5 ANDROID 4 SMARTPHONE PRO DVĚ SIMKARTY MT7003 STRUČNÝ NÁVOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 ANDROID 4 SMARTPHONE PRO DVĚ SIMKARTY MT7003 STRUČNÝ NÁVOD"

Transkript

1 5 ANDROID 4 SMARTPHONE PRO DVĚ SIMKARTY MT7003 STRUČNÝ NÁVOD 1

2 Základy 2 Úvod 2 Obsah balení 2 Bezpečnostní příručka 3 Bezpečnostní upozornění a oznámení 3 Začínáme 6 Připraveno k práci 6 Vzhled telefonu 8 Vysvětlení ovládacích tlačítek 9 Zapnutí vypnutí telefonu 9 Ikony 9 Provoz telefonu 10 Používání dotykové obrazovky 10 Android uživatelské rozhraní 10 Nainstalované aplikace 11 Pokročilé nastavení přístroje 13 Připojení k bezdrátové síti 15 Odemknutí telefonu 15 Volání 16 Řešení problémů 17 Specifikace 19 Základy Úvod Děkujeme Vám za zakoupení MEDIADROID Imperius 5 " dual SIM WCDMA / GSM smartphone (MT7003). Zařízení je vybaveno Android 4.x. operačním systémem. To Vám umožní používat dvě SIM karty současně (od různých poskytovatelů), stahovat aplikace a používat internet stejným způsobem jako při používání počítače. Telefon je také vybaven hudebním a video přehrávačem, prohlížečem fotografií, aplikací na čtení e-knih a mnoha dalšími. S GPS aplikací, dvěma vestavěnými kamerami, včetně jednoho hlavního 5Mpix optického rozlišení, bude tento smartphone velmi užitečný při cestování, v kanceláři i doma. Obsah balení 1. Imperius smartphone 2. Lithiová baterie 3. USB kabel 4. AC nabíječka 5. Sluchátka 6. Stručný návod 7. Záruční list 2

3 Bezpečnostní příručka Když budete kontaktovat telekomunikačního nebo obchodního zástupce je třeba, aby jste znali Vaše IMEI číslo mobilního telefonu. To najdete na štítku pod baterií telefonu. Prosím, opiště si toto číslo a pečlivě ho uschovejte pro budoucí použití. Aby se zabránilo zneužití mobilního telefonu učiňte následující preventivní opatření : Nastavte si PIN kód Vaší telefonní SIM karty. Pokud se tento kód stane známý třetí straně ihned ho změňte. Prosím, mějte telefon na očích při odchodu z vozidla. Je lepší vzít telefon s sebou, nebo ho zamknout v kufru vozidla. Nastavte si blokování hovorů. Bezpečnostní upozornění a oznámení Před použitím mobilního telefonu, si přečtěte pečlivě tento mauál, aby jste mobilní telefon používali správně a bezpečně. Obecné upozornění Pouze baterie a nabíječka specifikována naší společností by měla být používána u Vašeho mobilního telefonu. Ostatní produkty můžou mít za následek vytečení baterie, přehřátí, výbuch či požár. Chcete-li zabránit nefunkčnosti telefonu či jeho vzplanutí, prosím nenarážejte a nehažte s ním. Prosím, nedávejte baterii, či telefon do mikrovlnné trouby nebo vysokotlakého zařízení. Jinak by to mohlo vést k neočekávaným haváriím, např. poškození okolí nebo k požáru. Prosím, nepoužívejte telefon v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, mohly by způsobit nefunkčnost telefonu a hrozí zde nebezpečí požáru. Prosím nevystavujte telefon vysokým teplotám, vlhkosti nebo prašným místům, mohlo by to způsobit nefunkčnost telefonu. Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí. Váš telefon není hračka. Děti by se mohly zranit. Chcete-li zabránit pádu telefonu, jeho selhání a poškození, prosím, nepokládejte jej na nerovný nebo nestabilní povrch. Používání telefonu Vypněte si mobilní telefon, kde není jeho používání dovoleno, jako na letišti nebo v nemocnici. Používání mobilního telefonu v těchto místech může mít vliv na běžný provoz elektronického zařízení a lékařských přístrojů. Sledujte předpisy při používání telefonu v těchto místech. Váš mobilní telefon je vybaven automatickou funkcí zapnutí mobilního telefonu. Zkontrolujte, nastavení Vašeho Budíku, aby nezapnul automaticky Váš mobilní telefon během letu. Nepoužívejte prosím svůj mobilní telefon v blízkosti slabého signálu nebo vysoce přesného elektronického zařízení. RF rušení by mohlo způsobit selhání těchto elektronických zařízení a jiné problémy. Věnujte speciální pozornost při používání v blízkosti těchto zařízení: naslouchadla, kardiostimulátory a dalších lékařské elektronické zařízení, požární hlásiče, automatické dveře a další automatické zařízení. Chcete-li zjistit vliv mobilního telefonu na kardiostimulátory nebo jiné elektronické zdravotnické zařízení kontaktujte výrobce nebo místního prodejce 3

