Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:"

Transkript

1 1 Výroční zpráva střední školy: ART ECON - Střední škola, s.r.o. za školní rok 2012/2013

2 Zpracoval: Mgr. Rudolf Frantis výkonný ředitel společnosti od jednatel společnosti Ing. Ilona Raková ředitelka školy Podklady k Výroční zprávě byly projednány na poradě s pracovníky společnosti dne Výroční zprava byla schválena na zasedání školské rady dne 11. října 2013 bez výhrad. V Prostějově dne

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO Název školy: do : od : ART ECON Střední škola Prostějov, s.r.o. ART ECON Střední škola, s.r.o. Sídlo školy: Husovo nám. 2061/ Prostějov Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČO: Identifikátor právnické osoby: IZO střední školy: web: http: //www.artecon.cz/ b) Zřizovatel školy do Zřizovatel: Oděvní podnik, a.s. se sídlem: Za Drahou 4239/ Prostějov obchodní podíl: 100 % od Zřizovatel: IF FACILITY a.s. se sídlem: Antala Staška 510/38, Krč, Praha 4 obchodní podíl: 87 % Zřizovatel: RUDOLF FRANTIS se sídlem: Plumlovská 700/79, Prostějov obchodní podíl: 13 % c) Ředitel školy Ředitel školy: bytem: Ing. Ilona Raková V Loučkách 5, Prostějov 3

4 d) Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola zahrnuje Druh školy: Střední škola IZO: Místa poskytovaného vzdělávání: Husovo nám. 2061/91, Prostějov Školská zařízení: Školní jídelna výdejna IZO: Husovo nám. 2061/91, Prostějov e) Datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení střední školy: školní jídelny výdejny: f) Celková kapacita školy a jejích součástí Nejvyšší povolená kapacita školy: 454 Nejvyšší povolená kapacita školní jídelny výdejny: 100 4

5 g) Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření Na škole ART ECON Střední škola, s.r.o. probíhala výuka v těchto oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem: Studijní obory M/ M/ M/ M/01 4leté střední vzdělání s maturitní zkouškou Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP Umění módního designu ŠVP Módní designér a vizážista Grafika v reklamní praxi Grafický design ŠVP Grafika v reklamní praxi ŠVP Fotografie v reklamní praxi Ekonomika a podnikání ŠVP Řízení obchodních a výrobních firem, ŠVP Podnikání v propagační tvorbě Nástavbové studijní obory 2leté a 3leté střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání denní studium (2leté) ŠVP Podnikání L/524 Podnikání dálkové studium (3leté) L/51 Podnikání dálkové studium (3leté) ŠVP Podnikání L/51 Propagace denní studium (2leté) ŠVP Propagace Učební obory H/ H/01 3leté střední vzdělání s výučním listem Prodavač ŠVP Prodavač oděvů, textilu a doplňků Aranžér ŠVP Umění aranžování 5

6 h) žáků a pracovníků školy Loňský školní rok všech pracovníků 2011/2012 tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele Studijní obory , ped. pracovníků*) Učební obory , Nástavbové obory , Celkem ,8 9, ) z toho: 18 stálých učitelů teoretické výuky 3 učitelé odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,31 Letošní školní rok všech pracovníků 2012/2013 tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele Studijní obory , ped. pracovníků*) Učební obory , Nástavbové obory Celkem , ) z toho: 18 učitelů teoretické výuky 3 učitelé odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,69 6

7 ch) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, školská rada Na škole působí: Sdružení rodičů a přátel školy, o. s. Rada žáků Rada pro uměleckou tvorbu Školská rada. Školská rada střední školy Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Na střední škole ART ECON Střední škola, s.r.o. pracuje od roku Od roku 2012 má podle nového volebního řádu 3 členy: - 1 je jmenován zřizovatelem - 1 je volen pedagogickými pracovníky - 1 je volen zletilými žáky a zástupci nezletilých žáků. Školská rada se setkává dvakrát ročně. Kromě povinností vyplývajících ze zákona a řešení podnětů týkajících se např. prezentace a akcí školy se školská rada zabývala ve školním roce 2012/2013 také zabezpečením výuky v nových prostorách školy. 7

8 a) Prospěch žáků školy Studijní obory: Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , , Celkem , Výstup Učební obory: Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , Celkem , Výstup Nástavbové obory: Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , Celkem , Výstup Za školu celkem: žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku Celkem , Pozn.: SVP- speciální vzdělávací potřeby Výstup 8

