Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Hlavní téma Údržba a kontrola plynových zařízení pro jejich bezpečný a spolehlivý chod Zásadní vliv na hospodárnost a bezpečnost provozu plynových spotřebičů má jejich údržba. Před zahájením topného období je nezbytné zkontrolovat seřízení plynového kotle, jeho topný systém a prověřit funkci regulačních a bezpečnostních přístrojů a armatur. Běžnou součástí této prohlídky je také revize plynového zařízení, jež slouží k zachování bezpečného provozu po celou dobu topné sezony. Tuto činnost je nutno svěřit odborné servisní firmě, která má na revize oprávnění, přičemž vynaložené náklady se vrátí ve formě nižší spotřeby paliv. Plynová zařízení jsou ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. vyhrazeným zařízením a podléhají podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. pravidelným revizím. Výjimku z tohoto nařízení mají podle vyhlášky č. 85/1978 Sb., 1, odst. 3 pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností, které neslouží k bydlení zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení plně odpovědný. Revizí se ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb. rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti vystaveným pro tuto činnost organizací státního odborného dozoru, např. Institutem technické inspekce (ITI). O výsledku revize vystaví revizní technik zprávu o revizi, ve které musí být uvedeny všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě, že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem. Desatero - když ucítím plyn tak uzavřu plynospotřebičový kohout a hlavní uzávěr plynu (HUP) ihned otevřu okna a začnu odvětrávat kontaminovaný prostor vypnu přívod elektrické energie (hlavní jistič) uhasím všechny otevřené zdroje ohně uvědomím ostatní obyvatele domu v případě, že plyn uniká na přípojce (po HUP), zavolám na poruchovou službu, tel.: 1239 v případě úniku na vnitřní instalaci nebo na odběrném plynovém zařízení, zavolám odbornou instalační firmu nezapínám elektrospotřebiče (hrozí nebezpečí iniciace od zajiskření), dokud není odstraněna příčina úniku a prostor řádně odvětrán neuvádím do provozu plynospotřebiče, pokud nebyla prokazatelně odstraněna příčina úniku plynu a prostor nebyl řádně odvětrán Základní doporučení pro bezpečný provoz plynospotřebiče pro dokonalé spalování zemního plynu je nutný dostatečný přívod vzduchu místnost, kde je umístěn spotřebič, nemůže být neprodyšně utěsněna proto pozor např. na plastová okna špatná činnost spotřebiče a špatné spalování je většinou způsobeno špatným technickým stavem spotřebiče doporučujeme prohlídku spotřebiče 1 ročně, vždy po nebo před topnou sezonou; pravidelné kontroly a údržbu svěřujte odborným firmám spalování nebude optimální, pokud nebude v pořádku komín lhůty pro kontroly a čištění komínů ID pro spotřebiče na plynná paliva s výkonem do 50 kw: - 2 ročně, pokud je komín vyvložkován - 6 ročně, pokud komín není vyvložkován (rekreační objekty se spotřebičem do 50 kw 1 ročně) mh 33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ZNPP01 OBSAH -33% kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd :46 Neplaťte víc, než musíte str. 3 Nové podmínky poskytování výhod pro držitele průkazu ZTP/P str. 3 Využijte mimořádnou nabídku RWE str. 4 Vaše dotazy str. 5 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ ČTENÁŘI, pomalu se stává zvykem, že na stránkách Žijeme na plný plyn nacházíte tipy na to, jak ušetřit alespoň část Vašich výdajů za energie. Velice nás těší Vaše pozitivní ohlasy na tuto skutečnost, a proto jsme se rozhodli, že ani v tomto 16. vydání nebudeme dělat výjimku. Jestliže se začtete do dalších stránek, zjistíte, že s námi můžete ušetřit nemalou částku nejen při rekonstrukci svého obydlí, ale třeba jen pouhou změnou způsobu úhrady záloh. Dozvíte se také, co udělat před topnou sezonou, jak se změnila faktura a proč. Naším prostřednictvím si můžete popovídat se zlatým olympionikem Davidem Kosteleckým. Samozřejmostí zůstává křížovka o ceny. Pokud Vás při čtení tohoto časopisu napadne nějaké téma, které zde postrádáte, oceníme, když se s námi o svůj tip podělíte a stanete se tak spolutvůrci ŽNPP. Posílat samozřejmě můžete i své dotazy či připomínky nebo třeba zajímavé fotografie s plynárenskou tématikou. Žijeme na plný plyn je přece Váš časopis. Přeji Vám příjemné podzimní chvilky při listování jeho stránkami. Alena Petrlíková členka redakční rady U své zbraně vydržím ještě dlouho, říká zlatý střelec z Pekingu str. 6-7

