III. T V O Ř E N Í S L O V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. T V O Ř E N Í S L O V"

Transkript

1 III. TVOŘENÍ SLOV 1 Určete fundaci a motivaci, onomaziologickou bázi a příznak a typ významové změny (onomaziologickou kategorii mutační, modifikační, transpoziční): Vzor: černoch člověk + černý (substance + vlastnost) mutace hloupost - substantivizace vlastnosti transpozice nosík - substance s příznakem deminutivnosti modifikace houslař, velikán, kazatel, týdeník, sáňkař, hlupák, tavič, jarník, hokejista, hlušec, držadlo, dřevěný, zelenavý, prací, peroucí, dnešní, dívčí, nejhlubší, dbalý, bratrův, velikánský, vedlejší, kralovat, šedivět, poponést, zpozdit, rybařit, mládnout, nosívat, ovdovět, rezivět, svážet, skokem, zle, mlčky, tichoučce, krokem, obráceně, plačky, lehoučce, pěšky. 2 U následujících odvozenin uveďte slovo základové, slovotvorný základ, formant a slovní základ (kořen slova): Vzor: nositel: nosit, nosi-, -tel, -nosnanosit: nosit, -nosit, na-, -nos- nábřeží: břeh (na břehu), -břež-, ná---í, -břehvodárenský: vodárna, vodárn-, -/e/-ský, -vod- a) vyorávač, náhončí, výlet, výsadba, smetiště, tazatelka, vodař, hlupák, výlov, násep, úspora, zedník, běloch, nosíček, modřín, bitý, pečený, podporučík, mlékař, mlékárna, výšivka, holobrádek, slůně, tenorista, babiččin, víska, středisko, učenec, mistryně, roznožit, podmáslí, tužka, dělitel, rošťáctví; b) dobrák, hlušec, svářeč, kazatel, běžec, kružidlo, měřítko, kolébka, výlisek, let, kamnář, hrobník, psisko, horal, chlapák, stromoví, hlavatka, hlaváč, vesničan, výběrčí, držák, příručí, bezpráví, vykonavatelka, beroucí, housátko, prales, novota, hloupost, sběr, plavba, psací, plechový, námořnický, travnatý, objevivší, nazelenalý, mládežnický, návsí. 43

2 3 Sestavte slovotvorné čeledě (paradigmata) k slovním základům (kořenům) obsaženým v následujících slovech, slovotvorné čeledě utřiďte podle vzoru: kov I (odvozeniny příponové) kovat - kovadlina - kovadlinka II kovář - kovářský - kovářsky - kovářství - kovařík - kovaříček - kovaříčkův... (odvozeniny předponové) pa-kov, vy-kovat, pod-kovat, při-kovat... pod-kovář... III (složeniny) polokov, Motokov... kovorytec, kovotepec... stroj, dvůr, mysl, plán, let, list, stav, země, hlava, bílý, učitel, měřidlo, stařec, cinkot, voda, dřevo. 4 Uvedená slova roztřiďte podle společných slovních základů (kořenů): a) voda, podvod, vodník, povodí, vodárna, vodič, doprovod, závod, vodit, úvod, vodomilný, psovod, vodstvo, podvodník, vodovod, voděnka, lodivod, závodník, rozvodí; b) vina, vinárna, víno, viník, vinař, vinen, vínko, vinice, povinnost, vínek, ovíněný, obviněný, ovinutý, vinout, vinutí, vinohrad, provinění; c) nos, nosík, nosatý, nosič, nositel, nosit, nosní, nosník, výnos, nosný, nosatec, přínos, nosorožec, podnos, nanosit, únos, nosál, přínosný, nosohltan, dalekonosný; d) lék, vlek, lak, lákat, lák, vléci, vlečka, lakovna, oblak, lákavý, nalakovaný, oblékat, zlákaný, vyléčený, vlak, lákový, lékárna, závlačka, vleklý, lakýrky, návlek, lékař, povlak, vylákaný, vláčet, vlakopis, rychlovlak; e) radit, zahrada, rád, radost, proradný, rada, hradlo, zrada, zahradník, radovat se, ohrada, zradit, radnice, zahradit, přehrada, výhrada, radostný, hradba, poradce, radovánky, zrádce. 44

3 5 Roztřiďte příbuzná slova do možných skupin, u odvozenin stanovte stupeň odvození: milmilený, milenec, milenka, milá, milec, milouš, miláček, milán, milánek, milas, milovník, milka, milovnice, milostnice, Milek, Milena, Milada, milost, milenectví, milostný, milejší, miloučký, milounký, militký, milený, milecký, milenecký, milovaný, milovat (po-, za- se, s- se), milkovat se, miliskovat, milovávat, mile, milounce, nemilý, přemilý, rozmilý, roztomilý, milodar, milecky, milostně, milenecky, Miloslav, milosrdný, Jarmila, Vlastimil, milostpán, milostpaní, milostslečna, milerád, bohumilý, hudbymilovný, mírumilovný, pořádkumilovný; medmedvěd, medvědice, medvědisko, medvídě, medvíďátko, medvědobijce, medvědobijka, medvědovitý, medvědovitě, medvědí, medvědství, medvídek, medvídeček, medník, medný, medulka, medunka, medička, medovka, medovitý, medový, medovice, medovicový, medovec, medovatka, medovina, medovinový, medovník, medit si, mednice, mediště, medák, medáček, medíček, medař, medařství, medařský, medařsky, medařka, medařit, meduplný, medonosný, medomluvný, medojed, medojídek, medojem, medomet, medovar, medokyš, medosavec, medosavka, medoústý, medosladký, medotoký, medokutý, medodárný. 6 Uveďte motivaci následujících slov a ukažte, že slova jednotlivých skupin mají stejný slovní základ: rod, rodina, národ, rodný, rodiče, úroda, urodit se, narozeniny, zrod; málo, maličký, malinký, pomalý, pomalu; pletenec, pletky, pletař, pletivo, uplést; říci, naříkat, nářek, řeč, vyřknout, uřknout; hledět, pohlížet, pohled, vzhled, hlídat; mladý, mládí, mlází, mládež, omladit, omlazovat; noha, nožka, ponožka, zanožit, třínožka, odnož; volný, vůle, zvolit, povolný, volba, povolení, volnost, vyvolenec; sedět, sedlo, sádlo, sídlo, sedlák, selský; spát, spánek, ospalý, spinkat, uspávající. 45

