2006 stavební infozpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2006 stavební infozpravodaj"

Transkript

1 SM PRVNÍ âíslo 2006 stavební infozpravodaj

2 Přesně Když se rozhodnete pro stavbu z přesných tvárnic YTONG, přesně se dozvíte, co bude následovat. Řekneme vám, kolik materiálu přesně potřebujete, kolik bude přesně stát a kdy přesně může být stavba hotova. Přesně to, co máte vědět před dobrým rozhodnutím. Xella Porobeton CZ, s. r. o., Vodní 550, Hrušovany u Brna

3 STŘEŠNÍ OKNA ROTO VÍC NEŽ JEN SVĚTLO... PŘINÁŠÍME POKROK NA STŘECHU I DO VAŠEHO PODKROVÍ! VÝBĚR ZE DVOU MATERIÁLŮ DŘEVĚNÁ I PLASTOVÁ LEPŠÍ VYUŽITÍ PROSTORU EVROPSKOU KVALITU SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ ZATEPLENÍ 5 LET ZÁRUKU PLASTOVÁ STŘEŠNÍ OKNA VYRÁBÍME JEDINÍ NA SVĚTĚ! PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO VODA NEPOŠKODÍ. PROTO JSOU VHODNÁ DO PROSTOR SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ A KONDENZACÍ VODY DO KOUPELEN, KUCHYNÍ I DO LOŽNIC. ZATEPLENÉ STŘEŠNÍ OKNO ROTO MÁ KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA U= 1,4 AŽ 1,5. ZATEPLENÍ - Z VÝROBY I DODATEČNĚ! TŘI ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ UMOŽŇUJÍ DOKONALE VYUŽÍT PROSTOR POD STŘECHOU. PŘEKVAPIVÉ CENY. MODERNÍ DESIGN. A PROTO ROTO! DŘEVĚNÁ I PLASTOVÁ STŘEŠNÍ OKNA. SKVĚLÁ OKNA ZA SKVĚLOU CENU. SKVĚLÁ OKNA PRO ŽIVOT POD STŘECHOU. ROTO stavební elementy s.r.o. Strašnická 43, Praha 10 Hostivař tel.: ; fax:

4 EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, milí čtenáři, již tradičně naše první vydání v roce zahajuji přáním všeho dobrého, hlavně hodně zdraví a v neposlední řadě alespoň trochu štěstí. Pracovní úspěchy přeji naprosto všem, i když dobře vím, že v mnoha případech jde o složité procesy. Před několika dny jsem sledoval televizní pořad Podnikatelský servis a dozvěděl jsem se zarážející informaci, že nejvíce kontrol bylo provedeno u podnikatelů a firem do 25 osob. Sice už jsem se nedozvěděl z jakých důvodů, ale jsem naprosto přesvědčen, že jde o účelovou záležitost. Ti z Vás, kteří sledují současnou politickou situaci dobře vědí, jaké kauzy a skandály se odehrávají v nejvyšších politických kruzích, kde arogance a hulvátské manýry jsou na denním pořádku. Předvolební boj o voliče začal a postupně budeme po dobu ještě 5ti měsíců, ať chceme či ne, účastníky soustavných pomluv, urážek, znectívání, lží, ale také slibů pro nás voliče. Určitě přijedou fekální vozy do různých politických stran a otevřou se žumpy. Také se dozajista objeví nové korupční skandály a proto se domnívám, že kontrolní orgány by se měly zaměřit nejvíce tímto směrem. Naše společnost PSM CZ se ve svém programu zaměřila také, ale úplně jiným směrem. Pro celý rok 2006 jsme poprvé připravili kompletní program odborných vzdělávacích seminářů a jako vždy přicházíme s novými tématickými okruhy. V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednáván vládní návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Hlavními důvody novelizace zákona jsou platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ ES o energetické náročnosti budov a potřeba upřesnit některá ustanovení zákona. Návrh novely poměrně zásadním způsobem mění nazírání na energetickou náročnost budov. Tématicky zaměřený seminář TZB moderní trendy v oblasti vytápění a regulace se touto problematikou velice úzce zabývá za účasti odborného garanta ze Státní energetické inspekce. Těším se na vaši účast na odborných seminářích v roce Ing. Zdeněk Mirvald jednatel společnosti O B S A H ST E NÍ OKNA Roto nová dimenze stfie ních oken 1 ST ECHY A ST E NÍ KRYTINA Pokr vaãská olympiáda Bramac Stfiechy bez rizika 8 TÉMA Zásady fie ení pochûzn ch stfiech 10 ST E NÍ SYSTÉMY Stfie ní systém Kalzip 12 REKONSTRUKCE Rekonstrukce ploch ch jednoplá Èov ch stfiech panelov ch domû 14 HLINÍKOVÁ ST E NÍ KRYTINA Prefa sází na hliník 19 PLASTOVÉ DESKY Produktové fiady Quinn Plastics 22 EKONOMIKA Vybrané ukazatele 24 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Eurofasáda nová generace zateplovacích systémû 26 EKONOMIKA Ekonomické údaje 30 VZDùLÁVÁNÍ Plán odborn ch semináfiû 38 PSM stavební infozpravodaj 1/2006, 6. roãník. éfredaktor: Alena Janãová. Redakãní rada: Marie Báãová (IC âkait), Eva Hellerová, Josef Michálek (Fakulta stavební âvut), Zdenûk Mirvald (jednatel PSM CZ). Inzerce: Michal Va koviã, tel./fax , ; Václav ulc, tel , ; Petr Bure, tel , ; zastoupení Brno: Václav Karlík, tel , ; vydavatel: PSM CZ, s.r.o., Velflíkova 10, Praha 6, tel , fax , Tisk: Tiskárna Petr Po ík. Zaregistrováno: MK âr E PSM stavební infozpravodaj

5 Střešní okna přinášejí do podkroví život. Pro každou střechu dnes výrobci a dodavatelé střešních oken nabízejí více typů střešních oken, jejichž pomocí můžeme prosvětlit a proslunit podkrovní místnosti. Okna se vyrábějí v mnoha velikostech a uživatel má obvykle možnost rozměry vzájemně kombinovat, což přispívá k variabilitě využití střešních oken. Někdy lze například i pomocí užších oken, která jsou ve dvojicích montována vedle sebe, či dokonce v kombinaci čtyř nebo i více oken, dosáhnout zajímavých a neotřelých architektonických řešení. Mezi ně patří také spojení fasádních a střešních oken. Každý podkrovní prostor je jiný. Společné mají většinou to, že jsou atraktivní. Pro uživatele, pro architekty i projektanty. Žádný se obvykle neobejde bez střešních oken. ST E NÍ OKNA ROTO nová dimenze stfie ních oken pfiiná í skvûlé bydlení pod stfiechou Moderní stavební prvek Střešní okno už dávno nevnímáme jen jako zasklený otvor ve střeše, ale technicky, konstrukčně i esteticky náročný stavební prvek, který významně ovlivňuje užívání podkrovních prostorů. Střešní okna se vyrábějí převážně ze dřeva, dnes již ale existují také střešní okna z plastu. Alternativou jsou okna, která jsou potažena bezešvým plastovým pláštěm. Vnější oplechování oken je možné vybírat z rozsáhlé palety materiálů i barev, kterou dnes přední výrobci střešních oken nabízejí. Stfie ní okno mûïe dotváfiet atmosféru interiéru Přestože podkroví je neodmyslitelně spjato s ideou interiéru, ve kterém je velmi působivě využívána dřevěná konstrukce krovu jako interiérový pohledový prvek, vyvstává v posledních letech přes trvalý zájem o střešní okna ze dřeva stále naléhavěji otázka: Dfievo, nebo plast? Hlavním důvodem jsou některé negativní zkušenosti. V parotěsně uzavřeném podkroví se totiž snadno zvýší vlhkost i takovým zdrojem, kterým jsou rostliny anebo člověk. A i když je možné vzdušnou vlhkost snižovat krátkodobým intenzivním větráním, nelze zcela vyloučit její kondenzaci provázenou rosením oken. V místnostech se zvýšenou přirozenou vlhkostí, jako jsou koupelny, ložnice či kuchyně, je nutné počítat s výskytem kondenzátu jak na střešních, tak i na fasádních oknech. To významně zvyšuje nároky na údržbu dřevěných střešních oken, protože kondenzát snižuje životnost laku, jímž je dřevěná konstrukce okna ošetřena. Spoleãnost ROTO-Frank je v souãasnosti jedin v robce stfie ních oken na svûtû, kter nabízí moïnost volby mezi profilem z lepeného dfieva a celoplastov m profilem, který je díky své technické vyspělosti a svým vlastnostem ideálním řešením právě pro interiéry s vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Plastová okna ROTO jsou vyráběna z celoplastových PVC profilů, které mají vysokou odolnost proti průrazu a jsou vyztužené ocelovými profily s pozinkovou úpravou, které zabraňují deformacím. Neutrální bílá barva a moderní design navíc rozšiřují možnosti pro estetické ztvárnění interiéru. Ale především: Plastová střešní okna jsou 100% odolná proti působení vlhkosti a prakticky bezúdrïbová. Dřevěná střešní okna ROTO jsou vyráběna z lamelované severské borovice a jsou hloubkově impregnována. Finální povrchovou úpravu tvoří dvě vrstvy vodou ředitelného akrylátového laku. Tato speciální povrchová úprava zvyšuje odolnost střešního okna vůči nepříznivým vlivům vlhkosti. Právě možnost kombinace dřevěných a plastových střešních oken patří k největším devizám střešních oken ROTO, protože uspokojí milovníky interiérů ze dřeva a současně jim nabízí skvělé a bezpečné řešení pro koupelny a jiné rizikové prostory v podkroví. Úspory y energie zn. ROTO Stále vyšší cena energií se projevuje ivrostoucích nárocích na konstrukci všech prvků pláště budov. Nové normy a vyhlášky výrazně zvyšují tepelně technické požadavky na výplně otvorů včetně střešních oken. Společnost ROTO- Frank A.G. považuje energetické parametry svých výrobků za jednu z nejvyšších priorit. Proto je dnes stfie ní okno ROTO energeticky v znamn m prvkem stfie - ního plá tû budov. Všechny výrobky základního sortimentu ROTO vykazují lepší parametry, než určuje norma součinitel prostupu tepla u oken ROTO je: U w (skla) = 1,1 W/m 2 K až 0,7 W/m 2 K / U w (okna) = 1,6 W/m 2 K až 1,1 W/m 2 K PSM stavební infozpravodaj

