Výroční zpráva 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011/2012

2 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché:

3 Obsah I. Základní údaje... 1 II. Přehled oboru vzdělání... 2 III. Personální zabezpečení Přehled pracovníků ZŠ... 5 V.Údaje o výsledcích vzdělávání Hodnocení výchovně-vzdělávací práce... 9 VI. Prevence sociálně patologických jevů VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Výsledky hospodaření IX. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt Comenius Projekt EU Peníze školám X. Financování z jiných zdrojů Projekt Nadace ČEZ Učíme se v přírodě XI. Spolupráce s dalšími složkami Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Spolupráce se základní školou s polským jazykem vyučovacím Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce XII. Organizace výuky XIII. Materiálně technické zajištění školy Materiálně technické zajištění školy Opravy a rekonstrukce ZŠ... 29

4 I. Základní údaje Název školy: Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Sídlo školy: Horní Suchá, Těrlická 969 Právní forma: příspěvková organizace od , změna názvu s účinností od IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Obec Horní Suchá, IČ: , Sportovní 3/2, Horní Suchá Starosta obce: Ing. Jan Lipner Ředitel školy: Mgr. Ilona Chalupová Zástupce ředitele: Mgr. Dagmar Havlásková Základní údaje: E - mail školy: Web: IZO: red IZO: Datum zařazení do sítě: , Změna zřizovací listiny: , s účinností od Rozhodnutí MŠMT o změně názvu: , s účinností od Součásti školy: školní družina: IZO mateřská škola: IZO školní jídelna: IZO Adresa školní družiny: Horní Suchá, Těrlická 969 Adresa mateřské školy Horní Suchá, Stavební 2/1226 Adresa školní jídelny: Horní Suchá, Těrlická 969 Vzdělávací program ZŠ: Všechny ročníky byly vzdělávány podle Školského vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem V Evropě se neztratíme. 1

5 II. Přehled oboru vzdělání Základní škola Počet tříd ZŠ k : 18 (na I. stupni 10 tříd, na II. stupni 8 tříd) Celkový počet žáků k : 344 žáků / z toho dívek 165 na I. stupni 205 žáků / z toho dívek 100 na II. stupni 139 žáků / z toho dívek 65 průměrný počet žáků ve třídě: I. stupeň 20,50 žáků II. stupeň 17,38 žáků Počet integrovaných žáků: Žáci s diagnostikovanou specifickou poruchou učení, chování, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním pro školní rok 2011/2012: Stupeň Ročník Diagnóza Počet žáků specifická porucha učení 1 2. ročník specifická porucha chování 1 3 zdravotní postižení - tělesné 1 I. stupeň 3. ročník specifická porucha učení 1 zdravotní postižení - tělesné ročník specifická porucha učení 2 sociální znevýhodnění 2 4 specifická porucha učení 3 5. ročník zdravotní postižení těžká vada řeči 1 5 sociální znevýhodnění 1 Celkem I. stupeň 14 II. stupeň 6. ročník specifická porucha učení ročník specifická porucha učení 1 specifická porucha chování ročník specifická porucha učení 1 specifická porucha chování 1 2 Celkem II. stupeň 8 CELKEM 22 2

6 Školní družina Počet oddělení ŠD: 2 Pravidelná činnost k Oddělení 2 z toho pro žáky se zdravotním postižením 0 Zapsaní účastníci 50 v tom z 1. stupně 50 z toho ročník 27 Provozní doba školní družiny je od do Provoz ranní družiny ( ) byl zajišťován společně se žáky sousední školy na Základní škole s polským jazykem vyučovacím. Mateřská škola Počet tříd MŠ: 4 Počet dětí v MŠ Třídy Celodenní Polodenní Celkem Celkem Školní jídelna Školní jídelna zajišťuje jídlo pro žáky školy, žáky školy s polským jazykem vyučovacím, pro obě mateřské školy a v rámci doplňkové činnosti pro cizí strávníky. Svačinky jsou vydávány v 9.40 ve školní jídelně, obědy od do Za školní rok 2011/2012 bylo uvařeno: obědů a svačinek. 3

