Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4"

Transkript

1 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Rozhovor s Davidem Kosteleckým, zlatým medailistou z Pekingu str. 6 Mimořádná nabídka pro čtenáře časopisu str. 4

2 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Hlavní téma Údržba a kontrola plynových zařízení pro jejich bezpečný a spolehlivý chod Zásadní vliv na hospodárnost a bezpečnost provozu plynových spotřebičů má jejich údržba. Před zahájením topného období je nezbytné zkontrolovat seřízení plynového kotle, jeho topný systém a prověřit funkci regulačních a bezpečnostních přístrojů a armatur. Běžnou součástí této prohlídky je také revize plynového zařízení, jež slouží k zachování bezpečného provozu po celou dobu topné sezony. Tuto činnost je nutno svěřit odborné servisní firmě, která má na revize oprávnění, přičemž vynaložené náklady se vrátí ve formě nižší spotřeby paliv. Plynová zařízení jsou ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. vyhrazeným zařízením a podléhají podle vyhlášky č. 85/1978 Sb. pravidelným revizím. Výjimku z tohoto nařízení mají podle vyhlášky č. 85/1978 Sb., 1, odst. 3 pouze ta plynová zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností, které neslouží k bydlení zde není povinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. za bezpečný provoz, kontrolu a údržbu plynového zařízení plně odpovědný. Revizí se ve smyslu vyhlášky č. 85/1978 Sb. rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou, zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost celého zařízení, nebo jeho částí. Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Revizi smí provádět pouze revizní technik s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti vystaveným pro tuto činnost organizací státního odborného dozoru, např. Institutem technické inspekce (ITI). O výsledku revize vystaví revizní technik zprávu o revizi, ve které musí být uvedeny všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy musí být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či ne. V případě, že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem. Desatero - když ucítím plyn tak uzavřu plynospotřebičový kohout a hlavní uzávěr plynu (HUP) ihned otevřu okna a začnu odvětrávat kontaminovaný prostor vypnu přívod elektrické energie (hlavní jistič) uhasím všechny otevřené zdroje ohně uvědomím ostatní obyvatele domu v případě, že plyn uniká na přípojce (po HUP), zavolám na poruchovou službu, tel.: 1239 v případě úniku na vnitřní instalaci nebo na odběrném plynovém zařízení, zavolám odbornou instalační firmu nezapínám elektrospotřebiče (hrozí nebezpečí iniciace od zajiskření), dokud není odstraněna příčina úniku a prostor řádně odvětrán neuvádím do provozu plynospotřebiče, pokud nebyla prokazatelně odstraněna příčina úniku plynu a prostor nebyl řádně odvětrán Základní doporučení pro bezpečný provoz plynospotřebiče pro dokonalé spalování zemního plynu je nutný dostatečný přívod vzduchu místnost, kde je umístěn spotřebič, nemůže být neprodyšně utěsněna proto pozor např. na plastová okna špatná činnost spotřebiče a špatné spalování je většinou způsobeno špatným technickým stavem spotřebiče doporučujeme prohlídku spotřebiče 1 ročně, vždy po nebo před topnou sezonou; pravidelné kontroly a údržbu svěřujte odborným firmám spalování nebude optimální, pokud nebude v pořádku komín lhůty pro kontroly a čištění komínů ID pro spotřebiče na plynná paliva s výkonem do 50 kw: - 2 ročně, pokud je komín vyvložkován - 6 ročně, pokud komín není vyvložkován (rekreační objekty se spotřebičem do 50 kw 1 ročně) mh 33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ZNPP01 OBSAH -33% kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd :46 Neplaťte víc, než musíte str. 3 Nové podmínky poskytování výhod pro držitele průkazu ZTP/P str. 3 Využijte mimořádnou nabídku RWE str. 4 Vaše dotazy str. 5 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, MILÍ ČTENÁŘI, pomalu se stává zvykem, že na stránkách Žijeme na plný plyn nacházíte tipy na to, jak ušetřit alespoň část Vašich výdajů za energie. Velice nás těší Vaše pozitivní ohlasy na tuto skutečnost, a proto jsme se rozhodli, že ani v tomto 16. vydání nebudeme dělat výjimku. Jestliže se začtete do dalších stránek, zjistíte, že s námi můžete ušetřit nemalou částku nejen při rekonstrukci svého obydlí, ale třeba jen pouhou změnou způsobu úhrady záloh. Dozvíte se také, co udělat před topnou sezonou, jak se změnila faktura a proč. Naším prostřednictvím si můžete popovídat se zlatým olympionikem Davidem Kosteleckým. Samozřejmostí zůstává křížovka o ceny. Pokud Vás při čtení tohoto časopisu napadne nějaké téma, které zde postrádáte, oceníme, když se s námi o svůj tip podělíte a stanete se tak spolutvůrci ŽNPP. Posílat samozřejmě můžete i své dotazy či připomínky nebo třeba zajímavé fotografie s plynárenskou tématikou. Žijeme na plný plyn je přece Váš časopis. Přeji Vám příjemné podzimní chvilky při listování jeho stránkami. Alena Petrlíková členka redakční rady U své zbraně vydržím ještě dlouho, říká zlatý střelec z Pekingu str. 6-7

