Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011"

Transkript

1 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracovali : pedagogové základní školy ZŠ a MŠ Medlov, Medlov 79, p.uničov V Medlově dne 15.října 2011

2 Obsah : 1.Základní údaje o škole 2.Přehled vzdělávacích programů 3.Přehled pracovníků školy 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a výsledcích přijímacího řízení na střední školy 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 9.Základní údaje o hospodaření školy 2

3 3 1.Základní údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Medlov Sídlo : Medlov 79, p. Uničov Charakteristika školy : Základní škola a Mateřská škola Medlov (dále je ZŠ a MŠ Medlov) je malou úplnou školou. Škola je umístěna ve dvou samostatných budovách. V budově č.p. 79 je umístěna základní škola a školní družina, v budově č.p. 38 pak mateřská škola a školní jídelna a školní jídelna-výdejna pro mateřskou školu. Ve školním roce tvořily ZŠ a MŠ Medlov tyto součásti: Základní škola (1. až 9. ročník) Mateřská škola ( 3 oddělení) Školní družina (1 oddělení) Školní jídelna Školní výdejna Zřizovatel : Obec Medlov, Medlov 194, p. Uničov Vedení školy : ředitel Mgr. Ondřej Schulz vedoucí učitel 1. stupně Mgr. Ivana Lachnitová vedoucí učitel 2. stupně Ing. Pavel Mautner vedoucí učitelka MŠ Alena Vojtková vedoucí školní jídelny Jitka Purová vedoucí provozních zaměstnanců František Konrád Školská rada : do předseda Pavel Pospíšil (obec Medlov) členové - Oldřich Bittner (obec Medlov) Mgr. Iveta Janáčková(ZŠ a MŠ Medlov) Mgr.,Bc. Ilona Novotná (ZŠ a MŠ Medlov) Brachtlová Ilona (rodiče) Wrnatová Šárka (rodiče) od předseda - Mgr.Iveta Janáčková (ZŠ a MŠ Medlov) členové - Mgr.,Bc.Ilona Novotná (ZŠ a MŠ Medlov)

4 4 Oldřich Bittner (obec Medlov) Růžena Kurucová (obec Medlov) Květoslava Šromová (rodiče) Ing.Pavel Mautner (rodiče) 2. Přehled vzdělávacích programů MŠ - Školní vzdělávací program Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je nám prima ročník - Školní vzdělávací program Škola 3. tisíciletí (platnost od ) 5. ročník /96-2, Základní škola ročník - Školní vzdělávací program Škola 3. tisíciletí (platnost od ) Žáci se specifickými poruchami všech ročníků mají možnost navštěvovat reedukační péči (náprava vývojových poruch učení). 3. Přehled pracovníků školy Provoz Základní školy a Mateřské školy Medlov zajišťovalo ve školním roce 2010/ zaměstnanců, z nichž bylo 16 učitelů (1 učitelka MD), 1 vychovatelka, 1 asistentka pedagoga a 9 provozních zaměstnanců. V následujících tabulkách najdete informace týkající se kvalifikace, zařazení a praxe zaměstnanců ZŠ a MŠ Medlov. Pracovníci školy ve školním roce 2010/2011 fyzický počet ženy Muži učitelé vychovatelé asistent pedagoga provozní zaměstnanci ZŠ 4 + ŠJ 4+MŠ celkem

5 5 Pedagogičtí pracovníci č. titul, jméno a příjmení 1. Mgr.Ondřej Schulz 2. Ing.Pavel Mautner 3. Mgr.Ivana Lachnitová 4. Mgr.Iveta Janáčková kvalifikace zařazení pedagogická praxe SU Opava ředitel ZŠ a MŠ Medlov vedoucí učitel II. st., učitel II. st.,, ICT vedoucí učitelka I. st, učitelka I. st., 5. Hana Labonková SPgŠ Havířov učitelka I. st., 6. Mgr.Klára Filipová 7. Mgr.Barbora Vanková 8. Mgr.Bc.Ilona Novotná 9. Mgr.Andrea Rusínová 10. Mgr.Bc.Kateřina Antesová 11. Mgr.Hana Heinzová 12. Mgr.Ivona Stratilová 13. Kateřina Škopcová PdF a FF UP FTK UP PdF UJEP Brno Gymnázium Šternberk, SPgŠ Nový Jičín učitelka I. st., 4 učitelka I. st., 4 učitelka II. st., 9, preventista soc. pat. jevů učitelka II. st., 13 učitelka II. st., 11, koordinátorka EVVO učitelka II. st., 19 výchovný poradce učitelka I. st. 14 MD vychovatelka Mgr.Jana pedagogický asistentka 42 poznámka