3 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Neplaťte víc, než musíte Patříte mezi ty, kteří stále ještě chodí měsíc co měsíc na poštu platit zálohové složenky? Mnohdy musíte stát v dlouhé frontě a raději byste svůj čas využili jinak? Nechcete platit zbytečné poplatky? Pak byste si rozhodně měli přečíst tento článek. Máme pro Vás další tip na to, jak snížit Vaše výdaje, spojené s užíváním zemního plynu. Na výši těchto výdajů působí několik faktorů, které můžete poměrně snadno ovlivnit. Jedním z nich je způsob úhrady pravidelných záloh a vyúčtování za fakturační období. Možností, jak provádět pravidelné platby, je několik. Věřte, že náklady s nimi spojené se značně liší. Tak například: pokud platíte své pravidelné měsíční zálohy složenkou, vydáte za manipulační poplatky až 264 korun ročně, což jistě není zanedbatelná částka. A přitom můžete využít několik variant, které jsou nejen levnější, ale také mnohem pohodlnější. Přímé inkaso z bankovního účtu představuje nejpohodlnější způsob úhrady záloh i konečného vyúčtování Vašich plateb za dodávku zemního plynu. Rozhodnutím přejít na přímé inkaso získáte jistotu, že Vaše pravidelné platby proběhnou vždy a v naprostém pořádku. Proti nečekaně vysoké platbě můžete svůj bankovní účet ochránit inkasním limitem. Částka limitu nemůže být při inkasování jednorázově překročena. Při změně výše zálohy se automaticky z Vašeho účtu inkasuje nová výše zálohy, vyrovnání přeplatku či nedoplatku z vyúčtování probíhá přímo z účtu na účet. Pro nastavení inkasa si ve svém peněžním ústavu zařídíte souhlas k inkasu ve prospěch našeho bankovního účtu, který naleznete na daňovém dokladu nebo Vám ho na požádání sdělíme. Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) od České pošty slouží občanům, kteří chtějí hradit všechny pravidelné poplatky (např. nájem, elektřinu, plyn, telefon, rozhlas a televizi) jedinou platbou. Každý měsíc dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, co a kolik platíte. Pokud se pro tuto službu rozhodnete, stačí požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoliv poště. Na toto číslo můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO v rámci celé České republiky a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr plynu v místě bydliště a na chalupě). Příkaz k úhradě je dalším z velmi komfortních způsobů plateb. Umožňuje automaticky provádět pravidelně se opakující platby stejně vysokých částek z Vašeho účtu ve prospěch účtu příjemce. Výhodou je spolehlivý, jednoduchý a bezpečný převod peněz, který šetří Váš čas i peníze. U svého peněžního ústavu si zadáte trvalý příkaz k úhradě pro platby záloh na náš účet a variabilní symbol. Případný přeplatek z vyúčtování Vám bude zaslán přímo na Váš účet, úhradu nedoplatku můžete provést jednorázovým příkazem k úhradě ze svého účtu nebo složenkou. V případě změny výše zálohy je však nutné upravit trvalý příkaz k platbě aktuální částky. Zvolte si tu možnost, která Vám vyhovuje nejvíce, a změnu nám nahlaste. Vždyť je přece zbytečné platit víc, než musíte. ap Nové podmínky poskytování výhod pro držitele průkazu ZTP/P V rámci zkvalitňování služeb pro zákazníky rozhodly společnosti skupiny RWE o změně podmínek pro poskytování slevy na odebraný zemní plyn pro držitele průkazu ZTP/P. Tato nová pravidla vstoupila v platnost Držitelé průkazu ZTP/P mohou i nadále získat slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (včetně DPH) dle aktuálního ceníku. Stačí pouze o poskytování výhod požádat (osobně na kontaktním místě nebo písemně) a předložit požadované dokumenty. Žadatelem o slevu může být jak držitel průkazu ZTP/P, tak osoba blízká, žijící ve společné domácnosti s držitelem průkazu ZTP/P, mající s ním shodné trvalé bydliště (např. rodiče nezletilých dětí držitelů průkazu ZTP/P, nebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P např. seniorovi). Poslední podmínkou je, že smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí být uzavřena na jméno žadatele. Pro poskytnutí výhod stačí předložit občanský průkaz žadatele a rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P, které může být nahrazeno formulářem RWE žádost o přiznání výhod ZTP/P potvrzeným příslušným městským úřadem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností. V případě, že rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P má omezenou platnost a bude prodlouženo, je nutné nás o jeho prodloužení informovat osobně v Zákaznické kanceláři nebo em na (s přiloženou fotokopií prodlouženého rozhodnutí). V opačném případě jsou výhody ukončeny ve stejný den jako je platnost příslušného rozhodnutí. ap

