Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace. Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01"

Transkript

1 Základní údaje o organizaci Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo: Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, Ostrava Odloučená pracoviště pobočky : Dvorce, Olomoucká Horní Benešov, Nerudova 513/ Vrbno pod Pradědem, Komenského 59 Zaměření školy: vzdělávání žáků základního, středního školství, vysokoškoláků a dospělých v uměleckých oborech Obory: hudební výtvarný taneční ( v současné době neotevřen) V roce bylo vyučováno v:hudebním oboru 394 žáků výtvarném oboru 206 žáků Celkem 600 žáků V minulém školním roce úspěšně absolvovalo 19 žáků hudebního oboru 11 žáků výtvarného oboru Zaměstnanci školy:pedagogové celkem - 27 nepedagogové celkem - 5 Vedení školy statutární zástupce: Mgr. Jiřina Krystýnková, Na Svahu 9, Bruntál ředitelka školy Alice Pospíšilová, Dolní 21, Bruntál zástupkyně ředitelky kontakt : školská rada není zřízena Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 1

2 1. Základní umělecká škola Bruntál je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem, ul. 28.října 117, Ostrava. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním a výtvarném. Taneční obor momentálně není v provozu, protože se nepodařilo angažovat aprobovaného pedagoga pro tento obor. Vedení školy stále hledá vhodné personální obsazení této funkce. Výuka probíhá v hlavní budově v Bruntále, kde se vyučuje hudební a výtvaný obor, dále na pobočce v Horním Benešově, kde vyučujeme hudební a výtvarný obor, na pobočce ve Dvorcích na Moravě, kde taktéž je dvouoborová výuka hudební a výtvarný. Třetí pobočkou je Vrbno pod Pradědem, kde se vyučuje pouze hudební obor. ZUŠ Bruntál je školou s více než šedesátiletou tradicí výuky a za dobu své existence dosáhla vysoké umělecké úrovně. Je jedinou svého druhu v okrese s tak vysokým počtem žáků a vzrůstajícím zájmem o studium, čemuž vděčí právě svým úzkým kontaktům se všemi kulturními organizacemi ve městě Bruntál, je velmi významnou organizátorkou kulturních akcí nejen v Bruntále, ale také v celém okrese, nejen v místě sídla poboček, ale také v okolí. 1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Škola má za úkol vychovávat žáky v uměleckých oborech. Žáci mají možnost navštěvovat hudební a výtvarný obor. Protože jen celostátně 2% všech žáků studují po absolvování ZUŠ na středních a vysokých školách uměleckého směru, jsou si pedagogové této skutečnosti vědomi. V návaznosti na vytváření nového RVP v rámci republikové působnosti a idejí v něm vyslovených se snažíme vychovávat v žácích takové kompetence, které jsou jim potřebné pro životní dovednosti obecně, nejen pouze pro studium na středních a vysokých školách uměleckého typu. Prostřednictvím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia je zapojujeme do množství kulturních vystoupení a koncertů pro veřejnost. Tak prezentujeme komorní hru, sborový zpěv i individuální výkony, vzrostla také prezentace výtvarného oboru a jeho úspěchů. Škola je výběrová a snaží se zachovat kvalitu výuky i při stoupajícím počtu zájemců. I tak se stává, že neuspokojíme všechny zájemce o studium z důvodů personálního obsazení výuky. Kvalita výuky je dána stoupajícím zájmem o přijetí do ZUŠ a hovoří o ní také množství umístění žáků v okresních, krajských, celostátních a mezinárodních soutěží. Z celkového počtu 27 pedagogů studuje a doplňuje si požadované vzdělání na příslušných VŠ ( 4 zaměstnanci ) a vyšších odborných školách ( 2 zaměstnanci). 1 zaměstnankyně zahájí studium VŠ v příštím roce. Tím, že jsou pedagogové v kontaktu s novými výukovými trendy, se školami uměleckého zaměření a sami jsou jejich studenti, přenášejí své nově Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 2

