7. ročník ceny o nejlepší personální projekt. HR Excellence Award. Název projektu: projektový tým Programu podpory zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. ročník ceny o nejlepší personální projekt. HR Excellence Award. Název projektu: projektový tým Programu podpory zdraví"

Transkript

1 7. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award Název projektu: Oblast personální práce: Autoři: Program podpory zdraví zaměstnanců projektový tým Programu podpory zdraví Litvínov, listopad 2006

2 Prohlášení ke splnění podmínek účasti v HREA 2006 Česká rafinérská, a.s. se přihlašuje do soutěže o získání ceny HR Excellence Award 2006 a prohlašuje, že Je právním subjektem podnikajícím na území ČR Rozvoj lidských zdrojů a poradenství v této oblasti není předmětem jejího podnikání Výstupy projektu, který představujeme nejsou starší 12 měsíců Jsme připravení poskytnout veškeré informace o projektu i zveřejnit je v médiích 2

3 O společnosti Česká rafinérská, a.s. (ČeR) je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Česká rafinérská je společným podnikem čtyř akcionářů: rafinérsko-petrochemického holdingu Unipetrol a renomovaných zahraničních společností ENI, ConocoPhillips a Shell. V současné době má necelých 700 zaměstnanců. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001, má právo využívat titul Bezpečný podnik a Responsible Care odpovědné podnikání v chemii a titulu Podnik podporující zdraví 2005 třetího stupně. Program podpory zdraví Projekt, kterým se přihlašujeme do soutěže o prestižní cenu je z oblasti podpory zdraví zaměstnanců. Zájem o zdraví zaměstnanců a jeho podpora je prioritní oblastí České rafinérské od jejího založení; je významnou součástí péče o lidské zdroje. Snahou vedení společnosti a potažmo sekce lidských zdrojů, jakožto realizátora této činnosti, je zajistit odpovídající úroveň ochrany zdraví ve firmě a vytvořit předpoklady pro jeho další podporu. Nadstandardní složkou celého komplexu preventivní péče je Program podpory zdraví zaměstnanců ČeR, který je kombinací aktivit a projektů sestavených tak, aby motivovaly zaměstnance společnosti i jejich rodinné příslušníky ke zdravému životnímu stylu a aby jej podporovaly. Při koncipování jednotlivých aktivit a dílčích projektů vycházíme z posouzení zdravotních rizik, snaze omezit faktory zdravotních rizik, které omezit v podmínkách firmy lze a podpory zdravého způsobu života. Název projektu, autoři Náš projekt, který chceme presentovat pro účely této soutěže jsme pojmenovali Neváhej nad váhou, ve zkratce se vžil název NEVA. Právě v minulém roce byl hlavním pilířem programu podpory zdraví. Projekt zahrnoval sérii informací o příčinách obezity a možnostech rozumného snižování váhy. Smyslem bylo jednak zvýšení povědomí o zdravotních rizikách souvisejících s nadváhou a obezitou a současně motivovat a dát příležitost zaměstnancům v odůvodněných případech snížit svou váhu pod dohledem odborníka. 3

