SITUAČNÍ ZPRÁVA: HAVARIJNÍ OBJEKTY V PŘEDLICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SITUAČNÍ ZPRÁVA: HAVARIJNÍ OBJEKTY V PŘEDLICÍCH"

Transkript

1 SITUAČNÍ ZPRÁVA: HAVARIJNÍ OBJEKTY V PŘEDLICÍCH BŘEZEN 2014 zpracovali: Anna Seidlová, Lenka Stiborová, Vít Kučera

2 Objekt č. 1 Prostřední č.p. 140/67 Vlastníkem nemovitosti je Douša Martin, Pionýrů 739, Libochovice (1/2) a Doušová Marie, Pionýrů 739, Libochovice (1/2). S předmětnou nemovitostí sousedí dva objekty, které jsou oba obydlené. Majitelkou domu, který s objektem sousedí z ulice Prostřední je paní Bubnárová. Z druhé strany v ulici Mahenova je též obydlený dům, jehož majitelkou je Esentierová Alena. Samotný objekt je zcela v dezolátním stavu. Ve spodním patře jsou zamřížované dveře a zazděná okna, 1. a 2. patro jsou bez zazdění, okna jsou vymlácená. Střecha je v celkem dobrém stavu, nemělo by hrozit propadnutí. Do domu by se nikdo dostat neměl, na domě je upozornění o zákazu vstupu. Objekt č. 2 Prostřední č.p. 116/63 Majitelkou domu je Adamičková Jana, Vršovická 1072/85, Vršovice, Praha. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Nařízení exekuce - Adamičková Jana, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt stojí mezi domy, které jsou obsazené nájemníky. Majitelkou jednoho z domů je paní Bubnárová. Samotný objekt je v dezolátním stavu. Ve spodním patře jsou zazděné vschodové dveře, nicméně v jejich horní části je probourán otvor, do objektu je tedy možné se dostat. Okna ve spodním patře jsou zazděná, v horním patře bez zazdění, vymlácená. Střecha není v dobrém stavu, možnost propadu. Možné nebezpečí pro ostatní. Na domě je upozornění o zákazu vstupu.

3 Objekt č. 3 Prostřední č.p. 131/59 Nemovitost je v podílovém vlastnictví rodiny Cibriků (5 osob). Na každého podílníka je uvalena exekuce. Na objekt je dále uvalen exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zástavní právo exekutorské, zástavní právo smluvní, dům je zatížen věcným břemenem, předkupním právem. Dům ještě není v havarijním stavu, ale postupně chátrá. V domě bohužel žijí nájemníci, není však zcela zaplněn. V průběhu monitoringu bylo zjištěno, že se v domě nachází 5 rodin, jejich počet se ale neustále mění. Vchodové dveře jsou neustále otevřené, okna jsou dřevěná a některá vymlácená. Vedle domu a za domem se shromažďují odpadky. Objekt č. 4 Prostřední č.p. 221/50 Majitelem objektu Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem. Objekt je v dezolátním stavu. Vedle domu se nachází servisní prostor. Ve spodním patře jsou zazděné dveře a okna, tudíž by se do objektu neměl nikdo dostat. V horních patrech jsou vymlácená okna. Střecha je v celkem dobrém stavu. Na domě chybí upozornění o zákazu vstupu do objektu.

4 Objekt č. 5 Beneše Lounského č.p. 105/8 Majitelem nemovitosti je Spejchlík Jiří, Polská 22, Dolní Předměstí, Trutnov. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní. Objekt je v opravdu dezolátním stavu. Vedle objektu se nachází garáž, která je využívána. Z ulice Beneše Lounského objekt sousedí s domem, který je též v havarijním stavu. Vzadu za domem je menší dvorek. Střecha a stropy jsou téměř propadlé. Možnost nebezpečí či většího úrazu. Objekt není nijak zabezpečen, tudíž by do něj mohl někdo vniknout. Okna jsou nezazděná, vytlučená. Hlavní vchod je pouze do poloviny zastavěn tvárnicemi. Objekt č. 6 Prostřední č.p. 218/22 Nemovitost vlastní každý z ½ - Joni Pavel, Řeháčkova 167/12, Předlice, Ústí nad Labem a Joniová Drahomíra, Na Pískách 310/10, Trmice. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, Zahájení exekuce - Joni Pavel, Nařízení exekuce - Joniová Drahomíra,Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt není v tak hrozném stavu. Za ním se nachází větší zahrada. Střecha je ucházející. Objekt je zabezpečen. Ve spodním patře jsou dřevěná vrata na zámek. Ve všech patrech jsou vsazena nová okna. Možná rekonstrukce. V objektu zatím nikdo nežije.

