Výroční zpráva Nadačního fondu ALBERT. za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nadačního fondu ALBERT. za rok 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva Nadačního fondu ALBERT za rok 2010

2 Výroční zpráva Nadačního fondu ALBERT za rok 2010

3 Obsah 1. Základní informace 2. Přehled činnosti za rok Zpráva dozorčí rady nadačního fondu ALBERT za rok Přehled o přijatých a poskytnutých darech 5. Nákladové kritérium pro nadace a nadační fondy 6. Výsledek hospodaření 7. Majetek a závazky k Přehled plánovaných grantových programů pro rok Zpráva auditora 10. Účetní závěrka Nadačního fondu ALBERT k

4 1. Základní informace Nadační fond ALBERT, se sídlem Radlická 117, Praha 5, IČO: , byl založen svým zřizovatelem, společností AHOLD Czech Republic, a.s., IČO: , se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, který mu na jeho základní vklad daroval částku ve výši ,- Kč. Nadační fond ALBERT byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 763, dne 9. října Orgány Nadačního fondu ALBERT tvoří: Správní rada: předseda správní rady: Ing. Pavel Mikoška, CSc., r.č /1668 Uherské Hradiště, Za Humny 515, PSČ den vzniku funkce: 9.října 2009 den vzniku členství ve správní radě: 9.října 2009 člen správní rady: Mgr. Petr Chadraba, r.č /0841 Praha 7, Osadní 46/41, PSČ den vzniku členství ve správní radě: 9. října 2009 člen správní rady: Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., r.č /2322 Domašov, Padělky 152, PSČ den vzniku členství ve správní radě: 9. října 2009 člen správní rady: Ing. Zbyněk Kozub, r.č /5543 Studénka, Butovická 692, PSČ den vzniku členství ve správní radě: 9. října 2009 člen správní rady: Ing. Jitka Maňáková, r.č /0494 Praha 4, Augustinova 2058, PSČ den vzniku členství ve správní radě: 9. října 2009 člen správní rady: MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., r.č /0823 Praha 1, Mostecká 40/26, PSČ den vzniku členství ve správní radě: 9. října

5 Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Derk Jan Terhost, dat. nar Praha 4, Mezipolí 740/14, PSČ den vzniku funkce: 9. října 2009 den vzniku členství v dozorčí radě: 9. října 2009 člen dozorčí rady: Ing. David Slavata, Ph.D., r.č /5450 Opava, Černá 61, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 9. října 2009 člen dozorčí rady: JUDr. Jiří Navrátil, r.č /1125 Brno, Zatloukalova 35, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 9. října 2009 Jménem nadačního fondu jedná samostatně předseda správní rady. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadačního fondu připojí svůj podpis předseda správní rady nebo dva členové správní rady nadačního fondu společně. Nadační fond ALBERT má jediného zřizovatele, kterým je společnost: AHOLD Czech Republic, a.s. Brno, Slavíčkova 1a, PSČ Identifikační číslo: Výše majetkového vkladu: ,- Kč Výčet majetku: Peněžitý vklad ve výši ,- Kč složený na zvláštní účet č /3500 vedený u peněžního ústavu ING Bank N.V., organizační složka. 5

6 2. Přehled činnosti za rok 2010 Nadační fond ALBERT poskytuje nadační příspěvky neziskovým organizacím prostřednictvím čtyřech grantových programů: PRO RODINU grantový program zaměřený na podporu projektů náhradní rodinné péče a vzdělávání dětí a mládeže opouštějící dětské domovy, PRO ZDRAVÍ grantový program zaměřený na podporu projektů zdravého životního stylu, především zdravé výživy dětí a jejich rodičů, ALBERT POMÁHÁ grantový program vyhlašován průběžně v průběhu roku, dle potřeby přijatých žádostí o nadační příspěvek, S BERTÍKEM ZA DĚTSKÝM ÚSMĚVEM grantový program zaměřený na projekty podpory vzdělávání a rozvoje dětí z dětských domovů a dalších ústavních zařízení. 6

