III. T V O Ř E N Í S L O V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. T V O Ř E N Í S L O V"

Transkript

1 III. TVOŘENÍ SLOV 1 Určete fundaci a motivaci, onomaziologickou bázi a příznak a typ významové změny (onomaziologickou kategorii mutační, modifikační, transpoziční): Vzor: černoch člověk + černý (substance + vlastnost) mutace hloupost - substantivizace vlastnosti transpozice nosík - substance s příznakem deminutivnosti modifikace houslař, velikán, kazatel, týdeník, sáňkař, hlupák, tavič, jarník, hokejista, hlušec, držadlo, dřevěný, zelenavý, prací, peroucí, dnešní, dívčí, nejhlubší, dbalý, bratrův, velikánský, vedlejší, kralovat, šedivět, poponést, zpozdit, rybařit, mládnout, nosívat, ovdovět, rezivět, svážet, skokem, zle, mlčky, tichoučce, krokem, obráceně, plačky, lehoučce, pěšky. 2 U následujících odvozenin uveďte slovo základové, slovotvorný základ, formant a slovní základ (kořen slova): Vzor: nositel: nosit, nosi-, -tel, -nosnanosit: nosit, -nosit, na-, -nos- nábřeží: břeh (na břehu), -břež-, ná---í, -břehvodárenský: vodárna, vodárn-, -/e/-ský, -vod- a) vyorávač, náhončí, výlet, výsadba, smetiště, tazatelka, vodař, hlupák, výlov, násep, úspora, zedník, běloch, nosíček, modřín, bitý, pečený, podporučík, mlékař, mlékárna, výšivka, holobrádek, slůně, tenorista, babiččin, víska, středisko, učenec, mistryně, roznožit, podmáslí, tužka, dělitel, rošťáctví; b) dobrák, hlušec, svářeč, kazatel, běžec, kružidlo, měřítko, kolébka, výlisek, let, kamnář, hrobník, psisko, horal, chlapák, stromoví, hlavatka, hlaváč, vesničan, výběrčí, držák, příručí, bezpráví, vykonavatelka, beroucí, housátko, prales, novota, hloupost, sběr, plavba, psací, plechový, námořnický, travnatý, objevivší, nazelenalý, mládežnický, návsí. 43

2 3 Sestavte slovotvorné čeledě (paradigmata) k slovním základům (kořenům) obsaženým v následujících slovech, slovotvorné čeledě utřiďte podle vzoru: kov I (odvozeniny příponové) kovat - kovadlina - kovadlinka II kovář - kovářský - kovářsky - kovářství - kovařík - kovaříček - kovaříčkův... (odvozeniny předponové) pa-kov, vy-kovat, pod-kovat, při-kovat... pod-kovář... III (složeniny) polokov, Motokov... kovorytec, kovotepec... stroj, dvůr, mysl, plán, let, list, stav, země, hlava, bílý, učitel, měřidlo, stařec, cinkot, voda, dřevo. 4 Uvedená slova roztřiďte podle společných slovních základů (kořenů): a) voda, podvod, vodník, povodí, vodárna, vodič, doprovod, závod, vodit, úvod, vodomilný, psovod, vodstvo, podvodník, vodovod, voděnka, lodivod, závodník, rozvodí; b) vina, vinárna, víno, viník, vinař, vinen, vínko, vinice, povinnost, vínek, ovíněný, obviněný, ovinutý, vinout, vinutí, vinohrad, provinění; c) nos, nosík, nosatý, nosič, nositel, nosit, nosní, nosník, výnos, nosný, nosatec, přínos, nosorožec, podnos, nanosit, únos, nosál, přínosný, nosohltan, dalekonosný; d) lék, vlek, lak, lákat, lák, vléci, vlečka, lakovna, oblak, lákavý, nalakovaný, oblékat, zlákaný, vyléčený, vlak, lákový, lékárna, závlačka, vleklý, lakýrky, návlek, lékař, povlak, vylákaný, vláčet, vlakopis, rychlovlak; e) radit, zahrada, rád, radost, proradný, rada, hradlo, zrada, zahradník, radovat se, ohrada, zradit, radnice, zahradit, přehrada, výhrada, radostný, hradba, poradce, radovánky, zrádce. 44

3 5 Roztřiďte příbuzná slova do možných skupin, u odvozenin stanovte stupeň odvození: milmilený, milenec, milenka, milá, milec, milouš, miláček, milán, milánek, milas, milovník, milka, milovnice, milostnice, Milek, Milena, Milada, milost, milenectví, milostný, milejší, miloučký, milounký, militký, milený, milecký, milenecký, milovaný, milovat (po-, za- se, s- se), milkovat se, miliskovat, milovávat, mile, milounce, nemilý, přemilý, rozmilý, roztomilý, milodar, milecky, milostně, milenecky, Miloslav, milosrdný, Jarmila, Vlastimil, milostpán, milostpaní, milostslečna, milerád, bohumilý, hudbymilovný, mírumilovný, pořádkumilovný; medmedvěd, medvědice, medvědisko, medvídě, medvíďátko, medvědobijce, medvědobijka, medvědovitý, medvědovitě, medvědí, medvědství, medvídek, medvídeček, medník, medný, medulka, medunka, medička, medovka, medovitý, medový, medovice, medovicový, medovec, medovatka, medovina, medovinový, medovník, medit si, mednice, mediště, medák, medáček, medíček, medař, medařství, medařský, medařsky, medařka, medařit, meduplný, medonosný, medomluvný, medojed, medojídek, medojem, medomet, medovar, medokyš, medosavec, medosavka, medoústý, medosladký, medotoký, medokutý, medodárný. 6 Uveďte motivaci následujících slov a ukažte, že slova jednotlivých skupin mají stejný slovní základ: rod, rodina, národ, rodný, rodiče, úroda, urodit se, narozeniny, zrod; málo, maličký, malinký, pomalý, pomalu; pletenec, pletky, pletař, pletivo, uplést; říci, naříkat, nářek, řeč, vyřknout, uřknout; hledět, pohlížet, pohled, vzhled, hlídat; mladý, mládí, mlází, mládež, omladit, omlazovat; noha, nožka, ponožka, zanožit, třínožka, odnož; volný, vůle, zvolit, povolný, volba, povolení, volnost, vyvolenec; sedět, sedlo, sádlo, sídlo, sedlák, selský; spát, spánek, ospalý, spinkat, uspávající. 45