4 Autorem je malý tým pod vedením vedoucí sekce lidských zdrojů; dalšími členy týmu je personální poradce a smluvní pracovní lékař, znalý zdravotní situaci v ČeR. Rámec projektu Pro vysvětlení, proč jsme připravili a realizovali právě tento projekt NEVA, je potřeba nahlédnout do našeho Programu podpory zdraví na léta Ten se skládá ze čtyř základních okruhů: I. Životní styl a jeho celkové pozitivní ovlivnění; II. Podpora pohybu; III. Speciální prevence vybraných chorob a IV. Ostatní podpůrné akce. Dosavadní výsledky lékařských preventivních prohlídek (v naší společnosti máme nastaven dvouletý cyklus) potvrzují, že nejčastěji zjištěné poruchy zdraví jsou těsně spojené právě se životním stylem (viz Přílohy, tab. 1). Naše projekty v oblasti podpory zdraví proto zaměřujeme na hlavní rizikové faktory: kuřáctví, nadměrná a nevhodně složená výživa, nízká pohybová aktivita, obrana proti pracovnímu stresu, nezájem o informace s návody na zdravé chování, zneužívání alkoholu, léků a drog apod. Na náš presentovaný projekt NEVA- Neváhej nad váhou je proto potřebné hledět jako na jeden v řadě možná i logicky navazující na předchozí, za nímž následují projekty další: Antistresový program pro operátory (2002), Zdravě v kanceláři (2003), PROBETA- Prostředí bez tabáku (2004), NEVA (2005), VITA- aktivitalita (2006) tento projekt probíhá v letošním roce a je zaměřen na podporu pohybu a sportu; v druhé části se zabývá otázkami psychického zdraví. Ukázky loga některých projektů: viz Příloha Situace, vstupy Při koncipování projektu jsme vycházeli z analýzy zdravotního stavu zaměstnanců, zjištěného na základě výsledků periodických prohlídek a zdravotních dotazníků (viz tab.1). Rovněž jsme přihlédli k přáním zaměstnanců, vyplývajících z anket a neformálních besed o zaměření konkrétních akcí na podporu zdraví. Věděli jsme, že projektem NEVA o snižování nadváhy vstupujeme na tenký led, neboť chceme-li aktivně zapojit ty, kterých se to týká (asi 30%, tj.cca 200 zaměstnanců), může se jednat o velmi osobní záležitost. Proto jsme přípravě věnovali patřičnou pozornost. Konzultovali jsme a spolupracovali s odborníky ze společnosti STOB (stop obezitě), přemýšleli o formách motivace, šíři zapojení smluvních lékařů, možnostech firmy, typech kurzů a v neposlední řadě i o formě oslovení zaměstnanců. 4

5 Projekt jsme proto již nastartovali na konci roku 2004, kdy jsme všem zaměstnancům poskytli vlastními silami a prostředky zpracovanou brožuru, jakýsi manuál s názvem Péče o zdraví, Vaše samozřejmost, náš zájem a podpora. V záložce brožurky každý nalezl kotouček na výpočet BMI i náznak toho, jak jej v následujícím roce budou moci využít. Koncepce a řešení Projekt byl projednán a doporučen ke schválení Centrálním týmem pro bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí. V tomto týmu zasedají vedoucí pracovníci a odborníci napříč divizemi, včetně ředitelů a smluvních lékařů. Tímto postupem jsme zajistili podporu vedení společnosti. Tři etapy projektu První etapou byla komunikace. Jejím cílem bylo prostřednictvím podnikového periodika ECHO, intranetu, zmíněné brožurky o zdraví vysvětlit našim zaměstnancům filozofii správné výživy, jaká rizika jsou spojena s nadváhou a obezitou, jaké cesty vedou k úspěchu apod. Součástí této etapy byly i motivační plakáty (viz Příloha) či malý dárek všem v podobě situační magnetky na lednici (viz Příloha). Ve druhé etapě jsme předložili zaměstnancům řešení a možnost aktivního zapojení. Nazvali jsme ji Hubněme s rozumem a podporou České rafinérské. Součástí byla i motivační soutěž. Na jejím začátku obdrželi všichni zaměstnanci Kartu účastníka (viz Příloha), která byla vlastně jakousi přihláškou do projektu a soutěže. Karta byla ale zároveň i pomocníkem a průvodcem pro ty, kdo si chtěli zcela individuálně a nezávisle snížit svoji váhu a zaznamenávat tam své výsledky. Hlavním principem této druhé, aktivní etapy projektu bylo, aby účastníci dosáhli ve 12-ti týdenních kurzech pod vedením odborníků snížení váhy a tu si udrželi minimálně další 4 měsíce (zabránění tzv. JoJo efektu ). A tak splnili i podmínku pro soutěž (viz níže). Možnosti, podmínky, soutěž Nabídli jsme zaměstnancům tři typy kurzů: NEVA 1 Skupinový kurz snižování nadváhy pořádaný pro zaměstnance v prostorách podniku Trvání 12 týdnů, setkání účastníků 1x týdně odpoledne cca 1 hodinu (sledování váhy, jídelníčku a postupné zabudovávání žádoucích návyků do stravování). Vedení odborným lektorem, výměna zkušeností účastníků. 5