3 Z plynárenství Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Neplaťte víc, než musíte Patříte mezi ty, kteří stále ještě chodí měsíc co měsíc na poštu platit zálohové složenky? Mnohdy musíte stát v dlouhé frontě a raději byste svůj čas využili jinak? Nechcete platit zbytečné poplatky? Pak byste si rozhodně měli přečíst tento článek. Máme pro Vás další tip na to, jak snížit Vaše výdaje, spojené s užíváním zemního plynu. Na výši těchto výdajů působí několik faktorů, které můžete poměrně snadno ovlivnit. Jedním z nich je způsob úhrady pravidelných záloh a vyúčtování za fakturační období. Možností, jak provádět pravidelné platby, je několik. Věřte, že náklady s nimi spojené se značně liší. Tak například: pokud platíte své pravidelné měsíční zálohy složenkou, vydáte za manipulační poplatky až 264 korun ročně, což jistě není zanedbatelná částka. A přitom můžete využít několik variant, které jsou nejen levnější, ale také mnohem pohodlnější. Přímé inkaso z bankovního účtu představuje nejpohodlnější způsob úhrady záloh i konečného vyúčtování Vašich plateb za dodávku zemního plynu. Rozhodnutím přejít na přímé inkaso získáte jistotu, že Vaše pravidelné platby proběhnou vždy a v naprostém pořádku. Proti nečekaně vysoké platbě můžete svůj bankovní účet ochránit inkasním limitem. Částka limitu nemůže být při inkasování jednorázově překročena. Při změně výše zálohy se automaticky z Vašeho účtu inkasuje nová výše zálohy, vyrovnání přeplatku či nedoplatku z vyúčtování probíhá přímo z účtu na účet. Pro nastavení inkasa si ve svém peněžním ústavu zařídíte souhlas k inkasu ve prospěch našeho bankovního účtu, který naleznete na daňovém dokladu nebo Vám ho na požádání sdělíme. Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva (SIPO) od České pošty slouží občanům, kteří chtějí hradit všechny pravidelné poplatky (např. nájem, elektřinu, plyn, telefon, rozhlas a televizi) jedinou platbou. Každý měsíc dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, co a kolik platíte. Pokud se pro tuto službu rozhodnete, stačí požádat o přidělení spojovacího čísla na kterékoliv poště. Na toto číslo můžete navázat všechny platby, které hradíte prostřednictvím SIPO v rámci celé České republiky a tím je soustředit do jednoho platebního dokladu (např. odběr plynu v místě bydliště a na chalupě). Příkaz k úhradě je dalším z velmi komfortních způsobů plateb. Umožňuje automaticky provádět pravidelně se opakující platby stejně vysokých částek z Vašeho účtu ve prospěch účtu příjemce. Výhodou je spolehlivý, jednoduchý a bezpečný převod peněz, který šetří Váš čas i peníze. U svého peněžního ústavu si zadáte trvalý příkaz k úhradě pro platby záloh na náš účet a variabilní symbol. Případný přeplatek z vyúčtování Vám bude zaslán přímo na Váš účet, úhradu nedoplatku můžete provést jednorázovým příkazem k úhradě ze svého účtu nebo složenkou. V případě změny výše zálohy je však nutné upravit trvalý příkaz k platbě aktuální částky. Zvolte si tu možnost, která Vám vyhovuje nejvíce, a změnu nám nahlaste. Vždyť je přece zbytečné platit víc, než musíte. ap Nové podmínky poskytování výhod pro držitele průkazu ZTP/P V rámci zkvalitňování služeb pro zákazníky rozhodly společnosti skupiny RWE o změně podmínek pro poskytování slevy na odebraný zemní plyn pro držitele průkazu ZTP/P. Tato nová pravidla vstoupila v platnost Držitelé průkazu ZTP/P mohou i nadále získat slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (včetně DPH) dle aktuálního ceníku. Stačí pouze o poskytování výhod požádat (osobně na kontaktním místě nebo písemně) a předložit požadované dokumenty. Žadatelem o slevu může být jak držitel průkazu ZTP/P, tak osoba blízká, žijící ve společné domácnosti s držitelem průkazu ZTP/P, mající s ním shodné trvalé bydliště (např. rodiče nezletilých dětí držitelů průkazu ZTP/P, nebo osoby, které poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P např. seniorovi). Poslední podmínkou je, že smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí být uzavřena na jméno žadatele. Pro poskytnutí výhod stačí předložit občanský průkaz žadatele a rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P, které může být nahrazeno formulářem RWE žádost o přiznání výhod ZTP/P potvrzeným příslušným městským úřadem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností. V případě, že rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP/P má omezenou platnost a bude prodlouženo, je nutné nás o jeho prodloužení informovat osobně v Zákaznické kanceláři nebo em na (s přiloženou fotokopií prodlouženého rozhodnutí). V opačném případě jsou výhody ukončeny ve stejný den jako je platnost příslušného rozhodnutí. ap