4 Prosím nepoužívejte LCD obrazovku k narážení či odpalování věcí. LCD obrazovka by se mohla poškodit a způsobit únik tekutých krystalů. Je zde nebezpečí oslepnutí, pokud se tekuté krystaly dostanou do očí. Dojde-li k tomu opláchněte oči okamžitě čistou vodou a okamžitě jděte do nemocnice na odborné ošetření. Nerozebírejte a neupravujte svůj mobilní telefon, mohlo by to vést k jeho poškození. Např. K vytečení baterie, či selhání obvodů. Ve velmi výjimečných případech může mobilní telefon negativně ovlivnit vnitřní elektroniku u některých modelů automobilů. Aby jste si zajistili svou bezpečnost nepoužíveje za takovýchto podmínek mobilní telefon. Prosím, nepoužívejte jehly, pera nebo jiné ostré předměty na klávesnici, protože to může poškodit mobilní telefon nebo způsobit jeho poruchu. V případě poruchy antény, nepoužívejte telefon. Mohl by mít negativní vliv na lidské tělo. Nenechávejte telefon v kontaktu s magnetickými předměty, jako jsou magnetické karty. Záření z mobilního telefonu může poškodit infomace uložneé na disketách, platebních a kreditních kartách. Prosím, mějte malé kovové předměty, jako například připínáčky daleko od přijímače. Pokud je přijímač v provozu se stává magnetickým a může přittahovat tyto malé kovové předměty, a tím způsobit zranění nebo poškodit mobilní telefon. Vyhněte se styku mobilního telefonu s vodou, či jinou tekutinou. Pokud by tekutina pronikla do mobilního telefonu může způsobit zkrat, vytékání baterie, či jinou poruchu. Baterie Baterie má omezenou životnost. Čím kratší je životnost baterie, tím častěji se musí nabíjet. Pokud je baterie slabá ihned po nabití znamená to, že její životnost je u konce a musí se použít nová specifikovaná baterie. Nevyhazujte staré baterie s Vaším domacím odpadem. Pro vyhazování baterií jsou určena speciální odběrná místa. Prosím, nevyhazujte baterie do ohně, protože by mohlo dojít ke vznícení a explozi. Při instalaci baterie, nepoužívejte sílu ani tlak, mohlo by to vést k poškození, prasknutí či vznícení baterie. Prosím, nepoužívejte dráty, jehly nebo jiné kovové předměty ke zkratování baterie. Nepokládejte baterii na náhrdelníky nebo jiné kovové předměty, protože by mohly způsobit únik, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie. Prosím, nepájejte kontaktní body baterie. Pájení by způsobit únik, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie. Pokud se kapalina z baterie dostane do očí je zde nebezpečí slepoty. V takovém případě si netřete oči, ale okamžitě vypláchněte čistou vodou a jděte do nemocnice na odborné ošetření. Prosím nerozebírejte ani neupravujte baterii, protože by mohlo dojít k úniku, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie. Prosím, nepoužívejte baterie v blízkosti vysokoteplotních míst jako jsou požáry, nebo topení. Tyto místa mohou způsobit únik, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie. Pokud se baterie přehřívá, mění barvu během používání, nabíjení nebo skladování, prosím, přestaňte baterii používat a nahraďte ji novou baterií. 4