7 Zájmové útvary Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole 20 zájmových kroužků. Vyplňovaly dětem volný čas, rozvíjely jejich schopností, vytvářely kamarádské vztahy. Některé kroužky měly zájmovou náplň, jiné byly doučovací. Všechny kroužky s výjimkou přípravy na střední školy byly v odpoledních hodinách. Kroužky školní rok 2010/2011 Číslo Název kroužků Vedoucí 1. Křesťanský p. Nierostková 2. Pohybové hry p. Štixová 3. Stolní tenis p. Domesová J. 4. Matematický p. Lajczyková 5. Příprava studentů M p. Lajczyková 6. Fyzikální p. Sikorová 7. Jazyka českého p. Zelníček 8. Příprava studentů - Jč p. Szlachtová 9. Rukodělný p. Brodová 10. Jazyka českého p. Szlachtová 11. Pěvecký p. Domesová M. 12. Sborový zpěv p. Ptaková 13. Přírodovědný p. Domesová J. 14. Keramický p. Pechová 15. Keramický p. Richterová 16. Adaptace na ZŠ p. Moldříková 17. Rukodělný p. Zydrová 18. Keramický 2 P Pechová 19. Anglická konverzace p. Konečná 20. Keramický p. Petrová 21. Matematický p. p. Nowaková 22. Výtvarný p. Adamusová 4

8 III. Personální zabezpečení Základní škola Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 25 Provozní zaměstnanci ZŠ: 7 Školní družina: 2 1. Přehled pracovníků ZŠ Poř. Příjmení a jméno, Funkční zařazení Vyučuje předmět číslo titul 1. Chalupová Ilona, Mgr. Ředitelka školy chemie 2. Havlásková Dagmar, Mgr. Zástupce ředitele školy Přírodopis, tělesná výchova, přírodopisný seminář 3. Tomíčková Markéta, Mgr. Výchovný poradce, TU IX. B třídy Německý jazyk, občanská a tělesná výchova 4. Kuchárová Eva, Mgr. Koordinátor ICT, TU IV. A třídy, 1. stupeň, informatika koordinátor projektu ČEZ 5. Szlachtová Marcela, Mgr. Metodik prevence, TU IX. A třídy, Jazyk český, výtvarná výchova předseda PK českého jazyka 6. Nadymáčková Tatjána, Koordinátor projektu Comenius,TU Anglický jazyk, zeměpis Mgr. VI. A třídy, předseda PK cizí jazyk 7. Adamusová Nataša, Mgr. Předseda MS (1.-3.), TU I. A třídy 1. stupeň 8. Brodová Jarmila, Mgr. Předseda MS (4.-5.),TU IV. B třídy 1. stupeň, ruský jazyk 9. Lajczyková Marie, Mgr. Předseda PK mat., TU VII. A třídy Matematika 10. Domesová Jarmila, Mgr. U, Předseda PK přírodní vědy Přírodopis, pracovní výchovu, výchovu ke zdraví 11. Zelníček Jaromír, PaedDr. TU VIII. A třídy, Předseda PK Český jazyk, dějepis společenské vědy 12. Firický Jiří, Mgr. Předseda PK výchov, TU IV. B třídy 1. stupeň, tělesná výchova chlapci 13. Kiselová Helena, Mgr. U Dějepis, dějepisná praktika, zeměpis 14. Kunetková Kateřina Předseda PK estetické výchovy, TU Jazyk český, výtvarná výchova, tělesná 5

9 VIII. B třídy výchova 15. Krauzovičová Lucie, Mgr. TU I. B třídy 1. stupeň 16. Konečná Bohdana, Mgr. TU VII. B třídy Anglický jazyk, dějepis 17. Moldříková Vladimíra, TU III. A třídy, správce FKSP 1. stupeň Mgr. 18. Miluše Pechová, Mgr. TU II. A třídy 1. stupeň, anglický jazyk 19. Jajkowiczová Helena, U 1. stupeň Mgr. 20. Mgr. Markéta Domesová TU III. B třídy 1. stupeň, hudební výchova 21. Zydrová Ilona, Mgr. TU IV. A třídy, jednatel SRZŠ, RŠ 1. stupeň 22. Štixová Marta, Mgr. U, předseda ČMOS 1. stupeň 23. Machancová Lenka, Mgr. TU II. B třídy 1. stupeň, anglický jazyk 24. Sikorová Renata, Mgr. U Fyzika, chemie, fyzikální seminář, pracovní výchova 25. Ptaková Věra, Mgr. U Hudební výchova Poř. číslo Vychovatelé ŠD funkční zařazení vzdělání 1. Zapletalová Věra vedoucí vychovatel ŠD SŠ pedagogické 2. Rajdusová Lenka vychovatel ŠD SŠ pedagogické Poř. číslo Správní zaměstnanci funkční zařazení vzdělání 1. GúthTaťána ekonom SŚ 2. Bahníková Šárka (do 25.2.) administrativní pracovník SŚ 3. Kuncová Marcela (od 26.2.) administrativní pracovník SŚ 4. Vlašicová Romana školník SOU 5. Kriš Ignác údržbář SOU 6. Havlíková Karla uklízečka SOU 7. Richterová Zdenka uklízečka SOU 8. Stolárová Darina uklízečka SOU Mateřská škola 6

