Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické, Jílová 36g Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické, Jílová 36g Brno"

Transkript

1 . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické, Jílová 36g Brno Přítomni: Omluveni: Bohuslav Hamrozi, Ing. Andrzej Bartoś, Josef Morys, Franz Ziegler, Ing. Vlastimil Mikeš, Josef Vrba, Jiří Tesák, Jan Hladík, Hana Londinová, Ing. Jaroslav Marousek, Radomír Myslivec, Pavel Mareček-host na zasedání CTI ČR. Ing. Václav Hrabák, Ing Jiří Rynda, Ing. Ladislav Lněníček, Ing. Josef Slováček, Petr Kapounek, Miroslav Vybíral, Jarmil Lukeš, Jindřich Podešva, Ing. Jaroslava Štefková, Ing. Josef Beck. Zasedání prezídia CTI ČR dne je usnášenischopné. Program: 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Schválení žádosti nových členů CTI ČR, za fyzické osoby pan Pavel Zedníček se sídlem Olomouc Topolany, Ing. Jakub Vrána CSc., VUT fakulta stavební v Brně, za právnické osoby KUŽĎAS spol.s.r.o., se sídlem Kolín Sendražice, AHA KOMÍN s.r.o.,se sídlem Frýdlant v Čechách, Honeywell s.r.o., se sídlem Praha, etzb SHOP CZ, s.r.o.se sídlem Olomouc 3. Předložení návrhu na schválení vedoucího sekce Komínové systémy pana Pavla Marečka, statutárního zástupce spol. ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., člena CTI ČR 4. Návrh úpravy struktury sekcí včetně doplnění z řad členů prezidia 5. Příprava Valné hromady schválení programu valné hromady 6. Schválení návrhu stanov CTI ČR dle NOZ a jednacího řádu 7. Zprávy viceprezidentů 8. Zprávy z činnosti jednotlivých sekcí, přednesou jednotliví zástupci sekcí 9. Návrhy na udílení ceny,,dílo roku 10. Různé - představení spol. ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. 11. Diskuze 12. Závěr

2 Zápis ze zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR, konané dne v aule SŠP, Brno, Jílova 36g. Ad 1/ Zahájení a schválení programu jednání. Účast na jednání členů prezidia a DR Jednání CTI ČR se konalo v aule Střední školy polytechnické Brno, Jílová 36g. Jednání vedl prezident CTI ČR pan Bohuslav Hamrozi, který uvítal přítomné členy a omluvil účast nepřítomných. Byla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia. Prezidium CTI ČR konané dne je usnášeníschopné. Po schválení programu zasedání CTI ČR, následuje část pracovní. Ad 1A) Zpráva o činnosti CTI ČR Odborné kurzy pro školy AMOS 2014 Nové trendy s technologie v oblasti TZB Uskutečnily se ve spolupráci se společností HANSGROHE s.r.o., přednášející Ing. Jakub Vrána z VUT Brno. Dne na Střední škole polytechnická v Brně, počet žáků včetně odborných učitelů 45, dne na Střední škole technických oborů Havířov-Šumbark, počet žáků třetích ročníků z oboru instalatér včetně učitelů 41, dne na Střední odborné škole stavební a Střední odborném učilišti stavební Kolín II., počet žáků třetích ročníků z oboru instalatér a odborných učitelů 44, dne na Střední odborném učilišti stavebním v Plzni z oboru instalatér se zúčastnilo celkem 45 žáků včetně učitelů a dne na Střední škole polytechnické v Olomouci z oboru instalatér bylo celkem 65 žáků včetně učitelů. Veletrhy a výstavy účast CTI ČR Účast na 25.veletrhu STAVEBNICTVÍ-THERM 2014 dne , CTI ČR mělo společný stánek se společností Teplo Zlín NA 25. VELETRHU stavebnictví- Therm 2014, cech zajistil tiskové materiály a stánek, podrobnější informace o průběhu veletrhu podal pan Josef Morys, ředitel spol. Teplo Zlín, a.s. Stavební veletrh v Brně dne Cech byl mediálním a odborným partnerem Stavebních veletrhů v Brně. Společně na stánku CTI ČR se prezentovali členové cechu společnosti Kostečka Group., s.r.o., HANSGROHE s.r.o., FV PLAST., Asociace tepelných čerpadel. Členům CTI ČR byly zaslány pozvánky a volné vstupy na Stavební veletrh v Brně. Doprovodné programy: XVII. ROČNÍK soutěže odborných dovedností,,učeň instalatér 2014 na stavebním veletrhu v Brně, pořádaný Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová 36g, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Cechem topenářů a instalatérů ČR proběhla ve dnech , dne v areálu BVV pavilon ROTUNDA se uskutečnilo vyhlášení vítězů a předání cen za podpory sponzorů a zástupců BVV. Podrobnější informace podá pan Ing. Andrzej Bartoś hlavní organizátor celorepublikové soutěže. Nicméně přílohou zápisu ze zasedání CTI ČR je závěrečná zpráva této soutěže. O konání soutěže na stavebním veletrhu v Brně byla informována Česká televize, která odvysílala dne záběr do zpráv v Jihomoravském kraji a byl dne uveřejněn v celorepublikovém vydání článek v deníku PRÁVO. Připravujeme do tohoto deníku závěrečnou zprávu.

