Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Hlavní téma Údržba a kontrola plynových zařízení pro jejich bezpečný a spolehlivý chod Zásadní vliv na hospodárnost a bezpečnost provozu plynových spotřebičů má jejich údržba. Před zahájením topného období je nezbytné zkontrolovat seřízení plynového kotle, jeho topný systém a prověřit funkci regulačních a bezpečnostních přístrojů a armatur. Běžnou součástí této prohlídky je také revize plynového zařízení, jež slouží k zachování bezpečného provozu po celou dobu topné sezony. Tuto činnost je nutno svěřit odborné servisní firmě, která má na revize oprávnění, přičemž vynaložené náklady se vrátí ve formě nižší spotřeby paliv. Plynová zařízení jsou ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. vyhrazeným zařízením a podléhají podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. pravidelným revizím. Výjimku z tohoto nařízení mají podle vyhlášky č. 85/1978 Sb., 1, odst. 3 pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností, které neslouží k bydlení zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení plně odpovědný. Revizí se ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb. rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti vystaveným pro tuto činnost organizací státního odborného dozoru, např. Institutem technické inspekce (ITI). O výsledku revize vystaví revizní technik zprávu o revizi, ve které musí být uvedeny všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě, že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem. Desatero - když ucítím plyn tak uzavřu plynospotřebičový kohout a hlavní uzávěr plynu (HUP) ihned otevřu okna a začnu odvětrávat kontaminovaný prostor vypnu přívod elektrické energie (hlavní jistič) uhasím všechny otevřené zdroje ohně uvědomím ostatní obyvatele domu v případě, že plyn uniká na přípojce (po HUP), zavolám na poruchovou službu, tel.: 1239 v případě úniku na vnitřní instalaci nebo na odběrném plynovém zařízení, zavolám odbornou instalační firmu nezapínám elektrospotřebiče (hrozí nebezpečí iniciace od zajiskření), dokud není odstraněna příčina úniku a prostor řádně odvětrán neuvádím do provozu plynospotřebiče, pokud nebyla prokazatelně odstraněna příčina úniku plynu a prostor nebyl řádně odvětrán Základní doporučení pro bezpečný provoz plynospotřebiče pro dokonalé spalování zemního plynu je nutný dostatečný přívod vzduchu místnost, kde je umístěn spotřebič, nemůže být neprodyšně utěsněna proto pozor např. na plastová okna špatná činnost spotřebiče a špatné spalování je většinou způsobeno špatným technickým stavem spotřebiče doporučujeme prohlídku spotřebiče 1 ročně, vždy po nebo před topnou sezonou; pravidelné kontroly a údržbu svěřujte odborným firmám spalování nebude optimální, pokud nebude v pořádku komín lhůty pro kontroly a čištění komínů ID pro spotřebiče na plynná paliva s výkonem do 50 kw: - 2 ročně, pokud je komín vyvložkován - 6 ročně, pokud komín není vyvložkován (rekreační objekty se spotřebičem do 50 kw 1 ročně) mh 33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ZNPP01 OBSAH -33% kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd :46 Neplaťte víc, než musíte str. 3 Nové podmínky poskytování výhod pro držitele průkazu ZTP/P str. 3 Využijte mimořádnou nabídku RWE str. 4 Vaše dotazy str. 5 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ ČTENÁŘI, pomalu se stává zvykem, že na stránkách Žijeme na plný plyn nacházíte tipy na to, jak ušetřit alespoň část Vašich výdajů za energie. Velice nás těší Vaše pozitivní ohlasy na tuto skutečnost, a proto jsme se rozhodli, že ani v tomto 16. vydání nebudeme dělat výjimku. Jestliže se začtete do dalších stránek, zjistíte, že s námi můžete ušetřit nemalou částku nejen při rekonstrukci svého obydlí, ale třeba jen pouhou změnou způsobu úhrady záloh. Dozvíte se také, co udělat před topnou sezonou, jak se změnila faktura a proč. Naším prostřednictvím si můžete popovídat se zlatým olympionikem Davidem Kosteleckým. Samozřejmostí zůstává křížovka o ceny. Pokud Vás při čtení tohoto časopisu napadne nějaké téma, které zde postrádáte, oceníme, když se s námi o svůj tip podělíte a stanete se tak spolutvůrci ŽNPP. Posílat samozřejmě můžete i své dotazy či připomínky nebo třeba zajímavé fotografie s plynárenskou tématikou. Žijeme na plný plyn je přece Váš časopis. Přeji Vám příjemné podzimní chvilky při listování jeho stránkami. Alena Petrlíková členka redakční rady U své zbraně vydržím ještě dlouho, říká zlatý střelec z Pekingu str. 6-7