6 ST E NÍ OKNA podle typu okna a volby zasklení. Energeticky úsporné zasklení však není jediným prvkem, který tvoří energetickou kvalitu střešních oken ROTO. Součástí energetického vybavení střešních oken ROTO je patentovan zateplovací blok, který společnost ROTO vyvinula jako první výrobce na trhu. Tento tepelně izolační blok je vyroben z polypropylenu, který chrání všechny vnější strany rámu okna po celé jeho výšce před chladem a výrazně tak zlepšuje kvalitu zateplení ve spoji okna a střechy. Izolace okna vystupuje i nad úroveň krytiny, kde jsou rámy střešních oken nejvíce namáhány povětrnostními vlivy. Podle volby zákazníka se střešní okna ROTO standardně dodávají s namontovaným zateplením již z výroby. V současnosti je to nejdokonalej í zpûsob zateplení stfie ního okna. Investice vložená do kvalitního zateplení se rychle vrací nejen prostřednictvím úspor při vytápění místnosti a údržbě oken díky nižší tvorbě kondenzátu, ale také výrazně přispívá k tepelné pohodě v podkrovních místnostech. Významnou výhodou je i to, že zateplovací blok je možné dodatečně namontovat i na střešní okna ROTO již dříve zabudovaná ve střeše a dosáhnout tak stejné kvality zateplení. Tři způsoby otevírání a snadné větrání Střešní okna ROTO nabízejí velkou volnost při hledání ideálního řešení daného podkrovního prostoru. Především jde o možnost stanovení optimální podchozí výšky, tj. vzdálenosti mezi podlahou a otevřeným křídlem střešního okna. Výběrem vhodného typu střešního okna ROTO lze dosáhnout při plném respektování tělesné výšky uživatele jeho ničím neomezený přístup k oknu i výhled z něho. Všechna střešní okna ROTO se totiž ovládají pouze klikou dole na křídle a toto ovládání umožňuje střešní okna umístit výše nad podlahou než je běžné, případně zvolit i delší formát okna, protože otvírací prvky střešních oken ROTO jsou dobře dosažitelné i v těchto případech a nevyžadují dodatečné ovládací prvky. Výsuvně-kyvný způsob otevírání, který je opět pouze v nabídce společnosti ROTO, zajišťuje pohodlný a bezpečný přístup k níže umístěným střešním oknům, zatímco u běžných oken s kyvným způsobem otevírání uprostřed rámu je pohyb pod otevřeným křídlem často omezený. Střešní okna s kombinovaným výklopně kyvným způsobem otevírání představují nejvyšší komfort. Součástí nabídky jsou samozřejmě střešní okna INTRONIC s dálkovým elektrickým ovládáním, která jsou často jediným řešením pro uživatele s omezenou pohyblivostí. Pohonná jednotka je skryta v rámu okna a nenarušuje tak celkový vzhled. Na klice střešních oken ROTO lze také nastavit dvě polohy spárového pfiivûtrávání. Vytvořená spára mezi křídlem arámem zajistí účinné větrání. Okno je přitom pevně zajištěno proti násilnému otevření zvenku. Je to pohodlnější způsob než mnohdy stále ještě nabízená možnost přirozené výměny vzduchu v místnostech nebo mírného přivětrávání tzv. ventilačními nebo větracími klapky, které zejména v chladných měsících způsobují nežádoucí kondenzaci vodních par na vnitřních bocích rámu (ve spáře rámu a křídla), nebo přímo ve ventilačních klapkách. Klapky navíc snižují tepelně izolační 4 PSM stavební infozpravodaj

7 vlastnosti střešních oken. Při výrazně nižších venkovních teplotách může kondenzát dokonce uvnitř zmrznout a tím ventilační klapku vyřadit z provozu. Kvalitní zabudování pfiedpoklad správné funkce okna Jednou ze základních podmínek správné funkce střešního okna je jeho kvalitní zabudování a zejména účinné napojení parozábranné fólie na okenní rám. Proto mají střešní okna ROTO, na rozdíl od jiných výrobků, u všech typů jiï v základním provedení a v bavû namontovan límec z parotûsné fólie na vnûj í stranû pevného rámu jako pfiípravu pro dokonalé napojení parozábrany z interiéru. Dodateãné sefiízení nabízí pouze ROTO Střešní okna ROTO jsou standardně vybavena excentrickými šrouby pro tzv. dodatečné seřízení křídla vůči rámu. Po delší době používaní oken, a to hlavně u novostaveb, se totiž uživatelé někdy setkávají s problémem vychýlení křídla vůči rámu. Nejde o vadu střešních oken, ale o důsledek procesu celkové stabilizace stavby, na níž je, zejména pokud jde o střechu, kladeno velké zátěžové namáhání, které může ovlivnit i usazení střešních oken. Excentrické šrouby mohou pomoci při dodatečném seřízení křídla vůči rámu, a to bez demontáže střešního okna. Seřízení může být prováděno v rozmezí ±3 mm. Správně seřízené střešní okno by mělo mít stejnoměrnou spáru mezi křídlem a rámem po celém obvodu okna, protože jen taková spára umožňuje správnou funkci těsnících prvků mezi křídlem a rámem. U všech modelů střešních oken ROTO je možné také seřizovat rychlost a plynulost otevírání. Stejn vzhled Všechna střešní okna ROTO mají stejný vzhled, zvenku i zevnitř. Okna s kyvným i výsuvně kyvným způsobem otevírání jsou s výjimkou volitelného materiálu vzhledově identická, a to jak v provedení dřevěném, tak i plastovém. Okno s výklopným/kyvným způsobem otevírání se, vzhledem k uložení otvíracích mechanismů pod horní části oplechování, vzhledově odlišuje pouze silnějším rámem a jinou strukturou oplechování. Bez ohledu na tyto drobné odlišnosti se ke všem oknům dodávají stejné prvky oplechování s možností volby materiálu mezi hliníkem, mědí, titanzinkem nebo barevným provedením podle RAL. Předokenní i vnitřní stínicí prvky se dodávají podle daného typu a provedení okna. Pestrá paleta doplàkû Pro všechny typy střešních oken ROTO je k dispozici fiada atraktivních doplàkû pro exteriér i interiér. Patří mezi ně vnější lamelové rolety, markýzy, vnitřní rolety, plisované rolety, vnitřní žaluzie a sítě proti hmyzu. Většinu z nich lze ovládat jak manuálně, tak i dálkově. K dispozici je několik způsobů dálkového ovládání včetně využití senzorů a solární energie a také celé solární systémy pro ohřev vody nebo fotovoltaické systémy pro výrobu elektrické energie. V tom je podstata filosofie nové dimenze střešních oken ROTO. Vysoká kvalita, technická úroveň, variabilita za velmi příznivou cenu. Pokrok přinesený do podkroví i na střechu. ROTO stavební elementy s.r.o. Stra nická Praha 10-Hostivafi tel , fax PSM stavební infozpravodaj

