ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/ JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, Brno IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28 Objednavatel: Exekutrský úřad Brn-venkv JUDr. Rbert Pazák, sudní exekutr Sídl: nám. Svbdy 15, Brn IČ: Zhtvitel: Odhadci a znalci CZ, s.r.. Sídl: Přemyslva 38/ Hradec Králvé IČ: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Hradci Králvé, ddíl C, vlžka Znalecký ústav je zapsán d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst pr br eknmika, s rzsahem znaleckéh právnění pr ceny a dhady nemvitstí. mail: Účel psudku: Znalecký psudek je vypracván na základě Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28 vydanéh Sudním exekutrem JUDr. Rbertem Pazákem, dne Psudek bsahuje: 43 stran včetně přílh Psudek se předává: v jednm vyhtvení Výtisk čísl: 1 Zpracván:

2 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Obsah psudku strana A NÁLEZ Úkl a předmět cenění Místní šetření Den cenění Pdklady Uznávané metdy cenění...4 B POSUDEK Aplikvaná metda cenění Ocenění Vyhdncení...22 C REKAPITULACE...23 D E ZNALECKÁ DOLOŽKA...23 PŘÍLOHY

3 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 A NÁLEZ 1 ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ Znalecký psudek je vypracván na základě žádsti bjednavatele psudku. Úklem zhtvitele je dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28: - stanvit cenu nemvitstí a jejich příslušenství, - stanvit cenu jedntlivých práv a závad s nemvitstmi spjených. Jedná se cenění: a) bytvé jedntky č. 2019/31 v budvě bydlení č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (LV č. 4222), část bce Blansk, ul. Kamnářská, č.r. 13, stjící na pzemcích parc.č. St. 3318/1 (LV č. 6703), St. 3318/2 (LV č. 6703), St. 3318/3 (LV č. 6703), St. 3318/4 (LV č. 6703), St. 3318/5 (LV č. 6703) a St. 3318/6 (LV č. 6703), k.ú. Blansk, bec Blansk, včetně spluvlastnickéh pdílu ve výši 284/16545 na splečných částech dmu č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, zapsán na LV č. 8276, vedenéh KÚ pr Jihmravský kraj, KP Blansk, b) spluvlastnickéh pdílu ve výši 284/16545 na pzemcích parc.č. St. 3318/1, St. 3318/2, St. 3318/3, St. 3318/4, St. 3318/5 a St. 3318/6 zapsán na LV č vedenéh KÚ pr Jihmravský kraj, KP Blansk. Technický ppis stavebníh bjektu, jeh knstrukčníh prvedení a technickéh vybavení je detailně prveden níže v části B - Psudek. 2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ Předmět cenění byl zkumán při místním šetření knaném dne bez přítmnsti vlastníků nemvitsti. Šetření tak mhl být prveden puze z venku z veřejně přístupných míst. 3 DEN OCENĚNÍ Pslední infrmace relevantní pr zpracvání psudku byly získány dne , cž je den cenění. 4 PODKLADY - Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 8276, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 4222, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 6703, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Snímek katastrální mapy - Usnesení č.j. 59 EX 2128/ barevná ftdkumentace - infrmace získané při místním šetření - záznam z prhlídky a zaměření nemvitsti - zákn č. 151/1997 Sb. (zákn ceňvání majetku) ve znění zákna č. 121/2000 Sb., 237/2004 Sb. a 257/2004 Sb. - vyhláška č. 3/2008 Sb., prvedení některých ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. 3

4 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kl. - Sudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. - Terie ceňvání nemvitstí, VII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., Klektiv autrů - Věcná břemena d A d Z, Linde Praha a.s., Zbyněk Zazvnil - Výnsvá hdnta nemvitstí, Ceduk Zbyněk Zazvnil - Prvnávací hdnta nemvitstí, Ekpress Orientační ceny rzpčtvých ukazatelů stavebních bjektů dle měrných jedntek bjektů - báze II. plletí 2010, Prings, s.r.. - časpis Sudní inženýrství vydávaný Ústavem sudníh inženýrství Vyskéh učení technickéh v Brně, Údlní 53, Brn; rčníky 1996 až dbrný čtvrtletník Odhadce a ceňvání majetku vydávaný Česku kmru dhadců majetku, Václavské náměstí 1, Praha 1; rčníky 2003 až Asciace pr rzvj trhu nemvitstí (ARTN) - Financvání develperských prjektů (2009) - Asciace pr rzvj trhu nemvitstí (ARTN) - Trend Reprt 2006, 2008, UZNÁVANÉ METODY OCENĚNÍ 5.1 Metda nákladvá Metda nákladvá je zalžena na principu pjetí náhrady. Vychází z předpkladu, že hdnta aktiv (nemvitstí) nebude větší, než činí sučasné náklady na jejich přízení s dpčtem přiměřených dpisů. Jedná se tedy výpčet reprdukční hdnty snížené přiměřené ptřebení. Reprdukční hdnta se vypčte pmcí bestavěnéh prstru, zastavěné plchy, pdlahvé plchy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle prvedení a vybavení zjistí dpvídající cena za zvlenu měrnu jedntku, chybějící prvky knstrukcí se nezapčítávají, vyšší vybavení se připčítává. Jedntkvá cena se získá nejčastěji srvnáním s již realizvanými stavbami a cenami, za které byly prvedeny (např. z Ukazatele průměrné rientační ceny na měrvu a účelvu jedntku, vydáván plletně ÚRS Praha neb Báze technick-hspdářských ukazatelů stavebních bjektů PORINGS, s.r.. (reprezentativní vzrek cca 1200 bjektů). Vynásbením zjištěné zastavěné plchy neb bestavěnéh prstru a jedntkvé ceny se zjišťuje tzv. výchzí hdnta. Je-li výchzí hdnta vztažena k jiné cenvé úrvni než je cenvá úrveň k datu cenění, je nutn tut hdntu upravit pmcí tzv. Stavebníh indexu, který je vyčíslen Českým statistickým úřadem. Od takt zjištěné výchzí hdnty se dečte ptřebení, které dpvídá stavbě danéh stáří a způsbu údržby bjektu, výsledkem je věcná hdnta. Ve znaleckých a dbrných psudcích se ke zjištění věcné hdnty pužívá též mdifikvaná metdika definvaná vyhlášku Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., prvedení některých ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. 5.2 Metda výnsvá Fundamentálním principem výnsvéh způsbu cenění je princip anticipace, jehž pdstata spčívá v tvrzení, že hdnta je závislá na buducím čekávání. Jestliže buducí prspěch lze finančně vyjádřit jak řadu čekávaných výnsů, pak výnsvu hdntu lze definvat jak sučet všech těcht čekávaných výnsů, transfrmvaných na sučasnu hdntu peněz. Na principu čekávání nejsu prgnózvány puze buducí výnsy a jejich časvý vývj, ale i vlba kapitalizačních měr, které implicitně drážejí stupeň jejich čekávané pravděpdbnsti, splehlivsti a stability. Fundamentální vzrec výnsvé metdy: V VH = [Kč] i 4

