Zpravodaj. číslo 1, ročník 2011 SLOVO ÚVODEM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. číslo 1, ročník 2011 SLOVO ÚVODEM MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO"

Transkript

1 číslo 1, ročník 2011 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Opět se blíží léto a s ním vydání pravidelného čísla našeho Zpravodaje. Na tomto místě Vás pravidelně informuji o dění v naší místní akční skupině, o tom, co se povedlo i co se nepovedlo, co nás čeká v nejbližších měsících. Pojďme si tedy společně projít uplynulým obdobím od ledna letošního roku a připomenout si to nejdůležitější: Na konci měsíce ledna jsme připravili pro zástupce všech obcí z našeho území působnosti společné setkání, spojené s komunitním projednáním projektu spolupráce s MAS Vyhlídky Z Kokořínska do Podralska. Toto setkání proběhlo v jednom z našich výstavních zastavení, upravených z předchozích projektů spolupráce v Hamru na Jezeře za účasti náměstka hejtmana Libereckého kraje pro odbor hosp. rozvoje a regionálních projektů RNDr. Víta Příkaského. Zástupci obcí z našeho území působnosti si vyslechli naši prezentaci, v níž jsme informovali jak o úspěšných projektech, tak i o oblastech, v nichž jim můžeme být prospěšní. Výsledkem bylo nejen projednání studie, mapující přírodní, sakrální, technické a vojenské památky na našem území působnosti, ale i prohloubení dosavadní spolupráce a navázání nové spolupráce se zástupci obcí na území LAG Podralsko. Ani v měsíci únoru jsme nezaháleli kromě setkání MAS Libereckého kraje, kde byl za MAS Libereckého kraje zvolen jako zástupce do NS MAS náš spolupracovník pan Jindřich Šolc, jsme se zúčastnili pod záštitou Libereckého kraje výstavy Regiony ČR v Lysé nad Labem. Na této výstavě se s námi s úspěchem prezentovala za regionální výrobce paní Grolichová nyní již držitelka certifikátu Regionální produkt Jizerské hory a Máchův kraj známky, jejímž se naše MAS stala nositelem. Tato regionální značka je zaregistrována na Úřadu průmyslového vlastnictví a svému nositeli může přinést celou řadu výhod: značka garantuje místní původ výrobku, vazbu výrobku na danou oblast a jeho kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí. Tyto charakteristiky ocení jak návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit místní výrobce. Značka proto může přinést konkurenční výhodu, propagaci, reklamu a vzájemnou spolupráci. Od nápadu vytvořit tuto značku k první certifikaci uběhly necelé čtyři měsíce a nyní se již LAG Podralsko může pochlubit logem, mapou oblasti, ale hlavně první certifikací, v níž uspělo 12 výrobků certifikát regionálním výrobcům bude slavnostně předán dne v hodin v rámci pořádání Brnišťské pouti. Nesmíme zapomenout, že v měsících prosinec únor proběhla v pořadí již čtvrtá výzva, do níž podalo své žádosti celkem 17 žadatelů, 15 z nich bylo úspěšných a v současné době je pro ně připravována na RO SZIF Dohoda. Těchto 15 úspěšných žadatelů potvrdila na svém březnovém jednání i Valná hromada LAG Podralsko o.s.. V březnu se zástupci LAG Podralsko zúčastnili i volební valné hromady NS MAS, která se konala ve Křtinách u Blanska. Rovněž duben byl ve znamení důležitých akcí s městem Mimoň jsme uspořádali seminář Pohybové aktivity na školách, zúčastnili jsme se dalšího setkání zástupců MAS Libereckého kraje tentokrát v Jilemnici i jednání pracovní skupiny pro cestovní ruch v Doksech. Nejbohatší na řadu aktivit byl ale měsíc květen, v němž proběhlo setkání s panem prezidentem Václavem Klausem v Osečné, další setkání MAS ve Frýdlantě, pro naše žadatele jsme uspořádali velmi důležité školení k Zákonu o veřejných zakázkách, zřejmě nejvýznamnější ale byla aktivní účast a prezentace naší práce na výjezdním zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje, které proběhlo na území Svazku obcí Peklo. V rámci tohoto zasedání jsme členy výboru seznámili s naší činností, s obcemi svazku, s realizovanými projekty, ale i s přírodními a kulturními památkami na našem území. Samozřejmostí pro nás zůstává úzká spolupráce se svazky obcí a aktivní účast na jejich jednání, poskytování poradenství pro všechny zájemce na našem území působnosti a zejména rozšíření spolupráce s regionálními výrobci ve vazbě na vytvoření značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj a aktivní propagace této značky na všech našich akcích. Kromě těchto výše uvedených aktivit jsme v uplynulých měsících s přispěním většiny obcí Účastníci výjezdního zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje v rámci poznávací exkurze navštívili zámeček Vřísek a Máchovu vyhlídku. na našem území působnosti zaktualizovali naši strategii do r a upravili jednotlivé fiche, do nichž budete moci podávat od prosince tohoto roku své žádosti. Bude se jednat o tyto okruhy fichí: Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby, Podpora cestovního ruchu, Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, Obnova a ochrana kulturního dědictví. Nově připravujeme do červnového kola výzvy i další projekt spolupráce, v němž by se tentokrát měli setkat partneři z podnikatelské i neziskové sféry společně s obcemi a městy z našeho území působnosti. V letních měsících nás kromě řady letních akcí slavností a poutí v obcích na našem území, na nichž se budeme aktivně prezentovat, čeká podobně jako v loňském roce celorepublikové hodnocení místních akčních skupin. V loňském roce jsme v tomto hodnocení byli velmi úspěšní a v tomto nastoleném trendu chceme pokračovat. Za celou naši kancelář přeji vám všem příjemně prožité léto, načerpání sil do další vaší činnosti a těším se na setkání s vámi ať už při našich akcích, konzultacích nebo při pomoci se zpracováním vašich žádostí o dotační prostředky! PhDr.Dagmar Strnadová manažerka LAG Podralsko o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 LEADER Z projektů vybraných v 2. kole Výzvy probíhající v květnu až červnu 2009: V současné době jsou úspěšně ukončeny tyto projekty: Město Jablonné v Podještědí Obec Noviny pod Ralskem Oprava kaple sv. Antonína Heřmanice v Podještědí Rozšíření sportovního areálu v obci Noviny pod Ralskem Realizací projektu byl odstraněn současný nevyhovující stav památky a zajištěno její následné využití. Jedná se o opravu střechy a rozvodu elektro vč. přívodu el. přípojky Výstavba multifunkčního hřiště na místě stávajícího sportovního areálu. Z projektů vybraných v 3. kole Výzvy probíhající v lednu únoru 2010: V současné době jsou úspěšně ukončeny tyto projekty: Obec Hamr na Jezeře Horizontální komunikace a foayer Vyřešení adaptace nevhodného schodiště jako jediného přístupu do předsálí a sálu umístěného v II.N.P. Obecního úřadu Hamr na Jezeře a vybavení mobiliářem foayeru společenského sálu. Oprava kaple sv. Antonína Heřmanice v Podještědí Město Dubá Senioři a rodiny Sejdeme se v parku! Výsadba zeleně a altán v parku u domu seniorů a výsadba zeleně a posezení na sídlišti na okraji města Dubá. Obec Tachov Čekání nás baví -Revitalizace obecního prostoru s autobusovou zastávkou Revitalizace návsi, tedy okolí autobus. čekárny. Vytvoření parkové úpravy novou zelení, obnova stávajících nevyhovujících přístup. cest, doplnění mobiliáře (lavičky, odp. koš, kolostav, infotabule). Obecní úřad Hamr na Jezeře, vybavení foayeru společenského sálu Město Dubá, park na sídlišti Město Dubá, park na sídlišti Obec Tachov, revitalizace obecního prostoru s autobusovou zastávkou Projekty vybrané ve 12. kole Výzvy a zaregistrované na RO SZIF Hradec Králové Žadatel Název projektu Resumé Město Mimoň Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň Obec Okna Obec Volfartice Sloup s Matkou Boží v Mimoni Modernizace kabin TJ Jiskra Mimoň Výměna oken a rekonstrukce elektrického vytápění v budově ZŠ v Oknech Výměna oken v budově základní a mateřské školy Volfartice Projekt řeší závěrečnou etapu záchrany památky, Sloupu s Matkou Boží, která se skládá z restaurátorských prací na sloupu, kompletaci památky (soklu, sloupu a sochy) a její osazení zpět na původní místo. Projekt je zaměřen na technické zlepšení stávajícího stavu kabin v areálu TJ Jiskra Mimoň.V rámci projektu dojde k výměně 29 oken a 2 dveří. Cílem je snížit provozní náklady a zlepšit podmínky pro sport. Z důvodů stáří a netěsnosti původních oken provedeme výměnu za plastová okna s venkovním dekorem dřeva. Na tuto výměnu naváže výměna stávajících akumulačních kamen za nové z důvodu úspory el.energie. Jedná se o výměnu 81 oken v budově, která je majetkem obce. Sídlí zde ZŠ a MŠ včetně šk. družiny, jídelny s kuchyní a tělocvičny. Důvodem jsou nevyhovující tech. a energ. parametry stávajících oken. 2 Více najdete na

