Instalační návod. Ver. 04_cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalační návod. Ver. 04_cz"

Transkript

1 Instalační návod Ver. 04_cz

2 OBSAH 1 Popis Úvodem Přenos poplachů Poplachová hlášení Uživatelská Obsluha Zjištění polohy prozvoněním Zjištění polohy odesláním SMS zprávy Ovládání výstupu Zjištění kreditu předplacené SIM karty Zjištění zadaných telefonních čísel Povolení / zákaz odesílání poplachových hlášení Nastavení jednotky Zjištění nastavených parametrů jednotky Nastavení telefonních čísel Smazání telefonního čísla Nastavení zabezpečeného prozvonění Test poplachového hlášení Nastavení vlastností vstupu a výstupu jednotky Povolení / zákaz odesílání poplachového hlášení NÁKLON VOZIDLA Nastavení přístupového kódu Nastavení automatického trackingu Uvedení jednotky do výrobního nastavení Instalace Elektrické zapojení Pokyny pro instalaci Mechanické upevnění SIM karta Výrobní nastavení Závěrečný test funkce LED signalizace Technické parametry Přehled SMS zpráv Poplachový vstup připojení na originální sirénu Schéma zapojení S t r á n k a

3 1 POPIS 1.1 Úvodem Komunikační modul PATRIOT X je založen na nejmodernějších technologiích. Slouží k zabezpečení vozidla a přenosu informací až na 5 telefonních čísel pomocí SMS a prozvoněním. Jednotku je možno použít samostatně nebo ve spojení s autoalarmem. Využívá 3D gravitační senzor, který detekuje neoprávněný pohyb, náklon a havárii vozidla. Montáž je velmi jednoduchá a rychlá díky malým rozměrům jednotky (55 x 67 x 20mm) a integrovaným anténám GSM a GPS. Záložní akumulátor v jednotce zajišťuje provoz i po odpojení napájecího napětí. Záložní baterie je plně nabita po 12h provozu vozidla. Nastavení a provedení testů jednotky PATRIOT X se provádí prostřednictvím SMS příkazů z mobilního telefonu. Pro instalaci jednotky PATRIOT X a její následné nastavení doporučujeme navštívit montážní firmu. 1.2 Přenos poplachů Při narušení vozidla odešle jednotka PATRIOT X poplachovou SMS zprávu na všechna nastavená telefonní čísla (viz kapitola 3.2 Nastavení telefonních čísel) a následuje poplachové volání formou krátkého prozvonění (cca. 15 s) na telefonní čísla, která mají prozvonění povoleno. Ze strany uživatele není potřeba poplachové volání převzít. Nevyzvednutí poplachového volání je bráno jako předaná poplachová informace. Při vyzvednutí poplachového volání je slyšet pravidelné pípání. Pokud dojde k vyvolání dalšího poplachu do 10 minut od předání prvního poplachu, bude tato informace předána na všechna nastavená telefonní čísla pouze formou SMS zpráv. Po ukončení jízdy si jednotka 180s analyzuje referenční polohu 3D gravitačního senzoru. V průběhu této analýzy nejsou přenášena poplachová hlášení Neoprávněný pohyb vozidla a Náklon vozidla. Součástí doručené poplachové SMS zprávy je informace o poplachu, stavu vozidla a aktuální GPS poloha s možností prokliku na mapové zobrazení v prostředí GoogleMaps (viz kapitola 1.2 Poplachová hlášení). 3 S t r á n k a

