VÝBR VÝRAZ PROF. VILÉM PECH. rení a zkratek v jazyce psaném i mluveném ze všech obor lidského vdní a konání NAKLADATELÉ KVASNIKA A HAMPL V PRAZE 1948

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBR VÝRAZ PROF. VILÉM PECH. rení a zkratek v jazyce psaném i mluveném ze všech obor lidského vdní a konání NAKLADATELÉ KVASNIKA A HAMPL V PRAZE 1948"

Transkript

1 VÝBR VÝRAZ PROF. VILÉM PECH VELKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV rení a zkratek v jazyce psaném i mluveném ze všech obor lidského vdní a konání NAKLADATELÉ KVASNIKA A HAMPL V PRAZE 1948 aaktin umlá pryskyice aba arab. velký šátek aba druh betonových pilot abacinace oslnní abacista potá abalak umlá pryskyice abannace roní výpov abasie neschopnost chze abassi jemná bílá vlna abats makedonská hrubá vlnná látka abáz perská váha k vážení perel (145,8 mg) abbas opat (ec.) abbate mladší svtský duchovní abbuna hlava etiopské církve abdruk otisk abiad bílá, egyptská vlna abietin normální heptan abietin náhražka petrolejového benzínu abigeát krádež dobytka abjekce pohrdání abjurace kivá písaha ablast zmizení nkterého rostlinného ústroje, ablastace ablatio oddlení (z lat.) ableger dít, sazenice, roub, odnož ablepsia slepota ablézovat odlouit, vystídat ablutio omytí (z lat.) abnegace odepení, odmrštní abojas syrské hedvábné plášt abondace nadbytek abordáž útok válených lodí ostruhou; oslovení lodí na moi, abordage abort záchod (z nm.) abraxas starovký rytý kámen, amulet abrégé krátký obsah, pehled abrechnunk zútování abrichtunk výcvik abrin jed ze semen kee abrus abstergens projímadlo abštajg zapadák, též abštajk, abštajgl acajou mahagon acclusum píloha úedních spis acedie tupost, lhostejnost AcEm aktiniová emanace acerdol lék pi prjmech aceta druh umlého hedvábí acetal slouenina aldehydu s alkoholem acetometr octomr acetonal náhražka octanu hlinitého acetum ocet acidur slitina na el. vodie se spec. izolací proti vlhkosti; kemíková slitina acme podadná americká bavlna acoltello silniní dlažba ze zvonivek acquit stvrzenka, knitance acri surová syrská bavlna acria ostré látky, léiva acrisol umlá pryskyice acromal umlá pryskyice actum skoneno a podepsáno acuta smíšený varhanní rejstík acyesis neplodnost, nemožnost pravideln rodit adagium písloví, poekadlo adaktor donucovatel, donaše adalin lék na spaní, utišující adamák nahá adamsite plyn arsinový dráždivý adana druh levantské bavlny adapangia surové bengálské hedvábí adarma jihoamerická váhová jednotka (1,792 g) adatais jemný bavlnný indický mušelín addatais jemný bavlnný indický mušelín Adco pípravek pro výrobu umlé mrvy addio it. sbohem! addukce pivedení addix ecká objemová jednotka (3,6 ) addosovat pevést rubopisem adee délková jednotka v Madrásu (28,58 cm) adekvace pimenost ademinens chvalitelb (známka) adenasa ferment obmující adenin aderisace úprava pneumatiky píným rozezáním adherence píslušenství adiafanní neprzraný adiafon druh harmoniky a klavíru adiaforon nedležitá vc adikový pocházející ze semen rostliny irvingia Barteri (tuk) adilol druh fotogr. vývojky adipidní tunatý, nežíznivý adiposis ztunní adipsie nechu pít adjacent soused, pomezník adjoint poboník, námstek, píruí adjudikace soudní piení adjungovat pipojit 1 adjunktura hodnost, úad adjunkta adjustment úprava, vyrovnání, rozvrh, rozpoet adjuvantia léky doplující úinek hlavního léiva ádl šlechta (nm.) admirace obdiv admitovat pipustit adnatus vrozený (lat.) adnex(e) pívsek, píslušenství, pípojka adnotanda k zapamatování adonit druh alkoholického cukru adorální píústní adorin zásyp proti pocení nohou adresstyp adresovací stroj adriatical lehká hliníková slitina adromand nerost (ernidlo) adskripce pipsání adstant pomocník (lat.) adulace pochlebování adulterace zhoršení adurol druh fotografické vývojky adusování zmkování (litiny) advance slitina a niklu (odporový kov) advekce pívod vzduchu adversus proti advice zpráva, návští, rada advitální doživotní adýrovat sítat AEG berlínský elektrotechnický závod aegideon ecký drnkací hud. nástroj aegis štít (ec.), zákal rohovky aéral lehká slitina aeratér pístroj k provtrávání nadojeného mléka aerátor zaízení k provzdušování vody aerobacie letecká akrobacie aerobat kejklí aerocele vzduchová kýla aerofon harmonium aerofor pomcka k udržování dlouhých tón dechových nástroj aerografie popis vzduchu aerogram letecký telegram aerokarpie uzrávání plod ve vzduchu aerokret beton plynový s písadami písku a hliníkovými prášky aeromanie pedstava duševn chorého, že letí aeromantie vštní podle povtí aeronef letadlo (fr.) aeroradio telekomunikace pro letecké úely aerostacie soubor nauk o letu pístroj lehích

2 než vzduch aerozoa mikroorganismy žijící ve vzduchu aes peníze (lat.) aessa perské javorové devo AFI ímská fotografická tisková kancelá (Agenzia Fotografica Internazionale) afikovat postihovat aflaston vyezávané ukonení na zádi triery afosit bezpenostní trhavina afrenie získané zblbnutí afridi upravený saflorový olej afridol dezinfekní pípravek afrikaans afrikánština aftongie ke pi pokusu o mluvení afunkce porucha funkce aga tatarský náelník agara ínské vonné devo agaricin lék proti pocení; projímadlo agarik bedla (ec.) agate achát (fr.) agatit sms mastku a vodního skla age tuk mexický z ervce Coccus axin; též axin; užívá se jako kolodium a pokost agémina ornamenty z drahých kov v kovových pedmtech, zakládání agene zpsob blení mouky ageratum letnika agfa druh umlého hedvábí agger staroím. obléhací násyp agmatin látka ve spermatu sled agnomen ást staroím. osobního jména ago siln lepivé tmelidlo agrégé osoba zpsobilá vyuovat na stední nebo vysoké škole (ve Francii) agrément hudební ozdoba agresiny látky podporující vývin mikroorganism v tle agrumi citrony a pomerane (plody i stromy) agu umlé vláknité desky aguja kán jihoamerické aguma mouka z odtunlých sojových semen agurin moopudný lék ahrami perský mnohobarevný kvtovaný kartoun ahu jemná vlna tibetských gazel acheir lovk bez rukou aida vzorovaná tkanina na pokrývky aide pomocník (fr.) Aiglon Orlík (fr. název Napoleonova syna) aigu ostrý (fr.) aiguille hrot (fr.) aichamt cejchovní úad ail chata altajských koovník, aul ailant pajasan ailerons kidélka (u letadla) airol zásaditý jodidgalát bizmutitý ajamis pestré levantské kartouny ajanta druh indických fresek ajo vychovatel dtí u it. dvora ak(a) holandský nákladní lun, aak akagin isticí hmota pro acetylén akampsie topornost, neohebnost akažu mahagon akcedovat souhlasit, pistoupit akcidens pídatek akcident dlník pro píležitostnou práci akestoma pebujelé zrnní ran akinesie ztvrdnutí akita režné jap. hedvábí akitovat potvrdit (fr.) akludovat pipojit aklusum píloha akolasie nevázanost akolytace pisluhování pi bohoslužbách akon druh rostlinného hedvábí akonia smíšenina solí na tlumení prašnosti silnic akont omj akordovat smluvit práci akrální nejvýše ležící akre druh egypt. bavlny akresina sms parafinu a pryskyice akrit slitina na ezací nástroje aksle paždí, rám, nárameek (krejovský) aktinita chemické psobení svtelné energie aktol kyselý mlénan stíbrný akumba druh poloopice akumetr sluchomr akumináty chorobné výrstky na kži nebo sliznicích akusimetr sluchomr akvadag koloidní emulze grafitu s vodou akvakáda plavecká podívaná akvamanil stedovká nádoba k umývání akvametr vodomr akvaplán sportovní prkno tažené motorovým lunem akvit potvrzení pijaté vci alabam pedpokládaný chemický prvek alabama odrda severoamerického bavlníku aladar slitina kemíku s hliníkem aladša pestré bavlnné orientální šátky alaktie bezmlénost alalie neschopnost zeteln hláskovat alamba druh severoamerické bavlny alantois blanitá vychlípenina z bišní strany koneník zárodku vyšších obratlovc alapurin istý lanolin alaska druh esané vlny s bavlnou albargin slouenina stíbra se štpenými produkty želatiny albata druh niklové mosazi albergo noclehárna (it.) albertoly skupina umlých pryskyic albidur lehká slitina hliníku a železa albion olovo plátované cínem albisiphon basová flétna alboid britský postíbený kov albolit magnesitová malta alboresin umlá hmota albulaktin albuminový pípravek albuminosa látka získaná úinkem alkálií na bílkoviny albumosy látky vzniklé trávením bílkovin alburnum bl roních kroužk deva alca(l)de šp. starosta obce alcatifa drahocenné orientální koberce a alouny alcatquen perské koberce prokládané zlatem alcazar šp. hrad, tvrz alclad americká slitina alcoa hliníkové slitiny 2 alcouchi brazilské pryskyice bohaté balzámem aldal lehká hliníková slitina alderman angl. len mstského zastupitelstva aldorfit bezpenostní trhavina aleatico sladké toskánské víno alegorika jinotajný ráz alegovat uvádt, citovat alegria druh cikánského tance alembík destilaní pístroj, kivule alepine druh polohedvábné tkaniny aleppo kra jedle z oblasti Stedozemního moe; druh esané bílé vlny alerion orlice bez stoják (v heraldice) aleudrin uklidující a uspávací lék aleurites pryšcovité indoínské stromy aleurometr pístroj ke zkoušení mouky aleuron lepek aleuronát bílkovinná mouka z pšeniného lepku alfalát umlá pryskyice alfenid galvanicky postíbený pakfong alferium hliníková slitina alfitit sms nerost vznikající usazováním alfol hliníková folie k tepelné izolaci alga vodní asa, chaluha (ec.) algaroba chlebo; devo z argentinského stromu prosopis alba algarobilla stromové lusky poskytující tíslovinu algedo bolestivost algérienne vlnná látka s barevnými pínými pruhy algesimetr pístroj k mení prahového popudu (v psych.) algidita snížení tlesné teploty pod 36 C algidní chladný, mrazivý algidus ledový algie bolest algin žlutavý prášek z moských as algofon hoiný líh algolagnie rozkoš pi psobení nebo snášení bolesti algolový kypový (barvivo) algor mrazení; stydnutí mrtvoly algosis onemocnní asami a plísnmi algrafie reprodukní technika (s hliníkovými deskami) alguensin pípravek z mo. as na apretury alienovat zcizit alifatoresiny skupina pirozených pryskyic alignement pímá ára, stavební ára alikvantní neobsažená v celku beze zbytku alimentátor pístroj k napájení parních kotl alineátor hranlek, zrcátko k vytyování stálých úhl, spouštní a vztyování kolmic aliovci šíité alkalescence zásaditá reakce alkalina zásadité léky alkalsit perchlorátová trhavina alkána koeny poskytující kosmetické barvivo alkanin nachov ervené barvivo alkarrazzas chladicí nádoby k pechovávání pitné vody alkazar hrad, tvrz alkiritah kurdistánské zneištné druhy

3 tragantu alkoholika lihové nápoje alkosoly alkoholické koloidní roztoky alkydaly druh umlých pryskyic alkylhaloid slouenina alkylu s halovým prvkem allagit filtraní látka na zmekování vody allantiasis otrava klobásovým jedem allapat píze z kokosových vláken allconcert dívjší druh rozhlasových pijíma allen druh americké bavlny allguhst druh tvárnicových strop alloa druh vlnné píze trojmo skané allotment podíl, údl, los, parcela allure fr. chze; nepkné chování alluse enická narážka alluvio náplav almadina kauukovitá klihovitá hmota almahr železné devo ze Sumatry almajan dlažební kauuková hmota almansor obhájce, vítz (z ar.) almasilium slitina hliníku s hoíkem a kemíkem almaviva krupicový nákyp almelec franc. lehká slitina almerio druh španl. vína almukantar pístroj na souasné urení astronomické šíky i asu alneon hliníková slitina alnus loket (míra) aloes indické orlí devo aloin projímadlo alotriologie uvádní myšlenek s vcí nesouvisejících aloxite umlý korund alpax hliníková slitina alpina alpská, velehorská kvtena alqueira portugalská dutá míra als ob (nm.) jako kdyby alsifilm nespalitelný papír z jílu alsimin slitina kemíku a hliníku alsol svíravý lék alstonit izomorfní sms uhliitanu barnatého a vápenatého altanol slouenina zásaditého octanu hlinitého s taninem alterantia zjinaující léky alterkace spor, hádka alternans stídavý tep alterovaný snížený nebo zvýšený (tón) altesse fr. výsost althaea proskurník, ibišek altimetr výškomr altimetrie nauka o výškovém mení altiplana šp. náhorní planina aludel staré zaízení k srážení rtuových par pi výrob rtuti aludur lehká hliníková slitina alufont lehká hliníková slitina na odlitky alumatol anglická výbušnina aluminofon bicí nástroj podobný xylofonu alumnát, alumneum knžský seminá alumnol bílý dezinfekní prášek alundum brousicí hmota; druh prlinitých desek alunogen síran hlinitý alutan koloidní hydroxid hlinitý alusil lehká slitina hliníku, kemíku a mdi aluviony naplaveniny aluvium naplavenina, nános alveolaris onemocnní alveol alvus dutina bišní, bicho; výkaly alypin znecitlivující prášek alýry nepkné chování alzamento it. zvednutí alzen, alzinc slitiny hliníku se zinkem amabucy irské tkané hrubší lnné plátno amalit druh umlé pryskyice amalrikán píslušník stedovké pantheistické sekty amandka luhaovická léivá voda amandola mandlovec amanouri druh levantské bavlny amarrage obvazek lanový; zakotvení amat(ov)ky housle od Amatiho amause sklovina na umlé drahokamy amax ložiskový olovný bronz amazon druh dámské vlnné látky ambánový mandlový (olej) ambar port. skladišt, sýpka amberit bezdýmný prach; izolaní látka ambiente okolí tla (v malíství) ambigu karetní hra amblotica léky vyhánjící plod ambretka hruška s vonnou šávou ambrin sms parafinu s ambrou ambrit druh pryskyice ambroid lisovaný jantar ambroin umlá pryskyice ambrotin tekutý malíský sikativ ambrotypie zpsob fotografie na skle amcták úední den (z nm.) amenee bengálská bavlnná látka amenita pvab (lat.) amenti egyptská íše mrtvých ameral vdro z nepromokavé plachtoviny amerikán druh brambor amerikánka tiskaský lis píklopový ameripol umlý kauuk amertis indické kaliko nebo bavlnná látka k potištní ametabolní nepromnný (ec.) ametrie nesoumrnost ameublement nábytek a náadí k zaízení píbytku amfidisky tlíska z oxidu kemiitého u sladkovodních a moských hub amfimacer druh veršové stopy amfiola nádobka na roztoky lék amfolyty amfoterní elektrolyty amfotis kukla eckých rohovník amianit izolaní hmota z azbestových odpadk amictus knžský šátek na ramena amicus pítel amidogen výbušnina amidol vývojka pro rychlé vyvolávání amidon škrob amiens pevná vlnná tkanina amiésite zpsob hotovení silniní kameniny amikrony ástice nerozeznatelné ani ultramikroskopem amink stupnice ponoru na obou bocích lodi 3 Amis a Amil vrní pátelé ammonal dlní trhavina amnion oví mázdra amoce odstranní amonal, amonit trhaviny amoncarbonit bezpenostní trhavina amonimetr dusíkomr amonin prací prostedek amorces prskavky; papírové rozntky amorella kyselá tešn amount obnos, ástka (angl.) amour fr. láska amovovat odstranit, odcizit (lat.) ampco druh hliníkového bronzu ampulla rozšíenina (med.) amtýrovat úadovat amurca usazenina z olivového oleje amuretové mimosové (devo) amusette staré dlo nejmenší ráže amusement zábava amusie nedostatek hudebního sluchu amvis stará bezpenostní trhavina amygdala mandle (ec.) amyl organický radikál amylen uhlovodík z ady olefin anabat staroecký dostihový jezdec anacidita(s) úplný nedostatek kyseliny solné v žaludení šáv anaesin, anaesthol místní anestetika anafyt listový lánek anaglyf druh tištného stereoskopického obrazu anaglypt vypuklá práce z kovu anagoge rení s peneseným významem anakampis odraz svtelných paprsk anaklasis lom svtelných paprsk anakoluthie chorobné vynechávání slabik a slov anamnestika umní zdokonalit pam ananabasie duševní neschopnost stoupat do výšek ananastasie duševní neschopnost povstat ananké zosobnná nutnost anaplas reprodukní technika anaplastika operativní úprava vnjších ástí tla anasfalt asfaltovitá látka anastase ozdravní, povstání anastatika rže z Jericha anatonosa zvýšení normálního osmotického tlaku buky anatron skelná pna anáty dávky placené papeži anaudia neschopnost lánkovan mluvit andalusák, andalusan k z andaluského plemene andamento volná mezihra ve fuze andersovci lenové vojska gen. Anderse andrin mužský hormon andruša druh tžkého raketového náboje anemotrop vtrník angariace, angarie právo rekvizice neválené lodi za náhradu angelica andlský koen; varhanní rejstík; odrda loutny angellozer stroj k úprav terénu

