VENDELÍN. Jarní. č. 1/2014, ročník IX. Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VENDELÍN. Jarní. č. 1/2014, ročník IX. Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Jarní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 1/2014, ročník IX. Vážení spoluobčané, spolu s příchodem jarního počasí Vás vítáme u stránek prvního letošního vydání časopisu Vendelín. Také pro letošní rok jsme připravili několik investičních i neinvestičních akcí, se kterými bychom Vás rádi seznámili. Při jejich přípravě jsme vycházeli také z Vašich podnětů. Na jaře jsme zahájili částečnou rekonstrukci dětského hřiště v Alexovicích, kde probíhají povrchové nátěry prvků, a bude dobudována dopadová plocha u skluzavky. Také hřiště ve Třeběticích čeká stejný osud a navíc bude hřiště doplněno o kolotoč. Dále budeme pokračovat obnovou chodníku od rodinného domu Janečkových k rodinným domkům pana Doležela a pana Ševců. Budou vyměněny betonové kanalizační vpusti u chodníků na ulici k Holešovu. Rovněž bychom chtěli v letošním roce provést v celé obci výměnu zastaralých lamp veřejného osvětlení za nové ekologické led osvětlení, které by mělo pomoci ušetřit nemalé provozní náklady za elektrickou energii. Z kulturních akcí bychom Vás rádi pozvali na zájezd pro děti a rodiče, který plánujeme na měsíc květen. Dále se můžete těšit na tradiční táborák, který bude zapálen 14. června. Bude pro Vás připraven skákací hrad se spoustou her a soutěží. Závěrem bychom Vám chtěli popřát krásné jarní dny, hodně sluníčka a dobré nálady. Zastupitelstvo obce Výlet do Náměšti na Hané a Loštic

2 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU A ZASTUPITELSTVA OBCE Úřední hodiny starosty a místostarostky obce: Obsah strana Pondělí 18:00 20:00 Informace OÚ a zastupitel. 1 3 Služba, Tříkrálová sbírka 4 Úřední hodiny hospodářky obecního úřadu: Zpráva Policie 5 Dopoledne: Pondělí - Pátek: 8:00 10:30 TJ Sokol 5 7 Odpoledne: Pondělí: 15:00 20:00 Cyklistický oddíl 7 9 Středa: 15:00 17:00 Řízkobraní, Typ na výlet 9 10 Myslivecký spolek 11 Knihovna: Čtvrtek: 17:00 20:00 Hokej Sportovní výsledky 13 Fotogalerie 14 Společenská kronika Plán akcí 16 Na počítači umístěném v knihovně můžete využít bezplatného přístupu k internetu: Úterý, Čtvrtek: 17:00 19:00 Internetové stránky obce, , telefon: AKTUÁLNÍ INFORMACE: Svoz pytlů s tříděným plastovým odpadem provádí firma RESO každou PRVNÍ STŘEDU v měsíci. Pytle nachystejte před své domy do 8:00 hodin. Technické služby Holešov, s.r.o. provádí svoz komunálního odpadu každý LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ. Úřední hodiny pro výměnu popelnic a pokladny: Pondělí: 6:00 13:45 hod. Středa: 6:00 15:45 hod. Čtvrtek: 6:00 13:45 hod. Přestávka: 10:30 11:00 hod. Tel.: , kl. 3 p. Zapletalová Prosíme, neodkládejte velké plochy skla ke kontejneru, hrozí úraz především dětem. Sklo doma rozbijte a jednotlivé kousky naházejte do kontejneru. Od března 2014 byl Zlínským krajem oficiálně spuštěn Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji, který je dostupný na adrese Hlavním cílem katalogu je nabídnout nejvhodnější sociální službu nebo přehled sociálních služeb, které pomohou reagovat a řešit konkrétní životní situaci či potřebu. Na internetových stránkách naší obce je umístěn banner, prostřednictvím kterého mohou být uživatelé ihned přesměrováni na webové stránky katalogu. Od 12. do 31. května proběhne sbírka použitého oblečení. Nepotřebné oděvy můžete nosit do budovy ve dvoře OÚ denně od 8:00 do 18:00 hodin. strana 2 Jarní VENDELÍN

3 Chtěla bych upozornit, že se zavedením bezdrátového rozhlasu máme digitalizovanou ústřednu a jednotlivá hlášení lze nahrát dopředu. Takže pokud si zapnutím rozhlasu vzpomenete, že chcete něco vyřídit na OÚ, nemusím tam zrovna být. Vzhledem k tomu, že se mi podařilo vymazat adresář občanů pro zasílání hlášení místního rozhlasu, prosím ty, na které jsem při jeho obnově zapomněla, aby mi poslali kontakt na Děkuji. Ludmila Stratilová Zastupitelstvo obce Třebětice U S N E S E N Í veřejného zasedání konaného dne Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014 a ukládá hospodářce rozpracovat rozpočtové opatření do příslušných rozpočtových položek a doplnit rozpočtové opatření o body, které vyplynou z usnesení zasedání ZO. 2. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro schvalování účetní závěrky, dle přílohy č Zastupitelstvo obce zamítá převzetí mostu v rámci stavby R49 na polní cestě Třebětice Količín objekt č. C208 do majetku obce Třebětice. 4. Zastupitelstvo obce zamítá žádost o změnu územního plánu oplocení pozemku p.č. 84/2 v k.ú. Třebětice žadatelé manželé Bezděkovi, Holešov. 5. Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu stávajícího veřejného osvětlení v obci za ekologické úsporné LED osvětlení a vyčleňuje k tomuto účelu částku ,- Kč. 6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady, dle přílohy č Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu měsíčních odměn členů zastupitelstva dle novely nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne , v této výši: člen zastupitelstva 460,- Kč předseda výboru 1.060,- Kč místostarosta ,- Kč starosta ,- Kč 8. Zastupitelstvo obce schvaluje uskutečnění zájezdu pro děti v roce 2014 a vyčleňuje k tomuto účelu částku ,- Kč. Z této částky bude hrazena autobusová doprava a vstupné pro děti mladších 15 let z obce Třebětice. Ověřovatelé: Zapsala: Marie Bakalíková Ing. Mojmír Stískal Martina Polášková Jarní VENDELÍN strana 3

