Výroční zpráva 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011/2012

2 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché:

3 Obsah I. Základní údaje... 1 II. Přehled oboru vzdělání... 2 III. Personální zabezpečení Přehled pracovníků ZŠ... 5 V.Údaje o výsledcích vzdělávání Hodnocení výchovně-vzdělávací práce... 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Výsledky hospodaření IX. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt Comenius Projekt EU Peníze školám X. Financování z jiných zdrojů Projekt Nadace ČEZ Učíme se v přírodě XI. Spolupráce s dalšími složkami Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Spolupráce se základní školou s polským jazykem vyučovacím Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce XII. Organizace výuky XIII. Materiálně technické zajištění školy Materiálně technické zajištění školy Opravy a rekonstrukce ZŠ... 29

4 I. Základní údaje Název školy: Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy: Horní Suchá, Těrlická 969 Právní forma: příspěvková organizace od , změna názvu s účinností od IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Obec Horní Suchá, IČ: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel školy: Mgr. Ilona Chalupová Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Havlásková Základní údaje: E - mail školy: Web: IZO: red IZO: Datum zařazení do sítě: , Změna zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠMT o změně názvu: , s účinností od Součásti školy: školní družina: IZO mateřská škola: IZO školní jídelna: IZO Adresa školní družiny: Horní Suchá, Těrlická 969 Adresa mateřské školy Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969 Vzdělávací program ZŠ: Všechny ročníky byly vzdělávány podle Školského vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem V Evropě se neztratíme. 1

5 II. Přehled oboru vzdělání Základní škola Počet tříd ZŠ k : 18 (na I. stupni 10 tříd, na II. stupni 8 tříd) Celkový počet žáků k : 344 žáků / z toho dívek 165 na I. stupni 205 žáků / z toho dívek 100 na II. stupni 139 žáků / z toho dívek 65 průměrný počet žáků ve třídě: I. stupeň 20,50 žáků II. stupeň 17,38 žáků Počet integrovaných žáků: Žáci s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, chování, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním pro školní rok 2011/2012: Stupeň Ročník Diagnóza Počet žáků specifická porucha učení 1 2. ročník specifická porucha chování 1 3 zdravotní postižení - tělesné 1 I. stupeň 3. ročník specifická porucha učení 1 zdravotní postižení - tělesné ročník specifická porucha učení 2 sociální znevýhodnění 2 4 specifická porucha učení 3 5. ročník zdravotní postižení těžká vada řeči 1 5 sociální znevýhodnění 1 Celkem I. stupeň 14 II. stupeň 6. ročník specifická porucha učení ročník specifická porucha učení 1 specifická porucha chování ročník specifická porucha učení 1 specifická porucha chování 1 2 Celkem II. stupeň 8 CELKEM 22 2

6 Školní družina Počet oddělení ŠD: 2 Pravidelná činnost k Oddělení 2 z toho pro žáky se zdravotním postižením 0 Zapsaní účastníci 50 v tom z 1. stupně 50 z toho ročník 27 Provozní doba školní družiny je od do Provoz ranní družiny ( ) byl zajišťován společně se žáky sousední školy na Základní škole s polským jazykem vyučovacím. Mateřská škola Počet tříd MŠ: 4 Počet dětí v MŠ Třídy Celodenní Polodenní Celkem Celkem Školní jídelna Školní jídelna zajišťuje jídlo pro žáky školy, žáky školy s polským jazykem vyučovacím, pro obě mateřské školy a v rámci doplňkové činnosti pro cizí strávníky. Svačinky jsou vydávány v 9.40 ve školní jídelně, obědy od do Za školní rok 2011/2012 bylo uvařeno: obědů a svačinek. 3