8 SOUTùÎE Pokr vaãská olympiáda BRAMAC roãník, , Hradec Králové Již dvanáctý ročník prestižní soutěže Pokrývačská olympiáda BRAMAC 2005 hostilo na začátku prosince Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové. Celkem 210 firem zaslalo rekordní počet 339 objektů k odbornému posouzení porotou, které předsedal cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů pan Zdeněk Švarc. Porota byla dále složena ze zástupců společnosti Bramac (Ing. Vladimír Nováček jednatel společnosti a Ing. Radvana Rudolfová ředitelka marketingu) a jednotlivých regionálních přednostů CKPT. Letošní ročník jen potvrdil obrovskou popularitu, kterou si tato soutěž v průběhu let získala. Porota jako již tradičně hodnotila celkem pět hlavních kategorií, uděleno bylo i čestné uznání ve zvláštní kategorii cechu řešení detailu, a to z 20 zaslaných detailů. Nejčetnější zastoupení měla jako už obvykle kategorie Rodinné domy, kam pokrývačské firmy zaslaly celkem 251 objektů. V kategorii novostaveb bylo k odbornému posouzení připraveno 40 objektů, z kategorie rekonstrukcí vybírala porota 10 finálových z celkového počtu 26 postupujících. Kategorii Veřejných budov reprezentovalo celkem 52 objektů. Postupovalo 22 novostaveb a 21 rekonstrukcí. Pátou kategorie Historické objekty tvořilo celkem 14 objektů, z nichž bylo vybráno pouze 5 finálových. Porota hodnotila splnění kritérií, které jsou pro zaslané objekty stanoveny. Kromě odborného kvalitního položení krytiny je hodnoceno použití originálního příslušenství BRAMAC, položení hřebene nasucho, dokončená fasáda avneposlední řadě i pěkný a architektonicky vyvážený vzhled stavby. Ing. Vladimír Nováček 12. ročník Pokrývačské olympiády hodnotil takto: Jsem opravdu rád, že i v letošním roce byly vybrány objekty, které mohou zvládnout velikou konkurenci na Mezinárodní pokrývačské olympiádě. Ta se bude v nadcházejícím roce konat u nás, v České republice a už teď si troufám říct, že budeme silným soupeřem. Těší mě, že i přes obtížnost, která každoročně výběr finálových objektů a jejich hodnocení provází, podařilo se opět potvrdit a prezentovat kvalitní práci mistrů pokrývačského řemesla. V průběhu slavnostního vyhlášení byly publiku prezentovány všechny finálové objekty. Vyhlášením provázeli Ing. Vladimír Nováček společně s Ing. Ja- nou Buršíkovou. Návštěvníci se také sami mohli zúčastnit hlasování ceny publika, k jejímuž vyhlášení v průběhu večera došlo. Předávání cen se zúčastnilo více než 420 osob, kteří se kromě samotného vyhlášení bavili při vystoupení skupiny Turbo, pobavit publikum se podařilo i Patriku Hezuckému a jeho kolegům a do pozdních ranních hodin k tanci vyhrávala skupina Las Vegas. Bramac střešní systémy spol. s r.o. je vedoucí firmou na trhu v oblasti výroby a prodeje betonových střešních systémů. Na českém trhu působí od roku 1991, v současnosti vyrábí ve třech závodech na území ČR a zaměstnává 295 lidí. V duchu své firemní filosofie se zaměřuje na vysoký standard služeb a kvalitu všech svých produktů. V roce 1997 byla oceněna certifikátem podle mezinárodního standardu kvality ISO 9002, a to jako první z výrobců střešních krytin v ČR. Bramac střešní systémy spol. s r.o. je dceřinou společností rakouské firmy BRAMAC Dachsysteme International, GmbH, kterou společně vlastní Lafarge Roofing (50 %) a Wienerberger AG (50 %). Vítûzné objekty Pokr vaãské olympiády 2005 Objekty jsou vyhla ovány standardnû v pûti kategoriích, dále je kaïdoroãnû vyhla ována i zvlá tní kategorie Cechu KPT fie ení detailu. I. kategorie rodinné domy novostavby 3. místo: Petr Chládek, Strakonice rodinný dům Strakonice; Moravská taška plus, břidlicově černá 2. místo: Vrňata Jiří, Průhonice rodinný dům Kersko, Bobrovka, zelená 1. místo: (obr. 1) K&P Milan Beneš, klempíři pokrývači, Svitavy rodinný dům Svitavy, Alpská taška, červenohnědá 6 PSM stavební infozpravodaj II. kategorie vefiejné budovy novostavby 3. místo: Milan Boštík klempířství a pokrývačství, Litomyšl restaurace Nové Hrady, Moravská taška plus, cihlově červená 2. místo: Pokrývačství Bušta spol. s r. o., Křemže Anglická škola, Hluboká nad Vltavou, Alpská taška Classic, cihlově červená 1. místo: (obr. 2) HUKO Plzeň hotel Rankl, Horská Kvilda, Bobrovka, břidlicově černá III. kategorie rodinné domy rekonstrukce 3. místo: Střechy Homolka, s.r.o., Bor rodinný dům Tachov, Moravská taška plus, břidlicově černá 2. místo: Felix Mužík, Rokycany rodinný dům Rokycany, Římská taška, památkově červená 1. místo: (obr. 3) Komárek s.r.o. klempířství, pokrývačství, tesařství, Liberec rodinný dům Proseč nad Nisou, Bobrovka, cihlově červená

9 IV. kategorie vefiejné budovy rekonstrukce 3. místo: GRADIA s.r.o., Praha penzion Veselí u Přelouče, Moravská taška plus, břidlicově černá 2. místo: Martin Sklenička, Řevničov restaurace Krušovice, Římská taška, památkově červená 1. místo: (obr. 4) David Kašpar, Chrast statek Jazz, Žernovník u Černé Hory, Bramac MAX, červenohnědá V. kategorie historické objekty 3. místo: Petr Fabík, Větřkovice sklad Melč, Bramac MAX, červenohnědá 2. místo: AMJ Střechy, s.r.o., Mladá Boleslav kočárovna Kosmonosy, Moravská taška plus, cihlově červená 1. místo: (obr. 5) Pokrývačství Bušta spol. s r. o., Křemže Lesovna Svatý Tomáš, Loučovice, Alpská taška Classic, břidlicově černá zvlá tní kategorie Cechu KPT fie ení detailu ãestné uznání: (obr. 6) Luboš Vrbka stavební klempířství, Písek rodinný dům Topělec, Bobrovka, cihlově červená Cenu publika získaly tyto objekty: I. kategorie rodinné domy novostavby: Petr Chládek, Strakonice rodinný dům Strakonice; Moravská taška plus, břidlicově černá II. kategorie vefiejné budovy novostavby: HUKO Plzeň hotel Rankl, Horská Kvilda, Bobrovka, břidlicově černá III. kategorie rodinné domy rekonstrukce: Komárek s.r.o. klempířství, pokrývačství, tesařství, Liberec rodinný dům Proseč nad Nisou, Bobrovka, cihlově červená IV. kategorie vefiejné budovy rekonstrukce: Poklemp Kubala Apl, Sokolov, rekreační objekt Jezerka Velký Rybník, Moravská taška plus, cihlově červená V. kategorie historické objekty: Pokrývačství Bušta spol. s r. o., Křemže Lesovna Svatý Tomáš, Loučovice, Alpská taška Classic, břidlicově černá PSM stavební infozpravodaj

10 Stfiechy bez rizika poãtvrté Projekt Střechy bez rizika, který v sobě sdružuje společné přednášky firem TONDACH, Dörken, Roto, Rheinzink a Rockwool a jehož odborným garantem je Sdružení minerálně izolačních materiálů (MIM), vstupuje do svého čtvrtého ročníku. Semináře, které si již v předchozích ročnících získaly značnou oblibu a vysokou návštěvnost, postupně proběhnou v Hradci Králové (31.1.), Praze (1. 2.), Ústí nad Labem (2. 2.), Českých Budějovicích (7. 2.), Jihlavě (8. 2.), Zlíně (14. 2.), Brně (15. 2.), Liberci (21. 2.), Trutnově (22. 2.), Ostravě (28. 2.), Olomouci (1. 3.), Plzni (7. 3.) a Karlových Varech (8. 3.). Semináře jsou vždy jednodenní a zaměřují se na správnost navrhování a práci s materiály jednotlivých firem. K letošním tématům, o nichž se bude v rámci přednášek diskutovat, patří: správné zásady a hlediska při výběru vhodného tvaru a typu pálené střešní krytiny (TONDACH), realizační chyby pojistně hydroizolačních vrstev a systémová energeticky úsporná řešení Delta (Dorken), tloušťka tepelně izolační vrstvy mezi a pod krokvemi, řešení tepelné izolace v úrovni hambálků a hřebene, tepelné ztráty ovlivněné návrhem zateplení (Rockwool). Roto přispělo tématy: stavební otvor pro střešní okno, správný výběr okna prostor, funkce, materiál a omezení kondenzátu zateplení, parozábrana, difuzní fólie. Rheinzink připravil problematiku: zásady při projektování a zpracování Rheinzink, Seznam výkonů podpora při určování a popisu klempířských prací a také rozbor realizované stavby záměr, projekt, stavba. Tématem Sdružení MIM se staly směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/91/ES Energetická náročnost budov. Semináře jsou určeny především architektům, projektantům a stavebním technikům. Bližší informace a přihlášky mohou zájemci získat na webových stránkách všech zúčastněných firem, lze využít i

