5 ANDROID 4 SMARTPHONE PRO DVĚ SIMKARTY MT7003 STRUČNÝ NÁVOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 ANDROID 4 SMARTPHONE PRO DVĚ SIMKARTY MT7003 STRUČNÝ NÁVOD"

Transkript

1 5 ANDROID 4 SMARTPHONE PRO DVĚ SIMKARTY MT7003 STRUČNÝ NÁVOD 1

2 Základy 2 Úvod 2 Obsah balení 2 Bezpečnostní příručka 3 Bezpečnostní upozornění a oznámení 3 Začínáme 6 Připraveno k práci 6 Vzhled telefonu 8 Vysvětlení ovládacích tlačítek 9 Zapnutí vypnutí telefonu 9 Ikony 9 Provoz telefonu 10 Používání dotykové obrazovky 10 Android uživatelské rozhraní 10 Nainstalované aplikace 11 Pokročilé nastavení přístroje 13 Připojení k bezdrátové síti 15 Odemknutí telefonu 15 Volání 16 Řešení problémů 17 Specifikace 19 Základy Úvod Děkujeme Vám za zakoupení MEDIADROID Imperius 5 " dual SIM WCDMA / GSM smartphone (MT7003). Zařízení je vybaveno Android 4.x. operačním systémem. To Vám umožní používat dvě SIM karty současně (od různých poskytovatelů), stahovat aplikace a používat internet stejným způsobem jako při používání počítače. Telefon je také vybaven hudebním a video přehrávačem, prohlížečem fotografií, aplikací na čtení e-knih a mnoha dalšími. S GPS aplikací, dvěma vestavěnými kamerami, včetně jednoho hlavního 5Mpix optického rozlišení, bude tento smartphone velmi užitečný při cestování, v kanceláři i doma. Obsah balení 1. Imperius smartphone 2. Lithiová baterie 3. USB kabel 4. AC nabíječka 5. Sluchátka 6. Stručný návod 7. Záruční list 2

3 Bezpečnostní příručka Když budete kontaktovat telekomunikačního nebo obchodního zástupce je třeba, aby jste znali Vaše IMEI číslo mobilního telefonu. To najdete na štítku pod baterií telefonu. Prosím, opiště si toto číslo a pečlivě ho uschovejte pro budoucí použití. Aby se zabránilo zneužití mobilního telefonu učiňte následující preventivní opatření : Nastavte si PIN kód Vaší telefonní SIM karty. Pokud se tento kód stane známý třetí straně ihned ho změňte. Prosím, mějte telefon na očích při odchodu z vozidla. Je lepší vzít telefon s sebou, nebo ho zamknout v kufru vozidla. Nastavte si blokování hovorů. Bezpečnostní upozornění a oznámení Před použitím mobilního telefonu, si přečtěte pečlivě tento mauál, aby jste mobilní telefon používali správně a bezpečně. Obecné upozornění Pouze baterie a nabíječka specifikována naší společností by měla být používána u Vašeho mobilního telefonu. Ostatní produkty můžou mít za následek vytečení baterie, přehřátí, výbuch či požár. Chcete-li zabránit nefunkčnosti telefonu či jeho vzplanutí, prosím nenarážejte a nehažte s ním. Prosím, nedávejte baterii, či telefon do mikrovlnné trouby nebo vysokotlakého zařízení. Jinak by to mohlo vést k neočekávaným haváriím, např. poškození okolí nebo k požáru. Prosím, nepoužívejte telefon v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů, mohly by způsobit nefunkčnost telefonu a hrozí zde nebezpečí požáru. Prosím nevystavujte telefon vysokým teplotám, vlhkosti nebo prašným místům, mohlo by to způsobit nefunkčnost telefonu. Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí. Váš telefon není hračka. Děti by se mohly zranit. Chcete-li zabránit pádu telefonu, jeho selhání a poškození, prosím, nepokládejte jej na nerovný nebo nestabilní povrch. Používání telefonu Vypněte si mobilní telefon, kde není jeho používání dovoleno, jako na letišti nebo v nemocnici. Používání mobilního telefonu v těchto místech může mít vliv na běžný provoz elektronického zařízení a lékařských přístrojů. Sledujte předpisy při používání telefonu v těchto místech. Váš mobilní telefon je vybaven automatickou funkcí zapnutí mobilního telefonu. Zkontrolujte, nastavení Vašeho Budíku, aby nezapnul automaticky Váš mobilní telefon během letu. Nepoužívejte prosím svůj mobilní telefon v blízkosti slabého signálu nebo vysoce přesného elektronického zařízení. RF rušení by mohlo způsobit selhání těchto elektronických zařízení a jiné problémy. Věnujte speciální pozornost při používání v blízkosti těchto zařízení: naslouchadla, kardiostimulátory a dalších lékařské elektronické zařízení, požární hlásiče, automatické dveře a další automatické zařízení. Chcete-li zjistit vliv mobilního telefonu na kardiostimulátory nebo jiné elektronické zdravotnické zařízení kontaktujte výrobce nebo místního prodejce 3