7 GRANTOVY PROGRAM PRO RODINU V rámci grantového programu PRO RODINU Nadační fond Albert spolupracoval s Nadací táta a máma, která se stala odborným garantem této grantové výzvy. V roce 2010 byly podpořeny celkem 4 projekty v celkové hodnotě Kč. GRANTOVÝ PROGRAM PRO RODINU NÁZEV PROJEKTU FINÁLNÍ ČÁSTKA Asociace náhradních rodin ČR, o.s. Projekt Rodiny spolu Kč Rozum a cit, o.s. Spolu dětem o.p.s. Projekt: Vzdělávací a terapeutické služby pro náhradní rodiny Projekt: Postav se na vlastní nohy Kč Kč DOM, o.s. Projekt: Do života bez rizika Kč CELKEM Kč Spolu dětem, o.p.s. - Postav se na vlastní nohy DOM, o.s. - Do života bez rizika Asociace náhradních rodin - Rodiny spolu 7

8 GRANTOVÝ PROGRAM PRO ZDRAVÍ V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Nadační fond Albert spolupracoval s Nadací pro rozvoj občanské společnosti. V roce 2010 byly vyhlášeny dvě grantové výzvy. Odborným garantem na zdravý životní styl se stalo sdružení Venkovský prostor, o.p.s. V pilotní výzvě bylo podpořeno 10 projektů v celkové hodnotě Kč, ve druhé výzvě grantového programu bylo podpořeno 16 projektů v hodnotě Kč. PRO ZDRAVÍ - PILOTNÍ VÝZVA NÁZEV PROJEKTU Pilotní výzva grantového programu o.s. Archetyp Veselá kuchařka se Zdravou Kč Kulturní a mateřské centrum Barrandov S námi 5x zdravější Kč Město lásky, o.s. Učíme se hrou Kč Klub Poruchy příjmu potravy Sdružení rodičů Klokánek o.s. Zdravá výživa a volný čas dětí a mládeže trpících nadváhou a obezitou a jejich integrace do skupiny stejně starých vrstevníků Pět kruhů pro zdraví - Olympiáda zdraví Kč Kč Centrum Matýsek 5x více zdraví s Matýskem Kč Třebíčské centrum o.s. Zdravá rodina aneb PĚT cest ke zdraví Kč Národní síť podpory zdraví, o.s. Zdravé léto s pětkou Kč Mateřské centrum (Centrum pro rodinu) Benjamínek, o.s. Zdravá Vysočina, o.s. Vzdělávací program 5P (Vzdělávací program primární prevence poruch příjmu potravy) Se zdravou pětkou ke svému zdraví Kč Kč CELKEM Kč 8

9 PRO ZDRAVÍ - PILOTNÍ VÝZVA NÁZEV PROJEKTU Pilotní výzva grantového programu o.s. Archetyp Veselá kuchařka se Zdravou Kč Kulturní a mateřské centrum Barrandov S námi 5x zdravější Kč Město lásky, o.s. Učíme se hrou Kč Klub Poruchy příjmu potravy Sdružení rodičů Klokánek o.s. Zdravá výživa a volný čas dětí a mládeže trpících nadváhou a obezitou a jejich integrace do skupiny stejně starých vrstevníků Pět kruhů pro zdraví - Olympiáda zdraví Kč Kč Centrum Matýsek 5x více zdraví s Matýskem Kč Třebíčské centrum o.s. Zdravá rodina aneb PĚT cest ke zdraví Kč Národní síť podpory zdraví, o.s. Zdravé léto s pětkou Kč Mateřské centrum (Centrum pro rodinu) Benjamínek, o.s. Vzdělávací program 5P (Vzdělávací program primární prevence poruch příjmu potravy) Kč Zdravá Vysočina, o.s. Se zdravou pětkou ke svému zdraví Kč CELKEM Kč 9

