KX-PRX150FX. Návod k obsluze. Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým ovládáním. Model č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KX-PRX150FX. Návod k obsluze. Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým ovládáním. Model č."

Transkript

1 Návod k obsluze Prémiový telefon se špičkovým designem a s dotykovým ovládáním Model č. KX-PRX150FX Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Přečtěte si tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Chcete-li zařízení použít ve své zemi, nejprve v zařízení změňte nastavení regionu podle své země (strana 44). (Pro Českou republiku a Slovensko) Tento bezdrátový telefon je možné používat na základě generální licence č.: VO-R/8/ (pro Českou republiku) a VPR-7/2001 (pro Slovensko).

2 Obsah Úvod Informace o příslušenství...3 Obecné informace...4 Důležité informace Pro vaši bezpečnost...6 Důležité bezpečnostní pokyny...8 Zajištění nejlepších provozních podmínek...8 Další informace...9 Specifická míra absorpce...9 Licence koncového uživatele...10 Upozornění týkající se softwaru Open Source...10 Vyloučení odpovědnosti...10 Technické údaje...11 Začínáme Příprava základny...12 Příprava nabíječky...12 Příprava mikrotelefonu...13 Informace o napájení a nabíjení...15 Seznámení s telefonním systémem...16 Zapnutí a vypnutí mikrotelefonu...17 Průvodce nastavením...18 Hlavní obrazovka...19 Stav a upozornění...20 Aplikace Pevná linka...20 Funkce telefonu Uskutečnění hovorů...22 Používání dalších funkcí během hovoru...23 Příjem hovorů...24 Používání seznamů hovorů...26 Funkce telefonního seznamu Přidání kontaktů...29 Volání kontaktů...29 Správa kontaktů...30 Rychlá volba...30 Funkce záznamníku Funkce nahrávání zpráv...31 Záznamník...31 Zapnutí a vypnutí záznamníku...31 Uvítací zprávy...31 Přehrávání vašich zpráv...32 Funkce dálkového ovládání...34 Nastavení záznamníku...37 Další funkce a nastavení Vyzvánění a nastavení zvuku...39 Noční režim...40 Automatický příjem...40 Blokování příchozích hovorů (blokování hovorů)...40 Blokování odchozích hovorů (omezení hovorů)...41 Režim EKO...42 Převodní kódy telefonních čísel...42 První zazvonění...43 Čas zpětného volání / funkce Flash...43 Kód PIN základny...43 Tonová / pulzní volba...43 Nastavení regionu...44 Jazyk textu na displeji...44 Datum a čas...44 Nastavení sítě Wi-Fi...45 Účet Google...45 Podpora ID volajícího...46 Hlasová schránka...46 Rozšíření telefonního systému Přidání mikrotelefonů...48 Funkce interkomu...49 Přidání základen...50 Přidání opakovače DECT...51 Používání hledačů klíčů...51 Další informace Přehled nastavení telefonu...54 Dodané aplikace...56 Stavové ikony...58 Ikony upozornění...59 Nastavení ovládacího panelu...60 Řešení potíží...61 Aktualizace softwaru...65 Montáž na stěnu...66 Podmínky používání...67 Prohlášení o shodě...68 Rejstřík Rejstřík

3 Úvod Informace o příslušenství Dodané příslušenství Č. Položka příslušenství / Objednací číslo Množství A Síťový adaptér pro základnu / PNLV226CE 1 B Síťový adaptér pro nabíječku / PNLV230CE 1 C Telefonní kabel 1 D Nabíjecí baterie *1 1 E Kryt na mikrotelefon *2 1 F Nabíječka 1 *1 Informace o náhradní baterii: strana 3. *2 Kryt se dodává připevněný k mikrotelefonu. A B C D E F Doplňkové/náhradní příslušenství Informace o prodeji získáte u nejbližšího prodejce značky Panasonic. Položka příslušenství Nabíjecí baterie Číslo modelu Náhlavní souprava RP-TCM120 *1 Opakovač DECT KX-PRA10EX R Lithium-iontová (Li-Ion) baterie KX-A405 Hledač klíčů KX-TGA20FX *2 *1 Informace o náhlavní soupravě dostupné ve vaší oblasti získáte od společnosti Panasonic nebo autorizovaného prodejce kontaktní údaje jsou uvedeny na zadním přebalu. *2 V telefonním systému můžete zaregistrovat až 4 volitelné hledače klíčů. Zaregistrujete-li hledač klíčů v základně a následně jej připnete k předmětu, který snadno ztrácíte (např. klíče od domu nebo auta), můžete pomocí mikrotelefonu ztracený předmět vyhledat. Další informace získáte na následující webové adrese: 3

4 Úvod Rozšíření telefonního systému Mikrotelefon (volitelný): KX-PRXA15FX Svůj telefonní systém můžete rozšířit tak, že na jednu základnu zaregistrujete další volitelné mikrotelefony (max. 6). R Volitelný mikrotelefon může mít jinou barvu než dodávané mikrotelefony. Obecné informace R Tento přístroj je určen pro použití v analogové telekomunikační síti České republiky, Slovenska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Chorvatska, Slovinska, Rumunska a Bulharska. R V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení. R Chcete-li zařízení používat v jiných zemích, kontaktujte, prosím, dodavatele zařízení. Prohlášení o shodě: R Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s klíčovými požadavky a dalšími platnými opatřeními směrnice Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE směrnice pro rádiové a telekomunikační stanice) 1999/5/ES. Prohlášení o shodě pro příslušné produkty Panasonic popsané v této příručce jsou k dispozici ke stažení na stránkách: Kontakt na autorizovaného zástupce: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany 4

