2006 stavební infozpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2006 stavební infozpravodaj"

Transkript

1 SM PRVNÍ âíslo 2006 stavební infozpravodaj

2 Přesně Když se rozhodnete pro stavbu z přesných tvárnic YTONG, přesně se dozvíte, co bude následovat. Řekneme vám, kolik materiálu přesně potřebujete, kolik bude přesně stát a kdy přesně může být stavba hotova. Přesně to, co máte vědět před dobrým rozhodnutím. Xella Porobeton CZ, s. r. o., Vodní 550, Hrušovany u Brna

3 STŘEŠNÍ OKNA ROTO VÍC NEŽ JEN SVĚTLO... PŘINÁŠÍME POKROK NA STŘECHU I DO VAŠEHO PODKROVÍ! VÝBĚR ZE DVOU MATERIÁLŮ DŘEVĚNÁ I PLASTOVÁ LEPŠÍ VYUŽITÍ PROSTORU EVROPSKOU KVALITU SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ ZATEPLENÍ 5 LET ZÁRUKU PLASTOVÁ STŘEŠNÍ OKNA VYRÁBÍME JEDINÍ NA SVĚTĚ! PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO VODA NEPOŠKODÍ. PROTO JSOU VHODNÁ DO PROSTOR SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ A KONDENZACÍ VODY DO KOUPELEN, KUCHYNÍ I DO LOŽNIC. ZATEPLENÉ STŘEŠNÍ OKNO ROTO MÁ KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA U= 1,4 AŽ 1,5. ZATEPLENÍ - Z VÝROBY I DODATEČNĚ! TŘI ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ UMOŽŇUJÍ DOKONALE VYUŽÍT PROSTOR POD STŘECHOU. PŘEKVAPIVÉ CENY. MODERNÍ DESIGN. A PROTO ROTO! DŘEVĚNÁ I PLASTOVÁ STŘEŠNÍ OKNA. SKVĚLÁ OKNA ZA SKVĚLOU CENU. SKVĚLÁ OKNA PRO ŽIVOT POD STŘECHOU. ROTO stavební elementy s.r.o. Strašnická 43, Praha 10 Hostivař tel.: ; fax:

4 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, milí čtenáři, již tradičně naše první vydání v roce zahajuji přáním všeho dobrého, hlavně hodně zdraví a v neposlední řadě alespoň trochu štěstí. Pracovní úspěchy přeji naprosto všem, i když dobře vím, že v mnoha případech jde o složité procesy. Před několika dny jsem sledoval televizní pořad Podnikatelský servis a dozvěděl jsem se zarážející informaci, že nejvíce kontrol bylo provedeno u podnikatelů a firem do 25 osob. Sice už jsem se nedozvěděl z jakých důvodů, ale jsem naprosto přesvědčen, že jde o účelovou záležitost. Ti z Vás, kteří sledují současnou politickou situaci dobře vědí, jaké kauzy a skandály se odehrávají v nejvyšších politických kruzích, kde arogance a hulvátské manýry jsou na denním pořádku. Předvolební boj o voliče začal a postupně budeme po dobu ještě 5ti měsíců, ať chceme či ne, účastníky soustavných pomluv, urážek, znectívání, lží, ale také slibů pro nás voliče. Určitě přijedou fekální vozy do různých politických stran a otevřou se žumpy. Také se dozajista objeví nové korupční skandály a proto se domnívám, že kontrolní orgány by se měly zaměřit nejvíce tímto směrem. Naše společnost PSM CZ se ve svém programu zaměřila také, ale úplně jiným směrem. Pro celý rok 2006 jsme poprvé připravili kompletní program odborných vzdělávacích seminářů a jako vždy přicházíme s novými tématickými okruhy. V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednáván vládní návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Hlavními důvody novelizace zákona jsou platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ ES o energetické náročnosti budov a potřeba upřesnit některá ustanovení zákona. Návrh novely poměrně zásadním způsobem mění nazírání na energetickou náročnost budov. Tématicky zaměřený seminář TZB moderní trendy v oblasti vytápění a regulace se touto problematikou velice úzce zabývá za účasti odborného garanta ze Státní energetické inspekce. Těším se na vaši účast na odborných seminářích v roce Ing. Zdeněk Mirvald jednatel společnosti O B S A H ST E NÍ OKNA Roto nová dimenze stfie ních oken 1 ST ECHY A ST E NÍ KRYTINA Pokr vaãská olympiáda Bramac Stfiechy bez rizika 8 TÉMA Zásady fie ení pochûzn ch stfiech 10 ST E NÍ SYSTÉMY Stfie ní systém Kalzip 12 REKONSTRUKCE Rekonstrukce ploch ch jednoplá Èov ch stfiech panelov ch domû 14 HLINÍKOVÁ ST E NÍ KRYTINA Prefa sází na hliník 19 PLASTOVÉ DESKY Produktové fiady Quinn Plastics 22 EKONOMIKA Vybrané ukazatele 24 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Eurofasáda nová generace zateplovacích systémû 26 EKONOMIKA Ekonomické údaje 30 VZDùLÁVÁNÍ Plán odborn ch semináfiû 38 PSM stavební infozpravodaj 1/2006, 6. roãník. éfredaktor: Alena Janãová. Redakãní rada: Marie Báãová (IC âkait), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební âvut), Zdenûk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Michal Va koviã, tel./fax , ; Václav ulc, tel , ; Petr Bure, tel , ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Po ík. Zaregistrováno: MK âr E PSM stavební infozpravodaj

5 Střešní okna přinášejí do podkroví život. Pro každou střechu dnes výrobci a dodavatelé střešních oken nabízejí více typů střešních oken, jejichž pomocí můžeme prosvětlit a proslunit podkrovní místnosti. Okna se vyrábějí v mnoha velikostech a uživatel má obvykle možnost rozměry vzájemně kombinovat, což přispívá k variabilitě využití střešních oken. Někdy lze například i pomocí užších oken, která jsou ve dvojicích montována vedle sebe, či dokonce v kombinaci čtyř nebo i více oken, dosáhnout zajímavých a neotřelých architektonických řešení. Mezi ně patří také spojení fasádních a střešních oken. Každý podkrovní prostor je jiný. Společné mají většinou to, že jsou atraktivní. Pro uživatele, pro architekty i projektanty. Žádný se obvykle neobejde bez střešních oken. ST E NÍ OKNA ROTO nová dimenze stfie ních oken pfiiná í skvûlé bydlení pod stfiechou Moderní stavební prvek Střešní okno už dávno nevnímáme jen jako zasklený otvor ve střeše, ale technicky, konstrukčně i esteticky náročný stavební prvek, který významně ovlivňuje užívání podkrovních prostorů. Střešní okna se vyrábějí převážně ze dřeva, dnes již ale existují také střešní okna z plastu. Alternativou jsou okna, která jsou potažena bezešvým plastovým pláštěm. Vnější oplechování oken je možné vybírat z rozsáhlé palety materiálů i barev, kterou dnes přední výrobci střešních oken nabízejí. Stfie ní okno mûïe dotváfiet atmosféru interiéru Přestože podkroví je neodmyslitelně spjato s ideou interiéru, ve kterém je velmi působivě využívána dřevěná konstrukce krovu jako interiérový pohledový prvek, vyvstává v posledních letech přes trvalý zájem o střešní okna ze dřeva stále naléhavěji otázka: Dfievo, nebo plast? Hlavním důvodem jsou některé negativní zkušenosti. V parotěsně uzavřeném podkroví se totiž snadno zvýší vlhkost i takovým zdrojem, kterým jsou rostliny anebo člověk. A i když je možné vzdušnou vlhkost snižovat krátkodobým intenzivním větráním, nelze zcela vyloučit její kondenzaci provázenou rosením oken. V místnostech se zvýšenou přirozenou vlhkostí, jako jsou koupelny, ložnice či kuchyně, je nutné počítat s výskytem kondenzátu jak na střešních, tak i na fasádních oknech. To významně zvyšuje nároky na údržbu dřevěných střešních oken, protože kondenzát snižuje životnost laku, jímž je dřevěná konstrukce okna ošetřena. Spoleãnost ROTO-Frank je v souãasnosti jedin v robce stfie ních oken na svûtû, kter nabízí moïnost volby mezi profilem z lepeného dfieva a celoplastov m profilem, který je díky své technické vyspělosti a svým vlastnostem ideálním řešením právě pro interiéry s vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Plastová okna ROTO jsou vyráběna z celoplastových PVC profilů, které mají vysokou odolnost proti průrazu a jsou vyztužené ocelovými profily s pozinkovou úpravou, které zabraňují deformacím. Neutrální bílá barva a moderní design navíc rozšiřují možnosti pro estetické ztvárnění interiéru. Ale především: Plastová střešní okna jsou 100% odolná proti působení vlhkosti a prakticky bezúdrïbová. Dřevěná střešní okna ROTO jsou vyráběna z lamelované severské borovice a jsou hloubkově impregnována. Finální povrchovou úpravu tvoří dvě vrstvy vodou ředitelného akrylátového laku. Tato speciální povrchová úprava zvyšuje odolnost střešního okna vůči nepříznivým vlivům vlhkosti. Právě možnost kombinace dřevěných a plastových střešních oken patří k největším devizám střešních oken ROTO, protože uspokojí milovníky interiérů ze dřeva a současně jim nabízí skvělé a bezpečné řešení pro koupelny a jiné rizikové prostory v podkroví. Úspory y energie zn. ROTO Stále vyšší cena energií se projevuje ivrostoucích nárocích na konstrukci všech prvků pláště budov. Nové normy a vyhlášky výrazně zvyšují tepelně technické požadavky na výplně otvorů včetně střešních oken. Společnost ROTO- Frank A.G. považuje energetické parametry svých výrobků za jednu z nejvyšších priorit. Proto je dnes stfie ní okno ROTO energeticky v znamn m prvkem stfie - ního plá tû budov. Všechny výrobky základního sortimentu ROTO vykazují lepší parametry, než určuje norma součinitel prostupu tepla u oken ROTO je: U w (skla) = 1,1 W/m 2 K až 0,7 W/m 2 K / U w (okna) = 1,6 W/m 2 K až 1,1 W/m 2 K PSM stavební infozpravodaj