4 7 Která slova z uvedených dvojic jsou příbuzná a která nikoli (zdůvodněte): motýl motat, orat rádlo, žít žito, dělník příděl, vodník podvodník, nosový přínos, hořlavý hořejší, lepší přilepšit, býk bučet, šít švec, máslo mazat, jesle jísti, míra mírový, mořský umořit, nánožník nožíř, veslo vézti. 8 K jakým alternacím a v které části příbuzných slov došlo? zúžit zužovat, pán panovat, kývat kyvadlo, vlas vlásek, stihnout stíhat, věřit víra, krok krůček, vezu vozím, sluch slýchat, kámen kamínek, nehet nehýtek, kluk klouček, brýle brejlovec, sníh sněžit, macecha macešin, Olga Olžin, Věrka Věrčin, liška liščí, Praha pražský, špaček špaččí, hovado hovězí, očistit očišťovat, myslit myšlení, plavba plavební, sestra sesterský, nést nosit, snášet snůška. 9 Určete, o jaké slovotvorné postupy jde u následujících odvozenin: soudobý, zábavní, výroční, nákladní, odpadní, zahraniční, bezcitný, rozlitý, bezruký, nadloketní, mezižeberní, protivzdušný, sousloví, nádraží, předhůří, Polabí, rozvodí, souvětí, Podskalí, přísloví, okvětí, dorost, podhoubí, obočí, příručí, náručí, návsí, nároží, okolí, pahorek, výrůstek, výstupek, záhumenek, náramek, podpatek, nákolenice, nárameník, náhradník, odpadek, odřezek, nánožník, poduška, podsněžník, podkolenka, nebožtík, přírůstek, příkoří, porost. 10 K daným základovým slovům uveďte substantiva a adjektiva utvořená smíšeným (kombinovaným) odvozováním; uveďte předponu, slovotvorný základ a příponu nebo koncovku podle vzoru: město: ná-měst-í, pří-měst-ský brada, dráha, les, slovo, víra, rameno, bok, cesta, zima, houba, oko, rok, hvězda, břeh, moře, vrch, jaro, hrdlo, kout, pěst, prst, řeka, hlava, pata, země, hrad, ruka, mez, most, ostrov, led, vítr, kolo, kůň. 46

5 11 Proveďte slovotvornou analýzu uvedených substantiv a adjektiv a roztřiďte je na odvozeniny a) předponové, b) smíšené (kombinované) a c) příponové od předponových sloves: přehrada, podvečer, přednáška, předpoklad, výpis, pozítří, předvčerejšek, podraz, předřečník, podložka, předvolání, porevoluční, zápěstí, nadloktí, únos, přednesený, dopis, předmostí, výlisek, odvar, mazaný, nábřeží, soukolí, nadporučík. 12 Rozřaďte následující odvozená slova do skupin podle onomaziologických kategorií, určete, zda jde o denominativa, nebo deverbativa: vozík, stolař, skromnost, chlapák, lakomec, běh, dvořan, květinářka, stromoví, psisko, klempířství, výskok, setba, tatínek, mistrová, kružidlo, svědkyně, čistírna, lvice, děda, žalobnice, kamení, panna, zahrádka, čistota, rýč, kohoutek, čistička, běhoun, zedník, kuřátko, trní, skalisko, venkovan, pískoviště, babizna, hraběnka, slůvko, psaní, výtisk, vlčice, obvazovna, zlo, tužka, inkoustový, žákovský, žákyně, žáček, holubice, holubička, holoubátko, holoubě, holoubek, holubník, holubář, holubářský, holubinka, filmovat, stárnout, rybařit, šedivět, jezdívat, snášet, vysoko, pěšky, pěkně, dovádivě, letmo. 13 Utvořte substantiva činitelská od uvedených sloves, sledujte odvozovací přípony: natírat, odbírat, letět, hostit, hasit, vodit, ničit, lhát, vybírat, lajdat, vládnout, pokrývat, pracovat, hrát, škodit, jednat, honit, rozhodovat, radit, hlídat, nakládat, plavat, platit, topit, střelit, bojovat, jezdit, vyrobit, myslit, dívat se, breptat, sklidit, mluvit, pít, zastoupit, toulat se, rodit, panovat, vykonávat, hlásat, zradit, strážit, zpívat, kouřit, péci, volit, ulejvat se, skákat, defraudovat, dirigovat, aranžovat, diskutovat, kontrolovat, investovat, marodovat, organizovat. 47

6 14 Vypište všechny odvozovací přípony těchto činitelských substantiv: přemožitel, spisovatel, uživatel, plánovač, dříč, kreslič, kráječ, pcháč, slévač, zapalovač, flákač, tmelič, dárce, uchazeč, únosce, výrobce, ochránce, soudce, letec, běžec, hudec, věštec, lovčí, průvodčí, náhončí, rozhodčí, řečník, kuchtík, básník, poplatník, bojovník, hodovník, prosebník, milovník, zpěvák, žebrák, šprták, tulák, kuřák, kádrovák, vandrák, pasák, stěhovák, přadlák, dudák, lelek, ochmelka, mluvka, lapka, vozka, kuchař, lhář, paběrkář, počtář, vladař, zaháleč, žhář, tesař, kovář, opravář, kreslíř, barvíř, mordýř, loudal, breptal, mazal, chřástal, běhoun, hltoun, letoun, šplhoun, pěstoun, pijan, trhan, rafan, hraboš, demonstrant, aspirant, figurant, boxer, maturant, suplent, konkurent, jubilant, komentátor, investor, hazardér, sprintér, editor, diktátor, statista, komponista, abstinent, režisér, klepna, fňukna, fintidlo, plaz, špeh, bloud, révokaz, zloděj, myšilov, darmošlap, škarohlíd, nemluva, neposeda, slouha, šťoura, louda, dotěra, šmodrcha. 15 Tvořte činitelské názvy od sloves, u slovotvorných dublet stanovte rozdíly: nakládat, řídit, sbírat, nosit, odebírat, školit, lovit, provázet, básnit, ochránit, barvit, popularizovat, tesat, provokovat, stavět, běžet, škrábat, pít, poroučet, krmit, kupovat, slévat, střídat, věřit, vládnout, ničit, vybírat, soudit. 16 Utvořte konatelské názvy od uvedených substantiv, sledujte odvozovací přípony a jejich produktivitu: hudba, ovce, zámek, sklo, holub, role, víno, kožich, zvon, topení, stavba, medaile, pozoun, finance, sad, tma, renta, kabaret, restaurace, hotel, kasa, nůž, kanon, papír, prapor, hygiena, melodie, filharmonie, pták, alkohol, les, syntéza, fonetika, psychologie, housle, akrobacie, hrnec, ekonomie, lingvistika, psychopatie, chirurgie, filozofie, nástroj, meč, fejeton, zeď, kormidlo, pytel, jazykozpyt, uhlí, satira, banka. 48

