SITUAČNÍ ZPRÁVA: HAVARIJNÍ OBJEKTY V PŘEDLICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SITUAČNÍ ZPRÁVA: HAVARIJNÍ OBJEKTY V PŘEDLICÍCH"

Transkript

1 SITUAČNÍ ZPRÁVA: HAVARIJNÍ OBJEKTY V PŘEDLICÍCH BŘEZEN 2014 zpracovali: Anna Seidlová, Lenka Stiborová, Vít Kučera

2 Objekt č. 1 Prostřední č.p. 140/67 Vlastníkem nemovitosti je Douša Martin, Pionýrů 739, Libochovice (1/2) a Doušová Marie, Pionýrů 739, Libochovice (1/2). S předmětnou nemovitostí sousedí dva objekty, které jsou oba obydlené. Majitelkou domu, který s objektem sousedí z ulice Prostřední je paní Bubnárová. Z druhé strany v ulici Mahenova je též obydlený dům, jehož majitelkou je Esentierová Alena. Samotný objekt je zcela v dezolátním stavu. Ve spodním patře jsou zamřížované dveře a zazděná okna, 1. a 2. patro jsou bez zazdění, okna jsou vymlácená. Střecha je v celkem dobrém stavu, nemělo by hrozit propadnutí. Do domu by se nikdo dostat neměl, na domě je upozornění o zákazu vstupu. Objekt č. 2 Prostřední č.p. 116/63 Majitelkou domu je Adamičková Jana, Vršovická 1072/85, Vršovice, Praha. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Nařízení exekuce - Adamičková Jana, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt stojí mezi domy, které jsou obsazené nájemníky. Majitelkou jednoho z domů je paní Bubnárová. Samotný objekt je v dezolátním stavu. Ve spodním patře jsou zazděné vschodové dveře, nicméně v jejich horní části je probourán otvor, do objektu je tedy možné se dostat. Okna ve spodním patře jsou zazděná, v horním patře bez zazdění, vymlácená. Střecha není v dobrém stavu, možnost propadu. Možné nebezpečí pro ostatní. Na domě je upozornění o zákazu vstupu.

3 Objekt č. 3 Prostřední č.p. 131/59 Nemovitost je v podílovém vlastnictví rodiny Cibriků (5 osob). Na každého podílníka je uvalena exekuce. Na objekt je dále uvalen exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zástavní právo exekutorské, zástavní právo smluvní, dům je zatížen věcným břemenem, předkupním právem. Dům ještě není v havarijním stavu, ale postupně chátrá. V domě bohužel žijí nájemníci, není však zcela zaplněn. V průběhu monitoringu bylo zjištěno, že se v domě nachází 5 rodin, jejich počet se ale neustále mění. Vchodové dveře jsou neustále otevřené, okna jsou dřevěná a některá vymlácená. Vedle domu a za domem se shromažďují odpadky. Objekt č. 4 Prostřední č.p. 221/50 Majitelem objektu Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Lidické náměstí 899/9, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem. Objekt je v dezolátním stavu. Vedle domu se nachází servisní prostor. Ve spodním patře jsou zazděné dveře a okna, tudíž by se do objektu neměl nikdo dostat. V horních patrech jsou vymlácená okna. Střecha je v celkem dobrém stavu. Na domě chybí upozornění o zákazu vstupu do objektu.

4 Objekt č. 5 Beneše Lounského č.p. 105/8 Majitelem nemovitosti je Spejchlík Jiří, Polská 22, Dolní Předměstí, Trutnov. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní. Objekt je v opravdu dezolátním stavu. Vedle objektu se nachází garáž, která je využívána. Z ulice Beneše Lounského objekt sousedí s domem, který je též v havarijním stavu. Vzadu za domem je menší dvorek. Střecha a stropy jsou téměř propadlé. Možnost nebezpečí či většího úrazu. Objekt není nijak zabezpečen, tudíž by do něj mohl někdo vniknout. Okna jsou nezazděná, vytlučená. Hlavní vchod je pouze do poloviny zastavěn tvárnicemi. Objekt č. 6 Prostřední č.p. 218/22 Nemovitost vlastní každý z ½ - Joni Pavel, Řeháčkova 167/12, Předlice, Ústí nad Labem a Joniová Drahomíra, Na Pískách 310/10, Trmice. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, Zahájení exekuce - Joni Pavel, Nařízení exekuce - Joniová Drahomíra,Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt není v tak hrozném stavu. Za ním se nachází větší zahrada. Střecha je ucházející. Objekt je zabezpečen. Ve spodním patře jsou dřevěná vrata na zámek. Ve všech patrech jsou vsazena nová okna. Možná rekonstrukce. V objektu zatím nikdo nežije.

