Výpis usnesení z 20. schůze Rady města konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpis usnesení z 20. schůze Rady města konané dne"

Transkript

1 2013/20/473 RM schvaluje program 20. schůze RM. RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 2, Chcebuz 63, mezi Miroslavem Trnkou a Lenkou 2013/20/474 Šmejkalovou a Veronikou Trnkovou na dobu určitou do RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 18, 1. máje 598, Štětí mezi Marcelou Bílou a Veronikou 2013/20/475 Janusiczovou, na dobu určitou do RM schvaluje přidělení bytu č. 3, Lidická 528, Štětí žadateli Miroslavu Mikovi a Denise Dirdové, č. ž. 5/2013 v souladu s platnými pravidly, za podmínky, že po převzetí bytu bude pronajímateli neprodleně předán startovací byt 2013/20/476 č. 3, Zahradní 747. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Cena nájemného ve výši 50,- Kč/m2 podlahové plochy. RM schvaluje přidělení bytu č. 1, ČSA 513, Štětí žadatelce Blance Donovalové a Ion Barbutu, č. ž. 7/2013 v souladu s platnými pravidly, za podmínky, že po převzetí bytu bude pronajímateli neprodleně předán startovací byt 2013/20/477 č. 5, Zahradní 748. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Cena nájemného ve výši 50,- Kč/m2 podlahové plochy. 2013/20/ /20/ /20/ /20/481 RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. 9, Zahradní 749 ve Štětí, Kristiánu Huhukovi a Veronice Šimkové, č. ž. 76/12. Nájem bude uzavřen na dobu určitou, a to od do za podmínky, že po převzetí bytu bude pronajímateli neprodleně předán startovací byt č. 11, Zahradní 747. Uzavření nájemní smlouvy bude předcházet doplnění vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, tj ,- Kč. Cena nájemného bude ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 5 let. Uzavřením této smlouvy se ruší smlouva o nájmu bytu č. 11, Zahradní 747 uzavřená dne na dobu určitou od do RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. 9, Zahradní 747 ve Štětí, Kateřině Kotalové a Marcelu Gajdošíkovi, č. ž. 23/09, dle platných pravidel. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Uzavření nájemní smlouvy bude předcházet složení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, tj ,- Kč. Cena nájemného bude ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 5 let. RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. 10, Zahradní 747 ve Štětí, Aleně Strakové a Lubomíru Kratochvílovi, č. ž. 7/13, dle platných pravidel. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Uzavření nájemní smlouvy bude předcházet složení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, tj ,- Kč. Cena nájemného bude ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 5 let. RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. 6, Zahradní 747 ve Štětí, Martině Kladné, č. ž. 2/13, dle platných pravidel. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Uzavření nájemní smlouvy bude předcházet složení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, tj ,- Kč. Cena nájemného bude ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 5 let.

2 RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. 11, Zahradní 747 ve Štětí, Františku Benešovi, č. ž. 5/13, dle platných pravidel. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 rok. Uzavření nájemní smlouvy bude předcházet složení vratné 2013/20/482 kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, tj ,- Kč. Cena nájemného bude ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max. 5 let. RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od do těmto nájemcům: 2013/20/483 Petra Marková a Pavol Miko, Chcebuz 63, byt č.4 Radek Svobodný, Ostrovní 477, byt č.13. RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu od do těmto nájemcům: Ivan a Valerie Toračovi, U stadionu 480, byt č /20/484 Michaela Nagyová, 1. máje 598, byt č. 27 Květa Toračová, Školní 498, byt č. 17. RM schvaluje schválit prodloužení smlouvy o nájmu od do těmto nájemcům: Petra Marková a Pavol Miko, Chcebuz 63, byt č. 4 Radek Svobodný, Ostrovní 477, byt č. 13 Gabriela Žoldáková, U stadionu 484, byt č. 8 Mária Hamplová, Školní 496, byt č. 24 Monika a Rudolf Bodorovi, Školní 498, byt č. 4 Karolína Kracíková, Školní 498, byt č. 12 Monika a Viktor Balogovi, 1. máje 597, byt č. 4 Alžběta Ficzuová, 1. máje 597, byt č /20/485 Stanislava Doškářová, 1. máje 597, byt č. 17 Růžena Miková, 1. máje 597, byt č. 18 Jana Drahotová, 1. máje 597, byt č. 24 Soňa Toračová a Stanislav Miko, 1. máje 597, byt č. 32 Jaroslav Jirsa, 1. máje 597, byt č. 41 Miluše Zemánková, 1. máje 598, byt č. 4 Pavel Špaček, 1. máje 598, byt č. 30 Pavla Tesařová, 1. máje 598, byt č. 34 Piroška Tazová, 1. máje 598, byt č. 37 Petr Trávník a Lucie Posnerová, Zahradní 749, byt č. 11. RM schvaluje schválit prodloužení smlouvy o nájmu od do těmto nájemcům: Saša Kučová, 1. máje 597, byt č /20/486 Hana Vintrová, 1. máje 597, byt č. 23 Jan Miko, 1. máje 597, byt č. 26 Věra Wainerová, 1. máje 598, byt č /20/487 RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu bytu č. 8, Obchodní 535 ve Štětí nájemci Stoianu Stoianovovi.

