Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013. ART ECON - Střední škola, s.r.o. střední školy:"

Transkript

1 1 Výroční zpráva střední školy: ART ECON - Střední škola, s.r.o. za školní rok 2012/2013

2 Zpracoval: Mgr. Rudolf Frantis výkonný ředitel společnosti od jednatel společnosti Ing. Ilona Raková ředitelka školy Podklady k Výroční zprávě byly projednány na poradě s pracovníky společnosti dne Výroční zprava byla schválena na zasedání školské rady dne 11. října 2013 bez výhrad. V Prostějově dne

3 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO Název školy: do : od : ART ECON Střední škola Prostějov, s.r.o. ART ECON Střední škola, s.r.o. Sídlo školy: Husovo nám. 2061/ Prostějov Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČO: Identifikátor právnické osoby: IZO střední školy: web: http: //www.artecon.cz/ b) Zřizovatel školy do Zřizovatel: Oděvní podnik, a.s. se sídlem: Za Drahou 4239/ Prostějov obchodní podíl: 100 % od Zřizovatel: IF FACILITY a.s. se sídlem: Antala Staška 510/38, Krč, Praha 4 obchodní podíl: 87 % Zřizovatel: RUDOLF FRANTIS se sídlem: Plumlovská 700/79, Prostějov obchodní podíl: 13 % c) Ředitel školy Ředitel školy: bytem: Ing. Ilona Raková V Loučkách 5, Prostějov 3

4 d) Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola zahrnuje Druh školy: Střední škola IZO: Místa poskytovaného vzdělávání: Husovo nám. 2061/91, Prostějov Školská zařízení: Školní jídelna výdejna IZO: Husovo nám. 2061/91, Prostějov e) Datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení střední školy: školní jídelny výdejny: f) Celková kapacita školy a jejích součástí Nejvyšší povolená kapacita školy: 454 Nejvyšší povolená kapacita školní jídelny výdejny: 100 4

5 g) Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření Na škole ART ECON Střední škola, s.r.o. probíhala výuka v těchto oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou a středního vzdělání s výučním listem: Studijní obory M/ M/ M/ M/01 4leté střední vzdělání s maturitní zkouškou Modelářství a návrhářství oděvů ŠVP Umění módního designu ŠVP Módní designér a vizážista Grafika v reklamní praxi Grafický design ŠVP Grafika v reklamní praxi ŠVP Fotografie v reklamní praxi Ekonomika a podnikání ŠVP Řízení obchodních a výrobních firem, ŠVP Podnikání v propagační tvorbě Nástavbové studijní obory 2leté a 3leté střední vzdělání s maturitní zkouškou L/51 Podnikání denní studium (2leté) ŠVP Podnikání L/524 Podnikání dálkové studium (3leté) L/51 Podnikání dálkové studium (3leté) ŠVP Podnikání L/51 Propagace denní studium (2leté) ŠVP Propagace Učební obory H/ H/01 3leté střední vzdělání s výučním listem Prodavač ŠVP Prodavač oděvů, textilu a doplňků Aranžér ŠVP Umění aranžování 5

6 h) žáků a pracovníků školy Loňský školní rok všech pracovníků 2011/2012 tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele Studijní obory , ped. pracovníků*) Učební obory , Nástavbové obory , Celkem ,8 9, ) z toho: 18 stálých učitelů teoretické výuky 3 učitelé odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,31 Letošní školní rok všech pracovníků 2012/2013 tříd žáků žáků na třídu žáků na učitele Studijní obory , ped. pracovníků*) Učební obory , Nástavbové obory Celkem , ) z toho: 18 učitelů teoretické výuky 3 učitelé odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,69 6