5 Objekt č. 7 Prostřední č.p. 156/21 Majitelkou nemovitosti je Sakajtová Helena, Sklářská 1506/20, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem. Objekt není v dezolátním stavu, ale je zcela opuštěný. Předchozí majitel dům opustil, měl velké dluhy na vodě, tudíž byla na dům uvalena exekuce. Majitel byl v Předlicích několikrát hledán policií. Ještě před nedávnem dům obývala rodina, která zde žila bez vody, rodina se nakonec vystěhovala. Dům údajně odkoupili Moraváci, kteří by ho měli rekonstruovat. Objekt č. 8 Prostřední č.p. 160/17 Majitelkou nemovitosti je Jindrová Monika, Doktora Votočky 216, Ostroměř. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona), Nařízení exekuce - Jindrová Monika. Objekt je v dezolátním stavu. Je situován vedle objektu sociálního bydlení pana Mračka. Nájemníci si stěžují, že z havarijního objektu jim do domu zalézají krysy a švábi, což bylo již několikrát řešeno. Z druhé strany je též dům obývaný nájemníky, kteří si na havarijní objekt stěžují. Objekt je zcela prostupný, okna ani dveře nejsou zazděné. V domě se hromadí nepořádek. Existuje možnost propadnutí stropů.

6 Objekt č. 9 Objekt č. 10 Prostřední č.p. 183/13 Majakovského č.p. 113/20 Majitelem nemovitosti je Šimerman Michal, U Lihovaru 101, Merklín: Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, nařízení exekuce - Šimerman Michal a Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je situován vedle domu s nájemníky a volným prostranstvím, kde se hromadí odpadky. Objekt není zabezpečen, je zcela prostupný a vyhořelý. Uvnitř domu a kolem něj se tvoří menší skládka. Část střechy domu je propadnutá, možnost dalšího propadu a nebezpečí zranění, jelikož se vedle domu někdy sdružují lidé. Vlastníkem nemovitosti je První krušnohorská stavební společnost s ručením omezeným, Majakovského 113/20, Předlice, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní a zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. Objekt je v dezolátním stavu, téměř se rozpadá. Vedle je dům, ve kterém žijí lidé, kteří si na objekt stěžují, jelikož se zde hromadí odpadky, které zapáchají. Za domem a ve vnitrobloku se tvoří skládka. V domě se také schází narkomani, tudíž jsou všude pohozené injekční stříkačky. Objekt jde zcela prostupný. Možnost nebezpečí či úrazu.

7 Objekt č. 11 Majakovského č.p. 121/22 Vlastníkem nemovitosti je Petrů Kateřina, Horní náměstí 583, Olomouc. Na objektu jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, zahájení exekuce - Petrů Kateřina, nařízení exekuce - Petrů Kateřina, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v dezolátním stavu. Je situován též mezi objekty v havarijním stavu. Objekt je zcela nezabezpečen, nenachází se zde cedule zákaz vstupu. Existuje možnost propadnutí střechy či stropu- Za domem a v domě se opět hromadí odpadky. V objektu se schází drogově závislí. Objekt č. 12 Mahenova 212/6 Vlastníkem objektu je Ťoupalík Luboš, Jiřího Purkyně 322/22, Pražské Předměstí, Hradec Králové. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, nařízení exekuce - Ťoupalík Luboš, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, dražební vyhláška. Objekt je v dezolátním stavu. Je situován vedle objektu, kde žijí nájemníci. Objekt není zabezpečen, je prostupný. Na domě se nachází cedule se zákazem vstupu. Okna jsou rozbitá, některá zatlučená. Střecha se propadá, možnost nebezpečí úrazu. Za domem se nachází skládka s odpadky.

