Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Hlavní téma Údržba a kontrola plynových zařízení pro jejich bezpečný a spolehlivý chod Zásadní vliv na hospodárnost a bezpečnost provozu plynových spotřebičů má jejich údržba. Před zahájením topného období je nezbytné zkontrolovat seřízení plynového kotle, jeho topný systém a prověřit funkci regulačních a bezpečnostních přístrojů a armatur. Běžnou součástí této prohlídky je také revize plynového zařízení, jež slouží k zachování bezpečného provozu po celou dobu topné sezony. Tuto činnost je nutno svěřit odborné servisní firmě, která má na revize oprávnění, přičemž vynaložené náklady se vrátí ve formě nižší spotřeby paliv. Plynová zařízení jsou ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. vyhrazeným zařízením a podléhají podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. pravidelným revizím. Výjimku z tohoto nařízení mají podle vyhlášky č. 85/1978 Sb., 1, odst. 3 pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností, které neslouží k bydlení zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení plně odpovědný. Revizí se ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb. rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti vystaveným pro tuto činnost organizací státního odborného dozoru, např. Institutem technické inspekce (ITI). O výsledku revize vystaví revizní technik zprávu o revizi, ve které musí být uvedeny všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě, že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem. Desatero - když ucítím plyn tak uzavřu plynospotřebičový kohout a hlavní uzávěr plynu (HUP) ihned otevřu okna a začnu odvětrávat kontaminovaný prostor vypnu přívod elektrické energie (hlavní jistič) uhasím všechny otevřené zdroje ohně uvědomím ostatní obyvatele domu v případě, že plyn uniká na přípojce (po HUP), zavolám na poruchovou službu, tel.: 1239 v případě úniku na vnitřní instalaci nebo na odběrném plynovém zařízení, zavolám odbornou instalační firmu nezapínám elektrospotřebiče (hrozí nebezpečí iniciace od zajiskření), dokud není odstraněna příčina úniku a prostor řádně odvětrán neuvádím do provozu plynospotřebiče, pokud nebyla prokazatelně odstraněna příčina úniku plynu a prostor nebyl řádně odvětrán Základní doporučení pro bezpečný provoz plynospotřebiče pro dokonalé spalování zemního plynu je nutný dostatečný přívod vzduchu místnost, kde je umístěn spotřebič, nemůže být neprodyšně utěsněna proto pozor např. na plastová okna špatná činnost spotřebiče a špatné spalování je většinou způsobeno špatným technickým stavem spotřebiče doporučujeme prohlídku spotřebiče 1 ročně, vždy po nebo před topnou sezonou; pravidelné kontroly a údržbu svěřujte odborným firmám spalování nebude optimální, pokud nebude v pořádku komín lhůty pro kontroly a čištění komínů ID pro spotřebiče na plynná paliva s výkonem do 50 kw: - 2 ročně, pokud je komín vyvložkován - 6 ročně, pokud komín není vyvložkován (rekreační objekty se spotřebičem do 50 kw 1 ročně) mh 33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ZNPP01 OBSAH -33% kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd :46 Neplaťte víc, než musíte str. 3 Nové podmínky poskytování výhod pro držitele průkazu ZTP/P str. 3 Využijte mimořádnou nabídku RWE str. 4 Vaše dotazy str. 5 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ ČTENÁŘI, pomalu se stává zvykem, že na stránkách Žijeme na plný plyn nacházíte tipy na to, jak ušetřit alespoň část Vašich výdajů za energie. Velice nás těší Vaše pozitivní ohlasy na tuto skutečnost, a proto jsme se rozhodli, že ani v tomto 16. vydání nebudeme dělat výjimku. Jestliže se začtete do dalších stránek, zjistíte, že s námi můžete ušetřit nemalou částku nejen při rekonstrukci svého obydlí, ale třeba jen pouhou změnou způsobu úhrady záloh. Dozvíte se také, co udělat před topnou sezonou, jak se změnila faktura a proč. Naším prostřednictvím si můžete popovídat se zlatým olympionikem Davidem Kosteleckým. Samozřejmostí zůstává křížovka o ceny. Pokud Vás při čtení tohoto časopisu napadne nějaké téma, které zde postrádáte, oceníme, když se s námi o svůj tip podělíte a stanete se tak spolutvůrci ŽNPP. Posílat samozřejmě můžete i své dotazy či připomínky nebo třeba zajímavé fotografie s plynárenskou tématikou. Žijeme na plný plyn je přece Váš časopis. Přeji Vám příjemné podzimní chvilky při listování jeho stránkami. Alena Petrlíková členka redakční rady U své zbraně vydržím ještě dlouho, říká zlatý střelec z Pekingu str. 6-7

