Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:"

Transkript

1 1 Výroční zpráva střední školy: ART ECON - Střední škola, s.r.o. za školní rok 2012/2013

2 Zpracoval: Mgr. Rudolf Frantis výkonný ředitel společnosti od jednatel společnosti Ing. Ilona Raková ředitelka školy Podklady k Výroční zprávě byly projednány na poradě s pracovníky společnosti dne Výroční zprava byla schválena na zasedání školské rady dne 11. října 2013 bez výhrad. V Prostějově dne

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO Název školy: do : od : ART ECON Střední škola Prostějov, s.r.o. ART ECON Střední škola, s.r.o. Sídlo školy: Husovo nám. 2061/ Prostějov Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČO: Identifikátor právnické osoby: IZO střední školy: web: http: //www.artecon.cz/ b) Zřizovatel školy do Zřizovatel: Oděvní podnik, a.s. se sídlem: Za Drahou 4239/ Prostějov obchodní podíl: 100 % od Zřizovatel: IF FACILITY a.s. se sídlem: Antala Staška 510/38, Krč, Praha 4 obchodní podíl: 87 % Zřizovatel: RUDOLF FRANTIS se sídlem: Plumlovská 700/79, Prostějov obchodní podíl: 13 % c) Ředitel školy Ředitel školy: bytem: Ing. Ilona Raková V Loučkách 5, Prostějov 3

4 d) Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola zahrnuje Druh školy: Střední škola IZO: Místa poskytovaného vzdělávání: Husovo nám. 2061/91, Prostějov Školská zařízení: Školní jídelna výdejna IZO: Husovo nám. 2061/91, Prostějov e) Datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení střední školy: školní jídelny výdejny: f) Celková kapacita školy a jejích součástí Nejvyšší povolená kapacita školy: 454 Nejvyšší povolená kapacita školní jídelny výdejny: 100 4

5 g) Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření Na škole ART ECON Střední škola, s.r.o. probíhala výuka v těchto oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem: Studijní obory M/ M/ M/ M/01 4leté střední vzdělání s maturitní zkouškou Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP Umění módního designu ŠVP Módní designér a vizážista Grafika v reklamní praxi Grafický design ŠVP Grafika v reklamní praxi ŠVP Fotografie v reklamní praxi Ekonomika a podnikání ŠVP Řízení obchodních a výrobních firem, ŠVP Podnikání v propagační tvorbě Nástavbové studijní obory 2leté a 3leté střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání denní studium (2leté) ŠVP Podnikání L/524 Podnikání dálkové studium (3leté) L/51 Podnikání dálkové studium (3leté) ŠVP Podnikání L/51 Propagace denní studium (2leté) ŠVP Propagace Učební obory H/ H/01 3leté střední vzdělání s výučním listem Prodavač ŠVP Prodavač oděvů, textilu a doplňků Aranžér ŠVP Umění aranžování 5

6 h) žáků a pracovníků školy Loňský školní rok všech pracovníků 2011/2012 tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele Studijní obory , ped. pracovníků*) Učební obory , Nástavbové obory , Celkem ,8 9, ) z toho: 18 stálých učitelů teoretické výuky 3 učitelé odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,31 Letošní školní rok všech pracovníků 2012/2013 tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele Studijní obory , ped. pracovníků*) Učební obory , Nástavbové obory Celkem , ) z toho: 18 učitelů teoretické výuky 3 učitelé odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,69 6

7 ch) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, školská rada Na škole působí: Sdružení rodičů a přátel školy, o. s. Rada žáků Rada pro uměleckou tvorbu Školská rada. Školská rada střední školy Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Na střední škole ART ECON Střední škola, s.r.o. pracuje od roku Od roku 2012 má podle nového volebního řádu 3 členy: - 1 je jmenován zřizovatelem - 1 je volen pedagogickými pracovníky - 1 je volen zletilými žáky a zástupci nezletilých žáků. Školská rada se setkává dvakrát ročně. Kromě povinností vyplývajících ze zákona a řešení podnětů týkajících se např. prezentace a akcí školy se školská rada zabývala ve školním roce 2012/2013 také zabezpečením výuky v nových prostorách školy. 7

8 a) Prospěch žáků školy Studijní obory: Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , , Celkem , Výstup Učební obory: Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , Celkem , Výstup Nástavbové obory: Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , Celkem , Výstup Za školu celkem: žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku Celkem , Pozn.: SVP- speciální vzdělávací potřeby Výstup 8