4 1.3 Poplachová hlášení VOZIDLO NARUŠENO VOZIDLO NARUŠENO POKLES NAPĚTÍ AUTOBATERIE ODPOJENÍ AUTOBATERIE NEOPRÁVNĚNÝ POHYB VOZIDLA STAV NOUZE VOZIDLA NÁKLON VOZIDLA KONTROLNÍ TEST Popis poplachového hlášení Informace od poplachového vstupu. Aktivace poplachu sestupnou hranou na poplachovém vstupu (min. délka impulsu 300ms/4s). Další poplach lze vyvolat až po 60s od ukončení prvního poplachu. Poplach od proudového snímače A13 (napojení na originální autoalarm vozidla). Aktivace vyšším proudem než 80mA po dobu min. 4s. Další poplach lze vyvolat až po 60s od ukončení prvního poplachu. Informace o poklesu napětí autobaterie. Pokles napájecího napětí pod 11,2V po dobu delší než 60s. Poplachová informace při odpojení autobaterie. Pokles napájecího napětí pod 8V po dobu více než 10s. Zjištění pohybu vozidla s vypnutým zapalováním. Informace o pohybu vozidla (z 3D gravitačního senzoru) po dobu delší než 4s. Další poplach lze vyvolat po 60 minutách vozidla v klidu nebo po zapnutí a vypnutí zapalování. Informace o stavu nouze vozidla (havárie, náraz). Informace z 3D gravitačního senzoru při hodnotě větší než 2,5G. Detekce náklonu vozidla (např. při krádeži kol). Informace z 3D gravitačního senzoru při náklonu vozidla větším než 1,8. Test předávání poplachových SMS zpráv a poplachového prozvonění. Formát přijaté SMS VOZIDLO NARUSENO GMT :28 RYCHLOST 5km/h VOZIDLO NARUSENO GMT :28 RYCHLOST 5km/h POKLES NAPETI AUTOBATERIE NAPETI 10.3V GMT :30 ODPOJENI AUTOBATERIE GMT :33 NEOPRAVNENY POHYB VOZIDLA GMT :29 STAV NOUZE VOZIDLA GMT :34 NAKLON VOZIDLA GMT :30 KONTROLNI TEST GMT :25 4 S t r á n k a

5 2 UŽIVATELSKÁ OBSLUHA Programování komunikačního modulu se provádí zadáváním SMS příkazů z mobilního telefonu. Do každého SMS příkazu je nutné zadat bezpečnostní kód <code>, který je z výroby nastaven na 1111 a má tvar #1111#. Znak # je povinný. 2.1 Zjištění polohy prozvoněním Zjištění polohy vozidla je možné provést prozvoněním telefonního čísla SIM karty vložené v jednotce. Jednotka potvrdí příjem požadavku ukončením spojení a odešle SMS zprávu o aktuální poloze vozidla. Prozvonění lze provést z libovolného telefonního čísla, pokud není nastaveno omezení (viz kapitola 3.4 Nastavení zabezpečeného prozvonění). Zjištění polohy vozidla prozvoněním. PATRIOT VYP MOTOR VYP GSM 96% NAPETI 13.3V RELE VYP GMT : Zjištění polohy odesláním SMS zprávy Aktuální polohu vozidla lze získat odesláním SMS zprávy z libovolného telefonu, a to v níže uvedeném tvaru. #code#info Zjištění polohy vozidla odesláním SMS zprávy. #1111#INFO PATRIOT VYP MOTOR VYP GSM 96% NAPETI 13.3V RELE VYP GMT :24 5 S t r á n k a

6 2.3 Ovládání výstupu Jednotka PATRIOT X má 1 výstup, kterým lze dálkově (pomocí SMS zprávy) ovládat například sirénu, blokaci motoru, nezávislé topení, apod. Doporučujeme ověřit u Vaší montážní firmy, zda byl výstup zapojen. #code#a a ZAP výstup zapnut VYP výstup vypnut IMP výstup sepnut na dobu 1s Trvalé sepnutí výstupu. #1111#ZAP RELE ZAP Trvalé vypnutí výstupu. #1111#VYP RELE VYP Sepnutí výstupu na 1s. #1111#IMP RELE IMPULS Y 2.4 Zjištění kreditu předplacené SIM karty Zjištění kreditu předplacené SIM karty lze provést u operátorů T-Mobile, O2 a Vodafone. #code#kredit Zjištění kreditu předplacené SIM karty. #1111#KREDIT Jednotka PATRIOT přepošle SMS zprávu od operátora. Zjištění kreditu u jiných operátorů lze provést odesláním SMS se speciálním kódem příslušného operátora. Tento kód lze nalézt na webových stránkách jednotlivých operátorů. Zjištění kreditu předplacené SIM karty operátora BLESK mobil. #1111#KREDIT*161*# Jednotka PATRIOT přepošle SMS zprávu od operátora. 6 S t r á n k a