5 Pokud se vám kapalina z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo na oblečení mohlo by dojít k popálení kůže. Ihned použijte čistou vodu k opláchnutí a vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby. Pokud z baterie uniká zvláštní zápach, odeberte baterii z okolí otevřeného ohně, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Prosím, nenechte baterie mokrou, protože to může způsobit přehřátí, kouř a korozi. Nepoužívejte a neumísťujte prosím, baterie v místech s vysokou teplotou jako např. na přímém slunci. Může to vést k úniku, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie, nižšímu výkonu, zkratu a menší životnosti baterie. Prosím, nenabíjejte baterii déle, než 24 hodin. Nabíjení telefonu Připojte nabíjecí konektor do mobilního telefonu. Indikátor stavu baterie bliká na obrazovce. I když je telefon vypnutý, ikona nabíjení se stále zobrazuje a indikuje nabíjení. Pokud je telefon úplně vybitý může se stát, že indikátor nabíjení se může objevit později. Když indikátor stavu baterie nebliká a označuje tím, že nabíjení bylo dokončeno. Pokud je telefon vypnutý, obrázek zobrazující úplné nabití se také zobrazí na obrazovce. Proces nabíjení může často trvat 3 až 4 hodiny. Během nabíjení se baterie, telefon i nabíječka zahřívají to je normální jev. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku od síťové zásuvky elektrické, a z mobilního telefonu. Poznámky: Během nabíjení musí být telefon v dobře větraném prostředí (+5 C ~ -40 C). Vždy používejte nabíječku co dodává výrobce. Použití neoprávněné nabíječky může být nebezpečné a vést k ukončení záruční doby pro Váš telefon. Pohotovostní doba a doba hovoru poskytované výrobcem jsou založeny na ideálních provozních podmínkách. V praxi, se doba provozu baterie se liší v závislosti na síti, podmínkách, provozním prostředí a využívání. Ujistěte se, že baterie byla nainstalována před nabíjením. Nevyjímejte baterii během nabíjení. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od telefonu a napájení. Pokud neodpojíte nabíječku od telefonu a napájení, bude nabíječka nadále nabíjet telefon a nabíjení baterie po 5 až 8 podstaně sníží úroveň baterie. Takovéto nabíjení, snižuje výkon baterie a zkracuje životnost telefonu. Používání nabíječky Prosím, použijte AC 220 ~ 230 voltů. Při použití jiného napětí by mohlo dojít k úniku elektrolytu, požáru, poškození telefonu i nabíječky. Je zakázáno zkratovat nabíječku, mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem a poškození nabíječky. Prosím, ihned očistěte shromážděný prach na elektrické zásuvce. Prosím, nedávejte nádoby s vodou do blízkosti nabíječky, aby jste se vyhnuli vylití na nabíječku a způsobení elektrického zkratu či nefunkčnosti nabíječky. 5

6 Pokud nabíječka přijde do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou, musí být okamžitě vypnuta, aby se předešlo elektrickému zkratu, požáru nebo sehání nabíječky. Prosím nerozebírejte ani neupravujte nabíječku, protože to povede k ublížení na zdraví, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky. Prosím, nepoužívejte nabíječku v koupelně nebo jiné nadměrně vlhké oblasti, může to způsobti elektrický zkrat nebo vzplanutí nabíječky. Prosím, nedotýkejte se nabíječky, napájecího kabelu nebo napájecí zásuvky mokrýma rukama, mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem. Neupravujte ani nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel, mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte nabíječku od elektrické zásuvky. Při odpojování nabíječky, netahejte za kabel, ale spíše tahejte tělo nabíječky. Při tahání za kabel, by mohlo dojít k poškození kabelu nabíjčky a mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Čištění a údržba Mobilní telefon, baterie a nabíječka nejsou odolné vůči vodě. Prosím nepoužívejte je v koupelně nebo jiných nadměrně vlhkých oblastech a chraňte je před deštěm. Používejte měkký, suchý hadřík určený pro mobilní telefon, baterii a nabíječku. Prosím, nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo jiná rozpouštědla na čištění telefonu. Špinavá zásuvku může způsobit nekvalitní elektrický kontakt a tím ztrátu výkonu a dokonce i neschopnost dobít telefon. Začínáme Připraveno k práci Před zapnutím a) Rozbalte všechny položky z dárkového balení b) Otevřete opatrně zadní kryt, pomocí nehtu, začněte od mezery na okraji telefonu. Viz. šipka. c) Vložte platnou SIM kartu (nebo SIM karty) do příslušných zásuvek. Během tohoto úkolu věnujte prosím pozornost ikonám informujícím o správném směru vložení SIM karet. 6