5 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 kde: VH... hledaná výnsvá hdnta nemvitsti V... čisté příjmy z nemvitsti i... míra kapitalizace Anticipvaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsu-li v dchylce d situace na běžném realitním trhu, ppřípadě jde-li nemvitst v daném místě a čase neúčelně využívanu, lze aplikvat výns dsažitelný. Rční výns z prnájmu nemvitsti je třeba snížit bhspdařvací náklady suvisející nemvitsti. Transfrmace na sučasnu hdntu peněz se prvádí pmcí tzv. výnsvé kapitalizace (Yield Capitalizatin), která je prcesem vycházejícím z exaktních principů slženéh úrčení jakžt jedné z disciplin finanční matematiky. Délka uvažvanéh časvéh úseku (Prjectin Perid) dpvídá většinu intervalu něklika rků, během nichž jsu trendy ve vývji výše výnsů ještě bjektivně předpvěditelné. Knkrétní délka zvlenéh pásma není v dbrné literatuře nijak limitvána, zpravidla se užívá interval 5-15 let. Kratší interval je spíše výjimečný, nebť zmenšvání pásma směřuje k přímé (nikliv výnsvé) kapitalizaci. V závěru zvlenéh úseku se bvykle uvažuje s reverzním výnsem simulujícím např. výns z prdeje. Očekávaný výns se u předmětné nemvitsti zjistí z dsaženéh (ppřípadě jde-li nemvitst v daném místě a čase neúčelně využívanu, lze pužít výns dsažitelný) rčníh nájemnéh. Rční výns z prnájmu nemvitsti je třeba snížit náklady na prvz nemvitsti (zejména se jedná náklady na průměrnu rční údržbu, správu nemvitsti, daň z nemvitsti a pjištění nemvitsti). Některé metdiky dpčítávají i neprvzní náklady (zejména dpisy). Dmníváme se (splu s dbrnu veřejnstí zejména v bankvním a investičním sektru), že tat kategrie nákladů nemá své pdstatnění. Zřejmu výhdu metdik výpčtu bez neprvzních nákladů je dpvěď na tázku investra, za jak dluhý časvý úsek bude pčáteční investice d přízení nemvitsti návratná. Základní vztah pr výpčet časvéh úseku návratnsti pčáteční investice: Návratnst [rky] = pčáteční investice [Kč] /rční čistý zisk z prnájmu [Kč/rk] V německy hvřících zemích je bvykle pužívána metda časvě mezené renty : kde: n q 1 HP VHN = ČV + n n q ( q 1) q ČV... každrční čisté příjmy z nemvitsti, q = 1 + i, kdy i = míra kapitalizace, n... zbývající dba užití nemvitsti (myšlen zejména eknmická a mrální živtnst), HP... hdnta pzemku. Velice důležitým bdem při stanvení výnsvé hdnty nemvitstí je stanvení diskntní míry. Míra, kteru se kapitalizují buducí příjmy (Yield Rate), má na výnsvu hdntu investice (nemvitsti) zásadní vliv. Stanvení míry kapitalizace se bvykle děje dvěma způsby: 1) míra výnsnsti dhadnutá na základě prvnání s bdbnými typy nemvitstí, 2) pkud není dstatek údajů k add 1), pak se knstrukce výpčtu míry kapitalizace bvykle dvíjí d tzv. stavebnicvéh způsbu, kdy jádr tvří výchzí úrveň bezpečnéh typu investic na finančním trhu a nadstavbu pak rizikvé prémie jak sučet všech prjevujících se rizik, hrzeb a nevýhd, kterým jsu vystaveny psuzvané nemvitsti na trhu realit prti výchzí dhadnuté míře z finančníh trhu. Jedná se tedy sučet: - bezrizikvé míry výnsnsti, - prémií (přirážek) za rizika. matematické vyjádření: i = i bezp + Σσ 5

6 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 kde: i... míra kapitalizace i bezp... bezpečný typ investice Σσ... sučet prémií (přirážek) za rizika Viz např. Výnsvá hdnta nemvitstí, autr Ing. Zbyněk Zazvnil, ISBN Jak základ pr hdncení bezpečnéh typu investice je dpručván výns z dluhdbých státních dluhpisů; aktuální infrmace nich jsu vlně k dispzici např. na webvých stánkách bank, bchdníků s cennými papíry či ratingvých agentur. Přirážky k bezpečnému výnsu se pak bvykle pjí s riziky, které lze shrnut d tří bdů: Přirážka za rizika spjená s technicku kvalitu nemvitsti Zde prcentní přirážka k výnsu z bezrizikvé investice dráží rizik, zda bude nutné vynalžit peníze na nepředpkládané pravy či nutné investice, s nimiž nebyl kalkulván v prpčtu nákladů v jedntlivých fázích pužité vícefázvé metdy. Úklem dhadce je tedy prvěřit technicku kvalitu bjektu. Přirážka za rizika spjená s eknmiku nemvitsti Zde prcentní přirážka k výnsu z bezrizikvé investice dráží rizik, zda bude mžné nemvitst prnajímat takvým nájemníkům a za takvé nájmy, které byly uvažvány v prpčtu příjmů. Zhledňuje se délka nájemních smluv (dba určitá / neurčitá) a případné rizik, že prstry uvlněné p nájemci, nebudu rychle prnajaty (pkud mžn za stejné nájemné) tzv. neúplné prnajmutí. Dále se zhledňuje kvalita nájemců jejich schpnst platit nájem včas a ve smluvené výši. V úvahu připadá též rizik, že prnájem dané nemvitsti přestane být zájem tzv. eknmická živtnst. Přirážka za rizika právními pvahy Zde prcentní přirážka k výnsu z bezrizikvé investice dráží rizik, zda jsu s nemvitstí spjaty věcné břemena, práva na náhradní bydlení, zda stavby stjí na pzemcích jiných vlastníků, zda přístup k nemvitsti je mžný jen přes pzemky jiných vlastníků, sudní spry apd. 5.3 Metda kmparativní Kmparativní metda, též srvnávací metda či metda srvnatelných hdnt, je statistická metda. Vychází z th, že z většíh pčtu známých entit lze dvdit střední hdntu, kteru lze pužít jak základ pr hdncení určité nemvitsti (pr zjištění její bvyklé ceny). Srvnatelné hdnty nemvitstí jsu stanvvány dle již realizvaných prdejů (kupních smluv) neb se pírají šetření splupracujících dhadců, realitních kanceláří v daném reginu, vlastní databázi a zkušensti zhtvitele psudku či realitní inzerci. Mezi základní vlivy půsbící na hdntu nemvitéh majetku patří: Plha nemvitstí - vzdálenst d center měst či bcí - vzdálenst d hlavních kmunikačních tahů - přístup k silničním či železničním trasám Využitelnst nemvitstí - stavebně-technické vlastnsti nemvitstí, jejich mezenst či napak předimenzvanst - účel staveb a mžnst adaptace na jiné využití - kapacita inženýrských sítí a mžnst jejich úpravy - mžnsti přístaveb a rzšíření nemvitstí - mezené mžnsti další výstavby (stavební uzávěry, chranná pásma) 6

7 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Vlastnické vztahy a zátěžvá břemena - stavby na cizím pzemku, nájemní smluvy a jejich vypvěditelnst - předkupní práva, věcná břemena - zástavní práva - sudní spry (např. restituční spry) Situace na realitním trhu - celkvé trendy v prdeji nemvitstí - prdejnst bdbných nemvitstí v dané lkalitě V pdmínkách České republiky má přístup k infrmacím všech realizvaných cenách prdejů nemvitstí puze stát (prstřednictvím finančních úřadů), který však tyt údaje pr ptřeby dhadců systematicky netřídí a rvněž jim je takt z důvdu chrany sbních dat nepskytuje. Z th důvdu existují kmerční databáze, kde by supisy sjednaných cen měly splňvat pdmínky aktuálnsti (jinak je jejich pužití v rámci analýzy trhu neadekvátní). Databáze však becně nelze přeceňvat, nebť data v nich rychle zastarávají a jsu pak užitečná zejména pr sledvání trendů. Ideální stav by byl, pkud by dhadci byli napjeni na databázi Českéh statistickéh úřadu, který shrmažďuje infrmace sjednaných cenách d finančních úřadů a sučasně měli přístup na databázi Katastrálních úřadů, ze které by mhli mim jiné získat příslušnu kupní smluvu s přesnu identifikací prdávané nemvitsti. T však v pdmínkách České republiky není z důvdů výše uvedených mžné. Přest lze z veřejně dstupných placených i neplacených zdrjů zjistit trendy ve vývji realizvaných cen nemvitstí včetně jejich půvdních nabídkvých cen. Ve znaleckých psudcích se prvádí dhad bvyklé ceny předmětu cenění, nikliv přesné matematické vyčíslení částky, za jaku je nemvitst prdejná. Na knečnu cenu má ttiž vliv spektrum klnstí, přičemž každu z nich může ptenciální kupující pr sebe vyhdntit jinak, z jinéh úhlu phledu. Úklem ceňvatelů je prt zejména prezentvat jejich dbrný phled na věc, který by všem měl krespndvat s pkud mžn c nejširší výsečí z prtflia ptenciálních kupujících. T ptvrzuje i článek uveřejněný v dbrném čtvrtletníku Odhadce a ceňvání majetku č. 3-4/2009, str. 50: Důležitu dvednstí dhadce musí být schpnst vcítění se d uvažvání investra. Znamená t umět si dpvědět na tázky, které si takvý investr klade - prč bych si nu nemvitst měl kupvat, jaké přinese benefity, jaká je perspektiva takvé investice, jaká je návratnst. Přest je však pravděpdbné a časté, že existuje zájemce se zvláštním úhlem phledu, případně zájemce dispnující infrmacemi, které nejsu nijak veřejně přístupné a známé. Takvý zájemce se pak nachází mim výše zmíněnu výseč ptenciálních kupujících a prt i cena, kteru je chten za danu nemvitst vydat, je mim běžnu relaci. Z těcht důvdů dbrná veřejnst pvažuje za nejpřesnější mžné zjištění bvyklé ceny nemvitsti prces veřejné dražby, které se může zúčastnit širké spektrum libvlných zájemců danu nemvitst. Aplikace metd viz např. publikace Terie ceňvání nemvitstí, Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., 2009 neb Ing. Zbyněk Zazvnil, Prvnávací hdnta nemvitstí, nakladatelství Ekpress