9 b) Výsledky maturitních zkoušek po náhradním a opravném termínu v září 2013 Třída Konalo MZ Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Maturitní zkouška - čtyřleté studium Maturitní zkouška - nástavbové studium Celkem 4. N G PP Z Prospěch podle typu zkoušky Třída CJL konalo/ neprospělo ANJ konalo/ neprospělo NEJ konalo/ neprospělo RUJ konalo/ neprospělo MAT konalo/ neprospělo Profilová část MZ konalo/ neprospělo Maturitní zkouška - čtyřleté studium Maturitní zkouška - nástavbové studium Celkem 4. N 4. G 2. PP 3. Z 4/2 3/1 1/ /0 9/0 9/ /0 8/0 4/ /1 8/0 11/0 3/2 2/1 5/0 1/0 11/0 32/2 19/3 3/1 5/0 5/1 32/0 9

10 c) Výsledky závěrečných zkoušek po opravném termínu v září 2013 Konalo ZZ Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo 3. A Aranžér Celkem * * 2 žákyně budou v měsíci prosinci 2013 opakovat písemnou část ZZ 10

11 Studijní obory: d) Chování žáků a udělená výchovná opatření Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Učební obory: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Nástavbové obory: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Za školu celkem: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Pozn.: Pochvaly - za vzorné plnění studijních povinností a úkolů, docházku a prospěch s vyznamenáním, za vzornou reprezentaci školy na akcích Důtky - neomluvená absence, porušování školního řádu 11

12 e) Absence žáků Studijní obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Učební obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Nástavbové obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Za školu celkem: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem

13 f) Plnění učebních osnov, RVP, ŠVP a učebních plánů Vyučované obory a vzdělávací programy Název RVP Kód oboru Č. j. učební osnovy Ročník Délka vzdělávání Grafika v reklamní praxi M/ / Podnikání dálkové L/ / Název RVP Kód oboru Název ŠVP Ročník Délka vzdělávání Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Umění módního designu 4. 4 Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Módní designér a vizážista 1., 2., 3. 4 Grafický design M/05 Grafika v reklamní praxi 1., 2., 3. 4 Grafický design M/05 Fotografie v reklamní praxi 1., 2. 4 Ekonomika a podnikání M/01 Řízení obchodních a výrobních firem 1., 2. 4 Ekonomika a podnikání M/01 Podnikání v propagační tvorbě 1., 2. 4 Podnikání denní L/51 Podnikání 1., 2. 2 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 1., 2. 3 Propagace L/51 Propagace 1., 2. 2 Prodavač oděvů, textilu Prodavač H/01 a doplňků 1., 2. 3 Aranžér H/01 Umění aranžování 1., 2., 3. 3 Učební osnovy a zpracované ŠVP byly v souladu s učebními plány a RVP a byly řádně plněny. 13

14 g) Údaje o přijímacím řízení Do 1. ročníků byl pro školní rok 201/2014 přijat následující počet žáků: Název RVP Kód oboru Název ŠVP přijatých žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Módní designér a vizážista 8 Grafický design M/05 Grafika v reklamní praxi 9 Grafický design M/05 Fotografie v reklamní praxi 8 Grafický design M/05 Grafika médií a tisku 1 Řízení obchodních Ekonomika a podnikání M/01 a výrobních firem 9 Ekonomika a podnikání M/01 Podnikání v propagační tvorbě 5 Oděvní technik L/01 Oděvní technik 0 Podnikání denní L/51 Podnikání 0 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 0 Propagace L/51 Propagace 12 Prodavač oděvů, textilu Prodavač H/01 a doplňků 6 Aranžér H/01 Umění aranžování 12 Krejčí H/01 Tradiční krejčí 0 Přijímací řízení probíhalo podle příslušných zákonů a vyhlášek MŠMT týkajících se příjímání žáků ke studiu na středních školách a podle předem stanovených kritérií. U oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design se konaly talentové zkoušky. Talentové zkoušky proběhly bez problémů. 14