4 4 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Rady, tipy Využijte mimořádnou nabídku RWE RWE letos na podzim připravila pro své zákazníky speciální nabídku, která navazuje na loňskou kampaň Šetřím energii. Stávajícím zákazníkům kategorie Domácnost, odebírajícím zemní plyn, přinášíme mimořádnou nabídku slev od našich partnerů. Více informací naleznete uvnitř článku. Co obsahuje nabídka RWE? - 33% slevu na plastová okna a dveře značky SULKO - 33% slevu na vybraný sortiment tepelných izolací od společnosti DEKTRADE - sadu rozšířených rad a tipů, jak ušetřit, na webových stránkách Jak lze tuto nabídku využít? Do tohoto vydání zákaznického časopisu Žijeme na plný plyn jsme pro registrované odběratele, věrné čtenáře našeho časopisu, vložili dva slevové kupony společností SULKO a DEKTRADE, které obsahují unikátní šestimístný kód (pozor, kód není shodný se zákaznickým číslem RWE!). Slevový kupon SULKO můžete uplatnit v obchodních kancelářích společnosti SULKO nebo u autorizovaných prodejců této společnosti. Aktuální platný seznam je k dispozici na Kupon předložte již při prvotním zpracování cenové nabídky. Slevu je možné uplatnit na plastová okna, dveře a jejich příslušenství. Podmínky nákupu ostatního sortimentu a montážních prací jsou definovány v obchodních podmínkách SULKO s. r. o. Slevu z kuponu nelze sčítat s ostatními slevami a případnými akčními nabídkami SULKO nebo jejich autorizovaných prodejců. Slevový kupon DEKTRADE můžete uplatnit na pobočkách této společnosti, prostřednictvím realizační firmy (pokud ji tímto pověříte), nebo i přes e-shop na webových stránkách Poskytnutá sleva se vztahuje na vybraný sortiment tepelných izolací, jejichž seznam je k dispozici na PLATNOST KUPONŮ Oba kupony si pečlivě uschovejte, platí až do (po tomto datu již nebude sleva poskytnuta). Více informací o nabídce slev najdete na O společnosti SULKO s.r.o. Česká společnost SULKO se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken a dveří. Nabízí ucelený systém řešení okenních a dveřních výplní pro své zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech. O společnosti DEKTRADE a.s. Společnost DEKTRADE je jedna z největších firem na českém trhu, která nabízí kvalitní sortiment izolačních materiálů a je nedílnou součástí skupiny DEK a.s., největšího dodavatele stavebních materiálů v ČR. mh SLEVOVÝ KUPON DEKTRADE A SULKO ID 33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ZNPP01-33% Tento kupon opravuje majitele ke slev minimáln 33 % na vybraný sortiment tepelných izolací od spolenosti DEKTRADE. Kupon je nepenosný a platí do Jak uplatníte slevu minimálně 33 %? 1. Na nejbližší poboce DEKTRADE nebo navštivte internetové stránky 2. Kupon zde uplatnte a získejte minimáln 33% slevu na vybraný sortiment tepelných izolací od spolenosti DEKTRADE. Více informací o poskytnuté slev a podrobné podmínky nabídky získáte na nebo na Zákaznické lince Tento kupon opravuje majitele k 33% slev na nová plastová okna a dvee znaky SULKO. kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd kupony 15:46 SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd 2 Kupon je nepenosný a platí do :46-33% tená asopisu Žijeme na plný plyn ID ZNPP01-33% Jak uplatníte slevu 33 %? 1. V nejbližší obchodní kancelái nebo u autorizovaného prodejce SULKO. 2. Kupon zde uplatnte a získejte 33% slevu na plastová okna SULKO a jejich píslušenství. Více informací o poskytnuté slev a podrobné podmínky nabídky získáte na nebo na Zákaznické lince kupony SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd kupony 15:46 SULKO DEKTRADE_85x54 CTENARI.indd :46