8 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 B POSUDEK 1 APLIKOVANÁ METODA OCENĚNÍ V tmt psudku je zjišťvána bvyklá cena předmětu cenění, kteru se dle zákna č. 151/1997 Sb. (zákn ceňvání majetku) ve znění zákna č. 121/2000 Sb., 237/2004 Sb. a 257/2004 Sb. rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumějí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku vyplývající z sbníh vztahu k němu. Při vlbě způsbu zjištění bvyklé ceny jsme nejprve analyzvali tereticku pužitelnst všech známých a v praxi pužívaných metd cenění. Vzhledem k tmu, že předmětem cenění je v pdstatě běžný byt s pdílem na splečných částech dmu a pzemcích, ke kterému je mžné nalézt statisticky významný subr bdbných bytů (včetně zmíněných pdílů) na místním (reginálním) trhu nabízených k prdeji (ppř. již uskutečněných prdejů), dmníváme se, že je vhdné pr cenění pužít metdu kmparativní. Zatímc v rzvinutých eknmikách je za bvyklu cenu pvažvána cena stanvená právě pmcí metdy kmparativní (srvnávací), v našich pdmínkách je becná shda tm, že tat metda nemá stále ještě vypvídací schpnst prvnatelnu se srvnatelnými cenami určvanými v rzvinutých eknmikách, i když v určitých aspektech a u některých majetkvých hdnt lze i u nás již stanvit srvnávací metdu cenu, která není zcela nereálná. Přest se v našich pdmínkách, zejména z důvdu patrnsti a maximální bjektivity, stanvuje bvyklá cena také na základě metd nákladvých a výnsvých. Nákladvý způsb cenění všem zjišťuje tzv. věcnu hdntu nemvitsti (zjišťuje náklady na znvupřízení staveb, s dpčtem přiměřenéh ptřebení). Dmníváme se však, že tat metda nemá v případě tht znaleckéh psudku dstatečnu vypvídací schpnst. Jejím výsledkem ve většině případů není bvyklá cena nemvitsti, pužívá se spíše pr účely zjištění výše škdy, např. v rámci pjišťvacích řízení. Výnsvý způsb cenění zjišťuje tzv. výnsvu hdntu nemvitsti. Principem tét metdy je předpklad, že chvání buducíh vlastníka bude pdbné chvání racinálníh investra - investra, jehž cílem je maximalizace užitku ze svéh majetku a bude prt prnajatelné prstry prnajímat. T se však u pdbných bytů služících pr rdinné bydlení primárně nepředpkládá, dbrná znalecká veřejnst splu s bankvním sektrem dpručuje výnsvé cenění neprvádět, výnsvu metdu cenění prt neaplikujeme. Kmparativní způsb cenění je prveden ve dvu variantách: a) srvnáním s realitním trhem ve smyslu bdu A.5.3 tht psudku metdu příméh prvnání, b) prvnávací metdu dle prváděcí vyhlášky k záknu ceňvání č. 151/1997 Sb. v platném znění (vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb.), která cenění prvádí na základě ucelené databáze srvnatelných či alespň bdbných nemvitstí vůči ceňvané nemvitsti. Databáze je zpracvána dle skutečných prdejů - vyhlášku každrčně aktualizuje a vydává Ministerstv financí ČR. Uvedený pstup je v suladu s tržními přístupy k ceňvání. 8

9 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / OCENĚNÍ 2.1 Kmparativní metda cenění - srvnání na realitním trhu Kmparativní metda, též srvnávací metda či metda srvnatelných hdnt, je statistická metda. Vychází z th, že z většíh pčtu známých entit lze dvdit střední hdntu, kteru lze pužít jak základ pr hdncení určité nemvitsti (pr zjištění její bvyklé ceny). Srvnatelné hdnty nemvitstí jsu bvykle stanvvány dle již realizvaných prdejů (kupních smluv) neb se pírají šetření splupracujících dhadců, realitních kanceláří v daném reginu, vlastní databázi a zkušensti zhtvitele psudku či realitní inzerci. Ppis: Panelvý bytvý dům je půdrysně pstaven ve tvaru bdélníka, je řadvě stjící se samstatnými vstupy d bytvých dmů č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a Je situvaný na svažitém pzemku, klní zástavbu tvří hlavně bytvé dmy. Před dmem je plcha parkviště. Námi ceňvaný byt veliksti 3+1 a výměře 93,50 m 2 (včetně ldžií a sklepa) se nachází v 3.NP vstup č.p Centrum města Blansk je ve vzdálensti cca 1,9 km, d Brna je vzdálenst 30,0 km. Inženýrské sítě: je prveden napjení na el. energii, veřejný vdvd, kanalizaci, plynvd. Knstrukční řešení a technické vybavení: Dba výstavby: dle dbrnéh dhadu před cca 40 lety; údržba: průměrná Pčet pdlaží: pdsklepen, 4 nadzemních pdlaží Základy: betnvé pasy s izlací prti zemní vlhksti Nsné knstrukce: mntvané prefabrikvané panely, nezateplen Strpy: ŽB mntvané Střecha: tvar: plchá střecha (strpní panely) Krytina střechy: živičná Klempířské knstrukce: Vnitřní pvrchy: dešťvé žlaby a svdy, kenní parapety, plechvání střešních prstupů; z pzinkvanéh plechu dvuvrstvé vápencementvé mítky; v kupelně a wc zděné jádr Vnější pvrchy: fasádní mítka, bklad sklu není prveden Schdy: nsná část železbetnvá; pvrch stupňů: terazz; zábradlí kvvé, madl bakelitvé Dveře: dřevěné hladké plné neb částečně prsklené, s kvvými zárubněmi a dřevěnými prahy, vstupní d bjektu jsu kvvé, prsklené Vrata: nejsu Okna: dřevěná se zdvjeným zasklením Pvrch pdlah: dle účelu užití místnsti: PVC, kberec 9

10 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Vytápění: etážvé d litinvých radiátrů Ohřev teplé vdy: zásbníkvým hřevem Vnitřní vdvd: je prveden rzvd studené i teplé vdy Hygienické vybavení: WC splachvací ddělené d kupelny; v kupelně umyvadl, vana Vnitřní kanalizace: d všech zařizvacích předmětů; plast Vnitřní plynvd: d kuchyně Elektrinstalace: na jističe, kmpletní rzvd světelnéh prudu (230V) i mtrvéh prudu (400V); blesksvd je instalván Výtahy: nejsu Vybavení kuchyní: Ostatní: varné jedntky kmbinvané (plyn, el.) např. vzduchtechnika, rzvd EPS, EZS, strukturvaná kabeláž, krb, dvětrávání ventilátry, rzvd antén pd mítku: nebyl zjištěn Pzn.: Vnitřní prhlídka nemhla být prvedena, vnitřní knstrukční prvky jsu prt ppsány jak standardní (typické) pr daný typ stavebníh bjektu; jejich prvedení tedy může být dlišné. Srvnávací parametry: Název Užitná plcha [m 2 ] Kuchyň 11,60 Šatní skříň 0,70 Pkj 20,40 Pkj 13,70 Pkj 13,70 Spíž 0,40 Předsíň 12,60 Šatna 2,20 WC 1,10 Kupelna 3,20 Celkem 79,60 Sklep 5,60 Ldžie (plcha 2 ks celkem) 8,30 10