4 angelus andl; klekání anglonorman ušlechtilý k anglofrancouzského pvodu angola bavlna z portugalské záp. Afriky angor druh bavlnného šátku angora lesklá látka angorka angorská koka angr železný kl (cirkusový) ángrif útok (z nm.) angula ind. jednotka délky angulus úhel (lat.) anhedonie nedostatek pocitu rozkoše anch egyptský kíž anchovis naložená sardela anikultura ošetení koneníku animalita animálnost, živoišnost animus duch, úmysl aniodol sms formalinu s glycerinem aniol sms anilinu a etanolu anisette anýzová koalka ankylotom lékaský zakivený nž Anleihe nm. státní veejná pjka anna indický drobný peníz an(n)alin mléná bloba annalyth izolaní kameny ze sádry, písku a strusky an(n)áty dávky placené papeži annotata poznámky annuaire roenka, kalendá (fr.) annuale chrámová výroní slavnost anoia blbost (med.) anolyt anodový elektrolyt anostosa mizení kostní tkán ant ástice protoplazmatu antalgika léky proti bolesti antemion starovký ornamentální pás antenor zásuvkový spína k použití el. sít jako antény anterisma oprný pilí zužující se nahoru anterotika léky snižující pohlavní dráždivost antesolarium pístešek proti slunci anthem forma anglikánských církevních skladeb anthemion rostlinný ornament anthion prostedek k odstranní stop fixáže (ve fot.) anthrasol ištný dehet antiabrin protijed proti abrinu anticamera it. pedpokoj anticinobr napodobenina cinobru anticorodal hliníková slitina antidinika prostedky proti závrati antifon ušní ucpávka antikisovat napodobovat antiku antilab protisyidlo antimarin lék proti moské nemoci antimery ásti tla ležící soumrn proti sob v píné tlní ose antiplanet dvojdílný fot. objektiv antiportikus otevená sloupová pedsí antipyron hasicí pístroj antirabika prostedky proti vzteklin antiricin protijed proti ricinu antisialika prostedky omezující vymšování slin antiskabin tekuté mýdlo proti svrabu antitetanika léky proti tetanu antitypika léky proti chorobám pravideln se opakujícím antozonidy oxidy kov bohatší kyslíkem antraplast náplast antrofor nástroj na vpravování léiv do tla antroskop pístroj k vyšetování elních a obliejových dutin anulátor varhanní perušova, vypína anuly prstence sloupové hlavice aoidé ec. zpv aoidos staroecký pvec aorasie neviditelnost, slepota aouaraový zhotovený z plod aouaraové palmy (olej) apcajchn odznak (z nm.) apcúk srážka z ceny zboží (z nm.) apelplac místo k apelu v konc. táborech apella druh opice aperea jihoam. hlodavec podobný moreti aper(i)tiva projímadla aperitol mírné projímadlo apikultura velaství apioid hruškovitý tvar apiol petrželový kafr apisin velí jed apodakrytika slzotvorné látky apodosis závtí (v period) apokonin dehet ke kropení silnic apolysin protihorený prášek apomekometr zrcátkový pístroj k hrubému mení výšek apomorfin umlý alkaloid proti kašli aponovat piložit aposafranin ervené barvivo apostema vnitní ved, hlíza apostolikum apoštolské vyznání víry apotomé rozdíl dvou úseek; chromatický pltón appena it. velmi málo appoint doplatek, dílí smnka, ást kapitálu appt dílí smnka aprám odkrývka uhlí (z nm.) apresentovat zpítomovat apret škrobená látka na podšívky apreturna úpravna aprikace slunní se aprikosa meruka (z arab.) apriorita apriornost apron zpevnná plocha (pro letadla) apruže hat (z fr.) apsecágr druh truhláské pily apšíd odchod, propuštní apšrajbunk odpis apštajk pokoutní hotek apštant odstup apt dílí smnka aptajch hloubení aptajlunk oddlení apucr rohožka apurement úetní uzávrka ara zpsob loužení a odchlupování; brejlovec egyptský arabin hl. souást arabské gumy arabit ptimocný alkohol aracaiju, aracati brazilská bavlna 4 arachnolysin pavouí jed araka svtle fialové brazilské devo arancini proslazená a cukrem potažená pomeranová kra araribá tropická brazilská deva araroba prášek z dutin brazilských strom araukarity zkemenlé kmeny rodu araukarites arazzi nástnné gobelinové koberce arraské arbascio albánská a makedonská silná hndá tkanina arcišvindl velký podvod arcisolie samostatné vtší výklenky v katakombách ardé druh sladké papriky ardeb eg. obilní míra ( ) ardidos zapaená zrnka surové kávy ardisia rostlina klíman ardit umlé vlákno z burských oíšk arditi it. pší úderné oddíly ardometr žáromr ardor palivá bolest ardore it. žár, zanícení aredas ind. jemná lesklá tkanina arenatio horká písená koupel arenga cukrová palma arénole druh tavitelného cementu areté ec. zdatnost arethusa ec. pramen; víla pramene argandka druh lampy argenta druh žárovky argentalium hliník s malou písadou stíbra a hoíku argentamin stíbrnatý lék argenterie stíbrné náiní argentin cín s písadou antimonu argentol protihnilobný prostedek argentování postíbování arghan látka z vláken divokého ananasu argilit hliníková slitina argilla bílá hlinka arginasa enzym štpící arginin arginin kyselina ve slezin savc a v klících semen arglutol prášek k vnitní dezinfekci argolit umlá rohovina argonin slouenina sýroviny se stíbrem argusoid druh nového stíbra argutie pejemnlost ei argyrol lék proti kapavce arheol alkohol v santalové silici arché ec. princip archeus životní duch arieta ostruha válené lodi pod hladinou ariki druh mléné koalky aristo druh kopírovacího papíru arit slouenina arsenu, antimonu a niklu aríš perská délková jednotka (9,71 cm) arkan kavkazská jednotka délky (25,6 m) arkansas pirozený severoamerický obtahovací brousek arkebuzáda aromatická tekutina vodn alkoholická arkite bezpenostní trhavina arko surová mosaz; druh mosazi arkograf zrcadlový pístroj k vytyování kružnic a oblouk

5 arkosa odrda pískovce arktace zúžení armadilla šp. malá válená lo armagnak druh fr. likéru armandil pásovec šestikruhý armatér rejda (fr.) armil(l)a starovký hvzdáský pístroj armistice fr. pímí armjak rus. dlouhý selský kabát armoriál seznam erb armure pevná hedvábná látka arnautka druh pšenice arnotto míšek obalující semena oreláníku barvíského arnicin hoká látka v kvtech arniky arogovat si osobit si aromatika vonné látky aromenit nátrová hmota na železo arovira devo brazilského pepovce arpent fr. plošná míra, jitro arrastra šp. mlýn na drcení rudy arratel portugalská jednotka váhy (459 g) arrha ec. závdavek arrosio nahlodání (lat.) arsa mongolská lihovina z kumysu arsamon pípravek k podkožním injekcím arsonvalisace použití el. proudu k léení arsylin druh bílkoviny obsahující arsen a fosfor artless angl. prost, pirozen artofag chlebojed artopton pístroj k pibližnému urení peivosti mouky a nm. zadnice asado šp. hovzí peen na rožni asagaj africký oštp asar pahorkovitá nakupenina ledovcového slínu asarin pípravek z kopytníku asaron souást silice puškvorcové a z koene kopytníku asberry ložiskový kov asbestik ohnivzdorná sms asbestových vláken s hadcovou moukou asbestin(a) izolaní ohnivzdorný nátr; asbestové vloky ascaris škrkavka, hlísta ascense výstup aseptol protihnilobná tekutina asfaldurit tekutina z pirozených asfalt asfalin výbušnina asfaltovna výrobní místnost asfaltových výrobk asfyktika látky zpsobující asfyxii asfyxie zdánlivá smrt (uváznutím dechu) ashumi druh špatné eg. bavlny asiderily meteorické kameny bez železa asitia nechutenství; postní se; nežíznivost askari evropsky vycviený africký voják askaris škrkavka askelie beznoží asklepias rostlinné hedvábí askol druh živiného cementu askolin roztok kyseliny siiité v glycerinu askus vecko aslamka nákladní lodice na dolní Volze asparagin amid kyseliny aspargové asper turecká stíbrná mince aspin druh leteckého motoru asprezza it. drsnost assalto druh volného šermu assamar rozkladný produkt pi zahívání rostlinných nebo živoišných látek assatio vaení léiv, pokrm ve vlastní šáv assiette fr. talí, pedkrm assili druh eg. bavlny astar druh maloasijského bavlnného plátna asteriskos hvzdika (v tisku) asterol prášek na rány a k dezinfekci astrafil druh píze z umlého hedvábí astral ištný severoamerický petrolej astralit sklo s modravým tpytem astralon náhražka celuloidu astroida kivka hvzdice asurol rtunatý lék aswail medvd pyskatý asymetr kontrolní pístroj tífázového el. proudu atabek tatarský náelník atamanština dobrodružný život atebrin lék proti tropickým nemocem atechnie neumlost ateknie bezdtnost, neplodnost atelety kovové ozdoby pro masitá jídla atmokausis žehání horkou parou atofan, atophan léivo pi dn, reumatismu, neuralgii atrahovat pitahovat, lákat atrapovat chytit, polapit atritor soustava uhelných mlýn at(t)ar ržový olej attritin vodný roztok salicylanu sodného attritus mdlá vrstva páskového uhlí atü atmosférický petlak atu(t) trumf (v kartách) aubade svítáníko aubépine aldehyd anýzový (fr.) aubergina jižní zelenina audifon pístroj pro nedoslýchavé audimutitas sluchonmota audion elektronka ve funkci detektoru auditus sluch audos soustava záchranných dýchacích pístroj augalit druh hliníkové slitiny aughingi pták podobný kormoránu augšpurák luterán (z nm.) augusta samoinný knihtiskaský nakláda aul tatarská osada koovných kmen aumonier almužník, polní kazatel (fr.) aurantia žluté barvivo na fotog. filtry aurantium císaská žlu auris ucho auriskalp ušní lžika aus konec, veta po všem (nm.) auscajchnunk vyznemanání (z nm.) auser finanní dozorce ausflúk výlet (z nm.) auskus odpadová roura (z nm.) auslák výklad (z nm.) auspuc vyhubování (z nm.) ausrašple struhaka (z nm.) auster jižní vítr 5 aušlák vyrážka (z nm.) aušpurák luterán (z nm.) autan dezinfekní prášek auta pomocný fotbalový sudí autochir vojenský chirurgický automobil automedon obratný koí autonaut druh vodního automobilu autoplat pístroj zhotovující stereotypní desky autosit jedinec podvojné zrdnosti autoskaf motorový lun ava zinková slitina; koen pepe avance zisk aveben písada k slévárenskému písku avenalin stravitelná souást ovesných klík avenarin chlorované karbolineum avenolit stevní kamének aversum smluvená suma, úhrnná ástka aviarium ptaí dm avignon druh tkaniny; druh plod škumpy avi(on)al hliníková slitina avisace soudcovo pouení o významu písahy avulse odtržení; strž avunkulát pravomoc strýc nad díttem Avus automobilová závodní dráha u Berlína axin zvíecí pokost axungia isté vepové sádlo azal druh barviva azara indický mušelín azarin ržové barvivo azol arzeninan vápenatý azymika látky proti kvašení azzarolo it. jižní ovoce baas hol. loaský mistr babi(s)té pívrženci hnutí babí babky lidová hra podobná kuželkám babolah tíslovina babylonit mluvit jeden pes druhého bacilol dezinfekní prostedek baccheta it. palika bubnu backbouard levá strana lodi backcourtplay v tenisu hra na základn badam tropické mandle badamia kra indického stromu, tíslovina badge rytíský, lenský odznak badigeon, badižon vodová barva na ze; sochaský tmel badigeonage nátr zdi; natení tekutým lékem bádrovat vyrušovat, obtžovat bafel špatné zboží baf(fe)tas druh indické bavlnné tkaniny bagalkote druh indické bavlny bagán venkovan bagasse vylisovaná cukrová ttina bagdalin bavlnná látka podle perského vkusu baggings hrubé jutové plátno bagni it. lázn bagno galejní žalá baguios vírové boue filipínské bahama druh západoindické bavlny bachtá hlída, strážník (z nm.) bach(t)ur hebr. mladík studující talmud baigneuse koupací pláš

6 baignoire koupací vana; divadelní lóže v pízemí bail rukojemství, kauce, ruitel baillement fr. zívaka baiser druh cukroví (fr.) bajadér kus ženského šatu bajdak ruská íní nebo námoní lo bajdarka menší íní loka bajir turkestanské píné pesypové útvary bajota hrubá bílená bavlnná látka bakao sms banánové mouky a kakaa bakdura izolaní hmota z bakelitu bakelisátor autokláv k výrob bakelitu baken plavební znamení na písinách bakerit borokemiitan vápenatý baksování natáení lodní dlové hlavn baksové drvo klounovcová kle bakterioviridin zelené barvivo vytváené bakteriemi baktoform dezinfekní prostedek bakula tkanivo z úzkých latk vázaných drátem bakulometrie urování výšky tyemi bakus tlouštík (z nm.) bakusant taneník bakusin olej z odpadních louh petrolejového prmyslu baladér hídel v rychlostní skíni automobilu balafre fr. sená rána, jizva (v oblieji) balancement zpsob hry na klavichord balancier vahadlo balasore ind. tkanina z lýkových vláken balasový rubín prhledný ržový spinel balastina pítžnice balata krkonošské lyžaské vázání balayeuse kartáek na okraji dlouhých sukní baldach tžká hedvábná látka baleniera it. velrybáský lun balg betonové tvárnicové stropy Balilla it. bývalý fašistický svaz mládeže balistraria kížové stílny v baštách baljuw hol. dívjší soudní úedník ballas druh diamantu ve vrtné korun ballismus posunina (nemoc) ballotade skok kon s napjatýma nohama balls divoký kauuk v podob koulí balpum mastek z Madrasu balsamica balzamická léiva bambocciada it. scéna z lidového života bamboo nepolévaná kamenina slamné barvy bamia druh egyptské bavlny banátka druh pšenice banausie emeslo bancal fr. zahnutá šavle banco vyvýšenina na moském dn bancroft druh severoamerické bavlny banar lýený košík na stíbrnou rudu bandala hrubá vlákna manilského konopí bandarlog opice (u Kiplinga) bandiera it. praporec, korouhev, vlajka bandoliny pomády na vlasy obsahující rostlinné slizy bang horeka vlnivá bangles sklenné náramky a kroužky pro Orient banica setina chorvatské kuny banking náklon letounu kolem podélné osy bankrate úední diskontní sazba cedulové banky bann lenní pohotovost bannus ve franské íši královská pravomoc vydávat naízení a zákazy bantine druh surového hedvábí banto obchodní zprostedkovatel v Japonsku bánuš rumunský pokrm (smetanová kukuiná kaše) banzai japonský pozdrav: sláva, nazdar! baraban buben k navíjení lan a etz na ruských lodích barat tur. cestovní prkaz, úední listina barba erná krajková šála barbados druh stedoamerické bavlny barbara druh logického úsudku barberite americká mdná slitina barbet fr. pudlík barbette nepohyblivé ložišt lodních dl barbotinování fr. engobování na pálený step barcelona druh jihoamerické bavlny barcarolle it. tyveslový lagunový pobežní lun barcone plavidlo k pevážení nákladu mezi lodí a nábežím bareback voltižování bez sedla bareš prsvitná dámská šatovka barhana špatný druh smyrenských koberc barik fr. velký sud barilla šp. surová soda z mo. rostlin barjak srb. prapor barjaktar praporeník barkuny sklápcí lunové jeáby barleta druh argentinské pšenice barmenit dezinfekní prostedek barnes, barnett druhy americké bavlny barneveldky holandská rasa drbeže baroco tvar úsudku v logice barol olejovitá hmota k napouštní deva baros slitina niklu a chromu baroxyton kovový dechový hud. nástroj barrancos rýhy na vnjších svazích sopených kráter barre písina pi ústí ek; bochníek zlata nebo stíbra barreau závora; místo pro advokáta u soudu barronia ervený americký kov barycentrum hmotný sted tžišt barzoj ruský chrt barža ruská vlená lo basaltit umlý edi basane hladká kže skopovice basátko violoncello basement nejnižší vrstvy základového zdiva basicin protihorený lék basikacid barva na kovy a beton basil tžká skopovice basilit impregnaní sl basin druh bavlnné tkaniny basiolyst lebolam [nástroj porodnický k rozdrcení hlaviky plodu] baskulík tykový závr oken basorin souást rzných klovatin bassanello starý hud. nástroj píbuzný fagotu bas(s)ie máselný strom 6 basson varhanový hlas ba(s)tarde horší druh vigoské vlny bastol druh krmiva bašmaki tatarské pantofle batan tropický strom durian cibetkový batangos druh konopí manila batavia vzorkovaná hedvábná nebo vlnná tkanina bates druhy americké bavlny bathroklasy vodorovné odluné plochy v lomech bathybios domnlý praživoich batismus Baova organizace práce batman turecká a perská jednotka váhy (7,71 kg nebo 5,96 kg) batnas tíbarevný kartoun batracin indiánský šípový jed batteur potrací stroj na bavlnu batuda saltový skok z mstku batuta úder taktovkou dol Baude turistická chata (nm.) baudruche pedchdce kondomu (fr.) bauhinia lýkové vlákno indické rostliny baum cirkusový stožár bavard fr. mluvka bavaroise fr. sladký sirupový nápoj bave prvá vnjší hedvábná vlákna kokonu housenky bource morušového baveta plech lemující stešní okapy bavoche fr. neistá práce (zvl. rytina) beacon angl. maják beagit sms k vyvíjení acetylénu beachdozer strojní pobežní škrabadlo beamsystem vysílání vln usmrnnou anténou bearing nosi lodních rezervních ráhen beartrap druh hydrostatického jezu beaufort konopná plachtovina beaujolaise tkanina ze lnu a bavlny beaver sukno v keprové vazb beaverteen druh manšestru bebeerin protihorený prášek beby syrské bavlnné šátky bec fr. hoák; zobák; íní ostroh becacite, beckacite, beckosol umlé pryskyice beeftea masný výtažek beena matrilokální manželství beerit umlá hmota z vodního skla beersolit vodotsný nátr na maltu beetlování mandlování lnných tkanin na stoupovém mandlu befedrovat povýšit (z nm.) befund lékaský nález (z nm.) begum indická knžna bguni ruská rozkolnická sekta behaar indická mušelínová látka bechika prostedky proti kašli bechík pohárek (z nm.) beignety druh smaženého mouníku bekolin umlá pryskyice bélandre hol. nákladní plavidlo s plochým dnem belelac ind. hedvábná tkanina belesme hrubé konopné plátno beligerance ádné vedení války