7 2.5 Zjištění zadaných telefonních čísel Přehled telefonních čísel, která jsou uložena v seznamu jednotky PATRIOT X, lze získat prostřednictvím této SMS zprávy. Pokud je na konci telefonního čísla zkratka SMS, bude na něj odeslána pouze SMS zpráva a nebude toto telefonní číslo prozváněno. #code#tel Zjištění zadaných telefonních čísel. #1111#TEL TEL1: ,SMS TEL2:NEZADANO TEL3:NEZADANO TEL4:NEZADANO TEL5:NEZADANO ZABEZPECENE PROZVONENI VYP 2.6 Povolení / zákaz odesílání poplachových hlášení Tato funkce povoluje nebo zakazuje odesílání poplachových hlášení. Tuto funkci doporučujeme použít zejména při servisních opravách vozidla, poruše jednotky atd. #code#a a PATRIOTON PATRIOT zapnut PATRIOTOFF PATRIOT vypnut Y Povolení odesílání poplachových hlášení. #1111#PATRIOTON PATRIOT ZAP MOTOR VYP GSM 96% NAPETI 13.3V RELE VYP GMT :25 Zákaz odesílání poplachových hlášení. #1111#PATRIOTOFF PATRIOT VYP MOTOR VYP GSM 96% NAPETI 13.3V RELE VYP GMT :25 7 S t r á n k a

8 3 NASTAVENÍ JEDNOTKY 3.1 Zjištění nastavených parametrů jednotky Příkaz pro zjištění aktuálního nastavení parametrů jednotky. #code#status Zjištění aktuálního stavu a nastavení jednotky. #1111#STATUS SN FW PX.01RC S15 OFF GSM 96% SAT 06 PWR 13.3V OUT OFF OUT S15 OFF ALARM 0.3s PATRIOT OFF SEC OFF INT 0min CNT 0 TILT ON SN FW PX.01RC S15 ON GSM 100% SAT 06 PWR 13.6V OUT OFF OUT S15 OFF ALARM 0.3s PATRIOT OFF SEC OFF INT 0min CNT 0 TILT ZJIŠTĚNÉ PARAMETRY JEDNOTKY IMEI jednotky PATRIOT X Verze firmware Informace o stavu zapalování (ON/OFF) Informace o síle GSM signálu (min. 50%) Informace o počtu viditelných satelitů GPS (min. 5 satelitů) Napájecí napětí jednotky (min. 11,5V) Stav výstupu (ON/OFF/WAIT) Závislost výstupu na zapnutém zapalování (ON/OFF) Min. délka impulsu pro aktivaci poplachu (0.3s/4s) Předání poplachových zpráv (ON/OFF) Zabezpečené prozvonění (ON/OFF) Časový interval pro funkci automatického trackingu Počet odeslaných poloh při automatickém trackingu Povolení / zákaz odeslání poplachového hlášení NAKLON VOZIDLA 3.2 Nastavení telefonních čísel Pro správnou funkci komunikačního modulu je nutné zadat alespoň jedno telefonní číslo v mezinárodním formátu. SMS zprávou lze zadat 1 až 5 telefonních čísel. Pokud na konci telefonního čísla bude zadána zkratka SMS, bude na něj odeslána pouze SMS zpráva a toto telefonní číslo nebude prozváněno. #code#ntel#telefonní číslo#sms#ntel#telefonní číslo#sms n Pozice zadávaného telefonního čísla. Telefonní číslo Telefonní číslo v mezinárodním formátu ( ). SMS Na telefonní číslo jsou zasílány pouze SMS zprávy. 8 S t r á n k a