11 Engoba a glazura krása na stfie e Pálená taška nemusí být nutně jen červená! V případě engobovaných či glazovaných pálených střešních krytin si lze vybírat mezi mnoha barvami, jejichž široký sortiment nabízí například firma TONDACH. Pálené tašky se vyznačují maximální odolností vůči UV záření, kyselým dešťům, sněhu i krupobití. Díky způsobu výroby jsou stálobarevné,časem nedochází ke změně barevnosti a ani tzv. neoprší, na rozdíl od barvených tašek z jiných materiálů. Jako engoby se označují barevné povrchové úpravy u matných až pololesklých tašek. Jedná se o tenký povlak z keramické směsi vhodného složení (vodou rozplavené jíly obarvené přírodními oxidy železa), který se nanáší na vysušenou tašku, a takto upravený výrobek se následně vypaluje.v Hranicích na Moravě lze kromě engob hnědé a červené, pořídit na zakázku i speciální odstín zelené. Zajímavě barevně laděné starošedé a měděné falcovky ze Stodu už dnes oceňují nejen restaurátoři památkově chráněných objektů, ale i majitelé luxusních sídel. Výroba glazovaných tašek probíhá stejně jako v případě engoby, ale rozplavené jíly obsahují vyšší podíl sklovitých příměsí a tašky díky tomu získávají vysoký lesk. Glazura nejenže výrobek zušlechťuje na nejvyšší možnou míru, navíc ho zpevňuje a chrání. V rámci sortimentu firmy TONDACH jsou tašky vyráběny v žádané červené a černé glazuře Amadeus, velký zájem je také o glazury břidlicově černou a kaštanově hnědou. Glazury tašky bobrovky z koncernových závodů v Rakousku rozšiřují nabídku o škálu tří druhů zelených odstínů, dva druhy modré, hnědou, červenou, černou, šedou a například i bílou. Zvláštním typem pak jsou tmavě červené a černé glazované bobrovky Amadeus či unikátní Amadeus natur, kdy je na vysušenou režnou tašku natavena glazura bezbarvá. Oba typy povrchových úprav jsou podstatně hladší, než je povrch běžných režných tašek. To brání znečištění tašek a znesnadňuje uchycování mechu. Posuvné ta ky bez v mûny laèování Pokud plánujete výměnu střechy,kdy nechcete nebo nemůžete zvolit stejný typ tašek, jaký byl položen původně, a neuvažujete o výměně laťování, pak byste měli určitě sáhnout po některé z posuvných tašek. Například firma TONDACH je nyní nabízí v trojím provedení Polku 13 s vůlí v krycí délce až 50 mm, Hranici 11 s posunem až o 60 mm a Stodo 12 s tolerancí až 40 mm. a starošedou,glazura atraktivní břidlicově černou a kaštanově hnědou. Spotřeba tašek na jeden metr čtvereční střechy je od 12,2 kusů. Po položení Stodo 12 vytváří moderní elegantní strukturu střešní plochy s důrazem na horizontální linie. Velká výhoda použití posuvných tašek tkví především v možnosti jejich pokládky na původní laťování. Díky vůli v krycí délce se hodí takřka pro všechny rozteče latí.všechny tašky lze využít pro střechy s minimálním sklonem (bezpečný sklon) 30, těsného podstřeší 24, či vodotěsného podstřeší 20. Polku lze pořídit jak v provedení režném, tak i v červené a hnědé engobě. Polka 13 má krycí délku v rozpětí mm, přičemž optimální krycí délka je mm. Posuvná Hranice 11 se vyrábí v matné až pololesklé úpravě engobou hnědou a červenou nebo s vysoce lesklou glazurou Amadeus v červené a černé variantě. Spotřeba na jeden metr čtvereční střechy je již od 10,8 kusů tašky. Hranice 11 je ražená taška s hlubokým drážkováním a její konstrukce umožňuje kladení na střešní latě o roztečích mm. K hlavním výhodám tašky Stodo 12 patří možnost výběru zajímavých barevných variací. Provedení engoba nabízí měděnou

12 TÉMA Zásady fie ení pochûzn ch stfiech 1. Úvod Je všeobecně známo, že střešní pláště již dávno neslouží pouze ke svému prapůvodnímu účelu, tzn. k ochraně budovy proti vodě, případně sněhu. Již delší dobu se střechy navrhují i z hledisek tepelně a zvukově izolačních. Dále pak ve střechách nesmí docházet ke kondenzaci vodních par, respektive docházet může, ale pouze omezeně avmnožství, které omezují příslušné tepelně technické normy. Zcela určitě se střechy navrhují i z důvodů estetických, neboť střecha tvoří jakousi korunu na hlavě každé budovy. V poslední době se však ve zvýšené míře navrhují i střechy, které mimo výše uvedené slouží nějakým účelům provozním. Podle druhu provozu se provozní střechy dělí na střechy pochůzné, pojízdné a zatravněné. Pochůzné střechy jsou v podstatě veškeré balkony, terasy, ale také různé venkovní pěší lávky, mostky atd. Pojízdné střechy zahrnují velkou škálu různých typů provozů. Nejčastěji se jedná o střešní parkoviště a heliporty. Mnohdy se ale jedná i o skutečné dopravní komunikace, které jsou realizovány např. na střechách podzemních objektů. Na střechách se realizují i sportovní hřiště (tenisové či jiné kurty, minigolf apod.) a bazény. Zatravnění pak může sloužit buď pouze jako pohledová a esteticko-ekologická záležitost, nebo jako parková úprava smožností trávení odpočinku. Výjimkou není ani střecha, která je určena pro cílené pěstování květin, ovoce a zeleniny ve své podstatě supluje zahradu. Provozní střechy však nejsou pouze jakousi módou posledních let, ale mají za sebou dlouhou historii od Mezopotámie, přes antické Řecko a Řím, středověk, až po 20. století a současnost. Je ale skutečností, že v dávnější i ještě nedávné historii byla vždy realizace provozní střechy něčím spíše výjimečným (s výjimkou běžných balkonů), takže se její konstrukce navrhovala mnohdy nesystémově a bez nějakých konstrukčních zásad. Návrh složení provedl architekt či stavař a funkčnost takovéto provozní střechy byla spíše dílem individuální odborné erudice projektanta, mnohdy ale i dílem náhody. Bohužel v mnoha případech byly (nebo ještě jsou) starší realizace provozních střech velice poruchové. Přestože se neustále různě sanují, dlou- hodobá spokojenost s nimi není. Má to logiku, jestliže, jak již bylo výše uvedeno, byly ještě v době nedávné tyto provozní střechy tvořeny nesystémově a bez potřebných znalostí. Složení provozních vrstev musí v prvé řadě odpovídat předpokládanému druhu provozu. Provozní střecha se řeší jako jednoplášťová (výjimečně dvouplášťová) bez tepelné izolace, nebo s tepelnou izolací o klasickém nebo obráceném pořadím vrstev, která je navržena na základě vnitřních a vnějších okrajových podmínek. Na takto správně vyřešený střešní plášť se pak pokládají další vrstvy provozního souvrství Podmínkou návrhu všech provozních střech je: únosnost nosné konstrukce střešního pláště, únosnost těch vrstev střešního pláště, které jsou pod vrstvami provozními, dilatační oddělení provozních vrstev od ostatních vrstev střešního pláště, vytvoření drenážní vrstvy pod provozním souvrstvím. Konstrukční způsoby řešení souvrství pochůzné střechy: 1. Dlažba do maltového lože 2. Dlažba na podložky 3. Dlažba do pískového podsypu 2. DlaÏba do maltového loïe Jedná se o klasické řešení a lze ho použít prakticky u jakéhokoliv typu střechy. Na hydroizolační vrstvu (případně na extrudovaný polystyrén v případě střechy obrácené) se položí drenážní vrstva z prostorové smyčkové rohože nebo z profilovaných plastových tvarovek z vysokohustotního polyetylénu, které nají spodní prolisy proříznuté. Poté následuje filtrační vrstva ze silnější geotextilie o plošné hmotnosti min. 500 g/m 2. Konstrukční zásady: U pochůzných teras zatížených běžným provozem od osob obvykle vyhoví ve střešním plášti libovolná tepelná izolace, a to vzhledem k roznášecímu účinku betonové mazaniny. Pod provozním souvrstvím musí být umístěny vrstvy separační, drenážní, dilatační a filtrační, přičemž jednotlivé vrstvy plní obvykle i více funkcí (např. vrstva drenážní plní zároveň i funkci dilatační, separační vrstva mezi vrstvou drenážní a betonovou mazaninou plní obvykle i funkci filtrační). Betonová mazanina pod dlažbou musí být dilatována po čtvercích max. 2 x 2 m, a to včetně maltového lože a vlastní dlažby. Betonová mazanina pod dlažbou včetně maltového lože a vlastní dlažby musí být oddilatovaná od veškerých svislých prostupujících konstrukcí. Dilatační spáry se zalijí speciálními pružnými tmely, nebo je lze zasypat jemným hydrofobizovaným zásypem. Maltové lože pod dlažbou může být nahrazeno speciálními tmely s hydroizolačními účinky. Tyto tmely ale nesmí nahrazovat hydroizolační vrstvu. U zatíženějších teras s drenážní vrstvou z profilovaných plastových tvarovek je vhodné z důvodu omezení vtlačování spodních prolisů do hydroizolace použít pro hydroizolační vrstvu: mechanicky odolnější typy fólií, nebo asfaltové pásy z asfaltu silněji modifikovaného ataktickým polypropylénem (APP), nebo asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu styrén-butadien-styrén (SBS) spovrchovou úpravou břidličným či jiným vhodným posypem. Výhody: Hydroizolace (případně tepelná izolace z XPS u obrácených střech) je v celé své ploše spojitě chráněna před: mechanickým poškozením od provozu na terase, před vlivy rozkmitů teplot (zima léto, den noc) a před vlivy vnějšího ovzduší (UV spektrum slunečního záření, chemické exhalace apod.). Nevýhody: Provádění terasové úpravy je závislé na počasí (nelze provádět za mrazu). Velká hmotnost terasového souvrství. Nutnost vytvoření povrchu terasy ve sklonu k odvodňovacím prvkům viz čl z ČSN Navrho- 10 PSM stavební infozpravodaj