6 ST E NÍ OKNA podle typu okna a volby zasklení. Energeticky úsporné zasklení však není jediným prvkem, který tvoří energetickou kvalitu střešních oken ROTO. Součástí energetického vybavení střešních oken ROTO je patentovan zateplovací blok, který společnost ROTO vyvinula jako první výrobce na trhu. Tento tepelně izolační blok je vyroben z polypropylenu, který chrání všechny vnější strany rámu okna po celé jeho výšce před chladem a výrazně tak zlepšuje kvalitu zateplení ve spoji okna a střechy. Izolace okna vystupuje i nad úroveň krytiny, kde jsou rámy střešních oken nejvíce namáhány povětrnostními vlivy. Podle volby zákazníka se střešní okna ROTO standardně dodávají s namontovaným zateplením již z výroby. V současnosti je to nejdokonalej í zpûsob zateplení stfie ního okna. Investice vložená do kvalitního zateplení se rychle vrací nejen prostřednictvím úspor při vytápění místnosti a údržbě oken díky nižší tvorbě kondenzátu, ale také výrazně přispívá k tepelné pohodě v podkrovních místnostech. Významnou výhodou je i to, že zateplovací blok je možné dodatečně namontovat i na střešní okna ROTO již dříve zabudovaná ve střeše a dosáhnout tak stejné kvality zateplení. Tři způsoby otevírání a snadné větrání Střešní okna ROTO nabízejí velkou volnost při hledání ideálního řešení daného podkrovního prostoru. Především jde o možnost stanovení optimální podchozí výšky, tj. vzdálenosti mezi podlahou a otevřeným křídlem střešního okna. Výběrem vhodného typu střešního okna ROTO lze dosáhnout při plném respektování tělesné výšky uživatele jeho ničím neomezený přístup k oknu i výhled z něho. Všechna střešní okna ROTO se totiž ovládají pouze klikou dole na křídle a toto ovládání umožňuje střešní okna umístit výše nad podlahou než je běžné, případně zvolit i delší formát okna, protože otvírací prvky střešních oken ROTO jsou dobře dosažitelné i v těchto případech a nevyžadují dodatečné ovládací prvky. Výsuvně-kyvný způsob otevírání, který je opět pouze v nabídce společnosti ROTO, zajišťuje pohodlný a bezpečný přístup k níže umístěným střešním oknům, zatímco u běžných oken s kyvným způsobem otevírání uprostřed rámu je pohyb pod otevřeným křídlem často omezený. Střešní okna s kombinovaným výklopně kyvným způsobem otevírání představují nejvyšší komfort. Součástí nabídky jsou samozřejmě střešní okna INTRONIC s dálkovým elektrickým ovládáním, která jsou často jediným řešením pro uživatele s omezenou pohyblivostí. Pohonná jednotka je skryta v rámu okna a nenarušuje tak celkový vzhled. Na klice střešních oken ROTO lze také nastavit dvě polohy spárového pfiivûtrávání. Vytvořená spára mezi křídlem arámem zajistí účinné větrání. Okno je přitom pevně zajištěno proti násilnému otevření zvenku. Je to pohodlnější způsob než mnohdy stále ještě nabízená možnost přirozené výměny vzduchu v místnostech nebo mírného přivětrávání tzv. ventilačními nebo větracími klapky, které zejména v chladných měsících způsobují nežádoucí kondenzaci vodních par na vnitřních bocích rámu (ve spáře rámu a křídla), nebo přímo ve ventilačních klapkách. Klapky navíc snižují tepelně izolační 4 PSM stavební infozpravodaj

7 vlastnosti střešních oken. Při výrazně nižších venkovních teplotách může kondenzát dokonce uvnitř zmrznout a tím ventilační klapku vyřadit z provozu. Kvalitní zabudování pfiedpoklad správné funkce okna Jednou ze základních podmínek správné funkce střešního okna je jeho kvalitní zabudování a zejména účinné napojení parozábranné fólie na okenní rám. Proto mají střešní okna ROTO, na rozdíl od jiných výrobků, u všech typů jiï v základním provedení a v bavû namontovan límec z parotûsné fólie na vnûj í stranû pevného rámu jako pfiípravu pro dokonalé napojení parozábrany z interiéru. Dodateãné sefiízení nabízí pouze ROTO Střešní okna ROTO jsou standardně vybavena excentrickými šrouby pro tzv. dodatečné seřízení křídla vůči rámu. Po delší době používaní oken, a to hlavně u novostaveb, se totiž uživatelé někdy setkávají s problémem vychýlení křídla vůči rámu. Nejde o vadu střešních oken, ale o důsledek procesu celkové stabilizace stavby, na níž je, zejména pokud jde o střechu, kladeno velké zátěžové namáhání, které může ovlivnit i usazení střešních oken. Excentrické šrouby mohou pomoci při dodatečném seřízení křídla vůči rámu, a to bez demontáže střešního okna. Seřízení může být prováděno v rozmezí ±3 mm. Správně seřízené střešní okno by mělo mít stejnoměrnou spáru mezi křídlem a rámem po celém obvodu okna, protože jen taková spára umožňuje správnou funkci těsnících prvků mezi křídlem a rámem. U všech modelů střešních oken ROTO je možné také seřizovat rychlost a plynulost otevírání. Stejn vzhled Všechna střešní okna ROTO mají stejný vzhled, zvenku i zevnitř. Okna s kyvným i výsuvně kyvným způsobem otevírání jsou s výjimkou volitelného materiálu vzhledově identická, a to jak v provedení dřevěném, tak i plastovém. Okno s výklopným/kyvným způsobem otevírání se, vzhledem k uložení otvíracích mechanismů pod horní části oplechování, vzhledově odlišuje pouze silnějším rámem a jinou strukturou oplechování. Bez ohledu na tyto drobné odlišnosti se ke všem oknům dodávají stejné prvky oplechování s možností volby materiálu mezi hliníkem, mědí, titanzinkem nebo barevným provedením podle RAL. Předokenní i vnitřní stínicí prvky se dodávají podle daného typu a provedení okna. Pestrá paleta doplàkû Pro všechny typy střešních oken ROTO je k dispozici fiada atraktivních doplàkû pro exteriér i interiér. Patří mezi ně vnější lamelové rolety, markýzy, vnitřní rolety, plisované rolety, vnitřní žaluzie a sítě proti hmyzu. Většinu z nich lze ovládat jak manuálně, tak i dálkově. K dispozici je několik způsobů dálkového ovládání včetně využití senzorů a solární energie a také celé solární systémy pro ohřev vody nebo fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie. V tom je podstata filosofie nové dimenze střešních oken ROTO. Vysoká kvalita, technická úroveň, variabilita za velmi příznivou cenu. Pokrok přinesený do podkroví i na střechu. ROTO stavební elementy s.r.o. Stra nická Praha 10-Hostivafi tel , fax PSM stavební infozpravodaj