6 6 Grulichová institut pedagoga 15. Alena Vojtková SPgŠ vedoucí 34 učitelka MŠ 16. Irena Urbášková SPgŠ učitelka MŠ Bc.Helena Rusínová 18. Bc.Dorota Pešková CMTF UP učitelka MŠ 3 učitelka MŠ 27 Provozní zaměstnanci základní škola č. jméno a příjmení dosažené vzdělání zařazení 1. František Konrád SOU domovník 31/9 2. Jarmila Králová SOU uklízečka 38/6 3. Pavla Pekrová SŠ uklízečka 19/6 4. Zdeněk Kaller správce SH celková praxe/praxe v oboru Provozní zaměstnanci mateřská škola č. jméno a příjmení dosažené vzdělání zařazení 1. Jana Prenerová SOU Domovník 33/18 2. Monika Kubilková SOU uklízečka 7/3 celková praxe/praxe v oboru Provozní zaměstnanci školní jídelna č. jméno a příjmení dosažené vzdělání zařazení 1. Jitka Purová SSŠ provozář ŠJ Marie Škopcová SOU kuchařka Eva Sedláčková SOU pracovnice provozu Monika Kubilková SOU pracovnice provozu, uklízečka 3 praxe v oboru 4.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a výsledku přijímacího řízení na střední školy Dne se uskutečnil zápis dětí do 1.třídy. K povinné školní docházce bylo přijato 19 dětí ( dva žáci byli přijati na základě odkladu v roce 2010), u 2 dětí bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky o 1 rok. K nastoupilo do 1. třídy 19 dětí.

7 7 Ve školním roce 2010/2011 úspěšně ukončilo studium na naší škole 15 žáků 9. ročníku. Ke středoškolskému studiu zakončenému maturitní zkouškou bylo přijato 8 žáků a ke studiu zakončenému výučním listem bylo přijato 7 žáků. 1 žákyně 5. ročníku byla úspěšně přijata do 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia. K docházce do Mateřské školy Medlov bylo pro školní rok 2010/2011 zapsáno 60 dětí. 1. ročník - 19 dětí 2. ročník - 18 dětí 3.ročník - 23dětí, z toho 2 děti s odkladem zahájení povinné školní docházky 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků za školní rok 1.stupeň Ročník Počet žáků hoši dívky Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Neklasifik. Opravné zk. Průměr třídy , , , , ,47 Celkem ,324 2.stupeň Ročník Počet žáků hoši dívky Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Neklasifik. Opravné zk. Průměr třídy , , , ,21 Celkem ,095 Celkový přehled Počet žáků hoši dívky Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo Neklasifik. Opravné zk. Průměr tříd 1.stupeň ,324 2.stupeň ,095 Celkem ,666

8 8 Přehled o chování žáků za školní rok 1. stupeň Ročník Počet žáků Pochvala Pochvala ŘŠ Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ Snížená známka 2.stupeň Snížená známka 3.stupeň Celkem stupeň Ročník Počet žáků Pochvala Pochvala ŘŠ Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ Snížená známka 2.stupeň Snížená známka 3.stupeň Celkem Celkový přehled Počet žáků Pochvala Pochvala ŘŠ Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ Snížená známka 2.stupeň Snížená známka 3.stupeň 1.stupeň stupeň Celkem Komentář: Napomenutí i důtky byly uděleny převážně za neplnění školních povinností a opakované porušování školního řádu.

9 9 6)Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a)studium ke splnění kvalifikačních předpokladů jméno Bc.Helena Rusínová název projektu Vysokoškolské vzdělání bakalářského směru Specializace v pedagogice učitelství pro mateřské školy (0,- Kč) b)studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů jméno název projektu c)studium k prohloubení odborné kvalifikace jméno Mgr. Bc. Kateřina Antesová 0,- Mgr. Klára Filipová 0,- Mgr. Hana Heinzová 800,- Mgr.Iveta Janáčková 800,- Ing.Pavel Mautner 4 120,- Mgr. Bc. Ilona Novotná název projektu Krajská konference environmentálního vzdělávání (0,- Kč) Barevný rok (0,- Kč) EVVO v souladu se ŠVP ZV pro pedagogy (0,- Kč) ZŠ v oblasti EVVO-Mikrikosmos aneb živáčci všude (0,-Kč) Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I. Řekni mi, co čteš (0,- Kč) Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v Prv,Pří,Vl (0,-Kč) Syndrom vyhoření (800,-Kč) Pozitivní psychologie v práci učitele (0,-Kč) Metody vyučování čtení (800,-) Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v Prv,Pří,Vl (0,-Kč) Angličtina pro nejmenší 2. (0,-Kč) Kurikulární dokumenty-dlouhodobý záměr rozvoje české vzdělávací soustavy 2010 (1200,-Kč) Vzdělávání žáků se SVP (1200,-Kč) ICT ve výuce (1200,-Kč) Financování škol (520,-Kč) Syndrom vyhoření (800,-Kč) Pozitivní psychologie v práci učitele (0,-Kč)