5 Úvod Pro budoucí použití Doporučujeme uschovat záznam o následujících informacích je důležitý při záručních opravách. Výrobní číslo Datum nákupu (je uvedeno na zadní straně základny) Jméno a adresa prodejce Sem připevněte váš nákupní doklad. Ochranné známky R Google, Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc. R Značka a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jejich používání společností Panasonic Corporation se řídí příslušnou licencí. R Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance. R Logo microsdhc je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. R Všechny ostatní zde používané obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Upozornění R Výraz aplikace se v tomto dokumentu používá k označení programů nainstalovaných v mikrotelefonu. R Mikrotelefon je kompatibilní s paměťovými kartami microsd a microsdhc. Výraz karta microsd se v tomto dokumentu používá jako obecné označení všech podporovaných karet. R Obrázky a snímky obrazovek použité v tomto dokumentu slouží pouze pro referenci a od skutečného produktu se mohou lišit. R Z čísel modelů uvedených v tomto dokumentu byla vynechána přípona. R Informace v tomto dokumentu se mohou bez oznámení změnit. 5

6 Důležité informace Pro vaši bezpečnost Abyste zabránili vážnému poranění nebo ztrátám na životech / majetku, pečlivě si přečtěte tuto část dříve, než produkt budete používat. Tímto zajistíte správné a bezpečné používání produktu. VAROVÁNÍ Připojení k elektrické síti R Používejte pouze zdroj napájení vyznačený na zařízení. R Nepřetěžujte napájecí zásuvky a prodlužovací šňůry. Může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. R Do síťové zásuvky pevně zasuňte adaptér střídavého proudu / zástrčku napájecího kabelu. Pokud tak neučiníte, můžete být zasaženi elektrickým proudem a/nebo může vznikat nadměrné teplo, které způsobí požár. R Pravidelně z adaptéru střídavého proudu / zástrčky napájecího kabelu odstraňujte případný prach atd. nejprve odpojte zařízení od síťové zásuvky a poté jej otřete suchým hadříkem. Nahromaděný prach může díky vlhkosti apod. způsobit poruchu izolace, což může mít za následek vznik požáru. R Pokud z výrobku vychází kouř či neobvyklý zápach nebo pokud vydává neobvyklé zvuky, odpojte jej od zásuvky. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ověřte, že se z výrobku již nekouří, a kontaktujte autorizované servisní středisko. R Pokud se zařízení rozlomí, odpojte jej od síťových zásuvek, a nikdy se nedotýkejte vnitřních částí produktu. R Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama. Existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. R Síťový adaptér se nesmí používat venku. Instalace R Toto zařízení není voděodolné. Zařízení nevystavujte dešti ani jakémukoliv typu vlhkosti, abyste zamezili nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. R Přístroj neumísťujte ani nepoužívejte blízko automaticky řízených zařízení, jako např. automatických dveří nebo požárních alarmů. Rádiové vlny vysílané z tohoto produktu mohou u takového zařízení způsobit poruchu, která může mít za následek nehodu. R Zabraňte přílišnému napínání, ohýbání nebo přiskřípnutí kabelů síťového adaptéru nebo telefonní linky pod těžkými předměty. R Veškeré příslušenství včetně SIM karty a karty microsd uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili nebezpečí jejich spolknutí. Provozní bezpečnostní opatření R Před čištěním odpojte zařízení z napájecích zásuvek. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky. R Nerozebírejte zařízení. R Na zástrčku telefonní linky nerozlijte tekutiny (saponáty, čisticí prostředky atd.), ani ji nenechte jinak zvlhnout. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Pokud zástrčka telefonní linky zvlhne, okamžitě ji vytáhněte z telefonní zásuvky a nepoužívejte ji. R Nenechávejte toto zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů, vařičů atd.), na přímém slunečním záření nebo v autě za horkých dní. Nesmí být umístěno v místnostech s teplotami nižšími než 0 C nebo vyššími než 40 C. R Příliš vysoké nastavení zvuku při používání sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. R Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší dobu zvuk při vysoké hlasitosti. R Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích. Dodržujte omezení týkající se použití radiofrekvenčních zařízení na čerpacích stanicích, v chemičkách nebo na místech, kde probíhá odstřelování. R Chcete-li zabránit poškození či selhání, neupravujte SIM kartu ani kartu microsd a nedotýkejte se zlatě zabarvených kontaktů karty. R Během řízení dopravního prostředku dodržujte místní dopravní předpisy týkající se používání tohoto zařízení. R Vysokofrekvenční signály mohou ovlivnit elektronické systémy v motorových vozidlech (např. systémy vstřikování paliva, systémy airbagů atd.), které nebyly správně nainstalovány nebo nejsou dostatečně 6