10 Pedagogické pracovnice MŠ: 8 Provozní zaměstnanci MŠ: 2 Pedagogické pracovnice MŠ 1. Richterová Blanka SpgŠ ved. učitelka 2. Richterová Lenka SpgŠ učitelka MŠ 3. Kubjátová Jana SpgŠ učitelka MŠ 4. Bernatíková Kateřina SpgŠ učitelka MŠ 5. Velíšková Bohunka SpgŠ učitelka MŠ 6. Válová Lenka SpgŠ učitelka MŠ 7. Iwanuszková Lucie SŠ učitelka MŠ 8. Janczyková Jolana SpgŠ učitelka MŠ 9. Sliacká Eva SpgŠ MD Provozní zaměstnanci: 1. Klimszová Pavla ZŠ domovník-uklízečka 2. Kozlová Pavla SOU domovník-uklízečka Školní jídelna Provozní pracovnice školní jídelny: 9 (dvě dlouhodobá nemoc zástup) 1. Suchánková Pavlína (od 4.11) SŠ vedoucí ŠJ Bahníková Šárka - zástup za 2. nemoc (od 4.11) SŚ pokladník, účetní 3. Smejkalová Radka (od 4.11.) SOŠ pokladník, účetní 7

11 4. Žáková Eva SOU vedoucí kuchařka 5. Konečná Monika SOU kuchařka 6. Dolinová Libuše SOU kuchařka 7. Ernstová Margita SOU prac. provozu 8. Dutková Lucie SOU prac. provozu 9. Czyžová Dana ZŠ prac. provozu 10 Rašová Danuta SOU prac. provozu Jestřábiková Irena zástup za 11. nemoc SOU prac. provozu IV. Údaje o přijímacím řízení a zápisu do 1. tříd Zápis do 1. tříd: Zápis proběhl začátkem února. Zápisu předcházel Den otevřených dveří, kde se v průběhu celého dne mohli návštěvníci podívat dopoledne do tříd, ale i do prostor jinak nepřístupných. Zápis byl ve středu 1. února od do a ve čtvrtek 2. února od 8.00 do Celkem bylo zapsáno 41 žáků. U 6 žáků vyřídili zákonní zástupci odklad povinné školní docházky. Do školy tedy nastoupí celkem 35 žáků a budou vytvořeny dvě první třídy. Další vzdělávání na střední škole: Typ vzdělání Počet žáků Název střední školy Počet žáků Gymnázia 6 Havířov Podlesí Havířov Komenského Karviná Střední vzdělání s maturitou Střední vzdělání s maturitou i VL Střední vzdělání S VL 13 Soukromé gymnázium SŠ dopravní Vítkovice OA Frýdek Místek SŠ Prostřední Suchá SŠ zdravotní Karviná SŠ zdravotní Ostrava SPŠ Karviná SPŠ stavební Havířov SŠ ochrany Karviná SŠ informatiky SPŠ Vítkovice 1 16 SŠ Prostřední Suchá SŠ Lidická Havířov SŠ Karviná Hotelová Český Těšín SŠ dopravní Vítkovice SŠ Hrabůvka SPŠ Ostrava