10 PRO ZDRAVÍ 1. KOLO GRANTOVÉHO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU 1. kolo grantového programu Občanské sdružení Madio Centrum MATÝSEK Zdravá pětka = Zdravý předškolák 5x více rad, jak se zdravě stravovat Kč Kč Ekodomov Zdraví ze zahrady Kč Občanské sdružení Anabell 5P pro sebe Kč Zdravá Vysočina, o.s. Jsme zdraví se Zdravou Pětkou Kč Rodičovské centrum Chaloupka o.s. Čáry máry Ovozel aneb Skřítek Ovozel v Chaloupce Kč DUHA VEGA-sdružení dětí a mládeže pro volný čas VESELÁ CESTA ZA ZDRAVÍM Kč Občanské sdružení Dítě s diabetem Zdraví PĚTkrát jinak Kč Společenství Romů na Moravě Už víme, co jíme! Kč Národní síť podpory zdraví, o.s. Barevná párty s pětkou Kč Rodinné centrum Studánka o.s. Pět kapek pro zdraví ze Studánky Kč Chaloupky, o.p.s.,školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Třebíčské centrum o.s. Pět dní na Chaloupkách-pět dní pro zdraví Zdravá rodina II. aneb další krůčky ke zdraví Kč Kč Čmelák - Společnost přátel přírody o.s.(mateřské centrum) Pětkrát spolu u českého stolu! Kč Olivova léčebna, o.p.s. Kulturní a mateřské centrum Barrandov Pětka s hvězdičkou aneb škola pro zdraví Dětský bioklub Radostné vaření a pečení v duchu zdravé výživy se Zdravou pětkou Kč Kč CELKEM Kč 10

11 Sdružení rodičů Klokánek - Olympiáda zdraví Komunitní a rodinné centrum Barandov - Letní tábor se Zdravou Pětkou Centrum Matýsek - 5 x více zdraví s Matýskem Narodni sit podpory zdravi - Barevná párty s pětkou Národní sít podpory zdraví - Léto s Pětkou 11

12 GRANTOVÝ PROGRAM ALBERT POMÁHÁ Grantový program ALBERT POMÁHÁ byl vyhlášen v roce 2010 celkem dvakrát. Celkově bylo správní radou Nadačního fondu Albert vybráno 15 projektů ve výši Kč. ALBERT POMÁHÁ PILOTNÍ VÝZVA NÁZEV PROJEKTU FINÁLNÍ ČÁSTKA Město lásky, o.s. Zdravá olympiáda Kč Sdružení na pomoc dětem s handicapem, sdružení Motýlek Pomoc rodinám s dětmi se zdravotním handicapem Kč Společnost pro zvířata Zdravá výživa školám a žákům Kč Nadace Emil Hry handicapované mládeže Kč Remedium Rozeznáš včas dluhovou past? Kč CELKEM Kč ALBERT POMÁHÁ 1. KOLO FINÁLNÍ ČÁSTKA Sdružení pro komplexní péči pro děti po mozkové obrně Sociálně aktivizační služby pro osoby s dětskou mozkovou obrnou Kč Diakonie českobratrské církve evangelické Kudy-kam Kč Daneta, o.s. Celoživotní vzdělávání zdravotně postižených Kč Sdružení rodičů Klokánek, o.s. Kokosy na sněhu Kč Berenika, o.s. Denní centrum Berenika na pomoc těžce zdravotně postiženým Kč Možnosti tu jsou, o.p.s. Kačaba Vás baví Kč Romské sdružení porozumění Vzdělávání romských dětí Kč Freetime CZ, o.s. Učíme se hrou Kč Logo, o.s. Vzdělávání handicapovaných dětí Kč OK Help Vzdělávání handicapovaných dětí Kč CELKEM Kč 12

13 Freetime CZ, o.s.- Zelenina s ovocem dají páku nemocem Freetime CZ, o.s.- Košík plný rozumu Freetime CZ, o.s. - Košík plný rozumu Skutky naděje, o.s.- Běhy naděj e Česká rada dětí a mládeže - Bambiriáda Venkovský prostor, o.p.s. - Fórum výchovy ke zdraví 13