7 Poznámka: SIM karty nejsou zahrnuty v smartphone balení. Prosím, buďte velmi opatrní při této operaci, nepoužívejte jakoukoliv sílu aby jste nepoškodili jemné kontakty. Karty vkládejte pod úhlem 10. Upozornění: Vypněte telefon před vyjmutím SIM karty. Nevkládejte nebo nevyjímejte SIM kartu, pokud je externí napájecí zdroj právě připojen, mohlo by to vést k poškození SIM karty. d) Vložte microsd paměťovou kartu s kapacitou až do 32GB (není součástí balení). Používat microsd kartu není nutné k používání mobilního telefonu a jeho funkcí, ale micro SD karta je nutná pro provoz fotoaparátu a spravování dat. Přesuňte jemně držák paměťové karty trochu nahoru a pak ho zvedněte do horní pozice: Pokud máte jen jednu kartu, prosím vložte jej do GSM/WCDMA portu. Pokud chcete použít systém duální SIM karty vložte do GSM/WCDMA portu kartu, která bude používat hlasové a datové služby (3G/HSPA), a do druhého portu označeného GSM dejte kartu pouze pro hlasové služby. Vložte micro SD kartu dle jejího tvaru do telefonu Zavřete držák na kartu a jemně ho posuňte a tím zamkněte micro SD kartu. UPOZORNĚNÍ! Vyjmutí karty, když je zařízení v provozu může způsobit poškození nebo ztrátu dat, pád aplikace nebo může dokonce zmrazit zařízení. 7

8 e) Vložte baterii dovnitř telefonu. Dejte přitom pozor na umístění kontaktů od baterie. Vzhled telefonu f) Opatrně přiložte zadní kryt telefonu. Tlačte na okraje telefonu dokud neuslyšíte cvaknutí. a) Zdířka pro sluchátka b) Zapínací tlačítko c) Ovládání hlasitosti d) Micro USB konektor e) Přední objektiv fotoaparátu f) Menu g) Tlačítko Home h) Návratové tlačítko i) Hlavní objektiv fotoaparátu j) Blikající bílá LED kontrolka k) Reproduktor 8

9 Vysvětlení ovládacích tlačítek Tlačítko Home (g): V jakémkoli stavu se po stisknutí tohoto tlačítka vrátíte na základní obrazovku. Zapínací tlačítko (b): Stisknutím tohoto tlačítka zapnete či vypnete telefon. Ovládání hlasitosti (c): Během hovoru, nebo během přehrávání hudby můžete zmáčknou toto tlačítko a regulovat pomocí něj hlasitost. Menu (f): Ukáže aktuální nabídku Návratové tlačítko (h): Zmáčknutím tohoto tlačítka se vrátíte do předchozího menu Poznámka: V tomto návodu znamená zmáčknutí tlačítka jeho zmáčknutí a ihned jeho opětovné uvolnění. Podržet tlačítko znamená zmáčknout tlačítko a držet ho po dobu cca 2 sekund či déle. Zapnutí vypnutí telefonu Pro zapnutí telefonu zmáčkněte a držte 3 sekundy zapínací tlačítko (B), potom čekejte, než se systém načte. Pro vypnutí telefonu zmáčkněte a držte 3 sekundy zapínací tlačítko (B), a potom potvrďte vypnutí na displeji. Ikony V pohotovostním režimu se mohou zobrazit následující ikony: Ikona Popis Ukazatel síly signálu Zmeškaný hovor Zjišťování momentální polohy Obdrželi jste novou zprávu Aplikace se stahuje Stahování dat ukončeno Budík byl nastaven a aktivován Probíhá telefonní hovor 9