7 belladonnin látka provázející atropin belledi druh eg. bavlny belling látky se lnnou nebo konopnou osnovou a vlnným útkem bellit výbušnina belloform dezinfekní tekutina bellohm odporová slitina železa belmontin druh parafinu belonefobie strach ped špiatými pedmty blusina druh antilopy bemal mosaz se zinkem bemberg znaka umlého hedvábí benare stíbrná indická tkanina bend sedláská nebi emenáská use zbavená krajin benders druh severoamerické bavlny benedikovat žehnat bengalin polohedvábná tkanina; druh barviva benit hliníková slitina benitoid vzácný drahokam benoid pístroj pro karburovaný vzduch bentevi odrda tyrana brazilského (uhýka) benzedrin léivo posilující nervy benzengenol lék proti TBC benzolinit, benzolol pohonné látky berajaft pohotovost (z nm.) berceau fr. kolébka; loubí; besídka berceuse ukolébavka berengelit jihoamerická asfaltovitá hmota bergamasca starý italský tanec bergamée druh tkaných tapet bergamiol látka v pirozených silicích bergéra fr. lenoška bergerette nápoj z vína a medu bergerie skladba z pastýského života bernina lyže pro tžký horský terén berolit petrolejový asfalt bertholit(e) dusivý bojový plyn besa albánský slib vrnosti; stará mnová jednotka v Etiopii besan velká vratiplachta besemšon srážka za zboží utkvlé na obalech (z nm.) bésigue fr. karetní hra bešeftigunk zamstnání (z nm.) beštelunk objednávka (z nm.) bešlik turecká stíbrná mince bešunk násep (z nm.) betain amin glykolu betarn stroj na vytváení hmoty z energie betol lék proti kapavce a hostci betrachtovat pozorovat (z nm.) betrole sbalená pokrývka (z nm.) better angl. lepší; oznaení drahých kov betting druh dostihové sázky betulasa hoká látka v bíze betulin pryskyiná hmota v bezové ke beurty bratrstva majitel dopravních lodí bhang sušené listy a samií kvty konopí bhangulpore druh bavlny bhownuggur druh bavlny biambonnee tkanina ze stromového lýka bianca bílá (plová nota) biancavilla druh sicilské bavlny bianchetto zvtralá trachytová láva biasse druh surového levantského hedvábí bibas japonské žluté ovoce biberon sací láhev bibi dusivá bojová látka bibi francouzský dámský klobouk kolem r bibliopola knihkupec BICO mezinárodní kancelá pro spolupráci hudebních nakladatel (fr. zkratka) bidarkee eskymácký lun z tulení kže s kostnou kostrou bieberit ržová skalice biedermann poctivec, dobrák bienal santalolový lék bif(a)ra varhanní hlas (pro tremolo) bigado kukly hedvábníka rozmlnné na prášek biglietti potvrzení církevní hodnosti bigotfon napodobenina hudebních nástroj z lepenky bikarton izolaní materiál v elektrotechnice bikvadratika kivka 4. stupn bilab nástroj k odstranní cizích tles z cíbele a moového mchýe bilboquet neklopná figurka bilha portugalská hlinná nádoba na chlazení bilifer žluovodný bilifikace tvorba žlui biliprasin, biliverdin zelené žluové barvivo billon slitina stíbra a mdi; drobné peníze bilob dvouramenný lék. nástroj bimbelot ozdobný pedmt, hraka binace sloužení dvou mší jedním knzem v týž den binda obinadlo bindelli benátské prýmky binoculus obouoní obvaz binodála kivka 4. stupn bioferrin pípravek pro chudokrevné bioklein pípravek z obilních klík biorisace, biorisování vysoká pasterizace (mléka) biorisátor pístroj na biorisaci biosol lékaská rtuová lampa biquet fr. mincovní váhy biremis dvojveslice birotace dvojí otáivost (cukr) birma odrda msíního bobu birmasil hliníková slitina birra it. pivo birrerie pivnice bitl obuvnický emínek bitláek výkrojník, ševní poízek bisette lnné selské krajky; vyšívané prýmky biskalár komplexní skalární veliina bismon koloidní hydroxid bizmutitý bismutosa slouenina bizmutu s bílkovinou bisogno podprná adresa na smnce bissonata hrubá vlnná látka bisti perská drobná stíbrná mince bistigmat starý fotogr. objektiv bist(o)uri operaní nožík bistournage nekrvavá kastrace bitangenta dvojitá tena bitartras dvojsíran 7 bitenga ouvazník na ruských lodích bitit izolaní hmota pro podmoská lana bitling kže skotu do jednoho roku, živícího se smíšenou pící bitovat dlit koist bitre druh lnného plátna bitulite asfaltový beton bituminal izolaní živiná lepenka bitumol živiný ochranný nátr bituk dlení koisti, koist biva japonský loutnovitý nástroj bizarština úmysln podivná mluva blajcha blidlo (z nm.) blajštift tužka (z nm.) blakoil tuhová (grafitová) sms blanc bloba blandy slitiny na zubní plomby blankit hydrosiiitan sodný blankoakcept pijetí nevyplnné smnky blankoremitenda remitenda bez vráceného zboží blasts angl. veliké podkopy blaudit náhražka kauuku blaudium istý uhliitan železnatý blenal uhliitan santalolu, lék proti kapavce blesura rána, urážka blette dunajská plochá lo bliktr(a) rybáská tpytka blinda jalová plachta blindáž obrnní blindrám zárube blindšajba volná emenice blinkait chytat ryby na tpytku bloom angl. lepší vzhled bloomers široké cviební kalhoty blüse stará pobežní svtelná znaka blutan peptonový železito-manganový pípravek bö náhlý prudký náraz vtru, vtrovec bobak ruský stepní sviš bobbinit erný trhací prach boccale stará dutá míra, džbán boccasini bílé jemné bavlnné látky bocedisace belgická soustava oznaování tón slabikami bock nmecké silné tmavé pivo; koárový kozlík boka ruská objemová míra (40 vder) bodegon špatný obchod bodenkulturka bývalá vídeská vysoká škola zemdlská bodiasse obyejné inské hedvábí bodmerei lodní hypotéka boghead druh mdlého uhlí boi hrubý druh flanelu; plochý lun boidack plochý otevený nákladní lun boina baskická plochá epice bois fr. devo, díví, les boisage práce ze deva v šachtách boka druh bavlnných modrých a bílých šátk bol ervená rudka boldochol lék proti žluníkovým chorobám boli vtší veterinární pilulky bollandista len jezuitské spolenosti bollard upevovací kl nebo sloup na nábežní hrázi

8 boller lodní ouvazník bollo spoleenská hra s 9 míi bologna osnovní stávek pro výrobu boloských šátk bologne polojednoduchý trikot bolták lodní svorník bombajka lehký kabát s krátkými rukávy bombana vlákna z palmy panama bombasin druh hedvábné tkaniny bombay nepravý muškátový kvt bombona kameninová láhev k výrob kyseliny solné bombykometr tabulka ke zjišování jemnosti píze bonapart tvrdý stojatý límec bondon druh francouzského smetanového sýra bonducin hoká látka rostliny caesalpinie bonhommel druh hry v karty bonifant žák zpvák v chrámu bonnet druh cimbuí; pruh plachtoviny bonneterie výroba stávkového zboží bonzovství neomylnictví boort diamantové odpadky bootleger podloudný obchodník s lihovinami bórajs vrták (z nm.) boral vinoboritan hlinitý borborygmi kruení ve stevech bordiamant krystalický bor, brusivo borgiska novinový lánek tištný písmem borgis boricin protihnilobný lék borneo bornejský kafr bornit pestrý kyz mdný borogen boritan etylnatý borotanin dezinfekní prášek borrat erná bavlnná látka borron umlá pryskyice bosák chléb v podob žemle bosaka druh sedla botritis nickamínek bottelier správce lodní kantýny boulders kusy floridského vápenatého fosfátu boulety masové karbanátky bouliac druh erveného burgundského vína bounty vývozní prémie bourbonka odrda rže bourdaloue vzorované plátno na ubrusy bourdonnement zvonní v uších bourme druh perského surového hedvábí bournonit kolíková ruda bourrage, bourre alounické vycpávkové suroviny bourrée rychlý tanec bourrette surové hedvábí bourse fr. mšec; stipendium; burza boutade starý francouzský rychlý tanec bouton briliantový knoflík; druh náušnice bovo malá plachetní lodice na Stedozemním moi bovovaccin imunizaní okovací látka pro hovzí dobytek bower plavatka boxcalf hlazená teletina boyscout junák, skaut bragozzo velký dvoustžový rybáský lun brahamka druh slepic bracherium kýlní pás brakelky rasa nosné drbeže bram plochý železný ingot bran ruské tužené plátno brand vypálená znaka, znamení, cejch brandeum šátek na ostatky brasilka brazilská viržinka brasmoskop pístroj ke kontrole svaování cukerných šáv a sirobu brasserie pivnice brassie druh golfové hole brassoline celuloidový lak braufíra pivovarský podstarší braul indický bíle a mode pruhovaný šátek nebo kartoun brazzera jadranská rybáská lodice breeches anglické jezdecké kalhoty bressky francouzské plemeno drbeže bretonite slzotvorná bojová látka brianza druh milánského pravého hedvábí bríf dopis (z nm.) brífmarka poštovní známka (z nm.) brilonet polobrilant brimborium slátanina briolette dvojitá rozeta briseur škubací válec brisolette fr. píkrm z mletého masa bristol mosazná slitina britania slitina antimonu s cínem brkvant hornický oblek (z nm.) broach lepší druh indické bavlny brocatello italský brokátový mramor brocanteur, brokantér vetešník, starožitník brocksit izolaní hmota brokatel(l) bavlnná látka podobná brokátu bromalbacid bromovaná bílkovina bromaryt druh fotogr. papíru bromelin enzym z ananasové šávy bromkali bromid draselný bromol protihnilobný prášek bromural uspávadlo bronchisan lék proti kašli bronskol elektrotechnická hmota brontometr boukomr bronyrák obrnný automobil (z ruš.) brookes druh motocyklového sedla broom dvousedadlový koár brosáž kartáování broyeuse mydláský válcový stroj brucit hydroxid hoenatý brucok chlebník (z nm.) bruit fr. hlomoz; šelesty (med.) bruiteur hlomozný hudební nástroj brunel, brynel látka na dámské stevíce brunolin hndé truhláské moidlo bruscukr cukrátko brynela sušená švestka brynelky brynelové botky bšores hebr. úskoný, nespravedlivý výdlek bubonokele kýla tíselná bucco listy z jihoafrického kee buccula dvojitý podbradek bucchese chalcedon jako mazaikový materiál buckram anglické tuhé plátno 8 buckskin vlnná keprovaná látka bufagin, bufotalin látky z výmšk píušních žláz ropuch bufalobilka dobrodružná povídka (podle dobrodruha jménem Buffalo Bill) buffalo šp. býk, buvol bufna výdutek (z nm.) bugl vneek, ohnutá obru (z nm.) bugle polnice bugra tyzásobníkový sázecí stroj buiatrika nauka o léení dobytka bukální jícnový; lícní (z lat.) bukardie veliké zbytnní srdce bukranion dekoraní motiv býí lebky buksa krabice, pouzdro, výtoka (z nm.) buks(ýr)ovat vléci lo bulat ruská šavle bulba bloruský národní tanec buleutérion staroecká radnice bulger golfová hl bulking zbytnní kalu bullbronz druh speciální mosazi bulldogg hmoždinky z ocelového plechu bullion prut zlata nebo stíbra bumága ruská úední listina bumážka bankovka bna bob, fazole (z nm.) bunker uhelné skladišt na lodi buran, buráš metelice v ruské stepi burato druh italské hedvábné tkaniny burda pláš Mohamedv burda klepátko na dveích bure hrubá hndá lnná tkanina burgundka burgundská vinná réva nebo epa burhel druh himálajské ovce buri druh indické bavlny burin fr. rydlo burja studený vítr burmistr starosta burmit hndá odrda fosilní pryskyice burnetování impregnace deva chloridem zinenatým bursian druh jemného cigaretového tabáku burtonování pidávání solí do mkké vody, aby ztvrdla buan metelice v ruské stepi; stepní travina busc kostice ve šnrovace busina andlská, jerišská trouba buso it. dolina butea indický strom buteagumi vyschlá šáva indického stromu butea monosperma butin acetylenový uhlovodík butyl umlý kauuk butyrátor mléná odstedivka s máselnicí butyrum máslo buvette francouzská levná restaurace bye hra jednoho proti dvma v tenise cabane francouzská malá lo cabannas, cabargos druh jemného kubánského tabáku cabot francouzské hrubé bavlnné tkaniny