3 LEADER Obec Brniště Město Osečná Sportovní klub Osečná Skiareál Podralsko, o.s. Město Dubá Město Jablonné v Podještědí Lutra, o.s. Šešule Obec Zahrádky Město Stráž pod Ralskem Město Doksy Výměna oken a vstupních dveří v Základní škole v Brništi část Velký Grunov Modernizace školní kuchyně v ZŠ a MŠ Osečná Dětská hřiště Lázně Kundratice a Druzcov Vybavení sportovního klubu Obnova původní kamenné dlažby ulici Malá Strana Oprava Kaple sv. Antonína Heřmanice v Podještědí Vybavení pro letní dětské soustředění Zvýšení využitelnosti objektu Šešule Vybudování víceúčelového hřiště Skříň na sušení požárních hadic Zvýšení atraktivity a vybavenosti parku Staré Splavy Žádost se týká výměny 38 ks oken a 2 ks vchodových dveří Základní školy v části obce ve Velkém Grunově. Důvodem je špatný technický stav, netěsnost a následně vysoké tepelné ztráty. Realizací projektu dojde k modernizaci školní jídelny a kuchyně spočívající v nahrazení zastaralých spotřebičů, částečné výměně nevyhovujícího odvětrání a rozšíření stravovacího prostoru. Záměrem projektu je vybudování dvou dětských hřišť v lokolitách Lázně Kundratice a Druzcov (spádových lokalitách Osečné). Dosud zde žádná takováto zařízení nejsou. Cílem projektu je vybavení sportovního klubu Skiareál Podralsko o.s. sjezdovou a běžeckou výstrojí v rámci působnosti klubu (LAG Podralsko ). Jedná se o projekt nezakládající veřejnou podporu. Předmětem projektu je předláždění části ulice Malá Strana, kde v některých místech původní kamenná dlažba chybí nebo je značně porušena. Jedná se o památkově chráněné území. Technickým řešením projektu bude adaptace dožilých oken a vstupních dveří. Celkově se jedná o 15 ks oken a 3 ks vstupních dveří. Nákup vybavení pro zřízení letního tábora umožní realizovat každoroční letní soustředění sportovně založených dětí. Oprava exteriéru objektu, ve kterém je provozován Volnočasový klub ŠEŠULE. Výstavba víceúčelového hřiště o rozměrech 40 x 20 m a celkové ploše 800 m 2, včetně oplocení, určeného k míčovým hrám pro žáky ZŠ, obyvatele i návštěvníky Obce Zahrádky. Vybavení stávající hasičské zbrojnice zařízením - skříň na sušení požárních hadic Revitalizace centrální části obce Staré Splavy. Jedná se o obnovu komunikací a vytvoření prostoru pro cílové skupiny - rodiče s dětmi, mládež, senioři (herní prvky, mobiliář). Zpráva o činnosti MAS v Libereckém kraji V Libereckém kraji působí devět místních akčních skupin, jejichž území zahrnuje 163 obcí (76% rozlohy kraje) s obyvateli (39% obyvatel kraje). Tři MAS přesahují území více krajů: LAG Podralsko zahrnuje několik obcí na území kraje Středočeského (6 z celkem 48 obcí). MAS Brána do Českého ráje má většinu obcí i sídlo na území kraje Královéhradeckého (26 z celkem 30 obcí). Do působnosti MAS Český ráj a Střední Pojizeří patří v Libereckém kraji osm obcí z celkem 33, MAS zasahuje kraj Královéhradecký (zde má i sídlo a je členem tamní krajské organizace) a Středočeský. Na území Libereckého kraje jsou i tři obce MAS Rozvojové centrum Českokamenicka, která sídlí a je aktivní v kraji Ústeckém. Všechny MAS jsou členy Národní sítě MAS ČR, jsou zastoupeny ve statutárních orgánech sítě a pracovních skupinách Leader a Mezinárodní spolupráce. Šest MAS realizuje Strategie rozvoje Leader s podporou Programu rozvoje venkova (Podralsko, Podještědí, Frýdlantsko, Přiďte pobejt, Český ráj a Střední Pojizeří, Brána do Českého ráje). MAS Turnovsko se účastní projektů Spolupráce s LAG Podralsko. MAS Kozákov své aktivity minimalizovala, dvě formálně založené MAS Tanvaldsko a Novoborsko nezpracovaly rozvojové strategie podle metody Leader a svou činnost ukončily. V Libereckém kraji nevzniklo krajské sdružení MAS, zástupci MAS se však setkávají při různých akcích. V období to byla pravidelná výroční setkání pořádaná na krajském úřadě tradičně v únoru, prezentace uspořádaná MAS Podještědí na Proseči v září 2010 nebo exkurze za zkušenostmi MAS Přemyslovské Střední Čechy pořádaná odborem regionálního rozvoje Libereckého kraje v prosinci Na únor 2011 připravily MAS společnou Více najdete na prezentaci Libereckého kraje ne výstavě Regiony v Lysé nad Labem. Místní akční skupiny komunikují a spolupracují s Libereckým krajem, jehož podpora umožňuje nejen zázemí pro jednání, výše zmíněné společné akce, společnou publicitu v katalogu MAS a na webových stránkách Libereckého kraje, ale také praktické aktivity jednotlivých MAS. Díky grantu na rozvoj činností ve výši Kč na období mohly MAS rozvinout aktivity i tam, kde to Program rozvoje venkova neumožňuje. MAS tak mohly v rámci vlastního území podporovat zájemce i v jiných oblastech než jsou tematické osy PRV, navazovat mezinárodní spolupráci i se zeměmi mimo Evropskou unii (Ukrajina) a propagovat zde metodu Leader jako vhodný nástroj rozvoje venkova, prezentovat svá území a místní produkci například na veletrhu Země živitelka (srpen 2009 a 2010). Místní akční skupiny jsou aktivním článkem regionální Celostátní sítě pro venkov, prezentovaly se na semináři Dotační možnosti pro obce ( ) a zpracovaly ze svých území studii Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji - příklady dobré praxe a podílely se na plánu činnosti sítě na další období. PhDr. Jitka Doubnerová, Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko Aktualizace Strategického plánu LEADER a fichí V současné době (duben květen 2011) proběhla aktualizace strategického plánu a rovněž byly aktualizovány 4 fiche a připravena jedna nová fiche pro drobné podnikatele. Po schválení našeho Hlášení o změnách ze strany SZIF budou fiche i aktualizovaná strategie vyvěšeny na našich stránkách v sekci Dokumenty k výzvám. Současně upozorňujeme žadatele na nová Pravidla od 13. kola Výzvy, která naleznete na odkaze osa4/1 v Realizaci Místní rozvojové strategie. 3