11 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Srvnávací kritéria: č. Kriterium Ppis kritéria A OBEC 1 Velikst bce byvatel , z th v prdukt. věku 2 Správa, úřady městský úřad, pšta, plicie, úřady kresníh města 3 Pptávka p nemvitstech nabídka převyšuje pptávku 4 Přírdní klí velmi dbré 5 Obchd a služby veškeré 6 Šklství základní škly, střední šklství 7 Zdravtnictví rdinace všebecnéh lékaře, nemcnice, pliklinika 8 Kultura, sprt dstatečné vybavení 9 Ubytvání dstatečná kapacita 10 Struktura zaměstnansti nedstatečná nabídka 11 Živtní prstředí velmi dbré B UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI 12 Plha vzhledem k centru bce na kraji 13 Dpravní pdmínky příjezd až k bjektu 14 Orientace ke svět. stranám kmbinvaná 15 Knfigurace terénu mírně svažitý terén 16 Převládající zástavba bydlení 17 Parkvací mžnsti před bytvým dmem btížně, nehlídané 18 Obyvatelstv v susedství nebyl zjišťván 19 Územní plán schválený úz. plán 20 Inženýrské sítě všechny C VLASTNÍ NEMOVITOST 21 Typ stavby vhdný 22 Dstupnst jedntlivých pdlaží puze p schdišti 23 Regulace nájemnéh žádná 24 Výskyt radnu neměřen 25 Další mžnsti hržení velmi mezené až náhdné 26 Příslušenství nemvitsti vhdné (identifikace viz výše) 27 Mžnsti dalšíh rzšiřvání nejsu 28 Technická hdnta stavby viz níže 29 Údržba stavby průměrná 30 Pzemky celkem pdíl na m 2 Technický stav: Prvky krátkdbé živtnsti (PKŽ) i prvky dluhdbé živtnsti (PDŽ) jsu v dbrém technickém stavu. Objekt je bez viditelných statických pruch a jeh stavebně - technický stav dpvídá stáří, technlgickým pstupům výstavby a pužitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Jinak je bytvý dům v půvdním stavu bez revitalizace či zateplení. 11

12 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Rizika eknmické pvahy: Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynalžit finanční prstředky na bnvu. Závady právní pvahy: Dle výpisu z katastru nemvitstí LV č existuje subr mezení vlastnickéh práva (zástavní práv, exekuční příkaz k prdeji). T však vhledem k účelu psudku (pr exekuční řízení) nepvažujeme za závady právní pvahy a není s nimi v tmt psudku uvažván. 12

13 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Srvnávací nemvitsti (SN): 1) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Salmva, Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží umístění: 2.pdlaží Plcha užitná: 75 m2 Vda: Dálkvý vdvd Tpení: Ústřední dálkvé Elektřina: 230V Ppis: Byt 3+1 se dvěma ldžiemi a kmru. Byt se nachází ve 2. nadzemním pdlaží čtyřpatrvéh panelvéh dmu. Jedná se udržvaný byt s umakartvým jádrem. Dispzice - z předsíně jsu samstatné vstupy d všech tří pkjů (20,6 m2, 16,2 m2 a 12 m2), kmry, samstatnéh WC a kuchyně. Z kuchyně je pak druhý vstup d bývacíh pkje a dále d kupelny. Byt byl částečně reknstruván - plastvá kna, nvé stupačky. K bytu náleží sklep 2,2 m2. Dům je zateplen a má nvu střechu. Zdrj: Reality Maccha s.r.. Smetanva 2359/6, Blansk 2) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Pekařská, Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží umístění: 2.pdlaží Plcha užitná: 84 m2 Vda: Dálkvý vdvd 13

14 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Tpení: Plyn: Elektřina: Ústřední plynvé Plynvd 230V Ppis: byt veliksti 3+1 s ldžií. Byt se nachází ve 2. patře pětipdlažníh bytvéh dmu s výtahem. Tent bytvý dům je udržvaný, pstupně prchází reknstrukcí (nvé stupačky, nvá plastvá kna a v sučasné dbě se připravuje zateplení). Dispzice bytu: vstupní předsíň 8,6 m2, kuchyň 12,3 m2, bývací pkj 19,8 m2, lžnice 13 m2, dětský pkj 18,2 m2, kupelna 2,4 m2, WC 1,6 m2, šatna 3 m2. Z kuchyně a býváku je mžný vstup na ldžii veliksti 7 m2. K bytu náleží kmra veliksti 3 m2 a sklep 2 m2. V bytě jsu nvá plastvá kna se žaluziemi. Vytápění bytu a hřev teplé vdy zajišťuje vlastní plynvý ktel. Zdrj: Reality Maccha s.r.. Smetanva 2359/6, Blansk 3) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží pčet: 3 Pdlaží umístění: 3.pdlaží Plcha užitná: 94 m2 Ppis: Byt veliksti 3+1+ sklep + dvě ldžie. Na bytvém dmě prběhla částečná revitalizace. Byt pršel celkvu reknstrukcí, má samstatné tpení plynvý ktel, radiátry, zděné jádr, v kupelně sprchvý kut i vanu, samstatné WC, v celém bytě jsu plvucí pdlahy a dveře. V kuchyni kuchyňská linka s digestří a vestavěnými elektrsptřebiči. 14

15 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Zdrj: OKNO NEMOVITOSTÍ, s.r.. Bezručva 14, Bskvice 4) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží umístění: 4.pdlaží Plcha užitná: 80 m2 Ppis: Byt s ldžii, dispzičně řešený jak 3+1, který je situván ve 4 pdlaží budvy. Prstry jsu členěny na předsíň, bývací pkj s ldžií 20m2, lžnici 11,8m2, dětský pkj 20,5m2, kuchyň 11,5 m2, spíž 0,5 m2, kmra 8,2m2, kupelnu s vanu a samstatné WC. Byt má zděné jádr, vlastní tpení, nvá kna, náleží k němu sklep. Zdrj: Realitní kancelář Agentura PARTNER s.r.. 15

16 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Masarykv náměstí 1097/ Letvice 5) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Pd Javry, Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Dbrý Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 8 Pdlaží umístění: 6.pdlaží Plcha užitná: 75 m2 Ppis: Byt 3+1, sklep, balkn. Byt je v 6.patře. Plánvaná revitalizace bytvéh dmu. Byt je ve standardu, umakartvé jádr, plastvá kna. Zdrj: MORAVA pr Vás, s.r.. Příkp 843/4, Brn 16

17 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / ) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Okružní, Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží pčet: 10 Pdlaží umístění: 4.pdlaží Plcha užitná: 79 m2 Ppis: Byt 3+1, v Blansku ve 4 NP s výtahem. Celkvá plcha bytu 78,5m2, zděné jádr, plastvá kna, stupačky vdy a dpadů p reknstrukci. V bytě jsu veškeré měřiče energií. V bytě kmra cca 3m2, sklep zděný. Zdrj: Realitní kancelář CENTURY 21 Free Star Kliště 1912/13, Brn 17