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Rady, tipy Využijte mimořádnou nabídku RWE RWE letos na podzim připravila pro své zákazníky speciální nabídku, která navazuje na loňskou kampaň Šetřím energii. Stávajícím zákazníkům kategorie Domácnost, odebírajícím zemní plyn, přinášíme mimořádnou nabídku slev od našich partnerů. Více informací naleznete uvnitř článku. Co obsahuje nabídka RWE? - 33% slevu na plastová okna a dveře značky SULKO - 33% slevu na vybraný sortiment tepelných izolací od společnosti DEKTRADE - sadu rozšířených rad a tipů, jak ušetřit, na webových stránkách Jak lze tuto nabídku využít? Do tohoto vydání zákaznického časopisu Žijeme na plný plyn jsme pro registrované odběratele, věrné čtenáře našeho časopisu, vložili dva slevové kupony společností SULKO a DEKTRADE, které obsahují unikátní šestimístný kód (pozor, kód není shodný se zákaznickým číslem RWE!). Slevový kupon SULKO můžete uplatnit v obchodních kancelářích společnosti SULKO nebo u autorizovaných prodejců této společnosti. Aktuální platný seznam je k dispozici na Kupon předložte již při prvotním zpracování cenové nabídky. Slevu je možné uplatnit na plastová okna, dveře a jejich příslušenství. Podmínky nákupu ostatního sortimentu a montážních prací jsou definovány v obchodních podmínkách SULKO s. r. o. Slevu z kuponu nelze sčítat s ostatními slevami a případnými akčními nabídkami SULKO nebo jejich autorizovaných prodejců. Slevový kupon DEKTRADE můžete uplatnit na pobočkách této společnosti, prostřednictvím realizační firmy (pokud ji tímto pověříte), nebo i přes e-shop na webových stránkách Poskytnutá sleva se vztahuje na vybraný sortiment tepelných izolací, jejichž seznam je k dispozici na PLATNOST KUPONŮ Oba kupony si pečlivě uschovejte, platí až do (po tomto datu již nebude sleva poskytnuta). Více informací o nabídce slev najdete na O společnosti SULKO s.r.o. Česká společnost SULKO se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken a dveří. Nabízí ucelený systém řešení okenních a dveřních výplní pro své zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech. O společnosti DEKTRADE a.s. Společnost DEKTRADE je jedna z největších firem na českém trhu, která nabízí kvalitní sortiment izolačních materiálů a je nedílnou součástí skupiny DEK a.s., největšího dodavatele stavebních materiálů v ČR. mh SLEVOVÝ KUPON DEKTRADE A SULKO ID 33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ZNPP01-33% Tento kupon opravuje majitele ke slev minimáln 33 % na vybraný sortiment tepelných izolací od spolenosti DEKTRADE. Kupon je nepenosný a platí do Jak uplatníte slevu minimálně 33 %? 1. Na nejbližší poboce DEKTRADE nebo navštivte internetové stránky 2. Kupon zde uplatnte a získejte minimáln 33% slevu na vybraný sortiment tepelných izolací od spolenosti DEKTRADE. Více informací o poskytnuté slev a podrobné podmínky nabídky získáte na nebo na Zákaznické lince Tento kupon opravuje majitele k 33% slev na nová plastová okna a dvee znaky SULKO. kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd kupony 15:46 SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd 2 Kupon je nepenosný a platí do :46-33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ID ZNPP01-33% Jak uplatníte slevu 33 %? 1. V nejbližší obchodní kancelái nebo u autorizovaného prodejce SULKO. 2. Kupon zde uplatnte a získejte 33% slevu na plastová okna SULKO a jejich píslušenství. Více informací o poskytnuté slev a podrobné podmínky nabídky získáte na nebo na Zákaznické lince kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd kupony 15:46 SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd :46

