Zpravodaj. číslo 1, ročník 2011 SLOVO ÚVODEM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. číslo 1, ročník 2011 SLOVO ÚVODEM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO"

Transkript

1 číslo 1, ročník 2011 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Opět se blíží léto a s ním vydání pravidelného čísla našeho Zpravodaje. Na tomto místě Vás pravidelně informuji o dění v naší místní akční skupině, o tom, co se povedlo i co se nepovedlo, co nás čeká v nejbližších měsících. Pojďme si tedy společně projít uplynulým obdobím od ledna letošního roku a připomenout si to nejdůležitější: Na konci měsíce ledna jsme připravili pro zástupce všech obcí z našeho území působnosti společné setkání, spojené s komunitním projednáním projektu spolupráce s MAS Vyhlídky Z Kokořínska do Podralska. Toto setkání proběhlo v jednom z našich výstavních zastavení, upravených z předchozích projektů spolupráce v Hamru na Jezeře za účasti náměstka hejtmana Libereckého kraje pro odbor hosp. rozvoje a regionálních projektů RNDr. Víta Příkaského. Zástupci obcí z našeho území působnosti si vyslechli naši prezentaci, v níž jsme informovali jak o úspěšných projektech, tak i o oblastech, v nichž jim můžeme být prospěšní. Výsledkem bylo nejen projednání studie, mapující přírodní, sakrální, technické a vojenské památky na našem území působnosti, ale i prohloubení dosavadní spolupráce a navázání nové spolupráce se zástupci obcí na území LAG Podralsko. Ani v měsíci únoru jsme nezaháleli kromě setkání MAS Libereckého kraje, kde byl za MAS Libereckého kraje zvolen jako zástupce do NS MAS náš spolupracovník pan Jindřich Šolc, jsme se zúčastnili pod záštitou Libereckého kraje výstavy Regiony ČR v Lysé nad Labem. Na této výstavě se s námi s úspěchem prezentovala za regionální výrobce paní Grolichová nyní již držitelka certifikátu Regionální produkt Jizerské hory a Máchův kraj známky, jejímž se naše MAS stala nositelem. Tato regionální značka je zaregistrována na Úřadu průmyslového vlastnictví a svému nositeli může přinést celou řadu výhod: značka garantuje místní původ výrobku, vazbu výrobku na danou oblast a jeho kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí. Tyto charakteristiky ocení jak návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit místní výrobce. Značka proto může přinést konkurenční výhodu, propagaci, reklamu a vzájemnou spolupráci. Od nápadu vytvořit tuto značku k první certifikaci uběhly necelé čtyři měsíce a nyní se již LAG Podralsko může pochlubit logem, mapou oblasti, ale hlavně první certifikací, v níž uspělo 12 výrobků certifikát regionálním výrobcům bude slavnostně předán dne v hodin v rámci pořádání Brnišťské pouti. Nesmíme zapomenout, že v měsících prosinec únor proběhla v pořadí již čtvrtá výzva, do níž podalo své žádosti celkem 17 žadatelů, 15 z nich bylo úspěšných a v současné době je pro ně připravována na RO SZIF Dohoda. Těchto 15 úspěšných žadatelů potvrdila na svém březnovém jednání i Valná hromada LAG Podralsko o.s.. V březnu se zástupci LAG Podralsko zúčastnili i volební valné hromady NS MAS, která se konala ve Křtinách u Blanska. Rovněž duben byl ve znamení důležitých akcí s městem Mimoň jsme uspořádali seminář Pohybové aktivity na školách, zúčastnili jsme se dalšího setkání zástupců MAS Libereckého kraje tentokrát v Jilemnici i jednání pracovní skupiny pro cestovní ruch v Doksech. Nejbohatší na řadu aktivit byl ale měsíc květen, v němž proběhlo setkání s panem prezidentem Václavem Klausem v Osečné, další setkání MAS ve Frýdlantě, pro naše žadatele jsme uspořádali velmi důležité školení k Zákonu o veřejných zakázkách, zřejmě nejvýznamnější ale byla aktivní účast a prezentace naší práce na výjezdním zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje, které proběhlo na území Svazku obcí Peklo. V rámci tohoto zasedání jsme členy výboru seznámili s naší činností, s obcemi svazku, s realizovanými projekty, ale i s přírodními a kulturními památkami na našem území. Samozřejmostí pro nás zůstává úzká spolupráce se svazky obcí a aktivní účast na jejich jednání, poskytování poradenství pro všechny zájemce na našem území působnosti a zejména rozšíření spolupráce s regionálními výrobci ve vazbě na vytvoření značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj a aktivní propagace