5 Vaše dotazy Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim NA DOTAZY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ Ing. Iva Hanyková, manažerka finančního vyrovnání Proč je faktura za zemní plyn pro domácnosti tak složitá? Nestačil by jednoduchý přehled? L. P., Louny Faktura za zemní plyn je daňovým dokladem, a proto musí obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů. Na laika může působit jako soustava zbytečných výpočtů, koeficientů a tabulek. Ale věřte, že žádný údaj na tomto dokladu není zbytečný. V souvislosti s liberalizací trhu musíme respektovat oddělené účtování ceny za distribuci plynu a ceny za ostatní služby dodávky, což má vliv na to, že celý dokument je poněkud složitější než dříve. Abychom našim zákazníkům usnadnili INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRŮVODCE K VYBRANÝM TABULKÁM FAKTURY orientaci ve faktuře, změnili jsme její uspořádání do přehlednější podoby. Shrnutí těch nejdůležitějších údajů, jako je rekapitulace spotřeby a plateb za fakturační období, konečný rozdíl vyúčtování i přehled započtených zálohových plateb, naleznete nyní vždy na první straně faktury. Na dalších stranách následují detailní rozpisy spotřeby zemního plynu, vyúčtování za jednotlivá dílčí období a rozpis záloh pro příští období. Na poslední stránce každé faktury je umístěn průvodce fakturou - jakýsi rádce, který vysvětluje význam jednotlivých položek na faktuře.