8 SOUTùÎE Pokr vaãská olympiáda BRAMAC roãník, , Hradec Králové Již dvanáctý ročník prestižní soutěže Pokrývačská olympiáda BRAMAC 2005 hostilo na začátku prosince Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové. Celkem 210 firem zaslalo rekordní počet 339 objektů k odbornému posouzení porotou, které předsedal cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů pan Zdeněk Švarc. Porota byla dále složena ze zástupců společnosti Bramac (Ing. Vladimír Nováček jednatel společnosti a Ing. Radvana Rudolfová ředitelka marketingu) a jednotlivých regionálních přednostů CKPT. Letošní ročník jen potvrdil obrovskou popularitu, kterou si tato soutěž v průběhu let získala. Porota jako již tradičně hodnotila celkem pět hlavních kategorií, uděleno bylo i čestné uznání ve zvláštní kategorii cechu řešení detailu, a to z 20 zaslaných detailů. Nejčetnější zastoupení měla jako už obvykle kategorie Rodinné domy, kam pokrývačské firmy zaslaly celkem 251 objektů. V kategorii novostaveb bylo k odbornému posouzení připraveno 40 objektů, z kategorie rekonstrukcí vybírala porota 10 finálových z celkového počtu 26 postupujících. Kategorii Veřejných budov reprezentovalo celkem 52 objektů. Postupovalo 22 novostaveb a 21 rekonstrukcí. Pátou kategorie Historické objekty tvořilo celkem 14 objektů, z nichž bylo vybráno pouze 5 finálových. Porota hodnotila splnění kritérií, které jsou pro zaslané objekty stanoveny. Kromě odborného kvalitního položení krytiny je hodnoceno použití originálního příslušenství BRAMAC, položení hřebene nasucho, dokončená fasáda avneposlední řadě i pěkný a architektonicky vyvážený vzhled stavby. Ing. Vladimír Nováček 12. ročník Pokrývačské olympiády hodnotil takto: Jsem opravdu rád, že i v letošním roce byly vybrány objekty, které mohou zvládnout velikou konkurenci na Mezinárodní pokrývačské olympiádě. Ta se bude v nadcházejícím roce konat u nás, v České republice a už teď si troufám říct, že budeme silným soupeřem. Těší mě, že i přes obtížnost, která každoročně výběr finálových objektů a jejich hodnocení provází, podařilo se opět potvrdit a prezentovat kvalitní práci mistrů pokrývačského řemesla. V průběhu slavnostního vyhlášení byly publiku prezentovány všechny finálové objekty. Vyhlášením provázeli Ing. Vladimír Nováček společně s Ing. Ja- nou Buršíkovou. Návštěvníci se také sami mohli zúčastnit hlasování ceny publika, k jejímuž vyhlášení v průběhu večera došlo. Předávání cen se zúčastnilo více než 420 osob, kteří se kromě samotného vyhlášení bavili při vystoupení skupiny Turbo, pobavit publikum se podařilo i Patriku Hezuckému a jeho kolegům a do pozdních ranních hodin k tanci vyhrávala skupina Las Vegas. Bramac střešní systémy spol. s r.o. je vedoucí firmou na trhu v oblasti výroby a prodeje betonových střešních systémů. Na českém trhu působí od roku 1991, v současnosti vyrábí ve třech závodech na území ČR a zaměstnává 295 lidí. V duchu své firemní filosofie se zaměřuje na vysoký standard služeb a kvalitu všech svých produktů. V roce 1997 byla oceněna certifikátem podle mezinárodního standardu kvality ISO 9002, a to jako první z výrobců střešních krytin v ČR. Bramac střešní systémy spol. s r.o. je dceřinou společností rakouské firmy BRAMAC Dachsysteme International, GmbH, kterou společně vlastní Lafarge Roofing (50 %) a Wienerberger AG (50 %). Vítûzné objekty Pokr vaãské olympiády 2005 Objekty jsou vyhla ovány standardnû v pûti kategoriích, dále je kaïdoroãnû vyhla ována i zvlá tní kategorie Cechu KPT fie ení detailu. I. kategorie rodinné domy novostavby 3. místo: Petr Chládek, Strakonice rodinný dům Strakonice; Moravská taška plus, břidlicově černá 2. místo: Vrňata Jiří, Průhonice rodinný dům Kersko, Bobrovka, zelená 1. místo: (obr. 1) K&P Milan Beneš, klempíři pokrývači, Svitavy rodinný dům Svitavy, Alpská taška, červenohnědá 6 PSM stavební infozpravodaj II. kategorie vefiejné budovy novostavby 3. místo: Milan Boštík klempířství a pokrývačství, Litomyšl restaurace Nové Hrady, Moravská taška plus, cihlově červená 2. místo: Pokrývačství Bušta spol. s r. o., Křemže Anglická škola, Hluboká nad Vltavou, Alpská taška Classic, cihlově červená 1. místo: (obr. 2) HUKO Plzeň hotel Rankl, Horská Kvilda, Bobrovka, břidlicově černá III. kategorie rodinné domy rekonstrukce 3. místo: Střechy Homolka, s.r.o., Bor rodinný dům Tachov, Moravská taška plus, břidlicově černá 2. místo: Felix Mužík, Rokycany rodinný dům Rokycany, Římská taška, památkově červená 1. místo: (obr. 3) Komárek s.r.o. klempířství, pokrývačství, tesařství, Liberec rodinný dům Proseč nad Nisou, Bobrovka, cihlově červená

9 IV. kategorie vefiejné budovy rekonstrukce 3. místo: GRADIA s.r.o., Praha penzion Veselí u Přelouče, Moravská taška plus, břidlicově černá 2. místo: Martin Sklenička, Řevničov restaurace Krušovice, Římská taška, památkově červená 1. místo: (obr. 4) David Kašpar, Chrast statek Jazz, Žernovník u Černé Hory, Bramac MAX, červenohnědá V. kategorie historické objekty 3. místo: Petr Fabík, Větřkovice sklad Melč, Bramac MAX, červenohnědá 2. místo: AMJ Střechy, s.r.o., Mladá Boleslav kočárovna Kosmonosy, Moravská taška plus, cihlově červená 1. místo: (obr. 5) Pokrývačství Bušta spol. s r. o., Křemže Lesovna Svatý Tomáš, Loučovice, Alpská taška Classic, břidlicově černá zvlá tní kategorie Cechu KPT fie ení detailu ãestné uznání: (obr. 6) Luboš Vrbka stavební klempířství, Písek rodinný dům Topělec, Bobrovka, cihlově červená Cenu publika získaly tyto objekty: I. kategorie rodinné domy novostavby: Petr Chládek, Strakonice rodinný dům Strakonice; Moravská taška plus, břidlicově černá II. kategorie vefiejné budovy novostavby: HUKO Plzeň hotel Rankl, Horská Kvilda, Bobrovka, břidlicově černá III. kategorie rodinné domy rekonstrukce: Komárek s.r.o. klempířství, pokrývačství, tesařství, Liberec rodinný dům Proseč nad Nisou, Bobrovka, cihlově červená IV. kategorie vefiejné budovy rekonstrukce: Poklemp Kubala Apl, Sokolov, rekreační objekt Jezerka Velký Rybník, Moravská taška plus, cihlově červená V. kategorie historické objekty: Pokrývačství Bušta spol. s r. o., Křemže Lesovna Svatý Tomáš, Loučovice, Alpská taška Classic, břidlicově černá PSM stavební infozpravodaj

10 Stfiechy bez rizika poãtvrté Projekt Střechy bez rizika, který v sobě sdružuje společné přednášky firem TONDACH, Dörken, Roto, Rheinzink a Rockwool a jehož odborným garantem je Sdružení minerálně izolačních materiálů (MIM), vstupuje do svého čtvrtého ročníku. Semináře, které si již v předchozích ročnících získaly značnou oblibu a vysokou návštěvnost, postupně proběhnou v Hradci Králové (31.1.), Praze (1. 2.), Ústí nad Labem (2. 2.), Českých Budějovicích (7. 2.), Jihlavě (8. 2.), Zlíně (14. 2.), Brně (15. 2.), Liberci (21. 2.), Trutnově (22. 2.), Ostravě (28. 2.), Olomouci (1. 3.), Plzni (7. 3.) a Karlových Varech (8. 3.). Semináře jsou vždy jednodenní a zaměřují se na správnost navrhování a práci s materiály jednotlivých firem. K letošním tématům, o nichž se bude v rámci přednášek diskutovat, patří: správné zásady a hlediska při výběru vhodného tvaru a typu pálené střešní krytiny (TONDACH), realizační chyby pojistně hydroizolačních vrstev a systémová energeticky úsporná řešení Delta (Dorken), tloušťka tepelně izolační vrstvy mezi a pod krokvemi, řešení tepelné izolace v úrovni hambálků a hřebene, tepelné ztráty ovlivněné návrhem zateplení (Rockwool). Roto přispělo tématy: stavební otvor pro střešní okno, správný výběr okna prostor, funkce, materiál a omezení kondenzátu zateplení, parozábrana, difuzní fólie. Rheinzink připravil problematiku: zásady při projektování a zpracování Rheinzink, Seznam výkonů podpora při určování a popisu klempířských prací a také rozbor realizované stavby záměr, projekt, stavba. Tématem Sdružení MIM se staly směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/91/ES Energetická náročnost budov. Semináře jsou určeny především architektům, projektantům a stavebním technikům. Bližší informace a přihlášky mohou zájemci získat na webových stránkách všech zúčastněných firem, lze využít i