15 h) Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků, péče o talentované žáky a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) Pedagogičtí pracovníci volí přiměřené formy a metody práce s ohledem na věk a obor studia. S novými výchovně vzdělávacími metodami se seznamují na odborných seminářích. Nadaným žákům jsou zadávány náročnější úkoly a ve větším rozsahu samostatné práce, např. s využitím internetu. Mají možnost účasti např. v literární soutěži, v jazykových soutěžích, využívají své práce při propagaci školy (Burzy škol, výstavy, soutěže) apod. Odborně talentovaní žáci jsou zapojeni do tvorby kolekcí na módní přehlídky, do odborných soutěží a do tvorby exponátů na prezentační výstavy, které škola pořádá. Ve spolupráci PPP vyučující individuálně pracují s žáky s vývojovými poruchami učení, je jim věnován větší prostor, umožněno vlastní tempo práce a vhodné podmínky pro dosažení úspěchu ve vzdělávacím procesu. Individuální přístup zejména ve výuce cizího jazyka, informačních a komunikačních technologií, v profilujících odborných předmětech je zajišťován mimo jiné i dělením tříd na skupiny a s přihlédnutím na specifikaci potřeb žáků. Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2012/2013 I pro školní rok 2012/2013 byl vypracován Minimální preventivní program ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o., který plánuje různé aktivity i postupy v rámci prevence v této oblasti tak, aby se tyto jevy v kolektivech tříd neobjevovaly, případně byly podchyceny a řešeny hned na počátku. Dále byl vypracován metodický pokyn pro odhalení a řešení šikany na škole a po celý školní rok fungovala schránka důvěry, kam se mohli žáci obrátit anonymně se svými problémy a dotazy. V této oblasti se nevyskytl ve škole mezi žáky žádný vážný incident, který by musel být řešen. Prevenci sociálně patologických jevů byla věnována také nástěnka s informacemi, kontakty na linku důvěry, důležitá centra v Prostějově apod. Velmi dobře funguje spolupráce vedení školy, třídních učitelů, studentů, rodičů, výchovného poradce při řešení problémů na škole. Metodik prevence také spolupracoval s metodiky jiných škol na vypracování nových postupů a strategií na školách. V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnily pro žáky tyto aktivity: - zapojení žáků do dobročinných sbírek, - školní vánoční volejbalový turnaj v rámci zapojení žáků do sportovních aktivit, - filmové a divadelní představení, - zapojení žáků do výzdoby tříd a školy, - účast na výstavách, exkurzích a třídních výletech, kde dochází ke stmelení kolektivu a upevnění přátelských vztahů mezi žáky. 15

16 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět) nejlépe dokumentují zápisy jejich závěrů Na škole byly ve školním roce 2012/2013 provedeny tyto kontroly ze strany ČŠI: ČŠI Státní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - viz.protokol č.j. ČŠIM-684/13-M - nebylo zjištěno porušení právních předpisů. ČŠI hodnotila soulad vypracovaných ŠVP s danými RVP bez vážných připomínek. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce - žádná c) Další kontroly provedené na škole ve školním roce 2012/2013: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov Kontrola splnění povinností uložených ustanovením 7 odst. 1 a 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného uzdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, ve znění 3 5, 11 13, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. porušení předpisů nebylo zjištěno Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov Kontrola na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR kontrola splnění povinností uložených ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 19 21, 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného uzdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, 25, 37, 38, 49, 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnost epidemiologicky závažných, v platném znění ve školních jídelnách porušení předpisů nebylo zjištěno. Protokoly z jednotlivých kontrol jsou uloženy ve spisovně střední školy ART ECON Střední škola, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, Prostějov. 16

17 Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků Na škole pracovalo: 18 učitelů teoretické výuky 3 učitelky odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,69 Učitelé Kvalifikaci splňovalo Kvalifikaci nesplňovalo V následujícím roce zahajuje studium teoretická výuka odborný výcvik