8 Objekt č. 13 Marxova 214/61 Vlastníkem objektu je Matouš Štěpán Ing., Lužická 3394/4a, Severní Terasa, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, zástavní právo exekutorské, zahájení exekuce - Ing. Matouš Štěpán, nařízení exekuce - Ing. Matouš Štěpán, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je nezabezpečen, možnost vniku do domu. Střecha a stropy se zcela propadají, okna jsou vytlučená. Všude okolo domu a v domě se hromadí skládka. Možnost nebezpečí či úrazu. Objekt č. 14 Marxova 235/5 Majitelkou je Bunciková Lenka, Řeháčkova 128/4, Předlice, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní. Objekt je opuštěný, v rekonstrukci. Dobrý stav. Vedle objekt v havarijním stavu.

9 Objekt č. 15 Marxova 225/3 Vlastníkem objektu je Honěk Martin, Klicperova 2492, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Dům se nachází v dezolátním stavu. Je situován vedle objektu, který je nyní v rekonstrukci. Dům má rozbitá a vytlučená okna, je zcela prostupný a nezabezpečený. Do objektu se snadno někdo dostane. Uvnitř domu se hromadí nepořádek a vedle domu také. V domě se scházejí drogově závislí. Možnost nebezpečí. Objekt č. 16 Marxova 216/26 Vlastníkem nemovitosti je Joni Marian, Průmyslová 1662/5, Ústí Nad Labem-Centrum, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, zástavní právo smluvní, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zástavní právo exekutorské, zahájení exekuce - Joni Marian, omezení dispozičních práv, nařízení exekuce - Joni Marian, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, dražební vyhláška. Dům je opuštěný, ale v celkem dobrém stavu. Dům je zcela zabezpečen. Objekt je situován hned vedle mateřské školy Marxova.

10 Objekt č. 17 Marxova 187/24 Vlastníkem nemovitosti je Voděrka Jiří Ing., Marxova 187/24, Předlice, Ústí nad Labem. Dům je v celkem solidním stavu, číslo popisné zde zcela chybí. Dům je zabezpečen, tudíž by se do něj nikdo neměl dostat. Dům je situován naproti zahrádkám, ze kterých by údajně mělo být parkoviště pro kamiony. Objekt č. 18 Marxova 186/22 Vlastníkem nemovitosti je Bunciková Lenka, Řeháčkova 128/4, Předlice, Ústí nad Labem. Objekt nevypadá příliš pěkně. Zanedlouho je možné, že se z něj stane objekt v dezolátním stavu. V objektu žijí lidé. Vedle domu a za domem je skládka, o kterou se opět nikdo nezajímá. Vedle tohoto domu se nachází objekt v dezolátním stavu (na dvou menších fotografiích). Dům není vůbec zabezpečen, je prostupný. Okna i dveře jsou vytlučené. Je možný propad zdí a střechy nebezpečí úrazu. Uvnitř domu se hromadí odpadky, za a před domem také.

11 Objekt č. 19 Marxova 178/18 Vlastníkem nemovitosti je Rudý Petr Boris, Marxova 178/18, Předlice, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní. Dům byl ve špatném stavu. Majitel začal objekt svépomocí rekonstruovat. Dům má nyní plastová okna a postupně pokračují další stavební práce. Vedle tohoto domu se nachází objekt, který je v havarijním stavu. Objekt č. 20 Marxova 185/16 Vlastníky nemovitosti jsou Blagojovič Patrik, Svojsíkova 2680/42, Severní Terasa, ÚnL (1/4), Blagojovičová Jitka, Stavbařů 2823/2, Severní Terasa, ÚnL (1/4), SJM Rejzek Stanislav Vinařská 742/20, Bukov, ÚnL a Rejzková Julia, Marxova 185/16, Předlice, ÚnL(1/3) a Rejzková Julia, Marxova 185/16, Předlice, ÚnL (1/6). Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, zahájení exekuce - Blagojovičová Jitka, nařízení exekuce - Blagojovičová Jitka a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v celkem dobrém stavu. Není jisté, zda v domě někdo přebývá. Možná je delší dobu opuštěný. Objekt je situován mezi domy, ve kterých žijí lidé. Dům je zcela zabezpečen.