14 GRANTOVÝ PROGRAM S BERTÍKEM ZA DĚTSKÝM ÚSMĚVEM Posledním grantovým programem je program S BERTÍKEM ZA DĚTSKÝM ÚSMĚVEM, ve kterém bylo podpořeno celkem 63 projektů v celkové hodnotě Kč. Část projektů byla zahájena již na podzim 2010, některé až začátkem roku Projekty jsou zaměřeny převážně na vzdělávání a rozvoj dětí z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněného prostředí. Celkový přehled všech podpořených projektů v rámci grantového programu S Bertíkem za dětským úsměvem je uveden níže: NÁZEV PROJEKTU FINÁLNÍ ČÁSTKA Diagnostický ústav pro mládež Podpora dětí opouštějících DD Kč Diagnostický ústav pro mládež Individuální podpora Kč DD Praha 2 Individuální podpora Kč DD Praha 2 Podpora opouštějící DD Kč LATA Podpora dětí opouštějících DD- Ve dvou se to táhne líp Kč DD Kašperky DD Kašperky Kč DD Staňkov Život ve svých rukách Kč DD Kralupy Individuální podpora Kč DD Krnsko Individuální podpora Kč DD Kladno Individuální podpora Kč ZŠ, MŠ, DD Nymburk Individuální podpora Kč Rozmarýna, o.p.s. Podpora dětí opouštějících DD Kč Rozmarýna, o.p.s. Kavárna Rozmar Kč DD Milovice Individuální podpora Kč DD nové Strašecí Individuální podpora Kč DD Lety u Dobřichovic Individuální podpora Kč DD Čtyřlístek, Telč Individuální podpora Kč DD Jemnice Individuální podpora Kč DD Hrotovice Individuální podpora Kč Ústav soc. péče Křižanov Individuální podpora Kč SKP Centrum, o.p.s. Podpora dětí opouštějících DD Kč 14

15 DD Sedloňov Individuální podpora Kč Dětské cenrtum Vesná Podpora dětí opouštějících DD Kč Centrum JJ.Petalozziho, o.p.s. Podpora dětí opouštějících DD Kč DD Žatec Individuální podpora Kč DD Žatec Podpora dětí opouštějících DD Kč DD Krupka Individuální podpora Kč DD Cheb Individuální podpora Kč DD Žichovec Individuální podpora Kč DD Liberec Individuální podpora Kč DD Semily Individuální podpora Kč DD Česká Lípa Individuální podpora Kč DD Česká Lípa Individuální podpora Kč DD Česká Lípa Individuální podpora Kč DD Čeladná Individuální podpora Kč DD Čeladná Individuální podpora Kč DD Milovice nad Opavou Individuální podpora Kč DD Havířov, Podlesí Individuální podpora Kč DD Domeček, Ostrava Individuální podpora Kč Domov sv. Markéty Individuální podpora Kč 15

16 DD Hodonín-lysice Individuální podpora Kč DD Boskovice Individuální podpora Kč DD Vizovice Individuální podpora Kč DD Zábřeh Individuální podpora Kč DD Hranice podpora dětí opouštějící Kč DD Hranice Individuální podpora Kč DD Olomouc Individuální podpora Kč DD Uherský ostroh Podpora opouštějící DD Kč DD Kroměříž Individuální podpora Kč DD Zlín Individuální podpora Kč DD Valmez Individuální podpora Kč Kamarád - Sdružení rodičů a přátel zdrav. postižených dětí Individuální podpora Kč DD Bystřice pod Hostýnem Komplexní podpora dětí DD Kč Múzy dětem, o.s. Život nanečisto Kč Atletika Tábor Albert Triathlon Tour Kč Spolu dětem, o.p.s. Postav se na vlastní nohy Kč Os Mikádo Zažij to! Kč MŠ, ZŠ pro sluchově postižené- České Budějovice Ponton Jenom podpora prázdninových společných pobytů a kulturních akcí Pomoc dvou nadaným chlapcům ze sociálně slabých rodin Kč Kč DD Horní Červená Kč DD Rovečné Vzdělávání dětí Kč Letní dům Projekt pro děti opouštějící DD Kč Nadace Václava a Lívie Klausových Podpora vzdělávání dětí z dětských dompvů Kč CELKEM Kč 16