3 2013/20/488 RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu bytu č. 11, Školní 575 ve Štětí nájemci Janu Hájkovi. 2013/20/489 RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu bytu č. 7, Zahradní 748 ve Štětí nájemci Jiřímu Grünerovi. 2013/20/490 RM schvaluje přidělení bytu č. 18 v DsCHB, U Cementárny 452 ve Štětí pí Jiřině Staré, nar. 1922, trvale bytem Štětí, Školní /20/491 RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v DsCHB, U Cementárny 452 ve Štětí pí Marii Vaníčkové, nar. 1929, trv. bytem Štětí, Mánesova 628. Náhradníkem p Jaroslav Michalíček, nar. 1939, trv. bytem Štětí, Mánesova 623. RM schvaluje přidělení bytu č. 10 v DPS, Školní 700 ve Štětí p. Josefu Olivovi, nar. 1928, trvale bytem Štětí, 2013/20/492 Čakovice /20/493 RM schvaluje přidělení bytu č. 40 v DPS, Školní 700 ve Štětí pí Drahomíře Šinfeltové, nar. 1935, trvale bytem Štětí, U Stadionu 484. RM schvaluje realizaci provozu krizového ubytování v UPPM, Palackého 599, Štětí v období /20/ /20/495 RM schvaluje pro letošní rok u příležitosti Vánoc nákup poukázek a balíčků ve výši Kč 300,- na osobu prostřednictvím firmy Penny Market s.r.o., pro seniory 70-ti a víceleté ze Štětí a jeho místních částí a občany (i bývalé) ze Štětí a místních částí, žijících v domovech pro seniory a jiných pobytových zařízeních sociální péče. 2013/20/ /20/ /20/ /20/ /20/500 RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parcelní číslo 1889/1 orná půda o výměře 1060 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní náklady. RM schvaluje pronájem části pozemku parcelní číslo 1530/2 zahrada, nájem/d o výměře 331 m2 + podílu pozemku označeného jako cesta o výměře 37 m2, vše dle zaměření č. ad /2011 v obci Štětí, katastrální území Štětí I k zahrádkářským účelům za cenu dle schválených zásad pronájmu, tj. 1,50 Kč/m2/rok Drahomíře Babinské, Družstevní 524, Štětí od do RM doporučuje ZM ke schválení prodej částí pozemků parcelní číslo 124/1 ostatní plocha a parcelní číslo 211 ostatní plocha, označených dle GP č /2013 jako a o výměře 2 m2 a jako b o výměře 39 m2 nového parcelního čísla 211/2 ostatní plocha v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. 400,- Kč/m2 + ostatní náklady Josefu a Oldřišce Zalabákovým, 1. máje 195, Štětí. RM doporučuje ZM ke schválení výkupu pozemku parcelní č. 484/2 zahrada o výměře 12 m2 v obci Štětí, katastrální území Štětí I za cenu dle znaleckého posudku, tj , - Kč od Marie Potomové, Družstevní 464, Štětí. RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu startovacího bytu č. 1, Zahradní 747, Štětí, po ukončení 5tileté nájemní smlouvy, a to od do nájemcům Evě Václavíkové a Pavlu Šantínovi za cenu nájemného ve výši Kč 50,- za m2.