4 Služba sledování změn Vzhledem k tomu, že se stávají případy, kdy různí podvodníci dokáží prodat cizí dům, aniž by o tom vlastník věděl, tak bychom Vás chtěli informovat, že Český úřad zeměměřický a katastrální zřídil službu sledování změn. Služba sledování změn je poskytována osobám, které mají v katastru nemovitostí zapsáno věcné právo k nemovitostem, tedy jsou-li vlastníky nebo např. oprávněnými z věcného břemene či zástavními věřiteli. Služba uživatele automaticky informuje o okamžiku, kdy došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Úplata za službu je stanovena v závislosti na počtu nemovitostí, ke kterým má uživatel služby věcné právo; pokud má uživatel do 20 sledovaných nemovitostí včetně a nepřesáhne tento počet ani v následujících letech, zaplatí úplatu 200,- Kč pouze při zřízení služby a žádné další poplatky mu účtovány nebudou. Podrobné informace o službě a úplný sazebník úplat najdete na internetových stránkách https://ozs.cuzk.cz nebo na kterémkoli katastrálním úřadu. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 Obec Bořenovice Dobrotice Holešov Horní Lapač Jankovice Količín Kostelec u Holešova Kurovice Ludslavice Martinice Němčice Pacetluky Prusinovice Přílepy Racková Roštění Rymice Třebětice Tučapy Zahnašovice Žeranovice Žopy Celkem Výtěžek 5 059,- Kč 9 840,- Kč ,- Kč 9 775,- Kč ,- Kč 8 285,- Kč ,- Kč 9 045,- Kč ,- Kč ,- Kč 7 029,- Kč 5 793,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 579,- Kč ,- Kč ,- Kč 9 319,- Kč ,- Kč Pod vedením Davida Bakalíka se v letošní Tříkrálové sbírce v naší obci vybralo ,- Kč. Dárcovská SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo (funkční celoročně). Cena SMS je 30 Kč, z toho 27 Kč obdrží Charita. Více na strana 4 Jarní VENDELÍN

5 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu obce Třebětice Alexovice 2013 Na úseku obecní kriminality byly v průběhu roku 2013 v teritoriu obcí Třebětice a Alexovice ze strany PČR Holešov zaevidovány celkem 3 trestné činy. V jednom případě se jednalo o Ohrožení pod vlivem návykové látky, v dalším Podvod a posledním případě se jednalo o krádež měděných svodů. Oproti roku 2012, Policie ČR v teritoriu obcí Třebětice a Alexovice šetří méně trestné činnosti a to díky preventivní práci Policie. Na úseku přestupků proti majetku dle 50 zákona č. 200/1990 Sb. byly v obci Třebětice evidovány 4 přestupky. Na úseku přestupků Proti občanskému soužití dle 49 zákona č. 200/1990 Sb. nebyl v teritoriu obcí, stejně jako loni, evidován žádný přestupek. Na úseku dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo v teritoriu obcí zjištěno celkem 22 dopravních přestupků, kdy všechny tyto přestupky byly na místě vyřešeny blokovou pokutou. V průběhu roku 2013, stejně jako v minulých letech, nedošlo v obci k hromadnému narušení veřejného pořádku během kulturních či sportovních akcí a nedošlo ani k žádnému rasově motivovanému trestnému činu. V průběhu roku 2013 proběhlo v obci několik dopravně bezpečnostních akcí zaměřených na dodržování maximální povolené rychlosti v obci a dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy tyto budou pokračovat i v letošním roce za účelem zvýšení bezpečnosti v obci. Tyto budou zaměřeny převážně na podnapilé řidiče, řidiče pod vlivem jiných návykových látek a dále na dodržování povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem a dodržování zákazu držení hovorového zařízení za jízdy. Tyto priority na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly stanoveny Krajským ředitelstvím Policie ČR Zlínského kraje. prap. Zbyněk Rušikvas SOKOL V ROCE 2013 Máme za sebou první posletový rok a tak mi dovolte, abych zde ve stručnosti shrnul jeho průběh. Začnu činností tělocvičnou a sportovní. Naši cvičenci pravidelně sklízejí úspěch s ukázkami sletových skladeb na různých akcích. Nejinak tomu bylo i při oslavách 90. výročí založení sokola v Kostelanech. Velmi nás potěšila oslavná báseň, kterou nám při této příležitosti složila a věnovala členka Věrné gardy z Kroměříže sestra Olga Vaverková. Skladby Chlapáci a Výlet s aerobikem měly také velký úspěch při slavnostní akademii, která se uskutečnila 16. listopadu v kroměřížské sokolovně u příležitosti oslav 115. výročí župy Hanácké. U této příležitosti shlédlo také 5 členů naší jednoty zářijové divadelní představení Prodané nevěsty v Domě kultury. Jak jsme si již zvykli, velkou aktivitu nejen v letní sezoně vyvinuli členové cyklistického oddílu. Hned 30. března se tři otužilci zúčastnili Velikonoční časovky na silničních kolech v Pravčicích. Dne 27. dubna následovala Rohálovská padesátka, aneb jak říká slogan Vaše jarní srdcovka. Na té bylo z 693 závodníků vidět 11 třebětických dresů. Doufám, že letos tento počet ještě vylepšíme. Pět mužů si také projelo 155 km na silničkách při Sudety Road Tour. Na nový závod horských kol Hostýnská padesátka se vypravil jen Rosťa Chytil, zato na vrcholy sezony Drásala vyrazili sokoli čtyři a na Rusavskou padesátku šest. Nejzdatnější sokoli se zúčastňují také triatlonů, například Morkovské chlap, Hulmen, Moraviaman či Morkoman, ten obnáší již olympijskou distanci a to znamená 1,5 km plavání, 40 km na kole 10 km běh. Zatím se ke stálicím Romanu Odstrčilíkovi, Tomáši Odstrčilíkovi a Romanu Kublovi přidal Kamil Zapletal. Morkovského chlapa si zkusili taky David Mašlaň a Roman Tupý. Jarní VENDELÍN strana 5