3 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Neplaťte víc, než musíte Patříte mezi ty, kteří stále ještě chodí měsíc co měsíc na poštu platit zálohové složenky? Mnohdy musíte stát v dlouhé frontě a raději byste svůj čas využili jinak? Nechcete platit zbytečné poplatky? Pak byste si rozhodně měli přečíst tento článek. Máme pro Vás další tip na to, jak snížit Vaše výdaje, spojené s užíváním zemního plynu. Na výši těchto výdajů působí několik faktorů, které můžete poměrně snadno ovlivnit. Jedním z nich je způsob úhrady pravidelných záloh a vyúčtování za fakturační období. Možností, jak provádět pravidelné platby, je několik. Věřte, že náklady s nimi spojené se značně liší. Tak například: pokud platíte své pravidelné měsíční zálohy složenkou, vydáte za manipulační poplatky až 264 korun ročně, což jistě není zanedbatelná částka. A přitom můžete využít několik variant, které jsou nejen levnější, ale také mnohem pohodlnější. Přímé inkaso z bankovního účtu představuje nejpohodlnější způsob úhrady záloh i konečného vyúčtování Vašich plateb za dodávku zemního plynu. Rozhodnutím přejít na přímé inkaso získáte jistotu, že Vaše pravidelné platby proběhnou vždy a v naprostém pořádku. Proti nečekaně vysoké platbě můžete svůj bankovní účet ochránit inkasním limitem. Částka limitu nemůže být při inkasování jednorázově překročena. Při změně výše zálohy se automaticky z Vašeho účtu inkasuje nová výše zálohy, vyrovnání přeplatku či nedoplatku z vyúčtování probíhá přímo z účtu na účet. Pro nastavení inkasa si ve svém peněžním ústavu zařídíte souhlas k inkasu ve prospěch našeho bankovního účtu, který naleznete na daňovém dokladu nebo Vám ho na požádání sdělíme. Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) od České pošty slouží občanům, kteří chtějí hradit všechny pravidelné poplatky (např. nájem, elektřinu, plyn, telefon, rozhlas a televizi) jedinou platbou. Každý měsíc dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, co a kolik platíte. Pokud se pro tuto službu rozhodnete, stačí požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoliv poště. Na toto číslo můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO v rámci celé České republiky a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr plynu v místě bydliště a na chalupě). Příkaz k úhradě je dalším z velmi komfortních způsobů plateb. Umožňuje automaticky provádět pravidelně se opakující platby stejně vysokých částek z Vašeho účtu ve prospěch účtu příjemce. Výhodou je spolehlivý, jednoduchý a bezpečný převod peněz, který šetří Váš čas i peníze. U svého peněžního ústavu si zadáte trvalý příkaz k úhradě pro platby záloh na náš účet a variabilní symbol. Případný přeplatek z vyúčtování Vám bude zaslán přímo na Váš účet, úhradu nedoplatku můžete provést jednorázovým příkazem k úhradě ze svého účtu nebo složenkou. V případě změny výše zálohy je však nutné upravit trvalý příkaz k platbě aktuální částky. Zvolte si tu možnost, která Vám vyhovuje nejvíce, a změnu nám nahlaste. Vždyť je přece zbytečné platit víc, než musíte. ap Nové podmínky poskytování výhod pro držitele průkazu ZTP/P V rámci zkvalitňování služeb pro zákazníky rozhodly společnosti skupiny RWE o změně podmínek pro poskytování slevy na odebraný zemní plyn pro držitele průkazu ZTP/P. Tato nová pravidla vstoupila v platnost Držitelé průkazu ZTP/P mohou i nadále získat slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (včetně DPH) dle aktuálního ceníku. Stačí pouze o poskytování výhod požádat (osobně na kontaktním místě nebo písemně) a předložit požadované dokumenty. Žadatelem o slevu může být jak držitel průkazu ZTP/P, tak osoba blízká, žijící ve společné domácnosti s držitelem průkazu ZTP/P, mající s ním shodné trvalé bydliště (např. rodiče nezletilých dětí držitelů průkazu ZTP/P, nebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P např. seniorovi). Poslední podmínkou je, že smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí být uzavřena na jméno žadatele. Pro poskytnutí výhod stačí předložit občanský průkaz žadatele a rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P, které může být nahrazeno formulářem RWE žádost o přiznání výhod ZTP/P potvrzeným příslušným městským úřadem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností. V případě, že rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P má omezenou platnost a bude prodlouženo, je nutné nás o jeho prodloužení informovat osobně v Zákaznické kanceláři nebo em na (s přiloženou fotokopií prodlouženého rozhodnutí). V opačném případě jsou výhody ukončeny ve stejný den jako je platnost příslušného rozhodnutí. ap