3 Dále byl cechem organizačně zajištěn doprovodný program na téma Legislativa a bezpečnost spalinových cest místo konání: pavilon P, přednáškové molo, odborný garant: České sdružení pro technická zařízení, přednášející Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing. Burišin, Ing. Ivan Vališ z VÚT v Brně, Ing. Antonín Šimáček soudní znalec a jednatel spol. RENOME CZ s.r.o. Účast z řad široké veřejnosti odborné či neodborné byla velká. Proběhla i diskuze na dané téma. Dne Cech topenářů a instalatérů České republiky, udělil Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Výroční topenářské uznání, Výroční instalatérské uznání. Ceny jsou udělovány firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství a vodoinstalatérství, a to v ČR i zahraničí a Značku kvality, a Cenu Franze Zieglera THERMIA Předání cen se uskutečnilo v rámci slavnostního aktu předání Zlatých medailí u příležitosti zahájení Stavebních veletrhů Brno IBF Zpráva i udílení cen byla zaslaná všem členům prezidia a vložena na www. stránky cechtop.cz Příloha č. 1 V souvislosti s nabídkou spolupráce v oblasti Mistrovských zkoušek byl zaslán dopis na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Z pověření náměstka ministra PhDr. Jindřicha Fryče pan B. Hamrozi byl pozván na jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání, které se uskutečnilo 4. dubna Na Úřad průmyslového vlastnictví byla podána žádost a zaplacen poplatek k registraci známky Kvalita Garantovaná CTI ČR. Ve dnech 18. a 19. března 2014 se uskutečnil v Hradci Králové již XV. ročník celostátního školení pracovníků oboru plynových zařízení, které pořádalo ČSTZ. Za CTI ČR se zúčastnil školení pan B. Hamrozi, CTI ČR získalo osvědčení o seznámení s předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, školení je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Příloha č. 2 Příprava programu na zasedání valné hromady CTI ČR konané dne od hod ve wellness hotel Panorama, Češkovice 168, Blansko. Společenský večer členů cechu a jejich hostů bude pořádán společně s Asociací odborných velkoobchodů. Byl zpracován návrh stanov ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od , považuje za spolek ve smyslu 3045 NOZ ve spojení s 214 a násl. Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO 1-2 /2014, zajištění článku, inzerce, distribuce. V časopise vyšly články od pana Ing. Mojmíra Kelče Středisko mědi, od pana Ing. Petra Komínka VÚT v Brně, Ing. Zdeňka Žabičky, od Ing. Jakuba Vrány Fakulta stavební VÚT v Brně, Výběr z norem z věstníku ÚNMZ zpracováno panem Ing. Vladimírem Valentou, dále příspěvky od soudních znalců Ing. Jiřího Buchty, CSc., a pana Ing. Jaroslava Schöna, a také odborný článek od prof. Ing. Karla Kabele, CSc., potažmo i PR články atd. Časopis byl distribuován, členům CTI ČR, na Stavební veletrh v Brně stánek CTI ČR, k doprovodnému programu BVV seminář CTI ČR, byl zaslán odborným nakladatelstvím v ČR, odborné kurzy AMOS pro školy SŠP v Brně, Střední škola technických oborů Havířov-Šumbark, Střední