9 b) Výsledky maturitních zkoušek po náhradním a opravném termínu v září 2013 Třída Konalo MZ Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Maturitní zkouška - čtyřleté studium Maturitní zkouška - nástavbové studium Celkem 4. N G PP Z Prospěch podle typu zkoušky Třída CJL konalo/ neprospělo ANJ konalo/ neprospělo NEJ konalo/ neprospělo RUJ konalo/ neprospělo MAT konalo/ neprospělo Profilová část MZ konalo/ neprospělo Maturitní zkouška - čtyřleté studium Maturitní zkouška - nástavbové studium Celkem 4. N 4. G 2. PP 3. Z 4/2 3/1 1/ /0 9/0 9/ /0 8/0 4/ /1 8/0 11/0 3/2 2/1 5/0 1/0 11/0 32/2 19/3 3/1 5/0 5/1 32/0 9

10 c) Výsledky závěrečných zkoušek po opravném termínu v září 2013 Konalo ZZ Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo 3. A Aranžér Celkem * * 2 žákyně budou v měsíci prosinci 2013 opakovat písemnou část ZZ 10

11 Studijní obory: d) Chování žáků a udělená výchovná opatření Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Učební obory: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Nástavbové obory: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Za školu celkem: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Pozn.: Pochvaly - za vzorné plnění studijních povinností a úkolů, docházku a prospěch s vyznamenáním, za vzornou reprezentaci školy na akcích Důtky - neomluvená absence, porušování školního řádu 11

12 e) Absence žáků Studijní obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Učební obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Nástavbové obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Za školu celkem: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem

13 f) Plnění učebních osnov, RVP, ŠVP a učebních plánů Vyučované obory a vzdělávací programy Název RVP Kód oboru Č. j. učební osnovy Ročník Délka vzdělávání Grafika v reklamní praxi M/ / Podnikání dálkové L/ / Název RVP Kód oboru Název ŠVP Ročník Délka vzdělávání Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Umění módního designu 4. 4 Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Módní designér a vizážista 1., 2., 3. 4 Grafický design M/05 Grafika v reklamní praxi 1., 2., 3. 4 Grafický design M/05 Fotografie v reklamní praxi 1., 2. 4 Ekonomika a podnikání M/01 Řízení obchodních a výrobních firem 1., 2. 4 Ekonomika a podnikání M/01 Podnikání v propagační tvorbě 1., 2. 4 Podnikání denní L/51 Podnikání 1., 2. 2 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 1., 2. 3 Propagace L/51 Propagace 1., 2. 2 Prodavač oděvů, textilu Prodavač H/01 a doplňků 1., 2. 3 Aranžér H/01 Umění aranžování 1., 2., 3. 3 Učební osnovy a zpracované ŠVP byly v souladu s učebními plány a RVP a byly řádně plněny. 13

14 g) Údaje o přijímacím řízení Do 1. ročníků byl pro školní rok 201/2014 přijat následující počet žáků: Název RVP Kód oboru Název ŠVP přijatých žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Módní designér a vizážista 8 Grafický design M/05 Grafika v reklamní praxi 9 Grafický design M/05 Fotografie v reklamní praxi 8 Grafický design M/05 Grafika médií a tisku 1 Řízení obchodních Ekonomika a podnikání M/01 a výrobních firem 9 Ekonomika a podnikání M/01 Podnikání v propagační tvorbě 5 Oděvní technik L/01 Oděvní technik 0 Podnikání denní L/51 Podnikání 0 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 0 Propagace L/51 Propagace 12 Prodavač oděvů, textilu Prodavač H/01 a doplňků 6 Aranžér H/01 Umění aranžování 12 Krejčí H/01 Tradiční krejčí 0 Přijímací řízení probíhalo podle příslušných zákonů a vyhlášek MŠMT týkajících se příjímání žáků ke studiu na středních školách a podle předem stanovených kritérií. U oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design se konaly talentové zkoušky. Talentové zkoušky proběhly bez problémů. 14