5 Vaše dotazy Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim NA DOTAZY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ Ing. Iva Hanyková, manažerka finančního vyrovnání Proč je faktura za zemní plyn pro domácnosti tak složitá? Nestačil by jednoduchý přehled? L. P., Louny Faktura za zemní plyn je daňovým dokladem, a proto musí obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů. Na laika může působit jako soustava zbytečných výpočtů, koeficientů a tabulek. Ale věřte, že žádný údaj na tomto dokladu není zbytečný. V souvislosti s liberalizací trhu musíme respektovat oddělené účtování ceny za distribuci plynu a ceny za ostatní služby dodávky, což má vliv na to, že celý dokument je poněkud složitější než dříve. Abychom našim zákazníkům usnadnili INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRŮVODCE K VYBRANÝM TABULKÁM FAKTURY orientaci ve faktuře, změnili jsme její uspořádání do přehlednější podoby. Shrnutí těch nejdůležitějších údajů, jako je rekapitulace spotřeby a plateb za fakturační období, konečný rozdíl vyúčtování i přehled započtených zálohových plateb, naleznete nyní vždy na první straně faktury. Na dalších stranách následují detailní rozpisy spotřeby zemního plynu, vyúčtování za jednotlivá dílčí období a rozpis záloh pro příští období. Na poslední stránce každé faktury je umístěn průvodce fakturou - jakýsi rádce, který vysvětluje význam jednotlivých položek na faktuře.

