Praha července INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 21. července 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 29 Praha července 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (15) (23) (28) (31) (32) (33) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (15) (23) (28) (31) (32) (33) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (86) (87) (92) (93) (94) (95) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku AT CA CH CL CY CZ DE ES FI FR GB IE IN IT KP NL PR SE SK TW US Rakousko Kanada Švýcarsko Chile Kypr Česká republika Spolková republika Německo Španělsko Finsko Francie Velká Británie Irsko Indie Itálie Korejská lid. demo. republika Nizozemí Portoriko Švédsko Slovensko Tajwan Spojené státy americké CA CT DE IL KY MA NY PR RI TX WA California Connecticut Delaware Illinois Kentucky Massachusetts New York Puerto Rico Rhode Island Texas Washington

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha A 61 K 47/48 G 01 S 7/03 C 08 B 37/08 H 03 B 5/38

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (71) (57) (71) (57) (71) (57) A61K 47/48 A61K 31/506 A61K 9/10 A61K 47/36 A61P 35/00 A61P 35/ Zentiva, k.s., Praha 10, CZ Král Vladimír, Praha 2, CZ Jampílek Josef, Mladá Boleslav, CZ Havlíček Jaroslav, Praha 4, CZ Brusová Hana, Praha 9 - Kbely, CZ Pekárek Tomáš, Praha 5, CZ Lékové formy inhibitorů tyrosinových kináz Kokrystaly inhibitorů tyrosin kináz, především imatinib mesylátu, jako vhodná forma aktivních farmaceutických substancí - API pro lékové formy, a to jak klasické, tak s řízeným uvolňováním pro léčiva druhé generace. Komplexy inhibitorů kináz s funkcionalizovanými polysa charidy tvoří tuhé disperze vhodné pro farmaceutické aplikace. Rott, Růžička & Guttmann Patentové, známkové a advokátní kanceláře, Ing. Ivana Jirotková, Vinohradská 37, Praha 2, C08B 37/08 A61K 31/728 A61K 31/ Contipro C, a.s., Dolní Dobrouč, CZ Buffa Radovan Mgr. Ph.D., Humenné, SK Velebný Vladimír RNDr. CSc., Žamberk, CZ Pospíšilová Lucie, Svitavy, CZ Příkopová Eva, Kunvald, CZ Pravda Martin Mgr., Kočí, okr. Chrudim, CZ Nikodým Pavel Ing., Ústí nad Labem, CZ Palek Lukáš Mgr., Plzeň, CZ Způsob přípravy derivátů kyseliny hyaluronové pomocí O- acyl-o -alkylkarbonátu v přítomnosti substituovaného pyridinu Řešení se týká způsobu přípravy derivátů kyseliny hyaluronové reakcí kyseliny hyaluronové s O-acyl-O alkylkarbonátem obecného vzorce R-CO-O-CO-O-R 1 v přítomnosti substituovaného pyridinu obecného vzorce R 2 5 C 5 N. Reakce probíhá v DMSO v přítomnosti externí báze za vzniku O-acylovaných produktů. Navrhovaný postup vede oproti známým analogům k vyšším stupňům substituce a kratším reakčním časům. Pokud činidlo obsahuje dvě nebo víc funkčních skupin R(CO-O-CO-O- R 1 ) n, vznikají síťované deriváty kyseliny hyaluronové. KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno, G01S 7/03 G01S 13/38 G01S 13/524 G01S 13/79 G01S 13/ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ Hudec Přemysl Ing. CSc., Praha 5, CZ Radarový senzor s velkou šířkou pásma a vysokým potlačením rušivých signálů Radarový senzor sestává z vysílače, přijímače, obvodů (23) digitálního zpracování, řídící jednotky (25), společného zdroje (26) taktovacího signálu připojeného ke čtyřem generátorům DDS (17, 18, 19, 20), které jsou propojeny s řídící jednotkou (25), ta je propojena též s obvodem (23) digitálního zpracování. Vysílač obsahuje mikrovlnný oscilátor (1), připojený přes zesilovač (2) a dělič (3) výkonu na upkonvertor (4), propojený přes filtr (5) typu pásmová propust na výkonový zesilovač (6), který (71) (57) je připojen k vysílací anténě (71). Na druhý vstup upkonvertoru (4) je připojen první generátor DDS (17), který generuje sadu frekvencí, které se skokově mění "frequency hooping". Vyslaný signál radarového senzoru pak obsahuje dolní postranní pásmo LSB, zbytkovou úroveň signálu na frekvenci mikrovlnného oscilátoru (1) a horní postranní pásmo USB. Přijímač obsahuje nízkošumový předzesilovač (8), připojený k přijímací anténě. Za nízkošumový předzesilovač (8) je připojen vstupní dělič (9), který rozděluje přijímaný signál do dvou tras pro zpracování vf signálu. V každé z obou větví je vysokofrekvenční směšovač (111, 112), dále následuje odvod první mezifrekvence (121, 122) obsahující filtr typu pásmová propust, následuje mezifrekvenční směšovač (131, 132), připojený přes třetí dělič (16) na druhý generátor DDS (18). Dále je zapojen obvod druhé mezifr ekvence (141, 142) s vysoce selektivními obvody, následuje směšovač (151, 152) s konverzí do základního pásma, připojený na třetí generátor DDS (19), resp. čtvrtý generátor DDS (20), mezi jejichž výstupními signály je fázový posun 90. Signál základního pásma je filtrován v nízkofrekvenčních obvodech (211, 212) a je přiveden na obvod (23) digitálního zpracování. Přijímač extrahuje z přijímaného signálu s Dopplerovým posunem frekvence. Zařízení je určeno v detekci cílů, např. střel s malou efektivní odraznou plochou (RCS). Se vzrůstající šířkou pásma vyslaného signálu se snižuje jednak pravděpodobnost nezachycení cíle a taktéž pravděpodobnost zachycení signálu radarového senzoru nepřítelem. Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, H03B 5/38 H03B 5/36 H03B 5/ České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ Papež Václav Doc. Ing. CSc., Praha 10, CZ Můstkový krystalový symetrický oscilátor Krystalový oscilátor s nevyváženým můstkem Wheatstoneova typu je řešený s ohledem na minimální zkreslení a maximální odstup užitečného signálu od šumu se symetrickým můstkem a symetrickým zesilovačem. Můstek obsahuje dva shodné krystalové rezonátory a dva lineární rezistory. Zesilovač, který tvoří spolu s můstkem oscilující smyčku s kladnou zpětnou vazbou, je řešen jako rozdílový symetrický zesilovač, nejlépe osazený aktivními prvky s kvadratickou převodní charakteristikou. Aktivní prvek je tvořen J-FET tranzistorem (5, 6). Zátěž symetrického zesilovače je tvořena symetrizačním transformátorem (7) se symetrickým primárním vinutím a nesym etrickým sekundárním vinutím. Mezi vývody (73, 74) symetrického vinutí symetrizačního transformátoru (7)