7 Zájmové útvary Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole 20 zájmových kroužků. Vyplňovaly dětem volný čas, rozvíjely jejich schopností, vytvářely kamarádské vztahy. Některé kroužky měly zájmovou náplň, jiné byly doučovací. Všechny kroužky s výjimkou přípravy na střední školy byly v odpoledních hodinách. Kroužky školní rok 2010/2011 Číslo Název kroužků Vedoucí 1. Křesťanský p. Nierostková 2. Pohybové hry p. Štixová 3. Stolní tenis p. Domesová J. 4. Matematický p. Lajczyková 5. Příprava studentů M p. Lajczyková 6. Fyzikální p. Sikorová 7. Jazyka českého p. Zelníček 8. Příprava studentů - Jč p. Szlachtová 9. Rukodělný p. Brodová 10. Jazyka českého p. Szlachtová 11. Pěvecký p. Domesová M. 12. Sborový zpěv p. Ptaková 13. Přírodovědný p. Domesová J. 14. Keramický p. Pechová 15. Keramický p. Richterová 16. Adaptace na ZŠ p. Moldříková 17. Rukodělný p. Zydrová 18. Keramický 2 P Pechová 19. Anglická konverzace p. Konečná 20. Keramický p. Petrová 21. Matematický p. p. Nowaková 22. Výtvarný p. Adamusová 4

8 III. Personální zabezpečení Základní škola Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 25 Provozní zaměstnanci ZŠ: 7 Školní družina: 2 1. Přehled pracovníků ZŠ Poř. Příjmení a jméno, Funkční zařazení Vyučuje předmět číslo titul 1. Chalupová Ilona, Mgr. Ředitelka školy chemie 2. Havlásková Dagmar, Mgr. Zástupce ředitele školy Přírodopis, tělesná výchova, přírodopisný seminář 3. Tomíčková Markéta, Mgr. Výchovný poradce, TU IX. B třídy Německý jazyk, občanská a tělesná výchova 4. Kuchárová Eva, Mgr. Koordinátor ICT, TU IV. A třídy, 1. stupeň, informatika koordinátor projektu ČEZ 5. Szlachtová Marcela, Mgr. Metodik prevence, TU IX. A třídy, Jazyk český, výtvarná výchova předseda PK českého jazyka 6. Nadymáčková Tatjána, Koordinátor projektu Comenius,TU Anglický jazyk, zeměpis Mgr. VI. A třídy, předseda PK cizí jazyk 7. Adamusová Nataša, Mgr. Předseda MS (1.-3.), TU I. A třídy 1. stupeň 8. Brodová Jarmila, Mgr. Předseda MS (4.-5.),TU IV. B třídy 1. stupeň, ruský jazyk 9. Lajczyková Marie, Mgr. Předseda PK mat., TU VII. A třídy Matematika 10. Domesová Jarmila, Mgr. U, Předseda PK přírodní vědy Přírodopis, pracovní výchovu, výchovu ke zdraví 11. Zelníček Jaromír, PaedDr. TU VIII. A třídy, Předseda PK Český jazyk, dějepis společenské vědy 12. Firický Jiří, Mgr. Předseda PK výchov, TU IV. B třídy 1. stupeň, tělesná výchova chlapci 13. Kiselová Helena, Mgr. U Dějepis, dějepisná praktika, zeměpis 14. Kunetková Kateřina Předseda PK estetické výchovy, TU Jazyk český, výtvarná výchova, tělesná 5

9 VIII. B třídy výchova 15. Krauzovičová Lucie, Mgr. TU I. B třídy 1. stupeň 16. Konečná Bohdana, Mgr. TU VII. B třídy Anglický jazyk, dějepis 17. Moldříková Vladimíra, TU III. A třídy, správce FKSP 1. stupeň Mgr. 18. Miluše Pechová, Mgr. TU II. A třídy 1. stupeň, anglický jazyk 19. Jajkowiczová Helena, U 1. stupeň Mgr. 20. Mgr. Markéta Domesová TU III. B třídy 1. stupeň, hudební výchova 21. Zydrová Ilona, Mgr. TU IV. A třídy, jednatel SRZŠ, RŠ 1. stupeň 22. Štixová Marta, Mgr. U, předseda ČMOS 1. stupeň 23. Machancová Lenka, Mgr. TU II. B třídy 1. stupeň, anglický jazyk 24. Sikorová Renata, Mgr. U Fyzika, chemie, fyzikální seminář, pracovní výchova 25. Ptaková Věra, Mgr. U Hudební výchova Poř. číslo Vychovatelé ŠD funkční zařazení vzdělání 1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatel ŠD SŠ pedagogické 2. Rajdusová Lenka vychovatel ŠD SŠ pedagogické Poř. číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 1. GúthTaťána ekonom SŚ 2. Bahníková Šárka (do 25.2.) administrativní pracovník SŚ 3. Kuncová Marcela (od 26.2.) administrativní pracovník SŚ 4. Vlašicová Romana školník SOU 5. Kriš Ignác údržbář SOU 6. Havlíková Karla uklízečka SOU 7. Richterová Zdenka uklízečka SOU 8. Stolárová Darina uklízečka SOU Mateřská škola 6

