VENDELÍN. Jarní. č. 1/2014, ročník IX. Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VENDELÍN. Jarní. č. 1/2014, ročník IX. Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Jarní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 1/2014, ročník IX. Vážení spoluobčané, spolu s příchodem jarního počasí Vás vítáme u stránek prvního letošního vydání časopisu Vendelín. Také pro letošní rok jsme připravili několik investičních i neinvestičních akcí, se kterými bychom Vás rádi seznámili. Při jejich přípravě jsme vycházeli také z Vašich podnětů. Na jaře jsme zahájili částečnou rekonstrukci dětského hřiště v Alexovicích, kde probíhají povrchové nátěry prvků, a bude dobudována dopadová plocha u skluzavky. Také hřiště ve Třeběticích čeká stejný osud a navíc bude hřiště doplněno o kolotoč. Dále budeme pokračovat obnovou chodníku od rodinného domu Janečkových k rodinným domkům pana Doležela a pana Ševců. Budou vyměněny betonové kanalizační vpusti u chodníků na ulici k Holešovu. Rovněž bychom chtěli v letošním roce provést v celé obci výměnu zastaralých lamp veřejného osvětlení za nové ekologické led osvětlení, které by mělo pomoci ušetřit nemalé provozní náklady za elektrickou energii. Z kulturních akcí bychom Vás rádi pozvali na zájezd pro děti a rodiče, který plánujeme na měsíc květen. Dále se můžete těšit na tradiční táborák, který bude zapálen 14. června. Bude pro Vás připraven skákací hrad se spoustou her a soutěží. Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné jarní dny, hodně sluníčka a dobré nálady. Zastupitelstvo obce Výlet do Náměšti na Hané a Loštic

2 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE Úřední hodiny starosty a místostarostky obce: Obsah strana Pondělí 18:00 20:00 Informace OÚ a zastupitel. 1 3 Služba, Tříkrálová sbírka 4 Úřední hodiny hospodářky obecního úřadu: Zpráva Policie 5 Dopoledne: Pondělí - Pátek: 8:00 10:30 TJ Sokol 5 7 Odpoledne: Pondělí: 15:00 20:00 Cyklistický oddíl 7 9 Středa: 15:00 17:00 Řízkobraní, Typ na výlet 9 10 Myslivecký spolek 11 Knihovna: Čtvrtek: 17:00 20:00 Hokej Sportovní výsledky 13 Fotogalerie 14 Společenská kronika Plán akcí 16 Na počítači umístěném v knihovně můžete využít bezplatného přístupu k internetu: Úterý, Čtvrtek: 17:00 19:00 Internetové stránky obce, , telefon: AKTUÁLNÍ INFORMACE: Svoz pytlů s tříděným plastovým odpadem provádí firma RESO každou PRVNÍ STŘEDU v měsíci. Pytle nachystejte před své domy do 8:00 hodin. Technické služby Holešov, s.r.o. provádí svoz komunálního odpadu každý LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ. Úřední hodiny pro výměnu popelnic a pokladny: Pondělí: 6:00 13:45 hod. Středa: 6:00 15:45 hod. Čtvrtek: 6:00 13:45 hod. Přestávka: 10:30 11:00 hod. Tel.: , kl. 3 p. Zapletalová Prosíme, neodkládejte velké plochy skla ke kontejneru, hrozí úraz především dětem. Sklo doma rozbijte a jednotlivé kousky naházejte do kontejneru. Od března 2014 byl Zlínským krajem oficiálně spuštěn Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji, který je dostupný na adrese Hlavním cílem katalogu je nabídnout nejvhodnější sociální službu nebo přehled sociálních služeb, které pomohou reagovat a řešit konkrétní životní situaci či potřebu. Na internetových stránkách naší obce je umístěn banner, prostřednictvím kterého mohou být uživatelé ihned přesměrováni na webové stránky katalogu. Od 12. do 31. května proběhne sbírka použitého oblečení. Nepotřebné oděvy můžete nosit do budovy ve dvoře OÚ denně od 8:00 do 18:00 hodin. strana 2 Jarní VENDELÍN

3 Chtěla bych upozornit, že se zavedením bezdrátového rozhlasu máme digitalizovanou ústřednu a jednotlivá hlášení lze nahrát dopředu. Takže pokud si zapnutím rozhlasu vzpomenete, že chcete něco vyřídit na OÚ, nemusím tam zrovna být. Vzhledem k tomu, že se mi podařilo vymazat adresář občanů pro zasílání hlášení místního rozhlasu, prosím ty, na které jsem při jeho obnově zapomněla, aby mi poslali kontakt na Děkuji. Ludmila Stratilová Zastupitelstvo obce Třebětice U S N E S E N Í veřejného zasedání konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014 a ukládá hospodářce rozpracovat rozpočtové opatření do příslušných rozpočtových položek a doplnit rozpočtové opatření o body, které vyplynou z usnesení zasedání ZO. 2. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro schvalování účetní závěrky, dle přílohy č Zastupitelstvo obce zamítá převzetí mostu v rámci stavby R49 na polní cestě Třebětice Količín objekt č. C208 do majetku obce Třebětice. 4. Zastupitelstvo obce zamítá žádost o změnu územního plánu oplocení pozemku p.č. 84/2 v k.ú. Třebětice žadatelé manželé Bezděkovi, Holešov. 5. Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu stávajícího veřejného osvětlení v obci za ekologické úsporné LED osvětlení a vyčleňuje k tomuto účelu částku ,- Kč. 6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady, dle přílohy č Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu měsíčních odměn členů zastupitelstva dle novely nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne , v této výši: člen zastupitelstva 460,- Kč předseda výboru 1.060,- Kč místostarosta ,- Kč starosta ,- Kč 8. Zastupitelstvo obce schvaluje uskutečnění zájezdu pro děti v roce 2014 a vyčleňuje k tomuto účelu částku ,- Kč. Z této částky bude hrazena autobusová doprava a vstupné pro děti mladších 15 let z obce Třebětice. Ověřovatelé: Zapsala: Marie Bakalíková Ing. Mojmír Stískal Martina Polášková Jarní VENDELÍN strana 3

