Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 6 M Ě S Í Č N Í K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 6 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N č. 6 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y

2 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 3 EKONOMICKÉ INFORMACE SSŠ BRNO... 3 NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: / VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ... 4 INFORMATIKA... 4 LMS MOODLE VE ŠKOLE...4 TVORBA PREZENTAČNÍCH MATERIÁLŮ...4 TABLET JAKO POMOCNÍK UČITELE...5 ÚPRAVA VIDEA VE VOLNĚ DOSTUPNÝCH PROGRAMECH...5 CIZÍ JAZYK A LITERATURA... 6 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RODILÝM MLUVČÍM PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ...6 PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY... 7 MULTIMEDIÁLNÍ PRVKY VE VÝUCE MATEMATIKY...7 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA... 8 APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH...8 STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ... 8 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ UMĚNÍ A KULTURA... 9 VÝTVARNÁ DÍLNA: LETNÍ DÍLNA...9 NABÍDKA SLUŽEB ODDĚLENÍ ŠKOLNÍCH VÝLETŮ NABÍZÍ: NABÍDKA ŠKOLNÍCH VÝLETŮ PRO ROK ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA * * * Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. den předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2013 Číslo 6 (červen) - vychází

3 3 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO Doručovací adresa: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, tel.: , fax: Ředitel: Mgr. Jan Juřík, tel: , Úsek vzdělávání: Vedoucí úseku vzdělávání: PaedDr. Věra Hlavsová, , Úsek informatiky: Vedoucí úseku informatiky: Úsek služeb: Vedoucí úseku služeb: Zpracování mezd a účetnictví: Školní výlety: Volná místa: Prodej učebnic a pomůcek: Mgr. Hana Knapová, , Radovan Mrkva, , Jaroslava Klimešová, , PaedDr. Hana Krojzlová, , Pracoviště Blansko: Pracoviště Hodonín Další kontakty naleznete na adrese v záložce Kontakty. Ekonomické informace SSŠ Brno SSŠ Brno upozorňuje, že od roku 2013 máme nové číslo účtu (viz níže), neplaťte na staré číslo, způsobuje to problémy! je nutné dodržovat data splatnosti faktur datum splatnosti je den připsání částky na náš účet! Nové číslo účtu: /0100

4 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ L M S M O O D L E V E Š K O L E» INFORMATIKA Obsah: Principy a možnosti e-learningového způsobu výuky ve škole. Základní přehled možností systému LMS Moodle, základní nastavení prostředí. Využití systému LMS Moodle v práci učitele podpora výuky a tvorba výukových materiálů. Praktické ukázky. Základní seznámení s principy e-learningového způsobu výuky a s možnostmi využití LMS Moodle ve škole zpestření a zefektivnění výuky. Tímto budeme dále rozvíjet jejich znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol Číslo akce: 3227 Číslo akreditace: MSMT 39381/ Termín konání: pondělí od do hod. Místo konání: Brno, Hybešova 15. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 970 Kč Kontakt: Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Dana Koláčková, Uzávěrka přihlášek: obratem T V O R B A P R E Z E N TA Č N Í C H M AT E R I Á L Ů Obsah: Zásady výstižné prezentace. Fonty, typy a instalace nových typů písma. Příprava podkladů, klipartů, obrázků na internetu, vektorové grafiky. MS Word jednoduchý leták, leták s využitím klipartů, vodotisk v pozadí, základy počítačové sazby vícestránková brožura v MS Wordu, šablony prezentací pro MS Word, šablony prezentací pro MS Word na internetu, Office Online. MS Publisher využití šablon návrhů, návrh publikace, barevného schématu a písma, objekty, textové pole, tabulky, leták, vizitky, brožury, diplomy, nabídky, pohlednice. Zoner Media Explorer fotoalbum, jiné tematické šablony pro tisk fotografií. Zoner Callisto práce s vrstvami (stručně), tvorba plakátu. Výstupy: prezentace školy, informační leták, brožura o studiu, vizitky, skládačka pro děti k zápisu, diplom, pozvánka na školní ples, vstupenka na Akademii školy (vše nejlépe s vlastními materiály foto školy, logo apod. pro praktické využití) Poskytnout učitelům nové metodické postupy, možnosti a nápady pro výuku a dále rozvíjet jejich znalosti získané absolvováním kurzů SIPVZ. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům všech typů škol