11 Engoba a glazura krása na stfie e Pálená taška nemusí být nutně jen červená! V případě engobovaných či glazovaných pálených střešních krytin si lze vybírat mezi mnoha barvami, jejichž široký sortiment nabízí například firma TONDACH. Pálené tašky se vyznačují maximální odolností vůči UV záření, kyselým dešťům, sněhu i krupobití. Díky způsobu výroby jsou stálobarevné,časem nedochází ke změně barevnosti a ani tzv. neoprší, na rozdíl od barvených tašek z jiných materiálů. Jako engoby se označují barevné povrchové úpravy u matných až pololesklých tašek. Jedná se o tenký povlak z keramické směsi vhodného složení (vodou rozplavené jíly obarvené přírodními oxidy železa), který se nanáší na vysušenou tašku, a takto upravený výrobek se následně vypaluje.v Hranicích na Moravě lze kromě engob hnědé a červené, pořídit na zakázku i speciální odstín zelené. Zajímavě barevně laděné starošedé a měděné falcovky ze Stodu už dnes oceňují nejen restaurátoři památkově chráněných objektů, ale i majitelé luxusních sídel. Výroba glazovaných tašek probíhá stejně jako v případě engoby, ale rozplavené jíly obsahují vyšší podíl sklovitých příměsí a tašky díky tomu získávají vysoký lesk. Glazura nejenže výrobek zušlechťuje na nejvyšší možnou míru, navíc ho zpevňuje a chrání. V rámci sortimentu firmy TONDACH jsou tašky vyráběny v žádané červené a černé glazuře Amadeus, velký zájem je také o glazury břidlicově černou a kaštanově hnědou. Glazury tašky bobrovky z koncernových závodů v Rakousku rozšiřují nabídku o škálu tří druhů zelených odstínů, dva druhy modré, hnědou, červenou, černou, šedou a například i bílou. Zvláštním typem pak jsou tmavě červené a černé glazované bobrovky Amadeus či unikátní Amadeus natur, kdy je na vysušenou režnou tašku natavena glazura bezbarvá. Oba typy povrchových úprav jsou podstatně hladší, než je povrch běžných režných tašek. To brání znečištění tašek a znesnadňuje uchycování mechu. Posuvné ta ky bez v mûny laèování Pokud plánujete výměnu střechy,kdy nechcete nebo nemůžete zvolit stejný typ tašek, jaký byl položen původně, a neuvažujete o výměně laťování, pak byste měli určitě sáhnout po některé z posuvných tašek. Například firma TONDACH je nyní nabízí v trojím provedení Polku 13 s vůlí v krycí délce až 50 mm, Hranici 11 s posunem až o 60 mm a Stodo 12 s tolerancí až 40 mm. a starošedou,glazura atraktivní břidlicově černou a kaštanově hnědou. Spotřeba tašek na jeden metr čtvereční střechy je od 12,2 kusů. Po položení Stodo 12 vytváří moderní elegantní strukturu střešní plochy s důrazem na horizontální linie. Velká výhoda použití posuvných tašek tkví především v možnosti jejich pokládky na původní laťování. Díky vůli v krycí délce se hodí takřka pro všechny rozteče latí.všechny tašky lze využít pro střechy s minimálním sklonem (bezpečný sklon) 30, těsného podstřeší 24, či vodotěsného podstřeší 20. Polku lze pořídit jak v provedení režném, tak i v červené a hnědé engobě. Polka 13 má krycí délku v rozpětí mm, přičemž optimální krycí délka je mm. Posuvná Hranice 11 se vyrábí v matné až pololesklé úpravě engobou hnědou a červenou nebo s vysoce lesklou glazurou Amadeus v červené a černé variantě. Spotřeba na jeden metr čtvereční střechy je již od 10,8 kusů tašky. Hranice 11 je ražená taška s hlubokým drážkováním a její konstrukce umožňuje kladení na střešní latě o roztečích mm. K hlavním výhodám tašky Stodo 12 patří možnost výběru zajímavých barevných variací. Provedení engoba nabízí měděnou

12 TÉMA Zásady fie ení pochûzn ch stfiech 1. Úvod Je všeobecně známo, že střešní pláště již dávno neslouží pouze ke svému prapůvodnímu účelu, tzn. k ochraně budovy proti vodě, případně sněhu. Již delší dobu se střechy navrhují i z hledisek tepelně a zvukově izolačních. Dále pak ve střechách nesmí docházet ke kondenzaci vodních par, respektive docházet může, ale pouze omezeně avmnožství, které omezují příslušné tepelně technické normy. Zcela určitě se střechy navrhují i z důvodů estetických, neboť střecha tvoří jakousi korunu na hlavě každé budovy. V poslední době se však ve zvýšené míře navrhují i střechy, které mimo výše uvedené slouží nějakým účelům provozním. Podle druhu provozu se provozní střechy dělí na střechy pochůzné, pojízdné a zatravněné. Pochůzné střechy jsou v podstatě veškeré balkony, terasy, ale také různé venkovní pěší lávky, mostky atd. Pojízdné střechy zahrnují velkou škálu různých typů provozů. Nejčastěji se jedná o střešní parkoviště a heliporty. Mnohdy se ale jedná i o skutečné dopravní komunikace, které jsou realizovány např. na střechách podzemních objektů. Na střechách se realizují i sportovní hřiště (tenisové či jiné kurty, minigolf apod.) a bazény. Zatravnění pak může sloužit buď pouze jako pohledová a esteticko-ekologická záležitost, nebo jako parková úprava smožností trávení odpočinku. Výjimkou není ani střecha, která je určena pro cílené pěstování květin, ovoce a zeleniny ve své podstatě supluje zahradu. Provozní střechy však nejsou pouze jakousi módou posledních let, ale mají za sebou dlouhou historii od Mezopotámie, přes antické Řecko a Řím, středověk, až po 20. století a současnost. Je ale skutečností, že v dávnější i ještě nedávné historii byla vždy realizace provozní střechy něčím spíše výjimečným (s výjimkou běžných balkonů), takže se její konstrukce navrhovala mnohdy nesystémově a bez nějakých konstrukčních zásad. Návrh složení provedl architekt či stavař a funkčnost takovéto provozní střechy byla spíše dílem individuální odborné erudice projektanta, mnohdy ale i dílem náhody. Bohužel v mnoha případech byly (nebo ještě jsou) starší realizace provozních střech velice poruchové. Přestože se neustále různě sanují, dlou- hodobá spokojenost s nimi není. Má to logiku, jestliže, jak již bylo výše uvedeno, byly ještě v době nedávné tyto provozní střechy tvořeny nesystémově a bez potřebných znalostí. Složení provozních vrstev musí v prvé řadě odpovídat předpokládanému druhu provozu. Provozní střecha se řeší jako jednoplášťová (výjimečně dvouplášťová) bez tepelné izolace, nebo s tepelnou izolací o klasickém nebo obráceném pořadím vrstev, která je navržena na základě vnitřních a vnějších okrajových podmínek. Na takto správně vyřešený střešní plášť se pak pokládají další vrstvy provozního souvrství Podmínkou návrhu všech provozních střech je: únosnost nosné konstrukce střešního pláště, únosnost těch vrstev střešního pláště, které jsou pod vrstvami provozními, dilatační oddělení provozních vrstev od ostatních vrstev střešního pláště, vytvoření drenážní vrstvy pod provozním souvrstvím. Konstrukční způsoby řešení souvrství pochůzné střechy: 1. Dlažba do maltového lože 2. Dlažba na podložky 3. Dlažba do pískového podsypu 2. DlaÏba do maltového loïe Jedná se o klasické řešení a lze ho použít prakticky u jakéhokoliv typu střechy. Na hydroizolační vrstvu (případně na extrudovaný polystyrén v případě střechy obrácené) se položí drenážní vrstva z prostorové smyčkové rohože nebo z profilovaných plastových tvarovek z vysokohustotního polyetylénu, které nají spodní prolisy proříznuté. Poté následuje filtrační vrstva ze silnější geotextilie o plošné hmotnosti min. 500 g/m 2. Konstrukční zásady: U pochůzných teras zatížených běžným provozem od osob obvykle vyhoví ve střešním plášti libovolná tepelná izolace, a to vzhledem k roznášecímu účinku betonové mazaniny. Pod provozním souvrstvím musí být umístěny vrstvy separační, drenážní, dilatační a filtrační, přičemž jednotlivé vrstvy plní obvykle i více funkcí (např. vrstva drenážní plní zároveň i funkci dilatační, separační vrstva mezi vrstvou drenážní a betonovou mazaninou plní obvykle i funkci filtrační). Betonová mazanina pod dlažbou musí být dilatována po čtvercích max. 2 x 2 m, a to včetně maltového lože a vlastní dlažby. Betonová mazanina pod dlažbou včetně maltového lože a vlastní dlažby musí být oddilatovaná od veškerých svislých prostupujících konstrukcí. Dilatační spáry se zalijí speciálními pružnými tmely, nebo je lze zasypat jemným hydrofobizovaným zásypem. Maltové lože pod dlažbou může být nahrazeno speciálními tmely s hydroizolačními účinky. Tyto tmely ale nesmí nahrazovat hydroizolační vrstvu. U zatíženějších teras s drenážní vrstvou z profilovaných plastových tvarovek je vhodné z důvodu omezení vtlačování spodních prolisů do hydroizolace použít pro hydroizolační vrstvu: mechanicky odolnější typy fólií, nebo asfaltové pásy z asfaltu silněji modifikovaného ataktickým polypropylénem (APP), nebo asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu styrén-butadien-styrén (SBS) spovrchovou úpravou břidličným či jiným vhodným posypem. Výhody: Hydroizolace (případně tepelná izolace z XPS u obrácených střech) je v celé své ploše spojitě chráněna před: mechanickým poškozením od provozu na terase, před vlivy rozkmitů teplot (zima léto, den noc) a před vlivy vnějšího ovzduší (UV spektrum slunečního záření, chemické exhalace apod.). Nevýhody: Provádění terasové úpravy je závislé na počasí (nelze provádět za mrazu). Velká hmotnost terasového souvrství. Nutnost vytvoření povrchu terasy ve sklonu k odvodňovacím prvkům viz čl z ČSN Navrho- 10 PSM stavební infozpravodaj