18 b) Konkrétní údaje o pracovnících a jejich kvalifikaci Přehled kvalifikace učitelů teoretické výuky Jméno a příjmení Ing. Ilona Raková Mgr. Jana Kusá Ing. Monika Bašná Mgr. Romana Mikmeková Mgr. Markéta Dvořáková Vzdělání VŠ, chem. technol. Pardubice, CHE, MAT, DPS VŠ, UP Olomouc ČEJ, NEJ VŠ, TU Liberec oděvní technol.,dps VŠ,Univerzita HK, DEJ, VV VŠ, UP Olomouc Vv Pedagogická praxe Požadovaná kvalifikace 12 Ano 2,2 Ano 7 Ano 1,6 Ano 7 Ano Poznámka Ředitelka školy Mgr. Pavlína Čermáková VŠ, Univerzita HK, pedag. fakulta 5 Ano Mgr. Maturová Dagmar VŠ, UP Olomouc Vy 2,8 Ano Ing. Andrea Koudelová VŠ, TU Liberec DPS 9 Ano Zástupce ředitele Ing. Zdeněk Krajíček Ing. Renata Kubová MgA. Dominika Majerová Ing. Anna Takács Bačová Mgr. Veronika Kment Tesaříková Mgr. Lukáš Sobek Mgr. Lucie Zoubková MgA. Luboš Vašut Ing. Milan Vlach Mgr. Lenka Zelinková VŠ, Voj. letecká škola, Letecko elektrotech., DPS VŠ, TU Liberec Textilní, DPS UTB Zlín, výtvarné umění VŠ, Fak. řízení a inf. Žilina, DPS VŠ, Masarykova univerzita Brno, VV VŠ,UP Olomouc teologie VŠ, UP Olomouc TV a MAT VŠ Ostravská univ. Ostrava, Výtvarné umění, grafika VŠ UTB Zlín,Manag. Ekonomika, DPS VŠ UP Olomouc Spec. pedagogika a ANJ Externí učitelé: Mgr. Jan Novotný, Bc. Bohdana Ptáčková 16 Ano 11 Ano 4 Ano 10 Ano 5 Ne Chybí pro SŠ 1,7 Ano 6 Ano 1,10 Ano 17,3 Ano 5,10 Ne Chybí pro SŠ 18

19 Přehled kvalifikace učitelů odborného výcviku Jméno a příjmení Lenka Kolečkářová Hana Mrázková Vzdělání výuční list, SPŠO, DPS výuční list, SPŠO, DPS Pedagogická praxe Požadovaná kvalifikace 31 Ano 28 Ano Marta Začalová výuční list, SŠ 5 Ne Poznámka Chybí DPS Ostatní pracovníci společnosti THP: Mgr. Rudolf Frantis Jitka Homolová Zdeňka Kratochvilová Olga Skládalová výkonný ředitel společnosti (od jednatel společnosti) mzdová účetní a personalista ekonom referent Režijní pracovníci: Petr Zrostlík Anna Kroutilová správa a údržba budovy uklízečka c) Ostatní data o pedagogických pracovnících Tento školní rok učitelé teoretické výuky učitelé odborného výcviku Minulý školní rok učitelé teoretické výuky učitelé odborného výcviku Nově nastoupili Přijati s praxí do 2 let Odešli na jinou školu Odešli mimo školství Důchodový věk

20 d) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Pracovníci ekonomického úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané Okresní správou sociálního a zdravotního pojištění, Okresní hospodářskou komorou, Krajskou hygienickou stanicí, územním pracovištěm Prostějov a dále se vzdělávají v oblasti ekonomické i mzdové. Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů se zúčastnili seminářů k zavádění nových technologických postupů, přípravě a zpracování školních vzdělávacích programů apod. Pedagogičtí pracovníci se během roku dále vzdělávali v oblasti výchovné i vzdělávací na těchto seminářích: Vzdělávání pedagogických pracovníků a další aktivity související s výukou Seminář Informační systém UNIV, Olomouc Ing. Ilona Raková Předvedení výrobků firem Epson a Kyocera, Olomouc Ing. Zdeněk Krajíček Kurz Methoden und Sprache Mgr. Markéta Dvořáková Konzultační seminář pro management školy, Olomouc Ing. Andrea Koudelová Památní místa jako místa učení a budoucnosti, Praha, Lidice Mgr. Markéta Dvořáková Školení hodnotitele písemných prací Mgr. Jana Kusá Konference projektu UNIV 3 Mgr. Rudolf Frantis, Ing. Ilona Raková Pracovní seminář projektu UNIV 3 Ing.Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, Ing. Ilona Raková Základy finanční gramotnosti pro život Ing. Milan Vlach Seminář Helping school deliver Batter language programmes Ing. Renata Kubová Pracovní seminář projektu UNIV 3 Ing.Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, Hana Mrázková Duben 2013 Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel společné části MZ včetně žáků s PUP Mgr. Dagmar Maturová Seminář metodiků prevence Ing. Monika Bašná Seminář Dovednosti učitele ANJ Ing. Renata Kubová, Mgr. Lenka Zelinková 20