5 Objekt č. 7 Prostřední č.p. 156/21 Majitelkou nemovitosti je Sakajtová Helena, Sklářská 1506/20, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem. Objekt není v dezolátním stavu, ale je zcela opuštěný. Předchozí majitel dům opustil, měl velké dluhy na vodě, tudíž byla na dům uvalena exekuce. Majitel byl v Předlicích několikrát hledán policií. Ještě před nedávnem dům obývala rodina, která zde žila bez vody, rodina se nakonec vystěhovala. Dům údajně odkoupili Moraváci, kteří by ho měli rekonstruovat. Objekt č. 8 Prostřední č.p. 160/17 Majitelkou nemovitosti je Jindrová Monika, Doktora Votočky 216, Ostroměř. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona), Nařízení exekuce - Jindrová Monika. Objekt je v dezolátním stavu. Je situován vedle objektu sociálního bydlení pana Mračka. Nájemníci si stěžují, že z havarijního objektu jim do domu zalézají krysy a švábi, což bylo již několikrát řešeno. Z druhé strany je též dům obývaný nájemníky, kteří si na havarijní objekt stěžují. Objekt je zcela prostupný, okna ani dveře nejsou zazděné. V domě se hromadí nepořádek. Existuje možnost propadnutí stropů.

6 Objekt č. 9 Objekt č. 10 Prostřední č.p. 183/13 Majakovského č.p. 113/20 Majitelem nemovitosti je Šimerman Michal, U Lihovaru 101, Merklín: Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, nařízení exekuce - Šimerman Michal a Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je situován vedle domu s nájemníky a volným prostranstvím, kde se hromadí odpadky. Objekt není zabezpečen, je zcela prostupný a vyhořelý. Uvnitř domu a kolem něj se tvoří menší skládka. Část střechy domu je propadnutá, možnost dalšího propadu a nebezpečí zranění, jelikož se vedle domu někdy sdružují lidé. Vlastníkem nemovitosti je První krušnohorská stavební společnost s ručením omezeným, Majakovského 113/20, Předlice, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní a zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. Objekt je v dezolátním stavu, téměř se rozpadá. Vedle je dům, ve kterém žijí lidé, kteří si na objekt stěžují, jelikož se zde hromadí odpadky, které zapáchají. Za domem a ve vnitrobloku se tvoří skládka. V domě se také schází narkomani, tudíž jsou všude pohozené injekční stříkačky. Objekt jde zcela prostupný. Možnost nebezpečí či úrazu.

7 Objekt č. 11 Majakovského č.p. 121/22 Vlastníkem nemovitosti je Petrů Kateřina, Horní náměstí 583, Olomouc. Na objektu jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, zahájení exekuce - Petrů Kateřina, nařízení exekuce - Petrů Kateřina, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v dezolátním stavu. Je situován též mezi objekty v havarijním stavu. Objekt je zcela nezabezpečen, nenachází se zde cedule zákaz vstupu. Existuje možnost propadnutí střechy či stropu- Za domem a v domě se opět hromadí odpadky. V objektu se schází drogově závislí. Objekt č. 12 Mahenova 212/6 Vlastníkem objektu je Ťoupalík Luboš, Jiřího Purkyně 322/22, Pražské Předměstí, Hradec Králové. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, nařízení exekuce - Ťoupalík Luboš, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, dražební vyhláška. Objekt je v dezolátním stavu. Je situován vedle objektu, kde žijí nájemníci. Objekt není zabezpečen, je prostupný. Na domě se nachází cedule se zákazem vstupu. Okna jsou rozbitá, některá zatlučená. Střecha se propadá, možnost nebezpečí úrazu. Za domem se nachází skládka s odpadky.