17 Jedním z největších projektů podpořených v rámci grantového programu S Bertíkem za dětským úsměvem je celorepublikový projekt Albert Triatlon Tour, který realizuje fond Albert ve spolupráci s panem Tomášem Slavatou, reprezentantem České republiky v terénním triatlonu. Je zaměřený na sportovní aktivity dětí z dětských domovů z celé České republiky. Již koncem roku 2010 byla zahájena první část projektu spočívající v besedách pana Tomáše Slavaty s dětmi z vybraných dětských domovů. Financování činnosti Nadačního fondu ALBERT je zatím zcela dostatečně zajištěno dary od společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., která se smluvně zavázala, že bude zasílat výtěžky z prodeje jednorázových nákupních tašek ve svých prodejnách Albert a vedle toho se zavázala i k administrativní podpoře Nadačního fondu ALBERT formou poskytnutí místností, kancelářské techniky a práce některých svých odborných pracovníků. Po celou dobu roku 2010 tento svůj závazek řádně plnila. Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným podstatným událostem, které by měly významný dopad na účetní jednotku. 17

18 Předávání šeků na v rámci grantového programu Albert pro zdraví 3. Zpráva dozorčí rady Nadačního fondu ALBERT za rok 2010 V souladu s ustanovením 17 č. 227/1997 Sb. zákona o nadacích a nadačních fondech a v souladu se statutem Nadačního fondu ALBERT vydáváme tuto zprávu. Dozorčí rada: a) zkontrolovala plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a konstatuje, že nebyly tyto podmínky porušeny; b) přezkoumala správnost účetnictví vedeného pro nadační fond a konstatuje, že je v souladu se zákonem o účetnictví i dalšími obecně závaznými právními předpisy; c) se ujistila, že správní náklady fondu jsou evidovány odděleně od nákladů hlavní činnosti pomocí analytických účtů; d) se ujistila, že činnost vyvíjená Nadačním fondem ALBERT je v souladu se statutem nadačního fondu i v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. Dozorčí rada konstatuje, že Nadační fond ALBERT splnil povinnosti dané zákonem č.227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalšími právními předpisy. Zároveň vyjadřujeme názor, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s ověřovanou účetní závěrkou a že tato účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční situace k a výsledku hospodaření za rok

19 Předávání šeků v rámci grantového programu Albert pro rodinu 4. Přehled o přijatých a poskytnutých darech Nadační fond ALBERT v roce 2010 obdržel od společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a jejích pracovníků finanční dar ve výši Kč, dle darovacích smluv o výtěžku z prodeje plastových tašek a Kč ze sbírkové akce S Bertíkem za dětským úsměvem, které byly darovány Nadačnímu fondu Albert až v lednu 2011, ale sbírka probíhala na prodejnách Albert koncem roku Z těchto prostředků podpořil v roce 2010 Nadační fond ALBERT celkem 108 projektů ve čtyřech grantových programech detailně popsaných v č. 2 v celkové hodnotě Kč. POČET PROJEKTŮ CELKOVÁ ČÁSTKA Grantový program PRO RODINU Kč Grantový program PRO ZDRAVÍ ZDRAVÁ PĚTKA Kč Grantový program ALBERT POMÁHÁ Kč Grantový program S BERTÍKEM ZA DĚTSKÝM ÚSMĚVEM Kč Kč 19

20 5. Nákladové kritérium pro nadace a nadační fondy Celkové roční náklady Nadačního fondu ALBERT nesmí převýšit 40 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Provozní náklady související se správou nadace činily v roce 2010 částku ve výši 602 tis. Kč a poskytnuté příspěvky činily v roce 2010 částku ve výši tis. Kč, což činí zhruba 9%. Pravidlo pro omezení podílu nákladů tedy bylo v roce 2010 s velkou rezervou řádně dodrženo. 6. Výsledek hospodaření Nadační fond ALBERT umořil záporný hospodářský výsledek roku 2009 ve výši 161 tis. Kč proti kapitálovým fondům. 7. Majetek a závazky k Informace o majetku a závazcích jsou obsaženy v rozvaze k , která je součástí účetní závěrky v části 9 této výroční zprávy. 8. Přehled plánovaných grantových programů pro rok 2011 Nadační fond Albert plánuje i v roce 2011 pokračovat v grantových programech, které vychází z jeho poslání. V roce 2011 budou vyhlášeny 3 grantové programy: ALBERT PRO ZDRAVÍ program na podporu vzdělávání a osvěty v oblasti zdravého stravování. ALBERT PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV program na podporu vzdělávání a rozvoje dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a ALBERT POMÁHÁ průběžný grantový program na podporu projektů, které jsou v souladu s posláním fondu. Na podzim roku 2010 byl vyhlášen ještě grantový program ALBERT PRO RODINU, realizován ve spolupráci s Nadací táta a máma, kde konkrétní projekty na podporu náhradní rodinné péče byly vybrány počátkem roku V Praze dne Za správní radu: Za dozorčí radu: Ing. Pavel Mikoška, CSc. Předseda správní rady JUDr. Jiří Navrátil člen dozorčí rady 20

