Test. Charitativní a sociální práce - denní forma studia. červen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test. Charitativní a sociální práce - denní forma studia. červen 2013"

Transkript

1 Test Charitativní a sociální práce - denní forma studia

2 1. Asertivita znamená: a) schopnost prosadit svůj názor i s tendencí ublížit druhému b) schopnost prosadit svůj názor za každou cenu c) schopnost prosadit svůj názor, aniž bychom druhému ublížili 2. Altruismus je: a) opak egoismu b) schopnost vcítit se do druhého c) snaha přežít ve společnosti 3. Která z následujících variant nejlépe vystihuje termín asimilace? a) multikulturní uspořádání převládající v moderní společnosti b) proces přizpůsobení se jedné skupiny druhé c) stav, kdy jedinec napodobuje druhé osoby d) stav, kdy jsou ve společnosti rozvolněné normy 4. Jaký termín nejlépe označuje dobrovolnou společenskou soudržnost? a) servilita b) solidarita c) spravedlnost d) subsidiarita 5. Výrok: člověk by měl vždy jednat tak, aby vytvářel větší množství dobra než zla pro všechny, kterých se jednání dotýká je základní myšlenkou: a) deontologie b) etiky účasti c) utilitarismu 6. Na kterou cílovou skupinu jsou zaměřena nízkoprahová centra? a) na děti ohrožené sociálním vyloučením b) na lidi s mentálním postižením c) na matky na rodičovské dovolené d) na osamocené seniory 7. Psychologické pojetí archetypu pochází od: a) A. Adlera b) C.G.Junga c) S. Freuda 8. Dárcovská sms (DMS) je projekt, který byl vymyšlen a) v České republice b) v Dánsku c) ve Velké Británii

3 9. Profesní obor sociální práce vznikl a) na přelomu 19. a 20. stol. b) v důsledku Reformace c) v průběhu Francouzské revoluce d) v rámci raněkřesťanských církevních obcí 10. První premisa: Každý člověk je smrtelný. Druhá premisa: Sokrates je člověk. Jaká je konkluze? a) Sokrates je nesmrtelný. b) Sokrates je smrtelný. c) Všichni lidé jsou smrtelní. 11. Dětský chrup se od dospělého liší a) počtem zubů b) stavbou zubů c) způsobem uchycení zubů v dásni 12. Rodné číslo poskytuje informaci o: a) datu a místu narození osoby b) datu narození osoby a jejím pohlaví c) datu narození osoby a zdravotní pojišťovně d) roku a místu narození osoby a pořadí narození v rámci místa narození 13. Koho vzal Abrahám na archu? a) nikoho b) pár z každého druhu zvířat c) svou rodinu a přátele d) všechna zvířata světa 14. Které z následujících náboženství nepatří k monoteistickým? a) islám b) judaismus c) křesťanství d) šintoismus 15. Který křesťanský svátek je pro křesťany nejvýznamnější? a) Památka všech věrných zemřelých (dušičky) b) Vánoce c) Velikonoce

4 16. Fertilita neboli plodnost, je demografický ukazatel, který vyjadřuje průměrný počet dětí na jednu ženu. Populace dnešní Evropy stárnou a jejich počet se snižuje. Aby byla zachována velikost populace (nemluvě o nárůstu populace) je potřeba, aby průměrně každá žena měla: a) 1,1 dítěte b) 1,7 dítěte c) 2,1dítěte d) 3,2 dítěte 17. Na základní škole se začíná objevovat šikana, krádeže, vyhrožování po internetu a pravidelné záškoláctví v rozsahu mnoha hodin. Skupina žáků z osmé třídy byla přistižena při omezování ve svobodném pohybu dvě spolužačky drželi proti jejich vůli v šatnách a slibovali, že je pustí jen, když jim dají všechny své peníze a mobil. Byla přivolána policie a rodiče žáků. Kdo se bude problémem z pohledu sociální práce dále zabývat? a) Městská policie b) ředitelka školy c) sociální pracovník krajského úřadu práce d) sociální pracovník městského úřadu 18. Paní Nováková je dlouhodobě týrána svým manželem, přivolaná policie může zasáhnout, jak? a) použít institut obvinění b) použít institut týrání c) použít institut vykázání d) použít institut vyloučení 19. Pan Svoboda se dlouhodobě odvolává u Úřadu práce a domáhá se přiznání příspěvku na péči. Dle názoru pana Svobody sociální pracovnice při posuzování jeho situace nepostupovala v souladu se stanoveným postupem. Úřad práce však pochybení odmítá a příspěvek na péči nechce přiznat. Kdo může na základě svých kompetencí panu Svobodovi pomoci? a) ombudsman b) starosta města, ve kterém pan Svoboda bydlí c) tajemník městského úřadu 20. Pan Novák je díky svému vyššímu věku a zdravotním komplikacím upoután na lůžko nebo invalidní vozík. Má velmi rád procházky po rozsáhlém parku obklopujícím domov pro seniory kde žije, proto vždy požádá někoho z personálu, aby mu pomohl na invalidní vozík a doprovodil ho. Pan Novák je: a) autonomní a nezávislý b) autonomní a závislý c) heteronomní a nezávislý