13 vání střech Základní ustanovení, jehož znění je následující: Povrch provozních vrstev je třeba navrhnout v takovém sklonu, který zajistí, aby srážková voda odtékala do odvodňovacích prvků, aniž by na tomto povrchu vytvářela kaluže. V případě aplikace na střešní plášť o klasickém uspořádání vrstev nebezpečí mechanického poškození hydroizolace při provádění betonové mazaniny. Po určitém čase a za určitých podmínek nebezpečí odmrzání betonové mazaniny a dlažby. Obtížné hledání případných závad v hydroizolační vrstvě a velmi obtížné řešení sanace hydroizolační vrstvy spojené obvykle s pracným, časově a finančně náročným odstraňováním vrstev tvořících terasové souvrství. 3. DlaÏba na podloïky Jedná se o modernější a jednodušší systém, který lze uplatnit u jakéhokoliv typu střešního pláště. Konstrukční zásady: Při použití podložek pod dlažbu je nutno tepelně izolační vrstvu provést z únosnějších materiálů, jako je extrudovaný polystyrén (XPS), nebo pěnosklo. Důvodem je to, že každá podložka vyvozuje na podklad soustředěný tlak, jemuž dlouhodobě neodolají bez následného promáčknutí ani desky z tužené minerální plsti, ani expandovaný polystyrén. Z důvodu minimalizace vtlačování podložek do hydroizolace je i zde nutno pro hydroizolační vrstvu použít: silnější a mechanicky odolnější typy fólií, nebo asfaltové pásy z asfaltu silněji modifikovaného ataktickým polypropylénem (APP), které mají vysoký bod měknutí kolem 150 C, a navíc mají poměrně vysokou odolnost proti soustředěnému tlaku podložek [optimálně je vhodné použít tyto APP asfaltové pásy s kombinovanou (dvojí) nosnou vložkou (druhá vložka ze skelného rouna zpevněného skelnou sítí je těsně pod horním povrchem horní krycí asfaltové hmoty asfaltového pásu)], nebo asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu styrén-butadien-styrén (SBS) s povrchovou úpravou břidličným nebo jiným vhodným posypem. Hydroizolace z asfaltových pásů z asfaltu modifikovaného (SBS) musí mít povrchovou úpravou břidličným nebo jiným vhodným posypem i z důvodu ochrany proti účinkům vnějšího ovzduší (UV spektrum slunečního záření, chemické exhalace apod.), které pronikají spárami mezi jednotlivými dlaždicemi (asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného vyšším obsahem APP tuto povrchovou úpravu nepotřebují). Podobně je nutno ze stejného důvodu chránit i XPS v případě obrácené střechy (většinou vhodná geotextilie, případně plastbetonová vrstva naintegrovaná na XPS deskách). Výhody: Nezávislost provádění terasové úpravy na počasí (na střeše nesmí být sněhová pokrývka). Suchá montáž terasové úpravy bez mokrého procesu. Rychlejší provedení tohoto typu terasové úpravy, než v případě dlažby do maltového lože nebo tmelu. Snadné dosažení vodorovného povrchu terasy bez navyšování zatížení. (V tomto případě není vodorovinnost terasy v rozporu s z ČSN Navrhování střech Základní ustanovení, jako je tomu v případě dlažby do maltového lože nebo tmelu) Odpadají problémy s dilatací. Snadno se lokalizují případné závady. Snadněji se provádějí případné sanace střešního pláště, neboť terasové souvrství na podložkách lze velmi jednoduše rozebrat a opět zpětně poskládat. Nevýhody: Větší nebezpečí mechanického poškození hydroizolace, případně XPS u obrácených střech (prostrčení ostrých předmětů jako skla, hřebíků apod. spárami mezi dlaždicemi, případně propadnutí nedopalků z cigaret). Zanášení prostoru pod dlaždicemi od nečistot (prach, listí, nedopalky cigaret apod.), na druhé straně ale po jednoduchém odstranění jedné nebo více dlaždic možnost velmi snadného vyčištění (klasicky nebo proudem vody), případně spojeného s kontrolou celistvosti povrchu hydroizolační vrstvy nebo XPS. 4. DlaÏba do podsypu Tento systém lze uplatnit u jakéhokoliv typu střešního pláště. Kladení čtvercových dlaždic pouze do podsypu se může jevit v některých případech jako spíše provizorium, ale např. zámková dlažba je velmi zajímavým architektonickým prvkem terasy a vytváří kvalitní a trvalou úpravu. Konstrukční zásady: U pochůzných teras zatížených běžným provozem od osob obvykle vyhoví ve střešním plášti libovolná tepelná izolace (EPS, XPS, pěnový polyuretan, pěnosklo), v případě tužených desek zminerální plsti je nutno jejich přesný typ konzultovat s výrobcem. U zatíženějších teras s drenážní vrstvou z profilovaných plastových tvarovek je vhodné z důvodu omezení vtlačování spodních prolisů do hydroizolace použít pro hydroizolační vrstvu: mechanicky odolnější typy fólií, nebo asfaltové pásy z asfaltu silněji modifikovaného ataktickým polypropylénem (APP), nebo asfaltové pásy z asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu styrén-butadien-styrén (SBS) spovrchovou úpravou břidličným či jiným vhodným posypem. Výhody: Malá závislost provádění terasové úpravy na počasí. Jednoduchá, suchá a poměrně rychlá montáž terasové úpravy bez mokrého procesu. Snadné dosažení vodorovného, případně záměrně nerovného povrchu terasy prostřednictvím stejnoměrné, nebo naopak proměnlivé výšky násypové vrstvy. Odpadají problémy s dilatací. Oproti dlažbě do maltového lože nebo tmelu o něco snadnější lokalizace závad (odstranění podsypu je snadnější, než odstranění betonové mazaniny). Ze stejného důvodu je o něco snadnější i provedení případné sanace. Nízké pořizovací náklady. Nevýhody: Možnost nepravidelného sedání podsypu v průběhu času. Omezený sortiment dlaždic. Zanášení spár mezi dlaždicemi prachem a částečkami zeminy a z toho vyplývající nebezpečí vzniku nechtěné vegetace spojené až s možným narušením hydroizolační vrstvy od případně vzniklého agresivnějšího kořenového systému. Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc. Stavební fakulta VUT, Brno PSM stavební infozpravodaj