6 Nesmím zapomenout taky na akce běžecké. Na extrémní závody, jako je například Hostýnská osma s 62 km a 2500 m převýšením, nebo Beskydská sedmička s 95 km a 5400 m převýšením se specializuje Roman Odstrčilík. Tomáš se zase pravidelně zúčastňuje celoročního seriálu soutěže běžců, kam patří například Rohálovská 10, Josefský běh, Salašský běh, Běh na sv. Hostýn, Slopenská 10, Strojařská 10, Luhačovický běh, Běh Zlínem, Mikulášský, Štěpánský a závěrečný Silvestrovský běh. V loňském ročníku tohoto seriálu 18 závodů nakonec Tomáš Odstrčilík vybojoval skvělé 3. místo z 397 závodníků. Chtěl bych mu tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší jednoty. O tom, že jde Tomáš příkladem i dalším, jsme se mohli přesvědčit 22. února na novém ročníku Rohálovské desítky, kde bylo vidět na trati i mimo ni více našich červenobílých dresů. A těší mě, že se přidávají i dorostenci. V letním období jsme také stihli uspořádat Třebětický fotbálek, ve kterém hráči do 30 let s přehledem přehráli své starší soupeře. V září se za krásného počasí 6 dvojic utkalo při tenisovém turnaji. První cenu v podobě krásného dortu od Aleny Šverdíkové vyhráli Petr Pělucha s Michalem Pálkou, ale nakonec si pochutnali všichni. Závěr cyklistické sezony se konal v duchu pohodové vyjížďky na Rusavu ke Kůlu a 30. prosince se více než 20 výletníků zúčastnilo výšlapu na sv. Hostýn a tůru zpět k domovu přes Rusavu a Holešov. Pokud se týká provozu v sokolovně, jede stále ve vyjetých kolejích. Večerní hodiny jsou obsazovány hráči badmintonu. Některé soboty jsou vyhrazeny zápasům župního přeboru, ve kterém jsme v právě ukončené sezoně bohužel neměli dost sil a skončili tak na posledním 4. místě. Pátý tým soutěže Postoupky z tohoto ročníku odsoupil. Tradičně jsme také uspořádali Vánoční turnaj, Mužskou čtyřhru a Badminton Open. Každý čtvrtek probíhá cvičení pilates. Z původních 14 žen chodí pravidelně 8, zato se k nim přidali 3 muži. Cvičení dětí bylo přesunuto na 17. hodinu páteční. Náš náčelník Martin Tupý umí děti zaujmout a jeho hodiny jsou hojně navštěvované. Martinovi při přípravě cvičebního nářadí zdatně asistují Roman Šlapák, Kamil Zapletal a Ondra Škopík. V letošním roce by se někteří z nich měli zúčastnit kurzu pro získání cvičitelského průkazu. Díky Marušce Bakalíkové, která nám opravila kožené žíněnky, můžou děti opět bezpečně cvičit. Díky tomuto cvičení jsme přijali do našeho spolku 14 dětí a v současné době tak máme 89 členů. Jistě jste si všimli, pojmu spolku. I nás se totiž od nového roku dotkla změna v podobě nového občanského zákoníku. Občanská sdružení se stala spolky a tak i Česká obec sokolská musela vypracovat nové stanovy. O veškerých změnách jsme informováni na schůzích župního výboru, kterých se pravidelně každý měsíc zúčastňuji já, Vlastik Tupý nebo Martin Tupý. Na župní kanceláři pravidelně odevzdáváme statistické výkazy o členské základně, registrace sportovních oddílů a přehledy o pořádaných akcích. Nově zvolená starostka župy Ivana Zavadilová se také pokouší o větší informovanost a komunikaci mezi jednotami například župním zpravodajem. I když jsou všeobecně známé dlouholeté celorepublikové problémy s financemi díky Sazka Aréně a nemůžeme tudíž očekávat žádné větší dotace touto cestou, myslím si, že i tak nám naše aktivita v budoucnu může být ku prospěchu. Nezbývá nám tedy, než si pomoci vlastními silami, jak už to ostatně v takových spolcích bývá zvykem. Zde nám významně pomáhá podpora na základě sponzorských smluv s elektromontážními firmami Milana Potměšila a Kamila Zapletala. Tímto bych chtěl poděkovat Kamilovi také za organizaci dobrovolných prací při zvelebování naší sokolovny. Začalo to opravou galerie a pokračovalo perným květnovým týdnem při výmalbě sálu zakončeným namalováním sokolského loga, které provedli Liduška Pěluchová a Lukáš Němec. Další etapou byla přeměna kumbálu na novou šatnu včetně opravy elektroinstalace, omítek a rozvodů topení. Byly také vyzděny nové schody na podium. Nedávno skončila oprava hostinského skladu a vytvoření nové nářaďovny. Finance na tyto akce se snažíme také získat jinak. Byla pronajata reklamní plocha na fasádě firmě Hydropol a v současné době se jedná o prodloužení smlouvy na reklamu strana 6 Jarní VENDELÍN