této značky na všech našich akcích. Kromě těchto výše uvedených aktivit jsme v uplynulých měsících s přispěním většiny obcí Účastníci výjezdního zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje v rámci poznávací exkurze navštívili zámeček Vřísek a Máchovu vyhlídku. na našem území působnosti zaktualizovali naši strategii do r a upravili jednotlivé fiche, do nichž budete moci podávat od prosince tohoto roku své žádosti. Bude se jednat o tyto okruhy fichí: Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby, Podpora cestovního ruchu, Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, Obnova a ochrana kulturního dědictví. Nově připravujeme do červnového kola výzvy i další projekt spolupráce, v němž by se tentokrát měli setkat partneři z podnikatelské i neziskové sféry společně s obcemi a městy z našeho území působnosti. V letních měsících nás kromě řady letních akcí slavností a poutí v obcích na našem území, na nichž se budeme aktivně prezentovat, čeká podobně jako v loňském roce celorepublikové hodnocení místních akčních skupin. V loňském roce jsme v tomto hodnocení byli velmi úspěšní a v tomto nastoleném trendu chceme pokračovat. Za celou naši kancelář přeji vám všem příjemně prožité léto, načerpání sil do další vaší činnosti a těším se na setkání s vámi ať už při našich akcích, konzultacích nebo při pomoci se zpracováním vašich žádostí o dotační prostředky! PhDr.Dagmar Strnadová manažerka LAG Podralsko o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 LEADER Z projektů vybraných v 2. kole Výzvy probíhající v květnu až červnu 2009: V současné době jsou úspěšně ukončeny tyto projekty: Město Jablonné v Podještědí Obec Noviny pod Ralskem Oprava kaple sv. Antonína Heřmanice v Podještědí Rozšíření sportovního areálu v obci Noviny pod Ralskem Realizací projektu byl odstraněn současný nevyhovující stav památky a zajištěno její následné využití. Jedná se o opravu střechy a rozvodu elektro vč. přívodu el. přípojky Výstavba multifunkčního hřiště na místě stávajícího sportovního areálu. Z projektů vybraných v 3. kole Výzvy probíhající v lednu únoru 2010: V současné době jsou úspěšně ukončeny tyto projekty: Obec Hamr na Jezeře Horizontální komunikace a foayer Vyřešení adaptace nevhodného schodiště jako jediného přístupu do předsálí a sálu umístěného v II.N.P. Obecního úřadu Hamr na Jezeře a vybavení mobiliářem foayeru společenského sálu. Oprava kaple sv. Antonína Heřmanice v Podještědí Město Dubá Senioři a rodiny Sejdeme se v parku! Výsadba zeleně a altán v parku u domu seniorů a výsadba zeleně a posezení na sídlišti na okraji města Dubá. Obec Tachov Čekání nás baví -Revitalizace obecního prostoru s autobusovou zastávkou Revitalizace návsi, tedy okolí autobus. čekárny. Vytvoření parkové úpravy novou zelení, obnova stávajících nevyhovujících přístup. cest, doplnění mobiliáře (lavičky, odp. koš, kolostav, infotabule). Obecní úřad Hamr na Jezeře, vybavení foayeru společenského sálu Město Dubá, park na sídlišti Město Dubá, park na sídlišti Obec Tachov, revitalizace obecního prostoru s autobusovou zastávkou Projekty vybrané ve 12. kole Výzvy a zaregistrované na RO SZIF Hradec Králové Žadatel Název projektu Resumé Město Mimoň Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň Obec Okna Obec Volfartice Sloup s Matkou Boží v Mimoni Modernizace kabin TJ Jiskra Mimoň Výměna oken a rekonstrukce elektrického vytápění v budově ZŠ v Oknech Výměna oken v budově základní a mateřské školy Volfartice Projekt řeší závěrečnou etapu záchrany památky, Sloupu s Matkou Boží, která se skládá z restaurátorských prací na sloupu, kompletaci památky (soklu, sloupu a sochy) a její osazení zpět na původní místo. Projekt je zaměřen na technické zlepšení stávajícího stavu kabin v areálu TJ Jiskra Mimoň.V rámci projektu dojde k výměně 29 oken a 2 dveří. Cílem je snížit provozní náklady a zlepšit podmínky pro sport. Z důvodů stáří a netěsnosti původních oken provedeme výměnu za plastová okna s venkovním dekorem dřeva. Na tuto výměnu naváže výměna stávajících akumulačních kamen za nové z důvodu úspory el.energie. Jedná se o výměnu 81 oken v budově, která je majetkem obce. Sídlí zde ZŠ a MŠ včetně šk. družiny, jídelny s kuchyní a tělocvičny. Důvodem jsou nevyhovující tech. a energ. parametry stávajících oken. 2 Více najdete na