7 ch) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, školská rada Na škole působí: Sdružení rodičů a přátel školy, o. s. Rada žáků Rada pro uměleckou tvorbu Školská rada. Školská rada střední školy Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Na střední škole ART ECON Střední škola, s.r.o. pracuje od roku Od roku 2012 má podle nového volebního řádu 3 členy: - 1 je jmenován zřizovatelem - 1 je volen pedagogickými pracovníky - 1 je volen zletilými žáky a zástupci nezletilých žáků. Školská rada se setkává dvakrát ročně. Kromě povinností vyplývajících ze zákona a řešení podnětů týkajících se např. prezentace a akcí školy se školská rada zabývala ve školním roce 2012/2013 také zabezpečením výuky v nových prostorách školy. 7

8 a) Prospěch žáků školy Studijní obory: Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , , Celkem , Výstup Učební obory: Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , Celkem , Výstup Nástavbové obory: Ročník žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku , , , Celkem , Výstup Za školu celkem: žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Nehodn. Stud. průměr Žáci se SVP Opak. ročníku Celkem , Pozn.: SVP- speciální vzdělávací potřeby Výstup 8

9 b) Výsledky maturitních zkoušek po náhradním a opravném termínu v září 2013 Třída Konalo MZ Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Maturitní zkouška - čtyřleté studium Maturitní zkouška - nástavbové studium Celkem 4. N G PP Z Prospěch podle typu zkoušky Třída CJL konalo/ neprospělo ANJ konalo/ neprospělo NEJ konalo/ neprospělo RUJ konalo/ neprospělo MAT konalo/ neprospělo Profilová část MZ konalo/ neprospělo Maturitní zkouška - čtyřleté studium Maturitní zkouška - nástavbové studium Celkem 4. N 4. G 2. PP 3. Z 4/2 3/1 1/ /0 9/0 9/ /0 8/0 4/ /1 8/0 11/0 3/2 2/1 5/0 1/0 11/0 32/2 19/3 3/1 5/0 5/1 32/0 9

10 c) Výsledky závěrečných zkoušek po opravném termínu v září 2013 Konalo ZZ Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo 3. A Aranžér Celkem * * 2 žákyně budou v měsíci prosinci 2013 opakovat písemnou část ZZ 10

11 Studijní obory: d) Chování žáků a udělená výchovná opatření Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Učební obory: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Nástavbové obory: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Za školu celkem: Ročník žáků Stupeň z chování Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Podmín. vyloučení Celkem Pozn.: Pochvaly - za vzorné plnění studijních povinností a úkolů, docházku a prospěch s vyznamenáním, za vzornou reprezentaci školy na akcích Důtky - neomluvená absence, porušování školního řádu 11

12 e) Absence žáků Studijní obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Učební obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Nástavbové obory: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem Za školu celkem: Ročník žáků hodin celkové absence Celková absence ø na 1 žáka Z toho hodin neomluvené absence Neomluvená absence ø na 1 žáka Celkem

13 f) Plnění učebních osnov, RVP, ŠVP a učebních plánů Vyučované obory a vzdělávací programy Název RVP Kód oboru Č. j. učební osnovy Ročník Délka vzdělávání Grafika v reklamní praxi M/ / Podnikání dálkové L/ / Název RVP Kód oboru Název ŠVP Ročník Délka vzdělávání Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Umění módního designu 4. 4 Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Módní designér a vizážista 1., 2., 3. 4 Grafický design M/05 Grafika v reklamní praxi 1., 2., 3. 4 Grafický design M/05 Fotografie v reklamní praxi 1., 2. 4 Ekonomika a podnikání M/01 Řízení obchodních a výrobních firem 1., 2. 4 Ekonomika a podnikání M/01 Podnikání v propagační tvorbě 1., 2. 4 Podnikání denní L/51 Podnikání 1., 2. 2 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 1., 2. 3 Propagace L/51 Propagace 1., 2. 2 Prodavač oděvů, textilu Prodavač H/01 a doplňků 1., 2. 3 Aranžér H/01 Umění aranžování 1., 2., 3. 3 Učební osnovy a zpracované ŠVP byly v souladu s učebními plány a RVP a byly řádně plněny. 13