13 vání střech Základní ustanovení, jehož znění je následující: Povrch provozních vrstev je třeba navrhnout v takovém sklonu, který zajistí, aby srážková voda odtékala do odvodňovacích prvků, aniž by na tomto povrchu vytvářela kaluže. V případě aplikace na střešní plášť o klasickém uspořádání vrstev nebezpečí mechanického poškození hydroizolace při provádění betonové mazaniny. Po určitém čase a za určitých podmínek nebezpečí odmrzání betonové mazaniny a dlažby. Obtížné hledání případných závad v hydroizolační vrstvě a velmi obtížné řešení sanace hydroizolační vrstvy spojené obvykle s pracným, časově a finančně náročným odstraňováním vrstev tvořících terasové souvrství. 3. DlaÏba na podloïky Jedná se o modernější a jednodušší systém, který lze uplatnit u jakéhokoliv typu střešního pláště. Konstrukční zásady: Při použití podložek pod dlažbu je nutno tepelně izolační vrstvu provést z únosnějších materiálů, jako je extrudovaný polystyrén (XPS), nebo pěnosklo. Důvodem je to, že každá podložka vyvozuje na podklad soustředěný tlak, jemuž dlouhodobě neodolají bez následného promáčknutí ani desky z tužené minerální plsti, ani expandovaný polystyrén. Z důvodu minimalizace vtlačování podložek do hydroizolace je i zde nutno pro hydroizolační vrstvu použít: silnější a mechanicky odolnější typy fólií, nebo asfaltové pásy z asfaltu silněji modifikovaného ataktickým polypropylénem (APP), které mají vysoký bod měknutí kolem 150 C, a navíc mají poměrně vysokou odolnost proti soustředěnému tlaku podložek [optimálně je vhodné použít tyto APP asfaltové pásy s kombinovanou (dvojí) nosnou vložkou (druhá vložka ze skelného rouna zpevněného skelnou sítí je těsně pod horním povrchem horní krycí asfaltové hmoty asfaltového pásu)], nebo asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu styrén-butadien-styrén (SBS) s povrchovou úpravou břidličným nebo jiným vhodným posypem. Hydroizolace z asfaltových pásů z asfaltu modifikovaného (SBS) musí mít povrchovou úpravou břidličným nebo jiným vhodným posypem i z důvodu ochrany proti účinkům vnějšího ovzduší (UV spektrum slunečního záření, chemické exhalace apod.), které pronikají spárami mezi jednotlivými dlaždicemi (asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného vyšším obsahem APP tuto povrchovou úpravu nepotřebují). Podobně je nutno ze stejného důvodu chránit i XPS v případě obrácené střechy (většinou vhodná geotextilie, případně plastbetonová vrstva naintegrovaná na XPS deskách). Výhody: Nezávislost provádění terasové úpravy na počasí (na střeše nesmí být sněhová pokrývka). Suchá montáž terasové úpravy bez mokrého procesu. Rychlejší provedení tohoto typu terasové úpravy, než v případě dlažby do maltového lože nebo tmelu. Snadné dosažení vodorovného povrchu terasy bez navyšování zatížení. (V tomto případě není vodorovinnost terasy v rozporu s z ČSN Navrhování střech Základní ustanovení, jako je tomu v případě dlažby do maltového lože nebo tmelu) Odpadají problémy s dilatací. Snadno se lokalizují případné závady. Snadněji se provádějí případné sanace střešního pláště, neboť terasové souvrství na podložkách lze velmi jednoduše rozebrat a opět zpětně poskládat. Nevýhody: Větší nebezpečí mechanického poškození hydroizolace, případně XPS u obrácených střech (prostrčení ostrých předmětů jako skla, hřebíků apod. spárami mezi dlaždicemi, případně propadnutí nedopalků z cigaret). Zanášení prostoru pod dlaždicemi od nečistot (prach, listí, nedopalky cigaret apod.), na druhé straně ale po jednoduchém odstranění jedné nebo více dlaždic možnost velmi snadného vyčištění (klasicky nebo proudem vody), případně spojeného s kontrolou celistvosti povrchu hydroizolační vrstvy nebo XPS. 4. DlaÏba do podsypu Tento systém lze uplatnit u jakéhokoliv typu střešního pláště. Kladení čtvercových dlaždic pouze do podsypu se může jevit v některých případech jako spíše provizorium, ale např. zámková dlažba je velmi zajímavým architektonickým prvkem terasy a vytváří kvalitní a trvalou úpravu. Konstrukční zásady: U pochůzných teras zatížených běžným provozem od osob obvykle vyhoví ve střešním plášti libovolná tepelná izolace (EPS, XPS, pěnový polyuretan, pěnosklo), v případě tužených desek zminerální plsti je nutno jejich přesný typ konzultovat s výrobcem. U zatíženějších teras s drenážní vrstvou z profilovaných plastových tvarovek je vhodné z důvodu omezení vtlačování spodních prolisů do hydroizolace použít pro hydroizolační vrstvu: mechanicky odolnější typy fólií, nebo asfaltové pásy z asfaltu silněji modifikovaného ataktickým polypropylénem (APP), nebo asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu styrén-butadien-styrén (SBS) spovrchovou úpravou břidličným či jiným vhodným posypem. Výhody: Malá závislost provádění terasové úpravy na počasí. Jednoduchá, suchá a poměrně rychlá montáž terasové úpravy bez mokrého procesu. Snadné dosažení vodorovného, případně záměrně nerovného povrchu terasy prostřednictvím stejnoměrné, nebo naopak proměnlivé výšky násypové vrstvy. Odpadají problémy s dilatací. Oproti dlažbě do maltového lože nebo tmelu o něco snadnější lokalizace závad (odstranění podsypu je snadnější, než odstranění betonové mazaniny). Ze stejného důvodu je o něco snadnější i provedení případné sanace. Nízké pořizovací náklady. Nevýhody: Možnost nepravidelného sedání podsypu v průběhu času. Omezený sortiment dlaždic. Zanášení spár mezi dlaždicemi prachem a částečkami zeminy a z toho vyplývající nebezpečí vzniku nechtěné vegetace spojené až s možným narušením hydroizolační vrstvy od případně vzniklého agresivnějšího kořenového systému. Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc. Stavební fakulta VUT, Brno PSM stavební infozpravodaj