4 PROJEKTY SPOLUPRÁCE Projekty spolupráce U nás je taky hezky! Blatce výstavní zastavení v budově obecního úřadu slavnostní otevření zrekonstruovaného sálu provázelo promítání dokumentu o Kokořínsku. V těchto prostorách mohli návštěvníci shlédnout i poutavou výstavu obrazů K. H. Máchy. Další akcí, která se konala na zrekonstruovaném sále byla Mikulášská besídka pro děti. V současné době se na sále jednou týdně scházejí ženy na cvičení s míčem, jde o velmi oblíbenou aktivitu. Setkání starostů v Hamru na Jezeře proběhlo v Hamru na Jezeře setkání starostů a zástupců Mikroregionu Podralsko, Svazku obcí Peklo a Svazku obcí Máchův kraj. Na tomto setkání proběhlo komunitní projednání společného Projektu spolupráce MAS Vyhlídky a LAG Podralsko Z Kokořínska do Podralska. Zástupci obcí byli rovněž seznámení s činností LAG Podralsko a dosavadním průběhem realizace Strategického plánu LEADER pro plánovací období V současné době probíhá realizace čtyř odpočinkových zastavení s informačními panely na našem území a čtyř na území Vyhlídky o.s. U nás budou panely a lavice se stolem umístěny v obcích Hamr na Jezeře, Jablonné v Podještědí, Doksy Žďár a Žandov. Z NAŠICH MIKROREGIONŮ Zástupci Mikroregionu Podralsko se sešli v prvním pololetí letošního roku čtyřikrát. Setkání se konají v různých městech a obcích regionu a starostové se tak zároveň seznamují se zajímavostmi Podralska. Na svých jednáních pravidelně hodnotí a schvalují finanční situace mikroregionu, schvalují použití finančních prostředků a rozhodují o společných akcích. Mikroregion Podralsko Na setkáních v letošním roce sledovali průběh dotačních akcí: Varovný systém, Panoramatické tabule, Projekt partnerství a Zelená Cyklomagistrála Ploučnice. Informováni byli i o projektech které připravilo o.p.s. Máchovo jezero. Zástupci LAG Podralsko se jednání mikroregionu pravidelně účastní a podávají přítomným starostům informace o činnosti LAGu a možnostech vzájemné spolupráce. Jedno ze setkání se uskutečnilo 24. března ve Stráži pod Ralskem v místnosti rekonstruované v rámci projektu spolupráce U nás je taky hezky!. Po projednání záležitostí mikroregionu vystoupil ředitel VLS Ing. Janota a ředitelka Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Jablonec n. N. Ing. Čacká, keří představili vznikající Lesnický park Bezděz. Zástupce LAG Podralsko informoval přítomné o probíhajícím projektu Regionální produkt, o aktualizaci plánu SPL a přípravě propagačních materiálů mikroregionu v návaznosti na chystanou účast na výstavě Země živitelka. Svazek obcí Peklo V Zahrádkách se 15. března sešli starostové obcí Svazku obcí Peklo. I tohoto jednání se pravidelně účastní zástupci LAG Podralsko. Na tomto jednání přítomné informovali o činnosti MAS a výhledech na letošní rok. Členové svazku byli požádáni o pomoc při konzultování diplomové práce studenta, který se zaměřil na ochranu přírody a krajiny v obcích Pekla. Projednány byly záležitosti, týkající se Závěrečného účtu svazku, rozpočtové změny a členského příspěvku. Členové Svazku obcí Peklo byli seznámeni s registrací značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj a požádáni, aby tuto regionální značku a možnosti jejího získání šířili směrem k výrobcům ze svého území. Řešeny byly rovněž podané žádosti o dotace pro Svazek obcí Peklo v současné době již víme, že jsme uspěli s žádostí do POV Libereckého kraje Obnova komunikací v Horní Libchavě a Horní Polici. Výjezdní zasedání zástupců Libereckého kraje Dne se konalo Výjezdní zasedání Výboru hospodářského a regionálního rozvoje. V obci Žandov byli účastníci uvítáni starostou města panem Zbyňkem Polákem a navštívili firmu SAUER, historický objekt Koruna, kde jsou dnes prostory městského úřadu, shlédli prezentaci města a jeho projektů, prezentaci Svazku obcí Peklo. Program pokračoval v obci Horní Police, kde pan starosta Šulc představil svou obec a účastníci měli možnost shlédnout Poutní kostel Navštívení Panny Marie. Pan starosta Ing. Jan Mečíř představil Stružnici a dívky v místních krojích uvítaly představitele výboru v hasičské zbrojnici. Následoval oběd v místní restauraci Čapkárna a přesun do Zahrádek, kde pan starosta Ladislav Chvojka zajistil prohlídku 4 Více najdete na obecního úřadu, školy a školky, nové lokality U Školy, která je jedním z několika realizovaných projektů a návštěvu obory s loveckým zámečkem Vřísek ( běžně nepřístupné), Máchovy vyhlídky a stáda koz bezoárových. Po přejezdu do Kravař měli účastníci možnost prohlídky Vísecké rychty s expozicí lidové architektury a prohlídky výstavního zastavení, které bylo realizováno jako projekt spolupráce LAG Podralsko a MAS Turnovsko v rámci projektu U nás je taky hezky jako jedno z devíti realizovaných zastavení na našem území. Výjezdní zasedání bylo ukončeno na Penzionu Ráj v Liticích, kde PhDr. Dagmar Strnadová představila aktivity a činnost LAG Podralsko i přínos pro obce patřící do území působnosti LAG Podralsko.

