ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/ JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, Brno IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28 Objednavatel: Exekutrský úřad Brn-venkv JUDr. Rbert Pazák, sudní exekutr Sídl: nám. Svbdy 15, Brn IČ: Zhtvitel: Odhadci a znalci CZ, s.r.. Sídl: Přemyslva 38/ Hradec Králvé IČ: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Hradci Králvé, ddíl C, vlžka Znalecký ústav je zapsán d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst pr br eknmika, s rzsahem znaleckéh právnění pr ceny a dhady nemvitstí. mail: Účel psudku: Znalecký psudek je vypracván na základě Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28 vydanéh Sudním exekutrem JUDr. Rbertem Pazákem, dne Psudek bsahuje: 43 stran včetně přílh Psudek se předává: v jednm vyhtvení Výtisk čísl: 1 Zpracván:

2 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Obsah psudku strana A NÁLEZ Úkl a předmět cenění Místní šetření Den cenění Pdklady Uznávané metdy cenění...4 B POSUDEK Aplikvaná metda cenění Ocenění Vyhdncení...22 C REKAPITULACE...23 D E ZNALECKÁ DOLOŽKA...23 PŘÍLOHY

3 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 A NÁLEZ 1 ÚKOL A PŘEDMĚT OCENĚNÍ Znalecký psudek je vypracván na základě žádsti bjednavatele psudku. Úklem zhtvitele je dle Usnesení č.j. 59 EX 2128/10-28: - stanvit cenu nemvitstí a jejich příslušenství, - stanvit cenu jedntlivých práv a závad s nemvitstmi spjených. Jedná se cenění: a) bytvé jedntky č. 2019/31 v budvě bydlení č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (LV č. 4222), část bce Blansk, ul. Kamnářská, č.r. 13, stjící na pzemcích parc.č. St. 3318/1 (LV č. 6703), St. 3318/2 (LV č. 6703), St. 3318/3 (LV č. 6703), St. 3318/4 (LV č. 6703), St. 3318/5 (LV č. 6703) a St. 3318/6 (LV č. 6703), k.ú. Blansk, bec Blansk, včetně spluvlastnickéh pdílu ve výši 284/16545 na splečných částech dmu č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, zapsán na LV č. 8276, vedenéh KÚ pr Jihmravský kraj, KP Blansk, b) spluvlastnickéh pdílu ve výši 284/16545 na pzemcích parc.č. St. 3318/1, St. 3318/2, St. 3318/3, St. 3318/4, St. 3318/5 a St. 3318/6 zapsán na LV č vedenéh KÚ pr Jihmravský kraj, KP Blansk. Technický ppis stavebníh bjektu, jeh knstrukčníh prvedení a technickéh vybavení je detailně prveden níže v části B - Psudek. 2 MÍSTNÍ ŠETŘENÍ Předmět cenění byl zkumán při místním šetření knaném dne bez přítmnsti vlastníků nemvitsti. Šetření tak mhl být prveden puze z venku z veřejně přístupných míst. 3 DEN OCENĚNÍ Pslední infrmace relevantní pr zpracvání psudku byly získány dne , cž je den cenění. 4 PODKLADY - Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 8276, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 4222, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 6703, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Snímek katastrální mapy - Usnesení č.j. 59 EX 2128/ barevná ftdkumentace - infrmace získané při místním šetření - záznam z prhlídky a zaměření nemvitsti - zákn č. 151/1997 Sb. (zákn ceňvání majetku) ve znění zákna č. 121/2000 Sb., 237/2004 Sb. a 257/2004 Sb. - vyhláška č. 3/2008 Sb., prvedení některých ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. 3

4 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. a kl. - Sudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. - Terie ceňvání nemvitstí, VII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., Klektiv autrů - Věcná břemena d A d Z, Linde Praha a.s., Zbyněk Zazvnil - Výnsvá hdnta nemvitstí, Ceduk Zbyněk Zazvnil - Prvnávací hdnta nemvitstí, Ekpress Orientační ceny rzpčtvých ukazatelů stavebních bjektů dle měrných jedntek bjektů - báze II. plletí 2010, Prings, s.r.. - časpis Sudní inženýrství vydávaný Ústavem sudníh inženýrství Vyskéh učení technickéh v Brně, Údlní 53, Brn; rčníky 1996 až dbrný čtvrtletník Odhadce a ceňvání majetku vydávaný Česku kmru dhadců majetku, Václavské náměstí 1, Praha 1; rčníky 2003 až Asciace pr rzvj trhu nemvitstí (ARTN) - Financvání develperských prjektů (2009) - Asciace pr rzvj trhu nemvitstí (ARTN) - Trend Reprt 2006, 2008, UZNÁVANÉ METODY OCENĚNÍ 5.1 Metda nákladvá Metda nákladvá je zalžena na principu pjetí náhrady. Vychází z předpkladu, že hdnta aktiv (nemvitstí) nebude větší, než činí sučasné náklady na jejich přízení s dpčtem přiměřených dpisů. Jedná se tedy výpčet reprdukční hdnty snížené přiměřené ptřebení. Reprdukční hdnta se vypčte pmcí bestavěnéh prstru, zastavěné plchy, pdlahvé plchy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle prvedení a vybavení zjistí dpvídající cena za zvlenu měrnu jedntku, chybějící prvky knstrukcí se nezapčítávají, vyšší vybavení se připčítává. Jedntkvá cena se získá nejčastěji srvnáním s již realizvanými stavbami a cenami, za které byly prvedeny (např. z Ukazatele průměrné rientační ceny na měrvu a účelvu jedntku, vydáván plletně ÚRS Praha neb Báze technick-hspdářských ukazatelů stavebních bjektů PORINGS, s.r.. (reprezentativní vzrek cca 1200 bjektů). Vynásbením zjištěné zastavěné plchy neb bestavěnéh prstru a jedntkvé ceny se zjišťuje tzv. výchzí hdnta. Je-li výchzí hdnta vztažena k jiné cenvé úrvni než je cenvá úrveň k datu cenění, je nutn tut hdntu upravit pmcí tzv. Stavebníh indexu, který je vyčíslen Českým statistickým úřadem. Od takt zjištěné výchzí hdnty se dečte ptřebení, které dpvídá stavbě danéh stáří a způsbu údržby bjektu, výsledkem je věcná hdnta. Ve znaleckých a dbrných psudcích se ke zjištění věcné hdnty pužívá též mdifikvaná metdika definvaná vyhlášku Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., prvedení některých ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. 5.2 Metda výnsvá Fundamentálním principem výnsvéh způsbu cenění je princip anticipace, jehž pdstata spčívá v tvrzení, že hdnta je závislá na buducím čekávání. Jestliže buducí prspěch lze finančně vyjádřit jak řadu čekávaných výnsů, pak výnsvu hdntu lze definvat jak sučet všech těcht čekávaných výnsů, transfrmvaných na sučasnu hdntu peněz. Na principu čekávání nejsu prgnózvány puze buducí výnsy a jejich časvý vývj, ale i vlba kapitalizačních měr, které implicitně drážejí stupeň jejich čekávané pravděpdbnsti, splehlivsti a stability. Fundamentální vzrec výnsvé metdy: V VH = [Kč] i 4

