STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / 2014"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 / 204 HAVÍŘOV 204

2 "Vzdělaný člověk má v sobě přítomno bohatství." Phaedrus

3 Úvodní slovo ředitele školy Vážení, dostává se Vám do rukou nedílná součást dokumentace naší školy - výroční zpráva Střední školy a Základní školy, Havířov Šumbark, příspěvková organizace za školní rok 203/204. Obsah výroční zprávy vychází z 7 vyhlášky č. 5/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé kapitoly dávají obraz o činnosti naší školy. Smyslem výroční zprávy je poskytnout široké veřejnosti, obci a státní správě přehled o rozvoji školy, dosažených výchovně vzdělávacích výsledcích a mimoškolních aktivitách za uplynulý školní rok. Říjen 204 Mgr. Vojtěch Kolařík v. r. ředitel školy

4 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní údaje o škole Základní údaje (SŠ) Základní údaje (ZŠ)....2 Poradní orgány Poradní orgány (SŠ) Poradní orgány (ZŠ) Systém porad Program jednání porad vedení Vnitřní kontrolní systém Údaje o školské radě PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Střední škola Tříleté obory vzdělání Dvouleté obory vzdělání Základní škola Základní škola speciální Základní škola Školní družina Školní klub PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY, RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Vedení školy Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci SŠ Pedagogičtí pracovníci ZŠ Nepedagogičtí pracovníci (provozní zaměstnanci) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení (SŠ) Přijímací řízení (ZŠ) - zápis k povinné školní docházce Přijímací řízení (Kurz pro získání základního vzdělání) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (SŠ)...33

5 5.. Výsledky závěrečných zkoušek Vyhodnocení bezpečnosti práce Počty žáků opakujících ročník Výsledky vzdělávání (Kurz pro získání základního vzdělání) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (ZŠ) Výsledky vzdělávání žáků speciální školy Výsledky vzdělávání žáků základní školy Přehled žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počty žáků opakujících ročník ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Hodnotící zpráva výchovného poradce (SŠ) Hodnotící zpráva školního metodika prevence (SŠ) Hodnotící zpráva výchovného poradce (ZŠ) Hodnotící zpráva školního metodika prevence (ZŠ) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Účast na kulturních akcích žáků Účast na kulturních akcích žáků (SŠ) Účast na kulturních akcích žáků (ZŠ) Údaje o sportovních aktivitách žáků Údaje o sportovních aktivitách žáků (SŠ) Údaje o sportovních aktivitách žáků (ZŠ) Exkurze a odborné výstavy (SŠ)...79 Projektové dny (ZŠ) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Žákovská rada Výsledky zájmové činnosti (ZŠ) Školní družina Školní klub Zájmové útvary Prezentace školy pro rodiče - Den otevřených dveří Klub přátel školy Spolupráce s ÚP zajišťování rekvalifikačního programu Reakce na výzvu ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ... 94

6 0 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů VYHODNOCENÍ SMĚRU DLOUHODOBÉ STRATEGIE ŘÍZENÍ ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 06/999 SB ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH... 0

7 Výroční zpráva 203/204 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Základní údaje o škole STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁZEV ORGANIZACE: Havířov Šumbark, Školní 2/60 SÍDLO ORGANIZACE: Školní 2 / 60, Havířov Šumbark IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE: PRÁVNÍ FORMA ORGANIZACE: příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Moravskoslezský kraj ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Vojtěch Kolařík TELEFON: FAX: WWW: Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (dále MSK) na základě svého usnesení č.20/705 ze dne rozhodlo o sloučení organizací Střední škola řemesel a služeb, Havířov - Šumbark, Školní 2/60, příspěvková organizace a Základní škola, Havířov - Město, Mánesova, příspěvková organizace s účinností od Zastupitelstvo MSK konstatovalo, že organizace Základní škola, Havířov - Město, Mánesova, příspěvková organizace zanikne s účinností od Zastupitelstvo MSK rozhodlo, že přejímající organizací se stane Střední škola řemesel a služeb, Havířov - Šumbark, Školní 2/60, příspěvková organizace. S účinností od se do školského rejstříku zapisuje: Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace. Organizace Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Poskytuje komplexní vzdělávání pro děti a mládež se zdravotním postižením. 7

8 Organizace Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Poskytuje komplexní vzdělávání pro děti a mládež se zdravotním postižením. Základním účelem je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami od 5 do 26 let. Významným faktorem vzdělání na tomto typu školy je prostupnost základního a středního vzdělání. V obecné rovině je základním cílem zvýšení kvality vzdělávání. Škola také usiluje o postupnou přeměnu na školu regionálního typu. Školu maximálně otevřenou, nabízející a umožňující zejména aktivity vzdělávací, sportovní a kulturní. Škola slouží nejen žákům, ale i široké veřejnosti. 3letý obor vzdělání kód E 2letý obor vzdělání kód E Absolventi ZŠ Hlavním cílem školy je uskutečňovat výchovu a vzdělávání žáků podle vzdělávacích programů. Hlavní činnosti: poskytuje přípravu na vzdělání, poskytuje základní vzdělání, poskytuje základy vzdělání, poskytuje zájmové vzdělání, poskytuje střední vzdělání, poskytuje střední vzdělání s výučním listem, zabezpečuje stravování dětí, žáků a studentů, zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. 8

9 Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace:. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 2. Hostinská činnost. 3. Ubytovací služby. 4. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně zprostředkování. 5. Silniční motorová doprava osobní a nákladní. 6. Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnosti škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. 7. Obchodní činnost včetně zprostředkování. 8. Pronájem majetku. Místo poskytovaného vzdělávání nebo poskytování služeb:. Školní 2/60, Havířov - Šumbark 2. Opletalova 5/602, Havířov - Šumbark 3. Opletalova 595, Havířov - Šumbark.. ZÁKLADNÍ ÚDAJE (SŠ) Střední škola zabezpečuje komplexní výuku, tj. teoretickou výuku i odborný výcvik: ve dvouletých oborech vzdělání, ve kterých studují převážně žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole v nižším než 9. ročníku, a také žáci, kteří absolvovali 9. ročník ZŠ se slabším prospěchem. ve tříletých oborech vzdělání, ve kterých studují žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální a praktické a také žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole v nižším než 9. ročníku. Výše uvedení žáci musí mít ke studiu doporučení školského poradenského zařízení. 9

10 v praktické škole dvouleté, kde studují žáci, kteří absolvovali speciální školu. Výše uvedení žáci musí mít ke studiu doporučení školského poradenského zařízení. v kurzu pro získání základního vzdělání probíhá výuka formou konzultací, jednou týdně v odpoledním čase. Tento typ vzdělávání je určen žákům středních škol a dospělým občanům, kteří ukončili vzdělání v základní škole v nižším, než devátém ročníku nebo ve speciální škole. Ve školním roce 203/204 probíhala výuka 28 žáků (stav žáků k ) SŠ v 5 třídách. Z toho 75 žáků studovalo ve tříletých oborech vzdělání střední školy, 22 žáků ve dvouletých oborech střední školy a 2 žáků praktické školy dvouleté. Nejvyšší povolený počet žáků je 0. Kurz pro získání základního vzdělání navštěvovalo 24 žáků, probíhal v období září květen. V kurzu vyučovali učitelé základních škol a učitelé naší školy. Organizací kurzu pověřil ředitel školy Mgr. Rajmunda Pospíšila, učitele všeobecně vzdělávacích předmětů. Kurz vychází z platné legislativy. Jedná se o 55 odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a 2 a 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Výuka v kurzu probíhala podle Školního vzdělávacího programu kurzu pro získání základního vzdělání. Kurz je organizován formou konzultací, které se konají jednou týdně v odpoledních hodinách. Ve dvou dvouhodinových blocích je žákům rámcově vysvětlováno učivo a zadávána látka k samostatnému studiu. Pro výuku na střední škole je k dispozici celkem 20 učeben pro teoretické vyučování, z toho pět odborných (dvě učebny výpočetní techniky, učebna obchodního provozu, učebna stolničení, odborná učebna laboratorních kuchařských prací), 24 dílen pro praktické vyučování v areálu školy a více než 50 provozních pracovišť u nejrůznějších firem a podniků v regionu. Součástí zařízení je rovněž sportovní komplex, kde mimo jiné probíhá také výuka tělesné výchovy našich žáků (tělocvična - celková plocha 760 m2, krytý bazén - 25 m, posilovna a školní jídelna. 0

11 Výroční zpráva 203/204 DVOULETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ 22 žáků PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 2 žáků TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ 75 žáků Výchova a vzdělávání žáků střední školy probíhají podle vzdělávacích programů: E/0 Malířské a natěračské práce - Malířské a natěračské práce 75-4-E/0 Pečovatelské služby 23-5-E/0 Strojně montážní - Automontážní práce E/0 Tesařské práce 23-5-E/0 Strojírenské práce - Zámečnické práce a údržba E/0 Zednické práce C/02 Praktická škola dvouletá 65-5-E/0 Stravovací a ubytovací služby 66-5-E/0 Prodavačské práce 65-5-E/02 Práce ve stravování 4-52-E/0 Zahradnické práce..2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE (ZŠ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDĚLÁNÍ V TĚCHTO OBLASTECH: SPECIÁLNÍ ŠKOLA tříd 59 žáků cílová kapacita 00 žáků ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2 tříd 4 žáků cílová kapacita 250 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINA oddělení 4 žáků cílová kapacita 4 žáků ŠKOLNÍ KLUB oddělení 0 žáků cílová kapacita 0 žáků Výuka probíhá ve 23 kmenových třídách a 26 odborných učebnách, škola také využívá učebny multimediální. Využívané jsou učebny dramaterapie a arteterapie, které mají nezastupitelnou roli při výchově a vzdělávání žáků. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, posilovna, bazén a učebna zdravotní tělesné výchovy.

12 Výchova a vzdělávání žáků základní školy probíhají podle vzdělávacích programů: Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. 499/2007 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. ZŠ Ma 344/200 Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením, Škola bez bariér; čj. 499/2007 Vzdělávací program pomocná škola, čj /997-22, 79-0-B00, Pomocná škola, Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, čj. 5988/ , 79-0-B/00, Pomocná škol.2 Poradní orgány porada vedení výchovné komise pedagogická rada poradní sbor ředitele Výchovná komise A. Výchovný poradce: Mgr., Jiří Rektořík, učitel (předseda VK) SŠ Mgr. Zuzana Proboszová - ZŠ B. Další členové výchovné komise: třídní učitel učitel odborného výcviku vedoucí učitel odborného výcviku 2

13 Výroční zpráva 203/204 (Minimálně dva učitelé oslovení výchovným poradcem - na základě znalosti konkrétního žáka a časových možností daných rozvrhem hodin). Metodik prevence Mgr. Jiří Rektořík (SŠ) Mgr. Zuzana Proboszová (ZŠ) Přijímací komise Předseda: ředitel Členové: ZŘ PV, ZŘ TV, pedagogičtí pracovníci pověření (učitelé, VUOV, UOV).2. PORADNÍ ORGÁNY (SŠ) PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚT PŘEDSEDA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OBČANSKÁ NAUKA, OBČANSKÁ VÝCHOVA Mgr. Rajmund Pospíšil TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Jiří Rektořík MATEMATIKA ZÁKLADY POČÍTAČŮ Ing. Emil Lysek PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚT ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA STROJNĚMONTÁŽNÍ PRÁCE AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE ZEDNICKÉ PRÁCE TESAŘSKÉ PRÁCE MALÍŘSKO NATĚRAČSKÉ PRÁCE PRODAVAČSKÉ PRÁCE PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ KUCHAŘSKÉ PRÁCE PEČOVATELSKÉ PRÁCE ZAHRADNICKÉ PRÁCE PRAKTICKÁ ŠKOLA PŘEDSEDA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE Ing. Ivana Šefránková Ing. Halina Pavlíčková Mgr. Jiřina Cielecká Mgr. Vladislava Schovajsová Mgr. Martina Mokrejšová Mgr. Dana Podvojská 3

14 Výroční zpráva 203/204 METODICKÉ ORGÁNY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ PŘEDSEDA METODICKÉ KOMISE STAVEBNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ STROJNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE OBCHODNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ PEČOVATELSKÉ PRÁCE ZAHRADNICKÉ OBORY VZDĚLÁNÍ Stanislav PAWLAS Mgr. Vladimíra STANIKOVÁ Bc. Lada MADROVÁ.2.2 PORADNÍ ORGÁNY (ZŠ) PŘEDMĚT PŘEDSEDA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE METODICKÉ SDRUŽENÍ PRO SPECIÁLNÍ ŠKOLU Mgr. Alena Souhradová METODICKÉ SDRUŽENÍ PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ Mgr. Jana Hrabcová METODICKÉ SDRUŽENÍ PRO DRUHÝ STUPEŇ ZŠ Mgr. Jindřiška Vaverková PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PRO PRACOVNÍ A TĚLESNOU VÝCHOVU Mgr. Rostislav Puščizna METODIK ŠVP PRO SPECIÁLNÍ ŠKOLU Mgr. Věra Mrázková METODIK ŠVP PRO ZŠ Mgr. Alena Souhradová METODIK ŠVP PRO ŠD A ŠK Helena Vrbová METODICKÉ SDRUŽENÍ - SPECIÁLNÍ ŠKOLA TŘÍDA UČITEL VYCHOVATEL ASISTENT PEDAGOGA. SA 2. SA 3. SA 4. SA. SR 2. SR 3. SR 4. SR. S 0 2. S 0 3. S 0 CELKEM 8 4

15 METODICKÉ SDRUŽENÍ -. STUPEŇ ZŠ TŘÍDA UČITEL ASISTENT PEDAGOGA II. A 0 III. A 0 IV. A V. A V. B 0 CELKEM 5 2 Dalšími členy jsou netřídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence. METODICKÉ SDRUŽENÍ - 2. STUPEŇ ZŠ TŘÍDA UČITEL ASISTENT PEDAGOGA VI. A VII. A VII. B 0 VIII. A 0 VIII. B 0 IX. A 0 IX. B 0 CELKEM Systém porad pedagogická rada 4x ročně v určených termínech aktiv pracovníků školy x ročně (celoučilištní shromáždění) poradní sbor ředitele dle potřeb porada vedení x za 4 dní v pondělí v sudém týdnu, v případě potřeby operativně kdykoliv porada pracovníků ZŠ x za pololetí a dle potřeby porada rozšířeného vedení ZŠ x týdně, porada úseku technicko-hospodářského x v měsíci, v případě potřeby operativně kdykoliv porada metodických orgánů x čtvrtletně 5

16 .3. PROGRAM JEDNÁNÍ PORAD VEDENÍ organizace a zajištění teoretického vyučování organizace a zajištění praktického vyučování zajištění výchovy mimo vyučování schválení plánu práce metodických orgánů hodnocení opravných zkoušek hodnocení opravných ZZ plán oprav pro školní rok 203 / 204 TOO roční inventarizace prověrka požárních knih a bezpečnostních opatření TOO dne otevřených dveří zpráva o činnosti školního stravování vyhodnocení dne otevřených dveří (I) TOO dne otevřených dveří (II) informace o předběžně získaných žácích ke studiu na SŠ informace o zápisu žáků do ročníku ZŠ TOO k zajištění VVLZ. ročníků bezpečnostní opatření pro období zimních svátků TOO dne otevřených dveří (III) + organizace schůzky vyhodnocení dne otevřených dveří (II) vyhodnocení průběhu ročních inventur vyhodnocení výsledků za. pololetí školního roku změny dislokace pro 2. pololetí školního roku 203 / 204 vyhodnocení dne otevřených dveří (III) průběžné hodnocení P2 seznámení s hospodářskými výsledky roku 203 6

17 seznámení s celkovým plánem nákladů na rok 204 vyhodnocení VVLZ TOO k zajištění ZZ TOO k přijímacímu řízení TOO k zajištění závěrečných zkoušek TOO k zajištění praktických závěrečných zkoušek plán dovolených plán oprav pro prázdninové období + časový harmonogram vyhodnocení plánu práce metodických orgánů návrh vyhodnocení nejlepších žáků za školní rok 203 / 204 vyhodnocení závěrečných zkoušek vyhodnocení P2 souhrnná informace o činnosti úseku VMV a výhled pro nový školní rok činnost o prázdninách.4 Vnitřní kontrolní systém prostřednictvím pracovních porad kontrolní a hospitační činností namátkovými kontrolami vedoucích zaměstnanců a samo revizemi prostřednictvím řešení připomínek a stížností zaměstnanců Hospitační a kontrolní činnost je nedílnou součástí řídící a organizátorské práce vedoucích zaměstnanců, kteří komplexně zodpovídají za stav a výsledky práce svěřených úseků. Hospitační a kontrolní činnost patří k významným článkům řízení a plní zpětnovazebnou funkci. 7

18 Výroční zpráva 203/204 V kontrolní činnosti se zaměřujeme zejména na: zpracování tematických plánů kvalitu výchovné a vzdělávací práce hospitace, výsledky závěrečných zkoušek vedení pedagogické dokumentace kvalitu mezipředmětových vztahů prevenci v oblasti sociálně-patologických jevů dodržování BOZP, PO dodržování vnitřního řádu školy kontrolu přípravy k závěrečným učňovským zkouškám.5 Údaje o školské radě V průběhu školního roku 203/204 se školská rada sešla v termínech: a Zápisy z jednání jsou v příloze této výroční zprávy. ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ČLENOVÉ JMENOVÁNI ZŘIZOVATELEM Mgr. Dagmar Horváthová Milada Otáhalová ZÁSTUPCI ŽÁKŮ Jiří Novák Zuzana Recmaníková PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY Ing. Mgr. Václav Smékal (předseda školské rady) Mgr. Luboš Just (místopředseda školské rady) 8

19 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 2. Střední škola PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ BYLY VYUČOVÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 203 / 204 Tříleté obory vzdělání 65-5-E/0 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce (označení třídy K) E/ E/ E/ E/ E/0 Malířské a natěračské práce - Malířské a natěračské práce (označení třídy MAL) Pečovatelské služby - Pečovatelské práce (označení třídy PES) Prodavačské práce (označení třídy PRP) Strojírenské práce - Automontážní práce (označení třída AP) Tesařské práce (označení třídy TES) 4-52-E/0 Zahradnické práce (označení třídy Z) 23-5-E/ E/0 Strojírenské práce - Zámečnické práce a údržba (označení třídy ZAP) Zednické práce (ZED) Dvouleté obory vzdělání E/ E/ C/02 Stavební práce (označení třídy SP) Práce ve stravování - Provoz společného stravování (označení třídy PSS) Praktická škola dvouletá (označení třídy PRŠ) 9

20 Výroční zpráva 203/ TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ PŘEHLED TŘÍLETÝCH OBORŮ A POČTY ŽÁKŮ ČÍSLO OBORU 65-5-E/ E/ E/0 NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK CELKEM Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Malířské, a natěračské práce - Malířské a natěračské práce Pečovatelské služby - Pečovatelské práce 66-5 E/0 Prodavačské práce E/0 Strojírenské práce - Automontážní práce E/0 Tesařské práce E/0 Zahradnické práce E/0 Strojírenské práce - Zámečnické práce a údržba E/0 Zednické práce CELKEM 65-5-E/0 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY - KUCHAŘSKÉ PRÁCE Schválilo MŠMT ČR č. j / s platností od počínaje. ročníkem. POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ ZÁKLADY STOLNIČENÍ GASTRONOMICKÉ ZPRACOVÁNÍ POKRMŮ POTRAVINY A VÝŽIVA ODBORNÝ VÝCVIK CELKEM

21 36-57-E/0 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE - MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Schválilo MŠMT ČR č. j. 9325/ s platností od počínaje. ročníkem. KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ ODBORNÉ KRESLENÍ MATERIÁLY 2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE 0 0 TECHNOLOGIE ODBORNÝ VÝCVIK CELKEM E/0 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY - PEČOVATELSKÉ PRÁCE Schválilo MŠMT ČR č. j. 9325/ s platností od počínaje. ročníkem. KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ ZDRAVOVĚDA EPIDEMIOLOGIE 0 0 ZÁKLADY PEČOVATELSTVÍ ZÁKLADY STRAVOVÁNÍ 0 ODBORNÝ VÝCVIK CELKEM

22 66-5-E/0 PRODAVAČSKÉ PRÁCE Schválilo MŠMT ČR č. j / s platností od. září 200 počínaje. ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ OBCHODNÍ PROVOZ ZBOŽÍZNALSTVÍ PROPAGACE 0 0 OBCHODNÍ KORESPONDENCE 0 ODBORNÝ VÝCVIK CELKEM E/0 STROJÍRENSKÉ PRÁCE - AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE Schválilo MŠMT ČR č. j. 9325/ s platností od počínaje. ročníkem. KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE STROJE A ZAŘÍZENÍ 2 OPRAVÁRENSTVÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 0 ODBORNÝ VÝCVIK CELKEM