10 Pedagogické pracovnice MŠ: 8 Provozní zaměstnanci MŠ: 2 Pedagogické pracovnice MŠ 1. Richterová Blanka SpgŠ ved. učitelka 2. Richterová Lenka SpgŠ učitelka MŠ 3. Kubjátová Jana SpgŠ učitelka MŠ 4. Bernatíková Kateřina SpgŠ učitelka MŠ 5. Velíšková Bohunka SpgŠ učitelka MŠ 6. Válová Lenka SpgŠ učitelka MŠ 7. Iwanuszková Lucie SŠ učitelka MŠ 8. Janczyková Jolana SpgŠ učitelka MŠ 9. Sliacká Eva SpgŠ MD Provozní zaměstnanci: 1. Klimszová Pavla ZŠ domovník-uklízečka 2. Kozlová Pavla SOU domovník-uklízečka Školní jídelna Provozní pracovnice školní jídelny: 9 (dvě dlouhodobá nemoc zástup) 1. Suchánková Pavlína (od 4.11) SŠ vedoucí ŠJ Bahníková Šárka - zástup za 2. nemoc (od 4.11) SŚ pokladník, účetní 3. Smejkalová Radka (od 4.11.) SOŠ pokladník, účetní 7

11 4. Žáková Eva SOU vedoucí kuchařka 5. Konečná Monika SOU kuchařka 6. Dolinová Libuše SOU kuchařka 7. Ernstová Margita SOU prac. provozu 8. Dutková Lucie SOU prac. provozu 9. Czyžová Dana ZŠ prac. provozu 10 Rašová Danuta SOU prac. provozu Jestřábiková Irena zástup za 11. nemoc SOU prac. provozu IV. Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd Zápis do 1. tříd: Zápis proběhl začátkem února. Zápisu předcházel Den otevřených dveří, kde se v průběhu celého dne mohli návštěvníci podívat dopoledne do tříd, ale i do prostor jinak nepřístupných. Zápis byl ve středu 1. února od do a ve čtvrtek 2. února od 8.00 do Celkem bylo zapsáno 41 žáků. U 6 žáků vyřídili zákonní zástupci odklad povinné školní docházky. Do školy tedy nastoupí celkem 35 žáků a budou vytvořeny dvě první třídy. Další vzdělávání na střední škole: Typ vzdělání Počet žáků Název střední školy Počet žáků Gymnázia 6 Havířov Podlesí Havířov Komenského Karviná Střední vzdělání s maturitou Střední vzdělání s maturitou i VL Střední vzdělání S VL 13 Soukromé gymnázium SŠ dopravní Vítkovice OA Frýdek Místek SŠ Prostřední Suchá SŠ zdravotní Karviná SŠ zdravotní Ostrava SPŠ Karviná SPŠ stavební Havířov SŠ ochrany Karviná SŠ informatiky SPŠ Vítkovice 1 16 SŠ Prostřední Suchá SŠ Lidická Havířov SŠ Karviná Hotelová Český Těšín SŠ dopravní Vítkovice SŠ Hrabůvka SPŠ Ostrava