7 17 Z následujících názvů prostředků vyberte denominativa a deverbativa, sestavte přehled odvozovacích přípon: vodič, pohrabáč, spotřebič, hnětač, rýč, nosič, nakladač, květináč, tlumič, lapač, chladič, děrovač, zátkovač, odsávač, podávač, pořadač, zatykač, dolaďovač, odmrazovač, ustalovač, vypalovač, zaměřovač, zapalovač, odbarvovač, odkalovač, stříkačka, válcovačka, skládačka, sazečka, žvýkačka, zavařovačka, brusička, stupačka, houkačka, řehtačka, klapačka, píchačky, plombovačky, drážkovačka, vrtačka, stíhačka, čistička, mlátička, žehlička, vařečka, páječka, hračka, plečka, pračka, obkládačka, sběračka, zasedačka, doplňovačka, ovinovačka, přehazovačka, sedadlo, vozidlo, plavidlo, letadlo, čerpadlo, svítidlo, páčidlo, stahovadlo, pravidlo, pořekadlo, rozpouštědlo, tužidlo, umývadlo, svodidlo, šidítko, trsátko, sedátko, potítko, stínítko, těžítko, ukazovátko, sluchátko, pisátko, lízátko, barvivo, zdivo, mazivo, pečivo, pletivo, pivo, střelivo, obvazivo, léčivo, svěrák, leták, zdvihák, bodák, podběrák, zouvák, sušák, strašák, bzučák, šroubovák, hořák, smyčec, náhubek, podvozek, podvazek, doplněk, doplatek, výlevka, odlivka, třpytka, dýmka, cvičky, přezůvky, mrazovky, škrabka, nástrčka, osuška, utěrka, spojka, zarážka, navštívenka, poživatina, chlebovina, těstovina, budík, dudlík, středník, kilometrovník, zimník, odsuvník, nárazník, dotazník, ručník, slovník, krabice, dlaždice, ozvučnice, dýmovnice, okenice, mluvnice, hltan, točna, zobák, chůdy, šaty. 18 Utvořte možné názvy prostředků od následujících sloves, u slovotvorných dublet srovnejte lexikální význam: dělit (dělidlo = kritérium, dělítko = znaménko), chodit, koukat, leštit, mluvit, párat, plavit, pojit, pravit, sedat, držet, strouhat, přijímat, vysílat, vysávat, žnout, vyorávat, mlátit, řezat, krmit, rýpat, počítat, zdrhovat, nosit, svítit, sušit, mýt, létat, stírat, lepit, vrtat, zplynovat, hoblovat, brousit, rýt, utírat, hustit, řídit, stříkat, vysoušet, nakládat, mazat, vozit. 49

8 19 Podle povahy odvozovacích přípon rozdělte následující názvy prostředků na dvě skupiny: adaptér, extraktor, brus, lék, lis, maz, stroj, reflektor, korektor, reproduktor, vlak, povoz, soustruh, analyzátor, akumulátor, granulátor, náhon, přístav, posed, tisk, páka, bombardér, styk, reagens (chemické činidlo), obklad, formant, fixativ, průzor, výčep, brzda, diferenciál, záclona, návnada, přehrada, narkotikum, návěst, vzpěra, spona, zástěra. 20 Vyjádřete motivaci, najděte slovotvorný základ a sestavte přehled odvozovacích přípon u následujících názvů nositelů vlastnosti; do kterých významových skupin je možno uvedené názvy zařadit? hrubec, surovec, ježatec, umrlec, hlušec (tetřev), pestřec (houba), jalovec, hladovec, makovec, nosatec, ostnatec (ryba, brouk), vačnatec, kopinatec, poctivec, lenivec, protinožec, tlustokožec, dravec, vetřelec, chráněnec, šílenec, nedonošenec, vzdělanec, pokrytec, holobrádek, zlatohlávek, výňatek, zážitek, klouzek, hlupák, plameňák, cizák, divočák, zlaťák, železňák, motorák, tučňák, letňák, stařík, hamižník, vraník, odborník, útočník, vandrovník, nebožtík, houbovník, naháč, šupináč, bradáč, jehličnáč, uzenáč, běloch, divoch, strakoš, bělouš, měkkýš, hroznýš, velikáš, chuďas, pruďas, kraťas, kliďas, dlouhán, hrubián, drzoun, mečoun, piloun, kladivoun, okoun, delegát, pětistěn, čtyřhran, rudovous, trojzub, mizera, čipera, fajnovka (expr.), dětina, měkkota, vzteklina, nemluva, chudera / chuděra, nemrava, bělice, levice, bystřina, křivice, borovice, vepřovice, plechovice, zubnice, tkanice, náušnice, hnilička, souška, syrůvka, křivka, bambusovka, trojkolka, desetiminutovka, desetitunka, netýkavka, volavka, trvalka, pálenka, pátračka, kyselina, omrzlina, bláznovina, zhmožděnina, slitina, puklina. 21 Názvy nositelů vlastnosti tvořené příponou -ina rozřaďte do možných významových skupin (srovnejte s tříděním v MČ I, str. 277): jehněčina, zemina, vorvanina, konina, rohovina, řezničina, surovina, celina, třaskavina, sedlina, zvětšenina, bučina, slátanina, tyčkovina, 50