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 je zapojen dolaďovací kondenzátor (12). Střední vývod (75) symetrického vinutí je propojen na přívod napájecího napětí. Obvod pro řízení úrovně signálu je řešen buď ja k obvod záporné zpětné vazby s napěťově závislým rezistorem, kterým je nastavováno zesílení zesilovače nebo řídicí smyčkou, kterou je podle úrovně generovaného signálu nastavován klidový proud aktivních prvků na velikost odpovídající zesílení, pro které je generována požadovaná stabilní úroveň signálu. Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, 28103

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. A 61 K 31/506 A 61 K 31/715 A 61 K 31/728 A 61 K 47/36 A 61 K 9/10 A 61 P 35/00 A 61 P 35/02 G 01 S 13/38 G 01 S 13/524 G 01 S 13/79 G 01 S 13/88 H 03 B 5/04 H 03 B 5/

8 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 5 (71) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) Contipro C, a.s., Dolní Dobrouč, CZ C 08 B 37/08 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ H 03 B 5/38 G 01 S 7/03 Zentiva, k.s., Praha 10, CZ A 61 K 47/48

9 (udělené patenty) 1 FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty F 16 L 55/132 F 16 K 31/08 A 63 J 25/00 H 03 B 5/38 A 61 N 1/18 F 21 S 10/02 G 09 F 19/22 H 01 Q 1/12 B 29 B 13/06 C 03 C 17/36 C 07 K 14/56 C 07 D 285/14 G 05 B 13/04 C 03 B 9/28 H 02 G 3/30 C 07 D 233/74 C 07 D 263/62 G 06 K 19/16 B 60 R 5/00 B 60 N 2/015 G 01 S 7/03 C 08 B 37/08 ( )