6 6 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim U své zbraně vydržím ještě dlouho, říká zlatý střelec z Pekingu Čeští reprezentanti vybojovali na 29. letních olympijských hrách tři zlaté a tři stříbrné medaile. Druhé zlato získal v brokařské disciplíně trap David Kostelecký (33). Český střelec z Dukly Hradec Králové se dokázal nejlépe vyrovnat s proměnlivým počasím a všech 25 asfaltových holubů sestřelil bez jediného zaváhání. Je pro vás zlato z olympijských her něco víc oproti ostatním vítězstvím? Tak určitě je to jiné. Olympijské hry jsou pro všechny sportovce vrcholem. Není jednoduché se probojovat do nominace a už vůbec ne je vyhrát. ORIENTAČNÍ CENY ZEMNÍHO PLYNU PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY SEVEROMORAVSKÉ PLYNÁRENSKÉ Roční spotřeba kwh/rok Cena za odebraný zemní plyn Toto vítězství je pro mě největším úspěchem v kariéře. Měl jste medailové ambice, když jste do Pekingu odjížděl? Uvnitř sám sebe ano, ale nenazval bych Nové ceny zemního plynu Orientační přepočet *) Cena za kapacitu Stálý měsíční plat Kč/kWh Kč/m 3 Kč/m 3 Kč/měsíc vařím do , ,19-45,70 ohřívám vodu nad do , ,65-81,00 topím nad do , ,53-194,14 nad do , ,53-214,96 nad do , ,53-235,19 nad do , ,53-256,37 nad do , ,53-277,67 nad do , ,53-299,09 nad do , ,53-321,59 nad do , ,53-345,15 nad do , ,53-367,76 nad do , ,53-399,41 nad , ,79 183,11 - Konečné ceny pro kategorii Domácnost, platné od Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a bez daně ze zemního plynu. 1 MWh = kwh; 1 m 3 = cca 10,55 kwh *) Tento přepočet je pouze přibližný, stanovený zjednodušeným výpočtem. Neslouží k fakturaci! Uvedené termíny Vařím, Ohřívám vodu, Topím slouží pouze pro snadnější orientaci zákazníka a představují převažující způsob užití zemního plynu v daném odběrném pásmu. Pro přiřazení jednotkových cen ve vyúčtování zemního plynu je rozhodující skutečná spotřeba zemního plynu v kwh/rok. Skupina RWE podporuje Český olympijský tým již od roku Jako jeho generální partner se poprvé představila v roce 2005, kdy se zároveň stala i generálním partnerem Českého paralympijského týmu. I díky podpoře RWE v Pekingu startovalo 133 českých sportovců, z nichž se 24 umístilo do osmého místa. V medailové bilanci zemí reprezentanti ČR vybojovali 24. příčku. to ambicemi. Cítil jsem, že mám dobrou formu a že by závod mohl vyjít. Na druhou stranu jsem se snažil stát nohama na zemi. Sport dělám už dlouho a ve své kariéře jsem zažil jak úspěch, tak i pády. Téměř celé finále provázel hustý liják. Může mít počasí nějaký zásadní vliv na váš výkon? Podle výsledkové listiny zlatá medaile a olympijský rekord, vám déšť absolutně vyhovuje. Já bych řekl, že to byl můj den. Střílení v dešti mám rád, ale když máme nad sebou střechu. To, co jsme prožili ve finále, bylo extrémní. Snažil jsem se co nejméně vnímat vše kolem a podařilo se mi to. Nosíte dioptrické brýle. Ve finále jste na nich měl napršeno tak, že jste jednu chvíli střílel téměř naslepo. Nepřemýšlel jste někdy o kontaktních čočkách? Čočky jsem zkoušel, ale právě kvůli dešti a větru mi neseděly. Brýle jsou pro mne lepší. Prý je pro vás velkou podporou vaše psycholožka. Jak a v čem může střelci psycholog pomoci? Byla s vámi i v Pekingu? Psycholog musí napřed poznat, jaký jste člověk. Obecně se nedá říct, jak pomoci střelci. Je to opravdu individuální záležitost. Paní psycholožka se mnou na OH nebyla, nepřál si to Český střelecký svaz. Byli jsme ale v kontaktu přes telefon. Střelba je jistě velmi psychicky náročná. Člověk se musí zcela koncentrovat, zároveň se ale musí nabudit k maximálnímu výkonu. Lze tento stav vůbec natrénovat? Lze to natrénovat jen tréninkem střelby. Trap je zvláštní právě v tom, že musíte kombinovat klid i agresivitu.

7 Zajímavosti Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Proč právě trap? Má tento sport ve vaší rodině nějakou tradici? S trapem začínal můj dědeček a také bratr, který se mu věnoval i na sportovní škole. Vyhrál i Mistrovství ČR, a pak přišla řada i na mne. V mládí jste byl ze střeleckého střediska vrcholového sportu vyhozen jako neperspektivní. Jak si vysvětlujete, že původně beznadějný sportovec dokázal vybojovat olympijskou medaili? Tenkrát to bylo o tom, že jsem byl druhý v žebříčku, ale moje místo v profesionálním klubu obsadil kolega, kterého tam protlačili rodiče. Tak to chodí i ve sportu. Není vše růžové, jak se píše. Jde o velký boj už od mládežnických kategorií. Na druhou stranu vše zlé je pro něco dobré a tato situace se pro mne stala motivací. Najednou jsem cítil, že chci všem ukázat, že jsem lepší. David Kostelecký sestřelil všech 25 asfaltových holubů Jak často měníte svou střeleckou výzbroj? Bude mít zbraň, se kterou jste v Pekingu vyhrál, u vás doma nějaké čestné místo? Střeleckou vestu měním každý rok, zbraň mám už 6 let stále stejnou a vydržím u ní ještě dlouho. Tím pádem žádné čestné místo bude stále v pracovním procesu. Jak relaxujete? Opět sportem, rád hraji tenis a squash. Vypnu také v kině nebo při filmu doma. Autor fotografií Davida Kosteleckého (na titulní a 7. straně): Eduard Erben Letní olympijské hry v Pekingu byly první příležitostí, při níž skupina RWE v ČR představila veřejnosti svou novou obchodní značku. Do budoucna tak postupně zmizí loga RWE Transgas, RWE Plynoprojekt či regionálních plynárenských společností, se kterými denně přichází do kontaktu více než 2,2 milionu zákazníků skupiny. Změna vychází ze záměru koncernu RWE sjednotit veškeré své mezinárodní obchodní aktivity pod jednu značku. LOH_RWE_inz_A4.indd :45:22