4 7 Která slova z uvedených dvojic jsou příbuzná a která nikoli (zdůvodněte): motýl motat, orat rádlo, žít žito, dělník příděl, vodník podvodník, nosový přínos, hořlavý hořejší, lepší přilepšit, býk bučet, šít švec, máslo mazat, jesle jísti, míra mírový, mořský umořit, nánožník nožíř, veslo vézti. 8 K jakým alternacím a v které části příbuzných slov došlo? zúžit zužovat, pán panovat, kývat kyvadlo, vlas vlásek, stihnout stíhat, věřit víra, krok krůček, vezu vozím, sluch slýchat, kámen kamínek, nehet nehýtek, kluk klouček, brýle brejlovec, sníh sněžit, macecha macešin, Olga Olžin, Věrka Věrčin, liška liščí, Praha pražský, špaček špaččí, hovado hovězí, očistit očišťovat, myslit myšlení, plavba plavební, sestra sesterský, nést nosit, snášet snůška. 9 Určete, o jaké slovotvorné postupy jde u následujících odvozenin: soudobý, zábavní, výroční, nákladní, odpadní, zahraniční, bezcitný, rozlitý, bezruký, nadloketní, mezižeberní, protivzdušný, sousloví, nádraží, předhůří, Polabí, rozvodí, souvětí, Podskalí, přísloví, okvětí, dorost, podhoubí, obočí, příručí, náručí, návsí, nároží, okolí, pahorek, výrůstek, výstupek, záhumenek, náramek, podpatek, nákolenice, nárameník, náhradník, odpadek, odřezek, nánožník, poduška, podsněžník, podkolenka, nebožtík, přírůstek, příkoří, porost. 10 K daným základovým slovům uveďte substantiva a adjektiva utvořená smíšeným (kombinovaným) odvozováním; uveďte předponu, slovotvorný základ a příponu nebo koncovku podle vzoru: město: ná-měst-í, pří-měst-ský brada, dráha, les, slovo, víra, rameno, bok, cesta, zima, houba, oko, rok, hvězda, břeh, moře, vrch, jaro, hrdlo, kout, pěst, prst, řeka, hlava, pata, země, hrad, ruka, mez, most, ostrov, led, vítr, kolo, kůň. 46

5 11 Proveďte slovotvornou analýzu uvedených substantiv a adjektiv a roztřiďte je na odvozeniny a) předponové, b) smíšené (kombinované) a c) příponové od předponových sloves: přehrada, podvečer, přednáška, předpoklad, výpis, pozítří, předvčerejšek, podraz, předřečník, podložka, předvolání, porevoluční, zápěstí, nadloktí, únos, přednesený, dopis, předmostí, výlisek, odvar, mazaný, nábřeží, soukolí, nadporučík. 12 Rozřaďte následující odvozená slova do skupin podle onomaziologických kategorií, určete, zda jde o denominativa, nebo deverbativa: vozík, stolař, skromnost, chlapák, lakomec, běh, dvořan, květinářka, stromoví, psisko, klempířství, výskok, setba, tatínek, mistrová, kružidlo, svědkyně, čistírna, lvice, děda, žalobnice, kamení, panna, zahrádka, čistota, rýč, kohoutek, čistička, běhoun, zedník, kuřátko, trní, skalisko, venkovan, pískoviště, babizna, hraběnka, slůvko, psaní, výtisk, vlčice, obvazovna, zlo, tužka, inkoustový, žákovský, žákyně, žáček, holubice, holubička, holoubátko, holoubě, holoubek, holubník, holubář, holubářský, holubinka, filmovat, stárnout, rybařit, šedivět, jezdívat, snášet, vysoko, pěšky, pěkně, dovádivě, letmo. 13 Utvořte substantiva činitelská od uvedených sloves, sledujte odvozovací přípony: natírat, odbírat, letět, hostit, hasit, vodit, ničit, lhát, vybírat, lajdat, vládnout, pokrývat, pracovat, hrát, škodit, jednat, honit, rozhodovat, radit, hlídat, nakládat, plavat, platit, topit, střelit, bojovat, jezdit, vyrobit, myslit, dívat se, breptat, sklidit, mluvit, pít, zastoupit, toulat se, rodit, panovat, vykonávat, hlásat, zradit, strážit, zpívat, kouřit, péci, volit, ulejvat se, skákat, defraudovat, dirigovat, aranžovat, diskutovat, kontrolovat, investovat, marodovat, organizovat. 47

6 14 Vypište všechny odvozovací přípony těchto činitelských substantiv: přemožitel, spisovatel, uživatel, plánovač, dříč, kreslič, kráječ, pcháč, slévač, zapalovač, flákač, tmelič, dárce, uchazeč, únosce, výrobce, ochránce, soudce, letec, běžec, hudec, věštec, lovčí, průvodčí, náhončí, rozhodčí, řečník, kuchtík, básník, poplatník, bojovník, hodovník, prosebník, milovník, zpěvák, žebrák, šprták, tulák, kuřák, kádrovák, vandrák, pasák, stěhovák, přadlák, dudák, lelek, ochmelka, mluvka, lapka, vozka, kuchař, lhář, paběrkář, počtář, vladař, zaháleč, žhář, tesař, kovář, opravář, kreslíř, barvíř, mordýř, loudal, breptal, mazal, chřástal, běhoun, hltoun, letoun, šplhoun, pěstoun, pijan, trhan, rafan, hraboš, demonstrant, aspirant, figurant, boxer, maturant, suplent, konkurent, jubilant, komentátor, investor, hazardér, sprintér, editor, diktátor, statista, komponista, abstinent, režisér, klepna, fňukna, fintidlo, plaz, špeh, bloud, révokaz, zloděj, myšilov, darmošlap, škarohlíd, nemluva, neposeda, slouha, šťoura, louda, dotěra, šmodrcha. 15 Tvořte činitelské názvy od sloves, u slovotvorných dublet stanovte rozdíly: nakládat, řídit, sbírat, nosit, odebírat, školit, lovit, provázet, básnit, ochránit, barvit, popularizovat, tesat, provokovat, stavět, běžet, škrábat, pít, poroučet, krmit, kupovat, slévat, střídat, věřit, vládnout, ničit, vybírat, soudit. 16 Utvořte konatelské názvy od uvedených substantiv, sledujte odvozovací přípony a jejich produktivitu: hudba, ovce, zámek, sklo, holub, role, víno, kožich, zvon, topení, stavba, medaile, pozoun, finance, sad, tma, renta, kabaret, restaurace, hotel, kasa, nůž, kanon, papír, prapor, hygiena, melodie, filharmonie, pták, alkohol, les, syntéza, fonetika, psychologie, housle, akrobacie, hrnec, ekonomie, lingvistika, psychopatie, chirurgie, filozofie, nástroj, meč, fejeton, zeď, kormidlo, pytel, jazykozpyt, uhlí, satira, banka. 48