12 Dakot Karviná 1 Baron Scool 4 Nižší vzdělání 1 Havířov Školní 1-1 žák nepodal přihlášku na žádnou střední školu a 3 žáci neoznámili, zda byli přijati ke vzdělávání na střední škole - 1 žák pokračuje v plnění povinné školní docházky na osmiletém gymnáziu V.Údaje o výsledcích vzdělávání 1.Hodnocení výchovně-vzdělávací práce Na začátku školního roku 2011/2012 si naše ZŠ stanovila následující záměry: Realizace Školního vzdělávacího programu V Evropě se neztratíme ve všech ročnících školy. Zajišťovat plnění úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech výchovněvzdělávací práce. Dbát na prevenci sociálně patologických jevů záškoláctví, negativní přístup ke škole. Rozvíjet drogovou prevenci, sledovat projevy šikany. Důsledně zapojovat zákonné zástupce do řešení problémů. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Věnovat dále pozornost estetické úpravě školního prostředí třída, škola. Dbát na úpravu písemných prací žáků, dodržovat dohodnuté postupy, formy a metody, které byly schválené metodickými orgány. Dodržovat ustanovení klasifikačního řádu. Využívání alternativních vyučovacích metod s respektováním individuálních rozdílů mezi žáky. Individuální přístup k žákům s poruchami učení a chování, žákům po nemoci, se zdravotními problémy a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vytváření podmínek pro využití volného času (kroužky, sportovní a kulturní akce). Spolupracovat s Radou školy. Aktivně se účastnit kulturních a společenských akcí obce. Připravovat vystoupení žáků na tyto akce. Spolupracovat s polskou ZŠ v oblasti sportovní i kulturní. 2. SCIO testování SCIO TESTOVÁNÍ ve školním roce 2011/2012 Škola zakoupila od společnosti SCIO testování pro všechny žáky devátého, sedmého a třetího ročníku (veškeré výsledky a analytické zprávy na 9

13 9. ročník Listopad (ČJ, M, OSP a AJ) Testovalo se 25 tisíc žáků z 871 škol ČR, 1320 tříd, (z celkové populace bylo nejvíce žáků otestováno ve Zlínském kraji - 58% a Královéhradeckém kraji- 48% ; Moravskoslezský kraj- 33%, nejméně kraj Plzeňský a Ústecký - 13% všech deváťáků) Srovnání čisté úspěšnosti: ČR Naše ZŠ IX. A IX. B ČJ 32% 28% 33% 23% M 35% 36% 43% 28% OSP 40% 36% 43% 28% AJ 32% 24% 32% 15% 7. ročník duben (M, Čj,OSP) - Testování proběhlo v rámci čtyřletého modulu KEA Komplexní evaluační analýza. Modul KEA je čtyřletý projekt, trvající do roku 2014, kdy žáci letošních sedmých tříd projdou testováním, které bude ukončeno v deváté třídě. Jedná se o nástroj umožňující školám získat pravidelnou zpětnou vazbu - Sledovat pokrok žáků, srovnání s ostatními školami, pravidelné meziroční srovnání a dotazníkové šetření učitelů, žáků a jejich rodičů pro každý ročník. V osmém ročníku budou žáci testování z klíčových kompetencí a AJ, a v devátém ročníku proběhne testování M, ČJ, OSP. - Testováno bylo žáků devátých tříd (asi 6% všech sedmáků) ze 199 škol, nejvíce (více než 10% sedmáků) testoval pouze Královéhradecký kraj. Moravskoslezský kraj asi 6 %. Srovnání čisté úspěšnosti průměr ČR předmět gymnázia ZŠ naše ZŠ VII.A VII.B Český jazyk 74% 44% 39% 49% 24% Matematika 64% 34% 33% 41% 21% OSP 75% 41% 36% 42% 26% 3. ročník testováno bylo dvakrát: poprvé v dubnu - hrazeno školou (STONOŽKA: M,Čj,Aj,KK, Člověk a jeho svět) podruhé online v červnu - zdarma - FINGR (finanční gramotnost) 10

14 STONOŽKA Testování se účastnilo žáků třetích tříd (asi 5 % třeťáků) z 328 škol. Nejvíce (více než 10 %) testovali v Praze a Královéhradeckém kraji. Moravskoslezský kraj otestoval asi 6,5% žáků třetích tříd. Srovnání čisté úspěšnosti předmět průměr ČR naše ZŠ III.A III.B Český jazyk 60% 44% 44% 43% Matematika 62% 43% 49% 37% Anglický jazyk 51% 40% 38% 42% Klíč. kompetence 60% 45% 44% 45% Člověk a jeho svět 59% 47% 49% 45% 3. Standardy Tak jako všechny školy v České republice, i my jsme prošli celkovým testováním standardů. Testování probíhalo koncem školního roku a trvalo 3 týdny. Na naší škole proběhlo bez větších problémů. 9. ročník matematika celkové hodnocení 71,59% 9. ročník jazyk český celkové hodnocení 79,04% 9. ročník anglický jazyk celkové hodnocení 62,17% 5. ročník matematika celkové hodnocení 65,34% 5. ročník jazyk český celkové hodnocení 65,94% 5. ročník anglický jazyk celkové hodnocení 57,29% Matematika Žáků Test Geometrie Počítání s čísly Slovní úlohy základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší IX.A % 75% 57% 83% 85% 76% 80% 67% IX.B % 58% 46% 52% 85% 59% 100% 62% V.A % 68% 43% 52% 70% 83% 53% 71% V.B % 79% 64% 76% 80% 80% 64% 79% Jazyk český Žáků Test Porozumění textu Pravopis a mluvnice Slovní zásoba Větná skladba Sloh a literatura základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší IX.A % 73% 84% 100% 92% 68% 95% 78% 81% 62% 63% 93% IX.B % 76% 89% 0% 75% 62% 91% 85% 75% 72% 60% 93% V.A % 58% 53% 83% 59% 56% 71% 67% 40% 49% 63% 54% V.B % 75% 70% 88% 74% 75% 82% 88% 63% 69% 90% 66% 11