10 10 800,- Mgr. Andrea Rusínová 0,- Mgr.Ondřej Schulz 4120,- Hana Labonková 800,- Vánoční výtvarná dílna na Sluňákově (0,-Kč) Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky (0,-Kč) Kurikulární dokumenty-dlouhodobý záměr rozvoje české vzdělávací soustavy 2010 (1200,-Kč) Vzdělávání žáků se SVP (1200,-Kč) ICT ve výuce (1200,-Kč) Financování škol (520,-Kč) Barevná čeština I. (800,-Kč) Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v Prv,Pří,Vl (0,-Kč) Rozvíjíme čtenářskou gramotnost I Řekni mi, co čteš (0,-Kč) Celkové finanční náklady na DVPP za školní rok 2010/2011 činily 11440,- Kč. DVPP je realizováno na základě plánu DVPP pro období 2009/2010 a 2010/2011. Účinnost vzdělávání se projevuje především v zapojování nových poznatků získaných během studia do výchovně vzdělávacího procesu ve škole. 7)Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Seznam zájmových útvarů organizovaných ve škole Výtvarný kroužek 1.-5.roč. Mgr.Filipová Základy počítačů 1.-2.roč Ing.Mautner Kytara 2.-9.roč. Ing.Mautner Florbal A 6.-9.roč. Mgr.Rusínová Florbal B 2.-5.roč. Mgr.Rusínová Šikovné ruce 6.-9.roč. Mgr.,Bc.Novotná Šachový kroužek 1.-7.roč. Mgr.Schulz,pan Král Žáci školy se rovněž zúčastnili řady sportovních soutěží pořádaných pro žáky základních škol v našem regionu. Velice bohatá je i činnost školy v oblasti kultury, ať se již jedná o účast v nejrůznějších přestaveních, přehlídkách či soutěžích s kulturní problematikou. Děti ze školy pravidelně 4 x za rok vystupují s krátkým programem v Domě seniorů v Medlově a při vítání občánků v Obecním domě v Medlově. Škola pořádala adventní koncert. Škola rovněž pravidelně přispívá do Obecního zpravodaje.

11 11 Září Říjen Chronologický přehled aktivit žáků školy organizovaných školou vzdělávací sportovní umělecké Listopad Prosinec Leden Únor Březen Přednáška v knihovně Uničov Projektový den ochrana zvířat Beseda s Hasičským záchranným sborem Uničov Soutěž o EU pro žáky 6.třídy Scholaris návštěva prezentace středních škol kého kraje Pečení vánočních perníčků pro 5.třídu Projekt Cesta kolem světa vědomostní soutěž Oblastní kolo matematické soutěže pro 2.st. 7.ročník Medlovského Crossu Florbalová zápas se ZŠ Troubelice. ORION Cup florbalový turnaj PUZZLÁDA 1.st. Soutěž v psaní na PC pro 2.stupeň Florbalové utkání se ZŠ Uničov, Haškova Návštěva plaveckého bazénu v Uničově Bruslení na zimním stadiónu v Uničově pro 2.st. Bruslení na zimním stadiónu v Uničově pro 1.st. Školní plavání pro MŠ a 1.-4.třídu LVZ Filipovice Školní plavání pro MŠ a 1.-4.třídu Filmové představení v Uničově pro roč. Divadelní představení pro 1.st. Divadelní představení ZŠ pro Mikulášská nadílka v MŠ Divadelní představení pro MŠ Vánoční adventní koncert MŠ Medlov Mikulášská diskotéka pro 1.st. Vystoupení dětí z ŠD při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu u OÚ Loutkové představení pro MŠ Divadelní představení pro 2.st. a MŠ Divadelní přestavení 1.st.+MŠ