9 Y Nastavení dvou telefonních čísel na pozici jedna a tři. Telefonní číslo na pozici jedna bude informováno prostřednictvím SMS zprávy a prozvoněním. Telefonní číslo na pozici tři bude informováno pouze prostřednictvím SMS zpráv. #1111#1TEL# #3TEL# #SMS TEL1: TEL2:NEZADANO TEL3: ,SMS TEL4:NEZADANO TEL5:NEZADANO ZABEZPECENE PROZVONENI VYP Nastavení druhého telefonního čísla, které bude informováno pouze prostřednictvím SMS zpráv. Nastavení z předešlého příkladu se nezmění. #1111#2TEL# #SMS TEL1: TEL2: ,SMS TEL3: ,SMS TEL4:NEZADANO TEL5:NEZADANO ZABEZPECENE PROZVONENI VYP 3.3 Smazání telefonního čísla Pokud chceme smazat kterékoliv uložené telefonní číslo, odešleme následující SMS zprávu. Na pozici vymazaného telefonního čísla bude uvedeno NEZADANO. #code#ntel## Code Čtyřmístný bezpečnostní kód ( výrobní nastavení 1111 ). n Pozice telefonního čísla určeného ke smazání (1-5). Smazání telefonního čísla na první pozici. Telefonní čísla v jednotce jsou nastavena na prvních třech pozicích (dle druhého příkladu v kapitole 3.2 Nastavení telefonních čísel). #1111#1TEL## TEL1:NEZADANO TEL2: ,SMS TEL3: ,SMS TEL4:NEZADANO TEL5:NEZADANO ZABEZPECENE PROZVONENI VYP 3.4 Nastavení zabezpečeného prozvonění Příkazem lze omezit odeslání informace o poloze (po prozvonění) pouze na telefonní čísla zadaná v jednotce. #code#sec#a 0 zjištění GPS polohy vozidla prozvoněním je povoleno z jakéhokoliv telefonního a čísla (výrobní nastavení). 1 zjištění GPS polohy vozidla prozvoněním je povoleno pouze z telefonních čísel zadaných v jednotce na první až třetí pozici. 9 S t r á n k a

10 Y Předání GPS polohy vozidla pouze na telefonní čísla, která jsou zadána v jednotce. Prozvonění z jiných telefonních čísel bude ignorováno. #1111#SEC#1 SN FW PX.01RC S15 OFF GSM 96% SAT 06 PWR 13.3V OUT OFF OUT S15 ON ALARM 4s PATRIOT ON SEC ON INT 0min CNT 0 TILT ON 3.5 Test poplachového hlášení Příkaz spustí testovací sekvenci s odesláním poplachových hlášení na nastavená telefonní čísla. Poplachová hlášení musí být povolena příkazem PATRIOTON (viz kapitola 2.6 Povolení / zákaz poplachových hlášení). #code#test Spustit testovací sekvenci. #1111#TEST KONTROLNI TEST GMT : Nastavení vlastností vstupu a výstupu jednotky Tato funkce slouží k nastavení vlastností poplachového vstupu i výstupu. Parametr a nastavuje minimální dobu trvání poplachového impulsu (0,3s nebo 4s). Parametr b nastavuje chování výstupu při zapnutém zapalování. Při nastavení parametru b na hodnotu 1 je znemožněno sepnutí výstupu při zapnutém zapalování. Požadavek na sepnutí výstupu zůstává uložen v paměti jednotky a je proveden ihned po vypnutí zapalování. #code#cfg#ab a b 0 imunita pro poplach je 0,3s. 1 imunita pro poplach jsou 4s. 0 závislost výstupu na S15 vypnuta. 1 závislost výstupu na S15 zapnuta. 10 S t r á n k a