7 17 Z následujících názvů prostředků vyberte denominativa a deverbativa, sestavte přehled odvozovacích přípon: vodič, pohrabáč, spotřebič, hnětač, rýč, nosič, nakladač, květináč, tlumič, lapač, chladič, děrovač, zátkovač, odsávač, podávač, pořadač, zatykač, dolaďovač, odmrazovač, ustalovač, vypalovač, zaměřovač, zapalovač, odbarvovač, odkalovač, stříkačka, válcovačka, skládačka, sazečka, žvýkačka, zavařovačka, brusička, stupačka, houkačka, řehtačka, klapačka, píchačky, plombovačky, drážkovačka, vrtačka, stíhačka, čistička, mlátička, žehlička, vařečka, páječka, hračka, plečka, pračka, obkládačka, sběračka, zasedačka, doplňovačka, ovinovačka, přehazovačka, sedadlo, vozidlo, plavidlo, letadlo, čerpadlo, svítidlo, páčidlo, stahovadlo, pravidlo, pořekadlo, rozpouštědlo, tužidlo, umývadlo, svodidlo, šidítko, trsátko, sedátko, potítko, stínítko, těžítko, ukazovátko, sluchátko, pisátko, lízátko, barvivo, zdivo, mazivo, pečivo, pletivo, pivo, střelivo, obvazivo, léčivo, svěrák, leták, zdvihák, bodák, podběrák, zouvák, sušák, strašák, bzučák, šroubovák, hořák, smyčec, náhubek, podvozek, podvazek, doplněk, doplatek, výlevka, odlivka, třpytka, dýmka, cvičky, přezůvky, mrazovky, škrabka, nástrčka, osuška, utěrka, spojka, zarážka, navštívenka, poživatina, chlebovina, těstovina, budík, dudlík, středník, kilometrovník, zimník, odsuvník, nárazník, dotazník, ručník, slovník, krabice, dlaždice, ozvučnice, dýmovnice, okenice, mluvnice, hltan, točna, zobák, chůdy, šaty. 18 Utvořte možné názvy prostředků od následujících sloves, u slovotvorných dublet srovnejte lexikální význam: dělit (dělidlo = kritérium, dělítko = znaménko), chodit, koukat, leštit, mluvit, párat, plavit, pojit, pravit, sedat, držet, strouhat, přijímat, vysílat, vysávat, žnout, vyorávat, mlátit, řezat, krmit, rýpat, počítat, zdrhovat, nosit, svítit, sušit, mýt, létat, stírat, lepit, vrtat, zplynovat, hoblovat, brousit, rýt, utírat, hustit, řídit, stříkat, vysoušet, nakládat, mazat, vozit. 49

8 19 Podle povahy odvozovacích přípon rozdělte následující názvy prostředků na dvě skupiny: adaptér, extraktor, brus, lék, lis, maz, stroj, reflektor, korektor, reproduktor, vlak, povoz, soustruh, analyzátor, akumulátor, granulátor, náhon, přístav, posed, tisk, páka, bombardér, styk, reagens (chemické činidlo), obklad, formant, fixativ, průzor, výčep, brzda, diferenciál, záclona, návnada, přehrada, narkotikum, návěst, vzpěra, spona, zástěra. 20 Vyjádřete motivaci, najděte slovotvorný základ a sestavte přehled odvozovacích přípon u následujících názvů nositelů vlastnosti; do kterých významových skupin je možno uvedené názvy zařadit? hrubec, surovec, ježatec, umrlec, hlušec (tetřev), pestřec (houba), jalovec, hladovec, makovec, nosatec, ostnatec (ryba, brouk), vačnatec, kopinatec, poctivec, lenivec, protinožec, tlustokožec, dravec, vetřelec, chráněnec, šílenec, nedonošenec, vzdělanec, pokrytec, holobrádek, zlatohlávek, výňatek, zážitek, klouzek, hlupák, plameňák, cizák, divočák, zlaťák, železňák, motorák, tučňák, letňák, stařík, hamižník, vraník, odborník, útočník, vandrovník, nebožtík, houbovník, naháč, šupináč, bradáč, jehličnáč, uzenáč, běloch, divoch, strakoš, bělouš, měkkýš, hroznýš, velikáš, chuďas, pruďas, kraťas, kliďas, dlouhán, hrubián, drzoun, mečoun, piloun, kladivoun, okoun, delegát, pětistěn, čtyřhran, rudovous, trojzub, mizera, čipera, fajnovka (expr.), dětina, měkkota, vzteklina, nemluva, chudera / chuděra, nemrava, bělice, levice, bystřina, křivice, borovice, vepřovice, plechovice, zubnice, tkanice, náušnice, hnilička, souška, syrůvka, křivka, bambusovka, trojkolka, desetiminutovka, desetitunka, netýkavka, volavka, trvalka, pálenka, pátračka, kyselina, omrzlina, bláznovina, zhmožděnina, slitina, puklina. 21 Názvy nositelů vlastnosti tvořené příponou -ina rozřaďte do možných významových skupin (srovnejte s tříděním v MČ I, str. 277): jehněčina, zemina, vorvanina, konina, rohovina, řezničina, surovina, celina, třaskavina, sedlina, zvětšenina, bučina, slátanina, tyčkovina, 50

9 chudina, modřina, zhmožděnina, opruzenina, pustina, mokřina, pahorkatina, vrchovina, kantořina, krejčovina, mateřština, japonština, angličtina, třetina, menšina, tisícina, prázdniny, padesátiny. 22 Od daných sloves utvořte názvy výsledků děje a sledujte distribuci odvozovacích přípon: vyletět, zlomit, zkrátit, ulomit, mýlit se, vyrazit, doplnit, dopsat, omrzet, počítat, vysloužit, odpadnout, vylisovat, napsat, vytáhnout, zavinout, odzbrojit, snímat, vystřihnout, načrtnout, spočítat, přihlásit, snést, tázat se, dát, předložit, odstřihnout, přijet, vyjít, urazit, ubýt, zasouvat, vyšívat, sloučit, sbírat, dávat, nadávat, nabídnout, povídat, zbýt. 23 Od následujících základových slov utvořte obyvatelské názvy i jejich přechýlené podoby, sestavte přehled odvozovacích přípon a klasifikujte případné slovotvorné dublety: les, ostrov, sever, jih, vesnice, chalupa, poustevna, město, záhoří, Evropa, Afrika, Mexiko, Austrálie, Moskva, Jihlava, Ostrava, Florencie, Strážnice, cizina, Albánie, Gaskoňsko, Skandinávie, Amsterodam, Peru, Gruzie, Kartágo, Paraguay, hora, Podskalí, Sudety, Kladno, Žižkov, Rusko, Rakousko, Čechy, Bulharsko, Maďarsko, osada, pohraničí, peklo, Kocourkov, Asie, Kongo, Vietnam, Turecko, Srbsko, Polsko, Chorvatsko, Itálie, Tibet, Island, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Persie, Kuba, Finsko, Kréta, Haag, Byzanc. 24 Od následujících základových slov utvořte názvy příslušenské, sledujte odvozovací přípony: brigáda, družstvo, Přemysl, Wagner, fara, odboj, spiknutí, strana, kostel, dvůr, kraj, obec, Slávie, Sparta, Baník, Škoda, kapuce, Brahma, republika, klérus, burza, septima, legie, František, klasika, radikalismus, Hus, policie, revoluce, žalář, porota. 51