4 Prosím nepoužívejte LCD obrazovku k narážení či odpalování věcí. LCD obrazovka by se mohla poškodit a způsobit únik tekutých krystalů. Je zde nebezpečí oslepnutí, pokud se tekuté krystaly dostanou do očí. Dojde-li k tomu opláchněte oči okamžitě čistou vodou a okamžitě jděte do nemocnice na odborné ošetření. Nerozebírejte a neupravujte svůj mobilní telefon, mohlo by to vést k jeho poškození. Např. K vytečení baterie, či selhání obvodů. Ve velmi výjimečných případech může mobilní telefon negativně ovlivnit vnitřní elektroniku u některých modelů automobilů. Aby jste si zajistili svou bezpečnost nepoužíveje za takovýchto podmínek mobilní telefon. Prosím, nepoužívejte jehly, pera nebo jiné ostré předměty na klávesnici, protože to může poškodit mobilní telefon nebo způsobit jeho poruchu. V případě poruchy antény, nepoužívejte telefon. Mohl by mít negativní vliv na lidské tělo. Nenechávejte telefon v kontaktu s magnetickými předměty, jako jsou magnetické karty. Záření z mobilního telefonu může poškodit infomace uložneé na disketách, platebních a kreditních kartách. Prosím, mějte malé kovové předměty, jako například připínáčky daleko od přijímače. Pokud je přijímač v provozu se stává magnetickým a může přittahovat tyto malé kovové předměty, a tím způsobit zranění nebo poškodit mobilní telefon. Vyhněte se styku mobilního telefonu s vodou, či jinou tekutinou. Pokud by tekutina pronikla do mobilního telefonu může způsobit zkrat, vytékání baterie, či jinou poruchu. Baterie Baterie má omezenou životnost. Čím kratší je životnost baterie, tím častěji se musí nabíjet. Pokud je baterie slabá ihned po nabití znamená to, že její životnost je u konce a musí se použít nová specifikovaná baterie. Nevyhazujte staré baterie s Vaším domacím odpadem. Pro vyhazování baterií jsou určena speciální odběrná místa. Prosím, nevyhazujte baterie do ohně, protože by mohlo dojít ke vznícení a explozi. Při instalaci baterie, nepoužívejte sílu ani tlak, mohlo by to vést k poškození, prasknutí či vznícení baterie. Prosím, nepoužívejte dráty, jehly nebo jiné kovové předměty ke zkratování baterie. Nepokládejte baterii na náhrdelníky nebo jiné kovové předměty, protože by mohly způsobit únik, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie. Prosím, nepájejte kontaktní body baterie. Pájení by způsobit únik, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie. Pokud se kapalina z baterie dostane do očí je zde nebezpečí slepoty. V takovém případě si netřete oči, ale okamžitě vypláchněte čistou vodou a jděte do nemocnice na odborné ošetření. Prosím nerozebírejte ani neupravujte baterii, protože by mohlo dojít k úniku, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie. Prosím, nepoužívejte baterie v blízkosti vysokoteplotních míst jako jsou požáry, nebo topení. Tyto místa mohou způsobit únik, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie. Pokud se baterie přehřívá, mění barvu během používání, nabíjení nebo skladování, prosím, přestaňte baterii používat a nahraďte ji novou baterií. 4