14 g) Údaje o přijímacím řízení Do 1. ročníků byl pro školní rok 201/2014 přijat následující počet žáků: Název RVP Kód oboru Název ŠVP přijatých žáků Modelářství a návrhářství oděvů M/07 Módní designér a vizážista 8 Grafický design M/05 Grafika v reklamní praxi 9 Grafický design M/05 Fotografie v reklamní praxi 8 Grafický design M/05 Grafika médií a tisku 1 Řízení obchodních Ekonomika a podnikání M/01 a výrobních firem 9 Ekonomika a podnikání M/01 Podnikání v propagační tvorbě 5 Oděvní technik L/01 Oděvní technik 0 Podnikání denní L/51 Podnikání 0 Podnikání dálkové L/51 Podnikání 0 Propagace L/51 Propagace 12 Prodavač oděvů, textilu Prodavač H/01 a doplňků 6 Aranžér H/01 Umění aranžování 12 Krejčí H/01 Tradiční krejčí 0 Přijímací řízení probíhalo podle příslušných zákonů a vyhlášek MŠMT týkajících se příjímání žáků ke studiu na středních školách a podle předem stanovených kritérií. U oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design se konaly talentové zkoušky. Talentové zkoušky proběhly bez problémů. 14

15 h) Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků, péče o talentované žáky a integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) Pedagogičtí pracovníci volí přiměřené formy a metody práce s ohledem na věk a obor studia. S novými výchovně vzdělávacími metodami se seznamují na odborných seminářích. Nadaným žákům jsou zadávány náročnější úkoly a ve větším rozsahu samostatné práce, např. s využitím internetu. Mají možnost účasti např. v literární soutěži, v jazykových soutěžích, využívají své práce při propagaci školy (Burzy škol, výstavy, soutěže) apod. Odborně talentovaní žáci jsou zapojeni do tvorby kolekcí na módní přehlídky, do odborných soutěží a do tvorby exponátů na prezentační výstavy, které škola pořádá. Ve spolupráci PPP vyučující individuálně pracují s žáky s vývojovými poruchami učení, je jim věnován větší prostor, umožněno vlastní tempo práce a vhodné podmínky pro dosažení úspěchu ve vzdělávacím procesu. Individuální přístup zejména ve výuce cizího jazyka, informačních a komunikačních technologií, v profilujících odborných předmětech je zajišťován mimo jiné i dělením tříd na skupiny a s přihlédnutím na specifikaci potřeb žáků. Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2012/2013 I pro školní rok 2012/2013 byl vypracován Minimální preventivní program ART ECON - Střední škola Prostějov, s.r.o., který plánuje různé aktivity i postupy v rámci prevence v této oblasti tak, aby se tyto jevy v kolektivech tříd neobjevovaly, případně byly podchyceny a řešeny hned na počátku. Dále byl vypracován metodický pokyn pro odhalení a řešení šikany na škole a po celý školní rok fungovala schránka důvěry, kam se mohli žáci obrátit anonymně se svými problémy a dotazy. V této oblasti se nevyskytl ve škole mezi žáky žádný vážný incident, který by musel být řešen. Prevenci sociálně patologických jevů byla věnována také nástěnka s informacemi, kontakty na linku důvěry, důležitá centra v Prostějově apod. Velmi dobře funguje spolupráce vedení školy, třídních učitelů, studentů, rodičů, výchovného poradce při řešení problémů na škole. Metodik prevence také spolupracoval s metodiky jiných škol na vypracování nových postupů a strategií na školách. V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnily pro žáky tyto aktivity: - zapojení žáků do dobročinných sbírek, - školní vánoční volejbalový turnaj v rámci zapojení žáků do sportovních aktivit, - filmové a divadelní představení, - zapojení žáků do výzdoby tříd a školy, - účast na výstavách, exkurzích a třídních výletech, kde dochází ke stmelení kolektivu a upevnění přátelských vztahů mezi žáky. 15