3 LEADER Obec Brniště Město Osečná Sportovní klub Osečná Skiareál Podralsko, o.s. Město Dubá Město Jablonné v Podještědí Lutra, o.s. Šešule Obec Zahrádky Město Stráž pod Ralskem Město Doksy Výměna oken a vstupních dveří v Základní škole v Brništi část Velký Grunov Modernizace školní kuchyně v ZŠ a MŠ Osečná Dětská hřiště Lázně Kundratice a Druzcov Vybavení sportovního klubu Obnova původní kamenné dlažby ulici Malá Strana Oprava Kaple sv. Antonína Heřmanice v Podještědí Vybavení pro letní dětské soustředění Zvýšení využitelnosti objektu Šešule Vybudování víceúčelového hřiště Skříň na sušení požárních hadic Zvýšení atraktivity a vybavenosti parku Staré Splavy Žádost se týká výměny 38 ks oken a 2 ks vchodových dveří Základní školy v části obce ve Velkém Grunově. Důvodem je špatný technický stav, netěsnost a následně vysoké tepelné ztráty. Realizací projektu dojde k modernizaci školní jídelny a kuchyně spočívající v nahrazení zastaralých spotřebičů, částečné výměně nevyhovujícího odvětrání a rozšíření stravovacího prostoru. Záměrem projektu je vybudování dvou dětských hřišť v lokolitách Lázně Kundratice a Druzcov (spádových lokalitách Osečné). Dosud zde žádná takováto zařízení nejsou. Cílem projektu je vybavení sportovního klubu Skiareál Podralsko o.s. sjezdovou a běžeckou výstrojí v rámci působnosti klubu (LAG Podralsko ). Jedná se o projekt nezakládající veřejnou podporu. Předmětem projektu je předláždění části ulice Malá Strana, kde v některých místech původní kamenná dlažba chybí nebo je značně porušena. Jedná se o památkově chráněné území. Technickým řešením projektu bude adaptace dožilých oken a vstupních dveří. Celkově se jedná o 15 ks oken a 3 ks vstupních dveří. Nákup vybavení pro zřízení letního tábora umožní realizovat každoroční letní soustředění sportovně založených dětí. Oprava exteriéru objektu, ve kterém je provozován Volnočasový klub ŠEŠULE. Výstavba víceúčelového hřiště o rozměrech 40 x 20 m a celkové ploše 800 m 2, včetně oplocení, určeného k míčovým hrám pro žáky ZŠ, obyvatele i návštěvníky Obce Zahrádky. Vybavení stávající hasičské zbrojnice zařízením - skříň na sušení požárních hadic Revitalizace centrální části obce Staré Splavy. Jedná se o obnovu komunikací a vytvoření prostoru pro cílové skupiny - rodiče s dětmi, mládež, senioři (herní prvky, mobiliář). Zpráva o činnosti MAS v Libereckém kraji V Libereckém kraji působí devět místních akčních skupin, jejichž území zahrnuje 163 obcí (76% rozlohy kraje) s obyvateli (39% obyvatel kraje). Tři MAS přesahují území více krajů: LAG Podralsko zahrnuje několik obcí na území kraje Středočeského (6 z celkem 48 obcí). MAS Brána do Českého ráje má většinu obcí i sídlo na území kraje Královéhradeckého (26 z celkem 30 obcí). Do působnosti MAS Český ráj a Střední Pojizeří patří v Libereckém kraji osm obcí z celkem 33, MAS zasahuje kraj Královéhradecký (zde má i sídlo a je členem tamní krajské organizace) a Středočeský. Na území Libereckého kraje jsou i tři obce MAS Rozvojové centrum Českokamenicka, která sídlí a je aktivní v kraji Ústeckém. Všechny MAS jsou členy Národní sítě MAS ČR, jsou zastoupeny ve statutárních orgánech sítě a pracovních skupinách Leader a Mezinárodní spolupráce. Šest MAS realizuje Strategie rozvoje Leader s podporou Programu rozvoje venkova (Podralsko, Podještědí, Frýdlantsko, Přiďte pobejt, Český ráj a Střední Pojizeří, Brána do Českého ráje). MAS Turnovsko se účastní projektů Spolupráce s LAG Podralsko. MAS Kozákov své aktivity minimalizovala, dvě formálně založené MAS Tanvaldsko a Novoborsko nezpracovaly rozvojové strategie podle metody Leader a svou činnost ukončily. V Libereckém kraji nevzniklo krajské sdružení MAS, zástupci MAS se však setkávají při různých akcích. V období to byla pravidelná výroční setkání pořádaná na krajském úřadě tradičně v únoru, prezentace uspořádaná MAS Podještědí na Proseči v září 2010 nebo exkurze za zkušenostmi MAS Přemyslovské Střední Čechy pořádaná odborem regionálního rozvoje Libereckého kraje v prosinci Na únor 2011 připravily MAS společnou Více najdete na prezentaci Libereckého kraje ne výstavě Regiony v Lysé nad Labem. Místní akční skupiny komunikují a spolupracují s Libereckým krajem, jehož podpora umožňuje nejen zázemí pro jednání, výše zmíněné společné akce, společnou publicitu v katalogu MAS a na webových stránkách Libereckého kraje, ale také praktické aktivity jednotlivých MAS. Díky grantu na rozvoj činností ve výši Kč na období mohly MAS rozvinout aktivity i tam, kde to Program rozvoje venkova neumožňuje. MAS tak mohly v rámci vlastního území podporovat zájemce i v jiných oblastech než jsou tematické osy PRV, navazovat mezinárodní spolupráci i se zeměmi mimo Evropskou unii (Ukrajina) a propagovat zde metodu Leader jako vhodný nástroj rozvoje venkova, prezentovat svá území a místní produkci například na veletrhu Země živitelka (srpen 2009 a 2010). Místní akční skupiny jsou aktivním článkem regionální Celostátní sítě pro venkov, prezentovaly se na semináři Dotační možnosti pro obce ( ) a zpracovaly ze svých území studii Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji - příklady dobré praxe a podílely se na plánu činnosti sítě na další období. PhDr. Jitka Doubnerová, Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko Aktualizace Strategického plánu LEADER a fichí V současné době (duben květen 2011) proběhla aktualizace strategického plánu a rovněž byly aktualizovány 4 fiche a připravena jedna nová fiche pro drobné podnikatele. Po schválení našeho Hlášení o změnách ze strany SZIF budou fiche i aktualizovaná strategie vyvěšeny na našich stránkách v sekci Dokumenty k výzvám. Současně upozorňujeme žadatele na nová Pravidla od 13. kola Výzvy, která naleznete na odkaze osa4/1 v Realizaci Místní rozvojové strategie. 3