5 21. Slečna Procházková užívá 2 roky pervitin a potřebuje detoxikaci, kam se může obrátit? a) na komunitu pro drogově závislé b) na léčebnu dlouhodobě nemocných c) na lůžkové oddělení psychiatrické léčebny d) na mobilní hospicovou službu 22. Do azylového domu přichází člověk žijící bez přístřeší. Má žlutě zbarvenou pokožku, stěžuje si na špatné trávení, především tukovité stravy, objevuje se tlak v pravém podžebří. Změnu zdravotního stavu vyvolaly orgánové změny na: a) dvanácterníku b) játrech c) slezině d) tlustém střevě 23. Vašek má velmi rád rychlou jízdu autem, což mu ale v obci znesnadňuje situaci. Obvykle obcí projíždí s rychlostí 70 km/h. Porušuje tak: a) nepsaná pravidla b) normu c) sankci d) sociální kontrolu 24. O zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách platí, že "Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb [ ]. Byl schválen parlamentem dne " Které tvrzení o zákonu č. 156/1998 Sb. o hnojivech je pravdivé? a) byl schválen parlamentem ČR b) byl schválen parlamentem ČSR c) byl uveřejněn ve stejné částce Sbírky zákonů jako zákon o sociálních službách d) spadá do působnosti stejného ministerstva jako zákon o sociálních službách 25. Alena má v pondělním rozvrhu pět vyučovacích hodin angličtinu, psychologii, ekonomiku, filozofii a ICT. Víme, že: ICT je dřív než filozofie, ale později než psychologie; ekonomika je po filozofii i po psychologii; angličtina není ani první, ani poslední hodinu. Které z následujících tvrzení může platit? a) Angličtina je první hodinu. b) Ekonomika je druhou hodinu. c) Filozofie je třetí hodinu. d) ICT je poslední hodinu. e) Psychologie je čtvrtou hodinu.

6 26. V prvním čtvrtletí roku 2012 se v ČR prodalo více než dva milióny knih. Jde však pouze o 12 % z celkového množství knih prodaných v roce Z toho plyne, že počet prodaných knih za rok 2012 bude výrazně nižší než v minulém roce. Pokud by následující tvrzení byla pravdivá, které z nich nejvíce oslabuje výše uvedený závěr? a) Ekonomická krize způsobila, že lidé raději zbytečně neutrácejí. b) Kvůli zvýšené sazbě DPH vzrostla cena knih. c) Lidé si raději půjčují knihy v knihovně. d) Lidé začali více nelegálně stahovat elektronické knihy z Internetu. e) Pro prodej knih je typické, že v posledním čtvrletí roku se prodává více než 60 %. 27. Ve třídě je 28 studentů. Anglicky se učí 16 z nich, německy 12. Šest ze studentů, kteří se učí anglicky nebo německy, se učí i druhý jazyk (němčinu nebo angličtinu). Kolik studentů se neučí anglicky ani německy? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) všicni studenti se učí alespoň jeden jazyk 28. Mirek přijel k babičce v úterý 25. července. Který den v týdnu od babičky odjížděl, bylo-li to 10. srpna? a) v pátek b) v sobotu c) v úterý d) ve čtvrtek e) ve středu 29. V pytlíčku je deset bílých a patnáct černých kuliček. Kolik kuliček musím nejméně vytáhnout, abych měl jistotu, že vytáhnu alespoň dvě bílé a alespoň dvě černé kuličky? a) 10 b) 17 c) 25 d) 4 e) Pan Novák si dnes vypůjčil Kč za úrokovou sazbu 20 % p.a. Jeho průměrné měsíční výdaje činí Kč. Kolik musí nejméně vydělat v průměru za měsíc, když chce splatit dluh za jeden rok? a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč

7 Přijímací test - odpovědní formulář Charitativní a sociální práce - denní forma studia datum:... komise: A B C D E jméno a příjmení:... Pokyny pro vyplnění: Správné odpovědi označte křížkem ' '. V případě omylu, chybnou odpověď třikrát vodorovně škrtněte ' '. 1 a b c 2 a b c 3 a b c d 4 a b c d 5 a b c 6 a b c d 7 a b c 8 a b c 9 a b c d 10 a b c 21 a b c d 22 a b c d 23 a b c d 24 a b c d 25 a b c d e 26 a b c d e 27 a b c d e 28 a b c d e 29 a b c d e 30 a b c d 11 a b c 12 a b c d 13 a b c d 14 a b c d 15 a b c 16 a b c d 17 a b c d 18 a b c d 19 a b c 20 a b c

