Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:"

Transkript

1 1 Výroční zpráva střední školy: ART ECON - Střední škola, s.r.o. za školní rok 2012/2013

2 Zpracoval: Mgr. Rudolf Frantis výkonný ředitel společnosti od jednatel společnosti Ing. Ilona Raková ředitelka školy Podklady k Výroční zprávě byly projednány na poradě s pracovníky společnosti dne Výroční zprava byla schválena na zasedání školské rady dne 11. října 2013 bez výhrad. V Prostějově dne

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO Název školy: do : od : ART ECON Střední škola Prostějov, s.r.o. ART ECON Střední škola, s.r.o. Sídlo školy: Husovo nám. 2061/ Prostějov Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČO: Identifikátor právnické osoby: IZO střední školy: web: http: //www.artecon.cz/ b) Zřizovatel školy do Zřizovatel: Oděvní podnik, a.s. se sídlem: Za Drahou 4239/ Prostějov obchodní podíl: 100 % od Zřizovatel: IF FACILITY a.s. se sídlem: Antala Staška 510/38, Krč, Praha 4 obchodní podíl: 87 % Zřizovatel: RUDOLF FRANTIS se sídlem: Plumlovská 700/79, Prostějov obchodní podíl: 13 % c) Ředitel školy Ředitel školy: bytem: Ing. Ilona Raková V Loučkách 5, Prostějov 3

4 d) Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola zahrnuje Druh školy: Střední škola IZO: Místa poskytovaného vzdělávání: Husovo nám. 2061/91, Prostějov Školská zařízení: Školní jídelna výdejna IZO: Husovo nám. 2061/91, Prostějov e) Datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení střední školy: školní jídelny výdejny: f) Celková kapacita školy a jejích součástí Nejvyšší povolená kapacita školy: 454 Nejvyšší povolená kapacita školní jídelny výdejny: 100 4

5 g) Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření Na škole ART ECON Střední škola, s.r.o. probíhala výuka v těchto oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem: Studijní obory M/ M/ M/ M/01 4leté střední vzdělání s maturitní zkouškou Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP Umění módního designu ŠVP Módní designér a vizážista Grafika v reklamní praxi Grafický design ŠVP Grafika v reklamní praxi ŠVP Fotografie v reklamní praxi Ekonomika a podnikání ŠVP Řízení obchodních a výrobních firem, ŠVP Podnikání v propagační tvorbě Nástavbové studijní obory 2leté a 3leté střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání denní studium (2leté) ŠVP Podnikání L/524 Podnikání dálkové studium (3leté) L/51 Podnikání dálkové studium (3leté) ŠVP Podnikání L/51 Propagace denní studium (2leté) ŠVP Propagace Učební obory H/ H/01 3leté střední vzdělání s výučním listem Prodavač ŠVP Prodavač oděvů, textilu a doplňků Aranžér ŠVP Umění aranžování 5

6 h) žáků a pracovníků školy Loňský školní rok všech pracovníků 2011/2012 tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele Studijní obory , ped. pracovníků*) Učební obory , Nástavbové obory , Celkem ,8 9, ) z toho: 18 stálých učitelů teoretické výuky 3 učitelé odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,31 Letošní školní rok všech pracovníků 2012/2013 tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele Studijní obory , ped. pracovníků*) Učební obory , Nástavbové obory Celkem , ) z toho: 18 učitelů teoretické výuky 3 učitelé odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,69 6

7 ch) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, školská rada Na škole působí: Sdružení rodičů a přátel školy, o. s. Rada žáků Rada pro uměleckou tvorbu Školská rada. Školská rada střední školy Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Na střední škole ART ECON Střední škola, s.r.o. pracuje od roku Od roku 2012 má podle nového volebního řádu 3 členy: - 1 je jmenován zřizovatelem - 1 je volen pedagogickými pracovníky - 1 je volen zletilými žáky a zástupci nezletilých žáků. Školská rada se setkává dvakrát ročně. Kromě povinností vyplývajících ze zákona a řešení podnětů týkajících se např. prezentace a akcí školy se školská rada zabývala ve školním roce 2012/2013 také zabezpečením výuky v nových prostorách školy. 7

8 a) Prospěch žáků školy Studijní obory: Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , , Celkem , Výstup Učební obory: Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , Celkem , Výstup Nástavbové obory: Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , Celkem , Výstup Za školu celkem: žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku Celkem , Pozn.: SVP- speciální vzdělávací potřeby Výstup 8