9 cabotin koovný herec cabuya agávové vlákno caccia it. lovecká fanfára; žertovná hudební skladba cacio cavallo druh italského sýra cadaverosus mrtvolný caddie nosi golfových holí cadenza it., cadence fr. sólová nesnadná vložka do velké koncertní skladby cade-oil surová jalovcová silice caderas choroba koní cadet fr. mladší (syn) cadeau fr. dar cadinen terpen v klejopryskyicích cadinum jalovcový dehet caducitas vetché stáí caelum lat. nebe cafeon látka vznikající pražením kávy ceferona léivý koen rostliny tachia guianensis caffa hrubá vzorkovaná látka cafra minerální svtlice cafrak pokrývka pod sedlo (z nm.) cageball anglická síová hra cagoulard fr. spiklenec cágr kyvadlo (u hodin) (z nm.) cahari druh kopálové pryskyice cahier fr. sešit cachibou balzámovitý výron amerického stromu bursera gummifera cachiri kvašený lihový nápoj z hlíz bramborových nebo manihotových cachou cukrátko proti kašli cáchovaka znamenací kladívko (z nm.) cachucha španlský národní tanec cainca jihoamerická léivá rostlina cajkhaus zbrojnice (z nm.) cajtunk noviny (z nm.) cajotta kra jihoamerického stromu cajuella stedoamerická dutá míra (2,22 ) cakna zoubek, vrub (z nm.) calabarin alkaloid v kalabarských bobech calac náhražka chininu calaguala peruánská léivá rostlina calameon látka v puškvorcovém oleji calan keramická izolaní hmota calascione italský lidový drnkací nástroj calata starý turecký tanec caldarium místnost pro teplou vodní koupel v staroímských lázních calembour slovník híka (s rznými slovy stejn vyslovovanými) calenture tropická horeka s blouznním calgonit druh dezinfekního mýdla caligo slepota calit keramická izolaní hmota calite slitina železa, niklu, chromu a hliníku callositas mozolovitost (lat.) callus mozol calmantia utišující léky calodal výživný pípravek z masa calodur keramická hmota pro elektrotepelnou techniku calofrig lehké tepeln izolující a ohnivzdorné stavivo calomic odporová slitina niklu, železa a chromu calonotypie nitkotisk (textilní) calora el. náinek calori tropický lišej, potniky calque kopírovaný obraz, kalk calta heraldická figura, routa calyptra fr. koenová epika cambista banké cambodia druh indické bavlny cambric tkanina k obvazm camelot tvrdá esaná píze a tkanina z ní camelotte pletená látka z osnovního stávku camite slzotvorná bojová látka campos druh sveepic z hovzího dobytka camwood africké ervené devo canadol petrolejový éter canaigre americký tíslový koen canaille fr. lza, holota canalis kanál, chodba, prduch (lat.) canarie francouzský starý rychlý tanec cancrizat raí kánon (hud.) candaren ínská váhová jednotka (3,8 g) candelales poplatek na svíce, na svtlo candelite ztužený velrybí tuk candy indická váhová jednotka (pes 200 kg) canebrake druh americké bavlny canepin jemná jehní kže canescentra šedivost, šedivní (lat.) canevas síkovité plátno cangucha šp. druh nepravého aje cánhobl hoblík zubák (z nm.) caninus zub špiák canities zšedivní, šedivost (lat.) caky udidlo (z nm.) cannelé fr. rýhovaná hedvábná nebo vlnná tkanina cannette útkový potá vlnné esané píze Canossa italský hrad cánrád ozubené kolo (z nm.) cánšína ozubnice (z nm.) cánšlajzna zubovka (z nm.) cánštochr párátko (z nm.) cant angl. hantýrka; pokrytecky pobožná mluva cantal druh francouzského sýra cantamban italský pouliní zpvák cantarella it. struna e na houslích cantaro stará arabská váhová jednotka (40 až 80 kg) Cantate tvrtá nedle po velikonocích canter angl. drobný klus cantilever pojízdný jeáb s dlouhými pevislými konci cantino nejvyšší struna na hudebním nástroji cantonnement fr. ubytování vojska canule fr. trubice, dutá jehla, kanyla capiductor porodnický nástroj k vytažení dtské hlaviky capitium obvaz hlavy šátkem capitularia usnesení lidového shromáždní ve franské íši caplovat tepat, házet sebou; kolíbat se pi chzi; pešlapovat; být nerozhodný (z nm.) capotasto malý pražec hudebních nástroj 9 cappa obadní roucho vysokých katolických duchovních; italská pirážka k námoní dopravní sazb capperoni it. nejvtší druh kapar caps stavítka pro tžnou klec caproni druh letadla (podle inženýra jménem Caproni) captage úprava léivého zídla capucines fr. nejvtší druh kapar caracas druh venezuelské bavlny caragate rostlinná náhražka za koské žín carajuru chiková erve carama gumopryskyiný výron carbocoal americké bezdýmné palivo carbofer indikátor dlního plynu carbonado druh diamant carbonit výbušnina carbonite druh aktivního uhlí carda prsten, pláš, obruba, rám, okolek, zub (z nm.) cardol lepkavá hmota z plod tropického stromu anacardium occidentale cargaison fr. lodní náklad; seznam vezeného zboží carignan druh vinné révy na výrobu sladkých vín carillon zvonkohra carlsonity druh trhavin carludovica peruánská rostlina rozkydanec carmagnole fr. revoluní tanení píse carminativa látky uvolující tlesné plyny caroa brazilská rostlina, z jejíchž vláken se vyrábjí lana caroba sušené léivé listy stromu jacaranda procera carobin alkaloid v carob carobronz fosforový bronz s cínem carpain alkaloid v tykvovníku, šípový jed carpette hrubá tkanina na balení carrageen irský mech carragenin sliz z irského mechu carré tvercové postavení pchoty carriole fr. poštovní vozík carronade krátké lodní dlo carter pístroj na vybírání kulovatin z obilí cartilago chrustavka (lat.) carus lat. smrtelný spánek carven lehký kmínový olej carvol, carvon souásti kmínové silice cascara léivá kra cascata it. brilantní stupnicový bh (hud.) caseosan roztok kaseinu k injekcím casimiro(ed)in, casimirosin glykosidy z mexické rostliny casimiroa edulis cask anglická míra na víno (120 ) cassa hoká kra africké rostliny cassazione it. kasace, drobná hudební skladba cassaripa zahuštná manihotová šáva cassis erný rybíz a likér z nho casu lat. náhodou catalin zušlechtná fenolová pryskyice catilinština pevratnictví, spiklenectví (podle staroímského Catiliny) catty obchodní váha (okolo 600 g) causse fr. krasová náhorní rovina

10 cavage uložení zboží ve sklep, nájem za n cay malpa kapucínská cayenne horší druh guayanské bavlny; nebílené ídké plátno cayuga druh amerických kachen cazin pájka z kadmia a zinku ceag elektrická dlní lampa ceara druh brazilské bavlny cearin sms vosku a parafinu ceco hliníková slitina cédénite slzotvorná bojová látka cedrát pravý citron; citronát cedrel(a) tropický strom cedren hlavní vonná souást cedrové silice cedr(en)ol souást cedrové silice ceilidh skotský lidový vyprav Cekombank ruská ústední komunální banka celanesa octan celulózy celanese acetátové hedvábí celarent druh logického úsudku celestina varhanní rejstík celestinka eholnice, italská anunciátka cellastoid umlá hmota, celon cel(l)it náhražka celuloidu cellocord, cellofliro, cellokov umlá pediva cellonia rostlinné hedvábí celoidin istá kolloidová bavlna celon neholavá náhražka celuloidu celoron umlá hmota celotex druh izolaních desek celtner perniká (z nm.) celulin umlá hmota ze škrobárenských zdrtk cementin tekutý malíský sikativ cementit karbid železa cementol náhražka kauukového roztoku cénacle fr. literární kroužek v dob romantismu cenestesie povšechný stav (ec.) centenárka slavnost stoletého trvání centifolie rže stolistá, stolístka centimálka mstková váha udávající stokrát vtší váhu centimovat popravit každého stého centralit výbušnina cephaelin alkaloid v koenu ipecacuanha ceralumin lehká hliníková slitina cerasin hmota v tešové gum ceratin minerální vosk cerealin rozpustná dusíkatá látka v otrubách cerebrin souást hmoty mozkové a nervové cerelosa nejistší glukosa z kukuiného škrobu cereoli léivé tyinky ceres umlý tuk ceresin skalní ištný vosk ceresit dehtový pípravek ceresitol vodotsný nátr na maltu cerin hlavní souást vosku cerise tešov ervená barva cerografie typografický zpsob rytí ve vosku cerolin tuk z kvasnic; projímadlo ceroplastika modelování z vosku certiorace potvrzení o provedeném úedním výkonu cerulein zelené barvivo cerus(s)it olovnatá bloba cesta pálka k vrhání míe pi pelot cetaceum vorvanina (tuk); závlaka cetal lehká hliníková slitina cetin ištná vorvanina cevadillin alkaloid v kýchavce ciba umlá hmota cibalgin uspávací a uklidující prostedek cibanit anilinová umlá pryskyice cibanoid karbamidová umlá pryskyice cibazol lék proti horekám podmínným hnisavými procesy cici dusivá bojová látka cicit hebr. kostka upevovaná pi modlitb na hlav cidákl hebr. škapulí cigr albumin vylouený zahátím mléka cimalium hliník s písadou hoíku a zinku cimarones zdivoelí jihoamerití kon cimbolec kratší výsada na paroží; stechýl cimet slitina železa s chromem cinamon skoice cineol souást etných silic cineres surový uhliitan draselný cinchocerotin vosk v chinových krách cinchon rostlinná zásada cinka rybina, rohové spojení prken cinkování zubování cinkostn zasklená skíka na (cínové) nádobí a sklo (z nm.) cinter, cintor(ín) lat. hbitov cipipa maniokový škrob cipolino italský zrnitý mramor cirage fr. voskování, leštní circassienne francouzská lehká vlnná látka circolo it. spoleenský kroužek citin hlavní souást tuku z lebeních kostí kytovc citometr druh plovákového midla rychlosti citoplate stroj zhotovující stereotypní tiskové desky citrnódl jehla k citee (z nm.) cizura odstižky kov pi ražb mincí clairsite bojová látka clarabella varhanní hlas clarino varhanní rejstík clarone basetový roh clermonit druh bezdýmného prachu clisimetr sklonomr clitocybin léivo proti TBC cloisonné fr. druh ové malby cluse fr. horská prrva clydit bezpenostní trhavina coalite druh aktivního uhlí pro plynové masky coating druh suknovité látky coccin ervené barvivo cock otevený a prohloubený prostor plachetnic a motorových lodic code telegrafní klí codicillus dodatek k závti coeruleum cíniitan kobaltnatý cohi jihoasijská míra na obilí (17 až 35 h) cohrasový batikový (tisk) cochrom kobaltová slitina colinit trhavina colla lat. želatina collage ištní vína želatinou nebo bílkem 10 collana ozdobný etz na ádový odznak collargol léivo Crédého stíbro collongite fosgen, dusivý bojový plyn collutorium ústní vodika; kašika k potírání dásní collyrium oní vodika colombier papír formátu cm colštáb palcové mítko (z nm.) columbin pípravek z koene chebule dlanité combed druh hladké anglické bavlnné píze comites královská družina comprador zprostedkovatel mezi bílými obchodníky a domorodci v ín comra druh východoindické bavlny concassé cukr roztluený na hrubo concertina druh tahací harmoniky condensa keramická hmota na kondenzátory condensit umlá pryskyice condita léiva s cukrovým obalem conductus forma staré vícehlasé hudby conga španlský tanec conger úho moský conchin základní hmota ulit a lastur conicein jedovatá zásada conpernik slitina niklu a železa consommé silná polévka z masa Constellation typ velkoletadla continue indigová kypa contracid odolná niklová slitina coomb anglická míra na obilí (pes 140 ) cooperit slitina niklu se zirkonem coorongit hmota podobná kauuku copes pístroj k regulaci stavu vodní hladiny v kotli copla španlská lidová píse copula varhanní mechanismus coquille rokokový nábytkový sloh coracit rozkladná zplodina smolince cordia lýková vlákna asijské rostliny cordit výbušnina cordol uklidující a protirevmatický lék corduroy tžký rýhovaný samet cork prsten, pláš, obruba, rám, okolek, rub (z nm.) corkscrew anglické tkaniny z esané vlnné píze cormus rostlinný nebo živoišný trs (lat.) cornalit kaseinová umlá hmota cornesin ištný rybí tuk cornit umlá rohovina coronium pedpokládaný prvek ve slunení koron corrente starý italský tanec corroin umlá tuková sms corronil niklová slitina corronium slitina mdi corrosion slitina železa corselet fr. lehký kruný; široký ženský pás cortes španlský stavovský snm corubin oxid hlinitý (technická hmota) coryphol ztužený ricinový olej cosaprin protihorený lék costalgie nervová mezižeberní bolest cota magelánská skoice cote záznam ceny na kurzovním lístku coteline francouzská jemná bavlnná tkanina

11 cotillon francouzský spoleenský tanec cotillon ozdoba pro taneníka od tanenice couch lžková pohovka, gau, kau couk rudná žíla (z nm. Erdzug) coulage ztráta na váze tekutého zboží coulník coulové mítko coulommiers druh francouzského brieského sýra courante starý rychlý tanec course dostihová závodní dráha coutil keprovaná bavlnná tkanina couvade u primitivních národ mužské šestinedlí couveuse pístroj pro pedasn narozené dti cove ásten chránné kotvišt pro menší lodi covenant smlouva o spolku cover up úplné krytí tla v boxu covercoat vroubkovaná vlnná látka a pevleník z ní ušitý crack nejlepší závodní k, krek crackers druh suchar, krekry crag usazeniny z úlomk skoápek moských živoich craig pístroj k sušení erstv potištných arch crampus bolestivá spínavá ke jednotlivého svalu (lat.) crapula opojení lihovinou (lat.) creek malá zátoka; potok, obasná eka (angl.) creeks druh americké bavlny creep teení, deformace kovu pi vyšších teplotách crembalum lat. brumle cremonit trhavina cremor v lékárenství druh soli nebo masové smsi crena ani lat. rýha itní crenae pirozené, pírodní léivé vody crepes pírodní asijský kauuk crescent polokruhové námstí crescentino pedivo z hedvábného odpadu cresylite francouzská taskavina crevette fr. moský ráek, kreveta cribbage anglická karetní hra cribleur zaízení na tídní obilí crimsonramblerka odrda rží crises záchvaty prudkých bolestí crochet druh sponky do vlas (fr.) croisade fr. kížová výprava croisé kižovaná látka cronite slitina niklu, železa, chromu a hliníku cror ástka deseti milion rupií crotorite druh anglického bronzu crotta keltská malá harfa croup fr. záškrt cru francouzské surové hedvábí cruor krevní kolá (lat.) crura lat. bérce [jedn. íslo crus] crusher tlakomr pro vysoké tlaky pi shoení výbušniny crvenac srb. ervená pda, nerozpustný zbytek vápence crymodynia vleklý hostec cúbr džber (z nm.) cubrník džberové bidlo, sochor (z nm. Zuberstange) cucaracha španlský tanec cucujo brouk svtlonoš americký (šp.) cudbear ervený indych cúgank pírstek (ve vzení) cukfíra eta; vlakvedoucí (z nm.) cukluft prvan (z nm.) cukrmistr vyšší technický úedník cukrovarský cukrol druh sladidla cukršpagát silný motouz culasse zadek dla, runíce (fr.) culbute samovolný obrat plodu cumploch nepoádná ženská (z nm. Zumpel) cunette fr. odvodovací strouha; prohloubený odtokový profil cupediae lat. píjemn chutnající léiva cuprol náhražka korku cuprocitrol citran mnatý cuprophan umlé pedivo cupror slitina mdi a hliníku cupula osní íška rostlinná curabilis lat. léitelný curcumol silice z kurkumy curiosum lat. neobyejná vc, kuriozita curl angl. rotace vektoru curtisite trhavina curuk zpt (z nm. zurück) curykat couvat (z nm. zurück) cusir(ino) italská hedvábná píze cuspari(di)n alkaloidy v angosturové ke custos znamení na konci ádky, ohlašující první tón na následující ádce cúšpajz píkrm (z nm.) cut kabát s vykrojením (angl.) cutaway angl. žaket cutter angl. jednostžník cuvelage tsnní šachtových stn železným pláštm cvek úel (z nm.) cverna nit (z nm. Zwirn) cvíbach, cvíbak, cvíbok suchar (z nm.) cvikaka nástroj k pipevování svrškové kže na kopyto cvika obšíva, petahova (z nm. Zwickelmacher) cviké, cviký oboják, hermafrodit (z nm. Zwitter) cvingle zdíka, obrouka (z nm.) cvirn nit (z nm.) cvirnovat soukat (nit) (z nm.) cvista okraj (tkaniny) (z nm.) cvistovat pitakávat cvišn žínná vložka do kabát (z nm.) cyanein živoišné barvivo cyanokristallin živoišné barvivo cyanohidro modrý pot cyclite slzotvorná bojová látka cyklonet plyš s kroužkovaným vlasem cydonie kdoule cyklan pryskyiná hmota cyklitis zánt tlíska asinkového cyklopropan uspávací látka cyklorama obrázky otáející se v kruhu cyklostyl rozmnožovací pístroj cylimba ernošský hudební nástroj cylpepsy ocelová tlíska k mletí 11 cymatium ozdobný tvar listu (v archit.) cymofan broušený chrysoberyl cynolyssa vzteklina cynorexie vlí hlad cyrtometr pístroj k mení velikosti a tvaru hrudníku cystadenom(a) boubelový adenom cystocele kýla mchýová cystoid boubelovitý nádor cystolith kámen v moovém mchýi cytasa enzym štpící celulózu cytisin alkaloid v semenech motýlokvtých rostlin citis(us) ilimník cytoda buka bez jádra abrák samotok, kyselák (z nm. Schabernak) alma turban andal píslušník indické kasty ang ínská jednotka délky (pes 3,5 m) ardak ma. devná strážnice, srub arka ruská objemová jednotka (0,12 ) aršija turecký trh, bazar auš turecký rotmistr eljuskinec troseník ruského ledoborce eljuskin erilka cívka pro krátké vlny (podle státníka Churchilla) ernosotnec ruský reakcioná ernozjom ernozem ervina druh stedomoského dubu ervonc nkdejší sovtská státovka 10 rubl etnik len chorvatské Mihailoviovy fašistické organizace etver ruská dutá míra (209,9 ) etvertak ruská stíbrná mince 25 kopjek etvertik ruská dutá míra (29,2 ) evapica evapii in ruská služební hodnost inelon kožišina podobná inile inek ty u stavu na upevování nitnek (z nm. Schiene) inga smraoch a kožišina z nho inkvis západoindický páv zrcadlový inúk severoamerický vítr ó japonská polní míra (0,99 ha) obar druh vikve ung ínský bicí nástroj užák rus. cizinec daba bílý asijský kartoun dabouis indický potištný kartoun dacryolin organická látka v slzách daa jihoslovanská pohební hostina dado drážkovací stroj dafnismus otrava lýkovcem dag koloidní suspenze grafitu ve vod nebo v oleji