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim U své zbraně vydržím ještě dlouho, říká zlatý střelec z Pekingu Čeští reprezentanti vybojovali na 29. letních olympijských hrách tři zlaté a tři stříbrné medaile. Druhé zlato získal v brokařské disciplíně trap David Kostelecký (33). Český střelec z Dukly Hradec Králové se dokázal nejlépe vyrovnat s proměnlivým počasím a všech 25 asfaltových holubů sestřelil bez jediného zaváhání. Je pro vás zlato z olympijských her něco víc oproti ostatním vítězstvím? Tak určitě je to jiné. Olympijské hry jsou pro všechny sportovce vrcholem. Není jednoduché se probojovat do nominace a už vůbec ne je vyhrát. ORIENTAČNÍ CENY ZEMNÍHO PLYNU PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY SEVEROMORAVSKÉ PLYNÁRENSKÉ Roční spotřeba kwh/rok Cena za odebraný zemní plyn Toto vítězství je pro mě největším úspěchem v kariéře. Měl jste medailové ambice, když jste do Pekingu odjížděl? Uvnitř sám sebe ano, ale nenazval bych Nové ceny zemního plynu Orientační přepočet *) Cena za kapacitu Stálý měsíční plat Kč/kWh Kč/m 3 Kč/m 3 Kč/měsíc vařím do , ,19-45,70 ohřívám vodu nad do , ,65-81,00 topím nad do , ,53-194,14 nad do , ,53-214,96 nad do , ,53-235,19 nad do , ,53-256,37 nad do , ,53-277,67 nad do , ,53-299,09 nad do , ,53-321,59 nad do , ,53-345,15 nad do , ,53-367,76 nad do , ,53-399,41 nad , ,79 183,11 - Konečné ceny pro kategorii Domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a bez daně ze zemního plynu. 1 MWh = kwh; 1 m 3 = cca 10,55 kwh *) Tento přepočet je pouze přibližný, stanovený zjednodušeným výpočtem. Neslouží k fakturaci! Uvedené termíny Vařím, Ohřívám vodu, Topím slouží pouze pro snadnější orientaci zákazníka a představují převažující způsob užití zemního plynu v daném odběrném pásmu. Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování zemního plynu je rozhodující skutečná spotřeba zemního plynu v kwh/rok. Skupina RWE podporuje Český olympijský tým již od roku Jako jeho generální partner se poprvé představila v roce 2005, kdy se zároveň stala i generálním partnerem Českého paralympijského týmu. I díky podpoře RWE v Pekingu startovalo 133 českých sportovců, z nichž se 24 umístilo do osmého místa. V medailové bilanci zemí reprezentanti ČR vybojovali 24. příčku. to ambicemi. Cítil jsem, že mám dobrou formu a že by závod mohl vyjít. Na druhou stranu jsem se snažil stát nohama na zemi. Sport dělám už dlouho a ve své kariéře jsem zažil jak úspěch, tak i pády. Téměř celé finále provázel hustý liják. Může mít počasí nějaký zásadní vliv na váš výkon? Podle výsledkové listiny zlatá medaile a olympijský rekord, vám déšť absolutně vyhovuje. Já bych řekl, že to byl můj den. Střílení v dešti mám rád, ale když máme nad sebou střechu. To, co jsme prožili ve finále, bylo extrémní. Snažil jsem se co nejméně vnímat vše kolem a podařilo se mi to. Nosíte dioptrické brýle. Ve finále jste na nich měl napršeno tak, že jste jednu chvíli střílel téměř naslepo. Nepřemýšlel jste někdy o kontaktních čočkách? Čočky jsem zkoušel, ale právě kvůli dešti a větru mi neseděly. Brýle jsou pro mne lepší. Prý je pro vás velkou podporou vaše psycholožka. Jak a v čem může střelci psycholog pomoci? Byla s vámi i v Pekingu? Psycholog musí napřed poznat, jaký jste člověk. Obecně se nedá říct, jak pomoci střelci. Je to opravdu individuální záležitost. Paní psycholožka se mnou na OH nebyla, nepřál si to Český střelecký svaz. Byli jsme ale v kontaktu přes telefon. Střelba je jistě velmi psychicky náročná. Člověk se musí zcela koncentrovat, zároveň se ale musí nabudit k maximálnímu výkonu. Lze tento stav vůbec natrénovat? Lze to natrénovat jen tréninkem střelby. Trap je zvláštní právě v tom, že musíte kombinovat klid i agresivitu.

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Proč právě trap? Má tento sport ve vaší rodině nějakou tradici? S trapem začínal můj dědeček a také bratr, který se mu věnoval i na sportovní škole. Vyhrál i Mistrovství ČR, a pak přišla řada i na mne. V mládí jste byl ze střeleckého střediska vrcholového sportu vyhozen jako neperspektivní. Jak si vysvětlujete, že původně beznadějný sportovec dokázal vybojovat olympijskou medaili? Tenkrát to bylo o tom, že jsem byl druhý v žebříčku, ale moje místo v profesionálním klubu obsadil kolega, kterého tam protlačili rodiče. Tak to chodí i ve sportu. Není vše růžové, jak se píše. Jde o velký boj už od mládežnických kategorií. Na druhou stranu vše zlé je pro něco dobré a tato situace se pro mne stala motivací. Najednou jsem cítil, že chci všem ukázat, že jsem lepší. David Kostelecký sestřelil všech 25 asfaltových holubů Jak často měníte svou střeleckou výzbroj? Bude mít zbraň, se kterou jste v Pekingu vyhrál, u vás doma nějaké čestné místo? Střeleckou vestu měním každý rok, zbraň mám už 6 let stále stejnou a vydržím u ní ještě dlouho. Tím pádem žádné čestné místo bude stále v pracovním procesu. Jak relaxujete? Opět sportem, rád hraji tenis a squash. Vypnu také v kině nebo při filmu doma. Autor fotografií Davida Kosteleckého (na titulní a 7. straně): Eduard Erben Letní olympijské hry v Pekingu byly první příležitostí, při níž skupina RWE v ČR představila veřejnosti svou novou obchodní značku. Do budoucna tak postupně zmizí loga RWE Transgas, RWE Plynoprojekt či regionálních plynárenských společností, se kterými denně přichází do kontaktu více než 2,2 milionu zákazníků skupiny. Změna vychází ze záměru koncernu RWE sjednotit veškeré své mezinárodní obchodní aktivity pod jednu značku. LOH_RWE_inz_A4.indd :45:22

