Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy"

Transkript

1 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika b) Charakteristika ve školním roce 2010/ Přehled oborů vzdělávání 4. Údaje o počtech žáků 5. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích vzdělávání 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled koncertů a veřejných vystoupení b) Další formy prezentace 10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty Přílohy: 1. Příspěvek na školném na rok 2010/ Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2010/2011

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd Adresa školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd čp. 480 PSČ: Telefon: Místa poskytovaného vzdělávání: Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Zřizovatel školy: Obec Dolní Újezd Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Marcela Kohoutová Počet pedagogických zaměstnanců: 1. pololetí školního roku pololetí školního roku 18 Počet provozních zaměstnanců: 2

4 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika ZUŠ Dolní Újezd poskytovala pro školní rok 2010/2011 základní vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech jmenovitě v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. ZUŠ je členem Asociace ZUŠ ČR. ZUŠ Dolní Újezd sídlí v samostatných prostorách Základní školy v Dolním Újezdě a ve třech odloučených pracovištích. Místa poskytovaného vzdělávání jsou umístěna v budovách Základních škol v Morašicích, Sebranicích, Trstěnici, a také v Litomyšli, Stříteského ulici. Ve všech místech je poskytováno vzdělávání dětem ze Sebranic, Lubné, Pohodlí, Morašic, Makova, Lažan, Chotovic, Chotěnova, Jarošova, Nové Vsi u Jarošova, Vidlaté Seče, Říkovic, Nových Sídel, Trstěnice, Čisté. V ZUŠ Dolní Újezd se vzdělávají děti z obce Osík, Horní Újezd, Jiříkov, Poříčí, Mladočov, Desná, Budislav. b) Charakteristika ve školním roce 2010/2011 K 1. srpnu 2010 byla na základě konkurzu jmenována ředitelkou školy. S nástupem ředitelky do funkce došlo k výrazným změnám nejen díky stavebním úpravám, které byly naplánovány a financovány zřizovatelem školy, ale došlo i ke změnám ve výchovně vzdělávacím procesu. Během prázdninových měsíců začala výměna oken. Stará, dřevěná okna byla vyměněna za nová, plastová okna v bílém provedení. Současně s výměnou oken se uskutečnilo zateplení vnějšího pláště budovy a škola tak získala k novému školnímu roku barevnou fasádu. Úprav se dočkaly i vnitřní prostory školy. Po výměně oken byly postupně barevně vymalovány učebny, sál, chodby, schodiště i sociální zázemí. V sále školy, v šatně žáků a v jedné učebně byla položena nová podlahová krytina. Vnější i vnitřní stavební úpravy financoval zřizovatel školy Obec Dolní Újezd. Všechny učebny byly přestěhovány a upraveny tak, aby co nejvíce vyhovovaly výuce, potřebám žáků a učitelů. Byly zkrášleny koberci a textiliemi, které se objevily ze zdrojů domácností pracovníků školy. Učitelům bylo vytvořeno zázemí malé sborovny v zadní části tanečního sálu. V jarních měsících byla ve sborovně nainstalována nová kopírka Xerox Work Centre Pro 420.