8 Objekt č. 13 Marxova 214/61 Vlastníkem objektu je Matouš Štěpán Ing., Lužická 3394/4a, Severní Terasa, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, zástavní právo exekutorské, zahájení exekuce - Ing. Matouš Štěpán, nařízení exekuce - Ing. Matouš Štěpán, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je nezabezpečen, možnost vniku do domu. Střecha a stropy se zcela propadají, okna jsou vytlučená. Všude okolo domu a v domě se hromadí skládka. Možnost nebezpečí či úrazu. Objekt č. 14 Marxova 235/5 Majitelkou je Bunciková Lenka, Řeháčkova 128/4, Předlice, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní. Objekt je opuštěný, v rekonstrukci. Dobrý stav. Vedle objekt v havarijním stavu.

9 Objekt č. 15 Marxova 225/3 Vlastníkem objektu je Honěk Martin, Klicperova 2492, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Dům se nachází v dezolátním stavu. Je situován vedle objektu, který je nyní v rekonstrukci. Dům má rozbitá a vytlučená okna, je zcela prostupný a nezabezpečený. Do objektu se snadno někdo dostane. Uvnitř domu se hromadí nepořádek a vedle domu také. V domě se scházejí drogově závislí. Možnost nebezpečí. Objekt č. 16 Marxova 216/26 Vlastníkem nemovitosti je Joni Marian, Průmyslová 1662/5, Ústí Nad Labem-Centrum, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, zástavní právo smluvní, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zástavní právo exekutorské, zahájení exekuce - Joni Marian, omezení dispozičních práv, nařízení exekuce - Joni Marian, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, dražební vyhláška. Dům je opuštěný, ale v celkem dobrém stavu. Dům je zcela zabezpečen. Objekt je situován hned vedle mateřské školy Marxova.

10 Objekt č. 17 Marxova 187/24 Vlastníkem nemovitosti je Voděrka Jiří Ing., Marxova 187/24, Předlice, Ústí nad Labem. Dům je v celkem solidním stavu, číslo popisné zde zcela chybí. Dům je zabezpečen, tudíž by se do něj nikdo neměl dostat. Dům je situován naproti zahrádkám, ze kterých by údajně mělo být parkoviště pro kamiony. Objekt č. 18 Marxova 186/22 Vlastníkem nemovitosti je Bunciková Lenka, Řeháčkova 128/4, Předlice, Ústí nad Labem. Objekt nevypadá příliš pěkně. Zanedlouho je možné, že se z něj stane objekt v dezolátním stavu. V objektu žijí lidé. Vedle domu a za domem je skládka, o kterou se opět nikdo nezajímá. Vedle tohoto domu se nachází objekt v dezolátním stavu (na dvou menších fotografiích). Dům není vůbec zabezpečen, je prostupný. Okna i dveře jsou vytlučené. Je možný propad zdí a střechy nebezpečí úrazu. Uvnitř domu se hromadí odpadky, za a před domem také.

11 Objekt č. 19 Marxova 178/18 Vlastníkem nemovitosti je Rudý Petr Boris, Marxova 178/18, Předlice, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní. Dům byl ve špatném stavu. Majitel začal objekt svépomocí rekonstruovat. Dům má nyní plastová okna a postupně pokračují další stavební práce. Vedle tohoto domu se nachází objekt, který je v havarijním stavu. Objekt č. 20 Marxova 185/16 Vlastníky nemovitosti jsou Blagojovič Patrik, Svojsíkova 2680/42, Severní Terasa, ÚnL (1/4), Blagojovičová Jitka, Stavbařů 2823/2, Severní Terasa, ÚnL (1/4), SJM Rejzek Stanislav Vinařská 742/20, Bukov, ÚnL a Rejzková Julia, Marxova 185/16, Předlice, ÚnL(1/3) a Rejzková Julia, Marxova 185/16, Předlice, ÚnL (1/6). Na domě jsou omezena vlastnická práva: zástavní právo smluvní, zástavní právo exekutorské, zahájení exekuce - Blagojovičová Jitka, nařízení exekuce - Blagojovičová Jitka a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v celkem dobrém stavu. Není jisté, zda v domě někdo přebývá. Možná je delší dobu opuštěný. Objekt je situován mezi domy, ve kterých žijí lidé. Dům je zcela zabezpečen.

