VENDELÍN. Jarní. č. 1/2014, ročník IX. Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice. Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VENDELÍN. Jarní. č. 1/2014, ročník IX. Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Jarní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 1/2014, ročník IX. Vážení spoluobčané, spolu s příchodem jarního počasí Vás vítáme u stránek prvního letošního vydání časopisu Vendelín. Také pro letošní rok jsme připravili několik investičních i neinvestičních akcí, se kterými bychom Vás rádi seznámili. Při jejich přípravě jsme vycházeli také z Vašich podnětů. Na jaře jsme zahájili částečnou rekonstrukci dětského hřiště v Alexovicích, kde probíhají povrchové nátěry prvků, a bude dobudována dopadová plocha u skluzavky. Také hřiště ve Třeběticích čeká stejný osud a navíc bude hřiště doplněno o kolotoč. Dále budeme pokračovat obnovou chodníku od rodinného domu Janečkových k rodinným domkům pana Doležela a pana Ševců. Budou vyměněny betonové kanalizační vpusti u chodníků na ulici k Holešovu. Rovněž bychom chtěli v letošním roce provést v celé obci výměnu zastaralých lamp veřejného osvětlení za nové ekologické led osvětlení, které by mělo pomoci ušetřit nemalé provozní náklady za elektrickou energii. Z kulturních akcí bychom Vás rádi pozvali na zájezd pro děti a rodiče, který plánujeme na měsíc květen. Dále se můžete těšit na tradiční táborák, který bude zapálen 14. června. Bude pro Vás připraven skákací hrad se spoustou her a soutěží. Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné jarní dny, hodně sluníčka a dobré nálady. Zastupitelstvo obce Výlet do Náměšti na Hané a Loštic

2 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE Úřední hodiny starosty a místostarostky obce: Obsah strana Pondělí 18:00 20:00 Informace OÚ a zastupitel. 1 3 Služba, Tříkrálová sbírka 4 Úřední hodiny hospodářky obecního úřadu: Zpráva Policie 5 Dopoledne: Pondělí - Pátek: 8:00 10:30 TJ Sokol 5 7 Odpoledne: Pondělí: 15:00 20:00 Cyklistický oddíl 7 9 Středa: 15:00 17:00 Řízkobraní, Typ na výlet 9 10 Myslivecký spolek 11 Knihovna: Čtvrtek: 17:00 20:00 Hokej Sportovní výsledky 13 Fotogalerie 14 Společenská kronika Plán akcí 16 Na počítači umístěném v knihovně můžete využít bezplatného přístupu k internetu: Úterý, Čtvrtek: 17:00 19:00 Internetové stránky obce, , telefon: AKTUÁLNÍ INFORMACE: Svoz pytlů s tříděným plastovým odpadem provádí firma RESO každou PRVNÍ STŘEDU v měsíci. Pytle nachystejte před své domy do 8:00 hodin. Technické služby Holešov, s.r.o. provádí svoz komunálního odpadu každý LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ. Úřední hodiny pro výměnu popelnic a pokladny: Pondělí: 6:00 13:45 hod. Středa: 6:00 15:45 hod. Čtvrtek: 6:00 13:45 hod. Přestávka: 10:30 11:00 hod. Tel.: , kl. 3 p. Zapletalová Prosíme, neodkládejte velké plochy skla ke kontejneru, hrozí úraz především dětem. Sklo doma rozbijte a jednotlivé kousky naházejte do kontejneru. Od března 2014 byl Zlínským krajem oficiálně spuštěn Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji, který je dostupný na adrese Hlavním cílem katalogu je nabídnout nejvhodnější sociální službu nebo přehled sociálních služeb, které pomohou reagovat a řešit konkrétní životní situaci či potřebu. Na internetových stránkách naší obce je umístěn banner, prostřednictvím kterého mohou být uživatelé ihned přesměrováni na webové stránky katalogu. Od 12. do 31. května proběhne sbírka použitého oblečení. Nepotřebné oděvy můžete nosit do budovy ve dvoře OÚ denně od 8:00 do 18:00 hodin. strana 2 Jarní VENDELÍN