7 pro firmu LM Trade. Dne byla uzavřena s panem Pospíšilem dvouletá smlouva na pronájem pozemku pro zmrzlinový stánek. Kulturnější prostředí v naší sokolovně se určitě promítne na oblíbenosti akcí, jako bývají dětské šibřinky nebo sokolský ples, který se obzvláště vyvedl díky vyšší návštěvnosti i netradičnímu řízkobraní. I nadále budeme provozovat hospůdku Sokolku. Martin Vašica zajišťuje pravidelné objednávky zboží a Jana Pálková se kromě funkce hostinské stará také o úklid sálu a organizaci hodin badmintonu. Chceme zachovat především přístupnost těchto společenských prostor pro naše členy a občany obce. Jaro je již v plném proudu, takže byl opět zprovozněn venkovní kohout s pitnou vodou. Dne 17. března jsme připravili tenisový kurt na novou sezonu. Čekají nás ještě opravy a nátěry venkovní zahrádky. Plánujeme také opravu hostinského sklepa a velký jarní úklid sklepa pod podiem a posilovny. Děkuji všem členům za hojnou účast nejen na valné hromadě, ale také na všech akcích cvičebních, sportovních, společenských i pracovních. (Zpráva starosty o činnosti z valné hromady konané dne ) Mojmír Stískal Cvičení pro děti Vážení čtenáři, ráda bych Vás seznámila s aktivitou, která je vykonávaná pro děti z Třebětic. A tou je cvičení pro děti, které probíhá vždy každý pátek od hod. v místní sokolovně. Cvičení probíhá pod vedením bratra Martina Tupého. V případě jeho nepřítomnosti zastupuje bratr Roman Šlapák a bratr Kamil Zapletal. Cvičení začalo po novém roce. Děti se v nově opravené šatně převlékají do sportovního oblečení a obuvi. Doprovázející rodiče zároveň prosíme, aby si s sebou brali také obuv na přezutí a na podium vstupovali již přezutí. Cílem cvičení je zlepšení fyzické kondice dětí a jejich vzájemné poznání. Cvičení je vždy zahájeno rozcvičkou, pak následují sportovní aktivity spojené s rozvojem dynamiky a vytrvalosti. Při cvičení je houfně využíváno dostupného sportovního nářadí jako je švédská bedna, lavičky, žíněnky a gymnastické koberce. Dále pak obruče, míče, lana. Je snaha, aby cvičení bylo vedeno zábavnou formou. Děti soutěží jednak samy za sebe a jednak také v družstvech. Na závěr si hrají zábavné hry a mezi jejich oblíbenou aktivitu patří i teď nově točení se na lanovém kolotoči. Jsme rádi, že zájem o tuto aktivitu je veliký a dětem se líbí. Také děkujeme rodičům dětí, že jim umožňují se cvičení zúčastnit. Alena Šverdíková Cyklistický oddíl Běžecké závody Štěpánská 10 ( ) Na tento rovinatý závod v tradičním povánočním čase přišla vyběhat přibraná kila početná skupina běžců (137) a mezi nimi se objevili také naše tváře. Konkrétně tři členové. Tomáš od startu držel krok s nejlepšími, ale postupně ztrácel, Roman O. si běžel své tempo a Roman K. v rámci objemové přípravy doběhl ze sokolů jako třetí. 11. Tomáš 35:13s 42. Roman O. 40:15s 83. Roman K. 44:43s Jarní VENDELÍN strana 7