7 Důležité informace odstíněny. Další informace vám poskytne výrobce automobilu nebo vybavení. R Při nástupu do letadla zařízení vypněte. Než zařízení zapnete, vyčkejte na instrukce palubního personálu ohledně používání elektronických zařízení a zařízení, následně zapněte v režimu pro použití v letadle. Používání tohoto zařízení v letadle může nebezpečně ovlivnit funkce letadla, může narušit bezdrátovou komunikaci a může být nezákonné. R Toto zařízení umí vytvářet jasné záblesky, které mohou způsobit záchvaty nebo ztrátu vědomí. R Abyste zabránili vážnému poškození zařízení, vyvarujte se silným nárazům a hrubému zacházení. R Displej je vyroben ze skla. Pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo s ním silně narazíte, může se toto sklo rozbít. R Nevystavujte kůži dlouhodobému kontaktu s tímto zařízením. Je-li kůže vystavena teplu vytvářenému tímto zařízením nebo síťovým adaptérem po dlouhou dobu, může dojít ke vzniku nízkoteplotních popálenin. R Ačkoli zařízení obsahuje technologii GPS, nelze jej použít jako navigaci pro letadla, vozidla či osoby ani jako vysoce přesné zařízení pro určování souřadnic. Neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené používáním funkce GPS pro tyto účely nebo nesprávnými údaji či informacemi, jejichž příčinou jsou vnější faktory, jako je porucha, chyba uživatele nebo výpadek elektrického proudu (včetně zkratu baterie). Zdravotní informace R Požádejte výrobce konkrétních osobních zdravotních přístrojů, jako např. kardiostimulátoru nebo naslouchátek, o informace, zdali jsou přístroje náležitě chráněny před externí radiofrekvenční energií. Funkce technologie DECT pracují v rozsahu 1,88 GHz až 1,90 GHz s maximálním výkonem přenosu 250 mw. Funkce technologie Wi-Fi pracují v rozsahu 2,4 GHz až 2,4835 GHz s maximálním výkonem přenosu 80 mw. Funkce technologie GSM pracují v rozsahu 880 MHz až 1,88 GHz s maximálním výkonem přenosu 2 W. Funkce technologie W-CDMA pracují v rozsahu 880 MHz až 2,17 GHz s maximálním výkonem přenosu 250 mw. R Společnost Wireless Technology Research (WTR) doporučuje zachovat mezi bezdrátovým zařízením a implantovanou zdravotnickou pomůckou (např. kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem) alespoň 15,3 cm, aby se zabránilo případnému rušení zdravotnické pomůcky. Pokud máte jakékoli podezření, že telefon ruší kardiostimulátor nebo jinou zdravotnickou pomůcku, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo jiné zdravotnické pomůcky. R Nacházíte-li se ve zdravotnickém zařízení, vypněte tento telefon v souladu s jakýmikoli vyvěšenými nařízeními. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje, které jsou citlivé na externí radiofrekvenční energii. UPOZORNĚNÍ Instalace a umístění R Telefonní kabely nikdy nepřipojujte během bouřky. R Konektory telefonního kabelu nikdy neinstalujte ve vlhkých místech, pokud není konektor pro vlhká místa výslovně navržený. R Nikdy se nedotýkejte neizolovaných telefonních kabelů nebo svorek, dokud není telefonní linka v síťovém rozhraní odpojena. R Při instalaci nebo úpravě telefonních linek buďte opatrní. R Jako hlavní připojovací zařízení je použit síťový adaptér. Poblíž výrobku musí být umístěna snadno přístupná zásuvka. R Z tohoto přístroje nebude možné telefonovat v následujících případech: baterie mikrotelefonu potřebuje nabít nebo není v pořádku, došlo k výpadku napájení. Baterie R Používejte pouze specifikovanou baterii. R Baterii neotevírejte a nepoškozujte. Elektrolyt, který se z baterie uvolňuje, je korozívní a může způsobit popáleniny nebo poranění očí či pokožky. Elektrolyt je jedovatý a při požití může ublížit. R Při manipulaci s baterií buďte opatrní. Baterie nesmí přijít do styku s vodivými materiály, jako 7

8 Důležité informace jsou prsteny, náramky nebo klíče vzniklý zkrat by mohl vést k přehřátí baterie a/nebo vodivých materiálů a následně způsobit popáleniny. R Baterii nabíjejte v souladu s pokyny a omezeními uvedenými v této příručce. R Pro nabíjení baterie používejte pouze kompatibilní nabíječku. Nabíječku neupravujte. Pokud se těmito pokyny nebudete řídit, baterie se může zdeformovat nebo může dojít k výbuchu. R Baterii nevystavujte mechanickým nárazům. R Baterii uchovávejte mimo dosah dětí. R Baterii uchovávejte čistou a suchou. R Zašpiní-li se kontakty baterie, otřete je čistým suchým hadříkem. R Baterii nenabíjejte nepřetržitě po dlouhou dobu. R Nebudete-li zařízení po delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Důležité bezpečnostní pokyny Při používání zařízení byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob, včetně následujících: 1. Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody, například v blízkosti vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo nádoby na praní, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu. 2. Během bouřky nepoužívejte jiný než bezdrátový telefon. Může existovat riziko úrazu elektrickým proudem od blesku na dálku. 3. Nepoužívejte telefon pro nahlášení úniku plynu v blízkosti úniku. 4. Používejte pouze napájecí kabel a baterie uvedené v této příručce. Baterie nevhazujte do ohně. Mohly by explodovat. Při likvidaci baterií dodržujte případné místní předpisy pro likvidaci odpadu. TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE Zajištění nejlepších provozních podmínek R Abyste dosáhli maximálního pokrytí a komunikace s co nejnižší hladinou šumu, umístěte základnu následujícím způsobem: na vhodném a přiměřeně vysokém místě, co nejvíce uprostřed prostoru, který chcete pokrýt, bez překážek mezi mikrotelefonem a základnou ve vnitřním prostředí; v dostatečné vzdálenosti od elektronických přístrojů, například televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, bezdrátových zařízení nebo jiných telefonů; vyhněte se umístění po směru vysílání vysokofrekvenčních vysílačů, jako jsou například vnější antény stanic mobilních telefonů. (Vyhněte se umístění základny na arkýř nebo do blízkosti okna.) R Pokrytí a kvalita zvuku závisí na podmínkách místního prostředí. R Pokud není příjem pro umístění základny uspokojivý, přemístěte základnu na jiné místo pro dosažení lepšího příjmu. Prostředí R Uchovávejte zařízení co nejdále od přístrojů, které generují elektrický šum, jako jsou zářivky a motory. R Zařízení by nemělo být vystavováno nadměrnému kouři, prachu, mechanickým otřesům a nárazům. R Na produkt neumísťujte těžké předměty. R Pokud nebudete toto zařízení po delší dobu používat, odpojte jej z napájecí zásuvky. R Maximální vzdálenost pro volání může být kratší, pokud se výrobek používá na následujících místech: v blízkosti překážek, jako jsou kopce, tunely, metro, v blízkosti kovových objektů, jako jsou drátěné ploty atd. R Používání produktu v blízkosti elektrických zařízení může způsobit rušení. Přesuňte elektrická zařízení do větší vzdálenosti. Pravidelná péče R Otřete vnější povrch výrobku měkkým, vlhkým hadříkem. R Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádné brusné prášky. Umístění základny / zabránění šumu Základna a jiná kompatibilní zařízení Panasonic používají pro vzájemnou komunikaci rádiové vlny. 8