3 nabyté vědomosti také na žáky. Žáci přijatí na střední umělecké školy : 4 žáci pokračují na střední škole UMPRUM 4 žáci byli přijati na konzervatoř 1 žákyně pokračuje na Sped.Š Naším cílem je vychovávat žáky v uměleckých oborech. K tomu přispívá i rozvoj komorní hry, naši žáci jsou členy různých komorních uskupení, která veřejně vystupují. Jsou to například dua, terceta, kvarteta a komorní orchestr. Na škole pracují také v Bruntále 2 dětské pěvecké sbory, v Horním Benešově 1 dětský pěvecký sbor a v Bruntále 1 smíšený pěvecký sbor, zpravidla doprovázený při vystoupeních komorním orchestrem ZUŠ. Výuka sborového zpěvu je vedena jako výuka nepovinného předmětu a není za úplatu. Také v tomto školním roce dosáhla škola významných ocenění v okresních a krajských soutěžích, což je jen důkazem vzrůstající úrovně výuky. Mnozí učitelé jsou aktivními hráči profesionálních orchestrů, nebo sami koncertují či vystavují svou výtvarnou tvorbu, což zajisté ovlivňuje i jejich přístup k žákům. Jeden učitel získal třetí místo v mezinárodní soutěži ve hře na trombon ( VII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno). Učitele pro taneční obor se nám doposud získat nepodařilo, zrovna tak jako dlouho inzerované volné místo učitele hry na kytaru. Úplata za vzdělání: Horní Benešov výtvarný obor: 140,-Kč měsíčně hudební obor: 200,-Kč Dvorce výtvarný obor PVV: 150,-Kč výtvarný obor: 200,-Kč hudební obor PHV: 150,-Kč hudební obor: 240,-Kč Bruntál výtvarný obor: 230,-Kč hudební obor: 240,- Kč Vrbno p.prad. Hudební obor: 210,- Kč Školné bylo vypočítáno podle vynaložených nákladů na provoz bez započítání nákladů na mzdy a příslušné náhrady podle ustanovení příslušné platné vyhlášky o ZUŠ. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání V hudebních oborech vyučuje škola podle učebních plánů č / 95, schváleno MŠMT ČR dne s účinností od , v hudebním oboru v Bruntále, Vrbně, Horním Benešově a Dvorcích na Moravě v těchto předmětech: hra na klavír hra na housle hra na akordeon hra na elektrický klávesový nástroj hra na zobcovou flétnu hra na příčnou flétnu hra na hoboj hra na trubku pěvecká hlasová výchova přípravná hudební výchova komorní hra komorní orchestr pěvecký sbor hra na kytaru hra na klarinet hra na fagot Výtvarný obor je vyučován podle učebních plánů / , schváleno MŠMT ČR dne , splatností od v Bruntále, ve Dvorcích na Moravě, v Horním Benešově. Celkově v tomto školním roce na začátku výuky podle statistických výkazů navštěvovalo hudební obor 394 žáků oproti loňským 383 žákům a výtvarný obor 206 žáků oproti loňským 203 žákům. Tento stav se však v průběhu školního roku nepatrně mění s odhlášením a přihlášením některých žáků. V rozšířeném studiu nestuduje nikdo. Ve II. stupni bylo na začátku školního roku celkem 26 žáků oproti loňským 22, ve výtvarném 10 oproti 4 žákům za loňský rok: počátek šk.r. Hudební obor výtvarný obor z toho II. Stupeň celkem žáků Ve škole pracovalo 7 předmětových komisí, které tvořily školní uměleckou radu, jež zasedala zároveň s radou pedagogickou. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 4

5 3. Údaje o přijímacím řízení Základní umělecká škola sídlo školy v Bruntále. V měsících únoru, březnu a dubnu proběhla na 4 základních školách v Bruntále náborová řízení, která provedly 2 učitelky hudební nauky a přípravné hudební nauky. Pro děti těchto škol byl uskutečněno 5 výchovných koncertů tentokráte formou hudební pohádky, kde se žáci mohli seznámit s nejrůznějšími hudebními nástroji a jejich možnostmi. 3. a 4. června se uskutečnily talentové zkoušky.pozváno bylo 120 dětí k talentovým zkouškám Ve Vrbně pod Pradědem proběhl průzkum hudebnosti v červnu. V Horním Benešově se průzkum hudebnosti včetně talentových zkoušek uskutečnil na základní škole. Ve Dvorcích na Moravě proběhl nábor žáků na výchovném koncertě 18. května Nábor do výtvarného oboru proběhl včetně talentových zkoušek 26. května Výsledky talentových zkoušek: Horní Benešov HO 6 VO 4 Bruntál HO 38 VO 15 Dvorce na Moravě HO 7 VO 4 Vrbno pod Pradědem HO 12 VO 0 Celkem HO 63 VO 23 Stav žáků na začátku roku není nikdy stabilní, nelze ho odhadnout až do poloviny září, protože i přijatí žáci se leckdy nedostaví, naopak se přihlásí žáci starší nebo z okolních obcí, kde jsme nábor nedělali. Z našich webových stránek jsou rodiče informovaní o přijímání žáků do 1. ročníků. Přesto nelze s jistotou říci, kolik žáků nastoupí v září následujícího roku. Proto jsme zavedli platbu školného na měsíc září již při přijímacích zkouškách, abychom byli schopni alespoň částečně odhadnout nastoupivší žáky, což je důležité i vzhledem ke stanovení úvazků učitelů. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 5