4 Služba sledování změn Vzhledem k tomu, že se stávají případy, kdy různí podvodníci dokáží prodat cizí dům, aniž by o tom vlastník věděl, tak bychom Vás chtěli informovat, že Český úřad zeměměřický a katastrální zřídil službu sledování změn. Služba sledování změn je poskytována osobám, které mají v katastru nemovitostí zapsáno věcné právo k nemovitostem, tedy jsou-li vlastníky nebo např. oprávněnými z věcného břemene či zástavními věřiteli. Služba uživatele automaticky informuje o okamžiku, kdy došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Úplata za službu je stanovena v závislosti na počtu nemovitostí, ke kterým má uživatel služby věcné právo; pokud má uživatel do 20 sledovaných nemovitostí včetně a nepřesáhne tento počet ani v následujících letech, zaplatí úplatu 200,- Kč pouze při zřízení služby a žádné další poplatky mu účtovány nebudou. Podrobné informace o službě a úplný sazebník úplat najdete na internetových stránkách https://ozs.cuzk.cz nebo na kterémkoli katastrálním úřadu. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 Obec Bořenovice Dobrotice Holešov Horní Lapač Jankovice Količín Kostelec u Holešova Kurovice Ludslavice Martinice Němčice Pacetluky Prusinovice Přílepy Racková Roštění Rymice Třebětice Tučapy Zahnašovice Žeranovice Žopy Celkem Výtěžek 5 059,- Kč 9 840,- Kč ,- Kč 9 775,- Kč ,- Kč 8 285,- Kč ,- Kč 9 045,- Kč ,- Kč ,- Kč 7 029,- Kč 5 793,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 579,- Kč ,- Kč ,- Kč 9 319,- Kč ,- Kč Pod vedením Davida Bakalíka se v letošní Tříkrálové sbírce v naší obci vybralo ,- Kč. Dárcovská SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo (funkční celoročně). Cena SMS je 30 Kč, z toho 27 Kč obdrží Charita. Více na strana 4 Jarní VENDELÍN

5 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Třebětice Alexovice 2013 Na úseku obecní kriminality byly v průběhu roku 2013 v teritoriu obcí Třebětice a Alexovice ze strany PČR Holešov zaevidovány celkem 3 trestné činy. V jednom případě se jednalo o Ohrožení pod vlivem návykové látky, v dalším Podvod a posledním případě se jednalo o krádež měděných svodů. Oproti roku 2012, Policie ČR v teritoriu obcí Třebětice a Alexovice šetří méně trestné činnosti a to díky preventivní práci Policie. Na úseku přestupků proti majetku dle 50 zákona č. 200/1990 Sb. byly v obci Třebětice evidovány 4 přestupky. Na úseku přestupků Proti občanskému soužití dle 49 zákona č. 200/1990 Sb. nebyl v teritoriu obcí, stejně jako loni, evidován žádný přestupek. Na úseku dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo v teritoriu obcí zjištěno celkem 22 dopravních přestupků, kdy všechny tyto přestupky byly na místě vyřešeny blokovou pokutou. V průběhu roku 2013, stejně jako v minulých letech, nedošlo v obci k hromadnému narušení veřejného pořádku během kulturních či sportovních akcí a nedošlo ani k žádnému rasově motivovanému trestnému činu. V průběhu roku 2013 proběhlo v obci několik dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na dodržování maximální povolené rychlosti v obci a dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy tyto budou pokračovat i v letošním roce za účelem zvýšení bezpečnosti v obci. Tyto budou zaměřeny převážně na podnapilé řidiče, řidiče pod vlivem jiných návykových látek a dále na dodržování povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem a dodržování zákazu držení hovorového zařízení za jízdy. Tyto priority na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly stanoveny Krajským ředitelstvím Policie ČR Zlínského kraje. prap. Zbyněk Rušikvas SOKOL V ROCE 2013 Máme za sebou první posletový rok a tak mi dovolte, abych zde ve stručnosti shrnul jeho průběh. Začnu činností tělocvičnou a sportovní. Naši cvičenci pravidelně sklízejí úspěch s ukázkami sletových skladeb na různých akcích. Nejinak tomu bylo i při oslavách 90. výročí založení sokola v Kostelanech. Velmi nás potěšila oslavná báseň, kterou nám při této příležitosti složila a věnovala členka Věrné gardy z Kroměříže sestra Olga Vaverková. Skladby Chlapáci a Výlet s aerobikem měly také velký úspěch při slavnostní akademii, která se uskutečnila 16. listopadu v kroměřížské sokolovně u příležitosti oslav 115. výročí župy Hanácké. U této příležitosti shlédlo také 5 členů naší jednoty zářijové divadelní představení Prodané nevěsty v Domě kultury. Jak jsme si již zvykli, velkou aktivitu nejen v letní sezoně vyvinuli členové cyklistického oddílu. Hned 30. března se tři otužilci zúčastnili Velikonoční časovky na silničních kolech v Pravčicích. Dne 27. dubna následovala Rohálovská padesátka, aneb jak říká slogan Vaše jarní srdcovka. Na té bylo z 693 závodníků vidět 11 třebětických dresů. Doufám, že letos tento počet ještě vylepšíme. Pět mužů si také projelo 155 km na silničkách při Sudety Road Tour. Na nový závod horských kol Hostýnská padesátka se vypravil jen Rosťa Chytil, zato na vrcholy sezony Drásala vyrazili sokoli čtyři a na Rusavskou padesátku šest. Nejzdatnější sokoli se zúčastňují také triatlonů, například Morkovské chlap, Hulmen, Moraviaman či Morkoman, ten obnáší již olympijskou distanci a to znamená 1,5 km plavání, 40 km na kole 10 km běh. Zatím se ke stálicím Romanu Odstrčilíkovi, Tomáši Odstrčilíkovi a Romanu Kublovi přidal Kamil Zapletal. Morkovského chlapa si zkusili taky David Mašlaň a Roman Tupý. Jarní VENDELÍN strana 5