21 Doplňující studium: MgA. Dominika Majerová Ing. Zdeněk Krajíček studium pedagogiky, Wellnerova Olomouc studium koordinátor ICT, PF UP Olomouc Dlouhodobé projekty, na kterých se pedagogičtí pracovníci podílejí: UNIV 2 Kraje UNIV 3 (Ing. Andrea Koudelová, Ing. Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, p. Hana Mrázková, Ing. Ilona Raková) Odborné semináře, kurzy a školení pedagogických pracovníků přinášejí nové poznatky v daném oboru i metodice výuky, návody na kvalitnější a modernější výuku a na samotnou práci se studenty. Pedagogičtí pracovníci školy byli také jmenováni předsedy zkušebních komisí pro maturitní zkoušky na jiných školách. Mimo výše uvedené semináře přispěla ke zkvalitnění výuky ve všech předmětech také účast pedagogických pracovníků na akcích, které v uplynulém školním roce probíhaly se žáky školy. e) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Od je škola zapojena do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Obecným cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Jeho plnění na škole je spojeno s doplněním materiálně technického vybavení pro kvalitnější výuku odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, se vzděláváním pedagogů v oblasti výuky cizích jazyků a s přípravou nových inovativních vzdělávacích materiálů pro výuku. V rámci mezinárodního projektu škola v posledním školním roce nepracovala, lze uvést ale mezinárodní spolupráci při pořádání soutěže Prostějovská zlatá jehla, jejíž 12. ročník opět hostil studenty a pedagogy ze středních škol Slovenska, Polska a Rakouska. Dále byla škola partnerem projektu Na správné cestě, který podporuje žáky ZŠ při správné volbě povolání a rozhodování o své budoucí profesi. 21

22 Projekt UNIV f) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci zapojení se do programů podporujících další vzdělávání pracovníci školy pokračovali v práci na projektu UNIV UNIV 2 KRAJE a UNIV 3, v rámci kterého vzniklo na škole během posledních čtyř let celkem 5 výukových programů dalšího vzdělávání z různých oblastí profesních dovedností. Úspěšně také proběhla pilotáž dvou z nich Tvorba propagačních materiálů na počítači a Stříhání oděvů. Profesní kvalifikace podle NSK Škola má udělenu autorizaci v souvislosti se skládáním zkoušek profesních kvalifikací v rámci dovedností z oboru Krejčí a Specialista maloobchodu dle NSK: Specialista maloobchodu (kód oboru: H/01) Pokladní ( H) Skladník ( H) Prodavač ( H) Manažer prodeje ( H) Krejčí (kód oboru: H/01) Zhotovování sukní, halenek a šatů ( H) Zhotovování dámských kostýmů a plášťů ( H) Zhotovování pánských obleků ( H) Zhotovování pánských plášťů a bund ( H) Stříhání oděvů (střihová služba) ( H) Úpravy a opravy oděvů ( H) Šička interiérového vybavení ( H) Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole uskutečnilo 36 zkoušek těchto profesních kvalifikací a všechny byly úspěšně zakončeny předáním osvědčení. Absolventi profesních kvalifikací mohou prostřednictvím autorizované osoby složit závěrečnou zkoušku z oboru Specialista maloobchodu (kód oboru: H/01) nebo Krejčí (kód oboru: H/01). Více informaci k soustavě národních kvalifikací na kde je možno nalézt přehled celostátně uznávaných kvalifikací. g) Péče o zaměstnance Příspěvek na stravování Finanční odměny Vstupní, preventivní a výstupní lékařské prohlídky hrazené školou Podmínky pro další profesní růst 22

23 Část V. Výkon státní správy a) Přehledný výčet rozhodnutí ředitele a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele celkem odvolání rozhodnutí o přijetí 70 0 rozhodnutí o nepřijetí 8 0 Podrobný přehled o počtu přijatých žáků je uveden v části II., bod g). 23