10 Přehrávání hudby Probíhá nabíjení baterky Připojený USB kabel Blokování přístupu Připojeno k bezdrátové síti Zapnutý Bluetooth V telefonu není SIM karta GPRS připojení Provoz telefonu Používání dotykové obrazovky Telefon nabízí multi dotykové klávesy v hlavní obrazovce. Chcete-li používat tyto klávesy správně, proveďte kalibraci dotykové obrazovky. Postupujte prosím podle pokynů: Nedotýkejte se obrazovky s mokrýma rukama. Nedotýkejte se obrazovky s velkou silou. Nedotýkejte se obrazovky a kovovými nebo vodivými předměty. Android uživatelské rozhraní A) Standartní předinstalovaný widget najde způsob jak pomocí Internetu a Google vyhledávání nastaví přístup k internetu. První přístup k internetu musí být nejprve stanoven prostřednictím bezdrátového WiFI nebo 3G připojení). Widget je malá aplikace, která je trvale spuštěná na pozadí. B) Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí všechny nainstalované aplikace a widgety na přístroji. Vybrané aplikace můžou být spuštěny pomocí kliknutí na ně. Stisknutí a podržení Vašeho prstu na ikoně umožňuje vytvořit zástupuce ikony na jedné z hlavních obrazovek. C) Zástupce nainstalovaných aplikací na zařízení. Stiskněte a podržte prst na vybrané ikoně, Vám umožní změnit její pozici nebo ji odstranit. Bude ostraněna pouze ikona, nikoli aplikace. 10

11 Nainstalované aplikace Po zmáčknutí tlačítka pro aplikace (B) se objeví seznam ikon nainstalovaných aktuálních aplikací. Zde je popis pár z nich: Aplikace pro focení, video a prohlížení fotografií. Správce souborů na paměťové kartě a micro SD / SDHC kartě. Aplikace pro zobrazování polohy pracující s GPS a zobrazování map. Vyžaduje internetové připojení GPS navigace. Vyžaduje připojení k internetu. Aplikace pro zobrazování webových stránek. Kalendář D) Informační panel o stavu baterie, WiFi, a GSM připojení, aktuální čas atd. Panel také ukazuje aktuální informace o systému a oznamuje příchozí elektronickou poštu. 11

12 Kalkulačka Aplikace umožňující záznam zvuku. Bývalý Android Market aplikace ke stahování a nakupování software pro operační systém Android. Vyžaduje internetové připojení. Aplikace pro přehrávání hudby z paměťové karty nebo microsd / SDHC karty. Aplikace na správu krátkých textových zpráv. Aplikace umožńující telefonní volání. Aplikace pro zobrazení stažený souborů z internetu. Správa kontaktů telefonů a ů. Aplikace zobrazující ový účet. Nutný přístup k internetu. Aplikace na vyhledávání pomocí internetu, při kterém využívá služby Google Search. Aplikace umožňující pokročilé nastavení zařízení. Zobrazení hodin na displeji, lze zde také nastavovat budík. 12

13 Pokročilé nastavení přístroje Po vstupu do menu nastavení, budete mít přístup do správy zařízení a jeho příslušenství a paměti. Zde je dostupných možností: Bluetooth: zapnutí / vypnutí BT rozhraní, párování s možnými zařízeními. Využití dat: informace o použitých datových přenosech, nastevení limitů a varování. Více:... v další části menu: Připojení k bezdrátové síti. Varování. Neměňte nastavení, pokud nevíte,co děláte. Správa SIM: umožňuje nastavení nainstalované SIM karty, která umožňuje/přerušuje služby, správu služeb včetně přenosu dat (nastavení, která karta bude odpovědná za připojení k internetu), roaming... WI-FI: zapnutí / vypnutí Wi-Fi karty, připojení k dostupné síťi. Režim Letadlo - vypne všechny bezdrátové rozhraní a GSM služby VPN - nastavení pro VPN síť 13