15 h) Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků, péče o talentované žáky a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) Pedagogičtí pracovníci volí přiměřené formy a metody práce s ohledem na věk a obor studia. S novými výchovně vzdělávacími metodami se seznamují na odborných seminářích. Nadaným žákům jsou zadávány náročnější úkoly a ve větším rozsahu samostatné práce, např. s využitím internetu. Mají možnost účasti např. v literární soutěži, v jazykových soutěžích, využívají své práce při propagaci školy (Burzy škol, výstavy, soutěže) apod. Odborně talentovaní žáci jsou zapojeni do tvorby kolekcí na módní přehlídky, do odborných soutěží a do tvorby exponátů na prezentační výstavy, které škola pořádá. Ve spolupráci PPP vyučující individuálně pracují s žáky s vývojovými poruchami učení, je jim věnován větší prostor, umožněno vlastní tempo práce a vhodné podmínky pro dosažení úspěchu ve vzdělávacím procesu. Individuální přístup zejména ve výuce cizího jazyka, informačních a komunikačních technologií, v profilujících odborných předmětech je zajišťován mimo jiné i dělením tříd na skupiny a s přihlédnutím na specifikaci potřeb žáků. Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2012/2013 I pro školní rok 2012/2013 byl vypracován Minimální preventivní program ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o., který plánuje různé aktivity i postupy v rámci prevence v této oblasti tak, aby se tyto jevy v kolektivech tříd neobjevovaly, případně byly podchyceny a řešeny hned na počátku. Dále byl vypracován metodický pokyn pro odhalení a řešení šikany na škole a po celý školní rok fungovala schránka důvěry, kam se mohli žáci obrátit anonymně se svými problémy a dotazy. V této oblasti se nevyskytl ve škole mezi žáky žádný vážný incident, který by musel být řešen. Prevenci sociálně patologických jevů byla věnována také nástěnka s informacemi, kontakty na linku důvěry, důležitá centra v Prostějově apod. Velmi dobře funguje spolupráce vedení školy, třídních učitelů, studentů, rodičů, výchovného poradce při řešení problémů na škole. Metodik prevence také spolupracoval s metodiky jiných škol na vypracování nových postupů a strategií na školách. V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnily pro žáky tyto aktivity: - zapojení žáků do dobročinných sbírek, - školní vánoční volejbalový turnaj v rámci zapojení žáků do sportovních aktivit, - filmové a divadelní představení, - zapojení žáků do výzdoby tříd a školy, - účast na výstavách, exkurzích a třídních výletech, kde dochází ke stmelení kolektivu a upevnění přátelských vztahů mezi žáky. 15

16 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět) nejlépe dokumentují zápisy jejich závěrů Na škole byly ve školním roce 2012/2013 provedeny tyto kontroly ze strany ČŠI: ČŠI Státní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - viz.protokol č.j. ČŠIM-684/13-M - nebylo zjištěno porušení právních předpisů. ČŠI hodnotila soulad vypracovaných ŠVP s danými RVP bez vážných připomínek. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce - žádná c) Další kontroly provedené na škole ve školním roce 2012/2013: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov Kontrola splnění povinností uložených ustanovením 7 odst. 1 a 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného uzdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, ve znění 3 5, 11 13, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. porušení předpisů nebylo zjištěno Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov Kontrola na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR kontrola splnění povinností uložených ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 19 21, 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného uzdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, 25, 37, 38, 49, 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnost epidemiologicky závažných, v platném znění ve školních jídelnách porušení předpisů nebylo zjištěno. Protokoly z jednotlivých kontrol jsou uloženy ve spisovně střední školy ART ECON Střední škola, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, Prostějov. 16

17 Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků Na škole pracovalo: 18 učitelů teoretické výuky 3 učitelky odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,69 Učitelé Kvalifikaci splňovalo Kvalifikaci nesplňovalo V následujícím roce zahajuje studium teoretická výuka odborný výcvik