5 KALENDÁŘ AKCÍ Mimoň (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Pořadatel Velká pecková dražba DDM Vážka DDM Vážka červen Přednáška Muzeum Odbor kultury Osečná (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Pořadatel Osečenský Bivoj Fotbalové hřiště v Osečné SK Osečná a spolek přátel pití a zábavy Dubá (více najdete na Datum konání Název akce, místo konání Letní slavnosti Pivní slavnosti v Nedamově Dubský zelenáč Country festival v Nedamově Country večer v Nedamově Mezinárodní jazzové dny Country večer v Nedamově září říjen listopad prosinec Zahrada Čech Zájezd do Technického muzea v Praze Otevření vánoční výstavy a rozsvěcení vánočního stromu Silvestrovský ohňostroj Jablonné v Podještědí (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Pořadatel Prázdniny na věži Zámek Lemberk Zámek Lemberk Slavnost sv. Cyrila a Metoděje Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Prázdninový pohár mladších žáků a žákyň v tenise Prezentace: kluci 8:00 hodin a holky 13:00 hodin v areálu Sportcentra Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Pouť nemocných 10:00 hodin mše svatá farnosti 11:00 hodin poutní mše svatá spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Tradiční turnaj v beachovém volejbale, turnaj dvojic v areálu Sportcentra Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Slavnost posvěcení kostela 18:00 mše svatá Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Svatovavřinecká pouť 10:00 mše svatá, slaví ji Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup Slavnost svatého Dominika 18:00 mše svatá společně slavená s bratry františkány z Liberce Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Oživlé památky na téma: Šlechtické kratochvíle Prohlídky clam-gallasovského apartmá Mimořádné zpřístupnění dosud uzavřených a postupně rekonstruovaných pokojů, včetně dvou již instalovaných pokojů clam-gallasovského apartmá a rytířského sálu. Začátek prohlídka s průvodcem v 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 hodin Zámek Lemberk Loučení s létem Dopoledne bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy: Srpnová pouť k Paní Zdislavě, 10:00 mše svatá Odpoledne město Jablonné v Podještědí: jsou zajištěny soutěže a hry pro děti, je připraven program i pro dospělé. Více najdete na Město Jablonné v Podještědí a Technické služby Jablonné v Podještědí a Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí, 5

6 KALENDÁŘ AKCÍ Evropská noc pro netopýry Místo konání Ledová jeskyně, Naděje Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Občanské sdružení přátel Lužických hor Tradiční koncert komorní hudby 17:00 hodin sál ZUŠ Základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, Dny evropského dědictví Komorní koncert při svíčkách Zámek Lemberk Beseda o CHKO Lužické hory (CHKO) 17:00 hodin Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí Turnaj v tenise ml. žáci + žákyně prezentace 9:00 hodin v areálu Sportcentra Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Turnaj v baby tenise, minitenise prezentace 10:00 hodin v areálu Sportcentra Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Slavnost svatého Václava 10:00 hodin mše svatá Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Zájezd do Mnichova Hradiště a na Sobotecko Poslední křeč, turnaj v nohejbalu oficiální ukončení sezóny v areálu Sportcentra Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Slavnost Panny Marie růžencové 10:00 zakončení poutní sezóny mší svatou Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Přednáška Světová náboženství 17:00 hodin Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí Běh okolo Lemberka před radnicí na náměstí v Jablonném v Podještědí. Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí Zakončení návštěvnické sezóny Podzimní výstup na věž 9:00 do 15:00 hodin. Zámek Lemberk Vzpomínka na zemřelé 15:00 hodin pobožnost na městském hřbitově Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy ročník Podještědský šikula společenské centrum Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné v Podještědí Mikulášská nadílka Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromku na náměstí v Jablonném v Podještědí Město Jablonné v Podještědí a Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí Lužické ozvěny Ekofilmu Společenské centrum Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Občanské sdružení přátel Lužických hor Předvánoční výroční beseda 17:00 hodin místo konání bude dodatečně upřesněno Vánoce vystavený betlém půlnoční 23:59 mše svatá narození Páně10:00 hodin mše svatá svátek sv. Štěpána 10:00 hodin mše svatá konec roku 17:00 hodin mše svatá Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Zákupy (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Pořadatel Prokopská pouť OV Kamenice ročník volejbalového turnaje o pohár města Zákup Okresní výstava mladých králíků a drůbeže s účastí východosaských chovatelů TJ Svaz chovatelů Pochod k ukončení prázdnin OV Kamenice Hry Loučení s prázdninami MV Nové Zákupy Září Pasování prvňáčků ZŠ a MŠ severočeské setkání vozidel FRAMO a BARKAS vyrobených do roku XV. Zákupské slavnosti nádvoří zámku EHM 6 Více najdete na

7 KALENDÁŘ AKCÍ Krajská výstava národních plemen králíků a drůbeže s účastí východosaských chovatelů Zákupská drakyáda program pro děti Postav si svého draka spojená se soutěží o nejhezčího draka v kategorii mladší a starší žáci Společné zapálení svíčky u sochy sv. Václava Svaz chovatelů EHM OV Kamenice Zátopkova desítka, Zátopkova pětka stadion ZŠ a MŠ Zákupský kilometr stadion ZŠ a MŠ Setkání občanů u Lípy svobody ve Školní ulici Listopad Turnaj ve stolním tenise OV Kamenice Ukázková hodina ZŠ a MŠ Silový trojboj Hala ZŠ ZŠ a MŠ Předmikulášský program pro děti Namaluj si svého čerta EHM Turnaj ve stolním tenise Adventní/Vánoční koncert Předmikulášský program pro děti Namaluj si svého čerta Mikulášská nadílka na nádvoří zámku město, státní zámek, ZŠ a MŠ Mikulášská nadílka pro děti s předvánočním setkáním občanů Kamenice OV Kamenice Mikulášská zábava pro děti MV Nové Zákupy Mikulášská nadílka s kulturním ZŠ a MŠ programem v DDaDPS Turnaj ve stolním tenise tělocvična ZŠ ZŠ a MŠ Živý betlém nádvoří zámku DSHZ Silvestr (dle počasí turnaj ve stolním tenisu, společná procházka nebo sáňkování) OV Kamenice TJ EHM Svazek obcí PEKLO (více najdete na Datum konání Název akce Místo konání Červenec Třešňová pouť Horní Police MOTOGOLD - moto-sraz Stodola u Goldbachů - Žandov Noc na vlnách KD Crystal Česká Lípa Srpen Holanský jarmark Holany Pivní slavnosti - Rybářský ostrov Žandov, tel Burgulec - vystoupení folkových a trampských skupin Horní Police - Podlesí Vavřinecká pouť Jezvé Stružnice Neckyáda Stružnice Zahrádecké slavnosti Zahrádky Září Běh lipovou alejí Zahrádky Listopad Žandovská desítka - lesní běh Žandov, tel Večer pro seniory Žandov Prosinec Vánoční koncert Stružnice Adventní koncert Žandov Vánoční trhy na zámku Horní Police Tradiční Strašidelný Silvestr na zámku Horní Police Více najdete na 7