5 5 Číslo akce: 3182 Číslo akreditace: MSMT16831/ Termín konání: úterý a od do hod. Místo konání: Brno, Hybešova 15 Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontakt: Poznámka: Kurzovné lze hradit z projektu EU peníze školám. Kontaktní osoba: Dana Koláčková, Uzávěrka přihlášek: 4. června 2013 TA B L E T J A K O P O M O C N Í K U Č I T E L E Obsah: Co jsou tablety a jaké jsou jejich možnosti využití v práci učitele. Základy práce s tablety v prostředí Apple ios a Google Android. Ovládání tabletu a spouštění základních aplikací. Přehled dostupných programů pro tablety a ukázky jejich využití v práci učitele. Ukládání dat. Přenos dat mezi mobilním telefonem, tabletem a počítačem. Doporučené příslušenství. Základní péče a ošetřování tabletu. Bezpečnostní rizika při používání tabletu. Cílem této vzdělávací akce je seznámit pedagogické pracovníky s možností využití malého přenosného počítače tabletu jako každodenního pomocníka učitele. Seznámí se s prostředím operačních systémů Apple ios, Google Android. Získají přehled dostupných programů pro tablety a inspiraci pro jejich využití ve své práci. Určeno komu: 1. a 2. st. ZŠ, SŠ Číslo akce: 3131 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: čtvrtek od do hod. Místo konání: Brno, Hybešova 15 Lektor: Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 970 Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám") Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 6. června 2013 Ú P R AVA V I D E A V E V O L N Ě D O S T U P N Ý C H P R O G R A M E C H Obsah: Přehled volně dostupných aplikací pro úpravu videa. Uložení videa do PC, import z VHS kazety. Střih videa, přidání efektů, přidání titulků. Prezentace videa na internetu. Vytvoření nabídky DVD, vypálení DVD. Cílem této vzdělávací akce je praktické seznámení pedagogických pracovníků s možnostmi volně dostupných aplikací pro úpravu videa. Získají základní dovednosti úpravy videa, naučí se video prezentovat na internetu či DVD. Určeno komu: učitelé MŠ, 1. a 2. st. ZŠ, SŠ

6 6 Číslo akce: 3103 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: středa 12. a od do hod. (Jedná se o jeden seminář rozdělený do dvou vyučovacích termínů.) Místo konání: Brno, Hybešova 15, učebna 204 Lektor: Mgr. Josef Mach Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám") Kontakt: Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 5. června 2013 (po uzávěrce možno volat)» CIZÍ JAZYK A LITERATURA T Ý D E N N Í I N T E N Z I V N Í K U R Z A J S R O D I L Ý M M L U V Č Í M P R O S T Ř E D N Ě P O K R O Č I L É V týdenním intenzivním kurzu účastníci prohloubí své komunikativní schopnosti a rozšíří aktivní slovní zásobu s cílem se co nejvíce přiblížit vyšší jazykové úrovni. Vstupní znalostní úroveň účastníků se předpokládá středně pokročilí podle evropského referenční rámce B1. Rozsah: 5 dní po 7 vyučovacích hodinách intenzivní výuky AJ s rodilým mluvčím, celkem 35 vyuč.hodin. Určeno komu: pro aprobované ale i pro jazykově neaprobované učitele, kteří s jazykem přicházejí do styku při suplování, ale i pro obecnou potřebu a ostatní zájemce Číslo akce: 3240 Číslo akreditace: MSMT 27625/ Termín konání: , hod. Místo konání: Středisko služeb školám Brno, Hybešova 15 Lektor: Joseph Lee Hoffmann Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kontaktní adresa: Kč Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, tel Uzávěrka přihlášek: 20. června 2013