9 Důležité informace Další informace UPOZORNĚNÍ: Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, existuje nebezpečí výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s pokyny. Upozornění týkající se stahování softwaru a upgradování operačního systému R Dojde-li k upgradu operačního systému zařízení, mohou se funkce a postupy používání zařízení změnit a některé aplikace již nemusí fungovat. R Před stažením nebo instalací softwaru do tohoto zařízení potvrďte jeho bezpečnost a zabezpečení. Instalace malwaru nebo virů může způsobit selhání zařízení a prozrazení soukromých údajů uložených v tomto zařízení nebo nadměrnou hlasitost zařízení. Upozornění týkající se likvidace, převedení nebo vrácení R Toto zařízení může uchovávat soukromé / důvěrné informace. Abyste chránili své soukromí / důvěrné informace, doporučujeme vám před likvidací, převedením nebo vrácením zařízení vymazat údaje jako např. telefonní seznam nebo seznam volajících. Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácností Tyto symboly (A, B, C) na výrobcích, obalech a/ nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné, jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU. Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady. Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili. Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy. Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské unie (EU) Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace. Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou unii (EU) Tyto symboly (A, B, C) platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace. Poznámka k symbolu baterie Tento symbol (B) může být použit v kombinaci s chemickým symbolem (C). V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii. Specifická míra absorpce Tento model splňuje mezinárodní nařízení a požadavky EU na vystavování radiofrekvenčním vlnám. Vaše bezdrátové zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity vystavení se radiofrekvenčním vlnám doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rozmezí navržená pro zajištění ochrany všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav. Tyto směrnice zároveň vytváří základ pro mezinárodní 9

10 Důležité informace předpisy a standardy týkající se vystavení se vysokofrekvenčnímu záření. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce (SAR). SAR pro bezdrátová zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení měřená v uchu je 0,580 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení měřená na těle je 1,006 W/kg. *1 Vzhledem k tomu, že je hodnota SAR měřena za použití nejvyššího vysílacího výkonu zařízení, skutečná hodnota SAR tohoto zařízení při provozu je obvykle nižší než uvedená hodnota. To je způsobeno tím, že zařízení automaticky mění úroveň výkonu tak, aby byl pro komunikaci se sítí používán pouze nejnižší nutný výkon. ICNIRP (http://www.icnirp.org) *1 Při nošení na těle musí být toto zařízení od těla vzdáleno minimálně 1,5 cm. Licence koncového uživatele Jedná se o právní smlouvu mezi vámi a společností Panasonic System Networks Co., Ltd., ( Panasonic ) týkající se softwaru nainstalovaného v prémiovém designérském telefonu Panasonic s dotykovým displejem nebo tímto telefonem dodaného. Veškeré podmínky této smlouvy si před používáním produktu pečlivě přečtěte. Používáním tohoto produktu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Autorské právo: Software je chráněn autorským právem a ustanoveními mezinárodní dohody a veškerými dalšími platnými zákony. Potvrzujete, že získáváte pouze omezenou licenci k používání softwaru a související dokumentace a nezískáváte žádné oprávnění, vlastnictví ani jiná práva na software a jeho související dokumentaci. Veškerá práva a oprávnění zůstávají v držení společnosti Panasonic nebo poskytovatele licence. Licence: 1. Máte oprávnění používat software nainstalovaný v tomto produktu nebo jím dodaný. 2. Máte oprávnění přenášet svá práva podléhající této smlouvě trvalým způsobem za předpokladu, že převedete tuto smlouvu, všechny kopie softwaru, veškerou související dokumentaci a prémiový designérský telefon Panasonic s dotykovým displejem a příjemce souhlasí s podmínkami této smlouvy. Omezení: Nemáte oprávnění ke zpětné rekonstrukci, dekompilaci nebo rozebírání softwaru s výjimkami výslovně povolenými platnými zákony. Nemáte oprávnění k používání, kopírování, upravování, přizpůsobování, pronajímání, propůjčování nebo převodu softwaru, jeho související dokumentace nebo kopií, jako celek nebo po částech, s výjimkami výslovně uvedenými v této smlouvě. Nemáte oprávnění k exportování softwaru v rozporu s platnými americkými nebo zahraničními exportními zákony a nařízeními. Upozornění týkající se softwaru Open Source Části tohoto produktu využívají software Open Source poskytnutý na základě relevantních podmínek GPL a/nebo LGPL a dalších podmínek organizace Free Software Foundation. Přečtěte si všechny licenční informace a upozornění týkající se autorských práv vztahující se k softwaru Open Source použitém v tomto produktu. Tyto informace jsou k dispozici na následující webové stránce: Po dobu nejméně tří (3) let od dodání tohoto produktu společnost Panasonic System Networks Co., Ltd., poskytne libovolné třetí osobě, která ji kontaktuje prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů, kompletní strojově čitelnou kopii příslušného zdrojového kódu a upozornění týkající se autorských práv krytých licencemi GPL a LGPL. Cena poskytnutí výše uvedeného může dosahovat maximálně výše ceny fyzické distribuce zdrojového kódu. Upozorňujeme, že na software licencovaný v rámci GPL nebo LGPL se nevztahuje záruka. Vyloučení odpovědnosti Společnost Panasonic System Networks Co., Ltd., ( Panasonic ) nebude odpovědná za ztrátu dat nebo jiné náhodné nebo následné škody vyplývající z používání tohoto produktu. Tento produkt může stahovat, ukládat, předávat a přijímat dodatečný obsah, jako např. aplikace, vyzváněcí tóny, 10