5 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 kde: VH... hledaná výnsvá hdnta nemvitsti V... čisté příjmy z nemvitsti i... míra kapitalizace Anticipvaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsu-li v dchylce d situace na běžném realitním trhu, ppřípadě jde-li nemvitst v daném místě a čase neúčelně využívanu, lze aplikvat výns dsažitelný. Rční výns z prnájmu nemvitsti je třeba snížit bhspdařvací náklady suvisející nemvitsti. Transfrmace na sučasnu hdntu peněz se prvádí pmcí tzv. výnsvé kapitalizace (Yield Capitalizatin), která je prcesem vycházejícím z exaktních principů slženéh úrčení jakžt jedné z disciplin finanční matematiky. Délka uvažvanéh časvéh úseku (Prjectin Perid) dpvídá většinu intervalu něklika rků, během nichž jsu trendy ve vývji výše výnsů ještě bjektivně předpvěditelné. Knkrétní délka zvlenéh pásma není v dbrné literatuře nijak limitvána, zpravidla se užívá interval 5-15 let. Kratší interval je spíše výjimečný, nebť zmenšvání pásma směřuje k přímé (nikliv výnsvé) kapitalizaci. V závěru zvlenéh úseku se bvykle uvažuje s reverzním výnsem simulujícím např. výns z prdeje. Očekávaný výns se u předmětné nemvitsti zjistí z dsaženéh (ppřípadě jde-li nemvitst v daném místě a čase neúčelně využívanu, lze pužít výns dsažitelný) rčníh nájemnéh. Rční výns z prnájmu nemvitsti je třeba snížit náklady na prvz nemvitsti (zejména se jedná náklady na průměrnu rční údržbu, správu nemvitsti, daň z nemvitsti a pjištění nemvitsti). Některé metdiky dpčítávají i neprvzní náklady (zejména dpisy). Dmníváme se (splu s dbrnu veřejnstí zejména v bankvním a investičním sektru), že tat kategrie nákladů nemá své pdstatnění. Zřejmu výhdu metdik výpčtu bez neprvzních nákladů je dpvěď na tázku investra, za jak dluhý časvý úsek bude pčáteční investice d přízení nemvitsti návratná. Základní vztah pr výpčet časvéh úseku návratnsti pčáteční investice: Návratnst [rky] = pčáteční investice [Kč] /rční čistý zisk z prnájmu [Kč/rk] V německy hvřících zemích je bvykle pužívána metda časvě mezené renty : kde: n q 1 HP VHN = ČV + n n q ( q 1) q ČV... každrční čisté příjmy z nemvitsti, q = 1 + i, kdy i = míra kapitalizace, n... zbývající dba užití nemvitsti (myšlen zejména eknmická a mrální živtnst), HP... hdnta pzemku. Velice důležitým bdem při stanvení výnsvé hdnty nemvitstí je stanvení diskntní míry. Míra, kteru se kapitalizují buducí příjmy (Yield Rate), má na výnsvu hdntu investice (nemvitsti) zásadní vliv. Stanvení míry kapitalizace se bvykle děje dvěma způsby: 1) míra výnsnsti dhadnutá na základě prvnání s bdbnými typy nemvitstí, 2) pkud není dstatek údajů k add 1), pak se knstrukce výpčtu míry kapitalizace bvykle dvíjí d tzv. stavebnicvéh způsbu, kdy jádr tvří výchzí úrveň bezpečnéh typu investic na finančním trhu a nadstavbu pak rizikvé prémie jak sučet všech prjevujících se rizik, hrzeb a nevýhd, kterým jsu vystaveny psuzvané nemvitsti na trhu realit prti výchzí dhadnuté míře z finančníh trhu. Jedná se tedy sučet: - bezrizikvé míry výnsnsti, - prémií (přirážek) za rizika. matematické vyjádření: i = i bezp + Σσ 5

6 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 kde: i... míra kapitalizace i bezp... bezpečný typ investice Σσ... sučet prémií (přirážek) za rizika Viz např. Výnsvá hdnta nemvitstí, autr Ing. Zbyněk Zazvnil, ISBN Jak základ pr hdncení bezpečnéh typu investice je dpručván výns z dluhdbých státních dluhpisů; aktuální infrmace nich jsu vlně k dispzici např. na webvých stánkách bank, bchdníků s cennými papíry či ratingvých agentur. Přirážky k bezpečnému výnsu se pak bvykle pjí s riziky, které lze shrnut d tří bdů: Přirážka za rizika spjená s technicku kvalitu nemvitsti Zde prcentní přirážka k výnsu z bezrizikvé investice dráží rizik, zda bude nutné vynalžit peníze na nepředpkládané pravy či nutné investice, s nimiž nebyl kalkulván v prpčtu nákladů v jedntlivých fázích pužité vícefázvé metdy. Úklem dhadce je tedy prvěřit technicku kvalitu bjektu. Přirážka za rizika spjená s eknmiku nemvitsti Zde prcentní přirážka k výnsu z bezrizikvé investice dráží rizik, zda bude mžné nemvitst prnajímat takvým nájemníkům a za takvé nájmy, které byly uvažvány v prpčtu příjmů. Zhledňuje se délka nájemních smluv (dba určitá / neurčitá) a případné rizik, že prstry uvlněné p nájemci, nebudu rychle prnajaty (pkud mžn za stejné nájemné) tzv. neúplné prnajmutí. Dále se zhledňuje kvalita nájemců jejich schpnst platit nájem včas a ve smluvené výši. V úvahu připadá též rizik, že prnájem dané nemvitsti přestane být zájem tzv. eknmická živtnst. Přirážka za rizika právními pvahy Zde prcentní přirážka k výnsu z bezrizikvé investice dráží rizik, zda jsu s nemvitstí spjaty věcné břemena, práva na náhradní bydlení, zda stavby stjí na pzemcích jiných vlastníků, zda přístup k nemvitsti je mžný jen přes pzemky jiných vlastníků, sudní spry apd. 5.3 Metda kmparativní Kmparativní metda, též srvnávací metda či metda srvnatelných hdnt, je statistická metda. Vychází z th, že z většíh pčtu známých entit lze dvdit střední hdntu, kteru lze pužít jak základ pr hdncení určité nemvitsti (pr zjištění její bvyklé ceny). Srvnatelné hdnty nemvitstí jsu stanvvány dle již realizvaných prdejů (kupních smluv) neb se pírají šetření splupracujících dhadců, realitních kanceláří v daném reginu, vlastní databázi a zkušensti zhtvitele psudku či realitní inzerci. Mezi základní vlivy půsbící na hdntu nemvitéh majetku patří: Plha nemvitstí - vzdálenst d center měst či bcí - vzdálenst d hlavních kmunikačních tahů - přístup k silničním či železničním trasám Využitelnst nemvitstí - stavebně-technické vlastnsti nemvitstí, jejich mezenst či napak předimenzvanst - účel staveb a mžnst adaptace na jiné využití - kapacita inženýrských sítí a mžnst jejich úpravy - mžnsti přístaveb a rzšíření nemvitstí - mezené mžnsti další výstavby (stavební uzávěry, chranná pásma) 6

7 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Vlastnické vztahy a zátěžvá břemena - stavby na cizím pzemku, nájemní smluvy a jejich vypvěditelnst - předkupní práva, věcná břemena - zástavní práva - sudní spry (např. restituční spry) Situace na realitním trhu - celkvé trendy v prdeji nemvitstí - prdejnst bdbných nemvitstí v dané lkalitě V pdmínkách České republiky má přístup k infrmacím všech realizvaných cenách prdejů nemvitstí puze stát (prstřednictvím finančních úřadů), který však tyt údaje pr ptřeby dhadců systematicky netřídí a rvněž jim je takt z důvdu chrany sbních dat nepskytuje. Z th důvdu existují kmerční databáze, kde by supisy sjednaných cen měly splňvat pdmínky aktuálnsti (jinak je jejich pužití v rámci analýzy trhu neadekvátní). Databáze však becně nelze přeceňvat, nebť data v nich rychle zastarávají a jsu pak užitečná zejména pr sledvání trendů. Ideální stav by byl, pkud by dhadci byli napjeni na databázi Českéh statistickéh úřadu, který shrmažďuje infrmace sjednaných cenách d finančních úřadů a sučasně měli přístup na databázi Katastrálních úřadů, ze které by mhli mim jiné získat příslušnu kupní smluvu s přesnu identifikací prdávané nemvitsti. T však v pdmínkách České republiky není z důvdů výše uvedených mžné. Přest lze z veřejně dstupných placených i neplacených zdrjů zjistit trendy ve vývji realizvaných cen nemvitstí včetně jejich půvdních nabídkvých cen. Ve znaleckých psudcích se prvádí dhad bvyklé ceny předmětu cenění, nikliv přesné matematické vyčíslení částky, za jaku je nemvitst prdejná. Na knečnu cenu má ttiž vliv spektrum klnstí, přičemž každu z nich může ptenciální kupující pr sebe vyhdntit jinak, z jinéh úhlu phledu. Úklem ceňvatelů je prt zejména prezentvat jejich dbrný phled na věc, který by všem měl krespndvat s pkud mžn c nejširší výsečí z prtflia ptenciálních kupujících. T ptvrzuje i článek uveřejněný v dbrném čtvrtletníku Odhadce a ceňvání majetku č. 3-4/2009, str. 50: Důležitu dvednstí dhadce musí být schpnst vcítění se d uvažvání investra. Znamená t umět si dpvědět na tázky, které si takvý investr klade - prč bych si nu nemvitst měl kupvat, jaké přinese benefity, jaká je perspektiva takvé investice, jaká je návratnst. Přest je však pravděpdbné a časté, že existuje zájemce se zvláštním úhlem phledu, případně zájemce dispnující infrmacemi, které nejsu nijak veřejně přístupné a známé. Takvý zájemce se pak nachází mim výše zmíněnu výseč ptenciálních kupujících a prt i cena, kteru je chten za danu nemvitst vydat, je mim běžnu relaci. Z těcht důvdů dbrná veřejnst pvažuje za nejpřesnější mžné zjištění bvyklé ceny nemvitsti prces veřejné dražby, které se může zúčastnit širké spektrum libvlných zájemců danu nemvitst. Aplikace metd viz např. publikace Terie ceňvání nemvitstí, Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc., VIII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., 2009 neb Ing. Zbyněk Zazvnil, Prvnávací hdnta nemvitstí, nakladatelství Ekpress

