III. T V O Ř E N Í S L O V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. T V O Ř E N Í S L O V"

Transkript

1 III. TVOŘENÍ SLOV 1 Určete fundaci a motivaci, onomaziologickou bázi a příznak a typ významové změny (onomaziologickou kategorii mutační, modifikační, transpoziční): Vzor: černoch člověk + černý (substance + vlastnost) mutace hloupost - substantivizace vlastnosti transpozice nosík - substance s příznakem deminutivnosti modifikace houslař, velikán, kazatel, týdeník, sáňkař, hlupák, tavič, jarník, hokejista, hlušec, držadlo, dřevěný, zelenavý, prací, peroucí, dnešní, dívčí, nejhlubší, dbalý, bratrův, velikánský, vedlejší, kralovat, šedivět, poponést, zpozdit, rybařit, mládnout, nosívat, ovdovět, rezivět, svážet, skokem, zle, mlčky, tichoučce, krokem, obráceně, plačky, lehoučce, pěšky. 2 U následujících odvozenin uveďte slovo základové, slovotvorný základ, formant a slovní základ (kořen slova): Vzor: nositel: nosit, nosi-, -tel, -nosnanosit: nosit, -nosit, na-, -nos- nábřeží: břeh (na břehu), -břež-, ná---í, -břehvodárenský: vodárna, vodárn-, -/e/-ský, -vod- a) vyorávač, náhončí, výlet, výsadba, smetiště, tazatelka, vodař, hlupák, výlov, násep, úspora, zedník, běloch, nosíček, modřín, bitý, pečený, podporučík, mlékař, mlékárna, výšivka, holobrádek, slůně, tenorista, babiččin, víska, středisko, učenec, mistryně, roznožit, podmáslí, tužka, dělitel, rošťáctví; b) dobrák, hlušec, svářeč, kazatel, běžec, kružidlo, měřítko, kolébka, výlisek, let, kamnář, hrobník, psisko, horal, chlapák, stromoví, hlavatka, hlaváč, vesničan, výběrčí, držák, příručí, bezpráví, vykonavatelka, beroucí, housátko, prales, novota, hloupost, sběr, plavba, psací, plechový, námořnický, travnatý, objevivší, nazelenalý, mládežnický, návsí. 43

2 3 Sestavte slovotvorné čeledě (paradigmata) k slovním základům (kořenům) obsaženým v následujících slovech, slovotvorné čeledě utřiďte podle vzoru: kov I (odvozeniny příponové) kovat - kovadlina - kovadlinka II kovář - kovářský - kovářsky - kovářství - kovařík - kovaříček - kovaříčkův... (odvozeniny předponové) pa-kov, vy-kovat, pod-kovat, při-kovat... pod-kovář... III (složeniny) polokov, Motokov... kovorytec, kovotepec... stroj, dvůr, mysl, plán, let, list, stav, země, hlava, bílý, učitel, měřidlo, stařec, cinkot, voda, dřevo. 4 Uvedená slova roztřiďte podle společných slovních základů (kořenů): a) voda, podvod, vodník, povodí, vodárna, vodič, doprovod, závod, vodit, úvod, vodomilný, psovod, vodstvo, podvodník, vodovod, voděnka, lodivod, závodník, rozvodí; b) vina, vinárna, víno, viník, vinař, vinen, vínko, vinice, povinnost, vínek, ovíněný, obviněný, ovinutý, vinout, vinutí, vinohrad, provinění; c) nos, nosík, nosatý, nosič, nositel, nosit, nosní, nosník, výnos, nosný, nosatec, přínos, nosorožec, podnos, nanosit, únos, nosál, přínosný, nosohltan, dalekonosný; d) lék, vlek, lak, lákat, lák, vléci, vlečka, lakovna, oblak, lákavý, nalakovaný, oblékat, zlákaný, vyléčený, vlak, lákový, lékárna, závlačka, vleklý, lakýrky, návlek, lékař, povlak, vylákaný, vláčet, vlakopis, rychlovlak; e) radit, zahrada, rád, radost, proradný, rada, hradlo, zrada, zahradník, radovat se, ohrada, zradit, radnice, zahradit, přehrada, výhrada, radostný, hradba, poradce, radovánky, zrádce. 44

3 5 Roztřiďte příbuzná slova do možných skupin, u odvozenin stanovte stupeň odvození: milmilený, milenec, milenka, milá, milec, milouš, miláček, milán, milánek, milas, milovník, milka, milovnice, milostnice, Milek, Milena, Milada, milost, milenectví, milostný, milejší, miloučký, milounký, militký, milený, milecký, milenecký, milovaný, milovat (po-, za- se, s- se), milkovat se, miliskovat, milovávat, mile, milounce, nemilý, přemilý, rozmilý, roztomilý, milodar, milecky, milostně, milenecky, Miloslav, milosrdný, Jarmila, Vlastimil, milostpán, milostpaní, milostslečna, milerád, bohumilý, hudbymilovný, mírumilovný, pořádkumilovný; medmedvěd, medvědice, medvědisko, medvídě, medvíďátko, medvědobijce, medvědobijka, medvědovitý, medvědovitě, medvědí, medvědství, medvídek, medvídeček, medník, medný, medulka, medunka, medička, medovka, medovitý, medový, medovice, medovicový, medovec, medovatka, medovina, medovinový, medovník, medit si, mednice, mediště, medák, medáček, medíček, medař, medařství, medařský, medařsky, medařka, medařit, meduplný, medonosný, medomluvný, medojed, medojídek, medojem, medomet, medovar, medokyš, medosavec, medosavka, medoústý, medosladký, medotoký, medokutý, medodárný. 6 Uveďte motivaci následujících slov a ukažte, že slova jednotlivých skupin mají stejný slovní základ: rod, rodina, národ, rodný, rodiče, úroda, urodit se, narozeniny, zrod; málo, maličký, malinký, pomalý, pomalu; pletenec, pletky, pletař, pletivo, uplést; říci, naříkat, nářek, řeč, vyřknout, uřknout; hledět, pohlížet, pohled, vzhled, hlídat; mladý, mládí, mlází, mládež, omladit, omlazovat; noha, nožka, ponožka, zanožit, třínožka, odnož; volný, vůle, zvolit, povolný, volba, povolení, volnost, vyvolenec; sedět, sedlo, sádlo, sídlo, sedlák, selský; spát, spánek, ospalý, spinkat, uspávající. 45

4 7 Která slova z uvedených dvojic jsou příbuzná a která nikoli (zdůvodněte): motýl motat, orat rádlo, žít žito, dělník příděl, vodník podvodník, nosový přínos, hořlavý hořejší, lepší přilepšit, býk bučet, šít švec, máslo mazat, jesle jísti, míra mírový, mořský umořit, nánožník nožíř, veslo vézti. 8 K jakým alternacím a v které části příbuzných slov došlo? zúžit zužovat, pán panovat, kývat kyvadlo, vlas vlásek, stihnout stíhat, věřit víra, krok krůček, vezu vozím, sluch slýchat, kámen kamínek, nehet nehýtek, kluk klouček, brýle brejlovec, sníh sněžit, macecha macešin, Olga Olžin, Věrka Věrčin, liška liščí, Praha pražský, špaček špaččí, hovado hovězí, očistit očišťovat, myslit myšlení, plavba plavební, sestra sesterský, nést nosit, snášet snůška. 9 Určete, o jaké slovotvorné postupy jde u následujících odvozenin: soudobý, zábavní, výroční, nákladní, odpadní, zahraniční, bezcitný, rozlitý, bezruký, nadloketní, mezižeberní, protivzdušný, sousloví, nádraží, předhůří, Polabí, rozvodí, souvětí, Podskalí, přísloví, okvětí, dorost, podhoubí, obočí, příručí, náručí, návsí, nároží, okolí, pahorek, výrůstek, výstupek, záhumenek, náramek, podpatek, nákolenice, nárameník, náhradník, odpadek, odřezek, nánožník, poduška, podsněžník, podkolenka, nebožtík, přírůstek, příkoří, porost. 10 K daným základovým slovům uveďte substantiva a adjektiva utvořená smíšeným (kombinovaným) odvozováním; uveďte předponu, slovotvorný základ a příponu nebo koncovku podle vzoru: město: ná-měst-í, pří-měst-ský brada, dráha, les, slovo, víra, rameno, bok, cesta, zima, houba, oko, rok, hvězda, břeh, moře, vrch, jaro, hrdlo, kout, pěst, prst, řeka, hlava, pata, země, hrad, ruka, mez, most, ostrov, led, vítr, kolo, kůň. 46