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Pro volný čas Kdo se skrývá na obrázku? Spojte body a A-K. Obrázek pak můžete vybarvit F E D C-K 17 B G 58 J H I A Křížovka o ceny Jména výherců z minulého čísla: J. Netálová, Čáslav; J. Borsuk, Milovice; O. Mikolášek, Dobříš; H. Drahovzalová, Kolín Sendražice; A. Honsová, Kladno; A. Lochner, Most; V. Miletínová, Most; H. Vojtová, Kladno; J. Jarolím, Čáslav; E. Trojáčková, Chýnice; P. Novák, Mělník; F. Los, Zlonice; H. Vovsíková, Sedlčany; F. Mareček, Nymburk; M. Francová, Příbram; B. Knížková, Stříbrná Skalice; H. Hofmannová, Žleby; S. Šmídová, Čistá u Litomyšle; V. Kekrtová, Úpice; V. Manychová, Úpice; I. Zahradníková, Úpice; T. Cabalková, Úpice; S. Hovorka, Hořice; D. Dvořáčková, Česká Skalice; H. Šimková, Jičín; J. Efenberk, Bezděkov nad Metují; M. Gerthnerová, Havlíčkův Brod; P. Šimek, Jičín; A. Souralová, Jaroměřice; Z. Wiechecová, Chrudim; M. Čermáková, Chotěboř; L. Vítová, Náchod; V. Drncová, Hrádek; T. Novotný, Pardubice; N. Žitná, Hradec Králové; J. Hubáčková, Chlumec nad Cidlinou; J. Tomandlová, Lípa u Havl. Brodu; V. Miletínová, Most; A. Šimek, Liberec; M. Zajíček, Liberec; P. Dresher, Děčín; F. Vašek, Děčín; D. Neumann, Liberec; J. Ryk, Most; V. Žák, Chomutov; T. Sobotka, Most; N. Cimbalníková, Děčín; T. Kovařík, Teplice; Z. Hyláková, Liberec; H. Nachtigal, Žatec; L. Aková, Brno; K. Zhoř, Brno; K. Baláž, Kostice; T. Jelínek, Jihlava; Y. Vozková, Brno; D. Krejsová, Hodonín; J. Studnařová, Brno; B. Sečkářová, Moravská Nová Ves; D. Baláž, Kostice; I. Sadílková, Zlín; K. Blahová, Zlín; E. Trnková, Jihlava; T. Voráč, Určice; I. Jedlička, Brno; J. Karabinoš, Jihlava; J. Jakubcová, Prostějov; M. Jurníková, Zlín; I. Machová, Telč; J. Bohuslav, Vyškov; T. Vinklerová, Nové Město na Moravě; M. Karbánová, Cheb; P. Ferianček, Plzeň; I. Vávrová, Cheb; M. Fialová, Karlovy Vary; A. Adámková, Horšovský Týn; J. Vítovcová, Plzeň; M. Nulíčková, Plzeň; D. Procházka, Přeštice; I. Sudová, Plzeň; C. Dojtsák, Klatovy; J. Štrunc, Plzeň; L. Polák, Cheb; J. Míšková, Cheb; J. Bohm, Lázně Kynžvart; H. Maříková, Plzeň; A. Křenek, Štěnovice; M. Jirkovská, Klatovy; L. Těthalová, Karviná; J. Hipšr, Ostrava-Hrabůvka; D. Dočkálek, Ostrava-Hrušov; J. Temelová, Petrovice u Karviné; R. Rušar, Kelč-okres Vsetín; P. Cieslar, Třinec; R. Entnerová, Krnov; E. Rohrerová, Karviná Ráj; S. Stískalová, Přerov; E. Proroková, Ostrava-Plesná; A. Niemczyk, Třinec; J. Vahylová, Ostrava; M. Urban, Nový Jičín. Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava, nebo: 100 vylosovaných luštitelů odměníme televizní dekou. Slosování správných odpovědí bude dne Soutěžící bere na vědomí a souhlasí pro případ výhry v soutěži s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání časopisu. 03 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 3/2008 Uzávěrka čísla: Pro společnosti skupiny RWE v ČR vydává: Visual Agency s.r.o. Masarykovo náměstí 50, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Šárka Budinská, Marcela Havlíčková, Alena Petrlíková, Lenka Samková, Alena Srbová Adresy redakce v jednotlivých regionech: Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, Brno Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem Severomoravská plynárenská, a. s., Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Západočeská plynárenská, a. s., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň Foto: Archiv JMP, RWE Transgas, SČP, SMP, STP, VČP, ZČP; Visual Agency Tisk: Visual Agency s.r.o. Distribuce: Česká pošta Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA ENERGIE MŮŽETE JEDNODUŠE OVLÁDAT Z POHODLÍ DOMOVA? Pro většinu Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního plynu a elektřiny