15 Jazyk anglický Žáků Test Čtení s porozuměním Gramatika Konverzace Slovní zásoba Poslech základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší základ těžší IX.A % 54% 47% nebylo 50% 51% 23% 63% 33% 50% 75% nebylo IX.B % 76% 29% nebylo 33% 76% 0% 77% 33% 76% 73% nebylo V.A % 34% 48% nebylo 29% 32% 7% 24% 58% 41% 51% nebylo V.B % 43% 47% nebylo 31% 81% 17% 80% 74% 90% 85% nebylo VI. Prevence sociálně patologických jevů Preventivní program vycházel z těchto materiálů: Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních v souladu s 29 odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže Národní strategií protidrogové politiky Strategií prevence kriminality Strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Naše škola se potýkala s těmito problémy: záškoláctvím - s velkým počtem neomluvené absence drobnou trestnou činností - krádeže, ničení majetku slovní a fyzickou agresí mezi žáky zaznamenány byly i slovní ataky vůči pedagogům rostoucí agresivitou u dětí z nepodnětného rodinného prostředí. Preventivní program zasahoval do výchovné a naukové složky vzdělávání během celého školního roku, směřoval k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Velmi důležitou oblastí je také prohlubování komunikačních dovedností mezi učiteli, rodiči a žáky, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek a smysluplného využívání volného času. 12

16 Významné místo v oblasti prevence představovaly tento školní rok tyto aktivity: zájmové útvary kroužky, školní družina, akce pořádané školou v době mimo vyučování ozdravné pobyty ŠVP, LVVZ, výlety a exkurze zapojení do celostátně vyhlašovaných soutěží zapojení do celostátních a mezinárodních projektů práce na školních projektech osvětová činnost ŠMP - ukončil akreditované vzdělávání v oblasti SPJ v OS AVE Český Těšín v březnu 2012 Při preventivní práci s rizikovými jednotlivci i kolektivy se zaměřil na tato témata, která realizoval formou prožitkových programů v: 1. pololetí 2. pololetí ročník Vztahy v dětském kolektivu Zásady mezilidské komunikace 6. ročník Vztahy Osobní bezpečí 7. ročník Komunikace Kyberšikana 8. ročník Drogy Změny závislého člověka 9. ročník Člověk v krizi Kyberšikana V rámci MPP byly realizovány projektové dny: Měsíc Název Ročník Zajištění Říjen Moderní je nekouřit třída ŠMP Třídnické hodiny: listopad rozbor březen rozbor ročník Vztahy ve třídě leden Zásady mezilidské duben komunikace 6. ročník Osobní bezpečí Způsob chování duben leden v krizových situacích 7. ročník Komunikace mezi lidmi Osobní bezpečí, šikana leden Mezilidské vztahy Péče o zdraví duben 8. ročník Agresivita, šikana Konflikty rodina, partneři, kamarádi 9. ročník Právní odpovědnost a povědomí leden Drogy a lidský organismus Duševní a sociální změny závislého člověka duben leden Člověk v krizi duben 13