10 25 Vyjádřete motivaci a sestavte přehled odvozovacích přípon u následujících názvů míst: papírna, svíčkárna, popelník, smetník, smetiště, pískoviště, chmelnice, vrátnice, dubina, ovčinec, mokřina, závodiště, parkoviště, sazárna, čekárna, pracovna, barvírna, nádraží, návsí, klubovna, strojírna, strojovna, vodárna, učebna, palírna, sokolovna, vyvařovna, rasovna, elektrárna, rybárna, správkárna, tiskárna, ohniště, brambořiště, dějiště, cvičiště, hřiště, koupaliště, učiliště, stanoviště, středisko, trávník, hmatník, prádelník, popelnice, strážnice, bažantnice, celnice, klenotnice, kopanice, vepřinec, hostinec, včelín, vrchovina, písčina, klouzačka, svatyně, bělidlo, bydlo, lom, průplav, východ, holičství, seník, planina, plošina. 26 Určete významový rozdíl mezi slovotvornými dubletami názvů míst (sledujte konkurenční přípony): hřiště herna, obvaziště obvazovna, bydliště byt, strojírna strojovna, smetiště smetník, sídliště - sídlo, učiliště učebna, ohniště ohnisko, pracoviště pracovna, kotelna kotlárna, hlediště hledisko, těžisko těžiště, stanovisko stanoviště, cukrářství cukrárna, knihařství knihárna knihovna, včelín včelnice včelník, pískoviště písčina, ovčinec ovčín ovčárna. 27 Utvořte názvy míst od substantiv a sloves: panel, vzorek, most, kniha, papír, elektřina, lak, kráva, nástroj, soustruh, ocel, víno, drůbež, cihla, včela, sklo, sklad, výdej, čistit, stanovit, třídit, prát, žehlit, brousit, sušit, koupat, mýt, umývat, montovat, tavit, rozvádět, válcovat, psát, kreslit, cvičit, studovat, hledět, žíhat, slévat. 28 Sestavte přehled odvozovacích přípon a všimněte si jejich produktivity u těchto názvů dějových a názvů výsledků děje: nesení, tisknutí, tištění, kladení, rytí, kácení, úplatek, převzetí, jednocení, klání, dovoz, hukot, výběr, doprovod, řev, běh, tlukot, vrkot, sykot, příplatek, kopanec, řez, soutěž, žádost, bolest, sklizeň, bázeň, koupě, schůze, vláda, výroba, pomluva, příloha, útěcha, dělba, tavba, stavba, 52

11 pastva, bitva, hádka, rozvážka, sázka, náhražka, nadsázka, objížďka, klouzačka, čumenda, šeptanda, pranice, mazanina, dřina, otročina, kouzlo, bydlo, kritika, blokáda, abstrakce, distribuce, existence, argumentace, fixace, koordinace, betonáž, pilotáž, montáž. 29 Najděte předlohy a sestavte přehled odvozovacích přípon těchto názvů vlastností: chytrost, bělost, běloba, rychlost, nazaměstnanost, dálka, lidskost, mastnota, veselí, mládí, ostří, zdraví, zeleň, modř, nesnáz, tíseň, výše, výška, pravda, délka, choroba, chudoba, zloba, hustota, prázdnota, prostota, bláznovina, teplo, oblačno, nenávratno, červeň, časovost, vroucnost, dobráctví, bratrství, čtveráctví, knihařina, psina, kocourkovština, taškařina, členství, bohatství, zoufalství. 30 Rozhodněte, ve kterém rodě se užívají substantiva vzniklá konverzí od následujících adjektiv (užijte substantiv ve větách): tokajský, plzeňský, vepřový, drobný, škodný, vrchní, jalovcový, čekaný, ranní, třídní, kolový, kopaný, šampaňský, schovávaný, svíčkový, půlnoční, bytný, hajný, uzený, nedostatečný, zelený, panský, nepořízený, červený, vyučený, zubatý. 31 Utvořte názvy zdrobnělé, určete, zda jde o deminutivum 1., 2., nebo 3. stupně: mísa, okno, strana, pero, měch, prkno, kuře, tělo, stuha, otec, polévka, srdce, dítě, kost, kůže, sova, sukně, vlas, hlava, kůl, pes, prsten, ucho, zeď, vrch, poupě, oheň, les, květ, trám, voda, kufr, chléb, uzel, slečna. 32 K původním deminutivům, jejichž deminutivní funkce zanikla, nalezněte základová slova a komentujte jejich vztah a rozdíly: článek, účinek, svazek, šátek, hlouček, zlomek, řízek, prášek, párek, doušek, vzorek, stánek, plátek, váček, tužka, kabelka, hrstka, kostka, choutka, bradka, děvečka, panička, hubička. 53