5 Pokud se vám kapalina z baterie dostane do kontaktu s kůží nebo na oblečení mohlo by dojít k popálení kůže. Ihned použijte čistou vodu k opláchnutí a vyhledejte lékařskou pomoc v případě potřeby. Pokud z baterie uniká zvláštní zápach, odeberte baterii z okolí otevřeného ohně, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Prosím, nenechte baterie mokrou, protože to může způsobit přehřátí, kouř a korozi. Nepoužívejte a neumísťujte prosím, baterie v místech s vysokou teplotou jako např. na přímém slunci. Může to vést k úniku, přehřátí, prasknutí či vznícení baterie, nižšímu výkonu, zkratu a menší životnosti baterie. Prosím, nenabíjejte baterii déle, než 24 hodin. Nabíjení telefonu Připojte nabíjecí konektor do mobilního telefonu. Indikátor stavu baterie bliká na obrazovce. I když je telefon vypnutý, ikona nabíjení se stále zobrazuje a indikuje nabíjení. Pokud je telefon úplně vybitý může se stát, že indikátor nabíjení se může objevit později. Když indikátor stavu baterie nebliká a označuje tím, že nabíjení bylo dokončeno. Pokud je telefon vypnutý, obrázek zobrazující úplné nabití se také zobrazí na obrazovce. Proces nabíjení může často trvat 3 až 4 hodiny. Během nabíjení se baterie, telefon i nabíječka zahřívají to je normální jev. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku od síťové zásuvky elektrické, a z mobilního telefonu. Poznámky: Během nabíjení musí být telefon v dobře větraném prostředí (+5 C ~ -40 C). Vždy používejte nabíječku co dodává výrobce. Použití neoprávněné nabíječky může být nebezpečné a vést k ukončení záruční doby pro Váš telefon. Pohotovostní doba a doba hovoru poskytované výrobcem jsou založeny na ideálních provozních podmínkách. V praxi, se doba provozu baterie se liší v závislosti na síti, podmínkách, provozním prostředí a využívání. Ujistěte se, že baterie byla nainstalována před nabíjením. Nevyjímejte baterii během nabíjení. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od telefonu a napájení. Pokud neodpojíte nabíječku od telefonu a napájení, bude nabíječka nadále nabíjet telefon a nabíjení baterie po 5 až 8 podstaně sníží úroveň baterie. Takovéto nabíjení, snižuje výkon baterie a zkracuje životnost telefonu. Používání nabíječky Prosím, použijte AC 220 ~ 230 voltů. Při použití jiného napětí by mohlo dojít k úniku elektrolytu, požáru, poškození telefonu i nabíječky. Je zakázáno zkratovat nabíječku, mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem a poškození nabíječky. Prosím, ihned očistěte shromážděný prach na elektrické zásuvce. Prosím, nedávejte nádoby s vodou do blízkosti nabíječky, aby jste se vyhnuli vylití na nabíječku a způsobení elektrického zkratu či nefunkčnosti nabíječky. 5

6 Pokud nabíječka přijde do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou, musí být okamžitě vypnuta, aby se předešlo elektrickému zkratu, požáru nebo sehání nabíječky. Prosím nerozebírejte ani neupravujte nabíječku, protože to povede k ublížení na zdraví, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození nabíječky. Prosím, nepoužívejte nabíječku v koupelně nebo jiné nadměrně vlhké oblasti, může to způsobti elektrický zkrat nebo vzplanutí nabíječky. Prosím, nedotýkejte se nabíječky, napájecího kabelu nebo napájecí zásuvky mokrýma rukama, mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem. Neupravujte ani nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel, mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte nabíječku od elektrické zásuvky. Při odpojování nabíječky, netahejte za kabel, ale spíše tahejte tělo nabíječky. Při tahání za kabel, by mohlo dojít k poškození kabelu nabíjčky a mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Čištění a údržba Mobilní telefon, baterie a nabíječka nejsou odolné vůči vodě. Prosím nepoužívejte je v koupelně nebo jiných nadměrně vlhkých oblastech a chraňte je před deštěm. Používejte měkký, suchý hadřík určený pro mobilní telefon, baterii a nabíječku. Prosím, nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo jiná rozpouštědla na čištění telefonu. Špinavá zásuvku může způsobit nekvalitní elektrický kontakt a tím ztrátu výkonu a dokonce i neschopnost dobít telefon. Začínáme Připraveno k práci Před zapnutím a) Rozbalte všechny položky z dárkového balení b) Otevřete opatrně zadní kryt, pomocí nehtu, začněte od mezery na okraji telefonu. Viz. šipka. c) Vložte platnou SIM kartu (nebo SIM karty) do příslušných zásuvek. Během tohoto úkolu věnujte prosím pozornost ikonám informujícím o správném směru vložení SIM karet. 6