11 Důležité informace kontaktní údaje a soubory médií. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran včetně např. omezení podle platných autorských práv. Jako uživatel nesete plnou odpovědnost za dodatečný obsah, který stahujete nebo přeposíláte z tohoto produktu. Společnost Panasonic není odpovědná za takový obsah nebo jeho používání. Před použitím takového obsahu je vaší odpovědností ověřit, zda je vámi zamýšlené použití náležitě licencováno nebo jinak povoleno. Společnost Panasonic neposkytuje záruku a neručí za přesnost, úplnost nebo kvalitu dodatečného obsahu nebo obsahu libovolných třetích stran. Za žádných okolností nebude společnost Panasonic jakýmkoli způsobem odpovědná za nesprávné používání dodatečného obsahu nebo obsahu třetích stran v tomto produktu nebo jeho uživatelem. Tento dokument a jakákoli související dokumentace mohou odkazovat na služby a aplikace, které jsou poskytovány třetími stranami. Používání těchto služeb nebo programů může vyžadovat samostatnou registraci u poskytovatele třetí strany a mohou se na něj vztahovat další podmínky používání. U aplikací dostupných na webových stránkách třetích stran nebo jejich prostřednictvím zkontrolujte předem podmínky používání webových stránek a platné zásady ochrany osobních údajů. Technické údaje Možnosti připojení R Technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: pro bezdrátové telefonní přístroje) R GAP (Generic Access Profile: profil generického přístupu) R GSM: 900/1800 MHz R W-CDMA: 900/2100 MHz R Wi-Fi: IEEE b/g/n R Bluetooth: verze 3.0, třída 2 R USB: verze 2.0 Frekvenční rozsah R DECT: 1,88 GHz až 1,90 GHz R Wi-Fi: 2,4 GHz až 2,4835 GHz R GSM900/W-CDMA900 Odchozí připojení: 880 MHz až 915 MHz Příchozí připojení: 925 MHz až 960 MHz R GSM1800 Odchozí připojení: 1,71 GHz až 1,785 GHz Příchozí připojení: 1,805 GHz až 1,880 GHz R W-CDMA2100 Odchozí připojení: 1,92 GHz až 1,98 GHz Příchozí připojení: 2,11 GHz až 2,17 GHz Výkon radiofrekvenčního přenosu R DECT: cca 10 mw (průměrný výkon pro každý kanál) R Wi-Fi: 80 mw (maximální výkon přenosu) R GSM: 2 W (maximální výkon přenosu) R W-CDMA: 250 mw (maximální výkon přenosu) Operační systém mikrotelefonu R Android 4.0, Ice Cream Sandwich Hardware R Displej: 3,5palcový barevný TFT displej (HVGA: pixelů), kapacitní dotykový displej R Fotoaparát na přední straně: 0,3 M R Fotoaparát na zadní straně: 2,0 M R SIM karta: 1,8/3 V R Paměťová karta: microsd, microsdhc o kapacitě až 32 GB (není dodávána) Baterie R Lithium-iontová (Li-Ion) 3,7 V/1 450 mah Doba hovoru R Hovory prostřednictvím pevné linky: až 10 hod. R Hovory prostřednictvím mobilní sítě GSM: až 5,3 hod. R Hovory prostřednictvím mobilní sítě W-CDMA: až 4,6 hod. Pohotovostní doba *1 R Připojení k síti GSM a opakovači DECT: až 180 hod. R Připojení pouze k síti GSM: až 290 hod. R Připojení k technologii W-CDMA a opakovači DECT: až 180 hod. R Připojení pouze k technologii W-CDMA: až 290 hod. Zdroj napájení R Základna: V stř., 50/60 Hz R Nabíječka: V stř., 50/60 Hz Spotřeba základny R Pohotovostní režim: cca 0,4 W R Maximum: cca 0,8 W Spotřeba nabíječky R Pohotovostní režim: cca 0,1 W R Maximum: cca 4,0 W Provozní podmínky R 0 C 40 C, relativní vlhkost 20 % 80 % (suchý) Podmínky nabíjení R 5 C 40 C *1 Připojení k opakovači DECT zapnete či vypnete na ovládacím panelu (strana 20). 11

12 Začínáme Příprava základny A B Pevně připojte zástrčku síťového adaptéru do základny. Kabel zajistěte jeho omotáním okolo háčku. D C Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. D E Připojte telefonní kabel k základně a ke zdířce pro telefonní kabel. Po správném připojení se ozve cvaknutí. Pouze uživatelé služby DSL/ADSL: Připojte filtr DSL/ADSL (není součástí balení). E D C Poznámka: R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic PNLV226CE. R Používejte pouze dodávaný kabel telefonní linky. A B Příprava nabíječky A B Pevně připojte zástrčku síťového adaptéru do nabíječky. Připojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. Poznámka: R Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic PNLV230CE. A B 12