12 Objekt č. 21 Beneše Lounského 102/6 Vlastníkem objektu je Kondr Václav, U Lihovaru 101, Merklín. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Nařízení exekuce - Kondr Václav, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Dražební vyhláška. Objekt je v havarijním stavu. Je situován mezi objektem, který je též v dezolátním stavu a objektem, v kterém žijí lidé. Objekt není vůbec zabezpečen, prostupný. Okna zcela chybí a dveře též. V domě jsou propadlé stropy a střecha. Uvnitř domu a za domem se hromadí odpadky. Možnost nebezpečí či úrazu. Objekt č. 22 Beneše Lounského 101/4 Vlastníkem objektu je Vachanová Miroslava, Tyršova 284/1, Trmice. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Zahájení exekuce - Vachanová Miroslava, Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Vachanová Miroslava, Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Vachanová Miroslava, Nařízení exekuce - Vachanová Miroslava, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt ještě není v tak hrozném stavu, ale je opuštěný. Je situován mezi objektem v havarijním stavu a domem majitelky paní Procházkové, kde momentálně žijí 3-4 rodiny. Dům není prostupný, dveře jsou uzamčené. Některá okna jsou rozbitá, ale ještě ne vytlučená. Střecha je ucházející, omítka padá. Dům je v současné době na prodej.

13 Objekt č. 23 Beneše Lounského 106/5 Vlastníkem objektu je Buncik Klement, Mírová 165/7, Povrly. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Zahájení exekuce - Buncik Klement, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu a na prodej. U tohoto objektu nehrozí větší nebezpečí. Objekt je situován vedle objektu s nájemníky. Dveře jsou zazděné, okap propadlý. Okna jsou zasklená, pouze v přízemí vytlučená, možnost vniku do domu. Střecha je v dobrém stavu. Objekt č. 24 Řeháčkova 93/3 Vlastníkem objektu je Husák Štefan, Školní náměstí 144/3, Předlice, Ústí nad Labem. Objekt není v dezolátním stavu, je pouze opuštěný, neudržovaný. Není zde číslo popisné. Je situován mezi určitou firmou a domem paní Martinkové, který je v dezolátním stavu. Ještě donedávna v tomto domě žili lidé. Objekt je zcela zabezpečen, okna jsou zasklená, dveře uzamčené. Střecha je v dobrém stavu, nehrozí větší nebezpečí.

14 Objekt č. 25 Řeháčkova 124/6 Vlastníkem objektu je firma Homeland, s.r.o., Vorlešská 973, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Nařízení exekuce - Homeland, s.r.o., Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Dražební vyhláška. Objekt je v havarijním stavu. Je situován mezi domy, které jsou obydlené. Dveře jsou zazděny, pouze nahoře je malý otvor. Okna jsou ve spodním patře také zazděná, horní patro bez zazdění. V domě jsou rozpadlé stropy. Střecha se také téměř propadá. Možnost nebezpečí či úrazu. Objekt č. 26 Řeháčkova 94/5 Vlastníkem objektu je Martinková Jana, Tylova 515, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo soudcovské, Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Martinková Jana. Objekt je nyní zcela opuštěný a postupně chátrá. Ještě před nedávnem tu žily dvě rodiny, které v objektu zůstaly. Nyní se přestěhovaly do domu naproti. Objekt je situován vedle domu, ve kterém žijí lidé, kteří si na opuštěný objekt stěžují. Dům je zcela prostupný, je v něm vše poničené a postupně se tam tvoří nepořádek. Za domem je skládka. V domě se scházejí drogově závislí.

15 Objekt č. 27 Řeháčkova 167/12 Vlastníkem objektu je Jarkovský Tomáš, Zboží 28, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Nařízení exekuce - Jarkovský Tomáš, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je situován vedle domu, který je obytný. Objekt není zcela zabezpečen, prostupný. Dveře dole jsou sice zazděné, ale okna ne, jsou vytlučena téměř v celém domě. Střecha je v celkem dobrém stavu, pouze se drolí omítka, která postupně opadává. Stropy se ještě nepropadají. Uvnitř domu se shromažďují odpadky. Na domě je varovná cedule o zákazu vstupu. Vedle je objekt č. p. 166, kde se propadá střecha. Objekt č. 28 Řeháčkova 163/21 Vlastníkem objektu je Havlík Jaroslav, č.p. 139, Nebužely. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Nařízení exekuce - Havlík Jaroslav, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je havarijním stavu, nezabezpečený, prostupný. Objekt je situován vedle domu, kde žijí lidé. Uvnitř domu se hromadí odpadky, vedle domu a za domem též. Střecha se nepropadá, ale stropy ano. Možnost nebezpečí či úrazu. U dveří a oken chybí rámy.