12 Dakot Karviná 1 Baron Scool 4 Nižší vzdělání 1 Havířov Školní 1-1 žák nepodal přihlášku na žádnou střední školu a 3 žáci neoznámili, zda byli přijati ke vzdělávání na střední škole - 1 žák pokračuje v plnění povinné školní docházky na osmiletém gymnáziu V.Údaje o výsledcích vzdělávání 1.Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Na začátku školního roku 2011/2012 si naše ZŠ stanovila následující záměry: Realizace Školního vzdělávacího programu V Evropě se neztratíme ve všech ročnících školy. Zajišťovat plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovněvzdělávací práce. Dbát na prevenci sociálně patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Věnovat dále pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat dohodnuté postupy, formy a metody, které byly schválené metodickými orgány. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu. Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Individuální přístup k žákům s poruchami učení a chování, žákům po nemoci, se zdravotními problémy a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sportovní a kulturní akce). Spolupracovat s Radou školy. Aktivně se účastnit kulturních a společenských akcí obce. Připravovat vystoupení žáků na tyto akce. Spolupracovat s polskou ZŠ v oblasti sportovní i kulturní. 2. SCIO testování SCIO TESTOVÁNÍ ve školním roce 2011/2012 Škola zakoupila od společnosti SCIO testování pro všechny žáky devátého, sedmého a třetího ročníku (veškeré výsledky a analytické zprávy na 9

13 9. ročník Listopad (ČJ, M, OSP a AJ) Testovalo se 25 tisíc žáků z 871 škol ČR, 1320 tříd, (z celkové populace bylo nejvíce žáků otestováno ve Zlínském kraji - 58% a Královéhradeckém kraji- 48% ; Moravskoslezský kraj- 33%, nejméně kraj Plzeňský a Ústecký - 13% všech deváťáků) Srovnání čisté úspěšnosti: ČR Naše ZŠ IX. A IX. B ČJ 32% 28% 33% 23% M 35% 36% 43% 28% OSP 40% 36% 43% 28% AJ 32% 24% 32% 15% 7. ročník duben (M, Čj,OSP) - Testování proběhlo v rámci čtyřletého modulu KEA Komplexní evaluační analýza. Modul KEA je čtyřletý projekt, trvající do roku 2014, kdy žáci letošních sedmých tříd projdou testováním, které bude ukončeno v deváté třídě. Jedná se o nástroj umožňující školám získat pravidelnou zpětnou vazbu - Sledovat pokrok žáků, srovnání s ostatními školami, pravidelné meziroční srovnání a dotazníkové šetření učitelů, žáků a jejich rodičů pro každý ročník. V osmém ročníku budou žáci testování z klíčových kompetencí a AJ, a v devátém ročníku proběhne testování M, ČJ, OSP. - Testováno bylo žáků devátých tříd (asi 6% všech sedmáků) ze 199 škol, nejvíce (více než 10% sedmáků) testoval pouze Královéhradecký kraj. Moravskoslezský kraj asi 6 %. Srovnání čisté úspěšnosti průměr ČR předmět gymnázia ZŠ naše ZŠ VII.A VII.B Český jazyk 74% 44% 39% 49% 24% Matematika 64% 34% 33% 41% 21% OSP 75% 41% 36% 42% 26% 3. ročník testováno bylo dvakrát: poprvé v dubnu - hrazeno školou (STONOŽKA: M,Čj,Aj,KK, Člověk a jeho svět) podruhé online v červnu - zdarma - FINGR (finanční gramotnost) 10

14 STONOŽKA Testování se účastnilo žáků třetích tříd (asi 5 % třeťáků) z 328 škol. Nejvíce (více než 10 %) testovali v Praze a Královéhradeckém kraji. Moravskoslezský kraj otestoval asi 6,5% žáků třetích tříd. Srovnání čisté úspěšnosti předmět průměr ČR naše ZŠ III.A III.B Český jazyk 60% 44% 44% 43% Matematika 62% 43% 49% 37% Anglický jazyk 51% 40% 38% 42% Klíč. kompetence 60% 45% 44% 45% Člověk a jeho svět 59% 47% 49% 45% 3. Standardy Tak jako všechny školy v České republice, i my jsme prošli celkovým testováním standardů. Testování probíhalo koncem školního roku a trvalo 3 týdny. Na naší škole proběhlo bez větších problémů. 9. ročník matematika celkové hodnocení 71,59% 9. ročník jazyk český celkové hodnocení 79,04% 9. ročník anglický jazyk celkové hodnocení 62,17% 5. ročník matematika celkové hodnocení 65,34% 5. ročník jazyk český celkové hodnocení 65,94% 5. ročník anglický jazyk celkové hodnocení 57,29% Matematika Žáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší IX.A % 75% 57% 83% 85% 76% 80% 67% IX.B % 58% 46% 52% 85% 59% 100% 62% V.A % 68% 43% 52% 70% 83% 53% 71% V.B % 79% 64% 76% 80% 80% 64% 79% Jazyk český Žáků Test Porozumění textu Pravopis a mluvnice Slovní zásoba Větná skladba Sloh a literatura základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší IX.A % 73% 84% 100% 92% 68% 95% 78% 81% 62% 63% 93% IX.B % 76% 89% 0% 75% 62% 91% 85% 75% 72% 60% 93% V.A % 58% 53% 83% 59% 56% 71% 67% 40% 49% 63% 54% V.B % 75% 70% 88% 74% 75% 82% 88% 63% 69% 90% 66% 11