10 (udělené patenty) 2 FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (40) (40) (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (40) A61N 1/18 A61N 1/20 A61N 1/ Slovák Petr Ing. CSc., Praha 5 - Stodůlky, CZ Slovák Petr Ing. CSc., Praha 5 - Stodůlky, CZ Elektroencefalostimulátor A63J 25/00 A63J 5/00 A63J 99/00 A63G 31/ Kutlák Patrik Ing., Příbram, CZ Kutlák Patrik Ing., Příbram, CZ Zařízení pro vytváření doplňkových smyslových vjemů při audiovizuální prezentaci BOHEMIA PATENT Patentová & známková kancelář, Ing. Jana Vandělíková, Havanská 17, Praha 7, B29B 13/06 B29B 13/02 F26B 17/12 ( ) ( ) F26B 21/ BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE Ludwig Alfons, Höxter, DE Pille Ragnhild, Neustadt, DE Pipper Gunter, Bad Dürkheim, DE Kontinuální způsob sušení a následné kondenzace polykondenzovaného granulátu, systém k provádění způsobu a použití systému DE PCT/EP2000/ WO 2001/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, B60N 2/015 B60N 2/02 B60N 2/005 B60N 2/56 B60N 2/ Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ Mlejnek Vítězslav, Mladá Boleslav, CZ Minařík Roman Ing., Liberec, CZ Elektrifikovaný závěs sedadla B60R 5/00 E06B 9/80 B62D 25/24 B62D 25/10 B60R 5/ Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ Langr David, Kvasiny, CZ Novotný Josef Ing., Bystré, CZ Kompaktní jednosměrná brzda a krycí roleta opatřená touto brzdou (40) (32) (31) (33) (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) (32) (31) (33) (86) (87) C03B 9/28 C03B 9/00 G05B 13/ EMHART GLASS S. A., A SWISS CORPORATION, Cham, CH Simon Jonathan S., Pleasant Valley, CT, US Způsob přípravy nástroje pro tvorbu řídicích operací IS stroje na tvarování skla /829,833 US Hák, Janeček & Švestka, Patentová a známková kancelář, RNDr. Roman Hák, U Průhonu 5, Praha 7, C03C 17/36 C03C 17/ AGC Flat Glass Europe SA, Brussels, BE Aomine Nobutaka, Yokohama-shi, JP Decroupet Daniel, Jumet, BE Ebisawa Junichi, Yokohama-shi, JP Noda Kazuyoshi, Aiko-gun, JP Takeda Satoshi, Yokohama-shi, JP Zasklívací tabule nesoucí vrstvený povlak a způsob její výroby EP PCT/EP1999/ WO 2000/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, C07D 233/74 C07D 233/76 C07D 401/12 A61K 31/4166 A61K 31/4178 A61P 3/10 A61P 9/00 A61P 11/06 A61P 19/02 A61P 29/00 A61P 33/06 A61P 35/00 A61P 37/06 A61P 37/ Sanofi - Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, DE Wehner Volkmar, Sandberg, DE Blum Horst, Frankfurt, DE Rütten Hartmut, Idstein, DE Stilz Hans Ulrich, Frankfurt, DE Imidazolidinový derivát, tento imidazolidinový derivát pro použití jako léčivo a farmaceutický přípravek obsahující tento imidazolidinový derivát jako účinnou látku DE PCT/EP2002/ WO 2002/ Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, 17000