8 LAG Podralsko o.s. zaregistrovalo v březnu 2011 na Úřadu průmyslového vlastnictví značku Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Tato značka garantuje místní původ výrobku, vazby výrobku na danou oblast, kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí. Tyto charakteristiky ocení jak návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit místní výrobce. Značka může přinést konkurenční výhodu, propagaci, reklamu a vzájemnou spolupráci. V současné době je připravena mapa území pro Regionální produkt, zkontaktovali jsme místní výrobce a proběhlo 1. kolo certifikace regionálních produktů od na Brnišťské pouti proběhne slavnostní předání certifikátů. LAG PODRALSKO Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj Výrobce hodnocený v 1. kole PROMINENT CZ s.r.o. PROMINENT CZ s.r.o. PROMINENT CZ s.r.o. ZOD Brniště Hana Grolichová Oldřich Lundák Oldřich Lundák Výrobek vybraný k certifikaci v 1. kole Krůtí uzený plátek Krůtí uzené prso Krůtí párečky Mléko Prominent Heřmanická keramika Komplet stolu s lavicemi Turistický komplet PVO sro. Zákupy Papírové masky Regionální produkt Paed Dr. Krejzová Kozí sýry z Nového Dvora H. V. Schwarzkopf Zmrzlina ze Stráže Petr Bartoš Med z Bělé Světlana Žalmánková Umělecká díla Sv. Žalmánkové února prezentovalo LAG Podralsko své aktivity na výstavě Regiony ČR v Lysé nad Labem. Prezentovali jsme se pod záštitou Libereckého kraje společně s dalšími MAS z našeho regionu. Výrobci z jednotlivých regionů představovali a nabízeli návštěvníkům své výrobky. Z Podralska to byli Výstava Regiony ČR v Lysé nad Labem manželé Grolichovi z Heřmanic v Podještědí, kteří nabízeli velmi zdařilou kolekci ručně vyráběné keramiky a nutno přiznat, že se značným úspěchem. Svou návštěvou podpořil práci MAS i náměstek hejtmana Libereckého kraje RNDr. Vít Příkaský. O.p.s. Máchovo Jezero Workshop cestovního ruchu 8 Více najdete na Zástupci LAG Podralsko o.s. se účastnili workshopu cestovního ruchu, který pořádala o.p.s. Máchovo jezero dne na zámku v Doksech. Na programu byla prezentace manažera Sdružení Českolipsko se zprávou o zajištění činnosti cestovního ruchu pro region Českolipska. Následovala prezentace LAG Podralsko, o.s. se zprávou o činnosti LAG Podralsko přípravě projektů a zajištění jejich realizace, přípravě národních a mezinárodních projektů spolupráce, spolupráce se svazky obcí a mikroregiony, dále informace o realizaci Strategického plánu LEADER s fotodokumentací realizovaných a ukončených projektů v regionu. Nejdůležitějším bodem bylo sdělení o zaregistrování Regionálního produktu Lužické hory a Máchův kraj, o kterém najdete více informací v tomto Zpravodaji v samostatném článku. Dále bylo zahájeno projednání Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu, které pokračovalo na dalším workshopu Programem jednání bylo Stanovení priorit katalogu projektů a aktualizace akčního plánu, diskuze nad akčním plánem udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera.

9 LAG PODRALSKO Školení Zadávání veřejných zakázek Hamr na Jezeře V Hamru na Jezeře se konalo školení na zadávání veřejných zakázek pro členy a zájemce z obcí v působnosti LAG Podralsko. Školení bylo podáno formou prezentace, která shrnula nejdůležitější pravidla při zadávání veřejných zakázek tak, aby se předešlo chybovosti v administraci těchto zakázek. Školení bylo naplánováno od hodin a končilo po 13. hodině diskuzí a dotazy na dané téma. Každému z účastníků školení a také ostatním členům a obcím byla poskytnuta prezentace v elektronické podobě. Pokud bude mít někdo další zájem, je možné po dohodě zaslat prezentaci mailem. Valná hromada NS MAS ČR 17. března jsme se zúčastnili Valné hromady Národní sítě MAS ČR ve Křtinách. Na Valné hromadě se projednávalo vyhodnocení uplynulého roku z hlediska účetnictví i činnosti sdružení, výhled na rok 2011 a proběhla též volba nového výboru NS MAS ČR a kontrolního výboru. V rámci výměny zkušeností se 17. února v Liberci uskutečnila schůzka zástupců MAS Libereckého kraje. Na jednání byla prezentována činnost jednotlivých MAS a byli zvoleni zástupci do NS MAS. Další setkání proběhlo 22. března v Jilemnici. Pořadatelem byla MAS Přijďte pobejt. Na setkání se představil Odbor územního plánování a stavebního řádu Libereckého kraje s výkladem o tvorbě Setkání MAS Libereckého kraje a využití Územně analytických podkladů. Projednána byla účast MAS na výstavě Země živitelka v roce MAS Přijďte pobejt seznámila ostatní s prováděním evaluace SPL. Na závěr byla diskutována účast na připravovaném LEADER festu května pořádala pracovní setkání MAS Libereckého kraje MASIF (Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko) ve Frýdlantě. Na tomto setkání jsme si vyměnili informace ohledně připravovaného Hodnocení MAS, projektů spolupráce, dohodli jsme si obsazení a vybavení stánků na Zemi živitelce a projednali předání podkladů pro grafické zpracování společného panelu MAS Libereckého kraje na Zemi živitelku. Pořadatelem dalšího společného setkání bude LAG Podralsko na konci července Na projekt Máchova stezka naučná stezka pro pěší a cyklisty byla podána žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova, Leader, který administruje Místní akční skupina LAG Podralsko. Hodnocení projektu dopadlo úspěšně a projekt je doporučen ke spolufinancování z fondů EU, a to ve výši 90 % uznatelných nákladů. Celkové plánované náklady projektu činí cca 340 tis. Kč. Hlavními partnery projektu jsou Střední odborná škola Česká Lípa, pracoviště Doksy a Městské kulturní středisko Doksy. V rámci projektu dojde k označení zajímavých míst na území měst Doksy, Staré Splavy a Břehyně. Zajímavosti k dané lokalitě získá návštěvník stezky Máchova stezka Naučná stezka pro pěší a cyklisty z informačních tabulek a informačních tabulí. Celkem tedy dojde k označení 30. zajímavostí na téma básník K. H. Mácha, český rod Valdštejnů, existence několika druhů ochrany, ať již území či technických památek, budov, stromů a další zajímavosti z historie i současnosti Doks a okolí. K odpočinku budou na trase instalovány lavičky a sestavy lavic s odpadkovými koši. V průběhu od května až do července 2011 se začne s instalací mobiliáře a infotabulí. Mapu se seznamem zastávek získáte v Informačním centru Doksy na konci srpna 2011 po osazení všemi infotabulemi v terénu. Více najdete na Máchova stezka je určena pro aktivní trávení volného času pro pěší i cyklisty. Trasa je nenáročná a vede po stávajících stezkách a komunikacích. Délka celé stezky od zastavení na Břehyni, přes Doksy až po Staré Splavy je 8,9 km. Každý si dle svých možností a schopností může rozvrhnout trasu na vícero okruhů. Trasa je vhodná nejenom pro turisty, místní obyvatele, ale využít ji mohou i mateřské a základní školy pro vzdělávání. Lenka Trajerová 9