9 b) Výsledky maturitních zkoušek po náhradním a opravném termínu v září 2013 Třída Konalo MZ Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Maturitní zkouška - čtyřleté studium Maturitní zkouška - nástavbové studium Celkem 4. N G PP Z Prospěch podle typu zkoušky Třída CJL konalo/ neprospělo ANJ konalo/ neprospělo NEJ konalo/ neprospělo RUJ konalo/ neprospělo MAT konalo/ neprospělo Profilová část MZ konalo/ neprospělo Maturitní zkouška - čtyřleté studium Maturitní zkouška - nástavbové studium Celkem 4. N 4. G 2. PP 3. Z 4/2 3/1 1/ /0 9/0 9/ /0 8/0 4/ /1 8/0 11/0 3/2 2/1 5/0 1/0 11/0 32/2 19/3 3/1 5/0 5/1 32/0 9

10 c) Výsledky závěrečných zkoušek po opravném termínu v září 2013 Konalo ZZ Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo 3. A Aranžér Celkem * * 2 žákyně budou v měsíci prosinci 2013 opakovat písemnou část ZZ 10

11 Studijní obory: d) Chování žáků a udělená výchovná opatření Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Učební obory: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Nástavbové obory: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Za školu celkem: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Pozn.: Pochvaly - za vzorné plnění studijních povinností a úkolů, docházku a prospěch s vyznamenáním, za vzornou reprezentaci školy na akcích Důtky - neomluvená absence, porušování školního řádu 11

12 e) Absence žáků Studijní obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Učební obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Nástavbové obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Za školu celkem: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem

13 f) Plnění učebních osnov, RVP, ŠVP a učebních plánů Vyučované obory a vzdělávací programy Název RVP Kód oboru Č. j. učební osnovy Ročník Délka vzdělávání Grafika v reklamní praxi M/ / Podnikání dálkové L/ / Název RVP Kód oboru Název ŠVP Ročník Délka vzdělávání Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Umění módního designu 4. 4 Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Módní designér a vizážista 1., 2., 3. 4 Grafický design M/05 Grafika v reklamní praxi 1., 2., 3. 4 Grafický design M/05 Fotografie v reklamní praxi 1., 2. 4 Ekonomika a podnikání M/01 Řízení obchodních a výrobních firem 1., 2. 4 Ekonomika a podnikání M/01 Podnikání v propagační tvorbě 1., 2. 4 Podnikání denní L/51 Podnikání 1., 2. 2 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 1., 2. 3 Propagace L/51 Propagace 1., 2. 2 Prodavač oděvů, textilu Prodavač H/01 a doplňků 1., 2. 3 Aranžér H/01 Umění aranžování 1., 2., 3. 3 Učební osnovy a zpracované ŠVP byly v souladu s učebními plány a RVP a byly řádně plněny. 13

14 g) Údaje o přijímacím řízení Do 1. ročníků byl pro školní rok 201/2014 přijat následující počet žáků: Název RVP Kód oboru Název ŠVP přijatých žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Módní designér a vizážista 8 Grafický design M/05 Grafika v reklamní praxi 9 Grafický design M/05 Fotografie v reklamní praxi 8 Grafický design M/05 Grafika médií a tisku 1 Řízení obchodních Ekonomika a podnikání M/01 a výrobních firem 9 Ekonomika a podnikání M/01 Podnikání v propagační tvorbě 5 Oděvní technik L/01 Oděvní technik 0 Podnikání denní L/51 Podnikání 0 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 0 Propagace L/51 Propagace 12 Prodavač oděvů, textilu Prodavač H/01 a doplňků 6 Aranžér H/01 Umění aranžování 12 Krejčí H/01 Tradiční krejčí 0 Přijímací řízení probíhalo podle příslušných zákonů a vyhlášek MŠMT týkajících se příjímání žáků ke studiu na středních školách a podle předem stanovených kritérií. U oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design se konaly talentové zkoušky. Talentové zkoušky proběhly bez problémů. 14