15 Jazyk anglický Žáků Test Čtení s porozuměním Gramatika Konverzace Slovní zásoba Poslech základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší IX.A % 54% 47% nebylo 50% 51% 23% 63% 33% 50% 75% nebylo IX.B % 76% 29% nebylo 33% 76% 0% 77% 33% 76% 73% nebylo V.A % 34% 48% nebylo 29% 32% 7% 24% 58% 41% 51% nebylo V.B % 43% 47% nebylo 31% 81% 17% 80% 74% 90% 85% nebylo VI. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program vycházel z těchto materiálů: Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v souladu s 29 odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže Národní strategií protidrogové politiky Strategií prevence kriminality Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Naše škola se potýkala s těmito problémy: záškoláctvím - s velkým počtem neomluvené absence drobnou trestnou činností - krádeže, ničení majetku slovní a fyzickou agresí mezi žáky zaznamenány byly i slovní ataky vůči pedagogům rostoucí agresivitou u dětí z nepodnětného rodinného prostředí. Preventivní program zasahoval do výchovné a naukové složky vzdělávání během celého školního roku, směřoval k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Velmi důležitou oblastí je také prohlubování komunikačních dovedností mezi učiteli, rodiči a žáky, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek a smysluplného využívání volného času. 12

16 Významné místo v oblasti prevence představovaly tento školní rok tyto aktivity: zájmové útvary kroužky, školní družina, akce pořádané školou v době mimo vyučování ozdravné pobyty ŠVP, LVVZ, výlety a exkurze zapojení do celostátně vyhlašovaných soutěží zapojení do celostátních a mezinárodních projektů práce na školních projektech osvětová činnost ŠMP - ukončil akreditované vzdělávání v oblasti SPJ v OS AVE Český Těšín v březnu 2012 Při preventivní práci s rizikovými jednotlivci i kolektivy se zaměřil na tato témata, která realizoval formou prožitkových programů v: 1. pololetí 2. pololetí ročník Vztahy v dětském kolektivu Zásady mezilidské komunikace 6. ročník Vztahy Osobní bezpečí 7. ročník Komunikace Kyberšikana 8. ročník Drogy Změny závislého člověka 9. ročník Člověk v krizi Kyberšikana V rámci MPP byly realizovány projektové dny: Měsíc Název Ročník Zajištění Říjen Moderní je nekouřit třída ŠMP Třídnické hodiny: listopad rozbor březen rozbor ročník Vztahy ve třídě leden Zásady mezilidské duben komunikace 6. ročník Osobní bezpečí Způsob chování duben leden v krizových situacích 7. ročník Komunikace mezi lidmi Osobní bezpečí, šikana leden Mezilidské vztahy Péče o zdraví duben 8. ročník Agresivita, šikana Konflikty rodina, partneři, kamarádi 9. ročník Právní odpovědnost a povědomí leden Drogy a lidský organismus Duševní a sociální změny závislého člověka duben leden Člověk v krizi duben 13