12 33 K uvedeným křestním (rodným) jménům najděte deminutiva, popř. domácké názvy: Antonín, František, Jan, Jiří, Jindřich, Josef, Ludvík, Petr, Jaroslav, Ladislav, Miloš, Oldřich, Eduard, Stanislav, Václav, Martin, Tomáš, Přemysl, Julius, Karel; Jana, Karla, Pavla, Petra, Zdena, Marie, Anna, Alena, Božena, Jarmila, Milada, Růžena, Věra, Vlasta, Jiřina, Veronika, Marta, Miluše, Helena, Blanka, Dagmar, Magdaléna, Květuše. 34 K uvedeným jménům se pokuste nalézt augmentativa, sledujte přípony a komentujte význam: měšťan, student, bába, čert, chlap, zobák, pes, nos, auto, lotr, křoví. 35 Následující odvozeniny roztřiďte podle slovotvorných kategorií a vyjádřete význam: učitýlek, přítelíček, uměníčko, kohoutek, zlodějíček, nosánek, kovadlinka, tetinka, spisovatýlek, chlapeček, chlapák, chlapčisko, sedlačisko, babizna, děvčisko, psisko, vrahoun, kněžour, lotras, žalobníček, slabůstka, chládek, slovíčko, drátek. 36 K názvům mužských osob utvořte jména přechýlená: voják, příslušník, poručík, desátník, mistr, chirurg, generál, pověřenec, výtvarník, zedník, doktor, inženýr, jednatel, předseda, učeň, správce, náměstek, soustružník, tkadlec, cvičenec, pracovník, řidič, ministr, kapitán, plavec, skokan, geolog, statistik, soudce, jeřábník, traktorista, pedagog, lékař, tajemník, lesník, kandidát. 37 K názvům zvířat uveďte názvy pro opačné pohlaví, pokud existují; sledujte prostředky, jimiž jsou tyto názvy tvořeny: kůň, pes, pták, kráva, ryba, slepice, myš, had, červ, medvěd, kočka, holub, žába, lev, ovce, husa, včela, prase, zajíc, králík, koza, opice, jelen, srna, kos, liška, hrdlička, samec, tygr, osel, zmije, mravenec, vlk, kachna. 54

13 38 K názvům zvířat z předchozího cvičení uveďte názvy mláďat, sledujte prostředky, jimiž jsou názvy mláďat tvořeny. 39 Utvořte názvy hromadné k uvedeným základovým slovům, sledujte odvozovací formanty: obyvatel, pták, lid, květ, dělník, mladý, uhel, list, dřevo, péro, drobný, smrk, muž, člen, nádoba, trn, služebník, žák, výraz, loď, hora, střela, potomek, představený, bratr, prut, plachta, trám, rákos, větev, lano, duchovní, Slovan, sval, generál, admirál, metr, problém. 40 Z následujících odvozenin vyčleňte předpony a sestavte jejich inventář; jaký mají jednotlivé předpony význam? nedůvěřivec, nevzdělanec, neúčast, nevkus, nestvůra, praotec, Praslovan, prajazyk, spoluobčan, spolupráce, spoluvina, pavědec, pachuť, velehory, velezrada, soutok, velvyslanec, soumrak, sourozenec, přemíra, předobrota, rozběh, podnáčelník, podvečer, podtitul, protireformace, protihodnota, protisvah, nadnormál, nadhodnota, přehrada, nadporučík, předzápas, předzpěv, mezipatro, mezičas, mezihra, pokraj, poledne, povědomí, bezvědomí, beznaděj, bezporuchovost, zástěna, zájmeno, přízvuk, přístavba, dohra, dopoledne, okraj, opis, průsvit, přesčas, přespočet, odpoledne, pseudoznalec, pseudogotika, arcidílo, arcilhář, arcibiskup, ultrazvuk, ilegalita, indiskrétnost, superkontrola, metajazyk, antimilitarismus, parafráze, exkrál, prehistorie, proseminář, proděkan, prototyp, disharmonie, reemigrant, supravodič, peroxid, surrealismus, dysfunkce, nonkonformista, abdikace. 41 Analyzujte synchronně uvedená negativa tantum a srovnejte jejich význam se základovým slovem: nebožák, nebožtík, neděle, nedochůdče, nedopalek, nedouk, nedopatření, nedopitek, neduh, nechutenství, nekňuba, nemluvně, nemrava, nenávist, nenažranec, nepaměť, nerost, neplecha, neposeda, nepoznání, nepozora, nepravost, neřád, nerozeznání, neřest, nesrovnatelnost, nesvár, nešvar, 55

14 netvor, netýkavka, neurvalec, neviňátko, nevystání, nezbeda, nezdvořák, nezmar. 42 Stanovte, jak byla utvořena následující substantiva a zařaďte je do slovotvorných kategorií (názvy činitelské, konatelské, míst, prostředků, nositelů vlastností, obyvatelské, příslušenské, dějů, vlastností, výsledků děje, zdrobnělé, zveličelé, hromadné, přechýlené, mláďat): a) vrátný, koželuh, poručice, zeman, pracující, vykonavatel, dobračisko, hošíček, výtvarnice, maličkost, stromoví, chlapák, vojsko, běžec, správce, nákupčí, zahradník, hokynář, vdovec, pijan, tazatel, svářeč, řidič, zevloun, hraboš, slepýš, staroušek, mladík, hlupák, hlaváč, bělouš, nosatec, chobotnice, chřestýš, chřástal, šťoura, mazal, sekáč, dozorce, kůrovec, rákosník, lyska, mečoun, hafan, poletucha, kvíčala, vřešťan, vážka, měšťan, Argentinec, kamení, svazák; b) kulomet, vrtačka, sokolovna, papírna, papírnictví, pilník, chladič, násada, kosiště, hvězdárna, vepřové, hovězina, prostěradlo, divadlo, hradiště, rychlost, udatenství, var, bodec, hladítko, utěrák, kravín, sirotčinec, ševcovina, barvivo, prádlo, lískovka, dolina, čeledník, rovina, chudoba, dovolená, stáří, bičiště, zarážka, lakota, úkryt, vězení, výskok, průtok, orba, hřmot, smlouva, zdviž, bledule, sněženka, blatouch, podběl, odborář, husita, Přemyslovec; c) bídnice, žvýkačka, výtvarnice, dvoukolejka, záchranka, sedlina, objížďka, nádržka, klouzačka, výdej, kajícnice, cirkusačka, zvětšenina, stříkačka, pustina, celina, záchranka, mokřina, sazovna, klempířství, chtivost, zemědělec, samovládce, samoobsluha, světoběžník, čaroděj, noháč, břichatka (pila), návsí, masna, Ostroj, nános, rychlík, psisko, babizna, sloupoví, vojsko. 43 Vysvětlete význam následujících slov a způsob jejich vzniku (použijte etymologického slovníku): pivo, švec, letadlo, zápas, legrace, rekreace, hobra, peloton, rádlo, zahrada, pistole, simplifikovat, rentgen, spartakiáda, volt, rukáv, jemčina, 56