23 36-64-E/0 TESAŘSKÉ PRÁCE Schválilo MŠMT ČR č. j. 9325/ s platností od počínaje. ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ ODBORNÉ KRESLENÍ MATERIÁLY STAVEBNÍ KONSTRUKCE 0 0 STROJE A ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE ODBORNÝ VÝCVIK CELKEM E/0 ZAHRADNICKÉ PRÁCE Schválilo MŠMT ČR č. j / s platností od počínaje. ročníkem. KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ ZÁKLADY ZAHRADNICKÉ VÝROBY OVOCNICTVÍ ZELINÁŘSTVÍ 0 2 SADOVNICTVÍ 0 KVĚTINÁŘSTVÍ 0 2 ZÁKLADY BOTANIKY A EKOLOGIE ODBORNÝ VÝCVIK CELKEM

24 23-5-E/0 STROJÍRENSKÉ PRÁCE - ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA Schválilo MŠMT ČR č. j. 9325/ s platností od počínaje. ročníkem. KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ ODBORNÉ KRESLENÍ STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE STROJE A ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE ODBORNÝ VÝCVIK CELKEM E/0 ZEDNICKÉ PRÁCE Schválilo MŠMT ČR č. j. 9325/ s platností od počínaje. ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ ODBORNÉ KRESLENÍ MATERIÁLY PŘESTAVBA BUDOV 0 0 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE ODBORNÝ VÝCVIK CELKEM

25 Výroční zpráva 203/ DVOULETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ PŘEHLED DVOULETÝCH OBORŮ A POČTY ŽÁKŮ ČÍSLO OBORU NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ. ROČNÍK 2. ROČNÍK CELKEM E/02 Stavební práce E/02 Práce ve stravování - Provoz společného stravování C/02 Praktická škola dvouletá CELKEM OBOR E/02 STAVEBNÍ PRÁCE Schválilo MŠMT ČR č. j. 9325/ s platností od počínaje. ročníkem. KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ 7 7 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 VÝPOČETNÍ TECHNIKA 2 2 B. ODBORNÉ 25 28,5 MATERIÁLY STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 0 TECHNOLOGIE 2 3 ODBORNÝ VÝCVIK 2 24,5 CELKEM 32 35,5 OBOR 65-5-E/02 PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ PROVOZ SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ Schválilo MŠMT ČR č. j / s platností od počínaje. ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČET TÝDENNÍCH VYUČOVACÍCH HODIN V ROČNÍKU. ROČNÍK 2. ROČNÍK A. VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ 6 6 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 0 OBČANSKÁ VÝCHOVA MATEMATIKA ESTETICKÁ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA 0 25

26 Výroční zpráva 203/204 TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 VÝPOČETNÍ TECHNIKA B. ODBORNÉ TECHNIKA OBSLUHY,5 ZPRACOVÁNÍ POKRMŮ 2 2 ODBORNÝ VÝCVIK 2 24,5 CELKEM Základní škola 2.2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ŠVP ZAMĚŘENÍ NÁZEV TŘÍDY / POČET ŽÁKŮ ZŠ MA 344/200 Speciální třídy pro žáky s autismem. SA / 6 2. SA / 5 3. SA / 5 4. SA / 6 ZŠ MA 344/200 Speciální třídy rehabilitační. SR / 5 2. SR / 6 3. SR / 6 4. SR / 5 ZŠ MA 344/200 Speciální třídy. S / 5 2. S / 5 3. S / ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠVP NÁZEV 499/2007. stupeň ZŠ 499/ stupeň ZŠ NÁZEV TŘÍDY / POČET ŽÁKŮ 2. A / 9 3. A / 9 4. A/ 0 5. A / 8 5. B / 8 6. A/ 3 7. A/ 2 7. B / 8. A / 8 8. B / 8 9. A/ 3 9. B/ ŠKOLNÍ DRUŽINA NÁZEV POČET ŽÁKŮ Školní družina - pro žáky. stupně ZŠ a SŠ ŠKOLNÍ KLUB Název Školní klub - pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ Počet žáků 0 26

27 Výroční zpráva 203/204 3 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY, RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3. Vedení školy ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Vojtěch Kolařík ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO STŘEDNÍ ŠKOLU Ing. Mgr. Václav Smékal PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU Mgr. Jan Bierza PRO PROVOZNĚ-TECHNICKÝ ÚSEK Ing. Milan Kovalčík VÝCHOVNÝ PORADCE A PORADCE PRO PREVENCI SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLU Mgr. Jiří Rektořík - SŠ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU Mgr. Zuzana Proboszová - ZŠ 3.2 Pedagogičtí pracovníci KATEGORIE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ CELKOVÝ POČET ODUČENÝCH HODIN Z TOHO HODIN APROBOVANĚ POČET HODIN APROBOVANĚ V % střední škola UČITELÉ VVP A OP 324,5 324,5 00% UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU 589,5 56,5 95,25 ASISTENTI PEDAGOGA % základní škola UČITELÉ % VYCHOVATELÉ % ASISTENTI PEDAGOGA % % školní družina, školní klub VYCHOVATELÉ CELKEM ZA ŠKOLU 27

28 Výroční zpráva 203/204 ÚROVEŇ ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 203/204 PRŮMĚRNÉ STAVY PEDAGOGŮ ŠKOLNÍ ROK 203/204 PRŮMĚRNÁ DÉLKA PEDAGOGICKÉ PRAXE střední škola 40, UČITELÉ VŠEOBECNÝCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 5,5 26,32 UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU 20,6 30,95 4 9,69 ASISTENTI PEDAGOGA základní škola 49,7 UČITELÉ 26,4 32,62 VYCHOVATELÉ 8, 8,7 ASISTENTI PEDAGOGA 5,2 4,47 CELKEM ZA ŠKOLU 89,8 23, PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI SŠ POČET TŘÍD TŘÍDNÍ UČITEL ASISTENT PEDAGOGA UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU PRAKTICKÁ ŠKOLA CELKEM *** ROČNÍK. ROČNÍK TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ 2. ROČNÍK TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ 3. ROČNÍK TŘÍLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ 2. ROČNÍK DVOULETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ *** Není uveden celkový počet učitelů odborného výcviku z důvodu současného působení učitele ve více ročnících zároveň. 28

29 3.2.2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ SPECIÁLNÍ ŠKOLA Třída Učitel Vychovatel Asistent pedagoga. SA 2. SA 3. SA 4. SA CELKEM (TŘÍDY PRO ŽÁKY S AUTISMEM) SR 2. SR 3. SR 4. SR CELKEM (REHABILITAČNÍ TŘÍDY) S 0 2. S 0 3. S 0 CELKEM (SPECIÁLNÍ TŘÍDY) CELKEM 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Třída Učitel Vychovatel Asistent pedagoga 2. A A A 0 5. A 0 5. B 0 0 CELKEM (. STUPEŇ ZŠ) A 0 7. A 0 7. B A B A B 0 0 CELKEM (2. STUPEŇ ZŠ) CELKEM Netřídní učitelé: 7 29

30 Výroční zpráva 203/ Nepedagogičtí pracovníci (provozní zaměstnanci) POČTY PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ THP Podřízené oddělení ZŘ PRO EKONOMIKU A PROVOZ osobní a mzdové oddělení, účtárna, vrátnice 8 VEDOUCÍ STRAVOVÁNÍ kuchyň 5 SPRÁVCE BAZÉNU, ÚDRŽBA šatnářky / plavčík 4 VEDOUCÍ SKLAD. HOSPOD. ÚKLID skladník 9 CELKOVÝ POČET: Počty zaměstnanců 36 30

31 4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 4. Přijímací řízení (SŠ) Přijímací řízení se uskutečnilo podle kritérií stanovených ředitelem školy a v souladu s platnou legislativou. Proběhlo STUDIJNÍ A OBORY VZDĚLÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ KÓD NÁZEV CELKEM DÍVKY POČET PŘIHLÁŠENÝCH K Z R. ZŠ Z 9. R. ZŠ 23-5-E/0 STROJÍRENSKÉ PRÁCE E/0 TESAŘSKÉ PRÁCE E/0 ZEDNICKÉ PRÁCE E/0 ZAHRADNICKÉ PRÁCE E/0 STRAVOVACÍ A UBYT. SLUŽBY E/0 PRODAVAČSKÉ PRÁCE E/0 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ODJINUD 8 oborů vzdělání STUDIJNÍ A OBORY VZDĚLÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ KÓD NÁZEV CELK. DÍVKY POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ KE STUDIU Z R. ZŠ POČET NEPŘI- JATÝH ŽÁKŮ 23-5-E/0 STROJÍRENSKÉ PRÁCE E/0 TESAŘSKÉ PRÁCE E/0 ZEDNICKÉ PRÁCE E/0 ZAHRADNICKÉ PRÁCE E/0 STRAVOVACÍ A UBYT. SLUŽBY E/0 PRODAVAČSKÉ PRÁCE E/0 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Z 9. R. ZŠ ODJI- NUD NEDO- STAVILI SE 8 oborů vzdělání

32 4.2 Přijímací řízení (ZŠ) - zápis k povinné školní docházce Zápis do. tříd pro školní rok 203/204 se konal Proběhl v souladu s nařízením ředitele školy. počet dětí přijatých do prvních tříd: 2 z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu): 2 počet odkladů pro školní rok 203/204: Přijímací řízení (Kurz pro získání základního vzdělání) Na základě přijímacího řízení bylo do kurzu zařazeno celkem 24 žáků. 20 žáků dvouletého a tříletého oboru vzdělání naší školy, 2 žáci z jiné střední školy, jedna mladistvá bez zaměstnání a jeden dospělý posluchač. 32

33 5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (SŠ) HODNOCENÍ. A 2. ROČNÍKŮ TŘÍLETÝCH OBORŮ,. ROČNÍKU PRAKTICKÉ ŠKOLY. ROČNÍK, TŘÍLETÉ OBORY PRODAVAČSKÉ PRÁCE AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE PEČOVATELSKÉ PRÁCE KUCHAŘSKÉ PRÁCE ZAHRADNICKÉ PRÁCE STAV ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ PROSPĚL S NEPROSPĚL PROSPĚL ZNÁMKA VYZNAM. 5 N 8 6 2, , , , , TESAŘSKÉ PRÁCE 6 6 6, ZEDNICKÉ PRÁCE , CELKEM , ROČNÍK, TŘÍLETÉ OBORY PRODAVAČSKÉ PRÁCE AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE PEČOVATELSKÉ PRÁCE KUCHAŘSKÉ PRÁCE ZAHRADNICKÉ PRÁCE STAV ŽÁKŮ ABSENCE CELKEM ABSENCE NEOMLUVENÁ PŘŠ DŘŠ 2. ST. Z CHOVÁNÍ 3. ST. Z CHOVÁNÍ TESAŘSKÉ PRÁCE ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM ROČNÍK, TŘÍLETÉ OBORY PRODAVAČSKÉ PRÁCE KUCHAŘSKÉ PRÁCE STAV ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ PROSPĚL S NEPROSPĚL PROSPĚL ZNÁMKA VYZNAM. 5 N 5 9 2, , ZEDNICKÉ PRÁCE , AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE , MALÍŘSKÉ PRÁCE , CELKEM ,

34 2. ROČNÍK, TŘÍLETÉ OBORY PRODAVAČSKÉ PRÁCE KUCHAŘSKÉ PRÁCE STAV ŽÁKŮ ABSENCE CELKEM ABSENCE NEOMLUVENÁ PŘŠ DŘŠ 2. ST. Z CHOVÁNÍ 3. ST. Z CHOVÁNÍ ZEDNICKÉ PRÁCE AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE MALÍŘSKÉ PRÁCE CELKEM ROČNÍK PRAKTICKÁ ŠKOLA STAV ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ PROSPĚL S NEPROSPĚL PROSPĚL ZNÁMKA VYZNAM. 5 N PRŠ A , PRŠ B , CELKEM , ROČNÍK, PRAKTICKÁ ŠKOLA STAV ŽÁKŮ ABSENCE CELKEM ABSENCE NEOMLUVENÁ PŘŠ DŘŠ 2. ST. Z CHOVÁNÍ PRŠ A PRŠ B CELKEM ST. Z CHOVÁNÍ HODNOCENÍ 3. ROČNÍKŮ TŘÍLETÝCH OBORŮ, 2. ROČNÍKU DVOULETÝCH OBORŮ A 2. ROČNÍKU PRAKTICKÉ ŠKOLY 3. ROČNÍK TŘÍLETÉ OBORY PRODAVAČSKÉ PRÁCE PEČOVATELSKÉ PRÁCE AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE STAV ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA PROSPĚL S VYZNAM. PROSPĚL NEPROSPĚL 0 9 2, , , MALÍŘSKÉ PRÁCE , KUCHAŘSKÉ PRÁCE 4 3 2, ZEDNICKÉ PRÁCE , ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA PRODAVAČSKÉ PRÁCE , , CELKEM ,

35 3. ROČNÍK, TŘÍLETÉ OBORY PRODAVAČSKÉ PRÁCE PEČOVATELSKÉ PRÁCE AUTOMONTÁŽNÍ PRÁCE STAV ŽÁKŮ ABSENCE CELKEM ABSENCE NEOMLUVENÁ PŘŠ DŘŠ 2. ST. Z CHOVÁNÍ MALÍŘSKÉ PRÁCE KUCHAŘSKÉ PRÁCE ZEDNICKÉ PRÁCE ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBA PRODAVAČSKÉ PRÁCE ST. Z CHOVÁNÍ CELKEM ROČNÍK DVOULETÉ OBORY PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ STAV ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA PROSPĚL S VYZNAM. PROSPĚL NEPROSPĚL , STAVEBNÍ PRÁCE , CELKEM , ROČNÍK DVOULETÉ OBORY STAV ŽÁKŮ ABSENCE CELKEM ABSENCE NEOMLUVENÁ PŘŠ DŘŠ 2. ST. Z CHOVÁNÍ 3. ST. Z CHOVÁNÍ PRÁCE VE STRAVOVÁNÍ STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM ROČNÍK PRAKTICKÁ ŠKOLA STAV ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA PROSPĚL S VYZNAM. PROSPĚL NEPROSPĚL PRŠ 2 A 6 6 6, PRŠ 2 B ,4 0 4 CELKEM 2, ROČNÍK PRAKTICKÁ ŠKOLA STAV ŽÁKŮ ABSENCE CELKEM ABSENCE NEOMLUVENÁ PŘŠ DŘŠ 2. ST. Z CHOVÁNÍ PRŠ 2 A PRŠ 2 B ST. Z CHOVÁNÍ CELKEM

36 5.. VÝSLEDKY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK OBOR VZDĚLÁNÍ CELKEM KE ZKOUŠKÁM PROSPĚL PROSPĚL S VYZN. NEPROSPĚL NEHODNOCEN AP KUCH MN PRP PRŠ PS PZZ SP ZED ZPU NÁHR. TERM OPRAV. TERM Organizace závěrečných zkoušek Závěrečné zkoušky proběhly v souladu se zákonem č. 56 / 2004 Sb., ze dne 24. září 2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 47 / 2005 Sb., ze dne 8. ledna 2005, 36

37 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Termíny konání závěrečných zkoušek Písemná zkouška: Praktická zkouška: Ústní zkouška: Ve školním roce 203/204 na střední škole proběhly závěrečné zkoušky ve tříletých oborech podle vzdělávací formy - Jednotného zadání závěrečné zkoušky. Praktická zkouška Praktická zkouška je stěžejní částí závěrečné zkoušky. V jejím průběhu by měly být zadávány úkoly, které mají charakter konkrétního pracovního problému v reálném nebo simulovaném prostředí. Témata praktické zkoušky by ovšem vždy měla být natolik komplexní, aby obsahovala propojení více kompetencí stanovených v hodnoticím standardu. Každé téma by tedy mělo obsahovat logickou sestavu úkolů, při nichž se ověřují jednotlivé kompetence, a vyústit v celkové řešení. Žáci při zpracování takto zadaného tématu prokazují, že jednotlivé otázky a úkoly jsou schopni pojímat ve vzájemných vazbách a souvislostech. Písemná zkouška Písemná zkouška by měla sloužit k ověření těch kompetencí, které lze stěží zjistit praktickou zkouškou. Při uplatnění jednotného zadání ale postupně dochází k zásadnímu posunu v koncepci jejich témat. Ta by totiž měla být formulována tak, aby umožnila ověřit, zda je žák schopen aplikovat základní odborné i obecné teoretické vědomosti při řešení úkolů souvisejících 37

38 Výroční zpráva 203/204 s praktickým výkonem povolání. Jedná se např. o návrhy technologických postupů, plánování práce, ekonomické propočty, technické výpočty, apod. Podle potřeb oboru lze v odůvodněných případech zařadit jako součást zkoušky i test, který by měl být ale rovněž zaměřen na volbu vhodných řešení a postupů, nikoliv na ověřování encyklopedických vědomostí. Ústní zkouška Jednotné zadání vychází z předpokladu, že žákovy konkrétní vědomosti dílčího charakteru byly již ověřeny v průběhu studia. Ústní zkouška by proto měla rovněž zjišťovat, zda žák tyto vědomosti dokáže využívat v potřebných souvislostech. Témata by proto měla být formulována problémově a žák by při nich měl prokázat, do jaké míry je schopen se orientovat v širší odborné problematice a nalézat její řešení. Ústní zkouška by tedy měla zjišťovat schopnost syntézy vědomostí, hledání souvislostí a také ověřovat osvojení klíčových kompetencí (např. komunikativní schopnosti, schopnost pracovat a uplatnit se na trhu práce). Odborné vzdělávání hraje a bude hrát prioritní roli. Je nutní si uvědomit, že v momentě, kdy absolvent ukončí vzdělávání na střední škole, nekončí jeho další vzdělanostní dráha jako taková. Další neformální vzdělávání mu poslouží jako další nástroj, díky kterému bude například v technických oborech schopen držet krok s rychlým technologickým vývojem a bude lépe reagovat na měnící se požadavky na trh práce. Ze strany vzdělávacích institucí (zejména středních škol) tak vzniká nutnost zabezpečit takovouto profesní nástavbu v úzké spolupráci ze zaměstnavately VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘEHLED ÚRAZŮ ZA ŠKOLNÍ ROK 203/204 DATUM ÚRAZU POHLAVÍ PORANĚNÁ ČÁST PŘÍČINA ÚRAZU M Prsteníček LR naražení M Nos naražení M Koleno upadnutí M Kotník PN podvrtnutí Ž Prsteníček LR říznutí M Zápěstí PR přiražení 38

39 Při předcházení rizikům úrazů jsou žáci seznamováni s touto problematikou při periodických školeních na začátku a v průběhu školního roku během teoretické i praktické výuky. V odborném výcviku jsou žáci zaměstnáváni v souladu s ustanovením zákoníku práce. Škola má zpracován seznam prací zakázaných ženám a mladistvým. Ve sledovaném období nebylo zjištěno porušení daných bezpečnostních nařízení. Pro poskytnutí první pomoci v rámci školy byli odborně proškoleni pedagogičtí pracovníci. Ve sledovaném období bylo vyplněno 6 záznamů o úraze. K hromadnému a smrtelnému úrazu nedošlo. Evidence, registrace, vyšetřování a odškodňování úrazů je prováděno podle platných právních předpisů. K předcházení a prevenci úrazů je prováděno vstupní školení, každý měsíc poučení žáků, specifická školení dle probíraných tematických celků a seznámení s riziky POČTY ŽÁKŮ OPAKUJÍCÍCH ROČNÍK Dvouletý obor vzdělání: 0 žáků Tříleté obory vzdělání:. ročník: KUCH, ZED 2 2. ročník: MN, AP 2 3. ročník: PRP 2, ZED, KUCH 5..4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ (KURZ PRO ZÍSKÁNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ) K závěrečným zkouškám, konaných ve dnech 26. a 27. května 204, se přihlásilo 7 posluchačů a jedna, která měla nárok na opravnou zkoušku z jednoho předmětu z loňského školního roku. Kurz ukončilo úspěšným složením závěrečných zkoušek 6 absolventů, včetně opravné zkoušky. Dvě posluchačky se nedostavily k některým dílčím zkouškám. Mají možnost si požádat ředitele školy o povolení opravných zkoušek. 39

40 Výroční zpráva 203/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (ZŠ) CELKOVÝ PŘEHLED PROSPĚCHU ZÁKLADNÍ ŠKOLA POČET ŽÁKŮ PROSPĚL PROSPĚL S VYZN. NEPROSPĚL UVOLNĚN NEHODNOCEN. STUPEŇ STUPEŇ ZŠ SPEC CELKEM TŘÍDA Komentář: 2 žáci uvolněni z TV na základě lékařské zprávy. PŘEHLED O CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘÍDA POČET ŽÁKŮ DŮTKY TU DŮTKY ŘŠ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ II. A III. A IV. A V. A V. B CELKEM (. STUPEŇ ZŠ) VI. A VII. A 0 0 VII. B VIII. B IX. A IX. B CELKEM (2. stupeň ZŠ) CELKEM ZŠ PŘEHLED ABSENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 203/204 POČET OMLUV- HODIN POČET OMLUV. HODIN NA ŽÁKA POČET NEOMLUV. HODIN POČET NEOMLUV. HODIN NA ŽÁKA SPECIÁLNÍ ŠKOLA , ZÁKLADNÍ ŠKOLA , ,36 CELKEM