18 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Závěrečná analýza Ceny uváděné v nabídkách realitních kanceláří nelze vždy pužít ve 100%, ale puze rientačně a s velku bezřetnstí vzhledem k tmu, že realitní kanceláře většinu v první fázi inzerce respektují přání prdávajícíh, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kanceláře tedy zpravidla inzerují ceny určené prdávajícími a až p delší dbě, v dalších fázích neúspěšné inzerce ceny snižují. Např. v příspěvku Vztah nabídkvých cen bytných nemvitstí a jejich dpvídajících db trvání nabídky prezentvaném na XVIII. mezinárdní knferenci sudníh inženýrství jeh autr Ing. Martin Cupal uvádí: Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv. keficient redukce ceny, který představuje pměr tržní ceny ku ceně nabídkvé. Zpravidla je tent keficient k ZC 1,00. T znamená, že ceny nabídkvé jsu zpravidla vyšší než ceny tržní. Při ceňvání nemvitstí prvnávací metdiku se někdy pužívá paušálně hdnta k ZC = 0,85. Uveřejněn v časpise Sudní inženýrství č. 4, rčník na str Obdbně v časpise Odhadce a ceňvání majetku č. 3-4/2009 v článku autrů Ing. Jana Cimburka, Ph.DR. Michala Hlaváčka, Ph.D., dc. Ing. Lubše Kmárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str. 37 se uvádí, že nabídkvé ceny a ceny skutečných prdejů vykazují pdbné tendence (krelační keficienty v hdntách d 0,85 d 0,99). Stejně tak uvádí Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v publikaci Terie ceňvání nemvitstí, VII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., 2008, ISBN , strana 350: Ceny inzervané jak pžadvané prdejní jsu zpravidla vyšší, než jaké budu naknec dsaženy. Pstupným pdrbným sledváním je mžn si věřit, jak cena určité nemvitsti pstupně v čase klesá, až z inzerce zmizí - nemvitst se zřejmě prdala za cenu blízku pslední pžadvané. Cena nemvitsti nemůže být větší, než cena stejné nemvitsti inzervané k prdeji. V dalším textu pak: keficient zdrje infrmace: 0,65-1,00. Metda příméh prvnání: Srvnávací nemvitsti Výměra [m 2 ] Cena ke Index dlišnsti I O srvnání tech. stav a [Kč/m 2 ] zdrj plha velikst vybavenst Upravená cena [Kč/m 2 ] SN ,95 1,00 0,94 0, SN ,95 1,00 1,06 0, SN ,95 1,00 1,18 0, SN ,95 1,00 1,01 1, SN ,95 1,00 0,94 1, SN ,95 1,00 0,99 0, n: pčet srvnávacích nemvitstí 6 Obvyklá cena [Kč] Obvyklá cena [Kč] p zakruhlení: Statistické veličiny: Směrdatná dchylka [SO] 799 Minimální hdnta AP - SO Aritmetický průměr [AP] AP + SO Maximální hdnta Výpčet: 79,60 m ,- Kč/m 2 = ,- Kč, p zakruhlení: ,- Kč 18

19 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / Prvnávací způsb cenění dle prváděcí vyhlášky k Záknu ceňvání a) Bytvá jedntka č. 2019/31-25 Zatřídění pr ptřeby cenění: Typ bjektu: Bytvý prstr Plha bjektu: Blansk Stáří stavby: 40 rků Indexvaná průměrná cena IPC (přílha č. 19): ,- Kč/m 2 Pdlahvé plchy bytu: Kuchyň: = 11,60 m 2 Šatní skříń: = 0,70 m 2 Pkj: = 20,40 m 2 Pkj: = 13,70 m 2 Pkj: = 13,70 m 2 Spíž: = 0,40 m 2 Předsíň: = 12,60 m 2 Šatna: = 2,20 m 2 WC: = 1,10 m 2 Kupelna: = 3,20 m 2 Pdlahvá plcha bytu: = 79,60 m 2 Pdlahvé plchy balknů, teras a pavlačí: Ldžie: = 8,30 m 2 Pdlahvé plchy balknů, teras a pavlačí - celkem: = 8,30 m 2 Pdlahvé plchy sklepů a půd, ne místnsti: Sklep: = 5,60 m 2 Pdlahvé plchy sklepů a půd, ne místnsti - celkem: = 5,60 m 2 Zapčítaná pdlahvá plcha bytu: = 79,60 m 2 Zapčítaná pdlahvá plcha balknů, teras a pavlačí: 8,30 m 2 * 0,17 = 1,41 m 2 Zapčítaná pdlahvá plcha sklepů a půd, ne místnsti: 5,60 m 2 * 0,10 = 0,56 m 2 Pdlahvé plchy - celkem: = 81,57 m 2 Výpčet indexu cenvéh prvnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - 1. Typ stavby - Budva - panelvá, nezateplená II -0,05 2. Splečné části dmu - Klárna, kčárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00 3. Příslušenství dmu - Bez dpadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v dmě - Ostatní pdlaží nevyjmenvané II 0,00 5. Orientace byt. místnstí ke světvým stranám - Ostatní světvé strany - částečný výhled II 0,00 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní prvedení III 0,00 7. Další vybavení bytu a prstry užívané splu s bytem - Standardní vybavení - balkn neb ldžie, kmra neb sklepní kóje (sklep) III 0,00 8. Vytápění bytu - Dálkvé, ústřední, etážvé III 0,00 19

20 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt v dbrém stavu s pravidelnu údržbu II 1,05 Keficient pr stáří 40 let: 0,80 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V10 * 0,80 = 0,798 i = 1 Index plhy: Název znaku č. P i 1. Plha nemvitsti v bci - suvisle zastavěné území bce III 0,00 2. Význam lkality (v bci, blasti, kresu) - bez vlivu II 0,00 3. Oklní zástavba a živtní prstředí - převažující bjekty pr bydlení III 0,00 4. Dpravní spjení - dbrá dstupnst centra bce, dbré dpravní spjení II 0,00 5. Parkvací mžnsti v klí nemvitsti - mezené II 0,00 6. Obyvatelstv - bezprblémvé klí II 0,00 7. Změny v klí s vlivem na cenu nemvitsti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index plhy I P = (1 + P i ) = 1,000 i = 1 Index trhu s nemvitstmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemvitstmi - nabídka dpvídá pptávce III 0,00 2. Vlastnictví nemvitstí - stavba na vlastním pzemku (ve spluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prdejnst - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 1,000 i = 1 Celkvý index I = I V * I P * I T = 0,798 * 1,000 * 1,000 = 0,798 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = ,- Kč/m 2 * 0,798 = ,11 Kč/m 2 Cena zjištěná prvnávacím způsbem CP = CU * PP = ,11 Kč/m 2 * 81,57 m 2 = ,27 Kč Cena stanvená prvnávacím způsbem = ,27 Kč b) Pzemky Stavební pzemky ceněné dle 28 dst. 1 a 2: Název Parcelní čísl Výměra Jedn. cena Cena [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] Pzemek St. 3318/1 221,00 400, ,- Pzemek St. 3318/2 266,00 400, ,- Pzemek St. 3318/3 221,00 400, ,- 20

21 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Pzemek St. 3318/4 266,00 400, ,- Pzemek St. 3318/5 293,00 400, ,- Pzemek St. 3318/6 245,00 400, ,- Sučet ,- Úprava ceny přílha č. 21: 1.2. výhdnst plhy z hlediska účelu užití stavby 42 % Úprava ceny celkem 42 % ,- Mezisučet ,- Keficient prdejnsti K p (příl. č dle bce a účelu užití): * 1,1670 Keficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1540 Stavební pzemky ceněné dle 28 dst. 1 a 2 - celkem ,24 Pzemky - zjištěná cena = ,24 Kč c) Spluvlastnický pdíl na pzemcích: Zjištěná cena pzemku: ,24 Kč Spluvlastnický pdíl: 284 / Hdnta spluvlast. pdílu: ,24 Kč * 284 / = ,83 Kč Bytvá jedntka č. 2019/31 - zjištěná cena = ,10 Kč Výsledná cena nemvitsti p zakruhlení dle 46 činí ,- Kč 21

22 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / VYHODNOCENÍ Kmparativní metda - srvnání na realitním trhu Ocenění dle prváděcí vyhlášky k Záknu ceňvání ,- Kč ,- Kč Na základě dstupných infrmací, na základě ppsaných parametrů, na základě srvnávacích kritérií, na základě rizikvých faktrů, na základě prvedených šetření a na základě výsledků pužitých metd cenění indikujeme bvyklu cenu předmětu cenění ve výši: ,- Kč 22