5 11 Proveďte slovotvornou analýzu uvedených substantiv a adjektiv a roztřiďte je na odvozeniny a) předponové, b) smíšené (kombinované) a c) příponové od předponových sloves: přehrada, podvečer, přednáška, předpoklad, výpis, pozítří, předvčerejšek, podraz, předřečník, podložka, předvolání, porevoluční, zápěstí, nadloktí, únos, přednesený, dopis, předmostí, výlisek, odvar, mazaný, nábřeží, soukolí, nadporučík. 12 Rozřaďte následující odvozená slova do skupin podle onomaziologických kategorií, určete, zda jde o denominativa, nebo deverbativa: vozík, stolař, skromnost, chlapák, lakomec, běh, dvořan, květinářka, stromoví, psisko, klempířství, výskok, setba, tatínek, mistrová, kružidlo, svědkyně, čistírna, lvice, děda, žalobnice, kamení, panna, zahrádka, čistota, rýč, kohoutek, čistička, běhoun, zedník, kuřátko, trní, skalisko, venkovan, pískoviště, babizna, hraběnka, slůvko, psaní, výtisk, vlčice, obvazovna, zlo, tužka, inkoustový, žákovský, žákyně, žáček, holubice, holubička, holoubátko, holoubě, holoubek, holubník, holubář, holubářský, holubinka, filmovat, stárnout, rybařit, šedivět, jezdívat, snášet, vysoko, pěšky, pěkně, dovádivě, letmo. 13 Utvořte substantiva činitelská od uvedených sloves, sledujte odvozovací přípony: natírat, odbírat, letět, hostit, hasit, vodit, ničit, lhát, vybírat, lajdat, vládnout, pokrývat, pracovat, hrát, škodit, jednat, honit, rozhodovat, radit, hlídat, nakládat, plavat, platit, topit, střelit, bojovat, jezdit, vyrobit, myslit, dívat se, breptat, sklidit, mluvit, pít, zastoupit, toulat se, rodit, panovat, vykonávat, hlásat, zradit, strážit, zpívat, kouřit, péci, volit, ulejvat se, skákat, defraudovat, dirigovat, aranžovat, diskutovat, kontrolovat, investovat, marodovat, organizovat. 47

6 14 Vypište všechny odvozovací přípony těchto činitelských substantiv: přemožitel, spisovatel, uživatel, plánovač, dříč, kreslič, kráječ, pcháč, slévač, zapalovač, flákač, tmelič, dárce, uchazeč, únosce, výrobce, ochránce, soudce, letec, běžec, hudec, věštec, lovčí, průvodčí, náhončí, rozhodčí, řečník, kuchtík, básník, poplatník, bojovník, hodovník, prosebník, milovník, zpěvák, žebrák, šprták, tulák, kuřák, kádrovák, vandrák, pasák, stěhovák, přadlák, dudák, lelek, ochmelka, mluvka, lapka, vozka, kuchař, lhář, paběrkář, počtář, vladař, zaháleč, žhář, tesař, kovář, opravář, kreslíř, barvíř, mordýř, loudal, breptal, mazal, chřástal, běhoun, hltoun, letoun, šplhoun, pěstoun, pijan, trhan, rafan, hraboš, demonstrant, aspirant, figurant, boxer, maturant, suplent, konkurent, jubilant, komentátor, investor, hazardér, sprintér, editor, diktátor, statista, komponista, abstinent, režisér, klepna, fňukna, fintidlo, plaz, špeh, bloud, révokaz, zloděj, myšilov, darmošlap, škarohlíd, nemluva, neposeda, slouha, šťoura, louda, dotěra, šmodrcha. 15 Tvořte činitelské názvy od sloves, u slovotvorných dublet stanovte rozdíly: nakládat, řídit, sbírat, nosit, odebírat, školit, lovit, provázet, básnit, ochránit, barvit, popularizovat, tesat, provokovat, stavět, běžet, škrábat, pít, poroučet, krmit, kupovat, slévat, střídat, věřit, vládnout, ničit, vybírat, soudit. 16 Utvořte konatelské názvy od uvedených substantiv, sledujte odvozovací přípony a jejich produktivitu: hudba, ovce, zámek, sklo, holub, role, víno, kožich, zvon, topení, stavba, medaile, pozoun, finance, sad, tma, renta, kabaret, restaurace, hotel, kasa, nůž, kanon, papír, prapor, hygiena, melodie, filharmonie, pták, alkohol, les, syntéza, fonetika, psychologie, housle, akrobacie, hrnec, ekonomie, lingvistika, psychopatie, chirurgie, filozofie, nástroj, meč, fejeton, zeď, kormidlo, pytel, jazykozpyt, uhlí, satira, banka. 48

7 17 Z následujících názvů prostředků vyberte denominativa a deverbativa, sestavte přehled odvozovacích přípon: vodič, pohrabáč, spotřebič, hnětač, rýč, nosič, nakladač, květináč, tlumič, lapač, chladič, děrovač, zátkovač, odsávač, podávač, pořadač, zatykač, dolaďovač, odmrazovač, ustalovač, vypalovač, zaměřovač, zapalovač, odbarvovač, odkalovač, stříkačka, válcovačka, skládačka, sazečka, žvýkačka, zavařovačka, brusička, stupačka, houkačka, řehtačka, klapačka, píchačky, plombovačky, drážkovačka, vrtačka, stíhačka, čistička, mlátička, žehlička, vařečka, páječka, hračka, plečka, pračka, obkládačka, sběračka, zasedačka, doplňovačka, ovinovačka, přehazovačka, sedadlo, vozidlo, plavidlo, letadlo, čerpadlo, svítidlo, páčidlo, stahovadlo, pravidlo, pořekadlo, rozpouštědlo, tužidlo, umývadlo, svodidlo, šidítko, trsátko, sedátko, potítko, stínítko, těžítko, ukazovátko, sluchátko, pisátko, lízátko, barvivo, zdivo, mazivo, pečivo, pletivo, pivo, střelivo, obvazivo, léčivo, svěrák, leták, zdvihák, bodák, podběrák, zouvák, sušák, strašák, bzučák, šroubovák, hořák, smyčec, náhubek, podvozek, podvazek, doplněk, doplatek, výlevka, odlivka, třpytka, dýmka, cvičky, přezůvky, mrazovky, škrabka, nástrčka, osuška, utěrka, spojka, zarážka, navštívenka, poživatina, chlebovina, těstovina, budík, dudlík, středník, kilometrovník, zimník, odsuvník, nárazník, dotazník, ručník, slovník, krabice, dlaždice, ozvučnice, dýmovnice, okenice, mluvnice, hltan, točna, zobák, chůdy, šaty. 18 Utvořte možné názvy prostředků od následujících sloves, u slovotvorných dublet srovnejte lexikální význam: dělit (dělidlo = kritérium, dělítko = znaménko), chodit, koukat, leštit, mluvit, párat, plavit, pojit, pravit, sedat, držet, strouhat, přijímat, vysílat, vysávat, žnout, vyorávat, mlátit, řezat, krmit, rýpat, počítat, zdrhovat, nosit, svítit, sušit, mýt, létat, stírat, lepit, vrtat, zplynovat, hoblovat, brousit, rýt, utírat, hustit, řídit, stříkat, vysoušet, nakládat, mazat, vozit. 49