41 5.2. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SPECIÁLNÍ ŠKOLY. POLOLETÍ TŘÍDA POČET ŽÁKŮ PROSPĚL PROSPĚL S VYZN. NEPROSPĚL UVOLNĚN NEHODNOCEN. SA SA SA SA SR SR SR SR S S S CELKEM POLOLETÍ TŘÍDA POČET ŽÁKŮ PROSPĚL PROSPĚL S VYZN. NEPROSPĚL UVOLNĚN NEHODNOCEN. SA SA SA SA SR SR SR SR S S S CELKEM

42 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA METODICKÉHO SDRUŽENÍ SPECIÁLNÍ ŠKOLY Frekvence schůzek: krát v měsíci, 2. úterý v 7,40 h (termíny byly někdy z organizačních důvodů přesunuty). Vedoucí MS spolupracovala se zástupcem ředitele školy, s vedoucím učitelem, s jednotlivými pedagogickými pracovníky dle potřeby, s koordinátorkou ŠVP a s výchovnou poradkyní. Program schůzek: Je dán ročním plánem práce MS. Řešení úkolů, které se objevily v průběhu školního roku a projednávání podnětů nebo námitek členů MS a vedení školy. Ve školním roce 203/204 již 4. rokem pracujeme ve všech ročnících podle nového ŠVP. Činnost členů metodického sdružení je zaměřena na realizaci nového ŠVP, na korekci nebo úpravu plánů učiva. Projekty byly vytvořeny tak, aby co nejlépe vyhovovaly. Tento úkol je dlouhodobý s přesahem do dalších let. Členové MS se zabývali těmito činnostmi: Jednotné zápisy do třídních knih, třídních výkazů a dalších dokumentů, stanovení pořadí vyučovacích předmětů a jejich zkratek. Seznamování se s různými dokumenty a posuzování dokumentů (přílohy). Jednotné vyplňování a aktualizace osobní dokumentace žáků. Realizace a úprava již vytvořených projektů. Vyplňování třídních knih, společné postupy. Vzájemná kontrola osobních spisů a katalogových listů, TK a TV. Sledování platnosti dokumentů vydaných SPC a termínů vyšetření, spolupráce jednotlivých třídních učitelů s pracovníky SPC se speciálními pedagogy, s psychology a sociálními pracovnicemi. Vytváření podmínek pro vyšetřování žáků příslušnými pracovníky SPC. Průběžná úprava a korekce plánů učiva. Výměna zkušeností, náměty, návrhy. Celoroční spolupráce s vedoucími a členy jiných MS a předmětových komisí na škole. Seznamování členů MS s novými pomůckami. Prezentace obrazových a výukových materiálů pro interaktivní tabuli, vytvořených v rámci grantu Svět patří i nám a Úspěšná škola. Pomoc mladým pedagogickým pracovníkům. Spolupráce s vedením školy. Materiály, které byly prostudovány a zpracovány, jsou vedeny u zápisů MS jako přílohy. Spolupráce s OS Život dětem. 42

43 5.2.2 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. POLOLETÍ -. STUPEŇ TŘÍDA POČET ŽÁKŮ PROSPĚL PROSPĚL S VYZN. NEPROSPĚL UVOLNĚN NEHODNOCEN II. A III. A IV. A V. A V. B CELKEM POLOLETÍ - 2. STUPEŇ TŘÍDA POČET ŽÁKŮ PROSPĚL PROSPĚL S VYZN. NEPROSPĚL UVOLNĚN NEHODNOCEN VI. A VII. A VII. B VIII. B IX. A IX. B CELKEM POLOLETÍ -. STUPEŇ TŘÍDA POČET ŽÁKŮ PROSPĚL PROSPĚL S VYZN. NEPROSPĚL UVOLNĚN NEHODNOCEN II. A III. A IV. A V. A V.B CELKEM POLOLETÍ 2. STUPEŇ TŘÍDA POČET ŽÁKŮ PROSPĚL PROSPĚL S VYZN. NEPROSPĚL UVOLNĚN NEHODNOCEN VI. A VII. A VII. B VIII. B IX. A IX. B CELKEM

44 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA METODICKÉHO SDRUŽENÍ. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Frekvence schůzek: x v měsíci, v případě potřeby mimořádné schůzky Program schůzek: vycházel z plánu MS a ročního plánu školy cílem schůzek bylo řešení úkolů vyplývajících z plánů, projednávání podnětů nebo námitek členů MS a vedení školy Činnost členů je zaměřena na: úpravu a korekci stávajících učebních plánů pro. 5. ročník ZŠ revizi ŠVP posuzování dokumentů, jednotné vyplňování školní dokumentace a aktualizace osobní dokumentace žáků vzájemnou spolupráci pedagogů v souběžných třídách sledování platnosti dokumentů vystavených SPC a termínů vyšetření seznamování členů MS s novými učebními pomůckami spolupráci s vedením školy, s vedoucími a členy jiných MS, členy předmětových komisí, výchovným poradcem, metodikem školní prevence přípravu a organizaci na akce školy a města organizaci plaveckého výcviku pro žáky 3., 4. a 5. ročníků ZŠ hodnocení projektu Normální je nekouřit - program podpory zdraví a prevence kouření Materiály, které byly prostudovány a zpracovány jsou vedeny jako přílohy u zápisů MS. 44

45 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA METODICKÉHO SDRUŽENÍ 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Metodické sdružení (dále jen MS) se během tohoto období sešlo celkem desetkrát. Frekvence schůzek: Pracovní tým: x měsíčně a dále dle potřeby v 7:30 hodin třídní a netřídní učitelé MS se postupně zabývalo těmito otázkami a úkoly: řešení chování žáků dodržování důslednosti a jednotnosti v postupech úprava sešitů, domácí úkoly opravy sešitů důsledná kontrola vzájemné kontroly OS, KL, TK, TV tematické plány do všech předmětů, opětovná kontrola a úprava tematických plánů pololetní a závěrečné prověrky z českého jazyka a matematiky sjednocení klasifikace a vyhodnocení diskuze o nabízených akcích a soutěžích školní časopis příspěvky žáků a učitelů třídní knihy sjednocení zápisů v TK dozory na chodbách a ve třídách (přestávky) projektové dny (např. environmentální výchova, sportovní turnaje, soutěže atd.) zhodnocení činnosti MS za celý školní rok spolupráce s žákovskou radou spolupráce s výchovnou poradkyní a metodikem školní prevence vedení praxe studentů studujících VŠ MS se průběžně zabývalo také podněty vedení školy, podporovalo týmovou práci, diskuzi a výměnu zkušeností. 45

46 5.2.3 PŘEHLED ŽÁKŮ, KTEŘÍ UKONČILI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU Ve školním roce 203/204 ukončilo základní vzdělání celkem 28 žáků. Z toho na základní škole 25 žáků a na základní škole speciální 3 žáci. 2 žáků bude pokračovat ve vzdělávání na střední škole. Z toho 7 žáků na naší střední škole v tříletých E oborech, na jiné střední škole v tříletém H oboru, 3 žáci na praktické dvouleté škole POČTY ŽÁKŮ OPAKUJÍCÍCH ROČNÍK Ve školním roce 203/204 neopakuje ročník žádný žák ZŠ. 46

47 6 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 6. Hodnotící zpráva výchovného poradce (SŠ) Obsahová náplň Byl: doplněn a aktualizován školní řád (podávání léků a léčebných prostředků, odkaz na Metodický pokyn ke slovnímu hodnocení ZŠ speciální, příloha č. 7), zpracován jednotný dokument pro evidenci telefonické, písemné a osobní komunikace se zákonnými zástupci žáků a se zletilými žáky, zpracován obsah výchovně poradenské činnosti pro intranet, aktualizován a opraven obsah dopisů pro zákonné zástupce a žáky týkajících se absence, vytvořen Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v elektronické podobě. Výchovně poradenská činnost Definování aktuálně nejproblémovějších oblasti a upřesnění postupů pro jejich řešení: A. velká absence žáků třídní učitel ve spolupráci s učitelem OV spolupracují s rodiči při řešení absence. Třídní učitel může za neomluvenou absenci podat řediteli školy prostřednictvím výchovného poradce podnět k zahájení správního řízení. Výchovny poradce kontroluje, zda škola vyvíjí adekvátní úsilí při pokusu o spolupráci a konzultuje s ředitelem školy, zda bude správní řízení zahájeno. Při komunikaci s rodiči platí doporučení, že písemné oznámení je nahrazeno telefonickým (tam, kde to je možné). Pouze v případech, které vyžadují písemné sdělení zasílané s doručenkou, bude využita korespondence. Doporučení snižuje korespondenci týkající se absence žáků až o dvě třetiny. B. opakované kázeňské problémy třídní učitel, učitel OV a ostatní pedagogičtí pracovníci. Pokud opakované pokusy o řešení nevedou ke zlepšení, může podat třídní učitel Návrh k jednání výchovné komise. Návrh podává v situaci, kdy uvažuje o výchovném opatření podmínečného vyloučení nebo vyloučení. Výchovná komise zvažuje adekvátnost zahájení správního řízení a své doporučení sděluje prostřednictvím výchovného poradce řediteli školy. Navrhování ostatních výchovných opatření je v kompetenci třídního učitele a učitele OV. 47

48 C. krádež řeší třídní učitel, učitel OV ve spolupráci s vedoucím učitelem OV. Třídní učitel nebo vedoucí učitel OV může za krádež podat řediteli školy prostřednictvím výchovného poradce podnět k zahájení správního řízení. Výchovný poradce konzultuje s ředitelem školy, zda bude správní řízení zahájeno. D. ostatní výchovně vzdělávací problémy vandalismus, kouření v budově školy, malá motivace žáků k pravidelnému plnění povinností. Mírně vzrostl výskyt vandalismu, částečně byl eliminován zamykáním WC v průběhu vyučovacích hodin. Toto opatření vyřešilo rovněž kouření na WC. E. porušení školního řádu vyžadující správní řízení v případě závažných porušení školního řádu zprostředkovává výchovný poradce informace řediteli školy. Seznamuje ho s událostí na základě podnětu zpracovaném třídním učitelem nebo jiným pedagogickým pracovníkem. Výchovný poradce rovněž sděluje řediteli školy svá doporučení. Ředitel školy rozhoduje na základě předložených a sdělených informací o způsobech řešení a dalším postupu. Činnost výchovného poradce probíhala v rámci hodin určených pro výchovně poradenskou činnost (čtvrtky hodin), ale také mimo tyto hodiny, jelikož to umožňoval rozvrh hodin. Jednání s rodiči a žáky v rámci výchovně poradenské činnosti: opakovaná neomluvná absence 4x (jednalo se o zletilé žáky), šikanování, podezření na šikanování, podnět k prošetření 5x (2x podnět ze strany rodičů - příčinou žákových problémů nebyl vliv spolužáků, 2x se jednalo o jednorázový akt, x se prokázalo opakované ohrožování žáka výstraha zahájení správního řízení pro iniciátora), nespokojenost žáků s výukou a jednáním vyučujících 4x (2x konzultace s žáky, x konzultace s třídním učitelem, x konzultace se ZŠ pro SŠ), ostatní nevhodné jednání žáků 6x (2x narušování výuky nevhodným chováním, vulgární chování ve výuce, podezření ne užití OPL, podvod s omluvenkou se zneužitím jména školy, výskyt paralyzéru ve škole a ohrožování spolužáků), osobní problémy žáků 2x opakované schůzky s žáky (problémy v rodině), další studium současných žáků 7x (volba školy, oboru vzdělání, vyplnění přihlášky, získání zápisového lístku elektronickou cestou), možnosti studia pro žáky vycházející ze ZŠ 2x (burza středních škol ve společenském domě Reneta, třídní schůzky na ZŠ. máje). 48

49 Konzultace s ZŘ pro SŠ a pedagogy: závažné porušení školního řádu 5x (2x ublížení na zdraví, 2x šikanování nebo podezření, vandalismus), neshody žáků s vyučujícím 2x, výchovně vzdělávací problémy žáka a možnost jejich řešení ve spolupráci s rodiči 2x Řediteli školy nebyl podán ke zvážení žádný podnět k zahájení správního řízení. Neproběhla žádná výchovná komise. Vzhledem k nutnosti vést u závažných porušení školního řádu správní řízení vytváří situaci, že mnohdy se konání výchovné komise jeví jako další duplicitní způsob vedení rozhovorů se zúčastněnými. Proto je doporučeno její konání zejména ve sporných případech, kdy v rámci objektivity je využito možnosti zvážit výchovné řešení širšímu okruhu pedagogických pracovníků nebo v případě, kdy je pravděpodobné, že v projednávané záležitosti nebude probíhat správní řízení. Tři žáci dostali výstrahu zahájení správního řízení (urážky vyučujícího, šikanování, falšování omluvenky se zneužitím jména školy). Ve třech případech, kdy závažnost provinění vyžadovala správní řízení (2x fyzické napadení s ublížením na zdraví civilních osob, opakované vulgární a agresivní chování k vyučujícím), žáci sami nebo prostřednictvím zákonných zástupců ukončili studium. V průběhu školního roku byly pravidelně konzultovány zejména s třídními učiteli, ZŘ pro SŠ a vedoucími učiteli OV dílčí problémy, které aktuálně řešili. Souvisí to se snahou pedagogů většinu problémů řešit v rámci svých kompetencí (pouze s případnou konzultací). Jen v závažných a opakujících se případech do jednání vstupuje výchovný poradce nebo vedení školy. Skutečnost lze hodnotit pozitivně, protože při množství výchovných problémů našich žáků je žádoucí, aby se na řešení podíleli všichni pedagogové. Úroveň snahy a aktivitu pedagogů při řešení problémů lze hodnotit jako bezproblémovou a ze strany pedagogů vstřícnou. Důraz na řešení problémů, zejména pak absence, bývá u jednotlivých pedagogů velmi rozdílný. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI Zprávy o žácích Třídními učiteli ve spolupráci s učiteli OV bylo vypracováno 24 zpráv o žácích (stav k ) pro sociální odbory (3), Policii ČR (5), soudy (5), probační a mediační službu (). Nejvíce zpráv 49

50 vypracovali Mgr. R. Pospíšil (7), Ing. I. Šefránková (6), Ing. H. Pavlíčková (4) a Mgr. M. Mokrejšová (3). V porovnání s loňským školním rokem bylo napsáno o 2 zpráv méně. Struktura spolupracujících organizací zůstává stejná. Policie ČR, sociální odbory kurátoři Spolupráce v rámci osobního kontaktu byla realizována jednotlivými pedagogickými pracovníky. Pedagogicko psychologická poradna (dále jen PPP) a speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) V rámci diagnostiky žáků s institucemi spolupracovali pracovníci pověření řešením a evidencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Mgr. Ing. V. Smékal, Mgr. V. Schovajsová) zejména s SPC při Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s.). Výchovný poradce opakovaně jednal (osobně i telefonicky) s pracovníky SPC DAKOL o.p.s, SPC Karviná (metodické schůzky), SPC Frýdek - Místek (IVP , zprostředkování osobních konzultací ohledně vzdělávacích potřeb sedmi žáků a , odborné podklady pro další vzdělávání , úprava podmínek konání závěrečné zkoušky a jednání s žákyní a matkou ), SPC Kpt. Vajdy v Ostravě (konzultace ohledně vzdělávacích potřeb jednoho žáka). V letošním roce bylo zpracováno mimo praktickou školu 8 individuálních vzdělávacích plánů (5 u žáků tříletých oborů vzdělání, 3 u žáků dvouletého oboru vzdělání). V praktické škole bylo zpracováno 5 nových individuálních vzdělávacích plánů a 4 aktualizováno, a to u žáků, kteří je měli z minulého školního roku. MŠMT Spolupráce na dotazníku právní gramotnosti. Národní ústav pro vzdělávání V rámci projektu VIP Kariéra II spolupráce na evaluačních nástrojích prevence a intervence týkajících se předčasných odchodů studentů ze středních škol. 50

51 Okresní hospodářská komora Karviná Semináře (Základy personalistiky, řízení a rozvoj lidských zdrojů, Aktuální trendy na trhu práce, Psychologie osobnosti) v rámci VP Budoucnost projektu Profesní růst ve školství. Probační a mediační služba (dále jen PMS) Pokračovala spolupráce s PMS týkající se společensky prospěšných činností. V případě našeho žáka škola zváží, zda mu bude umožněno vykonávat společensky prospěšnou činnost (případně jiný druh prospěšné práce) ve škole. Garantem a zprostředkovatelem spolupráce je výchovný poradce, který při realizaci spolupracuje s Ing. Milanem Kovalčíkem a pracovníky hospodářského úseku školy. Ostatní činnost konzultace v rámci spolupráce s výchovnou poradkyní naší školy pro ZŠ, spolupráce s Mgr. Veronikou Majkútovou v rámci aktualizace informací na webových stránkách školy a tvorbě intranetu, spolupráce s Bc. Nikolou Vavroušem na opravě výzdoby chodby v prvním patře na budově A. Vzdělávací činnost účast Mgr. J. Rektoříka na 6. krajské konferenci k prevenci (viz. Hodnotící zpráva z oblasti prevence), telefonická konzultace s Mgr. Marií Komárovou ohledně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (Mgr. J. Rektořík říjen) jednání s Resocia o. s. ohledně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (Mgr. Ing. V. Smékal, Mgr. J. Rektořík listopad, červen). Doporučení A. Motivovat pedagogické pracovníky k většímu zájmu a vlastní iniciativě o vzdělávání (semináře, kurzy, studium odborné literatury školní knihovna, časopis Prevence) v oblastech týkajících se některých aspektů výchovně vzdělávacího procesu rozvoj sociálních dovedností, rozvoj osobnostních kompetencí pedagoga, práce s rodiči, psychohygiena, pravidla práce se třídou, monitorování vztahů ve třídě, osobnost učitele. 5

52 B. Aby nedocházelo ke stupňování agrese žáků, ale k jejich spolupráci, je potřeba mnohem více vážit strategii přístupu k žákovi v jednání a zejména komunikaci. Proto by mělo být další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeno na tuto oblast zvládání a řešení konfliktů, strategie zvládání agresivity, komunikační strategie, asertivita, problémový žák apod. C. V některých individuálních případech zlepšit komunikaci s žáky a jejich zákonnými zástupci, a to nejen při řešení opakované dlouhodobé absence. 6.2 Hodnotící zpráva školního metodika prevence (SŠ). Výchovná a vzdělávací činnost v rámci výchovně vzdělávacího procesu Preventivní činnost vyučujících v rámci obsahové náplně a cílů vzdělávání byla důležitou součástí výuky v předmětech tělesná výchova (zaměření na zdravý životní styl, vytváření kladného vztahu k pohybu, hygiena, ochrana zdraví, první pomoc), občanská výchova (zdraví, závislosti, komunikace, člověk a životní styl, rasismus a xenofobie, sexuální život, interakční program, kriminalita na dětech a mladistvých, kriminalita dětí a mladistvých). Ve všech předmětech byl kladen důraz na posilování sociálních kompetencí žáků (orientace v interpersonálních vztazích, zvládání emocí, komunikace, systematické plnění povinností). Učitelé odborného výcviku (dále jen UOV) upevňovali pracovní a hygienické návyky, posilovali vztah k práci, vytvářeli příznivou atmosféru mezi žáky a příjemné klima na pracovišti. Žáci prvních ročníků zhlédli v občanské výchově film věnovaný šikanování Mezi stěnami (je součástí školní knihovny SŠ) s následnou diskusí k tématu. Žákům druhého ročníku byl v občanské výchově promítnut film věnovaný rizikovému sexuálnímu chování Mezi nimi (je součástí školní knihovny ZŠ) s následnou diskusí. 2. Práce s interakčním programem Práce s interakčním programem je dlouhodobě důležitou aktivitou školy v oblasti prevence. Jedná se o kontinuální a komplexní program specifické prevence. Stejně jako podobné programy v předcházejících letech, byl realizován v prvních ročnících. S přechodem na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu se podařilo tento program zakomponovat přímo do tematických plánů, a to ve 2. pololetí v předmětu občanská výchova. Programu bylo vyhrazeno 2 hodin 52