17 Řešení sociálně patologických jevů ve škole: Výskyt rizikových 1. pololetí 2. pololetí Řešeno projevů ve škole Kouření 6 9 ŠMP, TU Šikana, agresivní chování 7 4 ŠMP, VP a ředitelka školy Sexuální obtěžování 1 0 ŠMP, TU Drogy 0 0 Alkohol 0 0 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Místo konání Téma účast Havířov Pokyny k zahájení školního roku p. Chalupová p. Havlásková Brno Školení k vední projektu Comenius p.nadymáčková Český Těšín Konference EVVO p. Havlásková Karviná Děti s poruchou vzdělání p. Tomíčková Český Těšín Konference EVVO p. Havlásková Ostrava Školení FKSP p. Moldříková Karviná Poradna ředitelů škol p. Chalupová p. Tomíčková Ostrava Novelizace školského zákona p. Chalupová p. Havlásková Ostrava Novelizace školského zákona p. Tomíčková Karviná Nové školské předpisy p. Chalupová p. Havlásková Karviná Školení BOZP p. Havlásková Praha Školení k vední projektu Comenius p.nadymáčková V loňském roce dokončila studium Metodika prevence sociálně patologických jevů paní učitelka Marcela Szlachtová. 14

18 VIII. Výsledky hospodaření Hospodaření školy v roce 2011 Hospodaření základní školy skončilo v roce 2011 ziskem z hlavní i hospodářské činnosti. Výnosy celkem ,94 z toho : přímé náklady na vzdělávání ,00 projekt EU ,20 projekt COMENIUS II ,00 projekt ČEZ ,00 příspěvek na provoz ,00 v tom příspěvek obce na kult. projekty ,00 školné ,00 ostatní příjmy - stravné (žáci, záv.stravování) ,12 - úroky, ostatní výnosy ,95 zúčtování fondů 2 000,00 příjmy z doplňkové činnosti ,67 Náklady celkem ,73 Z toho : SR přímé náklady na platy ,00 zákonné odvody, FKSP ,00 DPČ EU ,00 zákonné odvody, FKSP ,00 DPP ČEZ ,00 zřizovatel PnP ,00 zákonné odvody, FKSP ,00 OON ,00 náhrady mezd ,00 potraviny ,06 spotřeba materiálu ,69 OOPP ,65 spotřeba energií ,60 opravy a údržba ,32 učebnice, UP, DDHM ,67 cestovné ,40 náklady na reprezentaci 2 455,40 ostatní služby ,52 jiné ostatní náklady ,21 odpisy ,80 15

19 Náklady z doplňkové činnosti ,41 z toho : potraviny ,00 materiál ,53 spotřeba energií ,05 platy včetně odvodů ,00 opravy ,13 ostatní náklady 1 858,90 služby ,24 odpisy ,56 Výsledek hospodaření - z hlavní činnosti ,95 z doplňkové činnosti 301,26 Celkový výsledek hospodaření za organizaci ,21 Přehled ukazatelů rozpočtu v roce 2011 škol zřizovaných obcí v tis. Kč Ukazatele stanovené krajským úřadem Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Přímé NIV celkem Závazné ukazatele z toho - Platy OON Limit počtu zaměstnanců 49,75 49,75 Orientační ukazatele Odvody FKSP ONIV Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Stanoveno rozpočtem Stav k (konečný stav po úpravách) Příspěvek zřizovatele na provoz Závazné ukazatele Příspěvek na investice 0 0 Výnosy (školné, úroky, přísp. k MDD)

20 v tis. Kč Účelové prostředky kapitoly MŠMT Stanoveno rozpočtem Stav k Prostř. na škol.vybavení pro žáky 1.tříd UZ Prostředky na posílení plat.úrovně PP UZ Zkratky: NIV - neinvestiční výdaje (platy,odvody,pojištění,příspěvek FKSP,školní pomůcky,učebnice, školení,) OON - ostatní osobní náklady FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb ONIV ostatní neinvestiční výdaje ( školní pomůcky, učebnice, ) IX. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 1. Projekt Comenius Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Mgr. Ilona Chalupová Těrlická 969/ Horní Suchá V Praze, dne 29. června 2011 Výsledky schvalování žádosti číslo: COM-MP Název projektu: Myths and Legends from Cultural Heritage Vážená paní ředitelko, dovolujeme si Vám oznámit, že Vaše žádost o udělení finančních prostředků pro práci na projektu Partnerství škol Comenius ve výběrovém kole 2011 BYLA SCHVÁLENA Celkový grant přidělený Vaší škole na realizaci projektu je EUR. Znamená to, že Vaše škola musí uskutečnit minimálně 12 mobilit do schválených partnerských institucí. Financované aktivity projektu mohou probíhat v období od do

21 COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL - Pro multilaterální a bilaterální partnerství, schválená v roce V listopadu 2011 jsme navštívili partnerskou školu v Berlíně v Německu. Prohlídka Berlína Na této návštěvě bylo vybráno logo projektu, které bylo navrženo žáky naší školy. U Reichstagu 18