17 Řešení sociálně patologických jevů ve škole: Výskyt rizikových 1. pololetí 2. pololetí Řešeno projevů ve škole Kouření 6 9 ŠMP, TU Šikana, agresivní chování 7 4 ŠMP, VP a ředitelka školy Sexuální obtěžování 1 0 ŠMP, TU Drogy 0 0 Alkohol 0 0 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Místo konání Téma účast Havířov Pokyny k zahájení školního roku p. Chalupová p. Havlásková Brno Školení k vední projektu Comenius p.nadymáčková Český Těšín Konference EVVO p. Havlásková Karviná Děti s poruchou vzdělání p. Tomíčková Český Těšín Konference EVVO p. Havlásková Ostrava Školení FKSP p. Moldříková Karviná Poradna ředitelů škol p. Chalupová p. Tomíčková Ostrava Novelizace školského zákona p. Chalupová p. Havlásková Ostrava Novelizace školského zákona p. Tomíčková Karviná Nové školské předpisy p. Chalupová p. Havlásková Karviná Školení BOZP p. Havlásková Praha Školení k vední projektu Comenius p.nadymáčková V loňském roce dokončila studium Metodika prevence sociálně patologických jevů paní učitelka Marcela Szlachtová. 14

18 VIII. Výsledky hospodaření Hospodaření školy v roce 2011 Hospodaření základní školy skončilo v roce 2011 ziskem z hlavní i hospodářské činnosti. Výnosy celkem ,94 z toho : přímé náklady na vzdělávání ,00 projekt EU ,20 projekt COMENIUS II ,00 projekt ČEZ ,00 příspěvek na provoz ,00 v tom příspěvek obce na kult. projekty ,00 školné ,00 ostatní příjmy - stravné (žáci, záv.stravování) ,12 - úroky, ostatní výnosy ,95 zúčtování fondů 2 000,00 příjmy z doplňkové činnosti ,67 Náklady celkem ,73 Z toho : SR přímé náklady na platy ,00 zákonné odvody, FKSP ,00 DPČ EU ,00 zákonné odvody, FKSP ,00 DPP ČEZ ,00 zřizovatel PnP ,00 zákonné odvody, FKSP ,00 OON ,00 náhrady mezd ,00 potraviny ,06 spotřeba materiálu ,69 OOPP ,65 spotřeba energií ,60 opravy a údržba ,32 učebnice, UP, DDHM ,67 cestovné ,40 náklady na reprezentaci 2 455,40 ostatní služby ,52 jiné ostatní náklady ,21 odpisy ,80 15

19 Náklady z doplňkové činnosti ,41 z toho : potraviny ,00 materiál ,53 spotřeba energií ,05 platy včetně odvodů ,00 opravy ,13 ostatní náklady 1 858,90 služby ,24 odpisy ,56 Výsledek hospodaření - z hlavní činnosti ,95 z doplňkové činnosti 301,26 Celkový výsledek hospodaření za organizaci ,21 Přehled ukazatelů rozpočtu v roce 2011 škol zřizovaných obcí v tis. Kč Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Přímé NIV celkem Závazné ukazatele z toho - Platy OON Limit počtu zaměstnanců 49,75 49,75 Orientační ukazatele Odvody FKSP ONIV Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Stanoveno rozpočtem Stav k (konečný stav po úpravách) Příspěvek zřizovatele na provoz Závazné ukazatele Příspěvek na investice 0 0 Výnosy (školné, úroky, přísp. k MDD)

20 v tis. Kč Účelové prostředky kapitoly MŠMT Stanoveno rozpočtem Stav k Prostř. na škol.vybavení pro žáky 1.tříd UZ Prostředky na posílení plat.úrovně PP UZ Zkratky: NIV - neinvestiční výdaje (platy,odvody,pojištění,příspěvek FKSP,školní pomůcky,učebnice, školení,) OON - ostatní osobní náklady FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb ONIV ostatní neinvestiční výdaje ( školní pomůcky, učebnice, ) IX. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 1. Projekt Comenius Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Ilona Chalupová Těrlická 969/ Horní Suchá V Praze, dne 29. června 2011 Výsledky schvalování žádosti číslo: COM-MP Název projektu: Myths and Legends from Cultural Heritage Vážená paní ředitelko, dovolujeme si Vám oznámit, že Vaše žádost o udělení finančních prostředků pro práci na projektu Partnerství škol Comenius ve výběrovém kole 2011 BYLA SCHVÁLENA Celkový grant přidělený Vaší škole na realizaci projektu je EUR. Znamená to, že Vaše škola musí uskutečnit minimálně 12 mobilit do schválených partnerských institucí. Financované aktivity projektu mohou probíhat v období od do