16 Objekt č. 29 Majakovského 122/24 Vlastníkem objektu je Wolf Jaroslav, Majakovského 122/24, Předlice, Ústí nad Labem. Objekt je v celkem dobrém stavu. Je zabezpečen a situován mezi objektem v havarijním stavu a domem, kde žijí lidé. Dveře jsou dřevěné, uzamčené. Okna zasklená, pouze horní okno je otevřené. Střecha je ucházející, nepropadá se. Nehrozí větší nebezpečí. Objekt č. 30 Majakovského 96/16 Vlastníky nemovitosti ve jsou SJM Šírek Miroslav a Šírková Taťána, č.p. 42, Krásné. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zahájení exekuce - Šírková Taťána, Zahájení exekuce - Šírek Miroslav, Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Šírek Miroslav, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v dezolátním stavu. Je situován mezi domy, které jsou obydlené. Objekt není prostupný, dole zabezpečen. Dveře a okna ve spodním patře jsou zazděná. Okna v horním patře zcela chybí. Stropy jsou ohořelé, střecha též. Ze střechy zůstaly pouze trámy. Možnost rozpadu celého domu.

17 Objekt č. 31 Hrbovická 80/31 Vlastníky nemovosti jsou Kmecová Anna, Lipová 83/17, Všebořice, Ústí nad Labem (1/2) a Kmecová Lenka, Masarykova 779/187, Klíše, Ústí nad Labem. Objekt je v havarijním stavu. Je situován vedle domu, který je opuštěný. Z druhé strany se již jeden objekt v havarijním stavu zboural. Objekt je ve spodním patře zabezpečen. Dveře jsou zazděné, uprostřed zasklená okna. Okna jsou v horních patrech vytlučená. Z domu padá omítka. Střecha je rozpadlá, prorostlá. Chybí okap. Možnost nebezpečí či úrazu. Objekt č. 32 Hrbovická 81/33 Vlastníkem nemovitosti je Krauseová Hana, Hrbovická 81/33, Předlice, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní. Objekt je v celkem dobrém stavu, ale je opuštěný. O objekt se delší dobu nikdo nestará. Objekt je situován mezi objektem v havarijním stavu a domem, ve kterém žijí lidé. Je zcela zabezpečen, není prostupný. Dveře jsou uzamčené, okna zasklená. Střecha vypadá celkem nově. Nehrozí větší nebezpečí.

18 Objekt č. 33 Hrbovická 150/69 Vlastníky objektu jsou v SJM Šolín Jiří a Šolínová Simona, Macharova 2089, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Zahájení exekuce - Šolínová Simona, Zahájení exekuce - Šolín Jiří, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je zcela nezabezpečen, prostupný. Dveře v domě chybí, okna jsou vytlučená, jak ve spodním, tak v horních patrech. Střecha a stropy jsou rozpadlé. Vedle objektu a uvnitř se hromadí odpadky. V objektu se shromažďují drogově závislí a bezdomovci. Objekt č. 34 Majakovského 121/22 Majitelkou objektu je Petrů Kateřina, Horní náměstí 583, Olomouc. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Zahájení exekuce - Petrů Kateřina, Nařízení exekuce - Petrů Kateřina, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je situován mezi domem, který je již opuštěný a objektem, který je též v dezolátním stavu. Objekt není zcela zabezpečený, je prostupný. Do domu se dá dostat spodními okny. Dveře jsou napůl uzamčené, okna vytlučená. Uvnitř domu se propadají stropy, které jsou ohořelé. Střecha chátrá. Možnost nebezpečí či úrazu.