23 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 C REKAPITULACE Obvyklu cenu: a) bytvé jedntky č. 2019/31 v budvě bydlení č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (LV č. 4222), část bce Blansk, ul. Kamnářská, č.r. 13, stjící na pzemcích parc.č. St. 3318/1 (LV č. 6703), St. 3318/2 (LV č. 6703), St. 3318/3 (LV č. 6703), St. 3318/4 (LV č. 6703), St. 3318/5 (LV č. 6703) a St. 3318/6 (LV č. 6703), k.ú. Blansk, bec Blansk, včetně spluvlastnickéh pdílu ve výši 284/16545 na splečných částech dmu č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, zapsán na LV č. 8276, vedenéh KÚ pr Jihmravský kraj, KP Blansk, b) spluvlastnickéh pdílu ve výši 284/16545 na pzemcích parc.č. St. 3318/1, St. 3318/2, St. 3318/3, St. 3318/4, St. 3318/5 a St. 3318/6 zapsán na LV č vedenéh KÚ pr Jihmravský kraj, KP Blansk, indikujeme ke dni cenění na: ,- Kč slvy: Jedenmilinpětsetčtyčicettisíc krun českých D ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek jsme pdali jak znalecký ústav vedený v suladu s ustanvením 21 dst. 3 zákna č. 36/1967 Sb., znalcích a tlumčnících a ustanvením 6 dst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., k prvedení zákna znalcích a tlumčnících, ve znění pzdějších předpisů, zapsaný dle Rzhdnutí ministryně spravedlnsti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN ze dne d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst: pr br eknmika, s rzsahem znaleckéh právnění pr: ceny a dhady nemvitstí. Znalecký úkn je zapsán pd přadvým číslem / 2011 deníku znaleckéh ústavu. Otisk znalecké pečetě: V Hradci Králvé dne Pdpis za znalecký ústav: Ing. Milan Bálek jednatel splečnsti Odhadci a znalci CZ, s.r.. Přemyslva 38/ Hradec Králvé 23

24 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 E PŘÍLOHY 1. Barevná ftdkumentace 2. Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 8276, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 6703, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Snímek katastrální mapy 24

25 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Přílha: Ftdkumentace

26 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Blansk, Blansk / B Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemvitsti Jedntky Č.p./ Č.jedntky Způsb využití Pdíl na splečných částech dmu spluvlastnický pdíl - id.852/49635 Budva Blansk, č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, LV 4222, byt.dům na parcele St. 3318/1 LV 6703 St. 3318/2 LV 6703 St. 3318/3 LV 6703 St. 3318/4 LV 6703 St. 3318/5 LV 6703 St. 3318/6 LV 6703 Parcely Způsb chrany 2019/31 byt 284/16545 B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr Pvinnst k Zástavní práv smluvní k zajištění phledávky vyplývající ze Smluvy pskytnutí hyptečníh úvěru č.3100/ /08/01-001/00/r ze dne ve výši ,-Kč s příslušenstvím Hypteční banka, a.s., Radlická Jedntka: 2019/31 V-3156/ /150, Praha 5, Radlice, , RČ/IČO: Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-3156/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti dle usnesení Okresníh sudu v Blansku ze dne čj. 90 EXE 1539/2010-6, pvinný Smlík Martin r.č /1147 Jedntka: 2019/31 Z-5094/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv, sudní exekutr JUDr. Rbert Pazák, ze dne Z-5094/ Zástavní práv exekutrské dle usnesení Okresníh sudu v Blansku ze dne č.j. 90 EXE 1539/ k uspkjení phledávky v částce ,70 Kč s příslušenstvím, nákladů řízení a nákladů exekuce a nákladů právněné; pvinný Smlík Martin, r.č /1147 VB Leasing CZ, spl. s r.., Jedntka: 2019/31 Z-5095/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 1

27 D Okres: Jiné zápisy VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. Typ vztahu Oprávnění pr CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Heršpická 813/5, Brn-střed - Štýřice, Brn 39, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv, sudní exekutr JUDr. Rbert Pazák, ze dne Z-5095/ Listina Ohlášení nabytí právní mci rzhdnutí 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv ze dne Právní mc ke dni Z-5095/ Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné pdklady zápisu Listina Smluva převdu vlastnictví jedntky ( 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2636/ Pr: Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Blansk, RČ/IČO: /1147 F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Upzrnění: Další údaje budvě a pzemcích uvedených v části B jsu vždy na příslušném výpisu z katastru nemvitstí pr vlastnictví dmu s byty a nebytvými prstry. Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven: :53:48 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 2

28 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv Adamvich Sviatlana, Kamnářská 2020/15, Blansk, / /49635 SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM Bidman Čeněk Ing. a Bidmanvá Lenka Ing., Kamnářská 2016/7, Blansk, Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, Blansk 1 Blažek Václav, Kamnářská 2018/11, Blansk, Bček Rstislav, Kamnářská 2018/11, Blansk, Celý Pavel, Kamnářská 2021/17, Blansk, Cufalvá Magdaléna Ing., Kamnářská 2021/17, Blansk, Čermákvá Jitka, Kamnářská 2021/17, Blansk, Dvřáčkvá Iveta, Kamnářská 2017/9, Blansk, Dvřákvá Lena, Palackéh 1771/3, Blansk, Fitzek Otmar a Fitzekvá Vlasta, Kamnářská 2020/15, Blansk, Grsservá Lenka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Gruber Antnín, Kamnářská 2020/15, Blansk, Hasň Karel a Hasňvá Věra, Kamnářská 2016/7, Blansk, Havelkvá Emilie, Kamnářská 2017/9, Blansk, Hédl Jarslav, Kamnářská 2020/15, Blansk, Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, Hráček Jarslav Ing., Kamnářská 2019/13, Blansk, Hrubá Jitka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Blansk 1 Hrubý Drahmír, Kamnářská 2021/17, Blansk, Janáč Vjtěch, Kamnářská 2017/9, Blansk, Blansk 1 Janíčkvá Ivana, Kamnářská 2016/7, Blansk, Jelínek Iv, Kamnářská 2018/11, Blansk, Blansk 1 Kcman Ladislav a Kcmanvá Mirslava, Kamnářská 2018/11, Blansk, König Luděk a Königvá Marie, Kamnářská 2019/13, Blansk, Kpka Jiří a Kpkvá Jana Mgr., Kamnářská 2017/9, Blansk, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /9927 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 1

29 SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Kuřil Karel RNDr. a Kuřilvá Jiřina, Kamnářská 2016/7, Blansk, Kuchař Milslav a Kuchařvá Věra, Kamnářská 2019/13, Blansk, Kylarvá Šárka Terezie, Kamnářská 2021/17, Blansk, Kyzlink Petr, Kamnářská 2018/11, Blansk, Blansk 1 Lysněk Petr Ing. a Lysňkvá Alena, Kamnářská 2021/17, Blansk, Malíčkvá Bžena, Kamnářská 2018/11, Blansk, Maňuškvá Helena, Kamnářská 2020/15, Blansk, Marťák Pavel a Marťákvá Dana Mgr., Kamnářská 2016/7, Blansk, Meluzínvá Naděžda, Kamnářská 2021/17, Blansk, Měst Blansk, nám. Svbdy 32/3, Blansk, Němečkvá Jiřina, Lipvá 165/28, Brn-střed - Pisárky, Brn 2 Parulkvá Sňa, Kamnářská 2019/13, Blansk, Patčka Mirslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, Pech Jsef a Pechvá Marie, Kamnářská 2021/17, Blansk, Přízkvá Danuška, Kamnářská 2019/13, Blansk, Přibilík Milan a Přibilíkvá Petra, Kamnářská 2020/15, Blansk, Přibyl Jarslav a Přibylvá Eva, Kamnářská 2016/7, Blansk, Sedlák Lubš a Sedlákvá Milada, Kamnářská 2021/17, Blansk, Smíškvá Radka, Slupečník 2222/23, Blansk, Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Blansk, Blansk 1 Staněk Alis Ing. a Staňkvá Dana, Kamnářská 2016/7, Blansk, Svěrák Milslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, Šamalík Bhumil a Šamalíkvá Blanka, Kamnářská 2017/9, Blansk, Šamánek Jiří RNDr. a Šamánkvá Helena, Kamnářská 2018/11, Blansk, Šebela Radmír a Šebelvá Ivana, Kamnářská 2019/13, Blansk, Ševčíkvá Jitka, Kamnářská 2021/17, Blansk, Taranza Zdeněk a Taranzvá Věra, Kamnářská 2021/17, Blansk, Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /49635 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 2