12 Objekt č. 21 Beneše Lounského 102/6 Vlastníkem objektu je Kondr Václav, U Lihovaru 101, Merklín. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Nařízení exekuce - Kondr Václav, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Dražební vyhláška. Objekt je v havarijním stavu. Je situován mezi objektem, který je též v dezolátním stavu a objektem, v kterém žijí lidé. Objekt není vůbec zabezpečen, prostupný. Okna zcela chybí a dveře též. V domě jsou propadlé stropy a střecha. Uvnitř domu a za domem se hromadí odpadky. Možnost nebezpečí či úrazu. Objekt č. 22 Beneše Lounského 101/4 Vlastníkem objektu je Vachanová Miroslava, Tyršova 284/1, Trmice. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Zahájení exekuce - Vachanová Miroslava, Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Vachanová Miroslava, Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Vachanová Miroslava, Nařízení exekuce - Vachanová Miroslava, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt ještě není v tak hrozném stavu, ale je opuštěný. Je situován mezi objektem v havarijním stavu a domem majitelky paní Procházkové, kde momentálně žijí 3-4 rodiny. Dům není prostupný, dveře jsou uzamčené. Některá okna jsou rozbitá, ale ještě ne vytlučená. Střecha je ucházející, omítka padá. Dům je v současné době na prodej.

13 Objekt č. 23 Beneše Lounského 106/5 Vlastníkem objektu je Buncik Klement, Mírová 165/7, Povrly. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Zahájení exekuce - Buncik Klement, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu a na prodej. U tohoto objektu nehrozí větší nebezpečí. Objekt je situován vedle objektu s nájemníky. Dveře jsou zazděné, okap propadlý. Okna jsou zasklená, pouze v přízemí vytlučená, možnost vniku do domu. Střecha je v dobrém stavu. Objekt č. 24 Řeháčkova 93/3 Vlastníkem objektu je Husák Štefan, Školní náměstí 144/3, Předlice, Ústí nad Labem. Objekt není v dezolátním stavu, je pouze opuštěný, neudržovaný. Není zde číslo popisné. Je situován mezi určitou firmou a domem paní Martinkové, který je v dezolátním stavu. Ještě donedávna v tomto domě žili lidé. Objekt je zcela zabezpečen, okna jsou zasklená, dveře uzamčené. Střecha je v dobrém stavu, nehrozí větší nebezpečí.

14 Objekt č. 25 Řeháčkova 124/6 Vlastníkem objektu je firma Homeland, s.r.o., Vorlešská 973, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Nařízení exekuce - Homeland, s.r.o., Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Dražební vyhláška. Objekt je v havarijním stavu. Je situován mezi domy, které jsou obydlené. Dveře jsou zazděny, pouze nahoře je malý otvor. Okna jsou ve spodním patře také zazděná, horní patro bez zazdění. V domě jsou rozpadlé stropy. Střecha se také téměř propadá. Možnost nebezpečí či úrazu. Objekt č. 26 Řeháčkova 94/5 Vlastníkem objektu je Martinková Jana, Tylova 515, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo soudcovské, Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Martinková Jana. Objekt je nyní zcela opuštěný a postupně chátrá. Ještě před nedávnem tu žily dvě rodiny, které v objektu zůstaly. Nyní se přestěhovaly do domu naproti. Objekt je situován vedle domu, ve kterém žijí lidé, kteří si na opuštěný objekt stěžují. Dům je zcela prostupný, je v něm vše poničené a postupně se tam tvoří nepořádek. Za domem je skládka. V domě se scházejí drogově závislí.