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Rady, tipy Využijte mimořádnou nabídku RWE RWE letos na podzim připravila pro své zákazníky speciální nabídku, která navazuje na loňskou kampaň Šetřím energii. Stávajícím zákazníkům kategorie Domácnost, odebírajícím zemní plyn, přinášíme mimořádnou nabídku slev od našich partnerů. Více informací naleznete uvnitř článku. Co obsahuje nabídka RWE? - 33% slevu na plastová okna a dveře značky SULKO - 33% slevu na vybraný sortiment tepelných izolací od společnosti DEKTRADE - sadu rozšířených rad a tipů, jak ušetřit, na webových stránkách Jak lze tuto nabídku využít? Do tohoto vydání zákaznického časopisu Žijeme na plný plyn jsme pro registrované odběratele, věrné čtenáře našeho časopisu, vložili dva slevové kupony společností SULKO a DEKTRADE, které obsahují unikátní šestimístný kód (pozor, kód není shodný se zákaznickým číslem RWE!). Slevový kupon SULKO můžete uplatnit v obchodních kancelářích společnosti SULKO nebo u autorizovaných prodejců této společnosti. Aktuální platný seznam je k dispozici na Kupon předložte již při prvotním zpracování cenové nabídky. Slevu je možné uplatnit na plastová okna, dveře a jejich příslušenství. Podmínky nákupu ostatního sortimentu a montážních prací jsou definovány v obchodních podmínkách SULKO s. r. o. Slevu z kuponu nelze sčítat s ostatními slevami a případnými akčními nabídkami SULKO nebo jejich autorizovaných prodejců. Slevový kupon DEKTRADE můžete uplatnit na pobočkách této společnosti, prostřednictvím realizační firmy (pokud ji tímto pověříte), nebo i přes e-shop na webových stránkách Poskytnutá sleva se vztahuje na vybraný sortiment tepelných izolací, jejichž seznam je k dispozici na PLATNOST KUPONŮ Oba kupony si pečlivě uschovejte, platí až do (po tomto datu již nebude sleva poskytnuta). Více informací o nabídce slev najdete na O společnosti SULKO s.r.o. Česká společnost SULKO se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken a dveří. Nabízí ucelený systém řešení okenních a dveřních výplní pro své zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech. O společnosti DEKTRADE a.s. Společnost DEKTRADE je jedna z největších firem na českém trhu, která nabízí kvalitní sortiment izolačních materiálů a je nedílnou součástí skupiny DEK a.s., největšího dodavatele stavebních materiálů v ČR. mh SLEVOVÝ KUPON DEKTRADE A SULKO ID 33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ZNPP01-33% Tento kupon opravuje majitele ke slev minimáln 33 % na vybraný sortiment tepelných izolací od spolenosti DEKTRADE. Kupon je nepenosný a platí do Jak uplatníte slevu minimálně 33 %? 1. Na nejbližší poboce DEKTRADE nebo navštivte internetové stránky 2. Kupon zde uplatnte a získejte minimáln 33% slevu na vybraný sortiment tepelných izolací od spolenosti DEKTRADE. Více informací o poskytnuté slev a podrobné podmínky nabídky získáte na nebo na Zákaznické lince Tento kupon opravuje majitele k 33% slev na nová plastová okna a dvee znaky SULKO. kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd kupony 15:46 SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd 2 Kupon je nepenosný a platí do :46-33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ID ZNPP01-33% Jak uplatníte slevu 33 %? 1. V nejbližší obchodní kancelái nebo u autorizovaného prodejce SULKO. 2. Kupon zde uplatnte a získejte 33% slevu na plastová okna SULKO a jejich píslušenství. Více informací o poskytnuté slev a podrobné podmínky nabídky získáte na nebo na Zákaznické lince kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd kupony 15:46 SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd :46