8 Silvestrovská 10 ( ) Poslední závod zlínského běžeckého poháru. Tomáš měl šanci se v tomto poháru umístit na skvělém třetím místě a vzhledem k tomu, že se mu závod podařil, tak se tak taky stalo. Trasa, která startovala na Vršavě, a běželo se směrem na Kostelec, byla obrátková a tvořily ji dva stejné okruhy. Začátek byl vlažný, ale pak závod nabral na obrátkách a u konce už každý běžel na krev. Silvestrovský běh měl tedy slavnostní nádech, minimálně pro Toma. Roman O. si závod zaběhl jen tak jako doprovod své ženy Zuzky. 5. Tomáš 35:32s 83. Roman O. - 51:08s LH24 ( ) Vytrvalostní a dalo by se říci survivalový závod, na který měl hlavu a odhodlání pouze Roman Odstrčilík. Akce má podtitul Adidas 24 hodin na Lysé hoře a byl pro závodníky opravdu extrémní. Teploty na vrcholu Lysé hory se pohybovaly okolo -19 st. C, navíc foukal nárazový vítr, který snížil pocitovou teplotu, až na -60 st. C. Náročný byl hned první okruh. Závodníci dobíhali do depa na hotelu Sepetná prokřehlí a ojínění, někteří měli rampouchy na fousech. Závodu se zúčastnilo 553 závodníků a Roman doběhl na excelentním 26. místě, když za 24 hodin zvládl absolvovat 10x okruh o délce 11,4km a s převýšením 764m. Rohálovská 10 ( ) První velká týmová akce tohoto roku. Závodu se zúčastnilo celkem 7 kamarádů ze sokola, navíc další přišli fandit, tak měl závod skvělou atmosféru. Pro některé to byla závodní premiéra, druzí si chtěli vylepšit osobní rekordy. Centrum Prusinovic již tradičně závodem žilo, bylo vidět, že místními je závod oblíben a celkově se dobrá nálada šířila mezi lidi. Při pohledu do startovního pole nebylo pochyb, že jde o velkou sportovní událost, a když už se člověk postavil na start, tak měl jistotu, že se poměří s těmi nejlepšími. Myslím, že každý z nás si závod užil trochu jinak, ale spokojenost v cíli byla znát na všech. Hlavně je super, že se mladíci nebáli a závod si zkusili. Jejich výkony jsou určitě příslibem do budoucna... Vedle celkového hodnocení se vyhlašovali také nejlepší 3 běžci regionu Holešovska a na stupně vítězů za druhé místo vystoupal Tomáš, který tak o místo vylepšil své loňské umístění. 47. Tomáš 37:50s (2.místo mikroregion Holešovska) 75. Roman Odstrčilík 39:31s 250. Roman Kubla 45:59s 306. Marek Zajác 47:37s 333. Roman Tupý 48:33s 356. Pavel Zajác 49:18s 452. Jiří Buš 53:36s Cyklosoustředění Vranov ( ) Před zahájením závodní cyklistické sezóny jsme vyrazili na soustředění do krásného prostředí vranovské přehrady. Ubytovali jsme se v penzionu Rumburak (kousek od hradu Bítov), kde jsme měli kompletní zázemí. Jelikož nám počasí přálo, mohli jsme polykat slunečné kilometry na kole po Rakousku, navštívit hrad Hardegg, zavítat do Dalešic na májový ležák, omrknout jadernou elektrárnu Dukovany, a jako takový obrovský bonus, navázat spojení s obyvateli Třebětic u Dačic. Jejich přátelské a pohostinné uvítání nás úplně odrovnalo a snad jsme položili základní kámen pro příští návštěvy. Celkově se soustředění vydařilo na výbornou. Najeté kilometry se snad projeví na brzkých závodech, hlavně Rohálovské 50tce. strana 8 Jarní VENDELÍN

9 Pražský půlmaratón ( ) Do Prahy se vypravil pouze Tomáš, jako jediný zástupce se ale úplně neztratil. V přímém srovnání s republikovou špičkou i několika africkými běžci se s tratí popral ve svém osobním rekordu 1:19:38s a to znamenalo atakování hranice první stovky běžců. Závod měl tradičně velkou diváckou podporu po celé trase, živé kapely a ve spojení s mimozávodní procházkou městem to byl velice příjemný víkend. Závodu se celkově zúčastnilo 8948 běžců Tomáš 1:19:38s Morkovské bajk ( ) Zahajovací závod letošní cyklosezóny, na který jsme se vypravili ve větším počtu. Trať byla hodně jezdivá a rychlá, tvořená třemi okruhy, přičemž ten první byl zkrácený. Dlouhá stoupání střídaly hravé a rychlé sjezdy, ne moc náročné na techniku, což nám vyhovovalo. Musíme vyzdvihnout Romana, který jako jediný z celého startovního pole odjel závod na cyklokrosovém kole Roman Odstrčilík 1:55:40s 112. Tomáš Odstrčilík 1:57:15s 179. Kamil Zapletal 2:23:47s 181. Ondra Škopík 2:24:32s 195. Jirka Buš 2:37:41s (11. místo v juniorech) Tradiční sokolská zábava Kuchařky a kuchařinky, zavřete svá okénka. Neb to není k vydržení, jak voní Vaše ploténka. Tak nějak vypadala atmosféra v podvečer 31. ledna 2014 v naší malé vesničce. A ten, kdo námi projížděl, si asi říkal: Tady se chystá něco velkého A co že to vlastně bylo? Připravovali jsme se, tak jako každoročně, na tradiční sokolskou zábavu. Letos jsme si obzvlášť dali práci s propagací celé akce. A byli jsme velmi mile překvapeni celkovou návštěvností. Jarní VENDELÍN strana 9