7 7» PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY M U LT I M E D I Á L N Í P RV K Y V E V Ý U C E M AT E M AT I K Y Obsah: Vzdělávacím cílem semináře je seznámit a ukázat účastníkům možnosti využívání jakýchkoliv forem prezentací ve výuce matematiky. Ukázat základní principy a zásady jejich tvorby. Prakticky naučit účastníky tyto prezentace tvořit. Seznámit účastníky s možnostmi využití prezentací ve výuce matematiky. Lektor předvede ukázky vlastních výukových prezentací. Ukáže rozdíly v obsahu prezentací, které jsou určeny pro podporu výkladu učiva a prezentací, které budou použity pro e- learning. 1. Prezentace ve výuce matematiky Prezentace podpora výuky Prezentace e-learning, flash, pdf 2. Zásady správné prezentace: Prohloubit znalosti základních principů tvorby elektronických prezentací. Předvést ukázky kvalitní a nekvalitní prezentace a rozebrat chyby. Stručně naznačit problematiku autorského práva a možnosti využití zdrojů z internetu. 3. Matematické programy a jejich využití v prezentacích: Ukázat matematické programy, kterou jsou k dispozici zdarma na internetu a jejich použití ve výuce a v prezentacích. Jedná se o programy Graphmatica, vofce. Naučit účastníky základní ovládání těchto programů. 4. Interaktivní tabule: Předvést postup převodu elektronické prezentace do souboru *.flp, tedy předváděcího sešitu a opačně. Ukázat účastníkům možnosti úpravy a následného využití v hodinách matematiky při použití interaktivní tabule. 5. Tvorba elektronické prezentace: Účastníci se prakticky naučí vkládat různé objekty, hypertextové odkazy a zvuk záznam vlastního hlasu, do prezentace. Dále provedou závěrečnou animaci a časování prezentace. Praktické cvičení účastníci provádí za pomoci lektora. 6. Flash, pdf : Seznámit účastníky s dalšími možnostmi převodu elektronické prezentace na jiné formáty flash, pdf a jejich využití ve výuce a e-learningu vyvěšení na web, Moodle. Ukázat a prakticky předvést program ispring free, který umožňuje z elektronické prezentace vytvořit flash. Určeno komu: učitelé matematiky 2. st. ZŠ, SŠ a G Číslo akce: 3092 Číslo akreditace: MSMT6235/ Termín konání: čtvrtek od do hod. Místo konání: Brno, Hybešova 15 Lektor: Mgr. Zlatuše Zbořilová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 600 Kč 730 Kč Kontakt: (Kurzovné lze hradit z projektu "EU peníze školám") Kontaktní osoba: Mgr. Monika Součková, tel Uzávěrka přihlášek: 6. června 2013

8 8» ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA A P L I K A C E S P R Á V N Í H O Ř Á D U N A Z Á K L A D N Í C H A S T Ř E D N Í C H Š K O L Á C H Obsah semináře: rozhodování ředitele školy podle školského zákona použití správního řádu při rozhodování ředitele školy, kdy postupovat podle správního řádu a kdy nikoliv vlastní správní řízení zahájení řízení, ústní jednání, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, přerušení řízení, zastavení řízení, spis, protokol a jejich náležitosti, doručování dle správního řádu, překážky při doručování účastníci řízení zaměřeno zejména na případy, kdy účastníkem řízení je nezletilé dítě základní otázky přijímacího řízení do základních škol a středních škol - odklad povinné školní docházky, převedení na jinou ZŠ, SŠ, opakování ročníku aj., zdůvodnění správných postupů aktuální problémy z praxe a možnosti řešení, dotazy, diskuse Účastníci semináře se budou orientovat v právní úpravě správního řízení, užívat správné postupy již před zahájením správního řízení. Získají potřebné vědomosti pro praktickou aplikaci ustanovení správního řádu na případy typické pro základní a střední školy. Určeno komu: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Číslo akce: 3232 Číslo akreditace: dosud v řízení Termín konání: čtvrtek ( hod.) Lektor: Mgr. Marta Hromková Místo konání: Brno, Hybešova 15 Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: 800 Kč 970 Kč Kontakt: Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, Uzávěrka přihlášek: 6. června 2013» STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ S T U D I U M P R O Ř E D I T E L E Š K O L A Š K O L S K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í Obsah: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. Studium je v souladu se standardy MŠMT organizováno ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé

9 9 výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium. Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program se v souladu se Standardy studia pro ředitele škol a školských zařízení skládá ze 4 základních modulů: základy práva, pracovní právo, financování školy, organizace školy a pedagogického procesu. Po absolvování výuky ve všech modulech budou účastníci studia absolvovat pedagogickou praxi formou třídenních stáží ve vybraných školách nebo školských zařízeních. Určeno komu: Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Číslo: 3261 Číslo akreditace: 39432/ Termíny konání: zahájení , ukončení březen 2014 Místo konání: Brno, Hybešova 15 Lektor: JUDr. Hana Poláková, Mgr. Miroslav Hanzelka, Mgr. Hynek Nespěšný, Mgr. Marta Hromková, Ing. Marie Kučerová Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kontaktní adresa: Kč Kontaktní osoba: Irena Hrušáková, tel Uzávěrka přihlášek: 3. října 2013 Poznámka: Odborným garantem studijního programu je PaedDr. Věra Hlavsová. V Ý T VA R N Á D Í L N A : L E T N Í D Í L N A» UMĚNÍ A KULTURA Obsah: Letní dílna je dvoudenní výtvarný seminář zaměřený na různé technologie a témata ve výtvarné výchově. Soustředěná práce tvůrce pedagoga vede k hlubšímu prožitku a pochopení techniky nebo daného tématu. Hlavní přínos této akce spočívá ve vlastní tvořivé činnosti účastníků. Jednotlivá témata koncepty jsou rozpracovávány v širším kontextu a vedou k pochopení umění jako nedílné součásti života člověka, jako způsobu objevování a zkoumání technik jako prostředku komunikace. Lektor účastníky seznámí se stěžejními uměleckými díly souvisejícími s tématem. Okruhy letní dílny: Představujeme vám beton Materiál, který nás obklopuje a který jsme donedávna nepovažovali za prvek vhodný pro tvořivou práci výtvarníka. Naučíme se ho míchat, odlévat do forem, tvořit reliéfy a dekorativní předměty do zahrady. Mozaika do rámu Rozdělní mozaiky na štípanou a řezanou, seznámení s prací našich mistrů. Do různých rámů odložených na půdě dáme vzniknout mozaice podle vlastního návrhu. Makromozaika

10 10 Z kovového lůžka a makromozaiky vytvoříme šperk. Určeno komu: učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ, vedoucím volnočasových aktivit a vychovatelům Číslo akce: 3180 Číslo akreditace: akreditace v řízení Termíny konání: pondělí a úterý od 8.30 do hod. Místo konání Brno, Hybešova 15, přízemí, výtvarná dílna Lektor: Jana Žáčková S sebou: účastníci obdrží v červnu informaci, co je vhodné přinést si s sebou. Cena pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení: Kč Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Ivana Suchánková, tel Uzávěrka přihlášek: 17. června 2013