14 ST E NÍ SYSTÉMY Stfie ní systém Kalzip Firma VERTIKAL M se zab vá pokládkou stfie ního systému Kalzip jiï nûkolik let a realizovala díla po celé republice na nejrûznûj ích velikostech a tvarech stfiech, které tento umoïàuje. Kalzip je dodáván na ná trh v souãasné dobû firmou CORUS, která je v robcem tohoto systému. Popis systému Kalzip Stfie ní systém Kalzip, jehoï základními prvky jsou hliníkové lamely v ífikách od 305 do 600 mm a kotvící prvky, tzv. klipsy, je zástupcem skupiny stfie ních systémû, u nichï kotvení neprochází vlastní krytinou, tedy nedochází k perforaci stfie ního plá tû. Kotvení je ukryto ve stojat ch dráïkách, které jsou naklapnuty na jiï zmínûné klipsy a poté strojovû uzavfieny mezi sebou mechanick m pfiístrojem s pohybliv mi rolnami. Tvar stojat ch dráïek a klips umoïàuje dilataci plechov ch lamel ve smûru od tzv. pevného bodu, a to aï do délek cca 100 m. Pfii navrhování délek a pfii vlastní montáïi je potfieba mít na zfieteli skuteãnost, Ïe hliníkové lamely budou dilatovat v rozmezí cca 1 mm na 1 bm délky lamely. Kotevní klipsy, které jsou vyrábûny v nûkolika v kách, takto navíc umoïàují montáï rûzn ch tlou tûk tepelné izolace. Systém upfiednostàuje princip stfie ního plá - tû bez vzduchové mezery. Je v ak samozfiejmû moïné ho realizovat i na klasickou skladbu s odvûtranou vzduchovou mezerou na bednûní, pfiípadnû laèování. Tento pfiípad je ãastûj í u men ích stfiech s dfievûnou stfie - ní konstrukcí, kde je odvûtrání dfievûného materiálu na místû. 1. Doprava mobilní v robní jednotky na pozici na stavbû 2. Plocha pfiipravená pro pokládku stfie ního souvrství 3. Doprava pásû krytiny Kalzip na stfiechu (posluchárna Lékafiské fakulty v Hradci Králové) 4. Stejn projekt ve fázi pfied dokonãením Popis realizace Leti tní terminál v Praze Ruzyni Na stfie ních plá tích pfiíletové a odletové haly leti tû Praha-Ruzynû je pouïit systém Kalzip aplikovan firmou VERTIKAL M s.r.o. Pro obloukov tvar stfiechy s délkou oblouku 61 m a polomûrem 139 m je nutné pouïít systém, kter si umí poradit s mal mi spády 0 16 stupàû a pfiedev ím dilatací hliníkov ch pásû. Na délce 61 m je nutné, aby systém zvládl dilataãní posun o cca 6 cm. Firma CORUS BAUSYSTEME, která Kalzip vyrábí, vlastní i mobilní profilovací jednotky, které se dopraví pfiímo na stavbu a ze svitkû plechu se zde vyprofilují potfiebné délky pásû. Na této stavbû byla mobilní v robní jednotka umístûna na zemi ve vzdálenosti cca 30 m od paty budovy. K dopravû pásû Kalzip bylo nutné vytvofiit dráhu o délce cca 135 m, po níï se pásy dostaly aï na stfiechu, kde je pfiená eli pracovníci firmy a ukládali. Pfii pokládce se pásy rozná ely na montáïní pozice. Ke kaïdé manipulaci s dlouh m pásem byla nutná pfiítomnost 12 pracovníkû. Samotnému uloïení pásû pfiedcházela pfiíprava v ech systémov ch prvkû a souãástí skladby stfiechy, tj. natavení parotûsné vrstvy, montáï pomocného ro tu se systémov mi 2 klipsami a poloïení tepelné izolace Rockwool. Opracování detailû se provádûlo následnû po poloïení plochy. Podmínky pro aplikaci Samozfiejmû sytém Kalzip poãítá s tím, Ïe dojde-li v prûbûhu pokládky k náhlé zmûnû poãasí a do skladby se zabuduje vlhkost, tato má moïnost se postupem ãasu odpafiit pfies stojaté dráïky, které nejsou parotûsné a umoïàují prostup vodních par z prostoru stfie ní skladby. Nicménû pro montáï z hlediska technologického platí poïadavek mít zaji tûn such povrch bez snûhu a ledu, aby se do stfie ní skladby nezabudovávala vlhkost úmyslnû. Dal í souhrn podmínek kladou zásady BOZP PSM stavební infozpravodaj

15 Manipulace s pásy Kalzip dlouh mi 61 m 6. Dráha pro dopravu krytiny na stfiechu byla na terminálu leti tû v Ruzyni dlouhá 135 m 7. Plocha stfiechy leti tního terminálu pfiipravená k pokládce krytiny 8. Dokonale vodotûsná a strojnû zafalcovaná plocha 9. Celkov pohled na stfiechu terminálu leti tû v Praze-Ruzyni pro práce ve v kách s velkoplo nou krytinou (siln vítr, dé È, sníïená viditelnost, námraza, sníh led apod. nesmí nastat.). Máme-li tedy posuzovat napfiíklad termín, ve kterém má montáï probíhat, pak za kritické musíme povaïovat pfiedev ím zimní období, které nese nejvût í nejistoty. Mimo jiné také teplota pod bodem mrazu je nevhodná izhlediska práce s plechem, tmely apod. V tûchto obdobích je témûfi nemoïné oãekávat vhodné podmínky v nûjaké souvislej í dobû a musíme poãítat s nûkolikanásobn m nav ením nákladû na montáï jakéhokoliv stfie ního plá tû. Podle na eho názoru a zku eností z realizací v posledních letech by se práce na stfiechách nemûly v zimním období vûbec provádût. Investofii i generální dodavatelé by mûli pochopit, Ïe nejvy í kvalitu pfii nejniï- ích vynaloïen ch nákladech dosáhne dodavatel pouze tehdy, bude li k tomu mít objektivní podmínky. VERTIKAL M, s.r.o. Nová Ves I 271, Kolín poboãka Liberec: Zhofielecká 552, Liberec 1 poboãka Senica: tefánikova 715, Senica, Slovensko tel , fax , mobil Technické a obchodní poradentsví pro hliníkov stfie ní systém Kalzip Ing. Eva anovcová, Cejl 20, Brno tel , fax mobil PSM stavební infozpravodaj

16 REKONSTRUKCE Rekonstrukce ploch ch jednoplá Èov ch stfiech panelov ch objektû Pro návrh rekonstrukcí ploch ch stfiech panelov ch objektû byla vypracována metodika pro optimalizaci návrhu nedestruktivní konstrukãní úpravy stávajících jednoplá Èov ch ploch ch stfiech. Zamûfiena je hlavnû na pfiípady, kdy se uvaïuje s kontaktním pfiidáním nov ch vrstev na stávající zdegradované stfie ní souvrství. Na základû získan ch poznatkû byly stanoveny stupnû degradace stávajících stfie ních souvrství a zohlednûn jejich vliv na stav materiálû a na zmûnu jejich stavebnû fyzikálních charakteristik. U poru ené asfaltové povlakové krytiny byl promítnut vliv trhlin popfiípadû i boulí do korigované hodnoty faktoru difúzního odporu a dále byl zkoumán vliv zv ené vlhkosti v jednotliv ch materiálech stfie ního souvrství na jejich tepelnû izolaãní vlastnosti a následnû na celé stfie ní souvrství. Cílem pfiedloïené metodiky a souhrnu doporuãení je optimální v bûr nejvhodnûj í varianty souvrství pro rekonstrukci ploch ch stfiech panelov ch objektû z období 60. aï 90. let pfii splnûní v ech závazn ch tepelnû technick ch poïadavkû a pfii vylouãení ãi omezení moïnosti následn ch degradaãních procesû v prostoru souvrství rekonstruovaného stfie ního plá tû. Stfie ní plá È musí po celou dobu své životnosti plnit funkci spolehlivé a účinné hydroizolační a tepelně izolační ochrany stavebního díla před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí. Na zajištění této funkce má rozhodující vliv jak aktuální stav jednotlivých vrstev tak i stav střešní konstrukce jako celku. Na vybraných plochých jednoplášťových střechách panelových objektů byla provedena anal za skladeb (tehdy navrhovaných a standardizovaných) včetně průzkumu fyzického stavu jednotlivých vrstev. Z tepelně technických posouzení vyplynulo, že tyto posuzované střešní pláště nemohou současným požadavkům ČSN vyhovět (hodnota součinitele prostupu tepla U činila až 0,679 W.m -2.K -1 ). Zásadní problém však vyplývá z vypočtené bilance vodní páry. U všech vybraných jednoplášťových střech dochází ke kondenzaci vodní páry a ve většině z nich je překročeno maximální povolené množství zkondenzované vodní páry, tj. v případě jednoplášťových střech 0,1 kg.m -2.rok -1 a navíc téměř u všech jednoplášťových střech je roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry negativní. Zprovedených průzkumů (sond) bylo zřejmé, že fyzický stav souvrství a hlavně stav hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou nasákavou či nenasákavou vy- kazuje zřetelné známky degradace. Ta může omezit funkčnost i ostatních vrstev střešního souvrství. Největší vliv na jejich stav má obsah vlhkosti vzniklé zatékáním a kondenzací vodní páry. Analýzy odebraných materiálů, prováděné v laboratoři ČVUT v Praze, Fakulty stavební na Katedře konstrukcí pozemních staveb, byly zaměřeny na jejich fyzický stav a na vliv obsažené vlhkosti na výskyt mikroorganizmů: zjištěn byl rozdílný stav jednotlivých zkoumaných materiálů, v nejhorším fyzickém stavu byla vždy hydroizolační vrstva, nejvíce narušená v její nejexponovanější horní vrstvě. Stav zdegradované hydroizolační vrstvy umožňoval průnik vody do prostoru souvrství střešního pláště a tím ovlivňoval proces degradace celého souvrství. Z hlediska mikrobiologického se na analyzovaných vzorcích materiálů vyskytovaly bakterie a plísně a to v rozdílném rozsahu jednotlivě nebo masivně. Největší výskyt mikroorganizmů byl zaznamenán v asfaltovém souvrství, v monolitických betonových vrstvách, v násypech a ve vrstvách bezprostředně sousedících s těmito problémovými vrstvami. Stávající hydroizolační vrstva z asfaltových pásů vykazuje většinou stopy rozsáhlé degradace, provázené konkrétními vizuálními projevy, kterými jsou puchýřky, odlupující se kry asfaltu, trhliny, kaverny, boule, zvlnění, netěsné spoje pásů a další porušení. Z podrobných průzkumů stavu hydroizolační vrstvy vycházelo zohlednění jejího fyzického stavu do výpočtových modelů. Hlavním podkladem bylo statistické vyhodnocení charakteru a plošného výskytu narušení, hlavně trhlin a popř. i boulí. Pro klasifikaci jednotliv ch stupàû degradace povlakové hydroizolace byly stanoveny základní charakteristiky a odvozeny korekce vstupních fyzikálních hodnot (faktor difúzního odporu µ u hydroizolačních materiálů a vliv obsažené vlhkosti v materiálech souvrství) pro jednotlivé stupně degradace, zadávané do tepelně technických posouzení: 1. stupeà degradace (1.SD) Je stav hydroizolačního materiálu lehce zdegradovaného, tj. materiálu na kterém se vyskytují ojediněle drobné trhliny, vlasové šířky a neprůběžné po tloušťce materiálu horní vrstvy povlakové hydroizolace (viz obr. 2). Jejich plošný výskyt na střeše je do cca 1 % z celkové plochy krytiny. Dále se zde vyskytují drobné a ojedinělé puchýřky. Nevyskytují se boule a materiály střešního souvrství nevykazují zvýšení vlhkosti. Krytina je ve fyzickém stavu, kdy je schopna plnit svoji hydroizolační funkci, tj. je ještě plně funkční. 1 Pohled na stav stfiechy na panelovém domû 14 PSM stavební infozpravodaj