8 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 B POSUDEK 1 APLIKOVANÁ METODA OCENĚNÍ V tmt psudku je zjišťvána bvyklá cena předmětu cenění, kteru se dle zákna č. 151/1997 Sb. (zákn ceňvání majetku) ve znění zákna č. 121/2000 Sb., 237/2004 Sb. a 257/2004 Sb. rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumějí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku vyplývající z sbníh vztahu k němu. Při vlbě způsbu zjištění bvyklé ceny jsme nejprve analyzvali tereticku pužitelnst všech známých a v praxi pužívaných metd cenění. Vzhledem k tmu, že předmětem cenění je v pdstatě běžný byt s pdílem na splečných částech dmu a pzemcích, ke kterému je mžné nalézt statisticky významný subr bdbných bytů (včetně zmíněných pdílů) na místním (reginálním) trhu nabízených k prdeji (ppř. již uskutečněných prdejů), dmníváme se, že je vhdné pr cenění pužít metdu kmparativní. Zatímc v rzvinutých eknmikách je za bvyklu cenu pvažvána cena stanvená právě pmcí metdy kmparativní (srvnávací), v našich pdmínkách je becná shda tm, že tat metda nemá stále ještě vypvídací schpnst prvnatelnu se srvnatelnými cenami určvanými v rzvinutých eknmikách, i když v určitých aspektech a u některých majetkvých hdnt lze i u nás již stanvit srvnávací metdu cenu, která není zcela nereálná. Přest se v našich pdmínkách, zejména z důvdu patrnsti a maximální bjektivity, stanvuje bvyklá cena také na základě metd nákladvých a výnsvých. Nákladvý způsb cenění všem zjišťuje tzv. věcnu hdntu nemvitsti (zjišťuje náklady na znvupřízení staveb, s dpčtem přiměřenéh ptřebení). Dmníváme se však, že tat metda nemá v případě tht znaleckéh psudku dstatečnu vypvídací schpnst. Jejím výsledkem ve většině případů není bvyklá cena nemvitsti, pužívá se spíše pr účely zjištění výše škdy, např. v rámci pjišťvacích řízení. Výnsvý způsb cenění zjišťuje tzv. výnsvu hdntu nemvitsti. Principem tét metdy je předpklad, že chvání buducíh vlastníka bude pdbné chvání racinálníh investra - investra, jehž cílem je maximalizace užitku ze svéh majetku a bude prt prnajatelné prstry prnajímat. T se však u pdbných bytů služících pr rdinné bydlení primárně nepředpkládá, dbrná znalecká veřejnst splu s bankvním sektrem dpručuje výnsvé cenění neprvádět, výnsvu metdu cenění prt neaplikujeme. Kmparativní způsb cenění je prveden ve dvu variantách: a) srvnáním s realitním trhem ve smyslu bdu A.5.3 tht psudku metdu příméh prvnání, b) prvnávací metdu dle prváděcí vyhlášky k záknu ceňvání č. 151/1997 Sb. v platném znění (vyhláška č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb.), která cenění prvádí na základě ucelené databáze srvnatelných či alespň bdbných nemvitstí vůči ceňvané nemvitsti. Databáze je zpracvána dle skutečných prdejů - vyhlášku každrčně aktualizuje a vydává Ministerstv financí ČR. Uvedený pstup je v suladu s tržními přístupy k ceňvání. 8

9 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / OCENĚNÍ 2.1 Kmparativní metda cenění - srvnání na realitním trhu Kmparativní metda, též srvnávací metda či metda srvnatelných hdnt, je statistická metda. Vychází z th, že z většíh pčtu známých entit lze dvdit střední hdntu, kteru lze pužít jak základ pr hdncení určité nemvitsti (pr zjištění její bvyklé ceny). Srvnatelné hdnty nemvitstí jsu bvykle stanvvány dle již realizvaných prdejů (kupních smluv) neb se pírají šetření splupracujících dhadců, realitních kanceláří v daném reginu, vlastní databázi a zkušensti zhtvitele psudku či realitní inzerci. Ppis: Panelvý bytvý dům je půdrysně pstaven ve tvaru bdélníka, je řadvě stjící se samstatnými vstupy d bytvých dmů č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a Je situvaný na svažitém pzemku, klní zástavbu tvří hlavně bytvé dmy. Před dmem je plcha parkviště. Námi ceňvaný byt veliksti 3+1 a výměře 93,50 m 2 (včetně ldžií a sklepa) se nachází v 3.NP vstup č.p Centrum města Blansk je ve vzdálensti cca 1,9 km, d Brna je vzdálenst 30,0 km. Inženýrské sítě: je prveden napjení na el. energii, veřejný vdvd, kanalizaci, plynvd. Knstrukční řešení a technické vybavení: Dba výstavby: dle dbrnéh dhadu před cca 40 lety; údržba: průměrná Pčet pdlaží: pdsklepen, 4 nadzemních pdlaží Základy: betnvé pasy s izlací prti zemní vlhksti Nsné knstrukce: mntvané prefabrikvané panely, nezateplen Strpy: ŽB mntvané Střecha: tvar: plchá střecha (strpní panely) Krytina střechy: živičná Klempířské knstrukce: Vnitřní pvrchy: dešťvé žlaby a svdy, kenní parapety, plechvání střešních prstupů; z pzinkvanéh plechu dvuvrstvé vápencementvé mítky; v kupelně a wc zděné jádr Vnější pvrchy: fasádní mítka, bklad sklu není prveden Schdy: nsná část železbetnvá; pvrch stupňů: terazz; zábradlí kvvé, madl bakelitvé Dveře: dřevěné hladké plné neb částečně prsklené, s kvvými zárubněmi a dřevěnými prahy, vstupní d bjektu jsu kvvé, prsklené Vrata: nejsu Okna: dřevěná se zdvjeným zasklením Pvrch pdlah: dle účelu užití místnsti: PVC, kberec 9

10 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Vytápění: etážvé d litinvých radiátrů Ohřev teplé vdy: zásbníkvým hřevem Vnitřní vdvd: je prveden rzvd studené i teplé vdy Hygienické vybavení: WC splachvací ddělené d kupelny; v kupelně umyvadl, vana Vnitřní kanalizace: d všech zařizvacích předmětů; plast Vnitřní plynvd: d kuchyně Elektrinstalace: na jističe, kmpletní rzvd světelnéh prudu (230V) i mtrvéh prudu (400V); blesksvd je instalván Výtahy: nejsu Vybavení kuchyní: Ostatní: varné jedntky kmbinvané (plyn, el.) např. vzduchtechnika, rzvd EPS, EZS, strukturvaná kabeláž, krb, dvětrávání ventilátry, rzvd antén pd mítku: nebyl zjištěn Pzn.: Vnitřní prhlídka nemhla být prvedena, vnitřní knstrukční prvky jsu prt ppsány jak standardní (typické) pr daný typ stavebníh bjektu; jejich prvedení tedy může být dlišné. Srvnávací parametry: Název Užitná plcha [m 2 ] Kuchyň 11,60 Šatní skříň 0,70 Pkj 20,40 Pkj 13,70 Pkj 13,70 Spíž 0,40 Předsíň 12,60 Šatna 2,20 WC 1,10 Kupelna 3,20 Celkem 79,60 Sklep 5,60 Ldžie (plcha 2 ks celkem) 8,30 10