13 Začínáme Příprava mikrotelefonu Vložení SIM karty, karty microsd a baterie SIM karta (není součástí balení) umožňuje mikrotelefonu připojení k mobilní telefonní službě. Další informace získáte od poskytovatele mobilních telefonních služeb. Karta microsd (není součástí balení) umožňuje rozšířit úložné možnosti mikrotelefonu. Důležité: R Před vyjmutím baterie nezapomeňte nejprve vypnout mikrotelefon. R Chcete-li zamezit ztrátě dat nebo selhání, nepoškozujte a nezkratujte zlatě zabarvené kontakty SIM karty nebo karty microsd a zacházejte s nimi opatrně. 1 Sejměte kryt mikrotelefonu. 2 Umístěte SIM kartu tak, aby zlatě zabarvené kontakty směřovaly dolů, a pak opatrně zasuňte SIM kartu úplně do otvoru pro SIM kartu. 3 Otevřete kryt karty microsd vysunutím směrem k nejbližší straně mikrotelefonu (A) a následným zvednutím (B). B A 4 Zasuňte kartu microsd se zlatě zabarvenými kontakty směrujícími dolů, zavřete kryt karty microsd (A) a pak zlehka zasuňte kryt směrem k opačné straně mikrotelefonu (B). A B 13

14 Začínáme 5 Vložte baterii (A) a sklopte ji do mikrotelefonu (B). B A 6 Nasaďte kryt. Nabíjení mikrotelefonu Před prvním použitím nabíjejte mikrotelefon po dobu přibližně 5 hodin. Indikátor nabíjení (A) se rozsvítí, když se mikrotelefon nabíjí, a zhasne, když je mikrotelefon zcela nabitý. Důležité: R Umístíte-li mikrotelefon do nabíječky během hovoru, hovor se nepřeruší. A A nebo Vložte mikrotelefon do nabíječky. Připojte síťový adaptér přímo k mikrotelefonu. Ikona úrovně nabití baterie Když je displej zapnutý, indikuje ikona baterie v pravém horním rohu displeje následujícím způsobem úroveň nabití baterie: 14

15 Začínáme Velmi nízká úroveň Plně nabitá Poznámka: R Když probíhá nabíjení mikrotelefonu, v ikoně úrovně nabití baterie se zobrazí. R Navíc si můžete zobrazit zbývající úroveň nabití baterie v procentech. Na hlavní obrazovce klepněte na položku [Systémová nastavení] [Baterie]. Informace o napájení a nabíjení Připojení síťového adaptéru R Síťový adaptér musí být vždy zapojen. (Při používání je adaptér obvykle teplý.) R Síťový adaptér musí být připojen do zásuvky na stěně nebo v podlaze. Nezapojujte síťový adaptér do stropní zásuvky, protože by hmotnost adaptéru mohla způsobit odpojení. Výpadek napájení R Zařízení nebude pracovat při výpadku napájení. V takovém případě doporučujeme připojit místo tohoto telefonu jiný telefon pro analogovou linku, který je buď napájený pouze z linky, nebo bateriemi. Používání a výměna baterie R Používejte pouze dodanou baterii. K výměně používejte pouze nabíjecí baterii značky Panasonic (strana 3). R Když se blíží konec životnosti baterie, může se baterie deformovat. To závisí na provozních podmínkách a není to závada. Nabíjení baterií R Při nabíjení je mikrotelefon obvykle teplý. R Kontakty nabíjení mikrotelefonu, základny a nabíječky vyčistěte jednou měsíčně měkkým suchým hadříkem. Než začnete zařízení čistit, odpojte jej od síťové zásuvky a telefonní linky. Čištění provádějte častěji, pokud je zařízení vystaveno mastnotě, prachu nebo vysoké vlhkosti. R Doba nabíjení a výkon baterie závisí na podmínkách mobilní telefonní sítě. Úspora energie baterie R Doba, po kterou můžete mikrotelefon používat, než baterie vyžaduje nabití, závisí na způsobu používání. Následující postupy vám pomohou šetřit energii baterie: Když mikrotelefon nepoužíváte, vypněte displej (strana 17). Pomocí ovládacího panelu (strana 20) vypněte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth mikrotelefonu. Když jste mimo domov, vypněte pomocí ovládacího panelu (strana 20) připojení mikrotelefonu k opakovači DECT základny. Pokud toto připojení po návratu domů neobnovíte, nebudete moci z mikrotelefonu volat prostřednictvím pevné linky ani z něj přijímat hovory na pevnou linku. 15

16 Začínáme Seznámení s telefonním systémem Přehled mikrotelefonu A B C D E F G H I J K A Konektor náhlavní soupravy B Vypínač C Indikátor nabíjení D Tlačítko hlasitosti ( a ) E Dotykový displej F Konektor micro USB G Fotoaparát na přední straně H Reproduktor sluchátka I Tlačítko (nabídka) J Tlačítko hlavní obrazovky K Tlačítko (zpět) L Mikrofon L M N O M N O P Blesk Fotoaparát na zadní straně Reproduktor Kontakty nabíjení P Tlačítko hlavní obrazovky Hlavní obrazovku můžete kdykoli zobrazit stisknutím tlačítka hlavní obrazovky. 16