12 dagget bezový dehet (z rus. ogot) dagum baldachýn nad oltáem nebo trnem dahabije úzký nilský lun dahlia, dahlie fialová anilinová barva dahlin látka v hlíznatých nebo oddenkovitých rostlinách dahmenit trhavina daimonion vnitní božský hlas dakryolit slzný kámen dalna palmový cukr dam hráz, násep; mlina; pepážka (nm.) damaran bílá pryskyice damarin výtažek z damarové pryskyice damaron olej z damarové pryskyice damaskování jednobarevná ornamentální výzdoba prázdných štítových polí damaskovat vykládat železo zlatými nebo stíbrnými nitkami damassé francouzská vzorkovaná hedvábná tkanina dambonit souást kauuku damnatur cenzurní oznaení spisu, který sml být prodáván, ale ne veejn ohlašován danaida pístroj k mení prtoku vody danteska druh skládací židle daraf jednotka elastance (pevrácená hodnota faradu) darg rašelinovitá vrstva pod bahnem darii druh úsudku v logice darmol projímadlo darsena vnitrozemský pístav darsonvalisace použití el. proudu k léení dartex chlorkauuk dasyma ec. trachom dato smnka splatná v udané dob po vystavení daturin jed durmanu Dauntless typ anglického letadla davista stoupenec kolektivistického literárního smru deads podadné druhy indických koží deartikulace vymknutí, vyvrtnutí debandovat uvést v nepoádek debardér pístavní nosi debelace skonení války, dosažení cíle války debrujá eský voják ve Francii za 2. svtové války, který se probil k dalším bojm proti Nmcm (z fr. débrouillez-vous!) debt angl. pohledávka decca konopí z lýka rostliny hibiscus cannabinus decelit umlý kauuk decembrista stoupenec Ludvíka Napoleona roku 1851 decenálka desetiletý pídavek k služnému decilan roztok draselného mýdla s formaldehydem decilion desátá mocnica milionu decimátor úedník vybírající desátky decimette fr. skladba pro deset nástroj decimola deset not místo osmi téhož druhu def východní bicí nástroj defalco it. srážka z ástky pijaté pedem degemma látka obsahující enzymy rozpouštjící škrob degermátor pístroj k pasterizaci mléka degras tuková sms degrasin odtuovací tablety dgarevka ruská protipancéová puška degumování odkližování hedvábí dehydroindigo žlutá krystalická látka dechenit kyslíkatá slouenina vanadu a olova decher balík deseti usní (z nm.) deita božství dejl kruh litiny vyatý z pece dejlovat zkujovat surové železo djstvovat odehrávat se (z ruš.) dekalk obtažný obrázek zhotovený litografií dekartovat zapsat poštovní zásilky do seznam pro úady dekaté ec. desátek dekatování úprava sukna tlakem a parou deklivita sklonitost (pdy) deklovice podadná kipska jako ochranný obal (z nm. Deckel) dekolorimetr pístroj k stanovení odbarvovací síly spodia dekremetr pístroj k mení útlumu dekret(al)ista uitel kanonického práva dekupírka rejdovaka, krátká pila s jemnými zuby dekuražírovat zbavovat odvahy, kuráže delaine anglický vlnný mušelín Delalotova slitina bílá manganová mosaz delhy druh polovlnné tkaniny delibal omamný velí jed (med) z lýkovce ernomoského delibaš(a) turecký plukovník jízdy deligatura obvazek delija turecký osobní strážce, hrdina, junák deltakov druh kujné mosazi demargarinace zpsob rafinace tuk demiglace zmrzlina s ovocnými šávami demurrage poplatek za nevyložení zboží dendron strom (ec.) denežka ruský penízek (z ruského dn ga) denga španlská epidemická horeka dga ruská drobná mince densit bezpenostní trhavina denšík, dnšík ruský vojenský sluha dericin ricinový olej pipravený zvláštním zpsobem dermatoid umlá use dermatol kožní prášek dermol projímadlo desatotyp fotosázecí stroj descort stará francouzská básnická a hudební forma deseterac srbský ptistopý nerýmovaný trochejský verš desjatina ruská polní míra (1,09 ha) desna devná nádoba na máslo (z nm. Döse) dtdom dtský domov (z ruského dtskij domov) deutzie ozdobný ke trojpuk dév perský zlý duch, démon devestitura uloupení léna dvojenství srb. panenství dharwar bavlna zdomácnlá v Indii dhollerah druh indické bavlny 12 dhoties anglická tkanina shirting s barevnými pruhy diabetin ovocný cukr diabolo hra s cívkou na motouzu diacetin barváské rozpouštdlo diafarin jemn mletý slad diachylon olovnatá mast, náplast diakol(um) olovnaté mýdlo, náplast dialella ec. chybný závr položením kladu za dvod dialunit ohnivzdorná hmota diamalt výtažek ze sladového cukru diaminky diaminová barviva diamond nejmenší druh písma diana druh opice dianol druh tuku na zbran diaplasma zasýpací prášek diapason varhanní hlas diaper anglické kvítkované plátno diapire diapirová antiklinála diaria zimnice každodenní diastimometr druh dálkomru diastol sirup ze speciálního sladu diatomit zrnitá izolaní hmota diazenital pístroj k pozorování prchodu hvzd diblov(a)ka kopekovací secí stroj (z nm. dibbeln) Dick bojová látka (arsin) didymi ec. dvojata dielektra mlynáský stroj na oddlování otrubnatých souástek diesis pythagorejský pltón, kížek diferral druh uspávacího pípravku diga fr. jízdní dráha digalen srdení lék dika tuk z plod afrického stromu mangifera gabonensis dikatoptr pístroj k okreslování pedmt pomocí zrcátek diktyom nádor sítnice dilith pedhistorická stavba ze dvou balvan v podob písmene T dilruba indický strunný nástroj diminutivek zdrobnlina dimity anglická vzorovaná bavlnná látka dinasovka dinasová cihla diodrast pípravek zpomalující vyluování penicilinu z tla dioform druh uspávadla dionin lék proti kašli diorexin trhavina diorozený narozený z boha Dia (1. pád Zeus) dipinta staroímský nápis provedený šttcem diplon atomové jádro tžkého vodíku dipování noení (švestek), (z angl.) diplory železniní vozík ze dvou samostatných podvozk diploskop pístroj k mení slabého šilhání dipron lék proti horekám podmínným hnisavými procesy dipsada, dipsas had hlavatka diptam ec. léivá bylina dirge anglická pohební píse, žalozpv dirigeable fr. iditelná vzducholo dirk skotská dýka

13 discotype druh sázecího stroje disilan kemíkovodík dissenter rozkolník v anglikánské církvi distar oka prodlužující ohniskovou vzdálenost fotografického objektivu diuretin moopudný lék divetta it. malá diva dividivi druh tísloviny djave druh bassiového tuku dmitovat pipustit, piznat (z angl. admit) dobby listový tkalcovský stroj dodekan uhlovodík dodinette fr. ukolébavka dogana it. celnice, clo dogcart anglický lehký dvoukolový vz se dvma sedadly doglavnik bývalý pedstavitel nejvyšší civilní moci v chorvatské Ustaše dogskin druh anglického plyše dochmios kosý takt (v metrice) dojra uzbecký hudební nástroj doketa starokesanský bohoslovec pokládající vtlení Kristovo za zdánlivé dokimastika analytická chemie dokrahs nelisované balíky indické bavlny dolabra druh obvazu dolama srbský krátký kabát doldrum rovníkové bezvtrné pásmo dolírování broušení usní dollen, dolny pevné havlenky na vesla v okraji lunu dolmat karbanátek ze skopového masa dolme tlumoník (z nm.) dolna zaízení na zasazení vesla (do závodních lodí) domacie rostlinné novotvary pro píživníky Domei bývalá japonská tisková kancelá domingo konopí z agáve dominicale bílá rouška pi pijímání dominikál panská pda dominikalista sedlák na panské pd dominikán plemeno bílých domácích holub dominikánka jemný likér; plemeno slepic dominit elektrická dlní lampa domna oceláská vysoká pec domnul rumun. pán, král donarit amonoledková trhavina Donec donský kozák dongola druh svrškových usní donkey pomocný parní stroj na obchodních lodích dont fr. burzovní náhrada (srážka nebo pirážka k dennímu kurzu) dopantlovat dojednat (z nm. bändeln) doplhobl hladík (druh hoblíku) doplštych dvojitý steh dopo italsky po dopolavoro bývalá italská fašistická vzdlávací, rekreaní a sociální organizace pro dlnictvo dorane druh pološvestek doráž potažení plsti jemnou srstí (z fr.) doria knihtiskaský válcový rychlolis dormeuse náušnice z jediného kamene dornek trn, roubík (z nm. Dorn) doron neprstelný vojenský kruný dorsit aktivní uhlí pro plynové masky dory ec. devce, oštp doryforos kopiník; osobní strážce dos lat. vno dossier fr. desky; svazek listin doškálný náležející do jisté hudební stupnice (z italského scala) došpajzovat doerpat (vodu) (z nm. speisen) doštemovat dotužit (z nm. stemmen) doubler zaízení zdvojnásobující frekvenci doublestout anglické erné pivo doublette dv za sebou vypálené rány s úlovkem dvou kus zve douzain dvanáctiveršový básnický útvar dowmetal slitina bohatá na hoík dracontiasis tropická nemoc zpsobená cizopasníky drag pytlová vlená sí dragonit marmarošský diamant dragónka dragounská epice dragoun plemeno holub drakoresen souást pryskyice zvané draí krev drakslí soustružník (z nm. Drechsler) dral impulzový moment vzhledem k tžišti volného tuhého tlesa drall faleš (pi kuleníku) drank tlak, nápor, vzeptí drastika drastinost drátsajl drátné lano (z nm.) drátštyft drátnka (z nm.) drauf vzhru, na nj, na n! dreadnought, drednout angl. obrnná bitevní lo dréajzn soustružnický nž (z nm.) Dreamboat typ velkoletadla (angl.) drébank soustuh (z nm.) drécapfn obrtlík, toník (z nm.) drelák cedník (z nm. Durchschlag?) drenér pluh na prorývání drenážních rýh nebo na kypení pdy dressing pedepsaná úprava vzork bavlny ped odhadem zboží dréšajba tona; hrníský kruh (z nm.) drine úder v pravém úhlu (v tenisu) driners dlouhé údery (v golfu) dromometr poítadlo obrátek jedoucího kola dromoskop ukazatel lodního kurzu drops starý typ jeábu dros usazenina dehtu drosofor rozprašova vody drosometr rosomr drugget anglická tkanina s prostým stejnosmrným vzorkem druksorta tiskopis (z nm.) dualin starý druh dynamitu dubassa ploché plavidlo na Visle dubiosa nejisté, pochybné pohledávky dubium pochybnost dubka ruská lodice s plochým dnem duble druh kuleníkového úderu duck lehký kanafas; plachtovina ducks bílé cvilinkové kalhoty ducking naklonní tla (v boxu) duco znaka laku dudák východní dechový hudební nástroj 13 duerna dva archy vyazené ke vkládání do sebe duetino malý duet duff anglická lehká polovlnná látka düffel suknovitá látka duchn tropická travina poskytující obilky duchoborec píslušník staré ruské sekty dukla malá nevystrojená šachtice (z nm. Duckel) duktilometr pístroj k urování tažnosti duktor válec barevnice dulzaina baskická klarinetová píšalka dúma africká palma dummies mezilen zubního mstku (angl.) dummy pytel pro rohovnický výcvik dunder sedlina ze šávy cukrové ttiny dunst nm. výpar, dým; pontí, zdání dunsty mlynáské koziky duodecimola dvanáct not místo osmi stejné hodnoty duodioda elektronka se dvma detekními diodami duolo it. bolest, žal duperie fr. podvod dupírovat podvést dupla zrychlení pohybu na polovinu pvodní platnosti not duppions kokony obsahující dv kukly bource morušového duppolit druh dehtové lepenky duprem americký umlý kauuk durain mdlá souást páskovaného erného uhlí durák druh karetní hry duraloy slitina železa a chromu duralum slitina hliníku s hoíkem a fosforem durango druh rostlinného kauuku durat náhradní látka za kauuk a kži durcoton náhražka surové kže duresko druh dehtové lepenky durinka plemeno slepic, durinský vousá duriron slitina železa a kemíku duro španlský peníz, 5 peset durofekt druh dehtové lepenky durol slouenina metylové ady s benzenem durolit druh dehtové lepenky durophen druh umlé pryskyice durometr, duroskop tvrdomr durris druh indických koberc durubit ohnivzdorná hmota durutol ztužený kokosový olej dust ajový nebo mouný prach duster tkanina nepropouštjící prach dušegrjka, dušehrejka, dušehejka ruský krátký ženský kabátec bez rukáv; kožíšek dušestr anglická silná bavlnná tkanina duvet fr. prach, pýí duvetin vlnná látka vzhledu kže duxit pryskyice v duchcovském hndém uhlí duzén plan rostoucí nízká jablo dvimangan domlý chemický prvek dyksa hubice, dyšna, dmýchací trubka dymie kalhotové roucho mohamedánek dynafon pístroj s elektronovou lampou dynalkol sms benzinu a benzolu dynamis ec. síla