16 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět) nejlépe dokumentují zápisy jejich závěrů Na škole byly ve školním roce 2012/2013 provedeny tyto kontroly ze strany ČŠI: ČŠI Státní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů - viz.protokol č.j. ČŠIM-684/13-M - nebylo zjištěno porušení právních předpisů. ČŠI hodnotila soulad vypracovaných ŠVP s danými RVP bez vážných připomínek. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce - žádná c) Další kontroly provedené na škole ve školním roce 2012/2013: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov Kontrola splnění povinností uložených ustanovením 7 odst. 1 a 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného uzdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, ve znění 3 5, 11 13, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. porušení předpisů nebylo zjištěno Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov Kontrola na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR kontrola splnění povinností uložených ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 19 21, 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného uzdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, 25, 37, 38, 49, 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnost epidemiologicky závažných, v platném znění ve školních jídelnách porušení předpisů nebylo zjištěno. Protokoly z jednotlivých kontrol jsou uloženy ve spisovně střední školy ART ECON Střední škola, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, Prostějov. 16

17 Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků Na škole pracovalo: 18 učitelů teoretické výuky 3 učitelky odborného výcviku 2 externí učitelé, tj. v přepočtu 0,69 Učitelé Kvalifikaci splňovalo Kvalifikaci nesplňovalo V následujícím roce zahajuje studium teoretická výuka odborný výcvik

18 b) Konkrétní údaje o pracovnících a jejich kvalifikaci Přehled kvalifikace učitelů teoretické výuky Jméno a příjmení Ing. Ilona Raková Mgr. Jana Kusá Ing. Monika Bašná Mgr. Romana Mikmeková Mgr. Markéta Dvořáková Vzdělání VŠ, chem. technol. Pardubice, CHE, MAT, DPS VŠ, UP Olomouc ČEJ, NEJ VŠ, TU Liberec oděvní technol.,dps VŠ,Univerzita HK, DEJ, VV VŠ, UP Olomouc Vv Pedagogická praxe Požadovaná kvalifikace 12 Ano 2,2 Ano 7 Ano 1,6 Ano 7 Ano Poznámka Ředitelka školy Mgr. Pavlína Čermáková VŠ, Univerzita HK, pedag. fakulta 5 Ano Mgr. Maturová Dagmar VŠ, UP Olomouc Vy 2,8 Ano Ing. Andrea Koudelová VŠ, TU Liberec DPS 9 Ano Zástupce ředitele Ing. Zdeněk Krajíček Ing. Renata Kubová MgA. Dominika Majerová Ing. Anna Takács Bačová Mgr. Veronika Kment Tesaříková Mgr. Lukáš Sobek Mgr. Lucie Zoubková MgA. Luboš Vašut Ing. Milan Vlach Mgr. Lenka Zelinková VŠ, Voj. letecká škola, Letecko elektrotech., DPS VŠ, TU Liberec Textilní, DPS UTB Zlín, výtvarné umění VŠ, Fak. řízení a inf. Žilina, DPS VŠ, Masarykova univerzita Brno, VV VŠ,UP Olomouc teologie VŠ, UP Olomouc TV a MAT VŠ Ostravská univ. Ostrava, Výtvarné umění, grafika VŠ UTB Zlín,Manag. Ekonomika, DPS VŠ UP Olomouc Spec. pedagogika a ANJ Externí učitelé: Mgr. Jan Novotný, Bc. Bohdana Ptáčková 16 Ano 11 Ano 4 Ano 10 Ano 5 Ne Chybí pro SŠ 1,7 Ano 6 Ano 1,10 Ano 17,3 Ano 5,10 Ne Chybí pro SŠ 18