4 RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností K. Holeček, IČ: se sídlem Počeplice 91, /20/501 Štětí na akci Oprava fasády a ploché střechy kapličky na hřbitově ve Štětí, za nabídnutou cenu ,76 Kč bez DPH, DPH 21% činí ,- Kč, tj. za ,76 Kč včetně 21% DPH. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností GAMAGAS Mělník s.r.o., IČ: na akci Oprava 2013/20/502 kanalizace z městského koupaliště za cenu díla ve výši ,40 Kč bez DPH, DPH 21% činí ,22 Kč, celkem Kč ,62 včetně 21% DPH. 2013/20/503 RM schvaluje žádost o převod ,- Kč z fondu rezerv do investičního fondu. 2013/20/504 RM schvaluje žádost o povolení čerpání rezervního fondu ve výši ,- Kč na zhotovení nábytku a pořízení PC. 2013/20/ /20/ /20/ /20/508 RM schvaluje žádost o povolení čerpání investičního fondu ve výši ,- Kč na opravu plotu a tis. Kč na opravu ŠD a přízemí budovy. RM schvaluje Mateřské škole přijetí nefinančního daru od společnosti Mondi Štětí a.s. ve formě 3 kusů PC v hodnotě 1 000,- Kč/ks. RM schvaluje uzavření servisní smlouvy programového vybavení FISO se společností AQE advisors, a.s. se sídlem: Třída Kpt. Jaroše 31/1944, PSČ , Brno IČO: na dobu určitou 5 let. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Radomil Jirásek JR-BAU, IČ se sídlem Račiněves 202, Roudnice nad Labem na Dodávku a výměnu skleněných výloh v přízemí Kina Štětí, za nabídnutou cenu ,14 Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. 21% DPH. 2013/20/509 RM schvaluje zahraniční pracovní cestu místostarosty do města Bautzen v Německu ve dnech 28. a /20/510 RM souhlasí s obnovením nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 8, Školní 493, Štětí s Josefem a Marcelou Náprstkovými do za podmínky, že budou uhrazeny soudní poplatky ve výši Kč , /20/511 RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení podle 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za účelem společného nákupu silové elektrické energie prostřednictvím komoditní burzy dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvními stranami budou: 1. Město Štětí, IČO Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o., IČO Mateřská škola Štětí, příspěvková organizace, IČO DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, IČO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, IČO Základní škola T.G.Masaryka Štětí, 9. května 444, okres Litoměřice, IČO Základní škola Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice, IČO ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTĚTÍ, ŠKOLNÍ 559, OKRES LITOMĚŘICE, IČO CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA, IČO

5 nepřijato 20/1 nepřijato 20/2 nepřijato 20/3 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu níže uvedeným nájemcům od do : Jaroslava Bilá, 1. máje 598, byt č. 13 Petra Šindelářová, Zahradní 749, byt č. 4 RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 15 od do s nájemkyní Evou Širochmanovou, 1. máje 597, Štětí. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parcelní číslo 562/1 lesní pozemek o výměře cca 120 m2 v obci Štětí, katastrální území Čakovice u Radouně za cenu dle schválených zásad prodeje, tj. dle znaleckého posudku + ostatní náklady.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 25, Školní 495 ve Štětí, nájemci Stanislavu Hromému od do

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 25, Školní 495 ve Štětí, nájemci Stanislavu Hromému od do 2014/10/307 RM schvaluje program 10. schůze RM RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu č. 4, 1. máje 597, Štětí, mezi Monikou a Viktorem Balogovými a 2014/10/308 Jaroslavem Drahotou na dobu určitou

Více

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne číslo usnesení termín zodpovídá 2014/21/657 RM schvaluje program 21. schůze RM. 2014/21/658 RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. 12, Zahradní 747 ve Štětí, Josefu Nováčkovi a Barboře Cihlářové,

Více

RM schvaluje přidělení bytu č. 22, 1. máje 597, Štětí žadateli Michalu Puškovi, č. ž. 2/2014 v souladu s platnými 2014/6/132

RM schvaluje přidělení bytu č. 22, 1. máje 597, Štětí žadateli Michalu Puškovi, č. ž. 2/2014 v souladu s platnými 2014/6/132 2014/6/130 RM schvaluje program 6. schůze RM. 2014/6/131 RM schvaluje termín plnění usnesení č. 2013/22/565 do 9. 4. 2014 2014/6/132 RM schvaluje přidělení bytu č. 22, 1. máje 597, Štětí žadateli Michalu

Více

Výpis usnesení z 11. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení z 11. schůze Rady města konané dne číslo usnesení termín zodpovídá 2015/11/278 RM schvaluje program 11. schůze RM. 2015/11/279 RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Štětí s účinností od 1. 7. 2015 dle přílohy tohoto usnesení. 2015/11/280

Více

Výpis usnesení z 7. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení z 7. schůze Rady města konané dne číslo usnesení termín zodpovídá 2015/7/155 RM schvaluje program 7. schůze RM. 2015/7/156 RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s organizací Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375 na darování 2 ks osobních