4 odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín II., Střední odborné učiliště stavební Plzeň, Střední škola polytechnická Olomouc. Tiskové materiály Cech připravuje do tisku brožury z Edice publikace MINITEP ÚSPORY TEPLA PRO KAŽDÉHO pod názvem Tepelné soustavy kotle na biomasu, autor Doc. Zdeněk Lyčka, vydavatel CTI ČR. V časopise Český instalatér byl zdarma otištěn článek v soutěži UČEŇ INSTALATÉR a reklama CTI ČR. WWW. STRÁNKY cechtop.cz Internetové stránky cechu jsou průběžně doplňovány o nové informace, fotodokumentaci a legislativu. Na internetových stránkách jsou informace i k připravovaným školením, odborným seminářům atd.. Nově uveřejňujeme ve spolupráci s Ministerstvem obchodu a průmyslu poradnu i-ekis, která slouží k zodpovězení dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Připravuje: CTI ČR s ČSTZ připravuje semináře pod názvem,,šetření událostí při úniku plynu, výbuchu plynu a otravách spalinami z provozu plynových spotřebičů. CTI ČR za přispění Střediska mědi připravuje tři odborné kurzy AMOS-Nové trendy a technologie v oblasti TZB pro učitele SOU a SŠP, září, říjen CTI ČR ve spolupráci s KORADO a.s.,připravuje odborný seminář pro učitele SOU a SŠP na téma,,navrhování otopných těles a konvektorů KORADO září CTI ČR s Českou společností pro svařování produktů dva semináře na téma,,navrhování trubních rozvodů horké vody z plastů,,svařování potrubí z plastů. XI. ročník soutěže Vědomostní olympiáda CTI ČR základní kolo proběhne do konce října 2014 poté se uskuteční krajská kola a celorepublikové kolo. Ad 2) Schválení žádosti nových členů CTI ČR, žádosti do cechu zaslali: za fyzické osoby pan Pavel Zedníček se sídlem Olomouc Topolany, Ing. Jakub Vrána CSc., VÚT fakulta stavební v Brně, za právnické osoby KUŽĎAS spol.s.r.o., se sídlem Kolín Sendražice, AHA KOMÍN s.r.o.,se sídlem Frýdlant v Čechách, Honeywell s.r.o., se sídlem Praha etzb SHOP CZ, s.r.o.se sídlem Olomouc Rozhodnutí: Prezidium schválilo členství v CTI ČR fy Pavel Zedníček, Ing. Jakub Vrána CSc.,společnost KUZĎAS spol.s.r.o., AHA KOMÍN s.r.o., Honeywell s.r.o. Žádost o členství v CTI ČR společnosti etzb SHOP CZ, s.r.o., nebyla přijata. Ad 3) Předložení návrhu na schválení vedoucího sekce Komínové systémy pana Pavla Marečka, statutárního zástupce spol. ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. Doplnění návrhu na schválení nového vedoucího sekce publikační, a to po dohodě s panem F.Zieglerem stávajícím vedoucím sekce publikační.