19 Přehled kvalifikace učitelů odborného výcviku Jméno a příjmení Lenka Kolečkářová Hana Mrázková Vzdělání výuční list, SPŠO, DPS výuční list, SPŠO, DPS Pedagogická praxe Požadovaná kvalifikace 31 Ano 28 Ano Marta Začalová výuční list, SŠ 5 Ne Poznámka Chybí DPS Ostatní pracovníci společnosti THP: Mgr. Rudolf Frantis Jitka Homolová Zdeňka Kratochvilová Olga Skládalová výkonný ředitel společnosti (od jednatel společnosti) mzdová účetní a personalista ekonom referent Režijní pracovníci: Petr Zrostlík Anna Kroutilová správa a údržba budovy uklízečka c) Ostatní data o pedagogických pracovnících Tento školní rok učitelé teoretické výuky učitelé odborného výcviku Minulý školní rok učitelé teoretické výuky učitelé odborného výcviku Nově nastoupili Přijati s praxí do 2 let Odešli na jinou školu Odešli mimo školství Důchodový věk

20 d) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Pracovníci ekonomického úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané Okresní správou sociálního a zdravotního pojištění, Okresní hospodářskou komorou, Krajskou hygienickou stanicí, územním pracovištěm Prostějov a dále se vzdělávají v oblasti ekonomické i mzdové. Učitelé odborného výcviku a učitelé odborných předmětů se zúčastnili seminářů k zavádění nových technologických postupů, přípravě a zpracování školních vzdělávacích programů apod. Pedagogičtí pracovníci se během roku dále vzdělávali v oblasti výchovné i vzdělávací na těchto seminářích: Vzdělávání pedagogických pracovníků a další aktivity související s výukou Seminář Informační systém UNIV, Olomouc Ing. Ilona Raková Předvedení výrobků firem Epson a Kyocera, Olomouc Ing. Zdeněk Krajíček Kurz Methoden und Sprache Mgr. Markéta Dvořáková Konzultační seminář pro management školy, Olomouc Ing. Andrea Koudelová Památní místa jako místa učení a budoucnosti, Praha, Lidice Mgr. Markéta Dvořáková Školení hodnotitele písemných prací Mgr. Jana Kusá Konference projektu UNIV 3 Mgr. Rudolf Frantis, Ing. Ilona Raková Pracovní seminář projektu UNIV 3 Ing.Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, Ing. Ilona Raková Základy finanční gramotnosti pro život Ing. Milan Vlach Seminář Helping school deliver Batter language programmes Ing. Renata Kubová Pracovní seminář projektu UNIV 3 Ing.Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, Hana Mrázková Duben 2013 Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce Zadavatel společné části MZ včetně žáků s PUP Mgr. Dagmar Maturová Seminář metodiků prevence Ing. Monika Bašná Seminář Dovednosti učitele ANJ Ing. Renata Kubová, Mgr. Lenka Zelinková 20

21 Doplňující studium: MgA. Dominika Majerová Ing. Zdeněk Krajíček studium pedagogiky, Wellnerova Olomouc studium koordinátor ICT, PF UP Olomouc Dlouhodobé projekty, na kterých se pedagogičtí pracovníci podílejí: UNIV 2 Kraje UNIV 3 (Ing. Andrea Koudelová, Ing. Monika Bašná, Ing. Renata Kubová, p. Hana Mrázková, Ing. Ilona Raková) Odborné semináře, kurzy a školení pedagogických pracovníků přinášejí nové poznatky v daném oboru i metodice výuky, návody na kvalitnější a modernější výuku a na samotnou práci se studenty. Pedagogičtí pracovníci školy byli také jmenováni předsedy zkušebních komisí pro maturitní zkoušky na jiných školách. Mimo výše uvedené semináře přispěla ke zkvalitnění výuky ve všech předmětech také účast pedagogických pracovníků na akcích, které v uplynulém školním roce probíhaly se žáky školy. e) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Od je škola zapojena do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Obecným cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Jeho plnění na škole je spojeno s doplněním materiálně technického vybavení pro kvalitnější výuku odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, se vzděláváním pedagogů v oblasti výuky cizích jazyků a s přípravou nových inovativních vzdělávacích materiálů pro výuku. V rámci mezinárodního projektu škola v posledním školním roce nepracovala, lze uvést ale mezinárodní spolupráci při pořádání soutěže Prostějovská zlatá jehla, jejíž 12. ročník opět hostil studenty a pedagogy ze středních škol Slovenska, Polska a Rakouska. Dále byla škola partnerem projektu Na správné cestě, který podporuje žáky ZŠ při správné volbě povolání a rozhodování o své budoucí profesi. 21