17 Navigační tlačítka Tlačítko (nabídka): Zobrazí seznam možností dostupných na aktuální obrazovce. Tlačítko (zpět): Vrátí se na předchozí obrazovku nebo zavře aktuální dialogové okno, nabídku, zobrazenou klávesnici atd. Poznámka: R Tlačítka a se zobrazí na většině obrazovek. Zobrazují se ve spodní části mikrotelefonu vedle tlačítka hlavní obrazovky, a pokud je určitou dobu nepoužíváte, zhasnou. Chcete-li tlačítka a zobrazit poté, co zhasla, dotkněte se části mikrotelefonu, kde jsou tato tlačítka obvykle zobrazena. Přehled základny Začínáme A Tlačítko M N (lokátor) Když toto tlačítko stisknete, mikrotelefony zaregistrované k základně začnou vyzvánět. Tato funkce je užitečná v případě, že jste mikrotelefon ztratili. A Zapnutí a vypnutí mikrotelefonu Chcete-li mikrotelefon zapnout, stiskněte a podržte vypínač v horní části mikrotelefonu. Zobrazí-li se obrazovka zámku, obrazovku odemkněte (strana 17). Chcete-li mikrotelefon zapnout, stiskněte a podržte vypínač v horní části mikrotelefonu a poté klepněte na položku [Vypnout] [OK]. Poznámka: R Při prvním zapnutí mikrotelefonu se zobrazí průvodce nastavením (strana 18). Zapnutí a vypnutí displeje Displej můžete vypnout, abyste šetřili energii baterie a zabránili náhodným operacím. Hovory, zprávy atd. můžete přijímat, i když je displej vypnutý. Všechny aplikace, které byly spuštěny v okamžiku vypnutí displeje, zůstanou spuštěny. Chcete-li displej zapnout nebo vypnout, stiskněte vypínač v horní části mikrotelefonu. Displej můžete zapnout také stisknutím tlačítka hlavní obrazovky. Odemknutí obrazovky Když zapnete displej, může se zobrazit zámek obrazovky. Tato obrazovka brání náhodnému klepnutí na mikrotelefon a neúmyslnému ovládání. Po zobrazení výchozí obrazovky zámku můžete obrazovku odemknout přetažením ikony zámku směrem k ikoně odemčení nebo směrem k ikoně požadované akce. 17

18 Začínáme Průvodce nastavením Při prvním zapnutí mikrotelefonu vás průvodce nastavením vyzve ke konfiguraci následujících nastavení. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte podle potřeby jednotlivé položky. 1 Vyberte jazyk. 2 Nakonfigurujte nastavení data a času. 3 Vyberte požadované nastavení automatického nastavení času. R Vyberete-li možnost [Použít sítí poskytnutý čas], mikrotelefon vyžaduje mobilní síť nebo připojení k internetu, aby mohl automaticky upravit nastavení data a času. 4 Vyberte požadovaný typ mobilní sítě (zobrazeno pouze v případě, že je vložena SIM karta). 5 Zadejte nebo vytvořte účet Google. 6 Nakonfigurujte nastavení sítě Wi-Fi (zobrazeno pouze v případě, že zvolíte konfiguraci účtu Google). Poznámka: R Některé položky mohou být bez ohledu na nastavení jazyka zobrazeny anglicky. Vytvoření účtu Google Nakonfigurováním synchronizace mikrotelefonu s účtem Google můžete snadno synchronizovat kontakty a další údaje mezi různými zařízeními, jako jsou např. počítače, smartphony a mikrotelefon vašeho telefonního systému. Můžete např. prostřednictvím počítače přidat kontakty do účtu Google a poté nakonfigurovat mikrotelefon tak, aby se synchronizoval s účtem Google. Kontakty budou automaticky staženy do mikrotelefonu. Průvodce nastavením vás vyzve, abyste do mikrotelefonu buď zadali údaje o stávajícím účtu Google, nebo vytvořili účet nový. Chcete-li, můžete tento krok přeskočit. Chcete-li nastavení účtu Google nakonfigurovat později, viz strana 45. Poznámka: R Ke konfiguraci účtu Google je vyžadováno připojení k internetu. Rozhodnete-li se použít nebo vytvořit účet Google během průvodce nastavením, budete požádáni o zadání údajů o síti Wi-Fi, aby se mohl mikrotelefon připojit k internetu. Nastavení sítě Wi-Fi Máte-li bezdrátový směrovač a připojení k internetu, můžete mikrotelefon nakonfigurovat tak, aby se připojil k síti Wi-Fi. Poté budete moci mikrotelefon prostřednictvím internetu synchronizovat s účtem Google, v aplikaci [Prohlížeč] zobrazit webové stránky atd. Vyzve-li vás průvodce nastavením k zadání údajů o síti Wi-Fi, postupujte podle následujících kroků. Chcete-li tato nastavení nakonfigurovat později, viz strana Vyberte síť Wi-Fi. R Není-li požadovaná síť Wi-Fi zobrazena, může být nutné zadat název sítě (neboli SSID) ručně. Další informace viz strana Připojujete-li se k zabezpečené síti Wi-Fi, zadejte heslo. 3 Klepněte na položku [Připojit]. 18