9 chudina, modřina, zhmožděnina, opruzenina, pustina, mokřina, pahorkatina, vrchovina, kantořina, krejčovina, mateřština, japonština, angličtina, třetina, menšina, tisícina, prázdniny, padesátiny. 22 Od daných sloves utvořte názvy výsledků děje a sledujte distribuci odvozovacích přípon: vyletět, zlomit, zkrátit, ulomit, mýlit se, vyrazit, doplnit, dopsat, omrzet, počítat, vysloužit, odpadnout, vylisovat, napsat, vytáhnout, zavinout, odzbrojit, snímat, vystřihnout, načrtnout, spočítat, přihlásit, snést, tázat se, dát, předložit, odstřihnout, přijet, vyjít, urazit, ubýt, zasouvat, vyšívat, sloučit, sbírat, dávat, nadávat, nabídnout, povídat, zbýt. 23 Od následujících základových slov utvořte obyvatelské názvy i jejich přechýlené podoby, sestavte přehled odvozovacích přípon a klasifikujte případné slovotvorné dublety: les, ostrov, sever, jih, vesnice, chalupa, poustevna, město, záhoří, Evropa, Afrika, Mexiko, Austrálie, Moskva, Jihlava, Ostrava, Florencie, Strážnice, cizina, Albánie, Gaskoňsko, Skandinávie, Amsterodam, Peru, Gruzie, Kartágo, Paraguay, hora, Podskalí, Sudety, Kladno, Žižkov, Rusko, Rakousko, Čechy, Bulharsko, Maďarsko, osada, pohraničí, peklo, Kocourkov, Asie, Kongo, Vietnam, Turecko, Srbsko, Polsko, Chorvatsko, Itálie, Tibet, Island, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Persie, Kuba, Finsko, Kréta, Haag, Byzanc. 24 Od následujících základových slov utvořte názvy příslušenské, sledujte odvozovací přípony: brigáda, družstvo, Přemysl, Wagner, fara, odboj, spiknutí, strana, kostel, dvůr, kraj, obec, Slávie, Sparta, Baník, Škoda, kapuce, Brahma, republika, klérus, burza, septima, legie, František, klasika, radikalismus, Hus, policie, revoluce, žalář, porota. 51

10 25 Vyjádřete motivaci a sestavte přehled odvozovacích přípon u následujících názvů míst: papírna, svíčkárna, popelník, smetník, smetiště, pískoviště, chmelnice, vrátnice, dubina, ovčinec, mokřina, závodiště, parkoviště, sazárna, čekárna, pracovna, barvírna, nádraží, návsí, klubovna, strojírna, strojovna, vodárna, učebna, palírna, sokolovna, vyvařovna, rasovna, elektrárna, rybárna, správkárna, tiskárna, ohniště, brambořiště, dějiště, cvičiště, hřiště, koupaliště, učiliště, stanoviště, středisko, trávník, hmatník, prádelník, popelnice, strážnice, bažantnice, celnice, klenotnice, kopanice, vepřinec, hostinec, včelín, vrchovina, písčina, klouzačka, svatyně, bělidlo, bydlo, lom, průplav, východ, holičství, seník, planina, plošina. 26 Určete významový rozdíl mezi slovotvornými dubletami názvů míst (sledujte konkurenční přípony): hřiště herna, obvaziště obvazovna, bydliště byt, strojírna strojovna, smetiště smetník, sídliště - sídlo, učiliště učebna, ohniště ohnisko, pracoviště pracovna, kotelna kotlárna, hlediště hledisko, těžisko těžiště, stanovisko stanoviště, cukrářství cukrárna, knihařství knihárna knihovna, včelín včelnice včelník, pískoviště písčina, ovčinec ovčín ovčárna. 27 Utvořte názvy míst od substantiv a sloves: panel, vzorek, most, kniha, papír, elektřina, lak, kráva, nástroj, soustruh, ocel, víno, drůbež, cihla, včela, sklo, sklad, výdej, čistit, stanovit, třídit, prát, žehlit, brousit, sušit, koupat, mýt, umývat, montovat, tavit, rozvádět, válcovat, psát, kreslit, cvičit, studovat, hledět, žíhat, slévat. 28 Sestavte přehled odvozovacích přípon a všimněte si jejich produktivity u těchto názvů dějových a názvů výsledků děje: nesení, tisknutí, tištění, kladení, rytí, kácení, úplatek, převzetí, jednocení, klání, dovoz, hukot, výběr, doprovod, řev, běh, tlukot, vrkot, sykot, příplatek, kopanec, řez, soutěž, žádost, bolest, sklizeň, bázeň, koupě, schůze, vláda, výroba, pomluva, příloha, útěcha, dělba, tavba, stavba, 52

11 pastva, bitva, hádka, rozvážka, sázka, náhražka, nadsázka, objížďka, klouzačka, čumenda, šeptanda, pranice, mazanina, dřina, otročina, kouzlo, bydlo, kritika, blokáda, abstrakce, distribuce, existence, argumentace, fixace, koordinace, betonáž, pilotáž, montáž. 29 Najděte předlohy a sestavte přehled odvozovacích přípon těchto názvů vlastností: chytrost, bělost, běloba, rychlost, nazaměstnanost, dálka, lidskost, mastnota, veselí, mládí, ostří, zdraví, zeleň, modř, nesnáz, tíseň, výše, výška, pravda, délka, choroba, chudoba, zloba, hustota, prázdnota, prostota, bláznovina, teplo, oblačno, nenávratno, červeň, časovost, vroucnost, dobráctví, bratrství, čtveráctví, knihařina, psina, kocourkovština, taškařina, členství, bohatství, zoufalství. 30 Rozhodněte, ve kterém rodě se užívají substantiva vzniklá konverzí od následujících adjektiv (užijte substantiv ve větách): tokajský, plzeňský, vepřový, drobný, škodný, vrchní, jalovcový, čekaný, ranní, třídní, kolový, kopaný, šampaňský, schovávaný, svíčkový, půlnoční, bytný, hajný, uzený, nedostatečný, zelený, panský, nepořízený, červený, vyučený, zubatý. 31 Utvořte názvy zdrobnělé, určete, zda jde o deminutivum 1., 2., nebo 3. stupně: mísa, okno, strana, pero, měch, prkno, kuře, tělo, stuha, otec, polévka, srdce, dítě, kost, kůže, sova, sukně, vlas, hlava, kůl, pes, prsten, ucho, zeď, vrch, poupě, oheň, les, květ, trám, voda, kufr, chléb, uzel, slečna. 32 K původním deminutivům, jejichž deminutivní funkce zanikla, nalezněte základová slova a komentujte jejich vztah a rozdíly: článek, účinek, svazek, šátek, hlouček, zlomek, řízek, prášek, párek, doušek, vzorek, stánek, plátek, váček, tužka, kabelka, hrstka, kostka, choutka, bradka, děvečka, panička, hubička. 53