3 Chtěla bych upozornit, že se zavedením bezdrátového rozhlasu máme digitalizovanou ústřednu a jednotlivá hlášení lze nahrát dopředu. Takže pokud si zapnutím rozhlasu vzpomenete, že chcete něco vyřídit na OÚ, nemusím tam zrovna být. Vzhledem k tomu, že se mi podařilo vymazat adresář občanů pro zasílání hlášení místního rozhlasu, prosím ty, na které jsem při jeho obnově zapomněla, aby mi poslali kontakt na Děkuji. Ludmila Stratilová Zastupitelstvo obce Třebětice U S N E S E N Í veřejného zasedání konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014 a ukládá hospodářce rozpracovat rozpočtové opatření do příslušných rozpočtových položek a doplnit rozpočtové opatření o body, které vyplynou z usnesení zasedání ZO. 2. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro schvalování účetní závěrky, dle přílohy č Zastupitelstvo obce zamítá převzetí mostu v rámci stavby R49 na polní cestě Třebětice Količín objekt č. C208 do majetku obce Třebětice. 4. Zastupitelstvo obce zamítá žádost o změnu územního plánu oplocení pozemku p.č. 84/2 v k.ú. Třebětice žadatelé manželé Bezděkovi, Holešov. 5. Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu stávajícího veřejného osvětlení v obci za ekologické úsporné LED osvětlení a vyčleňuje k tomuto účelu částku ,- Kč. 6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady, dle přílohy č Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu měsíčních odměn členů zastupitelstva dle novely nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne , v této výši: člen zastupitelstva 460,- Kč předseda výboru 1.060,- Kč místostarosta ,- Kč starosta ,- Kč 8. Zastupitelstvo obce schvaluje uskutečnění zájezdu pro děti v roce 2014 a vyčleňuje k tomuto účelu částku ,- Kč. Z této částky bude hrazena autobusová doprava a vstupné pro děti mladších 15 let z obce Třebětice. Ověřovatelé: Zapsala: Marie Bakalíková Ing. Mojmír Stískal Martina Polášková Jarní VENDELÍN strana 3

4 Služba sledování změn Vzhledem k tomu, že se stávají případy, kdy různí podvodníci dokáží prodat cizí dům, aniž by o tom vlastník věděl, tak bychom Vás chtěli informovat, že Český úřad zeměměřický a katastrální zřídil službu sledování změn. Služba sledování změn je poskytována osobám, které mají v katastru nemovitostí zapsáno věcné právo k nemovitostem, tedy jsou-li vlastníky nebo např. oprávněnými z věcného břemene či zástavními věřiteli. Služba uživatele automaticky informuje o okamžiku, kdy došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Úplata za službu je stanovena v závislosti na počtu nemovitostí, ke kterým má uživatel služby věcné právo; pokud má uživatel do 20 sledovaných nemovitostí včetně a nepřesáhne tento počet ani v následujících letech, zaplatí úplatu 200,- Kč pouze při zřízení služby a žádné další poplatky mu účtovány nebudou. Podrobné informace o službě a úplný sazebník úplat najdete na internetových stránkách https://ozs.cuzk.cz nebo na kterémkoli katastrálním úřadu. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 Obec Bořenovice Dobrotice Holešov Horní Lapač Jankovice Količín Kostelec u Holešova Kurovice Ludslavice Martinice Němčice Pacetluky Prusinovice Přílepy Racková Roštění Rymice Třebětice Tučapy Zahnašovice Žeranovice Žopy Celkem Výtěžek 5 059,- Kč 9 840,- Kč ,- Kč 9 775,- Kč ,- Kč 8 285,- Kč ,- Kč 9 045,- Kč ,- Kč ,- Kč 7 029,- Kč 5 793,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 579,- Kč ,- Kč ,- Kč 9 319,- Kč ,- Kč Pod vedením Davida Bakalíka se v letošní Tříkrálové sbírce v naší obci vybralo ,- Kč. Dárcovská SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo (funkční celoročně). Cena SMS je 30 Kč, z toho 27 Kč obdrží Charita. Více na strana 4 Jarní VENDELÍN