7 Poznámka: SIM karty nejsou zahrnuty v smartphone balení. Prosím, buďte velmi opatrní při této operaci, nepoužívejte jakoukoliv sílu aby jste nepoškodili jemné kontakty. Karty vkládejte pod úhlem 10. Upozornění: Vypněte telefon před vyjmutím SIM karty. Nevkládejte nebo nevyjímejte SIM kartu, pokud je externí napájecí zdroj právě připojen, mohlo by to vést k poškození SIM karty. d) Vložte microsd paměťovou kartu s kapacitou až do 32GB (není součástí balení). Používat microsd kartu není nutné k používání mobilního telefonu a jeho funkcí, ale micro SD karta je nutná pro provoz fotoaparátu a spravování dat. Přesuňte jemně držák paměťové karty trochu nahoru a pak ho zvedněte do horní pozice: Pokud máte jen jednu kartu, prosím vložte jej do GSM/WCDMA portu. Pokud chcete použít systém duální SIM karty vložte do GSM/WCDMA portu kartu, která bude používat hlasové a datové služby (3G/HSPA), a do druhého portu označeného GSM dejte kartu pouze pro hlasové služby. Vložte micro SD kartu dle jejího tvaru do telefonu Zavřete držák na kartu a jemně ho posuňte a tím zamkněte micro SD kartu. UPOZORNĚNÍ! Vyjmutí karty, když je zařízení v provozu může způsobit poškození nebo ztrátu dat, pád aplikace nebo může dokonce zmrazit zařízení. 7

8 e) Vložte baterii dovnitř telefonu. Dejte přitom pozor na umístění kontaktů od baterie. Vzhled telefonu f) Opatrně přiložte zadní kryt telefonu. Tlačte na okraje telefonu dokud neuslyšíte cvaknutí. a) Zdířka pro sluchátka b) Zapínací tlačítko c) Ovládání hlasitosti d) Micro USB konektor e) Přední objektiv fotoaparátu f) Menu g) Tlačítko Home h) Návratové tlačítko i) Hlavní objektiv fotoaparátu j) Blikající bílá LED kontrolka k) Reproduktor 8

9 Vysvětlení ovládacích tlačítek Tlačítko Home (g): V jakémkoli stavu se po stisknutí tohoto tlačítka vrátíte na základní obrazovku. Zapínací tlačítko (b): Stisknutím tohoto tlačítka zapnete či vypnete telefon. Ovládání hlasitosti (c): Během hovoru, nebo během přehrávání hudby můžete zmáčknou toto tlačítko a regulovat pomocí něj hlasitost. Menu (f): Ukáže aktuální nabídku Návratové tlačítko (h): Zmáčknutím tohoto tlačítka se vrátíte do předchozího menu Poznámka: V tomto návodu znamená zmáčknutí tlačítka jeho zmáčknutí a ihned jeho opětovné uvolnění. Podržet tlačítko znamená zmáčknout tlačítko a držet ho po dobu cca 2 sekund či déle. Zapnutí vypnutí telefonu Pro zapnutí telefonu zmáčkněte a držte 3 sekundy zapínací tlačítko (B), potom čekejte, než se systém načte. Pro vypnutí telefonu zmáčkněte a držte 3 sekundy zapínací tlačítko (B), a potom potvrďte vypnutí na displeji. Ikony V pohotovostním režimu se mohou zobrazit následující ikony: Ikona Popis Ukazatel síly signálu Zmeškaný hovor Zjišťování momentální polohy Obdrželi jste novou zprávu Aplikace se stahuje Stahování dat ukončeno Budík byl nastaven a aktivován Probíhá telefonní hovor 9