10 A právě proto, abychom si celý večer ještě více zpestřili, jsme připravili i soutěžní akci s názvem ŘÍZKOBRANÍ. Ta sklidila mezi návštěvníky velký úspěch. Podstatou bylo, aby kuchaři a kuchařinky připravili z 1kg masa řízečky na různý způsob. Do soutěže bylo přihlášeno 16 vzorků. A řeknu Vám, byly to opravdu velmi chutné originály. Řeknete si sice řízek, ale návštěvníci měli možnost ochutnat opravdu jedinečné kousky. Hlasování se zúčastnilo celkem 65 lidí. Výhercem se stal nakonec Radim Tupý, který dostal 16 hlasů. A jak čestně prohlásil, dělal své řízky opravdu sám. Tady je pro inspiraci zveřejněn vítězný recept. Suroviny: kuřecí maso (ze stehen) pro 4 osoby, vegeta, 2 stroužky česneku, 1 bílý jogurt, 1 vejce, strouhanka. Postup práce: jogurt vyšleháme s vejcem, prolisovaným česnekem a vegetou. Řízky jemně osolíme a opepříme. Ponoříme je do připravené marinády. V marinádě necháme odležet 1 den. Pak obalíme ve strouhance a smažíme. Velmi příjemnou atmosféru celé zábavy dokreslila hudební skupina SEXTEŤ. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Zvláštní dík patří také těm, kteří náš nápad podpořili a donesli své chutné výrobky. A co říci závěrem? Že se doufám opět sejdeme příští rok při nějakém dalším soutěžním...braní Alena Šverdíková Typ na výlet V jednu krásnou jarní sobotu, jsme se s přáteli domluvili, že zkusíme podniknout výlet za krásami naší vlasti. Cíl byl předem určen. A to návštěva zámku v Náměšti na Hané a pak také návštěva nedalekých Loštic. Cesta do Náměště na Hané trvala z Třebětic zhruba hodinku. Po domluvě s velmi příjemnou paní kastelánkou jsme mohli navštívit tento zámek mimořádně, právě , neboť pravá sezona na prohlídku hradů a zámků začíná až 1. dubna. Prohlídka měla tři trasy A, B, C. My jsme zvolili trasu B, která trvala hodinu. Sice nebylo na zámku vše dochystáno a dokrášleno tak, jak jsme zvyklí, ale i tak na nás působil velmi mile. Místnosti zámku jsou tvořeny, až na dvě výjimky, malými místnostmi. Zámek se proslavil jednak jako místo, kde se točily scény filmu Kameňák 1. Nebo také zapůjčením míšeňského porcelánu pro film Amadeus. Asi jsme se paní kastelánce líbili, protože nám dovolila shlédnout právě probíhající restaurování krásného, velkého, historického kočáru. Poté pokračovala naše cesta dál, do půlhodinky vzdálených Loštic. Poněvadž není možné se kvůli přísným hygienickým pravidlům podívat přímo do výroby tvarůžků, museli jsme se spokojit pouze s prohlídkou muzea tvarůžků. Velmi vtipně zpracované instruktážní video o historii tvarůžků a možnost podívat se na původní zařízení pro výrobu nás úplně navnadilo, abychom navštívili nedalekou restauraci a přímo ochutnali tento tvarohový zázrak. I ti, co říkali, NIKDY přece jen ochutnali. Po výborném obědě bylo dále možné zakoupit produkty v podnikové prodejně, umístěné přímo na náměstí. A ještě jedno překvapení na závěr. Tvarůžková cukrárna, která je vzdálena 150m od podnikové prodejny. Samozřejmě jsme nemohli tento objekt minout bez povšimnutí. Sortiment byl obdivuhodný. Kromě sladkých dezertů, tu opravdu byly tvarůžkové sladkosti. Např.: tvarůžkové dortíčky, tvarůžkové šátečky, tvarůžkové věnečky, štrúdl a lokše. Takže nezbývalo nic jiného, než jak říká Hanák koštovať a koštovať. Příjemné posezení před cukrárnou dokreslovalo teplé a slunečné počasí a bezva nálada všech účastníků. Tolik tedy k našemu malému výletu a zároveň typu pro Vás. Doufám, že pokud se i Vy rozhodnete, nebudete litovat. Alena Šverdíková strana 10 Jarní VENDELÍN