17 2 Hydroizolaãní vrstva v 1. stupni degradace Do tepelně technických výpočtů není třeba zavádět ani korekce fyzikálních vlastností hydroizolační vrstvy a ani korekce návrhových parametrů ostatních materiálů ve střešním souvrství v důsledku obsahu vlhkosti. 2. stupeà degradace (2.SD) Je stav hydroizolačního materiálu stfiednû zdegradovaného, tj. materiálu, na kterém se vyskytují četné trhliny, jejich šířka je cca do 0,8 mm, jsou průběžné po tloušťce materiálu v horních vrstvách hydroizolačního souvrství (viz obr. 3). Jejich rozsah na ploše střechy je v rozmezí cca od 1 % do 5 % z celkové plochy. Rovněž se vyskytují drobné puchýřky a boule zasahující pouze horní vrstvy hydroizolačního souvrství, menšího půdorysného rozsahu a menší koncentrace. V materiálech střešního souvrství se vyskytuje zvýšená vlhkost. Krytina je ve fyzickém stavu, kdy lze předpokládat její omezenou hydroizolační funkci, tj. krytina je omezeně funkční. Do tepelně technických výpočtů je vhodné zavádět korekce fyzikálních vlastností hydroizolační vrstvy a rovněž i korekce návrhových parametrů ostatních materiálů s obsahem vlhkosti. 3. stupeà degradace (3.SD) Je stav hydroizolačního materiálu silnû zdegradovaného, tj. materiálu na kterém se vyskytují velmi četné trhliny, jejich šířka je větší jak cca 0,8 mm, jsou průběžné po tloušťce materiálu povlakové hydroizolace a jejich výskyt je na více jak 5 % celkové plochy krytiny (viz obr. 4). Vyskytují se i četné puchýřky, 3 Hydroizolaãní vrstva ve 2. stupni degradace PSM stavební infozpravodaj

18 REKONSTRUKCE 4 Hydroizolaãní vrstva ve 3. stupni degradace puchýře a boule, zasahující všechny vrstvy hydroizolačního souvrství, jsou většího půdorysného rozsahu a koncentrace na ploše střechy a dále kry odlupujícího se asfaltu z krycí vrstvy povlakové hydroizolace. V materiálech střešního souvrství je obsažena značně zvýšená vlhkost. Krytina je ve fyzickém stavu, kdy již není schopna plnit svoji hydroizolační funkci, tj. krytina je nefunkční. Do výpočtů je nezbytné zavádět korekce fyzikálních vlastností hydroizolační vrstvy a rovněž korekce návrhových parametrů ostatních materiálů s vysokým obsahem vlhkosti ve střešním souvrství. Jako příklad byla vybrána skladba ploché jednoplášťové střechy z panelového bytového domu v Kladně, jejíž složení je: hydroizolační vrstva (4 vrstvy): IPA (lepenková vložka), Sklobit (nosná skelná vložka), Foalbit (nosná hliníková vložka), IPA (lepenková vložka), podkladní vrstva: cementový potěr tl. 30 mm, tepelně izolační vrstva: plynosilikátové desky tl. 150 mm, spádová vrstva: škvára min. tl. 30 mm, nosná konstrukce: železobetonový stropní panel tl. cca 200 mm. Na uvedené skladbě byly zkoumány možné materiálové varianty sanace a rekonstrukce za předpokladu kontaktního přidání nových funkčních vrstev na ponechané stávající střešní souvrství. U sanace se uvažovalo s pouhým přidáním nové hydroizolační vrstvy a u rekonstrukce s přidáním tepelně izolační a hydroizolační vrstvy. Vytvořeny byly skladebné kombinace z materiálů s odlišnými fyzikálními charakteristikami (viz tab.1). U skladby byla nejprve zkušebně uvažována sanace realizovaná pomocí pouhého přidání nové hydroizolační vrstvy na stávající souvrství. Výsledky provedených výpočtů uvádí tab. 2. Z výpočtů je zřejmé, že pokud se na původní souvrství o různém stupni degradace položí nová hydroizolační vrstva, pak výsledky tepelně technických posouzení jednoznačně prokazují, že vzniklá souvrství jsou zcela nevyhovující a difúzní vlastnosti nového hydroizolačního materiálu použitého pro sanaci nehrají žádnou podstatnou roli. Při porovnání množství zkondenzované vodní páry u asfaltových pásů a u fóliových materiálů bylo patrné, že u stávajících střech s velice nízkými tepelnými vlastnostmi vychází příznivěji souvrství s doplněnými sanačními asfaltovými pásy s větší tloušťkou asfaltových pásů ve srovnání s jednovrstvými fóliovými materiály a jejím pozitivním vlivem na zlepšení tepelných vlastností celého souvrství. Z posouzení je evidentní, že vypočtené zkondenzované množství vodní páry je vysoké (hlavně u 3. stupně degradace) a pro existenci pláště nereálné a nepřípustné. Výsledky ukazují, že výpočtová aprogramová metodika nedokáže tyto extrémní případy zohlednit a náležitě posoudit, což je pravděpodobně dáno omezenou možností zadávání korigovaných vstupních fyzikálních charakteristik materiálů, obsahujících evidentně nadlimitní množství vlhkosti. Při tepelně technickém posouzení rekonstrukce souvrství s uvažovaným přidáním nové tepelně izolační a hydroizolační vrstvy byly zjištěny výsledky uvedené v tab. 3. Výsledky posouzení navržených skladeb pro rekonstrukci, kde podklad tvořila původní skladba v 1. stupni degradace, potvrzují, že při suchém stavu materiálů a při nenarušené hydroizolační vrstvě lze navrhnout takové souvrství, které splní požadavky ČSN , přičemž fyzikální vlastnosti nového hydroizolačního materiálu (velikost faktoru difúzního odporu µ) nemají na vlhkostní režim celého souvrství žádný vliv. Rovněž pro původní skladbu ve 2. stupni degradace lze navrhnout souvrství, které splní požadavky ČSN Tab. 1 Pfiehled fyzikálních charakteristik navrïen ch hydroizolaãních a tepelnû izolaãních materiálû Materiál Druh Název λ [W.m -1.K -1 ] µ [-] c [J.kg -1 K -1 ] ρ [kg.m -3 ] hydroizolaãní asfalt. pás SBS (ICOPAL Polar grün) fólie PIB (Rhepanol) fólie EVA (Evalon) 0, ,0 1470,0 1100,0 0, ,0 960,0 1300,0 0, ,0 980,0 1300,0 tepel. izol. pûnov polystyrén minerální vlna 0,0440 0, ,0 1270,0 20,0 1,5 1150,0 200,0 16 PSM stavební infozpravodaj