6 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků byla na naší škole věnována již tradičně velká pozornost. Škola podporovala zájemce o další vzdělávání jak organizačně ( formou poskytování 12 dnů ve školním roce k samostudiu, uvolňováním z výuky), tak i finančně. Další vzdělávní pedagogických pracovníků bylo organizováno na základě Plánu dalšího vzdělávání. Některé semináře byly věnovány i tématům k přípravě na RVP ZUV. Učitelé se během roku aktivně vzdělávali v kurzech a seminářích, vzdělávání se týkalo převážnou měrou odbornosti, její zvyšování a prohlubování. Učitelé se také zúčastňovali soutěží a přehlídek, mohli srovnávat úroveň na jiných školách, zúčastňovali se následných seminářů. Diskutovali na pedagogických radách i v předmětových komisích o dramaturgii, soutěžících i metodických postupech. Ředitelka školy se zúčastnila ročního studia zvyšování kvalifikace v odborném studiu koordinátora ŠVP, v červnu studium zakončila obhajobou závěrečné práce. Z 27 pedagogických zaměstnanců: Zvyšování kvalifikace Studující na VŠ uměleckého směru.. 3 Studující na VOŠ uměleckého směru..2 Nedosahující potřebné kvalifikace a zatím nestudující..2 Prohlubování kvalifikace Ostravská setkání s kytarou , 2 učitelé Perspektiva 2010-krajská konference k ITC Chyceni do informační sítě , 1 učitel Improvizace pro všechny Ostravská setkání u klavíru , 1 učitelka Příprava žáků ZUŠ ke studiu konzervatoře, Ostravská setkání s houslemi učitel Metodika výuky hry na trubku, Ostravská setkání s trubkou učitel Hudební rok v RVP Hudba a zvířátka učitelů Uplatnění akordeonu v současnosti, Ostravská setkání s akordeonem Vyučování hry na kytaru na ZUŠ II. st. Ostravská setkání s kytarou učitel Nové pohledy na vyučování hry na klavír na ZUŠ a SUŠ, cyklus 7 seminářů konzervatoře v Brně klavírní soboty, 5 učitelé Kurzy skladby a dirigování, Brno, učitelka Zdravotní pojištění od v praxi zaměstnavatelů, ekonomka školy Získávání zkušeností z italských hudebních škol, ekonomka školy Platy a platové předpisy ve veř. službách a správě ekonomka školy HN trochu jinak, říjen 08, Orlová, 4 učitelé Kurz keramiky 1 učitelka VO ředitelka - prohlubování kvalifikace: Manažerské dovednosti ředitele ZUŠ 2008 NIDV specializační studium studium pro koordinátory Infra Stařeč-Třebíč RVP v ZUŠ, březen 2009, NIDV Brno Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 6