21 9. Zpráva auditora 21

22 10. Účetní závěrka Nadačního fondu ALBERT k

23 23

24 24

25 Příloha účetní závěrky společnosti Nadační fond ALBERT za účetní období Obecné údaje: Název a sídlo účetní jednotky je: Nadační fond ALBERT Radlická 117, Praha IČ: Právní forma: Účel nadačního fondu je: Nadační fond zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 763 dlouhodobá podpora zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpora projektů vzdělávání, integrace a rozvoje sociálně znevýhodněných dětí a dospělých. Nadační fond ALBERT byl zřízen zakládací listinou dne zřizovatelem. Nadační fond je zřízen na dobu neurčitou Účetní jednotka neprovozuje hospodářskou činnost. Zřizovatel: AHOLD Czech Republic, a.s. Brno, Slavíčkova 1a IČ: Předseda správní rady: Členové správní rady: Předseda dozorčí rady: Členové dozorčí rady: Ing. Pavel Mikoška, CSc., nar , den vzniku funkce Mgr. Petr Chadraba, nar , den vzniku členství Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., nar , den vzniku čl Ing. Zbyněk Kozub, nar , den vzniku členství Ing. Jitka Maňáková, nar , den vzniku členství MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., nar , den vzniku čl Derk Jan Terhost, nar , den vzniku funkce Ing. David Slavata, Ph.D., nar , den vzniku členství JUDr. Jiří Navrátil, nar , den vzniku členství

26 1) OBECNÉ ÚDAJE Účetním obdobím je kalendářní rok. Příloha je sestavena k rozvahovému dni Údaje jsou uvedeny v tisících Kč. Způsob zpracování účetních záznamů: zpracováno účetním softwarem OKbase One Účetní jednotka nemá přímý ani nepřímý podíl na jiných společnostech. Vlastní jmění společnosti dosahuje výše tis. Kč k ) ÚČETNÍ METODY Nadace vedla podvojné účetnictví podle zákona o účetnictví 563/1991 Sb. a v souladu s vyhláškou 504/2002Sb. ve znění vyhlášky 476/2003 Sb., 548/2004 Sb., 400/2005 Sb., a 471/2008 Sb. Účetnictví bylo zpracováno při používání následujících obecných účetních zásad: - zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti, - předpoklad trvání podniku v dohledné budoucnosti, - zásada periodicity, nezávislosti účetních období, - vymezení okamžiku realizace (akruální princip), - vymezení účetní jednotky, zákazu kompenzace, - stálosti metod, oceňování v historických cenách, - zásada opatrnosti, bilanční kontinuity, - oceňování peněžní jednotkou, srozumitelnosti informací, Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu Položky aktiv a závazků v cizí měně jsou přepočítávány denním kurzem ČNB, aktiva a závazky v cizí měně k rozvahovému dni jsou přepočteny kurzem ČNB k tomuto dni. 3) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY Peněžní prostředky Peněžní prostředky tvoří účty v bankách ve výši tis. Kč k (k ve výši tis. Kč). Dohadné účty aktivní Dohadné účty aktivní tvoří dohad ve výši tis. Kč k na dary získané od společnosti Ahold ČR, a.s. za prodané plastové tašky v síti super a hyper marketů Albert 26