3 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Neplaťte víc, než musíte Patříte mezi ty, kteří stále ještě chodí měsíc co měsíc na poštu platit zálohové složenky? Mnohdy musíte stát v dlouhé frontě a raději byste svůj čas využili jinak? Nechcete platit zbytečné poplatky? Pak byste si rozhodně měli přečíst tento článek. Máme pro Vás další tip na to, jak snížit Vaše výdaje, spojené s užíváním zemního plynu. Na výši těchto výdajů působí několik faktorů, které můžete poměrně snadno ovlivnit. Jedním z nich je způsob úhrady pravidelných záloh a vyúčtování za fakturační období. Možností, jak provádět pravidelné platby, je několik. Věřte, že náklady s nimi spojené se značně liší. Tak například: pokud platíte své pravidelné měsíční zálohy složenkou, vydáte za manipulační poplatky až 264 korun ročně, což jistě není zanedbatelná částka. A přitom můžete využít několik variant, které jsou nejen levnější, ale také mnohem pohodlnější. Přímé inkaso z bankovního účtu představuje nejpohodlnější způsob úhrady záloh i konečného vyúčtování Vašich plateb za dodávku zemního plynu. Rozhodnutím přejít na přímé inkaso získáte jistotu, že Vaše pravidelné platby proběhnou vždy a v naprostém pořádku. Proti nečekaně vysoké platbě můžete svůj bankovní účet ochránit inkasním limitem. Částka limitu nemůže být při inkasování jednorázově překročena. Při změně výše zálohy se automaticky z Vašeho účtu inkasuje nová výše zálohy, vyrovnání přeplatku či nedoplatku z vyúčtování probíhá přímo z účtu na účet. Pro nastavení inkasa si ve svém peněžním ústavu zařídíte souhlas k inkasu ve prospěch našeho bankovního účtu, který naleznete na daňovém dokladu nebo Vám ho na požádání sdělíme. Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) od České pošty slouží občanům, kteří chtějí hradit všechny pravidelné poplatky (např. nájem, elektřinu, plyn, telefon, rozhlas a televizi) jedinou platbou. Každý měsíc dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, co a kolik platíte. Pokud se pro tuto službu rozhodnete, stačí požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoliv poště. Na toto číslo můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO v rámci celé České republiky a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr plynu v místě bydliště a na chalupě). Příkaz k úhradě je dalším z velmi komfortních způsobů plateb. Umožňuje automaticky provádět pravidelně se opakující platby stejně vysokých částek z Vašeho účtu ve prospěch účtu příjemce. Výhodou je spolehlivý, jednoduchý a bezpečný převod peněz, který šetří Váš čas i peníze. U svého peněžního ústavu si zadáte trvalý příkaz k úhradě pro platby záloh na náš účet a variabilní symbol. Případný přeplatek z vyúčtování Vám bude zaslán přímo na Váš účet, úhradu nedoplatku můžete provést jednorázovým příkazem k úhradě ze svého účtu nebo složenkou. V případě změny výše zálohy je však nutné upravit trvalý příkaz k platbě aktuální částky. Zvolte si tu možnost, která Vám vyhovuje nejvíce, a změnu nám nahlaste. Vždyť je přece zbytečné platit víc, než musíte. ap Nové podmínky poskytování výhod pro držitele průkazu ZTP/P V rámci zkvalitňování služeb pro zákazníky rozhodly společnosti skupiny RWE o změně podmínek pro poskytování slevy na odebraný zemní plyn pro držitele průkazu ZTP/P. Tato nová pravidla vstoupila v platnost Držitelé průkazu ZTP/P mohou i nadále získat slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (včetně DPH) dle aktuálního ceníku. Stačí pouze o poskytování výhod požádat (osobně na kontaktním místě nebo písemně) a předložit požadované dokumenty. Žadatelem o slevu může být jak držitel průkazu ZTP/P, tak osoba blízká, žijící ve společné domácnosti s držitelem průkazu ZTP/P, mající s ním shodné trvalé bydliště (např. rodiče nezletilých dětí držitelů průkazu ZTP/P, nebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P např. seniorovi). Poslední podmínkou je, že smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí být uzavřena na jméno žadatele. Pro poskytnutí výhod stačí předložit občanský průkaz žadatele a rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P, které může být nahrazeno formulářem RWE žádost o přiznání výhod ZTP/P potvrzeným příslušným městským úřadem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností. V případě, že rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P má omezenou platnost a bude prodlouženo, je nutné nás o jeho prodloužení informovat osobně v Zákaznické kanceláři nebo em na (s přiloženou fotokopií prodlouženého rozhodnutí). V opačném případě jsou výhody ukončeny ve stejný den jako je platnost příslušného rozhodnutí. ap