5 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Třebětice Alexovice 2013 Na úseku obecní kriminality byly v průběhu roku 2013 v teritoriu obcí Třebětice a Alexovice ze strany PČR Holešov zaevidovány celkem 3 trestné činy. V jednom případě se jednalo o Ohrožení pod vlivem návykové látky, v dalším Podvod a posledním případě se jednalo o krádež měděných svodů. Oproti roku 2012, Policie ČR v teritoriu obcí Třebětice a Alexovice šetří méně trestné činnosti a to díky preventivní práci Policie. Na úseku přestupků proti majetku dle 50 zákona č. 200/1990 Sb. byly v obci Třebětice evidovány 4 přestupky. Na úseku přestupků Proti občanskému soužití dle 49 zákona č. 200/1990 Sb. nebyl v teritoriu obcí, stejně jako loni, evidován žádný přestupek. Na úseku dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo v teritoriu obcí zjištěno celkem 22 dopravních přestupků, kdy všechny tyto přestupky byly na místě vyřešeny blokovou pokutou. V průběhu roku 2013, stejně jako v minulých letech, nedošlo v obci k hromadnému narušení veřejného pořádku během kulturních či sportovních akcí a nedošlo ani k žádnému rasově motivovanému trestnému činu. V průběhu roku 2013 proběhlo v obci několik dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na dodržování maximální povolené rychlosti v obci a dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy tyto budou pokračovat i v letošním roce za účelem zvýšení bezpečnosti v obci. Tyto budou zaměřeny převážně na podnapilé řidiče, řidiče pod vlivem jiných návykových látek a dále na dodržování povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem a dodržování zákazu držení hovorového zařízení za jízdy. Tyto priority na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly stanoveny Krajským ředitelstvím Policie ČR Zlínského kraje. prap. Zbyněk Rušikvas SOKOL V ROCE 2013 Máme za sebou první posletový rok a tak mi dovolte, abych zde ve stručnosti shrnul jeho průběh. Začnu činností tělocvičnou a sportovní. Naši cvičenci pravidelně sklízejí úspěch s ukázkami sletových skladeb na různých akcích. Nejinak tomu bylo i při oslavách 90. výročí založení sokola v Kostelanech. Velmi nás potěšila oslavná báseň, kterou nám při této příležitosti složila a věnovala členka Věrné gardy z Kroměříže sestra Olga Vaverková. Skladby Chlapáci a Výlet s aerobikem měly také velký úspěch při slavnostní akademii, která se uskutečnila 16. listopadu v kroměřížské sokolovně u příležitosti oslav 115. výročí župy Hanácké. U této příležitosti shlédlo také 5 členů naší jednoty zářijové divadelní představení Prodané nevěsty v Domě kultury. Jak jsme si již zvykli, velkou aktivitu nejen v letní sezoně vyvinuli členové cyklistického oddílu. Hned 30. března se tři otužilci zúčastnili Velikonoční časovky na silničních kolech v Pravčicích. Dne 27. dubna následovala Rohálovská padesátka, aneb jak říká slogan Vaše jarní srdcovka. Na té bylo z 693 závodníků vidět 11 třebětických dresů. Doufám, že letos tento počet ještě vylepšíme. Pět mužů si také projelo 155 km na silničkách při Sudety Road Tour. Na nový závod horských kol Hostýnská padesátka se vypravil jen Rosťa Chytil, zato na vrcholy sezony Drásala vyrazili sokoli čtyři a na Rusavskou padesátku šest. Nejzdatnější sokoli se zúčastňují také triatlonů, například Morkovské chlap, Hulmen, Moraviaman či Morkoman, ten obnáší již olympijskou distanci a to znamená 1,5 km plavání, 40 km na kole 10 km běh. Zatím se ke stálicím Romanu Odstrčilíkovi, Tomáši Odstrčilíkovi a Romanu Kublovi přidal Kamil Zapletal. Morkovského chlapa si zkusili taky David Mašlaň a Roman Tupý. Jarní VENDELÍN strana 5

6 Nesmím zapomenout taky na akce běžecké. Na extrémní závody, jako je například Hostýnská osma s 62 km a 2500 m převýšením, nebo Beskydská sedmička s 95 km a 5400 m převýšením se specializuje Roman Odstrčilík. Tomáš se zase pravidelně zúčastňuje celoročního seriálu soutěže běžců, kam patří například Rohálovská 10, Josefský běh, Salašský běh, Běh na sv. Hostýn, Slopenská 10, Strojařská 10, Luhačovický běh, Běh Zlínem, Mikulášský, Štěpánský a závěrečný Silvestrovský běh. V loňském ročníku tohoto seriálu 18 závodů nakonec Tomáš Odstrčilík vybojoval skvělé 3. místo z 397 závodníků. Chtěl bych mu tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší jednoty. O tom, že jde Tomáš příkladem i dalším, jsme se mohli přesvědčit 22. února na novém ročníku Rohálovské desítky, kde bylo vidět na trati i mimo ni více našich červenobílých dresů. A těší mě, že se přidávají i dorostenci. V letním období jsme také stihli uspořádat Třebětický fotbálek, ve kterém hráči do 30 let s přehledem přehráli své starší soupeře. V září se za krásného počasí 6 dvojic utkalo při tenisovém turnaji. První cenu v podobě krásného dortu od Aleny Šverdíkové vyhráli Petr Pělucha s Michalem Pálkou, ale nakonec si pochutnali všichni. Závěr cyklistické sezony se konal v duchu pohodové vyjížďky na Rusavu ke Kůlu a 30. prosince se více než 20 výletníků zúčastnilo výšlapu na sv. Hostýn a tůru zpět k domovu přes Rusavu a Holešov. Pokud se týká provozu v sokolovně, jede stále ve vyjetých kolejích. Večerní hodiny jsou obsazovány hráči badmintonu. Některé soboty jsou vyhrazeny zápasům župního přeboru, ve kterém jsme v právě ukončené sezoně bohužel neměli dost sil a skončili tak na posledním 4. místě. Pátý tým soutěže Postoupky z tohoto ročníku odsoupil. Tradičně jsme také uspořádali Vánoční turnaj, Mužskou čtyřhru a Badminton Open. Každý čtvrtek probíhá cvičení pilates. Z původních 14 žen chodí pravidelně 8, zato se k nim přidali 3 muži. Cvičení dětí bylo přesunuto na 17. hodinu páteční. Náš náčelník Martin Tupý umí děti zaujmout a jeho hodiny jsou hojně navštěvované. Martinovi při přípravě cvičebního nářadí zdatně asistují Roman Šlapák, Kamil Zapletal a Ondra Škopík. V letošním roce by se někteří z nich měli zúčastnit kurzu pro získání cvičitelského průkazu. Díky Marušce Bakalíkové, která nám opravila kožené žíněnky, můžou děti opět bezpečně cvičit. Díky tomuto cvičení jsme přijali do našeho spolku 14 dětí a v současné době tak máme 89 členů. Jistě jste si všimli, pojmu spolku. I nás se totiž od nového roku dotkla změna v podobě nového občanského zákoníku. Občanská sdružení se stala spolky a tak i Česká obec sokolská musela vypracovat nové stanovy. O veškerých změnách jsme informováni na schůzích župního výboru, kterých se pravidelně každý měsíc zúčastňuji já, Vlastik Tupý nebo Martin Tupý. Na župní kanceláři pravidelně odevzdáváme statistické výkazy o členské základně, registrace sportovních oddílů a přehledy o pořádaných akcích. Nově zvolená starostka župy Ivana Zavadilová se také pokouší o větší informovanost a komunikaci mezi jednotami například župním zpravodajem. I když jsou všeobecně známé dlouholeté celorepublikové problémy s financemi díky Sazka Aréně a nemůžeme tudíž očekávat žádné větší dotace touto cestou, myslím si, že i tak nám naše aktivita v budoucnu může být ku prospěchu. Nezbývá nám tedy, než si pomoci vlastními silami, jak už to ostatně v takových spolcích bývá zvykem. Zde nám významně pomáhá podpora na základě sponzorských smluv s elektromontážními firmami Milana Potměšila a Kamila Zapletala. Tímto bych chtěl poděkovat Kamilovi také za organizaci dobrovolných prací při zvelebování naší sokolovny. Začalo to opravou galerie a pokračovalo perným květnovým týdnem při výmalbě sálu zakončeným namalováním sokolského loga, které provedli Liduška Pěluchová a Lukáš Němec. Další etapou byla přeměna kumbálu na novou šatnu včetně opravy elektroinstalace, omítek a rozvodů topení. Byly také vyzděny nové schody na podium. Nedávno skončila oprava hostinského skladu a vytvoření nové nářaďovny. Finance na tyto akce se snažíme také získat jinak. Byla pronajata reklamní plocha na fasádě firmě Hydropol a v současné době se jedná o prodloužení smlouvy na reklamu strana 6 Jarní VENDELÍN