18 b) Konkrétní údaje o pracovnících a jejich kvalifikaci Přehled kvalifikace učitelů teoretické výuky Jméno a příjmení Ing. Ilona Raková Mgr. Jana Kusá Ing. Monika Bašná Mgr. Romana Mikmeková Mgr. Markéta Dvořáková Vzdělání VŠ, chem. technol. Pardubice, CHE, MAT, DPS VŠ, UP Olomouc ČEJ, NEJ VŠ, TU Liberec oděvní technol.,dps VŠ,Univerzita HK, DEJ, VV VŠ, UP Olomouc Vv Pedagogická praxe Požadovaná kvalifikace 12 Ano 2,2 Ano 7 Ano 1,6 Ano 7 Ano Poznámka Ředitelka školy Mgr. Pavlína Čermáková VŠ, Univerzita HK, pedag. fakulta 5 Ano Mgr. Maturová Dagmar VŠ, UP Olomouc Vy 2,8 Ano Ing. Andrea Koudelová VŠ, TU Liberec DPS 9 Ano Zástupce ředitele Ing. Zdeněk Krajíček Ing. Renata Kubová MgA. Dominika Majerová Ing. Anna Takács Bačová Mgr. Veronika Kment Tesaříková Mgr. Lukáš Sobek Mgr. Lucie Zoubková MgA. Luboš Vašut Ing. Milan Vlach Mgr. Lenka Zelinková VŠ, Voj. letecká škola, Letecko elektrotech., DPS VŠ, TU Liberec Textilní, DPS UTB Zlín, výtvarné umění VŠ, Fak. řízení a inf. Žilina, DPS VŠ, Masarykova univerzita Brno, VV VŠ,UP Olomouc teologie VŠ, UP Olomouc TV a MAT VŠ Ostravská univ. Ostrava, Výtvarné umění, grafika VŠ UTB Zlín,Manag. Ekonomika, DPS VŠ UP Olomouc Spec. pedagogika a ANJ Externí učitelé: Mgr. Jan Novotný, Bc. Bohdana Ptáčková 16 Ano 11 Ano 4 Ano 10 Ano 5 Ne Chybí pro SŠ 1,7 Ano 6 Ano 1,10 Ano 17,3 Ano 5,10 Ne Chybí pro SŠ 18

19 Přehled kvalifikace učitelů odborného výcviku Jméno a příjmení Lenka Kolečkářová Hana Mrázková Vzdělání výuční list, SPŠO, DPS výuční list, SPŠO, DPS Pedagogická praxe Požadovaná kvalifikace 31 Ano 28 Ano Marta Začalová výuční list, SŠ 5 Ne Poznámka Chybí DPS Ostatní pracovníci společnosti THP: Mgr. Rudolf Frantis Jitka Homolová Zdeňka Kratochvilová Olga Skládalová výkonný ředitel společnosti (od jednatel společnosti) mzdová účetní a personalista ekonom referent Režijní pracovníci: Petr Zrostlík Anna Kroutilová správa a údržba budovy uklízečka c) Ostatní data o pedagogických pracovnících Tento školní rok učitelé teoretické výuky učitelé odborného výcviku Minulý školní rok učitelé teoretické výuky učitelé odborného výcviku Nově nastoupili Přijati s praxí do 2 let Odešli na jinou školu Odešli mimo školství Důchodový věk

20 d) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Pracovníci ekonomického úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané Okresní správou sociálního a zdravotního pojištění, Okresní hospodářskou komorou, Krajskou hygienickou stanicí, územním pracovištěm Prostějov a dále se vzdělávají v oblasti ekonomické i mzdové. Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů se zúčastnili seminářů k zavádění nových technologických postupů, přípravě a zpracování školních vzdělávacích programů apod. Pedagogičtí pracovníci se během roku dále vzdělávali v oblasti výchovné i vzdělávací na těchto seminářích: Vzdělávání pedagogických pracovníků a další aktivity související s výukou Seminář Informační systém UNIV, Olomouc Ing. Ilona Raková Předvedení výrobků firem Epson a Kyocera, Olomouc Ing. Zdeněk Krajíček Kurz Methoden und Sprache Mgr. Markéta Dvořáková Konzultační seminář pro management školy, Olomouc Ing. Andrea Koudelová Památní místa jako místa učení a budoucnosti, Praha, Lidice Mgr. Markéta Dvořáková Školení hodnotitele písemných prací Mgr. Jana Kusá Konference projektu UNIV 3 Mgr. Rudolf Frantis, Ing. Ilona Raková Pracovní seminář projektu UNIV 3 Ing.Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, Ing. Ilona Raková Základy finanční gramotnosti pro život Ing. Milan Vlach Seminář Helping school deliver Batter language programmes Ing. Renata Kubová Pracovní seminář projektu UNIV 3 Ing.Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, Hana Mrázková Duben 2013 Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel společné části MZ včetně žáků s PUP Mgr. Dagmar Maturová Seminář metodiků prevence Ing. Monika Bašná Seminář Dovednosti učitele ANJ Ing. Renata Kubová, Mgr. Lenka Zelinková 20