11 11 NABÍDKA SLUŽEB Oddělení školních výletů nabízí: N A B Í D K A Š K O L N Í C H V Ý L E T Ů P R O R O K V ceně výletu zajistíme: ubytování a stravování pokyny k výletu včetně turistické mapy a informačních materiálů výlety na dvě a více nocí vám cenově zvýhodníme Výlety objednávejte pomocí webového formuláře na který se objeví po vybrání konkrétního výletu, nebo pošlete závaznou objednávku na nebo v tištěné podobě na naši adresu. Bližší informace k jednotlivým výletům vám rádi sdělíme či zašleme. Kontakty: Tel.: , , NOVINKY Čokoládový dům: prohlídka Prahy, návštěva muzea čokolády, tvorba vlastního čok. výrobku. Ekofarma Jalový dvůr: koně, lamy, oslík, domácí zvířata. Jízda na koni a oslu. Farma Božice: povídání o koních, ukázka, projížďka, bazén se slanou vodou a vířivkou. Lamacentrum: přímý plný kontakt se zvířaty, krmení, hlazení. Program vede zkušený lektor. Škoda auto: prohlídka ŠKODA Auto muzea s průvodcem a exkurze do výrobních provozů. Údolí Wachau: plavba lodí: prohlídka města Krems, plavba lodí do Spitzu, klášter v Melku. Vídeň Bratislava: plavba lodí po Dunaji: prohlídka centra Vídně, plavba lodí do Bratislavy. LYŽAŘSKÉ POBYTY Beskydy - Soláň: Velké Karlovice, 765 m.n.m., skibus v ceně lyžování. Dolní Morava: 1110 m.n.m., lyžařský areál 5 minut chůze, šipky, kulečník, společenská místnost. Jeseníky - Barborka: Praděd 1400 m.n.m., vlek 100 m od chaty, stolní tenis, kulečník, sauna. Jeseníky - skipark Filipovice: hotel Stará pošta, 780 m.n.m., bazén, sauna, sedačková lanovka. Karlov p. Pradědem: Ema, 800 m.n.m., bezprostředně u sjezdovek, 4 samostatné bungalovy. Kouty n. Desnou: hotel Musil, 1095 m.n.m., blízko sjezovky, sleva na skipasy. Krkonoše: hotel Tetřívek, Velká Úpa, 769 m.n.m., 400 m od 1500 m dlouhé sjezdovky. Petříkov: Sport Grill, 950 m.n.m., kulečník, stolní tenis, odvoz zavazadel od vlaku, 2 budovy. ŠKOLY V PŘÍRODĚ Herálec: hotel Žákova hora, tělocvična, ruské kuželky, společenská místnost, wellness. Hodonín u Kunštátu: hotel Zámeček, minigolf, stolní tenis, hřiště, prolézačky. Jedovnice: hotel Riviéra, přímo u rybníka Olšovec, restaurace, ohniště, wifi. Jevíčko: penzin Eden, bazén, hřiště, kuželky, společenská místnost, zvýhodněná doprava. Lednice: komfortní penzion Myslivna, krásné vycházky, krytý bazén, prohlídka zámku. Petříkov - Sport Grill: hřiště, ohniště, bazén, trampolína, stolní tenis, kulečník. Zderaz: hotel Renospond - hry v přírodě, koupání, vycházky - Toulovcovy maštale. JEDNODENNÍ VÝLETY Brno: prohlídka historického centra včetně památek, průvodce. Dlouhé stráně: prohlídka přečerpávací elektrárny, vstup, průvodce, doprava v ceně. Dukovany: atomová elektrárna Dukovany, přečerpávací elektrárna Dalešice, doprava v ceně. Helfštýn: program v podhradí, lukostřelba, paintball, lanový park, doprava v ceně. Kutná Hora: prohlídka města a vybraných památek, vstupy a průvodce, doprava v ceně. Olomouc: prohlídka města a pamětihodností, vstupy. 800 Kč 350 Kč 500 Kč 200 Kč 550 Kč 680 Kč 670 Kč 360 Kč 390 Kč 390 Kč 440 Kč 2730 Kč 2200 Kč 2800 Kč 430 Kč 290 Kč 320 Kč 300 Kč 290 Kč 330 Kč 330 Kč 240 Kč 355 Kč 350 Kč 200 Kč 585 Kč 540 Kč 280 Kč