5 Během školního roku byl rozšířen notový archiv instalovaný v nové skříňové sestavě, které tvoří předěl tanečního sálu a malé sborovny. Úpravy zvenku i uvnitř vyvrcholily 11. listopadu 2010 Dnem otevřených dveří, kterým se škola představila s novou tváří veřejnosti a rodičům. Veřejnosti byla určena i podzimní anketa Jak se dívám na svou ZUŠku, která měla pomoci s novým nasměrováním výchovně vzdělávacího procesu, ale i posloužila jako podklad pro tvorbu budoucího školního vzdělávacího programu. V průběhu školního roku se mohla veřejnost účastnit různých nových aktivit. Pro nejmenší děti z MŠ byly určeny Tvořivé dílny, kdy během dopoledne měly děti možnost navštívit všechna oddělení naší školy a projít všemi uměleckými obory. Pro žáky ZŠ byly připraveny výchovné koncerty, pro seniory odpolední setkání s hudbou, pro rodičovskou veřejnost Koncerty malých muzikantů a všem zájemcům známé vánoční, jarní či závěrečné koncerty. Koncert Hrajeme společně byl věnován společné hře žáků a učitelů, malí tanečníci předvedli několik tanečních akademií a výtvarníci vyzdobili nejen místa ve škole, ale i nabízené veřejné nebo přehlídkové prostory. 3. Přehled oborů vzdělávání Hudební obor: Klavír, keyboard, zobcová flétna, příčná flétna, trubka, kytara klasická a doprovodná, housle, sólový zpěv. V Dolním Újezdě a v Morašicích působí kytarový soubor a soubor zobcových fléten, v Dolním Újezdě navíc ještě tři malé vokálně instrumentální soubory. Organizace základního studia: a) Přípravná hudební výchova délka studia 1-2 roky, studijní plán B b) I. Stupeň délka studia 4-7 let Vyučované předměty hra na nástroj, hudební nauka, komorní hra, hra v souboru, apod. c) II. Stupeň délka studia 4 roky Vyučované předměty hra na nástroj, kolektivní teoretické disciplíny, hra v souboru, pěvecký sbor apod. Taneční obor: Základy moderního a scénického tance s baletními prvky. Dramatické pohybové hry a celkový rozvoj a kultivace pohybových dovedností dětí.

6 Výtvarný obor: Výuka kresby a malby, ruční keramická tvorba, grafické techniky /linoryt, kovoryt, papírořez/, malba na textil, experimentální tvorba, teorie výtvarné kultury. Organizace studia v základní umělecké se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou č.71/2005 Sb. Vyučování probíhá podle stávajících učebních dokumentů pro základní umělecké vzdělávání vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do doby nabytí platnosti Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. Jednotliví žáci v hudebních oborech mají vyučujícím vytvořen individuální plán výuky. Učitelé odborně pomáhají rodičům žáků v otázkách nákupu, oprav a ladění nástrojů. Ve školním roce 2010/2011 byli celkem vyučováni v Dolním Újezdě 144 žáci, v Sebranicích 100 žáků, v Morašicích 54 žáci, v Trstěnici 28 žáků. Celkový počet žáků v uvedeném školním roce byl 326 žáků. 4. Údaje o počtech žáků Přehled o počtech žáků dle oborů a dle míst poskytovaného vzdělávání Hudební obor Výtvarný Taneční obor Celkem obor Dolní Újezd Litomyšl Morašice Sebranice Trstěnice Celkem Ve školním roce 2010/2011 ukončilo základní studium 1. stupně celkem 17 žáků v hudebním oboru, základní studium 2. stupně ukončily 3 žákyně v hudebním oboru. 2 žákyně zvolily pokračování v základním studiu 2. stupně. Ve výtvarném oboru ukončil základní studium 1. stupně 1 žák. Celkem tedy absolvovalo v roce 2010/ žáků.

7 5. Rámcový přehled personálního zabezpečení Vedení školy: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele: Marcela Kohoutová Pedagogičtí zaměstnanci: Hana Baťová Zuzana Brůnová Mgr. Kristýna Brychtová Ing. Jana Bulantová Alena Dalihodová Mgr. Alena Fryaufová Šárka Hnátová, DiS. Marcela Kohoutová Pavel Komůrka, DiS. Marcela Kučerová Dagmar Lapáčková Mgr. Pavel Novák Vlastislav Novák Mgr. Romana Plívová Mgr. Monika Sychrová Mgr. Monika Šplouchalová Hana Tmějová, DiS. Lenka Votavová, DiS. kytara, klavír, keyboard keyboard, klavír, zobcová flétna, hudební nauka klavír, keyboard, zobcová flétna klavír, keyboard housle, zobcová flétna klavír, keyboard klavír taneční obor zobcová flétna, keyboard, hudební nauka výtvarný obor kytara, zobcová flétna, klavír, keyboard, hudební nauka klavír kytara, keyboard keyboard kytara, sólový zpěv klavír, keyboard, sólový zpěv, hudební nauka, korepetice klavír, keyboard příčná flétna, zobcová flétna, hudební nauka Provozní zaměstnanci: Helena Půlkrábková Božena Střasáková Věra Flídrová ekonomická pracovnice školnice uklízečka