5 Vaše dotazy Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim NA DOTAZY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ Ing. Iva Hanyková, manažerka finančního vyrovnání Proč je faktura za zemní plyn pro domácnosti tak složitá? Nestačil by jednoduchý přehled? L. P., Louny Faktura za zemní plyn je daňovým dokladem, a proto musí obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů. Na laika může působit jako soustava zbytečných výpočtů, koeficientů a tabulek. Ale věřte, že žádný údaj na tomto dokladu není zbytečný. V souvislosti s liberalizací trhu musíme respektovat oddělené účtování ceny za distribuci plynu a ceny za ostatní služby dodávky, což má vliv na to, že celý dokument je poněkud složitější než dříve. Abychom našim zákazníkům usnadnili INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRŮVODCE K VYBRANÝM TABULKÁM FAKTURY orientaci ve faktuře, změnili jsme její uspořádání do přehlednější podoby. Shrnutí těch nejdůležitějších údajů, jako je rekapitulace spotřeby a plateb za fakturační období, konečný rozdíl vyúčtování i přehled započtených zálohových plateb, naleznete nyní vždy na první straně faktury. Na dalších stranách následují detailní rozpisy spotřeby zemního plynu, vyúčtování za jednotlivá dílčí období a rozpis záloh pro příští období. Na poslední stránce každé faktury je umístěn průvodce fakturou - jakýsi rádce, který vysvětluje význam jednotlivých položek na faktuře.

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim U své zbraně vydržím ještě dlouho, říká zlatý střelec z Pekingu Čeští reprezentanti vybojovali na 29. letních olympijských hrách tři zlaté a tři stříbrné medaile. Druhé zlato získal v brokařské disciplíně trap David Kostelecký (33). Český střelec z Dukly Hradec Králové se dokázal nejlépe vyrovnat s proměnlivým počasím a všech 25 asfaltových holubů sestřelil bez jediného zaváhání. Je pro vás zlato z olympijských her něco víc oproti ostatním vítězstvím? Tak určitě je to jiné. Olympijské hry jsou pro všechny sportovce vrcholem. Není jednoduché se probojovat do nominace a už vůbec ne je vyhrát. ORIENTAČNÍ CENY ZEMNÍHO PLYNU PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY SEVEROMORAVSKÉ PLYNÁRENSKÉ Roční spotřeba kwh/rok Cena za odebraný zemní plyn Toto vítězství je pro mě největším úspěchem v kariéře. Měl jste medailové ambice, když jste do Pekingu odjížděl? Uvnitř sám sebe ano, ale nenazval bych Nové ceny zemního plynu Orientační přepočet *) Cena za kapacitu Stálý měsíční plat Kč/kWh Kč/m 3 Kč/m 3 Kč/měsíc vařím do , ,19-45,70 ohřívám vodu nad do , ,65-81,00 topím nad do , ,53-194,14 nad do , ,53-214,96 nad do , ,53-235,19 nad do , ,53-256,37 nad do , ,53-277,67 nad do , ,53-299,09 nad do , ,53-321,59 nad do , ,53-345,15 nad do , ,53-367,76 nad do , ,53-399,41 nad , ,79 183,11 - Konečné ceny pro kategorii Domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a bez daně ze zemního plynu. 1 MWh = kwh; 1 m 3 = cca 10,55 kwh *) Tento přepočet je pouze přibližný, stanovený zjednodušeným výpočtem. Neslouží k fakturaci! Uvedené termíny Vařím, Ohřívám vodu, Topím slouží pouze pro snadnější orientaci zákazníka a představují převažující způsob užití zemního plynu v daném odběrném pásmu. Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování zemního plynu je rozhodující skutečná spotřeba zemního plynu v kwh/rok. Skupina RWE podporuje Český olympijský tým již od roku Jako jeho generální partner se poprvé představila v roce 2005, kdy se zároveň stala i generálním partnerem Českého paralympijského týmu. I díky podpoře RWE v Pekingu startovalo 133 českých sportovců, z nichž se 24 umístilo do osmého místa. V medailové bilanci zemí reprezentanti ČR vybojovali 24. příčku. to ambicemi. Cítil jsem, že mám dobrou formu a že by závod mohl vyjít. Na druhou stranu jsem se snažil stát nohama na zemi. Sport dělám už dlouho a ve své kariéře jsem zažil jak úspěch, tak i pády. Téměř celé finále provázel hustý liják. Může mít počasí nějaký zásadní vliv na váš výkon? Podle výsledkové listiny zlatá medaile a olympijský rekord, vám déšť absolutně vyhovuje. Já bych řekl, že to byl můj den. Střílení v dešti mám rád, ale když máme nad sebou střechu. To, co jsme prožili ve finále, bylo extrémní. Snažil jsem se co nejméně vnímat vše kolem a podařilo se mi to. Nosíte dioptrické brýle. Ve finále jste na nich měl napršeno tak, že jste jednu chvíli střílel téměř naslepo. Nepřemýšlel jste někdy o kontaktních čočkách? Čočky jsem zkoušel, ale právě kvůli dešti a větru mi neseděly. Brýle jsou pro mne lepší. Prý je pro vás velkou podporou vaše psycholožka. Jak a v čem může střelci psycholog pomoci? Byla s vámi i v Pekingu? Psycholog musí napřed poznat, jaký jste člověk. Obecně se nedá říct, jak pomoci střelci. Je to opravdu individuální záležitost. Paní psycholožka se mnou na OH nebyla, nepřál si to Český střelecký svaz. Byli jsme ale v kontaktu přes telefon. Střelba je jistě velmi psychicky náročná. Člověk se musí zcela koncentrovat, zároveň se ale musí nabudit k maximálnímu výkonu. Lze tento stav vůbec natrénovat? Lze to natrénovat jen tréninkem střelby. Trap je zvláštní právě v tom, že musíte kombinovat klid i agresivitu.