7 V rámci samostudia: výběru notového materiálu ať už z vlastních zdrojů nebo vypůjčením z hudebních knihoven promýšlení dramaturgie soutěžních a koncertních vystoupení svých žáků a skupin ( orchestry, sbory, soubory, komorní hra a komorní zpěv) studiu metodiky daného oboru a studiu odborné literatury aranžmá skladeb pro orchestry, transpozice do jiných tónin, rejstříkování, rozepisování jednotlivých partů nácviku klavírních partů a instrumentálních doprovodů k oddělení pěveckému, dechovému, smyčcovému, klavírnímu technice hry na elektronické klávesové nástroje a studiu technických možností těchto nástrojů přípravě a výběru vhodných prací pro výstavy a soutěže výtvarného oboru přípravě na různé typy soutěží či přehlídek formou odborných soustředění (sbory, orchestry, soubory) přípravě žáků pro účinkování ve výchovných koncertech pohádky pro děti vlastní koncertní činnosti a umělecké tvorbě estetizaci školy ( výběr vhodných prací a jejich instalace ) tvorbě pozvánek, plakátů a programů pro potřeby školy poslechu vážné hudby v rozhlase, televizi a nosičích CD a DVD četbě odborných časopisů Talent, Učitelské noviny, Taneční listy, Tvořivá dramatika, Keramika a sklo studiu cizích jazyků a překladům odborných článků s hudební a uměleckou tématikou dramaturgii a přípravě mimoškolních akcí Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 7

8 5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy K prezentaci školy na veřejnosti přispívá fakt, že za tento školní rok bylo uskutečněno 142 akcí kulturního a metodického charakteru. Do pořádání se zapojili všichni učitelé. Sami iniciují jednotlivé akce.škola spolupracuje s institucemi ve městě, jako jsou především odbor kultury, mládeže a sportu při MěÚ Bruntál, Městské muzeum a zámek Bruntál, Kruh přátel hudby, Římskokatolická církev v Bruntále, Společnost pro obnovu Uhlířského vrchu a další. Z akademických a školských institucí jsou to především Univerzita Palackého Olomouc a Janáčkova konzervatoř Ostrava.Také výtvarný obor se ve větší míře zapojuje do kulturního života obce, kde působí. Z nejvýznamnějších akcí je třeba jmenovat řadu výtvarných výstav, pořádaných školou i jinými institucemi, doprovázených kulturními vystoupeními našich žáků. Obchodní akademie a SPŠ Bruntál při vyřazení maturantů si vyžádaly naše kultruní vystoupení.adventní koncerty a Vánoční koncerty byly uspořádány v Bruntále, v Hlince, Mezině, Vrbně, Horním Benešově a Dvorcích, bylo jich 9. Koncert ve Společenském domě proběhl v prosinci a výtěžek byl věnován na opravu kostela na Uhlířském vrchu.mnohé koncerty zároveň s vystoupením na Půlnoční mši byly doprovázeny komorním orchestrem. Mezi velké akce patří již tradičně též Velikonoční koncert, kde vystupují žáci s komorními uskupeními a také se prezentují žáci svou hrou na píšťalové varhany.tradičně koncem roku je pořádán Koncert čtyřruční hry. Kromě toho každá třída pořádá 1-2x do roka třídní předehrávky s třídními schůzkami rodičů. Dětský pěvecký sbor Barvínek z Horního Benešova se zúčastnil přehlídky v Moravské Třebové Moravskotřebovické arkády.pěvecké oddělení uspořádalo koncerty v divadle pro rodiče žáků i pro veřejnost. Škola uspořádala 3 absolventské koncerty s velmi vysokou uměleckou úrovní absolventů, zrovna tak Absolventské a závěrečné výstavy žáků výtvarného oddělení. SPS Bruntál účinkoval na koncertech pro lázeňské hosty v Karlově Studánce, v Hlince,v Mezině, Dětřichovicích, Krasově a dalších obcích okresu. Koncert je doplněn vždy vystoupením záků a učitelů školy. Protože na naší škole pracuje okresní metodička hry na klávesy, kytaru a ve zpěvu, pořádáme okresní setkání učitelů základních i základních uměleckých škol.okresní přehlídka hry na kytaru obsahovala také metodické setkání učitelů a vzájemnou výměnu zkušeností. Výchovné koncerty a zároveň náborové koncerty pro žáky základních škol tvořilo zpracování hudební pohádky. Byli jsme pořadateli okresního kola soutěže ve zpěvu sólovém a komorním. Výsledky žáků na soutěžích: VII.ročník výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří...4 vyhodnocené práce Okresní kolo ve hře na dechové nástroje...6x 1. místo 5x 2. místo Okresní kolo ve zpěvu...12x 1.místo 3x 2.místo 5x3.místo Mezinárodní výstava Lidé lidem to způsobili...2 vyhodnocené práce Zrzavý salón výstava... 2 vyhodnocené práce XV.roč.mezinárodní soutěěže Vánoce a betlém... 1x 1. místo 1x 2. místo 1x 3.místo Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 8