15 h) Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků, péče o talentované žáky a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) Pedagogičtí pracovníci volí přiměřené formy a metody práce s ohledem na věk a obor studia. S novými výchovně vzdělávacími metodami se seznamují na odborných seminářích. Nadaným žákům jsou zadávány náročnější úkoly a ve větším rozsahu samostatné práce, např. s využitím internetu. Mají možnost účasti např. v literární soutěži, v jazykových soutěžích, využívají své práce při propagaci školy (Burzy škol, výstavy, soutěže) apod. Odborně talentovaní žáci jsou zapojeni do tvorby kolekcí na módní přehlídky, do odborných soutěží a do tvorby exponátů na prezentační výstavy, které škola pořádá. Ve spolupráci PPP vyučující individuálně pracují s žáky s vývojovými poruchami učení, je jim věnován větší prostor, umožněno vlastní tempo práce a vhodné podmínky pro dosažení úspěchu ve vzdělávacím procesu. Individuální přístup zejména ve výuce cizího jazyka, informačních a komunikačních technologií, v profilujících odborných předmětech je zajišťován mimo jiné i dělením tříd na skupiny a s přihlédnutím na specifikaci potřeb žáků. Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2012/2013 I pro školní rok 2012/2013 byl vypracován Minimální preventivní program ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o., který plánuje různé aktivity i postupy v rámci prevence v této oblasti tak, aby se tyto jevy v kolektivech tříd neobjevovaly, případně byly podchyceny a řešeny hned na počátku. Dále byl vypracován metodický pokyn pro odhalení a řešení šikany na škole a po celý školní rok fungovala schránka důvěry, kam se mohli žáci obrátit anonymně se svými problémy a dotazy. V této oblasti se nevyskytl ve škole mezi žáky žádný vážný incident, který by musel být řešen. Prevenci sociálně patologických jevů byla věnována také nástěnka s informacemi, kontakty na linku důvěry, důležitá centra v Prostějově apod. Velmi dobře funguje spolupráce vedení školy, třídních učitelů, studentů, rodičů, výchovného poradce při řešení problémů na škole. Metodik prevence také spolupracoval s metodiky jiných škol na vypracování nových postupů a strategií na školách. V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnily pro žáky tyto aktivity: - zapojení žáků do dobročinných sbírek, - školní vánoční volejbalový turnaj v rámci zapojení žáků do sportovních aktivit, - filmové a divadelní představení, - zapojení žáků do výzdoby tříd a školy, - účast na výstavách, exkurzích a třídních výletech, kde dochází ke stmelení kolektivu a upevnění přátelských vztahů mezi žáky. 15

16 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět) nejlépe dokumentují zápisy jejich závěrů Na škole byly ve školním roce 2012/2013 provedeny tyto kontroly ze strany ČŠI: ČŠI Státní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - viz.protokol č.j. ČŠIM-684/13-M - nebylo zjištěno porušení právních předpisů. ČŠI hodnotila soulad vypracovaných ŠVP s danými RVP bez vážných připomínek. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce - žádná c) Další kontroly provedené na škole ve školním roce 2012/2013: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov Kontrola splnění povinností uložených ustanovením 7 odst. 1 a 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného uzdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, ve znění 3 5, 11 13, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. porušení předpisů nebylo zjištěno Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov Kontrola na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR kontrola splnění povinností uložených ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 19 21, 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného uzdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, 25, 37, 38, 49, 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnost epidemiologicky závažných, v platném znění ve školních jídelnách porušení předpisů nebylo zjištěno. Protokoly z jednotlivých kontrol jsou uloženy ve spisovně střední školy ART ECON Střední škola, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, Prostějov. 16

17 Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků Na škole pracovalo: 18 učitelů teoretické výuky 3 učitelky odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,69 Učitelé Kvalifikaci splňovalo Kvalifikaci nesplňovalo V následujícím roce zahajuje studium teoretická výuka odborný výcvik