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Rady, tipy Využijte mimořádnou nabídku RWE RWE letos na podzim připravila pro své zákazníky speciální nabídku, která navazuje na loňskou kampaň Šetřím energii. Stávajícím zákazníkům kategorie Domácnost, odebírajícím zemní plyn, přinášíme mimořádnou nabídku slev od našich partnerů. Více informací naleznete uvnitř článku. Co obsahuje nabídka RWE? - 33% slevu na plastová okna a dveře značky SULKO - 33% slevu na vybraný sortiment tepelných izolací od společnosti DEKTRADE - sadu rozšířených rad a tipů, jak ušetřit, na webových stránkách Jak lze tuto nabídku využít? Do tohoto vydání zákaznického časopisu Žijeme na plný plyn jsme pro registrované odběratele, věrné čtenáře našeho časopisu, vložili dva slevové kupony společností SULKO a DEKTRADE, které obsahují unikátní šestimístný kód (pozor, kód není shodný se zákaznickým číslem RWE!). Slevový kupon SULKO můžete uplatnit v obchodních kancelářích společnosti SULKO nebo u autorizovaných prodejců této společnosti. Aktuální platný seznam je k dispozici na Kupon předložte již při prvotním zpracování cenové nabídky. Slevu je možné uplatnit na plastová okna, dveře a jejich příslušenství. Podmínky nákupu ostatního sortimentu a montážních prací jsou definovány v obchodních podmínkách SULKO s. r. o. Slevu z kuponu nelze sčítat s ostatními slevami a případnými akčními nabídkami SULKO nebo jejich autorizovaných prodejců. Slevový kupon DEKTRADE můžete uplatnit na pobočkách této společnosti, prostřednictvím realizační firmy (pokud ji tímto pověříte), nebo i přes e-shop na webových stránkách Poskytnutá sleva se vztahuje na vybraný sortiment tepelných izolací, jejichž seznam je k dispozici na PLATNOST KUPONŮ Oba kupony si pečlivě uschovejte, platí až do (po tomto datu již nebude sleva poskytnuta). Více informací o nabídce slev najdete na O společnosti SULKO s.r.o. Česká společnost SULKO se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken a dveří. Nabízí ucelený systém řešení okenních a dveřních výplní pro své zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech. O společnosti DEKTRADE a.s. Společnost DEKTRADE je jedna z největších firem na českém trhu, která nabízí kvalitní sortiment izolačních materiálů a je nedílnou součástí skupiny DEK a.s., největšího dodavatele stavebních materiálů v ČR. mh SLEVOVÝ KUPON DEKTRADE A SULKO ID 33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ZNPP01-33% Tento kupon opravuje majitele ke slev minimáln 33 % na vybraný sortiment tepelných izolací od spolenosti DEKTRADE. Kupon je nepenosný a platí do Jak uplatníte slevu minimálně 33 %? 1. Na nejbližší poboce DEKTRADE nebo navštivte internetové stránky 2. Kupon zde uplatnte a získejte minimáln 33% slevu na vybraný sortiment tepelných izolací od spolenosti DEKTRADE. Více informací o poskytnuté slev a podrobné podmínky nabídky získáte na nebo na Zákaznické lince Tento kupon opravuje majitele k 33% slev na nová plastová okna a dvee znaky SULKO. kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd kupony 15:46 SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd 2 Kupon je nepenosný a platí do :46-33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ID ZNPP01-33% Jak uplatníte slevu 33 %? 1. V nejbližší obchodní kancelái nebo u autorizovaného prodejce SULKO. 2. Kupon zde uplatnte a získejte 33% slevu na plastová okna SULKO a jejich píslušenství. Více informací o poskytnuté slev a podrobné podmínky nabídky získáte na nebo na Zákaznické lince kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd kupony 15:46 SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd :46