7 pro firmu LM Trade. Dne byla uzavřena s panem Pospíšilem dvouletá smlouva na pronájem pozemku pro zmrzlinový stánek. Kulturnější prostředí v naší sokolovně se určitě promítne na oblíbenosti akcí, jako bývají dětské šibřinky nebo sokolský ples, který se obzvláště vyvedl díky vyšší návštěvnosti i netradičnímu řízkobraní. I nadále budeme provozovat hospůdku Sokolku. Martin Vašica zajišťuje pravidelné objednávky zboží a Jana Pálková se kromě funkce hostinské stará také o úklid sálu a organizaci hodin badmintonu. Chceme zachovat především přístupnost těchto společenských prostor pro naše členy a občany obce. Jaro je již v plném proudu, takže byl opět zprovozněn venkovní kohout s pitnou vodou. Dne 17. března jsme připravili tenisový kurt na novou sezonu. Čekají nás ještě opravy a nátěry venkovní zahrádky. Plánujeme také opravu hostinského sklepa a velký jarní úklid sklepa pod podiem a posilovny. Děkuji všem členům za hojnou účast nejen na valné hromadě, ale také na všech akcích cvičebních, sportovních, společenských i pracovních. (Zpráva starosty o činnosti z valné hromady konané dne ) Mojmír Stískal Cvičení pro děti Vážení čtenáři, ráda bych Vás seznámila s aktivitou, která je vykonávaná pro děti z Třebětic. A tou je cvičení pro děti, které probíhá vždy každý pátek od hod. v místní sokolovně. Cvičení probíhá pod vedením bratra Martina Tupého. V případě jeho nepřítomnosti zastupuje bratr Roman Šlapák a bratr Kamil Zapletal. Cvičení začalo po novém roce. Děti se v nově opravené šatně převlékají do sportovního oblečení a obuvi. Doprovázející rodiče zároveň prosíme, aby si s sebou brali také obuv na přezutí a na podium vstupovali již přezutí. Cílem cvičení je zlepšení fyzické kondice dětí a jejich vzájemné poznání. Cvičení je vždy zahájeno rozcvičkou, pak následují sportovní aktivity spojené s rozvojem dynamiky a vytrvalosti. Při cvičení je houfně využíváno dostupného sportovního nářadí jako je švédská bedna, lavičky, žíněnky a gymnastické koberce. Dále pak obruče, míče, lana. Je snaha, aby cvičení bylo vedeno zábavnou formou. Děti soutěží jednak samy za sebe a jednak také v družstvech. Na závěr si hrají zábavné hry a mezi jejich oblíbenou aktivitu patří i teď nově točení se na lanovém kolotoči. Jsme rádi, že zájem o tuto aktivitu je veliký a dětem se líbí. Také děkujeme rodičům dětí, že jim umožňují se cvičení zúčastnit. Alena Šverdíková Cyklistický oddíl Běžecké závody Štěpánská 10 ( ) Na tento rovinatý závod v tradičním povánočním čase přišla vyběhat přibraná kila početná skupina běžců (137) a mezi nimi se objevili také naše tváře. Konkrétně tři členové. Tomáš od startu držel krok s nejlepšími, ale postupně ztrácel, Roman O. si běžel své tempo a Roman K. v rámci objemové přípravy doběhl ze sokolů jako třetí. 11. Tomáš 35:13s 42. Roman O. 40:15s 83. Roman K. 44:43s Jarní VENDELÍN strana 7