8 19 Podle povahy odvozovacích přípon rozdělte následující názvy prostředků na dvě skupiny: adaptér, extraktor, brus, lék, lis, maz, stroj, reflektor, korektor, reproduktor, vlak, povoz, soustruh, analyzátor, akumulátor, granulátor, náhon, přístav, posed, tisk, páka, bombardér, styk, reagens (chemické činidlo), obklad, formant, fixativ, průzor, výčep, brzda, diferenciál, záclona, návnada, přehrada, narkotikum, návěst, vzpěra, spona, zástěra. 20 Vyjádřete motivaci, najděte slovotvorný základ a sestavte přehled odvozovacích přípon u následujících názvů nositelů vlastnosti; do kterých významových skupin je možno uvedené názvy zařadit? hrubec, surovec, ježatec, umrlec, hlušec (tetřev), pestřec (houba), jalovec, hladovec, makovec, nosatec, ostnatec (ryba, brouk), vačnatec, kopinatec, poctivec, lenivec, protinožec, tlustokožec, dravec, vetřelec, chráněnec, šílenec, nedonošenec, vzdělanec, pokrytec, holobrádek, zlatohlávek, výňatek, zážitek, klouzek, hlupák, plameňák, cizák, divočák, zlaťák, železňák, motorák, tučňák, letňák, stařík, hamižník, vraník, odborník, útočník, vandrovník, nebožtík, houbovník, naháč, šupináč, bradáč, jehličnáč, uzenáč, běloch, divoch, strakoš, bělouš, měkkýš, hroznýš, velikáš, chuďas, pruďas, kraťas, kliďas, dlouhán, hrubián, drzoun, mečoun, piloun, kladivoun, okoun, delegát, pětistěn, čtyřhran, rudovous, trojzub, mizera, čipera, fajnovka (expr.), dětina, měkkota, vzteklina, nemluva, chudera / chuděra, nemrava, bělice, levice, bystřina, křivice, borovice, vepřovice, plechovice, zubnice, tkanice, náušnice, hnilička, souška, syrůvka, křivka, bambusovka, trojkolka, desetiminutovka, desetitunka, netýkavka, volavka, trvalka, pálenka, pátračka, kyselina, omrzlina, bláznovina, zhmožděnina, slitina, puklina. 21 Názvy nositelů vlastnosti tvořené příponou -ina rozřaďte do možných významových skupin (srovnejte s tříděním v MČ I, str. 277): jehněčina, zemina, vorvanina, konina, rohovina, řezničina, surovina, celina, třaskavina, sedlina, zvětšenina, bučina, slátanina, tyčkovina, 50

9 chudina, modřina, zhmožděnina, opruzenina, pustina, mokřina, pahorkatina, vrchovina, kantořina, krejčovina, mateřština, japonština, angličtina, třetina, menšina, tisícina, prázdniny, padesátiny. 22 Od daných sloves utvořte názvy výsledků děje a sledujte distribuci odvozovacích přípon: vyletět, zlomit, zkrátit, ulomit, mýlit se, vyrazit, doplnit, dopsat, omrzet, počítat, vysloužit, odpadnout, vylisovat, napsat, vytáhnout, zavinout, odzbrojit, snímat, vystřihnout, načrtnout, spočítat, přihlásit, snést, tázat se, dát, předložit, odstřihnout, přijet, vyjít, urazit, ubýt, zasouvat, vyšívat, sloučit, sbírat, dávat, nadávat, nabídnout, povídat, zbýt. 23 Od následujících základových slov utvořte obyvatelské názvy i jejich přechýlené podoby, sestavte přehled odvozovacích přípon a klasifikujte případné slovotvorné dublety: les, ostrov, sever, jih, vesnice, chalupa, poustevna, město, záhoří, Evropa, Afrika, Mexiko, Austrálie, Moskva, Jihlava, Ostrava, Florencie, Strážnice, cizina, Albánie, Gaskoňsko, Skandinávie, Amsterodam, Peru, Gruzie, Kartágo, Paraguay, hora, Podskalí, Sudety, Kladno, Žižkov, Rusko, Rakousko, Čechy, Bulharsko, Maďarsko, osada, pohraničí, peklo, Kocourkov, Asie, Kongo, Vietnam, Turecko, Srbsko, Polsko, Chorvatsko, Itálie, Tibet, Island, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Persie, Kuba, Finsko, Kréta, Haag, Byzanc. 24 Od následujících základových slov utvořte názvy příslušenské, sledujte odvozovací přípony: brigáda, družstvo, Přemysl, Wagner, fara, odboj, spiknutí, strana, kostel, dvůr, kraj, obec, Slávie, Sparta, Baník, Škoda, kapuce, Brahma, republika, klérus, burza, septima, legie, František, klasika, radikalismus, Hus, policie, revoluce, žalář, porota. 51

10 25 Vyjádřete motivaci a sestavte přehled odvozovacích přípon u následujících názvů míst: papírna, svíčkárna, popelník, smetník, smetiště, pískoviště, chmelnice, vrátnice, dubina, ovčinec, mokřina, závodiště, parkoviště, sazárna, čekárna, pracovna, barvírna, nádraží, návsí, klubovna, strojírna, strojovna, vodárna, učebna, palírna, sokolovna, vyvařovna, rasovna, elektrárna, rybárna, správkárna, tiskárna, ohniště, brambořiště, dějiště, cvičiště, hřiště, koupaliště, učiliště, stanoviště, středisko, trávník, hmatník, prádelník, popelnice, strážnice, bažantnice, celnice, klenotnice, kopanice, vepřinec, hostinec, včelín, vrchovina, písčina, klouzačka, svatyně, bělidlo, bydlo, lom, průplav, východ, holičství, seník, planina, plošina. 26 Určete významový rozdíl mezi slovotvornými dubletami názvů míst (sledujte konkurenční přípony): hřiště herna, obvaziště obvazovna, bydliště byt, strojírna strojovna, smetiště smetník, sídliště - sídlo, učiliště učebna, ohniště ohnisko, pracoviště pracovna, kotelna kotlárna, hlediště hledisko, těžisko těžiště, stanovisko stanoviště, cukrářství cukrárna, knihařství knihárna knihovna, včelín včelnice včelník, pískoviště písčina, ovčinec ovčín ovčárna. 27 Utvořte názvy míst od substantiv a sloves: panel, vzorek, most, kniha, papír, elektřina, lak, kráva, nástroj, soustruh, ocel, víno, drůbež, cihla, včela, sklo, sklad, výdej, čistit, stanovit, třídit, prát, žehlit, brousit, sušit, koupat, mýt, umývat, montovat, tavit, rozvádět, válcovat, psát, kreslit, cvičit, studovat, hledět, žíhat, slévat. 28 Sestavte přehled odvozovacích přípon a všimněte si jejich produktivity u těchto názvů dějových a názvů výsledků děje: nesení, tisknutí, tištění, kladení, rytí, kácení, úplatek, převzetí, jednocení, klání, dovoz, hukot, výběr, doprovod, řev, běh, tlukot, vrkot, sykot, příplatek, kopanec, řez, soutěž, žádost, bolest, sklizeň, bázeň, koupě, schůze, vláda, výroba, pomluva, příloha, útěcha, dělba, tavba, stavba, 52