5 Vaše dotazy Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim NA DOTAZY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ Ing. Iva Hanyková, manažerka finančního vyrovnání Proč je faktura za zemní plyn pro domácnosti tak složitá? Nestačil by jednoduchý přehled? L. P., Louny Faktura za zemní plyn je daňovým dokladem, a proto musí obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů. Na laika může působit jako soustava zbytečných výpočtů, koeficientů a tabulek. Ale věřte, že žádný údaj na tomto dokladu není zbytečný. V souvislosti s liberalizací trhu musíme respektovat oddělené účtování ceny za distribuci plynu a ceny za ostatní služby dodávky, což má vliv na to, že celý dokument je poněkud složitější než dříve. Abychom našim zákazníkům usnadnili INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRŮVODCE K VYBRANÝM TABULKÁM FAKTURY orientaci ve faktuře, změnili jsme její uspořádání do přehlednější podoby. Shrnutí těch nejdůležitějších údajů, jako je rekapitulace spotřeby a plateb za fakturační období, konečný rozdíl vyúčtování i přehled započtených zálohových plateb, naleznete nyní vždy na první straně faktury. Na dalších stranách následují detailní rozpisy spotřeby zemního plynu, vyúčtování za jednotlivá dílčí období a rozpis záloh pro příští období. Na poslední stránce každé faktury je umístěn průvodce fakturou - jakýsi rádce, který vysvětluje význam jednotlivých položek na faktuře.