10 Přehrávání hudby Probíhá nabíjení baterky Připojený USB kabel Blokování přístupu Připojeno k bezdrátové síti Zapnutý Bluetooth V telefonu není SIM karta GPRS připojení Provoz telefonu Používání dotykové obrazovky Telefon nabízí multi dotykové klávesy v hlavní obrazovce. Chcete-li používat tyto klávesy správně, proveďte kalibraci dotykové obrazovky. Postupujte prosím podle pokynů: Nedotýkejte se obrazovky s mokrýma rukama. Nedotýkejte se obrazovky s velkou silou. Nedotýkejte se obrazovky a kovovými nebo vodivými předměty. Android uživatelské rozhraní A) Standartní předinstalovaný widget najde způsob jak pomocí Internetu a Google vyhledávání nastaví přístup k internetu. První přístup k internetu musí být nejprve stanoven prostřednictím bezdrátového WiFI nebo 3G připojení). Widget je malá aplikace, která je trvale spuštěná na pozadí. B) Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí všechny nainstalované aplikace a widgety na přístroji. Vybrané aplikace můžou být spuštěny pomocí kliknutí na ně. Stisknutí a podržení Vašeho prstu na ikoně umožňuje vytvořit zástupuce ikony na jedné z hlavních obrazovek. C) Zástupce nainstalovaných aplikací na zařízení. Stiskněte a podržte prst na vybrané ikoně, Vám umožní změnit její pozici nebo ji odstranit. Bude ostraněna pouze ikona, nikoli aplikace. 10

11 Nainstalované aplikace Po zmáčknutí tlačítka pro aplikace (B) se objeví seznam ikon nainstalovaných aktuálních aplikací. Zde je popis pár z nich: Aplikace pro focení, video a prohlížení fotografií. Správce souborů na paměťové kartě a micro SD / SDHC kartě. Aplikace pro zobrazování polohy pracující s GPS a zobrazování map. Vyžaduje internetové připojení GPS navigace. Vyžaduje připojení k internetu. Aplikace pro zobrazování webových stránek. Kalendář D) Informační panel o stavu baterie, WiFi, a GSM připojení, aktuální čas atd. Panel také ukazuje aktuální informace o systému a oznamuje příchozí elektronickou poštu. 11

12 Kalkulačka Aplikace umožňující záznam zvuku. Bývalý Android Market aplikace ke stahování a nakupování software pro operační systém Android. Vyžaduje internetové připojení. Aplikace pro přehrávání hudby z paměťové karty nebo microsd / SDHC karty. Aplikace na správu krátkých textových zpráv. Aplikace umožńující telefonní volání. Aplikace pro zobrazení stažený souborů z internetu. Správa kontaktů telefonů a ů. Aplikace zobrazující ový účet. Nutný přístup k internetu. Aplikace na vyhledávání pomocí internetu, při kterém využívá služby Google Search. Aplikace umožňující pokročilé nastavení zařízení. Zobrazení hodin na displeji, lze zde také nastavovat budík. 12

13 Pokročilé nastavení přístroje Po vstupu do menu nastavení, budete mít přístup do správy zařízení a jeho příslušenství a paměti. Zde je dostupných možností: Bluetooth: zapnutí / vypnutí BT rozhraní, párování s možnými zařízeními. Využití dat: informace o použitých datových přenosech, nastevení limitů a varování. Více:... v další části menu: Připojení k bezdrátové síti. Varování. Neměňte nastavení, pokud nevíte,co děláte. Správa SIM: umožňuje nastavení nainstalované SIM karty, která umožňuje/přerušuje služby, správu služeb včetně přenosu dat (nastavení, která karta bude odpovědná za připojení k internetu), roaming... WI-FI: zapnutí / vypnutí Wi-Fi karty, připojení k dostupné síťi. Režim Letadlo - vypne všechny bezdrátové rozhraní a GSM služby VPN - nastavení pro VPN síť 13

14 Tethering a přenosný hotspot: sdílení připojení k internetu, nastavení mobilního přístupového bodu Mobilní sítě: připojení na 3G/GSM provozovatele GPRS přenos preferovaný režim: aktivace / deaktivace předvolby pro přenos dat (vyšší prioritu než hlasové služby). Doporučujeme ponechat tuto možnost neoznačenou. Ukládání: Zobrazuje se zde, stav vnitří paměťové karty telefonu. Baterie: Informace o využívání baterie. Aplikace: Zobrazení, správa a vymazávání aplikací z telefonu. Audio profily: Základní, tichý, jednání a venkovní profil. Je možné nastavit modifikované profily dle požadavků uživatele. Vyberte režim a zadejte přizpůsobené nastavení, vibrace, hlasitost, tón zvonění, upozrnění a oznámení. Displej: Umožňuje nastavit jas obrazovky, tapetu, obrazovku, spořič obrazovky a velikost písma. Účet a synchronizace: Nastavení a synchronizace telefonu s telefonním účtem. Místo služby: Povolení služby GPS a mobilních sítí. Bezpečnost: Nastavení zamykání, zaheslování SIM karty a SD karty. Jazyk a vstup: Nastavení jazykového rozhraní a jazyku klávesnice. Zálohování a reset: Reset DRM a obnovení továrního nastavení a vymazání všech osobních údajů ve Vašem telefonu. 14