53 Výsledky práce s programem byly hodnoceny dotazníkem sociální lability (D-S-L) formou test x retest (hodnocení programu viz kapitola..). S interakčním programem pracovali učitelé prvních ročníků občanské výchovy Mgr. J. Rektořík, částečně Mgr. R. Pospíšil. 3. Motivační program pro žáky V průběhu 2. pololetí probíhala motivační soutěž pro žáky tříletých oborů vzdělání kuchařské práce, prodavačské práce, pečovatelské služby, zahradnické práce a dvouletého oboru vzdělání provoz společného stravování. Garantem soutěže byla VUOV Mgr. V. Staniková, která spolupracovala s jednotlivými učiteli odborného výcviku. Soutěžilo se o nejlepší pracovní skupinu a o nejšikovnějšího a nejpracovitějšího žáka. Bodování probíhalo pro každou soutěž samostatně. Cílem bylo zlepšit docházku žáků, zlepšit jejich vzájemné vztahy, motivovat je k větší spolupráci v rámci jednotlivých pracovních skupin a uvědomit si svou zodpovědnost nejen za sebe, ale také v rámci pracovní skupiny v odborném výcviku. Soutěže se zúčastnilo 6 žáků. Pracovní skupiny a jednotliví žáci byli úspěšní napříč obory vzdělání i napříč ročníky (nejlepší skupina podle umístění - PES 3., PRP + Z., PRP 2.). Žáci tříletých oborů vzdělání byli úspěšnější než žáci dvouletého oboru. Ceny byly zajištěny sponzorskými dary. 4. Školní časopis Školní časopis vycházel pod vedením Ing. I. Šefránkové a Ing. H. Sobkové. Při tvorbě spolupracovalo šest učitelů teoretické výuky (Mgr. R. Pospíšil, Mgr. J. Rektořík, Mgr. G. Dytko, Mgr. D. Podvojská, Bc. L. Madrová, R. Groh), zástupce ředitele pro SŠ (Mgr. Ing. V. Smékal), VUOV (Mgr. V. Staniková), učitelka OV (E. Kunorová) a pět žáků (V. Hasalová, M. Šarajová, P. Junek, B. Skotnicová a V. Stromská). V průběhu školního roku vyšla 2 čísla. Časopis byl prezentován v jednotlivých třídách. 5. Volnočasové aktivity žáků Realizoval Mgr. G. Dytko za spolupráce vyučujících tělesné výchovy v rámci kroužků sálové kopané, posilování a plavání. V průběhu školního roku se jich střídavě účastnilo 9 žáků. Pokles počtu žáků 53

54 v porovnání s předcházejícím školním rokem může souviset s celkovým úbytkem žáků, ale také s jejich životním stylem s minimem sportovních aktivit, jejich zájmy a způsobem trávení volného času. 6. Konzultační a poradenská činnost Probíhala v rámci konzultačních hodin metodika prevence, výchovného poradce (viz Zpráva z oblasti výchovného poradenství). Konzultační činnost prováděli také třídní učitelé v rámci svých kompetencí a všichni pedagogičtí pracovníci, ke kterým žáci projevili důvěru. 7. Spolupráce s rodiči Proběhla v listopadu a v dubnu v rámci pravidelných informačních pohovorů za účasti rodičů čtvrtiny žáků. Pedagogičtí pracovníci spolupracovali se zákonnými zástupci žáků vykazujících rizikové formy chování v průběhu celého školního roku. Záznamy o jednáních s rodiči vedli v přílohách třídních knih třídní učitelé a pro svou potřebu také vedoucí učitelé OV. Zápisy z jednání v závažnějších případech rizikového chování bývají evidovány v osobních kartách žáků. Přesná evidence procentuálního zastoupení spolupracujících rodičů není vedena. 8. Informační činnost Informace z oblasti prevence a výchovného poradenství byly zprostředkovány Mgr. J. Rektoříkem na nástěnce v přízemí na chodbě budovy A. O dostupnost informací na nástěnkách, týkajících se volnočasových aktivit v Havířově, se starali také někteří učitelé, a to umístěním informací na nástěnky ve třídách, čítárně apod. Zpravodajství o sportovních akcích a o sportovních kroužcích zprostředkoval Mgr. G. Dytko, ostatní vyučující tělesné výchovy a v menší míře třídní učitelé. Informace byly předávány při osobním kontaktu zejména v hodinách tělesné výchovy a na nástěnkách u tělocvičny a chodbách školy. Informace o kulturních, sportovních a jiných akcích a informace o dění týkajícího se školy, byly zveřejňovány ve školním časopise, který vedla Ing. H. Sobková a Ing. I. Šefránková. Při jeho tvorbě spolupracovaly s některými žáky a učiteli viz bod č. 4). 54

55 Žáci byli informováni o rizikovém chování a zdravému životnímu stylu v rámci výchovně vzdělávacího procesu (viz bod č. ). Mgr. J. Rektořík na základě aktuální legislativy modifikoval již dříve vypracovaný Doporučený postup při řešení šikanování. Opakovaně a průběžně informoval pedagogické pracovníky o umístění této i ostatních metodických pomůcek na intranetu. 9. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Byly realizovány aktivity začleněné v ŠVP. Podle informací vyučujících není v rámci evaluace ŠVP potřeba zastoupení prevence upravovat. Při tvorbě ŠVP se podařilo zařadit ucelený program specifické prevence do vzdělávací oblasti občanský vzdělávací základ, a to do. ročníků. Práce s žáky v rámci plnění ŠVP probíhala v intencích interakčního programu Vím, co chci? nebo Vím, co potřebuji?. Skutečnost, že součástí ŠVP je ucelený program specifické prevence, je klíčová pro preventivní působení školy v dalších letech. 0. Aktivity v rámci vyučovacího procesu Žáci se účastnili 4 sportovních soutěží, které pořádala naše škola a podíleli se na jejich organizaci (bližší informace viz Zápis z jednání předmětové komise a hodnocení výuky předmětu tělesná výchova ). V době přijímacího řízení, písemných a ústních závěrečných zkoušek byl pro žáky organizován program mimo prostory školy. Jedním s cílů bylo zařazení zdraví podporujících aktivit do tohoto programu. Zimní lyžařský výcvik byl zaměřen také na formování postojů ke zdravému životnímu stylu. Každá další účast na soutěži, ale také exkurze nebo výlet, zvláště pokud se žáci aktivně zapojili do organizace, měla svůj význam také v oblasti prevence.. Vzdělávání a informování pedagogických pracovníků Mgr. J. Rektořík se 7. a zúčastnil 6. krajské konference k prevenci rizikového chování v Malenovicích. 55

56 Mgr. J. Rektořík se nemohl účastnit schůzky metodiků prevence pro časovou kolizi schůzky s výukou. O obsahu byl informován Metodikem prevence pro ZŠ (Mgr. Z. Proboszová). Hlavním informace byly věnovány 6. krajské konferenci k prevenci rizikového chování. Vedení školy a učitelé byli informováni o Metodickém pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Učitelé se měli formou samostudia v době podzimních prázdnin s problematikou seznámit (s metodickým pokynem a dokumenty školy zpracovanými k problematice šikanování a prevence Mgr. J. Rektoříkem). V době podzimních prázdnin (.. 203) měl být ve spolupráci s občanským sdružením RESOCIA v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků realizován pro 20 pedagogů vzdělávací kurz Hodnocení chování v pedagogice ovlivňování chování žáka či celé třídy. Kurz byl dva dny před konáním odřeknut ze strany občanského sdružení. Mgr. J. Rektořík telefonicky jednal s Mgr. M. Komárovou ohledně možností dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mgr. J. Rektořík konzultoval s Mgr. Z. Proboszovou obsahovou náplň projektu (třídnické hodiny, vedení rozhovoru), který podávala v rámci dotačního řízení Moravskoslezského kraje. 2. Využití adekvátních metod výuky Pestrost vyučovacích forem a metod je u jednotlivých pedagogických pracovníků velmi rozdílná. Obecně lze konstatovat, že zdaleka nejsou vyčerpány při výuce všechny možnosti, které probouzejí u žáků aktivitu, vlastní iniciativu a kreativitu. V porovnání s předcházejícími léty se situace lepší, a to díky vybavení učeben technikou a zlepšujícími se dovednostmi vyučujících ji využívat. Velké rozdíly lze pozorovat v komunikaci jednotlivých pedagogických pracovníků s žáky, a to nejenom v rámci plnění třídnických povinností. Stále se vyskytují situace, kdy komunikace ze strany vyučujícího směrem k žákům není dostačující. 3. Realizace programů a besed preventivním zaměřením Vzdělávací kurz pro pedagogy ve spolupráci s občanským sdružením RESOCIA (viz bod č. ). Je plánováno, že Mgr. Ing. V. Smékal bude jednat s občanským sdružením o realizaci vzdělávacího kurzu, který by se konal poslední týden v srpnu. Přednáška s Policií ČR neproběhla pro kolizi termínu. 56

57 V dubnu byla školou zprostředkována žákům informační kampaň Státního zdravotního ústavu ke dni zdraví. 4. Spolupráce s organizacemi Škola spolupracovala se všemi organizacemi uvedenými ve Školní preventivní strategii a Minimálním preventivním programu. Užší spolupráce proběhla se Sociálními službami města Havířov, centrem prevence oblast prevence rizikového chování dětí a mládeže při získávání vstupních dat a vyhodnocení Skríningového dotazníku identifikujícího rizikové oblasti ve vztahu k návykovým látkám pro dospívající (volně podle R. E. Tartara Nešpor, Czémy a Mullerová, 995). Dotazníkové šetření proběhlo v třídách. a 3. ročníků (7x Mgr. J. Rektořík, x Mgr. R. Pospíšil). Pokračovala spolupráce s probační a mediační službou. Zprostředkovatelem spolupráce ze strany školy je Mgr. Jiří Rektořík. 5. Hodnocení HODNOCENÍ INTERAKČNÍHO PROGRAMU A. Účinnost programu (viz Příloha č. ) Sledované indikátory preventivní intervence byly posuzovány formou test x retest. Základní údaje charakterizující soubor respondentů (N = 43) jsou uvedeny v tabulce v Příloze č.. (6 žáků vypsalo test na začátku programu. Retest na konci programu vypsalo43 žáků. Zbývající žáci většinou v průběhu šk. roku ukončili studium nebo ve škole nebyli přítomni.) Z údajů uvedených v tabulce lze zjistit, že ve skupině žáků (N = 43) bylo před zahájením programu 7 jedinců (39,5%), žijících v rodinném prostředí, které má negativní vliv na rozvoj jejich osobnosti. Problémy v interpersonálních vztazích a neefektivní orientace v sociálních situacích byla charakteristická pro 8 respondentů (4,9%). Asociální tendence byly zaznamenány u 9 osob (44,2%). Sníženou odolnost vůči zátěži vykazovalo 20 jedinců (46,5%), impulzivitu ve smyslu neadekvátních reakcí na podněty a agresivitu 2 žáků (48,8%). Delikventní projevy v chování byly zjištěny u 0 osob (23,3%). V rámci retestového šetření, provedeného po ukončení programu bylo zjištěno, že u 5 žáků (,7%) ze sledovaného souboru respondentů (N = 43) došlo ke zvýšení jejich sociální kompetence. 57

58 Zefektivnila se jejich schopnost postihovat situační proměnné a účinně se orientovat v mezilidských vztazích. Tato pozitivní změna vykazuje statistickou významnost. Po absolvování programu se pozitivně mění sociální klima ve třídách, neboť 76,7% žáků, oproti předchozím 60,5%, disponuje schopnostmi předvídat důsledky svého chování a nevyvolávat neuváženě a nesmyslně interpersonální konflikty. Tyto jejich schopnosti a související dovednosti se odráží i v dalším zjištění, že ve sledovaném souboru respondentů (N = 43) se po absolvování programu zvýšil o 6,2% podíl žáků, kteří si urovnali vztahy s rodiči a napomohli tak ke zkvalitnění rodinného prostředí, v němž žijí. To má samozřejmě pozitivní vliv i na další rozvoj jejich osobnosti a na naplňování jejich životních perspektiv. Ostatní indikátory uvedené v tabulce nevykazují v uvedeném kontextu statistickou významnost (jedním z důvodů může být malý počet respondentů). Nicméně výše uvedená zjištění mohou být motivující. B. Poznatky z programu Poznatky budou zaměřeny na pozorovatelné jevy související s motivací a aktivitou žáků, na vymezené osobnostní charakteristiky, projevy chování a výsledky hodnocení hodin žáky. Posuzujeme-li míru motivace žáků a jejich aktivitu, můžeme ji hodnotit i na základě dvou reálných skutečností. Většina žáků se všechny úkoly stanoveného programu snažila splnit. Jejich zájem o dění v hodině byl až překvapivý. Pokud bylo důvodem především to, že zvolená forma skupinové práce pro ně byla zajímavá a motivovala je k činnosti, můžeme říci, že jeden z dílčích cílů byl naplněn. Pokud byl jejich zájem a činnost ve skupině stimulován zejména změnou a novostí zážitku v jinak stereotypním prostředí školy, nadávalo by to dobrou vizitku standardně uplatňovanému výchovně vzdělávacímu procesu ve škole. Je věcí diskuse, zda stereotyp a nuda mohou být tak silným stimulujícím prvkem, který by je motivoval. Proto předpokládejme, že uplatněná forma programu byla pro žáky zajímavá, že je motivovala k činnosti a navíc možná představovala i příjemnou změnu v jejich současném životě. Mnohé prvky byly cíleně zaměřeny na úroveň sebedůvěry žáků, jejich odolnosti vůči stresu, míru nezávislosti a tolerance. Vycházelo se z předpokladu, že právě tyto osobnostní rysy významně ovlivňují nejen způsob prožívání, ale i reagování a projevy chování. A právě v této souvislosti se mnohdy projevila nízká schopnost žáků komunikovat k těmto tématům. Až příliš velká část žáků neznala nebo správně nechápala obsah v životě běžně používaných termínů a pojmů jako je sebedůvěra, cílevědomost, ctižádost, ješitnost, tolerance, agrese, sebeovládání, sociální cítění atd. Nedostatek vědomostí a zároveň i osobních zkušeností jim neumožňuje efektivně komunikovat 58

59 v těchto běžných kategoriích, což ovlivňuje jejich schopnost vidět a chápat řadu souvislostí, které významně ovlivňují kvalitu sociální interakce a mezilidských vztahů. Velká část žáků má nemalé problémy se sebedůvěrou. Tito jedinci mají značné pochybnosti o své osobě, a ačkoliv to nebývá na první pohled patrné, silně prožívají svůj vztah k okolí. Právě tento handicap vytváří nepříznivé předpoklady pro vznik dlouhotrvajících frustrací a intrapsychických konfliktů. Zpravidla bývá i příčinou neadekvátního chování, nezdrženlivých reakcí, projevů agresivity a násilí. U třetiny žáků bylo možné pozorovat zvýšenou emocionální vzrušivost, prožívání tenzí a situačního napětí. Je potřebné si uvědomit, že tito jedinci v interakci se sociálním prostředím více prožívají, než řeší. Často nezvládají pro mnohé lidi běžné životní situace. Výrazný problém pro žáky představují jejich tendence a snahy o dosažení nezávislosti. Chtějí být svobodnými, avšak tento pojem si vykládají poněkud svérázně. Svoboda je podle nich stav, kdy nebudou muset nikoho poslouchat a budou si moci dělat, co chtějí. Nicméně nad tím, že člověk má i nějaké povinnosti vůči druhým, dosud příliš nepřemýšlejí. S tím souvisí i míra jejich tolerance v interpersonálních vztazích. Nejsou dostatečně tolerantní ani mezi vrstevníky. Cílená zaměřenost programu na pozitivní prvky v osobnostech žáků jimi byla prožívána jako stimulující. Především proto se podařilo splnit všechny hlavní úkoly programu. C. Práce žáků s programem Žáci se většinou snažili plnit úkoly. Občas nerozuměli formulaci otázky nebo jednotlivému slovu. Po vysvětlení neměla tato skutečnost omezující vliv na kvalitu jejich práce. Ve skupinách byly velké rozdíly v rychlosti práce a chápání jednotlivých úkolů. Část žáků pracovala samostatně a aktivně se zapojovala do diskusí. Část pracovala výrazně pomaleji, ale s trochou tolerance dokázali pracovní tempo zvládnout, aniž by to bylo na úkor kvality a efektivity programu. Do diskusí se tito žáci zapojovali méně a většinou až na impuls vedoucího skupiny. Z témat žáky nejvíce zaujali kamarádi, partnerské vztahy (zejména dívky), rodina a vztahy v rodině, životní perspektivy, volný čas, slovní agresivita. Témata drog, agresivity a šikany je také zajímala, ale o poznání méně než předcházející. Ve všech situacích dokázali většinou hovořit otevřeně, přestože se témata týkala citlivých oblastí jejich života. Některé kapitoly byly časově náročné a byl problém je zvládnout v rámci vymezeného času. Aby byl vždy uzavřen smysluplný celek jednotlivých kapitol, byli žáci ochotni pracovat nad časový rámec určený tomuto programu nebo některé vhodné věci si zpracovat doma. 59

60 Práce byla občas doplňována poznatky, získanými na základě zkušeností z práce s metodikou aktivního sociálního učení. Ne však příliš, protože to pracovní tempo ve větší míře neumožňovalo. Zařadit formu aktivního sociálního učení mohli pouze vyučující mající s tímto způsobem práce vzdělání a zkušenost. V dotazníku na konci programu vyjádřili žáci názor, že program byl nejen formou, ale i obsahově mnohem zajímavější než klasický způsob výuky a nepovažují ho za ztrátu času. SKRÍNINGOVÝ DOTAZNÍK IDENTIFIKUJÍCÍ RIZIKOVÉ OBLASTI VE VZTAHU K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM PRO DOSPÍVAJÍCÍ (VOLNĚ PODLE R. E. TARTARA NEŠPOR, CZÉMY A MULLEROVÁ, 995) A. Celkové výsledky prvních ročníků (viz Příloha č. 2) Z výsledků vyplývá, že studenti. ročníků klasifikují jako problematické většinu zkoumaných oblastí. Mezi nejrizikovější pak patří volný čas (40%). Jednotlivé problémové oblasti se vzájemně ovlivňují, proto je i v rámci intervence důležité zaměřit se na všechny globálně: zaměřit se na způsoby trávení volného času, pátrat po volbě nevhodné společnosti, nabídnout vhodnou alternativu, předcházet nudě, posoudit příčiny slabé sociální zdatnosti, nácvik sociálních, komunikačních a asertivních dovedností, odbourání stresových situací, rozvoj pozitivních zálib, atd. Jako částečně rizikovou studenti hodnotili i oblast návyků (6%). Lze v tom spatřit možné pozitivum - sami studenti si uvědomují rizika spojená s konzumací návykových látek. Přesto nelze dané výsledky přehlížet a zlehčovat kromě opiátů, těkavých látek a kokainu jsou zmíněny všechny v dotazníku uvedené omamné látky alkohol, cigarety, marihuana, pervitin a halucinogenní látky. Relativně vysoké je také procento hazardních hráčů (%). V této souvislosti by bylo vhodné zabývat se intervenčními možnostmi v jednotlivých rizikových oblastech: Duševní zdraví zaměřit se na jednotlivé problémy v oblasti duševního zdraví - na potíže se soustředěním, výkyvy nálad, stresové situace. Informovat o možnostech pomoci v kritických situacích zapadajících do této oblasti (linky důvěry, krizová centra). Volný čas podporovat více trávení volného času s rodiči, zamyslet se nad způsobem trávení volného času, hledat zájmy a záliby s přihlédnutím ke specifickým možnostem a orientaci dospívajícího. 60

61 Chování nácvik sociálních dovedností učit empatii a asertivitě, posilovat sebekontrolu a budovat lepší sebehodnocení, chránit a posilovat sebevědomí dospívajícího a vyhnout se přehnané kritice. Škola zabývat se důvodem neprospěchu, nabízet doučování, zvyšovat motivaci k učení, hledat pozitiva a cesty, jak podporovat jeho sebevědomí a nezhoršovat jeho postavení mezi vrstevníky. B. Celkové výsledky třetích ročníků Na základě předložených výsledků můžeme říci, že všechny oblasti, na které se výzkum zaměřil, jsou mezi respondenty hodnoceny jako problematické a směřující k výskytu a kumulaci problémů. Výjimky tvoří pouze rodina a práce, které mají problémové odpovědi pod hranicí 30%. Oblast vrstevnických vztahů, která je nejrizikovější, je velmi podstatná pro další duševní vývoj dospívajícího, proto je nesmírně důležité zabývat se touto oblastí, konfrontovat ji se samotnými respondenty: pátrat po volbě nevhodné společnosti, nabídnout vhodnou alternativu, zaměřit se na trávení volného času, předcházet nudě apod. S tím souvisí i vysoké procento rizikových odpovědí v dalších zkoumaných oblastech (zejména oblast volného času, chování a duševního zdraví). Zatímco první část dotazníku přinesla informace o komplexu možných problémů v nejdůležitějších oblastech života, závěrečná pasáž se zaměřila na výskyt různých forem návykového chování. Samotní respondenti nehodnotí oblast návyků rizikově, další zjištěné údaje ale potvrzují rizikovost i této oblasti. Více než tři čtvrtiny žáků přiznalo v posledních 30 dnech konzumaci alkoholu, 62% z nich kouří a 34% běžně užívá marihuanu. Užívány byly i halucinogeny a pervitin, bez povšimnutí nezůstaly ani hazardní hry. C. Porovnání výsledků třetích ročníků (20 203) Charakteristika rizikových oblastí se od roku 20 změnila pouze v procentuálním zastoupení rizikovosti jednotlivých oblastí. Mnohem zdravěji jsou charakterizovány oblasti rodiny (pokles o 0%) a návyků (pokles o 6%). O 20% více studentů konzumuje alkohol, o polovinu narostl počet uživatelů halucinogenních drog. Užívání marihuany, kouření a hraní hazardních her je na stejné úrovni jako v roce Doporučení Pokračovat v práci s žáky. ročníků formou interakčního programu. 6