6 Nesmím zapomenout taky na akce běžecké. Na extrémní závody, jako je například Hostýnská osma s 62 km a 2500 m převýšením, nebo Beskydská sedmička s 95 km a 5400 m převýšením se specializuje Roman Odstrčilík. Tomáš se zase pravidelně zúčastňuje celoročního seriálu soutěže běžců, kam patří například Rohálovská 10, Josefský běh, Salašský běh, Běh na sv. Hostýn, Slopenská 10, Strojařská 10, Luhačovický běh, Běh Zlínem, Mikulášský, Štěpánský a závěrečný Silvestrovský běh. V loňském ročníku tohoto seriálu 18 závodů nakonec Tomáš Odstrčilík vybojoval skvělé 3. místo z 397 závodníků. Chtěl bych mu tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší jednoty. O tom, že jde Tomáš příkladem i dalším, jsme se mohli přesvědčit 22. února na novém ročníku Rohálovské desítky, kde bylo vidět na trati i mimo ni více našich červenobílých dresů. A těší mě, že se přidávají i dorostenci. V letním období jsme také stihli uspořádat Třebětický fotbálek, ve kterém hráči do 30 let s přehledem přehráli své starší soupeře. V září se za krásného počasí 6 dvojic utkalo při tenisovém turnaji. První cenu v podobě krásného dortu od Aleny Šverdíkové vyhráli Petr Pělucha s Michalem Pálkou, ale nakonec si pochutnali všichni. Závěr cyklistické sezony se konal v duchu pohodové vyjížďky na Rusavu ke Kůlu a 30. prosince se více než 20 výletníků zúčastnilo výšlapu na sv. Hostýn a tůru zpět k domovu přes Rusavu a Holešov. Pokud se týká provozu v sokolovně, jede stále ve vyjetých kolejích. Večerní hodiny jsou obsazovány hráči badmintonu. Některé soboty jsou vyhrazeny zápasům župního přeboru, ve kterém jsme v právě ukončené sezoně bohužel neměli dost sil a skončili tak na posledním 4. místě. Pátý tým soutěže Postoupky z tohoto ročníku odsoupil. Tradičně jsme také uspořádali Vánoční turnaj, Mužskou čtyřhru a Badminton Open. Každý čtvrtek probíhá cvičení pilates. Z původních 14 žen chodí pravidelně 8, zato se k nim přidali 3 muži. Cvičení dětí bylo přesunuto na 17. hodinu páteční. Náš náčelník Martin Tupý umí děti zaujmout a jeho hodiny jsou hojně navštěvované. Martinovi při přípravě cvičebního nářadí zdatně asistují Roman Šlapák, Kamil Zapletal a Ondra Škopík. V letošním roce by se někteří z nich měli zúčastnit kurzu pro získání cvičitelského průkazu. Díky Marušce Bakalíkové, která nám opravila kožené žíněnky, můžou děti opět bezpečně cvičit. Díky tomuto cvičení jsme přijali do našeho spolku 14 dětí a v současné době tak máme 89 členů. Jistě jste si všimli, pojmu spolku. I nás se totiž od nového roku dotkla změna v podobě nového občanského zákoníku. Občanská sdružení se stala spolky a tak i Česká obec sokolská musela vypracovat nové stanovy. O veškerých změnách jsme informováni na schůzích župního výboru, kterých se pravidelně každý měsíc zúčastňuji já, Vlastik Tupý nebo Martin Tupý. Na župní kanceláři pravidelně odevzdáváme statistické výkazy o členské základně, registrace sportovních oddílů a přehledy o pořádaných akcích. Nově zvolená starostka župy Ivana Zavadilová se také pokouší o větší informovanost a komunikaci mezi jednotami například župním zpravodajem. I když jsou všeobecně známé dlouholeté celorepublikové problémy s financemi díky Sazka Aréně a nemůžeme tudíž očekávat žádné větší dotace touto cestou, myslím si, že i tak nám naše aktivita v budoucnu může být ku prospěchu. Nezbývá nám tedy, než si pomoci vlastními silami, jak už to ostatně v takových spolcích bývá zvykem. Zde nám významně pomáhá podpora na základě sponzorských smluv s elektromontážními firmami Milana Potměšila a Kamila Zapletala. Tímto bych chtěl poděkovat Kamilovi také za organizaci dobrovolných prací při zvelebování naší sokolovny. Začalo to opravou galerie a pokračovalo perným květnovým týdnem při výmalbě sálu zakončeným namalováním sokolského loga, které provedli Liduška Pěluchová a Lukáš Němec. Další etapou byla přeměna kumbálu na novou šatnu včetně opravy elektroinstalace, omítek a rozvodů topení. Byly také vyzděny nové schody na podium. Nedávno skončila oprava hostinského skladu a vytvoření nové nářaďovny. Finance na tyto akce se snažíme také získat jinak. Byla pronajata reklamní plocha na fasádě firmě Hydropol a v současné době se jedná o prodloužení smlouvy na reklamu strana 6 Jarní VENDELÍN