11 pastva, bitva, hádka, rozvážka, sázka, náhražka, nadsázka, objížďka, klouzačka, čumenda, šeptanda, pranice, mazanina, dřina, otročina, kouzlo, bydlo, kritika, blokáda, abstrakce, distribuce, existence, argumentace, fixace, koordinace, betonáž, pilotáž, montáž. 29 Najděte předlohy a sestavte přehled odvozovacích přípon těchto názvů vlastností: chytrost, bělost, běloba, rychlost, nazaměstnanost, dálka, lidskost, mastnota, veselí, mládí, ostří, zdraví, zeleň, modř, nesnáz, tíseň, výše, výška, pravda, délka, choroba, chudoba, zloba, hustota, prázdnota, prostota, bláznovina, teplo, oblačno, nenávratno, červeň, časovost, vroucnost, dobráctví, bratrství, čtveráctví, knihařina, psina, kocourkovština, taškařina, členství, bohatství, zoufalství. 30 Rozhodněte, ve kterém rodě se užívají substantiva vzniklá konverzí od následujících adjektiv (užijte substantiv ve větách): tokajský, plzeňský, vepřový, drobný, škodný, vrchní, jalovcový, čekaný, ranní, třídní, kolový, kopaný, šampaňský, schovávaný, svíčkový, půlnoční, bytný, hajný, uzený, nedostatečný, zelený, panský, nepořízený, červený, vyučený, zubatý. 31 Utvořte názvy zdrobnělé, určete, zda jde o deminutivum 1., 2., nebo 3. stupně: mísa, okno, strana, pero, měch, prkno, kuře, tělo, stuha, otec, polévka, srdce, dítě, kost, kůže, sova, sukně, vlas, hlava, kůl, pes, prsten, ucho, zeď, vrch, poupě, oheň, les, květ, trám, voda, kufr, chléb, uzel, slečna. 32 K původním deminutivům, jejichž deminutivní funkce zanikla, nalezněte základová slova a komentujte jejich vztah a rozdíly: článek, účinek, svazek, šátek, hlouček, zlomek, řízek, prášek, párek, doušek, vzorek, stánek, plátek, váček, tužka, kabelka, hrstka, kostka, choutka, bradka, děvečka, panička, hubička. 53

12 33 K uvedeným křestním (rodným) jménům najděte deminutiva, popř. domácké názvy: Antonín, František, Jan, Jiří, Jindřich, Josef, Ludvík, Petr, Jaroslav, Ladislav, Miloš, Oldřich, Eduard, Stanislav, Václav, Martin, Tomáš, Přemysl, Julius, Karel; Jana, Karla, Pavla, Petra, Zdena, Marie, Anna, Alena, Božena, Jarmila, Milada, Růžena, Věra, Vlasta, Jiřina, Veronika, Marta, Miluše, Helena, Blanka, Dagmar, Magdaléna, Květuše. 34 K uvedeným jménům se pokuste nalézt augmentativa, sledujte přípony a komentujte význam: měšťan, student, bába, čert, chlap, zobák, pes, nos, auto, lotr, křoví. 35 Následující odvozeniny roztřiďte podle slovotvorných kategorií a vyjádřete význam: učitýlek, přítelíček, uměníčko, kohoutek, zlodějíček, nosánek, kovadlinka, tetinka, spisovatýlek, chlapeček, chlapák, chlapčisko, sedlačisko, babizna, děvčisko, psisko, vrahoun, kněžour, lotras, žalobníček, slabůstka, chládek, slovíčko, drátek. 36 K názvům mužských osob utvořte jména přechýlená: voják, příslušník, poručík, desátník, mistr, chirurg, generál, pověřenec, výtvarník, zedník, doktor, inženýr, jednatel, předseda, učeň, správce, náměstek, soustružník, tkadlec, cvičenec, pracovník, řidič, ministr, kapitán, plavec, skokan, geolog, statistik, soudce, jeřábník, traktorista, pedagog, lékař, tajemník, lesník, kandidát. 37 K názvům zvířat uveďte názvy pro opačné pohlaví, pokud existují; sledujte prostředky, jimiž jsou tyto názvy tvořeny: kůň, pes, pták, kráva, ryba, slepice, myš, had, červ, medvěd, kočka, holub, žába, lev, ovce, husa, včela, prase, zajíc, králík, koza, opice, jelen, srna, kos, liška, hrdlička, samec, tygr, osel, zmije, mravenec, vlk, kachna. 54

13 38 K názvům zvířat z předchozího cvičení uveďte názvy mláďat, sledujte prostředky, jimiž jsou názvy mláďat tvořeny. 39 Utvořte názvy hromadné k uvedeným základovým slovům, sledujte odvozovací formanty: obyvatel, pták, lid, květ, dělník, mladý, uhel, list, dřevo, péro, drobný, smrk, muž, člen, nádoba, trn, služebník, žák, výraz, loď, hora, střela, potomek, představený, bratr, prut, plachta, trám, rákos, větev, lano, duchovní, Slovan, sval, generál, admirál, metr, problém. 40 Z následujících odvozenin vyčleňte předpony a sestavte jejich inventář; jaký mají jednotlivé předpony význam? nedůvěřivec, nevzdělanec, neúčast, nevkus, nestvůra, praotec, Praslovan, prajazyk, spoluobčan, spolupráce, spoluvina, pavědec, pachuť, velehory, velezrada, soutok, velvyslanec, soumrak, sourozenec, přemíra, předobrota, rozběh, podnáčelník, podvečer, podtitul, protireformace, protihodnota, protisvah, nadnormál, nadhodnota, přehrada, nadporučík, předzápas, předzpěv, mezipatro, mezičas, mezihra, pokraj, poledne, povědomí, bezvědomí, beznaděj, bezporuchovost, zástěna, zájmeno, přízvuk, přístavba, dohra, dopoledne, okraj, opis, průsvit, přesčas, přespočet, odpoledne, pseudoznalec, pseudogotika, arcidílo, arcilhář, arcibiskup, ultrazvuk, ilegalita, indiskrétnost, superkontrola, metajazyk, antimilitarismus, parafráze, exkrál, prehistorie, proseminář, proděkan, prototyp, disharmonie, reemigrant, supravodič, peroxid, surrealismus, dysfunkce, nonkonformista, abdikace. 41 Analyzujte synchronně uvedená negativa tantum a srovnejte jejich význam se základovým slovem: nebožák, nebožtík, neděle, nedochůdče, nedopalek, nedouk, nedopatření, nedopitek, neduh, nechutenství, nekňuba, nemluvně, nemrava, nenávist, nenažranec, nepaměť, nerost, neplecha, neposeda, nepoznání, nepozora, nepravost, neřád, nerozeznání, neřest, nesrovnatelnost, nesvár, nešvar, 55