12 33 K uvedeným křestním (rodným) jménům najděte deminutiva, popř. domácké názvy: Antonín, František, Jan, Jiří, Jindřich, Josef, Ludvík, Petr, Jaroslav, Ladislav, Miloš, Oldřich, Eduard, Stanislav, Václav, Martin, Tomáš, Přemysl, Julius, Karel; Jana, Karla, Pavla, Petra, Zdena, Marie, Anna, Alena, Božena, Jarmila, Milada, Růžena, Věra, Vlasta, Jiřina, Veronika, Marta, Miluše, Helena, Blanka, Dagmar, Magdaléna, Květuše. 34 K uvedeným jménům se pokuste nalézt augmentativa, sledujte přípony a komentujte význam: měšťan, student, bába, čert, chlap, zobák, pes, nos, auto, lotr, křoví. 35 Následující odvozeniny roztřiďte podle slovotvorných kategorií a vyjádřete význam: učitýlek, přítelíček, uměníčko, kohoutek, zlodějíček, nosánek, kovadlinka, tetinka, spisovatýlek, chlapeček, chlapák, chlapčisko, sedlačisko, babizna, děvčisko, psisko, vrahoun, kněžour, lotras, žalobníček, slabůstka, chládek, slovíčko, drátek. 36 K názvům mužských osob utvořte jména přechýlená: voják, příslušník, poručík, desátník, mistr, chirurg, generál, pověřenec, výtvarník, zedník, doktor, inženýr, jednatel, předseda, učeň, správce, náměstek, soustružník, tkadlec, cvičenec, pracovník, řidič, ministr, kapitán, plavec, skokan, geolog, statistik, soudce, jeřábník, traktorista, pedagog, lékař, tajemník, lesník, kandidát. 37 K názvům zvířat uveďte názvy pro opačné pohlaví, pokud existují; sledujte prostředky, jimiž jsou tyto názvy tvořeny: kůň, pes, pták, kráva, ryba, slepice, myš, had, červ, medvěd, kočka, holub, žába, lev, ovce, husa, včela, prase, zajíc, králík, koza, opice, jelen, srna, kos, liška, hrdlička, samec, tygr, osel, zmije, mravenec, vlk, kachna. 54

13 38 K názvům zvířat z předchozího cvičení uveďte názvy mláďat, sledujte prostředky, jimiž jsou názvy mláďat tvořeny. 39 Utvořte názvy hromadné k uvedeným základovým slovům, sledujte odvozovací formanty: obyvatel, pták, lid, květ, dělník, mladý, uhel, list, dřevo, péro, drobný, smrk, muž, člen, nádoba, trn, služebník, žák, výraz, loď, hora, střela, potomek, představený, bratr, prut, plachta, trám, rákos, větev, lano, duchovní, Slovan, sval, generál, admirál, metr, problém. 40 Z následujících odvozenin vyčleňte předpony a sestavte jejich inventář; jaký mají jednotlivé předpony význam? nedůvěřivec, nevzdělanec, neúčast, nevkus, nestvůra, praotec, Praslovan, prajazyk, spoluobčan, spolupráce, spoluvina, pavědec, pachuť, velehory, velezrada, soutok, velvyslanec, soumrak, sourozenec, přemíra, předobrota, rozběh, podnáčelník, podvečer, podtitul, protireformace, protihodnota, protisvah, nadnormál, nadhodnota, přehrada, nadporučík, předzápas, předzpěv, mezipatro, mezičas, mezihra, pokraj, poledne, povědomí, bezvědomí, beznaděj, bezporuchovost, zástěna, zájmeno, přízvuk, přístavba, dohra, dopoledne, okraj, opis, průsvit, přesčas, přespočet, odpoledne, pseudoznalec, pseudogotika, arcidílo, arcilhář, arcibiskup, ultrazvuk, ilegalita, indiskrétnost, superkontrola, metajazyk, antimilitarismus, parafráze, exkrál, prehistorie, proseminář, proděkan, prototyp, disharmonie, reemigrant, supravodič, peroxid, surrealismus, dysfunkce, nonkonformista, abdikace. 41 Analyzujte synchronně uvedená negativa tantum a srovnejte jejich význam se základovým slovem: nebožák, nebožtík, neděle, nedochůdče, nedopalek, nedouk, nedopatření, nedopitek, neduh, nechutenství, nekňuba, nemluvně, nemrava, nenávist, nenažranec, nepaměť, nerost, neplecha, neposeda, nepoznání, nepozora, nepravost, neřád, nerozeznání, neřest, nesrovnatelnost, nesvár, nešvar, 55

14 netvor, netýkavka, neurvalec, neviňátko, nevystání, nezbeda, nezdvořák, nezmar. 42 Stanovte, jak byla utvořena následující substantiva a zařaďte je do slovotvorných kategorií (názvy činitelské, konatelské, míst, prostředků, nositelů vlastností, obyvatelské, příslušenské, dějů, vlastností, výsledků děje, zdrobnělé, zveličelé, hromadné, přechýlené, mláďat): a) vrátný, koželuh, poručice, zeman, pracující, vykonavatel, dobračisko, hošíček, výtvarnice, maličkost, stromoví, chlapák, vojsko, běžec, správce, nákupčí, zahradník, hokynář, vdovec, pijan, tazatel, svářeč, řidič, zevloun, hraboš, slepýš, staroušek, mladík, hlupák, hlaváč, bělouš, nosatec, chobotnice, chřestýš, chřástal, šťoura, mazal, sekáč, dozorce, kůrovec, rákosník, lyska, mečoun, hafan, poletucha, kvíčala, vřešťan, vážka, měšťan, Argentinec, kamení, svazák; b) kulomet, vrtačka, sokolovna, papírna, papírnictví, pilník, chladič, násada, kosiště, hvězdárna, vepřové, hovězina, prostěradlo, divadlo, hradiště, rychlost, udatenství, var, bodec, hladítko, utěrák, kravín, sirotčinec, ševcovina, barvivo, prádlo, lískovka, dolina, čeledník, rovina, chudoba, dovolená, stáří, bičiště, zarážka, lakota, úkryt, vězení, výskok, průtok, orba, hřmot, smlouva, zdviž, bledule, sněženka, blatouch, podběl, odborář, husita, Přemyslovec; c) bídnice, žvýkačka, výtvarnice, dvoukolejka, záchranka, sedlina, objížďka, nádržka, klouzačka, výdej, kajícnice, cirkusačka, zvětšenina, stříkačka, pustina, celina, záchranka, mokřina, sazovna, klempířství, chtivost, zemědělec, samovládce, samoobsluha, světoběžník, čaroděj, noháč, břichatka (pila), návsí, masna, Ostroj, nános, rychlík, psisko, babizna, sloupoví, vojsko. 43 Vysvětlete význam následujících slov a způsob jejich vzniku (použijte etymologického slovníku): pivo, švec, letadlo, zápas, legrace, rekreace, hobra, peloton, rádlo, zahrada, pistole, simplifikovat, rentgen, spartakiáda, volt, rukáv, jemčina, 56