8 Silvestrovská 10 ( ) Poslední závod zlínského běžeckého poháru. Tomáš měl šanci se v tomto poháru umístit na skvělém třetím místě a vzhledem k tomu, že se mu závod podařil, tak se tak taky stalo. Trasa, která startovala na Vršavě, a běželo se směrem na Kostelec, byla obrátková a tvořily ji dva stejné okruhy. Začátek byl vlažný, ale pak závod nabral na obrátkách a u konce už každý běžel na krev. Silvestrovský běh měl tedy slavnostní nádech, minimálně pro Toma. Roman O. si závod zaběhl jen tak jako doprovod své ženy Zuzky. 5. Tomáš 35:32s 83. Roman O. - 51:08s LH24 ( ) Vytrvalostní a dalo by se říci survivalový závod, na který měl hlavu a odhodlání pouze Roman Odstrčilík. Akce má podtitul Adidas 24 hodin na Lysé hoře a byl pro závodníky opravdu extrémní. Teploty na vrcholu Lysé hory se pohybovaly okolo -19 st. C, navíc foukal nárazový vítr, který snížil pocitovou teplotu, až na -60 st. C. Náročný byl hned první okruh. Závodníci dobíhali do depa na hotelu Sepetná prokřehlí a ojínění, někteří měli rampouchy na fousech. Závodu se zúčastnilo 553 závodníků a Roman doběhl na excelentním 26. místě, když za 24 hodin zvládl absolvovat 10x okruh o délce 11,4km a s převýšením 764m. Rohálovská 10 ( ) První velká týmová akce tohoto roku. Závodu se zúčastnilo celkem 7 kamarádů ze sokola, navíc další přišli fandit, tak měl závod skvělou atmosféru. Pro některé to byla závodní premiéra, druzí si chtěli vylepšit osobní rekordy. Centrum Prusinovic již tradičně závodem žilo, bylo vidět, že místními je závod oblíben a celkově se dobrá nálada šířila mezi lidi. Při pohledu do startovního pole nebylo pochyb, že jde o velkou sportovní událost, a když už se člověk postavil na start, tak měl jistotu, že se poměří s těmi nejlepšími. Myslím, že každý z nás si závod užil trochu jinak, ale spokojenost v cíli byla znát na všech. Hlavně je super, že se mladíci nebáli a závod si zkusili. Jejich výkony jsou určitě příslibem do budoucna... Vedle celkového hodnocení se vyhlašovali také nejlepší 3 běžci regionu Holešovska a na stupně vítězů za druhé místo vystoupal Tomáš, který tak o místo vylepšil své loňské umístění. 47. Tomáš 37:50s (2.místo mikroregion Holešovska) 75. Roman Odstrčilík 39:31s 250. Roman Kubla 45:59s 306. Marek Zajác 47:37s 333. Roman Tupý 48:33s 356. Pavel Zajác 49:18s 452. Jiří Buš 53:36s Cyklosoustředění Vranov ( ) Před zahájením závodní cyklistické sezóny jsme vyrazili na soustředění do krásného prostředí vranovské přehrady. Ubytovali jsme se v penzionu Rumburak (kousek od hradu Bítov), kde jsme měli kompletní zázemí. Jelikož nám počasí přálo, mohli jsme polykat slunečné kilometry na kole po Rakousku, navštívit hrad Hardegg, zavítat do Dalešic na májový ležák, omrknout jadernou elektrárnu Dukovany, a jako takový obrovský bonus, navázat spojení s obyvateli Třebětic u Dačic. Jejich přátelské a pohostinné uvítání nás úplně odrovnalo a snad jsme položili základní kámen pro příští návštěvy. Celkově se soustředění vydařilo na výbornou. Najeté kilometry se snad projeví na brzkých závodech, hlavně Rohálovské 50tce. strana 8 Jarní VENDELÍN