8 Šablona Charitativní a sociální práce - denní forma studia 1 a b [c] 2 [a] b c 3 a [b] c d 4 a [b] c d 5 a b [c] 6 [a] b c d 7 a [b] c 8 [a] b c 9 [a] b c d 10 a [b] c 21 a b [c] d 22 a [b] c d 23 a [b] c d 24 [a] b c d 25 a b [c] d e 26 a b c d [e] 27 a b [c] d e 28 a b c [d] e 29 a [b] c d e 30 a [b] c d 11 [a] b c 12 a [b] c d 13 [a] b c d 14 a b c [d] 15 a b [c] 16 a b [c] d 17 a b c [d] 18 a b [c] d 19 [a] b c 20 a [b] c

Test. Charitativní a sociální práce - dálková forma studia. červen 2013

Test. Charitativní a sociální práce - dálková forma studia. červen 2013 Test Charitativní a sociální práce - dálková forma studia 1. Religiozita znamená a) osobní a privátní vztah jednotlivce k transcendentní skutečnosti, jakkoliv definované b) seznam registrovaných církví

Více

Test. Sociální a humanitární práce. červen 2013

Test. Sociální a humanitární práce. červen 2013 Test Sociální a humanitární práce 1. Jaké je složení tripartity? a) papež, patriarcha, zemský rabín b) Polsko, ČR, Slovensko, Maďarsko c) prezident, premiér, předseda poslanecké sněmovny d) vláda, odbory,

Více

Test. Sociální a humanitární práce - denní forma studia. srpen 2014

Test. Sociální a humanitární práce - denní forma studia. srpen 2014 Test Sociální a humanitární práce - denní forma studia 1. Etický přístup, který dává přednost jednání, jehož následkem je užitek pro co největší počet lidí se nazývá: a) behaviorismus b) konsekvencionalismus

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Transformace organizační složky města na příspěvkovou organizaci. Michaela Hrabalová

Transformace organizační složky města na příspěvkovou organizaci. Michaela Hrabalová Transformace organizační složky města na příspěvkovou organizaci Michaela Hrabalová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií. Bakalářská práce. Markéta Jurková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií. Bakalářská práce. Markéta Jurková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Markéta Jurková Nadace a význam jejich osvětové činnosti pro intaktní společnost Olomouc 2015 vedoucí

Více

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková

Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení. Petra Chvílíčková Bytová politika a analýza města Zlína v oblasti bydlení Petra Chvílíčková Bakalářská práce 2010 u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji

Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Struktura a transformace dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí práce: doc. PhDr. Pavel

Více

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Socio-demografická analýza města

Socio-demografická analýza města Socio-demografická analýza města Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat Bc. Blanka Mikundová Zuzana Obrátilová 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Charakteristika města... 3 Vývoj počtu obyvatel...

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení

Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zadluženost bezdomovců a možnosti jejího řešení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Aleš

Více

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM?

JAK POMOCI MALÝM ORGANIZACÍM? Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 10. LEDNA 2008, DATUM VYDÁNÍ: 18. LEDNA 2008, CENA: 6 KČ Kovák v Brnû - str. 2 I nadále moïnost jednoduchého úãetnictví

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona

Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Efektivnější pomoc osobám v hmotné nouzi a doporučení pro změnu zákona BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Reforma veřejných financí

Reforma veřejných financí Reforma veřejných financí Nejčastější otázky a odpovědi Dokument KDU-ČSL REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nejčastější otázky a odpovědi KDU-ČSL 2007 Daňová reforma 2008 2010 V příkladech uváděných v prezentaci

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Sociální rozměr práce posudkového lékaře

Sociální rozměr práce posudkového lékaře Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 5 číslo 1 11. 1. 2008 ZMĚNY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI ZE SVĚTA Sociální dávky související s péčí o děti Sociální rozměr

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

METODIKA TVORBY. Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením METODIKA TVORBY Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, Olomouc, 2002, Obsah: 1. Úvod 3 2. Metodologická východiska

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020 Příloha č. 0674-15-P02 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020 Zpracoval: Odbor sociálních věcí

Více

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

Sociální šetření jako součást sociální práce

Sociální šetření jako součást sociální práce Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální šetření jako součást sociální práce Sociální práce Vypracovala: Lenka Chlumová Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Čelákovice

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více