22 Projekt UNIV f) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci zapojení se do programů podporujících další vzdělávání pracovníci školy pokračovali v práci na projektu UNIV UNIV 2 KRAJE a UNIV 3, v rámci kterého vzniklo na škole během posledních čtyř let celkem 5 výukových programů dalšího vzdělávání z různých oblastí profesních dovedností. Úspěšně také proběhla pilotáž dvou z nich Tvorba propagačních materiálů na počítači a Stříhání oděvů. Profesní kvalifikace podle NSK Škola má udělenu autorizaci v souvislosti se skládáním zkoušek profesních kvalifikací v rámci dovedností z oboru Krejčí a Specialista maloobchodu dle NSK: Specialista maloobchodu (kód oboru: H/01) Pokladní ( H) Skladník ( H) Prodavač ( H) Manažer prodeje ( H) Krejčí (kód oboru: H/01) Zhotovování sukní, halenek a šatů ( H) Zhotovování dámských kostýmů a plášťů ( H) Zhotovování pánských obleků ( H) Zhotovování pánských plášťů a bund ( H) Stříhání oděvů (střihová služba) ( H) Úpravy a opravy oděvů ( H) Šička interiérového vybavení ( H) Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole uskutečnilo 36 zkoušek těchto profesních kvalifikací a všechny byly úspěšně zakončeny předáním osvědčení. Absolventi profesních kvalifikací mohou prostřednictvím autorizované osoby složit závěrečnou zkoušku z oboru Specialista maloobchodu (kód oboru: H/01) nebo Krejčí (kód oboru: H/01). Více informaci k soustavě národních kvalifikací na kde je možno nalézt přehled celostátně uznávaných kvalifikací. g) Péče o zaměstnance Příspěvek na stravování Finanční odměny Vstupní, preventivní a výstupní lékařské prohlídky hrazené školou Podmínky pro další profesní růst 22

23 Část V. Výkon státní správy a) Přehledný výčet rozhodnutí ředitele a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele celkem odvolání rozhodnutí o přijetí 70 0 rozhodnutí o nepřijetí 8 0 Podrobný přehled o počtu přijatých žáků je uveden v části II., bod g). 23