11 (udělené patenty) 3 (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) C07D 263/62 C07D 263/64 C07D 277/66 C07D 403/08 C07D 403/10 C07D 405/14 C07D 407/08 C07D 407/10 C07D 407/14 C07D 409/14 C07D 413/08 C07D 413/10 C07D 413/ CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC., Basel, CH Eliu Victor Paul, Lörrach, DE Hauser Julia, Grenzach-Wyhlen, DE Způsob přípravy bis-benzazolylových sloučenin EP PCT/EP2001/ WO 2002/ Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, C07D 285/14 C07D 233/44 C07D 233/50 C07D 417/12 C07D 403/12 A61K 31/433 A61K 31/4164 A61K 31/4168 A61P 21/02 A61P 21/ Farmak, a. s., Olomouc, CZ Hradil Pavel Prof. Ing. CSc., Hlušovice, CZ Kvapil Lubomír RNDr. Ph.D., Slatinice, CZ Grepl Martin Ing., Hlušovice, CZ Novotný Jan Ing., Olomouc, CZ Způsob přípravy tizanidinu hydrochloridu ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN Patentová, známková a advokátní kancelář, Ing. Ivana Jirotková, Nad Štolou 12, Praha 7, (40) (40) Buffa Radovan Mgr. Ph.D., Humenné, SK Velebný Vladimír RNDr. CSc., Žamberk, CZ Pospíšilová Lucie, Svitavy, CZ Příkopová Eva, Kunvald, CZ Pravda Martin Mgr., Kočí, okr. Chrudim, CZ Nikodým Pavel Ing., Ústí nad Labem, CZ Palek Lukáš Mgr., Plzeň, CZ Způsob přípravy derivátů kyseliny hyaluronové pomocí O-acyl-O -alkylkarbonátu v přítomnosti substituovaného pyridinu KANIA, SEDLÁK, SMOLA Patentová a známková kancelář, Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno, F16K 31/08 F16K 31/04 F16K 31/02 F16K 31/ Jihostroj a. s., Velešín, CZ Ryneš Vladimír Ing., Velešín, CZ Hrachovský Tomáš Ing., Strážnice, CZ Servoventil s momentovým motorem KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, Ing. Jiří Sedlák, Husova 5, České Budějovice, F16L 55/132 F16L 55/136 F16L 55/13 F16L 55/128 F16L 55/12 F16L 55/16 F16K 13/ Štěpánek Vladimír, Rohovládova Bělá, CZ Novák Jaroslav, Rohovládova Bělá, CZ Kohoutek Petr, Pardubice, CZ Schicker Michal, Nová Paka, CZ Štěpánek Vladimír, Rohovládova Bělá, CZ Novák Jaroslav, Rohovládova Bělá, CZ Kohoutek Petr, Pardubice, CZ Schicker Michal, Nová Paka, CZ Zařízení k uzavírání potrubí Jan Brykner, Resslova 741, Hradec Králové, (40) (32) (31) (33) (86) (87) (40) C07K 14/56 C12P 21/02 C12R 1/ Swedish Orphan International AB, Stockholm, SE Berglund Asa, Umea, SE Způsob výroby alfa-interferonu SE PCT/SE1999/ WO 2000/ PATENTSERVIS Praha a.s., Jivenská 1273/1, Praha 4, C08B 37/08 A61K 31/728 A61K 31/ Contipro C, a.s., Dolní Dobrouč, CZ (40) (40) F21S 10/02 F21S 10/00 F21S 8/00 F21V 9/08 G03B 23/ ROBE lighting s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, CZ Juřík Pavel, Prostřední Bečva, CZ Zařízení pro výměnu rotačních gob Ing. Vítězslav Žák, Lidická 51, Brno, G01S 7/03 G01S 13/38 G01S 13/524 G01S 13/79 G01S 13/ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ Hudec Přemysl Ing. CSc., Praha 5, CZ

12 (udělené patenty) 4 (40) (32) (31) (33) Radarový senzor s velkou šířkou pásma a vysokým potlačením rušivých signálů Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, G05B 13/04 C03B 9/28 C03B 9/13 C03B 9/ EMHART GLASS S. A., A SWISS CORPORATION, Cham, CH Simon Jonathan S., Pleasant Valley, CT, US Způsob řízení IS stroje na tvarování skla /832,259 US Hák, Janeček & Švestka, Patentová a známková kancelář, RNDr. Roman Hák, U Průhonu 5, Praha 7, (40) Benda Milan, Počátky, CZ Benda Milan, Počátky, CZ Příchytka, zejména elektrických rozvodů ke zdi Ing. Václav Kratochvíl, patentový zástupce, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, H03B 5/38 H03B 5/36 H03B 5/ České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ Papež Václav Doc. Ing. CSc., Praha 10, CZ Můstkový krystalový symetrický oscilátor Ing. Hana Dušková, Na Kočově 180, Chotutice, (40) (32) (31) (33) (86) (87) G06K 19/16 G03H 1/ DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED, Basingstoke, GB Drinkwater Kenneth John, Richmond, GB Holmes Brian William, Twickenham, GB Zabezpečovací zařízení , , GB, GB PCT/GB2000/ WO 2000/ Ing. František Kania, Mendlovo nám. 1a, Brno, (40) G09F 19/22 G09F 19/00 E02D 17/20 B32B 3/ BENDA TRADE s.r.o., Praha 1, CZ Benda Jiří Ing., Žebrák, okres Beroun, CZ Reklamní plocha vytvořená na svahu a/nebo mající svažitý povrch Ing. Iva Rylková, Polská 1525, Ostrava - Poruba, (40) H01Q 1/12 H01Q 1/22 H01Q 9/26 H01Q 9/00 G01R 29/ České vysoké učení technické - Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ Hoffmann Karel Prof. Ing. CSc., Praha 6, CZ Hudec Přemysl Ing. CSc., Praha 6, CZ Zela Jan Ing., Frýdek-Místek, CZ Anténní matice pro měření rozložení intenzity elektromagnetického pole Ing. Hana Dušková, patentový zástupce, Travná 1285, Praha 14 - Kyje, (40) H02G 3/30 F16L 3/