14 ST E NÍ SYSTÉMY Stfie ní systém Kalzip Firma VERTIKAL M se zab vá pokládkou stfie ního systému Kalzip jiï nûkolik let a realizovala díla po celé republice na nejrûznûj ích velikostech a tvarech stfiech, které tento umoïàuje. Kalzip je dodáván na ná trh v souãasné dobû firmou CORUS, která je v robcem tohoto systému. Popis systému Kalzip Stfie ní systém Kalzip, jehoï základními prvky jsou hliníkové lamely v ífikách od 305 do 600 mm a kotvící prvky, tzv. klipsy, je zástupcem skupiny stfie ních systémû, u nichï kotvení neprochází vlastní krytinou, tedy nedochází k perforaci stfie ního plá tû. Kotvení je ukryto ve stojat ch dráïkách, které jsou naklapnuty na jiï zmínûné klipsy a poté strojovû uzavfieny mezi sebou mechanick m pfiístrojem s pohybliv mi rolnami. Tvar stojat ch dráïek a klips umoïàuje dilataci plechov ch lamel ve smûru od tzv. pevného bodu, a to aï do délek cca 100 m. Pfii navrhování délek a pfii vlastní montáïi je potfieba mít na zfieteli skuteãnost, Ïe hliníkové lamely budou dilatovat v rozmezí cca 1 mm na 1 bm délky lamely. Kotevní klipsy, které jsou vyrábûny v nûkolika v kách, takto navíc umoïàují montáï rûzn ch tlou tûk tepelné izolace. Systém upfiednostàuje princip stfie ního plá - tû bez vzduchové mezery. Je v ak samozfiejmû moïné ho realizovat i na klasickou skladbu s odvûtranou vzduchovou mezerou na bednûní, pfiípadnû laèování. Tento pfiípad je ãastûj í u men ích stfiech s dfievûnou stfie - ní konstrukcí, kde je odvûtrání dfievûného materiálu na místû. 1. Doprava mobilní v robní jednotky na pozici na stavbû 2. Plocha pfiipravená pro pokládku stfie ního souvrství 3. Doprava pásû krytiny Kalzip na stfiechu (posluchárna Lékafiské fakulty v Hradci Králové) 4. Stejn projekt ve fázi pfied dokonãením Popis realizace Leti tní terminál v Praze Ruzyni Na stfie ních plá tích pfiíletové a odletové haly leti tû Praha-Ruzynû je pouïit systém Kalzip aplikovan firmou VERTIKAL M s.r.o. Pro obloukov tvar stfiechy s délkou oblouku 61 m a polomûrem 139 m je nutné pouïít systém, kter si umí poradit s mal mi spády 0 16 stupàû a pfiedev ím dilatací hliníkov ch pásû. Na délce 61 m je nutné, aby systém zvládl dilataãní posun o cca 6 cm. Firma CORUS BAUSYSTEME, která Kalzip vyrábí, vlastní i mobilní profilovací jednotky, které se dopraví pfiímo na stavbu a ze svitkû plechu se zde vyprofilují potfiebné délky pásû. Na této stavbû byla mobilní v robní jednotka umístûna na zemi ve vzdálenosti cca 30 m od paty budovy. K dopravû pásû Kalzip bylo nutné vytvofiit dráhu o délce cca 135 m, po níï se pásy dostaly aï na stfiechu, kde je pfiená eli pracovníci firmy a ukládali. Pfii pokládce se pásy rozná ely na montáïní pozice. Ke kaïdé manipulaci s dlouh m pásem byla nutná pfiítomnost 12 pracovníkû. Samotnému uloïení pásû pfiedcházela pfiíprava v ech systémov ch prvkû a souãástí skladby stfiechy, tj. natavení parotûsné vrstvy, montáï pomocného ro tu se systémov mi 2 klipsami a poloïení tepelné izolace Rockwool. Opracování detailû se provádûlo následnû po poloïení plochy. Podmínky pro aplikaci Samozfiejmû sytém Kalzip poãítá s tím, Ïe dojde-li v prûbûhu pokládky k náhlé zmûnû poãasí a do skladby se zabuduje vlhkost, tato má moïnost se postupem ãasu odpafiit pfies stojaté dráïky, které nejsou parotûsné a umoïàují prostup vodních par z prostoru stfie ní skladby. Nicménû pro montáï z hlediska technologického platí poïadavek mít zaji tûn such povrch bez snûhu a ledu, aby se do stfie ní skladby nezabudovávala vlhkost úmyslnû. Dal í souhrn podmínek kladou zásady BOZP PSM stavební infozpravodaj

15 Manipulace s pásy Kalzip dlouh mi 61 m 6. Dráha pro dopravu krytiny na stfiechu byla na terminálu leti tû v Ruzyni dlouhá 135 m 7. Plocha stfiechy leti tního terminálu pfiipravená k pokládce krytiny 8. Dokonale vodotûsná a strojnû zafalcovaná plocha 9. Celkov pohled na stfiechu terminálu leti tû v Praze-Ruzyni pro práce ve v kách s velkoplo nou krytinou (siln vítr, dé È, sníïená viditelnost, námraza, sníh led apod. nesmí nastat.). Máme-li tedy posuzovat napfiíklad termín, ve kterém má montáï probíhat, pak za kritické musíme povaïovat pfiedev ím zimní období, které nese nejvût í nejistoty. Mimo jiné také teplota pod bodem mrazu je nevhodná izhlediska práce s plechem, tmely apod. V tûchto obdobích je témûfi nemoïné oãekávat vhodné podmínky v nûjaké souvislej í dobû a musíme poãítat s nûkolikanásobn m nav ením nákladû na montáï jakéhokoliv stfie ního plá tû. Podle na eho názoru a zku eností z realizací v posledních letech by se práce na stfiechách nemûly v zimním období vûbec provádût. Investofii i generální dodavatelé by mûli pochopit, Ïe nejvy í kvalitu pfii nejniï- ích vynaloïen ch nákladech dosáhne dodavatel pouze tehdy, bude li k tomu mít objektivní podmínky. VERTIKAL M, s.r.o. Nová Ves I 271, Kolín poboãka Liberec: Zhofielecká 552, Liberec 1 poboãka Senica: tefánikova 715, Senica, Slovensko tel , fax , mobil Technické a obchodní poradentsví pro hliníkov stfie ní systém Kalzip Ing. Eva anovcová, Cejl 20, Brno tel , fax mobil PSM stavební infozpravodaj

16 REKONSTRUKCE Rekonstrukce ploch ch jednoplá Èov ch stfiech panelov ch objektû Pro návrh rekonstrukcí ploch ch stfiech panelov ch objektû byla vypracována metodika pro optimalizaci návrhu nedestruktivní konstrukãní úpravy stávajících jednoplá Èov ch ploch ch stfiech. Zamûfiena je hlavnû na pfiípady, kdy se uvaïuje s kontaktním pfiidáním nov ch vrstev na stávající zdegradované stfie ní souvrství. Na základû získan ch poznatkû byly stanoveny stupnû degradace stávajících stfie ních souvrství a zohlednûn jejich vliv na stav materiálû a na zmûnu jejich stavebnû fyzikálních charakteristik. U poru ené asfaltové povlakové krytiny byl promítnut vliv trhlin popfiípadû i boulí do korigované hodnoty faktoru difúzního odporu a dále byl zkoumán vliv zv ené vlhkosti v jednotliv ch materiálech stfie ního souvrství na jejich tepelnû izolaãní vlastnosti a následnû na celé stfie ní souvrství. Cílem pfiedloïené metodiky a souhrnu doporuãení je optimální v bûr nejvhodnûj í varianty souvrství pro rekonstrukci ploch ch stfiech panelov ch objektû z období 60. aï 90. let pfii splnûní v ech závazn ch tepelnû technick ch poïadavkû a pfii vylouãení ãi omezení moïnosti následn ch degradaãních procesû v prostoru souvrství rekonstruovaného stfie ního plá tû. Stfie ní plá È musí po celou dobu své životnosti plnit funkci spolehlivé a účinné hydroizolační a tepelně izolační ochrany stavebního díla před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí. Na zajištění této funkce má rozhodující vliv jak aktuální stav jednotlivých vrstev tak i stav střešní konstrukce jako celku. Na vybraných plochých jednoplášťových střechách panelových objektů byla provedena anal za skladeb (tehdy navrhovaných a standardizovaných) včetně průzkumu fyzického stavu jednotlivých vrstev. Z tepelně technických posouzení vyplynulo, že tyto posuzované střešní pláště nemohou současným požadavkům ČSN vyhovět (hodnota součinitele prostupu tepla U činila až 0,679 W.m -2.K -1 ). Zásadní problém však vyplývá z vypočtené bilance vodní páry. U všech vybraných jednoplášťových střech dochází ke kondenzaci vodní páry a ve většině z nich je překročeno maximální povolené množství zkondenzované vodní páry, tj. v případě jednoplášťových střech 0,1 kg.m -2.rok -1 a navíc téměř u všech jednoplášťových střech je roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry negativní. Zprovedených průzkumů (sond) bylo zřejmé, že fyzický stav souvrství a hlavně stav hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou nasákavou či nenasákavou vy- kazuje zřetelné známky degradace. Ta může omezit funkčnost i ostatních vrstev střešního souvrství. Největší vliv na jejich stav má obsah vlhkosti vzniklé zatékáním a kondenzací vodní páry. Analýzy odebraných materiálů, prováděné v laboratoři ČVUT v Praze, Fakulty stavební na Katedře konstrukcí pozemních staveb, byly zaměřeny na jejich fyzický stav a na vliv obsažené vlhkosti na výskyt mikroorganizmů: zjištěn byl rozdílný stav jednotlivých zkoumaných materiálů, v nejhorším fyzickém stavu byla vždy hydroizolační vrstva, nejvíce narušená v její nejexponovanější horní vrstvě. Stav zdegradované hydroizolační vrstvy umožňoval průnik vody do prostoru souvrství střešního pláště a tím ovlivňoval proces degradace celého souvrství. Z hlediska mikrobiologického se na analyzovaných vzorcích materiálů vyskytovaly bakterie a plísně a to v rozdílném rozsahu jednotlivě nebo masivně. Největší výskyt mikroorganizmů byl zaznamenán v asfaltovém souvrství, v monolitických betonových vrstvách, v násypech a ve vrstvách bezprostředně sousedících s těmito problémovými vrstvami. Stávající hydroizolační vrstva z asfaltových pásů vykazuje většinou stopy rozsáhlé degradace, provázené konkrétními vizuálními projevy, kterými jsou puchýřky, odlupující se kry asfaltu, trhliny, kaverny, boule, zvlnění, netěsné spoje pásů a další porušení. Z podrobných průzkumů stavu hydroizolační vrstvy vycházelo zohlednění jejího fyzického stavu do výpočtových modelů. Hlavním podkladem bylo statistické vyhodnocení charakteru a plošného výskytu narušení, hlavně trhlin a popř. i boulí. Pro klasifikaci jednotliv ch stupàû degradace povlakové hydroizolace byly stanoveny základní charakteristiky a odvozeny korekce vstupních fyzikálních hodnot (faktor difúzního odporu µ u hydroizolačních materiálů a vliv obsažené vlhkosti v materiálech souvrství) pro jednotlivé stupně degradace, zadávané do tepelně technických posouzení: 1. stupeà degradace (1.SD) Je stav hydroizolačního materiálu lehce zdegradovaného, tj. materiálu na kterém se vyskytují ojediněle drobné trhliny, vlasové šířky a neprůběžné po tloušťce materiálu horní vrstvy povlakové hydroizolace (viz obr. 2). Jejich plošný výskyt na střeše je do cca 1 % z celkové plochy krytiny. Dále se zde vyskytují drobné a ojedinělé puchýřky. Nevyskytují se boule a materiály střešního souvrství nevykazují zvýšení vlhkosti. Krytina je ve fyzickém stavu, kdy je schopna plnit svoji hydroizolační funkci, tj. je ještě plně funkční. 1 Pohled na stav stfiechy na panelovém domû 14 PSM stavební infozpravodaj