11 Nastavení imunity pro poplach 4s. Výstup závislý na S15. #1111#CFG#11 SN FW PX.01RC S15 OFF GSM 96% SAT 06 PWR 13.3V OUT OFF OUT S15 ON ALARM 4s PATRIOT OFF SEC OFF INT 0min CNT 0 TILT ON 3.7 Povolení / zákaz odesílání poplachového hlášení NÁKLON VOZIDLA Tato funkce povoluje nebo zakazuje odesílání poplachového hlášení NÁKLON VOZIDLA. #code#tilt#a a 1 poplachové hlášení NÁKLON VOZIDLA zapnuto (výrobní nastavení). 0 poplachové hlášení NÁKLON VOZIDLA vypnuto. Povolení odeslání poplachového hlášení NÁKLON VOZIDLA. #1111#TILT#1 SN FW PX.01RC S15 OFF GSM 96% SAT 06 PWR 13.3V OUT OFF OUT S15 ON ALARM 4s PATRIOT ON SEC ON INT 0min CNT 0 TILT ON 11 S t r á n k a

12 3.8 Nastavení přístupového kódu Po převzetí vozidla s instalovanou jednotkou PATRIOT X proveďte změnu výrobního bezpečnostního kódu (1111) na jiný, Vámi zvolený osobní bezpečnostní kód. Kód musí být čtyřmístná kombinace čísel. V případě, že kód zapomenete, kontaktujte výrobce jednotky. Pro změnu přístupového bezpečnostního kódu zadejte SMS příkaz: #code#code#newcode newcode Nový bezpečnostní kód. Nastavení nového bezpečnostního kódu #1111#CODE#2222 Kod je Nastavení automatického trackingu Příkazem lze nastavit periodické zasílání SMS zpráv (s polohou vozidla) po vyvolání poplachu Neoprávněný pohyb vozidla. SMS zpráva bude odeslána na první telefonní číslo uložené v jednotce. #code#track#xxzz xx Časový interval v minutách (rozsah 01 99minut ). zz Celkový počet zpráv SMS, které jednotka odešle (01 10 SMS zpráv ). #1111#TRACK#0503 SN FW PX.01RC S15 OFF GSM 100% SAT 06 PWR 13.3V OUT OFF OUT S15 ON ALARM 4s PATRIOT OFF SEC OFF INT 5min CNT 3 TILT ON Při poplachu se odešlou 3 SMS zprávy v pětiminutovém intervalu Uvedení jednotky do výrobního nastavení Příkaz pro uvedení jednotky do výrobního nastavení (viz kapitola 4.5. Výrobní nastavení). #code#reset Uvedení jednotky do výrobního nastavení. #1111#RESET VYROBNI NASTAVENI 12 S t r á n k a

13 4 INSTALACE 4.1 Elektrické zapojení Čelní pohled na konektor jednotky 2x3 piny PIN BARVA VODIČE POPIS VODIČE 1 černý vodič záporný napájecí vodič GND - musí být připojen k originálnímu kostřícímu bodu vozidla 2 červený vodič kladný napájecí vodič napájecí vodič připojte přes pojistku 3A na kladný pól autobaterie 3 zelený vodič +15 (klíč zapalování v poloze ZAP) 4 fialový vodič výstup s mínusovou polaritou - max. 300mA 5 žlutý vodič poplachový vstup 6 žlutočerný vodič originální siréna ve vozidle 4.2 Pokyny pro instalaci Instalaci proveďte při odpojeném mínusovém pólu autobaterie (pozor na kódovaná autorádia). PATRIOT X je určen pro vozidla s provozním napětím sítě 12V/24V. Zapojení proveďte dle přiloženého schématu. Kabeláž jednotky umístěte pokud možno společně s originální kabeláží vozidla a připevněte ji stahovacími páskami. Černý kostřící vodič GND (konektor pozice č. 1) musí být připojen co nejblíže k originálnímu kostřícímu bodu vozidla. Veškeré vodiče připojené na +12V musí být chráněny 3A pojistkou. K propojení vodičů nepoužívejte rychlospojky, ale pevné pájené nebo lisované spoje. Jako referenční bod pro všechna měření používejte PIN 1(GND) na jednotce PATRIOT X. Při zapnutém zapalování i startování vozidla musí být na zeleném vodiči +15 (konektor - pozice č. 3 ) trvalé napětí +12V. Žlutý vodič - poplachový vstup (konektor pozice č. 5) propojte s autoalarmem. V klidovém stavu musí být napětí minimálně 3V, při poplachovém stavu méně než 0,5V. Pro připojení na originální autoalarm vozidla využijte integrovaného proudového snímače v jednotce (viz kapitola 4.10 Poplachový vstup připojení na originální sirénu). Při vložení SIM kary je nutné provést reset jednotky stlačením resetovacího tlačítka vpravo od napájecího konektoru z důvodu správné inicializace jednotky. 4.3 Mechanické upevnění Jednotka PATRIOT X musí být instalována ve vozidle pomocí oboustranné lepicí pásky, případně stahovacích pásků. Antény GSM a GPS jsou integrovány přímo v jednotce, proto je třeba, aby označený prostor GPS na horní straně jednotky nebyl zastíněn kovovými částmi a směřoval vzhůru. Pokud má vozidlo pokovená skla nebo vyhřívané přední sklo, umístěte modul mimo tato místa. Doporučujeme dodržet dostatečnou vzdálenost od zdrojů tepla a umístění na skrytém místě tak, aby byly znesnadněny pokusy o neoprávněnou manipulaci. Montážní místo volte s ohledem na skutečnost, že jednotka není vodotěsná. 13 S t r á n k a