30 B B1 C Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 CZ0641 Blansk Obec: SJM Tmek Ivan a Tmkvá Světlana, Kamnářská 2021/17, Blansk, SJM Trubil Pavel RNDr. a Trubilvá Jiřina, Kamnářská 2019/13, Blansk, Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, Rájec-Jestřebí SJM Vintr Petr a Vintrvá Jana, Kamnářská 2017/9, Blansk, Vlachvá Pavla Mgr., Kamnářská 2021/17, Blansk, Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Vyknal Michal, Kamnářská 2017/9, Blansk, Zaralvá Klára, Kamnářská 2020/15, Blansk, SJM Zeman Jsef a Zemanvá Ilna, Kamnářská 2018/11, Blansk, SJM Zuhar Jiří Ing. a Zuharvá Martina, Kamnářská 2019/13, Blansk, SJM = splečné jmění manželů Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 3318/1 St. 3318/2 St. 3318/3 St. 3318/4 St. 3318/5 St. 3318/6 Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr Bez zápisu zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří Pvinnst k / / / / / / / / / / / / / / /3753 stavba LV 4222 stavba LV 4222 stavba LV 4222 stavba LV 4222 stavba LV 4222 stavba LV 4222 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 3 824/ / / / / / / / / /49635 Zástavní práv smluvní na spluvlastnický pdíl id.407/ k zajištění všech phledávek dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č a) na vrácení meziúvěru d výše ,-Kč b) na buducí phledávku ke splacení meziúvěru d výše ,-Kč c) na vrácení úvěru s příslušenstvím,který je pskytván d výše ,-Kč dlužníkem je Zdeňka Vráblíkvá ( ) Českmravská stavební spřitelna, Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ a.s., Vinhradská 3218/169, Praha 2020/15, Blansk, Blansk 10, Strašnice, Praha 10, 1, RČ/IČO: /3876, Parcela:

31 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) RČ/IČO: St. 3318/4 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/5 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/2 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/6 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/3 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/1 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1658/ Zástavní práv smluvní k zajištění - phledávky vyplývající ze Smluvy revlvingvém úvěru reg.č ze dne ,ve znění ddatku č.1 ze dne ,ddatku č.2 ze dne ,ddatku č.3 ze dne a ddatku č.4 ze dne na částku úvěru ,-Kč - jiných bankvních phledávek,které vzniknu de dne uzavření smluvy d ,a t d výše ,-Kč - na spluvlastnický pdíl id. 839/49635 GE Mney Bank, a.s., Vyskčilva 1422/1a, Praha 4, Michle, , RČ/IČO: Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/1 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/6 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/5 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/2 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: V-680/ V-680/ V-680/ V-680/ V-680/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 4

32 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) St. 3318/3 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, V-680/ Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/4 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-680/ Zástavní práv smluvní k zajištění - peněžité phledávky a jejíh příslušenství dle smluvy úvěru č /8060 ze dne d celkvé výše ,-Kč - buducích phledávek a jejich příslušenství, které vyplynu z úvěrvých smluv na úvěry pskytnuté zástavním věřitelem, zejména úvěrů ze stavebníh spření, které vzniknu nejpzději d , a t d výše ,-Kč - na spluvlastnický pdíl id.274/33090 Stavební spřitelna České Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ spřitelny, a.s., Vinhradská Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: 1632/180, Praha 3, Vinhrady, /3754, Parcela: St. 3318/ , RČ/IČO: Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/1 Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/3 Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/2 Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/6 Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/5 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2350/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č k zajištění phledávky na vrácení meziúvěru ve výši ,-Kč s příslušenstvím na spluvlastnický pdíl id.274/16545 Českmravská stavební spřitelna, Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ a.s., Vinhradská 3218/169, Praha Kamnářská 2018/11, Blansk, 10, Strašnice, Praha 10, , RČ/IČO: RČ/IČO: Parcela: St. 3318/1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 5

33 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Parcela: St. 3318/2 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/4 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/6 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/5 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/3 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2158/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č k zajištění buducí phledávky ke splacení meziúvěru,a t p přidělení cílvé částky d výše ,-Kč na spluvlastnický pdíl id.274/16545 Českmravská stavební spřitelna, a.s., Vinhradská 3218/169, Praha 10, Strašnice, Praha 10, RČ/IČO: Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/2 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/3 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/4 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: V-2158/ V-2158/ V-2158/ V-2158/ V-2158/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 6

34 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Parcela: St. 3318/6 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/5 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2158/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru č k zajištění A - phledávky ve výši ,-Kč s příslušenstvím - buducí peněžité phledávky a t d celkvé výše ,-Kč,vzniklé nejpzději d B - buducí peněžité phledávky a t d celkvé výše ,-Kč,vzniklé nejpzději d na spluvlastnický pdíl id.407/49635 Kmerční banka, a.s., Na příkpě Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /33, Praha 1, Staré Měst, 2020/15, Blansk, Blansk , RČ/IČO: , RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/1 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/6 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/5 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/2 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/3 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/4 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2311/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č k zajištění phledávky na vrácení meziúvěru ve výši ,-Kč na spluvlastnický pdíl id. 274/16545 Českmravská stavební spřitelna, a.s., Vinhradská 3218/169, Praha Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, Z-9014/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 7

35 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk 10, Strašnice, Praha 10, RČ/IČO: Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2877/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č k zajištění buducí phledávky ke splacení meziúvěru, a t p přidělení cílvé částky d výše ,-Kč na spluvlastnický pdíl id. 274/16545 Českmravská stavební spřitelna, a.s., Vinhradská 3218/169, Praha 10, Strašnice, Praha 10, RČ/IČO: , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/4 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/6 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/5 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/3 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/2 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/2 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/4 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 8

36 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/6 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Z-9014/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/5 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Z-9014/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/3 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2877/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti dle usnesení Okresníh sudu v Blansku ze dne čj. 90 EXE 1539/ na spluvlastnický pdíl id. 284/16545 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/1 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/2 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/4 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/5 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/3 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/6 Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv, sudní exekutr JUDr. Rbert Pazák, ze dne Z-5094/ Věcné břemen spluužívání dle dstavce IV.smluvy na spluvlastnický pdíl id.284/16545 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 9

37 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr Listina VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Patčka Mirslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, , RČ/IČO: /1744 Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Smluva darvací, zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2406/ Věcné břemen spluužívání dle dstavce IV.smluvy na spluvlastnický pdíl id.284/16545 Patčkvá Ivana, Kamnářská 2017/9, Blansk, , RČ/IČO: /1691 Parcela: St. 3318/1 Parcela: St. 3318/2 Parcela: St. 3318/3 Parcela: St. 3318/4 Parcela: St. 3318/5 Parcela: St. 3318/6 Parcela: St. 3318/1 Parcela: St. 3318/2 Parcela: St. 3318/3 Parcela: St. 3318/4 Parcela: St. 3318/5 Parcela: St. 3318/6 V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ Listina Smluva darvací, zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2406/ Zástavní práv exekutrské dle usnesení Okresníh sudu v Blansku ze dne č.j. 90 EXE 1539/ k uspkjení phledávky v částce ,70 Kč s příslušenstvím, nákladů řízení a nákladů exekuce a nákladů právněné, na spluvlastnický pdíl id. 284/16545 VB Leasing CZ, spl. s r.., Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Heršpická 813/5, Brn-střed - Blansk, , Štýřice, Brn 39, RČ/IČO: RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/1 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/2 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/3 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/4 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/5 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/6 Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv, sudní exekutr JUDr. Rbert Pazák, Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 10

38 D Okres: Jiné zápisy VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Typ vztahu Oprávnění pr Pvinnst k Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) ze dne Z-5095/ Listina Ohlášení nabytí právní mci rzhdnutí 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv ze dne Právní mc ke dni Z-5095/ Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné pdklady zápisu Listina Vznik práva ze zákna zákn č. 172/1991 Návrh na částečný zápis nemvit.z vlastnictví ČR d vlastn. Města Blanska ze dne Pr: Pr: Pr: Měst Blansk, nám. Svbdy 32/3, Blansk, POLVZ:155/1997 Bidman Čeněk Ing. a Bidmanvá Lenka Ing., Kamnářská 2016/7, Blansk, Hasň Karel a Hasňvá Věra, Kamnářská 2016/7, Blansk, Havelkvá Emilie, Kamnářská 2017/9, Blansk, Kpka Jiří a Kpkvá Jana Mgr., Kamnářská 2017/9, Blansk, Kuřil Karel RNDr. a Kuřilvá Jiřina, Kamnářská 2016/7, Blansk, Marťák Pavel a Marťákvá Dana Mgr., Kamnářská 2016/7, Blansk, Přibyl Jarslav a Přibylvá Eva, Kamnářská 2016/7, Blansk, Staněk Alis Ing. a Staňkvá Dana, Kamnářská 2016/7, Blansk, Šamalík Bhumil a Šamalíkvá Blanka, Kamnářská 2017/9, Blansk, Lysněk Petr Ing. a Lysňkvá Alena, Kamnářská 2021/17, Blansk, Pech Jsef a Pechvá Marie, Kamnářská 2021/17, Blansk, Sedlák Lubš a Sedlákvá Milada, Kamnářská 2021/17, Blansk, Tmek Ivan a Tmkvá Světlana, Kamnářská 2021/17, Blansk, Trubil Pavel RNDr. a Trubilvá Jiřina, Kamnářská 2019/13, Blansk, Z / RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1460/ RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni RČ/IČO: Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana / / / / / / / / / / / / / / / / /0160 V-1461/ / / / / / / / / / /1637