14 Tethering a přenosný hotspot: sdílení připojení k internetu, nastavení mobilního přístupového bodu Mobilní sítě: připojení na 3G/GSM provozovatele GPRS přenos preferovaný režim: aktivace / deaktivace předvolby pro přenos dat (vyšší prioritu než hlasové služby). Doporučujeme ponechat tuto možnost neoznačenou. Ukládání: Zobrazuje se zde, stav vnitří paměťové karty telefonu. Baterie: Informace o využívání baterie. Aplikace: Zobrazení, správa a vymazávání aplikací z telefonu. Audio profily: Základní, tichý, jednání a venkovní profil. Je možné nastavit modifikované profily dle požadavků uživatele. Vyberte režim a zadejte přizpůsobené nastavení, vibrace, hlasitost, tón zvonění, upozrnění a oznámení. Displej: Umožňuje nastavit jas obrazovky, tapetu, obrazovku, spořič obrazovky a velikost písma. Účet a synchronizace: Nastavení a synchronizace telefonu s telefonním účtem. Místo služby: Povolení služby GPS a mobilních sítí. Bezpečnost: Nastavení zamykání, zaheslování SIM karty a SD karty. Jazyk a vstup: Nastavení jazykového rozhraní a jazyku klávesnice. Zálohování a reset: Reset DRM a obnovení továrního nastavení a vymazání všech osobních údajů ve Vašem telefonu. 14

15 Datum a čas: Nastavení aktuálního času a data. Rozvrh zapnutí / vypnutí: Nastavení vypnutí telefonu. Dostupnost: Nastavení pro slabozraké uživatele. Možnosti pro vývojáře: Možností pro vývojáře. Nezkoušejte tuto možnost pokud nejste vývojář. O telefonu: Zobrazení smartphon modelu, jeho stavu, softwarových a hardwarových informací. Připojení k bezdrátové síti Stiskněte tlačítko (f) a potom přejděte do nastavení. V Nabídce zapněte Wi-Fi. Klepněte na tlačítko Wi-Fi přesuňte se v nabídce k zjišťování sítě. Klepněte na vybranou síť a zadejte heslo, pokud jej síť vyžaduje. Vezměte prosím na vědomí: Důrazně se doporučuje vypnout WI-FI, pokud nepoužíváte síť. Prodloužíte tak výdrž své baterie. Odemknutí telefonu Pokud jste zapnuli telefon bez vložené SIM karty, vyzve Vás k vložení SIM karty. S vloženou SIM kartou ověří telefon automaticky její dostupnost. Potom se na obrazovce zobrazí následující v pořadí: Zadejte PIN1- pokud je vaše SIM zaheslována. Zadejte telefonní heslo, pokud jste nastavili telefonní heslo. Hledání sítě telefon začne vyhledávat vhodnou síť. 15

16 Volání Jakmile bude vaše SIM karta odemčena, telefon vyhledá automaticky vhodnou síť (na displeji se zobrazí nalezené sítě). Pokud Váš telefon najde vhodnou síť, název operátora se objeví uprostřed obrazovky. Poznámka: Pokud se objeví na obrazovce: "pouze pro tísňové volání" znamená to, že jste mimo síť pokrytí (oblast služeb), a že stále můžete volat tísňové linky v závislosti na intenzitě signálu Když se logo poskytovatele síťových služeb objeví na obrazovce, můžete uskutečnit nebo přijmout hovor. Intenzitu signálu sítě znázorňuje jeho ukazatel v horní části obrazovky. Kvalita konverzace je výrazně ovlivněna překážkami a pohybem v malém prostoru můžeme příjem a kvalitu konverzace zlepšit. 16

17 Řešení problémů Máte-li jakékoli dotazy týkající se telefonu, prosím zkuste najít řešení v níže uvedené tabulce. Problémy Příčina Řešení Špatný příjem Používáte-li telefon, v místech se špatným příjmem, např. mezi výškovými budovami nebo v přízemních bytech radiové vlny nemusí být přenášeny efektivně. Používáte-li telefon v síťové špičce, jako např. v pracovní době může to mít za následek špatný příjem. Vyhněte se tomu, jak můžete. Vyhněte se tomu, jak můžete. Vyskytujete-li se v místech nepokrytých vysílačem. Můžete požádat Vaše poskytovatele služeb, aby Vám dal mapu pokrytí. Ozvěny a hluk Linky sítě jsou ve velice špatném stavu. Je to regionální problém. V některých oblastech jsou telefonní linky ve špatném stavu. Zavěste a vytočte hovor znovu, vyberte jinou, lepší linku. Kratší doba pohotovostní Pohotovostní doba je relevantí vůči nastavení sítě Dočasně vypněte telefon. Výměna baterie. Nabijte baterii, či ji vyměnte za novou. Pokud nemáte signál, Váš telefon bude pokračovat ve vyhledávání spojení, to může vést k vybití baterie a tím i k snížení pohotovostní doby. Použíjte telefon v oblastech se silným signálem, nebo ho dočasně vypněte. 17