15 jarmark, koniklec, pohanit, zanikající, bahnice (březí ovce), doufat, medvěd, bezpečný, robot, kabrňák, kabriolet, sekretář. 44 U následujících adjektiv určete slovnědruhovou příslušnost základových slov, sestavte inventář odvozovacích formantů, určete i onomaziologickou kategorii (mutační, modifikační, transpoziční): otcův, sestřin, dětský, pánský, ruský, básnický, konžský, vlašský, zvířecký, třídnický, sesterský, lví, čapí, bitý, dozorčí, trpasličí, cihlový, větrný, srdečný, srdeční, služebný, služební, dešťový, průmyslový, vápenný, strunný, oděvní, draselný, hořečnatý, vápenatý, kožený, měděný, syrský, loretánský, jezerní, táborový, kašovitý, travnatý, hlinitý, popelnatý, hrbatý, jedovatý, kučeravý, pravdivý, pečlivý, pamětlivý, bezrohý, zákeřný, předvěký, nánožní, kratší, divočejší, břitší, sušší, častější, vzdělanější, červenavý, nazelenalý, přihlouplý, malinký, droboulinký, hrozitánský, prastarý, přeudatný, nejmilejší, velectěný, balící, balicí, všenárodní, nehezký, běžný, ležatý, znalý, visutý, tlačený, tekutý, znatelný, děkovný, dosáhnuvší, jdoucí, koktavý, hrabivý, opojný, necitelný, odolný, kolmý, složitý, tamní, přední, tamější, hořejší, přílišný, zpětný, šikmý, domácí, loňský, pospolitý, fatální, materiální, historický, botanický, analytický. 45 V daných slovních spojeních nahraďte neshodné atributy desubstantivními adjektivy; všimněte si odvozovacích přípon a určete, zda vyjadřují přivlastňování, vztah, původ, jakost nebo podobnost: plášť pro ženy, úsměv tohoto chlapce, dům našeho souseda, pomoc přátel, život plný blahobytu, hlas výrazné barvy, nábytek do pokoje, člověk s hrbem, odvar z bylin, hudba Smetanova období, rána z děla, dítě s nápadnýma očima, závin s jablky, tvář s jizvami, dílo B. Smetany, deska ze železa, voda ze studně, doklady z pramenů, voda z pramene, cesta s kameny, krajina s lesy, sklad obilí, zprávy ze zahraničí, omáčka s koprem, knedlíky s borůvkami, směs betonu, čelo s vráskami, cesta v horách, nádoba mající díru, hala továrny, plody tvarově podobné vejcím, 57

16 loď poháněná motorem, výroba strojem, depo pro lokomotivy, zastupitelstvo obce, právo domova, muž s vousy, literatura patřící celému národu, vzdálenost ohniska, cesta plná hrbolů a bláta, zvěř s peřím, pohyb v kruhu, obvod kruhu, oči jako pomněnky. 46 Utvořte náležité adjektivum na -cí od sloves uvedených v závorce; mají odvozená adjektiva stejný význam? Zalévali (kropit) konví. Použil (leštit) pasty. Přeslechl hodiny (bít) půl páté. Naše (bít) hodiny už nebijí. Osuš se (třít) ručníkem. Plaváček byl v koši (plovat) po vodě. Plaval bez (plovat) vesty. Koupili nový (šít) stroj. (Vyšetřovat) soudce dal přivést zatčeného z (vyšetřovat) vazby. V tomto obchodě mají dobře (mrazit) pulty. Pradlena (prát) jeho (prát) šaty zapomněla odpárat límec. Před vynalezením střelného prachu se užívalo (házet) strojů a praků. Prodavačka (balit) zboží do (balit) papíru mluvila se zákazníkem. 47 Od uvedených substantiv utvořte adjektiva a zařaďte je do slovotvorných kategorií (adjektiva přivlastňovací, látková, označující původ, vlastnost podle nápadného znaku, podobnost, široce vztahová): teta, Znojmo, Anglie, louka, hlína, brada, cukr, kámen, oheň, vejce, kruh, škola, víno, tvůrce, vlna, tesák, lest, chlapec, chrám, student, guma, hvězda, dřevo, kočka, obec, vorař, kov, učitel, ledvina. 48 Určete významové rozdíly odvozených adjektiv (pomocí slovních spojení), všimněte si slovotvorných přípon: zábavný zábavní, hrdinův - hrdinný hrdinský, ranní raný, čelní čelný, matčin mateřský, mravový mravní mravný, trestný trestní, srdečný srdeční srdčitý srdcový srdcovitý, vodní vodnatý vodový, skleněný sklovitý skelný, písečný písčitý pískový písecký pískovitý - pískovcový, vzájemný vzájemní, železný železitý. 58

17 49 Uveďte příklady deverbativních adjektiv s významem: a) účelovým (typ prací) b) dějovým (typy peroucí, dosáhnuvší) c) vlastnosti chápané jako výsledek děje (typy znalý, pečený) d) náchylnosti k ději nebo schopnosti (typy usměvavý, brodivý, bojovný) e) pasivní možnosti, nemožnosti (typy orný, snesitelný) 50 Určete, jakou příponou a od kterého základového slova jsou utvořena uvedená adjektiva; zároveň určete slovotvornou kategorii: přivlastňovací (osobě, zvířeti, druhu), vztahovou (místní, časovou, jinou), původu, jakosti, podobnosti, účelovou, vlastnosti jako výsledku děje, dějovou, náchylnosti k ději, pasivní možnosti nebo nemožnosti, zesilující, zeslabující, komparativní: loňský, balicí, červivý, bratrský, snesitelný, čapí, čápův, děravý, chlubivý, drátěný, pochopivší, lenivý, světový, tázací, šedavý, vejčitý, poživatelný, pracovitý, zpracovatelný, zpracovatelský, pracovní, pracný, herní, hráčský, hrací, herecký, hravý, výherní, vyhraný, hráčův, hráččin, uhelný, kulhavý, točitý, strmější, stálý, zbitý, lidový, zřetelný, kašovitý, hodinový, bližší, šicí, bolavý, mzdový, žertovný, ospalý, trvalý, omezený, hnací, včerejší, svítící, tělový, palčivý, pomenší, sestřin, hlavový, ležatý, nizounký, trucovitý, vyšší, pochopitelný, stojatý, kruhový, nahatý, písčitý, hořlavý, zemitý, zubní, modravý, horší, kovový. 51 Roztřiďte uvedená slovesa podle slovnědruhové příslušnosti základových slov a oddělte od nich slovotvornou příponu (popř. kmenotvornou). Slovesa utvořená od substantiv roztřiďte podle významu a) chovat se jako, b) mít to, c) dělat to, d) opatřovat tím, e) používat toho jako nástroje, f) jiné významy; slovesa utvořená z adjektiv roztřiďte podle významu a) stávat se takovým, b) činit takovým, c) být takovým: a) sedlačit, skotačit, otročit, hostit, přátelit se, ovdovět, stolovat, stranit někomu, nocovat, koledovat, brzdit, hubovat, lakovat, větřit, hnízdit, 59