18 b) Konkrétní údaje o pracovnících a jejich kvalifikaci Přehled kvalifikace učitelů teoretické výuky Jméno a příjmení Ing. Ilona Raková Mgr. Jana Kusá Ing. Monika Bašná Mgr. Romana Mikmeková Mgr. Markéta Dvořáková Vzdělání VŠ, chem. technol. Pardubice, CHE, MAT, DPS VŠ, UP Olomouc ČEJ, NEJ VŠ, TU Liberec oděvní technol.,dps VŠ,Univerzita HK, DEJ, VV VŠ, UP Olomouc Vv Pedagogická praxe Požadovaná kvalifikace 12 Ano 2,2 Ano 7 Ano 1,6 Ano 7 Ano Poznámka Ředitelka školy Mgr. Pavlína Čermáková VŠ, Univerzita HK, pedag. fakulta 5 Ano Mgr. Maturová Dagmar VŠ, UP Olomouc Vy 2,8 Ano Ing. Andrea Koudelová VŠ, TU Liberec DPS 9 Ano Zástupce ředitele Ing. Zdeněk Krajíček Ing. Renata Kubová MgA. Dominika Majerová Ing. Anna Takács Bačová Mgr. Veronika Kment Tesaříková Mgr. Lukáš Sobek Mgr. Lucie Zoubková MgA. Luboš Vašut Ing. Milan Vlach Mgr. Lenka Zelinková VŠ, Voj. letecká škola, Letecko elektrotech., DPS VŠ, TU Liberec Textilní, DPS UTB Zlín, výtvarné umění VŠ, Fak. řízení a inf. Žilina, DPS VŠ, Masarykova univerzita Brno, VV VŠ,UP Olomouc teologie VŠ, UP Olomouc TV a MAT VŠ Ostravská univ. Ostrava, Výtvarné umění, grafika VŠ UTB Zlín,Manag. Ekonomika, DPS VŠ UP Olomouc Spec. pedagogika a ANJ Externí učitelé: Mgr. Jan Novotný, Bc. Bohdana Ptáčková 16 Ano 11 Ano 4 Ano 10 Ano 5 Ne Chybí pro SŠ 1,7 Ano 6 Ano 1,10 Ano 17,3 Ano 5,10 Ne Chybí pro SŠ 18

19 Přehled kvalifikace učitelů odborného výcviku Jméno a příjmení Lenka Kolečkářová Hana Mrázková Vzdělání výuční list, SPŠO, DPS výuční list, SPŠO, DPS Pedagogická praxe Požadovaná kvalifikace 31 Ano 28 Ano Marta Začalová výuční list, SŠ 5 Ne Poznámka Chybí DPS Ostatní pracovníci společnosti THP: Mgr. Rudolf Frantis Jitka Homolová Zdeňka Kratochvilová Olga Skládalová výkonný ředitel společnosti (od jednatel společnosti) mzdová účetní a personalista ekonom referent Režijní pracovníci: Petr Zrostlík Anna Kroutilová správa a údržba budovy uklízečka c) Ostatní data o pedagogických pracovnících Tento školní rok učitelé teoretické výuky učitelé odborného výcviku Minulý školní rok učitelé teoretické výuky učitelé odborného výcviku Nově nastoupili Přijati s praxí do 2 let Odešli na jinou školu Odešli mimo školství Důchodový věk

20 d) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Pracovníci ekonomického úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané Okresní správou sociálního a zdravotního pojištění, Okresní hospodářskou komorou, Krajskou hygienickou stanicí, územním pracovištěm Prostějov a dále se vzdělávají v oblasti ekonomické i mzdové. Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů se zúčastnili seminářů k zavádění nových technologických postupů, přípravě a zpracování školních vzdělávacích programů apod. Pedagogičtí pracovníci se během roku dále vzdělávali v oblasti výchovné i vzdělávací na těchto seminářích: Vzdělávání pedagogických pracovníků a další aktivity související s výukou Seminář Informační systém UNIV, Olomouc Ing. Ilona Raková Předvedení výrobků firem Epson a Kyocera, Olomouc Ing. Zdeněk Krajíček Kurz Methoden und Sprache Mgr. Markéta Dvořáková Konzultační seminář pro management školy, Olomouc Ing. Andrea Koudelová Památní místa jako místa učení a budoucnosti, Praha, Lidice Mgr. Markéta Dvořáková Školení hodnotitele písemných prací Mgr. Jana Kusá Konference projektu UNIV 3 Mgr. Rudolf Frantis, Ing. Ilona Raková Pracovní seminář projektu UNIV 3 Ing.Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, Ing. Ilona Raková Základy finanční gramotnosti pro život Ing. Milan Vlach Seminář Helping school deliver Batter language programmes Ing. Renata Kubová Pracovní seminář projektu UNIV 3 Ing.Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, Hana Mrázková Duben 2013 Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel společné části MZ včetně žáků s PUP Mgr. Dagmar Maturová Seminář metodiků prevence Ing. Monika Bašná Seminář Dovednosti učitele ANJ Ing. Renata Kubová, Mgr. Lenka Zelinková 20