15 jarmark, koniklec, pohanit, zanikající, bahnice (březí ovce), doufat, medvěd, bezpečný, robot, kabrňák, kabriolet, sekretář. 44 U následujících adjektiv určete slovnědruhovou příslušnost základových slov, sestavte inventář odvozovacích formantů, určete i onomaziologickou kategorii (mutační, modifikační, transpoziční): otcův, sestřin, dětský, pánský, ruský, básnický, konžský, vlašský, zvířecký, třídnický, sesterský, lví, čapí, bitý, dozorčí, trpasličí, cihlový, větrný, srdečný, srdeční, služebný, služební, dešťový, průmyslový, vápenný, strunný, oděvní, draselný, hořečnatý, vápenatý, kožený, měděný, syrský, loretánský, jezerní, táborový, kašovitý, travnatý, hlinitý, popelnatý, hrbatý, jedovatý, kučeravý, pravdivý, pečlivý, pamětlivý, bezrohý, zákeřný, předvěký, nánožní, kratší, divočejší, břitší, sušší, častější, vzdělanější, červenavý, nazelenalý, přihlouplý, malinký, droboulinký, hrozitánský, prastarý, přeudatný, nejmilejší, velectěný, balící, balicí, všenárodní, nehezký, běžný, ležatý, znalý, visutý, tlačený, tekutý, znatelný, děkovný, dosáhnuvší, jdoucí, koktavý, hrabivý, opojný, necitelný, odolný, kolmý, složitý, tamní, přední, tamější, hořejší, přílišný, zpětný, šikmý, domácí, loňský, pospolitý, fatální, materiální, historický, botanický, analytický. 45 V daných slovních spojeních nahraďte neshodné atributy desubstantivními adjektivy; všimněte si odvozovacích přípon a určete, zda vyjadřují přivlastňování, vztah, původ, jakost nebo podobnost: plášť pro ženy, úsměv tohoto chlapce, dům našeho souseda, pomoc přátel, život plný blahobytu, hlas výrazné barvy, nábytek do pokoje, člověk s hrbem, odvar z bylin, hudba Smetanova období, rána z děla, dítě s nápadnýma očima, závin s jablky, tvář s jizvami, dílo B. Smetany, deska ze železa, voda ze studně, doklady z pramenů, voda z pramene, cesta s kameny, krajina s lesy, sklad obilí, zprávy ze zahraničí, omáčka s koprem, knedlíky s borůvkami, směs betonu, čelo s vráskami, cesta v horách, nádoba mající díru, hala továrny, plody tvarově podobné vejcím, 57

16 loď poháněná motorem, výroba strojem, depo pro lokomotivy, zastupitelstvo obce, právo domova, muž s vousy, literatura patřící celému národu, vzdálenost ohniska, cesta plná hrbolů a bláta, zvěř s peřím, pohyb v kruhu, obvod kruhu, oči jako pomněnky. 46 Utvořte náležité adjektivum na -cí od sloves uvedených v závorce; mají odvozená adjektiva stejný význam? Zalévali (kropit) konví. Použil (leštit) pasty. Přeslechl hodiny (bít) půl páté. Naše (bít) hodiny už nebijí. Osuš se (třít) ručníkem. Plaváček byl v koši (plovat) po vodě. Plaval bez (plovat) vesty. Koupili nový (šít) stroj. (Vyšetřovat) soudce dal přivést zatčeného z (vyšetřovat) vazby. V tomto obchodě mají dobře (mrazit) pulty. Pradlena (prát) jeho (prát) šaty zapomněla odpárat límec. Před vynalezením střelného prachu se užívalo (házet) strojů a praků. Prodavačka (balit) zboží do (balit) papíru mluvila se zákazníkem. 47 Od uvedených substantiv utvořte adjektiva a zařaďte je do slovotvorných kategorií (adjektiva přivlastňovací, látková, označující původ, vlastnost podle nápadného znaku, podobnost, široce vztahová): teta, Znojmo, Anglie, louka, hlína, brada, cukr, kámen, oheň, vejce, kruh, škola, víno, tvůrce, vlna, tesák, lest, chlapec, chrám, student, guma, hvězda, dřevo, kočka, obec, vorař, kov, učitel, ledvina. 48 Určete významové rozdíly odvozených adjektiv (pomocí slovních spojení), všimněte si slovotvorných přípon: zábavný zábavní, hrdinův - hrdinný hrdinský, ranní raný, čelní čelný, matčin mateřský, mravový mravní mravný, trestný trestní, srdečný srdeční srdčitý srdcový srdcovitý, vodní vodnatý vodový, skleněný sklovitý skelný, písečný písčitý pískový písecký pískovitý - pískovcový, vzájemný vzájemní, železný železitý. 58