9 Pražský půlmaratón ( ) Do Prahy se vypravil pouze Tomáš, jako jediný zástupce se ale úplně neztratil. V přímém srovnání s republikovou špičkou i několika africkými běžci se s tratí popral ve svém osobním rekordu 1:19:38s a to znamenalo atakování hranice první stovky běžců. Závod měl tradičně velkou diváckou podporu po celé trase, živé kapely a ve spojení s mimozávodní procházkou městem to byl velice příjemný víkend. Závodu se celkově zúčastnilo 8948 běžců Tomáš 1:19:38s Morkovské bajk ( ) Zahajovací závod letošní cyklosezóny, na který jsme se vypravili ve větším počtu. Trať byla hodně jezdivá a rychlá, tvořená třemi okruhy, přičemž ten první byl zkrácený. Dlouhá stoupání střídaly hravé a rychlé sjezdy, ne moc náročné na techniku, což nám vyhovovalo. Musíme vyzdvihnout Romana, který jako jediný z celého startovního pole odjel závod na cyklokrosovém kole Roman Odstrčilík 1:55:40s 112. Tomáš Odstrčilík 1:57:15s 179. Kamil Zapletal 2:23:47s 181. Ondra Škopík 2:24:32s 195. Jirka Buš 2:37:41s (11. místo v juniorech) Tradiční sokolská zábava Kuchařky a kuchařinky, zavřete svá okénka. Neb to není k vydržení, jak voní Vaše ploténka. Tak nějak vypadala atmosféra v podvečer 31. ledna 2014 v naší malé vesničce. A ten, kdo námi projížděl, si asi říkal: Tady se chystá něco velkého A co že to vlastně bylo? Připravovali jsme se, tak jako každoročně, na tradiční sokolskou zábavu. Letos jsme si obzvlášť dali práci s propagací celé akce. A byli jsme velmi mile překvapeni celkovou návštěvností. Jarní VENDELÍN strana 9

10 A právě proto, abychom si celý večer ještě více zpestřili, jsme připravili i soutěžní akci s názvem ŘÍZKOBRANÍ. Ta sklidila mezi návštěvníky velký úspěch. Podstatou bylo, aby kuchaři a kuchařinky připravili z 1kg masa řízečky na různý způsob. Do soutěže bylo přihlášeno 16 vzorků. A řeknu Vám, byly to opravdu velmi chutné originály. Řeknete si sice řízek, ale návštěvníci měli možnost ochutnat opravdu jedinečné kousky. Hlasování se zúčastnilo celkem 65 lidí. Výhercem se stal nakonec Radim Tupý, který dostal 16 hlasů. A jak čestně prohlásil, dělal své řízky opravdu sám. Tady je pro inspiraci zveřejněn vítězný recept. Suroviny: kuřecí maso (ze stehen) pro 4 osoby, vegeta, 2 stroužky česneku, 1 bílý jogurt, 1 vejce, strouhanka. Postup práce: jogurt vyšleháme s vejcem, prolisovaným česnekem a vegetou. Řízky jemně osolíme a opepříme. Ponoříme je do připravené marinády. V marinádě necháme odležet 1 den. Pak obalíme ve strouhance a smažíme. Velmi příjemnou atmosféru celé zábavy dokreslila hudební skupina SEXTEŤ. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Zvláštní dík patří také těm, kteří náš nápad podpořili a donesli své chutné výrobky. A co říci závěrem? Že se doufám opět sejdeme příští rok při nějakém dalším soutěžním...braní Alena Šverdíková Typ na výlet V jednu krásnou jarní sobotu, jsme se s přáteli domluvili, že zkusíme podniknout výlet za krásami naší vlasti. Cíl byl předem určen. A to návštěva zámku v Náměšti na Hané a pak také návštěva nedalekých Loštic. Cesta do Náměště na Hané trvala z Třebětic zhruba hodinku. Po domluvě s velmi příjemnou paní kastelánkou jsme mohli navštívit tento zámek mimořádně, právě , neboť pravá sezona na prohlídku hradů a zámků začíná až 1. dubna. Prohlídka měla tři trasy A, B, C. My jsme zvolili trasu B, která trvala hodinu. Sice nebylo na zámku vše dochystáno a dokrášleno tak, jak jsme zvyklí, ale i tak na nás působil velmi mile. Místnosti zámku jsou tvořeny, až na dvě výjimky, malými místnostmi. Zámek se proslavil jednak jako místo, kde se točily scény filmu Kameňák 1. Nebo také zapůjčením míšeňského porcelánu pro film Amadeus. Asi jsme se paní kastelánce líbili, protože nám dovolila shlédnout právě probíhající restaurování krásného, velkého, historického kočáru. Poté pokračovala naše cesta dál, do půlhodinky vzdálených Loštic. Poněvadž není možné se kvůli přísným hygienickým pravidlům podívat přímo do výroby tvarůžků, museli jsme se spokojit pouze s prohlídkou muzea tvarůžků. Velmi vtipně zpracované instruktážní video o historii tvarůžků a možnost podívat se na původní zařízení pro výrobu nás úplně navnadilo, abychom navštívili nedalekou restauraci a přímo ochutnali tento tvarohový zázrak. I ti, co říkali, NIKDY přece jen ochutnali. Po výborném obědě bylo dále možné zakoupit produkty v podnikové prodejně, umístěné přímo na náměstí. A ještě jedno překvapení na závěr. Tvarůžková cukrárna, která je vzdálena 150m od podnikové prodejny. Samozřejmě jsme nemohli tento objekt minout bez povšimnutí. Sortiment byl obdivuhodný. Kromě sladkých dezertů, tu opravdu byly tvarůžkové sladkosti. Např.: tvarůžkové dortíčky, tvarůžkové šátečky, tvarůžkové věnečky, štrúdl a lokše. Takže nezbývalo nic jiného, než jak říká Hanák koštovať a koštovať. Příjemné posezení před cukrárnou dokreslovalo teplé a slunečné počasí a bezva nálada všech účastníků. Tolik tedy k našemu malému výletu a zároveň typu pro Vás. Doufám, že pokud se i Vy rozhodnete, nebudete litovat. Alena Šverdíková strana 10 Jarní VENDELÍN

