Obsah: Přílohy: a) Rozvaha v plném rozsahu b) Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu c) Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Přílohy: a) Rozvaha v plném rozsahu b) Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu c) Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku"

Transkript

1 56 1

2 2

3 Obsah: 1. Úvod komentář ředitele PO 2. Základní identifikační údaje o organizaci 3. Organizační struktura 4. Vývoj organizace a činnost jednotlivých středisek 5. Závěr Přílohy: a) Rozvaha v plném rozsahu b) Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu c) Návrh na rozdělení kladného hospodářského výsledku 3

4 1. Úvod komentář ředitele PO Rok 2008 jsme zaměřili na plnění následných priorit: - stabilizaci poskytovaných služeb v restauraci a s tím související nárůst tržeb - připravit atraktivnější prostředí pro návštěvníky areálu vodního lyžování - zvýšit počet návštěvníků našeho města kvalitní organizací pobytů a tím i profit jiných subjektů ve městě Vzhledem k výsledkům hospodaření, jež jsou předmětem účetní uzávěrky, se nám tyto priority podařilo splnit. Tržby v restauracích se zvýšily meziročně takřka o 2 miliony korun. Vybudováním nového přístřešku, sociálního zařízení (investice města) a samovýrobou překážek na vodě v areálu vodního lyžování, došlo ke zvýšení počtu návštěvníků a na konci lyžařské sezóny jsme mohli konstatovat, že se jednalo nejlepší rok od zahájení provozu závěsného vodního lyžování. V organizaci sportovních pobytů, firemních akcí a rekreací bylo dosaženo zvýšeného počtu účastníků. Zejména v pořádaní firemních akcí došlo k nárůstu poptávky. Chtěl bych zmínit například největší organizovanou akci v historii naší PO pro firmu ABB Praha (350 účastníků), na jejímž úspěšném plnění se podílelo více subjektů našeho města ( PS Výři, ZŠ, Báňská ZS Diamo apod.) Již 5 rokem jsme pořadateli některé kategorie MČR v šachu ( událost je vždy provázena zájmem médií), dále jsme opět pořádali celostátní lékařský kongres Život s AIDS. Dále bych chtěl připomenou zajímavé návštěvníky mezi sportovními pobyty, např. jsme připravili soustředění pro národní tým ČR Sandomon Kendo Praha, soustředění před olympiádou v Pekingu pro reprezentanty v judu (P. Petřikov PSK Hradec Králové), triatlonový tým z Litvínova účastníky mezinárodního závodu IRON MANN.atd. 4

5 2. Základní identifikační údaje organizace: Název PO: Panda Sport Právní forma : příspěvková organizace Adresa: Máchova 203, , Stráž pod Ralskem Telefon: ředitel: ekonom: kultura,sport: plavecký bazén: sportovní hala: provozní restaurace: Web: ředitel ekonom sport,kultura IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Město Stráž pod Ralskem Náměstí 5.května,47127, Stráž pod Ralskem Zřizovací listina: Zastupitelstvo města Stráž pod Ralskem, ze dne

6 3. Organizační struktura Vedení + vedoucí zaměstnanci středisek: Název funkce Titul,jméno,příjmení Vzdělání Ředitel PO Mgr. Zdeněk Hlinčík VŠ Ekonom Alice Viková ÚSO Sport-kultura Renata Balvínová ÚSO Provozní restaurací KD Jiří Tyll SO Provozní sportovní hala Sylva Paulíčková ÚSO Vedoucí plaveckého bazénu Mgr.Pavel Polák, Michal Ptáček VŠ ÚSO Údaje o profesním zařazení ostatních zaměstnanců: Profese Počet Z toho Z toho Základní SO USO mužů žen vzdělání Číšník Obsluha sportbaru Kuchař Pracovník údržby Uklízečka Plavčík-učitel plavání Správce počítačového systému CELKEM:

7 4. Vývoj organizace a činnost jednotlivých středisek A.Středisko bazén a lyžařský vlek. Plavecký bazén byl převzat od firmy Dragon s.r.o. v roce Chybělo základní vybavení, sanitární technika a chemické hospodářství bylo v neprovozuschopném stavu. Bylo nutné pořídit provozní vybavení, nabídnout školám výuku plaveckých škol a s tím související personální obsazení kvalifikovanými pracovníky, opravu podlahy ve velké tělocvičně a připravit podmínky pro plavání veřejnosti. Postupně se z prostředků příspěvkové organizace provedly stavební úpravy bývalého balkonu nad velkou tělocvičnou a vytvořilo se zázemí pro fitness, zrealizovala se rekonstrukce nové podlahy ve velké tělocvičně, vybudovala se nová sauna ( nový interiér,regulační technika a ochlazovací bazén), provedl se nákup nových skříněk do šaten ( celkem dvakrát), formou nového nátěru se ošetřila podlaha v malé tělocvičně, nakoupily se a nainstalovaly se tlakové sprchy.město Stráž pod Ralskem investovalo finanční prostředky do úpravy ochozu plaveckého bazénu, rekonstrukci vodovodních řádů a sociálních zařízení. V minulém roce byla zrekonstruována střecha celé budovy. Provoz Plaveckého bazénu je energeticky náročný a je nutné počítat s tím, že celkem přibližně 70 % celkové dotace pro příspěvkovou organizaci půjdou na úhradu nákladů tohoto střediska. V současné době provozujeme plaveckou školu, která je v okolí velmi oblíbená ( navštěvují nás školy např. z Doks,Mimoně, Cvikova, Hrádku nad Nisou, Osečné, Zákup, Rynoltic Hlavice ) a má kvalitní personální obsazení. Vzhledem k udělené akreditaci na školení plavčíků a cvičitelů plavání jsme mohli jejich proškolení zrealizovat sami společně se zájemci z Liberce a Děčína. Služeb střediska využívali také sportovní pobyty, jež jsme organizovali, nebo jiné subjekty ve městě např. firma Kovber. K dalšímu využití docházelo ze strany sportovních oddílů, fyzických osob atd. V současné době je špatný stav podlahy ve velké tělocvičně, kde došlo z důvodů zpřísněných hygienických podmínek pro plavecký bazén k průsaku vodních par a narušení povrchu. Závěsné vodní lyžování jsme od Města Stráž pod Ralskem převzali do správy přibližně v roce Bylo nutné nejdříve zlegalizovat provoz kolaudací a pořídit strojní a provozní vybavení. Vzhledem ke konstrukci zařízení a zázemí, musela příspěvková organizace ze svých prostředků zakoupit nová hlavní vodící lana, dokoupit vybavení pro návštěvníky (lyže, wakeboardy, vesty, tažná lana), dále vybavení pro údržbu (elektro, náhradní oběžná kola). Další investice byla vložena do zázemí areálu ( 2 x přístřešek pro návštěvníky včetně venkovního baru, zámkové dlažby, výroba překážek pro lyžaře). Město Stráž pod Ralskem investovalo do výstavby sociálního zařízení. Vzhledem ke kvalitnímu personálnímu obsazení a individuálnímu přístupu, dochází každý rok k nárůstu výnosů ( rok 2008 celkem přibližně 1,2 miliónu korun). V současné době bude záležet na realizaci výstavby podobného zařízení u Mnichova Hradiště a s tím spojenou konkurencí. 7

8 B.Středisko Sportovní hala (Areál zdraví) Středisko Sportovní haly jsme od Města Stráž pod Ralskem dostali do správy po firmě Dragon s.r.o. v roce Objekt byl otevřen za účasti policie a byl v neutěšeném stavu ( chybělo vybavení, díry v plášti haly.). Z prostředků příspěvkové organizace došlo k investicím do nového sportovního povrchu, přístavbě restaurace, vybudování venkovního sezení pro návštěvníky, novému oplocení tenisového areálu, přestavbě kuchyně a rekonstrukci sociálních zařízení. Z prostředků Města Stráž pod Ralskem byl zrekonstruován výměník. V současné době je toto středisko navštěvováno v letních měsících zájemci o tenis a v zimních měsících je využívána Sportovní hala. Je také důležitým zázemím pro organizaci pobytů (chatky). Do budoucna bude nutné investovat finanční prostředky do rekonstrukce chatek, zateplení haly. Tím by se prodloužila možnost nabídky využití areálu. C.Středisko Kulturní dům U Jezera KD U Jezera byl převeden do správy příspěvkové organizace v roce Provoz komerčních částí byl realizován formou pronájmu nebytových prostor. Pro podnikatelské subjekty se jednalo o zajímavou nabídku do doby realizace stravování žadatelů o azyl. Přesto se v jednotlivých provozech vystřídalo více podnájemců. V roce 2005 byl provoz restauračních provozoven svěřen rozhodnutím Zastupitelstva Města do správy příspěvkové organizace. Přivítali jsme možnost nabídky komplexních služeb pro klienty. Museli jsme zvolit vhodné personální obsazení a dát důraz na úroveň poskytovaných služeb. Výsledky roku 2008 byly velmi přijatelné a ukázaly, že provoz jde zvládnout i bez lukrativního stravování žadatelů pro azyl. Příspěvková organizace vložila ze svých prostředků do objektu takřka 3 milióny korun ( plastová okna v I.patře na celém objektu, rekonstrukce sociálních zařízení restaurace, sportbar, vinárna, pizzerie, nákup vybavení pizzerie, instalaci plovoucích podlah, opravy schodiště ). Město Stráž pod Ralskem investovalo do rekonstrukce výměníkové stanice a jídelny žadatelů o azyl. Bohužel energetická náročnost celého objektu je tak veliká, že hlavně kulturní část nám odčerpává stále významnou část dotace. 8