22 V březnu 2012 proběhla návštěva zahraničních pedagogů na naší škole. Prezentovali jsme školu i obec. Oceňující byla účast radních obce na některých akcích. Stejně tak přítomnost zástupců SRZŠ. V květnu proběhla návštěva Francie. Navštívili jsme partnerskou školu v Quimperu. Návštěva u Atlantiku Prohlídka Quimperu 19

23 Prohlídka Comaneu všemi členy projektu Zároveň jsme podali žádost o přidělení dalšího grantu. 2. Projekt EU Peníze školám 22. listopadu 2010 jsme dostali schválenou dotací z projektu. Byl vypracován Benefit žádostí, obdrželi jsme částku ,- Kč. V rámci školy byla vytvořena komise, která na projektu pracuje. Tvoří ji: Mgr. Ilona Chalupová, Mgr. Dagmar Havlásková, PhDr. Lucie Šumpichová, Mgr. Eva Kuchárová, Mgr. Marie Lajczyková, Mgr. Jarmila Brodová, Mgr. Markéta Tomíčková, Mgr. Taťjána Nadymáčková, paní Taťána Hanušová a paní Šárka Bahníková. 22. května 2011 byla odeslána 1. monitorovací zpráva. Zpráva byla schválena. 22. listopadu 2011 jsme odeslali 2. monitorovací zprávu. Zpráva byla schválena. 22. května 2012 jsme odeslali 3. monitorovací zprávu. Výsledek ještě neznáme. Slední závěrečná zpráva bude v listopadu X. Financování z jiných zdrojů 1. Projekt Nadace ČEZ Učíme se v přírodě Tento projekt je zaměřen na zvýšení podílu výuky v přírodě. Z jeho prostředků byly zakoupeny lavice se stoly, přenosné tabule k výuce v přírodě. Hlavně v letních měsících jsou hojně využívány. Bylo doplněno dětské hřiště pískovišti a košem na košíkovou, které využívají děti ze školní družiny a mateřské školy. 20

24 1) Logo projektu 2) Venkovní využití ploch ke sportování: 3)Ke škole patří i aktivní odpočinek 21

25 Sponzorské dary Největším sponzorským darem bylo pořízení interaktivní tabule, kterou nám darovala firma Vapes s.r.o. a to v hodnotě ,- Kč. Dále jsme obdrželi finanční sponzorský dar od firmy IGEA, která nám darovala ,- Kč na sportovní a kulturní činnost. Od obchodní společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., jsme získali nepeněžitý dar v hodnotě ,60 Kč. XI. Spolupráce s dalšími složkami 1. Spolupráce se sdružením rodičů ZŠ Během školního roku 2011/2012 se rozvíjela nadále dobrá spolupráce s rodiči žáků. Předsedou je pan ing. Martin Adamiec a pokladníkem paní Iva Vitošová. Své příjmy získávali z příspěvků rodičů, finančních výnosů akcí a z projektu Obce Horní Suchá. Ve spolupráci se Sdružením rodičů byla realizována řada úspěšných akcí: exkurze žáků, sportovně zábavné odpoledne radovánky, lampiónový průvod. Sdružení rodičů hradilo dětem autobusy na exkurze, cestovné, akce školy, knižní odměny, přispívalo dětem na pobyt na LVVZ a ve škole v přírodě. Žákům 9. ročníků finančně přispěli na fotoalba a závěrečné pohoštění. S příznivým ohlasem se setkalo uspořádání zábavně sportovního odpoledne - radovánek. Děti MŠ i ZŠ vystoupily s pečlivě připraveným programem. Potom na ně čekaly různé soutěže a atrakce. Celá akce byla hodně zdařilá. Vedení školy chce poděkovat všem rodičům, kteří nezištně provedli mnoho akcí a obětovali svůj čas, energii na mnohdy velmi náročné akce. 2. Spolupráce s obcí Horní Suchá v oblasti kulturních a sportovních projektů Díky velmi dobré spolupráci s Obecním úřadem v Horní Suché mohli žáci realizovat ve školním roce2011/2012 následující akce: sportovní akce školy ocenění nejlepších žáků školy kulturně poznávací akce exkurze podpora volnočasových aktivit zájmová činnost kroužků soutěžní akce 1. a 2 stupně v rámci projektu Comenius reprezentaci školy Den Země 22