17 2 Hydroizolaãní vrstva v 1. stupni degradace Do tepelně technických výpočtů není třeba zavádět ani korekce fyzikálních vlastností hydroizolační vrstvy a ani korekce návrhových parametrů ostatních materiálů ve střešním souvrství v důsledku obsahu vlhkosti. 2. stupeà degradace (2.SD) Je stav hydroizolačního materiálu stfiednû zdegradovaného, tj. materiálu, na kterém se vyskytují četné trhliny, jejich šířka je cca do 0,8 mm, jsou průběžné po tloušťce materiálu v horních vrstvách hydroizolačního souvrství (viz obr. 3). Jejich rozsah na ploše střechy je v rozmezí cca od 1 % do 5 % z celkové plochy. Rovněž se vyskytují drobné puchýřky a boule zasahující pouze horní vrstvy hydroizolačního souvrství, menšího půdorysného rozsahu a menší koncentrace. V materiálech střešního souvrství se vyskytuje zvýšená vlhkost. Krytina je ve fyzickém stavu, kdy lze předpokládat její omezenou hydroizolační funkci, tj. krytina je omezeně funkční. Do tepelně technických výpočtů je vhodné zavádět korekce fyzikálních vlastností hydroizolační vrstvy a rovněž i korekce návrhových parametrů ostatních materiálů s obsahem vlhkosti. 3. stupeà degradace (3.SD) Je stav hydroizolačního materiálu silnû zdegradovaného, tj. materiálu na kterém se vyskytují velmi četné trhliny, jejich šířka je větší jak cca 0,8 mm, jsou průběžné po tloušťce materiálu povlakové hydroizolace a jejich výskyt je na více jak 5 % celkové plochy krytiny (viz obr. 4). Vyskytují se i četné puchýřky, 3 Hydroizolaãní vrstva ve 2. stupni degradace PSM stavební infozpravodaj

18 REKONSTRUKCE 4 Hydroizolaãní vrstva ve 3. stupni degradace puchýře a boule, zasahující všechny vrstvy hydroizolačního souvrství, jsou většího půdorysného rozsahu a koncentrace na ploše střechy a dále kry odlupujícího se asfaltu z krycí vrstvy povlakové hydroizolace. V materiálech střešního souvrství je obsažena značně zvýšená vlhkost. Krytina je ve fyzickém stavu, kdy již není schopna plnit svoji hydroizolační funkci, tj. krytina je nefunkční. Do výpočtů je nezbytné zavádět korekce fyzikálních vlastností hydroizolační vrstvy a rovněž korekce návrhových parametrů ostatních materiálů s vysokým obsahem vlhkosti ve střešním souvrství. Jako příklad byla vybrána skladba ploché jednoplášťové střechy z panelového bytového domu v Kladně, jejíž složení je: hydroizolační vrstva (4 vrstvy): IPA (lepenková vložka), Sklobit (nosná skelná vložka), Foalbit (nosná hliníková vložka), IPA (lepenková vložka), podkladní vrstva: cementový potěr tl. 30 mm, tepelně izolační vrstva: plynosilikátové desky tl. 150 mm, spádová vrstva: škvára min. tl. 30 mm, nosná konstrukce: železobetonový stropní panel tl. cca 200 mm. Na uvedené skladbě byly zkoumány možné materiálové varianty sanace a rekonstrukce za předpokladu kontaktního přidání nových funkčních vrstev na ponechané stávající střešní souvrství. U sanace se uvažovalo s pouhým přidáním nové hydroizolační vrstvy a u rekonstrukce s přidáním tepelně izolační a hydroizolační vrstvy. Vytvořeny byly skladebné kombinace z materiálů s odlišnými fyzikálními charakteristikami (viz tab.1). U skladby byla nejprve zkušebně uvažována sanace realizovaná pomocí pouhého přidání nové hydroizolační vrstvy na stávající souvrství. Výsledky provedených výpočtů uvádí tab. 2. Z výpočtů je zřejmé, že pokud se na původní souvrství o různém stupni degradace položí nová hydroizolační vrstva, pak výsledky tepelně technických posouzení jednoznačně prokazují, že vzniklá souvrství jsou zcela nevyhovující a difúzní vlastnosti nového hydroizolačního materiálu použitého pro sanaci nehrají žádnou podstatnou roli. Při porovnání množství zkondenzované vodní páry u asfaltových pásů a u fóliových materiálů bylo patrné, že u stávajících střech s velice nízkými tepelnými vlastnostmi vychází příznivěji souvrství s doplněnými sanačními asfaltovými pásy s větší tloušťkou asfaltových pásů ve srovnání s jednovrstvými fóliovými materiály a jejím pozitivním vlivem na zlepšení tepelných vlastností celého souvrství. Z posouzení je evidentní, že vypočtené zkondenzované množství vodní páry je vysoké (hlavně u 3. stupně degradace) a pro existenci pláště nereálné a nepřípustné. Výsledky ukazují, že výpočtová aprogramová metodika nedokáže tyto extrémní případy zohlednit a náležitě posoudit, což je pravděpodobně dáno omezenou možností zadávání korigovaných vstupních fyzikálních charakteristik materiálů, obsahujících evidentně nadlimitní množství vlhkosti. Při tepelně technickém posouzení rekonstrukce souvrství s uvažovaným přidáním nové tepelně izolační a hydroizolační vrstvy byly zjištěny výsledky uvedené v tab. 3. Výsledky posouzení navržených skladeb pro rekonstrukci, kde podklad tvořila původní skladba v 1. stupni degradace, potvrzují, že při suchém stavu materiálů a při nenarušené hydroizolační vrstvě lze navrhnout takové souvrství, které splní požadavky ČSN , přičemž fyzikální vlastnosti nového hydroizolačního materiálu (velikost faktoru difúzního odporu µ) nemají na vlhkostní režim celého souvrství žádný vliv. Rovněž pro původní skladbu ve 2. stupni degradace lze navrhnout souvrství, které splní požadavky ČSN Tab. 1 Pfiehled fyzikálních charakteristik navrïen ch hydroizolaãních a tepelnû izolaãních materiálû Materiál Druh Název λ [W.m -1.K -1 ] µ [-] c [J.kg -1 K -1 ] ρ [kg.m -3 ] hydroizolaãní asfalt. pás SBS (ICOPAL Polar grün) fólie PIB (Rhepanol) fólie EVA (Evalon) 0, ,0 1470,0 1100,0 0, ,0 960,0 1300,0 0, ,0 980,0 1300,0 tepel. izol. pûnov polystyrén minerální vlna 0,0440 0, ,0 1270,0 20,0 1,5 1150,0 200,0 16 PSM stavební infozpravodaj