9 5. Závěr. Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům za odvedenou práci. Výsledky, jichž bylo dosaženo, jsou jejich zásluhou, protože většina z nich pracovala nad rámec svých povinností a mnohdy nad rámec pracovní doby. Dále bych chtěl poděkovat za důvěru těm představitelům samosprávy, kteří nás podporovali. Rozsahem poskytovaných služeb se PO pohybuje ve tvrdém podnikatelském prostředí. Namátkou musím zmínit jako příklad to, že celkové náklady na provoz organizace se pohybují na hranici 20 miliónů korun. Celková dotace od zřizovatele byla tisíc. Vždyť jen mzdové náklady včetně odvodů činily takřka 8 miliónů korun. Z toho vyplývá, že organizace nemá pouze mandatorní výdaje hrazené z dotace od zřizovatele, ale musí svou prací vytvořit dostatek finančních prostředků na pokrytí zbytku nákladů. Rok 2008 skončil na základě účetní uzávěrky s kladným hospodářským výsledkem ve výši 827 tisíc korun. Kromě toho se nám podařilo splatit návratnou půjčku od zřizovatele z minulého roku ve výši 300 tisíc korun. Tento výsledek dává organizaci finanční jistotu do dalšího roku v tom, že překoná první měsíce roku v podobě zvýšených nákladů na zálohové platby energií a možnost investovat do oprav a údržby objektů. Mgr.Zdeněk Hlinčík Ředitel PO 9

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové tel.: 495 774 111, fax: 495 215 848 E-mail: info@snhk.cz Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2013 Regata Čechy 1 Obsah Základní údaje o společnosti 5 Slovo předsedy představenstva 6 Orgány společnosti 8 Organizační struktura společnosti 9 Vybrané ukazatele (2004

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Gymnázium a Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12 PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČO: 70 64 55 66 www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

OBSAH. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2012 Regata Čechy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 12 VÝROČNÍ 2 012 ZPRÁVA Výroční zpráva 2012 Regata Čechy 1 12 Obsah Základní údaje o společnosti 5 Slovo předsedy představenstva 6 Orgány společnosti 8 Organizační struktura společnosti 9 Vybrané ukazatele

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sportovní gymnázium, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace PSČ: 793 26 Tel./fax: 554 751 086 E-mail: sgvrbno@razdva.cz IČ: 70 64 55 66 htttp://www.sgvrbno.cz Zpráva o činnosti

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

- 2 - 3. Spolupráce se školami

- 2 - 3. Spolupráce se školami - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012

ZPRA ZPRAVODAJ VODAJ s k u p i n y S A M prosinec 2012 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2012 Představuje se odštěpný závod Hradec Králové 17. mezinárodní symposium MOSTY/BRIDGES 2012 Česká dopravní stavba roku 2011 Bělá pod Bezdězem OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel:

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Žádost o zařazení projektového záměru Název předkladatele: Statutární město Liberec Název projektu: Rekonstrukce multifunkčního

Více

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5 Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3 II. Seznam společníků 3 III. Základní informace o společnosti 5 IV. Složení orgánů společnosti v roce 2006 5 V. Organizační struktura 6 VI. Zpráva o činnosti společnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 Ústí nad Labem Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 1 Úvodem 1. Základní identifikační údaje 2. Hodnocení spokojenosti zákazníků

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 25, 118 00 Praha 1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní identifikační údaje 3 1.1. Kontaktní údaje 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Obsah : I. Úvod II. Textová část III. Tabulková část IV. Příloha účetní závěrky v plném znění V. Návrh na rozdělení zisku

Více

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010.

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. BOHUŇOVICE Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice Bělkovice-Lašťany Sběrný dvůr na Pile Opravená Kalvárie (sestavil

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více