4 PROJEKTY SPOLUPRÁCE Projekty spolupráce U nás je taky hezky! Blatce výstavní zastavení v budově obecního úřadu slavnostní otevření zrekonstruovaného sálu provázelo promítání dokumentu o Kokořínsku. V těchto prostorách mohli návštěvníci shlédnout i poutavou výstavu obrazů K. H. Máchy. Další akcí, která se konala na zrekonstruovaném sále byla Mikulášská besídka pro děti. V současné době se na sále jednou týdně scházejí ženy na cvičení s míčem, jde o velmi oblíbenou aktivitu. Setkání starostů v Hamru na Jezeře proběhlo v Hamru na Jezeře setkání starostů a zástupců Mikroregionu Podralsko, Svazku obcí Peklo a Svazku obcí Máchův kraj. Na tomto setkání proběhlo komunitní projednání společného Projektu spolupráce MAS Vyhlídky a LAG Podralsko Z Kokořínska do Podralska. Zástupci obcí byli rovněž seznámení s činností LAG Podralsko a dosavadním průběhem realizace Strategického plánu LEADER pro plánovací období V současné době probíhá realizace čtyř odpočinkových zastavení s informačními panely na našem území a čtyř na území Vyhlídky o.s. U nás budou panely a lavice se stolem umístěny v obcích Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí, Doksy Žďár a Žandov. Z NAŠICH MIKROREGIONŮ Zástupci Mikroregionu Podralsko se sešli v prvním pololetí letošního roku čtyřikrát. Setkání se konají v různých městech a obcích regionu a starostové se tak zároveň seznamují se zajímavostmi Podralska. Na svých jednáních pravidelně hodnotí a schvalují finanční situace mikroregionu, schvalují použití finančních prostředků a rozhodují o společných akcích. Mikroregion Podralsko Na setkáních v letošním roce sledovali průběh dotačních akcí: Varovný systém, Panoramatické tabule, Projekt partnerství a Zelená Cyklomagistrála Ploučnice. Informováni byli i o projektech které připravilo o.p.s. Máchovo jezero. Zástupci LAG Podralsko se jednání mikroregionu pravidelně účastní a podávají přítomným starostům informace o činnosti LAGu a možnostech vzájemné spolupráce. Jedno ze setkání se uskutečnilo 24. března ve Stráži pod Ralskem v místnosti rekonstruované v rámci projektu spolupráce U nás je taky hezky!. Po projednání záležitostí mikroregionu vystoupil ředitel VLS Ing. Janota a ředitelka Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jablonec n. N. Ing. Čacká, keří představili vznikající Lesnický park Bezděz. Zástupce LAG Podralsko informoval přítomné o probíhajícím projektu Regionální produkt, o aktualizaci plánu SPL a přípravě propagačních materiálů mikroregionu v návaznosti na chystanou účast na výstavě Země živitelka. Svazek obcí Peklo V Zahrádkách se 15. března sešli starostové obcí Svazku obcí Peklo. I tohoto jednání se pravidelně účastní zástupci LAG Podralsko. Na tomto jednání přítomné informovali o činnosti MAS a výhledech na letošní rok. Členové svazku byli požádáni o pomoc při konzultování diplomové práce studenta, který se zaměřil na ochranu přírody a krajiny v obcích Pekla. Projednány byly záležitosti, týkající se Závěrečného účtu svazku, rozpočtové změny a členského příspěvku. Členové Svazku obcí Peklo byli seznámeni s registrací značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj a požádáni, aby tuto regionální značku a možnosti jejího získání šířili směrem k výrobcům ze svého území. Řešeny byly rovněž podané žádosti o dotace pro Svazek obcí Peklo v současné době již víme, že jsme uspěli s žádostí do POV Libereckého kraje Obnova komunikací v Horní Libchavě a Horní Polici. Výjezdní zasedání zástupců Libereckého kraje Dne se konalo Výjezdní zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje. V obci Žandov byli účastníci uvítáni starostou města panem Zbyňkem Polákem a navštívili firmu SAUER, historický objekt Koruna, kde jsou dnes prostory městského úřadu, shlédli prezentaci města a jeho projektů, prezentaci Svazku obcí Peklo. Program pokračoval v obci Horní Police, kde pan starosta Šulc představil svou obec a účastníci měli možnost shlédnout Poutní kostel Navštívení Panny Marie. Pan starosta Ing. Jan Mečíř představil Stružnici a dívky v místních krojích uvítaly představitele výboru v hasičské zbrojnici. Následoval oběd v místní restauraci Čapkárna a přesun do Zahrádek, kde pan starosta Ladislav Chvojka zajistil prohlídku 4 Více najdete na obecního úřadu, školy a školky, nové lokality U Školy, která je jedním z několika realizovaných projektů a návštěvu obory s loveckým zámečkem Vřísek ( běžně nepřístupné), Máchovy vyhlídky a stáda koz bezoárových. Po přejezdu do Kravař měli účastníci možnost prohlídky Vísecké rychty s expozicí lidové architektury a prohlídky výstavního zastavení, které bylo realizováno jako projekt spolupráce LAG Podralsko a MAS Turnovsko v rámci projektu U nás je taky hezky jako jedno z devíti realizovaných zastavení na našem území. Výjezdní zasedání bylo ukončeno na Penzionu Ráj v Liticích, kde PhDr. Dagmar Strnadová představila aktivity a činnost LAG Podralsko i přínos pro obce patřící do území působnosti LAG Podralsko.