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne 19. 6. 2013 Číslo usnesení RM Text usnesení Uložený termín plnění Zodpovídá 2013/13/318 RM schvaluje program 13. schůze RM. RM schvaluje výměnu bytů mezi

Více

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města konané dne Číslo usnesení RM Text usnesení Uložený termín plnění Zodpovídá 2013/16/375 RM schvaluje program 16. schůze RM. 2013/16/376 RM schvaluje při zpracování projektové dokumentace chodníku Hněvice-Račice vycházet

Více

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/24/752 RM schvaluje program 24. schůze RM. 2016/24/753 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 5. 2017. RM pověřuje ke dni 16. 12. 2016

Více

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/21/703 RM schvaluje program 21. schůze RM. 2018/21/704 2018/21/705 2018/21/706 2018/21/707 2018/21/708 2018/21/709 RM revokuje usnesení č. 2018/13/354 ze dne 30. 5.

Více

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2015/16/495 RM schvaluje program 16. schůze RM. 2015/16/496 2015/16/497 2015/16/498 2015/16/499 2015/16/500 2015/16/501 2015/16/502 2015/16/503 2015/16/504 RM revokuje usnesení

Více

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města konané dne 2012/20/468 RM schvaluje program 21. schůze RM /469 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení 2012/12/278 do 25.10.2012. 25.10.2012 OSŽPD /470 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení 2012/12/279

Více

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/15/441 RM schvaluje program 15. schůze RM. 2018/15/442 RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1007 orná půda o výměře cca 2600 m2 v obci Štětí, katastrální

Více

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/26/855 RM schvaluje program 26. schůze RM. 2018/26/856 2018/26/857 2018/26/858 2018/26/859 2018/26/860 RM schvaluje záměr nabytí a převodu věcí nemovitých uzavřením

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/22/741 RM schvaluje program 22. schůze RM. 2018/22/742 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2018/21/738 do 14. 11. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizováno

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizováno číslo usnesení termín zodpovídá 2015/13/359 RM schvaluje program 13. schůze RM RM schvaluje udělení výjimky dle čl.3, odst. 2, OZV č.1/2011 O ochraně nočního klidu a regulaci 2015/13/360 hlučných činností

Více

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/9/245 RM schvaluje program 9. schůze RM. 2019/9/246 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/3/86 do 15. 6. 2019. 2019/9/247 RM schvaluje program jednání

Více

Výpis usnesení ze 14. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení ze 14. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2015/14/420 RM schvaluje program 14. schůze RM. 2015/14/421 RM jmenuje na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Štětí, Horova 26, Bc. Jana

Více

Výpis usnesení z 2. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 2. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/2/27 RM schvaluje program 2. schůze RM. 2019/2/28 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2019/1/2 do 6. 3. 2019. RM schvaluje záměr převodu věci nemovité,

Více

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, K. Kováčová, Z. Křišťanová, S. Přáda,

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, K. Kováčová, Z. Křišťanová, S. Přáda, Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 7. 2. 2017 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc. D.

Více

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, K. Kováčová, E. Reifová. Ing. J. Ryšánková, P. Hoznedl, S. Přáda, M. Stráníková. Mgr. P. Lípová, M.

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, K. Kováčová, E. Reifová. Ing. J. Ryšánková, P. Hoznedl, S. Přáda, M. Stráníková. Mgr. P. Lípová, M. Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 9. 2. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc. D.

Více

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/17/546 RM schvaluje program 17. schůze RM. 2019/17/547 RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 845/1 zahrada o výměře 1 045 m2 v obci Štětí, katastrální území

Více

1. UPPM, Palackého 599, Štětí nové žádosti o ubytování. 2. UPPM, Palackého 599, Štětí žádosti o prodloužení ubytování

1. UPPM, Palackého 599, Štětí nové žádosti o ubytování. 2. UPPM, Palackého 599, Štětí žádosti o prodloužení ubytování Z Á P I S z 11. jednání Komise sociálních služeb a bydlení konané dne 6. 12. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: K. Kováčová,

Více

Výpis usnesení z 23. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení z 23. schůze Rady města konané dne číslo usnesení termín zodpovídá 2014/23/726 RM schvaluje program 23. schůze RM. 2014/23/727 RM revokuje usnesení č. 2014/13/437. 2014/23/728 RM ukládá OSI připravit návrh dalšího postupu při přípravě akce

Více

Výpis usnesení z 6. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení z 6. schůze Rady města konané dne Výpis z 6. schůze Rady města konané dne 22.3.2012 Text 2012/06/21 schvaluje program 6. schůze. ukládá Odboru správy a investic vypsat výběrová řízení na realizaci parkoviště v ulici U stadionu a v ulici

Více

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, S. Přáda, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková,

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, S. Přáda, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková, Z Á P I S z 3. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 15. 3. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc. D.