21 Doplňující studium: MgA. Dominika Majerová Ing. Zdeněk Krajíček studium pedagogiky, Wellnerova Olomouc studium koordinátor ICT, PF UP Olomouc Dlouhodobé projekty, na kterých se pedagogičtí pracovníci podílejí: UNIV 2 Kraje UNIV 3 (Ing. Andrea Koudelová, Ing. Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, p. Hana Mrázková, Ing. Ilona Raková) Odborné semináře, kurzy a školení pedagogických pracovníků přinášejí nové poznatky v daném oboru i metodice výuky, návody na kvalitnější a modernější výuku a na samotnou práci se studenty. Pedagogičtí pracovníci školy byli také jmenováni předsedy zkušebních komisí pro maturitní zkoušky na jiných školách. Mimo výše uvedené semináře přispěla ke zkvalitnění výuky ve všech předmětech také účast pedagogických pracovníků na akcích, které v uplynulém školním roce probíhaly se žáky školy. e) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Od je škola zapojena do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Obecným cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Jeho plnění na škole je spojeno s doplněním materiálně technického vybavení pro kvalitnější výuku odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, se vzděláváním pedagogů v oblasti výuky cizích jazyků a s přípravou nových inovativních vzdělávacích materiálů pro výuku. V rámci mezinárodního projektu škola v posledním školním roce nepracovala, lze uvést ale mezinárodní spolupráci při pořádání soutěže Prostějovská zlatá jehla, jejíž 12. ročník opět hostil studenty a pedagogy ze středních škol Slovenska, Polska a Rakouska. Dále byla škola partnerem projektu Na správné cestě, který podporuje žáky ZŠ při správné volbě povolání a rozhodování o své budoucí profesi. 21

22 Projekt UNIV f) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci zapojení se do programů podporujících další vzdělávání pracovníci školy pokračovali v práci na projektu UNIV UNIV 2 KRAJE a UNIV 3, v rámci kterého vzniklo na škole během posledních čtyř let celkem 5 výukových programů dalšího vzdělávání z různých oblastí profesních dovedností. Úspěšně také proběhla pilotáž dvou z nich Tvorba propagačních materiálů na počítači a Stříhání oděvů. Profesní kvalifikace podle NSK Škola má udělenu autorizaci v souvislosti se skládáním zkoušek profesních kvalifikací v rámci dovedností z oboru Krejčí a Specialista maloobchodu dle NSK: Specialista maloobchodu (kód oboru: H/01) Pokladní ( H) Skladník ( H) Prodavač ( H) Manažer prodeje ( H) Krejčí (kód oboru: H/01) Zhotovování sukní, halenek a šatů ( H) Zhotovování dámských kostýmů a plášťů ( H) Zhotovování pánských obleků ( H) Zhotovování pánských plášťů a bund ( H) Stříhání oděvů (střihová služba) ( H) Úpravy a opravy oděvů ( H) Šička interiérového vybavení ( H) Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole uskutečnilo 36 zkoušek těchto profesních kvalifikací a všechny byly úspěšně zakončeny předáním osvědčení. Absolventi profesních kvalifikací mohou prostřednictvím autorizované osoby složit závěrečnou zkoušku z oboru Specialista maloobchodu (kód oboru: H/01) nebo Krejčí (kód oboru: H/01). Více informaci k soustavě národních kvalifikací na kde je možno nalézt přehled celostátně uznávaných kvalifikací. g) Péče o zaměstnance Příspěvek na stravování Finanční odměny Vstupní, preventivní a výstupní lékařské prohlídky hrazené školou Podmínky pro další profesní růst 22

23 Část V. Výkon státní správy a) Přehledný výčet rozhodnutí ředitele a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele celkem odvolání rozhodnutí o přijetí 70 0 rozhodnutí o nepřijetí 8 0 Podrobný přehled o počtu přijatých žáků je uveden v části II., bod g). 23