12 12 Duben Projektový den Bezpečná škola pro 3.-9.roč. Školní plavání pro MŠ a 1.-4.třídu Divadelní představení pro 1.st. a MŠ. Recitační soutěž pro 1.st. Květen Evropa na náměstí,2.st. Zelená stezka Jarní vycházka s ekologickým programem Ekologie bez hranic projekt EU realizovaný v Polsku Návštěva dopravního hřiště v Uničově pro 1.st. Okrskové kolo dopravní soutěže. Florbalový turnaj v Troubelicích Červen Kurz vodní turistiky - Vltava. Turnaj ve florbale pro 1.st. Divadelní představení MŠ a 1.st. pro Školní olympiáda v MŠ Výchovný koncert pro MŠ 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V školním roce 2010/2011 ve škole neproběhla žádná inspekce ČŠI. 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok Příloha č. 1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok Mgr.Ondřej Schulz, ředitel školy

13 13 Příloha č.1 Základní škola a mateřská škola Medlov,příspěvková organizace, Medlov 79, pošta Uničov Výroční zpráva o hospodaření za rok Příjmy - Hlavní činnost Dotace od OÚ na Provoz , Tržby za prodej stravy , Úroky 2 592, Ostatní výnosy (školné,dary,...) , Aktivace fondů , Dotace od OÚ na mzdy ,00 EVVO ,00 Příjmy celkem: ,48 2. Výdaje Hlavní činnost Spotřeba materiálu , Čistící prostředky , Kancelářský materiál , Drobný dlouhodob.majetek , Předplatné - literatura , Učební pomůcky , Spotřeba potravin , Spotřeba Plynu , Spotřeba elektřiny , Spotřeba vody , Opravy a udržování , Cestovné , Ostatní služby , Služby pradlena , Služby - poplatky za telefon , Ceniny 3 245, Účetnictví + mzdy , Pokuty a penále 718, Bazen , Mzdy obec , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění , FKSP 909, Náhrady nemoc 1 049, Bankovní poplatky , Pojištění majetku 3 287, Odpisy ,00 EVVO ,00 Výdaje celkem ,07

14 14 Záloha na plyn k je ,- Kč Záloha na elektřinu k je ,- Kč tyto zálohy byly zaplaceny v roce Příjmy - Hlavní činnost Dotace od KÚ na mzdy a ONIV ,00 Asistenti ,00 1.třídy ,00 Příjmy celkem , Výdaje Hlavní činnost Další vzdělávání ped. prac , Potřeby pro žáky Potřeby pro žáky dotace ,00 Potřeby pro žáky zvl Učební pomůcky , Osobní ochranné pracovní pomůcky 8 617, Učebnice 3 125, Cestovné 2 997, Náhrady nemoc , Preventivní prohlídky 3 650, Hrubá mzda , Ostatní osobní náklady , Odvod zdravotního pojištění , Odvod sociálního pojištění , Tvorba FKSP , Kooperativa , Plavecký výcvik 5 600, Pedagog.pracovníci Asisteti ,00 Výdaje celkem ,00 3. Hospodářský výsledek hlavní činnosti a) vzhledem k OÚ Medlov Celkové příjmy na provoz ,48 Celkové výdaje na provoz ,07 OÚ Medlov celkem hlavní činnost ,59 b) vzhledem k KÚ na mzdy a ONIV Celkové příjmy na mzdy, ONIV a SIPVZ ,00 Celkové výdaje na mzdy a ONIV ,00 OÚ Medlov celkem hlavní činnost 0,00 mzdy a ONIV

15 15 Vedlejší činnost Příjmy vedlejší činnosti: Tržba za pronájem , Tržba za prádelnu , Tržba za stravné cizí strávníci , Provozní režie , Mzdová režie , Tržba za služby 6 980,00 příjmy celkem: ,00 Výdaje vedlejší činnosti: Spotřeba materiálu Spotřeba čistících prostředků Spotřeba kancelář. Potřeb Ostatní služby Spotřeba potravin , Spotřeba plynu , Spotřeba el. Energie , Spotřeba vody , Telefon 0, Mzdové náklady ,00 Náklady celkem: ,41 Celkové příjmy ,00 Celkové výdaje ,41 Celkový hospodářský výsledek vedl.činnosti ,59 Celkový hopodářský výsledek ,59 organizace za hlavní činnost Hospodářský výsledek 0,00 za účetní období Pozn.: Hospodářský výsledek je 0,- Kč,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Zpracoval : Mgr.Ondřej Schulz, ředitel ZŠ a MŠ Medlov

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. července 2014 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za šk. r. 2009 2010 Vydáno dne : 13.9.2010 Zpracoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Říha Schválena pedagogickou radou : 20.9. 2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/2013 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/2013 - Zpráva o hospodaření školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, 691 06 Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2013/2014

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2013/2014 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2013/2014 Svitávka 29. srpna 2014 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více