19 Tab. 2 Pfiehled v sledkû tepelnû technick ch posouzení stávající skladby ve tfiech stupních degradace s novû pfiidanou hydroizolaãní vrstvou sanace souvrství Skladba Posuzované veliãiny Skladba pûvodní Skladba pro sanaci Kladno + 2 x Icopal + Rhepanol + Evalon 1.SD 2.SD 3.SD R [m 2 K W -1 ] 1,035 1,075 1,050 1,044 U [W m -2 K -1 ] 0,851 0,823 0,840 0,845 Gk [kg m -2 rok -1 ] 0,224 0,213 0,221 0,221 Gv [kg m -2 rok -1 ] 0,222 0,225 0,220 0,223 R [m 2 K W -1 ] 0,989 1,020 0,995 0,989 U [W m -2 K -1 ] 0,886 0,862 0,881 0,886 Gk [kg m -2 rok -1 ] 0,224 0,213 0,221 0,221 Gv [kg m -2 rok -1 ] 0,223 0,225 0,221 0,224 R [m 2 K W -1 ] 0,290 0,330 0,305 0,299 U [W m -2 K -1 ] 2,327 2,127 2,246 2,278 Gk [kg m -2 rok -1 ] 23,631 8,542 24,896 24,472 Gv [kg m -2 rok -1 ] 515,815 0,214 0,205 0,261 Tab. 3 Pfiehled v sledkû tepelnû technick ch posouzení stávající skladby ve tfiech stupních degradace s novû pfiidanou hydroizolaãní a tepelnû izolaãní vrstvou rekonstrukce souvrství Skladba Posuzované veliãiny PÛvodní skladba Kladno + min. vlákna + 2x Icopal + pûn. polyst. Skladba pro rekonstrukci + min. vlákna + Rhepanol + Evalon + pûn. polyst. + min. vlákna + pûn. polyst. R [m 2 K W -1 ] 1,035 5,166 5,166 5,141 5,141 5,135 5, SD U Gk [W m -2 K -1 ] [kg m -2 rok -1 ] 0,851 0,188 0,188 0,189 0,189 0,190 0,190 0,224 0,006 0,006 0,006 0,006 0,001 0,001 Gv [kg m -2 rok -1 ] 0,222 0,010 0,009 0,009 0,009 0,071 0,071 R [m 2 K W -1 ] 0,989 5,120 5,111 5,086 5,086 5,080 5, SD U Gk [W m -2 K -1 ] [kg m -2 rok -1 ] 0,886 0,190 0,190 0,191 0,191 0,192 0,192 0,224 0,007 0,006 0,007 0,007 0,001 0,001 Gv [kg m -2 rok -1 ] 0,223 0,010 0,010 0,010 0,009 0,071 0,071 R [m 2 K W -1 ] 0,290 4,421 4,421 4,396 4,396 4,390 4, SD U Gk [W m -2 K -1 ] [kg m -2 rok -1 ] 2,327 0,219 0,219 0,220 0,220 0,221 0,221 23,631 0,204 0,100 0,205 0,101 0,192 0,087 Gv [kg m -2 rok -1 ] 515,815 0,183 0,092 0,181 0,091 0,234 0,234 Výsledky tepelně technických posouzení skladeb pro rekonstrukci, kde podklad tvořilo původní souvrství ve 3. stupni degradace, dokazují, že při značném navlhnutí materiálů a při silně narušené hydroizolační vrstvě téměř nelze navrhnout pro rekonstrukci souvrství, které splní požadavky ČSN Navíc je zde prognóza výskytu vlhkosti a pokračování mikrobiologické degradace uvnitř souvrství. Řešení pomocí přidání extrémně velké tloušťky tepelné izolace nebylo uvažováno z ekonomických důvodů, neboť by takto vynaložené investice nebyly vzhledem k zabudování zdegradovaného původního souvrství efektivní a perspektivní. Z tepelně technických posouzení skladeb střech ve třech stupních degradace ave variantách pro sanaci a rekonstrukci vyplývá, že při jejich návrhu je nutno vycházet ze zjištěného současného stavu souvrství. Sanace střešního pláště přidáním nové hydroizolační vrstvy na stávající souvrství je nevhodná po stránce tepelně vlhkostní, neodpovídá požadavkům na zlepšení funkce pláště a na prodloužení jeho životnosti a jedná se pouze oprovizorní řešení. Návrh rekonstrukce plášťů se zohledněním zjištěného stupně degradace pomocí kontaktního přidání nových funkčních vrstev (tepelně izolační vrstvy a nové hydroizolační vrstvy) je vhodná u 1. a pravděpodobně iu2. stupně degradace. U 3. stupně degradace je třeba rozhodnout, zda bude takový plášť schopen požadovaným způsobem svoji funkci plnit a zda není konstrukčně a ekonomicky vhodnější azhlediska životnosti perspektivnější takto zdegradované souvrství odstranit a vytvořit zcela novou skladbu střešního pláště. Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební PSM stavební infozpravodaj

20 Stfiechy, Fasády, Izolace ãasopis pro profesionály ve stavebnictví Prokopa Velikého 30, Ostrava-Vítkovice tel.: , fax: PfiedplaÈte si jiï dnes aktuální informace ze stavebnictví na pfií tí rok!

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 12. POJÍZDNÉ A POCHŮZNÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem

Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem Ing. Pavel Štětka - projektování staveb, inženýrská činnost.. ičo: 62755366 TECHNICKÁ ZPRÁVA Budova Českého statistického úřadu Krajské správy v Ústí nad Labem OPRAVA ČÁSTI STŘEŠNÍ KRYTINY Objednatel:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Renovační program Roto Výměna starých střešních oken. Profesionální a komplexní řešení výměny střešních oken produktové řady Designo

Renovační program Roto Výměna starých střešních oken. Profesionální a komplexní řešení výměny střešních oken produktové řady Designo Renovační program Roto Výměna starých střešních oken Profesionální a komplexní řešení výměny střešních oken produktové řady Designo Uvažujete o výměně střešního okna? Důvodů k výměně střešních oken je

Více

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY Platí od 1. března 2014 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC Ochrana moderní surovinou Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin:

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

DELTA -Střešní program

DELTA -Střešní program DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Střešní program Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. Pojistné hyroizolacea

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené WDF 848 K WD, WDF 847 K WD U w = 1,2 W/m 2 K

Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené WDF 848 K WD, WDF 847 K WD U w = 1,2 W/m 2 K Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno, zateplené 848 WD, 847 WD U w = 1,2 W/m 2 Oblast použití: sklon střechy 20-65, se zvedacím rámem od 15 Roto PREMIUM plastové výklopné/kyvné střešní okno,

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY Platí od 1. ledna 2015 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC Ochrana moderní surovinou Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin:

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty Chráníme hodnoty St řechy chráněné zásypem Střechy tohoto typu sourhně označujeme též jako užitné nebo zasypávané, ať už např. kamenivem, nebo zeminou. V poslední době je kladen stále větší důraz na tzv.

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Střechy materiály střešních krytin pálená střešní krytina.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Střechy materiály střešních krytin pálená střešní krytina. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_7_MY_3.02 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech

Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech Novinky a trendy v zateplení plochých a mírně šikmých střech FATRAFOL-S Střešní hydroizolační systém Střešní hydroizolace FATRAFOL-S Střešní krytinu tvoří jediná vrstva fólie FATRAFOL o tloušťce izolační

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

prodlužují životnost oken

prodlužují životnost oken VENKOVNÍ ROLETY Venkovní rolety Venkovní rolety představují jeden z nejlepších a nejpoužívanějších způsobů stínění rodinných domů či bytů. Lze je využít nejen jako ochranu proti slunci, ale i jako další

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová keramická taška vyvážených proporcí vhodná jak pro velké, tak i menší střešní plochy. Technické údaje Rozměry cca 323 502 mm 100 % Barevná stálost

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných Představení Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných fasád. Je kombinací absolutní funkčnosti a moderního designu a stává se tak přirozenou volbou pro všechny

Více

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY KVALITA RYCHLOST ÚSPORA ENERGIÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO ŠIKMÉ STŘECHY S TAŠKOVOU KRYTINOU PRO STŘECHY S PLECHOVOU KRYTINOU PRO MODERNÍ ODVĚTRANÉ FASÁDY PRO

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

Designo nová generace střešních oken Roto

Designo nová generace střešních oken Roto Designo nová generace střešních oken Roto Úspora energie, funkčnost, inovace Roto - Střešní okna. Solární systémy. Designo nová generace střešních oken Roto Inovace od společnosti Roto Roto Designo R8

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifi kovaného asfaltu

Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifi kovaného asfaltu Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu zejména pro šikmé střechy s působivým vzhledem posypu s vysokou hydroizolační spolehlivostí pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá

Více

předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie

předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie Pořiďte si předokenní rolety, přinášejí mnoho výhod. Je to konstrukčně dobře promyšlený a léty ověřený systém. Využijte jejich pozitivních vlastností

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost!

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! Pálené strešní tašky a doplnky Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! MONZAplus měděná engoba Velkoformátová taška velký formát méně kusů

Více

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic!

Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Směrnice ZVDH Německý cech pokrývačů Pracujte na střeše odborně podle moderních směrnic! P R E M I U M Směrnice pro použití a pokládku pojistných hydroizolačních

Více

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny

Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí WWW.HELUZ.CZ. Komplexní cihelný systém. 1 Technické změny vyhrazeny E L U Z Nosný roletový překlad HELUZ pro zajištění Vašeho soukromí Komplexní cihelný systém 1 Technické změny vyhrazeny 6) 1) 2) 5) 4) 2 Technické změny vyhrazeny VÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ 1) Překlad

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA

ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA ZÁVĚSNÁ POSUVNÁ VRATA Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI znamenají jednoduché a ekonomické řešení 32 PŘEDNOSTI EXPERT V TĚŽKÝCH SITUACÍCH Závěsná posuvná vrata WIŚNIOWSKI nejsou dodatečným zatížením střechy

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Střechy materiály střešních krytin betonová střešní krytina.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. Střechy materiály střešních krytin betonová střešní krytina. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_8_MY_3.03 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více