19 Začínáme Hlavní obrazovka Hlavní obrazovka je obrazovka, ze které můžete spouštět aplikace (např. telefon, fotoaparát a webový prohlížeč) a prohlížet pomůcky. Tuto obrazovku můžete kdykoli aktivovat stisknutím tlačítka hlavní obrazovky. Hlavní obrazovku můžete upravit dle svých potřeb a libovolně přidávat, přesouvat či odstraňovat položky. Procházení hlavní obrazovky Hlavní obrazovka obsahuje několik stránek ikon aplikací a pomůcek. Další stránky zobrazíte posunutím obrazovky doleva nebo doprava. Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na její ikonu. Posunutí položky na hlavní obrazovce 1 Klepněte na položku a podržte ji. 2 Přetáhněte položku do nového umístění. R Položku můžete přesunout na jinou stránku jejím přetažením na levý nebo pravý okraj obrazovky. Používání seznamu aplikací Prostřednictvím seznamu aplikací máte přístup ke všem aplikacím a pomůckám uloženým v mikrotelefonu. Seznam aplikací zobrazíte klepnutím na ikonu na hlavní obrazovce. Podobně jako hlavní obrazovka i seznam aplikací obsahuje několik stránek, které můžete zobrazit posunutím obrazovky doleva nebo doprava. Chcete-li přidat položku ze seznamu aplikací na hlavní obrazovku, postupujte podle následujících kroků. 1 Přejděte na stránku hlavní obrazovky, na kterou chcete aplikaci nebo pomůcku přidat, a poté klepněte na ikonu. 2 Přejděte v seznamu aplikací na stránku, na které je požadovaná položka. 3 Klepněte na položku a podržte ji. R Zobrazí se hlavní obrazovka. 4 Přetáhněte položku na hlavní obrazovku. Vymazání položky z hlavní obrazovky 1 Klepněte na položku a podržte ji. 2 Přetáhněte položku na příkaz [Odstranit] v horní části obrazovky. 19

20 Začínáme Stav a upozornění Stavový řádek Stavový řádek je při používání většiny aplikací zobrazen v horní části displeje mikrotelefonu. Zde je zobrazen čas, ikony a další indikátory informující o stavu baterie mikrotelefonu, síle signálu sítě a určitých funkcích mikrotelefonu. Seznam běžně používaných stavových ikon a jejich význam viz strana 58. Panel upozornění Na panelu upozornění jsou zobrazeny podrobné informace o příchozích ech, zmeškaných hovorech, událostech kalendáře atd. Panel upozornění otevřete posunutím prstu po displeji odshora dolů. Chcete-li panel upozornění zavřít, posuňte prst po displeji zdola nahoru. Když je panel upozornění otevřený, můžete klepnutím na libovolné upozornění otevřít příslušnou aplikaci. Některá upozornění lze odebrat, když přes ně přejedete prstem doleva nebo doprava. Seznam běžně používaných ikon upozornění a jejich význam viz strana 59. Ovládací panel Ovládací panel je zobrazen v horní části panelu upozornění a umožňuje rychle změnit nastavení některých funkcí bez nutnosti přepnutí na jinou obrazovku. Klepnutím na ikony funkcí zobrazených v ovládacím panelu přepnete mezi dostupnými nastaveními. Další nastavení zobrazíte, když prstem přejedete přes ovládací panel doleva nebo doprava. Seznam nastavení dostupných na ovládacím panelu viz strana 60. Aplikace Pevná linka Aplikace [Pevná linka] je ve výchozím nastavení zobrazena na hlavní obrazovce mikrotelefonu a umožňuje přístup k běžně používaným funkcím vašeho telefonního systému. 20

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG6411FX KX-TG6412FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG6421FX

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KX- TGE210FX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa...

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa... 5035X 5035D Více informací o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto stránkách také najdete odpovědi na často

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

GT-C3520. Uživatelská příručka

GT-C3520. Uživatelská příručka GT-C3520 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

GT-S5620. Uživatelská příručka

GT-S5620. Uživatelská příručka GT-S5620 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Některé části této příručky se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na vaší oblasti nebo na poskytovateli služeb. www.samsung.com Printed

Více

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com.

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na časté

Více

move Uživatelská příručka

move Uživatelská příručka move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení. Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE Pokyny pro obsluhu Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou Model č. KX-FP701CE Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Více

Uživatelská příručka Nokia 207 RM-954

Uživatelská příručka Nokia 207 RM-954 Uživatelská příručka Nokia 207 RM-954 1.1. vydání CS 207.1 Uživatelská příručka Nokia 207 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty a baterie 4 Vložení paměťové karty 6 Nabíjení

Více

Uživatelská příručka. www.htc.com

Uživatelská příručka. www.htc.com Uživatelská příručka www.htc.com Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ PLNĚ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE TELEFON NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD TELEFON

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810-555-810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GU280 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE

Více

Uživatelská příručka Nokia 301 Dual SIM RM-839

Uživatelská příručka Nokia 301 Dual SIM RM-839 Uživatelská příručka Nokia 301 Dual SIM RM-839 1.2. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Informace o podmínkách používání služeb Nokia a zásadách ochrany osobních údajů najdete na webu www.nokia.com/privacy.

Více

www.htc.com Návod k obsluze

www.htc.com Návod k obsluze www.htc.com Návod k obsluze Přečtěte si před použitím zařízení BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ. NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ. POKUD OTEVŘETE VNĚJŠÍ OBAL PŘÍSTROJE NEBO DO NĚJ JAKKOLI

Více

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

Více

GT-S5610. Uživatelská příručka

GT-S5610. Uživatelská příručka GT-S5610 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM 1.2. vydání CS Uživatelská příručka Nokia X Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení karty SIM, baterie a paměťové karty 4 Nastavení používané

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Nokia 208 2.0. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon MOTORAZR maxx V6 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu.

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon MOTORAZR maxx V6 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. HELLOMOTO Představujeme vám nový mobilní telefon MOTORAZR maxx V6 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. Chytrá klávesa Klávesa fotoaparátu Klávesy hlasitosti Objektiv

Více