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim U své zbraně vydržím ještě dlouho, říká zlatý střelec z Pekingu Čeští reprezentanti vybojovali na 29. letních olympijských hrách tři zlaté a tři stříbrné medaile. Druhé zlato získal v brokařské disciplíně trap David Kostelecký (33). Český střelec z Dukly Hradec Králové se dokázal nejlépe vyrovnat s proměnlivým počasím a všech 25 asfaltových holubů sestřelil bez jediného zaváhání. Je pro vás zlato z olympijských her něco víc oproti ostatním vítězstvím? Tak určitě je to jiné. Olympijské hry jsou pro všechny sportovce vrcholem. Není jednoduché se probojovat do nominace a už vůbec ne je vyhrát. ORIENTAČNÍ CENY ZEMNÍHO PLYNU PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY SEVEROMORAVSKÉ PLYNÁRENSKÉ Roční spotřeba kwh/rok Cena za odebraný zemní plyn Toto vítězství je pro mě největším úspěchem v kariéře. Měl jste medailové ambice, když jste do Pekingu odjížděl? Uvnitř sám sebe ano, ale nenazval bych Nové ceny zemního plynu Orientační přepočet *) Cena za kapacitu Stálý měsíční plat Kč/kWh Kč/m 3 Kč/m 3 Kč/měsíc vařím do , ,19-45,70 ohřívám vodu nad do , ,65-81,00 topím nad do , ,53-194,14 nad do , ,53-214,96 nad do , ,53-235,19 nad do , ,53-256,37 nad do , ,53-277,67 nad do , ,53-299,09 nad do , ,53-321,59 nad do , ,53-345,15 nad do , ,53-367,76 nad do , ,53-399,41 nad , ,79 183,11 - Konečné ceny pro kategorii Domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a bez daně ze zemního plynu. 1 MWh = kwh; 1 m 3 = cca 10,55 kwh *) Tento přepočet je pouze přibližný, stanovený zjednodušeným výpočtem. Neslouží k fakturaci! Uvedené termíny Vařím, Ohřívám vodu, Topím slouží pouze pro snadnější orientaci zákazníka a představují převažující způsob užití zemního plynu v daném odběrném pásmu. Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování zemního plynu je rozhodující skutečná spotřeba zemního plynu v kwh/rok. Skupina RWE podporuje Český olympijský tým již od roku Jako jeho generální partner se poprvé představila v roce 2005, kdy se zároveň stala i generálním partnerem Českého paralympijského týmu. I díky podpoře RWE v Pekingu startovalo 133 českých sportovců, z nichž se 24 umístilo do osmého místa. V medailové bilanci zemí reprezentanti ČR vybojovali 24. příčku. to ambicemi. Cítil jsem, že mám dobrou formu a že by závod mohl vyjít. Na druhou stranu jsem se snažil stát nohama na zemi. Sport dělám už dlouho a ve své kariéře jsem zažil jak úspěch, tak i pády. Téměř celé finále provázel hustý liják. Může mít počasí nějaký zásadní vliv na váš výkon? Podle výsledkové listiny zlatá medaile a olympijský rekord, vám déšť absolutně vyhovuje. Já bych řekl, že to byl můj den. Střílení v dešti mám rád, ale když máme nad sebou střechu. To, co jsme prožili ve finále, bylo extrémní. Snažil jsem se co nejméně vnímat vše kolem a podařilo se mi to. Nosíte dioptrické brýle. Ve finále jste na nich měl napršeno tak, že jste jednu chvíli střílel téměř naslepo. Nepřemýšlel jste někdy o kontaktních čočkách? Čočky jsem zkoušel, ale právě kvůli dešti a větru mi neseděly. Brýle jsou pro mne lepší. Prý je pro vás velkou podporou vaše psycholožka. Jak a v čem může střelci psycholog pomoci? Byla s vámi i v Pekingu? Psycholog musí napřed poznat, jaký jste člověk. Obecně se nedá říct, jak pomoci střelci. Je to opravdu individuální záležitost. Paní psycholožka se mnou na OH nebyla, nepřál si to Český střelecký svaz. Byli jsme ale v kontaktu přes telefon. Střelba je jistě velmi psychicky náročná. Člověk se musí zcela koncentrovat, zároveň se ale musí nabudit k maximálnímu výkonu. Lze tento stav vůbec natrénovat? Lze to natrénovat jen tréninkem střelby. Trap je zvláštní právě v tom, že musíte kombinovat klid i agresivitu.