7 pro firmu LM Trade. Dne byla uzavřena s panem Pospíšilem dvouletá smlouva na pronájem pozemku pro zmrzlinový stánek. Kulturnější prostředí v naší sokolovně se určitě promítne na oblíbenosti akcí, jako bývají dětské šibřinky nebo sokolský ples, který se obzvláště vyvedl díky vyšší návštěvnosti i netradičnímu řízkobraní. I nadále budeme provozovat hospůdku Sokolku. Martin Vašica zajišťuje pravidelné objednávky zboží a Jana Pálková se kromě funkce hostinské stará také o úklid sálu a organizaci hodin badmintonu. Chceme zachovat především přístupnost těchto společenských prostor pro naše členy a občany obce. Jaro je již v plném proudu, takže byl opět zprovozněn venkovní kohout s pitnou vodou. Dne 17. března jsme připravili tenisový kurt na novou sezonu. Čekají nás ještě opravy a nátěry venkovní zahrádky. Plánujeme také opravu hostinského sklepa a velký jarní úklid sklepa pod podiem a posilovny. Děkuji všem členům za hojnou účast nejen na valné hromadě, ale také na všech akcích cvičebních, sportovních, společenských i pracovních. (Zpráva starosty o činnosti z valné hromady konané dne ) Mojmír Stískal Cvičení pro děti Vážení čtenáři, ráda bych Vás seznámila s aktivitou, která je vykonávaná pro děti z Třebětic. A tou je cvičení pro děti, které probíhá vždy každý pátek od hod. v místní sokolovně. Cvičení probíhá pod vedením bratra Martina Tupého. V případě jeho nepřítomnosti zastupuje bratr Roman Šlapák a bratr Kamil Zapletal. Cvičení začalo po novém roce. Děti se v nově opravené šatně převlékají do sportovního oblečení a obuvi. Doprovázející rodiče zároveň prosíme, aby si s sebou brali také obuv na přezutí a na podium vstupovali již přezutí. Cílem cvičení je zlepšení fyzické kondice dětí a jejich vzájemné poznání. Cvičení je vždy zahájeno rozcvičkou, pak následují sportovní aktivity spojené s rozvojem dynamiky a vytrvalosti. Při cvičení je houfně využíváno dostupného sportovního nářadí jako je švédská bedna, lavičky, žíněnky a gymnastické koberce. Dále pak obruče, míče, lana. Je snaha, aby cvičení bylo vedeno zábavnou formou. Děti soutěží jednak samy za sebe a jednak také v družstvech. Na závěr si hrají zábavné hry a mezi jejich oblíbenou aktivitu patří i teď nově točení se na lanovém kolotoči. Jsme rádi, že zájem o tuto aktivitu je veliký a dětem se líbí. Také děkujeme rodičům dětí, že jim umožňují se cvičení zúčastnit. Alena Šverdíková Cyklistický oddíl Běžecké závody Štěpánská 10 ( ) Na tento rovinatý závod v tradičním povánočním čase přišla vyběhat přibraná kila početná skupina běžců (137) a mezi nimi se objevili také naše tváře. Konkrétně tři členové. Tomáš od startu držel krok s nejlepšími, ale postupně ztrácel, Roman O. si běžel své tempo a Roman K. v rámci objemové přípravy doběhl ze sokolů jako třetí. 11. Tomáš 35:13s 42. Roman O. 40:15s 83. Roman K. 44:43s Jarní VENDELÍN strana 7