11 MYSLIVECKÝ SPOLEK Koncem loňského roku proběhly dva hony na drobnou zvěř. Ulovilo se 65 zajíců a 5 bažantů kohoutů. Lidé se mohli pobavit na myslivecké taneční zábavě, na které zahrálo a zazpívalo hudební duo DUHA. Odborný dozor ze státních lesů nařídil obci vytěžit přestárlý porost a výsadbu nových stromků v Polním Hliníku. Zástupci obce požádali náš spolek o spolupráci. V měsíci březnu jsme začali o víkendech s těžbou a úklidem dřeva. V dubnu jsme spojili své síly s bratry sokoly, kteří nám s touto činností pomáhali a zajistili si tím otop do hospůdky Sokolky. Výsadbu plánujeme na podzim, ale komplikuje nám to kolísání hladiny spodní vody, která v deštivém období zaplavuje níže položené části remízku. Proto bude nutné před samotnou výsadbou zvýšit terén určený k osázení. Optimální by bylo při očekávané digitalizaci a pozemkových úpravách převést tento pozemek z lesní na ostatní plochu. V tom případě bychom mohli provést i terénní úpravu ve smyslu trvalé vodní plochy a rozšíření ploch vhodných k osázení. Napomohlo by to jak k rozšíření živočichů, tak životnímu prostředí. V průběhu této akce jsme stihli sestříhat keře u latové cesty. Zúčastnili jsme se chovatelské přehlídky, která se konala v Kroměříži na výstavišti Floria. Závěrem bychom chtěli požádat pejskaře, aby v jarních měsících nepouštěli své pejsky do volné přírody. Drobná zvěř vyvádí mláďata a ta by se mohla stát snadným cílem. Děkujeme za pochopení. Ivo Tupý ZÁHORSKÁ HOKEJOVÁ EXTRALIGA Opět po nějakém čase na těchto stránkách zdravím všechny naše fandy ledního hokeje v Třeběticích. Naše liga pokračovala druhým kolem základní části utkáním s HC Citov v pondělí 25. listopadu 2013 v devět hodin večer. Dalo by se říct, že to byla gólová přestřelka, jak na jedné, tak na druhé straně. Vždyť výsledek tomu hodně napovídal HC CITOV HC TŘEBĚTICE 7:10 (2:1, 2:3, 3:6), v závorce je průběžný výsledek po jednotlivých třetinách. Dalším utkáním bylo derby s Rohálovem. Derby proto, že je to náš nejstarší soupeř, se kterým jsme hrávali ještě před vznikem této soutěže. Když si vzpomenu, jak jsme začínali s hraním hokeje na zimních stadiónech a Roháli nám dávali latu, tak se musím smát. Oni byli v té době už zkušení pardáli. To víte, začátky jsou vždy těžké. Ale zpět k naší lize. Střetnutí se konalo na Mikuláše 6. prosince 2013 o třičtvrtě na deset večer středoevropského času na moravském území v přerovské aréně. Gólové skóre bylo po dvou třetinách nerozhodné a rozhodla až poslední třetí třetina. Výsledek HC PRUSINOVICE HC TŘEBĚTICE 2:3 (1:1, 0:0, 1:2). S družstvem Nových Dvorů jsme se setkali v neděli 15. prosince v 19:30 hodin a byl to poslední duel našeho týmu v loňském roce tj HC NOVÉ DVORY HC TŘEBĚTICE 3:4 (0:1, 2:0, 1:3). V dalším střetnutí se nám opět dařilo nastřílet nějaké fíky do branky protihráčů. V první třetině jsme těžkého soupeře přestříleli, druhou třetinu jsme prohráli, ale třetí byla opět naše. Hrálo se už v novém roce, ve čtvrtek 2. ledna 2014 v 19:45 hodin. HC DŘEVOHOSTICE HC TŘEBĚTICE 3:7 (1:4, 1:0, 1:3). Jarní VENDELÍN strana 11