24 Část VI. Další údaje o škole a) Přehled besed, exkurzí a akcí se žáky 1. Akce v rámci výuky odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů Botanická zahrada Prostějov 1.NGF Výstava Mistři plakátu, výstava Prostějovské parky 1:PRO Galerie Vaňkovka Brno podzimní výzdoba 1.A, 2.A Výstava Mistři plakátu, výstava Prostějovské parky 2:PRO Muzeum Prostějovska, Prostějov 1.EP Výstava Flóra Olomouc, podzimní výkladní skříně - 1.A, 2.A, 3.A, 1.PRO Bienále grafického designu, Brno 2.G, 3.G, 4.G Olympie Olomouc, podzimní výkladní skříně 2.A,3.A Muzeum umění Olomouc výstava od Tiziana do Warhola 1.A, 2.A, 3.A Vánoční galerie Vaňkovka, Olympie Brno 1.A, 2.A, 3.A Vánoční Olomouc centrum, Olympie 1.A, 2.A, 3.A Výstava Arcidiézní muzeum Olomouc 2.NGF, 3.NG, 4.NG, 2.PP Úřad práce 3.A, 4.NG Zimní výkladní skříně- Olomouc 1.PA, 2.A Úřad práce 2.PP, 1PRO Brno Vaňkovka, Olympie 2.A Výstava Flóra Olomouc 3.A, 1.PRO ČNB Praha -1.EP, 2.EP Brno Vaňkovka, Olympie 1.A, 2.A Aranžování výloh Olomouc 1.A, 2.A Exkurze TONAK Nový Jičín 1.N, 2.N, 3.N, 1.EP, 1.GF, 1.PA, 2.PA 2. Kulturní a společenské akce Návštěva prostějovské radniční věže 1.EP, 2.EP Mikulášská nadílka na podporu Adopce na dálku 4.NG Vánoční Vídeň výběr žáků MMT Jihlava výběr žáků Christmas show 2012, Městské divadlo Prostějov 2.NGF, 3.NG, 2.EP, 1.EP, 2.A Květina ve společnosti, Národní dům Prostějov obor Aranžér Stužkovací ples třídy 2.PP, H CLUB, Prostějov Vernisáž výstavy Galerie Metro, Prostějov Stužkovací ples třídy 4.NG, H CLUB, Prostějov Kvido 2013 CELOŠKOLNÍ AKCE Módní přehlídka Národní dům Prostějov Filmové představení Anna Karenina Kino Metro 70, Prostějov CELOŠKOLNÍ AKCE 24

25 MMT Jihlava výběr žáků MAJÁLES celoškolní akce Soutěž - PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA - CELOŠKOLNÍ AKCE školní výlet třídy 2.EP Brno Zoo školní výlet třídy 3.NG Praha školní výlet třídy 1.PRO - Praha školní výlet třídy 1.EP + 4 žáci 2.NGF Olomouc PAINTBALL školní výlet třídy 1.NGF, 2.PA Botanická zahrada Módní přehlídky na různých společenských akcích, soutěžích, přehlídkách škol atd. 3. Sportovní akce Vánoční volejbalový turnaj - 1.NGF, 2.NGF, 3.NG, 4.NG, 1.PRO, 2.PP, 1.EP, 1.PA, 2.A, 3.A Z přehledu je zřejmé, jak různorodá a široká je nabídka mimoškolních aktivit obohacujících výuku. Všechny konané akce byly pro žáky kladným přínosem, obohatili jejich kulturní a společenskou výchovu i odbornou výuku. Studenti tak mají další možnosti získání nových poznatků, srovnání svých teoretických znalostí a praktických zkušeností a dovedností i mimo výuku. Mnohé aktivity podněcují jejich tvořivost a vlastní seberealizaci, což je základem pro vzdělání a rozvoj osobnosti. Ostatní akce, které škola pořádá, nebo se jich účastní: Po celý školní rok módní přehlídky na různých společenských akcích Kurz pro manekýny a manekýnky z řad žáků Slavnostní ples maturantů Předávání maturitních vysvědčení na prostějovské radnici v obřadní síni Předání Osvědčení Hospodářské komory ČR nejlepším absolventům školy Každoročně beseda pro dívky S tebou o tobě Účast na dobročinných sbírkách Módní soutěž Prostějovská zlatá jehla Soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava Společenská akce Květina ve společnosti Umělecká výstava prací našich žáků prostory zámku Plumlov a Galerie Metro 70 Představení školy na akci Prostějovské Majáles Dny otevřených dveří Burzy škol b) Hlavní akce k prezentaci školy Přehlídky středních škol - Burzy škol: (4x) Vyškov Prostějov Přerov Olomouc