5 KALENDÁŘ AKCÍ Mimoň (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Pořadatel Velká pecková dražba DDM Vážka DDM Vážka červen Přednáška Muzeum Odbor kultury Osečná (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Pořadatel Osečenský Bivoj Fotbalové hřiště v Osečné SK Osečná a spolek přátel pití a zábavy Dubá (více najdete na Datum konání Název akce, místo konání Letní slavnosti Pivní slavnosti v Nedamově Dubský zelenáč Country festival v Nedamově Country večer v Nedamově Mezinárodní jazzové dny Country večer v Nedamově září říjen listopad prosinec Zahrada Čech Zájezd do Technického muzea v Praze Otevření vánoční výstavy a rozsvěcení vánočního stromu Silvestrovský ohňostroj Jablonné v Podještědí (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Pořadatel Prázdniny na věži Zámek Lemberk Zámek Lemberk Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Prázdninový pohár mladších žáků a žákyň v tenise Prezentace: kluci 8:00 hodin a holky 13:00 hodin v areálu Sportcentra Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Pouť nemocných 10:00 hodin mše svatá farnosti 11:00 hodin poutní mše svatá spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Tradiční turnaj v beachovém volejbale, turnaj dvojic v areálu Sportcentra Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Slavnost posvěcení kostela 18:00 mše svatá Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Svatovavřinecká pouť 10:00 mše svatá, slaví ji Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup Slavnost svatého Dominika 18:00 mše svatá společně slavená s bratry františkány z Liberce Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Oživlé památky na téma: Šlechtické kratochvíle Prohlídky clam-gallasovského apartmá Mimořádné zpřístupnění dosud uzavřených a postupně rekonstruovaných pokojů, včetně dvou již instalovaných pokojů clam-gallasovského apartmá a rytířského sálu. Začátek prohlídka s průvodcem v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin Zámek Lemberk Loučení s létem Dopoledne bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy: Srpnová pouť k Paní Zdislavě, 10:00 mše svatá Odpoledne město Jablonné v Podještědí: jsou zajištěny soutěže a hry pro děti, je připraven program i pro dospělé. Více najdete na Město Jablonné v Podještědí a Technické služby Jablonné v Podještědí a Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí, 5