14 dynamiák, dynamitá dlník v továrn na dynamit dynamitka továrna na dynamit dynamiteros šp. dynamitníci dynamitník revolucioná dynamon trhavina dynamotor stroj k pemn stejnosmrného proudu na proud stídavý o zvýšeném kmitotu dynatron elektronová tíelektrodová trubice dynk úkol (v hornictví) (z nm. Gedinge) dýnstovat dusit (pokrmy) (z nm.) dyphen umlá pryskyice dysiot druh ložiskového bronzu dysodil papírové, lupenité uhlí dzierzoák Dzierzonv zásuvkový úl džangle indický tropický prales džanna muslimský ráj džebel arab. pohoí, hora džentrik anglický velkostatká džogi bráhmanští kajícníci džonka, džunka ínská plachetní lodice džuma ukrajinská morová žena džurí porotní soud (z angl. jury) eagle zlatý desetidolar eaufortista kdo tvoí lepty ebano druh mexického petrolejového asfaltu ebionita stoupenec Ebionova uení o podstat druhé božské osoby eblis(a) ábel (u muslim) ebrietas opilost (lat.) ebrius opilý (lat.) eburin tvrdá hmota na ozdobné zboží eburnitis zánt zuboviny écaille ozdoba napodobující rybí nebo želví šupinu ecarit umlá hmota écart kurzovní rozdíl écarté karetní hra pro dv osoby ecblastesis druh neobvyklého vývoje pupen ecco it. hle!; ozvna ECITO Evropská mezistátní dopravní organizace (angl. zkratka European Central Inland Transport Organization) eckardtypie grafický zpsob pemující polotónové originály v árkované kresby eckendorfka odrda krmné epy ecolith druh kamenné izolace economiser pedehíva vody pro parní kotle écossaise starý francouzský spoleenský tanec; hedvábná tkanina s barevnými tvercovými vzory ecovat leptat (z nm. ätzen) écrasé francouzská lesklá jemná kozinka écu fr. tolar edda druh tiskaského písma edenismus rajský život prvních lidí EDES novoecké fašistické ozbrojené oddíly edestin bílkovina v semenech edicula výklenek pro sochu edinol fotografická vývojka edinost jednota (ve slovanských jazycích) edon výživný pípravek z bavlníkových semen édredon kají peí efemera krátce trvající horeka efemerida hvzdáský kalendá efemerita umlecký zjev krátkodobého významu efendi turecký úednický titul effet faleš (pi kuleníku) effiloché roztepené hedvábí efha druh ofsetové techniky Efialtes zrádný ek; zrádce eficimetr zaízení ke kontrole stupn nasycení aktivního uhlí parami bojových látek ve filtrech efigurace výrstky v kvtech efor spartský dozorí úedník; dozorce egalisírka odpadky pi egalizování usní egalisírník druh sukna eggnog anglický vajený pun eglomisovat malovat na skle egrenace mechanické odluování semen egyptian druh umleckých kameninových výrobk z konce 18. století egyptka druh cigarety echicerin alkohol z kry filipínského stromu echites scholaris echidnin jed zmijí echitamin jedovatý alkaloid z kry dita echuja západoafrický šípový jed eidolon pravzor, prapvodní úmysl Stvoitele eigony pípravky obsahující pepton a brom nebo jod eikonogen druh fotografické vývojky eiraku-jaki druh japonského porcelánu eirenika eckovýchodní modlitby mezi evangeliem a ofertoriem ejoo hrubá vlákna indoínské palmy arenga saccharifera ekarté francouzská karetní hra ekbolika prostedky k vypuzení plodu ekeni jedlé plody tropického polokee cajanus indicus eklimetr pístroj na mení vertikálních úhl eklipsa pechodná mdloba eklysis velmi lehké omdlení EKO hospodáský odbor (ruská zkratka ekonomotdl) ekos tanec skotská ekrasit taskavina ekrasitka továrna na ekrasit ektenie eckovýchodní modlitby mezi evangeliem a ofertoriem ektrotika prostedky na potrat ektylektika prostedky k odstraování mozol ekvipírunk zásoby poteb k výzbroji ekvitace jezdecké umní El Ole španlský volnjší tanec El Ole Vito španlský rychlý tanec elain hlavní souást olejových tuk elastes hmota k plnní pryžových duší pneumatik elasticin roztok kauuku v kyselin olejové elastit pídavná hmota pro kauukové smsi elastoid druh dehtové lepenky elaterin hoká léivá látka elaterit fosilní holavá látka 14 elaterium vysušená šáva z plod okurkovité rostliny ecballium elaterium elebor emeice (z lat. heleborus) elegaz plyn jako izolátor eleidin olejovitá bílkovinná hmota v kži elekta typ merinové vlny elektoral nejjemnjší druh merinové vlny elektrál zpsob ištní vody elektret obdoba permanentního magnetu elektrit umlý korund elektropult druh startovacího stroje pro letadla elektrosa náhražka tvrdé pryže elektrum druh nového stíbra elektuarium složitá léivá sms elemismus spojení osobní bolesti s bolestí národní elenchus druh úední knihy eleopten tekutá souást éterických olej eleudron lék proti kapavce eleusinie staroecké mysterie elchatayn v matematice pravidlo chybné položky eliasit lisovací hmota z bakelitu a devné mouky elicon it. helikon (hudební nástroj) eliminátor druh usmrovae proudu elinvar slitina železa s niklem a chromem elkalit druh dehtové lepenky elysium ráj starých ek elzevir druh tiskaského písma lit vodotsný nátr na maltu embolos bodec na pídi antických lodí emerald ecky smaragd emilián druh italské hrníské hlíny, keramiky émoisin francouzský slovníkový formát emperor slitina niklu a chromu emplekton zdivo s lícními stranami z tesaného kamene a vnitkem z drobného kamení a malty bez vazby emulbit studenotekutý asfalt emulsin sms enzym v rostlinách emulsoidy stálé organické koloidy enantiosa protimluv, rozpor enatio druh výrstk na rostlinných ústrojích enciente fr. vnitní obruba pevnosti endle žinilkové tkaniny z krajkových žinilek peddíla (z nm. Ende) energin výživný pípravek engesterium Babittv kov s písadou zinku enkauma ved rohovky enkratita stoupenec asketické sekty ve 2. až 4. století enlevage leptání barevného podkladu látek enoly jednomocné nenasycené alkoholy ensign vlajka na zádi lodi ensilage fr. záslad entální jdoucí smrem dovnit (z ec.) entari mohamedánský spodní šat entasis zesílení sloupového díku uprosted ententa, entente fr. dohoda enterokinasa druh enzymu entrata it. vstupní skladba, intráda entrelac ornamentální prpletka, pletenec entremet lehké jídlo po peeni entresol mezipatro enveloppe vnjší opevnná ára pevnosti

15 enzootie zvíecí epidemie omezená na jednotlivé stádo enzymol istý výtažek žaludení šávy éolienne druh francouzského polohedvábného rypsu epagoge zaklínání zlých duch épave pedmty vyvržené moe na beh epes ráres výborný (z nm.) epiaf zpsob prostorové fotografie epiglandol výtažek ze žlázy šišinky epiklerát zvyk, že žena pojme za muže ddice, nebyla-li sama ddikou epiklese pravoslavná modlitba epikrise, epikrisis konený úsudek o nemoci epilemma enická námitka epilion drobný epos epinikion vítzný zpv epistace roztírání v hmoždíi epizona nejvyšší pásmo eradit hydrosulfitový pípravek erbasit lék proti rakovin erbegli druh smyrenských fík erepsin trávicí enzym pro bílkoviny ereptasy enzymy štpící polypeptidy ergastulum staroímská vznice nebo káznice pro otroky ergolit umlá rohovina ergon dílo ergostat pístroj k mení síly sval ergotin námelový výtažek erhina nosní, šupací prostedky eria divoké hedvábí bource skocového erineum plsovité skvrny na listech eriometr vlnomr (pro oví vlnu) ernolit náhražka za ebonit erodin enzymatické moidlo erugo mdnka ervalenta oková polévková mouka esbenit izolaní hmota escalade ztenení hradeb escale odchylka lodi od pímé cesty k zásobení nebo oprav escarpin otevený plesový stevíc eser(id)in alkaloidy v kalabarských bobech, lék proti obrn escharotica leptadla zpsobující píškvar eskobedin glykosid v oddenku escobedia eskuletin látka v ke divokého kaštanu eskuriál nejjemnjší druh merinové vlny espaoleta tyový okenní uzávr v otáivých epech esparseta vienec (rostlina) espelin hoká látka z koene dýové rostliny perianthopodus espelina esperto it. znalec, expert espinales formace trnitých kovin západn od pamp esping malé baltské plavidlo esplanáda volné prostranství ped velkou budovou essang olej ze semen stromu ricinodendron africanum essay zkušební tisk (v grafice) essej len mnišské židovské organizace ésna kroužek k protahování tkanic u obuvi (z nm. Öse) essilit slitina železa s kemíkem estaminet fr. hospoda, krma estampe fr. mdirytina estampida stedovká básnická a hudební forma estancia jihoamerický dvorec estasi it. vytržení, nadšení esterasa enzym štpící estery estime fr. úcta, vážnost estivace zpsob piložení okraje sousedních lístk v pupenu estmarka bývalá estonská penžní jednotka eston zásaditý octan hlinitý se síranem hlinitým estrados rub klenby (ec.) estratto it. tažené íslo v loterii estremadura šestinásobná bavlnná píze estridentismus mexický básnický smr estrich nm. lepenec esuries lat. hlad ešapovat utéct (z fr.) ešl popelové moidlo (z nm.) ešof(ír)ovat dopálit, vzrušit ešof(ír)ovat se vzrušovat se, rozilovat se étang fr. rybník ete druh amazonského pralesa été druhá ást tverylky etesie pravidelné vtry vanoucí stejným smrem etiolisace chorobná ztráta rostlinné zelen etiolin žlutavý pigment etiolovaných rostlin etiolovat blit (z fr.) etmolit hlubinná nálevka rozšiující se nahoru eto plody africké rostliny kigelia africana etol druh pohonné smsi étouffada pikantní míšenina z bílého masa étuvage, etuvování zahívání (ovoce) ve vyhívaných skíních eubazin lék proti horekám podmínným hnisavými procesy eucerin souást mastí eudiometr pístroj k mení a rozboru plyn euforbium gumová pryskyice eukonomátor pístroj k získání nespálených ástic uhlí a koksu eukrasie šastná povaha eukrit druh meteoritu eumenol(um) výtažek z ínské rostliny tangkoui eupatorin sladká hmota v rostlin eupatorium rebaudianum eupatrid(a) rodový šlechtic athénský eupepsia ec. dobré zažívání euphon varhanní hlas euprotan výživný bílkovitý pípravek z krve eureka starší typ mlynáské loupaky eurly ínské a japonské hedvábné odpadky eusirol sirup pi katarech plic a prdušek euthermy teplé minerální prameny event význaná (sportovní) událost (z angl.) everdur mdná slitina everniin sliz z lišejníku evernia prunastri evikce správa (druh ruení) evipan uspávací prostedek 15 evodin alkaloid z brazilského stromu evodia febrifuga evomovat vyvrhnout, vydávit (z lat.) evonymin glykosid ve vtvích stromu evonymus atropurpureus evulgovat rozhlásit, rozšíit povst (z lat.) ewer jednostžové nebo dvoustžové pístavní nebo pobežní plavidlo exakt druh pletacího stroje exaktinio aktiniová emanace exarace vyhlodávání roviny ledovci exaudi nedle ped letnicemi excelsior tuhá nit z umlého hedvábí excoecarin barvivo v zeleném ebenovém devu exergue dolní okraj mince s letopotem exibard lék proti záduše exodos závrená sborová píse (v eckém dramatu) exora umlé pedivo explika výklad, pednáška, rozklad exradio radiová emanace exthorio thoriová emanace extinktér runí hasicí pístroj extrados rub klenebního oblouku extráto výhra na jedno íslo v loterii extrovna zvláštní místnost exuvie svleené obaly živoich exvoto pamtní dar kostelu za vyplnní prosby eyser holandská lo na lov slanek fabliau starofrancouzská veršovaná povídka facenda jihoamerická farma facír lovk bez zamstnání faecula škrobová mouka faeofyl hndožlut zelené barvivo fag hoch z nižší školní tídy posluhující starším žákm fagara strom na Antilách; plané hedvábí fagedaena rychlá a hluboká jíchovitá sn fagetum, fagion buina, vegetaní formace s pevládajícím bukem fagin látka v bukvicovém oleji faggot anglická váha na ocel (54,4, kg) fahak ryba tverozubec faham droga ze sušených list orchideje angraecum frangrans fahlband sulfidické rudy v krystalických bidlicích ve Skandinávii fachovat echrat (z nm.) Faiakové poživaní lidé, sobci faiblage povolená odchylka váhy mincí a závaží (z fr.) faille francouzská hrub vroubkovaná hedv. látka faja španlská šerpa kolem bok fajácký blahobytný fajak, faják poživaník, sobec fajctanc posunina, tanec svatého Víta fajklubna malý svrák (z nm.) fajnidlo parádnice fajrverk ohostroj

16 fajrverkr ohostrjce fajstl havíské kladivo (z nm.) fakcios vášnivý straník fakitis zánt oky (lék.) faklcuk prvod s pochodnmi (z nm.) fakoskop pístroj k mení ohniskové vzdálenosti oky faktis náhražka kauuku fakulant, fakulista nosi pochodn falcadina druh píjice falconier duté sklenné foukané stavební kameny falli východoafrická nejlepší arabská guma fallreep lana po obou stranách visutého lodního schodišt falstaff druh tiskaského písma faltboot skládací kajak faluns vápenaté písky se zkamenlinami u ústí Girondy falut tverák, chytrák (z fr. falot) familiant ddiný nájemce panské pdy fána prapor (z nm. Fahne) fanariot len ecké šlechty v tureckých službách fanchon francouzská spoleenská hra fanchonettes francouzské jemné zákuskové dortíky fanion menší praporec fanka dáma, jedna z hlavních kuželek fanon ozdobný knžský nárameník fantasia arabské jezdecké hry fanum lat. svatyn fardel soukenická míra (balík) farfara podblové listy (kvty) farinatom pístroj ke zjišování jakosti obilních zrn farinha maniokový škrob farinosa škrobová celulóza fárkunst dlní lezecký stroj (z nm.) farmakon ec. lék farnes kvty stromu acacia farnesiana farnesol druh alkoholu v rostlinách faro tmavé belgické pivo fárt dlní žebík (z nm.) farthák skoba, kterou je pipevnn dlní žebík (z nm.) farucca druh cikánského tance fasa zkosená hrana (v gotickém slohu) faseolin bílkovina v semenech luštnin fasometr mnomr fasovaka lemovaka (z nm. fassen) fasovka lemovka fassadin galalitový nátr fastage fr. sud i bedna na zboží; cena za obal fastidium odpor k jídlu fatlikrování mazání usní emulzí (z angl.) fátrmordy špiatý stojatý límec u košile faturan druh lisovací hmoty faubert pometlo k osušování paluby faulenc lenoška, poduška (z nm. Faulenzer) faustball druh házené faveur cena pi turnajích faviol španlská malá flétna favoris dlouhé licousy favus kožní choroba (mol) fecn hadr; pípis (z nm.) feddan egyptská plošná míra fedrvajs klouzek, mastek (z nm.) feflík krydlo (v heraldice) fefrminc máta peprná (z nm. Pfefferminze) fein jakost drahého kovu (z nm.) fein jemné íslování paprsku v hedvábnictví feint(ing) zálud, pohyb na zmatení soupee v boxu feja víla (z fr. fée) fejlovat erpat vodu (v hornictví) (z nm. fällen) feka druh hnojiva ze stokových kal fekulosa škrob rozpustný ve vod felajz tlumok, vak, filec (z nm. Felleisen) feldgrau polní še (barva uniformy) feldpost polní pošta feldštechr kukátko feminell nlky šafránu nebo ásti msíku (pi falšování šafránu) Femka maarizaní spolek v starých Uhrách fenacetin prášek proti bolení hlavy fenchon základní slouenina ady kamfanové fenchyval uklidovadlo fenian irský bojovník za svobodu fenolasa druh enzymu z hub fenstrbríf dopisní obálka s okénkem fenyloform ranhojiská protihnilobná látka feofyl hndý pigment v asách ferahan druh perského koberce ferda arabský šátek na zakrytí oblieje feredže arabský ženský svrchní šat ferekratej druh asomrného verše, logaedická tripodie ferganit ruská uranová ruda ferchromit slitina železa a chromu ferio druh úsudku v logice ferm pevný, obeznalý (z lat. firmus) fermail fr. spona, pezka fermentin pípravek z kvasnic fermentol glycerin vyrábný kvašením z cukru fermit azbest upravený pro elektrotechnické úely fernajs fermež (z nm.) ferocart elektrotechnická hmota feronia suchoplod tmavý ferrimalát jablenan železitý ferripyrin léivo zastavující krvácení ferrital železná náhražka mdi ferrobet isti rezu fer(r)odo ohnivzdorná látka fers šachová figura, dáma fersilit slitina železa s kemíkem festin fr. slavnostní hostina fetna vaznice (z nm. Pfette) Fettuva arabská podzemní ozbrojená organizace v Palestin feuillanti mnišský ád feuille stará fr. míra na víno (asi 135 ) fexír pojistka na zámku (z nm.) fiasko stará italská objemová míra (pes 2 ) fiberit druh umlých desek fibr druh pediva z agáve fibris vlákna ze stedoamerických agáve fibroid druh amerického fibru fibroin bílkovina v hedvábném vlákn fibroleum umlá kže 16 fibron náhražka tvrdé pryže fidicen hrá na strunný nástroj (lat.) fierabras fr. chlubný zápasník fifejda pastvina, lada (z nm. Viehweide) fifikus chytrák (z nm.) figárko krátký ženský otevený kabátek fijon šp. hejsek fiktilie hrníské zboží filagram vodotisk (v papíru) filanda pádelna hedvábí filature smotané ínské a japonské surové hedvábí filec ranec, tlumok (z nm.) Filedex soustava klávesnicové lístkovnice fileta linková knihaská ozdoba fillpen plnicí pero (z angl.) filoselle hrubší ást vlákna bourc na floretové hedvábí filtron ec. nápoj lásky filtros druh prlinitých desek filunk výpl (z nm.) finála tón konící nápvy v hud. tóninách finalis závrený tón církevní tóniny finocchio italská odrda fenyklu finto pedstíraný (it.) fiore naivní milovnice v italské komedii fiorit(ur)a hudební ozdoba FIPESO Mezinárodní svaz profesor stedních škol (fr. zkratka Fédération internationale des professeurs de l enseignement secondaire officiel) firebox plamenice (lokomotivních kotl) firth úzký moský záliv fishgrate rozmarinkový vazební efekt na tkaninách fiška letecká povtrnostní tabulka (z fr. fiche) fišmistr porybný (z nm.) fišpanka, fišponka rákoska fixit druh izolaní hmoty fizilír lehký pšák (z fr. fusilier) flabellum vjí ze pštrosích per jako odznak fládrovka náprsní taška (z nm.) flacherie choroba bource morušového flajstrovník dlaždi (z nm. Pflasterer) flajška pleová barva (z nm. Fleisch) flajšponk mizdicí stl fláma druh kartounové jupky flamingo plameák (pták) flamisol druh hedvábí flamon pivovarský dezinfekní prostedek flanderka kazajka z flanderského sukna flanše píruba (z nm.) flašky bubny ve francouzských kartách flašna kladkostroj (z nm.) flat anglická plochá pramice flatfele norský lidový hudební nástroj flau nm. mdlý, chabý flautino varhanní hlas flavin druh žlutého barviva fle druh horkého nápoje fleet lanoví a plachtoví lodi fleka kapesní zlodj fleuron motiv kvtinové výzdoby (arch.) fleuron máslová ozdoba pokrm fliboot holandský plachetní dvojstžník