Více

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města konané dne 22. 4. 2015

Výpis usnesení z 9. schůze Rady města konané dne 22. 4. 2015 číslo usnesení termín zodpovídá 2015/9/199 RM schvaluje program 9. schůze RM. RM ukládá tajemnici připravit návrhy změny Organizační řádu Městského úřadu Štětí, Organizačního schématu, 2015/9/200 který

Více

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení ze 7. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/7/163 RM schvaluje program 7. schůze RM. 2018/7/164 RM zřizuje Stavební komisi. 2018/7/165 RM jmenuje Antonína Böhma předsedou Stavení komise. 2018/7/166 RM jmenuje

Více

Výpis usnesení z 8. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 8. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/8/205 RM schvaluje program 8. schůze RM. RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1717 ostatní plocha, neplodná půda 2016/8/206 označené dle zaměření

Více

Z Á P I S z 8. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne

Z Á P I S z 8. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne Z Á P I S z 8. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 6. 9. 2018 Přítomni: E. Reifová, Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, S. Přáda, Ing. J. Ryšánková Omluveni: K. Kováčová Zapisovatelka:

Více

Výpis usnesení z 18. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 18. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2017/18/582 RM schvaluje program 18. schůze RM. 2017/18/583 RM schvaluje převedení služebního bytu č.v domě č. p...., ulice..., Štětí do režimu běžného nájemního bytu se

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, S. Přáda, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, S. Přáda, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková Z Á P I S z 1. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 10. 1. 2017 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc. D.

Více

E. Reifová, Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, S. Přáda,

E. Reifová, Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, S. Přáda, Z Á P I S z 7. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 7. 8. 2018 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: E. Reifová, Bc. D. Kotalová, V. Kouba,

Více

Ing. J. Ryšánková, Bc. D. Kotalová, V. Kouba, E. Reifová, M. Stráníková, S. Přáda

Ing. J. Ryšánková, Bc. D. Kotalová, V. Kouba, E. Reifová, M. Stráníková, S. Přáda Z Á P I S z 10. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 3. 11. 2015 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Ing. J. Ryšánková, Bc. D.

Více

Z Á P I S z 9. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne

Z Á P I S z 9. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne Z Á P I S z 9. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 9. 10. 2018 Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: E. Reifová, Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, K. Kováčová, Ing. J. Ryšánková

Více

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/22/641 RM schvaluje program 22. schůze RM. RM doporučuje ZM ke schválení Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Štětí a městem Hoštka k výkonu agendy obecní policie

Více

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/15/465 RM schvaluje program 15. schůze RM. 2019/15/466 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 30. 6. 2020. 2019/15/467 RM schvaluje prodloužení

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, E. Reifová, S. Přáda,

Bc. D. Kotalová, V. Kouba, Z. Křišťanová, E. Reifová, S. Přáda, Z Á P I S z 6. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 21. 6. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Nepřítomny: Zapisovatelka: Hosté: Bc.

Více

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2017/17/517 RM schvaluje program 17. schůze RM. 2017/17/518 RM revokuje usnesení č. 2017/6/185 ze dne 15. 3. 2017. RM revokuje usnesení č. 2017/10/306 ze dne 10. 5. 2017,

Více

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 2014/27/382 ZM schvaluje zařazení do programu jednání bodu 8 - Žádosti o dotace z Grantového systému Města Štětí. 2014/27/383 ZM schvaluje navržený program jednání včetně nově schváleného bodu 8. 2014/27/384

Více

Výpis usnesení z 5. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 5. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/5/126 RM schvaluje program 5. schůze RM. RM doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi 2019/5/127 Městem Štětí, Mírové

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S z 3. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne

Z Á P I S z 3. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne Z Á P I S z 3. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 12. 3. 2019 Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc. M. Kubánková, E. Reifová, A. Vovčuková, E. Košecová, Ing. V. Nolč, V. Kouba,

Více

Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne

Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 12. 2. 2019 Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: E. Reifová, Ing. J. Ryšánková, Bc. D. Kotalová, A. Vovčuková, E. Košecová, Ing.