8 Silvestrovská 10 ( ) Poslední závod zlínského běžeckého poháru. Tomáš měl šanci se v tomto poháru umístit na skvělém třetím místě a vzhledem k tomu, že se mu závod podařil, tak se tak taky stalo. Trasa, která startovala na Vršavě, a běželo se směrem na Kostelec, byla obrátková a tvořily ji dva stejné okruhy. Začátek byl vlažný, ale pak závod nabral na obrátkách a u konce už každý běžel na krev. Silvestrovský běh měl tedy slavnostní nádech, minimálně pro Toma. Roman O. si závod zaběhl jen tak jako doprovod své ženy Zuzky. 5. Tomáš 35:32s 83. Roman O. - 51:08s LH24 ( ) Vytrvalostní a dalo by se říci survivalový závod, na který měl hlavu a odhodlání pouze Roman Odstrčilík. Akce má podtitul Adidas 24 hodin na Lysé hoře a byl pro závodníky opravdu extrémní. Teploty na vrcholu Lysé hory se pohybovaly okolo -19 st. C, navíc foukal nárazový vítr, který snížil pocitovou teplotu, až na -60 st. C. Náročný byl hned první okruh. Závodníci dobíhali do depa na hotelu Sepetná prokřehlí a ojínění, někteří měli rampouchy na fousech. Závodu se zúčastnilo 553 závodníků a Roman doběhl na excelentním 26. místě, když za 24 hodin zvládl absolvovat 10x okruh o délce 11,4km a s převýšením 764m. Rohálovská 10 ( ) První velká týmová akce tohoto roku. Závodu se zúčastnilo celkem 7 kamarádů ze sokola, navíc další přišli fandit, tak měl závod skvělou atmosféru. Pro některé to byla závodní premiéra, druzí si chtěli vylepšit osobní rekordy. Centrum Prusinovic již tradičně závodem žilo, bylo vidět, že místními je závod oblíben a celkově se dobrá nálada šířila mezi lidi. Při pohledu do startovního pole nebylo pochyb, že jde o velkou sportovní událost, a když už se člověk postavil na start, tak měl jistotu, že se poměří s těmi nejlepšími. Myslím, že každý z nás si závod užil trochu jinak, ale spokojenost v cíli byla znát na všech. Hlavně je super, že se mladíci nebáli a závod si zkusili. Jejich výkony jsou určitě příslibem do budoucna... Vedle celkového hodnocení se vyhlašovali také nejlepší 3 běžci regionu Holešovska a na stupně vítězů za druhé místo vystoupal Tomáš, který tak o místo vylepšil své loňské umístění. 47. Tomáš 37:50s (2.místo mikroregion Holešovska) 75. Roman Odstrčilík 39:31s 250. Roman Kubla 45:59s 306. Marek Zajác 47:37s 333. Roman Tupý 48:33s 356. Pavel Zajác 49:18s 452. Jiří Buš 53:36s Cyklosoustředění Vranov ( ) Před zahájením závodní cyklistické sezóny jsme vyrazili na soustředění do krásného prostředí vranovské přehrady. Ubytovali jsme se v penzionu Rumburak (kousek od hradu Bítov), kde jsme měli kompletní zázemí. Jelikož nám počasí přálo, mohli jsme polykat slunečné kilometry na kole po Rakousku, navštívit hrad Hardegg, zavítat do Dalešic na májový ležák, omrknout jadernou elektrárnu Dukovany, a jako takový obrovský bonus, navázat spojení s obyvateli Třebětic u Dačic. Jejich přátelské a pohostinné uvítání nás úplně odrovnalo a snad jsme položili základní kámen pro příští návštěvy. Celkově se soustředění vydařilo na výbornou. Najeté kilometry se snad projeví na brzkých závodech, hlavně Rohálovské 50tce. strana 8 Jarní VENDELÍN

9 Pražský půlmaratón ( ) Do Prahy se vypravil pouze Tomáš, jako jediný zástupce se ale úplně neztratil. V přímém srovnání s republikovou špičkou i několika africkými běžci se s tratí popral ve svém osobním rekordu 1:19:38s a to znamenalo atakování hranice první stovky běžců. Závod měl tradičně velkou diváckou podporu po celé trase, živé kapely a ve spojení s mimozávodní procházkou městem to byl velice příjemný víkend. Závodu se celkově zúčastnilo 8948 běžců Tomáš 1:19:38s Morkovské bajk ( ) Zahajovací závod letošní cyklosezóny, na který jsme se vypravili ve větším počtu. Trať byla hodně jezdivá a rychlá, tvořená třemi okruhy, přičemž ten první byl zkrácený. Dlouhá stoupání střídaly hravé a rychlé sjezdy, ne moc náročné na techniku, což nám vyhovovalo. Musíme vyzdvihnout Romana, který jako jediný z celého startovního pole odjel závod na cyklokrosovém kole Roman Odstrčilík 1:55:40s 112. Tomáš Odstrčilík 1:57:15s 179. Kamil Zapletal 2:23:47s 181. Ondra Škopík 2:24:32s 195. Jirka Buš 2:37:41s (11. místo v juniorech) Tradiční sokolská zábava Kuchařky a kuchařinky, zavřete svá okénka. Neb to není k vydržení, jak voní Vaše ploténka. Tak nějak vypadala atmosféra v podvečer 31. ledna 2014 v naší malé vesničce. A ten, kdo námi projížděl, si asi říkal: Tady se chystá něco velkého A co že to vlastně bylo? Připravovali jsme se, tak jako každoročně, na tradiční sokolskou zábavu. Letos jsme si obzvlášť dali práci s propagací celé akce. A byli jsme velmi mile překvapeni celkovou návštěvností. Jarní VENDELÍN strana 9