62 Nadále posilovat roli a zodpovědnost třídních učitelů v oblasti prevence - pravidelná práce s žáky v rámci třídnických hodin (vhodnost a obsahovou náplň lze konzultována s metodikem prevence, třídní učitel by měl být na konci školního roku schopen shrnout a zhodnotí preventivní aktivity v dané třídě) se zaměřením na práci s třídním kolektivem, posilování sociálních kompetencí žáků, zlepšování interpersonálních vztahů apod. Motivovat pedagogické pracovníky k většímu zájmu a vlastní iniciativě o vzdělávání (semináře, kurzy, studium odborné literatury - časopis Prevence a literatura ve školní knihovně) v oblastech týkajících se některých aspektů výchovně vzdělávacího procesu se zaměřením na prevenci - komunikace, rozvoj sociálních dovedností, rozvoj osobnostních kompetencí pedagoga, práce s rodiči, psychohygiena, pravidla práce se třídou, monitorování vztahů ve třídě, osobnost učitele, asertivita, strategie řešení agresivity apod. Podporovat iniciativu pedagogických pracovníku a jejich snahu při všech činnostech zaměřených na zlepšení chování a docházky žáků a posílení jejich vzájemné spolupráce, zejména pokud se jedná o systematickou a dlouhodobou práci s žáky. 6.3 Hodnotící zpráva výchovného poradce (ZŠ) V oblasti výchovného poradenství byla činnost výchovné poradkyně stanovena plánem práce pro školní rok 203/204. Průběžně ve školním roce byly plněny činnosti z oblasti vzdělávací, výchovné, poradenské a volby povolání. A. Oblast vzdělávací Pozornost byla věnována zejména žákům, kteří neprospívají. Ve spolupráci s metodickými sdruženími jsme analyzovali individuální příčiny neprospěchu a spolu se zákonnými zástupci dohodli metody nápravy, možnosti doučování a způsoby klasifikace. Zákonní zástupci byli informováni o nabídce poradenských služeb ve škole a regionu, byly jim poskytnuty kontakty na Speciálně pedagogická centra (dále jen SPC), se kterými škola spolupracuje. Jedná se především o SPC pro žáky s mentálním postižením v Karviné, jejichž klienty je většina žáků základní školy, SPC pro žáky s tělesným postižením ve Frýdku - Místku a SPC pro žáky s diagnózou autismus v Ostravě - Zábřehu. V průběhu školního roku byla ve spolupráci s třídními učiteli kontrolována doba platnosti zpráv a doporučení z vyšetření. V případě potřeby byly sjednány termíny nového vyšetření. V současné době je dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních doba platnosti zprávy SPC rok, proto byla v letošním roce vytvořena přehledná elektronická databáze všech žáků s datem platnosti zprávy SPC. 62

63 Třídní učitelé databázi průběžně aktualizovali a výchovný poradce prováděl kontrolu. Největší pozornost byla začátkem roku věnována vycházejícím žákům, kteří potřebovali platné vyšetření pro studium na střední škole, dále žákům s žádostí o přidělení pedagogického asistenta (AP) a žákům s potřebou individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní vypracovali IVP pro žáky s doporučením SPC a výchovná poradkyně je předala pracovníkům SPC ke kontrole. Výchovná poradkyně průběžně ve školním roce konzultovala s pracovníky všech SPC problémy konkrétních žáků osobně, telefonicky a písemně. Také třídní učitelé využívali odborné pomoci a metodického vedení pracovníků SPC. Speciální pedagožka Mgr. Hana Klepáčová z SPC Karviná pravidelně konzultovala aktuální problémy žáků s výukovými potížemi s výchovnou poradkyní. V několika termínech v průběhu roku společně naplánovaly speciálně pedagogická a psychologická vyšetření imobilních žáků, která se uskutečnila ve škole. B. Oblast výchovná a poradenská Ve výchovné oblasti je velmi důležitá prevence rizikového chování spolu s včasnou intervencí. Výchovná poradkyně prováděla činnost metodickou, instruktážní a informativní směrem k žákům, rodičům a pedagogům. Ve spolupráci s třídními učiteli byla věnována zvýšená pozornost žákům s opakovanými výchovnými potížemi a žákům s diagnózou poruchy chování. Při řešení jsme postupovali podle vnitřních předpisů školy. V případě výchovných problémů žáka zahájil třídní učitel včasnou intervenci pohovorem se žákem a rodičem. Ve 30 případech byla svolána výchovná komise, na které byli rodiče obeznámeni s chováním žáka, výchovná poradkyně navrhla opatření vedoucí k odstranění výchovného problému. Mezi nejčastější problémy patřilo záškoláctví a s ním spojená neomluvená absence. Velmi často zákonní zástupci vědomě neposílali své děti do školy a neuvědomovali si závažnost svého jednání, v jednom případě se jednalo o skryté záškoláctví, o kterém rodiče nevěděli. I když byli na začátku školního roku rodiče seznámeni s obsahem Školního řádu, poučeni o svých právech a povinnostech ve vztahu ke školní docházce a o možných sankcích týkající se neomluvené absence, v mnoha případech nebyli schopni dohlédnout na řádnou docházku svých dětí. V těchto záležitostech výchovná poradkyně úzce spolupracovala se sociálními pracovníky a kurátory z oddělení sociálně právní ochrany dětí v Havířově a v Orlové (dále jen OSPOD) a ve většině případů došlo k postoupení věci Policii ČR. Výchovná poradkyně pravidelně měsíčně informovala OSPOD prostřednictvím Systému včasné intervence (dále jen SVI) o žácích s neomluvenou absencí a konzultovala s nimi další postupy řešení. V průběhu školního roku bylo oznámeno Policii ČR 9 případů neomluvené absence, která přesáhla 20h. 63

64 SROVNÁNÍ ABSENCE VE ŠKOLNÍCH LETECH 202/203 A 203/204 Základní škola 202/ /204 NEOMLUVENÁ ABSENCE (H) OMLUVENÁ ABSENCE (H) ZŠ SPECIÁLNÍ 202/ /204 NEOMLUVENÁ ABSENCE (H) OMLUVENÁ ABSENCE (H) Komentář: Ve srovnání se školním rokem 202/203 došlo ke snížení neomluvené absence o jednu třetinu. Zřejmě je to výsledkem dobré spolupráce třídních učitelů, výchovné poradkyně a pracovníků OSPOD. Třídní učitelé se snažili systematicky a důsledně působit na rodiče a žáky. Docházelo k pravidelné kontrole omluvené absence (spolupráce třídního učitele s lékaři), byla ověřována fakta onemocnění, porušení léčebného režimu apod. V oblasti omlouvání absence se učitelé a výchovná poradkyně řídili Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne. března 2002, čj. 0794/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Mezi další, velmi rozšířené negativní projevy chování, patřilo vulgární vyjadřování a vyhrožování spolužákům a učitelům, poškozování majetku školy, sexuální obtěžování, agresivní chování, krádeže. Následující tabulka uvádí počty jednotlivých rizikových projevů chování v letošním roce. Srovnání počtů rizikových projevů chování v minulém a letošním školním roce je uvedeno v hodnotící zprávě školní metodičky prevence. 64

65 PŘÍPADY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 203/204 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ VÝSKYT/POČET PŘÍPADŮ 203/204 AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ, VULGARITA, PORUŠ. ŠK. ŘÁDU 24 PODEZŘENÍ Z KRÁDEŽE 0 KRÁDEŽE 3 KOUŘENÍ 3 SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ PROJEVY ŠIKANY 0 ŠIKANA 2 PODEZŘENÍ ZE ZNEUŽÍVÁNÍ OMAMNÝCH LÁTEK 0 NÁLEZ OMAMNÉ LÁTKY 0 ZNEUŽÍVÁNÍ OMAMNÉ LÁTKY 0 ZÁŠKOLÁCTVÍ 26 V tomto školním roce poklesl počet případů záškoláctví, zejména počet neomluvených hodin z 86 h na 984 h. Ve spolupráci s OSPOD bylo řešeno 26 případů, z toho v jednom případě se jednalo o skryté záškoláctví. Nejvíce případů se týkalo fyzické nebo psychické agresivity mezi žáky, porušování školního řádu a vulgárního vystupování k učitelům a žákům (24 případů). Šetřili jsme 2 případy šikany v. stadiu. Objevily se 3 případy krádeže a kouření v prostorách školy a případ opakovaného sexuálního obtěžování. Ve třech případech byla přivolána Policie ČR, dvakrát z důvodu nebezpečného agresivního chování žáka, jednou z důvodu krádeže. Všechny případy byly projednány s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence, vedením školy, s rodiči. O těchto případech byl sepsán záznam (pohovor, výchovná komise). Zákonní zástupci byli s případy seznámeni, nebo pozváni do školy k jejich projednání. V případu krádeže byla přivolána Policie ČR. Třídní učitelé probírali uvedené případy v třídnických hodinách, prováděli poučení, obeznámili rodiče (viz záznamy z pohovorů se žáky, s rodiči, z výchovných komisí). Výchovná komise zasedala celkem ve 30 případech s písemnými záznamy z jednání. Oproti loňskému roku se zvýšil počet výchovných komisí z 24 na 30. Pohovory se žáky byly provedeny ve 2 případech, pohovory s rodiči v 9 případech za přítomnosti výchovné poradkyně. Další pohovory probíhaly v kompetenci třídních učitelů. Závažné případy, které přesáhly kompetence školy, byly předány OSPOD v Havířově. Jednalo se o záškoláctví a podezření o zanedbání péče. Na základě našich informací sociální pracovnice navštěvovaly problémové rodiny. Díky velmi úzké spolupráci se podařilo předejít mnohým rizikovým projevům chování. V průběhu roku výchovná poradkyně spolupracovala s kurátory z OSPOD, kterým třídní učitelé pravidelně psali stručné zprávy o chování žáků ve škole. Jako dobrá se jevila také spolupráce s dětskými psychiatry, v jejichž péči je mnoho žáků školy. 65

66 V kartotéce problémových žáků (evidence řešených případů) bylo ve školním roce 203/204 vedeno 2 žáků, u kterých se jednalo o opakující se problémy. Většinou jde o žáky pod dohledem kurátorů, kteří byli ve třech případech přizváni k jednání s rodiči žáků ve škole. Další spolupráce byla realizována formou zpráv přes SVI nebo telefonicky. C. Oblast pro volbu povolání Tato oblast zahrnuje především poradenskou činnost pro rodiče a žáky, výchovná poradkyně poskytuje informace o studijních možnostech žáků ve spolupráci se středními školami a zpracovává přehled o přijetí žáků. V průběhu školního roku proběhly tyto aktivity: V listopadu 203 proběhla informační beseda pro vycházející žáky, kde jim bylo sděleno na jaký typ SŠ a učebního oboru se mohou hlásit, byl jim vysvětlen princip kódů učebních oborů (E obory = nižší nároky na vědomosti, přizpůsobené dětem s LMP), jakým způsobem mají přistupovat k výběru SŠ (probrat s rodiči svou budoucí profesní orientaci, co umím, zvládám, k čemu mám vztah, co mne baví, svůj zdravotní stav, přístupnost, vzdálenost a nabídku SŠ, atd.), informace o formě přijímacího řízení, množství přihlášek jak je zasílat, termín jejich odevzdání, postup při zasílání zápisových lístků. Žákům byly poskytnuty informace o dnech otevřených dveří na SŠ a o prezentační výstavě středních škol ve Společenském domě Reneta v Havířově. V listopadu 203, v rámci třídních schůzek, proběhla také informační beseda pro zákonné zástupce žáků, na které jim byly poskytnuty stejné informace jako na besedě pro žáky. Navíc byla rodičům nabídnuta pomoc při vyplňování a zasílání přihlášek, způsobu vyplňování a odevzdávání zápisového lístku. Téměř všichni rodiče tuto pomoc využili, sjednali si schůzku s výchovnou poradkyní a společně přihlášku vyplnili. Výchovná poradkyně v únoru 204 přihlášky hromadně doručila na střední školu. V prosinci 203 si vycházející žáci prohlédli prostory naší střední školy v rámci Dne otevřených dveří. Žákům byly představeny studijní obory, které budou otevřeny ve školním roce 204/205. Shlédli prostory školy - odborné učebny a dílny. Žáci měli možnost zeptat se na potřebné informace týkající se přijímacího řízení a nabízených oborů. Možnosti dozvědět se informace přímo od vyučujících a učitelů odborného výcviku využili i mnozí rodiče žáků. 66

67 Ve školním roce 203/204 ukončilo základní vzdělání celkem 28 žáků (0 dívek a 8 chlapců). Z toho na základní škole 25 žáků a na základní škole speciální 3 žáci. 2 žáků bude pokračovat ve vzdělávání na střední škole, 7 žáků nepokračuje. Z toho 7 žáků na naší střední škole v tříletých E oborech, na jiné střední škole v tříletém H oboru, 3 žáci na naší praktické škole dvouleté. SROVNÁNÍ POČTU ŽÁKŮ, KTEŘÍ POKRAČUJÍ A NEPOKRAČUJÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍM ŠKOLSTVÍ VE ŠKOLNÍCH LETECH 202/203 A 203/ / /204 POKRAČUJE NA SŠ 9 2 NEPOKRAČUJE NA SŠ 2 7 Komentář: V minulém školním roce pokračovalo v dalším vzdělávání 90% žáků, v letošním roce 75% žáků, to znamená, že došlo k poklesu. 7 zákonných zástupců žáků si nepřálo, aby jejich děti pokračovaly ve studiu na střední škole. Přes usilovnou snahu vysvětlit rodičům důležitost vzdělání se nepodařilo je přimět změnit jejich rozhodnutí. Shrnutí Výchovné poradenství zahrnovalo celou řadu činností, které měly společné zaměření na průběh výchovného a vzdělávacího procesu, na dosažení optimálního vývoje žáka při plnění školní docházky. Výchovná poradkyně řešila problémy výchovné, vzdělávací, potíže spojené s postižením žáka, osobní a rodinné problémy žáků a pomáhala žákům při volbě jejich další vzdělávací cesty. Základem úspěchu byla spolupráce nejen na úrovni vedení školy, ale především spolupráce všech pedagogických pracovníků, jejich důsledné a jednotné působení. Neméně důležitou byla spolupráce se zákonnými zástupci žáků a dalšími odbornými institucemi. 6.4 Hodnotící zpráva školního metodika prevence (ZŠ) V oblasti prevence rizikového chování žáků byla realizována prevence zaměřená na žáky, rodiče a pedagogické pracovníky. 67

68 A. Žáci Pedagogové do vyučovacích předmětů (občanská výchova, prvouka, přírodopis, tělesná a pracovní výchova, výchova ke zdraví) v průběhu školního roku zařadili témata týkající se prevence rizikového chování žáků. Využili odbornou literaturu, zdroje na internetu, školící materiály, mediální nosiče. Témata zahrnovala: pravidla slušného chování, práva a povinnosti žáků, vztah ke spolužákům, asertivní chování, chování k rodičům a sourozencům, vztah k přírodě, péče o přírodu, slušné chování, prvky sexuální výchovy, správná výživa, otužování, ochrana zdraví a čistota, význam pohybu pro zdraví, rodina a škola, partnerské vztahy, mezilidské vztahy ve společnosti, vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity, právní základy státu, lidská práva, člověk a právo, význam a ochrana živočichů a rostlin, změny v životě člověka a jejich reflexe, zdravý způsob života a péče o zdraví, omamné a psychotropní látky, možnosti zneužívání. Průběžně během celého školního roku byly realizovány dva dlouhodobé preventivní projekty, které byly zařazeny do školního vzdělávacího programu. Na prvním stupni ZŠ se jedná o projekt Normální je nekouřit, který je začleněn do předmětu prvouka a přírodověda. Projekt je zaměřen na prevenci rizikového chování dětí se zvláštním zaměřením na prevenci kouření, dodržování zásad racionální výživy, na dostatek pohybu v denním režimu, na duševní zdraví a zdravý životní styl obecně. Na druhém stupni je zařazen do předmětu občanská výchova projekt Malá policejní akademie, který se zabývá komplexní prevenci rizikového chování žáků. Žáci základní školy navštěvovali v odpoledních hodinách zájmové kroužky: sportovní hry, lehká atletika a florbal. Spolupracujeme s Církevním střediskem volného času sv. Jana Boska v Havířově, které naši žáci navštěvují. Žáci zde naplňují svůj volný čas v zájmových útvarech, programem v hernách nebo sportem. Školní klub, který vyplňuje žákům volná odpoledne zajímavými činnostmi, navštěvuje 0 žáků. Mezi vydařené akce, na které jsou zváni i rodiče, patří Vánoční posezení nebo posezení ke Dni matek a společné opékání párků v areálu střediska sv. Jana Boska. Ke smysluplnému využití volného času přispívá také Školní družina. Zde se setkávají žáci. stupně a speciálních tříd. Také zde proběhla velká řada zajímavých akcí, do kterých jsou zapojováni i rodiče. Patří mezi ně vánoční nebo velikonoční tvoření rodičů s dětmi, besídka ke Dni matek, karneval, soutěž o nejvtipnější čarodějnici a návštěva vodního světa. V rámci družiny proběhly v. pololetí kroužky arteterapie a cvičení s gymnastickými balony a ve 2. pololetí přibyl literární kroužek. Celkem bylo v tomto školním roce zrealizováno 57 akcí a 4 divadelní představení. Ohlas rodičů na činnosti družiny i školního klubu je velmi kladný. 68

69 Výroční zpráva 203/204 Žáci přispívali do školního časopisu Školní aktovka, který byl vydán čtyřikrát v průběhu školního roku a informoval žáky o dění ve škole a zajímavých událostech. Žáci se mohli účastnit anket a soutěží. Žáci se během školního roku zúčastnili besed v rámci dlouhodobého preventivního programu pro 2. stupeň Zdravá mládež, pořádaných o.s. ZIP. Žáci se tento program velmi oblíbili. Jako důvod uvádím vysokou odbornost, kvalitní zpracování jednotlivých besed, značné zkušenosti a vstřícný vztah lektora k žákům. Na besedách je vždy otevřená atmosféra, žáci k lektorovi přistupují s důvěrou. Obsahem besed jsou nejdůležitější témata související s rizikovým chováním dětí a mládeže. V průběhu besed jsou využívány nejrůznější prožitkové metody, jejichž cílem je vhodně ovlivňovat hodnotový systém žáků. Proběhl také ucelený program preventivních besed s Městskou Policií s názvem Dej přednost životu, který je tematicky zaměřený na mladší žáky prvního stupně ZŠ. STRUČNÝ PŘEHLED VŠECH PREVENTIVNÍCH BESED V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU DATUM ORGANIZACE NÁZEV TŘÍDY ZIP Prevence šikany 6. A ZIP Holocaust, antisemitismus 9. A, 9. B ZIP Alkohol, kouření 7. A, 7. B ZIP Drogy 8. B ZIP Zdravé sebevědomí 6. A ZIP Světová náboženství a sekty ZIP Sex, city a vztahy ZIP Rasismus a tolerance Městská Policie Bezpečnost 2. A, 3. A, 4. A Městská Policie Bezpečnost 5. A, 5. B ZIP Bezpečné prázdniny 7. A, 7. B 9. A, 9. B 8. B 9. A, 9. B Žáci základní a speciální školy se zúčastnili akcí, soutěží a projektových vyučování. Speciální škola: Projektová vyučování: Podzimní den, Den stromů, Vánoce, Velikonoce, Kouření je špatný zlozvyk, Dopravní výchova, Rizika užívání alkoholu dětmi a mládeží. Další akce: Zdravotní pexeso hygiena a péče o zdraví v rámci Havířovské lípy (prevence), Zimní olympiáda speciálních tříd, filmová a divadelní představení, karneval s Hopsalínem, hudební 69