17 flicflac pemet pes ruce dopedu flieger sthová plachta, létavka (kosatka) fligna moucha (z nm. Fliege) flik strážník flika, flikr píštipká (z nm.) flinz šupinkovitá odrda tuhy fliss pavuinka na mykacím stroji flobafeny produkty hydrolýzy tíslovin flogiston domnlá látka v holavinách florence lehí hedvábná tkanina florentin jemná sláma na klobouky florentýn plemeno domácích holub florida odrda bavlníku floridas hrubé bílené a škrobené plátno florpost hlazený hedvábný papír flotagen flotaní olej flotáž díl niti jedné soustavy, který není provázán s druhou soustavou fluorofyl látka v semenech pohanky fluxfalt druh petrolejového asfaltu fly bavlnný odpadek vzniklý odletováním flykténa vleklý zánt oní spojivky fochette druh francouzské oboulícní pleteniny fochr vjí (z nm. Fächer) fokker typ cestovního letadla fokostop hasicí pístroj ve tvaru pistole foliovka tiskaská foliová sazebnice follia portugalský tanec folvark polský panský dvr fontange vysoký dámský úes nošený koncem 17. století fontina druh švýcarského sýra fontura seazení jehel vedle sebe na stávku fopovat dobírat si, mít za blázna (z nm.) fórajbl obrtlík (z nm. Vorreiber) forberk svobodný statek, dvr ped mstskými hradbami (z nm. Vorwerk) forejšic dstojnický sluha (do roku 1848) (z nm. Fourierschütz) forestite bojový plyn kyanovodík forfait smluvená úhrnná koup formisol dezinfekní látka formol formalin formolit pryskyinatá látka formosapol sms draselného mýdla s formalinem fornelli peci na vycezování síry z hornin vulkanického pvodu forsunka rozprašova pi vytápní kotl mazutem fortvurstlovat žít ze dne na den (z nm.) forty tetí bod v tenise Fosfor ec. Jitenka fosilit druh izolaního nátru fossano erný prach (pro dla) fotík otec (z nm. Vater) fotofor soudková plovatka na oznaení lodní cesty fotogen hndouhelný benzin fotolimos hlad po svtle fotoline druh sázecího stroje fotomaton pístroj zhotovující samoinn podobenku foulé mkká látka z esané píze fourista cukráský dlník na drobné peivo fragarol umlá vonná látka fraise jahodová barva fraissite slzotvorný bojový plyn frajmaur svobodný zedná framboise malinová barva francica heraldická lilie franctireur válený dobrovolník mimo armádu, svobodný stelec frankelit hntací ucpávka pístnicová frankolín kurovitý pták frankopan druh smetanové nápln do mouník frappant reklamní písmo frasilla adenská objemová míra na kávu frastika vyjadovací zpsob frederiksdor dánský dukát frejmark smnný obchod frelatovat falšovat /nápoje/ (z fr.) frés jahodová barva frézr frézovací motorový pluh friand labužník (fr.) frigen druh chladiva frika(n)dely opékané dušené masové knedlíky frikando druh telecí peen frisé sukno se zkadeeným vlasem frison druh dracounu; hedvábný odpadek frisonets odpadky hedvábí pi odmotávání zámotk bource frišlátko selátko (z nm. Frischling) fritedelly studené karbanátky fritura vysmažená obalovaná dušená zelenina frivolitky druh lehkých krajek frízl osypky (z nm.) frklajdunk truhláský obklad (z nm.) froš žába (z nm.) frýzek podlahové prkénko, vlys fucin látka v bunných blanách hndých as fudr stará nmecká dutá míra (8 18 h) fufr vtrník (z nm.) fugl ptáek, podvodník (z nm. Vogel) fukocyan modré barvivo z as siných fukosa cukr v moských chaluhách fuksšvanc pila zvaná liší ocas fulgor druh pohonné látky fulgur klíckový motor fully dobrá jakost bavlny fumé první zkušební otisk devorytiny fumol zpovací olej funcka lampika (z nm. Funzel) funny protáhlý lun pro jednoho veslae funori japonský pípravek z as ruduchovitých funtumia hedvábný kauuk furacita náklonnost ke zlodjství fusariol druh moidla fusel špatná koalka (z nm.) fusl piboudlina (z nm.) fustage cena obalu fustanella bílá albánská suknice sahající ke kolenm fusti srážka na váze za neupotebitelnou ást zboží fustian druh barchetu futura druh písma futurit lisovací izolaní hmota fytin podvojná sl v rzných semenech 17 gaolin prostedek k utsnní duší pneumatik gabarra španlský obchodní trojstžník gabon, gabun africký mahagon gabrielka tverylka gá surový parafín gademovat klít, láteit (z angl. God damn) gaduol rybí tuk z tresky gaedek íránské bavlnné tkaniny gaete jadranská rybáská plachetní lodice gaillarde druh tiskového písma gairone japonský kaolin galago africká poloopice, uchoš galaktogen bílkovinný výživný preparát gala(kto)lit mléný kámen, umlá rohovina galaktosa derivát mléného cukru galaktoserometr pístroj na stanovení hustoty syrovátky galaktoskop smetanomr galam druh senegalské klovatiny galam druh rostlinného másla galanga oddenek byliny alpinia officinarum galangin hoká látka galantina studený masitý pokrm galea kožená pilba galein druh barviva galert nm. rosol galeta, galette, fr. tenký kolá; plochá cívka; poškozené kokony galetas podkrovní patro galicar cínová slitina galion zoban na lodní pídi galimeta krvav ervené devo galipidin sms alkaloid galip(oid)in alkaloid v ke angosturové galipot druh pryskyice galler pramicové íní plavidlo galoubet provensálská lidová píšala galvano odlitek matrice získaný galvanickou cestou galziekte jihoafrická choroba hovzího dobytka gamain svítidlo pro dosažení umlého denního svtla gamašník pší vojín gambetta varhanní rejstík gambir japonská rudka gambo bombajské konopí gambo nezralé tobolky ibišku jedlého gamboga rostlinný tuk ze semen indického stromu garcinia pictoria gammelost švédský sýr gam(m)exan prostedek proti mravencm a jinému hmyzu gamoman ženílek gamomanie touha po ženitb gampi japonský druh lýkových vláken; jemný prsvitný papír gamse hornodunajské nákladní plavidlo ganga velký stepokur (pták) gangan železné devo indického stromu gangosa tropický vedovitý zánt nosu ganoin tvrdé pletivo na rybích šupinách gaorani druh indické bavlny

18 GAPA druh amerických leteckých raket garantol prášek na konzervování vajec garas maarský peníz, groš, setina pengö gardina okrasa tiskového písma gardine tylová látka na záclony a postelové pokrývky garé pdní zralost, vysplost, rodivost gargan druh indického balzámu gargarisma kloktadlo garimpeiro šp. hleda diamant garmasinky drobné napodobeniny diamant garn nm. píze garnát lehký lodní kladkostroj garnc ruská dutá míra (asi 3 ¼ ) garnek polská dutá míra (asi 3 ¼ ) garnela malý moský rak garnisáž vyplování svahových výmol garnkirk ztvrdlý bidliný jíl garrat sušené lusky kapinice nilské garua mlká mlha na západním pobeží Jižní Ameriky garukha plachetnice v Perském zálivu gasin pípravek proti klepání výbušných motor gasokret plynový beton gasol sms uhlovodík gasolen lehký benzin gassed opalovaná bavlnná píze gat hol. otvor gates kuželovité drtidlo gatinais provensálský druh šafránu gatunk druh, odrda (z nm.) gauování odvodnní vrstvy papíroviny mírným lisováním gaufre fr. plástev medu gaufrée lisovaný vzor na látkách gaulaitam palmový cukr gavage léení vydatnou výživou gayettes francouzské masové knedlíky gazolin velmi lehký benzin gázovka plynová trubka gazon krátce sestižený trávník gebiš koví (z nm. Gebüsch) gedanit pryskyice podobná jantaru Gedgeho kov slitina mdi, zinku a železa geest písitý pruh zem na okraji marše geison hlavní ímsa geistika zemvda gelin klihotvorná látka gelit pípravek ke zvýšení vodotsnosti betonu a omítkové malty gelle lodice na horním Labi gelosa ínská jedlá huspenina gelosin rostlinný sliz z moských as gelsemin(in) jed v koeni rostliny gelseminum gelwa umlá pryskyice génappe druh hladké píze z tvrdé esané vlny genever jalovcová koalka genro japon. státní rada gens klan s otcovskou posloupností geofon pístroj k vyhledávání úniku vody z potrubí geomant vštec ze znaek nakreslených do písku georama globus georgica básn o rolnictví georgovka druh mechu gepl nm. žentour geraniol souást silic gerdan korálky našité na stuhách geroderma staecká kže gérok vycházkový kabát géromé franc. polomkký sýr z Voges gerš arabský drobný peníz getee, getel pevná lýková vlákna indické rostliny gex druh sýru roquefortu ghazi estný arabský titul bojovníka proti nevícím ghedda vosk indických vel ghongal druh ápa giardinetto druh italských zákusk gibli horký tripolský vítr gigot fr. skopová kýta gilet hazardní karetní hra gill la nebo tyka nakládacího stroje na len gill tvrt anglické pinty (0,142 ) gilling nejzadnjší ást lodního trupu giloš tiskaská ozdoba gilsonit druh tvrdého asfaltu gimijane druh drahých orientálních koberc gimpa bavlnná nit ovinutá barevným hedvábím gingely sezamový olej gingerol olejovitá látka v oddenku zázvoru gingham druh hladké bavlnné látky gingiras indická bavlnná látka ginseng léivý koen ínské rostliny gioddu sardské zkvašené mléko girande fr. druh vodotrysku girandola nkolikaramenný svícen girardi slamný klobouk s rovnou stechou giroflée víno svaené s hebíkem a cukrem git(al)in látky v listech náprstníku gitr nm. mížka givrine fr. druh hedvábné tkaniny glanders vozhivka nosní glavkom ruské zkratkové slovo pro vrchního velitele glavlit ruské zkratkové slovo pro hlavní správu vcí literatury a nakladatelství glediie strom dezovec gleemen stedovcí potulní hudci gliadin rostlinný sliz glider vtro glievor levný ložiskový kov glomeruli kulovitá tlísko v ledvinách gloria silná erná káva s koalkou gloriosa druh polohedvábné tkaniny glossina africká moucha penášející spavou nemoc gloves boxerské rukavice glucin umlé sladidlo glusid(e) umlé sladidlo, sacharin glycin druh fotografické vývojky glycinal náhražka glycerinu glymol druh minerálního oleje goajira druh kolumbijské bavlny godille veslo, kterým vesla vrtí godron vejitá architektonická ozdoba; ryté vroubení stíbrného stolního náiní goeletta rychlá dvojstžová plachetnice 18 gofel druh kauuku golfin oboulícní záclonovina golga turecký flanel golilla španlský mužský límec v 17. stol. golo plyn k umlému blení mouky gommart tropický strom goni novozélandský len gopura vžovitá pyramida indického chrámu gordon pneumatické vrtací kladivo gorkom ruské zkratkové slovo pro mstský výbor gose druh nakyslého piva gosnardom ruské zkratkové slovo pro státní lidový dm goudrolin druh dehtového nátru gradovna solivarenská vž graduator tlumivka grahamit tvrdý pírodní asfalt gramenit zelená hlinka granatina druh síovité tkaniny granitoid umlý kámen z betonu granolit druh dlažby beze spár graparine druh ovoce grappier nevyhašený odpad vápna gravedo tžká hlava, rýma graves bordeauxské víno grefieux rhônské ervené víno gregariny hromadinky grelota ozdoba ženských šat napodobující rolniky gren váhová jednotka pro perly (¼ karátu) grenada druh indické nebo španlské bavlny grenache francouzská odrda vinné révy grenáž pozlacování tvoící zrnitou a lesklou plochu grenelování úprava kže na líci grey druh mohérové vlny griblety ízky masa protažené slaninou a peené na roštu grífa ozubec na podkov griláda maso peené na rožni grínšpan mdnka griset levná vlnná nebo bavlnná látka griseta druh masité paštiky grisetka grisetová sukn grisou taskavý plyn v dolech grisoutit trhavina grits krupice z kukuice chudé tukem, náhražka sladu grivenik ruská stíbrná mince (0,1 rublu) groat anglická typence grosbyrgr bohatý mšan grosgrain druh tžkého hedvábí grossarias španlské hrubé plátno grosseria zpracování zlata tepáním grubber druh pluhu grude koks zbylý z hndého uhlí pi výrob parafinu gruševina balkánský mléný výrobek guaca peruánská pedhistorická keramika guacharo stedoamerický pták guajira španlský tanec se stídáním taktu guanol umlý kompost guarana okoládovitá hmota ze semen paulinie nápojné guarnerky housle z dílny housla Guarneri

19 guayule druh méncenného kauuku gudok tovární píšala gudron asfaltovitá látka guéridon fr. kulatý stolek na jedné noze gugla huculský hrubý pláš z bílého sukna gugul hndá indická klejopryskyice gummolin pružný antikorozivní nátr gumolit druh vodotsné deskové izolace gumon umlá hmota gumpa msidlo (v hornictví) gunite cementová omítka zhotovená cementovým dlem gurjun druh indického balzámu guti jihoamerický hlodavec guyana guyanská bavlna hadlaf nitnka (z nm. Haarlauf) haidar arab. lev, estné píjmení statených muž hainin druh pravého ínského hedvábí haircords angl. jemná bílá bavlnná látka hejdamák ukrajinský loupežník hajdukovat tanit odzemek haje brejlovec egyptský hajér kopá, lama (z nm. Häuer) hajklich choulostivý (z nm.) hajklovat, hajtlovat odblaovat (maso) (z nm.) hajmvér domobrana (z nm.) hajmvérák domobranec (z nm.) hajzovat ledovat (z nm. eisen) haka maorský válený tanec hakatisté lenové bývalého nmeckého protipolského spolku v Pomoanech hakeldama aramejsky pole krve (u Jeruzaléma) haklice kovové poutko (z nm. Haken) haklovat hákovat (z nm. häkeln) hakovaka zlodjský podnik (z nm.) hakovadlo zaízení k upevnní hlavn dla na hlavovém voze hákovák trest hákovna trestnice hákovišt hídel pluhu háku halabé vlákna madagaskarského pavouka halberota lichý voják v šiku halbírovat rozplit (z nm.) hald vymáhání výkupného (z nm.) halifaxky druh bruslí halina sedmihradská vlnná kostkovaná houn haloklastit trhavina halometr pístroj na urování množství soli v prameni halopegy slanice, pírodní minerálky obsahující nejmén 15 chloridu sodného haloxylin výbušnina haltér ec. inka haltr držadlo, držák (z nm.) haltunk držení (z nm.) halumin slitina hliníku s niklem halurgie ec. solivarství halving pevné spojení trám hamadan perský plstný koberec hamadryady ec. lesní víly hamal arabský nosi a sklada bemen hama(n)s indické jemné bílé bavlnné tkaniny hambel marocké pletené kilimové koberce hamma kýlní obvaz hamovník etz na vozové brzd (z nm.) hamulec brzda (z nm. Hemmholz) hanacca it. hanácká, lidový tanec handrle židovský podomní obchodník handverk emeslo (z nm.) hanesita píslušník muslimské sekty hang zfalšované stoení míe (ve hrách) hanghow druh ínského hedvábí (angl.) hank nm. padeno, teník hankle šle, popruhy, ucho (z nm. Henkel) hanseata len hansy hansvurst, hansvut žvanil (v komediích); kašpárek (z nm.) hanšlík nátepnika (z nm.) hanšpigl šašek, tatrman hant nadloží (z nm. Hangende) hantok hlavatka, sekera (z nm. Handhacke) hanum tur. dáma (v oslovení) hanumanství opií napodobování hanzalík honzík (vycpávka) (z nm. Hansel) haram arab. posvátná vc harcovka hasiská signálová trubka hardenit nejehlicovitá struktura oceli haringfele norský lidový hudební nástroj harlekýn pestrá zmrzlina harnádl vlásenka (z nm.) harmonikála druh píky v trojúhelníku harpastum staroímská hra podobná kopané hartit látka podobná ozokeritu hasík šátek na krk (z nm. Halstuch) hašpa skoba, petlice (z nm.) hašurování zdrsnní rytin tiskových válc k potiskování tkanin (z fr.) hatchettine odrda skalního vosku hatikva židovská národní hymna hatt písemný rozkaz sultánv hausírka, hauzírka podomní obchod haustorium sací orgán cizopasných rostlin hav zkratka pro haversinus Havas bývalá francouzská tisková agentura haversinus goniometrická funkce (poloviní sinus-versus; angl. half verset sine) Havoc angl. typ letadla hawaian velký druh havajské kytary hayti druh západoindické bavlny ház ma. dm haza ma. domov, vlast heavy ervená mdná slitina hebdomas ec. týden hébr sochor, páka, zdviha, rozvor (z nm.) heckelfon barytonový hoboj hediosit lékaské sladidlo hefr jalovice (z angl. heifer) hegolech druh sajky hegumen pedstavený eckého kláštera heimalol pípravek zabraující prolínání tekutin hejponk hoblice (z nm. Hobelbank) Hekaté Morana heklnádl háek k hákování (z nm.) 19 heklovat hákovat (z nm.) hektor hektolitr helbun držadlo, násada (z nm. Helb) helenin omanový kafr helenit uhlovodík podobný ozokeritu helicin umlý glykosid heliosis slunení úpal heliotint zpsob barevného mditisku helladonik staroecký soudce zápas a olympijských her helmatha vstavaovitá rostlina Helmetv kov druh mosazi helos pepadnutí dukovky hem míra, znaka, cejch (z nm. Hamm) hematies ervené krvinky hemelitol druh aromatického uhlovodíku hemerejr bednáský nožový vrták (z nm.) hemiola skupina erných not v menzurální notaci hemp angl. konopí hengst nm. hebec henkl držadlo, ucho (z nm.) heptalin palivo do výbušných motor herabol druh myrhy heradin sms veronalu s kodeinem heraklin výbušnina heratin druh perských koberc heratol hmota k ištní acetylenu hercoka vévodkyn (z nm.) herfonka vznešená dáma (z nm. Herr von) herhut, herrnhut len Jednoty bratrské v Herrnhut (Ochranov) herkules druh bronzu Hermes angl. typ letadla hermetin prostedek k utsnní porušených pneumatik herrerit zelený posvátný kámen mexický hesperonal vápenatá sl kyseliny sacharofosforené heuréka knihtiskaský rychlolis hexoran prací pípravek hiba jap. devo stromu thujopsis dolabrata hiiragi jap. devo stromu osmanthus aquifolium hilarie lat. veselé hody hilarita veselost (z lat.) himalaja jemná lesklá suknovitá látka himation staroecké vrchní roucho hinayana pvodní uení buddhistické hindris nm. pekážka hindrovat pekážet; zniit, zpustošit (z nm.) hinghanghat druh indické bavlny Hiornsv kov druh nového stíbra hirmus první sloka byzantského hymnu hirogana japonské slabikové písmo hirsuties nadbytek vlas, chlupatost hirudin látka z pijavek proti sedání krve histony druh bílkovin histopsin vodný výtažek ze stafylokokových kultur histosan lék proti TBC histozym enzym štpící kyselinu hippurovou hivernage deštivá tropická zima hizen japonský sklovitý porcelán hoa-che ínská kaolinová zemina hoblponk hoblovací stolice (z nm.)