6 KALENDÁŘ AKCÍ Evropská noc pro netopýry Místo konání Ledová jeskyně, Naděje Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Občanské sdružení přátel Lužických hor Tradiční koncert komorní hudby 17:00 hodin sál ZUŠ Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, Dny evropského dědictví Komorní koncert při svíčkách Zámek Lemberk Beseda o CHKO Lužické hory (CHKO) 17:00 hodin Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí Turnaj v tenise ml. žáci + žákyně prezentace 9:00 hodin v areálu Sportcentra Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Turnaj v baby tenise, minitenise prezentace 10:00 hodin v areálu Sportcentra Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Slavnost svatého Václava 10:00 hodin mše svatá Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Zájezd do Mnichova Hradiště a na Sobotecko Poslední křeč, turnaj v nohejbalu oficiální ukončení sezóny v areálu Sportcentra Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Slavnost Panny Marie růžencové 10:00 zakončení poutní sezóny mší svatou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Přednáška Světová náboženství 17:00 hodin Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí Běh okolo Lemberka před radnicí na náměstí v Jablonném v Podještědí. Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí Zakončení návštěvnické sezóny Podzimní výstup na věž 9:00 do 15:00 hodin. Zámek Lemberk Vzpomínka na zemřelé 15:00 hodin pobožnost na městském hřbitově Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy ročník Podještědský šikula společenské centrum Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Mikulášská nadílka Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromku na náměstí v Jablonném v Podještědí Město Jablonné v Podještědí a Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí Lužické ozvěny Ekofilmu Společenské centrum Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Občanské sdružení přátel Lužických hor Předvánoční výroční beseda 17:00 hodin místo konání bude dodatečně upřesněno Vánoce vystavený betlém půlnoční 23:59 mše svatá narození Páně10:00 hodin mše svatá svátek sv. Štěpána 10:00 hodin mše svatá konec roku 17:00 hodin mše svatá Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Zákupy (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Pořadatel Prokopská pouť OV Kamenice ročník volejbalového turnaje o pohár města Zákup Okresní výstava mladých králíků a drůbeže s účastí východosaských chovatelů TJ Svaz chovatelů Pochod k ukončení prázdnin OV Kamenice Hry Loučení s prázdninami MV Nové Zákupy Září Pasování prvňáčků ZŠ a MŠ severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS vyrobených do roku XV. Zákupské slavnosti nádvoří zámku EHM 6 Více najdete na

7 KALENDÁŘ AKCÍ Krajská výstava národních plemen králíků a drůbeže s účastí východosaských chovatelů Zákupská drakyáda program pro děti Postav si svého draka spojená se soutěží o nejhezčího draka v kategorii mladší a starší žáci Společné zapálení svíčky u sochy sv. Václava Svaz chovatelů EHM OV Kamenice Zátopkova desítka, Zátopkova pětka stadion ZŠ a MŠ Zákupský kilometr stadion ZŠ a MŠ Setkání občanů u Lípy svobody ve Školní ulici Listopad Turnaj ve stolním tenise OV Kamenice Ukázková hodina ZŠ a MŠ Silový trojboj Hala ZŠ ZŠ a MŠ Předmikulášský program pro děti Namaluj si svého čerta EHM Turnaj ve stolním tenise Adventní/Vánoční koncert Předmikulášský program pro děti Namaluj si svého čerta Mikulášská nadílka na nádvoří zámku město, státní zámek, ZŠ a MŠ Mikulášská nadílka pro děti s předvánočním setkáním občanů Kamenice OV Kamenice Mikulášská zábava pro děti MV Nové Zákupy Mikulášská nadílka s kulturním ZŠ a MŠ programem v DDaDPS Turnaj ve stolním tenise tělocvična ZŠ ZŠ a MŠ Živý betlém nádvoří zámku DSHZ Silvestr (dle počasí turnaj ve stolním tenisu, společná procházka nebo sáňkování) OV Kamenice TJ EHM Svazek obcí PEKLO (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Červenec Třešňová pouť Horní Police MOTOGOLD - moto-sraz Stodola u Goldbachů - Žandov Noc na vlnách KD Crystal Česká Lípa Srpen Holanský jarmark Holany Pivní slavnosti - Rybářský ostrov Žandov, tel Burgulec - vystoupení folkových a trampských skupin Horní Police - Podlesí Vavřinecká pouť Jezvé Stružnice Neckyáda Stružnice Zahrádecké slavnosti Zahrádky Září Běh lipovou alejí Zahrádky Listopad Žandovská desítka - lesní běh Žandov, tel Večer pro seniory Žandov Prosinec Vánoční koncert Stružnice Adventní koncert Žandov Vánoční trhy na zámku Horní Police Tradiční Strašidelný Silvestr na zámku Horní Police Více najdete na 7