18 rýsovat, pokaňkat, leštit, škodit, dlužit, účtovat, jiskřit, trylkovat, slábnout, krotnout, zahustit, krotit, rezavět, churavět, zelenat, uschopnit, pyšnit se, ulehčit, obsahovat, vídat, zakrývat, lehávat, nadýmat, ztrácet, splácet, zaclánět, vodit, vracet, honit, brávat, opadávat, vřísknout, cupkat, couvnout, vrhnout, blinkat, čmuchat, cupotat, napojit, sakrovat, hopsat, chrčet, brblat, cukrovat, žbluňkat, bublat, opětovat, opozdit, přitakat; b) vítězit, obchodovat, pytlačit, barvit, houkat, sedlat, dřevnatět, břinknout, opičit se, stolovat, lemovat, snít, známkovat, modrat, sílit, kdákat, znárodnit, chutnat, stávkovat, kosit, zátkovat, veslovat, modlit se, slzet, cestovat, rybařit, besedovat, hladovět, tupit, žíznit, sáňkovat, sušit, telefonovat, solit, boxovat, foukat, dolovat, ťuknout, čertit se, luxovat, opakovat, měkčit, fidlat, tmavnout, osvěžit, kašlat, básnit, líbit se, žertovat, čelit, slepnout, hnízdit, poutat. 52 K daným slovesům uveďte vidové protějšky (k bezpředponovým slovesům nedokonavým hledejte nejdříve sloveso dokonavé rovněž bezpředponové, k předponovým dokonavým podobně předponové nedokonavé, sledujte jejich příslušnost ke slovesným třídám): a) běhat, kousat, střílet, padat, ječet, ležet, prchat, mrkat, syčet, křičet, mlaskat, vracet, trávit, páchat, mávat, psát, kývat, sázet, lekat se, dýchat, hýbat, švihat, blikat, štěkat, chránit, líbit se, pískat, pít, šlapat, klepat, míjet, smát se; b) zůstat, dostat, provést, prodat, uplatnit, sebrat, ukázat, zastavit se, spojit, vyletět, napovědět, obléknout, vyhrát, obrat, sebrat, prokázat, ohřát, nazvat, vejít, rozbít, ožít, prohnat, zastat, setkat se, vyrobit, vyslat, vzkázat, pokusit se, uvážit, setrvat, pohřbít, sevřít, obejít, pohlédnout, nalézt, ohnout, podepsat, zradit, přeložit, svléci, utratit, vyjmout, sepnout, vyrazit, zavést, uklidit, vyhnout se, vyznačit, poskočit, vyřídit, opozdit se, vložit, napojit, ohradit se. 60

19 53 Určete, která z uvedených sloves jsou deminutiva a která intenziva, sledujte odvozovací formanty: hopkat, spinkat, cupitat, třepetat se, mihotat se, capkat, blinkat, chechtat se, chrochtat, lechtat, blekotat, žebronit, jektat, hamonit, ťapkat, hajinkat, drkotat. 54 U následujících předponově odvozených sloves vypište předpony a stanovte, jaký význam vnášejí do sloves (místní, časový, hodnocení děje, modifikace způsobu slovesného děje): přijít, dojít, vejít, projít, vyjít, odejít, ujít, předejít, nadejít, podejít, zajít, přejít, obejít, vzejít, navézt, svézt, pošít, zašít, dodat, nahmatat, rozplakat, nadběhnout, o(b)vázat, ovadnout, odříkat, pokapat, podvrhnout, prolít, přelétat, předvolat, přibrat, rozkrájet, rozbalit, srovnat, urovnat, vnutit, vyplnit, dozpívat, vzklíčit, zříci se, zamluvit, nepřát, probouzet, skácet, zkonfiskovat, zbystřit, napsat, potrestat, spálit, ukončit, zatelefonovat, skoupit, pomřít, poztrácet, ubrat, zpřevracet, nakousnout, rozdělat, dodělat, vykrmit, odtroubit, naznačit, zavrtět, nakrást, vynadívat se, pomluvit, procestovat, přepadnout, oželet. 55 K uvedeným slovesům uveďte slovesa násobená (opětovací a opakovací), sledujte prostředky, jimiž jsou tvořena: volat, jet, zlobit, bolet, bodnout, nést, táhnout, spát, hnát, jíst, jít, psát, prosit, letět, hrát, vézt, stát, sedět, hlídat, padat, křičet, nechat, vést. 56 Ze kterých základových slov vznikla níže uvedená adverbia: stanovte onomaziologickou kategorii (mutační, modifikační, transpoziční): nahoře, koňmo, pěšky, kolem, celkem, bezesporu, kupodivu, najednou, vlevo, naoko, zlehka, zatím, přitom, poprvé, sotvakdy, ostošest, odjakživa, snožmo, mlčky, vstoje, kradmo, plačky, hezky, směle, opatrně, hluboko, snadno, uznale, znalecky, nevysoko, předlouho, přihlouple, snáze, snadněji, odevždy, zdola, nejlépe. 61

20 57 Určete, jakým způsobem byla utvořena uvedená adverbia: a) odvozováním z adjektiv, b) ustrnutím prostého pádu jména, c) ustrnutím předložkového pádu, d) odvozováním ze sloves nebo ustrnutím slovesného tvaru, e) odvozováním z adverbií, f) skládáním nebo ustrnutím větného spojení: pěkně, vědomě, takřka, celkem, potichu, nověji, docela, bledě, hezky, nadosmrti, vkleče, dopředu, kolmo, blízko, těžce, dráže, jaksepatří, lacino, brzičko, trochu, honem, jakživ, odedávna, hladce, zčásti, nahlas, polehoučku, během, blizoučko, polsky, ažaž, doslova, schylmo, bohužel, skromně, naboso, dohromady, pěšky, snáze, skálopevně, životodárně, kolem, výsostně. 58 Tvořte od uvedených základů adverbia, všímejte si prostředků, jichž užíváte: -k-, -s-, -t-, dnes, den, teď, jin-, vždy, zítr-, mnoh-. 59 S pomocí slovníku určete původ adverbií: dnes, hned, letos, loni, najednou, naposledy, nyní, pak, pozdě, tehdy, teď, včera, záhy. 60 Roztřiďte uvedená slova na odvozená a složená, určete slova základová, slovotvorné základy a formanty: přehrada, nocleh, činohra, způsobilý, přenocovat, zloděj, praděd, činovník, přelíčení, mezihra, stmívání, odpoledne, zákonodárství, podestýlka, zákeřnost, Vánoce, Velikonoce, třasořitka, kovoprůmysl, zemědělec, velkovýroba, rozměr, nadvýroba, zeměpis, hanopis, rychloměr, rozcvička, psovod, soukolí, spolupráce, dějepis, spolupracovat, místodržící, mezikruží, místopředseda, půlnoc, panovačný, krvelačný, mezinárodní, zeměpisný. 61 Uveďte složená substantiva, jejichž součástí jsou komponenty: novo-, staro-, rychlo-, velko-, auto-, foto-, mono-, euro-, eko-, bio-, pseudo-, super-, mini-; -pis, -met, -vod, -měr, -grafie, -metrie, -terapie. 62

