britská královna Alžběta II. panuje Spojenému království už více než padesát let. Její životopis je tak vlastně čítankou britských dějin druhé poloviny dvacátého století. Coby hlava Commonwealthu vládne říši obývané dvěma miliardami lidí. Knihu vydalo nakladatelství Práh. Svět byznysu Průřez světem ekonomiky a obchodu Svět byznysu nemusí být jen nudný. Kolektiv autorů z prestižního týdeníku The Economist připravil průřez světem ekonomiky a byznysu. Čtenáři se dozvědí, které firmy patří mezi nejstarší, připomenou si slavné reklamní slogany a kniha jim i představí základní myšlenky předních ekonomických teorií. Knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta. Sebranka TOREY L. HAYDEN Sedmiletý klučina, který není schopen mluvit, pokud do toho nepočítáme nekonečné opakování předpovědi počasí a odpovědi, které znějí jak ozvěna. Roztomilá holčička, kterou její biologičtí rodiče týrali, a proto má poškozený mozek. Autorka Spratka a Tygřice i v této knize z nakladatelství Portál představuje skutečné příběhy dětí.

12 Oslavte Den učitelů Kantorský bál Nejen pro kantory! Sobota Korunovace Zlatého Ámose Národní dům na Smíchově, nám. 14. října 16, Praha 5. Začátek v 19 hodin. Vstupné 150 Kč. K tanci i poslechu hraje OH BAND, Hosté: Legendy se vrací a Petr Šiška, Iva Hajnová a překvapení. Moderuje Zdeněk Vrba. Vstupenky už teď objednávejte na TÝDENÍK Číslo 1 8. ledna 2014 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1280 Kč, elektronické verze 890 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

MONITORING TISKU A PUBLICITA CERMAT

MONITORING TISKU A PUBLICITA CERMAT Mediální aktivity CERMAT: MONITORING TISKU A PUBLICITA CERMAT Výběr za monitorovací období 2005-2008 leden 2006 CERMAT se osamostatnil 23. 1. 2006 Testy pro žáky devátých tříd Střední školy ukázky testů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

A. Obsah a cíl pokusného ověřování

A. Obsah a cíl pokusného ověřování Vyhlášení pokusného ověřování individuálního výchovného plánu V Praze dne 12. července 2011 Č.j.: 16359/2011-22 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje podle 171

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICKÝ KRAJ Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 PARDUBICE, ŘÍJEN 2011 Úvod Všem středním školám

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2015/2016 V závislosti na 60, odst. 2, 3 a 4, 93 a 94 zákona č. 561/2004

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Ministerstvo školství, mládeže a

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium tel.: 374 616 351, 374 723 995 E-mail: info@sps-tachov.cz, www.sps-tachov.cz Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2014/2015 V souladu s 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více