15 Datum a čas: Nastavení aktuálního času a data. Rozvrh zapnutí / vypnutí: Nastavení vypnutí telefonu. Dostupnost: Nastavení pro slabozraké uživatele. Možnosti pro vývojáře: Možností pro vývojáře. Nezkoušejte tuto možnost pokud nejste vývojář. O telefonu: Zobrazení smartphon modelu, jeho stavu, softwarových a hardwarových informací. Připojení k bezdrátové síti Stiskněte tlačítko (f) a potom přejděte do nastavení. V Nabídce zapněte Wi-Fi. Klepněte na tlačítko Wi-Fi přesuňte se v nabídce k zjišťování sítě. Klepněte na vybranou síť a zadejte heslo, pokud jej síť vyžaduje. Vezměte prosím na vědomí: Důrazně se doporučuje vypnout WI-FI, pokud nepoužíváte síť. Prodloužíte tak výdrž své baterie. Odemknutí telefonu Pokud jste zapnuli telefon bez vložené SIM karty, vyzve Vás k vložení SIM karty. S vloženou SIM kartou ověří telefon automaticky její dostupnost. Potom se na obrazovce zobrazí následující v pořadí: Zadejte PIN1- pokud je vaše SIM zaheslována. Zadejte telefonní heslo, pokud jste nastavili telefonní heslo. Hledání sítě telefon začne vyhledávat vhodnou síť. 15

16 Volání Jakmile bude vaše SIM karta odemčena, telefon vyhledá automaticky vhodnou síť (na displeji se zobrazí nalezené sítě). Pokud Váš telefon najde vhodnou síť, název operátora se objeví uprostřed obrazovky. Poznámka: Pokud se objeví na obrazovce: "pouze pro tísňové volání" znamená to, že jste mimo síť pokrytí (oblast služeb), a že stále můžete volat tísňové linky v závislosti na intenzitě signálu Když se logo poskytovatele síťových služeb objeví na obrazovce, můžete uskutečnit nebo přijmout hovor. Intenzitu signálu sítě znázorňuje jeho ukazatel v horní části obrazovky. Kvalita konverzace je výrazně ovlivněna překážkami a pohybem v malém prostoru můžeme příjem a kvalitu konverzace zlepšit. 16

17 Řešení problémů Máte-li jakékoli dotazy týkající se telefonu, prosím zkuste najít řešení v níže uvedené tabulce. Problémy Příčina Řešení Špatný příjem Používáte-li telefon, v místech se špatným příjmem, např. mezi výškovými budovami nebo v přízemních bytech radiové vlny nemusí být přenášeny efektivně. Používáte-li telefon v síťové špičce, jako např. v pracovní době může to mít za následek špatný příjem. Vyhněte se tomu, jak můžete. Vyhněte se tomu, jak můžete. Vyskytujete-li se v místech nepokrytých vysílačem. Můžete požádat Vaše poskytovatele služeb, aby Vám dal mapu pokrytí. Ozvěny a hluk Linky sítě jsou ve velice špatném stavu. Je to regionální problém. V některých oblastech jsou telefonní linky ve špatném stavu. Zavěste a vytočte hovor znovu, vyberte jinou, lepší linku. Kratší doba pohotovostní Pohotovostní doba je relevantí vůči nastavení sítě Dočasně vypněte telefon. Výměna baterie. Nabijte baterii, či ji vyměnte za novou. Pokud nemáte signál, Váš telefon bude pokračovat ve vyhledávání spojení, to může vést k vybití baterie a tím i k snížení pohotovostní doby. Použíjte telefon v oblastech se silným signálem, nebo ho dočasně vypněte. 17