39 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Listina Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Šebela Radmír a Šebelvá Ivana, Kamnářská 2019/13, Blansk, Ševčíkvá Jitka, Kamnářská 2021/17, Blansk, Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Celý Pavel, Kamnářská 2021/17, Blansk, Fitzek Otmar a Fitzekvá Vlasta, Kamnářská 2020/15, Blansk, Grsservá Lenka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Gruber Antnín, Kamnářská 2020/15, Blansk, Hédl Jarslav, Kamnářská 2020/15, Blansk, Maňuškvá Helena, Kamnářská 2020/15, Blansk, Blansk 1 Přibilík Milan a Přibilíkvá Petra, Kamnářská 2020/15, Blansk, Zeman Jsef a Zemanvá Ilna, Kamnářská 2018/11, Blansk, Cufalvá Magdaléna Ing., Kamnářská 2021/17, Blansk, Hrubá Jitka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Vlachvá Pavla Mgr., Kamnářská 2021/17, Blansk, Čermákvá Jitka, Kamnářská 2021/17, Blansk, Meluzínvá Naděžda, Kamnářská 2021/17, Blansk, Blansk 1 Hrubý Drahmír, Kamnářská 2021/17, Blansk, Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, Dvřáčkvá Iveta, Kamnářská 2017/9, Blansk, König Luděk a Königvá Marie, Kamnářská 2019/13, Blansk, Parulkvá Sňa, Kamnářská 2019/13, Blansk, Vintr Petr a Vintrvá Jana, Kamnářská 2017/9, Blansk, Šamánek Jiří RNDr. a Šamánkvá Helena, Kamnářská 2018/11, Blansk, Němečkvá Jiřina, Lipvá 165/28, Brn-střed - Pisárky, Brn 2 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana / / /474 V-1462/ RČ/IČO: / / / / / / /405 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni / / / /0084 V-488/ RČ/IČO: /3790 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1220/ RČ/IČO: / /3782 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni / / /443 V-1219/ RČ/IČO: / / / / / / / / /2535 Smluva darvací ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2076/ RČ/IČO: /423 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni

40 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Listina Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Blansk 1 Jelínek Iv, Kamnářská 2018/11, Blansk, Dvřákvá Lena, Palackéh 1771/3, Blansk, Kcman Ladislav a Kcmanvá Mirslava, Kamnářská 2018/11, Blansk, Přízkvá Danuška, Kamnářská 2019/13, Blansk, Blansk 1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, Rájec-Jestřebí Adamvich Sviatlana, Kamnářská 2020/15, Blansk, Maňuškvá Helena, Kamnářská 2020/15, Blansk, Blansk 1 Kyzlink Petr, Kamnářská 2018/11, Blansk, Parulkvá Sňa, Kamnářská 2019/13, Blansk, Bček Rstislav, Kamnářská 2018/11, Blansk, Janíčkvá Ivana, Kamnářská 2016/7, Blansk, Malíčkvá Bžena, Kamnářská 2018/11, Blansk, Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Blansk, V-2260/ RČ/IČO: /3876 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-490/ RČ/IČO: /3745 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1718/ RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana / / / /480 V-3095/ / /3838 V-1588/ RČ/IČO: /3754 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2422/ RČ/IČO: /7176 Usnesení sudu schválení dědické dhdy 60 D 948/2008 Okresníh sudu v Blansku ze dne Právní mc ke dni Z-8149/ RČ/IČO: /405 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-798/ RČ/IČO: /0895 Smluva darvací ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1091/ RČ/IČO: /3755 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1082/ RČ/IČO: / / / /1147

41 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Listina Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Vyknal Michal, Kamnářská 2017/9, Blansk, Zuhar Jiří Ing. a Zuharvá Martina, Kamnářská 2019/13, Blansk, Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Hráček Jarslav Ing., Kamnářská 2019/13, Blansk, Kylarvá Šárka Terezie, Kamnářská 2021/17, Blansk, Taranza Zdeněk a Taranzvá Věra, Kamnářská 2021/17, Blansk, Blažek Václav, Kamnářská 2018/11, Blansk, Smíškvá Radka, Slupečník 2222/23, Blansk, Svěrák Milslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, Kuchař Milslav a Kuchařvá Věra, Kamnářská 2019/13, Blansk, Janáč Vjtěch, Kamnářská 2017/9, Blansk, Zaralvá Klára, Kamnářská 2020/15, Blansk, Patčka Mirslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, / / /3753 V-1083/ RČ/IČO: /1813 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1915/ RČ/IČO: /3676 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1916/ RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni / /0988 V-1917/ RČ/IČO: /4033 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2569/ RČ/IČO: /4009 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2623/ RČ/IČO: /444 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2624/ RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni / /1289 V-2352/ RČ/IČO: /0682 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2353/ RČ/IČO: /3754 Smluva darvací, zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2406/ RČ/IČO: /4090 F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 14

42 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. Okres: CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Údaje tht výpisu mhu být dtčeny úkny katastrálníh úřadu ve věci zn. OO-2/ Obnva perátu Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven: :54:35 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 15

43

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2983 357 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2983 357 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 282949/09-101 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 05.03.2014 17:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.03.2014 17:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 614726 Březvá nad Svitavu List vlastnictví: 233 505145 Březvá nad Svitavu Identifikátr B Nemvitsti Pzemky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

Znalecký posudek číslo 1230-47/11

Znalecký posudek číslo 1230-47/11 Ing. Jsef CUPAL - znalecký psudek č. 1230-47/11 11. dubna 2011 Znalecký psudek čísl 1230-47/11 O ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na nemvitstech zapsaných na listu vlastnictví č. 3055 a na listu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.04.2014 07:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.04.2014 07:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSBR 30 INS 8988 / 2012 pr AK2H inslvence v..s. Vlastník, jiný právněný

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1379-362-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.11.2014 11:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.11.2014 11:15:02 CZ0523 Náchd Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Lelek Jiří, Starkč 11, 54701 Studnice Lelek Jsef, Prvdv 22, 54908 Prvdv-Šnv Lelkvá Jarslava,

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2015 13:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 0.01.2015 13:35:02 CZ0643 Brn-venkv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv FINE DREAM, s.r.., Přístavní 321/14, Hlešvice, 1000 Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/6663/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/6663/2014 bvyklé ceně bytu (jedntky vymezené pdle zákna vlastnictví bytů) č. 1446/2 v bytvém dmě č.p. 1446, včetně

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru prkazující stav evidvaný k datu 23.07.2012 11:15:02 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0100 Hlavní měst Praha Kat.území: 727415 Žižkv List vlastnictví: 11603 V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5232-1378/2012 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Znalecký posudek č. 3629/2012

Znalecký posudek č. 3629/2012 Znalecký posudek č. 3629/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 263/19 v domě č.p. 262 a 263 umístěném na pozemku parc. č. 892/4 a parc. č. 892/5 v kat. úz. Františkov u Liberce, obec Liberec, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6772-119/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.573/2, situované v budově č.p.572, 573, postavené na pozemcích parc.č.26, parc.č.27, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1406/59 v objektu čp. 1406/5, ulice Baškirská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1864-450/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1864-450/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 402/13 na ul. Heyrovského, umístěné v domě č.p. 402 a 403 na parc.č.st. 612 a parc.č.st. 613 a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1245-85/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1245-85/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1245-85/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 966/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 613/32856 na budovách č.p. 965 a 966 a pozemkách p.č. st. 4974 a st. 4975, které jsou zapsány

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více