14 4.4 SIM karta Pro správnou funkci jednotky PATRIOT X je nutné vložit aktivní SIM kartu se zrušeným požadavkem na kód PIN. Správná orientace SIM karty je znázorněna ve schématu zapojení. Lze použít jak předplacenou, tak paušální SIM kartu libovolného operátora. U předplacené SIM karty je potřeba zajistit dostatečnou výši kreditu a dobu platnosti. Při vložení SIM kary je nutné provést reset jednotky stlačením resetovacího tlačítka vpravo od napájecího konektoru z důvodu správné inicializace jednotky. 4.5 Výrobní nastavení Bezpečnostní kód - <code> Nejsou zadána žádná telefonní čísla - TEL 1 5 :Nezadáno Výstup vypnut Závislost výstupu na S15 vypnuto PATRIOT X - vypnut Imunita poplachového vstupu je 0,3s Zabezpečené prozvonění - vypnuto 4.6 Závěrečný test funkce Po instalaci jednotky PATRIOT X vyjeďte s vozidlem na místo s dobrým výhledem na oblohu a postupujte následujícím způsobem: Klíč v zapalování musí být nejméně 10 minut v poloze ZAPNUTO. Na telefonní číslo SIM karty v jednotce odešlete příkaz STATUS (viz kapitola 3.1 Zjištění nastavených parametrů jednotky) a zkontrolujte zjištěné hodnoty. Zadejte alespoň 1 telefonní číslo (viz kapitola 3.2 Nastavení telefonních čísel). Odešlete příkaz pro povolení odesílání poplachových hlášení (viz kapitola 2.6 Povolení / zákaz odesílání poplachových hlášení). Odešlete příkaz pro test poplachového hlášení (viz kapitola 3.5 Test poplachového hlášení) Ověřte přenos poplachové informace od autoalarmu (je-li zapojen). Proveďte test ovládání výstupu, je-li zapojen (viz kapitola 2.3 Ovládání výstupu). Proveďte závěrečné nastavení dle přání zákazníka (zadání telefonních čísel, změnu bezpečnostního kódu atd.). 4.7 LED signalizace LED STATUS 1 x krátce po 3s PATRIOT zapnut nesvítí PATRIOT vypnut LED GSM 1 x krátce po 2s Jednotka registrována na domácí síti 2G. 2 x krátce po 2s Jednotka registrována na domácí síti 3G. 1 x krátce po 50ms Jednotka registrována na roamingové síti. trvale svítí Přenos dat hovor. 14 S t r á n k a