24 Část VI. Další údaje o škole a) Přehled besed, exkurzí a akcí se žáky 1. Akce v rámci výuky odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů Botanická zahrada Prostějov 1.NGF Výstava Mistři plakátu, výstava Prostějovské parky 1:PRO Galerie Vaňkovka Brno podzimní výzdoba 1.A, 2.A Výstava Mistři plakátu, výstava Prostějovské parky 2:PRO Muzeum Prostějovska, Prostějov 1.EP Výstava Flóra Olomouc, podzimní výkladní skříně - 1.A, 2.A, 3.A, 1.PRO Bienále grafického designu, Brno 2.G, 3.G, 4.G Olympie Olomouc, podzimní výkladní skříně 2.A,3.A Muzeum umění Olomouc výstava od Tiziana do Warhola 1.A, 2.A, 3.A Vánoční galerie Vaňkovka, Olympie Brno 1.A, 2.A, 3.A Vánoční Olomouc centrum, Olympie 1.A, 2.A, 3.A Výstava Arcidiézní muzeum Olomouc 2.NGF, 3.NG, 4.NG, 2.PP Úřad práce 3.A, 4.NG Zimní výkladní skříně- Olomouc 1.PA, 2.A Úřad práce 2.PP, 1PRO Brno Vaňkovka, Olympie 2.A Výstava Flóra Olomouc 3.A, 1.PRO ČNB Praha -1.EP, 2.EP Brno Vaňkovka, Olympie 1.A, 2.A Aranžování výloh Olomouc 1.A, 2.A Exkurze TONAK Nový Jičín 1.N, 2.N, 3.N, 1.EP, 1.GF, 1.PA, 2.PA 2. Kulturní a společenské akce Návštěva prostějovské radniční věže 1.EP, 2.EP Mikulášská nadílka na podporu Adopce na dálku 4.NG Vánoční Vídeň výběr žáků MMT Jihlava výběr žáků Christmas show 2012, Městské divadlo Prostějov 2.NGF, 3.NG, 2.EP, 1.EP, 2.A Květina ve společnosti, Národní dům Prostějov obor Aranžér Stužkovací ples třídy 2.PP, H CLUB, Prostějov Vernisáž výstavy Galerie Metro, Prostějov Stužkovací ples třídy 4.NG, H CLUB, Prostějov Kvido 2013 CELOŠKOLNÍ AKCE Módní přehlídka Národní dům Prostějov Filmové představení Anna Karenina Kino Metro 70, Prostějov CELOŠKOLNÍ AKCE 24

25 MMT Jihlava výběr žáků MAJÁLES celoškolní akce Soutěž - PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA - CELOŠKOLNÍ AKCE školní výlet třídy 2.EP Brno Zoo školní výlet třídy 3.NG Praha školní výlet třídy 1.PRO - Praha školní výlet třídy 1.EP + 4 žáci 2.NGF Olomouc PAINTBALL školní výlet třídy 1.NGF, 2.PA Botanická zahrada Módní přehlídky na různých společenských akcích, soutěžích, přehlídkách škol atd. 3. Sportovní akce Vánoční volejbalový turnaj - 1.NGF, 2.NGF, 3.NG, 4.NG, 1.PRO, 2.PP, 1.EP, 1.PA, 2.A, 3.A Z přehledu je zřejmé, jak různorodá a široká je nabídka mimoškolních aktivit obohacujících výuku. Všechny konané akce byly pro žáky kladným přínosem, obohatili jejich kulturní a společenskou výchovu i odbornou výuku. Studenti tak mají další možnosti získání nových poznatků, srovnání svých teoretických znalostí a praktických zkušeností a dovedností i mimo výuku. Mnohé aktivity podněcují jejich tvořivost a vlastní seberealizaci, což je základem pro vzdělání a rozvoj osobnosti. Ostatní akce, které škola pořádá, nebo se jich účastní: Po celý školní rok módní přehlídky na různých společenských akcích Kurz pro manekýny a manekýnky z řad žáků Slavnostní ples maturantů Předávání maturitních vysvědčení na prostějovské radnici v obřadní síni Předání Osvědčení Hospodářské komory ČR nejlepším absolventům školy Každoročně beseda pro dívky S tebou o tobě Účast na dobročinných sbírkách Módní soutěž Prostějovská zlatá jehla Soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava Společenská akce Květina ve společnosti Umělecká výstava prací našich žáků prostory zámku Plumlov a Galerie Metro 70 Představení školy na akci Prostějovské Majáles Dny otevřených dveří Burzy škol b) Hlavní akce k prezentaci školy Přehlídky středních škol - Burzy škol: (4x) Vyškov Prostějov Přerov Olomouc