24 Část VI. Další údaje o škole a) Přehled besed, exkurzí a akcí se žáky 1. Akce v rámci výuky odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů Botanická zahrada Prostějov 1.NGF Výstava Mistři plakátu, výstava Prostějovské parky 1:PRO Galerie Vaňkovka Brno podzimní výzdoba 1.A, 2.A Výstava Mistři plakátu, výstava Prostějovské parky 2:PRO Muzeum Prostějovska, Prostějov 1.EP Výstava Flóra Olomouc, podzimní výkladní skříně - 1.A, 2.A, 3.A, 1.PRO Bienále grafického designu, Brno 2.G, 3.G, 4.G Olympie Olomouc, podzimní výkladní skříně 2.A,3.A Muzeum umění Olomouc výstava od Tiziana do Warhola 1.A, 2.A, 3.A Vánoční galerie Vaňkovka, Olympie Brno 1.A, 2.A, 3.A Vánoční Olomouc centrum, Olympie 1.A, 2.A, 3.A Výstava Arcidiézní muzeum Olomouc 2.NGF, 3.NG, 4.NG, 2.PP Úřad práce 3.A, 4.NG Zimní výkladní skříně- Olomouc 1.PA, 2.A Úřad práce 2.PP, 1PRO Brno Vaňkovka, Olympie 2.A Výstava Flóra Olomouc 3.A, 1.PRO ČNB Praha -1.EP, 2.EP Brno Vaňkovka, Olympie 1.A, 2.A Aranžování výloh Olomouc 1.A, 2.A Exkurze TONAK Nový Jičín 1.N, 2.N, 3.N, 1.EP, 1.GF, 1.PA, 2.PA 2. Kulturní a společenské akce Návštěva prostějovské radniční věže 1.EP, 2.EP Mikulášská nadílka na podporu Adopce na dálku 4.NG Vánoční Vídeň výběr žáků MMT Jihlava výběr žáků Christmas show 2012, Městské divadlo Prostějov 2.NGF, 3.NG, 2.EP, 1.EP, 2.A Květina ve společnosti, Národní dům Prostějov obor Aranžér Stužkovací ples třídy 2.PP, H CLUB, Prostějov Vernisáž výstavy Galerie Metro, Prostějov Stužkovací ples třídy 4.NG, H CLUB, Prostějov Kvido 2013 CELOŠKOLNÍ AKCE Módní přehlídka Národní dům Prostějov Filmové představení Anna Karenina Kino Metro 70, Prostějov CELOŠKOLNÍ AKCE 24

25 MMT Jihlava výběr žáků MAJÁLES celoškolní akce Soutěž - PROSTĚJOVSKÁ ZLATÁ JEHLA - CELOŠKOLNÍ AKCE školní výlet třídy 2.EP Brno Zoo školní výlet třídy 3.NG Praha školní výlet třídy 1.PRO - Praha školní výlet třídy 1.EP + 4 žáci 2.NGF Olomouc PAINTBALL školní výlet třídy 1.NGF, 2.PA Botanická zahrada Módní přehlídky na různých společenských akcích, soutěžích, přehlídkách škol atd. 3. Sportovní akce Vánoční volejbalový turnaj - 1.NGF, 2.NGF, 3.NG, 4.NG, 1.PRO, 2.PP, 1.EP, 1.PA, 2.A, 3.A Z přehledu je zřejmé, jak různorodá a široká je nabídka mimoškolních aktivit obohacujících výuku. Všechny konané akce byly pro žáky kladným přínosem, obohatili jejich kulturní a společenskou výchovu i odbornou výuku. Studenti tak mají další možnosti získání nových poznatků, srovnání svých teoretických znalostí a praktických zkušeností a dovedností i mimo výuku. Mnohé aktivity podněcují jejich tvořivost a vlastní seberealizaci, což je základem pro vzdělání a rozvoj osobnosti. Ostatní akce, které škola pořádá, nebo se jich účastní: Po celý školní rok módní přehlídky na různých společenských akcích Kurz pro manekýny a manekýnky z řad žáků Slavnostní ples maturantů Předávání maturitních vysvědčení na prostějovské radnici v obřadní síni Předání Osvědčení Hospodářské komory ČR nejlepším absolventům školy Každoročně beseda pro dívky S tebou o tobě Účast na dobročinných sbírkách Módní soutěž Prostějovská zlatá jehla Soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava Společenská akce Květina ve společnosti Umělecká výstava prací našich žáků prostory zámku Plumlov a Galerie Metro 70 Představení školy na akci Prostějovské Majáles Dny otevřených dveří Burzy škol b) Hlavní akce k prezentaci školy Přehlídky středních škol - Burzy škol: (4x) Vyškov Prostějov Přerov Olomouc