15 4.8 Technické parametry GSM Komunikace GPS Senzor přetížení 3G Výstup Napájení Spotřeba Synchronizace času Rozměry Hmotnost Rozsah pracovních teplot 850 / 900 / 1800 / 1900MHz Volání, SMS 56 kanálový přijímač, GPS/QZSS L1 C/A, FDMA, SBAS: WAAS, EGNOS, MSA, citlivost až -162dBm 3D gravitační senzor 1 výstup otevřený kolektor (300mA) Napájecí napětí: 9-24V DC <15mA Datum a čas jsou synchronizovány GPS 55 x 67 x 20mm 58g -30 C až +85 C 4.9 Přehled SMS zpráv POPIS Tvar SMS Příklad Zjištění polohy vozidla zasláním SMS #code#info #1111#INFO Zapnutí výstupu #code#zap #1111#ZAP Vypnutí výstupu #code#vyp #1111#VYP Krátké sepnutí výstupu #code#imp #1111#IMP Zjištění kreditu předplacené SIM karty #code#kredit #1111#KREDIT Zjištění nastavených telefonních čísel #code#tel #1111#TEL Povolení odesílání poplachových hlášení #code#patrioton #1111#PATRIOTON Zákaz odesílání poplachových hlášení #code#patriotoff #1111#PATRIOTOFF Zjištění nastavených parametrů jednotky #code#status #1111#STATUS Nastavení telefonních čísel #code#ntel#tel.číslo #1111#1TEL# Nastavení telefonních čísel - pouze SMS #code#ntel#tel.číslo#sms #1111#1TEL# #SMS Smazání telefonního čísla #code#tel## #1111#TEL## Nastavení odpovědi prozvoněním #code#sec#a #1111#SEC#1 Test poplachového hlášení #code#test #1111#TEST Nastavení vstupu a výstupu jednotky #code#cfg#ab #1111#CFG#11 Nastavení automatického trackingu #code#track#xxzz #1111#TRACK#0503 Povolení popl. hlášení NÁKLON VOZIDLA #code#tilt#1 #1111#TILT#1 Zákaz popl. hlášení NÁKLON VOZIDLA #code#tilt#0 #1111#TILT#0 Nastavení přístupového kódu #code#code#newcode #1111#CODE#2222 Uvedení jednotky do výrobního nastavení #code#reset #1111#RESET 15 S t r á n k a

16 4.10 Poplachový vstup připojení na originální sirénu Pro připojení poplachového vstupu přerušte napájecí vodič originální sirény (originálního alarmu) ve vozidle a zapojte žlutý a žlutočerný vodič dle následujícího schématu Schéma zapojení Výrobce: F&B COMPANY s.r.o., Olomouc, S t r á n k a

PATRIOT XI Instalační návod. Instalační návod. Ver. 02_cz. Eurosat Cs spol. s r. o. Rev. 13/10

PATRIOT XI Instalační návod. Instalační návod. Ver. 02_cz. Eurosat Cs spol. s r. o. Rev. 13/10 Instalační návod Ver. 02_cz OBSAH 1 POPIS... 3 1.1 ÚVODEM...3 1.2 POROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ POUŽITÍ...3 2 ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD (EKJ)...4 2.1 FUNKCE ELEKTRONICKÉ KNIHY JÍZD...4 2.1.1 Automatická kniha jízd...4

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace V tomto režimu CA-1803BT umožňuje: automatické odesílání SMS zpráv při aktivaci vstupů a informačních SMS zpráv

Více

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 Zařízení je určeno ke sledování provozu motorových vozidel a pro přenos poplachů na mobilní telefon. Během jízdy jednotka zaznamenává zeměpisnou

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1802 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

μgate (microgate) miniaturní GSM komunikátor návod aktualizován 18.12.2009 uživatelský návod pro verzi firmware 1.05, hw verze 1.