27 v období prosinec 2010 a akci S Bertíkem za dětským úsměvem (k tvořil dohad ve výši tis. Kč). Náklady příštích období Náklady příštích období v letošním roce jsou tvořeny především poskytnutými dary třetím stranám v částce 988 tis. Kč k (k ve výši 9 tis. Kč) Dlouhodobý Majetek Účetní jednotka neeviduje ke konci zdaňovacího období žádný dlouhodobý majetek. Závazky Účetní jednotka nemá žádné závazky splatné déle než za pět let nebo krytých plnohodnotnou zárukou. Celkové závazky z obchodních vztahů ve výši 820 tis. Kč k tvoří zejména nezaplacená, smluvně dohodnutá plnění na činnost neziskovým organizacím, dále faktury za web design společnosti, kde doba splatnosti nepřevyšuje 3 měsíce (k tvořily závazky částku 126 tis. Kč). Dohadné účty pasivní V roce 2010 byla společností schválena paušální náhrada nákladů spojených s výkonem funkce člena správní nebo dozorčí rady nadačního fondu za rok 2010, a to v takové výši, aby každý člen správní nebo dozorčí rady, který není zaměstnancem společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. ani pro ni neposkytuje své služby obdržel po případném zdanění a/nebo odvodech částku 25 tis. Kč (čistého). Dohadné účty pasivní tedy tvoří převážně dohady na odměny pana Macka, Slavaty a paní Rážové ve výši 75 tis. Kč k (k tis. Kč), kteří nejsou zaměstnanci Ahold Czech Republic, a.s. Účetní jednotka má tvořen dohad na dohadných účtech pasivních na povinné odvody zdravotního pojištění z odměn členům správní a dozorčí rady ve výši 7 tis. Kč k (k tis. Kč). Úvěry Společnost nemá k žádné úvěry. Vlastní jmění Na účtu fondů jsou vykazovány veškeré přijaté a zároveň poskytnuté dary. 27

28 Přehled přijatých darů: 2010 Dárce Popis majetku Částka v tis. Kč k AHOLD Czech Republic, a.s. příspěvek z prodeje plastových tašek * AHOLD Czech Republic, a.s. výnos z akce Bertíci Soukromé dary příspěvky od občanů a zaměstnanců Ahold 11 Czech Republic, a.s. Celkem * Jedná se o prodej tašek k zakoupenému nákupu v prodejní síti supermarketů a hypermarketů Albert za 1 Kč, kde 47 % z této částky tvoří příspěvek Nadačnímu fondu ALBERT Dárce Popis majetku Částka v tis. Kč k AHOLD Czech Republic, a.s. příspěvek z prodeje plastových tašek * Soukromé dary příspěvky od občanů a zaměstnanců Ahold 38 Czech Republic, a.s. Celkem * Jedná se o prodej tašek k zakoupenému nákupu v prodejní síti supermarketů a hypermarketů Albert za 1 Kč, kde 47 % z této částky tvoří příspěvek Nadačnímu fondu ALBERT. Celková částka poskytnutých darů v roce 2010 je tis. Kč, níže uveden detailní rozpis poskytnutých darů přesahující 1 mil. Kč : Obdarovaný Projekt Částka v tis. Kč k Freetime CZ,o.s. Učíme se hrou a Zelenina s ovocem dají páku nemocem Atletika Tabor Albert Triathlon Tour Asociace náhradních rodin Rodiny spolu V roce 2009 nebyly poskytnuty žádné dary třetím stranám z důvodu počátečních aktivit Nadačního fondu Albert. Cenné papíry Účetní jednotka nemá žádné akcie, podíly, majetkové cenné papíry, vyměnitelné ani prioritní dluhopisy ani podobné cenné papíry nebo práva. Daně Při stanovení základu daně bylo využito odčitatelné položky dle 20 odst. (7) zákona o daních z příjmů. 28