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Ústí nad Labem DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005

Sprejeři. Z obsahu 1. čísla. Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Zpravodaj bytového družstva Družba v Ústí nad Labem Ročník 13 Číslo 1/2005 Družstevní ples Dne 12. 2. 2005 opět BD pořádalo tradiční družstevní ples v sále Setuzy. Po zahájení vystoupily minimažoretky

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 471-47/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Šluknovsko DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských

Více

Znalecký posudek č. 5025 225/2011

Znalecký posudek č. 5025 225/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5025 225/2011 o obvyklé ceně nemovitostí bytové jednotky č. 28/7 v bytovém domě č.p. 28 umístěném

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 30 červen - červenec 2005 Město chystá změny v dopravě. Kalendář odvozu odpadů

Více

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015 Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Beran, Mgr. Martina Funtánová, pan Miloslav Hron, pan Milan Kotrbatý, pan Tomáš Kvasnička

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

Znalecký posudek č. 23/2015

Znalecký posudek č. 23/2015 Znalecký posudek č. 23/2015 Ocenění tržní hodnoty věcí nemovitých zapsaných na LV č. 2347 k.ú. Letohrad, obec Letohrad Účel posudku: Stanovení tržní hodnoty pro potřeby dražby. Vypracováno ke dni: 17.

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení

schválilo poskytnutí bankovního úvěru samosprávě 771, Zahrádky 153-4 na zateplení číslo 2 duben 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. Ještě jednou se vrátím k probíhajícím volbám delegátů na našem družstvu. Velká akce se pomalu blíží ke konci, představenstvo uzavřelo volby

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE PROSINEC 2012 ČÍSLO 4 ÚDRŽBA ZELENĚ V CELÉM MĚSTSKÉM OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE

OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE PROSINEC 2012 ČÍSLO 4 ÚDRŽBA ZELENĚ V CELÉM MĚSTSKÉM OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM - NEŠTĚMICE OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE PROSINEC 2012 ČÍSLO 4 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉHO OBVODU: WWW.NESTEMICE.EU ROSTOU NÁM NOVÉ NADĚJE ÚDRŽBA ZELENĚ V

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA A NÁVRH ZPŮSOBU VYUŽITÍ BÝVALÝCH OBYTNÝCH OBJEKTŮ V BRNĚ NA ULICI NOVÉ SADY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ANALÝZA A NÁVRH ZPŮSOBU VYUŽITÍ BÝVALÝCH OBYTNÝCH OBJEKTŮ V BRNĚ NA ULICI NOVÉ SADY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA A NÁVRH ZPŮSOBU VYUŽITÍ BÝVALÝCH OBYTNÝCH OBJEKTŮ V BRNĚ NA ULICI NOVÉ SADY

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 1 / 2013 ročník XI. 2 Hororová detektivka v salvách smíchu 6 Expozice starého Mostu otevřena! 12 Dvě desítky mladých sakur přibudou na jaře v Mostě 18 Zvýšení ceny tepla je menší než inflace Třináctá

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

Znalecký posudek číslo 1808/2012

Znalecký posudek číslo 1808/2012 Znalecký posudek číslo 1808/2012 NEMOVITOST: Rodinný dům - řadový, Rodinný dům Adresa nemovitosti: Nová 404, 664 84 Zbraslav Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Zbraslav, k.ú.

Více

Odpověď: Vážený pane Tomáši, město Lipník nad Bečvou nedisponuje žádnými priváty, v této otázce se musíte obrátit na soukromé vlastníky nemovitostí.

Odpověď: Vážený pane Tomáši, město Lipník nad Bečvou nedisponuje žádnými priváty, v této otázce se musíte obrátit na soukromé vlastníky nemovitostí. Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 37 Tomáš 20.08.2010 Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat na levné dlouhodobé ubytování v Lipníku.Potřeboval bych nejlépe nějáký privát

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

UPOZORNĚNÍ PRO ORGANIZACE

UPOZORNĚNÍ PRO ORGANIZACE 367 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 21. ledna 2010 krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 7. ledna 2010 Největší školní sraz v historii krásnolipské školy Velkolepou událost začal chystat početný tým organizátorů

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň. prosinec 2011

Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň. prosinec 2011 Monitoring aktuální situace v sociálně vyloučených lokalitách Plzeňského kraje (nymizovaná verze neuvedeny údaje vedoucí k identifikaci adres a osob) Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ)

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 37/3957/2012 o ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Psí vyhláška: Co se smí a co ne.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Psí vyhláška: Co se smí a co ne. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 31 srpen - září 2005 Město pozměnilo své logo. Psí vyhláška: Co se smí a co ne.

Více