10 Dětské hřiště v obci Druzcov Leden 2011: - Fyzické kontroly projektů opatření IV.1.2. realizace strategie 5 kontrol - Konzultace se žadateli k projektům do Výzvy Průběh a ukončení 12. kola Výzvy č Setkání starostů v Hamru na Jezeře Studie Z Kokořínska do Podralska Únor 2011: - Výběrová komise projektů Výzvy Aktivní účast na výstavě Regiony ČR v Lysé nad Labem - Školení nová pravidla opatření IV.1.2. Realizace strategie Hradec Králové - Jednání Mikroregionu Podralsko ve Velkém Valtinově - Setkání MAS Libereckého kraje - Konzultace se žadateli LAG PODRALSKO Dětská hřiště Lázně Kundratice a Druzcov Dětské hřiště v obci Osečná Lázně Kunratice V Osečné Lázních Kundraticích a v další spádové obci Druzcov je soustředěno nejvíce předškolních dětí, a přesto zde chybí dětská hřiště. Nedostatek herního prostoru pro děti byl opakovaně kritizován občany, avšak město nemá z finančních důvodů možnost realizovat výstavbu nových hřišť z vlastních zdrojů a jen stěží najde finanční prostředky na případné dofinancování projektu. Proto v rámci Programu rozvoje venkova programu LEADER jsme se rozhodli požádat o dotaci na takovéto menší zařízení pro děti. Hlavní prospěch budou mít samozřejmě děti, ale i rodičům to usnadní trávení volného času. Projekt umožní předškolním a mladším školním dětem fyzický rozvoj, zatraktivní jejich trávení volného času, vytvoří podmínky pro setkávání rodičů místních komunit, působí jako prevence proti sociálně-patologickým jevům, které se zde rozmáhají. Na základě předem provedeného průzkumu, který nám pomohl získat informace přímo od rodičů místních dětí, jsme se rozhodli navrhnout místo Hlavní aktivity LAG Podralsko: - Fyzická kontrola projektu opatření IV.1.2. realizace strategie Tachov Březen 2011: - Představenstvo LAG Podralsko - Kontrola opatření IV.1.1. MAS z RO SZIF Hradec Králové - Valná hromada LAG Podralsko - Jednání svazku obcí PEKLO v Zahrádkách - Jednání Mikroregionu Podralsko ve Stráži pod Ralskem - Zasedání výboru NS MAS a jednání Valné hromady ve Křtinách na Moravě - Konzultace se žadateli projektů - Odborný seminář Pohybové aktivity na školách, pořadatelé: město Mimoň a LAG Podralsko muzeum Mimoň - Pracovní setkání MAS Libereckého kraje v Jilemnici Duben 2011: - Kontrola MAS na VZP - Workshop v Doksech pracovní skupina cestovního ruchu 10 Více najdete na a herní prvky, které budou osazeny na pozemcích v majetku města Osečná. Konkrétně se jedná o úpravu obdélníkové plochy o rozměrech 9,40 m x 13,25 m (stržení drnu, položení geotextilie, zasypání kačírkem), instalaci herních prvků do betonových patek - houpačky typu Ptačí hnízdo a věžovou sestavou se skluzavkou. Vše na dvou stanovištích ve stejných provedení. Všechny herní prvky budou certifikovány dle příslušné normy CSN EN a terénní úpravy včetně instalace provede specializovaná firma. Projekt je neziskový a jeho výsledkem bude vznik dětských hřišť ve dvou lokalitách: - obec Osečná část Lázně Kunratice, ulice u Křížku u domu čp. 165, obec Osečná část Druzcov V dubnu tohoto roku nám byl projekt zaregistrován na RO SZIF v Hradci Králové a pokud se povede dotaci získat, budou hřiště vystavěna. Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, které pomocí vyplnění dotazníku přispěli k nápadům na realizaci a umístění hřišť. Jana Hauzerová studentka TU v Liberci - Jednání Mikroregionu Podralsko v Doksech - Výbor NS MAS ČR Praha - Příprava školení na zadávání veřejných zakázek dle pravidel SZIF - Administrace chybníků projektů 12.kola Výzvy na SZIF v Hradci Králové Květen 2011: - Podání Žádosti o proplacení za I.etapu opatření IV.1.1. MAS v Hradci Králové - Školení Zadávání veřejných zakázek Hamr na Jezeře - Výbor NS MAS ČR Olomouc - Školení nová Pravidla k opatření IV.2.1. Projekty spolupráce - Výjezdní zasedání Libereckého kraje po obcích PEKLA prezentace LAG, příprava programu - Workshop v Doksech pracovní skupina cestovního ruchu plán aktivit - Zasedání hodnotitelské komise I. kolo certifikace značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj - Pracovní setkání MAS Libereckého kraje ve Frýdlantě Červen 2011: - Jednání Svazku obcí Peklo v Zahrádkách - Výbor NS MAS MZe Praha - Jednání Mikroregionu Podralsko na Bezdězu - Jednání Svazku obcí Máchův kraj v Doksech - Účast na Správní radě Sdružení Českolipsko - Jednání s MAS Libereckého kraje na Krajské agentuře pro zemědělství a venkov v Liberci Připravujeme: Červenec předávání certifikátů Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj prvním 9 výrobcům produktů, certifikovaných v 1. kole certifikace pracovní setkání MAS Libereckého kraje Srpen účast na Zahrádeckých slavnostech v rámci projektů spolupráce s MAS Vyhlídky o.s. účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích Září - příprava a podání Žádosti o proplacení Projektu spolupráce Z Kokořínska do Podralska - fyzické kontroly projektů z výzvy