26 Na všech akcích poskytovány informace o oborech a rozdávány informativní letáky o škole a vyučovaných oborech, promítáno propagační video o škole. Dny otevřených dveří: 5 x ( , , , , ) Pro návštěvníky DOD byl připraven program prohlídka prostor pro teoretické vyučování, odborných učeben, dílen praktické výuky, ukázky z módní přehlídky, podány informace a zodpovězeny případné dotazy. Rozdávány barevné letáky s informacemi o škole a vyučovaných oborech. Inzerce: (periodika, autobusy soukromých dopravců) (přílohy zaměřené na nábor žáků do oborů Kam na školu, Kam po škole, Střední školy, Střední školství, Burzy škol, Vzdělávání atd.) MF Dnes Prostějovský Večerník Týdeník Prostějovska Radniční listy Jalovec Zpravodaj školství Olomouckého kraje Atlas školství Přehled studijních a učebních oborů pro žáky ZŠ Olomouckého kraje Publikace SET 2012 Kam na školu Letáky v autobusech soukromých dopravců Letáky v tramvajích Olomouc Internet (různé servery, např. střední školy.cz, střední školy.eu, hledám střední školu apod.) Vitrína u nádraží ČD Články v odborných časopisech (např. Burda) Výstavy: kino Metro ARToviny zámek Plumlov Květina ve společnosti Zahradnické centrum Marciánová Kostelec na Hané Soutěže: Prostějovská zlatá jehla 2013 soutěž klobouků s květinami ve spolupráci se Zahradnickým centrem Marciánová Kostelec na Hané společně s módní přehlídkou v Národním domě Prostějov) Mladý módní tvůrce Spolupráce se ZŠ: Prostějovská zlatá jehla hosté žáci 7. a 8. tříd ZŠ Prostějov módní přehlídky na plesech a besídkách pozvánky na výstavy, DOD, burzy škol apod. návštěvy žáků ZŠ na DOD 26

27 Ostatní: předání osvědčení nejlepším absolventům HK ČR Praha předávání maturitních vysvědčení na radnici módní přehlídky: stužkovací maturitní ples, Sdružení soukromých škol, CUOK Olomouc, UNIV, akce Zahradnického centra Marciánová Kostelec na Hané aj. příprava výzdoba akcí (plesy, výlohy obchodů aj.) žákyně hostesky na různých akcích (např. Den učitelů Olomouckého kraje) c) Spolupráce s dalšími subjekty s rodiči žáků prostřednictvím SRPŠ a Školské rady při zajišťování různých akcí (soutěže, nákupu materiálu na modely), příspěvek na provoz kopírky pro žáky, nákup vybavení pro relaxaci žáků, příspěvek na exkurze, výlety pro žáky. s Radou žáků zástupci tříd - pravidelné setkání (1x za čtvrt roku) s výkonným ředitelem společnosti a ředitelkou školy. Vzájemná informace o záměrech a realizaci akcí. Ze strany žáků problémy, náměty apod. - připomínky k výuce na úseku teoretického i praktického vyučování - technické (opravy atd.) a provozní záležitosti (přestávky, rozvrhy tříd, učebny, akce hodnocení, záměry). s Radou pro uměleckou tvorbu - ve složení: pověření pedagogičtí pracovníci (učitelé odborných desénových předmětů a 2 zástupci z každého ročníku oboru Modelářství a návrhářství oděvů a Grafický design) - řeší zapojení do odborných soutěží, vyhlašuje náměty, posuzuje předložené návrhy a vybírá práce na výstavy a do soutěží. s Úřadem práce Prostějov - přijímání absolventů registrovaných Úřadem práce - besedy pro žáky - odborné stáže pro absolventy - nabídka rekvalifikačních kurzů a realizace rekvalifikačního kurzu PK Prodavač s Hospodářskou komorou ČR - členství školy v Hospodářské komoře - získání osvědčení pro absolventy učebních a studijních oborů větší možnost uplatnění na trhu práce - Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy. s Finančním úřadem Prostějov - propojení teorie s praxí přednášky, exkurze. s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - podpora soutěže Prostějovská zlatá jehla. s Ministerstvem průmyslu a obchodu - podpora soutěže Prostějovská zlatá jehla - akreditace zkoušek profesních kvalifikací. 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více