70 vystoupení s Míšou Růžičkovou dopravní výchova, týdenní ozdravný pobyt v přírodě v Nové Vsi ve Frýdlantu nad Ostravicí, výroba drobných dárků ke Dni matek, jednodenní výlety do okolí (technické muzeum Petřvald, zámek Karviná, ZOO Ostrava, Žermanická přehrada, jezdecký klub Sviadnov, Slezskoostravský hrad, Nový Jičín, přehrada Šance, kozí farma, solná jeskyně Na Císařství, Prašivá Beskydy, vyhlídková věž Nová radnice Ostrava, v soutěži Malovaná písnička získal Jaroslav Smetana (. SR) 3. místo. Základní škola: Projektová vyučování: Den stromů, Máme rádi zvířata, Milulášská, Životní prostředí a zdravá výživa, Zimní olympijské hry v Soči, Poznáváme ČR, Kouření je špatný zlozvyk, Rizika užívání alkoholu dětmi a mládeží. Další akce: Technické muzeum v Petřvaldě (pravidelné návštěvy dle tematického zaměření, např. malování na sklo, výroba adventních věnců, drátkování skleněných kamínků), pravidelné návštěvy městské knihovny, celoškolní recitační soutěž, hudební koncert romské skupiny z volnočasového střediska sv. Dona Boska ke Dni dětí, představení kouzelníka, filmová a divadelní představení, dopravní výchova pro ročník, spolupráce se Sociálními službami města Havířova - Domovinka - pravidelná taneční a pěvecká vystoupení žáků pro starší občany, jednodenní výlety do okolí (ZOO Ostrava, Národní kulturní památka Dolní Vítkovice, návštěva Kotulovy dřevěnky, tematické vycházky do okolního lesa, apod.) Sportovní soutěže: Lyžařský výcvik, šachový turnaj, přebor havířovských škol v orientačním běhu, městský atletický čtyřboj, školní kolo florbalové ligy, školní turnaj ve stolním tenisu, cvičení v přírodě se zaměřením na pohyb v terénu a orientaci na mapě, plavecký výcvik 4. ročníku. V průběhu školního roku proběhly dva krátkodobé projekty. V lednu a únoru se většina tříd základní školy a některé třídy speciální školy zúčastnily projektového vyučování Kouření je špatný zlozvyk. Žáci vytvořili plakáty a výrobky upozorňující na škodlivost kouření. V květnu proběhla podobná akce na téma Rizika užívání alkoholu dětmi a mládeží. Žáci. stupně ZŠ a ZŠS opět tvořili plakáty a malovali obrázky a žáci 2. stupně ZŠ psali příběhy podle zadané osnovy upozorňující na nebezpečí zneužívání alkoholu. Výsledky obou projektů byly prezentovány ve vstupních prostorách školy a na webových stránkách školy. 70

71 Třídní učitelé realizovali pravidelné třídnické hodiny, ve kterých se snažili o zlepšení vztahů mezi žáky v kolektivech třídy. Využívali prostředků, kterými pozitivně ovlivňovali postoje jednotlivých žáků. B. Rodiče Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence, třídními učiteli a ředitelem školy, byly rodičům poskytovány individuální konzultace o problémech rizikového chování žáků v průběhu celého roku. V případech záškoláctví, nevhodného chování a agresivity, byla rodičům nabídnuta spolupráce s dalšími organizacemi zabývajícími se touto problematikou, jako je např. Středisko výchovné péče v Karviné nebo odborné psychiatrické ambulance. C. Pedagogové a ostatní zaměstnanci školy Další vzdělávání pedagogů v rámci prevence rizikového chování dětí se v tomto školním roce uskutečnilo prostřednictvím samostudia. Pedagogičtí pracovníci byli v průběhu školního roku upozorňováni na literaturu a webové stránky týkající se problematiky rizikového chování žáků. Na pravidelných měsíčních schůzkách metodického sdružení. a 2. stupně byly společně konzultovány postupy řešení konkrétních případů, které se objevily ve třídách. Osvědčilo se jednotné působení všech pedagogických pracovníků. Metodička prevence podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů žáků se zdravotním postižením. Obsahem projektu je realizace dvou programů po 8 hodinách Vedení obtížného rozhovoru a Vedení třídnických hodin. Cílem vzdělávacího programu Vedení obtížného rozhovoru je poskytnout návod jak konstruktivně vést náročný rozhovor s rodičem bez pocitu ztráty důstojnosti všech zúčastněných. Cílem vzdělávacího programu Vedení třídnických hodin je nabídnout pedagogům způsoby komunikace a vedení skupiny žáků způsobem, který zmírňuje případné napětí, nepodporuje vznik konfliktu a umožňuje žákům převzít iniciativu. Dotace na realizaci projektu nebyla přidělena. V příštím školním roce se bude škola snažit realizovat výše uvedené programy z vlastních finančních prostředků. 7

72 SROVNÁNÍ ŘEŠENÝCH PŘÍPADŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 202/203 A 203/204 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ POČET PŘÍPADŮ 202/203 POČET PŘÍPADŮ 203/204 AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ, VULGARITA, PORUŠ. ŠK. ŘÁDU PODEZŘENÍ Z KRÁDEŽE 0 0 KRÁDEŽE 2 3 KOUŘENÍ 2 3 SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ 2 PROJEVY ŠIKANY 2 0 ŠIKANA 2 PODEZŘENÍ ZE ZNEUŽÍVÁNÍ OMAMNÝCH LÁTEK 0 0 NÁLEZ OMAMNÉ LÁTKY 0 ZNEUŽÍVÁNÍ OMAMNÉ LÁTKY 0 0 ZÁŠKOLÁCTVÍ Komentář: V tomto školním roce nedošlo k výraznější změně oproti loňskému roku. Došlo k poklesu počtu případů záškoláctví o jeden případ. K zásadnímu můžeme řadit pokles neomluvených hodin z 86 h na 984 h. Srovnání absence v letech 202/203 a 203/204 je podrobně znázorněno v hodnotící zprávě výchovného poradenství. Nejvíce případů se týkalo fyzické nebo psychické agresivity mezi 72

73 žáky, porušování školního řádu a vulgárního vystupování k učitelům a žákům. V porovnání s minulým rokem zde došlo k nárůstu o 4 případy. Řešili jsme 2 případy šikany v. stadiu. Objevily se 3 případy krádeže a kouření v prostorách školy a případ opakovaného sexuálního obtěžování. Ve třech případech byla přivolána Policie ČR, dvakrát z důvodu nebezpečného agresivního chování žáka a jednou z důvodu krádeže. Všechny případy byly projednány s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence, vedením školy, s rodiči a sociálními pracovníky OSPOD. O těchto případech byl sepsán protokol proběhl pohovor nebo se sešla výchovná komise. Zákonní zástupci byli s případy seznámeni, popř. pozváni do školy k jejich projednání. TABULKA UDĚLENÝCH VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ V SOULADU S VÝSKYTEM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 203/204 TYP VÝCHOVNÉHO OPATŘENÍ POČET ŽÁKŮ. POLOLETÍ POČET ŽÁKŮ 2. POLOLETÍ CELKEM za ŠKOLNÍ ROK NTU DTU DŘŠ STUPEŇ 0 3. STUPEŇ Vysvětlivky: NTU napomenutí třídního učitele, DTU důtka třídního učitele, DŘŠ důtka ředitele školy, snížené stupně z chování 2. stupeň, 3. stupeň. Shrnutí Výchovná poradkyně a školní metodička prevence v průběhu roku sledovala konkrétní podmínky a situaci ve škole. Škola vytvářela podmínky pro smysluplné využití volného času žáků (nabídka kroužků, členství ve školním klubu nebo školní družině). Ve vybraných předmětech byly zaváděny prvky výchovy ke zdravému životnímu stylu. Byla prováděna osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí (zejména formou individuálních pohovorů). Proběhla řada preventivních aktivit a programů zaměřených na nejčastěji se vyskytující rizikové formy chování v naší škole. 73

74 7 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 203/204 se dále zvyšovala pedagogická a odborná úroveň pedagogických pracovníků. NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE POČET PEDAGOGŮ Akreditované MŠMT ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY PSANÍ 2 LOUTKA NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ 4 PRÁCE S VÝUKOVÝM SOFTWAREM OMMNEO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ VE ŠKOLSKÉ PRAXI SOFTWARE BAKALÁŘI POKROČILÉ PRÁCE 2 VZDĚLÁNÍ V OBLASTI LEGISLATIVY 4 Ostatní MS EXCEL, MS WORD 28 ALTERNATIVNÍ METODY KOMUNIKACE S ŽÁKY - MAKATON 2 Studium ASISTENT PEDAGOGA - KURZ 4 STŘEDNÍ ŠKOLA S MATURITOU 2 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PDF (DPS) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PDF (BC.) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PDF (SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA) 2 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PDF (UČITELSTVÍ ODB. PŘEDM., MGR.) 74

75 8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8. Účast na kulturních akcích žáků 8.. ÚČAST NA KULTURNÍCH AKCÍCH ŽÁKŮ (SŠ) V průběhu školního roku se žáci střední školy zúčastnili těchto akcí: Galerie CENTRUM Havířov výstava výtvarného umění klientů SANTÉ KD Reneta Havířov Tančení s Míšou Poradenské středisko pro rodiče a dítě RaD Havířov den otevřených dveří KD Radost Havířov výstava Betlémů KD P. Bezruče Havířov divadelní představení Princezna a makové buchty Kino Centrum Havířov kulturní představení SANTÉ Havířov den otevřených dveří ZOO Ostrava exkurze Městská policie Havířov den otevřených dveří SQUASH centrum Orlová sportovní den Dětské dopravní hřiště MŠ Sadová Havířov Ve škole proběhly následující akce: Mikulášská besídka Vánoční posezení u stromečku Dětský den plný her a soutěží 8..2 ÚČAST NA KULTURNÍCH AKCÍCH ŽÁKŮ (ZŠ) K dosažení celistvosti výuky přispívají organizované návštěvy kulturních akcí, které zprostředkovávají poznávání a chápání kulturního bohatství našeho národa, podílí se na kultivaci osobnosti žáka, jeho 75

76 estetickém i etickém cítění, rozvíjejí pozitivní vztah k umění, umožňují maximálně možnou socializaci žáka a přispívají k výchově kladných charakterových vlastností. Kulturní a estetická výchova je jednou z nezbytných složek rozvoje osobnosti člověka. Vnímání hudebních a výtvarných děl poskytuje mnoho podnětů zrakovému a sluchovému analyzátoru, s rozvojem vnímání souvisí rozvoj myšlení a řeči, představivosti a fantazie, obohacuje poznání reality, rozvíjí volní stránku žáka. Významnou úlohu hraje v rozvoji zájmů. Kulturní akce byly objednány dle výběru třídních učitelů jednotlivých ročníků. Filmová představení Turbo žáci ZŠ, ZŠS Ledové království žáci ZŠ, ZŠS Bella a Sebastián žáci ZŠ, ZŠS Filmy byly vybrány ze zahraniční produkce, z animované a hrané tvorby. Beseda beseda v CSVČ Havířov žáci 5. ročníků ZŠ Žáci besedovali na téma vánočních tradic a oslav vánočních svátků. Divadelní představení Bezpečně přes cestu, pěšky i na kole, Míša Růžičková žáci ZŠ, ZŠS Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla, Divadýlko Andromeda, Praha žáci ZŠ, ZŠS Čertův švagr, Divadelní společnost Julie Jurištové, Praha žáci ZŠS Rákosníček a jeho rybník, Divadlo Scéna, Zlín žáci ZŠ, ZŠS O princezně, Luciášovi a makových buchtách, Divadlo HP, Praha žáci ZŠS Trapas nepřežiju! Aneb ten řízek nezvedej, Firma GP Petr Novotný žáci ZŠ Čtyřlístek zasahuje, Divadlo loutek, Ostrava žáci ZŠS 76

77 Výroční zpráva 203/ Údaje o sportovních aktivitách žáků 8.2. ÚDAJE O SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ (SŠ) SŠaZŠ SŠaZŠ městské kolo v plavání (Rektořík, Dytko) městské kolo v silovém víceboji (Rektořík, Dytko) chlapci, dívky chlapci, dívky, smíšená družstva SŠaZŠ městské kolo v sálové kopané (Dytko) dívky SŠaZŠ městské kolo v sálové kopané (Dytko, Rektořík) chlapci Výběr žáků prováděli vyučující tělesné výchovy. Lyžařský kurz Žáci měli možnost se zúčastnit lyžařského kurzu. Domníváme se, že týden prožitý na Horní Bečvě v hotelu Cherry, byl pro mnohé z nich zážitkem na celý život. Žáci se při pobytu na horách seznámili s celou řadou sportovních činností, se kterými se někteří ještě nesetkali, jako je sjezdové lyžování, běh na lyžích, pohyb v terénu na skialpinistických lyžích, zimní turistika. Seznámili se s pravidly, zásadami, ale také riziky těchto činností. Vedoucím kurzu byl Mgr. Gustav Dytko. Školní sportovní klub a další mimoškolní činnost Již čtvrtým školním rokem pracuje školní sportovní klub, který nabízí svým členům (žákům) volnočasové aktivity a využití sportovního komplexu v kroužcích sálové kopané, stolního tenisu a kulturistiky. Žáci měli možnost se zapojit do práce následujících kroužků zájmové činnosti výchovy mimo vyučování: výtvarná výchova, šití a vaření, výpočetní technika, dřevomodelářství. 77

78 Výroční zpráva 203/ ÚDAJE O SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH ŽÁKŮ (ZŠ) Termín Pořadatel Počet žáků Umístění ATLETICKÝ SEDMIBOJ KRAJSKÉ KOLO TŘÍDY září AK Bohumín 3 5. místo PŘESPOLNÍ BĚH MĚSTSKÉ KOLO září TJ Slavia 3 4. a 5. místo září Baník Havířov 4 4. místo září Baník Havířov 5 7. místo ŠACHY-DRUŽSTVA- MĚSTSKÉ KOLO TŘÍDY říjen Asterix 0 4. a 6. místo PŘESPOLNÍ BĚH OKRESNÍ KOLO říjen TJ Slavia 4 6. místo FLORBAL ŠKOLNÍ KOLO TŘÍDY listopad škola 8 - FLORBAL - ŠKOLNÍ KOLO TŘÍDY listopad škola 6 - DUATLON KRAJSKÉ KOLO listopad Dobroslavice 3 5. místo FUTSAL VÁNOČNÍ TURNAJ prosinec škola 24 - FLORBAL NOVOROČNÍ TURNAJ leden škola 26 - ŠACHY VELIKONOČNÍ TURNAJ březen Asterix 7 5. místo BRANNĚ-ORIENTAČNÍ ZÁVOD duben Pežgovský les škola 5 - KRAJSKÝ PŘEBOR V AQUATLONU květen TT Ostrava 4 4. místo ORIENTAČNÍ BĚH MĚSTSKÝ A OKRESNÍ PŘEBOR TŘÍDY květen Baník Havířov 3 4. a 5. místo BĚH OSVOBOZENÍ VEŘEJNÝ ZÁVOD květen Maraton klub Seitl Ostrava - Třebovice 4 5. a 6. místo FLORBAL OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL PRAKTICKÝCH květen Karviná 0 3. a 4. místo květen Karviná 8 2 x 2. místo květen Frýdek-Místek 2 4. místo červen škola 46 - Akce STOLNÍ TENIS - DRUŽSTVA MĚSTSKÉ KOLO TŘÍDY STOLNÍ TENIS-DRUŽSTVA- MĚSTSKÉ KOLO TŘÍDY ATLETICKÝ ČTYŘBOJ OKRESNÍ PŘEBOR ZŠ PRAKTICKÝCH ATLETICKÝ ČTYŘBOJ KRAJSKÝ PŘEBOR ZŠ PRAKTICKÝCH STOLNÍ TENIS 9. ROČNÍK POHÁRU ŘEDITELE ŠKOLY TŘÍDY 78

79 8.3 Exkurze a odborné výstavy (SŠ) SOUTĚŽ ŠIKOVNÝ PRODAVAČ Dne. dubna 204 proběhla soutěž žáků oboru vzdělání prodavačských prací. Tato soutěž má již několikaletou tradici a letos se konala na půdě střední školy Dakol v Orlové. Soutěžící byli ze tří středních škol: Střední škola Dakol Odborné učiliště a Praktická škola Hlučín Střední škola a Základní škola Havířov Šumbark Každá škola byla zastoupena třemi žáky. Žáci soutěžili v devíti disciplínách, které byly bodovány. Soutěž hodnotily UOV ze všech tří škol, naši školu zastupovala UOV Eva Kunorová. Všichni soutěžící byli odměněni drobnými pozornostmi, které věnovaly jednotlivé školy. Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, získali odměny hodnotnější. První místo obsadila žákyně Odborného učiliště a Praktické školy Hlučín, druhé místo patřilo žákyni Střední školy Dakol a o třetí místo se dělili dva soutěžící. Jedním z nich byla naše žákyně druhého ročníku, Kateřina Sýkorová. Kromě odměny dostali také diplomy. Soutěž probíhala v přátelské atmosféře a žákům i pedagogům se líbila. V tradici budeme pokračovat a další klání bude ve škole v Hlučíně. 79

80 80

81 Výroční zpráva 203/204 Projektové dny (ZŠ) SPECIÁLNÍ ŠKOLA Vánoce Velikonoce Projektová vyučování v rámci EVVO Podzimní den Den stromů Preventivní projekty Kouření je špatný zlozvyk Rizika užívání alkoholu dětmi a mládeží Další akce Zdravotní pexeso Zimní olympiáda speciálních tříd Karneval s Hopsalínem Hudební vystoupení s Míšou Růžičkovou dopravní výchova Týdenní ozdravný pobyt v přírodě v Nové Vsi ve Frýdlantu nad Ostravicí Výroba drobných dárků ke Dni matek Jednodenní výlety do okolí (technické muzeum Petřvald, zámek Karviná, ZOO Ostrava, Žermanická přehrada, jezdecký klub Sviadnov, Slezskoostravský hrad, Nový Jičín, přehrada Šance, kozí farma, solná jeskyně Na Císařství, Prašivá Beskydy, vyhlídková věž Nová radnice Ostrava škola poskytla a plně hradila provoz školního automobilu sloužícího k přepravě hendikepovaných žáků. Soutěž Malovaná písnička - Jaroslav Smetana (. SR) - 3. místo. 8

82 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dopravní výchova V rámci výuky podle ŠVP byla ve školním roce 203/204 zařazena do výuky i dopravní výchova. Praxe probíhala na dopravním hřišti u MŠ na ul. Místní v Havířově, teorie v budově školy. Výuku odborně vedla paní Brůnová. Teorie proběhla ve dnech , , , , Praxe probíhala ve dnech , , , , , , Projektová vyučování v rámci EVVO Den stromů Životní prostředí a zdravá výživa Projekty žákovské rady Máme rádi zvířata Zimní olympijské hry v Soči Poznáváme ČR Preventivní projekty Kouření je špatný zlozvyk Rizika užívání alkoholu dětmi a mládeží Další akce Technické muzeum v Petřvaldě (pravidelné návštěvy dle tematického zaměření, např. malování na sklo, výroba adventních věnců, drátkování skleněných kamínků) Pravidelné návštěvy městské knihovny Celoškolní recitační soutěž Hudební koncert romské skupiny z volnočasového střediska sv. Dona Boska ke Dni dětí Představení kouzelníka Dopravní výchova pro ročník 82

83 Výroční zpráva 203/204 Spolupráce se Sociálními službami města Havířova Domovinka pravidelná taneční a pěvecká vystoupení žáků pro seniory Jednodenní výlety do okolí (ZOO Ostrava, Národní kulturní památka Dolní Vítkovice, návštěva Kotulovy dřevěnky, tematické vycházky do okolního lesa apod.) - škola poskytla a plně hradila provoz školního automobilu sloužícího k přepravě hendikepovaných žáků ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA DATUM NÁZEV AKCE Hrátky s přírodou Podzimní tvoření Pomoc lesní zvěři Kotulova dřevěnka/domácí zvířata Den bez aut účast na akci města / ZŠ Kotulova dřevěnka /řemesla v minulosti soutěž /7. A, 7. B řezání dřeva Stromy projektový den v přírodě /ŠD Den stromů Den stromů Podzimní den Máme rádi zvířata Muzeum Těšínska Petřvald /péče o ptáky Zdobení stromu pro zvířata Vzácná návštěva Zdravá výživa /ovocný salát Životní prostředí a zdravá výživa Muzeum Těšínska Petřvald /řemesla Obrázkové pexeso /Ovoce do škol FORMY - METODY REALIZACE praktické dovednosti při pobytu v přírodě /ŠD soutěž /ŠD práce s přírodninami sběrová akce /ZŠ, ZŠS spolupráce s myslivci na Morávce vycházka /6. A prohlídka hospodářství minulosti projektové vyučování /ZŠS přírodovědná vycházka, soutěž projektové vyučování /ZŠ přírodovědná vycházka, soutěž projektové vyučování /ZŠS přírodovědná vycházka, soutěž projektové vyučování /ZŠ prezentace plakátů školní výlet/7. B výroba krmítek vycházka /ŠD práce s přírodninami spolupráce s veřejností /3. SR canisterapie práce v kuchyni /ŠD příprava zdravého pokrmu projektové vyučování /ZŠ, ZŠS práce v kuchyni, PC, test, soutěž školní výlet /. S, 2. S, 3. S prohlídka výstavy zapojení školy do výtvarné soutěže v rámci celostátního projektu školní výlet /3. SA ozdravný pobyt v přírodě, poznávání přírodních lokalit a vodního ekosystému Světový den vody / Žermanická přehrada Prašivá Světový den vody Světový den vody /Šance projektový den /ŠD vycházka, soutěže školní výlet /. SA poznávání vodního ekosystému Vítání jara vycházka /ŠD turistický výlet s výšlapem /2. SA 83