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Proč právě trap? Má tento sport ve vaší rodině nějakou tradici? S trapem začínal můj dědeček a také bratr, který se mu věnoval i na sportovní škole. Vyhrál i Mistrovství ČR, a pak přišla řada i na mne. V mládí jste byl ze střeleckého střediska vrcholového sportu vyhozen jako neperspektivní. Jak si vysvětlujete, že původně beznadějný sportovec dokázal vybojovat olympijskou medaili? Tenkrát to bylo o tom, že jsem byl druhý v žebříčku, ale moje místo v profesionálním klubu obsadil kolega, kterého tam protlačili rodiče. Tak to chodí i ve sportu. Není vše růžové, jak se píše. Jde o velký boj už od mládežnických kategorií. Na druhou stranu vše zlé je pro něco dobré a tato situace se pro mne stala motivací. Najednou jsem cítil, že chci všem ukázat, že jsem lepší. David Kostelecký sestřelil všech 25 asfaltových holubů Jak často měníte svou střeleckou výzbroj? Bude mít zbraň, se kterou jste v Pekingu vyhrál, u vás doma nějaké čestné místo? Střeleckou vestu měním každý rok, zbraň mám už 6 let stále stejnou a vydržím u ní ještě dlouho. Tím pádem žádné čestné místo bude stále v pracovním procesu. Jak relaxujete? Opět sportem, rád hraji tenis a squash. Vypnu také v kině nebo při filmu doma. Autor fotografií Davida Kosteleckého (na titulní a 7. straně): Eduard Erben Letní olympijské hry v Pekingu byly první příležitostí, při níž skupina RWE v ČR představila veřejnosti svou novou obchodní značku. Do budoucna tak postupně zmizí loga RWE Transgas, RWE Plynoprojekt či regionálních plynárenských společností, se kterými denně přichází do kontaktu více než 2,2 milionu zákazníků skupiny. Změna vychází ze záměru koncernu RWE sjednotit veškeré své mezinárodní obchodní aktivity pod jednu značku. LOH_RWE_inz_A4.indd :45:22

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Pro volný čas Kdo se skrývá na obrázku? Spojte body a A-K. Obrázek pak můžete vybarvit F E D C-K 17 B G 58 J H I A Křížovka o ceny Jména výherců z minulého čísla: J. Netálová, Čáslav; J. Borsuk, Milovice; O. Mikolášek, Dobříš; H. Drahovzalová, Kolín Sendražice; A. Honsová, Kladno; A. Lochner, Most; V. Miletínová, Most; H. Vojtová, Kladno; J. Jarolím, Čáslav; E. Trojáčková, Chýnice; P. Novák, Mělník; F. Los, Zlonice; H. Vovsíková, Sedlčany; F. Mareček, Nymburk; M. Francová, Příbram; B. Knížková, Stříbrná Skalice; H. Hofmannová, Žleby; S. Šmídová, Čistá u Litomyšle; V. Kekrtová, Úpice; V. Manychová, Úpice; I. Zahradníková, Úpice; T. Cabalková, Úpice; S. Hovorka, Hořice; D. Dvořáčková, Česká Skalice; H. Šimková, Jičín; J. Efenberk, Bezděkov nad Metují; M. Gerthnerová, Havlíčkův Brod; P. Šimek, Jičín; A. Souralová, Jaroměřice; Z. Wiechecová, Chrudim; M. Čermáková, Chotěboř; L. Vítová, Náchod; V. Drncová, Hrádek; T. Novotný, Pardubice; N. Žitná, Hradec Králové; J. Hubáčková, Chlumec nad Cidlinou; J. Tomandlová, Lípa u Havl. Brodu; V. Miletínová, Most; A. Šimek, Liberec; M. Zajíček, Liberec; P. Dresher, Děčín; F. Vašek, Děčín; D. Neumann, Liberec; J. Ryk, Most; V. Žák, Chomutov; T. Sobotka, Most; N. Cimbalníková, Děčín; T. Kovařík, Teplice; Z. Hyláková, Liberec; H. Nachtigal, Žatec; L. Aková, Brno; K. Zhoř, Brno; K. Baláž, Kostice; T. Jelínek, Jihlava; Y. Vozková, Brno; D. Krejsová, Hodonín; J. Studnařová, Brno; B. Sečkářová, Moravská Nová Ves; D. Baláž, Kostice; I. Sadílková, Zlín; K. Blahová, Zlín; E. Trnková, Jihlava; T. Voráč, Určice; I. Jedlička, Brno; J. Karabinoš, Jihlava; J. Jakubcová, Prostějov; M. Jurníková, Zlín; I. Machová, Telč; J. Bohuslav, Vyškov; T. Vinklerová, Nové Město na Moravě; M. Karbánová, Cheb; P. Ferianček, Plzeň; I. Vávrová, Cheb; M. Fialová, Karlovy Vary; A. Adámková, Horšovský Týn; J. Vítovcová, Plzeň; M. Nulíčková, Plzeň; D. Procházka, Přeštice; I. Sudová, Plzeň; C. Dojtsák, Klatovy; J. Štrunc, Plzeň; L. Polák, Cheb; J. Míšková, Cheb; J. Bohm, Lázně Kynžvart; H. Maříková, Plzeň; A. Křenek, Štěnovice; M. Jirkovská, Klatovy; L. Těthalová, Karviná; J. Hipšr, Ostrava-Hrabůvka; D. Dočkálek, Ostrava-Hrušov; J. Temelová, Petrovice u Karviné; R. Rušar, Kelč-okres Vsetín; P. Cieslar, Třinec; R. Entnerová, Krnov; E. Rohrerová, Karviná Ráj; S. Stískalová, Přerov; E. Proroková, Ostrava-Plesná; A. Niemczyk, Třinec; J. Vahylová, Ostrava; M. Urban, Nový Jičín. Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava, nebo: 100 vylosovaných luštitelů odměníme televizní dekou. Slosování správných odpovědí bude dne Soutěžící bere na vědomí a souhlasí pro případ výhry v soutěži s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání časopisu. 03 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 3/2008 Uzávěrka čísla: Pro společnosti skupiny RWE v ČR vydává: Visual Agency s.r.o. Masarykovo náměstí 50, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Šárka Budinská, Marcela Havlíčková, Alena Petrlíková, Lenka Samková, Alena Srbová Adresy redakce v jednotlivých regionech: Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, Brno Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem Severomoravská plynárenská, a. s., Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Západočeská plynárenská, a. s., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň Foto: Archiv JMP, RWE Transgas, SČP, SMP, STP, VČP, ZČP; Visual Agency Tisk: Visual Agency s.r.o. Distribuce: Česká pošta Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ ddk 025875463-0001 Lst: 2011 Str: 4022 Dok:704 (DocID: 000097597171-pb0 ZasID: 000097597172-arcd1 zak: 0013308598)[faktura T: L0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 025875462 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy PRODUKTY A SLUŽBY RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA PLYN TEĎ MŮŽETE ŘEŠIT Z DOMOVA? Kvůli většině Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního

Více

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA ENERGIE MŮŽETE JEDNODUŠE OVLÁDAT Z POHODLÍ DOMOVA? Pro většinu Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního plynu a elektřiny

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

.lik?7. 19300,05 0,00

.lik?7. 19300,05 0,00 variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:

Více

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz PŘIPOJTE SE TAKÉ S RWE nyní můžete ušetřit až tisíce korun při nákupu nového kotle, za odebraný zemní plyn nebo odkoupení plynovodní

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA TECHNICKÁ ZMĚNA KDY SE ŘEŠÍ TECHNICKÁ ZMĚNA NA ODBĚRNÉM MÍSTĚ Technická změna na odběrném místě nastává v případech,

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz PŘIPOJTE SE TAKÉ S RWE nyní můžete ušetřit až tisíce korun při nákupu nového kotle, za odebraný zemní plyn nebo odkoupení plynovodní

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46 O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0648893213 Zúčtovací období: 01.06.2015-30.06.2015 Referenční

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH pohyb ceny zemní zemního pevná pevná za za součet ch součet ch pevná pevná za pevná roční pevná roční za za Změny cen jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně RWE Energie, jejichž zařízení je připojeno

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu.

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu. O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0631413079 Zúčtovací období: 01.01.2015-31.01.2015 Referenční

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Opravy a servis velkokuchyňského zařízení

Opravy a servis velkokuchyňského zařízení Česká republika Ministerstvo obrany Opravy a servis velkokuchyňského zařízení Opravy a servis velkokuchyňského zařízení 1 / 8 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV

PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV PŘÍRUČKA ODBORNÉHO PRODEJCE KOTLŮ BENEKOV Vydání: červen 2015 BENEKOVterm s. r. o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, www.benekov.com Vážení zákazníci, investice do nové kotelny

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu.

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu. O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0645385754 Zúčtovací období: 01.05.2015-31.05.2015 Referenční

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) -

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - Část A (resort MPO) - Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace: 1. Státního

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více