21 Doplňující studium: MgA. Dominika Majerová Ing. Zdeněk Krajíček studium pedagogiky, Wellnerova Olomouc studium koordinátor ICT, PF UP Olomouc Dlouhodobé projekty, na kterých se pedagogičtí pracovníci podílejí: UNIV 2 Kraje UNIV 3 (Ing. Andrea Koudelová, Ing. Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, p. Hana Mrázková, Ing. Ilona Raková) Odborné semináře, kurzy a školení pedagogických pracovníků přinášejí nové poznatky v daném oboru i metodice výuky, návody na kvalitnější a modernější výuku a na samotnou práci se studenty. Pedagogičtí pracovníci školy byli také jmenováni předsedy zkušebních komisí pro maturitní zkoušky na jiných školách. Mimo výše uvedené semináře přispěla ke zkvalitnění výuky ve všech předmětech také účast pedagogických pracovníků na akcích, které v uplynulém školním roce probíhaly se žáky školy. e) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Od je škola zapojena do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Obecným cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Jeho plnění na škole je spojeno s doplněním materiálně technického vybavení pro kvalitnější výuku odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, se vzděláváním pedagogů v oblasti výuky cizích jazyků a s přípravou nových inovativních vzdělávacích materiálů pro výuku. V rámci mezinárodního projektu škola v posledním školním roce nepracovala, lze uvést ale mezinárodní spolupráci při pořádání soutěže Prostějovská zlatá jehla, jejíž 12. ročník opět hostil studenty a pedagogy ze středních škol Slovenska, Polska a Rakouska. Dále byla škola partnerem projektu Na správné cestě, který podporuje žáky ZŠ při správné volbě povolání a rozhodování o své budoucí profesi. 21

22 Projekt UNIV f) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci zapojení se do programů podporujících další vzdělávání pracovníci školy pokračovali v práci na projektu UNIV UNIV 2 KRAJE a UNIV 3, v rámci kterého vzniklo na škole během posledních čtyř let celkem 5 výukových programů dalšího vzdělávání z různých oblastí profesních dovedností. Úspěšně také proběhla pilotáž dvou z nich Tvorba propagačních materiálů na počítači a Stříhání oděvů. Profesní kvalifikace podle NSK Škola má udělenu autorizaci v souvislosti se skládáním zkoušek profesních kvalifikací v rámci dovedností z oboru Krejčí a Specialista maloobchodu dle NSK: Specialista maloobchodu (kód oboru: H/01) Pokladní ( H) Skladník ( H) Prodavač ( H) Manažer prodeje ( H) Krejčí (kód oboru: H/01) Zhotovování sukní, halenek a šatů ( H) Zhotovování dámských kostýmů a plášťů ( H) Zhotovování pánských obleků ( H) Zhotovování pánských plášťů a bund ( H) Stříhání oděvů (střihová služba) ( H) Úpravy a opravy oděvů ( H) Šička interiérového vybavení ( H) Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole uskutečnilo 36 zkoušek těchto profesních kvalifikací a všechny byly úspěšně zakončeny předáním osvědčení. Absolventi profesních kvalifikací mohou prostřednictvím autorizované osoby složit závěrečnou zkoušku z oboru Specialista maloobchodu (kód oboru: H/01) nebo Krejčí (kód oboru: H/01). Více informaci k soustavě národních kvalifikací na kde je možno nalézt přehled celostátně uznávaných kvalifikací. g) Péče o zaměstnance Příspěvek na stravování Finanční odměny Vstupní, preventivní a výstupní lékařské prohlídky hrazené školou Podmínky pro další profesní růst 22

23 Část V. Výkon státní správy a) Přehledný výčet rozhodnutí ředitele a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele celkem odvolání rozhodnutí o přijetí 70 0 rozhodnutí o nepřijetí 8 0 Podrobný přehled o počtu přijatých žáků je uveden v části II., bod g). 23

