Znalecký posudek č. 3318/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 3318/2012"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 3318/2012 o ceně obvyklé - 1/12 pozemku parcelní číslo 542/24, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, okres Louny, obec Obora, katastrální území Obora u Loun; ve vlastnictví Pilné Ivany. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Ondřej Mareš Exekutorský úřad v Litoměřicích Novobranská Litoměřice Stanovení obvyklé ceny pro provedení exekuce č.j. 124 Ex 2554/06-29 prodejem nemovitosti. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 387/2011 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: B plus B, spol. s r.o. MONTEKALA, spol. s r.o. Holečkova 657 Hálova Praha 5 Košíře Praha 9 Posudek obsahuje 8 stran textu včetně titulního listu a 9 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze dne

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek se stanovením ceny obvyklé v místě a čase nemovitosti zapsané na LV č. 568, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, kat. úz. Obora u Loun, obec Obora. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: pozemek Obora Region: Ústecký Okres: Louny Katastrální území: Obora u Loun 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne bez přítomnosti majitele. 4. Podklady pro vypracování posudku: - výpis z katastru nemovitostí ze dne , LV 568, kat. úz. Obora u Loun, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, KP Louny, vyhotoven dálkovým přístupem - kopie mapy katastrální ze dne , mapový list č. Louny 1-3/44, měřítko 1:1000, kat. úz. Obora u Loun - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti zn. 124 EX 2554/06-29 ze dne usnesení o ustanovení znalce č.j. 124 EX 2554/ ze dne fotodokumentace nemovitosti - informace od míst. občana - informace z realitního trhu - skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém 5. Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnictví k oceňovaným nemovitostem nebylo doloženo nabývacími listinami, ale je evidenčně vyznačeno na výpisu z katastru nemovitostí. Dle listu vlastnictví č. 568, kat. úz. Obora u Loun, obec Obora, okres Louny, ze dne oddíl A - vlastnické právo, vlastníkem předmětu ocenění je: Hylán Luděk, náměstí Svobody 1, Žatec, Žatec 1 1/12 Hylán Stanislav, Plešivecká 1865/25, Předměstí, Litoměřice 1 2/3 Janatová Věra, Dlouhá 265, Štětí 1/6 Pilná Ivana, Volyňských Čechů 2736, Žatec, Žatec 1 1/12 2

3 oddíl B - nemovitosti: pozemek parc. č. 542/24 - orná půda o výměře 4402 m 2 oddíl B1 - jiná práva: bez zápisu oddíl C - omezení vlastnického práva: - Usnesení soudu o nařízení exekuce 14-Nc 4129/ ze dne ; uloženo na prac. Žatec - Exekuční příkaz úřadu Litoměřice, 124EX-2453/ , (10Nc 4119/2006-4) ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz úřadu Litoměřice, 124EX-2554/ , (14Nc 4129/2006-4) ze dne Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 11 E 1/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce 14-Nc 4640/ ze dne ; uloženo na prac. Žatec - Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Louny, 12 Nc 3723/ ze dne ; uloženo na prac. Louny - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí úřadu Litoměřice, 124 EX-7243/ , (13 EXE 4052/ ) ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Louny, 13 EXE 4052/ ze dne ; uloženo - Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Louny, 7 EXE 4050/ ze dne ; uloženo - Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Louny, 36 EXE 4010/ ze dne ; uloženo - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí úřadu Litoměřice, 124 EX-7303/ , (7 EXE 4050/ ) ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí úřadu Litoměřice, 124 EX-9226/ , (36 EXE 4010/ ) ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí úřadu Praha 6, 025 Ex-18195/2010-7, (36 EXE 4649/2010-9) ze dne Usnesení soudu o nařízení exekuce 13 EXE-3981/ ze dne ; uloženo na prac. Louny - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí úřadu Děčín, 112 EX-2090/2011-8, (13EXE 3981/ ) ze dne Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti úřadu Praha 6, 025 Ex /2010-6, (36 EXE 4649/2010-9) ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Louny, 11 EXE 4084/ ze dne ; uloženo - Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Louny, 11 EXE 4161/ ze dne ; uloženo - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí úřadu Litoměřice, 124 EX-8189/ , (11 EXE 4084/ ) ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí úřadu Litoměřice, 124 EX-9211/ , (11 EXE 4161/ ) ze dne Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti úřadu Litoměřice, 124 EX-7303/ , (7 EXE 4050/ ) ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti úřadu Litoměřice, 124 EX-9226/ , (36 EXE 4010/ ) ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti úřadu Litoměřice, 124 EX-7243/ , (13 EXE 4052/ ) ze dne Právní moc ke dni