11 MYSLIVECKÝ SPOLEK Koncem loňského roku proběhly dva hony na drobnou zvěř. Ulovilo se 65 zajíců a 5 bažantů kohoutů. Lidé se mohli pobavit na myslivecké taneční zábavě, na které zahrálo a zazpívalo hudební duo DUHA. Odborný dozor ze státních lesů nařídil obci vytěžit přestárlý porost a výsadbu nových stromků v Polním Hliníku. Zástupci obce požádali náš spolek o spolupráci. V měsíci březnu jsme začali o víkendech s těžbou a úklidem dřeva. V dubnu jsme spojili své síly s bratry sokoly, kteří nám s touto činností pomáhali a zajistili si tím otop do hospůdky Sokolky. Výsadbu plánujeme na podzim, ale komplikuje nám to kolísání hladiny spodní vody, která v deštivém období zaplavuje níže položené části remízku. Proto bude nutné před samotnou výsadbou zvýšit terén určený k osázení. Optimální by bylo při očekávané digitalizaci a pozemkových úpravách převést tento pozemek z lesní na ostatní plochu. V tom případě bychom mohli provést i terénní úpravu ve smyslu trvalé vodní plochy a rozšíření ploch vhodných k osázení. Napomohlo by to jak k rozšíření živočichů, tak životnímu prostředí. V průběhu této akce jsme stihli sestříhat keře u latové cesty. Zúčastnili jsme se chovatelské přehlídky, která se konala v Kroměříži na výstavišti Floria. Závěrem bychom chtěli požádat pejskaře, aby v jarních měsících nepouštěli své pejsky do volné přírody. Drobná zvěř vyvádí mláďata a ta by se mohla stát snadným cílem. Děkujeme za pochopení. Ivo Tupý ZÁHORSKÁ HOKEJOVÁ EXTRALIGA Opět po nějakém čase na těchto stránkách zdravím všechny naše fandy ledního hokeje v Třeběticích. Naše liga pokračovala druhým kolem základní části utkáním s HC Citov v pondělí 25. listopadu 2013 v devět hodin večer. Dalo by se říct, že to byla gólová přestřelka, jak na jedné, tak na druhé straně. Vždyť výsledek tomu hodně napovídal HC CITOV HC TŘEBĚTICE 7:10 (2:1, 2:3, 3:6), v závorce je průběžný výsledek po jednotlivých třetinách. Dalším utkáním bylo derby s Rohálovem. Derby proto, že je to náš nejstarší soupeř, se kterým jsme hrávali ještě před vznikem této soutěže. Když si vzpomenu, jak jsme začínali s hraním hokeje na zimních stadiónech a Roháli nám dávali latu, tak se musím smát. Oni byli v té době už zkušení pardáli. To víte, začátky jsou vždy těžké. Ale zpět k naší lize. Střetnutí se konalo na Mikuláše 6. prosince 2013 o třičtvrtě na deset večer středoevropského času na moravském území v přerovské aréně. Gólové skóre bylo po dvou třetinách nerozhodné a rozhodla až poslední třetí třetina. Výsledek HC PRUSINOVICE HC TŘEBĚTICE 2:3 (1:1, 0:0, 1:2). S družstvem Nových Dvorů jsme se setkali v neděli 15. prosince v 19:30 hodin a byl to poslední duel našeho týmu v loňském roce tj HC NOVÉ DVORY HC TŘEBĚTICE 3:4 (0:1, 2:0, 1:3). V dalším střetnutí se nám opět dařilo nastřílet nějaké fíky do branky protihráčů. V první třetině jsme těžkého soupeře přestříleli, druhou třetinu jsme prohráli, ale třetí byla opět naše. Hrálo se už v novém roce, ve čtvrtek 2. ledna 2014 v 19:45 hodin. HC DŘEVOHOSTICE HC TŘEBĚTICE 3:7 (1:4, 1:0, 1:3). Jarní VENDELÍN strana 11