24 Část VI. Další údaje o škole a) Přehled besed, exkurzí a akcí se žáky 1. Akce v rámci výuky odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů Botanická zahrada Prostějov 1.NGF Výstava Mistři plakátu, výstava Prostějovské parky 1:PRO Galerie Vaňkovka Brno podzimní výzdoba 1.A, 2.A Výstava Mistři plakátu, výstava Prostějovské parky 2:PRO Muzeum Prostějovska, Prostějov 1.EP Výstava Flóra Olomouc, podzimní výkladní skříně - 1.A, 2.A, 3.A, 1.PRO Bienále grafického designu, Brno 2.G, 3.G, 4.G Olympie Olomouc, podzimní výkladní skříně 2.A,3.A Muzeum umění Olomouc výstava od Tiziana do Warhola 1.A, 2.A, 3.A Vánoční galerie Vaňkovka, Olympie Brno 1.A, 2.A, 3.A Vánoční Olomouc centrum, Olympie 1.A, 2.A, 3.A Výstava Arcidiézní muzeum Olomouc 2.NGF, 3.NG, 4.NG, 2.PP Úřad práce 3.A, 4.NG Zimní výkladní skříně- Olomouc 1.PA, 2.A Úřad práce 2.PP, 1PRO Brno Vaňkovka, Olympie 2.A Výstava Flóra Olomouc 3.A, 1.PRO ČNB Praha -1.EP, 2.EP Brno Vaňkovka, Olympie 1.A, 2.A Aranžování výloh Olomouc 1.A, 2.A Exkurze TONAK Nový Jičín 1.N, 2.N, 3.N, 1.EP, 1.GF, 1.PA, 2.PA 2. Kulturní a společenské akce Návštěva prostějovské radniční věže 1.EP, 2.EP Mikulášská nadílka na podporu Adopce na dálku 4.NG Vánoční Vídeň výběr žáků MMT Jihlava výběr žáků Christmas show 2012, Městské divadlo Prostějov 2.NGF, 3.NG, 2.EP, 1.EP, 2.A Květina ve společnosti, Národní dům Prostějov obor Aranžér Stužkovací ples třídy 2.PP, H CLUB, Prostějov Vernisáž výstavy Galerie Metro, Prostějov Stužkovací ples třídy 4.NG, H CLUB, Prostějov Kvido 2013 CELOŠKOLNÍ AKCE Módní přehlídka Národní dům Prostějov Filmové představení Anna Karenina Kino Metro 70, Prostějov CELOŠKOLNÍ AKCE 24

25 MMT Jihlava výběr žáků MAJÁLES celoškolní akce Soutěž - PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA - CELOŠKOLNÍ AKCE školní výlet třídy 2.EP Brno Zoo školní výlet třídy 3.NG Praha školní výlet třídy 1.PRO - Praha školní výlet třídy 1.EP + 4 žáci 2.NGF Olomouc PAINTBALL školní výlet třídy 1.NGF, 2.PA Botanická zahrada Módní přehlídky na různých společenských akcích, soutěžích, přehlídkách škol atd. 3. Sportovní akce Vánoční volejbalový turnaj - 1.NGF, 2.NGF, 3.NG, 4.NG, 1.PRO, 2.PP, 1.EP, 1.PA, 2.A, 3.A Z přehledu je zřejmé, jak různorodá a široká je nabídka mimoškolních aktivit obohacujících výuku. Všechny konané akce byly pro žáky kladným přínosem, obohatili jejich kulturní a společenskou výchovu i odbornou výuku. Studenti tak mají další možnosti získání nových poznatků, srovnání svých teoretických znalostí a praktických zkušeností a dovedností i mimo výuku. Mnohé aktivity podněcují jejich tvořivost a vlastní seberealizaci, což je základem pro vzdělání a rozvoj osobnosti. Ostatní akce, které škola pořádá, nebo se jich účastní: Po celý školní rok módní přehlídky na různých společenských akcích Kurz pro manekýny a manekýnky z řad žáků Slavnostní ples maturantů Předávání maturitních vysvědčení na prostějovské radnici v obřadní síni Předání Osvědčení Hospodářské komory ČR nejlepším absolventům školy Každoročně beseda pro dívky S tebou o tobě Účast na dobročinných sbírkách Módní soutěž Prostějovská zlatá jehla Soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava Společenská akce Květina ve společnosti Umělecká výstava prací našich žáků prostory zámku Plumlov a Galerie Metro 70 Představení školy na akci Prostějovské Majáles Dny otevřených dveří Burzy škol b) Hlavní akce k prezentaci školy Přehlídky středních škol - Burzy škol: (4x) Vyškov Prostějov Přerov Olomouc