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Proč právě trap? Má tento sport ve vaší rodině nějakou tradici? S trapem začínal můj dědeček a také bratr, který se mu věnoval i na sportovní škole. Vyhrál i Mistrovství ČR, a pak přišla řada i na mne. V mládí jste byl ze střeleckého střediska vrcholového sportu vyhozen jako neperspektivní. Jak si vysvětlujete, že původně beznadějný sportovec dokázal vybojovat olympijskou medaili? Tenkrát to bylo o tom, že jsem byl druhý v žebříčku, ale moje místo v profesionálním klubu obsadil kolega, kterého tam protlačili rodiče. Tak to chodí i ve sportu. Není vše růžové, jak se píše. Jde o velký boj už od mládežnických kategorií. Na druhou stranu vše zlé je pro něco dobré a tato situace se pro mne stala motivací. Najednou jsem cítil, že chci všem ukázat, že jsem lepší. David Kostelecký sestřelil všech 25 asfaltových holubů Jak často měníte svou střeleckou výzbroj? Bude mít zbraň, se kterou jste v Pekingu vyhrál, u vás doma nějaké čestné místo? Střeleckou vestu měním každý rok, zbraň mám už 6 let stále stejnou a vydržím u ní ještě dlouho. Tím pádem žádné čestné místo bude stále v pracovním procesu. Jak relaxujete? Opět sportem, rád hraji tenis a squash. Vypnu také v kině nebo při filmu doma. Autor fotografií Davida Kosteleckého (na titulní a 7. straně): Eduard Erben Letní olympijské hry v Pekingu byly první příležitostí, při níž skupina RWE v ČR představila veřejnosti svou novou obchodní značku. Do budoucna tak postupně zmizí loga RWE Transgas, RWE Plynoprojekt či regionálních plynárenských společností, se kterými denně přichází do kontaktu více než 2,2 milionu zákazníků skupiny. Změna vychází ze záměru koncernu RWE sjednotit veškeré své mezinárodní obchodní aktivity pod jednu značku. LOH_RWE_inz_A4.indd :45:22