8 Odborná kvalifikace podle dosaženého vzdělání Dosažené vzdělání Počet pedagogů Úplné střední odborné 7 Vyšší odborné 4 Vysokoškolské 8 Celkem Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení probíhalo v závěru školního roku 2010/2011 poprvé organizovanou formou. Vyučující i žáci všech uměleckých oborů společně připravili a nastudovali program pro výchovné koncerty s názvem Za tajemstvím Popelčiných oříšků. Výchovné koncerty probíhaly v ZŠ v místech poskytovaného vzdělávání vždy v dopoledních hodinách během měsíce května a června. Přijímací řízení proběhlo následovně po výchovných koncertech na všech pobočkách i v hlavní budově od 31. května do 6. června. Byly zjišťovány předpoklady a zájem u budoucích žáků naší školy. Každý z nich obdržel pamětní list. K 6. červnu 2011 bylo evidováno 32 nově přihlášených žáků. Zápis byl prodloužen do 15. září Údaje o výsledcích vzdělávání Žáci kytarového oddělení pod vedením Mgr. Romany Plívové se zúčastnili okresního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru, která proběhla v ZUŠ v Moravské Třebové. Kytaristé, Martin Olbrich v kategorii 0. b a Jakub Sadílek v I. kategorii, oba žáci 3. ročníku I. stupně, získali pěkná 2. místa ve svých kategoriích. Žáci výtvarného oboru se zúčastnili pod vedením Pavla Komůrky, DiS. Krajské přehlídky žáků výtvarných oborů ve Svitavách. K účasti na přehlídce vytvořili žáci projekt Houslové nokturno. Dále se naši výtvarníci přihlásili do Virtuální galerie 2010/2011, která spadá do aktivit ZUŠ Moravská Třebová, s projektem prací vázaných k tématu Výtvarno a literatura. Žáci tanečního oboru vystoupili společně se žáky TO ZUŠ Litomyšl a soukromého studia Scarlett Svitavy na několika tanečních akademiích v Dolním Újezdě, Sebranicích a ve Svitavách.

9 8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogů probíhalo za účelem rozšíření či zvýšení odborné kvalifikace. Všichni pracovníci prošli školením BOZP a dále probíhala školení a semináře dle nabídky vzdělávacích agentur. Studium: Konzervatoř Pardubice Kvalifikační studium Konzervatoř Ostrava Kvalifikační studium PdF Hradec Králové Kvalifikační studium Marcela Kučerová Zuzana Brůnová Semináře: Konzervatoř Duncan centre Seminář pro pedagogy taneční výchovy Agentura Paris Seminář Odměňování pracovníků ve školství Pardubický kraj, odbor školství, kultury a tělovýchovy Seminář Školský portál Pardubického kraje J. Zeman Řízení MŠ a ZŠ Seminář Novela Zákona o pedagogických pracovnících PhDr. Hana Chvátilová, ZUŠ Pardubice Polabiny Seminář Zkušenosti z tvorby RVP a ŠVP Šárka Hnátová, DiS. Helena Půlkrábková Marcela Kohoutová Marcela Kohoutová Školení: AZUŠ ČR Valná hromada AZUŠ Ostrava

10 PhDr. Hana Chvátilová, ZUŠ Vysoké Mýto Školení v problematice RVP pro ZUV všichni pedagogové 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled koncertů a veřejných vystoupení Listopad Den otevřených dveří Slavnostní koncert žáků ZUŠ v rámci Dne otevřených dveří Vystoupení žáků ZUŠ Dolní Újezd pro seniory obce Prosinec Můj první koncertík Vánoční koncert žáků ZUŠ v Sebranicích Vánoční koncert žáků ZUŠ v Trstěnici Vánoční koncert žáků ZUŠ v Morašicích Adventní odpoledne s Řetůvankou v sále ZUŠ Dolní Újezd Vánoční koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd Vánoční koledování se skupinou Parkoviště pro velbloudy Leden Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru Únor Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru Vystoupení pro DPS Dolní Újezd Odpolední setkání s hudbou