14 netvor, netýkavka, neurvalec, neviňátko, nevystání, nezbeda, nezdvořák, nezmar. 42 Stanovte, jak byla utvořena následující substantiva a zařaďte je do slovotvorných kategorií (názvy činitelské, konatelské, míst, prostředků, nositelů vlastností, obyvatelské, příslušenské, dějů, vlastností, výsledků děje, zdrobnělé, zveličelé, hromadné, přechýlené, mláďat): a) vrátný, koželuh, poručice, zeman, pracující, vykonavatel, dobračisko, hošíček, výtvarnice, maličkost, stromoví, chlapák, vojsko, běžec, správce, nákupčí, zahradník, hokynář, vdovec, pijan, tazatel, svářeč, řidič, zevloun, hraboš, slepýš, staroušek, mladík, hlupák, hlaváč, bělouš, nosatec, chobotnice, chřestýš, chřástal, šťoura, mazal, sekáč, dozorce, kůrovec, rákosník, lyska, mečoun, hafan, poletucha, kvíčala, vřešťan, vážka, měšťan, Argentinec, kamení, svazák; b) kulomet, vrtačka, sokolovna, papírna, papírnictví, pilník, chladič, násada, kosiště, hvězdárna, vepřové, hovězina, prostěradlo, divadlo, hradiště, rychlost, udatenství, var, bodec, hladítko, utěrák, kravín, sirotčinec, ševcovina, barvivo, prádlo, lískovka, dolina, čeledník, rovina, chudoba, dovolená, stáří, bičiště, zarážka, lakota, úkryt, vězení, výskok, průtok, orba, hřmot, smlouva, zdviž, bledule, sněženka, blatouch, podběl, odborář, husita, Přemyslovec; c) bídnice, žvýkačka, výtvarnice, dvoukolejka, záchranka, sedlina, objížďka, nádržka, klouzačka, výdej, kajícnice, cirkusačka, zvětšenina, stříkačka, pustina, celina, záchranka, mokřina, sazovna, klempířství, chtivost, zemědělec, samovládce, samoobsluha, světoběžník, čaroděj, noháč, břichatka (pila), návsí, masna, Ostroj, nános, rychlík, psisko, babizna, sloupoví, vojsko. 43 Vysvětlete význam následujících slov a způsob jejich vzniku (použijte etymologického slovníku): pivo, švec, letadlo, zápas, legrace, rekreace, hobra, peloton, rádlo, zahrada, pistole, simplifikovat, rentgen, spartakiáda, volt, rukáv, jemčina, 56

15 jarmark, koniklec, pohanit, zanikající, bahnice (březí ovce), doufat, medvěd, bezpečný, robot, kabrňák, kabriolet, sekretář. 44 U následujících adjektiv určete slovnědruhovou příslušnost základových slov, sestavte inventář odvozovacích formantů, určete i onomaziologickou kategorii (mutační, modifikační, transpoziční): otcův, sestřin, dětský, pánský, ruský, básnický, konžský, vlašský, zvířecký, třídnický, sesterský, lví, čapí, bitý, dozorčí, trpasličí, cihlový, větrný, srdečný, srdeční, služebný, služební, dešťový, průmyslový, vápenný, strunný, oděvní, draselný, hořečnatý, vápenatý, kožený, měděný, syrský, loretánský, jezerní, táborový, kašovitý, travnatý, hlinitý, popelnatý, hrbatý, jedovatý, kučeravý, pravdivý, pečlivý, pamětlivý, bezrohý, zákeřný, předvěký, nánožní, kratší, divočejší, břitší, sušší, častější, vzdělanější, červenavý, nazelenalý, přihlouplý, malinký, droboulinký, hrozitánský, prastarý, přeudatný, nejmilejší, velectěný, balící, balicí, všenárodní, nehezký, běžný, ležatý, znalý, visutý, tlačený, tekutý, znatelný, děkovný, dosáhnuvší, jdoucí, koktavý, hrabivý, opojný, necitelný, odolný, kolmý, složitý, tamní, přední, tamější, hořejší, přílišný, zpětný, šikmý, domácí, loňský, pospolitý, fatální, materiální, historický, botanický, analytický. 45 V daných slovních spojeních nahraďte neshodné atributy desubstantivními adjektivy; všimněte si odvozovacích přípon a určete, zda vyjadřují přivlastňování, vztah, původ, jakost nebo podobnost: plášť pro ženy, úsměv tohoto chlapce, dům našeho souseda, pomoc přátel, život plný blahobytu, hlas výrazné barvy, nábytek do pokoje, člověk s hrbem, odvar z bylin, hudba Smetanova období, rána z děla, dítě s nápadnýma očima, závin s jablky, tvář s jizvami, dílo B. Smetany, deska ze železa, voda ze studně, doklady z pramenů, voda z pramene, cesta s kameny, krajina s lesy, sklad obilí, zprávy ze zahraničí, omáčka s koprem, knedlíky s borůvkami, směs betonu, čelo s vráskami, cesta v horách, nádoba mající díru, hala továrny, plody tvarově podobné vejcím, 57

16 loď poháněná motorem, výroba strojem, depo pro lokomotivy, zastupitelstvo obce, právo domova, muž s vousy, literatura patřící celému národu, vzdálenost ohniska, cesta plná hrbolů a bláta, zvěř s peřím, pohyb v kruhu, obvod kruhu, oči jako pomněnky. 46 Utvořte náležité adjektivum na -cí od sloves uvedených v závorce; mají odvozená adjektiva stejný význam? Zalévali (kropit) konví. Použil (leštit) pasty. Přeslechl hodiny (bít) půl páté. Naše (bít) hodiny už nebijí. Osuš se (třít) ručníkem. Plaváček byl v koši (plovat) po vodě. Plaval bez (plovat) vesty. Koupili nový (šít) stroj. (Vyšetřovat) soudce dal přivést zatčeného z (vyšetřovat) vazby. V tomto obchodě mají dobře (mrazit) pulty. Pradlena (prát) jeho (prát) šaty zapomněla odpárat límec. Před vynalezením střelného prachu se užívalo (házet) strojů a praků. Prodavačka (balit) zboží do (balit) papíru mluvila se zákazníkem. 47 Od uvedených substantiv utvořte adjektiva a zařaďte je do slovotvorných kategorií (adjektiva přivlastňovací, látková, označující původ, vlastnost podle nápadného znaku, podobnost, široce vztahová): teta, Znojmo, Anglie, louka, hlína, brada, cukr, kámen, oheň, vejce, kruh, škola, víno, tvůrce, vlna, tesák, lest, chlapec, chrám, student, guma, hvězda, dřevo, kočka, obec, vorař, kov, učitel, ledvina. 48 Určete významové rozdíly odvozených adjektiv (pomocí slovních spojení), všimněte si slovotvorných přípon: zábavný zábavní, hrdinův - hrdinný hrdinský, ranní raný, čelní čelný, matčin mateřský, mravový mravní mravný, trestný trestní, srdečný srdeční srdčitý srdcový srdcovitý, vodní vodnatý vodový, skleněný sklovitý skelný, písečný písčitý pískový písecký pískovitý - pískovcový, vzájemný vzájemní, železný železitý. 58