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Pro volný čas Kdo se skrývá na obrázku? Spojte body a A-K. Obrázek pak můžete vybarvit F E D C-K 17 B G 58 J H I A Křížovka o ceny Jména výherců z minulého čísla: J. Netálová, Čáslav; J. Borsuk, Milovice; O. Mikolášek, Dobříš; H. Drahovzalová, Kolín Sendražice; A. Honsová, Kladno; A. Lochner, Most; V. Miletínová, Most; H. Vojtová, Kladno; J. Jarolím, Čáslav; E. Trojáčková, Chýnice; P. Novák, Mělník; F. Los, Zlonice; H. Vovsíková, Sedlčany; F. Mareček, Nymburk; M. Francová, Příbram; B. Knížková, Stříbrná Skalice; H. Hofmannová, Žleby; S. Šmídová, Čistá u Litomyšle; V. Kekrtová, Úpice; V. Manychová, Úpice; I. Zahradníková, Úpice; T. Cabalková, Úpice; S. Hovorka, Hořice; D. Dvořáčková, Česká Skalice; H. Šimková, Jičín; J. Efenberk, Bezděkov nad Metují; M. Gerthnerová, Havlíčkův Brod; P. Šimek, Jičín; A. Souralová, Jaroměřice; Z. Wiechecová, Chrudim; M. Čermáková, Chotěboř; L. Vítová, Náchod; V. Drncová, Hrádek; T. Novotný, Pardubice; N. Žitná, Hradec Králové; J. Hubáčková, Chlumec nad Cidlinou; J. Tomandlová, Lípa u Havl. Brodu; V. Miletínová, Most; A. Šimek, Liberec; M. Zajíček, Liberec; P. Dresher, Děčín; F. Vašek, Děčín; D. Neumann, Liberec; J. Ryk, Most; V. Žák, Chomutov; T. Sobotka, Most; N. Cimbalníková, Děčín; T. Kovařík, Teplice; Z. Hyláková, Liberec; H. Nachtigal, Žatec; L. Aková, Brno; K. Zhoř, Brno; K. Baláž, Kostice; T. Jelínek, Jihlava; Y. Vozková, Brno; D. Krejsová, Hodonín; J. Studnařová, Brno; B. Sečkářová, Moravská Nová Ves; D. Baláž, Kostice; I. Sadílková, Zlín; K. Blahová, Zlín; E. Trnková, Jihlava; T. Voráč, Určice; I. Jedlička, Brno; J. Karabinoš, Jihlava; J. Jakubcová, Prostějov; M. Jurníková, Zlín; I. Machová, Telč; J. Bohuslav, Vyškov; T. Vinklerová, Nové Město na Moravě; M. Karbánová, Cheb; P. Ferianček, Plzeň; I. Vávrová, Cheb; M. Fialová, Karlovy Vary; A. Adámková, Horšovský Týn; J. Vítovcová, Plzeň; M. Nulíčková, Plzeň; D. Procházka, Přeštice; I. Sudová, Plzeň; C. Dojtsák, Klatovy; J. Štrunc, Plzeň; L. Polák, Cheb; J. Míšková, Cheb; J. Bohm, Lázně Kynžvart; H. Maříková, Plzeň; A. Křenek, Štěnovice; M. Jirkovská, Klatovy; L. Těthalová, Karviná; J. Hipšr, Ostrava-Hrabůvka; D. Dočkálek, Ostrava-Hrušov; J. Temelová, Petrovice u Karviné; R. Rušar, Kelč-okres Vsetín; P. Cieslar, Třinec; R. Entnerová, Krnov; E. Rohrerová, Karviná Ráj; S. Stískalová, Přerov; E. Proroková, Ostrava-Plesná; A. Niemczyk, Třinec; J. Vahylová, Ostrava; M. Urban, Nový Jičín. Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava, nebo: 100 vylosovaných luštitelů odměníme televizní dekou. Slosování správných odpovědí bude dne Soutěžící bere na vědomí a souhlasí pro případ výhry v soutěži s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání časopisu. 03 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 3/2008 Uzávěrka čísla: Pro společnosti skupiny RWE v ČR vydává: Visual Agency s.r.o. Masarykovo náměstí 50, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Šárka Budinská, Marcela Havlíčková, Alena Petrlíková, Lenka Samková, Alena Srbová Adresy redakce v jednotlivých regionech: Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, Brno Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem Severomoravská plynárenská, a. s., Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Západočeská plynárenská, a. s., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň Foto: Archiv JMP, RWE Transgas, SČP, SMP, STP, VČP, ZČP; Visual Agency Tisk: Visual Agency s.r.o. Distribuce: Česká pošta Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015.