15 Objekt č. 27 Řeháčkova 167/12 Vlastníkem objektu je Jarkovský Tomáš, Zboží 28, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Nařízení exekuce - Jarkovský Tomáš, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je situován vedle domu, který je obytný. Objekt není zcela zabezpečen, prostupný. Dveře dole jsou sice zazděné, ale okna ne, jsou vytlučena téměř v celém domě. Střecha je v celkem dobrém stavu, pouze se drolí omítka, která postupně opadává. Stropy se ještě nepropadají. Uvnitř domu se shromažďují odpadky. Na domě je varovná cedule o zákazu vstupu. Vedle je objekt č. p. 166, kde se propadá střecha. Objekt č. 28 Řeháčkova 163/21 Vlastníkem objektu je Havlík Jaroslav, č.p. 139, Nebužely. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Nařízení exekuce - Havlík Jaroslav, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je havarijním stavu, nezabezpečený, prostupný. Objekt je situován vedle domu, kde žijí lidé. Uvnitř domu se hromadí odpadky, vedle domu a za domem též. Střecha se nepropadá, ale stropy ano. Možnost nebezpečí či úrazu. U dveří a oken chybí rámy.

16 Objekt č. 29 Majakovského 122/24 Vlastníkem objektu je Wolf Jaroslav, Majakovského 122/24, Předlice, Ústí nad Labem. Objekt je v celkem dobrém stavu. Je zabezpečen a situován mezi objektem v havarijním stavu a domem, kde žijí lidé. Dveře jsou dřevěné, uzamčené. Okna zasklená, pouze horní okno je otevřené. Střecha je ucházející, nepropadá se. Nehrozí větší nebezpečí. Objekt č. 30 Majakovského 96/16 Vlastníky nemovitosti ve jsou SJM Šírek Miroslav a Šírková Taťána, č.p. 42, Krásné. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zahájení exekuce - Šírková Taťána, Zahájení exekuce - Šírek Miroslav, Rozhodnutí o úpadku ( 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Šírek Miroslav, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v dezolátním stavu. Je situován mezi domy, které jsou obydlené. Objekt není prostupný, dole zabezpečen. Dveře a okna ve spodním patře jsou zazděná. Okna v horním patře zcela chybí. Stropy jsou ohořelé, střecha též. Ze střechy zůstaly pouze trámy. Možnost rozpadu celého domu.

17 Objekt č. 31 Hrbovická 80/31 Vlastníky nemovosti jsou Kmecová Anna, Lipová 83/17, Všebořice, Ústí nad Labem (1/2) a Kmecová Lenka, Masarykova 779/187, Klíše, Ústí nad Labem. Objekt je v havarijním stavu. Je situován vedle domu, který je opuštěný. Z druhé strany se již jeden objekt v havarijním stavu zboural. Objekt je ve spodním patře zabezpečen. Dveře jsou zazděné, uprostřed zasklená okna. Okna jsou v horních patrech vytlučená. Z domu padá omítka. Střecha je rozpadlá, prorostlá. Chybí okap. Možnost nebezpečí či úrazu. Objekt č. 32 Hrbovická 81/33 Vlastníkem nemovitosti je Krauseová Hana, Hrbovická 81/33, Předlice, Ústí nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní. Objekt je v celkem dobrém stavu, ale je opuštěný. O objekt se delší dobu nikdo nestará. Objekt je situován mezi objektem v havarijním stavu a domem, ve kterém žijí lidé. Je zcela zabezpečen, není prostupný. Dveře jsou uzamčené, okna zasklená. Střecha vypadá celkem nově. Nehrozí větší nebezpečí.

18 Objekt č. 33 Hrbovická 150/69 Vlastníky objektu jsou v SJM Šolín Jiří a Šolínová Simona, Macharova 2089, Dvůr Králové nad Labem. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Zahájení exekuce - Šolínová Simona, Zahájení exekuce - Šolín Jiří, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je zcela nezabezpečen, prostupný. Dveře v domě chybí, okna jsou vytlučená, jak ve spodním, tak v horních patrech. Střecha a stropy jsou rozpadlé. Vedle objektu a uvnitř se hromadí odpadky. V objektu se shromažďují drogově závislí a bezdomovci. Objekt č. 34 Majakovského 121/22 Majitelkou objektu je Petrů Kateřina, Horní náměstí 583, Olomouc. Na domě jsou omezena vlastnická práva: Zástavní právo smluvní, Zástavní právo exekutorské, Zahájení exekuce - Petrů Kateřina, Nařízení exekuce - Petrů Kateřina, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Objekt je v havarijním stavu. Je situován mezi domem, který je již opuštěný a objektem, který je též v dezolátním stavu. Objekt není zcela zabezpečený, je prostupný. Do domu se dá dostat spodními okny. Dveře jsou napůl uzamčené, okna vytlučená. Uvnitř domu se propadají stropy, které jsou ohořelé. Střecha chátrá. Možnost nebezpečí či úrazu.