6 NEVA 2 Individuální hubnutí korespondenčním způsobem Podmínkou této aktivní účasti je úvodní převážení u pracovního lékaře a jeho souhlas se záměrem hubnout. K potvrzení slouží Karta účastníka, její zadní strana Prohlášení. Pak má účastník možnost konzultace s lektorem zpravidla 1x týdně dohodnutým způsobem ( , telefonem, popř.písemně); trvání standardně 12 týdnů. NEVA 3 Externí kurzy snižování nadváhy podle metodiky STOB Kurzy v trvání 12 týdnů, specielně připravené pro zaměstnance ČeR, zahrnují při setkání skupiny účastníků 1x týdně nejen hodinku teorie, ale ihned v návaznosti i vhodné cvičení, což má pro hubnutí pochopitelně podpůrný účinek.. Zaměstnavatel přispěl každému účastníkovi, který kurz dokončil finančním bonusem 300,-Kč. Všichni účastníci mohli také zdarma využívat konzultace lékaře až do ukončení soutěže. Co vyžadovala aktivní účast v projektu NEVA: 1. přihlásit se do u pracovního lékaře. Sdělit jméno, příjmení a lokalitu 2. zvolit typ kurzu NEVA 1 až 3 3. zájemci NEVA 1 a 3: získat souhlas lektora kurzu se zařazením do kurzu, zájemci NEVA 2: získat souhlas pracovního lékaře s plánovaným postupem hubnutí, nechat se na počátku zvážit Stanovili jsme podmínky pro účast v motivační soutěži: Slosování o hlavní cenu poukázku na rekreaci v hodnotě Kč - se mohli účastnit ti, kdo měli vstupní BMI 27 a více vedli záznamy v Kartě účastníka se nechali zvážit na konci projektu (podpis lékaře/lektora v Kartě) na konci projektu v říjnu 2005 dosáhli váhový úbytek aspoň 5% své počáteční váhy byli účastníky některého z kurzů NEVA 1-3 Třetí etapa byla etapou sledování a vyhodnocení. Zde mohli aktivní účastníci i ti, kteří zkoušeli zhubnout zcela individuálně pomocí našich rad a postupů, využívat konzultací zaškoleného lékaře, a to především v době po ukončení kurzů, kdy museli resp.měli svou sníženou váhu udržet. V záměru projektu od počátku rovněž bylo, aby se tento projekt stal i více věcí veřejnou. Získali jsme od většiny účastníků svolení k rozhovorům na stránkách podnikového periodika a intranetu. Zde vypovídali o tom proč se rozhodli ubrat na váze, co 6

7 museli osobně změnit, zda měli pocit, že byli o něco ochuzeni, jaké jsou jejich výsledky, co nebo kdo byl jejich hlavní oporou, co by poradili ostatním-jak začít a vytrvat, apod. Šlo o zajímavé rozhovory, poučné i mnohdy motivující pro ty, kteří teprve hledají odvahu začít Poslední fází projektu před vlastním vyhodnocením bylo vážení. Kdo chtěl postoupit do slosování soutěže o hlavní cenu poukázku na rekreaci za Kč se musel nechat u lékaře zvážit a tak prokázat, že snížil svou hmotnost min o 5% své původní váhy a udržel ji do konce října daného roku. Výsledky a hodnocení Prostou řečí čísel lze vyjádřit výsledky projektu například následující tabulkou: Typ kurzu NEVA 1 NEVA 2 NEVA 3 Celkem Žen Mužů Přihlášených do projektu x Splnilo kritéria (>5%) Nejlepší výsledek - 15,6 % 1 x 1 Průměrné % snížení váhy - 7,7 % x x 12 Dohromady (12) jsme zhubli o 89 kg Je ale zřejmé, a tak to vnímáme i ve firmě, že správné posouzení výsledků dílčího projektu v oblasti podpory zdraví zaměstnanců vyžaduje více než jen jednoduché kvantitativní hodnocení. Náš Program podpory zdraví a jeho jednotlivé akce a projekty se snaží pozitivně ovlivnit životní styl různých skupin zaměstnanců, vymezujících se podle právě zaměřeného rizikového faktoru (kouření, nadváha, stres, pohybová aktivita apod.). Každý výsledek byť i jen malé skupiny zaměstnanců, který povede ke změně jejich životního stylu například tak, že se stanou nekuřáky, zregulují svoji hmotnost, začnou více sportovat a cvičit, budou se cítit lépe a zdravěji, je pro firmu cenné i užitečné. Cenné je mít zdravé a spokojené zaměstnance (u nás pracovní absence z důvodu nemoci 1,7 %, fluktuace 3,3%) a to zdaleka nejen proto, že měřeno optikou výkonnosti - tito pracují, jak je obecně známo, s větším nasazením. Užitečnost spočívá v tom, že úspěšné projekty na podporu zdraví zlepšují image firmy, zvyšují konkurenceschopnost společnosti na trhu pracovních sil. Nejednou jsme se o tom prakticky přesvědčili. Z tohoto pohledu i hodnotíme projekt Neváhej nad váhou. Kromě uvedených výsledků byl přijímán pozitivně zaměstnanci, o čemž svědčily jejich reakce, náměty, otázky, 7