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 2. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: určují mluvnické kategorie

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník,

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

VY_32_INOVACE_11.3.19.CJL

VY_32_INOVACE_11.3.19.CJL Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Mgr. Lenka Dvořáková Český jazyk Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Tvoření slov pracovní list Ročník: 1. 4. Datum vytvoření:

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

Vzory podstatných jmen rodu středního

Vzory podstatných jmen rodu středního Vzory podstatných jmen rodu středního Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_12_18 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_04_CJL_M Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině.

Cílem hry Otázky a odpovědi je pomoci studentům naučit se používat základy jazyka a tím stimulovat konverzaci v angličtině. Otázky a odpovědi Obsah balení 1 plakát 1 hrací kostka se zájmenem nebo tázacím příslovcem: kdo, co, jak, kde, kdy a který 66 ilustrovaných karet zobrazujících 66 předmětů z plakátu Cílem hry Otázky a

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Přídavná jména. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Přídavná jména MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_11 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY I. BYTOVÝ FOND Byty, 1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný?

1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? Zadání testu 1) Který z následujících tvarů slovesa chtít není za žádných okolností spisovný? a) bude chtíti b) chcu c) byste chtěli d) chtějí 2) Kterým z následujících způsobů je utvořeno slovo zahradní?

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

DUM: VY_32_INOVACE_112

DUM: VY_32_INOVACE_112 Datum: 31. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_112 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Seznam výukových programů

Seznam výukových programů Seznam výukových programů Pro I.stupeň ZŠ: Český jazyk Prvouka Etická výchova Přírodověda Vlastivěda Pro II.stupeň ZŠ: Přírodopis Dějepis Fyzika Zeměpis Pracovní činnosti Zdravotní výchova Občanská výchova

Více

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125. Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŢSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3465 Autor: Jana Schlemmerová Tematický okruh: Název: VY_12_INOVACE_08_ČJ3_VĚTY

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 9.2.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Slova jednoznačná a mnohoznačná

Slova jednoznačná a mnohoznačná Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: FIHIEUP) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 24 Pravopis a mluvnice / Větná skladba / Porozumění textu / Slovní zásoba a slovotvorba Sloh a literatura

Více

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny

pravopis, vývoj jazyka, jazykové skupiny Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_15 Název materiálu: Pololetní písemná práce 1 Tematická oblast: Anotace:. Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

LEXIKOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA

LEXIKOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA LEXIKOLOGIE ČESKÉHO JAZYKA doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s1 Obsah Úvod... 3 1 ZMĚNY SLOVNÍHO VÝZNAMU; PŘENÁŠENÍ

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Slovní druhy Anotace Pracovní listy k procvičování slovních druhů a slovnědruhových homonym. Jednotlivé

Více

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak

1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou. 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce a naopak EU 4 24 Slovní druhy neohebné 1) Spoj barevně příslovce se správnou otázkou daleko brzy vesele zítra tam KDY? Kde? JAK? modře tady hned včera smutně 2) Vytvoř z následujících přídavných jmen příslovce

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie. Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část Jméno.. Adresa školy. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 37. ročník 2010/2011 Školní kolo gramatická část II. kategorie Počet bodů:... 1. Pár kapek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 69 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 18. 5. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

AKCENT College s.r.o. Vzorový test všeobecných předpokladů k filologickému studiu Čas na vypracování testu - 30 minut

AKCENT College s.r.o. Vzorový test všeobecných předpokladů k filologickému studiu Čas na vypracování testu - 30 minut AKCENT College s.r.o. Vzorový test všeobecných předpokladů k filologickému studiu Čas na vypracování testu - 30 minut 1. Na každém řádku je uvedena pětice slov, v níž čtyři slova vždy vyjadřují něco podobného.

Více

1.Vodohospodářská společnost,s.r.o.

1.Vodohospodářská společnost,s.r.o. 1.Vodohospodářská společnost,s.r.o. Kladenská 132 252 64 Velké Přílepy Telefon 220910331,220911739, 724339162 Fax 220910739, www.1vodohospodarska.cz E-mail: info@1vodohospodarska.cz IČO:47551917, DIČ:CZ47551917,

Více

TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE

TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA TVOŘ ENÍ SLOV A Č ESKÁ LEXIKOLOGIE PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. OSTRAVA 2005 Obsah předmětu Úvod... 2 1. Tvoření slov a lexikologie úvod... 3 2. Slovotvorné postupy...4

Více

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková

VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková VĚTNÁ SKLADBA Mgr. Soňa Bečičková ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE VY_32_INOVACE_CJ_1_09 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE Základní

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

Vzory podstatných jmen rodu mužského

Vzory podstatných jmen rodu mužského Vzory podstatných jmen rodu mužského Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_01 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.CJ.5 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Marta Felbingerová Vytvořeno: červen 2012 Jazyk a jazyková komunikace Klíčová slova: přídavná jména, pravopis,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

1. Z tučně vytištěného souvětí vypište základní skladební dvojice:

1. Z tučně vytištěného souvětí vypište základní skladební dvojice: Diktát Šťastný Pepa Pepu čekal v sobotu v-znamný den. Jejich fo-balové mu-stvo mělo hrá- zápas o 1- místo v okresní soutěži mla-ších žáků. Těšil- se všichni. Musel- se však v-rovnat se -tíženou situací.

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_117

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_117 Datum: 26. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_117 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_379 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Pravopis i-y. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pravopis

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 38 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Druhy přísudku. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Druhy přísudku MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_05 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 80 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 13. 6. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5.

Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí. Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 1.subtest 2.subtest 3.subtest 4.subtest 5. Příloha č. 3 Výsledky zkoušek jazykového citu jednotlivých dětí Chlapec T., 3. třída Tab. 1 Výsledky prvního vyšetření chlapce T. 9 7 5 5 9 35 3 Tab. 2 Výsledky druhého vyšetření chlapce T. 9 8 5 5 9 36

Více