12 12 Osvětim - továrna na smrt: koncentrační tábory Auschvitz a Birkenau, průvodce a doprava. Praha: prohlídka hlavního města české republiky a jeho nejvýznamnějších památek, průvodce. VLASTIVĚDNÉ A POZNÁVACÍ VÝLETY NA JEDNU A VÍCE NOCÍ Adršpach: Teplicko-Adršpašské skály, zámek Opočno, Teplice nad Metují. Berounsko: Beroun, Karlštejn, Křivoklát, Koněpruské jeskyně, sv. Jan pod Skalou. Brno: prohlídka města s průvodcem, hrad Špilberk, ZOO, muzea, lanové centrum Jungle park. Český ráj: Jičín, Prachovské skály, hrad Kost, Trosky. (cena za dvě noci) Český ráj z Jinolic: Prachovské skály, Rovensko pod Troskami, Trosky, Hrubá Skála. Dolní Posázaví: Český Štenberk, klášter a zámek Sázava, zámek Konopiště. Jeseníky - Barborka: Červenohorské sedlo, Velké Losiny muzeum papíru, zámek. Jeseníky z Karlova: Velký kotel, Petrovy kameny, Praděd, Karlova Studánka. Krkonoše: Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Sněžka, Luční bouda, Vlašské boudy. Kunštát: zámek, Rudka Jeskyně Blanických rytířů, Lysice zámek. Kutná Hora: muzeum stříbra, chrám sv.barbory, Kostnice, Vlašský dvůr. Lednice: Lednicko-valtický areál, Janův hrad, zámky Valtice a Lednice, zámecké zahrady. Litovelsko: Litovel, Mladečské jeskyně, Javoříčko jeskyně, hrad Bouzov, Olomouc. Máchovo jezero: Doksy, Bezděz, Provodínské kameny, Česká Lípa. Vhodné pro relax. Moravský kras: Punkevní jeskyně s plavbou na lodičkách po Punkvě, propast Macocha. Náchod: Babiččino údolí, zámek Náchod, pevnost Dobrošov, zámek Opočno. Olomouc: prohlídka města, sv.kopeček, ZOO, výlet do okolí Šternberk, Helfštýn. Pálava Strachotín: Dolní Věstonice, Pavlovské vrchy, Mikulov, Lednice, Valtice. Pálava Mikulov: přechod Pavlovských vrchů, Mikulov, zámek Valtice, plná penze. Podkrkonoší: Jaroměř, pevnost Josefov, ZOO a safari Dvůr Králové, hospic Kuks. Rožmberk: hrad Rožmberk, klášter Vyšší Brod, Český Krumlov. Slavonice: Česká Kanada, Telč, Landštejn, hraniční opevnění, Jindřichův Hradec. Soláň: Beskydy, Javorníky, Velké Karlovice, Rožnov pod Radhoštěm, skanzeny. Strážnicko: zámek Strážnice, skanzen lidové architektury, plavba po Baťově kanálu. Telč: městská památková rezervace, zámek Telč, hrad Roštejn, Javořice, rybník Velkopařezitý. Telč Vanov: sportovně-rekreační pobyt, půjčovna loděk, hrad Roštejn a zámek Telč. Týn nad Bečvou: netradiční výlet s celodenním programem, zážitková pedagogika, outdoor. Valašsko Radhošť: Kopřivnice, Štramberk, Frenštát, Pustevny, Rožnov skanzen. Veverská Bítýška: vhodné pro rekreaci a adaptační kurzy, údolí Svratky, Brněnská přehrada. Vysočina: skalní útvary Toulovcovy maštale a Městské maštale u Proseče u Skutče. Zlatá Koruna: klášter, Kleť, Dívčí Kámen, Český Krumlov, grafitové doly. Vhodné i pro vodáky. Znojmo, Vranov: památky města, podzemí, zámek Vranov, Hardegg, Vranovská přehrada. Žďárské vrchy: Žákova hora, Devět skal, Čtyři palice, Tři Studně Sykovec, Maršovice. 650 Kč 350 Kč 310 Kč 330 Kč 420 Kč 685 Kč 345 Kč 345 Kč 380 Kč 360 Kč 335 Kč 370 Kč 395 Kč 415 Kč 320 Kč 435 Kč 345 Kč 340 Kč 400 Kč 315 Kč 515 Kč 365 Kč 395 Kč 334 Kč 360 Kč 325 Kč 400 Kč 345 Kč 585 Kč 300 Kč 375 Kč 335 Kč 315 Kč 380 Kč 375 Kč