84 Štramberk Cvičení v přírodě Dětský ranč Hlučín praktické dovednosti v přírodě školní výlet /7. A poznávání různých ekosystémů, prohlídka kulturních památek projektové vyučování /ZŠ branný závod školní výlet /ŠD hipoterapie, prohlídka chovu domácích zvířat Den Země účast na akci města Havířova/ZŠ, ŠD ZOO v Ostravě školní výlet /7. A, 7. B, 6. A, 4. A Zámek Fryštát v Karviné Penzion Šance/Nová ves, Frýdlant nad Ostravicí Jezdecký klub Sviadnov Dolní oblast Vítkovice školní výlet /2. SA prohlídka kulturní památky ozdravný pobyt v přírodě /ZŠS školní výlet /2. SR, 2. S, hipoterapie školní výlet /9. B, 7. A prohlídka národní kulturní památky ZOO Ostrava školní výlet /2. A, 3. A, 8. B Meandry řeky Lučiny Slezskoostravský hrad Horská chata Studeničné /Mosty u Jablunkova Zámek Fryštát v Karviné poznávací vycházka /7. A, 7. B ekosystémy školní výlet /ŠD prohlídka kulturní památky ozdravný pobyt v přírodě /ZŠ školní výlet / 3. SA prohlídka kulturní památky Havířovská lípa účast na akci MKS Havířov /ZŠS Sběrný dvůr /Havířov Sportovní stezka /Nový Jičín Kytičkový den Žermanická přehrada /obec Lučina exkurze /2. SA třídění a recyklace odpadů školní výlet /. SA cvičení v přírodě školní výlet /2. SA bezpečný pobyt v přírodě ZOO Ostrava školní výlet /. S, 2. S, 3. S ZOO Ostrava školní výlet /. SA PRŮBĚŽNĚ PRŮBĚŽNĚ PRŮBĚŽNĚ PRŮBĚŽNĚ PRŮBĚŽNĚ Horní Suchá /Stáj Václav - Pašůvka Život dětem /pomoc hendikepovaným dětem Třídění odpadu /plastové lahve Třídění odpadu /umělohmotná víčka Třídění odpadu /baterie a elektrospotřebiče Třídění odpadu /papír školní výlet /3. SA chov domácích zvířat finanční sbírka školy z prodeje předmětů sběrová akce /ZŠ, ZŠS, ŠK, ŠD spolupráce s TS Havířov sběrová akce /ZŠ, ZŠS, ŠK, ŠD podpora chráněných dílen, spolupráce s Charitou sv. Alexandra v Ostravě sběrová akce /ZŠ, ZŠS, ŠK, ŠD účast v projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět sběrová akce /ZŠ, ZŠS, ŠK, ŠD předávání odpadu do provozoven sběrných surovin PRŮBĚŽNĚ Estetizace školního prostředí pracovní a výtvarná činnost 84

85 8.3.2 ŽÁKOVSKÁ RADA Žákovská rada spolupracovala s vedením školy, s třídními učiteli a žáky ročníku. V letošním školním roce měla rada 8 členů volených zástupců jednotlivých tříd od 5. do 9. ročníku základní školy, pracovala pod vedením dvou pedagogů. Členové rady se setkávali pravidelně jedenkrát měsíčně po vyučování. Předsedové informovali o připravovaných akcích třídní učitele a kolektivy tříd. Žákovská rada pořádala tyto akce: A. projekt Máme rádi zvířata Projekt Máme rádi zvířata byl zdařilý. Žáci vyráběli plakáty s vyobrazením zvířete, které si sami vybrali. Projekt byl zaměřen na vyhledávání informací o daném zvířeti a vztahu člověka ke zvířatům. B. projekt Zimní olympijské hry v Soči Formou dalšího projektu Zimní olympijské hry v Soči žáci získali přehled a vědomosti o sportovních disciplínách a dění na ZOH. C. recitační soutěž Posezení s básničkou Zdařilá byla recitační soutěž Posezení s básničkou, které se zúčastnili žáci základní školy a také školy speciální. D. projekt Poznáváme ČR Velmi dobře byla připravena vědomostní soutěž Poznáváme ČR. Každá třída si vylosovala kraj, o kterém vyhledávala informace a zajímavosti. Předsedové tříd se účastnili schůzek žákovské rady pravidelně, kde se projednávaly návrhy a připomínky žáků. Všechny projekty byly vždy vyhodnoceny a vítězové odměněni. Zdařilé projekty budeme dále rozvíjet. 85

86 8.4 Výsledky zájmové činnosti (ZŠ) 8.4. ŠKOLNÍ DRUŽINA A. Charakteristika oddělení ŠD Máme jedno oddělení, kapacita oddělení je 4 dětí. V oddělení máme 8 dětí ze speciální školy a 5 dětí ze základní školy. Z toho je 5 dětí s PAS, dítě z rehabilitační třídy, ostatní s LMR a SMR. Všechny děti navštěvují dva kroužky, které pracují v rámci ŠD. Kroužek arteterapie máme každé pondělí, s dětmi tvoříme různé techniky, při kterých se uvolní a odreagují. Práce dětí jsou vystavovány v šatně ŠD. Na druhý kroužek, cvičení na gymnastických míčích, se děti velmi těší, cvičíme každý čtvrtek při hudbě, říkankách a básničkách. S míči hrajeme spoustu her a na závěr cvičení vždy relaxujeme. Od 2. pololetí jsme zavedly literární kroužek, ve kterém se děti učí různé básničky, říkanky a soutěží mezi sebou. Děti se účastní pravidelných činností - výtvarných, pracovních, přírodovědných, hudebních a sportovních. Výrobky využíváme k výzdobě šatny a třídy. Ke svým činnostem ŠD využívá tělocvičnu školy. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, celý trakt ŠD je upraven bezbariérově včetně vstupu, nájezdů a WC. Provozní doba ŠD je od 2.0 hodin do 6.5 hodin. B. Materiální vybavení Místnost ŠD je vybavena nově zakoupenými stoly a židlemi. Máme k dispozici dvě místnosti, jedna je zcela odpočinková a relaxační, ve druhé místnosti máme oddělen koutek hudební, výtvarný, pracovní a koutek ke hraní. Zakoupili jsme spoustu nových knížek, dětských časopisů, puzzle, zvukových pomůcek, pastelek, hraček jak pro dívky (kočárky, panenky, nádobíčko), tak i pro chlapce (auta a autíčka, mechanické hračky), hry stolní, logické, sportovní vybavení pro pobyty venku (koloběžka, švihadla, míče, zahradní tenis, kroket, létající talíře a sady na písek). Pro hudební činnosti jsme zakoupili klávesy a dětské hudební nástroje. 86

87 C. Personální podmínky Zájmové vzdělávání je zajišťováno čtyřmi kvalifikovanými pedagogickými pracovníky - vychovatelkami, které jsou vzdělány i ve speciální pedagogice a toto vzdělání si nadále rozšiřují formou samostudia seminářů. D. Celoroční motivační hra Vytvořily jsme pro děti celoroční motivační hru Putování s krtečkem dle jednotlivých ročních období. Zapojujeme děti do motivační celoroční bodovací hry s průběžným vyhodnocováním, tak abychom je více vtáhly do dění a aktivit v ŠD. Autoevaluací posunujeme naši práci směrem ke zvýšené kvalitě, odstraňujeme nežádoucí návyky a neefektivní způsoby. Dbáme na prevenci patologických nežádoucích jevů. E. Akce ŠD Během školního roku jsme absolvovali tyto příležitostné akce: Turnaj v puzzle, pexesu, Od dráčků k vlaštovkám, Modelujeme s plastelínou, Drakiáda, Čertovské radovánky, Výroba adventních stromečků a věnců, Pečení vánočního cukroví, Vánoční besídka, Vánoční posezení rodičů s dětmi, Výroba vánoční svíčky, Vánoční řemesla v Ostravě, Karneval, Zimní olympiáda, Čajovny, Hádej, hádej hadači, Míčkiáda, Zlatý slavík, Kloboukový bál, Návštěva knihovny, Výstavka dětských knížek a časopisů, Recitační soutěž, Aprílové člobrďo, Velikonoční řemesla v Ostravě, Velikonoční tvoření rodičů a dětí, Závody na koloběžkách, Soutěž rodičů a dětí o nejvtipnější čarodějnici, Sportovní olympiáda, Vystoupení dětí ke Dni matek, Hledání pokladu, Kuličkiáda, Pohádkový den, Kytičkový den, Kreslení na chodníku, Rozloučení se ŠD. Pět krát za školní rok za námi přijelo divadlo Ententýky s tematickými příběhy. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže ŠD v Havířově na téma Malovaná písnička. Ve 3. kategorii se na. místě ze 87 prací umístil Patrik Kyrpal a mimořádné ocenění získali Martin a Jan Gebczykovi a Jaromír Till. Zapojili jsme se do sběru tříděných odpadů a nejlepší z nás se byli podívat na dětském ranči v Hlučíně. Tam jsme si zajezdili na koních a prohlédli jsme si veškerá zvířata. Byli jsme se 87

88 podívat na Slezskoostravském hradě a na Miniuni. Jednou měsíčně jsme začali chodit do solné jeskyně a velice se nám tyto návštěvy líbí. V červnu jsme se zúčastnili zábavného soutěžního dopoledne všech ŠD v Havířově na téma pravěk. Velmi hezká byla návštěva bazénu a vodní jeskyně v Ostravě. F. Závěr Je samozřejmostí, že i v tomto školním roce byla práce vychovatelek ovlivňována tím, jak jsou děti vedeny ke kulturnímu a společenskému chování v domácím prostředí. Zde je zřejmá nutnost úzké návaznosti při výchově dítěte s rodinou. Proto se jako zásadní nezbytností prosadil prvek komunikační. Ten je možný především tam, kde si pro děti pravidelně přicházejí rodiče a vychovatelka s nimi může konzultovat způsob, jak je přivést ke společenskému vystupování. Na školních webových stránkách najdeme i sekci školní družiny, kde se rodiče mohou podívat na fotografie dětí. V šatně ŠD mají rodiče možnost sledovat průběh akcí ŠD a na fotografiích vidět své děti, které tvoří, hrají si a jsou spokojené. S rodiči se pravidelně setkáváme na schůzkách ŠD, kde se mohou vyjádřit k činnosti našeho oddělení a formou dotazníků podávat návrhy. 88

89 8.4.2 ŠKOLNÍ KLUB V letošním roce se v organizaci školního klubu změnil počet vychovatelek, které se u dětí střídaly v jednotlivých dnech v týdnu. Vše ostatní zůstalo tak, jak bylo zavedeno v loňském roce a osvědčilo se. Využívaly se stejné prostory ve škole a hlavně hřiště, cvičná kuchyňka a oblíbená místa v okolí školy. Také se opakovala většina akcí z minulých let. V první řadě úterní návštěvy volnočasového střediska Don Bosko děti měly vždy připravené různé zábavné hry nebo výrobu dekorací, dárků, přání apod. Z dalších akcí to byly: návštěvy výtvarných dílen v Ostravě na Černé louce, které jsou pořádány vždy před Vánocemi a Velikonocemi procházky vánočním a velikonočním městečkem na náměstí návštěva u včelaře a chovatele papoušků návštěva hasičské zbrojnice, kde si děti mohly vyzkoušet i techniku návštěvy výstav: hlavolamů, kouzelného světa tramvají, paličkované krajky, kaktusů a sukulentů, policejní práce účast na diskotékách HELP klubu, pořádaných v tělocvičně naší školy účast na zábavných odpoledních akcích v knihovně na Šumbarku návštěvy psího útulku v Suché kde děti kupují, za peníze ze sběru, pejskům piškoty a venčí je zdobení vánočního stromu pro zvířátka v petřvaldském lese. Klubovou tradicí je také pravidelná posezení s maminkami před Vánocemi a Dnem matek. Děti pro ně mají vždy připravené hezké, vlastnoručně vyrobené dárky. Také grilování na konci roku, kdy se děti loučí se školním klubem, je velmi oblíbené. Tento školní rok byl, díky příznivé zimě a pěknému počasí, opravdu bohatý na venkovní aktivity a to je v dnešní počítačové době, pro děti velmi přínosné. 89

90 8.4.3 ZÁJMOVÉ ÚTVARY Základní školu navštěvují žáci s různými druhy tělesného a mentálního postižení a žáci ze sociálně slabších rodin. Kroužky odpovídají individuálnímu přístupu a potřebám žáků s tělesným a mentálním postižením, kteří kroužky navštěvují. Ve školním roce 203/204 jsme pro naše žáky připravili celkem 3 kroužky. Kroužky byly zaměřeny na sportovní vyžití a cizí jazyky. Tři sportovní kroužky (florbal, míčové hry a lehkou atletiku) navštěvovalo celkem 33 žáků. Vzhledem k velké oblibě kroužků chci poděkovat Mgr. Puščiznovi a Mgr. Justovi, kteří kroužky vedli a organizovali. Doufám, že i v příštím školním roce budou na naší škole probíhat kroužky pro žáky a zároveň se rozroste jejich počet. 8.5 Prezentace školy pro rodiče - Den otevřených dveří Ve dnech a proběhl Den otevřených dveří, který se setkal s velkým zájmem žáků a rodičů. Tato akce je významnou událostí naší školy, o čemž svědčí pochvalné zápisy rodičů, žáků a celé řady významných hostů. Všechny vystavené výrobky byly připraveny v odborných učebnách v rámci odborného výcviku. Pestrá nabídka oborů vzdělání se odrazila v bohatosti a rozmanitosti výstavky. 8.6 Klub přátel školy Klub přátel školy byl založen z iniciativy pedagogů a rodičů ve školním roce 2004 / 2005 dne na základě registrace Ministerstva vnitra České republiky. Statutárním a výkonným orgánem je Rada klubu, která má pět členů - čtyři pedagogičtí pracovníci a jeden zástupce rodičů. Činnost Klubu je zaměřena zejména na finanční a hmotnou podporu školních a mimoškolních aktivit, propagaci a reprezentaci školy, zprostředkování zahraničních kontaktů, předcházení drogové a alkoholové závislosti a dalším negativním vlivům na mládež, výpomoc sociálně slabším žákům SŠaZŠ, pořádání společenských a vzdělávacích akcí v rámci uvedených hlavních cílů činnosti Klubu. V současné době se klub zabývá vlastní propagací a kontakty s potencionálními sponzory. 90

91 8.7 Spolupráce s ÚP zajišťování rekvalifikačního programu Mezi další významné aktivity střední školy v oblasti zaměstnanosti se řadí: Aktivní organizace rekvalifikačního programu v rámci projektu Další šance pro romskou menšinu v Karviné reg. č. CZ..04/3.3.05/ Jehož cílem je prostřednictvím vzdělávání zlepšit podmínky na trhu práce pro osoby s obtížnou uplatnitelností na trhu práce. Projekt byl podporován z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Uvedený program úspěšně absolvovalo celkem 6 uchazečů. 9

92 8.8 Reakce na výzvu Ahoj, jmenuji se Eliška a chtěla bych se s vámi podělit se svým příběhem. Narodila jsem se předčasně v týdnu, protože jsem z neznámého důvodu nechtěla dále v bříšku růst a bylo by pro mě nebezpečné již déle u maminky zůstávat. Porod proběhl naštěstí bez vážných komplikací a macek jsem zrovna nebyla ( 790g / 44cm). Dali mě do inkubátoru, kde mi při dalším vyšetření zjistili doktoři šelest na srdci a navíc ještě mozkovou obrnu. Musela jsem na další vyšetření srdce, kde se ukázalo, že mám Valvulární aortální stenózu, což znamená zúžení aortální chlopně. Tento problém vyřešili po čtvrt roce doktoři v Motole zákrokem, který dopadl dobře a do dnešních dnů je stav srdíčka uspokojivý. Díky mozkové obrně a předčasnému narození jsem musela už v inkubátoru cvičit Vojtovu metodu z obavy, že bych mohla v budoucnosti mít problémy s pohyblivostí. Tato obava se ukázala oprávněna po návštěvě neurologa, kde pan doktor zjistil symetrické postižení obou dolních končetin. Dnes je mi již čtyři a půl roku a jsem stále na svůj věk velice drobná ( 2kg / 94cm ) a díky mým rodičům a paní Terapeutce, která dohlíží a učí mé rodiče správné cvičení pana Vojty, jsem dosáhla jistého pokroku. Umím se již posadit na kolínka a s oporou se postavit. Pokroky jsou sice pomalé, ale jsou. V loni jsem využila nabídku jet s maminkou do Janských lázní, kde se mi moc líbilo a hlavně jsem tam měla veliké pokroky, které mají velký podíl na mém současném stavu. Dostala jsem nabídku jet do dalších lázní v Klimkovicích, kde se specializují na lidi s problémy, jaké mám já. Problém je, že tuto lázeňskou terapii pojišťovna zcela nehradí a cena je značně vysoká. Rodiče se rozhodli využít možnost sběru plastových víček a tímto bych vás chtěla poprosit, zda by jste mým rodičům pár víčky nepřispěli. Víčka pet láhve ( minerální vody, kofoly apod. ), od mléka a piva ( jen z plastových láhví ). Moc děkuji za každé víčko. Eliška Kontakt na moji maminku: nebo 92

93 Ahoj, jsme žáci 3. ročníku Pečovatelských prací a na základě tohoto příběhu jsme se rozhodli pomoci. S UOV L.Kožejovou jsme požádali všechny v naší škole o pomoc ve sběru víček z PET lahví. Akce se podařila a všichni dohromady jsme nasbírali během 7 měsíců tohoto školního roku dva celé 80 litrové pytle. Rodině Elišky jsme je předali prostřednictvím zaměstnanců drogerie Teta, kteří je odvezli do místa bydliště malé Elišky. Všichni pevně věříme a doufáme, že Eliška i s naším přičiněním navštíví lázně, které ji pomohou. Touto cestou děkujeme všem, kteří přispěli sběrem víček. Budoucí pečovatelé - Zuzana, Milan, Katrin a Gabka. 93

94 9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Inspekční činnost na naší škole nebyla v uvedeném období uskutečněna. 94

95 0 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Plánované náklady školy se člení na 2 základní složky:. přímé náklady (náklady na mzdy a odvody). 2. nepřímé náklady (ostatní náklady na provoz, energie, opravy, atd.). Celkové plánované náklady včetně doplňkové činnosti v roce 205 se budou pohybovat ve výši 64,6 mil. Kč. STRUKTURA NÁKLADŮ ROKU 204 PLÁN SKUTEČNOST PŘEDPOKLÁDANÁ MZDY + ODVODY 45 mil. Kč 45 mil. Kč PROVOZNÍ NÁKLADY 9,6 mil. Kč 9,6 mil. Kč PLÁNOVANÁ STRUKTURA NÁKLADŮ NA ROK 205 PLÁN MZDY + ODVODY PROVOZNÍ NÁKLADY 4,5 mil. Kč 3 mil. Kč Zřizovatelem jsou mzdy hrazeny v plné výši a provozní náklady pouze ve výši 2 mil. Kč. Zbytek je kryt ostatními zdroji (provoz bazénu, kuchyň, pronájem atd.). Pro rok 205 je předpokládaný počet 09 pracovníků v průměrných stavech, kdy je možný pohyb v závislosti na stavech žáků. Školní jídelna od dubna 2005 vaří pro: SŠ Obchodu a služeb, Prostřední Suchá, SPŠ Stavební, Kollárova, Havířov, vlastní žáky, zaměstnance a cizí strávníky. Celkem max. 500 obědů denně. 95

96 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Výše uvedené aktivity nebyly v hodnoceném období uskutečněny. 96

97 2 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Výše uvedené aktivity nebyly v hodnoceném období uskutečněny. 97

98 3 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ A. Projekt Svět patří i nám V měsíci květnu 202 byl ukončen tento projekt financovaný z Evropského sociálního fondu rozpočtu ČR Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V červenci 204 byla vypracována 2. zpráva o udržitelnosti tohoto projektu. Moderní vybavení, které bylo zakoupeno z finančních prostředků tohoto projektu, je stále využíváno. V rámci klíčových aktivit, které byly projektem podporovány a realizovány se plně využívají ve všech předmětech jak v základní škole, tak i ve speciální škole. Učitelé využívají metodiky k těmto vytvořeným materiálům nebo si je modifikují podle vlastních potřeb. Výjezdy na exkurze a výlety (Slezskoostravský hrad, zámek Karviná Fryštát, Muzeum Petřvald, Slezské muzeum, návštěvy divadelních představení v KDPB Havířov, návštěvy solné jeskyně v Horní Suché) se uskutečnily a obohatily vzdělávací proces žáků celé školy. Těchto akcí se zúčastnilo více žáků, než v minulém školním roce, a to díky možnosti dopravy školním autem, které škola zapůjčila a jehož provoz plně hradila. Školu navštívil se svým vystoupením Hopsalín. B. Projekt EU peníze školám V květnu 20 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace vykazované formou standardní stupnice jednotkových nákladů a úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu. Výše dotace byla Kč. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách a realizace projektu v rámci OP VK: inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje čtenářské a informační gramotnosti inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií 98