8 8 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. podzim Pro volný čas Kdo se skrývá na obrázku? Spojte body a A-K. Obrázek pak můžete vybarvit F E D C-K 17 B G 58 J H I A Křížovka o ceny Jména výherců z minulého čísla: J. Netálová, Čáslav; J. Borsuk, Milovice; O. Mikolášek, Dobříš; H. Drahovzalová, Kolín Sendražice; A. Honsová, Kladno; A. Lochner, Most; V. Miletínová, Most; H. Vojtová, Kladno; J. Jarolím, Čáslav; E. Trojáčková, Chýnice; P. Novák, Mělník; F. Los, Zlonice; H. Vovsíková, Sedlčany; F. Mareček, Nymburk; M. Francová, Příbram; B. Knížková, Stříbrná Skalice; H. Hofmannová, Žleby; S. Šmídová, Čistá u Litomyšle; V. Kekrtová, Úpice; V. Manychová, Úpice; I. Zahradníková, Úpice; T. Cabalková, Úpice; S. Hovorka, Hořice; D. Dvořáčková, Česká Skalice; H. Šimková, Jičín; J. Efenberk, Bezděkov nad Metují; M. Gerthnerová, Havlíčkův Brod; P. Šimek, Jičín; A. Souralová, Jaroměřice; Z. Wiechecová, Chrudim; M. Čermáková, Chotěboř; L. Vítová, Náchod; V. Drncová, Hrádek; T. Novotný, Pardubice; N. Žitná, Hradec Králové; J. Hubáčková, Chlumec nad Cidlinou; J. Tomandlová, Lípa u Havl. Brodu; V. Miletínová, Most; A. Šimek, Liberec; M. Zajíček, Liberec; P. Dresher, Děčín; F. Vašek, Děčín; D. Neumann, Liberec; J. Ryk, Most; V. Žák, Chomutov; T. Sobotka, Most; N. Cimbalníková, Děčín; T. Kovařík, Teplice; Z. Hyláková, Liberec; H. Nachtigal, Žatec; L. Aková, Brno; K. Zhoř, Brno; K. Baláž, Kostice; T. Jelínek, Jihlava; Y. Vozková, Brno; D. Krejsová, Hodonín; J. Studnařová, Brno; B. Sečkářová, Moravská Nová Ves; D. Baláž, Kostice; I. Sadílková, Zlín; K. Blahová, Zlín; E. Trnková, Jihlava; T. Voráč, Určice; I. Jedlička, Brno; J. Karabinoš, Jihlava; J. Jakubcová, Prostějov; M. Jurníková, Zlín; I. Machová, Telč; J. Bohuslav, Vyškov; T. Vinklerová, Nové Město na Moravě; M. Karbánová, Cheb; P. Ferianček, Plzeň; I. Vávrová, Cheb; M. Fialová, Karlovy Vary; A. Adámková, Horšovský Týn; J. Vítovcová, Plzeň; M. Nulíčková, Plzeň; D. Procházka, Přeštice; I. Sudová, Plzeň; C. Dojtsák, Klatovy; J. Štrunc, Plzeň; L. Polák, Cheb; J. Míšková, Cheb; J. Bohm, Lázně Kynžvart; H. Maříková, Plzeň; A. Křenek, Štěnovice; M. Jirkovská, Klatovy; L. Těthalová, Karviná; J. Hipšr, Ostrava-Hrabůvka; D. Dočkálek, Ostrava-Hrušov; J. Temelová, Petrovice u Karviné; R. Rušar, Kelč-okres Vsetín; P. Cieslar, Třinec; R. Entnerová, Krnov; E. Rohrerová, Karviná Ráj; S. Stískalová, Přerov; E. Proroková, Ostrava-Plesná; A. Niemczyk, Třinec; J. Vahylová, Ostrava; M. Urban, Nový Jičín. Vyluštěnou tajenku zašlete do na adresu: Žijeme na plný plyn, Rantířovská 497, Jihlava, nebo: 100 vylosovaných luštitelů odměníme televizní dekou. Slosování správných odpovědí bude dne Soutěžící bere na vědomí a souhlasí pro případ výhry v soutěži s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu obce bydliště v příštím vydání časopisu. 03 Žijeme na plný plyn Magazín pro uživatele zemního plynu Vychází 3 x ročně Číslo: 3/2008 Uzávěrka čísla: Pro společnosti skupiny RWE v ČR vydává: Visual Agency s.r.o. Masarykovo náměstí 50, Jihlava, IČ Evidenční číslo: MK ČR E Redakční rada: Šárka Budinská, Marcela Havlíčková, Alena Petrlíková, Lenka Samková, Alena Srbová Adresy redakce v jednotlivých regionech: Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, Brno Severočeská plynárenská, a. s., Klíšská 940, Ústí nad Labem Severomoravská plynárenská, a. s., Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava Středočeská plynárenská, a. s., Novodvorská 803/82, Praha 4 Východočeská plynárenská, a. s., Pražská 702, Hradec Králové Západočeská plynárenská, a. s., Ed. Beneše 2439/ /72, Plzeň Foto: Archiv JMP, RWE Transgas, SČP, SMP, STP, VČP, ZČP; Visual Agency Tisk: Visual Agency s.r.o. Distribuce: Česká pošta Náměty, připomínky a dotazy rádi přivítáme na ové adrese:

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ČTENÁŘE ČASOPISU 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 5. léto 2008 www.zijemenaplnyplyn.cz

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz PŘIPOJTE SE TAKÉ S RWE nyní můžete ušetřit až tisíce korun při nákupu nového kotle, za odebraný zemní plyn nebo odkoupení plynovodní

Více

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ

ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Podzim 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz ÚSPORY ENERGIE S RWE JIŽ POTŘETÍ Využijte nabídku RWE a šetřete energii i své finance Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2009 www.zijemenaplnyplyn.cz PŘIPOJTE SE TAKÉ S RWE nyní můžete ušetřit až tisíce korun při nákupu nového kotle, za odebraný zemní plyn nebo odkoupení plynovodní

Více

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ

RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ Magazín pro uživatele zemního plynu Zima 2010 www.zijemenaplnyplyn.cz RWE - ENERGIE ČESKÉHO LYŽOVÁNÍ jedinečný projekt na podporu rozvoje lyžování pokračuje i v roce 2010 Mnoho zajímavých informací nejen

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 2 Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. léto 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Sjednocení Zákaznické linky 840 11 33 55

Více

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz

Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 4. zima 2007 www.zijemenaplnyplyn.cz 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Cena zemního plynu pro domácnosti s roční spotřebou do 8,37 GJ Slovensko Polsko Mad arsko 1.1.2006

Více

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. léto - podzim 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 4 Péče o plynové spotřebiče v domácnosti str. 7 Kostky jsou vrženy: Filip Renč při natáčení reklamního spotu

Více

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co vše je potřeba, když chci odebírat elektřinu? 6 co dělat, když už elektřinu odebírám? 8 jak platit

Více

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě -

Více

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny

str. 3 Jak šetřit během topné sezóny Magazín pro uživatele zemního plynu ročník 2. zima 2005 www.zijemenaplnyplyn.cz str. 3 Jak šetřit během topné sezóny str. 7 Filip Renč - tvůrce televizní reklamy odpovídá str. 5 Zemní plyn v dopravě -

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu a elektřině. Sleva 10 % na silovou elektřinu

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu a elektřině. Sleva 10 % na silovou elektřinu MAGAZÍN PRO ZÁKAZNÍKY RWE Podzim 2012 www.zijemenaplnyplyn.cz shrábněte si slevu 10 % na silovou elektřinu a další podzimní výhody! Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu a elektřině Elektřina

Více

Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015

Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015 HLAVNÍ TÉMA Vyúčtování služeb. Jak na pohledávky (2-3 str.) Změna technologie tepla v České Lípě (6 str.) upozornění Nelegální instalace a stavební úpravy (4 str.) Bezpečný a čistý domov (5 str.) Deratizace