9 Bienále Fantázie Martin 2008, mezinár. výstava...čestné uznání Vánoční rolnička soutěž ve zpěvu...1xzlaté pásmo 11.mezinár. výstava Polsko...2x 1.cena Výtvarná soutěž Návraty...čestné uznání Krajské kolo soutěže ve zpěvu F.-Místek...1x 1.místo 4x 2. místo 3x 3.místo 1x čestné uznání Krajské kolo dechové nástroje Orlová...1x 3.místo Základní umělecká škola v Bruntále zároveň se svými pobočkami tvoří nezastupitelnou součást kulturního a společenského života v obcích. Často je jednou z mála kulturních institucí. Například ve Dvorcích na Moravě je díky ZUŠ několik kulturních počinů ročně a jsme rádi, že se nám daří získávat posluchače i návštěvníky výstav. Z takového kulturního prostředí pak vycházejí i naši žáci a dobře se jim vystupuje na veřejnosti.v neposlední řadě tato snaha prospívá žákům, protože množství kulturních akcí výstav i koncertů - je motivuje k pečlivé přípravě, podporuje jejich soutěživost a vystoupení se stává věcí prestiže. Viz dále příloha kalendářní plán akcí na I. a II. pololetí školního roku, kde jsou zachyceny nejdůležitější akce školy. Podrobněji založeno v ředitelně školy. 6. Údaje o kontrolách a inspekcích školy Ve školním roce na ZUŠ Bruntál neproběhla žádná inspekční činnost nadřízeného orgánu. Ředitelka a zástupkyně vykonávají kontrolní a hospitační činnost jako běžnou součást výuky. Buď navštěvují výuku nebo třídní předehrávky a koncerty, nepřímá hospitace a kontrola probíhá průběžně. U začínajících učitelů nebo těch, kteří potřebují zvýšený dohled, je vykonávána hospitace velmi často. Proběhlo 34 přímých hospitací ze strany ředitelky a zástupkyně, záznamy viz ředitelna školy. Vyhodnocením hospitační činnosti bylo zjištěno, že kladně je třeba hodnotit: -péči o výrazně talentované žáky školy -uplatňování prvků pozitivní motivace žáků -tvořivá a přátelská atmosféra výuky -vhodný výběr témat ve VO, v HO vhodný výběr přednesové a instruktivní literatury -uplatňování znalostí žáků nabytých v hudební nauce i v individuální výuce -zlepšení kvality výuky v hudební nauce -vedení žáků k lásce ke zvolenému nástroji a úbytek žáků přestupujícíh na jiný nástroj -velké pracovní nasazení těch učitelů, kteří pečují o přípravu žáků na soutěže, na konzervatoř -uplatňování znalostí nabytých v DVPP ve výuce a vzájemné konzultace učitelů -výborná mezioborová spolupráce na velmi vysoké úrovni při přípravě společných akcí(divadlo, výchovné koncerty, pěvecké koncerty v divadle atd.) Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 9

10 Rezervy ve výchovně vzdělávací práci: -různý stupeň promyšlenosti hodin uá různých učitelů -sjednocení požadavků ke klasifikaci -důsledné vedení žáků k sebehodnocení -ojediněle nedostatečné využívání aktivizačních metod v kolektivní výuce -nedostatečná motivace žáků k návštěvnosti koncertů v Bruntále a okolí 7. Poskytování informací podle zákona č. 106/ 1999Sb. o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva O poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím Za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 10