20 hofírovat pochlebovat hochepot fr. sekaná s kaštany nebo edkví holbštýdle polobotka (z nm. Halbstiefel) holes jamky na golfovém hišti hólkél výžlabek, žlábek (z nm. Hohlkehle) holler druh blues holstra pouzdro na pistole na sedle holštráfek nákrník (z nm. Halsstreifen) holzin pípravek proti pocení holzinol pípravek k dezinfekci stn a podlah homonit zvuet, znít (z ruš.) hondfalt pilník (z nm.) hoogaart holandská kanálová lodice hook angl. hák v boxu hoolamite detektor na oxid uhelnatý hopcalite sms kovových oxid hopjesy druh mléných karamel hordyjanka, hordylanka, horodyjanka huculský tanec horiapovat spchat (z angl. to hurry up) hormonal látka uvádjící stevní svalstvo do peristaltického pohybu hortolán strnad zahradní hospitalita pohostinství hoy jednostžová plachetnice hrnaky sáky rohaky (z nm. Hornschlitten) huagol pípravek k olejování silnic huckaback silná anglická inovatní tkanina hubertka lovecká chata hublátko kruhadlo za zelí (z nm. Hobel) huculky válenky hu-in ínský strunový hudební nástroj Huitfeld druh lyžaského vázání hukr pohovka (z nm. Hocker) hulk vyazená lo hulovat pinést, pivést (z nm. holen) humogen umlý rašelinový kompost humpel okrouhlá menší mlina humulen souást chmelového olejíku humulon chmelová hoká kyselina huncpaj karabá (z nm.) hunia druh hrubého sukna hurnussen stará švýcarská míová hra Hurricane angl. typ letadla hyba jap. zeravinec (strom) hyb-lum americká hliníková slitina hycyan dezinfekní pípravek hydromant vodotsný nátr na maltu hydromat druh hornického vrtacího zaízení hydromel projímadlo hydron slitina sodíku s olovem hydroneta druh runí stíkaky hydrosol vodný roztok koloid hydrotika potidla hydrýr petrolejový éter hyfen spojovací árka hylaea okrsek tropických deštných amazonských prales hylzna cigaretová dutinka (z nm. Hülse) hymenaios staroecká svatební píse hyndrovat pekážet; kazit (z nm. hindern) hyoscin uspávací lék hyperoon první patro staroeckého obytného domu hypnal druh uspávadla hyporit trvanlivý chlornan vápenatý hyposkop druh vidlicovitého dalekohledu hyraceum sušená mo damana hyzon domnlá aktivní forma trojatomového vodíku chabin chilský kíženec ovce s kozou chabir arabský vdce karavan chabotte kovadlina parních vzdušních buchar chaco druh texaské bavlny chaconne starý francouzský tanec chaetae chitinové brvy erv šttinatých chaim hebr. žid chaise fr. lehký koár chaja jihoamerický jeábovitý pták chalan(d) fr. plochá nákladní lo chalaza poutko, místo, kde koní cévní svazek na bázi vajeného jádra chalazion vlí zrno chaldron míra na uhlí v Londýn (1219 kg) chalchihuitl posvátný kámen Azték challa hebr. obtní kus tsta chally polohedvábná látka chalon fr. druh lehké vlnné látky chaluk hebr. prkopník chalybs ec. ocel chambertin druh erveného burgundského vína chambránovka ozdobná lícovka k vyzdívání chambrán chamina tur. paní champagne svtležlutá barva chamr hebr. osel, hlupák chantilly druh krajek chaperon gardedáma chappa západoafrické zduení kloub s kožními vedy charcamas indická polohedvábná tkanina charcuterie fr. uzenáství chardonne fr. umlé hedvábí chariotte angl. tykolový dvousedadlový vozík charkovka odrda zimní pšenice chasan hebr. pedíkáva chasid len židovské sekty chasosrah hebr. starý posvátný hudební nástroj chassepotka druh vojenské pušky chasseur hotelový poslíek chatib arab. kazatel chaulu šáva z rostliny v Nové Kanad chebec fr. trojstžová plachetnice s latinskými plachtami i vesly cheddit trhavina chela ec. klepeta chelys stedovká basová viola cheng ínský dechem rozezvuovaný hudební nástroj chenie silnjší tverce na síkovém papíe chenille fr. hedvábná šrka cherem hebrejská velká klatba chevra kadiša hebr. svatý spolek: pohební bratrstvo chevrotin druh švýcarského sýra chiamata it. odtroubení (po lovu) 20 chica ervené pírodní barvivo chikvira indiánské jméno kapybary chilfer hebr. podvodný penzomnec chili horký tuniský vítr chilies ocet s pepem (k masu) chilisalpetr chilský ledek chiné fr. žíhané vzory na tkaninách chino míšenec ernocha a indiánky chinois malé pomerane zavaené v cukru chiostro it. kížová cesta, klášterní dvr chipolin druh nátru na devo chistera lopatka k baskické pelot chitarrone velká kytara choa ínský podomní obchodník (v ruském prostedí) chodža mohamedánský knz; tur. uitel chochmes hebr. chytrost chopine pllitrová láhev na víno chorej trochej chromel slitina na topné odpory chromol chromový pípravek proti rezu chromolit erná nepolévaná kamenina chronom slitina chromu a železa chrysamin azidinová žlu chrysanilin oranžové barvivo chrysaurin oranžové barvivo chrysin žluté barvivo z topolových poupat chrysokalk zlatý bronz chrysorin mkká mosaz chuca krycí vrstva ledkonosných polí chulo štvá býk (pi zápasech) chuna druh ovcí s lysou hlavou churas druh hašiše churka asijské zaízení pro vyzrování bavlny churros šp. ovce s hrubou vlnou ibaro mýdlové plody amerického stromu sapinctus saponaria iboga sušené listy afrického kee íbrcír svrchník (z nm. Überzieher) íbrcuk povlak (z nm.überzug) ibuki jalovec ínský iconyl druh fotografické vývojky ictrogen hoká souást lupiny id est lat. to jest id(ant) chromozom idrialit sms asfaltu s rumlkou iecur lat. játra ieiunum hladové, lané stevo (lat.) igepaly umlé textilní prací prostedky igepony textilní mýdla igla druh chvostožábré ryby igname jedlé hlízy indické rostliny dioscorea igol vodotsný nátr na maltu igraf umlý pergamen ihrám pokrývka hlavy indických žen ijavonicha bloruský národní tanec iksna úžlabí na steše (z nm. Ichsel) illát pínos (z lat.) illata pinesené vci (z lat.) illiterata zvuky nevyjáditelné slovy

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin,

Složení výrobků. Alergenní látky: vejce, mouka pšeničná, máslo, mléko sušené plnotučné, sojový lecitin, Složení výrobků 4 Cukrářský výrobek Dezert ovocný 80g 2dny Složení: roládová hmota piškotová(vejce, mouka pšeničná, cukr, voda, emulgátor ke šlehání[voda, emulgátor E471, E475, stabilizátor E420, ethylalkohol,

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

ZELENÝ SEZNAM ODPAD 1 ) Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu zneištny jinými látkami, které zvyšuji rizikovost natolik, že

ZELENÝ SEZNAM ODPAD 1 ) Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu zneištny jinými látkami, které zvyšuji rizikovost natolik, že Píloha 3 ZELENÝ SEZNAM ODPAD Píloha. 3 ZELENÝ SEZNAM ODPAD 1 ) Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu zneištny jinými látkami, které zvyšuji rizikovost natolik, že a) by mly být zahrnuty do Žlutého seznamu

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

1. opakovací test TERCIE SH HALOGENY

1. opakovací test TERCIE SH HALOGENY 1. opakovací test TERCIE H HALOGENY = prvky 17. (VII. hlavní) skupiny PP = F, Cl, Br, I, At (obecná znaka = X) 7 valenních elektron, vysoká elektronegativita (s rostoucím Z ve skupin klesá) => snadno tvoí

Více

Pracovní listy na procvičování úpravy textů

Pracovní listy na procvičování úpravy textů Pracovní listy na procvičování úpravy textů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úkol 1 Následující text opište 1x, chemické

Více

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny:

řez s příchutí ananasu Hmotnost: Název potraviny: Název potraviny: řez s příchutí ananasu Hmotnost: 90g Složení potraviny: jedlý tuk rostlinný vícedruhový (olej rostlinný (kokosový, řepkový, 28,84 palmový),, emulgátory E322, E471, E475, sůl, konzervant

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny:

Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Beskydské uzeniny Příborská 520 73826 Frýdek - Místek Masné výrobky tepelně opracované obsahující alergeny: Mandlová paštika bez E Vepřové maso (min. 30%), vepřová játra, vepřové sádlo, pitná voda, MANDLE

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic

Katalog výrobků. Benešov 185, 679 53 Benešov u Boskovic Katalog výrobků Benešov 85, 79 5 Benešov u Boskovic Reg. číslo výrobku Název výrobku Hmotnost (g) Zařazení - druh a skupina Voda, žitná mouka, pšeničná mouka, kvas (voda, žitná mouka), sůl, droždí, stabilizátor

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

ŠPEKÁČKY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

ŠPEKÁČKY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg ŠPEKÁČKY Hlavní složka: hovězí maso pšeničná mouka hrubá, sójový izolát ANGLICKÁ SLANINA LISOVANÁ ANGLICKÁ SLANINA APETIT APETIT KLOBÁSA BŮČKOVÝ ZÁVIN SVĚTLÝ sójový izolát BUDAPEŠŤSKÁ SPIRÁLA ČESKÝ SALÁM

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41

TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 TRITON s.r.o. lahůdkářská a cukrářská výroba Smiřická 344, Hradec Králové 503 41 V souladu s 8 Sbírky zákonů č. 110/1997 Vám předkládáme údaje podle 6 Sbírky zákonů č. 110/1997 o našich výrobcích dodávaných

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika:

Kokosový věneček s polevou. Katalog Vánočního cukroví 2014. www.bezlepik.cz. Stručná charakteristika: Katalog Vánočního cukroví 2014 Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín Kokosový věneček s polevou Tvarovaný světle kokosový kroužek přestříkaný čokoládou Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka,

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb.o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Katalog pekařských výrobků

Katalog pekařských výrobků Katalog pekařských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady,

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Rady, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám 1 VY_32_INOVACE_CHK4_6060 ŠAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008

Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 IV Text nařízení vlády č. 77/2008 Sb., v platném znění, s vyznačením změn NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 77/2008 Sb. ze dne 25. února 2008 o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení

Více

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26

OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 3 NAUKA O VÝŽIVĚ... 26 OBSAH 1 POTRAVINÁŘSKÁ PRVOVÝROBA A VÝROBA... 13 1.1 Zemědělství... 13 1.2 Potravinářský průmysl... 14 Kontrolní otázky... 14 2 SLOŽENÍ A VLASTNOSTI POŽIVATIN... 15 2.1 Základní pojmy... 15 Poživatina...

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Nebalené cukrářské výrobky

Nebalené cukrářské výrobky VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM!!! Nebalené cukrářské výrobky Na základě 8, odst. 1 zákona č. 110/97 Sb. o potravinách ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme touto formou všem obchodním partnerům všechny potřebné

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Premium quality Dry Dog

Premium quality Dry Dog ECOPET Premium quality Dry Dog Food Happy pet. Happy you. Puppy Formula ECOPET Alimento completo ed equilibrato per cuccioli e per cagne in gestazione o in allattamento Happy pet. Happy you. Farmina Pet

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

1 z 5. Nov nabízíme také balení ústenek v PE sácích po pti až deseti kusech pro prodej v maloobchodní síti! -./.0.1$)!2+3*'46' 78!

1 z 5. Nov nabízíme také balení ústenek v PE sácích po pti až deseti kusech pro prodej v maloobchodní síti! -./.0.1$)!2+3*'46' 78! 1 z 5! Vysoce úinná tívrstvá chirurgická ústenka s bakteriální filtrací (BFE) ástic nad 2,9 µm vyšší než 98%. Vysoká prodyšnost umožuje pohodlné dýchání i pi nkolikahodinovém používání. Ústenka je opatena

Více

CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s.r.o. tř.rudé armády 234,27341 Cvrčovice IČO:27390811 DIČ: CZ27390811 Tel: 312/283235

CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s.r.o. tř.rudé armády 234,27341 Cvrčovice IČO:27390811 DIČ: CZ27390811 Tel: 312/283235 CVRČOVICKÁ PEKÁRNA s.r.o. tř.rudé armády 234,27341 Cvrčovice IČO:27390811 DIČ: CZ27390811 Tel: 312/283235 Přehled nebalených výrobků V souladu s nařízením EU č.1169/2011 (Alergeny jsou vyznačeny tučně.)

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

koření, aroma), česnek Bez lepku.

koření, aroma), česnek Bez lepku. Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., Krahulčí 10, 588 56 Telč Podklady pro obchodní partnery - alergeny používané ve výrobě zvýrazněny v textu složení tučně a podtrženě OČV Název výrobku Masný Skladujte

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik.

Alexandr Kendik JUNIOR, Soukenné nám. 121/1, Liberec 4, 460 01 tel.: 485 106 341, fax: 485 106 331, E mail: junior@kendik.cz, www.kendik. ANGLICKÁ PLACKA 80 g uzená cihla ( mléko, sýrařské kultury, syřidlo, jedlá sůl, stabilizátor: chlorid vápenatý, barvivo: annatto, konzervant: E252) anglická slanina (vepřový bok 94%, voda, jedlá sůl, konzervant:e250,

Více

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska

DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ. DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska DIETAMÍNOVÁ ŠKOŁA NEZDRAVÉ OBČERSTVENÍ DIETETIK Mgr. ing. Agnieszka Podgórska NUTELLA: 1 lžička nutelly (15 g ) obsahuje 1 lžičku cukru 1 lžička nutelly obsahuje 5g tuku ¼ nutelly obsahuje karcinogení

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A &

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A & !"# $%&& ' ( )*+,-!" # $% &%"%.. /01. 001232 #'( 43. 5 5 56%785 5459 :;? 62@;

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

Hill s Nature s Best produkty pro psy

Hill s Nature s Best produkty pro psy Hill s Nature s Best produkty pro psy Doporučené produkty Pro zdravé psy: ŠTĚŇATA ( DO 1 ROKU VĚKU ) Doporučené produkty Štěňata malých a středních plemen o i do 25 kg v dospělosti Štěňata velkých a obřích

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Dia výrobky - Dia cukrovinky

Dia výrobky - Dia cukrovinky Dia výrobky - Dia cukrovinky ST015 40ks CL159 2 Dia cukrovinky Sojový suk diabetický 40g 8,50 Kč DIANELLA banánová tyčinka v dia hořké čokoládě 40g 9,90 Kč CL156 1 CL158 CL157 DIANELLA křehké cereální

Více