STAV NEMOVITOSTÍ - PŘEDLICE, K 1. 7. 2015

STAV NEMOVITOSTÍ - PŘEDLICE, K 1. 7. 2015 STAV NEMOVITOSTÍ - PŘEDLICE, K 1. 7. 2015 Adresa číslo popisné číslo parcely v katastru majitel zatížení movitosti (exekuce) odpad (popelnice malá) odpad (popelnice velká) popis movitosti (obydlené - počet

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2013 11:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2013 11:35:02 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva Identifikátor Vlastnické právo Beranová Iveta, Zboží 60, 58291 Habry 735713/0495 St.

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.05.2012 07:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.05.2012 07:15:02 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B B1 C Vlastnické právo Průmyslové stavitelství Brno, a.s., Čechyňská 419/14a, Brno-střed - Trnitá, 602 00 Brno 2 Nemovitosti Stavby Typ stavby Část obce,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.02.2012 15:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.02.2012 15:55:02 A B B1 C Vlastník, jiný oprávněný Nemovitosti Pozemky Parcela Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva Identifikátor Vlastnické právo NURESTO s.r.o., Pražská 7, Příbram II, 261 01 Příbram 1 27133214

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.07.2011 22:47:06

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.07.2011 22:47:06 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Šárka, Gagarinova 770/16, Liberec Liberec 6 SJM Zajac Jan a Zajacová Naděžda, Pod Rozhlednou 1418, Frýdlant, 464 01 Frýdlant v Čechách SJM = společné jmění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 2417/47/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2417/47/15 NEMOVITÉ VĚCI: Spoluvlastnické podíly ve výši 1/12 na pozemcích parcelní čísla 992 a 994/1v katastrálním území Přelouč Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice,

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 5150 / 2015 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Pozemky parc.č. 501/5

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1

Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Vymezení míst, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství : Příloha č. 1 Městský obvod Ústí nad Labem Město-Centrum 1. Část Předlice - veřejné prostranství ohraničené ulicemi včetně : a) Školní

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2010 09:25:09 Kat.: 651974 Choceň List vlastnictví: 4469 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Praha 9, Vysočany, 190 00 Praha 9 B V kat. jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemovitosti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2013 19:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 16.09.2013 19:15:02 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva Identifikátor Vlastnické právo Štěpánová Hana, č.p. 305, 75645 Branky St. 456 St. 466

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 6867/12-566 Sp.zn. oprávněné osoby: 0705EX5212 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.12.2011 12:35:01

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.12.2011 12:35:01 A B B1 C Okres: Nemovitosti Pozemky Parcela Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Mníšek 70, 463 31 Chrastava Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva 331 335 336 1767 Stavby Typ stavby Část

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2012 12:55:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.02.2012 12:55:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo SJM Nápravník Tomáš a Nápravníková Marie, Mikanova 3261/3, Praha 10, Jeremenkova Praha 47 SJM = společné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

strana 1 Popis č. 4298/2015

strana 1 Popis č. 4298/2015 strana 1 Popis č. 4298/2015 o ceně nemovitých věcí pozemek p.č. st. 306, jehož součástí je rodinný dům č.p. 225 stojící na pozemku parc.č. st. 306, a pozemky p.č. 33 a 36; k datu 29.10.2015 zapsáno v katastru

Více

strana 1 Popis č. 4064/2014

strana 1 Popis č. 4064/2014 strana 1 Popis č. 4064/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 114, jehož součástí je rodinný dům č.p. 10 stojící na pozemku parc.č. st. 114, a pozemky parc.č. 261/5, 267 a 268/1; pozemky a budova

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1599

Veřejná dražba dobrovolná A1599 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1599 Objekt bývalé ozdravovny a ZŠ Pec pod Sněžkou plocha pozemku767 m 2, plocha budovy 500 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2675/05-230 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2675/05,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/1 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 3415 Adresa nemovitosti: Strážnická 3415, 276 01 Mělník Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail:

OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ; č. obj.:, 12.3.2014 Adresa objednatele: U Pískovny 890 / 1, 182 00 Praha 8 IČ: 25023217 telefon: e-mail: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/9 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 242/6 Adresa nemovitosti: Revoluční 242, Žandov Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Žandov,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 26794/12-57 ev. č. opr. 3800633456 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 03.05.2011 11:21:26

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 03.05.2011 11:21:26 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Masarykova 628, 769 01 Holešov, nám. Míru 162, 768 24 Hulín Vávra Libor, Záhlinice 131, 768 24 Hulín B B1 C Nemovitosti Pozemky Parcela Jiná práva Výměra[m2]

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: Sídlo: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing.

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 24231/11-58 ev. č. opr. 492174801 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5835-260 / 07 Výtisk č. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5835-260 / 07 o ceně orné půdy 950/146 a orné půdy 950/238 v katastrálním území Dolní Třebonín, zapsaných na LV 525 pro obec Dolní Třebonín, okres Český Krumlov Objednatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1805/080/2015/5 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2702/20 Adresa nemovitosti: Neklanova 2702, 413 01 Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 689/6/11. o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 689/6/11 o ceně parcely č. 1062/10, která se nachází v katastrálním území Ráj v obci Karviná Objednatel posudku: Účel posudku: Pan JUDr. Marek Frank Exekutorský úřad Český Krumlov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1313-397/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1313-397/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitosti: bydlení č.p. 344 na pozemku parc.č. st. 322/1, včetně pozemku parc. č. st. 322/1 a příslušenství,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.08.2011 12:37:15

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 09.08.2011 12:37:15 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo SJM Rooseveltova 825/16, Pod 1 SJM Velička Lubomír a Veličková Marie, Rooseveltova 825/16, Pod 1 SJM = společné jmění manželů B B1 C Nemovitosti Pozemky Parcela

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2430 54-13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2430 54-13 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2430 54-13 o obvyklé ceně nemovitostí poz. parc. čís. 56/21 orná půda, 167/3 orná půda, 304 ostatní plocha, 305 ostatní plocha, 360/5 trvalý travní porost, 360/8 trvalý travní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 3/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 3/2012 FINANČNÍ ÚŘAD V JILEMNICI Jungmannova 151, 514 01 Jilemnice, 481 564 111 Čj.: 20805/12/259970601258 Vyřizuje: Vladislav Brož Telefon: 481564310 E-mail: vladislav.broz@jil.ul.ds.mfcr.cz Jilemnice DRAŽEBNÍ

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 015 08 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 10.5.2008 místní šetření proběhlo dne 21.11.2005 za účasti bez účasti povinné jméno a adresa objednatele odhadu Mgr. Stanislav

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 23.01.2007 13:10:26

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 23.01.2007 13:10:26 A Vlastník, jiný oprávněný Vlastnické právo Janča Luboš, Rozseč Nad Kunštátem 159, 679 73 Rozseč nad Kunštátem B B1 C Nemovitosti Pozemky Parcela Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnického práva - Bez

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo 60/2014 o konání dobrovolné veřejné dražby podle ust. 20 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (ZVD)

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo 60/2014 o konání dobrovolné veřejné dražby podle ust. 20 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (ZVD) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo 60/2014 o konání dobrovolné veřejné dražby podle ust. 20 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (ZVD) a) druh dražby: dobrovolná (v rámci konkursního řízení) b) dražebník:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

strana 1 Popis č. 3883/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3883/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3883/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 32 na pozemku parc.č. st. 39 a pozemek parc.č. st. 39 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 9.8.2013 zapsány v katastru

Více

ELEKTRONICKÁ AUKCE ANGLICKÁ A1324

ELEKTRONICKÁ AUKCE ANGLICKÁ A1324 Informační memorandum ELEKTRONICKÁ AUKCE ANGLICKÁ A1324 Soubor věcí nemovitých a movitých Stanice PHM Jimramov Insolvenční řízení CALIBRA TANK, s.r.o OBSAH Čerpací stanice PHM Jimramov, okr. Žďár nad Sázavou...