12 Hned v sobotu 4. ledna ve 21:00 hodin nás čekal tým Blazic. Hokejová štěstěna byla na naší straně a stav utkání tomu odpovídal. HC TŘEBĚTICE HC BLAZICE 6:1 (1:0, 2:1, 3:0). To za čtrnáct dnů v sobotu 18. ledna v 18:30 hodin s Tršicemi byla úplná kanonáda. Všechny třetiny patřily nám. HC TRŠICE HC TŘEBĚTICE 1:11 (0:5, 1:3, 0:3). Skvělý výsledek, který nám popravil skóre v tabulce. Velká radost. Utkání s Tracheou ve čtvrtek 23. ledna v 19:45 hodin už bylo o poznání horší. V základní hrací době skóre nerozhodné, ale nájezdy jsme úspěšně proměnili všechny. HC TŘEBĚTICE HC TRACHEA 4:4 (2:1, 0:3, 2:0) SN 3:1. Však jsme jim měli co vracet. V prvním kole jsme s nimi také hráli remízu, ale na nájezdy už jsme nestačili. V utkání s Hasiči v pondělí 27. ledna v devět hodin večer se nám ještě podařilo vyhrát. Po první třetině jsme sice prohrávali, druhá nerozhodná, dohnali jsme to až v poslední. HC TŘEBĚTICE HC HASIČI 4:3 (1:2, 0:0, 3:1). V sobotu 1. února v osm hodin večer s mužstvem VÚM už to bylo horší. Prostě to nešlo, nedařilo se nám, ani štěstí jsme už neměli. V podstatě rozhodla první třetina. Byli lepší. HC TŘEBĚTICE HC VÚM DŘEVOHOSTICE 2:3 (0:1, 2:2, 0:0). To utkání další sobotu, 8. ledna ve 20:45 hodin s týmem Radkov, byla jedna velká komedie. Už jen to, že nás nastoupilo 6 hráčů plus gólman. Naše taktika byla následující, necháme je vyblbnout a pak na ně vletíme. No jo, ale bez hráčů to nejde. Takže jsme zabukovali modrou čáru a čekali, co bude. Dokonce se nám podařilo vstřelit první gól a vyhrát alespoň první třetinu. Druhou jsme projeli, ale ve třetí jsme se opět drželi. Zajímavý hokej, vyhazování puků, bránění. Z hokejového hlediska vůbec žádný požitek. Obránci nestřídali vůbec a útočníci se točili po jednom. Posledních pár zápasů nás sice jezdilo málo, ale 6 plus golman je fakticky hodně málo. HC TŘEBĚTICE HC RADKOVY 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). Po základní části obsadil náš tým 4. místo. Pokračovalo se zápasy play-off. Play-off se hraje na dva vítězné zápasy. Čtvrtfinále jsme hráli s týmem Nových Dvorů. První střetnutí jsme vyhráli 5:4 (4:1, 0:2, 1:1). Druhé jsme prohráli 2:4 (1:1, 1:3, 0:0). Třetí rozhodující utkání jsme ale nezvládli, a to i přesto, že nás přijeli podpořit řady našich místních fanoušků. Buben sice hřměl jako by byl plný kotel, ale bohužel to nestačilo. Tímto se všem omlouváme za náš nedostatečný výkon. Výsledek 6:11 (2:4, 0:3, 4:4). Náš tým také letos pořádal tradiční turnaj. Už 5. ročník Memoriálu Martina Roubalíka 2014 se nám podařilo po pár letech opět vyhrát. V prvním zápase jsme porazili Prusinovice 3:2, ve druhém s Hulínem remíza 3:3 a na samostatné nájezdy výhra 1:0. Ve třetím utkání nás čekal tým z Dolní Čermné. Tady jsme také nezklamali a dokázali soupeře porazit silou vůle, protože nás opět bylo jen 9, ale zvládli jsme to. Takže konečné pořadí turnaje bylo následující: 5. ročník memoriálu Martina Roubalíka 1. HC TŘEBĚTICE 2. HC DOLNÍ ČERMNÁ 3. HC BURĎA HULÍN 4. HC PRUSINOVICE Závěrem bych tady chtěl vyzvednout a tímto i poděkovat našim nejvěrnějším fandům, kteří s námi byli téměř na všech zápasech a to: Jirka Buš a Filip Pělucha. Bylo skvělé, že právě oni si dokázali sehnat buben na play-off a turnaj. A tím nás burcovali k větším výkonům. Díky kluci! Roman Šlapák strana 12 Jarní VENDELÍN

Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183

Provozní doba: Po Pá / 7:30 15:30, tel. 573 333 141, mobil: 605 290 183 Zimní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třebětice č. 3, 4/28, ročník III Vážení spoluobčané, nastává čas adventu, jednoho z nejkrásnějších období, na které se většina z nás těší snad celý rok a já jsem

Více

VENDELÍN. Podzimní. Čtvrtletní zpravodaj obce Třeb. č. 3/2011, ročník VI. Vážení spoluobčané,

VENDELÍN. Podzimní. Čtvrtletní zpravodaj obce Třeb. č. 3/2011, ročník VI. Vážení spoluobčané, Podzimní VENDELÍN Čtvrtletní zpravodaj obce Třeb ebětice č. 3/2011, ročník VI. Vážení spoluobčané, dovolte mi abych úvodem poblahopřála jménem svým i jménem zastupitelstva obce manželům Králíkovým k získání

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU ČERNOTÍN Jednali jsme s firmou VaK Přerov ve věci odkupu objektu bývalé úpravny vody. Firma nabídla objekt za cenu odhadu, obec nabídla výměnu za akcie firmy tuto možnost zamítli.

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Příjmy (v Kč) Daňové příjmy 5 968 000 2 710 000 2 226 000 Dotace na školu 16 000 Dotace ze st. rozpočtu 198 000 194 900 54 400 Investiční transfer st. fondu

Více

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Říjen 2007 / XVII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 Toto jsou naši prvňáčci. Přejeme jim hodně úspěchů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři,

6/ ročník VIII. Editorial. Prosinec 2011. Vážení a milí čtenáři, Z p r a v o d a j o b c í s d r u ž e n ý c h v m i k r o r e g i o n u Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Prosinec 2011 6/ ročník

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Kumštýři malovali venku Výtvarníci z Holešova reprezentovali v Polsku. Str. 15

Kumštýři malovali venku Výtvarníci z Holešova reprezentovali v Polsku. Str. 15 Na slovíčko s ředitelkou TYMY Nejen o práci s dětmi a mládeží. Str. 17 a 19 Kumštýři malovali venku Výtvarníci z Holešova reprezentovali v Polsku. Str. 15 Seriál k výročí Všetul Z historie cukrovaru a

Více

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - -

Číměřský zpravodaj. 3. ročník - - 1 - - Číměřský zpravodaj 3. ročník 2013 - - 1 - - - - 2 - - Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává třetí číslo Číměřského zpravodaje, ve kterém jsem se snažila zrekapitulovat sled jednotlivých investičních

Více

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce.

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. V Ě D O M I C K É N O V I N Y Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna Milí čtenáři, rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. VÍTE O VELIKONOCÍCH, ŽE... V nejstarších dobách bylo vnímání dnešních

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ŘÍJEN 2013 3 STR. KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA 9 STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 18-19 STR. ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více