8 LAG Podralsko o.s. zaregistrovalo v březnu 2011 na Úřadu průmyslového vlastnictví značku Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Tato značka garantuje místní původ výrobku, vazby výrobku na danou oblast, kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí. Tyto charakteristiky ocení jak návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit místní výrobce. Značka může přinést konkurenční výhodu, propagaci, reklamu a vzájemnou spolupráci. V současné době je připravena mapa území pro Regionální produkt, zkontaktovali jsme místní výrobce a proběhlo 1. kolo certifikace regionálních produktů od na Brnišťské pouti proběhne slavnostní předání certifikátů. LAG PODRALSKO Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj Výrobce hodnocený v 1. kole PROMINENT CZ s.r.o. PROMINENT CZ s.r.o. PROMINENT CZ s.r.o. ZOD Brniště Hana Grolichová Oldřich Lundák Oldřich Lundák Výrobek vybraný k certifikaci v 1. kole Krůtí uzený plátek Krůtí uzené prso Krůtí párečky Mléko Prominent Heřmanická keramika Komplet stolu s lavicemi Turistický komplet PVO sro. Zákupy Papírové masky Regionální produkt Paed Dr. Krejzová Kozí sýry z Nového Dvora H. V. Schwarzkopf Zmrzlina ze Stráže Petr Bartoš Med z Bělé Světlana Žalmánková Umělecká díla Sv. Žalmánkové února prezentovalo LAG Podralsko své aktivity na výstavě Regiony ČR v Lysé nad Labem. Prezentovali jsme se pod záštitou Libereckého kraje společně s dalšími MAS z našeho regionu. Výrobci z jednotlivých regionů představovali a nabízeli návštěvníkům své výrobky. Z Podralska to byli Výstava Regiony ČR v Lysé nad Labem manželé Grolichovi z Heřmanic v Podještědí, kteří nabízeli velmi zdařilou kolekci ručně vyráběné keramiky a nutno přiznat, že se značným úspěchem. Svou návštěvou podpořil práci MAS i náměstek hejtmana Libereckého kraje RNDr. Vít Příkaský. O.p.s. Máchovo Jezero Workshop cestovního ruchu 8 Více najdete na Zástupci LAG Podralsko o.s. se účastnili workshopu cestovního ruchu, který pořádala o.p.s. Máchovo jezero dne na zámku v Doksech. Na programu byla prezentace manažera Sdružení Českolipsko se zprávou o zajištění činnosti cestovního ruchu pro region Českolipska. Následovala prezentace LAG Podralsko, o.s. se zprávou o činnosti LAG Podralsko přípravě projektů a zajištění jejich realizace, přípravě národních a mezinárodních projektů spolupráce, spolupráce se svazky obcí a mikroregiony, dále informace o realizaci Strategického plánu LEADER s fotodokumentací realizovaných a ukončených projektů v regionu. Nejdůležitějším bodem bylo sdělení o zaregistrování Regionálního produktu Lužické hory a Máchův kraj, o kterém najdete více informací v tomto Zpravodaji v samostatném článku. Dále bylo zahájeno projednání Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu, které pokračovalo na dalším workshopu Programem jednání bylo Stanovení priorit katalogu projektů a aktualizace akčního plánu, diskuze nad akčním plánem udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera.

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

SCLLD LAG Podralsko. Strategie komunitně projednávaného místního rozvoje

SCLLD LAG Podralsko. Strategie komunitně projednávaného místního rozvoje SCLLD LAG Podralsko Strategie komunitně projednávaného místního rozvoje LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00287 0 Obsah Zkratky a vysvětlivky...