10 A právě proto, abychom si celý večer ještě více zpestřili, jsme připravili i soutěžní akci s názvem ŘÍZKOBRANÍ. Ta sklidila mezi návštěvníky velký úspěch. Podstatou bylo, aby kuchaři a kuchařinky připravili z 1kg masa řízečky na různý způsob. Do soutěže bylo přihlášeno 16 vzorků. A řeknu Vám, byly to opravdu velmi chutné originály. Řeknete si sice řízek, ale návštěvníci měli možnost ochutnat opravdu jedinečné kousky. Hlasování se zúčastnilo celkem 65 lidí. Výhercem se stal nakonec Radim Tupý, který dostal 16 hlasů. A jak čestně prohlásil, dělal své řízky opravdu sám. Tady je pro inspiraci zveřejněn vítězný recept. Suroviny: kuřecí maso (ze stehen) pro 4 osoby, vegeta, 2 stroužky česneku, 1 bílý jogurt, 1 vejce, strouhanka. Postup práce: jogurt vyšleháme s vejcem, prolisovaným česnekem a vegetou. Řízky jemně osolíme a opepříme. Ponoříme je do připravené marinády. V marinádě necháme odležet 1 den. Pak obalíme ve strouhance a smažíme. Velmi příjemnou atmosféru celé zábavy dokreslila hudební skupina SEXTEŤ. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Zvláštní dík patří také těm, kteří náš nápad podpořili a donesli své chutné výrobky. A co říci závěrem? Že se doufám opět sejdeme příští rok při nějakém dalším soutěžním...braní Alena Šverdíková Typ na výlet V jednu krásnou jarní sobotu, jsme se s přáteli domluvili, že zkusíme podniknout výlet za krásami naší vlasti. Cíl byl předem určen. A to návštěva zámku v Náměšti na Hané a pak také návštěva nedalekých Loštic. Cesta do Náměště na Hané trvala z Třebětic zhruba hodinku. Po domluvě s velmi příjemnou paní kastelánkou jsme mohli navštívit tento zámek mimořádně, právě , neboť pravá sezona na prohlídku hradů a zámků začíná až 1. dubna. Prohlídka měla tři trasy A, B, C. My jsme zvolili trasu B, která trvala hodinu. Sice nebylo na zámku vše dochystáno a dokrášleno tak, jak jsme zvyklí, ale i tak na nás působil velmi mile. Místnosti zámku jsou tvořeny, až na dvě výjimky, malými místnostmi. Zámek se proslavil jednak jako místo, kde se točily scény filmu Kameňák 1. Nebo také zapůjčením míšeňského porcelánu pro film Amadeus. Asi jsme se paní kastelánce líbili, protože nám dovolila shlédnout právě probíhající restaurování krásného, velkého, historického kočáru. Poté pokračovala naše cesta dál, do půlhodinky vzdálených Loštic. Poněvadž není možné se kvůli přísným hygienickým pravidlům podívat přímo do výroby tvarůžků, museli jsme se spokojit pouze s prohlídkou muzea tvarůžků. Velmi vtipně zpracované instruktážní video o historii tvarůžků a možnost podívat se na původní zařízení pro výrobu nás úplně navnadilo, abychom navštívili nedalekou restauraci a přímo ochutnali tento tvarohový zázrak. I ti, co říkali, NIKDY přece jen ochutnali. Po výborném obědě bylo dále možné zakoupit produkty v podnikové prodejně, umístěné přímo na náměstí. A ještě jedno překvapení na závěr. Tvarůžková cukrárna, která je vzdálena 150m od podnikové prodejny. Samozřejmě jsme nemohli tento objekt minout bez povšimnutí. Sortiment byl obdivuhodný. Kromě sladkých dezertů, tu opravdu byly tvarůžkové sladkosti. Např.: tvarůžkové dortíčky, tvarůžkové šátečky, tvarůžkové věnečky, štrúdl a lokše. Takže nezbývalo nic jiného, než jak říká Hanák koštovať a koštovať. Příjemné posezení před cukrárnou dokreslovalo teplé a slunečné počasí a bezva nálada všech účastníků. Tolik tedy k našemu malému výletu a zároveň typu pro Vás. Doufám, že pokud se i Vy rozhodnete, nebudete litovat. Alena Šverdíková strana 10 Jarní VENDELÍN