μgate (microgate) miniaturní GSM komunikátor návod aktualizován 18.12.2009 uživatelský návod pro verzi firmware 1.05, hw verze 1. μgate (microgate) miniaturní GSM komunikátor návod aktualizován 18.12.2009 uživatelský návod pro verzi firmware 1.05, hw verze 1.0 CZ, SK verze GSM komunikátor μgate je univerzálním GSM zařízením přenášející

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Určen pro osobní a nákladní automobily, lodě, jachty, zemědělské stroje, jednorázové stroje apod. GPS lokátor SEVT300L

Určen pro osobní a nákladní automobily, lodě, jachty, zemědělské stroje, jednorázové stroje apod. GPS lokátor SEVT300L GPS lokátor SEVT300L Určen pro osobní a nákladní automobily, lodě, jachty, zemědělské stroje, jednorázové stroje apod. Základní popis SEVT300L je GSM/GPS/GPRS speciálně navržený lokátor pro monitorování

Více

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek Poslední aktualizace 14.10.2013 Představení kamery 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 miniaturní 3G kamera pohlídá váš dům, byt, garáž či chalupu vyfotí

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

Obsah 4. NASTAVENÍ DS 512 - HLAVNÍ NASTAVENÍ... 6 5. NASTAVENÍ DS 512 - NASTAVENÍ GSM... 9 7. PROGRAMOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ...

Obsah 4. NASTAVENÍ DS 512 - HLAVNÍ NASTAVENÍ... 6 5. NASTAVENÍ DS 512 - NASTAVENÍ GSM... 9 7. PROGRAMOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ... Montážní návod Obsah 1. PRINCIP ČINNOSTI DS 512... 4 2. OBSAH BALENÍ... 5 3. PŘÍPRAVA SIM KARTY... 6 4. NASTAVENÍ DS 512 - HLAVNÍ NASTAVENÍ... 6 5. NASTAVENÍ DS 512 - NASTAVENÍ GSM... 9 6. DIAGNOSTICKÉ

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

GSM Exeo Delfín. Ještě nikdy nebylo všechno tak v pohodě... sw verze 5.10, HW verze 2.1. www.sledujauto.cz

GSM Exeo Delfín. Ještě nikdy nebylo všechno tak v pohodě... sw verze 5.10, HW verze 2.1. www.sledujauto.cz GSM Exeo Delfín Zabezpečovací, logistický a vyhledávací systém GSM/GPS Instalační příručka Ještě nikdy nebylo všechno tak v pohodě... sw verze 5.10, HW verze 2.1 www.sledujauto.cz Obsah: 1.1Popis zařízení:

Více

GSM ovládání na DIN lištu Zařízení ovládané SMS zprávami a prozvoněním s možností vlastního programového nastavení

GSM ovládání na DIN lištu Zařízení ovládané SMS zprávami a prozvoněním s možností vlastního programového nastavení GSM ovládání na DIN lištu Zařízení ovládané SMS zprávami a prozvoněním s možností vlastního programového nastavení Uživatelský manuál 1.Popis zařízení GSM SPÍNAČ DIN slouží k ovládání zařízení pomocí SMS

Více

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál GSM modul VT 10 manuál GSM MODUL VT 10 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

CommandCall CC1. Uživatelská a inštalační příručka. PC Setup 1.4 Controll SW 1.14. Objednacií číslo. GSM komunikační modul

CommandCall CC1. Uživatelská a inštalační příručka. PC Setup 1.4 Controll SW 1.14. Objednacií číslo. GSM komunikační modul CommandCall CC1 GSM komunikační modul Uživatelská a inštalační příručka Objednacií číslo 206300322700 PC Setup 1.4 Controll SW 1.14 Obsah 1. Obsah balení... 2 1.1. GSM komunikační modul CommandCall...

Více

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Pager VT 16 manuál GSM PAGER VT 16 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku. s Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku EasyGate. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Našim přáním je, abyste byl s GSM

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

GSM SPÍNAČ GS 300 zásuvka ovládaná SMS a prozvoněním. uživatelský manuál

GSM SPÍNAČ GS 300 zásuvka ovládaná SMS a prozvoněním. uživatelský manuál GSM SPÍNAČ GS 300 zásuvka ovládaná SMS a prozvoněním uživatelský manuál 1. Popis zařízení Mikrovlny s.r.o, www.mikrovlny.cz GSM SPÍNAČ slouží k ovládání spotřebičů pomocí SMS a prozváněním pomocí mobilního

Více