21 COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL - Pro multilaterální a bilaterální partnerství, schválená v roce V listopadu 2011 jsme navštívili partnerskou školu v Berlíně v Německu. Prohlídka Berlína Na této návštěvě bylo vybráno logo projektu, které bylo navrženo žáky naší školy. U Reichstagu 18

22 V březnu 2012 proběhla návštěva zahraničních pedagogů na naší škole. Prezentovali jsme školu i obec. Oceňující byla účast radních obce na některých akcích. Stejně tak přítomnost zástupců SRZŠ. V květnu proběhla návštěva Francie. Navštívili jsme partnerskou školu v Quimperu. Návštěva u Atlantiku Prohlídka Quimperu 19

23 Prohlídka Comaneu všemi členy projektu Zároveň jsme podali žádost o přidělení dalšího grantu. 2. Projekt EU Peníze školám 22. listopadu 2010 jsme dostali schválenou dotací z projektu. Byl vypracován Benefit žádostí, obdrželi jsme částku ,- Kč. V rámci školy byla vytvořena komise, která na projektu pracuje. Tvoří ji: Mgr. Ilona Chalupová, Mgr. Dagmar Havlásková, PhDr. Lucie Šumpichová, Mgr. Eva Kuchárová, Mgr. Marie Lajczyková, Mgr. Jarmila Brodová, Mgr. Markéta Tomíčková, Mgr. Taťjána Nadymáčková, paní Taťána Hanušová a paní Šárka Bahníková. 22. května 2011 byla odeslána 1. monitorovací zpráva. Zpráva byla schválena. 22. listopadu 2011 jsme odeslali 2. monitorovací zprávu. Zpráva byla schválena. 22. května 2012 jsme odeslali 3. monitorovací zprávu. Výsledek ještě neznáme. Slední závěrečná zpráva bude v listopadu X. Financování z jiných zdrojů 1. Projekt Nadace ČEZ Učíme se v přírodě Tento projekt je zaměřen na zvýšení podílu výuky v přírodě. Z jeho prostředků byly zakoupeny lavice se stoly, přenosné tabule k výuce v přírodě. Hlavně v letních měsících jsou hojně využívány. Bylo doplněno dětské hřiště pískovišti a košem na košíkovou, které využívají děti ze školní družiny a mateřské školy. 20

24 1) Logo projektu 2) Venkovní využití ploch ke sportování: 3)Ke škole patří i aktivní odpočinek 21

25 Sponzorské dary Největším sponzorským darem bylo pořízení interaktivní tabule, kterou nám darovala firma Vapes s.r.o. a to v hodnotě ,- Kč. Dále jsme obdrželi finanční sponzorský dar od firmy IGEA, která nám darovala ,- Kč na sportovní a kulturní činnost. Od obchodní společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., jsme získali nepeněžitý dar v hodnotě ,60 Kč. XI. Spolupráce s dalšími složkami 1. Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Během školního roku 2011/2012 se rozvíjela nadále dobrá spolupráce s rodiči žáků. Předsedou je pan ing. Martin Adamiec a pokladníkem paní Iva Vitošová. Své příjmy získávali z příspěvků rodičů, finančních výnosů akcí a z projektu Obce Horní Suchá. Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí: exkurze žáků, sportovně zábavné odpoledne radovánky, lampiónový průvod. Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, knižní odměny, přispívalo dětem na pobyt na LVVZ a ve škole v přírodě. Žákům 9. ročníků finančně přispěli na fotoalba a závěrečné pohoštění. S příznivým ohlasem se setkalo uspořádání zábavně sportovního odpoledne - radovánek. Děti MŠ i ZŠ vystoupily s pečlivě připraveným programem. Potom na ně čekaly různé soutěže a atrakce. Celá akce byla hodně zdařilá. Vedení školy chce poděkovat všem rodičům, kteří nezištně provedli mnoho akcí a obětovali svůj čas, energii na mnohdy velmi náročné akce. 2. Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Díky velmi dobré spolupráci s Obecním úřadem v Horní Suché mohli žáci realizovat ve školním roce2011/2012 následující akce: sportovní akce školy ocenění nejlepších žáků školy kulturně poznávací akce exkurze podpora volnočasových aktivit zájmová činnost kroužků soutěžní akce 1. a 2 stupně v rámci projektu Comenius reprezentaci školy Den Země 22