26 Na všech akcích poskytovány informace o oborech a rozdávány informativní letáky o škole a vyučovaných oborech, promítáno propagační video o škole. Dny otevřených dveří: 5 x ( , , , , ) Pro návštěvníky DOD byl připraven program prohlídka prostor pro teoretické vyučování, odborných učeben, dílen praktické výuky, ukázky z módní přehlídky, podány informace a zodpovězeny případné dotazy. Rozdávány barevné letáky s informacemi o škole a vyučovaných oborech. Inzerce: (periodika, autobusy soukromých dopravců) (přílohy zaměřené na nábor žáků do oborů Kam na školu, Kam po škole, Střední školy, Střední školství, Burzy škol, Vzdělávání atd.) MF Dnes Prostějovský Večerník Týdeník Prostějovska Radniční listy Jalovec Zpravodaj školství Olomouckého kraje Atlas školství Přehled studijních a učebních oborů pro žáky ZŠ Olomouckého kraje Publikace SET 2012 Kam na školu Letáky v autobusech soukromých dopravců Letáky v tramvajích Olomouc Internet (různé servery, např. střední školy.cz, střední školy.eu, hledám střední školu apod.) Vitrína u nádraží ČD Články v odborných časopisech (např. Burda) Výstavy: kino Metro ARToviny zámek Plumlov Květina ve společnosti Zahradnické centrum Marciánová Kostelec na Hané Soutěže: Prostějovská zlatá jehla 2013 soutěž klobouků s květinami ve spolupráci se Zahradnickým centrem Marciánová Kostelec na Hané společně s módní přehlídkou v Národním domě Prostějov) Mladý módní tvůrce Spolupráce se ZŠ: Prostějovská zlatá jehla hosté žáci 7. a 8. tříd ZŠ Prostějov módní přehlídky na plesech a besídkách pozvánky na výstavy, DOD, burzy škol apod. návštěvy žáků ZŠ na DOD 26

27 Ostatní: předání osvědčení nejlepším absolventům HK ČR Praha předávání maturitních vysvědčení na radnici módní přehlídky: stužkovací maturitní ples, Sdružení soukromých škol, CUOK Olomouc, UNIV, akce Zahradnického centra Marciánová Kostelec na Hané aj. příprava výzdoba akcí (plesy, výlohy obchodů aj.) žákyně hostesky na různých akcích (např. Den učitelů Olomouckého kraje) c) Spolupráce s dalšími subjekty s rodiči žáků prostřednictvím SRPŠ a Školské rady při zajišťování různých akcí (soutěže, nákupu materiálu na modely), příspěvek na provoz kopírky pro žáky, nákup vybavení pro relaxaci žáků, příspěvek na exkurze, výlety pro žáky. s Radou žáků zástupci tříd - pravidelné setkání (1x za čtvrt roku) s výkonným ředitelem společnosti a ředitelkou školy. Vzájemná informace o záměrech a realizaci akcí. Ze strany žáků problémy, náměty apod. - připomínky k výuce na úseku teoretického i praktického vyučování - technické (opravy atd.) a provozní záležitosti (přestávky, rozvrhy tříd, učebny, akce hodnocení, záměry). s Radou pro uměleckou tvorbu - ve složení: pověření pedagogičtí pracovníci (učitelé odborných desénových předmětů a 2 zástupci z každého ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design) - řeší zapojení do odborných soutěží, vyhlašuje náměty, posuzuje předložené návrhy a vybírá práce na výstavy a do soutěží. s Úřadem práce Prostějov - přijímání absolventů registrovaných Úřadem práce - besedy pro žáky - odborné stáže pro absolventy - nabídka rekvalifikačních kurzů a realizace rekvalifikačního kurzu PK Prodavač s Hospodářskou komorou ČR - členství školy v Hospodářské komoře - získání osvědčení pro absolventy učebních a studijních oborů větší možnost uplatnění na trhu práce - Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. s Finančním úřadem Prostějov - propojení teorie s praxí přednášky, exkurze. s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - podpora soutěže Prostějovská zlatá jehla. s Ministerstvem průmyslu a obchodu - podpora soutěže Prostějovská zlatá jehla - akreditace zkoušek profesních kvalifikací. 27

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy: 1 Výroční zpráva střední školy: ART ECON - Střední škola, s.r.o. za školní rok 2014/2015 2 Zpracoval: Mgr. Rudolf Frantis jednatel společnosti Ing. Ilona Raková ředitelka školy Podklady k Výroční zprávě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-239/15-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-239/15-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-239/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42. Hálkova 42, Jihlava Helenín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola textilní, Jihlava Helenín, Hálkova 42 Hálkova 42, 586 03 Jihlava Helenín Identifikátor školy: 600 014 924 Termín

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více