17 49 Uveďte příklady deverbativních adjektiv s významem: a) účelovým (typ prací) b) dějovým (typy peroucí, dosáhnuvší) c) vlastnosti chápané jako výsledek děje (typy znalý, pečený) d) náchylnosti k ději nebo schopnosti (typy usměvavý, brodivý, bojovný) e) pasivní možnosti, nemožnosti (typy orný, snesitelný) 50 Určete, jakou příponou a od kterého základového slova jsou utvořena uvedená adjektiva; zároveň určete slovotvornou kategorii: přivlastňovací (osobě, zvířeti, druhu), vztahovou (místní, časovou, jinou), původu, jakosti, podobnosti, účelovou, vlastnosti jako výsledku děje, dějovou, náchylnosti k ději, pasivní možnosti nebo nemožnosti, zesilující, zeslabující, komparativní: loňský, balicí, červivý, bratrský, snesitelný, čapí, čápův, děravý, chlubivý, drátěný, pochopivší, lenivý, světový, tázací, šedavý, vejčitý, poživatelný, pracovitý, zpracovatelný, zpracovatelský, pracovní, pracný, herní, hráčský, hrací, herecký, hravý, výherní, vyhraný, hráčův, hráččin, uhelný, kulhavý, točitý, strmější, stálý, zbitý, lidový, zřetelný, kašovitý, hodinový, bližší, šicí, bolavý, mzdový, žertovný, ospalý, trvalý, omezený, hnací, včerejší, svítící, tělový, palčivý, pomenší, sestřin, hlavový, ležatý, nizounký, trucovitý, vyšší, pochopitelný, stojatý, kruhový, nahatý, písčitý, hořlavý, zemitý, zubní, modravý, horší, kovový. 51 Roztřiďte uvedená slovesa podle slovnědruhové příslušnosti základových slov a oddělte od nich slovotvornou příponu (popř. kmenotvornou). Slovesa utvořená od substantiv roztřiďte podle významu a) chovat se jako, b) mít to, c) dělat to, d) opatřovat tím, e) používat toho jako nástroje, f) jiné významy; slovesa utvořená z adjektiv roztřiďte podle významu a) stávat se takovým, b) činit takovým, c) být takovým: a) sedlačit, skotačit, otročit, hostit, přátelit se, ovdovět, stolovat, stranit někomu, nocovat, koledovat, brzdit, hubovat, lakovat, větřit, hnízdit, 59

18 rýsovat, pokaňkat, leštit, škodit, dlužit, účtovat, jiskřit, trylkovat, slábnout, krotnout, zahustit, krotit, rezavět, churavět, zelenat, uschopnit, pyšnit se, ulehčit, obsahovat, vídat, zakrývat, lehávat, nadýmat, ztrácet, splácet, zaclánět, vodit, vracet, honit, brávat, opadávat, vřísknout, cupkat, couvnout, vrhnout, blinkat, čmuchat, cupotat, napojit, sakrovat, hopsat, chrčet, brblat, cukrovat, žbluňkat, bublat, opětovat, opozdit, přitakat; b) vítězit, obchodovat, pytlačit, barvit, houkat, sedlat, dřevnatět, břinknout, opičit se, stolovat, lemovat, snít, známkovat, modrat, sílit, kdákat, znárodnit, chutnat, stávkovat, kosit, zátkovat, veslovat, modlit se, slzet, cestovat, rybařit, besedovat, hladovět, tupit, žíznit, sáňkovat, sušit, telefonovat, solit, boxovat, foukat, dolovat, ťuknout, čertit se, luxovat, opakovat, měkčit, fidlat, tmavnout, osvěžit, kašlat, básnit, líbit se, žertovat, čelit, slepnout, hnízdit, poutat. 52 K daným slovesům uveďte vidové protějšky (k bezpředponovým slovesům nedokonavým hledejte nejdříve sloveso dokonavé rovněž bezpředponové, k předponovým dokonavým podobně předponové nedokonavé, sledujte jejich příslušnost ke slovesným třídám): a) běhat, kousat, střílet, padat, ječet, ležet, prchat, mrkat, syčet, křičet, mlaskat, vracet, trávit, páchat, mávat, psát, kývat, sázet, lekat se, dýchat, hýbat, švihat, blikat, štěkat, chránit, líbit se, pískat, pít, šlapat, klepat, míjet, smát se; b) zůstat, dostat, provést, prodat, uplatnit, sebrat, ukázat, zastavit se, spojit, vyletět, napovědět, obléknout, vyhrát, obrat, sebrat, prokázat, ohřát, nazvat, vejít, rozbít, ožít, prohnat, zastat, setkat se, vyrobit, vyslat, vzkázat, pokusit se, uvážit, setrvat, pohřbít, sevřít, obejít, pohlédnout, nalézt, ohnout, podepsat, zradit, přeložit, svléci, utratit, vyjmout, sepnout, vyrazit, zavést, uklidit, vyhnout se, vyznačit, poskočit, vyřídit, opozdit se, vložit, napojit, ohradit se. 60

19 53 Určete, která z uvedených sloves jsou deminutiva a která intenziva, sledujte odvozovací formanty: hopkat, spinkat, cupitat, třepetat se, mihotat se, capkat, blinkat, chechtat se, chrochtat, lechtat, blekotat, žebronit, jektat, hamonit, ťapkat, hajinkat, drkotat. 54 U následujících předponově odvozených sloves vypište předpony a stanovte, jaký význam vnášejí do sloves (místní, časový, hodnocení děje, modifikace způsobu slovesného děje): přijít, dojít, vejít, projít, vyjít, odejít, ujít, předejít, nadejít, podejít, zajít, přejít, obejít, vzejít, navézt, svézt, pošít, zašít, dodat, nahmatat, rozplakat, nadběhnout, o(b)vázat, ovadnout, odříkat, pokapat, podvrhnout, prolít, přelétat, předvolat, přibrat, rozkrájet, rozbalit, srovnat, urovnat, vnutit, vyplnit, dozpívat, vzklíčit, zříci se, zamluvit, nepřát, probouzet, skácet, zkonfiskovat, zbystřit, napsat, potrestat, spálit, ukončit, zatelefonovat, skoupit, pomřít, poztrácet, ubrat, zpřevracet, nakousnout, rozdělat, dodělat, vykrmit, odtroubit, naznačit, zavrtět, nakrást, vynadívat se, pomluvit, procestovat, přepadnout, oželet. 55 K uvedeným slovesům uveďte slovesa násobená (opětovací a opakovací), sledujte prostředky, jimiž jsou tvořena: volat, jet, zlobit, bolet, bodnout, nést, táhnout, spát, hnát, jíst, jít, psát, prosit, letět, hrát, vézt, stát, sedět, hlídat, padat, křičet, nechat, vést. 56 Ze kterých základových slov vznikla níže uvedená adverbia: stanovte onomaziologickou kategorii (mutační, modifikační, transpoziční): nahoře, koňmo, pěšky, kolem, celkem, bezesporu, kupodivu, najednou, vlevo, naoko, zlehka, zatím, přitom, poprvé, sotvakdy, ostošest, odjakživa, snožmo, mlčky, vstoje, kradmo, plačky, hezky, směle, opatrně, hluboko, snadno, uznale, znalecky, nevysoko, předlouho, přihlouple, snáze, snadněji, odevždy, zdola, nejlépe. 61