11 Březen Vítání občánků v Trstěnici Jarní koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd Jarní koncert žáků ZUŠ Morašice Jarní koncert žáků ZUŠ Trstěnice Jarní koncert žáků ZUŠ Sebranice Soustředění tanečního oddělení Zderaz Koncert malých muzikantů ZUŠ Dolní Újezd Duben Druhé odpolední setkání s hudbou v DPS Dolní Újezd Hrajeme společně koncert žáků a učitelů ZUŠ Dolní Újezd Absolventský koncert I. Květen Absolventský koncert II Den matek v Sokolovně Dolní Újezd Tvořivé dílny pro MŠ Dolní Újezd a MŠ Osík a nejen pro ně Výchovný koncert pro ZŠ Sebranice Den matek v Sebranicích Výchovný koncert pro ZŠ Trstěnice Výchovný koncert pro ZŠ Morašice Výchovné koncerty pro ZŠ Dolní Újezd Postupové zkoušky žáků hudebního oboru Taneční akademie Dolní Újezd Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Trstěnice

12 Červen Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Sebranice Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Dolní Újezd Zápis do PHV a 1. ročníků ZUŠ Morašice Taneční akademie Sebranice Koncert malých muzikantů ZUŠ Dolní Újezd aneb, co jsme se za rok naučili Závěrečný koncert žáků ZUŠ, kostel sv. Mikuláše v Sebranicích Závěrečný koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd Závěrečný koncert žáků ZUŠ Trstěnice Závěrečný koncert žáků ZUŠ Morašice Taneční akademie Svitavy Výchovný koncert pro ZŠ Vidlatá Seč Loučení s předškoláky Dolní Újezd b) Další formy prezentace Prezentace školy probíhala v roce 2010/2011 nejen formou veřejných koncertů, přehlídek a vystoupení. Součástí prezentace byly zcela nové webové stránky, které aktuálně informovaly rodiče i ostatní pozorovatele o dění ve škole, pomáhaly rodičům v komunikaci se školou i v orientaci ve výchovně vzdělávacím procesu. K prezentaci posloužily i pravidelné měsíční příspěvky v Obecních novinách obce Dolní Újezd a příspěvky v místních periodikách dle míst poskytovaného vzdělávání. 10. Údaje o spolupráci ZUŠ s veřejností a různými subjekty Obecní úřady v místech poskytovaného vzdělávání byly osloveny s nabídkou úzké spolupráce v kulturní oblasti. Velmi zdařilá byla spolupráce s MŠ a ZŠ ve všech místech poskytovaného vzdělávání a v místech jim přilehlých. Započalo i předávání zkušeností mezi ZUŠ Pardubického kraje i ZUŠ v oblasti tvorby školního vzdělávacího programu.

13 Přílohy 1. Příspěvek na školném na rok 2010/2011 Ceník školného Cena za jeden měsíc Cena za pololetí Přípravná hudební výchova 120. Kč 600. Kč Hudební obor 170. Kč 850. Kč individuální výuka Hudební obor 160. Kč 800. Kč skupinová výuka Výtvarný obor 140. Kč 700. Kč 1. ročník Výtvarný obor 150. Kč 750. Kč od 2. ročníku Taneční obor 120. Kč 600. Kč přípravný ročník Taneční obor 140. Kč 700. Kč základní studium Individuální hlasová výchova 160. Kč 800. Kč 2. Některé číselné informace o hospodaření školy v roce 2010/2011 Dotace obecních úřadů, v jejichž územní působnosti má ZUŠ své pobočky: Obecní úřad Částka Sebranice Kč Morašice Kč Trstěnice Kč Finanční dotace byly určeny a následně čerpány k úhradě učebních pomůcek potřebných k výuce na jednotlivých pracovištích. Výroční zpráva byla projednána s pedagogickou radou ZUŠ Dolní Újezd. Na závěr děkuji všem příznivcům za trvalou podporu a těšíme se na shledání při některé z akcí naší školy.

14

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice Štramberská 294 IČ : 62330322 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí 687 62, okres Uherské

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice. školní rok 2013/2014

Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice. školní rok 2013/2014 1 Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Obsah: a) základní údaje o škole str. 2 b) přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: - 2 - Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Stojící řada zleva: Štolfová, Stříbrná,Včeláková, Stará, Andersson, Kalvodová, Hučíková, Vrbová, Víchová, Svobodová, Matušková, Nevrlá, Čejková, Černochová Spodní řada zleva:

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více