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVSTVÍ JESTŘEBÍ HORY, OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST ROK 2012 1 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Království Jestřebí hory...4

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

strana 12 Představujeme úspěšné projekty MAS strana 3-6 5. Výzva SPL strana 6-7 Obce MAS strana 7-9 Tip na výlet ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s.

strana 12 Představujeme úspěšné projekty MAS strana 3-6 5. Výzva SPL strana 6-7 Obce MAS strana 7-9 Tip na výlet ZPRAVODAJ MAS 21,o.p.s. MASák Úvodní slovo: Dobrý den Vám všem, kterým se dostalo do ruky další vydání našeho zpravodaje Na jeho stránkách se můžete v kostce seznámit s činností naší obecně prospěšné společnosti a s výsledky

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda

Tedy VÍTEJTE I VY v našem Železnohorském regionu. Bohumil Starý, předseda ŽELEZNOHORSKÝ REGION ZPRAVODAJ ročník II. / 2011 Občanské sdružení Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace

Více

Zpravodaj Místní akční skupiny. Pošumaví 9. www.posumavi.jz.cz

Zpravodaj Místní akční skupiny. Pošumaví 9. www.posumavi.jz.cz Zpravodaj Místní akční skupiny Pošumaví 9 2010 www.posumavi.jz.cz Z valné hromady MAS Pošumaví 19. 10. 2010 Zleva: Karel Šot, Jan Löffelman a Milena Sirná. Zleva: Ing. Vladislav Smolík, Ing. Vojtěch Brant

Více

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii www.hornipomoravi.eu R. č. MK ČR E 19787 Číslo 1 I 29. března 2013 I Ročník V. www.hornipomoravi.eu Číslo 12 10. prosince 2009 Ročník I. MAS připravuje region na novou integrovanou strategii Přípravy na

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Zkušenosti z každodenní činnosti MAS, odkrývání potenciálů meziobecní

Zkušenosti z každodenní činnosti MAS, odkrývání potenciálů meziobecní Olomouc Lipník nad Bečvou Hranice ZPRAVODAJ 1/2014 Přerov BOHUSLÁVKY, BUK, DOLNÍ NĚTČICE, DOLNÍ ÚJEZD, GRYMOV, HLINSKO, HORNÍ NĚTČICE, HRADČANY, JEZERNICE, KLADNÍKY, LAZNÍČKY, LAZNÍKY, LHOTA, LIPNÍK NAD

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI

OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI Příklady Z praxe OSA IV LEADER V JIHOČESKÉM KRAJI Příklady z praxe EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Slovo ředitele

Více

Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013. Realizované projekty přeshraniční spolupráce 15

Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013. Realizované projekty přeshraniční spolupráce 15 euroregion nisa přeshraničních projektů 2007 2013 Obsah Dotační programy na podporu přeshraniční spolupráce 2 v Euroregionu Nisa 2007 2013 01 02 03 04 Realizované projekty přeshraniční spolupráce 5 Česká

Více

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127

Městský úřad Jilemnice, Odbor rozvoje a místního hospodářství, Masarykovo náměstí čp.81, Jilemnice, kontakt: 481 565 127 Město Hodnocení programového období 2007 2013 (Projekty financované prostřednictvím fondů EU a finančních mechanismů EU a z národních zdrojů - mimo projektů financovaných prostřednictvím OP LZZ- uvedeny

Více

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz

OBSAH. - 2 - www.hranickarozvojova.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1/ ÚVODNÍ SLOVO................................................ 3 2/ ZÁKLADNÍ INFORMACE O AGENTUŘE................................. 3 3/ PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ..................................

Více

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy

z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy z jednání rady a zastupitelstva - Dění ve městě - Ze základní školy - VÁNOČNÍ PROGRAMY V BĚLÉ - společenská rubrika - ze sportu PROSINEC 12/2013 Vážení spoluobčané, vítejte na stránkách prosincového Zpravodaje,

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Červen 2010, číslo 6/2010.

Červen 2010, číslo 6/2010. HLAS VENKOVA občasník pro venkov HLAS VENKOVA... občasník pro venkov Přitom stačilo již jen málo a povodňové škody z letošních květnových srážek mohly dosáhnout výrazně většího rozsahu. Naštěstí průtoky

Více

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému

Venkovské noviny. na kolech krajem Želivky z obce Vítonice do obce Trhový Štěpánov. Také v této části putování se ke středočeskému Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2006 SRPEN 2006 ZDARMA Vážení čtenáři, právě čtete osmé číslo Venkovských novin, které jsme mimořádně vydali dříve. Důvodem bylo velké množství aktuálních a

Více