26 Den dětí cyklistické závody Vedení školy chce poděkovat zastupitelům Obce Horní Suchá za jejich zájem o školství v Horní Suché. Poděkování patří všem členům Rady obce v čele s panem starostou Ing. Janem Lipnerem, vedoucímu kulturní komise a místostarostovi panu Josefu Žerdíkovi a paní Ivetě Martiníkové, která má školství na starost. Díky jejich zájmu se škola řadí mezi velmi kvalitní školy v našem regionu (a to nejen po stránce technické vybavenosti, ale i po stránce pedagogické), což potvrzují i výsledky inspekce ČR a informace o stavu dalších škol. 3. Spolupráce se základní školou s polským jazykem vyučovacím Tak jako v minulých létech i v tomto školním roce jsme velmi dobře spolupracovali se základní školou s polským jazykem vyučovacím. Společně pořádáme akce většího rozsahu jako Den Země. V rámci sportovní výchovy jsme na novém školním hřišti zavedli sportovní olympiádu mladších dětí, která se bude každoročně opakovat. Pozvali jsme žáky školy na lampiónový průvod a cyklistické závody.společně navštěvujeme v naši tělocvičně divadelní představení. 4. Aktivní účast na kulturních a společenských akcích obce. Ve školním roce 2011/2012 se děti MŠ a žáci ZŠ opět zúčastnili všech kulturních akcí v obci, kde vystupovali se svým programem. Dále pomáhali těmto akcím výrobou drobných dárečků. Žáci jednotlivých ročníku v průběhu roku navštívili několik kulturních představení v loutkovém divadle v Ostravě. Kulturní komise obce pod vedením pana Josefa Žerdíka zajistila pro žáky divadelní představení v Dělnickém domě Zkrocení zlé ženy v podání Těšínského divadla. Žáci měli vystoupení zdarma. V rámci spolupráce se školou ve Stonavě, navštívili žáci 1. stupně jejich divadelní představení. Pokračujeme ve spolupráci s novým domovem důchodců v Horní Suché, kde zajišťujeme vystoupení a besídky ze stran našich žáků. Velkou kulturní akcí naši školy byl Vánoční koncert v kostele. Proběhl v prosinci a to v a Měl velmi kladný ohlas mezi veřejností. Děkuje hlavně paní učitelce Věře Ptakové a Markétě Domesové. V letošním roce jsme uspořádali Akademii k 50. výročí školní budovy. Proběhla 12. dubna v Dělnickém domě. I toto vystoupení jsme opakovali 2x. Na vystoupení se podíleli téměř všichni žáci základní školy a předškolní děti mateřské školy. Vystoupení bylo velmi hezké a poděkování patří žákům i pracovníkům školy, kteří se na něm podíleli. 23

27 XII. Organizace výuky Akce školy ve školním roce 2011/2012 Září Slavnostní zahájení školního roku Zahájení výuky plavání 2. tříd v Havířově Loutkové divadlo Ostrava pro 7. ročníky Plavání 2. tříd Sportovní olympiáda vesnických škol 1. stupně Třídní schůzky Albrechtická stezka pro žáky 2 9. ročníku Školní výlet 9. Ročníku do Prahy Nevěsta pro hastrmana divadlo pro ročník Rada obce Říjen Zahájení práce kroužků Stolní tenis chlapci a dívky Stonava Konference EVVO Český Těšín Focení 1. tříd Kulturní komise Horní Suchá Drakiáda ročníků Divadlo loutek Ostrava Liška Bystrouška 6. ročníky Beseda 7. A 8. Ročníků k prevenci Neříkejte dětem dopředu Basketball Stonava (starší žáci) Lampiónový průvod Celoškolní projekt Kouření Listopad SCIO 9. ročníku Soutěž ZOO Ostrava Florball Horní Suchá (mladší žáci) Pedagogická rada Informativní třídní schůzky Projekt Comenius odjezd do Německa Zdravotní školení žáků 8. ročníku Zdravotní školení žáků 9. ročníku Vánoční focení Pythagoriáda Ročníku Florbal dívky Horní Suchá 24

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 201 Obsah I.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace 1 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 Zpracoval: PaedDr. Jaromír Zelníček (ředitel ZŠ) V Horní Suché 4.9.2008 2 I.

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Hodnotící zpráva školy za období 2006 2009 Základní a mateřská škola Horní Suchá, Těrlická 969/24, příspěvková organizace Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu 1 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace od 1.9.2005 změna názvu Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005/2006 Zpracoval: PaedDr. Jaromír Zelníček (ředitel ZŠ) V Horní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více