ODBĚRATEL PLATEBNÍ PODMÍNKY FAKTURACE NEDOPLATEK VE VÝŠI 5 871,00 KČ UHRAĎTE, PROSÍM, NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 35-3600132/0800 NEJPOZDĚJI DO 2.2.2015. Část A ODBĚRATEL FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Česká pirátská strana IČ: 71339698 DIČ: účtu: 000000-2100048174/2010 DORUČOVACÍ ADRESA: Česká pirátská strana Faktura za zemní plyn číslo 1215102359 byla vystavena 12.1.2015

Více

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy PRODUKTY A SLUŽBY RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA PLYN TEĎ MŮŽETE ŘEŠIT Z DOMOVA? Kvůli většině Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního

Více

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE

RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE RWE ONLINE SERVIS VYŘIZUJTE VŠE KOLEM ENERGIÍ ONLINE 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA ENERGIE MŮŽETE JEDNODUŠE OVLÁDAT Z POHODLÍ DOMOVA? Pro většinu Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního plynu a elektřiny

Více

PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE. Krok za krokem pro změnu dodavatele

PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE. Krok za krokem pro změnu dodavatele PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE Krok za krokem pro změnu dodavatele 2 PRŮVODCE ODBĚREM ELEKTŘINY OD RWE 1 Vítejte ve světě elektrické energie od RWE! 2 Co vše vyřídí RWE? 3 Co se změní přechodem k RWE?

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY

FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY variabilní symbol 7898852015 FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY čísio smlouvy zákaznické číslo 789885 2140571819 daňový doklad č. 11050024793 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem

Více

.lik?7. 19300,05 0,00

.lik?7. 19300,05 0,00 variabilní symbol 7898851035 čísío smlouvy zákaznické číslo 789885 Z140571819 DODAVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050083394 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ:

Více

s datem splatnosti 23.7.2015.

s datem splatnosti 23.7.2015. variabilní symbol 7898851075 čísio smlouvy zákaznické číslo 7Í Z140571819 daňový doklad č. 11050200603 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; D1OCZ25458302

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY!

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! 2 ZÍSKEJTE JISTOTU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY Vaše platby za elektřinu nebudou stoupat! RWE Vám nabízí jistotu poklesu ceny elektřiny

Více

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ

Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 CZ. Milady Horákové 415, Říčany 251 01 Říčany CZ ddk 025875463-0001 Lst: 2011 Str: 4022 Dok:704 (DocID: 000097597171-pb0 ZasID: 000097597172-arcd1 zak: 0013308598)[faktura T: L0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 025875462 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

Kč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 22.10.2015.

Kč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 22.10.2015. variabilní symbo! 7898851105 číslo smlouvy zákaznické čísio Z140571819 daňový dokíad č. 1105028155Í CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25458302; DiČ:CZ25458302 Bankovní spojení:

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567

variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 SOUHRNNÁ FAKTURA ZA TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY variabilní symbol: 1 1234567899 číslo fakturační jednotky: 1234567 zákaznické číslo: 3 2 1 Variabilní symbol: používá se pro identifikaci platby zákazníka. 2

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PROVÉST TECHNICKOU ZMĚNU ODBĚRNÉHO MÍSTA TECHNICKÁ ZMĚNA KDY SE ŘEŠÍ TECHNICKÁ ZMĚNA NA ODBĚRNÉM MÍSTĚ Technická změna na odběrném místě nastává v případech,

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46

Neuhrazená vyúčtování Datum splatnosti Vyúčtováno Uhrazeno Zbývá k úhradě Vyúčtování VS: 0641887264 28.05.2015 9 107,46 0,00 9 107,46 O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0648893213 Zúčtovací období: 01.06.2015-30.06.2015 Referenční

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva

Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Obchodní podmínky soustředěného inkasa plateb obyvatelstva Čl. 1 Předmět služby Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) obstarává Česká pošta, s.p., (dále jen ČP) pro právnické a další osoby

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Jestliže se jedná o přepis odběrného místa zemního plynu, nezapomeňte vyplnit tabulky Využívané plynové spotřebiče a Typ nemovitosti.