4 - Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti úřadu Litoměřice, 124 EX-9211/ , (11 EXE 4161/ ) ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti úřadu Litoměřice, 124 EX-8189/ , (11 EXE 4084/ ) ze dne Právní moc ke dni oddíl D - jiné zápisy: - Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti úřadu Praha 2, 132 EX / /Ri, (11 EXE 3177/ ) ze dne Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti úřadu Děčín, 112 EX- 2090/2011-7, (13EXE 3981/ ) ze dne oddíl E - nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě č.j.: 5/2006- KPÚ 44/94/HR ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví v Litoměřicích, D 690/ ze dne Právní moc ke dni Usnesení soudu o schválení dědické dohody v Litoměřicích, D 878/ ze dne Právní moc ke dni Dokumentace a skutečnost: Místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek je zemědělsky obhospodařován, nájemní smlouvy nebyly předloženy. Dle sdělení zástupce obce leží pozemek mimo zastavitelné území a je určen pouze k zemědělskému účelu. 7. Celkový popis nemovitosti: Obora leží v Ústeckém kraji, severovýchodně od Loun, podél komunikace vedoucí z Loun přes Libochovice do Roudnice nad Labem. V obci s minimální občanskou vybaveností je doprava zajišťována autobusy. Oceňovaný pozemek se nachází jižně od Obory a východně od Černčic. Přístup na rovinný pozemek je z východu po zpevněné ostatní komunikaci. 8. Obsah posudku: a) Pozemky a 1 ) Pozemek 9. Popis objektů a pozemků: a) Pozemky a 1 ) Pozemek Oceňovaný pozemek parcelní číslo 542/24 v katastrálním území Obora u Loun, okres Louny, leží východně od Černčic a okresního města Louny a severozápadně od obce Veltěže. 4

5 Pozemek je obdélníkového tvaru, rovinný, bez vyznačených hranic v terénu, přístupný od východu ze zpevněné místní komunikace. Pozemek je zemědělsky obděláván. B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 387/2011 Sb.) a) Pozemky a 1 ) Pozemek Zemědělský pozemek oceněný dle 29. Ocenění: Název Parcelní číslo BPEJ Výměra [m 2 ] JC [Kč/m 2 ] Úprava [%] UC [Kč/m 2 ] Cena [Kč] orná půda 542/ ,70 12, ,40 Výměra celkem 4402 Mezisoučet ,40 Koeficient prodejnosti K p (příl. č. 39): * 1,0000 Zemědělský pozemek oceněný dle 29 - celkem , ,40 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem: * 1 / 12 Pozemek - zjištěná cena = 4 658,78 Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemek = 4 660,- Kč Cena pozemků činí celkem 4 660,- Kč Porovnávací hodnota a) Pozemky a 1 ) Pozemek Popis porovnávaných pozemků: První srovnávaný pozemek - zemědělská půda o výměře m 2 u obce Koštice, okres Louny. Orná půda rovinatého charakteru je vedena jako pozemek ve zjednodušené evidenci. Nemovitost je nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Druhý srovnávaný pozemek - zemědělská půda o výměře m 2 u obce Koštice, okres Louny. Pozemek ve zjednodušené evidenci je rovinatý, podél hranice pozemku teče potok. Nemovitost je nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. 5

6 Třetí srovnávaný pozemek - zemědělská půda o výměře m 2 u obce Hořany, okres Louny. Pozemek je využíván jako orná půda. Nemovitost je nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Čtvrtý srovnávaný pozemek - zemědělská půda o výměře m 2 u obce Chraberce, okres Louny. Pozemek je využíván jako orná půda. Nemovitost je nabízena k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Pátý srovnávaný pozemek - zemědělská půda o výměře m 2 u obce Louny. Pozemky využívané jako orná půda se nachází na Lounsku a Žatecku. Nemovitosti jsou nabízeny k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře. Seznam porovnávaných pozemků: Název Realiz. cena [Kč] Výměra [m 2 ] Jedn.cena [Kč/m 2 ] K p Váha Upravená jedn. cena [Kč/m 2 ] ZP Koštice , ,00 1,00 1,00 7,00 ZP Koštice , ,00 1,00 1,00 18,00 ZP Hořany , ,00 1,00 1,00 7,00 ZP Chraberce , ,00 1,00 1,00 7,00 ZP Louny , ,00 1,00 1,00 6,00 45,- / 5,000 Průměrná jednotková cena: 9,00 Kč/m 2 Minimální jednotková cena: 6,00 Kč/m 2 Maximální jednotková cena: 18,00 Kč/m 2 Oceňovaný pozemek: orná půda p.č. 542/ m 2 Výměra oceňovaných pozemků: 4402 m ,00 m 2 á 9,- Kč/m 2 = ,- Kč Pozemek oceněný porovnávací metodou - celkem = ,- Kč Pozemek - výsledná cena = ,- Kč Rekapitulace ocenění pozemků a) Pozemek = ,- Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč C. Rekapitulace Administrativní cena 1/12 nemovitosti: Administrativní cena pozemků: Administrativní cena celkem: 4 660,- Kč 4 660,- Kč Porovnávací cena: Porovnávací cena pozemků: Porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč 6