26 Na všech akcích poskytovány informace o oborech a rozdávány informativní letáky o škole a vyučovaných oborech, promítáno propagační video o škole. Dny otevřených dveří: 5 x ( , , , , ) Pro návštěvníky DOD byl připraven program prohlídka prostor pro teoretické vyučování, odborných učeben, dílen praktické výuky, ukázky z módní přehlídky, podány informace a zodpovězeny případné dotazy. Rozdávány barevné letáky s informacemi o škole a vyučovaných oborech. Inzerce: (periodika, autobusy soukromých dopravců) (přílohy zaměřené na nábor žáků do oborů Kam na školu, Kam po škole, Střední školy, Střední školství, Burzy škol, Vzdělávání atd.) MF Dnes Prostějovský Večerník Týdeník Prostějovska Radniční listy Jalovec Zpravodaj školství Olomouckého kraje Atlas školství Přehled studijních a učebních oborů pro žáky ZŠ Olomouckého kraje Publikace SET 2012 Kam na školu Letáky v autobusech soukromých dopravců Letáky v tramvajích Olomouc Internet (různé servery, např. střední školy.cz, střední školy.eu, hledám střední školu apod.) Vitrína u nádraží ČD Články v odborných časopisech (např. Burda) Výstavy: kino Metro ARToviny zámek Plumlov Květina ve společnosti Zahradnické centrum Marciánová Kostelec na Hané Soutěže: Prostějovská zlatá jehla 2013 soutěž klobouků s květinami ve spolupráci se Zahradnickým centrem Marciánová Kostelec na Hané společně s módní přehlídkou v Národním domě Prostějov) Mladý módní tvůrce Spolupráce se ZŠ: Prostějovská zlatá jehla hosté žáci 7. a 8. tříd ZŠ Prostějov módní přehlídky na plesech a besídkách pozvánky na výstavy, DOD, burzy škol apod. návštěvy žáků ZŠ na DOD 26

27 Ostatní: předání osvědčení nejlepším absolventům HK ČR Praha předávání maturitních vysvědčení na radnici módní přehlídky: stužkovací maturitní ples, Sdružení soukromých škol, CUOK Olomouc, UNIV, akce Zahradnického centra Marciánová Kostelec na Hané aj. příprava výzdoba akcí (plesy, výlohy obchodů aj.) žákyně hostesky na různých akcích (např. Den učitelů Olomouckého kraje) c) Spolupráce s dalšími subjekty s rodiči žáků prostřednictvím SRPŠ a Školské rady při zajišťování různých akcí (soutěže, nákupu materiálu na modely), příspěvek na provoz kopírky pro žáky, nákup vybavení pro relaxaci žáků, příspěvek na exkurze, výlety pro žáky. s Radou žáků zástupci tříd - pravidelné setkání (1x za čtvrt roku) s výkonným ředitelem společnosti a ředitelkou školy. Vzájemná informace o záměrech a realizaci akcí. Ze strany žáků problémy, náměty apod. - připomínky k výuce na úseku teoretického i praktického vyučování - technické (opravy atd.) a provozní záležitosti (přestávky, rozvrhy tříd, učebny, akce hodnocení, záměry). s Radou pro uměleckou tvorbu - ve složení: pověření pedagogičtí pracovníci (učitelé odborných desénových předmětů a 2 zástupci z každého ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design) - řeší zapojení do odborných soutěží, vyhlašuje náměty, posuzuje předložené návrhy a vybírá práce na výstavy a do soutěží. s Úřadem práce Prostějov - přijímání absolventů registrovaných Úřadem práce - besedy pro žáky - odborné stáže pro absolventy - nabídka rekvalifikačních kurzů a realizace rekvalifikačního kurzu PK Prodavač s Hospodářskou komorou ČR - členství školy v Hospodářské komoře - získání osvědčení pro absolventy učebních a studijních oborů větší možnost uplatnění na trhu práce - Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. s Finančním úřadem Prostějov - propojení teorie s praxí přednášky, exkurze. s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - podpora soutěže Prostějovská zlatá jehla. s Ministerstvem průmyslu a obchodu - podpora soutěže Prostějovská zlatá jehla - akreditace zkoušek profesních kvalifikací. 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 Střední škola, ská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2010/2011 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více