29 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek hospodaření z hlavní činnosti k je 0 tis. Kč (k činil hospodářský výsledek ve částku -161 tis. Kč). Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku Provozní náklady nadace Náklady k tvoří služby v hodnotě 390 tis. Kč (zejména náklady na web správu webových stránek nadace a autorská práva v částce 103 tis. Kč) ( tis. Kč, zejména pak náklady na webové stránky nadace v částce 117 tis. Kč), odměny členům správní a dozorčí rady se zdravotním pojištěním v celkové hodnotě 82 tis. Kč ( tis. Kč) a materiál v hodnotě 200 tis. Kč. Nákladové kriterium pro nadace a nadační fondy Celkové roční náklady nadace nesmí převýšit 40 % hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Provozní náklady související se správou nadace činily v roce tis. Kč ( tis. Kč) a poskytnuté příspěvky, které byly uskutečněny v roce 2010 činily tis. Kč (v roce 2009 nebyly příspěvky uskutečněny z důvodu výběrového řízení), 987 tis. Kč tvoří náklady příštích období u smluv s třetími stranami, které zasahují do roku Pravidlo pro omezení tedy v roce 2010 bylo dodrženo (v roce 2009 nebylo dodrženo s ohledem na založení nadace až koncem roku). Výnosy V průběhu zdaňovacího období nebyly přijaty žádné provozní ani investiční dotace. Přijaté dary jsou vykazovány na účtu ostatních kapitálových fondů. Zaměstnanci Počet členů statutárních a kontrolních orgánů, kteří jsou zároveň zaměstnanci je 0. Výše odměn a funkčních požitků členům statutárních a kontrolních orgánů z titulu jejich funkce k činí 75 tis. Kč (k tis. Kč). Náklady na povinné zdravotní pojištění placené z odměn členům správní a dozorčí rady činí k činí 7 tis. Kč (k tis. Kč). Závazky z tohoto titulu nebyly k po splatnosti. Výše záloh a úvěrů, poskytnutých členům statutárních a kontrolních orgánů k je 0 tis. Kč s úrokem 0 % Náklady na audit Náklady na audit Nadačního fondu Albert v roce 2010 dosahují výše 1EUR ( v roce 2009 také 1 EUR) Následné události Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná událost. Odpovědná osoba: Ing. Pavel Mikoška, CSc. 29

30 Nadační fond Albert Radlická Praha 5 Nové Butovice

Výroční zpráva Nadačního fondu ALBERT. za rok 2011

Výroční zpráva Nadačního fondu ALBERT. za rok 2011 Výroční zpráva Nadačního fondu ALBERT za rok 2011 Výroční zpráva Nadačního fondu ALBERT za rok 2011 Obsah 1. Základní informace 2. Přehled činnosti za rok 2011 3. Zpráva dozorčí rady nadačního fondu ALBERT

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 05 06 02. Poslání, cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Finanční zpráva za rok 2007 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2007 5 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Pomoc

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY

ZPRÁVA AUDITORA OBSAH ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY i s v ě t l u š k a nfčro zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2007 OBSAH ZPRÁVA AUDITORA........................................................... 3 Zpráva auditora o ověření účetní

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL Výroční zpráva o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2012 Obsah výroční zprávy NADACE AGEL za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle a vize pro další období 3. Identifikační

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Maltézská pomoc, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 21 Maltézská pomoc, o.p.s. 1 SLOVO PREZIDENTA Vážený čtenáři, Česká republika prožila v roce 21 významné politické a hospodářské změny. Naše zem si uvědomila, že nás očekávají zkrácené státní

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob

OBSAH OBSAH Úvodní slovo Přehled poskytnutých nadačních příspěvků Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob Výroční zpráva 2011 OBSAH OBSAH Úvodní slovo... 1 Přehled poskytnutých nadačních příspěvků... 2 Přehled obdarovaných organizací a fyzických osob... 4 Ledovec, o.s... 4 Dům tří přání, o.s.... 5 o.s. LATA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Finanční příloha. 29 / Finanční příloha. Výroční zpráva za rok 2014 / Nadace O 2

Finanční příloha. 29 / Finanční příloha. Výroční zpráva za rok 2014 / Nadace O 2 Finanční příloha 29 / Finanční příloha Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace O 2 Účetní závěrka Na základě provedeného auditu jsme dne 26. června 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí

Více