8 které jsme dostávali e-poštou, na poradách, akcích i v běžné diskusi. Na základě osobních požadavků jsme rozdávali navíc brožury Energetické hodnoty potravin (STOB). Je tak zřejmé, že jsme inspirovali i další zaměstnance, kteří se nechtěli tak veřejně zapojit do projektu a zkusili zcela individuálně udělat něco pro své zdraví. Potvrzují to i váhové záznamy lékařů z periodických prohlídek roku A ostatní zaměstnanci? Přinejmenším mohli získat znalost, jak se vyvarovat vzniku obezity nebo jak před ní ochránit své děti, vnoučata, partnera. Ověřit si poznatky, jak se dá regulovat hmotnost bez ruinování zdraví či rozpočtu mnohdy nesmyslnými dietami nebo drahými produkty s nejistým účinkem. PŘÍLOHY Tab. č.1 Pořadí nejčetnějších nálezů (diagnóz) zjištěných u zaměstnanců ČeR Objektivní poruchy zdraví Výskyt u vyšetřených zaměstnanců Diagnostické závěry LPP - období Zvýšená hladina tuků v krvi 48% 39% Nadváha, obezita (BMI>27) 28 % 33% Kuřáctví (tabáková závislost) 35 % 34% Zvýšený krevní tlak 13 % 15% Bolesti zad, poruchy páteře 28 % 30% LOGA projektů, nížeji plakáty na nástěnky 8

9 9

10 Magnetka na lednici 10

8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 2007

8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 2007 8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 2007 Název projektu: Oblast personální práce: Autoři: Podniková filantropie projektový tým (vedoucí I. Hamáček) Litvínov, listopad 2007

Více

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24)

...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 DOKONČENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA. 13. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce IPPP, odbor 24) ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti

Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum pracovního lékařství 100 42 PRAHA 10 VINOHRADY, ŠROBÁROVA 48 Telefon: 267 081 111 Podpora zdraví na pracovišti Kriteria kvality podpory zdraví na pracovišti s komentářem

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze Zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Prosinec 2005 - Březen 2006 Obsah Úvod... 2 Rovné příležitosti je třeba vnímat jako stejně rovnou startovací čáru pro ženy i muže...

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce

Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Komplexní pomoc pacientům s epilepsií při vstupu na trh práce Metodika projektu Lívie Mandáková 1.1.2013 31.12.2014 mensova.livie@gmail.com Osah 1. Řízení projektu... 4 Přípravná fáze projektu... 4 Tvorba

Více

JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM

JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM Jakub Švec, Simona Jeřábková, Veronika Tesařová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Obsah Informace o společnosti 2 Společenská odpovědnost firem 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty 4 Dobročinnost, dárcovství, podpora neziskových organizací 6 Péče o zaměstnance 9 Ochrana

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava

Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava Téma: Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy Název projektu: Otevřená škola Program: OPVK - Operační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů.

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. MERO ČR, a.s. Věříme, že praktické naplňování CSR přispěje k

Více

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Kvalitní život si zaslouží každý Podklady

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více