99 Úspěšně probíhala realizace projektu EU peníze školám pod názvem Úspěšná škola. Finanční prostředky v průběhu realizace individuálního projektu realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly využity k zakoupení bílých školních tabulí pro popis fixem, interaktivní tabule, hlasovacího zařízení, PC s monitory, tiskáren, tabletů, projektorů s krátkou projekční vzdáleností se speciálními držáky pro uchycení dataprojektorů, multifunkčního stroje. Celkem 8 pedagogických pracovníků bylo v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proškoleno v celkové délce 8 hodin ve vzdělávacím programu Interaktivní školní vzdělávací program, jehož výstupem bylo osvědčení. Pedagogičtí pracovníci, kteří mají uzavřené dohody o pracovní činnosti v rámci projektu, vytvořili další výukové materiály v šabloně ICT. Tyto materiály tvoří jednotlivé sady, které jsou k dispozici všem pedagogickým pracovníkům k dalšímu využití ve výuce a také jsou prezentovány na webových stránkách školy. Všechny originály výukových materiálů jsou řádně označeny logolinkem. Na nepravidelných schůzkách projektového týmu byla řešena problematika týkající se projektu. V dalším roce bylo v jarních měsících proškoleno celkem 0 pedagogických pracovníků v rámci šablony čtenářská a informační gramotnost. Výstupem bylo opět osvědčení. Pedagogové se podíleli na tvorbě dalších výukových materiálů v rámci šablony ICT a nově vytvářeli také výukové materiály v rámci šablony čtenářská a informační gramotnost. Veškeré vytvořené výukové materiály jsou dostupné všem pedagogickým pracovníkům a slouží ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Vytvořené výukové materiály a pomůcky byly ověřovány ve třídách ve výuce, žáci nadšeně pracovali a nenásilnou formou získávali další informace. Výuka se tím stala pro žáky zajímavější a těšili se na ni. Nově vytvořené pomůcky jsou kvalitním motivačním materiálem nejen pro žáky, ale pro všechny pedagogické pracovníky. C. Kvalita vzdělávání handicapovaných Realizace projektu proběhla v souladu s projektovým záměrem. Využili jsme možnosti použít část dotace na materiální vybavení školy, čímž došlo ke zkvalitnění a zavedení nových moderních vyučovacích metod. Nezbytnou podmínkou bylo proškolení pedagogických pracovníků školy v oblasti využití nových výukových programů, což vedlo ke zvýšení četnosti využívání inovativních metod a forem ve vyučování. Díky novému vybavení a využívání nových výukových metod se také zvýšil zájem žáků o výuku. Projekt a jeho výstupy se dotkly výuky cca 90 žáků střední školy napříč všemi obory vzdělání. 99

100 Hlavními aktivitami projektu byla: I. čtenářská a informační gramotnost I/2 vytvoření 2 šablon, III. využívání ICT III/2 vytvoření 7 šablon, VI. finanční gramotnost VI/3 stáž 8 pedagogů aplikace ve výuce Občanská výchova, napříč všemi obory vzdělávání. Tím, že jako škola se profilujeme pro obory vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, mají výstupy projektu značný přínos pro efektivitu výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, atraktivní metody výuky a zvýšení kompetencí žáků pro trh práce. Celkově hodnotíme projekt jako pozitivní a přínosný. D. TESCO Střední škola se v minulých letech zapojila do projektového grantu vypsaného firmou TESCO. Projekt byl realizován v minulém školním roce. Střední škola obdržela finanční příspěvek ve výši ,- Kč na pořízení výukové techniky. V současné době je projekt již slouží výukovému procesu fázi. Cílem projektu je předat žákům znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro pochopení principů z oblasti pokladního systému. Využít k tomu i audovizuální techniku, která bude simulací životní (praktické) situace na provozních pracovištích. Projektová práce je přínosná pro naše žáky především svou rozmanitostí. Žáci zapojí ve výuce všechny smysly, učí se i sociálním dovednostem, kooperují, učí se i od druhého, pracují týmově. Mezi další cíle projektu patří: Průběžně zvyšovat kvalitu přípravy vzdělávání v oboru prodavačské práce, Zajistit rovnováhu, provázanost mezi všeobecným a oborově specifickým odborným vzděláváním, Vybavit žáky informacemi, znalostmi a praktickými dovednostmi a tím zvýšit jejich cenu a uplatnitelnost na trhu práce. 00

101 E. Zkvalitnění podmínek pro odbornou přípravu žáků obor vzdělání: Pečovatelské služby - se speciálně vzdělávacími potřebami. Škole byl poukázán finanční příspěvek ve výši ,-Kč. Cíle tohoto projektu vyhlášeného firmou EVRAZ jsou: vybavit odbornou učebnu didaktickými pomůckami pro simulaci životní, tedy praktické situace na konkrétních pracovištích, průběžně zvyšovat kvalitu přípravy odborného vzdělávání v oboru Pečovatelské služby, zajistit rovnováhu a provázanost mezi všeobecným a oborově specifickým odborným vzděláváním, předat žákům informace, znalosti a praktické dovednosti a tím zvýšit jejich cenu na trhu práce. Realizované projekty přispěly svou realizací ke zkvalitnění výuky žáků uvedených oborů vzdělání. Nemalou mírou také připívají k uplatnění absolventů na trhu práce. 0

102 Výroční zpráva 203/204 4 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 4. Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce byla zaměřena především na jednání k úpravám kolektivní smlouvy dle novelizací zákonů a vyhlášek. Členové odborové organizace se podílí na výchově a vzdělávání žáků, na tvorbě výukových programů v rámci grantu. Nad rámec pracovních povinností členové organizují aktivity mimo výuku formou zájmových kroužků, pobytů v přírodě, výletů a exkurzí. 4.2 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů V souladu se školskou legislativou naši žáci vykonávali praxi na více než 50 provozních pracovištích u firem a podniků v regionu. Na provozních pracovištích pod vedením instruktorů žáci plní osnovy a získávají profesní návyky a dovednosti, které v plné míře uplatňují po absolvování střední školy v zaměstnání. Propojení vzdělávacích institucí s podnikatelskou sférou považujeme za velmi důležitý faktor při získávání profesních návyků a dovedností žáků při orientaci na trhu práce s cílem snižovat nezaměstnanost a uplatnit se na trhu práce. Nezanedbatelným motivačním faktorem pro žáky je i odměna za produktivní práci a to v souladu s 22 odst. zákona č. 56/2004 Sb. FIRMY SPOLUPRACUJÍCÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ Dlouhodobě spolupracující firmy ŘEMESLNÉ OBORY VZDĚLÁNÍ NÁZEV FIRMY SÍDLO FIRMY. FERMON, SPOL. S R.O. Lešetínská 70/ Ostrava - Kunčice 2. LADISLAV PECA Železničářů 57/6a Havířov - Město 3. ZÁMEČNICTVÍ LAPIŠ, S.R.O. č.p Šenov 4. IRP KREJČÍ, S.R.O. Jiřího Herolda 564/ Ostrava - Bělský les 02

103 NÁZEV FIRMY SÍDLO FIRMY. FORTEL TRI, SPOL. S R. O. Třinecká 788/ Těrlicko 2. KMH SERVICE, S.R.O. č.p. 566, Václavovická Šenov 3. ROSTISLAV KNIEZEK Podvojná Bohumín 4. CHMELA TOMÁŠ Bedřicha Václavka 020/ Ostrava - Bělský les 5. GILL JAN Marie Pujmanové 30/ Havířov - Šumbark 6. SMIGA JAN Horní Těrlicko Těrlicko 7. JAN DUDÁŠ - AUTOSERVIS Dětmarovická Orlová 8. GASCONTROL, SPOL. S R. O. Nový Svět 407/59 a Havířov - Suchá 9. VLASTIMIL KONEČNÝ Sousedská Šenov 0. TOMÁŠ KOŽUCH Nerudova Frýdlant n. Ostravicí. AUTODŮM VRÁNA, S. R. O. Železničářů 492/ Havířov - Město VOLVO GROUP CZECH REPUBLIC, S. R. O. AUTOCENTRUM FORMULE, S. R. O. Čestlice, Obchodní 09 U Závor 556/2 a 25 0 Říčany u Prahy Havířov - Šumbark 4. AUTO HELLER, SPOL. S R. O. Cihelní 360/49 b Ostrava NÁZEV FIRMY SÍDLO FIRMY. HANUSEK JOSEF. Máje Bohumín 2. ARBO STOLAŘSTVÍ, S. R. O. Tovární 892/ Český Těšín 3. ROMAN ŠIPR - TRUHLÁŘSTVÍ Hlavní třída 99/ Havířov - Město 4. PROFINVESTIK, S.R.O. Příborská Frýdek - Místek NÁZEV FIRMY SÍDLO FIRMY. JANESSTAV, S.R.O. Horní Těrlicko Těrlicko 2. RONTO MARIÁN Orlí 46/ Havířov - Šumbark 3. MATTES PLUS S.R.O. Studentská 554/ Havířov - Podlesí 4. VELK SPOL. S R.O. Přímá 6/ Horní Suchá 5. KOMENDA STŘECHY, S. R. O. Sokolská Šenov 6. GABČOVÁ EDITA Anglická 824/ Havířov - Šumbark 7. JACKO JÁN Jarošova 94/3 b Havířov - Šumbark 8. GC STAVEBNÍ, S. R. O. Dělnická 883/ Havířov - Suchá NÁZEV FIRMY SÍDLO FIRMY. KRALOVANSKÁ MONIKA Janovského 2423/ Ostrava 03

104 Výroční zpráva 203/204 SLUŽBOVÉ OBORY VZDĚLÁNÍ NÁZEV FIRMY SÍDLO FIRMY. STŘEDNÍ ŠKOLA SÝKOROVA Sýkorova / Havířov - Šumbark 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G. SVOBODY Gen. Svobody Havířov - Šumbark 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA M. KUDEŘÍKOVÉ Marie Kudeříkové Havířov - Město 4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA GORKÉHO Gorkého / Havířov - Město 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽÁKOVSKÁ Žákovská 006/ Havířov - Město 6. STŘEDNÍ PRŮM. ŠKOLA, OBCH. AKADEMIE A JAZ. ŠKOLA 28. října Frýdek - Místek 7. VÍT PLATIL (NELLI HAVÍŘOV) Metylovice Metylovice 8. SŠAZŠ, ŠJ - BUDOVY A,B Školní 2/ Havířov - Šumbark NÁZEV FIRMY BILLA, SPOL. S R.O. (HAVÍŘOV) PENNY MARKET, S.R.O. (OSTRAVA, PETŘVALD, ORLOVÁ) TESCO STORES ČR A.S. (HAVÍŘOV) GLOBUS ČR, K.S. (HAVÍŘOV SUCHÁ) TESCO STORES ČR, A.S. (HAVÍŘOV 5 PRODEJEN) SÍDLO FIRMY Modletice Říčany u Prahy Počernická Radonice Národní Praha Kostelecká 822/ Praha 9 - Čakovice Vršovická 527/68b Praha 0 ZDRAVOTNICKÉ OBORY VZDĚLÁNÍ. NÁZEV FIRMY SÍDLO FIRMY DOMOV SENIORŮ J. Seiferta 4/ Havířov - Město 04

105 Výroční zpráva 203/204 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ HLAVNÍ OBLASTI A PŘÍNOSY FORMA SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE PROFESNÍ ORGANIZACE Od borné materiály, školení Praktická a konzultační CECH MALÍŘŮ A LAKÝRNÍKŮ pedagogů činnost FIRMY (JINÉ FORMY SPOLUPRÁCE NEŽ ZAJIŠŤOVÁNÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ) Konzultační činnost při Konzultační činnost FERRMON, PROFIINVESTIK tvorbě a aktualizaci ŠVP DALŠÍ PARTNEŘI (NAPŘ. ÚŘAD PRÁCE, OBEC...) Burzy práce pro žáky Prezentace oborů vzdělání ÚŘAD PRÁCE KARVINÁ základních škol SŠ Spolupráce při organizaci Prezentace školy MĚSTO HAVÍŘOV sportovních, kulturních akcí SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNER 05

106 5 VYHODNOCENÍ SMĚRU DLOUHODOBÉ STRATEGIE ŘÍZENÍ ŠKOLY Strategie školy vytyčuje cíle formulované ve vzdělávacím programu v podmínkách naší školy. Jde o věcné, střízlivé a realitě odpovídající výhledy ve stěžejních oblastech, význačné záměry ve vzdělávání a výchově, ve spolupráci s rodiči, v oblasti personální, materiální a technické vybavenosti (tzn. vybavenost pomůckami, učebními a doplňkovými, popřípadě dalšími studijními texty, vybavenost a stav objektu školy). V koncepci je čerpáno také z hodnocení dosaženého stavu, splnění a nesplnění dříve stanovených záměrů a cílů. Úspěšně se daří plnit následující strategické koncepční záměry: zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení trvale sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat jejich profesní růst dalším studiem v akreditovaných oborech důsledně uplatňovat prevenci zneužívání návykových látek ve školách účinnou spoluprací všech pedagogických pracovníků dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu ve výuce se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivaci a vzbuzování zájmu o školní práci podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získané poznatky a podněty pro zlepšení celkové práce školy zlepšovat estetický vzhled školy, vnitřních prostor a okolí budov zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení, zlepšování práce školy, dosáhnout dobré vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy. V kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, zjišťovat výraznější rozdíly v práci jednotlivých pracovníků 06

107 při výchovně vzdělávacím procesu, vedení školy a řešení problémů jsou využívány nové strategie řízení: brainstorming, fundraising, evaluace prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru, podporovat iniciativu pracovníků, oceňovat kvalitní práci, posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy jako celku a pocit hrdosti na školu, ve které pracují doplňovat vybavení školy tak, aby byla dobře zajišťována názornost a efektivita výuky. Vybavení přiměřeným způsobem modernizovat pravidelně vyhodnocovat Jednotné zadání závěrečných zkoušek na střední škole žákům vštěpovat odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělání, aby si žáci uvědomovali význam celoživotního učení. Žáci by měli být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. 07

108 6 ZPRÁVA O ČINNOSTI V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 06/999 SB. Dle 8 zákona č. 06/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme následující údaje: POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O INFORMACE 0 POČET PODANÝCH ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ 0 VÝSLEDKY ŘÍZENÍ O SANKCÍCH 0 DALŠÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE K UPLATŇOVÁNÍ TOHOTO ZÁKONA 0 Na podkladě tohoto zákona je zpracován metodický pokyn ředitele školy. Školské zařízení postupuje při ochraně osobních údajů v souladu se zákonem č. 0/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 08

109 7 ZÁVĚR Samozřejmě zde nelze vystihnout v celé šíři, čím vším naše škola žila, nicméně je Výroční zpráva dokladem o výchovné a vzdělávací činnosti a záslužné práci všech pedagogů naší školy, za kterou jim i tímto mnohokrát děkuji. Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy dne a školskou radou dne V Havířově Zpracoval: Mgr. Veronika Majkútová Václav Smékal Mgr. Vojtěch Kolařík ředitel škol Poz.: Všechny osoby, které jsou zobrazené na fotografiích, souhlasily s jejich uveřejněním. 09

110 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Zápis z jednání Školské rady Příloha č. 2 Zápis z jednání Školské rady Příloha č. 3 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 4 Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 203/204 Příloha č. 5 Přehled výsledků MZ 0

111 Příloha č. Zápis z jednání Školské rady ŠKOLSKÁ RADA ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Jednání probíhalo podle schváleného programu Program jednání:. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 202/ Projednání zprávy České školní inspekce 4. Projednání dodatku školního řádu, pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, výsledky závěrečných zkoušek žáků střední školy 5. Další studium absolventů ZŠ 6. Projednání dodatků ŠVP 7. Projednání změny provozu školní družiny ZŠ 8. Projednání návrhu rozpočtu školy pro rok 204 a plnění rozpočtu roku Seznámení členů školské rady s počty žáků školy v tomto školním roce 0. Odborné stáže pro žáky střední školy. Mimoškolní aktivity žáků, činnost Klubu školy 2. Legislativní změny ve školství ( zdravotní legislativa ) 3. Diskuse 4. Usnesení školské rady 5. Závěr

112 ad). Jednání školské rady zahájil a řídil předseda školské rady Václav Smékal. Jednání školské rady se zúčastnilo 5 jmenovaných členů ŠR. člen rady byl omluven. V úvodu jednání přivítal ředitel školy členy školské rady a zodpověděl dotazy členů týkajících se obnovy objektů SŠ a ZŠ na ulici Školní 2/60. Složení školské rady Členové jmenováni zřizovatelem Mgr. Dagmar Horváthová Milada Otáhalová Zástupci žáků Zuzana Recmaníková Jiří Novák Pedagogičtí pracovníci školy Ing. Mgr. Václav Smékal Mgr. Luboš Just ad) 2. Předseda školské rady seznámil členy s výroční zprávou za školní rok 202/203 (zpráva k nahlédnutí na www. ssazs-havirov.cz). Tato po projednání byla schválená. ad) 3. ŠR byla dále seznámena s inspekční zprávou České školní inspekce. ad) 4. Školská rada byla seznámena s dodatky Školního řádu, které se hlavně týkaly podávání léků žákům. Dalším bodem bylo slovní hodnocení žáků základní školy. Všechny dodatky byly po projednání schváleny. ad) 5. Předseda ŠR informoval o studijních oborech na SŠ pro žáky ze ZŠ a také zde zazněla informace o plánovaném rozšíření oboru pro žáky na Speciální škole praktické o obor Jednoletá škola praktická. ad) 6. Školská rada byla seznámena s dodatky ŠVP SŠ. Všechny dodatky byly jednohlasně schváleny. ad) 7. Na ŠR byla také projednána změna provozu školní družiny na ZŠ. Byl rozšířen provoz družiny na 5 hodin a zároveň ŠR byla seznámena s novým organizačním systémem pracovníků ve školní družině. Změny byly jednohlasně schváleny. ad) 8. Předseda ŠR seznámil radu s rozpočtem školy pro rok 204. Jaké jsou přímé náklady a nepřímé náklady. Dále nastínil, jakým směrem se budou ubírat investice na škole.

113 ad) 9. Předseda ŠR a místopředseda ŠR informovali členy o počtech žáků v letošním školním roce. ad) 0. ŠR byla informována o stážích pro žáky třetích ročníků SŠ. ad). Školská rada byla seznámena s činností Klubu přátel školy za školní rok 203/204. Podrobnou zprávu o činnosti klubu předložil V. Smékal. Klub přátel střední školy se zaměřuje na podporu mimoškolních aktivit našich žáků a získávání potencionálních sponzorů. Dále byla ŠR seznámena s počtem sportovních a mimosportovních kroužků na naší škole. ad) 2. Zdravotní legislativa ŠR byla seznámena se změnami financování vstupních prohlídek pro žáky střední školy. V rámci odborného výcviku na pracoviště firem či organizací v regionu. ad) 3. Diskuse pracovně - právní vztahy na pracovišti o zdravotní legislativa ve vztahu k žákům SŠ problémy současného školství mezilidské vztahy rodiče učitelé, učitelé - žáci problematika financování školství aprobace pedagogických pracovníků ad) 4. Usnesení školské rady: a) zápisem a jeho ověřením byl pověřen Mgr. Luboš Just b) další jednání školské rady bylo stanoveno na březen 204 Zápis ověřili: Mgr. Luboš Just, v. r. Václav Smékal, v. r. V Havířově

114 Příloha č. 2 Zápis z jednání Školské rady

115

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 / 2015

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 / 2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 / 2015 HAVÍŘOV 2015 Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Úvodní slovo ředitele školy Vážení, dovolte mi,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2015 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / 2013

Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / 2013 Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 / 2013 HAVÍŘOV 2013 K učení nedochází automaticky, je třeba k němu vést. Kjell A Nördström Úvodní slovo ředitele

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Třebovská 32 789 85 Mohelnice, Třebovská 32 Identifikátor školy: 610 551 353 Vedoucí týmu: Mgr. Vojtěch

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-489/15-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2014/2015 A: Závěry minulého šk. roku B: Hlavní úkoly šk. roku 2014/2015 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212. Adresa: 17. listopadu 1212, 500 02 Hradec Králové

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212. Adresa: 17. listopadu 1212, 500 02 Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 Adresa: 17. listopadu 1212, 500 02 Hradec Králové Identifikátor

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více