Více

Bc. D. Kotalová, K. Kováčová, Z. Křišťanová, S. Přáda, E. Reifová

Bc. D. Kotalová, K. Kováčová, Z. Křišťanová, S. Přáda, E. Reifová Z Á P I S z 10. jednání Komise sociálních služeb a bydlení konané dne 8. 11. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: Bc.

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výpis usnesení z 25. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 25. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2018/25/811 RM schvaluje program 25. schůze RM. 2018/25/812 RM schvaluje jednací řád Rady Města k 5. 12. 2018. RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 563

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1513/08-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í ze 71. schůze Rady města Kojetína, konané dne 7. srpna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/752)

Více

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/47/2016 Schválení programu 47. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 147. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 8.10.2018 2971/147/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 3.12.2018 69/6/RM/2018 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna ze 108. až 149. schůze RM z období 2014-2018 a

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. září 2010 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. září 2010 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 15. září 2010 (upravená verze) č. 310 1. b e r e n a v ě d o m í předběžný návrh rozpočtu na rok 2011 a vedoucí finančního odboru provést v tomto návrhu úpravy,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 1. října 2013 od 8.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 1 Z

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 44. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 22.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/44R/2016

Více

Komentář k III. rozpočtovému opatření k

Komentář k III. rozpočtovému opatření k Město Štětí Komentář k III. rozpočtovému opatření k 24. 6. 2010 Ke III. rozpočtovému opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám, a dále

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369)

U S N E S E N Í. 2. Souhlas s pořízením konvektomatu pro Školní jídelnu Kojetín, p.o. (tisk R/369) U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Kojetína, konané dne 28. června 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s pořízením konvektomatu

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města konané dne 2013/26/614 RM schvaluje program 26. schůze RM. RM schvaluje snížení sazby za pronájem sálu KS Štětí ZO OS UNIOS, Chrištof, spol. s r.o., Vyškov na 2013/26/615 společenskou akci dne 14. 12. 2013 z 500,-

Více

K. Kováčová, Z. Křišťanová, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková, V. Kouba,

K. Kováčová, Z. Křišťanová, E. Reifová, Ing. J. Ryšánková, V. Kouba, Z Á P I S z 9. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 11. 10. 2016 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Zapisovatelka: Hosté: K. Kováčová,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Ing.

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539) U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. října 2012, ve 14:00 hodin, v Centru sociálních služeb Kojetín, náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Broumov. Majetkové záležitosti. určeno RM č. 10 k jednání dne Předloženo RM dne Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing.

Město Broumov. Majetkové záležitosti. určeno RM č. 10 k jednání dne Předloženo RM dne Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Město Broumov Majetkové záležitosti Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Projednáno se MK 7.3.2011 určeno RM č. 10 k jednání dne 16.3.2011 Předloženo RM dne 11.3.2011 1) Prodej pozemkových parcel v

Více

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 62 č. 95 z 3. schůze Rady města konané dne 10.12.2018 USNESENÍ č. 62/18/RM3 Informace vedení města o proběhlých jednáních b e r e n a v ě d o m í informace vedení města o proběhlých jednáních.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.09.2016 od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Rada města schvaluje: 1885/R/050916: předložený

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 70. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.08.2013 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne 2.9.2013 ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/56/1/2013 program jednání 1. s c h v a l u j e program 56.jednání

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne 13. 4. 2015 Usnesení č.98/15 RM žádost pana Jindřicha Šťávy, bytem Brtnice, na pronájem pozemku p. č. 1410/36 v k. ú. Brtnice, o výměře cca 80 m2. Usnesení

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 1. 10. 2018 Poskytnutí finančního daru pí Benáková (mat. č. 306/2018) Usnesení č. 314/2018 poskytnutí finančního daru ve výši 1.500 Kč za spolupráci

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

U S N E S E N Í. 4. Zpráva o hospodaření a o stavu pohledávek a závazků Města Kojetína k 30.06.2011 (tisk R/211)

U S N E S E N Í. 4. Zpráva o hospodaření a o stavu pohledávek a závazků Města Kojetína k 30.06.2011 (tisk R/211) U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 10. srpna 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 541/12-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Kojetína, konané dne 2. prosince 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 17. dubna 2013 č. 91 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2013 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/164)

U S N E S E N Í. 2. Zřízení přípravné třídy při ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okr. Přerov (tisk R/164) U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 25. května 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení přípravné třídy

Více