Více

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy PRODUKTY A SLUŽBY RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA PLYN TEĎ MŮŽETE ŘEŠIT Z DOMOVA? Kvůli většině Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního

Více

PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE. Krok za krokem pro změnu dodavatele

PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE. Krok za krokem pro změnu dodavatele PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE Krok za krokem pro změnu dodavatele 2 PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE 1 Vítejte ve světě elektrické energie od RWE! 2 Co vše vyřídí RWE? 3 Co se změní přechodem k RWE?

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

.lik?7. 19300,05 0,00

.lik?7. 19300,05 0,00 variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

s datem splatnosti 23.7.2015.

s datem splatnosti 23.7.2015. variabilní symbol 7898851075 čísio smlouvy zákaznické číslo 7Í Z140571819 daňový doklad č. 11050200603 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; D1OCZ25458302

Více

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY!

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! 2 ZÍSKEJTE JISTOTU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY Vaše platby za elektřinu nebudou stoupat! RWE Vám nabízí jistotu poklesu ceny elektřiny

Více

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ ddk 025875463-0001 Lst: 2011 Str: 4022 Dok:704 (DocID: 000097597171-pb0 ZasID: 000097597172-arcd1 zak: 0013308598)[faktura T: L0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 025875462 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

Kč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 22.10.2015.

Kč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 22.10.2015. variabilní symbo! 7898851105 číslo smlouvy zákaznické čísio Z140571819 daňový dokíad č. 1105028155Í CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; DiČ:CZ25458302 Bankovní spojení:

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44 E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice HORNI NEMCI 90 687 64 HORNI NEMCI Zákazník, Horní Němčí 90, 687 64 Horní Němčí číslo účtu: 163968833/0300, IČ: 46256466 Faktura za elektřinu

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Nejjednodušší způsob, jak v internetovém bankovnictví nastavit trvalý příkaz k úhradě, je zvolit PLATBY, KONVERZE Trvalá platba na liště na pravé straně. Základní položky formuláře

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

S Moje MND máte své výdaje za energie pod kontrolou. Jednoduchý manuál zákaznického portálu mojemnd.cz

S Moje MND máte své výdaje za energie pod kontrolou. Jednoduchý manuál zákaznického portálu mojemnd.cz S Moje MND máte své výdaje za energie pod kontrolou Jednoduchý manuál zákaznického portálu mojemnd.cz Moje MND Zákaznický portál pro domácnosti i podnikatele, díky kterému budete mít rychlý přehled o vaší

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa zákazníků a pro předací místa souběžného