12 Hned v sobotu 4. ledna ve 21:00 hodin nás čekal tým Blazic. Hokejová štěstěna byla na naší straně a stav utkání tomu odpovídal. HC TŘEBĚTICE HC BLAZICE 6:1 (1:0, 2:1, 3:0). To za čtrnáct dnů v sobotu 18. ledna v 18:30 hodin s Tršicemi byla úplná kanonáda. Všechny třetiny patřily nám. HC TRŠICE HC TŘEBĚTICE 1:11 (0:5, 1:3, 0:3). Skvělý výsledek, který nám popravil skóre v tabulce. Velká radost. Utkání s Tracheou ve čtvrtek 23. ledna v 19:45 hodin už bylo o poznání horší. V základní hrací době skóre nerozhodné, ale nájezdy jsme úspěšně proměnili všechny. HC TŘEBĚTICE HC TRACHEA 4:4 (2:1, 0:3, 2:0) SN 3:1. Však jsme jim měli co vracet. V prvním kole jsme s nimi také hráli remízu, ale na nájezdy už jsme nestačili. V utkání s Hasiči v pondělí 27. ledna v devět hodin večer se nám ještě podařilo vyhrát. Po první třetině jsme sice prohrávali, druhá nerozhodná, dohnali jsme to až v poslední. HC TŘEBĚTICE HC HASIČI 4:3 (1:2, 0:0, 3:1). V sobotu 1. února v osm hodin večer s mužstvem VÚM už to bylo horší. Prostě to nešlo, nedařilo se nám, ani štěstí jsme už neměli. V podstatě rozhodla první třetina. Byli lepší. HC TŘEBĚTICE HC VÚM DŘEVOHOSTICE 2:3 (0:1, 2:2, 0:0). To utkání další sobotu, 8. ledna ve 20:45 hodin s týmem Radkov, byla jedna velká komedie. Už jen to, že nás nastoupilo 6 hráčů plus gólman. Naše taktika byla následující, necháme je vyblbnout a pak na ně vletíme. No jo, ale bez hráčů to nejde. Takže jsme zabukovali modrou čáru a čekali, co bude. Dokonce se nám podařilo vstřelit první gól a vyhrát alespoň první třetinu. Druhou jsme projeli, ale ve třetí jsme se opět drželi. Zajímavý hokej, vyhazování puků, bránění. Z hokejového hlediska vůbec žádný požitek. Obránci nestřídali vůbec a útočníci se točili po jednom. Posledních pár zápasů nás sice jezdilo málo, ale 6 plus golman je fakticky hodně málo. HC TŘEBĚTICE HC RADKOVY 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). Po základní části obsadil náš tým 4. místo. Pokračovalo se zápasy play-off. Play-off se hraje na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále jsme hráli s týmem Nových Dvorů. První střetnutí jsme vyhráli 5:4 (4:1, 0:2, 1:1). Druhé jsme prohráli 2:4 (1:1, 1:3, 0:0). Třetí rozhodující utkání jsme ale nezvládli, a to i přesto, že nás přijeli podpořit řady našich místních fanoušků. Buben sice hřměl jako by byl plný kotel, ale bohužel to nestačilo. Tímto se všem omlouváme za náš nedostatečný výkon. Výsledek 6:11 (2:4, 0:3, 4:4). Náš tým také letos pořádal tradiční turnaj. Už 5. ročník Memoriálu Martina Roubalíka 2014 se nám podařilo po pár letech opět vyhrát. V prvním zápase jsme porazili Prusinovice 3:2, ve druhém s Hulínem remíza 3:3 a na samostatné nájezdy výhra 1:0. Ve třetím utkání nás čekal tým z Dolní Čermné. Tady jsme také nezklamali a dokázali soupeře porazit silou vůle, protože nás opět bylo jen 9, ale zvládli jsme to. Takže konečné pořadí turnaje bylo následující: 5. ročník memoriálu Martina Roubalíka 1. HC TŘEBĚTICE 2. HC DOLNÍ ČERMNÁ 3. HC BURĎA HULÍN 4. HC PRUSINOVICE Závěrem bych tady chtěl vyzvednout a tímto i poděkovat našim nejvěrnějším fandům, kteří s námi byli téměř na všech zápasech a to: Jirka Buš a Filip Pělucha. Bylo skvělé, že právě oni si dokázali sehnat buben na play-off a turnaj. A tím nás burcovali k větším výkonům. Díky kluci! Roman Šlapák strana 12 Jarní VENDELÍN

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

VENDELÍN. Zimní. Čtvrtletní zpravodaj obce Třeb. č. 4/2011, ročník VI. Vážení spoluobčané,

VENDELÍN. Zimní. Čtvrtletní zpravodaj obce Třeb. č. 4/2011, ročník VI. Vážení spoluobčané, Zimní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třeb ebětice č. 4/2011, ročník VI. Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám v této sváteční předvánoční době poděkovali za Vaši pomoc a spolupráci a popřáli Vám krásné

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183

Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183 Zimní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 3, 4/28, ročník III Vážení spoluobčané, nastává čas adventu, jednoho z nejkrásnějších období, na které se většina z nás těší snad celý rok a já jsem

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Konečný Jaroslav, Konečný Martin Hlasování: PRO 14 hlasů, PROTI 0 hlasů,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více