11 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Srvnávací kritéria: č. Kriterium Ppis kritéria A OBEC 1 Velikst bce byvatel , z th v prdukt. věku 2 Správa, úřady městský úřad, pšta, plicie, úřady kresníh města 3 Pptávka p nemvitstech nabídka převyšuje pptávku 4 Přírdní klí velmi dbré 5 Obchd a služby veškeré 6 Šklství základní škly, střední šklství 7 Zdravtnictví rdinace všebecnéh lékaře, nemcnice, pliklinika 8 Kultura, sprt dstatečné vybavení 9 Ubytvání dstatečná kapacita 10 Struktura zaměstnansti nedstatečná nabídka 11 Živtní prstředí velmi dbré B UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI 12 Plha vzhledem k centru bce na kraji 13 Dpravní pdmínky příjezd až k bjektu 14 Orientace ke svět. stranám kmbinvaná 15 Knfigurace terénu mírně svažitý terén 16 Převládající zástavba bydlení 17 Parkvací mžnsti před bytvým dmem btížně, nehlídané 18 Obyvatelstv v susedství nebyl zjišťván 19 Územní plán schválený úz. plán 20 Inženýrské sítě všechny C VLASTNÍ NEMOVITOST 21 Typ stavby vhdný 22 Dstupnst jedntlivých pdlaží puze p schdišti 23 Regulace nájemnéh žádná 24 Výskyt radnu neměřen 25 Další mžnsti hržení velmi mezené až náhdné 26 Příslušenství nemvitsti vhdné (identifikace viz výše) 27 Mžnsti dalšíh rzšiřvání nejsu 28 Technická hdnta stavby viz níže 29 Údržba stavby průměrná 30 Pzemky celkem pdíl na m 2 Technický stav: Prvky krátkdbé živtnsti (PKŽ) i prvky dluhdbé živtnsti (PDŽ) jsu v dbrém technickém stavu. Objekt je bez viditelných statických pruch a jeh stavebně - technický stav dpvídá stáří, technlgickým pstupům výstavby a pužitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Jinak je bytvý dům v půvdním stavu bez revitalizace či zateplení. 11

12 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Rizika eknmické pvahy: Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynalžit finanční prstředky na bnvu. Závady právní pvahy: Dle výpisu z katastru nemvitstí LV č existuje subr mezení vlastnickéh práva (zástavní práv, exekuční příkaz k prdeji). T však vhledem k účelu psudku (pr exekuční řízení) nepvažujeme za závady právní pvahy a není s nimi v tmt psudku uvažván. 12

13 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Srvnávací nemvitsti (SN): 1) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Salmva, Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží umístění: 2.pdlaží Plcha užitná: 75 m2 Vda: Dálkvý vdvd Tpení: Ústřední dálkvé Elektřina: 230V Ppis: Byt 3+1 se dvěma ldžiemi a kmru. Byt se nachází ve 2. nadzemním pdlaží čtyřpatrvéh panelvéh dmu. Jedná se udržvaný byt s umakartvým jádrem. Dispzice - z předsíně jsu samstatné vstupy d všech tří pkjů (20,6 m2, 16,2 m2 a 12 m2), kmry, samstatnéh WC a kuchyně. Z kuchyně je pak druhý vstup d bývacíh pkje a dále d kupelny. Byt byl částečně reknstruván - plastvá kna, nvé stupačky. K bytu náleží sklep 2,2 m2. Dům je zateplen a má nvu střechu. Zdrj: Reality Maccha s.r.. Smetanva 2359/6, Blansk 2) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Pekařská, Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží umístění: 2.pdlaží Plcha užitná: 84 m2 Vda: Dálkvý vdvd 13

14 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Tpení: Plyn: Elektřina: Ústřední plynvé Plynvd 230V Ppis: byt veliksti 3+1 s ldžií. Byt se nachází ve 2. patře pětipdlažníh bytvéh dmu s výtahem. Tent bytvý dům je udržvaný, pstupně prchází reknstrukcí (nvé stupačky, nvá plastvá kna a v sučasné dbě se připravuje zateplení). Dispzice bytu: vstupní předsíň 8,6 m2, kuchyň 12,3 m2, bývací pkj 19,8 m2, lžnice 13 m2, dětský pkj 18,2 m2, kupelna 2,4 m2, WC 1,6 m2, šatna 3 m2. Z kuchyně a býváku je mžný vstup na ldžii veliksti 7 m2. K bytu náleží kmra veliksti 3 m2 a sklep 2 m2. V bytě jsu nvá plastvá kna se žaluziemi. Vytápění bytu a hřev teplé vdy zajišťuje vlastní plynvý ktel. Zdrj: Reality Maccha s.r.. Smetanva 2359/6, Blansk 3) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží pčet: 3 Pdlaží umístění: 3.pdlaží Plcha užitná: 94 m2 Ppis: Byt veliksti 3+1+ sklep + dvě ldžie. Na bytvém dmě prběhla částečná revitalizace. Byt pršel celkvu reknstrukcí, má samstatné tpení plynvý ktel, radiátry, zděné jádr, v kupelně sprchvý kut i vanu, samstatné WC, v celém bytě jsu plvucí pdlahy a dveře. V kuchyni kuchyňská linka s digestří a vestavěnými elektrsptřebiči. 14

15 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Zdrj: OKNO NEMOVITOSTÍ, s.r.. Bezručva 14, Bskvice 4) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží umístění: 4.pdlaží Plcha užitná: 80 m2 Ppis: Byt s ldžii, dispzičně řešený jak 3+1, který je situván ve 4 pdlaží budvy. Prstry jsu členěny na předsíň, bývací pkj s ldžií 20m2, lžnici 11,8m2, dětský pkj 20,5m2, kuchyň 11,5 m2, spíž 0,5 m2, kmra 8,2m2, kupelnu s vanu a samstatné WC. Byt má zděné jádr, vlastní tpení, nvá kna, náleží k němu sklep. Zdrj: Realitní kancelář Agentura PARTNER s.r.. 15

16 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Masarykv náměstí 1097/ Letvice 5) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Pd Javry, Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Dbrý Typ dmu: Patrvý Pdlaží pčet: 8 Pdlaží umístění: 6.pdlaží Plcha užitná: 75 m2 Ppis: Byt 3+1, sklep, balkn. Byt je v 6.patře. Plánvaná revitalizace bytvéh dmu. Byt je ve standardu, umakartvé jádr, plastvá kna. Zdrj: MORAVA pr Vás, s.r.. Příkp 843/4, Brn 16

17 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / ) Byt 3+1 Nabídkvá cena: ,- Kč Upravená nabídkvá cena: ,- Kč/m2 Adresa: Okružní, Blansk Budva: Panelvá Stav bjektu: Velmi dbrý Pdlaží pčet: 10 Pdlaží umístění: 4.pdlaží Plcha užitná: 79 m2 Ppis: Byt 3+1, v Blansku ve 4 NP s výtahem. Celkvá plcha bytu 78,5m2, zděné jádr, plastvá kna, stupačky vdy a dpadů p reknstrukci. V bytě jsu veškeré měřiče energií. V bytě kmra cca 3m2, sklep zděný. Zdrj: Realitní kancelář CENTURY 21 Free Star Kliště 1912/13, Brn 17

18 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Závěrečná analýza Ceny uváděné v nabídkách realitních kanceláří nelze vždy pužít ve 100%, ale puze rientačně a s velku bezřetnstí vzhledem k tmu, že realitní kanceláře většinu v první fázi inzerce respektují přání prdávajícíh, které bývá zpravidla nadsazené a nereflektuje realitu trhu. Realitní kanceláře tedy zpravidla inzerují ceny určené prdávajícími a až p delší dbě, v dalších fázích neúspěšné inzerce ceny snižují. Např. v příspěvku Vztah nabídkvých cen bytných nemvitstí a jejich dpvídajících db trvání nabídky prezentvaném na XVIII. mezinárdní knferenci sudníh inženýrství jeh autr Ing. Martin Cupal uvádí: Změnu ceny v průběhu trvání nabídky vyjadřuje tzv. keficient redukce ceny, který představuje pměr tržní ceny ku ceně nabídkvé. Zpravidla je tent keficient k ZC 1,00. T znamená, že ceny nabídkvé jsu zpravidla vyšší než ceny tržní. Při ceňvání nemvitstí prvnávací metdiku se někdy pužívá paušálně hdnta k ZC = 0,85. Uveřejněn v časpise Sudní inženýrství č. 4, rčník na str Obdbně v časpise Odhadce a ceňvání majetku č. 3-4/2009 v článku autrů Ing. Jana Cimburka, Ph.DR. Michala Hlaváčka, Ph.D., dc. Ing. Lubše Kmárka, Ph.D., M.SC., MBA, na str. 37 se uvádí, že nabídkvé ceny a ceny skutečných prdejů vykazují pdbné tendence (krelační keficienty v hdntách d 0,85 d 0,99). Stejně tak uvádí Dc. Ing. Albert Bradáč, DrSc. v publikaci Terie ceňvání nemvitstí, VII. vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., 2008, ISBN , strana 350: Ceny inzervané jak pžadvané prdejní jsu zpravidla vyšší, než jaké budu naknec dsaženy. Pstupným pdrbným sledváním je mžn si věřit, jak cena určité nemvitsti pstupně v čase klesá, až z inzerce zmizí - nemvitst se zřejmě prdala za cenu blízku pslední pžadvané. Cena nemvitsti nemůže být větší, než cena stejné nemvitsti inzervané k prdeji. V dalším textu pak: keficient zdrje infrmace: 0,65-1,00. Metda příméh prvnání: Srvnávací nemvitsti Výměra [m 2 ] Cena ke Index dlišnsti I O srvnání tech. stav a [Kč/m 2 ] zdrj plha velikst vybavenst Upravená cena [Kč/m 2 ] SN ,95 1,00 0,94 0, SN ,95 1,00 1,06 0, SN ,95 1,00 1,18 0, SN ,95 1,00 1,01 1, SN ,95 1,00 0,94 1, SN ,95 1,00 0,99 0, n: pčet srvnávacích nemvitstí 6 Obvyklá cena [Kč] Obvyklá cena [Kč] p zakruhlení: Statistické veličiny: Směrdatná dchylka [SO] 799 Minimální hdnta AP - SO Aritmetický průměr [AP] AP + SO Maximální hdnta Výpčet: 79,60 m ,- Kč/m 2 = ,- Kč, p zakruhlení: ,- Kč 18