11 LAG PODRALSKO Usnesení z jednání valné hromady LAG Podralsko Program jednání: 1) Volba orgánů VH 2) Hodnocení MAS 3) Regionální produkt 4) Aktualizace SPL a fichí 5) Projekty spolupráce 6) Výsledky výběru projektů výzva ) Různé Hodnocení MAS Manažerka LAG Podralsko podala informaci, že v létě proběhne Hodnocení MAS ČR. Je nezbytně nutné, aby spolupracovala celá členská základna na plnění kritérií z tohoto hodnocení. 1) Práce pracovních skupin (cestovní ruch, práce s mládeží, podnikatelské aktivity ) 2) Spolupráce s VŠ 3) Propagace MAS v místních periodikách, televizi, rozhlase apod. 4) Akce kulturní, sportovní, propagační s naší účastí a prezentací Dále jsme povinni dokládat monitorovací zprávy na SZIF a MZe. Proto musíme být důsledně informováni s postupem prací na projektech, které uspěly v naší výzvě. Je nutné: 1) předkládat MAS každé hlášení o změnách 2) informovat MAS včas o termínech fyzických kontrol! Usnesení č. 2/2011 Valná hromada bere na vědomí zprávu manažerky k hodnocení MAS pro rok 2011 a ukládá členům podílet se na plnění výše uvedených aktivit, uvedených v bodech 1 4. Dále ukládá členům předkládat MAS hlášení o změnách a včas informovat o termínech fyzických kontrol projektů. Usnesení č. 3/2011 Valná hromada souhlasí se zaregistrováním značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj včetně předloženého loga na Úřadě průmyslového vlastnictví. Kancelář MAS žádá členy LAG Podralsko o.s. o rozšíření informace směrem k výrobcům, kteří by dle uvážení členů mohli být nositeli této značky! Valná hromada bere na vědomí žádost kanceláře LAG Podralsko o.s. Usnesení č. 4/2011 Valná hromada přijímá návrh ponechat fiche 1, 2 a 5 a upravit je podle nových Pravidel, sloučit fichi 3 a 4 a připravit jednu fichi, zaměřenou na drobné podnikatele. Manažerka LAG Podralsko obeznámila představenstvo s Projekty spolupráce na základě nových pravidel SZIF pro rok 2011, vysvětlila přínos Projektů spolupráce pro naše území a představila nově upravený projekt spolupráce s možností participace obcí a organizací na společných sportovních a kulturních akcích, možnost propagace z těchto projektů, výměny zkušeností v rámci těchto projektů. Jde o aktivity bez našeho vlastního financování Zelená úsporám S NS MAS ČR byla vzájemnou dohodou v měsíci březnu 2011 ukončena smlouva na zajištění poradenství v programu Zelená úsporám, kancelář a poradenské místo Zelené úsporám na LAG Podralsko tímto končí s poradenstvím pro občany regionu v tomto programu. v přípravné fázi. Vlastní financování by bylo nutné až ve fázi realizace po úspěšném podání žádosti do opatření IV.2.1. Výzva pro podání žádostí proběhne v měsíci červnu Usnesení č. 5/2011 Valná hromada souhlasí s podáním upraveného projektu spolupráce s do opatření IV.2.1. osy IV. LEADER v červnovém kole příjmu žádostí. Usnesení 6/2011 VH bere na vědomí výsledky výběru projektů Výzvy Členská základna 2011 Obec Velký Valtinov Město Osečná Město Mimoň Město Dubá Město Ralsko Město Zákupy Město Doksy Obec Blíževedly Město Bělá pod Bezdězem Město Stráž pod Ralskem Mikroregion Podralsko Město Jablonné v Podj. Obec Noviny pod Ralskem Obec Hamr na Jezeře Obec Chlum Lubomír Majliš Mimoňská komunální, a.s. Jaromír Plíva Lázně Kundratice, a.s. Jan Langšádl PV-Cvikov, s.r.o. J.M.B., s.r.o. AGROP, spol. s r.o. ZOD Brniště Mgr. Žák Regata Čechy, a.s. Hotel Port Regio Máchova kraje, a.s. Petr Krejbich CHORUS, pěvecké sdružení SRPŠ Osečná Obnova památek Sportovní klub Osečná PS Výři SRPŠ Mimoň Mírová SDH Osečná TJ Slavoj Dubá DDM Vážka Junák- Mimoň Městská kult. zařízení Bělá pod Bezdězem Máchovo jezero o.p.s. TOUR DE RALSKO, o.s. Meandry Ploučnice o.s. Podralský nadační fond Lázeňský rybník Více najdete na Obce v působnosti LAG Podralsko Bělá pod Bezdězem Bezděz Blatce Bliževedly Bohatice Brniště Březovice Čistá Doksy Dolní Krupá Dubá Dubnice Hamr na Jezeře Holany Horní Libchava Horní Police Chlum Jablonné v Podještědí Jestřebí Kravaře Kozly Kvítkov Luka Mařenice Mimoň Noviny pod Ralskem Okna Osečná Pertoltice pod Ralskem Plužná Provodín Ralsko Rokyta Skalka u Doks Sosnová Stráž pod Ralskem Stružnice Stvolínky Svojkov Tachov Tuháň Velenice Velký Valtinov Volfartice Vrchovany Zahrádky Zákupy Žandov Ždírec PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTÉ SPONZORSKÉ DARY Předseda sdružení Ing. Tomáš Rychtařík děkuje jménem LAG Podralsko o.s. všem, kteří poskytli na administrativní chod sdružení sponzorský dar. Poskytnuté prostředky budou hospodárně využity na nutné náklady spojené s činností LAG Podralsko o.s. 11

12 Oblast působnosti LAG Podralsko Státní hranice Hranice NUTS 2 Hranice kraje Hranice správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice NUTS 2 Hranice správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hranice kraje Hranice správního města nebo obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Oblast správního působnosti obvodu LAG obce Podralsko s pověřeným obecním úřadem NOVÉ MĚSTO pod Smrkem FRÝDLANT VARNSDORF NĚMEC Hranice Liberecký města kraj nebo obce Oblast působnosti LAG Podralsko Královéhradecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj VARNSDORF NĚMECKO POLSKO HRÁDEK nad Nisou DĚČÍN Mařenice JABLONNÉ v Podještědí CVIKOV LIBEREC L I B E R E C K Ý K R A J NOVÝ BOR TANVALD ROKYTNICE nad Jizerou JABLONEC nad Nisou Velký Valtinov Dubnice Volfartice Hamr na Jezeře Brniště Velenice Svojkov ŽANDOV NUTS 2 Severovýchod Liberecký kraj + Královéhradecký kraj Osečná Noviny pod Ralskem Horní Libchava Stružnice Horní Police STRÁŽ pod Ralskem ZÁKUPY Pertoltice pod Ralskem ČESKÁ LÍPA ŽEL. BROD ČESKÝ DUB HODKOVICE Bohatice Sosnová Kvítkov Kozly MIMOŇ VRCHLABÍ Kravaře Zahrádky Provodín Stvolínky JILEMNICE SEMILY Holany Ralsko Jestřebí Blíževedly TURNOV DOKSY Rokytá Skalka u Doks Chlum LOMNICE nad Popelkou Vrchovany Bezděz Dolní Krupá Tachov Tuhaň MNICHOVO HRADIŠTĚ BĚLÁ pod Bezdězem Okna Luka NUTS 2 Severozápad Ústecký kraj + Karlovarský kraj DUBÁ Ždírec HOŘICE NOVÁ PAKA Blatce JIČÍN SOBOTKA NUTS 2 Střední Čechy Středočeský kraj Čistá Plužná Březovice LITOMĚŘICE K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J MLADÁ BOLESLAV MĚLNÍK Zpravodaj Podralska. > Číslo 1 Ročník 2011 < Tento informační materiál vydává LAG Podralsko jako zpravodaj pro informování všech subjektů zapojených do rozvoje regionu Podralska. Za informace uvedené v článcích jsou odpovědní jejich autoři. Vedoucí vydání PhDr. Dagmar Strnadová, manažerka Místní akční skupiny LAG Podralsko o.s., tel.: , LAG Podralsko o.s. sídlo a kancelář Malá 168, Mimoň. Své dotazy, připomínky a příspěvky můžete zasílat na MK ČR E Grafická úprava Miroslav Horák Region Design, tiskne Pavel Fuksa GraTypoPrint. Náklad 100 ks. Uzávěrka Více najdete na