18 Nepodařilo se zapnou telefon Error SIM karty Baterie je vybitá SIM karta je poškozena SIM karta není správně vložena Kovová strana SIM karty je znečištěna. Zkotrolujte stav baterie a případně ji nabijte. Kontaktujte svého poskytovatele sítě. Zkontolujte zda je SIM karta správně vložena. Vyčistěte SIM kartu. Nepodařilo připojit k síti se SIM karta je neplatná Jste mimo GSM pokrytí. Kontaktujte svého poskytovatele sítě. Kontaktujte svého poskytovatele sítě pro tuto oblast. Signál je slabý. Spusťte připojení k síti v oblasti se silnějším signálem. Nelze volat Hovory jsou blokované. Zrušte v nastavení blokování hovorů. Je nastaveno používání předvolby. Zrušte předvolbu pro volání. Error PIN kódu Vložen nesprávný PIN kód zadán 3x nesprávně. Kontaktujte svého poskytovatele sítě. Nelze nabít baterii Baterie nebo nabíječka je zničená. Vyměňte baterii či nabíječku. Nabíjení baterie při teplotě nižší než -10 C či vyšší než 55 C. Změňte prostředí pro nabíjení. Slabé spojení Zkontrolujte, zda je nabíječka správně zapojena. Nelze přidat kontakt do telefonu Nelze nastavit některé funkce Paměťová kapacita telefonu je vyčerpaná Služba není poskytována Vaším operátorem, nebo ji nemáte aktivovanou. Smažte některé kontakty ze svého telefonu. Kontaktujte svého poskytovatele sítě. 18

MT7008. Stručný návod. 1.1.1 Obsah balení

MT7008. Stručný návod. 1.1.1 Obsah balení MT7008 Stručný návod 1. Základy 1.1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Dual SIM WCDMA/GSM smartphone (MT7008). Zařízení je vybaveno Android 4.x. operačním systémem. To Vám umožní používat dvě SIM karty současně

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka

Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tablet EAGET FAMILY N7A Uživatelská příručka Tento návod k použití je pouze pro referenční účely, mohou být změněny bez předchozího upozornění 1 Poděkování Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Produkt

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT

Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Point of view HDMI SmartTV dongle 200 BT Česky Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Bezdrátová nabíječka K7

Bezdrátová nabíječka K7 Bezdrátová nabíječka K7 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 Úvod Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro Vaší bezpečnost, prosíme, pečlivě pročtěte tento manuál před prvním použitím přístroje. Prosíme Vás o pročtení

Více

TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Děkujeme

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Přední fotoaparát Reproduktor Konektor sluchátek Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE

TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE TABLET TAB M723G NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte tuto příručku; uschovejte

Více

Bluetooth reproduktor Spectro LED

Bluetooth reproduktor Spectro LED Bluetooth reproduktor Spectro LED Návod k použití 33042 Důležité bezpečnostní pokyny Tento reproduktor je navržen tak, aby odolával šplíchající vodě ze všech úhlů. Ponoření celé jednotky do vody může produkt

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTP50.B M-BTP50.W Obsah CZ Záruka 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Nabíjení baterie 5 LED indikátor stavu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení se zařízením

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14

OBSAH. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny.3. 2. Popis produktu...4. 3. Ovládání...5. 4. Instalace a zapojení.12. 5. Technické parametry 14 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.3 2. Popis produktu....4 3. Ovládání...5 4. Instalace a zapojení.12 5. Technické parametry 14 1. Bezpečnostní pokyny Ujistěte se, že splňujete následující bezpečnostní pokyny

Více

Praktické rady pro váš

Praktické rady pro váš Praktické rady pro váš smartphone Samsung Baterie Kontrolní body, když je výdrž baterie krátká Kontrolní body, když baterii nelze nabít Čtyři obvyklé mylné představy Úsporný režim Úsporný režim CPU Úsporný

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

GOCLEVER TAB TAB R76.1 TAB R76.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

GOCLEVER TAB TAB R76.1 TAB R76.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T GOCLEVER TAB TAB R76.1 TAB R76.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte

Více

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití stereosluchátech Bluetooth Úvod do Bluetooth: Bluetooth sluchátka jsou přenosná sluchátka založena na bezdrátové Bluetooth technologii. Bluetooth

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele ios *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected Watch

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více