Více

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu a elektřině

Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu a elektřině MAGAZÍN PRO ZÁKAZNÍKY RWE Jaro 2014 www.zijemenaplnyplyn.cz RWE MOBIL: výhodné volání, sms, mms a internet Mnoho zajímavých informací nejen o zemním plynu a elektřině Aplikace RWE přepis Online přepis

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2013 Doporučujeme: Získejte kvalitní nabídky pro Váš dům zdarma Odpovědi na dotazy ohledně měření vody Neplaťte

Více

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. ročenka VoZP ČR. Foto: www.janschejbal.com. VoZP ČR. pojišťovna pro rok 2010 2010 VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ročenka VoZP ČR Foto: www.janschejbal.com VoZP ČR pojišťovna pro rok 2010 VoZP čr - pobočky, infolinky, web PObOčKY 1/PRAhA Bělehradská 130, P.O. BOX 57, 120 00 Praha

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2014 Doporučujeme: Spravedlivé měření vody s písemnou garancí vrácení peněz NanoMad úpravna vody bez chemie

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 3 2013 Doporučujeme: Online měření tepla a vody - prokazatelnost spotřeby Refinancování úvěrů bez ztráty dotace

Více

Kupujeme. vlastní byt. Obklopte se tepelnou pohodou. Ložnice místnost pro uvolnění. PENÍZE Úvěry pro každého /str. 10/

Kupujeme. vlastní byt. Obklopte se tepelnou pohodou. Ložnice místnost pro uvolnění. PENÍZE Úvěry pro každého /str. 10/ 1 2004 Kupujeme PENÍZE Úvěry pro každého /str. 10/ vlastní byt BYDLENÍ Na návštěvě u Aleny Antalové /str. 16/ VOLNÝ ČAS Eva Jiřičná sklo, ocel a světlo /str. 32/ Obklopte se tepelnou pohodou Ložnice místnost

Více

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky Jarní hypotéky 2011: Nižší úroky, lepší podmínky MAGAZÍN. ČÍSLO 1 // 2011. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK STAVEBNÍ SPOŘENÍ NA JAŘE

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

Rozhodnu se až po olympiádě. Tip na letní dovolenou Polská Mazurská jezera nabízejí pohodovou dovolenou v panenské přírodě mezi příjemnými lidmi.

Rozhodnu se až po olympiádě. Tip na letní dovolenou Polská Mazurská jezera nabízejí pohodovou dovolenou v panenské přírodě mezi příjemnými lidmi. Magazín pro uživatele zemního plynu Léto 2004 Tip na letní dovolenou Polská Mazurská jezera nabízejí pohodovou dovolenou v panenské přírodě mezi příjemnými lidmi. str. 6 Rozhodnu se až po olympiádě Oštěpaře

Více

Včasné očkování je rozhodující. Klub zdraví OZP. Zdravotní péče po vstupu do EU. www.ozp.cz

Včasné očkování je rozhodující. Klub zdraví OZP. Zdravotní péče po vstupu do EU. www.ozp.cz 1 2004 Včasné očkování je rozhodující Klub zdraví OZP Zdravotní péče po vstupu do EU Jadran 2004 Černá Hora letecky z Ostravy, Brna a Prahy SUTOMORE - ZLATNA OBALA Cenový zázrak hotel *** Letecky 8 dní,

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. Zdravotní pojištění Informace nejen pro studenty. Tour de Kids Když do pedálů šlapou kluci a holky

PLUS PRO ZDRAVÍ. Zdravotní pojištění Informace nejen pro studenty. Tour de Kids Když do pedálů šlapou kluci a holky ZPRAVODAJ ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PLUS PRO ZDRAVÍ Zdravotní pojištění Informace nejen pro studenty Tour de Kids Když do pedálů šlapou kluci a holky Na základní škole jsem se vymlouval z tělocviku,

Více

Skikrosař Tomáš Kraus: Pořád zkouším, do kolika let je možné jezdit skikros. Pojištění ProAuto je výhodné i pro vás

Skikrosař Tomáš Kraus: Pořád zkouším, do kolika let je možné jezdit skikros. Pojištění ProAuto je výhodné i pro vás 1 / 2012 Časopis pro klienty společnosti Wüstenrot wüstenrot24.cz on-line už i životní pojištění Skikrosař Tomáš Kraus: Pořád zkouším, do kolika let je možné jezdit skikros Pojištění ProAuto je výhodné

Více