17 49 Uveďte příklady deverbativních adjektiv s významem: a) účelovým (typ prací) b) dějovým (typy peroucí, dosáhnuvší) c) vlastnosti chápané jako výsledek děje (typy znalý, pečený) d) náchylnosti k ději nebo schopnosti (typy usměvavý, brodivý, bojovný) e) pasivní možnosti, nemožnosti (typy orný, snesitelný) 50 Určete, jakou příponou a od kterého základového slova jsou utvořena uvedená adjektiva; zároveň určete slovotvornou kategorii: přivlastňovací (osobě, zvířeti, druhu), vztahovou (místní, časovou, jinou), původu, jakosti, podobnosti, účelovou, vlastnosti jako výsledku děje, dějovou, náchylnosti k ději, pasivní možnosti nebo nemožnosti, zesilující, zeslabující, komparativní: loňský, balicí, červivý, bratrský, snesitelný, čapí, čápův, děravý, chlubivý, drátěný, pochopivší, lenivý, světový, tázací, šedavý, vejčitý, poživatelný, pracovitý, zpracovatelný, zpracovatelský, pracovní, pracný, herní, hráčský, hrací, herecký, hravý, výherní, vyhraný, hráčův, hráččin, uhelný, kulhavý, točitý, strmější, stálý, zbitý, lidový, zřetelný, kašovitý, hodinový, bližší, šicí, bolavý, mzdový, žertovný, ospalý, trvalý, omezený, hnací, včerejší, svítící, tělový, palčivý, pomenší, sestřin, hlavový, ležatý, nizounký, trucovitý, vyšší, pochopitelný, stojatý, kruhový, nahatý, písčitý, hořlavý, zemitý, zubní, modravý, horší, kovový. 51 Roztřiďte uvedená slovesa podle slovnědruhové příslušnosti základových slov a oddělte od nich slovotvornou příponu (popř. kmenotvornou). Slovesa utvořená od substantiv roztřiďte podle významu a) chovat se jako, b) mít to, c) dělat to, d) opatřovat tím, e) používat toho jako nástroje, f) jiné významy; slovesa utvořená z adjektiv roztřiďte podle významu a) stávat se takovým, b) činit takovým, c) být takovým: a) sedlačit, skotačit, otročit, hostit, přátelit se, ovdovět, stolovat, stranit někomu, nocovat, koledovat, brzdit, hubovat, lakovat, větřit, hnízdit, 59

18 rýsovat, pokaňkat, leštit, škodit, dlužit, účtovat, jiskřit, trylkovat, slábnout, krotnout, zahustit, krotit, rezavět, churavět, zelenat, uschopnit, pyšnit se, ulehčit, obsahovat, vídat, zakrývat, lehávat, nadýmat, ztrácet, splácet, zaclánět, vodit, vracet, honit, brávat, opadávat, vřísknout, cupkat, couvnout, vrhnout, blinkat, čmuchat, cupotat, napojit, sakrovat, hopsat, chrčet, brblat, cukrovat, žbluňkat, bublat, opětovat, opozdit, přitakat; b) vítězit, obchodovat, pytlačit, barvit, houkat, sedlat, dřevnatět, břinknout, opičit se, stolovat, lemovat, snít, známkovat, modrat, sílit, kdákat, znárodnit, chutnat, stávkovat, kosit, zátkovat, veslovat, modlit se, slzet, cestovat, rybařit, besedovat, hladovět, tupit, žíznit, sáňkovat, sušit, telefonovat, solit, boxovat, foukat, dolovat, ťuknout, čertit se, luxovat, opakovat, měkčit, fidlat, tmavnout, osvěžit, kašlat, básnit, líbit se, žertovat, čelit, slepnout, hnízdit, poutat. 52 K daným slovesům uveďte vidové protějšky (k bezpředponovým slovesům nedokonavým hledejte nejdříve sloveso dokonavé rovněž bezpředponové, k předponovým dokonavým podobně předponové nedokonavé, sledujte jejich příslušnost ke slovesným třídám): a) běhat, kousat, střílet, padat, ječet, ležet, prchat, mrkat, syčet, křičet, mlaskat, vracet, trávit, páchat, mávat, psát, kývat, sázet, lekat se, dýchat, hýbat, švihat, blikat, štěkat, chránit, líbit se, pískat, pít, šlapat, klepat, míjet, smát se; b) zůstat, dostat, provést, prodat, uplatnit, sebrat, ukázat, zastavit se, spojit, vyletět, napovědět, obléknout, vyhrát, obrat, sebrat, prokázat, ohřát, nazvat, vejít, rozbít, ožít, prohnat, zastat, setkat se, vyrobit, vyslat, vzkázat, pokusit se, uvážit, setrvat, pohřbít, sevřít, obejít, pohlédnout, nalézt, ohnout, podepsat, zradit, přeložit, svléci, utratit, vyjmout, sepnout, vyrazit, zavést, uklidit, vyhnout se, vyznačit, poskočit, vyřídit, opozdit se, vložit, napojit, ohradit se. 60

19 53 Určete, která z uvedených sloves jsou deminutiva a která intenziva, sledujte odvozovací formanty: hopkat, spinkat, cupitat, třepetat se, mihotat se, capkat, blinkat, chechtat se, chrochtat, lechtat, blekotat, žebronit, jektat, hamonit, ťapkat, hajinkat, drkotat. 54 U následujících předponově odvozených sloves vypište předpony a stanovte, jaký význam vnášejí do sloves (místní, časový, hodnocení děje, modifikace způsobu slovesného děje): přijít, dojít, vejít, projít, vyjít, odejít, ujít, předejít, nadejít, podejít, zajít, přejít, obejít, vzejít, navézt, svézt, pošít, zašít, dodat, nahmatat, rozplakat, nadběhnout, o(b)vázat, ovadnout, odříkat, pokapat, podvrhnout, prolít, přelétat, předvolat, přibrat, rozkrájet, rozbalit, srovnat, urovnat, vnutit, vyplnit, dozpívat, vzklíčit, zříci se, zamluvit, nepřát, probouzet, skácet, zkonfiskovat, zbystřit, napsat, potrestat, spálit, ukončit, zatelefonovat, skoupit, pomřít, poztrácet, ubrat, zpřevracet, nakousnout, rozdělat, dodělat, vykrmit, odtroubit, naznačit, zavrtět, nakrást, vynadívat se, pomluvit, procestovat, přepadnout, oželet. 55 K uvedeným slovesům uveďte slovesa násobená (opětovací a opakovací), sledujte prostředky, jimiž jsou tvořena: volat, jet, zlobit, bolet, bodnout, nést, táhnout, spát, hnát, jíst, jít, psát, prosit, letět, hrát, vézt, stát, sedět, hlídat, padat, křičet, nechat, vést. 56 Ze kterých základových slov vznikla níže uvedená adverbia: stanovte onomaziologickou kategorii (mutační, modifikační, transpoziční): nahoře, koňmo, pěšky, kolem, celkem, bezesporu, kupodivu, najednou, vlevo, naoko, zlehka, zatím, přitom, poprvé, sotvakdy, ostošest, odjakživa, snožmo, mlčky, vstoje, kradmo, plačky, hezky, směle, opatrně, hluboko, snadno, uznale, znalecky, nevysoko, předlouho, přihlouple, snáze, snadněji, odevždy, zdola, nejlépe. 61