5 Rozhodnutí: Prezidium schválilo vedoucího sekce Komínové systémy Pavla Marečka. Pavel Mareček byl hostem na zasedání prezidia CTI ČR. Dále prezidium CTI ČR přijalo návrh na vedoucího sekce publikační Ing. Jakuba Vrány CSc. Schválené návrhy prezidiem CTI ČR byly zařazeny do programu VH. Ad 4) Návrh úpravy struktury sekcí CTI ČR, sekce řemeslníků a montážních firem sekce energetika tepelná čerpadla a obnovitelné zdroje (spojením dvou sekcí návrh na nový název sekce obnovitelných zdrojů tepla) sekce komínové systémy sekce podporovaných produktů sekce publikační Návrh na funkci vedoucích sekcí CTI ČR, Josef Vrba, vedoucí sekce řemeslníků a montážních firem Ing. Václav Hrabák, vedoucí sekce energetika Ing. Josef Slováček., vedoucí sekce obnovitelných zdrojů tepla Pavel Mareček., vedoucí sekce komínové systémy Jiří Tesák, vedoucí sekce podporovaných produktů Ing. Jakub Vrána CSc., vedoucí sekce publikační Rozhodnutí: Návrhy struktury sekcí včetně vedoucích sekcí CTI ČR byly schváleny prezidiem a zařazeny do programu VH. Ad 5) Příprava Valné hromady schválení programu valné hromady Bohuslav Hamrozi informoval prezidium o přípravě valné hromady, všem členům CTI ČR byla zaslaná dne pozvánka na VH včetně programu, informace o konání VH a jejího programu a také je umístěna na CTI ČR. Pan B. Hamrozi hovořil k návrhu pozvaným hostům na VH, za AOV PhDr. Ivo Bohata, prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, Ing. Jiří Buchta, CSc., Ing. Burišin z ČSTZ. Rozhodnutí: Předsedou valné hromady byl zvolen pan Josef Morys. Prezidium CTI ČR schválilo a doplnilo nový návrh programu na VH, který bude zaslán všem členům CTI ČR. Ad 6) Schválení návrhu stanov CTI ČR dle NOZ a jednacího řádu. Prezidiu a dozorčí radě CTI ČR byl zaslán před zasedáním prezidia návrh stanov dle NOZ. Příloha č. 3 Stanovy byly elektronicky doplněny a opraveny panem Ing. L.Lněníčkem, Ing. Josefem Beckem, Ing. Josefem Slováčkem před zasedáním prezidia CTI ČR. Ing. Andrzej Bartoś navrhl schválení nových stanov po dohodě s CI ČR. Rozhodnutím prezidia CTI ČR návrh stanov nebude bodem programu valné hromady CTI ČR.

6 Ad 7) Zpráva viceprezidentů Ing. Andzej Bartoś informoval prezidium o průběhu XVII. ročníků soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2014, pořádané CTI ČR, MŠMT a SŠP Brno, Jílova 36g,seznámil prezidium s výsledky finále soutěže a závěrečnou zprávou viz Příloha č.4 a č.5 Ing. Ladislav Lněníček se omluvil z pracovních důvodů a členům prezidia CTI ČR byl před zasedáním předán tiskový materiál - stručná informace o projektu pod názvem: Další vzdělávání Projektantů vodovodních systémů a Topenářů Jihomoravského kraje. Projekt vznikl za podpory CTI ČR z důvodu potřebnosti rozvoje vzdělávací nabídky v oblasti TZB, tj. potřebnosti rozvoje dalšího vzdělávání Topenářů a Projektantů vodovodních systémů a dále Servisních pracovníků instalujících zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (podpořený připravovanou novelizací zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, týkající se osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívající OZE). Příloha č. 6 a č. 7 Ad 8) Zprávy z činnosti jednotlivých sekcí nebyly předneseny, vedoucí sekcí byly z pracovních důvodů omluveni. Ad 9) Návrhy na udílení ceny,,dílo roku Prezidium pověřilo pana Jana Hladíka a pana Bohuslava Hamroziho připravit návrhy a určit společnost, které bude uděleno Dílo roku Dílo roku bude společnosti slavnostně předáno na 13. valné hromadě dne Zařazeno do programu na valnou hromadu. Ad 10) Různé Jiří Tesák informoval o setkání s prezidentem CI ČR panem Havlínem a jeho nabídky na schůzku v rámci spolupráce při soutěži, kterou pořádá Cech instalatérů. Pan J. Tesák požádal prezidium o jeho stanovisko jak má postupovat. Ing. Andrzej Bartoś podrobně informoval o průběhu jednání mezi CTI ČR a CI ČR, které bylo oficiálně dohodnuto na základě písemných podkladů na 29.září Hlavním bodem jednání bude spolupráce obou cechů. Jiří Tesák navrhl vyjednávání s CI ČR přes třetí subjekt, aby vznikla jedna silná organizace, která bude mít výstup na HK ČR na vyjednávání směrem do trhu a do školství. Bohuslav Hamrozi navrhl skupinu ve složení Ing. A. Bartoś, Jiří Tesák, B. Hamrozi úkolem bude vytvoření dalšího postupu spolupráce s Cechem instalatérů. Bohuslav Hamrozi informoval o průběhu registrace značky Kvalita Garantovaná CTI ČR, navrhl skupinu, která bude mít za úkol vytvořit zásady hodnocení výrobků pro udělení značky. Rozhodnutí: Prezidiem CTI ČR byla navržena a schválena čtyřčlenná skupina: vedoucí skupiny Jiří Tesák, Ing. Andrzej Bartoś, Bohuslav Hamrozi, Josef Morys, Ing. Tomáš Hruška, Ing. Jakub Vrána CSc.