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2012 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem -230,15-278,48. Přeplatek 279,00 *) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem -230,15-278,48. Přeplatek 279,00 *) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad. E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Zákaznické číslo: 5100019859 a ) Jungmannova 968 664 34 Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim číslo účtu: 22824641/0100, IČ: 00281964 Opravná

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA TECHNICKÁ ZMĚNA KDY SE ŘEŠÍ TECHNICKÁ ZMĚNA NA ODBĚRNÉM MÍSTĚ Technická změna na odběrném místě nastává v případech,

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

V Z O R Daňového dokladu

V Z O R Daňového dokladu Faktura - Daňový doklad Číslo : 5266035000 Prodávající (dodavatel) : Na Florenci 2116/15, Nové Město 110 00 Praha 1 IČO: 03669564 DIČ: CZ03669564 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den.

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den. Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 1 topnutí za 60 Kč až 3x denně Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty s aktivací na IČ Počet

Více

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46 O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0648893213 Zúčtovací období: 01.06.2015-30.06.2015 Referenční

Více

Regulovaná složka ceny je tvořena:

Regulovaná složka ceny je tvořena: č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, né od 1. září 2016 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

OPIS. Přeplatek vyúčtování ve výši 4.596,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka.

OPIS. Přeplatek vyúčtování ve výši 4.596,00 Kč Vám zasíláme poštovní poukázkou, která Vám bude doručena jako samostatná zásilka. ddk 019592951-0005 Lst: 1721 Str: 3442 Dok:557 (DocID: 000070500607-pb0 ZasID: 000070500608-arcd1 zak: 0011190088)[faktura T: C01, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 019592950 PERIODICKÁ FAKTURA

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Celkem k úhradě. Faktura ,00 Kč. Příjemce: Ctirad Koryčanský Malá strana Studénka

Celkem k úhradě. Faktura ,00 Kč. Příjemce: Ctirad Koryčanský Malá strana Studénka Strana 1 / 5 Faktura Daňový doklad č.: 7710220903 Dodavatel: O2 Family, s.r.o. (Poskytovatel) Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4, Michle IČ: 24215554 DIČ: CZ24215554 Zapsaná v OR: MS v Praze, C.189426

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Sejkorova 2725/24, Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Sejkorova 2725/24, Brno - - Zákaznické číslo: 5100209763 a ) Židenice Zákazník,, Židenice, Mimořádná faktura za elektřinu Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:,

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2017

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2017 Ceník č.1/2017/zp/modom/gasnet/bez kapacitní složky Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky, né od 1. ledna 2017 Tyto prodejní jsou né pro všechna

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Jestliže se jedná o přepis odběrného místa zemního plynu, nezapomeňte vyplnit tabulky Využívané plynové spotřebiče a Typ nemovitosti.

Jestliže se jedná o přepis odběrného místa zemního plynu, nezapomeňte vyplnit tabulky Využívané plynové spotřebiče a Typ nemovitosti. Vážená paní, vážený pane, obsahem tohoto dokumentu jsou formuláře pro přepis odběrného místa v rámci naší společnosti na nového odběratele. Níže uvádíme stručný postup pro správné vyplnění všech formulářů.

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den.

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den. Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 1 topnutí za 60 Kč až 3x denně Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty s aktivací na IČ Počet

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den.

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerát/den. Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 1 topnutí za 60 Kč až 3x denně Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty s aktivací na IČ Počet

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

1199.-Kč. nejlepší ceny. každý model. Family Days od do Garance. Více generací, větší sleva ušetřete až 30%!

1199.-Kč. nejlepší ceny. každý model. Family Days od do Garance. Více generací, větší sleva ušetřete až 30%! Family Days od 10.10. do 21.10.2012 Více generací, větší sleva ušetřete až 30%! Bližší informace k akci jsou uvedeny uvnitř letáku. Garance nejlepší ceny 1199.-Kč 1 114 337 vel. 36 42 1 114 330 vel. 36

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od 1. 10. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Tyto prodejní jsou platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1.

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1. č.2/2016/zp/modom při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, né od 1. května 2016 Tyto

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od 1. 9. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více