13 13 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 1) Přihlašování na vzdělávací programy Přihlašování je možné: A. zasláním závazné přihlášky na doručovací adresu (Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických ) B. zasláním závazné přihlášky na ovou adresu organizačního garanta příslušného vzdělávacího programu Řádně vyplněnou přihlášku zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak). Tiskopis přihlášky najdete samostatně na webových stránkách případně je možné stáhnout jej z našeho Měsíčníku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem vzdělávacího programu. Závazná přihláška zavazuje účastníka uhradit účastnický poplatek i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme. Vyrozumění obdrží přihlášení zájemci o časových změnách či o zrušení programu pouze tehdy, je-li to v pozvánce vysloveně uvedeno, dále při elektronickém způsobu přihlášení, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Pokud byl zaplacen účastnický poplatek před zrušením akce pořadatelem, bude účastníkovi na základě předložení dokladu o zaplacení vrácen. 2) Úhrada za účast na vzdělávacích programech Poplatek za účast na vzdělávacím programu je možné zaplatit úhradou faktury vystavené na základě přihlášky. 3) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a to nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude účastníkovi vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude zaplacený účastnický poplatek vrácen po doručení žádosti o vrácení. Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí doplňující podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 4) Zahájení akce Prezence účastníků začíná obvykle 30 minut před zahájením. 5) Certifikace účasti Účastníci námi nabízených akreditovaných vzdělávacích programů obdrží osvědčení pouze v případě minimálně 75 procentní účasti. Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů a dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách. Za SSŠ Brno PaedDr. Věra Hlavsová

14 14 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, IČ: , DIČ: CZ Škola - uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny Název Adresa PSČ Obec Telefon IČ DIČ Akce Číslo Název Termín Místo konání Kurzovné Účastníci Č. Datum nar. Příjmení, jméno, titul Podpis účastníka Platba bude provedena na základě vystavené faktury, kterou hradí škola nebo přímo účastník z vlastního účtu. Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno nebo elektronicky na ovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné. V souladu s ustanovením 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji SSŠ a Zařízení pro DVPP Brno, byly používány pouze pro účely zpracování agendy související s touto přihláškou. V...dne... Podpis:.

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 3 č. 4 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH Informatika... 3 Jak efektivně zapojit PC

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno p r o s i n e c 2 0 1 4 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Francouzština

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L I S T O P A D 2 0 1 2 č. 11 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1 č. 01 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 4 č. 02 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH OBSAH... 2 Oznámení... 4 INFORMATIKA... 4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0 č. 12 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...2

Více

Přehled akcí BŘEZEN 2014

Přehled akcí BŘEZEN 2014 Přehled akcí BŘEZEN 2014 6 3. 3. 2014 3. 3. 2014 3. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014 6. 8. 3. 2014 7. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 11. 3. 2014 11.

Více

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz MĚSÍČNÍK září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno Obsah Cizí jazyky

Více

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010

Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 Přehled akcí na měsíce červen - srpen 2010 1. 30. 6. 2010 Výstava výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia Stráţnice pod vedením Mgr. et BcA. Jaroslava Ţáka. Výstava MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny k 50. výročí

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 03 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno B Ř E Z E N 2014 č. 03 M Ě S Í Č N Í K OBSAH OBSAH... 2 Informatika... 4 Geotagování fotografií využití digitální fotografie

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8. č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8. č. 5 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8 č. 5 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 INFORMACE O PRODEJI UČEBNIC A ŠKOLNÍCH POMŮCEK... 4 VZDĚLÁVÁNÍ

Více