26 Den dětí cyklistické závody Vedení školy chce poděkovat zastupitelům Obce Horní Suchá za jejich zájem o školství v Horní Suché. Poděkování patří všem členům Rady obce v čele s panem starostou Ing. Janem Lipnerem, vedoucímu kulturní komise a místostarostovi panu Josefu Žerdíkovi a paní Ivetě Martiníkové, která má školství na starost. Díky jejich zájmu se škola řadí mezi velmi kvalitní školy v našem regionu (a to nejen po stránce technické vybavenosti, ale i po stránce pedagogické), což potvrzují i výsledky inspekce ČR a informace o stavu dalších škol. 3. Spolupráce se základní školou s polským jazykem vyučovacím Tak jako v minulých létech i v tomto školním roce jsme velmi dobře spolupracovali se základní školou s polským jazykem vyučovacím. Společně pořádáme akce většího rozsahu jako Den Země. V rámci sportovní výchovy jsme na novém školním hřišti zavedli sportovní olympiádu mladších dětí, která se bude každoročně opakovat. Pozvali jsme žáky školy na lampiónový průvod a cyklistické závody.společně navštěvujeme v naši tělocvičně divadelní představení. 4. Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce. Ve školním roce 2011/2012 se děti MŠ a žáci ZŠ opět zúčastnili všech kulturních akcí v obci, kde vystupovali se svým programem. Dále pomáhali těmto akcím výrobou drobných dárečků. Žáci jednotlivých ročníku v průběhu roku navštívili několik kulturních představení v loutkovém divadle v Ostravě. Kulturní komise obce pod vedením pana Josefa Žerdíka zajistila pro žáky divadelní představení v Dělnickém domě Zkrocení zlé ženy v podání Těšínského divadla. Žáci měli vystoupení zdarma. V rámci spolupráce se školou ve Stonavě, navštívili žáci 1. stupně jejich divadelní představení. Pokračujeme ve spolupráci s novým domovem důchodců v Horní Suché, kde zajišťujeme vystoupení a besídky ze stran našich žáků. Velkou kulturní akcí naši školy byl Vánoční koncert v kostele. Proběhl v prosinci a to v a Měl velmi kladný ohlas mezi veřejností. Děkuje hlavně paní učitelce Věře Ptakové a Markétě Domesové. V letošním roce jsme uspořádali Akademii k 50. výročí školní budovy. Proběhla 12. dubna v Dělnickém domě. I toto vystoupení jsme opakovali 2x. Na vystoupení se podíleli téměř všichni žáci základní školy a předškolní děti mateřské školy. Vystoupení bylo velmi hezké a poděkování patří žákům i pracovníkům školy, kteří se na něm podíleli. 23

27 XII. Organizace výuky Akce školy ve školním roce 2011/2012 Září Slavnostní zahájení školního roku Zahájení výuky plavání 2. tříd v Havířově Loutkové divadlo Ostrava pro 7. ročníky Plavání 2. tříd Sportovní olympiáda vesnických škol 1. stupně Třídní schůzky Albrechtická stezka pro žáky 2 9. ročníku Školní výlet 9. Ročníku do Prahy Nevěsta pro hastrmana divadlo pro ročník Rada obce Říjen Zahájení práce kroužků Stolní tenis chlapci a dívky Stonava Konference EVVO Český Těšín Focení 1. tříd Kulturní komise Horní Suchá Drakiáda ročníků Divadlo loutek Ostrava Liška Bystrouška 6. ročníky Beseda 7. A 8. Ročníků k prevenci Neříkejte dětem dopředu Basketball Stonava (starší žáci) Lampiónový průvod Celoškolní projekt Kouření Listopad SCIO 9. ročníku Soutěž ZOO Ostrava Florball Horní Suchá (mladší žáci) Pedagogická rada Informativní třídní schůzky Projekt Comenius odjezd do Německa Zdravotní školení žáků 8. ročníku Zdravotní školení žáků 9. ročníku Vánoční focení Pythagoriáda Ročníku Florbal dívky Horní Suchá 24

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 201 Obsah I.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více