13 (udělené patenty) 5 AGC Flat Glass Europe SA, Brussels, BE BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE Benda Milan, Počátky, CZ BENDA TRADE s.r.o., Praha , CZ CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC., Basel, CH Contipro C, a.s., Dolní Dobrouč, CZ České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED, Basingstoke, GB EMHART GLASS S. A., A SWISS CORPORATION, Cham, CH EMHART GLASS S. A., A SWISS CORPORATION, Cham, CH Farmak, a. s., Olomouc, CZ Jihostroj a. s., Velešín, CZ Kohoutek Petr, Pardubice, CZ Kutlák Patrik Ing., Příbram, CZ Novák Jaroslav, Rohovládova Bělá, CZ ROBE lighting s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, CZ Sanofi - Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, DE Schicker Michal, Nová Paka, CZ Slovák Petr Ing. CSc., Praha Stodůlky, CZ Swedish Orphan International AB, Stockholm, SE Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav, CZ Štěpánek Vladimír, Rohovládova Bělá, CZ Seznam majitelů udělených patentů C 03 C 17/36 B 29 B 13/06 H 02 G 3/30 G 09 F 19/22 C 07 D 263/62 C 08 B 37/08 H 01 Q 1/12 H 03 B 5/38 G 01 S 7/03 G 06 K 19/16 G 05 B 13/04 C 03 B 9/28 C 07 D 285/14 F 16 K 31/08 F 16 L 55/132 A 63 J 25/00 F 16 L 55/132 F 21 S 10/02 C 07 D 233/74 F 16 L 55/132 A 61 N 1/18 C 07 K 14/56 B 60 R 5/00 B 60 N 2/015 F 16 L 55/132 ( )

14 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 1 Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

15 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 2 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

16 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 3 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

Praha - 28. února 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 28. února 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 9 Praha - 28. února 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 5. března 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 5. března 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 5. března 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 2. března 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 2. března 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 9 Praha - 2. března 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 6. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 6. června 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 18. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 18. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 46 Praha - 18. listopadu 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 6. srpna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. srpna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 32 Praha - 6. srpna 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 9. ledna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 9. ledna 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 2 Praha - 9. ledna 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 11 Praha - 18. března 2015

Číslo 11 Praha - 18. března 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 11 Praha - 18. března 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 21. listopadu 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 21. listopadu 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 47 Praha - 21. listopadu 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 6. října 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 6. října 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 40 Praha - 6. října 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 4. dubna 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. dubna 2007. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 14 Praha - 4. dubna 2007 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 7. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 7. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 49 Praha - 7. prosince 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 5. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 5. června 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 5. června 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 31. července 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 31. července 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 31 Praha - 31. července 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 27. prosince 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 52 Praha - 27. prosince 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 27 Praha - 2. července 2014

Číslo 27 Praha - 2. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 27 Praha - 2. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 4. června 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 4. června 2008. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 23 Praha - 4. června 2008 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 22 Praha - 28. května 2014

Číslo 22 Praha - 28. května 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 22 Praha - 28. května 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 11. března 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 11. března 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 10 Praha - 11. března 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 ISSN 2336-7288 Praha - 6. května 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Číslo 31 Praha - 30. července 2014

Číslo 31 Praha - 30. července 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 31 Praha - 30. července 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 18 Praha - 30. dubna 2014

Číslo 18 Praha - 30. dubna 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 18 Praha - 30. dubna 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Číslo 8 Praha - 19. února 2014

Číslo 8 Praha - 19. února 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 8 Praha - 19. února 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 23. prosince 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 23. prosince 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 23. prosince 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 11. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 11. května 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 19 Praha - 11. května 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 3. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 3. listopadu 2010. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 44 Praha - 3. listopadu 2010 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 20. června 2012. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 Praha - 20. června 2012 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

(Standard WIPO ST.60)

(Standard WIPO ST.60) VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 25 ISSN 2336-7288 Praha - 24. června 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic

Více

Praha - 21. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 21. prosince 2011. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha - 21. prosince 2011 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data

Více

Číslo 16 Praha - 22. dubna 2015

Číslo 16 Praha - 22. dubna 2015 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 16 Praha - 22. dubna 2015 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více