11 MYSLIVECKÝ SPOLEK Koncem loňského roku proběhly dva hony na drobnou zvěř. Ulovilo se 65 zajíců a 5 bažantů kohoutů. Lidé se mohli pobavit na myslivecké taneční zábavě, na které zahrálo a zazpívalo hudební duo DUHA. Odborný dozor ze státních lesů nařídil obci vytěžit přestárlý porost a výsadbu nových stromků v Polním Hliníku. Zástupci obce požádali náš spolek o spolupráci. V měsíci březnu jsme začali o víkendech s těžbou a úklidem dřeva. V dubnu jsme spojili své síly s bratry sokoly, kteří nám s touto činností pomáhali a zajistili si tím otop do hospůdky Sokolky. Výsadbu plánujeme na podzim, ale komplikuje nám to kolísání hladiny spodní vody, která v deštivém období zaplavuje níže položené části remízku. Proto bude nutné před samotnou výsadbou zvýšit terén určený k osázení. Optimální by bylo při očekávané digitalizaci a pozemkových úpravách převést tento pozemek z lesní na ostatní plochu. V tom případě bychom mohli provést i terénní úpravu ve smyslu trvalé vodní plochy a rozšíření ploch vhodných k osázení. Napomohlo by to jak k rozšíření živočichů, tak životnímu prostředí. V průběhu této akce jsme stihli sestříhat keře u latové cesty. Zúčastnili jsme se chovatelské přehlídky, která se konala v Kroměříži na výstavišti Floria. Závěrem bychom chtěli požádat pejskaře, aby v jarních měsících nepouštěli své pejsky do volné přírody. Drobná zvěř vyvádí mláďata a ta by se mohla stát snadným cílem. Děkujeme za pochopení. Ivo Tupý ZÁHORSKÁ HOKEJOVÁ EXTRALIGA Opět po nějakém čase na těchto stránkách zdravím všechny naše fandy ledního hokeje v Třeběticích. Naše liga pokračovala druhým kolem základní části utkáním s HC Citov v pondělí 25. listopadu 2013 v devět hodin večer. Dalo by se říct, že to byla gólová přestřelka, jak na jedné, tak na druhé straně. Vždyť výsledek tomu hodně napovídal HC CITOV HC TŘEBĚTICE 7:10 (2:1, 2:3, 3:6), v závorce je průběžný výsledek po jednotlivých třetinách. Dalším utkáním bylo derby s Rohálovem. Derby proto, že je to náš nejstarší soupeř, se kterým jsme hrávali ještě před vznikem této soutěže. Když si vzpomenu, jak jsme začínali s hraním hokeje na zimních stadiónech a Roháli nám dávali latu, tak se musím smát. Oni byli v té době už zkušení pardáli. To víte, začátky jsou vždy těžké. Ale zpět k naší lize. Střetnutí se konalo na Mikuláše 6. prosince 2013 o třičtvrtě na deset večer středoevropského času na moravském území v přerovské aréně. Gólové skóre bylo po dvou třetinách nerozhodné a rozhodla až poslední třetí třetina. Výsledek HC PRUSINOVICE HC TŘEBĚTICE 2:3 (1:1, 0:0, 1:2). S družstvem Nových Dvorů jsme se setkali v neděli 15. prosince v 19:30 hodin a byl to poslední duel našeho týmu v loňském roce tj HC NOVÉ DVORY HC TŘEBĚTICE 3:4 (0:1, 2:0, 1:3). V dalším střetnutí se nám opět dařilo nastřílet nějaké fíky do branky protihráčů. V první třetině jsme těžkého soupeře přestříleli, druhou třetinu jsme prohráli, ale třetí byla opět naše. Hrálo se už v novém roce, ve čtvrtek 2. ledna 2014 v 19:45 hodin. HC DŘEVOHOSTICE HC TŘEBĚTICE 3:7 (1:4, 1:0, 1:3). Jarní VENDELÍN strana 11

12 Hned v sobotu 4. ledna ve 21:00 hodin nás čekal tým Blazic. Hokejová štěstěna byla na naší straně a stav utkání tomu odpovídal. HC TŘEBĚTICE HC BLAZICE 6:1 (1:0, 2:1, 3:0). To za čtrnáct dnů v sobotu 18. ledna v 18:30 hodin s Tršicemi byla úplná kanonáda. Všechny třetiny patřily nám. HC TRŠICE HC TŘEBĚTICE 1:11 (0:5, 1:3, 0:3). Skvělý výsledek, který nám popravil skóre v tabulce. Velká radost. Utkání s Tracheou ve čtvrtek 23. ledna v 19:45 hodin už bylo o poznání horší. V základní hrací době skóre nerozhodné, ale nájezdy jsme úspěšně proměnili všechny. HC TŘEBĚTICE HC TRACHEA 4:4 (2:1, 0:3, 2:0) SN 3:1. Však jsme jim měli co vracet. V prvním kole jsme s nimi také hráli remízu, ale na nájezdy už jsme nestačili. V utkání s Hasiči v pondělí 27. ledna v devět hodin večer se nám ještě podařilo vyhrát. Po první třetině jsme sice prohrávali, druhá nerozhodná, dohnali jsme to až v poslední. HC TŘEBĚTICE HC HASIČI 4:3 (1:2, 0:0, 3:1). V sobotu 1. února v osm hodin večer s mužstvem VÚM už to bylo horší. Prostě to nešlo, nedařilo se nám, ani štěstí jsme už neměli. V podstatě rozhodla první třetina. Byli lepší. HC TŘEBĚTICE HC VÚM DŘEVOHOSTICE 2:3 (0:1, 2:2, 0:0). To utkání další sobotu, 8. ledna ve 20:45 hodin s týmem Radkov, byla jedna velká komedie. Už jen to, že nás nastoupilo 6 hráčů plus gólman. Naše taktika byla následující, necháme je vyblbnout a pak na ně vletíme. No jo, ale bez hráčů to nejde. Takže jsme zabukovali modrou čáru a čekali, co bude. Dokonce se nám podařilo vstřelit první gól a vyhrát alespoň první třetinu. Druhou jsme projeli, ale ve třetí jsme se opět drželi. Zajímavý hokej, vyhazování puků, bránění. Z hokejového hlediska vůbec žádný požitek. Obránci nestřídali vůbec a útočníci se točili po jednom. Posledních pár zápasů nás sice jezdilo málo, ale 6 plus golman je fakticky hodně málo. HC TŘEBĚTICE HC RADKOVY 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). Po základní části obsadil náš tým 4. místo. Pokračovalo se zápasy play-off. Play-off se hraje na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále jsme hráli s týmem Nových Dvorů. První střetnutí jsme vyhráli 5:4 (4:1, 0:2, 1:1). Druhé jsme prohráli 2:4 (1:1, 1:3, 0:0). Třetí rozhodující utkání jsme ale nezvládli, a to i přesto, že nás přijeli podpořit řady našich místních fanoušků. Buben sice hřměl jako by byl plný kotel, ale bohužel to nestačilo. Tímto se všem omlouváme za náš nedostatečný výkon. Výsledek 6:11 (2:4, 0:3, 4:4). Náš tým také letos pořádal tradiční turnaj. Už 5. ročník Memoriálu Martina Roubalíka 2014 se nám podařilo po pár letech opět vyhrát. V prvním zápase jsme porazili Prusinovice 3:2, ve druhém s Hulínem remíza 3:3 a na samostatné nájezdy výhra 1:0. Ve třetím utkání nás čekal tým z Dolní Čermné. Tady jsme také nezklamali a dokázali soupeře porazit silou vůle, protože nás opět bylo jen 9, ale zvládli jsme to. Takže konečné pořadí turnaje bylo následující: 5. ročník memoriálu Martina Roubalíka 1. HC TŘEBĚTICE 2. HC DOLNÍ ČERMNÁ 3. HC BURĎA HULÍN 4. HC PRUSINOVICE Závěrem bych tady chtěl vyzvednout a tímto i poděkovat našim nejvěrnějším fandům, kteří s námi byli téměř na všech zápasech a to: Jirka Buš a Filip Pělucha. Bylo skvělé, že právě oni si dokázali sehnat buben na play-off a turnaj. A tím nás burcovali k větším výkonům. Díky kluci! Roman Šlapák strana 12 Jarní VENDELÍN