18 Nepodařilo se zapnou telefon Error SIM karty Baterie je vybitá SIM karta je poškozena SIM karta není správně vložena Kovová strana SIM karty je znečištěna. Zkotrolujte stav baterie a případně ji nabijte. Kontaktujte svého poskytovatele sítě. Zkontolujte zda je SIM karta správně vložena. Vyčistěte SIM kartu. Nepodařilo připojit k síti se SIM karta je neplatná Jste mimo GSM pokrytí. Kontaktujte svého poskytovatele sítě. Kontaktujte svého poskytovatele sítě pro tuto oblast. Signál je slabý. Spusťte připojení k síti v oblasti se silnějším signálem. Nelze volat Hovory jsou blokované. Zrušte v nastavení blokování hovorů. Je nastaveno používání předvolby. Zrušte předvolbu pro volání. Error PIN kódu Vložen nesprávný PIN kód zadán 3x nesprávně. Kontaktujte svého poskytovatele sítě. Nelze nabít baterii Baterie nebo nabíječka je zničená. Vyměňte baterii či nabíječku. Nabíjení baterie při teplotě nižší než -10 C či vyšší než 55 C. Změňte prostředí pro nabíjení. Slabé spojení Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojena. Nelze přidat kontakt do telefonu Nelze nastavit některé funkce Paměťová kapacita telefonu je vyčerpaná Služba není poskytována Vaším operátorem, nebo ji nemáte aktivovanou. Smažte některé kontakty ze svého telefonu. Kontaktujte svého poskytovatele sítě. 18

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace

1 Základy 1.1 Přehled 1.2 Bezpečnostní pokyny 1.3 Bezpečnostní upozornění a informace 1 1 Základy 1.1 Přehled Děkujeme, že jste si zvolili GSM/GPRS digitální mobilní telefon. Po přečtení si návodu k použití budete svůj telefon umět dokonale používat a budete moci využívat všechny jeho funkce

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Některé části této příručky se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na vaší oblasti nebo na poskytovateli služeb. www.samsung.com Printed

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1.

Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky EVOLVE s operačním systémem Android 4.1. Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste si vybral mobilní telefon značky s operačním systémem Android 4.1. Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití tento telefon je složité elektronické zařízení,

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

GT-S5610. Uživatelská příručka

GT-S5610. Uživatelská příručka GT-S5610 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Uživatelská příručka. www.htc.com

Uživatelská příručka. www.htc.com Uživatelská příručka www.htc.com Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

GT-C3520. Uživatelská příručka

GT-C3520. Uživatelská příručka GT-C3520 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

GT-S5620. Uživatelská příručka

GT-S5620. Uživatelská příručka GT-S5620 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI

Více

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

Více

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810-555-810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GU280 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz

Návod k použití. GSM telefon. EVOLVE Survivor GX780. www.evolve.cz Návod k použití GSM telefon EVOLVE Survivor GX780 www.evolve.cz Upozornění Tento produkt byl vytvořen tak aby vyhovoval standardu voděodolnosti IPX4. S ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2.

Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. Uživatelská příručka pro mobilní telefony s ANDROIDEM 4.4.2. verze 1.1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ... - 6-1.1. POPIS SPODNÍCH KLÁVES TELEFONU... - 6-1.2. WIDGETY... - 6-2. FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ...

Více

SGH-M110 Uživatelská příručka

SGH-M110 Uživatelská příručka SGH-M110 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa...

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa... 5035X 5035D Více informací o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto stránkách také najdete odpovědi na často

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

SM-G800F. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G800F. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G800F Uživatelská příručka Czech. 07/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 8 Obsah balení 9 Rozvržení zařízení 11 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 17 Používání

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

SM-G900F. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 8 Rozvržení zařízení 10 Tlačítka 11 Obsah balení 12 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Více

SM-G870F. Uživatelská příručka. Czech. 11/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G870F. Uživatelská příručka. Czech. 11/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G870F Uživatelská příručka Czech. 11/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 16 Používání

Více