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1311/08-451 Sp.zn. zást. opr.: 3456563649 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: Sídlo: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Ve Stromkách 196/3, 40010 Ústí nad Labem - Bukov 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

Exekuční příkaz. bytem Mlýnská 215, Chornice, RČ: 800104/3501. exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí:

Exekuční příkaz. bytem Mlýnská 215, Chornice, RČ: 800104/3501. exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitostí: Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, Doručuje se: Sp. zn. 070 Ex 5610/12-27 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, Úzká 471, 656 77 Brno

Více

PROTOKOL O PROVEDENÉ DRAŽBĚ vyhotovený dle 27 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

PROTOKOL O PROVEDENÉ DRAŽBĚ vyhotovený dle 27 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách PROTOKOL O PROVEDENÉ DRAŽBĚ vyhotovený dle 27 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Příloha č. 2 Bod 1. Veřejná dražba dobrovolná se konala dne v.,.. Licitátor zahájil dražbu v hod. na adrese Bod

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6294-269.1 / 2014 NEMOVITOST: Pozemky, Pozemky Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Bílá Třemešná, k.ú. Bílá Třemešná Adresa nemovitosti: Bílá Třemešná,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3764/002/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1184/171 vč. podílu na společných částech domu čp. 1182, 1183, 1184 na pozemku p.č. st. 1621 a na pozemku

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora LICITA s.r.o., Keřová 7, 30100 Plzeň tel: 777707310, 777618187 LICITA INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora Z pověření společnosti Brátová a Krejčí,

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5654-69 / 2013

Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5654-69 / 2013 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5654-69 / 2013 o ceně nemovitosti - Objednavatel posudku: Účel posudku: Posudek vypracoval: bytové jednotky č. 545/10 včetně spol.

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1365

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1365 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1365 Soubor nemovitých věcí Skladovací areál Jeseník Insolvenční řízení Mražené potraviny EVEREST s.r.o. OBSAH Skladovací areál s pozemkem cca 8.000 m 2, Jeseník...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1

ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1 ZNALECKÝ POSUDEK Dodatek č.1 k číslu: 13071-351/11 o ceně bytových jednotek v domě na parc.č.3288/57, včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.3288/57 (LV č.11028,11029), rozestavěných

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1189 / 2 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1189 / 2 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1189 / 2 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění Bytová

Více

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015

IČ: 25023217 telefon: 800 900 490 e-mail: Datum místního šetření: 29.7.2015 Datum zpracování : 29.7.2015 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/8 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 745/302 Adresa nemovitosti: Sadová 745, Nový Bor Katastrální údaje: Kraj Liberecký, okres Česká

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 24. 10.2005 09:29. Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 24. 10.2005 09:29. Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ k datu: 24. 10.2005 09:29 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory Hlavni město Praha A Vlastník jiný oprávněný 5 Vysočany List vlastnictví: 3130 Vlastnické právo Brejcha

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor IČ: 66 22 00 25

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor IČ: 66 22 00 25 Dč 1/13 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dražby dobrovolné 1. Dražebník Soudní exekutor JUDr. Juraj Polák se sídlem Český Těšín, Komorní 4, IČ: 66220025, oprávněný k provádění veřejných dražeb podle

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

ELEKTRONICKÁ AUKCE ANGLICKÁ A1325

ELEKTRONICKÁ AUKCE ANGLICKÁ A1325 Informační memorandum ELEKTRONICKÁ AUKCE ANGLICKÁ A1325 Soubor věcí nemovitých a movitých Stanice PHM Božejov Insolvenční řízení CALIBRA PLUS, s.r.o. 1 OBSAH Čerpací stanice PHM Božejov, okr. Pelhřimov...

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0779-215/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům včetně příslušenství a pozemků Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek Adresa nemovité věci:

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3250/116/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1082/3 vč. příslušenství a podílu na společných částech bytového domu čp. 1081, 1082 a na pozemcích p.č. st.

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15

O Z N Á M E N Í. Č. j. 57966/ENV/15 Č. j. 57966/ENV/15 O Z N Á M E N Í Podle 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 33/12-162 Sp.zn. zást. opr.: 17/2011/100 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1124-208/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1124-208/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 528/11 situované v bytovém domě č.p. 528 na pozemku parc.č. 793/68 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více