19 Tab. 2 Pfiehled v sledkû tepelnû technick ch posouzení stávající skladby ve tfiech stupních degradace s novû pfiidanou hydroizolaãní vrstvou sanace souvrství Skladba Posuzované veliãiny Skladba pûvodní Skladba pro sanaci Kladno + 2 x Icopal + Rhepanol + Evalon 1.SD 2.SD 3.SD R [m 2 K W -1 ] 1,035 1,075 1,050 1,044 U [W m -2 K -1 ] 0,851 0,823 0,840 0,845 Gk [kg m -2 rok -1 ] 0,224 0,213 0,221 0,221 Gv [kg m -2 rok -1 ] 0,222 0,225 0,220 0,223 R [m 2 K W -1 ] 0,989 1,020 0,995 0,989 U [W m -2 K -1 ] 0,886 0,862 0,881 0,886 Gk [kg m -2 rok -1 ] 0,224 0,213 0,221 0,221 Gv [kg m -2 rok -1 ] 0,223 0,225 0,221 0,224 R [m 2 K W -1 ] 0,290 0,330 0,305 0,299 U [W m -2 K -1 ] 2,327 2,127 2,246 2,278 Gk [kg m -2 rok -1 ] 23,631 8,542 24,896 24,472 Gv [kg m -2 rok -1 ] 515,815 0,214 0,205 0,261 Tab. 3 Pfiehled v sledkû tepelnû technick ch posouzení stávající skladby ve tfiech stupních degradace s novû pfiidanou hydroizolaãní a tepelnû izolaãní vrstvou rekonstrukce souvrství Skladba Posuzované veliãiny PÛvodní skladba Kladno + min. vlákna + 2x Icopal + pûn. polyst. Skladba pro rekonstrukci + min. vlákna + Rhepanol + Evalon + pûn. polyst. + min. vlákna + pûn. polyst. R [m 2 K W -1 ] 1,035 5,166 5,166 5,141 5,141 5,135 5, SD U Gk [W m -2 K -1 ] [kg m -2 rok -1 ] 0,851 0,188 0,188 0,189 0,189 0,190 0,190 0,224 0,006 0,006 0,006 0,006 0,001 0,001 Gv [kg m -2 rok -1 ] 0,222 0,010 0,009 0,009 0,009 0,071 0,071 R [m 2 K W -1 ] 0,989 5,120 5,111 5,086 5,086 5,080 5, SD U Gk [W m -2 K -1 ] [kg m -2 rok -1 ] 0,886 0,190 0,190 0,191 0,191 0,192 0,192 0,224 0,007 0,006 0,007 0,007 0,001 0,001 Gv [kg m -2 rok -1 ] 0,223 0,010 0,010 0,010 0,009 0,071 0,071 R [m 2 K W -1 ] 0,290 4,421 4,421 4,396 4,396 4,390 4, SD U Gk [W m -2 K -1 ] [kg m -2 rok -1 ] 2,327 0,219 0,219 0,220 0,220 0,221 0,221 23,631 0,204 0,100 0,205 0,101 0,192 0,087 Gv [kg m -2 rok -1 ] 515,815 0,183 0,092 0,181 0,091 0,234 0,234 Výsledky tepelně technických posouzení skladeb pro rekonstrukci, kde podklad tvořilo původní souvrství ve 3. stupni degradace, dokazují, že při značném navlhnutí materiálů a při silně narušené hydroizolační vrstvě téměř nelze navrhnout pro rekonstrukci souvrství, které splní požadavky ČSN Navíc je zde prognóza výskytu vlhkosti a pokračování mikrobiologické degradace uvnitř souvrství. Řešení pomocí přidání extrémně velké tloušťky tepelné izolace nebylo uvažováno z ekonomických důvodů, neboť by takto vynaložené investice nebyly vzhledem k zabudování zdegradovaného původního souvrství efektivní a perspektivní. Z tepelně technických posouzení skladeb střech ve třech stupních degradace ave variantách pro sanaci a rekonstrukci vyplývá, že při jejich návrhu je nutno vycházet ze zjištěného současného stavu souvrství. Sanace střešního pláště přidáním nové hydroizolační vrstvy na stávající souvrství je nevhodná po stránce tepelně vlhkostní, neodpovídá požadavkům na zlepšení funkce pláště a na prodloužení jeho životnosti a jedná se pouze oprovizorní řešení. Návrh rekonstrukce plášťů se zohledněním zjištěného stupně degradace pomocí kontaktního přidání nových funkčních vrstev (tepelně izolační vrstvy a nové hydroizolační vrstvy) je vhodná u 1. a pravděpodobně iu2. stupně degradace. U 3. stupně degradace je třeba rozhodnout, zda bude takový plášť schopen požadovaným způsobem svoji funkci plnit a zda není konstrukčně a ekonomicky vhodnější azhlediska životnosti perspektivnější takto zdegradované souvrství odstranit a vytvořit zcela novou skladbu střešního pláště. Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební PSM stavební infozpravodaj

20 Stfiechy, Fasády, Izolace ãasopis pro profesionály ve stavebnictví Prokopa Velikého 30, Ostrava-Vítkovice tel.: , fax: PfiedplaÈte si jiï dnes aktuální informace ze stavebnictví na pfií tí rok!

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

stavební infozpravodaj

stavební infozpravodaj www.psmcz.cz SM 5+6 2007 stavební infozpravodaj ISSN 1802-6907 Cihly. Stvořené pro člověka. www.wienerberger.cz Zákaznická linka: 844 111 123 OMÍTKOVÉ SYSTÉMY POROTHERM znamená systém i pro omítku Podobnû

Více

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907 PSMCZ 6 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, právě jsme představili nový plán vzdělávacích, marketingových a reklamních produktů na

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace Obsah Tepelné ztráty 2 Druhy tepelných ztrát 3 Energetická náročnost budov 4 Snižování energetické náročnosti budov 5 Průkaz energetické náročnosti budovy 7 Energetický

Více

www.psmcz.cz T ETÍ âíslo

www.psmcz.cz T ETÍ âíslo SM www.psmcz.cz T ETÍ âíslo 2006 stavební infozpravodaj konstrukce a stavby ze dfieva nízkoenergetické a pasivní domy alternativní energetické systémy solární energie inteligentní dûm tepelná ãerpadla

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda zdarma čtvrtek 9. únor 2012 STŘECHY PVA EXPO PRAHA LETŇANY dnes Vážení vystavovatelé, Vážení hosté. Po měsících příprav veletrhu, který se koná pro nás v novém prostředí, v areálu PVA EXPO Letňany, nastal

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E NOVINKY V SORTIMENTU společně vydávají: STŘECHAŘSKÉ NOVINKY RUUKKI Bezpečnostní prvky šikmých střech TOPWET Bezpečnostní prvky plochých

Více

ICOPAL VEDAG CZ - 2011

ICOPAL VEDAG CZ - 2011 Seminář ICOPAL VEDAG CZ - 2011 NOVÉ NORMY: ČÁST I. ČSN 73 1901 - Navrhování střech a ČSN 73 0607 - Skládané vodotěsnící krytiny Obecná část Základními úkoly, týkající se přejímání evropských norem, je

Více

AZBEST VE STAVBÁCH 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

AZBEST VE STAVBÁCH 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 02 2012 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV AZBEST VE STAVBÁCH EVŽEN JANEČEK STŘECHA VE TVARU KOULE AULA VUT V BRNĚ ANTONÍN ŽÁK WINDEK

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ ENERGETICKY ÚSPORNÉ KONCEPCE VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval: PROJEKTA spol. s r.o. Tato publikace je určena pro

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

St echy a paragrafy. Právo a pokrýva Jak to vidí mazáci Podnikatelská poradna Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E

St echy a paragrafy. Právo a pokrýva Jak to vidí mazáci Podnikatelská poradna Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E St echy a paragrafy Právo a pokrýva Jak to vidí mazáci Podnikatelská poradna 1 8. V Y D Á N Í S R P E N 2 0 0 7 N E P R O D E J N É

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

KUTNAR STAVĚNÍ JE UMĚNÍ HYDROIZOLACE

KUTNAR STAVĚNÍ JE UMĚNÍ HYDROIZOLACE 01 2015 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR STAVĚNÍ JE UMĚNÍ DEFEKTY BUDOV POUČENÍ Z CHYB ÚSILÍ O NÁPRAVU HYDROIZOLACE NEPODSKLEPENÝCH

Více

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ RHEINZINK značkové jméno pro titanzinek

Více

23/2007. ročník 10. Kohoutovice příjemné místo k žití

23/2007. ročník 10. Kohoutovice příjemné místo k žití 23/2007 ročník 10 Kohoutovice příjemné místo k žití Chcete omezit prašnost vašeho bytu, uspořit na vytápění, zlepšit zabezpečení, získat cenné metry navíc k obytné ploše a vytvořit příjemný prostor k nejrůznějšímu

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

Nářadí pro řemeslníky i domácnost

Nářadí pro řemeslníky i domácnost Nářadí pro řemeslníky i domácnost Nářadí POKRÝVAČSKÉ MUZEUM cihelna E. Škoda SAG Nástroj dělá mistra KM BETA spolehlivost a široký sortiment ABC použití strojů VanMark v praxi VELUX prosvětlení prostor

Více

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY Návrh a posuzování staveb z hlediska stavební fyziky Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01

Více

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 Důraz na odolnost a design Současné trendy v zateplování objektů Mistři u tebe doma : Ceresit opět fandí hokeji Pattex chemické

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více