19 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / Prvnávací způsb cenění dle prváděcí vyhlášky k Záknu ceňvání a) Bytvá jedntka č. 2019/31-25 Zatřídění pr ptřeby cenění: Typ bjektu: Bytvý prstr Plha bjektu: Blansk Stáří stavby: 40 rků Indexvaná průměrná cena IPC (přílha č. 19): ,- Kč/m 2 Pdlahvé plchy bytu: Kuchyň: = 11,60 m 2 Šatní skříń: = 0,70 m 2 Pkj: = 20,40 m 2 Pkj: = 13,70 m 2 Pkj: = 13,70 m 2 Spíž: = 0,40 m 2 Předsíň: = 12,60 m 2 Šatna: = 2,20 m 2 WC: = 1,10 m 2 Kupelna: = 3,20 m 2 Pdlahvá plcha bytu: = 79,60 m 2 Pdlahvé plchy balknů, teras a pavlačí: Ldžie: = 8,30 m 2 Pdlahvé plchy balknů, teras a pavlačí - celkem: = 8,30 m 2 Pdlahvé plchy sklepů a půd, ne místnsti: Sklep: = 5,60 m 2 Pdlahvé plchy sklepů a půd, ne místnsti - celkem: = 5,60 m 2 Zapčítaná pdlahvá plcha bytu: = 79,60 m 2 Zapčítaná pdlahvá plcha balknů, teras a pavlačí: 8,30 m 2 * 0,17 = 1,41 m 2 Zapčítaná pdlahvá plcha sklepů a půd, ne místnsti: 5,60 m 2 * 0,10 = 0,56 m 2 Pdlahvé plchy - celkem: = 81,57 m 2 Výpčet indexu cenvéh prvnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - 1. Typ stavby - Budva - panelvá, nezateplená II -0,05 2. Splečné části dmu - Klárna, kčárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad II 0,00 3. Příslušenství dmu - Bez dpadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v dmě - Ostatní pdlaží nevyjmenvané II 0,00 5. Orientace byt. místnstí ke světvým stranám - Ostatní světvé strany - částečný výhled II 0,00 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní prvedení III 0,00 7. Další vybavení bytu a prstry užívané splu s bytem - Standardní vybavení - balkn neb ldžie, kmra neb sklepní kóje (sklep) III 0,00 8. Vytápění bytu - Dálkvé, ústřední, etážvé III 0,00 19

20 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt v dbrém stavu s pravidelnu údržbu II 1,05 Keficient pr stáří 40 let: 0,80 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V10 * 0,80 = 0,798 i = 1 Index plhy: Název znaku č. P i 1. Plha nemvitsti v bci - suvisle zastavěné území bce III 0,00 2. Význam lkality (v bci, blasti, kresu) - bez vlivu II 0,00 3. Oklní zástavba a živtní prstředí - převažující bjekty pr bydlení III 0,00 4. Dpravní spjení - dbrá dstupnst centra bce, dbré dpravní spjení II 0,00 5. Parkvací mžnsti v klí nemvitsti - mezené II 0,00 6. Obyvatelstv - bezprblémvé klí II 0,00 7. Změny v klí s vlivem na cenu nemvitsti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index plhy I P = (1 + P i ) = 1,000 i = 1 Index trhu s nemvitstmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemvitstmi - nabídka dpvídá pptávce III 0,00 2. Vlastnictví nemvitstí - stavba na vlastním pzemku (ve spluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prdejnst - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 1,000 i = 1 Celkvý index I = I V * I P * I T = 0,798 * 1,000 * 1,000 = 0,798 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = ,- Kč/m 2 * 0,798 = ,11 Kč/m 2 Cena zjištěná prvnávacím způsbem CP = CU * PP = ,11 Kč/m 2 * 81,57 m 2 = ,27 Kč Cena stanvená prvnávacím způsbem = ,27 Kč b) Pzemky Stavební pzemky ceněné dle 28 dst. 1 a 2: Název Parcelní čísl Výměra Jedn. cena Cena [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] Pzemek St. 3318/1 221,00 400, ,- Pzemek St. 3318/2 266,00 400, ,- Pzemek St. 3318/3 221,00 400, ,- 20

21 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 Pzemek St. 3318/4 266,00 400, ,- Pzemek St. 3318/5 293,00 400, ,- Pzemek St. 3318/6 245,00 400, ,- Sučet ,- Úprava ceny přílha č. 21: 1.2. výhdnst plhy z hlediska účelu užití stavby 42 % Úprava ceny celkem 42 % ,- Mezisučet ,- Keficient prdejnsti K p (příl. č dle bce a účelu užití): * 1,1670 Keficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1540 Stavební pzemky ceněné dle 28 dst. 1 a 2 - celkem ,24 Pzemky - zjištěná cena = ,24 Kč c) Spluvlastnický pdíl na pzemcích: Zjištěná cena pzemku: ,24 Kč Spluvlastnický pdíl: 284 / Hdnta spluvlast. pdílu: ,24 Kč * 284 / = ,83 Kč Bytvá jedntka č. 2019/31 - zjištěná cena = ,10 Kč Výsledná cena nemvitsti p zakruhlení dle 46 činí ,- Kč 21

22 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / VYHODNOCENÍ Kmparativní metda - srvnání na realitním trhu Ocenění dle prváděcí vyhlášky k Záknu ceňvání ,- Kč ,- Kč Na základě dstupných infrmací, na základě ppsaných parametrů, na základě srvnávacích kritérií, na základě rizikvých faktrů, na základě prvedených šetření a na základě výsledků pužitých metd cenění indikujeme bvyklu cenu předmětu cenění ve výši: ,- Kč 22

23 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 C REKAPITULACE Obvyklu cenu: a) bytvé jedntky č. 2019/31 v budvě bydlení č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (LV č. 4222), část bce Blansk, ul. Kamnářská, č.r. 13, stjící na pzemcích parc.č. St. 3318/1 (LV č. 6703), St. 3318/2 (LV č. 6703), St. 3318/3 (LV č. 6703), St. 3318/4 (LV č. 6703), St. 3318/5 (LV č. 6703) a St. 3318/6 (LV č. 6703), k.ú. Blansk, bec Blansk, včetně spluvlastnickéh pdílu ve výši 284/16545 na splečných částech dmu č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, zapsán na LV č. 8276, vedenéh KÚ pr Jihmravský kraj, KP Blansk, b) spluvlastnickéh pdílu ve výši 284/16545 na pzemcích parc.č. St. 3318/1, St. 3318/2, St. 3318/3, St. 3318/4, St. 3318/5 a St. 3318/6 zapsán na LV č vedenéh KÚ pr Jihmravský kraj, KP Blansk, indikujeme ke dni cenění na: ,- Kč slvy: Jedenmilinpětsetčtyčicettisíc krun českých D ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek jsme pdali jak znalecký ústav vedený v suladu s ustanvením 21 dst. 3 zákna č. 36/1967 Sb., znalcích a tlumčnících a ustanvením 6 dst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb., k prvedení zákna znalcích a tlumčnících, ve znění pzdějších předpisů, zapsaný dle Rzhdnutí ministryně spravedlnsti a předsedkyně legislativní rady vlády České republiky č.j. 193/2009-OD-ZN ze dne d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst: pr br eknmika, s rzsahem znaleckéh právnění pr: ceny a dhady nemvitstí. Znalecký úkn je zapsán pd přadvým číslem / 2011 deníku znaleckéh ústavu. Otisk znalecké pečetě: V Hradci Králvé dne Pdpis za znalecký ústav: Ing. Milan Bálek jednatel splečnsti Odhadci a znalci CZ, s.r.. Přemyslva 38/ Hradec Králvé 23