Jestliže se jedná o přepis odběrného místa zemního plynu, nezapomeňte vyplnit tabulky Využívané plynové spotřebiče a Typ nemovitosti. Vážená paní, vážený pane, obsahem tohoto dokumentu jsou formuláře pro přepis odběrného místa v rámci naší společnosti na nového odběratele. Níže uvádíme stručný postup pro správné vyplnění všech formulářů.

Více

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům kategorie D ze sítí nízkého napětí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2004 ze dne 29. listopadu 2004, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi.

2. Předmět a místo plnění Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi. Rada městské části Brno-Jundrov vypisuje výběrové řízení na Veřejnou zakázku malého rozsahu Sdružené služby dodávky zemního plynu pro období 1.1.2013 31.12.2013 1. Identifikační údaje zadavatele Statutární

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady

Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady Odečet spotřeby a přepočet na provozní náklady odečet spotřeba [kwh] provozní náklady [Kč s DPH] datum stav počitadla celková za období Ø/den celkové za období Ø/den VT NT VT NT Σ VT NT Σ VT NT Σ VT NT

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu.

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu. O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0631413079 Zúčtovací období: 01.01.2015-31.01.2015 Referenční

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH PŘEHLED REVIZÍ A ZKOUŠEK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BYTOVÝCH DOMECH 1. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů [ 28, odst. 2)

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE s plynulou regulací výkonu 3,5-12kW

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Zaplaťte 19 261,00 Kč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 23.4.2015.

Zaplaťte 19 261,00 Kč ve prospěch účtu 27000297/0100, pod variabilním symbolem s datem splatnosti 23.4.2015. variabilní symbol 7898851045 wwt FAKTURA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY ELEKTŘINY daňový doklad č. 11050116871 číslo smlouvy zákaznické čísio 789885 Z140571S19 DODAVATEL CENTROPOL ENERGY, a.s. Vaničková 1594/1

Více

- kancelar pojititelu ve varnsdorfu - 3575-8330 - 6401 - postovni. sporitelna melnik - city bank zlín - bankovka 500 z r.

- kancelar pojititelu ve varnsdorfu - 3575-8330 - 6401 - postovni. sporitelna melnik - city bank zlín - bankovka 500 z r. rychla půjčka online uherské hradiště město žatec. L - kod banky raifaisen - 7010 - ge mone - kancelar pojititelu ve varnsdorfu - 3575-8330 - 6401 - postovni sporitelna melnik - city bank zlín - bankovka

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu.

V případě potřeby nás kontaktujte na bezplatné Lince pro zákazníky veřejné správy 800 111 777 nebo * 77 z O2 mobilního telefonu. O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 Zapsaná v OR: MS v Praze, B.2322 Vyúčtování číslo: 0641882020 Zúčtovací období: 01.04.2015-30.04.2015 Referenční

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE Čl. I Obecná ustanovení 1) Platba za poskytování sociální služby CHB Letovice je stanovena ve smyslu tohoto ceníku. Celková platba za službu CHB Letovice se skládá z platby

Více

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. Nad Paloučkem 1715, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. Nad Paloučkem 1715, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ ddk 019802163-0008 Lst: 782 Str: 1564 Dok:251 (DocID: 000071371957-pb0 ZasID: 000071371958-arcd1 zak: 0011203028)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 019802162 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Martin Herrmann, CEO RWE Transgas Název společnosti STRANA 1 Od 7 k 17 společnostem: Důsledek překotného legislativního vývoje v energetice za 10 let 2002

Více

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ

K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ. K Zahrádkám 1761, Beroun 266 01 Beroun-Město CZ ddk 019555795-0008 Lst: 1612 Str: 3224 Dok:523 (DocID: 000070372833-pb0 ZasID: 000070372834-arcd1 zak: 0011203028)[faktura T: C0a, PT: SD, Dor: X, Kan: XXXXXXXXXXXX]puv.poz: 01955579 KONTROLA SMLUVNÍCH

Více

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN IČ: 276 43 191 www.forumliberec.cz/lds Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN Č. smlouvy: číslo uzavřená mezi: Provozovatel

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více