7 Stanovisko znalce: Při stanovení výsledné obecné (obvyklé) ceny, je nutno přihlédnout nejenom k výsledkům jednotlivých oceňovacích metod, ale zároveň ke všem obecným ekologickým souvislostem a ke kladným i záporným aspektům, vztaženým k oceňovanému majetku. V užité argumentaci nelze pominout žádné relevantní faktory, jako např. lokalita, pozice majetku v zóně, infrastruktura, dopravní dostupnost, universálnost použití majetku, situace na trhu nemovitostí, obecná hospodářská situace. Při stanovení obvyklé ceny oceňované nemovitosti, bylo třeba vzít v úvahu tyto základní skutečnosti a ovlivňující aspekty: a) situace na trhu s realitami - nabídka obdobných nemovitostí na trhu s realitami v této lokalitě je střední b) parametry povyšující cenu: rovinatý pozemek s dobrým přístupem c) parametry ponižující cenu: podílové spoluvlastnictví Na základě zjištěných hodnot výše uvedených skutečností v místě a po zvážení všech aspektů stanovuji obvyklou cenu 1/12 nemovitosti ve výši Kč. Obvyklá cena 1/12 nemovitosti: 3 300,- Kč slovy: tři tisíce tři sta Kč V Praze dne MONTEKALA, spol. s r.o. Hálova Praha 9 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek byl vypracován společností s ručením omezeným MONTEKALA, znalecký ústav zapsaný do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost při Ministerstvu spravedlnosti České republiky podle ustanovení 21 odst. 3 zákona číslo 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ustanovení 6 odst. 1 vyhlášky číslo 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování nemovitostí, motorových vozidel a jiných věcí movitých, majetkových práv, cenných papírů, podniků, ostatního majetku a pro účetnictví. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 3318/2012 znaleckého deníku. Odpovědná osoba: Ing. Jaroslav Karásek - soudní znalec, jednatel společnosti. 7

8 Zpracování znaleckého posudku bylo provedeno za odborné spolupráce se společností B plus B, spol. s r.o., Holečkova 657, Praha 5 - Košíře, IČO: , předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a podnik na základě koncesní listiny vydané živnostenským odborem úřadu městské části Praha 5 pod č.j. ZIV/U5037/2006/JKU dne , která současně zajistila a zpracovala podklady pod poř. č. 110/2012. E. Seznam příloh: Mapová situace. Snímek z katastrální mapy. Výpis z katastru nemovitostí. 8

Znalecký posudek č. 3832/2012

Znalecký posudek č. 3832/2012 Znalecký posudek č. 3832/2012 o ceně obvyklé - 1/6 pozemku parc. č. 1754/2 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov, ve vlastnictví Bastlové Heleny RNDr. Objednatel posudku: JUDr. Jiří Bulvas Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

Znalecký posudek č. 3746/2012

Znalecký posudek č. 3746/2012 Znalecký posudek č. 3746/2012 o ceně obvyklé - 1/6 domu č.p. 1118 umístěného na pozemku parc. č. St. 1132 a 1/6 pozemků parc. č. St. 1132 a parc. č. 2277/122 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov,

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

Znalecký posudek č. 2061/2010

Znalecký posudek č. 2061/2010 Znalecký posudek č. 2061/2010 o ceně nemovitosti - 1/2 domu č.p. 5 na pozemku č. parc. St. 27 a 1/2 pozemku č. parc. St. 27 s příslušenstvím v kat. úz. Červený Újezd u Miličína, obec Červený Újezd, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

Znalecký posudek č. 2810/2011

Znalecký posudek č. 2810/2011 Znalecký posudek č. 2810/2011 o ceně nemovitosti - 1/2 rodinného domu č.p. 139 na pozemku p.č. 45/1, 1/2 stavby č. p. 156 na pozemku p.č. 46 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 45/1 a 46 v kat. úz. Lyžbice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3875/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3875/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 131/6 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Chvaletice, k.ú. Telčice Adresa nemovitosti: Dukelská 131,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5070/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 514/3 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Klášterec nad Ohří Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6554-226/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1212-52/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1212-52/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 z pozemků p.č. 1167 a 1194 a lesních porostů, které jsou zapsány na LV č. 98 v k.ú. Kňovice, obec Kňovice, okr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

Znalecký posudek þ. 3527/2012

Znalecký posudek þ. 3527/2012 Znalecký posudek þ. 3527/2012 o cenč nemovitosti - 1/8 nebytového prostoru þ. 623/101 v domč þ.p. 623 na pozemku þ. parc. St. 4766 vþetnč spoluvlastnického podílu 195/23406 na spoleþných þástech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9346-846/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9092-592/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 1805/2012

Znalecký posudek číslo 1805/2012 Znalecký posudek číslo 1805/2012 NEMOVITOST: Pozemky, Stavební pozemky Adresa nemovitosti: Valy, 535 01 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Valy, k.ú. Valy nad Labem, kód ČSÚ: 776

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 462-95/2011

Znalecký posudek č. 462-95/2011 Znalecký posudek č. 462-95/2011 č.j. 025 EX 11022/10 O obvyklé ceně podílu 1/10 nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných na LV 12716 v k.ú. Čáslav pozemek p.č. 1510 o ploše 6.672 m 2 v k.ú. Čáslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 194/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 194/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 3195 - zahrada, zapsané na LV číslo 242, katastrální území Lichkov, obec Lichkov, okres Ústí nad Orlicí a ocenění jednotlivých práv

Více