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

VENDELÍN. Jarní. Čtvrtletní zpravodaj obce Třeb. ebětice. č. 1/2012,, ročník VII. Vážení spoluobčané,

VENDELÍN. Jarní. Čtvrtletní zpravodaj obce Třeb. ebětice. č. 1/2012,, ročník VII. Vážení spoluobčané, Jarní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třeb ebětice č. 1/2012,, ročník VII. Vážení spoluobčané, zima už je sice dávno za námi a i když byla velmi mírná a nepostihly nás žádné velké sněhové nadílky, přesto

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 2/2015, ročník X.

Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 2/2015, ročník X. Letní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 2/2015, ročník X. Vážení spoluobčané, Vítáme Vás u letního vydání časopisu Vendelín. Jak jste již jistě zaznamenali, v nedávné době byla v naší obci

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Vážení sešívaní přátelé,

Vážení sešívaní přátelé, Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2007 / 2008 Vážení sešívaní přátelé, máme za sebou sezónu, která nám všem udělala velkou radost. Lepší scénář než sedmé finále s vítěznou tečkou

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov

PROPOZICE. Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov PROPOZICE Pořadatel: Oddíl nohejbalu TJ Spartak MSEM Přerov Kontakt: Jiří Pavelka ředitel turnaje; mobil: +420 602 503 273; mail: pavelkaj@medialine.cz Petr Nadymáček organizační zajištění; mobil: +420

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

Jarní VENDELÍN. Sokolský ples v maskách (foto Katka Stískalová)

Jarní VENDELÍN. Sokolský ples v maskách (foto Katka Stískalová) Jarní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 1/2016, ročník XI. Vážení spoluobčané, vítáme Vás u letos prvního vydání časopisu Vendelín. I když letos zima nebyla příliš tuhá, rádi bychom poděkovali

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014

5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 5. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2014 ZLÍN 26.3.-30.3.2014 1. Všeobecná ustanovení PROPOZICE TURNAJE 1.1 Pořadatel: Sport Bohemia a.s. 1.2 Partneři: PSG Zlín pod záštitou

Více

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320

Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým. Radek Kuchař - Marketingová a administrativní podpora tel: 725 074 320 Náš turnaj o.s. satelitní turnaje na míru pro Váš tým Pořadatel: Náš turnaj o.s., Voroněžská 28, Praha 10 Startovné: Kontakty: 1 800 Kč (platí se za každý turnaj samostatně) Radek Kuchař - Marketingová

Více

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha ZAČÁTEK SEZÓNY VE VELKÉM! Jarní svezení je již tradičním závodem a letos byl odstartován třetí ročník. Jako obvykle hostil 15 lodí třídy

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká ***

Zprávy z České. *** Pro děti i dospělé *** 13. číslo/ listopad 2015. *** Vzpomínka na oslavy 230 let založení obce Česká *** *** Pro děti i dospělé *** Zprávy z České Občasník 13. číslo/ listopad 2015 Ve dnech 19. a 20. září jsme si připomenuli 230. výročí založení naší obce. Při této příležitosti byla slavnostně otevřena nově

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Výroční zpráva o činnosti Orla župy Sedlákovy za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Orla župy Sedlákovy za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Orla župy Sedlákovy za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b. Výkaz zisku a

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s.

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2009/2010 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, ač před letošní sezonou zřejmě nikdo z nás neměl velká očekávání, naší Slavii se povedlo nás všechny

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA POØÍÈSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA ÈÍSLO 3 ROÈNÍK XXI. ZÁØÍ 2015 MAGICKÁ ESA Obec a kulturní komise Poøíèí u Litomyšle srdeènì zvou na zájezd do Divadla kouzel Pavla

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015

USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 USNESENÍ 9. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 23.9.2015 Zastupitelstvo obce Dolní Domaslavice schvaluje - program 9. zasedání - ověřovatele zápisu: M. Chrobočková, M. Junga -

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více