7 Bohuslav Hamrozi informoval o spolupráci v oblasti Mistrovských zkoušek na MŠMT, jednání Národního kulatého stolu v rámci odborného vzdělávání, které se uskutečnilo 4. dubna Jiří Tesák navrhl, aby prezident CTI ČR se spojil s německým prezidentem Cechu a jel se do Německa podívat na tamní činnost Cechu (co je důvodem, proč firmy tam vstupují do cechu, zda je to soubor informací popř. další činnosti). Dále navrhl oficiálně pozvat na valnou hromadu prezidenta AOV pana PhDr. Ivana Bohatu s žádostí o příspěvek možné vzájemné spolupráce. Návrh pozvat na VH prezidenta AOV PhDr. Ivana Bohatu byl prezidiem CTI ČR schválen. Ing. Andrzej Bartoś informoval o povinném členství v německém cechu, všichni kdo chtějí podnikat musí být členy cechu, cech zodpovídá za odvedenou kvalitu jejich práce. Jiří Tesák doplnil o informaci, že některé firmy po proškolení montážníků, projektantů jim garantují pojištění za škody způsobené atd pro střední a menší firmy se stává velmi zajímavé a potažmo je pro ně motivační i vstup do cechu. Bohuslav Hamrozi doplnil pana J. Tesáka, že pro vstup do CTI ČR je nezbytné i osobní jednání s řemeslníky, právními subjekty atd Jan Hladík připraví na základě podkladů sekretariátu CTI ČR dohodu s pojišťovnou o spolupráci CTI ČR, která by zajistila pro naše členy výhodné pojištění v případě za vzniklé škody. Bohuslav Hamrozi představil Pavla Marečka člena CTI ČR a dle schváleného návrhu prezidia vedoucího sekce Komínové systémy. Pavel Mareček - jednatel společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., člen CTI ČR seznámil s činností a vstupu na český trh společnosti Almeva East Europe s.r.o., která je člen silné skupiny Almeva AG (se sídlem ve Švýcarsku), v oboru plastových spalinových systémů se pohybuje již od roku Nyní dodává kvalitní plastový systém několika významným evropským výrobcům spotřebičů. Společnost AEE našla své zázemí v České republice v Želešicích u Brna. ALMEVA je jedním z největších dodavatelů plastových systémů odkouření. Je jak dodavatelem pro širokou síť velkoobchodů, instalatérů, kominíků, tak i OEM dodavatelem pro výrobce nebo importéry kondenzačních kotlů, nebo i OEM pro výrobce komínových systémů. Ad / Závěr Na závěr Bohuslav Hamrozi poděkoval všem členům prezidia a dozorčí rady CTI ČR za účast na zasedání prezidia. Nový termín zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., se bude konat dne od 14.00h v sídle společnosti ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.,družstevní 501, Želešice u Brna, PSČ Úkol pro členy prezidia do příštího zasedání prezidia a DR CTI ČR dne v 14.00hod. Vypracovat konkrétní návrhy náplně jednotlivých sekcí (monitorig, odborné komentáře, komunikace s odbornými cechy, lobbing, legislativní podpora, inov.prostředí, vzdělávací

8 projekty, mezinárodní projekty) potažmo provázanost projektů, návrh struktury sekcí (koordinátorů-garantů), pomoci nichž by si měl základní tým hledat další členy, kteří se budou podílet na dílčích úkolech. Cíl posílit pozici řemesel (CTI ČR) odborně ovlivňovat sektorovou legislativu a podporovat oblast vzdělávání. Takto připravenou prezentaci zašlete v elektronické podobě do na e- Vaše zaslané návrhy budou součásti programu 3. Zasedání prezidia CTI ČR. S úctou červeně označené úkoly zeleně označené rozhodnutí Bohuslav Hamrozi prezident CTI ČR Kontakt:Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., Brno-Štýřice, Jílová 38, Tel.: ,

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání v sídle společnosti ALMEVA

Více

Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod.

Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod. Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod. wellness hotel

Více

Cena 30 Kč Kuzďas, spol s. r. o. Dolní 538 Kolín-Sendražice www.kuzdas.cz

Cena 30 Kč Kuzďas, spol s. r. o. Dolní 538 Kolín-Sendražice www.kuzdas.cz 3 ROČNÍK 24 2014 Cena 30 Kč Kuzďas, spol s. r. o. Dolní 538 Kolín-Sendražice www.kuzdas.cz Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí čtenáři! Časopis ISSN 1214-7583 MK ČR E 16344 Cech topenářů a instalatérů

Více

ZLÍNTERM, spol. s r. o.

ZLÍNTERM, spol. s r. o. 3 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč Firma ZLÍNTERM, spol. s r. o., Otrokovice byla založena v roce 1992 a v průběhu 20 let existence se stala významnou firmou ve Zlínském kraji. Zabezpečuje komplexní realizace:

Více

ROČNÍK 24 2014. Cena 30 Kč

ROČNÍK 24 2014. Cena 30 Kč 4 ROČNÍK 24 2014 Cena 30 Kč Milan Holomek +420 541 120 330 +420 724 532 132 www.szutest.cz Strojírenský zkušební ústav, s.p. Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí čtenáři! Časopis ISSN 1214-7583

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

ROČNÍK 23 2013. Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ

ROČNÍK 23 2013. Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ 1 2 ROČNÍK 23 2013 Cena 30 Kč TEPELNÁ ČERPADLA INOVATIVNÍ TOPENÍ A CHLAZENÍ Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí čtenáři! Časopis CTI INFO ISSN 1214-7583 MK ČR E 16344 Cech topenářů a instalatérů

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

ZPRÁVY. informace. 21. 3. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 21. 3. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 21. 3. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 08 Stavební veletrhy Brno 2008 22. 26. dubna 2008 OBSAH Úvodník Stav Komory

Více

ZPRÁVY 20. 3. 2009 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 20. 3. 2009 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 20. 3. 2009 VYDÁNO PRO âleny âkait 1 20 09 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Nosná ocelová konstrukce hangáru Mošnov, Ing. Vladimír Janata, CSc., Excon,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní

-Představenstvo ukládá Panu Marákovi doplnit a přepracovat návrh na třídění zámečníků do kategorií I,II,III, rozdělení členů-klíčníků do 3 úrovní Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Obsah čísla: 1) Zápis z jednání představenstva cechu MZS konané dne 23.9. 2010 v

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 07/2011 l MĚSÍČNÍK l ROČNÍK 57 l CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev VD Bytprům Ostrava rozhovor s předsedou družstva Milanem Plačkem Družstvo HLS, výrobní

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům

MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VŠB-TUO, EKF: Petra Maková Veronika Kudělková Kristýna Davidová Radka Pomklová Odborný garant za MSEK: Odborný lektor: Ing.

Více

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award

Další jihočeské firmy se pyšní cenou Cross Border Award ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 13 Poslanci a podnikatelé usilují o rozvoj kraje Navzdory tomu, že je dálnice pro další rozvoj Jihočeského kraje klíčová, blokují její dostavbu bohužel mnohdy

Více

Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Zprravodajj Obsah čísla: 1) Zpráva o činnosti cechu MZS za rok 2009 a

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 20. 6. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 2 20 08 Kočičí oči lávka pro pěší přes dálnici D 8 obdržela cenu ČKAIT 2007 a cenu

Více

Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz tajemník

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

ZPRAVODAJ 11/2014 SLOVO PŘEDSEDY NOVÝ LETÁK AVTČ. info@avtc.cz www.avtc.cz

ZPRAVODAJ 11/2014 SLOVO PŘEDSEDY NOVÝ LETÁK AVTČ. info@avtc.cz www.avtc.cz 11/2014 ZPRAVODAJ SLOVO PŘEDSEDY Vážení členové a přátelé AVTČ Dostáváte dnes nový Zpravodaj, který vyvstal z potřeby zlepšení vzájemné komunikace mezi Vámi členy a vedením asociace. Součaná situace v

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ IČ: 12 907 731 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 září 2014 1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy, Střední

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více