26 Na všech akcích poskytovány informace o oborech a rozdávány informativní letáky o škole a vyučovaných oborech, promítáno propagační video o škole. Dny otevřených dveří: 5 x ( , , , , ) Pro návštěvníky DOD byl připraven program prohlídka prostor pro teoretické vyučování, odborných učeben, dílen praktické výuky, ukázky z módní přehlídky, podány informace a zodpovězeny případné dotazy. Rozdávány barevné letáky s informacemi o škole a vyučovaných oborech. Inzerce: (periodika, autobusy soukromých dopravců) (přílohy zaměřené na nábor žáků do oborů Kam na školu, Kam po škole, Střední školy, Střední školství, Burzy škol, Vzdělávání atd.) MF Dnes Prostějovský Večerník Týdeník Prostějovska Radniční listy Jalovec Zpravodaj školství Olomouckého kraje Atlas školství Přehled studijních a učebních oborů pro žáky ZŠ Olomouckého kraje Publikace SET 2012 Kam na školu Letáky v autobusech soukromých dopravců Letáky v tramvajích Olomouc Internet (různé servery, např. střední školy.cz, střední školy.eu, hledám střední školu apod.) Vitrína u nádraží ČD Články v odborných časopisech (např. Burda) Výstavy: kino Metro ARToviny zámek Plumlov Květina ve společnosti Zahradnické centrum Marciánová Kostelec na Hané Soutěže: Prostějovská zlatá jehla 2013 soutěž klobouků s květinami ve spolupráci se Zahradnickým centrem Marciánová Kostelec na Hané společně s módní přehlídkou v Národním domě Prostějov) Mladý módní tvůrce Spolupráce se ZŠ: Prostějovská zlatá jehla hosté žáci 7. a 8. tříd ZŠ Prostějov módní přehlídky na plesech a besídkách pozvánky na výstavy, DOD, burzy škol apod. návštěvy žáků ZŠ na DOD 26

27 Ostatní: předání osvědčení nejlepším absolventům HK ČR Praha předávání maturitních vysvědčení na radnici módní přehlídky: stužkovací maturitní ples, Sdružení soukromých škol, CUOK Olomouc, UNIV, akce Zahradnického centra Marciánová Kostelec na Hané aj. příprava výzdoba akcí (plesy, výlohy obchodů aj.) žákyně hostesky na různých akcích (např. Den učitelů Olomouckého kraje) c) Spolupráce s dalšími subjekty s rodiči žáků prostřednictvím SRPŠ a Školské rady při zajišťování různých akcí (soutěže, nákupu materiálu na modely), příspěvek na provoz kopírky pro žáky, nákup vybavení pro relaxaci žáků, příspěvek na exkurze, výlety pro žáky. s Radou žáků zástupci tříd - pravidelné setkání (1x za čtvrt roku) s výkonným ředitelem společnosti a ředitelkou školy. Vzájemná informace o záměrech a realizaci akcí. Ze strany žáků problémy, náměty apod. - připomínky k výuce na úseku teoretického i praktického vyučování - technické (opravy atd.) a provozní záležitosti (přestávky, rozvrhy tříd, učebny, akce hodnocení, záměry). s Radou pro uměleckou tvorbu - ve složení: pověření pedagogičtí pracovníci (učitelé odborných desénových předmětů a 2 zástupci z každého ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design) - řeší zapojení do odborných soutěží, vyhlašuje náměty, posuzuje předložené návrhy a vybírá práce na výstavy a do soutěží. s Úřadem práce Prostějov - přijímání absolventů registrovaných Úřadem práce - besedy pro žáky - odborné stáže pro absolventy - nabídka rekvalifikačních kurzů a realizace rekvalifikačního kurzu PK Prodavač s Hospodářskou komorou ČR - členství školy v Hospodářské komoře - získání osvědčení pro absolventy učebních a studijních oborů větší možnost uplatnění na trhu práce - Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. s Finančním úřadem Prostějov - propojení teorie s praxí přednášky, exkurze. s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - podpora soutěže Prostějovská zlatá jehla. s Ministerstvem průmyslu a obchodu - podpora soutěže Prostějovská zlatá jehla - akreditace zkoušek profesních kvalifikací. 27

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy: 1 Výroční zpráva střední školy: ART ECON - Střední škola, s.r.o. za školní rok 2014/2015 2 Zpracoval: Mgr. Rudolf Frantis jednatel společnosti Ing. Ilona Raková ředitelka školy Podklady k Výroční zprávě

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice

Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ. OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Kunice 60, 251 63 Strančice, okres Praha-východ tel./fax 323 665483-5 e-mail: uciliste@oukunice.cz OD 1.9.2014 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL KUNICE, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice Vážení žáci,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více