20 57 Určete, jakým způsobem byla utvořena uvedená adverbia: a) odvozováním z adjektiv, b) ustrnutím prostého pádu jména, c) ustrnutím předložkového pádu, d) odvozováním ze sloves nebo ustrnutím slovesného tvaru, e) odvozováním z adverbií, f) skládáním nebo ustrnutím větného spojení: pěkně, vědomě, takřka, celkem, potichu, nověji, docela, bledě, hezky, nadosmrti, vkleče, dopředu, kolmo, blízko, těžce, dráže, jaksepatří, lacino, brzičko, trochu, honem, jakživ, odedávna, hladce, zčásti, nahlas, polehoučku, během, blizoučko, polsky, ažaž, doslova, schylmo, bohužel, skromně, naboso, dohromady, pěšky, snáze, skálopevně, životodárně, kolem, výsostně. 58 Tvořte od uvedených základů adverbia, všímejte si prostředků, jichž užíváte: -k-, -s-, -t-, dnes, den, teď, jin-, vždy, zítr-, mnoh-. 59 S pomocí slovníku určete původ adverbií: dnes, hned, letos, loni, najednou, naposledy, nyní, pak, pozdě, tehdy, teď, včera, záhy. 60 Roztřiďte uvedená slova na odvozená a složená, určete slova základová, slovotvorné základy a formanty: přehrada, nocleh, činohra, způsobilý, přenocovat, zloděj, praděd, činovník, přelíčení, mezihra, stmívání, odpoledne, zákonodárství, podestýlka, zákeřnost, Vánoce, Velikonoce, třasořitka, kovoprůmysl, zemědělec, velkovýroba, rozměr, nadvýroba, zeměpis, hanopis, rychloměr, rozcvička, psovod, soukolí, spolupráce, dějepis, spolupracovat, místodržící, mezikruží, místopředseda, půlnoc, panovačný, krvelačný, mezinárodní, zeměpisný. 61 Uveďte složená substantiva, jejichž součástí jsou komponenty: novo-, staro-, rychlo-, velko-, auto-, foto-, mono-, euro-, eko-, bio-, pseudo-, super-, mini-; -pis, -met, -vod, -měr, -grafie, -metrie, -terapie. 62

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK autor: Mgr. Eva Cacková informační zdroj: Dokážeš psát bez chyb?, Zita Janáčková, Brno, Nová škola, 1998 Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit, Vlastimil Styblík a kol., Praha,

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA?

Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA. Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Portrét: MILOSLAV ŠATRA Helena Kujanová: UŽ MÁTE DOMA ODPADKOŽROUTA? Věra Soukupová: EKOSPOTŘEBITELEM OD NAROZENÍ Téma: Co to vlastně je PŘÍRODNÍ ZAHRADA? PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY SÍTĚ KRASEC PORADNY

Více

JOSEF JANDA. volný způsob

JOSEF JANDA. volný způsob JOSEF JANDA volný způsob VOLNÝ ZPŮSOB JOSEF JANDA volný způsob (1978 1988) PRAHA 2014 Tato kniha vyšla za finančního přispění těchto institucí: Nadace Český literární fond VOLNÝ ZPŮSOB Copyright Josef

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

Uvnitř čtěte: Čí jméno ponese?

Uvnitř čtěte: Čí jméno ponese? týdeník lounska, postoloprtska, žatecka a podbořanska 19. října 2011 ročník 20 cena 9 kč číslo 42 fotbal házená hokejbal, hokej cyklistika národní házená basketbal Nejobsáhlejší sportovní zpravodajství

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své

Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své 1 Moje vzpomínky a příhody z mého mládí navazují i když o mnoho let později, na vzpomínky Karla Hudce, které tak krásně a dojemně popisuje ve své knížce "Okolo Molenburka teče voda čisťounká".věřím, že

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

Naďa Konvalinková: Moje svíčková je stejně dobrá jako babiččina

Naďa Konvalinková: Moje svíčková je stejně dobrá jako babiččina Křížovka / Sudoku Připravuje Zdenka Reisenauerová Kontakty společnosti 5 / 2008 Představený kláštera Noční motýl Chůva (ze španělštiny) Iniciály autora Krakatitu Domácky Beáta Italské sídlo Dusíkatá sloučenina

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků NAŠE PRAHA 10 titul je součástí sítě www.nasepraha10.cz 10/2014 P r a h a 10, 11, 15, 22 Benice Dolní Měcholupy Dubeč Kolovraty Královice Křeslice Nedvězí Petrovice Štěrboholy V Hostýnské hrají děti divadlo

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL

Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL Faustův syndrom Případ Tunguzka Tajemný nápis Hrr na ně! Yetty a jeho příbuzenstvo Hrdinové nepotřebují nabíjet Otazníky kolem vesmírných cest Ten báječný život v divoké přírodě!

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

DEN, KDY DOŠLY PRACHY

DEN, KDY DOŠLY PRACHY Milan Vodička DEN, KDY DOŠLY PRACHY Jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se máme připravit my SZH 2010 Milan Vodička Den, kdy došly prachy. Jak velká krize ve 30. letech změnila životy

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER

OBECNÍ ZPRAVODAJ H O S P O D A DOUBRAVČICE AUTODOPRAVA. KONTEJNERY PETR ŠERMAUER H O S P O D A DOUBRAVČICE DOUBRAVČICE číslo 29 ročník VII. období březen - červen 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ Z obsahu: VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ČD - TŘÍDÍME SPRÁVNĚ ODPAD? - SBĚRNÝ DVŮR - JEDNOSMĚRKA U MŠ - JARNÍ

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více