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: leden duben 2014 Název MAS: LAG Podralsko z.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Miroslava Váradiová asistentka manažerky PhDr. Dagmar Strnadová

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: tel.: 222 871

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2013 LAG Podralsko o.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2013 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE Liberec Multimediální sál Krajského úřadu, 17.2.2011 od 14 hodin Přítomni: MAS Libereckého kraje s právem hlasovat a být volen do orgánů NSMAS LAG Podralsko Dagmar

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Zpravodaj PF 2012. Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce přeje LAG Podralsko. číslo 2, ročník 2011

Zpravodaj PF 2012. Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce přeje LAG Podralsko. číslo 2, ročník 2011 číslo 2, ročník 2011 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem delně se aktivně účastníme všech jednání svazků obcí. Poradenství již zabezpečujeme pro Svazek obcí Peklo a Svazek obcí Máchův

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT Lužické hory a Máchův kraj

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT Lužické hory a Máchův kraj Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT Lužické hory a Máchův kraj REGIONÁLNÍ PRODUKT Lužické hory a Máchův kraj je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

PODRALSKO 2014+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014-2020. LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 5.2.

PODRALSKO 2014+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014-2020. LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 5.2. 2016 PODRALSKO 2014+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014-2020 LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 Zpracování SCLLD bylo podpořeno z Operačního programu Technická

Více

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011

Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Zápis z členské schůze Mikroregionu Podralsko - 6/2011 Přítomni: viz prezenční listina 8. 9. 2011 od 9:00 ve Velkém Grunově KD 1. Předseda Jiří Hauzer zahájil členskou schůzi, seznámil s programem schůze

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader

Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader Střednědobé hodnocení Strategického plánu Leader 1. Úvod 1.1. Název MAS, právní forma: LAG Podralsko, o.s. občanské sdružení 1.2. Datum podpisu Dohody se SZIF: 16.7.2008 1.3. Základní údaje: Malá 168,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

V 1~./vwvq ~. J~,10 &Jdi

V 1~./vwvq ~. J~,10 &Jdi V 1~./vwvq ~. J~,10 &Jdi ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU PODRALSKO za rok 2008 Úd 'd. o are o tuneni nrumu a Vlil a1uza rok 2008 Cd" u are JSOU v KV) c Schválený Upravený Skutečnost % plnění rozpočet rozpočet

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF KDO JSME Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) vznikla na konci roku 2004 jako občanské sdružení. Je otevřené pro obce, města a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace,

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Závěrečný účet za rok 2012 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Svazek obcí Mikroregion obcí

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 9. 31. 12. 2012 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer

Více

Adresa Pověřený obecní úřad Obec - Město - Městys Okrsek č. volební místnosti

Adresa Pověřený obecní úřad Obec - Město - Městys Okrsek č. volební místnosti Adresa Pověřený obecní úřad Obec - Město - Městys Okrsek č. volební místnosti Bezděz 1 Bezděz č. p. 1 - Infocentrum 607 398 342 Bílý Kostel Nad nisou 1 Obecní úřad č. p. 206 485 143 418 Blatce 1 Blatce

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

P o l o l e t n í z p r a v o d a j M í s t n í a kční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2012 AKTUALITY

P o l o l e t n í z p r a v o d a j M í s t n í a kční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2012 AKTUALITY P o l o l e t n í z p r a v o d a j M í s t n í a kční skupiny Třeboňsko o.p.s. 1/2012 AKTUALITY 8. VÝZVA 2012 MAS Třeboňsko také letos pokračuje ve vypisování výzev podle harmonogramu stanoveném ve Strategickém

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ TETOVÁ ČÁST, část C PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 2. úplná aktualizace, 2012 OBSAH ČÁSTI C: PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI...

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

SCLLD LAG Podralsko. Strategie komunitně projednávaného místního rozvoje

SCLLD LAG Podralsko. Strategie komunitně projednávaného místního rozvoje SCLLD LAG Podralsko Strategie komunitně projednávaného místního rozvoje LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00287 0 Obsah Zkratky a vysvětlivky...

Více

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011.

PF 2011. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. PF 2011 Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2011. 1. výzva k překládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.2 MAS Pobeskydí

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 V roce 2012 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Zápis Obecně prospěšná společnost pro Český z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Přítomni: viz presenční listina

Více

SCLLD LAG Podralsko. Strategie komunitně projednávaného místního rozvoje

SCLLD LAG Podralsko. Strategie komunitně projednávaného místního rozvoje SCLLD LAG Podralsko Strategie komunitně projednávaného místního rozvoje LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00287 0 Obsah Zkratky a vysvětlivky...

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6

Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN. V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa. číslo: Strategie/CZ/6 Akční plán Strategie rozvoje Euroregionu Nisa: část B česká strana ERN V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa číslo: Strategie/CZ/6 Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/6

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 30. 4. 2013 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer SPL,

Více

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LEADER IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program školení 1) 9:45-10:00 Registrace účastníků 2) Informace

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah VYROCNI ZPRÁVY o.p. s dle zák. č. 248/1995 Sb. 21 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti obsahuje: a) b) c) přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Místní akční skupina Český sever, z. s.

Místní akční skupina Český sever, z. s. Místní akční skupina Český sever, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Význam MAS MAS Český sever, založený v roce 2004, je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je otevřené

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS

Obsah: Úvodem. Charakteristika společnosti. Orgány a management MAS. Přehled činností v roce 2010. Změny stanov a ve složení orgánů MAS Obsah: Úvodem Charakteristika společnosti Orgány a management MAS Přehled činností v roce 2010 Změny stanov a ve složení orgánů MAS Zpráva o hospodaření Úvodem: Rok 2010 byl pro naší MAS charakteristický

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Úvod Rok 2008 byl pro naše sdružení důležitým ve smyslu schválení našeho Strategického plánu Leader s názvem Nejen společná řeka. Sdružení začalo plně fungovat od 1.7.2008 kdy

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY MASIF DNE 18.10.2012 Přítomni (dle prezenční listiny): R.Zemanová,M.Matušková, J.Chytil, J.Pospíšil, Z.Němec, R.Wildner. Omluven M.Rosenbaum. Hosté: J.Doubnerová 1) Zpráva o činnosti

Více

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ

Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Fiche 1 Zachování a zhodnocení historického dědictví regionu Český Západ Cíl fiche Zlepšení technického stavu historického dědictví, jeho interpretace pro posílení místní identity a zvýšení atraktivity

Více

Závěrečná zpráva k realizaci projektu Tržnice Hradeckého venkova

Závěrečná zpráva k realizaci projektu Tržnice Hradeckého venkova Závěrečná zpráva k realizaci projektu Tržnice Hradeckého venkova V rámci projektu byl vypracován nový propagační roll up, kterým spolu s výstavou a ochutnávkou regionálních potravin účinně propagujeme

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více