24 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Znalecký psudek č / 2011 E PŘÍLOHY 1. Barevná ftdkumentace 2. Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 8276, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Výpis z Katastru nemvitstí, LV č. 6703, k.ú. Blansk, získaný prstřednictvím Dálkvéh přístupu d Katastru nemvitstí dne Snímek katastrální mapy 24

25 Odhadci a znalci CZ, s.r.. Přílha: Ftdkumentace

26 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vlastnictví bytu a nebytvéh prstru CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Blansk, Blansk / B Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemvitsti Jedntky Č.p./ Č.jedntky Způsb využití Pdíl na splečných částech dmu spluvlastnický pdíl - id.852/49635 Budva Blansk, č.p. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, LV 4222, byt.dům na parcele St. 3318/1 LV 6703 St. 3318/2 LV 6703 St. 3318/3 LV 6703 St. 3318/4 LV 6703 St. 3318/5 LV 6703 St. 3318/6 LV 6703 Parcely Způsb chrany 2019/31 byt 284/16545 B1 Jiná práva - Bez zápisu C Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr Pvinnst k Zástavní práv smluvní k zajištění phledávky vyplývající ze Smluvy pskytnutí hyptečníh úvěru č.3100/ /08/01-001/00/r ze dne ve výši ,-Kč s příslušenstvím Hypteční banka, a.s., Radlická Jedntka: 2019/31 V-3156/ /150, Praha 5, Radlice, , RČ/IČO: Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-3156/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti dle usnesení Okresníh sudu v Blansku ze dne čj. 90 EXE 1539/2010-6, pvinný Smlík Martin r.č /1147 Jedntka: 2019/31 Z-5094/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv, sudní exekutr JUDr. Rbert Pazák, ze dne Z-5094/ Zástavní práv exekutrské dle usnesení Okresníh sudu v Blansku ze dne č.j. 90 EXE 1539/ k uspkjení phledávky v částce ,70 Kč s příslušenstvím, nákladů řízení a nákladů exekuce a nákladů právněné; pvinný Smlík Martin, r.č /1147 VB Leasing CZ, spl. s r.., Jedntka: 2019/31 Z-5095/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 1

27 D Okres: Jiné zápisy VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. Typ vztahu Oprávnění pr CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Heršpická 813/5, Brn-střed - Štýřice, Brn 39, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv, sudní exekutr JUDr. Rbert Pazák, ze dne Z-5095/ Listina Ohlášení nabytí právní mci rzhdnutí 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv ze dne Právní mc ke dni Z-5095/ Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné pdklady zápisu Listina Smluva převdu vlastnictví jedntky ( 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2636/ Pr: Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Blansk, RČ/IČO: /1147 F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Upzrnění: Další údaje budvě a pzemcích uvedených v části B jsu vždy na příslušném výpisu z katastru nemvitstí pr vlastnictví dmu s byty a nebytvými prstry. Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven: :53:48 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 2

28 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv Adamvich Sviatlana, Kamnářská 2020/15, Blansk, / /49635 SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM Bidman Čeněk Ing. a Bidmanvá Lenka Ing., Kamnářská 2016/7, Blansk, Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, Blansk 1 Blažek Václav, Kamnářská 2018/11, Blansk, Bček Rstislav, Kamnářská 2018/11, Blansk, Celý Pavel, Kamnářská 2021/17, Blansk, Cufalvá Magdaléna Ing., Kamnářská 2021/17, Blansk, Čermákvá Jitka, Kamnářská 2021/17, Blansk, Dvřáčkvá Iveta, Kamnářská 2017/9, Blansk, Dvřákvá Lena, Palackéh 1771/3, Blansk, Fitzek Otmar a Fitzekvá Vlasta, Kamnářská 2020/15, Blansk, Grsservá Lenka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Gruber Antnín, Kamnářská 2020/15, Blansk, Hasň Karel a Hasňvá Věra, Kamnářská 2016/7, Blansk, Havelkvá Emilie, Kamnářská 2017/9, Blansk, Hédl Jarslav, Kamnářská 2020/15, Blansk, Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, Hráček Jarslav Ing., Kamnářská 2019/13, Blansk, Hrubá Jitka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Blansk 1 Hrubý Drahmír, Kamnářská 2021/17, Blansk, Janáč Vjtěch, Kamnářská 2017/9, Blansk, Blansk 1 Janíčkvá Ivana, Kamnářská 2016/7, Blansk, Jelínek Iv, Kamnářská 2018/11, Blansk, Blansk 1 Kcman Ladislav a Kcmanvá Mirslava, Kamnářská 2018/11, Blansk, König Luděk a Königvá Marie, Kamnářská 2019/13, Blansk, Kpka Jiří a Kpkvá Jana Mgr., Kamnářská 2017/9, Blansk, / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /9927 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 1

29 SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM SJM Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Kuřil Karel RNDr. a Kuřilvá Jiřina, Kamnářská 2016/7, Blansk, Kuchař Milslav a Kuchařvá Věra, Kamnářská 2019/13, Blansk, Kylarvá Šárka Terezie, Kamnářská 2021/17, Blansk, Kyzlink Petr, Kamnářská 2018/11, Blansk, Blansk 1 Lysněk Petr Ing. a Lysňkvá Alena, Kamnářská 2021/17, Blansk, Malíčkvá Bžena, Kamnářská 2018/11, Blansk, Maňuškvá Helena, Kamnářská 2020/15, Blansk, Marťák Pavel a Marťákvá Dana Mgr., Kamnářská 2016/7, Blansk, Meluzínvá Naděžda, Kamnářská 2021/17, Blansk, Měst Blansk, nám. Svbdy 32/3, Blansk, Němečkvá Jiřina, Lipvá 165/28, Brn-střed - Pisárky, Brn 2 Parulkvá Sňa, Kamnářská 2019/13, Blansk, Patčka Mirslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, Pech Jsef a Pechvá Marie, Kamnářská 2021/17, Blansk, Přízkvá Danuška, Kamnářská 2019/13, Blansk, Přibilík Milan a Přibilíkvá Petra, Kamnářská 2020/15, Blansk, Přibyl Jarslav a Přibylvá Eva, Kamnářská 2016/7, Blansk, Sedlák Lubš a Sedlákvá Milada, Kamnářská 2021/17, Blansk, Smíškvá Radka, Slupečník 2222/23, Blansk, Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Blansk, Blansk 1 Staněk Alis Ing. a Staňkvá Dana, Kamnářská 2016/7, Blansk, Svěrák Milslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, Šamalík Bhumil a Šamalíkvá Blanka, Kamnářská 2017/9, Blansk, Šamánek Jiří RNDr. a Šamánkvá Helena, Kamnářská 2018/11, Blansk, Šebela Radmír a Šebelvá Ivana, Kamnářská 2019/13, Blansk, Ševčíkvá Jitka, Kamnářská 2021/17, Blansk, Taranza Zdeněk a Taranzvá Věra, Kamnářská 2021/17, Blansk, Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /49635 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 2

30 B B1 C Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 CZ0641 Blansk Obec: SJM Tmek Ivan a Tmkvá Světlana, Kamnářská 2021/17, Blansk, SJM Trubil Pavel RNDr. a Trubilvá Jiřina, Kamnářská 2019/13, Blansk, Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, Rájec-Jestřebí SJM Vintr Petr a Vintrvá Jana, Kamnářská 2017/9, Blansk, Vlachvá Pavla Mgr., Kamnářská 2021/17, Blansk, Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Vyknal Michal, Kamnářská 2017/9, Blansk, Zaralvá Klára, Kamnářská 2020/15, Blansk, SJM Zeman Jsef a Zemanvá Ilna, Kamnářská 2018/11, Blansk, SJM Zuhar Jiří Ing. a Zuharvá Martina, Kamnářská 2019/13, Blansk, SJM = splečné jmění manželů Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 3318/1 St. 3318/2 St. 3318/3 St. 3318/4 St. 3318/5 St. 3318/6 Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr Bez zápisu zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří zastavěná plcha a nádvří Pvinnst k / / / / / / / / / / / / / / /3753 stavba LV 4222 stavba LV 4222 stavba LV 4222 stavba LV 4222 stavba LV 4222 stavba LV 4222 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 3 824/ / / / / / / / / /49635 Zástavní práv smluvní na spluvlastnický pdíl id.407/ k zajištění všech phledávek dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č a) na vrácení meziúvěru d výše ,-Kč b) na buducí phledávku ke splacení meziúvěru d výše ,-Kč c) na vrácení úvěru s příslušenstvím,který je pskytván d výše ,-Kč dlužníkem je Zdeňka Vráblíkvá ( ) Českmravská stavební spřitelna, Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ a.s., Vinhradská 3218/169, Praha 2020/15, Blansk, Blansk 10, Strašnice, Praha 10, 1, RČ/IČO: /3876, Parcela:

31 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) RČ/IČO: St. 3318/4 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/5 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/2 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/6 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/3 Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská V-2260/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /3876, Parcela: St. 3318/1 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1658/ Zástavní práv smluvní k zajištění - phledávky vyplývající ze Smluvy revlvingvém úvěru reg.č ze dne ,ve znění ddatku č.1 ze dne ,ddatku č.2 ze dne ,ddatku č.3 ze dne a ddatku č.4 ze dne na částku úvěru ,-Kč - jiných bankvních phledávek,které vzniknu de dne uzavření smluvy d ,a t d výše ,-Kč - na spluvlastnický pdíl id. 839/49635 GE Mney Bank, a.s., Vyskčilva 1422/1a, Praha 4, Michle, , RČ/IČO: Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/1 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/6 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/5 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/2 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: V-680/ V-680/ V-680/ V-680/ V-680/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 4

32 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) St. 3318/3 Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, V-680/ Blansk, , RČ/IČO: /1594, Parcela: St. 3318/4 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-680/ Zástavní práv smluvní k zajištění - peněžité phledávky a jejíh příslušenství dle smluvy úvěru č /8060 ze dne d celkvé výše ,-Kč - buducích phledávek a jejich příslušenství, které vyplynu z úvěrvých smluv na úvěry pskytnuté zástavním věřitelem, zejména úvěrů ze stavebníh spření, které vzniknu nejpzději d , a t d výše ,-Kč - na spluvlastnický pdíl id.274/33090 Stavební spřitelna České Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ spřitelny, a.s., Vinhradská Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: 1632/180, Praha 3, Vinhrady, /3754, Parcela: St. 3318/ , RČ/IČO: Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/1 Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/3 Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/2 Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/6 Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, V-1588/ Rájec-Jestřebí, RČ/IČO: /3754, Parcela: St. 3318/5 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2350/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č k zajištění phledávky na vrácení meziúvěru ve výši ,-Kč s příslušenstvím na spluvlastnický pdíl id.274/16545 Českmravská stavební spřitelna, Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ a.s., Vinhradská 3218/169, Praha Kamnářská 2018/11, Blansk, 10, Strašnice, Praha 10, , RČ/IČO: RČ/IČO: Parcela: St. 3318/1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 5

33 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Parcela: St. 3318/2 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/4 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/6 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/5 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/3 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2158/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č k zajištění buducí phledávky ke splacení meziúvěru,a t p přidělení cílvé částky d výše ,-Kč na spluvlastnický pdíl id.274/16545 Českmravská stavební spřitelna, a.s., Vinhradská 3218/169, Praha 10, Strašnice, Praha 10, RČ/IČO: Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/2 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/3 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/4 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: V-2158/ V-2158/ V-2158/ V-2158/ V-2158/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 6

34 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Parcela: St. 3318/6 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, V-2158/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/5 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2158/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru č k zajištění A - phledávky ve výši ,-Kč s příslušenstvím - buducí peněžité phledávky a t d celkvé výše ,-Kč,vzniklé nejpzději d B - buducí peněžité phledávky a t d celkvé výše ,-Kč,vzniklé nejpzději d na spluvlastnický pdíl id.407/49635 Kmerční banka, a.s., Na příkpě Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /33, Praha 1, Staré Měst, 2020/15, Blansk, Blansk , RČ/IČO: , RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/1 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/6 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/5 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/2 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/3 Adamvich Sviatlana, Kamnářská V-2422/ /15, Blansk, Blansk 1, RČ/IČO: /7176, Parcela: St. 3318/4 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2311/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č k zajištění phledávky na vrácení meziúvěru ve výši ,-Kč na spluvlastnický pdíl id. 274/16545 Českmravská stavební spřitelna, a.s., Vinhradská 3218/169, Praha Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, Z-9014/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 7

35 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk 10, Strašnice, Praha 10, RČ/IČO: Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2877/ Zástavní práv smluvní dle smluvy úvěru ze stavebníh spření č k zajištění buducí phledávky ke splacení meziúvěru, a t p přidělení cílvé částky d výše ,-Kč na spluvlastnický pdíl id. 274/16545 Českmravská stavební spřitelna, a.s., Vinhradská 3218/169, Praha 10, Strašnice, Praha 10, RČ/IČO: , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/4 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/6 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/5 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/3 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/2 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/2 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/4 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Z-9014/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 8

36 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/6 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Z-9014/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/5 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Z-9014/ Kamnářská 2018/11, Blansk, , RČ/IČO: Parcela: St. 3318/3 Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2877/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti dle usnesení Okresníh sudu v Blansku ze dne čj. 90 EXE 1539/ na spluvlastnický pdíl id. 284/16545 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/1 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/2 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/4 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/5 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/3 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5094/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/6 Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv, sudní exekutr JUDr. Rbert Pazák, ze dne Z-5094/ Věcné břemen spluužívání dle dstavce IV.smluvy na spluvlastnický pdíl id.284/16545 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 9

37 Okres: Typ vztahu Oprávnění pr Listina VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Patčka Mirslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, , RČ/IČO: /1744 Pvinnst k Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Smluva darvací, zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2406/ Věcné břemen spluužívání dle dstavce IV.smluvy na spluvlastnický pdíl id.284/16545 Patčkvá Ivana, Kamnářská 2017/9, Blansk, , RČ/IČO: /1691 Parcela: St. 3318/1 Parcela: St. 3318/2 Parcela: St. 3318/3 Parcela: St. 3318/4 Parcela: St. 3318/5 Parcela: St. 3318/6 Parcela: St. 3318/1 Parcela: St. 3318/2 Parcela: St. 3318/3 Parcela: St. 3318/4 Parcela: St. 3318/5 Parcela: St. 3318/6 V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ V-2406/ Listina Smluva darvací, zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2406/ Zástavní práv exekutrské dle usnesení Okresníh sudu v Blansku ze dne č.j. 90 EXE 1539/ k uspkjení phledávky v částce ,70 Kč s příslušenstvím, nákladů řízení a nákladů exekuce a nákladů právněné, na spluvlastnický pdíl id. 284/16545 VB Leasing CZ, spl. s r.., Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Heršpická 813/5, Brn-střed - Blansk, , Štýřice, Brn 39, RČ/IČO: RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/1 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/2 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/3 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/4 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/5 Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Z-5095/ Blansk, , RČ/IČO: /1147, Parcela: St. 3318/6 Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv, sudní exekutr JUDr. Rbert Pazák, Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 10

38 D Okres: Jiné zápisy VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Typ vztahu Oprávnění pr Pvinnst k Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) ze dne Z-5095/ Listina Ohlášení nabytí právní mci rzhdnutí 59-EX 2128/ Exekutrskéh úřadu Brn-venkv ze dne Právní mc ke dni Z-5095/ Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné pdklady zápisu Listina Vznik práva ze zákna zákn č. 172/1991 Návrh na částečný zápis nemvit.z vlastnictví ČR d vlastn. Města Blanska ze dne Pr: Pr: Pr: Měst Blansk, nám. Svbdy 32/3, Blansk, POLVZ:155/1997 Bidman Čeněk Ing. a Bidmanvá Lenka Ing., Kamnářská 2016/7, Blansk, Hasň Karel a Hasňvá Věra, Kamnářská 2016/7, Blansk, Havelkvá Emilie, Kamnářská 2017/9, Blansk, Kpka Jiří a Kpkvá Jana Mgr., Kamnářská 2017/9, Blansk, Kuřil Karel RNDr. a Kuřilvá Jiřina, Kamnářská 2016/7, Blansk, Marťák Pavel a Marťákvá Dana Mgr., Kamnářská 2016/7, Blansk, Přibyl Jarslav a Přibylvá Eva, Kamnářská 2016/7, Blansk, Staněk Alis Ing. a Staňkvá Dana, Kamnářská 2016/7, Blansk, Šamalík Bhumil a Šamalíkvá Blanka, Kamnářská 2017/9, Blansk, Lysněk Petr Ing. a Lysňkvá Alena, Kamnářská 2021/17, Blansk, Pech Jsef a Pechvá Marie, Kamnářská 2021/17, Blansk, Sedlák Lubš a Sedlákvá Milada, Kamnářská 2021/17, Blansk, Tmek Ivan a Tmkvá Světlana, Kamnářská 2021/17, Blansk, Trubil Pavel RNDr. a Trubilvá Jiřina, Kamnářská 2019/13, Blansk, Z / RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1460/ RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni RČ/IČO: Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana / / / / / / / / / / / / / / / / /0160 V-1461/ / / / / / / / / / /1637