11 8. Údaje o pracovnících školy Ve škole působí stabilizovaný, částečně se každoročně obměňující pedagogický sbor s naprostou převahou kvalifikovaných vyučujících. Pokud kvalifikace požadované zákonem nedosahují, započali nebo pokračují ve studiu na konzervatořích nebo vysokých školách. Pouze 2 učitelé vzdělání nemají, není jim zákonem o ped.prac. prominuto, ani nezapočali studium. Z toho 1 učitelka odchází ze školy, končí jí smlouva na dobu určitou a 1 učitel odejde do doby platnosti zákona do starobního důchodu. Řada učitelů si prohlubuje kvalifikaci spíše ze svého oboru, viz přehled výše. To se projevuje také na výsledcích vzdělávání. V rámci nutné obměny pracovníků školy jsou uchazeči o pedagogické působení ve škole vybíráni pečlivě, avšak s přihlédnutím na polohu školy v regionu, takže mnozí jsou motivováni i příslibem přidělení bytu. Bohužel se dlouhodobě nedaří získat učitele tanečního oboru a učitele kytary. Učitelé hry na klavír jsou v převážné většině absolventy vysokých škol pedagogických a filozofických. Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole 27 pedagogických pracovníků a 5 nepedagogických pracovníků. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 11

12 9. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Podle školního vzdělávacího programu naše škola ještě nepracuje, závěrečné zkoušky 1.a2. cyklu vykonali všichni žáci úspěšně. Zkoušky proběhly v týdnu od června Podrobně o výsledcích vzdělávání viz přiložená tabulka. Úspěšnost vykonaných přijímacích zkoušek na SŠ a VŠ našimi žáky viz výše. Z klasifikačních porad vyplývá, že stoupá úspěšnost přijetí našich žáků na konzervatoře a umělecké školy výtvarného zaměření. V tomto školním roce byli přijati 4 žáci na konzervatoř, obor hra na příčnou flétnu, hra na housle, sbormistrovství, hra na klavír. 4 žáci byli přijati na studium střední školy výtvarného směru a 1 žákyně na střední pedagogickou školu. O vysoké školy uměleckého zaměření neprojevili žáci zájem. Při hodnocení prospěchu přihlíželi učitelé v 1. i 2. pololetí k míře talentu vyučovaného jednotlivce, jeho pracovitosti a houževnatosti a samozřejmě k výsledkům vzdělávání. V loňském školním roce absolvovalo 19 žáků hudebního oboru a 11 žáků výtvarného oboru absolventským koncertem a absolventskou závěrečnou výstavou prací. 10. Zákon 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jeho ošetření na ZUŠ Bruntál Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance, tento obsahuje jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu dle ZP č. 262/2006 Sb., uvedené v 3 větě druhé. Do osobního spisu má právo nahlížet vedoucí zaměstnanec, zaměstnanec inspekčního orgánu, úřadu práce, soudu a policie. Každý zaměstnanec provedl písemný souhlas se zpracováním osobních údajů a využitím rodného čísla pro zpracování výše uvedených úkonů spojených s pracovněprávním vztahem. Tento souhlas je založen v osobním spise zaměstnance. Žáci podobný souhlas odevzdávají prostřednictvím svých zákonných zástupců na přihlášce ke studiu. V něm zákonný zástupce žáka souhlasí se zveřejňováním jména a výsledků práce ze soutěží na webových stránkách školy a v tisku. Zpracovala: Jiřina Krystýnková, Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Bruntál,školní rok 2008/9 str 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ŠKOLY Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 1 Adresa školy: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131 Šrámkova 131 397 01 Písek Ředitelka školy:

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-590/13-Z. Miroslavem Naučem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-590/13-Z Název právnické osoby Základní umělecká škola Zdounky vykonávající činnost školy: Sídlo: Náměstí 23, 768 02 Zdounky IČO: 63

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1963/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/o, 1.

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G. MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ------------------------------------------- Název školy, adresa:základní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Praha 10 - Hostivař, Trhanovské náměstí 8 Trhanovské náměstí 8/129, 102 00 Praha 10 - Hostivař Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-599/07-R 14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-599/07-R 14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-599/07-R 14 Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32. Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc. Identifikátor školy:600 004 198 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 Na Vozovce 32/246, 779 00 Olomouc Identifikátor školy:600 004 198 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Třebíč Předkladatel: Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1029/09-12. Základní umělecká škola Znojmo. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1029/09-12. Základní umělecká škola Znojmo. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1029/09-12 Základní umělecká škola Znojmo Adresa: Rooseveltova 21, 669 02 Znojmo Identifikátor: 600 003 736 IČ: 70 285

Více

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Objev svůj talent Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Objev svůj talent Obsah 1. Identifikační údaje školy... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Zaměření a vize školy... 6 4. Výchovné

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Škola Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-983/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-983/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2007/2008

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více