20 57 Určete, jakým způsobem byla utvořena uvedená adverbia: a) odvozováním z adjektiv, b) ustrnutím prostého pádu jména, c) ustrnutím předložkového pádu, d) odvozováním ze sloves nebo ustrnutím slovesného tvaru, e) odvozováním z adverbií, f) skládáním nebo ustrnutím větného spojení: pěkně, vědomě, takřka, celkem, potichu, nověji, docela, bledě, hezky, nadosmrti, vkleče, dopředu, kolmo, blízko, těžce, dráže, jaksepatří, lacino, brzičko, trochu, honem, jakživ, odedávna, hladce, zčásti, nahlas, polehoučku, během, blizoučko, polsky, ažaž, doslova, schylmo, bohužel, skromně, naboso, dohromady, pěšky, snáze, skálopevně, životodárně, kolem, výsostně. 58 Tvořte od uvedených základů adverbia, všímejte si prostředků, jichž užíváte: -k-, -s-, -t-, dnes, den, teď, jin-, vždy, zítr-, mnoh-. 59 S pomocí slovníku určete původ adverbií: dnes, hned, letos, loni, najednou, naposledy, nyní, pak, pozdě, tehdy, teď, včera, záhy. 60 Roztřiďte uvedená slova na odvozená a složená, určete slova základová, slovotvorné základy a formanty: přehrada, nocleh, činohra, způsobilý, přenocovat, zloděj, praděd, činovník, přelíčení, mezihra, stmívání, odpoledne, zákonodárství, podestýlka, zákeřnost, Vánoce, Velikonoce, třasořitka, kovoprůmysl, zemědělec, velkovýroba, rozměr, nadvýroba, zeměpis, hanopis, rychloměr, rozcvička, psovod, soukolí, spolupráce, dějepis, spolupracovat, místodržící, mezikruží, místopředseda, půlnoc, panovačný, krvelačný, mezinárodní, zeměpisný. 61 Uveďte složená substantiva, jejichž součástí jsou komponenty: novo-, staro-, rychlo-, velko-, auto-, foto-, mono-, euro-, eko-, bio-, pseudo-, super-, mini-; -pis, -met, -vod, -měr, -grafie, -metrie, -terapie. 62

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_268 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

VY_32_INOVACE_6/19_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. Poznámka: Procvičování - slovotvorba Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_6/19_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Předmět: Český jazyk Ročník: 7. Poznámka: Procvičování - slovotvorba Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_6/19_JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: Český jazyk Ročník: 7. Poznámka: Procvičování - slovotvorba Vypracoval: Mgr. Linda Rulfová Procvičování slovotvorba (7. ročník) 1. Čím se od sebe

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 01.11.2012 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_55. Ověření ve výuce: Třída: 8. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_55. Ověření ve výuce: Třída: 8. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_55 Ověření ve výuce: Třída: 8. Datum: 29.3.2012 Předmět: Český jazyk Ročník: 8.

Více

Slovo a jeho významy, stavba slova

Slovo a jeho významy, stavba slova A Slovo a jeho významy, stavba slova 1. Definujte pojem slovo: 2. Jaké dva základní významy může slovo mít? 3. Rozlišujte slova (i, potom, dívkou, první, ach, brzy, světélkovat, uspořádaný, tobě, když,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku

MLUVNICE. Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku Seznam otázek k závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury v 9. ročníku MLUVNICE 1. Jazykové rodiny 2. Útvary národního jazyka 3. Jazykové příručky 4. Slovo a jeho význam 5. Obohacování slovní zásoby

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_273 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří

Tvoření slov Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 TVOŘENÍ SLOV. V češtině se nová slova tvoří Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Český jazyk a literatura, 2. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Český jazyk a literatura, 2. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura

Přídavná jména Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Český jazyk a literatura Přídavná jména Název školy: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Adresa: Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Balaštíková Andrea Přídavná

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PODSTATNÁ JMÉNA - DRUHY VY_32_INOVACE_CJ_3_02 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PODSTATNÁ JMÉNA - DRUHY Podstatná jména

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková PŘÍDAVNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_CJ_3_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti PŘÍDAVNÁ JMÉNA Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací,

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) PŘÍDAVNÁ JMÉNA (ADJEKTIVA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0108 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a

Více

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno:

Závěrečná písemná práce z jazyka českého 4. ročník. Jméno: NÁZEV ŠKOLY: AUTOR: NÁZEV: TÉMA: ČÍSLO PROJEKTU: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mgr. Lenka Šrámková VY_12_INOVACE_1.1.11.4._ČJ Závěrečná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 71 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Procvičování podstatných jmen rodu muţského Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. Datum vytvoření: 16.4.2012 Datum ověření: 27.4.2012

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Testové úlohy ke vzorům podstatných jmen. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č20. Pořadové číslo: 20. Ročník: 4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Testové úlohy ke vzorům podstatných jmen. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č20. Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úlohy ke vzorům podstatných jmen Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. Datum vytvoření: 23.4.2012 Datum ověření: 4.5.2012

Více

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání 1 Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 17. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVE_21_JL_M Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí

Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Program stimulace vývoje jazykových schopností dětí Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky a logopedie Vývoj jazykových schopností u dětí předškolního věku Diplomová

Více

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112

az_kviz.notebook December 16, 2012 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 AZ kvíz opakování Kateřina Vlčková, Mgr. 1 Český jazyk VY_32_INOVACE_12112 3. 12. 2012 Kateřina Vlčková IV. A 2. 12. 2012 1 AZ KVÍZ 1) AZ KVÍZ opakování vyjmenovaná slova, tvarosloví, slovní druhy Obsah

Více

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO

SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO Víte, že u podstatných jmen rodu mužského musíme nejprve určit životnost a potom je teprve přiřadit ke vzoru? Mužský rod je dvojí: mužský rod životný a mužský

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19

Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (Český jazyk I. stupeň) III/2/CJ1/2/19 Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity: Sada: Název DUM: Anotace: Klíčová slova: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI

9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 9 POMOCNÍ A NEKVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci provádějí jednoduché a rutinní úkony vyžadující vesměs ruční nástroje a často fyzickou sílu. Většina zaměstnání v této hlavní

Více

PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování. Jméno Datum

PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování. Jméno Datum PODSTATNÁ JMÉNA + VĚTY opakování Jméno Datum 1. Do příslušné kolonky vybarvi políčko s pádem podstatných jmen. u stolu proti bolestem o sýčkovi tři vojáci knihu myslivče s děvčaty na houby 2. Urči pád

Více

Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL

Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL Téma: Způsoby tvoření slov v češtině odvozování, skládání, zkracování Kód: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_16_BAL Vypracoval: Mgr. Andrea Balaštíková Projekt: Projekt EU peníze středním školám Výuka v digitálním

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 školní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník,

Více

pracovní listy Základní Škola Hlubočky Mariánské Údolí, okres Olomouc, příspěvková organizace Název školy: Mgr. Eva Charamzová Vypracoval(a):

pracovní listy Základní Škola Hlubočky Mariánské Údolí, okres Olomouc, příspěvková organizace Název školy: Mgr. Eva Charamzová Vypracoval(a): Název školy: Registrační číslo projektu: Označení materiálu: Vypracoval(a): Název materiálu: Předmět: Základní Škola Hlubočky Mariánské Údolí, okres Olomouc, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0739

Více

VY_32_INOVACE_11.3.19.CJL

VY_32_INOVACE_11.3.19.CJL Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Mgr. Lenka Dvořáková Český jazyk Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Téma: Tvoření slov pracovní list Ročník: 1. 4. Datum vytvoření:

Více

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ

PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ PODSTATNÁ JMÉNA KONTROLNÍ SKUPINA ŽÁKŮ LEKCE: 1. OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 2. PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ, ABSTRAKTNÍ 3. PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ, HROMADNÁ, LÁTKOVÁ VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: určují mluvnické kategorie

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: ICT - 1-26 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Hra slouží k procvičení určování rodu podstatných jmen. Mgr. Martin Růžička Čeština