39 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Listina Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Šebela Radmír a Šebelvá Ivana, Kamnářská 2019/13, Blansk, Ševčíkvá Jitka, Kamnářská 2021/17, Blansk, Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Celý Pavel, Kamnářská 2021/17, Blansk, Fitzek Otmar a Fitzekvá Vlasta, Kamnářská 2020/15, Blansk, Grsservá Lenka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Gruber Antnín, Kamnářská 2020/15, Blansk, Hédl Jarslav, Kamnářská 2020/15, Blansk, Maňuškvá Helena, Kamnářská 2020/15, Blansk, Blansk 1 Přibilík Milan a Přibilíkvá Petra, Kamnářská 2020/15, Blansk, Zeman Jsef a Zemanvá Ilna, Kamnářská 2018/11, Blansk, Cufalvá Magdaléna Ing., Kamnářská 2021/17, Blansk, Hrubá Jitka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Vlachvá Pavla Mgr., Kamnářská 2021/17, Blansk, Čermákvá Jitka, Kamnářská 2021/17, Blansk, Meluzínvá Naděžda, Kamnářská 2021/17, Blansk, Blansk 1 Hrubý Drahmír, Kamnářská 2021/17, Blansk, Blažek Jiří, Kamnářská 2019/13, Blansk, Dvřáčkvá Iveta, Kamnářská 2017/9, Blansk, König Luděk a Königvá Marie, Kamnářská 2019/13, Blansk, Parulkvá Sňa, Kamnářská 2019/13, Blansk, Vintr Petr a Vintrvá Jana, Kamnářská 2017/9, Blansk, Šamánek Jiří RNDr. a Šamánkvá Helena, Kamnářská 2018/11, Blansk, Němečkvá Jiřina, Lipvá 165/28, Brn-střed - Pisárky, Brn 2 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana / / /474 V-1462/ RČ/IČO: / / / / / / /405 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni / / / /0084 V-488/ RČ/IČO: /3790 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1220/ RČ/IČO: / /3782 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni / / /443 V-1219/ RČ/IČO: / / / / / / / / /2535 Smluva darvací ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2076/ RČ/IČO: /423 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni

40 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Listina Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Vráblíkvá Zdeňka, Kamnářská 2020/15, Blansk, Blansk 1 Jelínek Iv, Kamnářská 2018/11, Blansk, Dvřákvá Lena, Palackéh 1771/3, Blansk, Kcman Ladislav a Kcmanvá Mirslava, Kamnářská 2018/11, Blansk, Přízkvá Danuška, Kamnářská 2019/13, Blansk, Blansk 1 Hejlek Rbert a Hejlkvá Radka, Kamnářská 2018/11, Blansk, Uríkvá Jana Mgr., Kuničky 44, Rájec-Jestřebí Adamvich Sviatlana, Kamnářská 2020/15, Blansk, Maňuškvá Helena, Kamnářská 2020/15, Blansk, Blansk 1 Kyzlink Petr, Kamnářská 2018/11, Blansk, Parulkvá Sňa, Kamnářská 2019/13, Blansk, Bček Rstislav, Kamnářská 2018/11, Blansk, Janíčkvá Ivana, Kamnářská 2016/7, Blansk, Malíčkvá Bžena, Kamnářská 2018/11, Blansk, Smlík Martin, Výchdní 1615/5, Blansk, V-2260/ RČ/IČO: /3876 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-490/ RČ/IČO: /3745 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1718/ RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana / / / /480 V-3095/ / /3838 V-1588/ RČ/IČO: /3754 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2422/ RČ/IČO: /7176 Usnesení sudu schválení dědické dhdy 60 D 948/2008 Okresníh sudu v Blansku ze dne Právní mc ke dni Z-8149/ RČ/IČO: /405 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-798/ RČ/IČO: /0895 Smluva darvací ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1091/ RČ/IČO: /3755 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1082/ RČ/IČO: / / / /1147

41 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: 6703 Listina Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Pr: Vyknal Michal, Kamnářská 2017/9, Blansk, Zuhar Jiří Ing. a Zuharvá Martina, Kamnářská 2019/13, Blansk, Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni Hráček Jarslav Ing., Kamnářská 2019/13, Blansk, Kylarvá Šárka Terezie, Kamnářská 2021/17, Blansk, Taranza Zdeněk a Taranzvá Věra, Kamnářská 2021/17, Blansk, Blažek Václav, Kamnářská 2018/11, Blansk, Smíškvá Radka, Slupečník 2222/23, Blansk, Svěrák Milslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, Kuchař Milslav a Kuchařvá Věra, Kamnářská 2019/13, Blansk, Janáč Vjtěch, Kamnářská 2017/9, Blansk, Zaralvá Klára, Kamnářská 2020/15, Blansk, Patčka Mirslav, Kamnářská 2017/9, Blansk, / / /3753 V-1083/ RČ/IČO: /1813 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1915/ RČ/IČO: /3676 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-1916/ RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni / /0988 V-1917/ RČ/IČO: /4033 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2569/ RČ/IČO: /4009 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2623/ RČ/IČO: /444 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2624/ RČ/IČO: Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni / /1289 V-2352/ RČ/IČO: /0682 Smluva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2353/ RČ/IČO: /3754 Smluva darvací, zřízení věcnéh břemene - bezúplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2406/ RČ/IČO: /4090 F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 14

42 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :06:10 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 2128/10 pr Sudní exekutr Pazák Rbert, JUDr. Okres: CZ0641 Blansk Obec: Kat.území: Blansk List vlastnictví: Blansk V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Údaje tht výpisu mhu být dtčeny úkny katastrálníh úřadu ve věci zn. OO-2/ Obnva perátu Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven: :54:35 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Jihmravský kraj, Katastrální pracviště Blansk, kód: 701. strana 15

43

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 ZNALECKÝ POSUDEK č. 862 254 / 2011 dle Usnesení č.j. 129 EX 6567/10-23 Objednavatel: Exekutorský úřad Chrudim Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Sídlo: Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 Zhotovitel:

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1926 23 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3640/12-54

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1926 23 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3640/12-54 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1926 23 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3640/12-54 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2647 21 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 203318/08-56

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2647 21 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 203318/08-56 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2647 21 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 203318/08-56 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940 37 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940 37 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940 37 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3331 705 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3331 705 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3331 705 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2013 110 / 2013 dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Bratislavská 73, 602 00 Brno IČ: 18146937

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Bratislavská 73, 602 00 Brno IČ: 18146937 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1741 471 / 2012 dle Usnesení č.j. 056 EX 1362/09-74 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno - město JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Sídlo: Bratislavská 73, 602 00 Brno IČ: 18146937

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 99/09-156

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 067 EX 99/09-156 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2510 607 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 99/09-156 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3210 584 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 5543/14-38

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3210 584 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 5543/14-38 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210 584 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 5543/14-38 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3120 494 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672 64 / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 337/13-31. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 337/13-31. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2689 63 / 2014 dle Usnesení č.j. 174 EX 337/13-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3514 151 / 2015. dle Usnesení č.j. 067 EX 273341/09-30

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3514 151 / 2015. dle Usnesení č.j. 067 EX 273341/09-30 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3514 151 / 2015 dle Usnesení č.j. 067 EX 273341/09-30 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3163 537 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3389 26 / 2015 dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2845 219 / 2014 dle Usnesení č.j. 129 EX 94/13-48: část LV č. 2789 Objednavatel: Exekutorský úřad Chrudim Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Sídlo: Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3453 90 / 2015. dle Usnesení č.j. 067 EX 3922/14-49

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3453 90 / 2015. dle Usnesení č.j. 067 EX 3922/14-49 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3453 90 / 2015 dle Usnesení č.j. 067 EX 3922/14-49 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345 288 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345 288 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 345 288 / 2010 o obvyklé ceně budovy č.p. 410 výroba, část obce Hněvotín, stojící na pozemku parc.č. St. 542, budovy bez čp/če jiná stavba stojící na pozemku parc.č. St. 541, budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 534/14-35. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 534/14-35. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3262 636 / 2014 dle Usnesení č.j. 174 EX 534/14-35 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 864 132 / 09 dle Usnesení č.j. 59 EX 645/06-29 Objednavatel: Adresa: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno Vypracoval: Ing. Artur

Více