Více

A JEHO VÝZNAM SLOVO A POJMENOVÁNÍ

A JEHO VÝZNAM SLOVO A POJMENOVÁNÍ Název: VY_32_INOVACE_1_SPSOA_CJL_14_BAL Vypracovala: Andrea Balaštíková Vytvořeno v projektu EU peníze středním školám PRACOVNÍ LIST zápis Úkol: Na vynechaná místa v textu doplňte správné pojmy. SLOVO

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace. Pravopis i/y a stavba slova ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Pravopis i/y a stavba slova Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: listopad 2012 Název: VY_32_INOVACE_1/11_ČJ Anotace: Prezentace je

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 374 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_386 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko

3. Dvě slovesa jsou vyznačena v bodě: 4. Vyberte slovo jednoznačné: a) sloveso b) kolo c) koruna d) oko Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2004 2005 1. část Pravopisné cvičení ( Doplňte vynechané jevy a interpunkci). Husité Při studiu husit ví se nabízí otázka proč Jan

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

Žádost o snížení stočného

Žádost o snížení stočného Velké Dářko s.r.o. Škrdlovice 240, 591 01 Žďár nad Sázavou (správcem obecního vodovodu) Zapsaná u KOS v Brně dne21.12.1999 odd. C, vložka 36003 IČO: 25585657 DIČ: CZ25585657 Tel.,fax: 566 659186 Bankovní

Více

Paušální karta. BYTOVÝ FOND Roč. směr. číslo Počet osob Celkem byty - na 1 obyvatele bytu m 3 /rok m 3 /rok

Paušální karta. BYTOVÝ FOND Roč. směr. číslo Počet osob Celkem byty - na 1 obyvatele bytu m 3 /rok m 3 /rok divize Boskovice, 7.listopadu 4, 680 9 Boskovice Podklad pro stanovení množství dodané pitné vody nebo odvedené odpadní vody Číslo odběru: Odběratel: Adresa odběrného místa: Množství odebrané vody v případě,

Více

PODSTATNÁ JMÉNA opakování

PODSTATNÁ JMÉNA opakování Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 PODSTATNÁ

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2. Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2012/13 pro žáky 5. tříd ZŠ. 1.

Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2. Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2012/13 pro žáky 5. tříd ZŠ. 1. Masarykovo gymnázium v Plzni, Petákova ul. 2 Přijímací zkouška z českého jazyka pro šk. rok 2012/13 pro žáky 5. tříd ZŠ 1. Pravopisná část 1. termín Nedělní v_let 23. dubna 2012 Neděle je m_m nejobl_benějším

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Procvičujeme podstatná jména rodu ženského. PaedDr. Svobodová Jaromíra

Procvičujeme podstatná jména rodu ženského. PaedDr. Svobodová Jaromíra Název DUM: Autor: Projekt: Žadatel projektu: Název kroužku: Procvičujeme podstatná jména rodu ženského PaedDr. Svobodová Jaromíra Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/46.0001

Více

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník

Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 2003/2004 30. ročník I. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si následující text, ze kterého vycházejí všechny úkoly: Nedávno jsem si přečetl některou

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_12_INOVACE_22_VZORY_PODSTATNYCH_JMEN_RODU_ MUZSKEHO. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_22_VZORY_PODSTATNYCH_JMEN_RODU_ MUZSKEHO. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_22_VZORY_PODSTATNYCH_JMEN_RODU_ MUZSKEHO Vzory podstatných jmen rodu mužského Předmět: Český jazyk Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 2. 4. 2013

Více

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova

Jazyková výchova. Vyjmenovaná a příbuzná slova Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Vyjmenovaná a příbuzná slova Odůvodnění pravopisu po obojetných souhláskách Ročník

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA

MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA MORFOLOGIE OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 1. Označte slova podle způsobu tvoření: železářství - UNESCO recyklace - teplokrevný - brífink Sazka - 2. Podtrhněte substantiva abstraktní: bdělost, běh, běžec,

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008

Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Test z českého jazyka pro nové uchazeče o studium ve třídě CIBI Školní rok 2007/2008 Úvodní text Miloš Macourek O holčičce s náhradní hlavou Hlava je taková bedýnka, je v ní plno maličkých šuplíků a přihrádek

Více

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník, 2012/2013 okresní kolo Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce, 39. ročník,

Více

Slovní druhy Slovesa

Slovní druhy Slovesa Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice Masarykovo nám. 1594/16,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková

TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková TVAROSLOVÍ Mgr. Soňa Bečičková ČÍSLOVKY VY_32_INOVACE_CJ_3_15 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Druhy číslovek, skloňování číslovek, duálové skloňování

Více

Významové souvislosti slov pracovní list Jméno a příjmení: koza kráva ovce lev kůň. cibule pomeranč mrkev zelí paprika

Významové souvislosti slov pracovní list Jméno a příjmení: koza kráva ovce lev kůň. cibule pomeranč mrkev zelí paprika č. 7 název Významové souvislosti slov anotace Pracovní list je zaměřen na procvičení významových souvislostí slov vyhledávání a vytváření slov nadřazených a podřazených, slov stejného, podobného a opačného

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_271 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, Praha 1. Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 okresní kolo

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, Praha 1. Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 42. ročník, 2015/2016 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. a) Napište

Více

Paušální karta. Podklad pro stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace

Paušální karta. Podklad pro stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace Podklad pro stanovení množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace, se stanoví podle směrných čísel roční potřeby vody ). Číslo odběru: Odběratel:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení

Speciální vzdělávací Lehké mentální postižení notace Pracovní list k procvičení a upevnění znalostí učiva podstatných jmen rodu ženského utor Marcela Zemanová Jazyk Čeština Očekávaný Správně určovat číslo, pády a vzory podstatných jmen rodu výstup

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_380 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

(Podle O. Bystřiny: Úsměvná Morava) I. Text, styl textu. 1. Z kterého stylu pochází text? Svoje tvrzení zdůvodněte.

(Podle O. Bystřiny: Úsměvná Morava) I. Text, styl textu. 1. Z kterého stylu pochází text? Svoje tvrzení zdůvodněte. Pátráme znaleckým okem po návsi a zaměříme zpříma k stavení opatřenému tabulkou Bit představeného obce. Několikeré zaklepání na dveře zůstává bezvýsledné. Konečně slyšíme dupot prudkých ženských kroků.

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický

OBSAH. Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický OBSAH Předmluva (Libuše Dušková) DÍL I. Rozbor fonologický Úvod Rozdělení jazykového rozboru Poměr fonologie k fonetice. Dějiny bádání Fonémy a varianty Monofonémové hodnocení hláskových komplexů Dvoufonémové

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Datum vytvoření 1. 4. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pravopis vesele i vážně Nižší ročníky osmiletého gymnázia Procvičení pravopisu přídavných jmen - tvrdých, měkkých

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18 světlý, jasný; být světlo L7, Z12 jeden, jedna L7, Z7 sladkost, bonbon, zákusek L7 reportér, novinář, korespondent L7, Z20 čtvrť, okolí L7 deset tisíc L7 Okinawa L7 poštovní známka L7, Z18 potom, pak L7,

Více

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část

Olympiáda v českém jazyce. Školní kolo gramatická část Jméno.. Adresa školy. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Olympiáda v českém jazyce 37. ročník 2010/2011 Školní kolo gramatická část II. kategorie Počet bodů:... 1. Pár kapek

Více

SLOVESA (VERBA) Slovesa (verba) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace:

SLOVESA (VERBA) Slovesa (verba) Vytvořeno dne: Metodický popis anotace: SLOVESA (VERBA) Název materiálu: Název sady: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Téma: Jméno autora: VY_32_INOVACE_CJ2r0111 Morfologie pro 2. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více